Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 20. 11. 2019

Informace k obchodní společnosti města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se ke společnosti Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o.

Přiložený soubor: 04-11-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 11. 11. 2019

Informace - podkladové materiály RM

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací – kopie podkladových materiálů předložených radě města k projednání.

Přiložený soubor: podklady-RM.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 04. 11. 2019

Informace vztahující se k vydávání koordinovaných stanovisek

Věc: Žádost o poskytnutí informací vztahujících se k problematice vydávání koordinovaných stanovisek MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí.

Přiložený soubor: 01-11-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 16. 10. 2019

Informace z jednání dozorčí rady Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí zápisů z jedná dozorčí rady obchodní korporace Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Přiložený soubor: 02-10-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 09. 10. 2019

Informace o šetření MěÚ Třeboň, Odboru ÚPaSŘ

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající ve sdělení závěrů šetření městského úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Přiložený soubor: 01-10-2019.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství