Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 27. 03. 2020

Informace - k přijatému Usnesení Rady města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací – kompletních podkladových materiálů pro přijaté Usnesení Rady města č. 138/2020-34.

Přiložený soubor: 23-03-2020.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 28. 02. 2020

Informace o investičních plánech města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací týkajících investičních plánů města Třeboně pro rok 2020.

Přiložený soubor: 28-02-20.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 28. 02. 2020

Obchodní společnosti města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací týkajících se obchodních společností Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Městská Vodohospodářská s.r.o. a Technické služby Třeboň, s.r.o.

Přiložený soubor: 24-02-20.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 17. 02. 2020

Informace o správním řízení

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací týkajících postupu a výsledku šetření městského úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu týkající se opakovaného porušování provozní doby Vinárny Rasputin Chlum u Třeboně.

Přiložený soubor: 17-02-20.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 16. 01. 2020

Informace o stavbě v k.ú. Chlum u Třebobně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací týkajících se samostatně stojící stavby o půdorysu cca 4 x 10 m, umístěnou na pozemku parc.č. KN 732/19 v k.ú. Chlum u Třeboně.

Přiložený soubor: 09-01-20.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství