Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 25. 05. 2020

Informace - rekonstrukce Bertiny lázně Třeboň

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkajících se informací vztahujících se k investiční akci „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2019/20.

Přiložený soubor: 21-05-20.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 18. 05. 2020

Informace o umístění radarů

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se k umístění radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu na území katastru města Třeboně.

Přiložený soubor: NAVITEL-s.r.o.-Praha-OBSAH-zadosti-18.05.2020.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 14. 05. 2020

Smluvní ujednání ve vztahu k bytové jednotce města

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkajících se smluvních ujednání ve věci bytové jednotky č. xx v ul. Táboritská v Třeboni.

Přiložený soubor: 12-05-20.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 13. 05. 2020

Informace o přidělování bytů v DPS

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkajících se informací ve věci přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou (DPS).

Přiložený soubor: 13-05-20.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 09. 05. 2020

Náležitosti správního aktu - oznámení o zahájení řízení

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby na pozemku parc.č. KN 732/25 v k.ú. Chlum u Třeboně.

Přiložený soubor: 07-05-20.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství