Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 05. 05. 2020

Informace o dodržování lhůt ve správním řízení

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se k nečinnosti úředníků.

Přiložený soubor: 05-05-20.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 21. 04. 2020

Informace o způsobu ochrany vybraných pozemků

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací o pozemcích parc.č. 1915/1, parc.č. 1915/346, parc.č. 1915/586, parc.č. 1695/144, parc.č. 1915/588, parc.č. 1915/616, parc.č. 1915/589 a parc.č. 1915/520 vše v kat. území Třeboň (díle jen „Pozemky“), u kterých je na příslušných listech nemovitostí v evidenci katastru nemovitostí v části B sloupec „Způsob ochrany“ uvedeno, že jsou součástí „rozsáhlého chráněného území“ a jsou součástí „zemědělského půdního fondu“.

Přiložený soubor: 21-04-20.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 17. 04. 2020

Informace o personálním obsazení v době Covid 19

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací souvisejících s personálním obsazením úřadu v době nouzového stavu, vyvolaného nákazou Covid 19.

Přiložený soubor: 17-04-20.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 08. 04. 2020

Informace z jednání DR Slatinných lázní Třeboň s.r.o.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací – zápis z jednání Dozorčí rady Slatinných lázní Třeboň s.r.o.

Přiložený soubor: 06-04-20.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 06. 04. 2020

Infomace k přijatému usnesení Rady města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací – kompletních podkladových materiálů pro přijaté Usnesení Rady města č. 170/2020-36.

Přiložený soubor: 31-03-20.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství