Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 10. 01. 2022

Informace ve věci odběru energií městem Třeboň a příspěvkových organizací

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci odběru energií městem Třeboň a příspěvkových organizací od jmenovaných společností v zaslané žádosti.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-10.01.2022.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 06. 01. 2022

Informace ve věci akce Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - Aktivity park

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci akce „Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - Aktivity park".

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-05.01.2022.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 13. 12. 2021

Informace o nakládání s nemovitostmi v majetku města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o nakládání s nemovitostmi v majetku města Třeboně.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-13.12.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 27. 10. 2021

Informace ve věci sdělení výše nákladů vynaložených na geodetické služby a ortofotomapy

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci sdělení výše nákladů vynaložených na geodetické služby a ortofotomapy za období posledních tří let.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-27.10.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 27. 10. 2021

Informace ve věci poskytnutí kopie kolaudačního souhlasu a žádosti o vydání kolaudačního souhlasu o povolení užívání stavby

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci zaslání kopie kolaudačního souhlasu a žádosti o vydání kolaudačního souhlasu o povolení užívání stavb.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-26.10.2021.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství