Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 23. 09. 2019

Seznam správců technické infrastruktury

Věc: Žádost o poskytnutí informací – seznamu aktivních správců technické infrastruktury v ORP Třeboň.

Přiložený soubor: 23-9-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 26. 08. 2019

Informace o účasti obchodní společnosti ve veřejné soutěži

Věc: Žádost o informace o účasti obchodních společností ve veřejné soutěži ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přiložený soubor: 8-3-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 19. 08. 2019

Informace ve věci ochrany ovzduší

Věc: Žádost o informace o přijímání podnětů podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a to za období od 01.09.2017 do 31.05.2018.

Přiložený soubor: 8-2-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 13. 08. 2019

Žádost o informace - seznam smluv

Věc: Žádost o informace – seznamu smluv uzavřených mezi městem Třeboň a společností Atelier T – plan, s.r.o.

Přiložený soubor: 1-8-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 15. 07. 2019

Poskytnutí kopií dokumentů správního spisu

Věc: Žádost o informace spočívající v poskytnutí kopií dokumentů spisu vedeném Městským úřadem Třeboň, odborem životního prostředí pod spis. zn. METR_S 92/2018.

Přiložený soubor: 2-07-2019.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství