Vyvěšeno: 19. 06. 2023

Informace týkající se stavby na kruhovém objezdu v Třeboni pod názvem "Sousoší Třeboňský kapr"

 Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojitosti se stavbou na kruhovém objezdu v Třeboni pod názvem „Sousoší Třeboňský kapr“.

Žádost žadatele byla povinnému subjektu doručena prostřednictvím elektronické pošty (email) dne 22.05.2023.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-05.06.2023.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 05. 06. 2023

Informace ve věci týkající se stavby na pozemku p.č. 732/25 v k.ú. Chlum u Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojitosti se stavbou na pozemku p.č. 732/25 v k.ú. Chlum u Třeboně

Žádost žadatele byla povinnému subjektu doručena prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dne 16.05.2023.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-29.05.2023.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 27. 04. 2023

Informace ve věci týkající se stavby na pozemku p.č. 732/25 v k.ú. Chlum u Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojitosti se stavbou na pozemku p.č. 732/25 v k.ú. Chlum u Třeboně

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 26. 04. 2023

Informace týkající se rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 26. 04. 2023

Informace ve věci týkající se vydaných rozhodnutí o přestupku podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci týkající vydaných rozhodnutí o přestupku fyzické osoby a přestupku právnické a podnikající fyzické osoby podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi.pdf

[Více]

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

JIHOČESKÝ FESTIVAL ZDRAVÍ TŘEBOŇ 2023

Město Třeboň všechny srdečně zve již tuto sobotu 16. září na tradiční Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023, který se koná na Masarykově náměstí.
Připraven je bohatý program pro malé i velké, trh chráněných dílen a neziskových organizací, Hadrárna a mnoho dalšího. Od 17.00 nezapomeňte navštívit přednášku Pavla Chlouby O cestování a zahradách Francie v loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.
Každoročně je součástí festivalu také veřejná charitativní sbírka, kterou v letošním roce pořádáme pro Jaroslava Zárubu z Boru u Suchdola nad Lužnicí.
 
Akce Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023 je finančně podpořena v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury.

Více informací

Konference Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu

Město Třeboň a společnost ENKI, o. p. s., zve na tradiční konferenci "Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu", která se letos koná v Třeboni 21. září 2023 v KKC Roháč.

Více informací včetně přihlášky najdete na zde.

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací