Vyvěšeno: 17. 04. 2023

Informace ve věci poskytnutí zápisů z jednání dozorčích rad obchodních korporací, které jsou ze 100 % ve vlastnictví města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí zápisů z jednání dozorčích rad obchodních korporací, které jsou ze 100 % ve vlastnictví města Třeboně.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-17.04.2023.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 05. 04. 2023

Informace ve věci „Nabídky ÚZSVM – park v okolí Schwarzenberské hrobky“

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci „Nabídky ÚZSVM – park v okolí Schwarzenberské hrobky“.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-05.04.2023.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 30. 03. 2023

Informace ve věci týkající se staveb nezapsaných na KN a rozléhající se na hranicích pozemků p. č. 1576/30 a 1579/5 v k.ú. a obci Chlum u Třeboně.

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci týkající se staveb nezapsaných na KN a rozléhající se na hranicích pozemků p. č. 1576/30 a 1579/5 v k.ú. a obci Chlum u Třeboně.

Žádost žadatele byla povinnému subjektu doručena dne 15.03.2023.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 30. 03. 2023

Informace ve věci týkající se stavby postavené na hranici pozemku p. č. 1587/1 a 1579/3 v k.ú. a obci Chlum u Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci týkající se stavby postavené na hranici pozemku p. č. 1587/1 a 1579/3 v k.ú. a obci Chlum u Třeboně a jejího zkolaudování.

Žádost žadatele byla povinnému subjektu doručena dne 15.03.2023.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 30. 03. 2023

Informace ve věci středotlakového plynovodu postaveného v rámci stavební akce TŘEBOŇ ZTV „K Břilicům“

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci týkající se středotlakového plynovodu postaveného v rámci stavební akce TŘEBOŇ ZTV „K Břilicům“ – propojení etap I a II – I. Část, na pozemcích p. č. 1897/174, 1897/149 a 1897/148  v k.ú, Třeboň, obce Třeboň

Žádost žadatele byla povinnému subjektu doručena prostřednictvím datové schránky dne 13.03.2023.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-.pdf

[Více]

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací