Vyvěšeno: 27. 10. 2021

Informace ve věci poskytnutí kopie kolaudačního souhlasu a žádosti o vydání kolaudačního souhlasu o povolení užívání stavby

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci zaslání kopie kolaudačního souhlasu a žádosti o vydání kolaudačního souhlasu o povolení užívání stavb.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-26.10.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 20. 10. 2021

Informace o nákladech na údržbu vodního prvku

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, když obsahem žádosti je poskytnutí informací – seznamu faktur vztahujících se k údržbě a servisu vodního prvku před nákupním centrem Hliník v Třeboni.

Přiložený soubor: 08-10-2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 20. 10. 2021

Informace o PD - vodovod, kanalizace v Komenského ulici

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci poskytnutí informace ke stávajícímu stavu a nové PD - vodovod, kanalizace splašková/dešťová v Komenského ulici v Třeboni.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-15.10.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 05. 10. 2021

Informace ve věci usnesení Rady města Třeboně č. 82 ze dne 21.09.2021

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci usnesení Rady města Třeboně č. 82 ze dne 21.09.2021.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-05.10.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 01. 10. 2021

Informace ve věci reklamního zařízení na pozemku města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace, která se týká reklamního zařízení na pozemku města Třeboně.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-30.09.2021.pdf

[Více]

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací