Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 30. 10. 2015

Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji

Dne 15. 7. 2015 byla vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace“, které jsou určeny na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.

Na konci roku 2015 bude zveřejněno avízo o vyhlášení výzvy pro fyzické osoby a následně na přelomu roku 2015/2016 bude vypsána výzva pro příjem žádostí konečných uživatelů.

V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou jihočeské domácnosti získat dotaci na výměnu kotlů ve výši 303 mil. Kč, přičemž s čerpáním kotlíkových dotací se počítá i v následujících letech v rámci dalších dvou cyklů. Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektu Jihočeského kraje, který je příjemcem evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

[Více]
Vyvěšeno: 26. 10. 2015

Úpravy v Dukelské ulici

V rámci realizace stavebních úprav v Dukelské ulici v Třeboni byly pokáceny 4 lípy v zeleném pásu u křižovatky s ulicí K Bertě. Stezka bude rozšířena, aby mohl být provoz cyklistů oddělený od pěšího provozu. Zelený pás bude rozšířen směrem do vozovky, tím bude zajištěn bezpečný výjezd cyklistů ze stezky na vyhrazený pruh pro cyklisty ve vozovce. V novém, širším zeleném pásu bude vysazeno 5 lip srdčitých.

Přiložený soubor: Situace.pdf

Vyvěšeno: 18. 10. 2015

Informace pro vlastníky kulturních památek v Třeboni

Každý rok, zpravidla do konce října, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, přijímá a eviduje žádosti o dotace na rok následující poskytované z  Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň.

Tento program umožňuje vlastníkům (fyzické i právnické osoby, církve a město Třeboň) nemovitých kulturních památek, popř. movitých kulturních památek, které jsou pevně spojené se stavbou (např. oltáře, varhany v kostelech apod.), jež jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek a nachází se na území MPR Třeboň, požádat o dotaci. Dotace se vztahuje na obnovu památkové podstaty, např. střešní krytiny, fasády, výměna oken a dveří, statické zajištění objektu, restaurování atd.



[Více]
Vyvěšeno: 21. 08. 2015

Výzva č. 2/2015 pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit v roce 2015

Dne 19.08.2015 byla radou města schválena Výzva č. 2/2015 pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit v roce 2015. Termín určený výzvou pro podávání žádostí byl stanoven na období od 21.-30.09.2015. Bližší informace pro žadatele o dotace naleznete zde.

Vyvěšeno: 17. 08. 2015

Konec období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Hejtman Jiří Zimola k pondělí 17. srpna 2015, vyhlásil pro celé území Jihočeského kraje „Konec období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru“, které bylo z jeho rozhodnutí vyhlášeno 24. 7. Důvodem je vývoj srážkové situace a postupné zvyšování půdní vlhkosti.

Přiložený soubor: Rozhodnuti-hejtmana.pdf

«Související odkazy

Partnerství