Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 15. 06. 2021

Poskytnutí informace ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-14.06.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 15. 06. 2021

Poskytnutí informace ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Třeboň, Branná - ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)"

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Třeboň, Branná - ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)"

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-14.06.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 17. 05. 2021

Poskytnutí informace o počtu vydaných loveckých lístků cizincům za každý rok za období 2010 – 2020

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace o počtu vydaných loveckých lístků cizincům za každý rok za období 2010 – 2020.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-17.05.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 12. 05. 2021

Poskytnutí informace v souvislosti se zajišťováním péče o toulavá zvířata

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace v souvislosti se zajišťováním péče o toulavá zvířata.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-12.05.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 07. 05. 2021

Informace k rychloměru a právním vztahům mezi městem Třeboň a společností ATS-TELCOM PRAHA a.s.

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace, které se týkají rychloměru výrobní č. TC005146 a právních vztahů mezi městem Třeboň a společností ATS-TELCOM PRAHA a.s.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-07.05.2021.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství