Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 14. 05. 2020

Smluvní ujednání ve vztahu k bytové jednotce města

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkajících se smluvních ujednání ve věci bytové jednotky č. xx v ul. Táboritská v Třeboni.

Přiložený soubor: 12-05-20.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 13. 05. 2020

Informace o přidělování bytů v DPS

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkajících se informací ve věci přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou (DPS).

Přiložený soubor: 13-05-20.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 09. 05. 2020

Náležitosti správního aktu - oznámení o zahájení řízení

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby na pozemku parc.č. KN 732/25 v k.ú. Chlum u Třeboně.

Přiložený soubor: 07-05-20.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 05. 05. 2020

Informace o dodržování lhůt ve správním řízení

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se k nečinnosti úředníků.

Přiložený soubor: 05-05-20.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 21. 04. 2020

Informace o způsobu ochrany vybraných pozemků

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací o pozemcích parc.č. 1915/1, parc.č. 1915/346, parc.č. 1915/586, parc.č. 1695/144, parc.č. 1915/588, parc.č. 1915/616, parc.č. 1915/589 a parc.č. 1915/520 vše v kat. území Třeboň (díle jen „Pozemky“), u kterých je na příslušných listech nemovitostí v evidenci katastru nemovitostí v části B sloupec „Způsob ochrany“ uvedeno, že jsou součástí „rozsáhlého chráněného území“ a jsou součástí „zemědělského půdního fondu“.

Přiložený soubor: 21-04-20.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství