Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 19. 08. 2019

Informace ve věci ochrany ovzduší

Věc: Žádost o informace o přijímání podnětů podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a to za období od 01.09.2017 do 31.05.2018.

Přiložený soubor: 8-2-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 13. 08. 2019

Žádost o informace - seznam smluv

Věc: Žádost o informace – seznamu smluv uzavřených mezi městem Třeboň a společností Atelier T – plan, s.r.o.

Přiložený soubor: 1-8-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 15. 07. 2019

Poskytnutí kopií dokumentů správního spisu

Věc: Žádost o informace spočívající v poskytnutí kopií dokumentů spisu vedeném Městským úřadem Třeboň, odborem životního prostředí pod spis. zn. METR_S 92/2018.

Přiložený soubor: 2-07-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 04. 07. 2019

Informace o pronájmu pozemků

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v požadavku poskytnutí kopií nájemních či obdobných smluv a všech případných příloh a dodatků k pronájmu pozemku p.č. KN 396/3 a p.č. KN 334/9 vše v kat. území Třeboň.

Přiložený soubor: 07-1-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 14. 05. 2019

Informace ve věci kolaudace stavby

Věc: Žádost o informace týkající se zaslání kopie kolaudačního souhlasu ve věci stavby „Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiánů v Třeboni – 3. etapa“.

Přiložený soubor: 05-2-2019.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství