Vyvěšeno: 26. 04. 2023

Informace týkající se rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 26. 04. 2023

Informace ve věci týkající se vydaných rozhodnutí o přestupku podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci týkající vydaných rozhodnutí o přestupku fyzické osoby a přestupku právnické a podnikající fyzické osoby podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 17. 04. 2023

Informace ve věci poskytnutí zápisů z jednání dozorčích rad obchodních korporací, které jsou ze 100 % ve vlastnictví města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí zápisů z jednání dozorčích rad obchodních korporací, které jsou ze 100 % ve vlastnictví města Třeboně.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-17.04.2023.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 05. 04. 2023

Informace ve věci „Nabídky ÚZSVM – park v okolí Schwarzenberské hrobky“

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci „Nabídky ÚZSVM – park v okolí Schwarzenberské hrobky“.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-05.04.2023.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 30. 03. 2023

Informace ve věci týkající se staveb nezapsaných na KN a rozléhající se na hranicích pozemků p. č. 1576/30 a 1579/5 v k.ú. a obci Chlum u Třeboně.

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci týkající se staveb nezapsaných na KN a rozléhající se na hranicích pozemků p. č. 1576/30 a 1579/5 v k.ú. a obci Chlum u Třeboně.

Žádost žadatele byla povinnému subjektu doručena dne 15.03.2023.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-.pdf

[Více]

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

UKLIĎME TŘEBOŇ 2024

Město Třeboň, odbor životního prostředí, společně se Zdravým městem Třeboň všechny zvou na tradiční celorepublikovou jarní úklidovou akci UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME TŘEBOŇ! Akce se koná v sobotu 6. dubna. Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Připraveny jsou tradičně dvě trasy – jedna lehčí, ideální pro rodiny s dětmi, a druhá náročnější. Nicméně je akce vhodná pro všechny věkové kategorie!
Pojďte s námi udělat Třeboň ještě o trochu hezčí... čistou!
Těšíme se na vás!
Více informací

JARNÍ DERATIZACE

Od 27. března bude na území města probíhat jarní deratizace, která potrvá po dobu 14 dnů. Deratizace probíhá 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. V tomto období platí zvýšené riziko pro volně pobíhající psy. Návnady začínají působit až po pěti dnech po konzumaci. Potkani poté mohou být zmatení a pobíhat i na veřejných prostranstvích.

Deratizaci provádí jihočeská firma ASANA, spol. s.r.o. ve spolupráci s Městskou vodohospodářskou, s. r. o. (firma pomáhá umístit nástrahy do kanalizace).

Více informací