Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 16. 12. 2015

Konference projektu Centra Třeboňského rybníkářského dědictví

Odborná konference projektu Centra Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického v prostorách Státního oblastního archivu v Třeboni završila zhruba roční projekt. Dům Štěpánka Netolického byl rekonstruován za pomoci dotace v rámci 24. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Pro veřejnost bude otevřen 19. ledna v 17:00 slavnostní vernisáží první sezónní výstavy. 


[Více]
Vyvěšeno: 07. 12. 2015

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

Zásilky a výzvy adresované lidem, kteří mají trvalé bydliště na adrese sídla ohlašovny, nebude již od 1. ledna 2016 možné ignorovat. Oznámením o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v ohlašovně (Městském úřadě) je po uplynutí lhůty deseti dnů splněna podmínka fikce doručení. I nepřevzatá písemnost tak nabude právní moci a stane se vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že je adresát zbaven odpovědnosti. Řízení pokračuje dál. Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.

Přiložený soubor: adresa-trvla-pobytu.pdf

Vyvěšeno: 18. 11. 2015

Bronz za den vody

Město Třeboň obsadilo 3. místo v letošním ročníku soutěže projektů na ochranu životního prostředí Jihočeská ratolest. Tentokrát na stupně vítězů vystoupilo díky projektu Světový den vody 2015 – Třeboň. Tato akce byla společným projektem města Třeboň, Městské Vodohospodářské, s.r.o., třeboňských základních škol a třeboňského gymnázia. Zaměřena byla na žáky devátých tříd. Cílem bylo, aby si děti uvědomily co je to hospodaření s vodou, a to jak s vodou dešťovou, tak s vodou pitnou. Projekt upozornil především na skutečnost, že významně tuto problematiku mohou ovlivňovat i jednotlivé domácnosti.

Vyvěšeno: 18. 11. 2015

Prodejci požárních hlásičů - upozornění

Na základě informací Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje upozorňujeme občany, že se na území regionu objevily osoby nabízející prodej a instalaci požárních hlásičů do domácností, přičemž se představují jako hasiči, či preventisté. Příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje neprovádí ani prodej ani instalaci těchto zařízení. Příslušnost ke sboru navíc prokazují platným služebním průkazem s osobním evidenčním číslem. Více zde:

Přiložený soubor: upozorneni-hasici.pdf

Vyvěšeno: 04. 11. 2015

Počítačový kurz pro seniory

Všichni senioři ve starobním důchodu mají šanci se bezplatně naučit základní práci s počítačem. V Městské knihovně se totiž bude konat počítačový kurz pro seniory. Kurzu se mohou zájemci zúčastnit v týdnu od 23. do 27. listopadu každý den od pondělí do pátku v čase od 9 do 12.30 hodin v prostorách Městské Knihovny v Třeboni. Přihlásit se můžete osobně v Městské knihovně u ředitelky Vlasty Petrové nebo na telefonním čísle 389 822 415.

Přiložený soubor: NFK09-11-Trebon-plakat.pdf

«Související odkazy

Partnerství