Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 18. 04. 2017

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb 2017

Přiložený soubor: KM-226-00433.pdf

Vyvěšeno: 11. 04. 2017

Oranžový přechod Nadace ČEZ v místní části Třeboň - Břilice

V rámci projektu „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v místní části Třeboň – Břilice“ v grantovém řízení Oranžový přechod, bylo v minulých dnech dokončeno osvětlení přechodu pro chodce. Přechod se nachází u křižovatky místních komunikací a silnice III. třídy, která prochází místní částí Třeboň – Břilice. Jedná se o velmi frekventované místo na trase k MŠ a ZŠ Břilice, které je každodenně využíváno především dětmi, mládeží a rodinami, kteří docházejí a dojíždějí do škol a školek a nedalekého obchodního centra. Dochází zde také k souběžnému provozu pěších a cyklistů.

Nové osvětlení přechodu zajistí větší bezpečnost pohybu především dětí z mateřské a základní školy, mládeže, dospělých, seniorů a cyklistů v obci. Zárukou bezpečnější jízdy v obci bude i pro řidiče motorových vozidel.

Oranžový přechod vznikl za přispění Nadace ČEZ, která přispěla částkou 120 000 Kč. Celkové náklady stavby jsou 150 386 Kč včetně DPH.

Nadaci ČEZ tímto patří naše velké poděkování.

Oficiální slavnostní otevření přechodu za účasti zástupců Nadace ČEZ se bude konat dne 10.05.2017 v 10 hodin.

Vyvěšeno: 11. 04. 2017

Plošná deratizace v Třeboni

Od poloviny dubna 2017 bude v Třeboni probíhat plošná deratizace v městských objektech a na veřejných prostranstvích. Pro město Třeboň deratizaci letos provádí pan Karel Lutovský. Pokud mají občané či firmy problém s hlodavci na veřejném prostranství, informujte prosím tel: , email: , č.dv.: 109. Pokud mají občané a firmy problém s hlodavci na svém pozemku nebo v objektu, je možné se k akci připojit – bližší organizační a finanční podmínky sdělí pan Lutovský, tel. č. 722 299 294.
Vyvěšeno: 20. 03. 2017

Prořezávky dřevin a křovin

V období následujících dvou až tří týdnů bude firma Kilowatt Elektrotechnika, s.r.o. provádět pro společnost E.ON prořezávky dřevin a křovin na napěťové hladině NN v obcích a místních částech spadajících pod Třeboň.
Vyvěšeno: 19. 03. 2017

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2017

Ministerstvo kultury ČR přidělilo městu Třeboň na tento program finanční částku ve výši 451 000,00 Kč. Kulturní památka nesmí být v Městské památkové rezervaci ani v ochranném pásmu MPR. Bližší informace podá Dvořáková Marcela tel: 384 342 168, email: marcela.dvorakova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 219.

«Související odkazy

Partnerství