Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 18. 06. 2021

Informace o vydání dokladů ve věci správního řízení

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o vydání dokladů ve věci správního řízení.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-18.06.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 17. 06. 2021

Informace ve věci připojení nemovitosti p. č. 991/1 na pozemní komunikaci p. č. 973 vše v k. ú. Třeboň

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojitosti s připojením nemovitosti p. č. 991/1 na pozemní komunikaci p. č. 973 vše v k. ú. Třeboň.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-17.06.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 16. 06. 2021

Poskytnutí informace v otázkách spolupráce města Třeboně s Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou (Tchaj-wan)

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace v otázkách spolupráce města Třeboně (Městského úřadu Třeboň) s Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou (Tchaj-wan) za období 01.01.2000 – 31.12.2020

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-16.06.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 15. 06. 2021

Poskytnutí informace ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-14.06.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 15. 06. 2021

Poskytnutí informace ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Třeboň, Branná - ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)"

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Třeboň, Branná - ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)"

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-14.06.2021.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství