Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 27. 10. 2021

Informace ve věci sdělení výše nákladů vynaložených na geodetické služby a ortofotomapy

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci sdělení výše nákladů vynaložených na geodetické služby a ortofotomapy za období posledních tří let.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-27.10.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 27. 10. 2021

Informace ve věci poskytnutí kopie kolaudačního souhlasu a žádosti o vydání kolaudačního souhlasu o povolení užívání stavby

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci zaslání kopie kolaudačního souhlasu a žádosti o vydání kolaudačního souhlasu o povolení užívání stavb.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-26.10.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 20. 10. 2021

Informace o nákladech na údržbu vodního prvku

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, když obsahem žádosti je poskytnutí informací – seznamu faktur vztahujících se k údržbě a servisu vodního prvku před nákupním centrem Hliník v Třeboni.

Přiložený soubor: 08-10-2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 20. 10. 2021

Informace o PD - vodovod, kanalizace v Komenského ulici

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci poskytnutí informace ke stávajícímu stavu a nové PD - vodovod, kanalizace splašková/dešťová v Komenského ulici v Třeboni.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-15.10.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 05. 10. 2021

Informace ve věci usnesení Rady města Třeboně č. 82 ze dne 21.09.2021

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci usnesení Rady města Třeboně č. 82 ze dne 21.09.2021.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-05.10.2021.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství