Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 02. 07. 2021

Poskytnutí informace ve věci udělení souhlasu se stavbou zpevněné plochy

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci udělení souhlasu se stavbou zpevněné plochy na části pozemku p. č. KN 973 v k. ú. Třebo.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-02.07.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 01. 07. 2021

Podkladové materiály na jednání rady města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, když obsahem žádosti je poskytnutí informací – kompletního podkladového materiálu pro jednání rady města Třeboně pod Usnesením č. 214/2021-69 a č. 276/2021-72

Přiložený soubor: 17-06-21.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 18. 06. 2021

Informace o vydání dokladů ve věci správního řízení

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o vydání dokladů ve věci správního řízení.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-18.06.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 17. 06. 2021

Informace ve věci připojení nemovitosti p. č. 991/1 na pozemní komunikaci p. č. 973 vše v k. ú. Třeboň

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojitosti s připojením nemovitosti p. č. 991/1 na pozemní komunikaci p. č. 973 vše v k. ú. Třeboň.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-17.06.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 16. 06. 2021

Poskytnutí informace v otázkách spolupráce města Třeboně s Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou (Tchaj-wan)

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace v otázkách spolupráce města Třeboně (Městského úřadu Třeboň) s Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou (Tchaj-wan) za období 01.01.2000 – 31.12.2020

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-16.06.2021.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství