Vyvěšeno: 19. 01. 2024

Informace ve věci poskytnutí jména a pracovního zařazení

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí jména a pracovního zařazení.

Žádost žadatelky byla doručena na podatelnu povinného subjektu prostřednictvím osobního doručení v obsahu podaného odvolání dne 18.12.2023.

Žadatelce byla odpověď odeslána dne 19.01.2024 prostřednictvím poštovní doručovací služby. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadatelce požadovány.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi.pdf

Vyvěšeno: 19. 01. 2024

Informace týkající se fotovoltaických elektráren

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci fotovoltaických elektráren.

Žádost žadatele byla povinnému subjektu doručena prostřednictvím datové schránky dne 05.01.2024.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-1.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 22. 12. 2023

Informace ve věci poskytnutí čísla jednacího a čísla spisu pro METRP00DGWEM

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí čísla jednacího a čísla spisu pro METRP00DGWEM.

Žádost žadatelky byla doručena na podatelnu povinného subjektu prostřednictvím e-mailové schránky dne 08.12.2023.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 20. 12. 2023

Informace ve věci použití dotace spolku Okolo Třeboně z.s

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci použití dotace spolku Okolo Třeboně z.s.

Žádost žadatele byla povinnému subjektu doručena prostřednictvím elektronické pošty dne 22.11.2023.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 14. 12. 2023

Informace ve věci pozemku parc. č. 603/2 a pozemků parc. č. 603/11 v k. ú. Cep

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojitosti s pozemkem parc. č. 603/2 a pozemkem parc. č. 603/11 v k. ú. Cep.

Žádost žadatele byla povinnému subjektu doručena prostřednictvím datové schránky dne 20.11.2023.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-.pdf

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

UKLIĎME TŘEBOŇ 2024

Město Třeboň, odbor životního prostředí, společně se Zdravým městem Třeboň všechny zvou na tradiční celorepublikovou jarní úklidovou akci UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME TŘEBOŇ! Akce se koná v sobotu 6. dubna. Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Připraveny jsou tradičně dvě trasy – jedna lehčí, ideální pro rodiny s dětmi, a druhá náročnější. Nicméně je akce vhodná pro všechny věkové kategorie!
Pojďte s námi udělat Třeboň ještě o trochu hezčí... čistou!
Těšíme se na vás!
Více informací

JARNÍ DERATIZACE

Od 27. března bude na území města probíhat jarní deratizace, která potrvá po dobu 14 dnů. Deratizace probíhá 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. V tomto období platí zvýšené riziko pro volně pobíhající psy. Návnady začínají působit až po pěti dnech po konzumaci. Potkani poté mohou být zmatení a pobíhat i na veřejných prostranstvích.

Deratizaci provádí jihočeská firma ASANA, spol. s.r.o. ve spolupráci s Městskou vodohospodářskou, s. r. o. (firma pomáhá umístit nástrahy do kanalizace).

Více informací