Vyvěšeno: 30. 03. 2023

Informace ve věci týkající se stavby postavené na hranici pozemku p. č. 1587/1 a 1579/3 v k.ú. a obci Chlum u Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci týkající se stavby postavené na hranici pozemku p. č. 1587/1 a 1579/3 v k.ú. a obci Chlum u Třeboně a jejího zkolaudování.

Žádost žadatele byla povinnému subjektu doručena dne 15.03.2023.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 30. 03. 2023

Informace ve věci středotlakového plynovodu postaveného v rámci stavební akce TŘEBOŇ ZTV „K Břilicům“

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci týkající se středotlakového plynovodu postaveného v rámci stavební akce TŘEBOŇ ZTV „K Břilicům“ – propojení etap I a II – I. Část, na pozemcích p. č. 1897/174, 1897/149 a 1897/148  v k.ú, Třeboň, obce Třeboň

Žádost žadatele byla povinnému subjektu doručena prostřednictvím datové schránky dne 13.03.2023.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 23. 03. 2023

Informace ve věci investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2023

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2023.

Žádost žadatelky byla povinnému subjektu doručena prostřednictvím elektronické pošty dne 08.03.2023.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 23. 01. 2023

Informace ve věci zápisu údaje v matriční knize

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojitosti se zápisem jména Honza do matriční knihy.

Žádost žadatelky byla povinnému subjektu doručena prostřednictvím elektronické pošty dne 13.01.2023.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 05. 01. 2023

Informace o seznamu stavebních projektů města Třeboně pro rok 2023

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace ve věci plánovaných investičních akcí města Třeboně pro rok 2023.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-05.01.2023.pdf

[Více]

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

UKLIĎME TŘEBOŇ 2024

Město Třeboň, odbor životního prostředí, společně se Zdravým městem Třeboň všechny zvou na tradiční celorepublikovou jarní úklidovou akci UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME TŘEBOŇ! Akce se koná v sobotu 6. dubna. Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Připraveny jsou tradičně dvě trasy – jedna lehčí, ideální pro rodiny s dětmi, a druhá náročnější. Nicméně je akce vhodná pro všechny věkové kategorie!
Pojďte s námi udělat Třeboň ještě o trochu hezčí... čistou!
Těšíme se na vás!
Více informací

JARNÍ DERATIZACE

Od 27. března bude na území města probíhat jarní deratizace, která potrvá po dobu 14 dnů. Deratizace probíhá 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. V tomto období platí zvýšené riziko pro volně pobíhající psy. Návnady začínají působit až po pěti dnech po konzumaci. Potkani poté mohou být zmatení a pobíhat i na veřejných prostranstvích.

Deratizaci provádí jihočeská firma ASANA, spol. s.r.o. ve spolupráci s Městskou vodohospodářskou, s. r. o. (firma pomáhá umístit nástrahy do kanalizace).

Více informací