Vyvěšeno: 10. 04. 2019

Informace o počtu povolených domovních ČOV

Věc: Žádost o informace o počtu povolených domovních čistíren odpadních vod v roce 2018.

Přiložený soubor: 04-2-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 03. 04. 2019

Informace o výskytu a lovu jelena siky

Věc: Žádost o informace týkající se výskytu a lovu jelena siky na území v působnosti ORP Třeboň.

Přiložený soubor: 04-1-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 19. 03. 2019

Seznam honiteb v ORP Třeboň

Věc: Žádost o informace týkající se poskytnutí seznamu uživatelů honiteb v působnosti ORP Třeboň včetně kontaktů (e-mail nebo telefonní číslo).

Přiložený soubor: 03-3-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 18. 03. 2019

Informace o konaném místním referendu

Věc: Žádost o poskytnutí informací vztahující se k místnímu referendu konaného v městě Třeboň dne 16.09.2017.

Přiložený soubor: 03-2-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 05. 03. 2019

Informace ve věci těžby rašeliny

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v požadavku poskytnutí kopií listin ve věci těžby rašeliny v lokalitě Branský les.

Přiložený soubor: Bransky-les-raselina.pdf

[Více]

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací