Vyvěšeno: 01. 07. 2021

Podkladové materiály na jednání rady města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, když obsahem žádosti je poskytnutí informací – kompletního podkladového materiálu pro jednání rady města Třeboně pod Usnesením č. 214/2021-69 a č. 276/2021-72

Přiložený soubor: 17-06-21.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 18. 06. 2021

Informace o vydání dokladů ve věci správního řízení

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o vydání dokladů ve věci správního řízení.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-18.06.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 17. 06. 2021

Informace ve věci připojení nemovitosti p. č. 991/1 na pozemní komunikaci p. č. 973 vše v k. ú. Třeboň

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojitosti s připojením nemovitosti p. č. 991/1 na pozemní komunikaci p. č. 973 vše v k. ú. Třeboň.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-17.06.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 16. 06. 2021

Poskytnutí informace v otázkách spolupráce města Třeboně s Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou (Tchaj-wan)

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace v otázkách spolupráce města Třeboně (Městského úřadu Třeboň) s Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou (Tchaj-wan) za období 01.01.2000 – 31.12.2020

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-16.06.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 15. 06. 2021

Poskytnutí informace ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-14.06.2021.pdf

[Více]

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

JIHOČESKÝ FESTIVAL ZDRAVÍ TŘEBOŇ 2023

Město Třeboň všechny srdečně zve již tuto sobotu 16. září na tradiční Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023, který se koná na Masarykově náměstí.
Připraven je bohatý program pro malé i velké, trh chráněných dílen a neziskových organizací, Hadrárna a mnoho dalšího. Od 17.00 nezapomeňte navštívit přednášku Pavla Chlouby O cestování a zahradách Francie v loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.
Každoročně je součástí festivalu také veřejná charitativní sbírka, kterou v letošním roce pořádáme pro Jaroslava Zárubu z Boru u Suchdola nad Lužnicí.
 
Akce Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023 je finančně podpořena v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury.

Více informací

Konference Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu

Město Třeboň a společnost ENKI, o. p. s., zve na tradiční konferenci "Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu", která se letos koná v Třeboni 21. září 2023 v KKC Roháč.

Více informací včetně přihlášky najdete na zde.

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací