Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 24. 03. 2021

Informace o investičních plánech a stavebních projektech města Třeboně v roce 2021

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace, která se týká investičních plánů a stavebních projektů města Třeboně v roce 2021.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-24.03.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 10. 03. 2021

Informace o reklamních zařízeních na pozemcích města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace (odbor dopravy, odbor finanční a majetkový, odbor územního plánování a stavebního řádu), které se týkají reklamních zařízení na pozemcích města Třeboně.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-OD-OFaM-OUPaSR-10.03.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 01. 03. 2021

Informace o poskytnutí hlášení o produkci a nakládání s odpady města Lomnice nad Lužnicí za rok 2020

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí kopie hlášení o produkci a nakládání s odpady města Lomnice nad Lužnicí za rok 2020.

Přiložený soubor: OBSAH-zadosti-odpovedi-01.03.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 19. 02. 2021

Informace o zřízených organizacích městem, nejvýznamnějších VZ dle ZVZ, ...

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace, které se týkají zřízených organizací městem Třeboň, nejvýznamnějších veřejných zakázek v roce 2020 dle zákona č. 134/2016 Sb., způsobu dodržování zásady transparentnosti a informace o nadřízeném orgánu města Třeboně jako povinného subjektu.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-19.02.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 19. 02. 2021

Informace o reklamních zařízeních na pozemcích města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace (odbor dopravy, odbor finanční a majetkový, odbor územního plánování a stavebního řádu), které se týkají reklamních zařízení na pozemcích města Třeboně.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-OD-OFaM-OUPaSR-19.02.2021.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství