Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 19. 02. 2019

Informace ve věci umsťování reklamních sdělení

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve věci umisťování reklamních sdělení a slevových kuponů na kliku vstupních dveří nemovitostí, případně na kliku dveří „předzahrádek“.

Přiložený soubor: 02-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 24. 01. 2019

Investiční plány města Třeboň

Žádost o poskytnutí informací k investičním plánům města Třeboň pro rok 2019

Přiložený soubor: 01-2019-02.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 23. 01. 2019

Informace ve věci vyvlastnění

Žádost o poskytnutí informací o počtu zahájených vyvlastňovacích řízení a počtu vydaných rozhodnutí o vyvlastnění v době od 01.01.2014 do 31.12.2018 na základě specifikovaných vyvlastňovacích titulů.

Přiložený soubor: 01-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 17. 12. 2018

Informace ohledně kastračního programu

Věc:  Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám zodpovězení otázek týkajících se kastračního programu.

Přiložený soubor: 12-2018-1.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 29. 10. 2018

Informace ve věci licenční smlouvy

Věc:  Žádost o poskytnutí informací týkajících se náležitostí licenční smlouvy k předmětu průmyslového vlastnictví „Způsob zvýšení nitrifikační kapacity aktivačního procesu biologického čištění odpadních vod“

Přiložený soubor: 10-2018-03.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství