Vyvěšeno: 17. 06. 2021

Informace ve věci připojení nemovitosti p. č. 991/1 na pozemní komunikaci p. č. 973 vše v k. ú. Třeboň

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojitosti s připojením nemovitosti p. č. 991/1 na pozemní komunikaci p. č. 973 vše v k. ú. Třeboň.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-17.06.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 16. 06. 2021

Poskytnutí informace v otázkách spolupráce města Třeboně s Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou (Tchaj-wan)

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace v otázkách spolupráce města Třeboně (Městského úřadu Třeboň) s Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou (Tchaj-wan) za období 01.01.2000 – 31.12.2020

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-16.06.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 15. 06. 2021

Poskytnutí informace ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-14.06.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 15. 06. 2021

Poskytnutí informace ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Třeboň, Branná - ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)"

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Třeboň, Branná - ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)"

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-14.06.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 17. 05. 2021

Poskytnutí informace o počtu vydaných loveckých lístků cizincům za každý rok za období 2010 – 2020

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace o počtu vydaných loveckých lístků cizincům za každý rok za období 2010 – 2020.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-17.05.2021.pdf

[Více]

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné
trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté
i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou
do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Od června
na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných
autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s.
autobusy s cyklovleky. Kvilda, Lipensko, Novohradské hory,
Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových
zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ

 
Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě.
Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami,  výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Více informací