Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 22. 09. 2016

Slavnostní otevření obnovené naučné stezky "Cesta kolem Světa"

Český svaz ochránců přírody Třeboň vás zve na slavnostní otevření obnovené naučné stezky "Cesta kolem Světa" v pátek 30. září od 14 hodin na prvním stanovišti stezky u hotelu Svět v Třeboni. [Více]
Vyvěšeno: 20. 09. 2016

Revitalizace a oživení lázeňského parku

V letošním roce jsou v lázeňském parku realizovány akce navazující na konceptuální krajinářsko-architektonickou studii tohoto parku, kterou pro město zpracovala společnost New Visit s.r.o. Kompletní studie je ke stažení zde. Při tvorbě studie byl respektován původní návrh parku od týmu inženýra Vladimíra Sitty. [Více]
Vyvěšeno: 19. 09. 2016

Informace pro vlastníky kulturních památek

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu eviduje žádosti o dotace z Programu regenerace městské památkové rezervace na rok 2017.
Tento program umožňuje vlastníkům (fyzickým, právnickým osobám, církvi a městu Třeboň) nemovitých kulturních památek (příp. movitých kulturních památek, které jsou pevně spojené se stavbou, jako např. oltáře, varhany v kostelech), zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a jsou na území městké památkové rezervace Třeboň, požádat o dotaci.  Dotace se vztahuje na obnovu památkové podstaty, např. střešní krytiny, fasády, výměna oken a dveří, statické zajištění objektu, restaurování atd.

[Více]
Vyvěšeno: 16. 09. 2016

Ve Staré Hlíně se mohou těšit na novou kanalizaci a čistírnu

Zastupitelé města na zářijovém jednání schválili realizaci výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v místní části Stará Hlína. Na akci je přidělena dotace z evropského Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, který po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace uhradí větší polovinu nákladů.

Stav odkanalizování ve Staré Hlíně je dlouhodobě neudržitelný. Většina nemovitostí není napojena na žádnou kanalizaci. Asi 20 % obyvatel je napojeno na kanalizaci provizorní, která vznikla z kanalizace dešťové a je bez jakéhokoliv čištění zaústěna do řeky Lužnice. Řeka Lužnice je navíc v těchto místech výtopou rybníku Rožmberk, a vypouštění je tak povolováno pouze na dočasnou dobu. Neexistence kanalizace celkově brzdí další rozvoj Staré Hlíny. Z uvedených důvodů zde město Třeboň v posledních letech připravovalo výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod.

[Více]
Vyvěšeno: 06. 09. 2016

Knihovna přijme knihovnici

Městská knihovna Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na místo knihovník/knihovnice. Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup 1. 12. 2016, platové zařazení 8. platová třída. Více informací v příloze.

Přiložený soubor: vyberove-rizeni-knihovnice.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství