Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 13. 01. 2020

Informace Osadní výbor Branná

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se k požadavku nahlédnutí do zápisů jednání Osadního výboru Branná.

Přiložený soubor: 13-01-20.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 06. 01. 2020

Oprava Bertiných lázní Třeboň - část II. - Oprava bazénové vany

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se k stevbě „Oprava Bertiných lázní Třeboň – část II. – Opravy bazénové vany“.

Přiložený soubor: 06-01-20.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 16. 12. 2019

Informace související s tříděním a využitím komunálních odpadů

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se k podkladům zasílaných městem Třeboň společnosti EKO-KOM, a.s. v rámci třídění a využití komunálního odpadu a informací o finančních odměnách zasílaných společností EKO-KOM, a.s.

Přiložený soubor: 02-12-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 16. 12. 2019

Informace ke stavbě v kat. území Chlum u Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se ke stavbě stojící na pozemku parc.č. KN st. 781 v kat. území Chlum u Třeboně.

Přiložený soubor: 01-12-2019.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 21. 11. 2019

Informace k obchodní společnosti města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se ke společnosti Technické služby Třeboň s.r.o.

Přiložený soubor: 05-11-2019.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství