Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 22. 10. 2018

Závazná stanoviska - MěÚ ŽP

Věc:  Žádost o poskytnutí informací ohledně vydaných závazných stanovisek z roku 2017 a 2018, Odborem životního prostředí.

Přiložený soubor: 10-2018-03.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 10. 10. 2018

Dopravně inženýrské opatření

Věc:  Žádost o poskytnutí informace ve věci dopravně inženýrského opatření v rámci cyklistického závodu Okolo jižních Čech ze dne 06.09.2018

Přiložený soubor: 10-20018-1.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 01. 10. 2018

Způsob nakládání s odpadními vodami

Věc:  Žádost o poskytnutí informací týkající se způsobu nakládání s odpadními vodami z kempu OAZA

Přiložený soubor: 09-2018-1.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 28. 08. 2018

informace o implementaci GDPR

Věc:  Žádost o poskytnutí informací týkající implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES ve veřejném sektoru – tvz. GDPR

Přiložený soubor: 08-2018-1.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 06. 08. 2018

Informace o činnosti obchodní společnosti

Žádost o poskytnutí informace týkající činnosti obchodní společnosti Lázně Třeboň s.r.o., Bartákova 1118/28, 140 00 Praha 4 Krč.

Přiložený soubor: 08-2018.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství