Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 02. 02. 2021

Informace k dodatku smlouvy Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, když obsahem žádosti je poskytnutí informací ve věci uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru mezi spol. Slatinné lázně Třeboň s.r.o. a společností ČSOB, a.s.

Přiložený soubor: 02-02-21.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 25. 01. 2021

Informace z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zák. č. 183/2006 Sb.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za období od 01.10.2020 až 31.12.2020.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-25.01.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 18. 01. 2021

Informace o evidenci loveckých lístků

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se evidence loveckých lístků vydaných na základě vystavených potvrzení o složení zkoušky z myslivosti za období let 2010 – 2020.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-18.01.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 13. 01. 2021

Informace k dodatku smlouvy Slatinné Lázně Třeboň s.r.o.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, když obsahem žádosti je poskytnutí informací ve věci uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne 22.12.2016 mezi městem Třeboň a spol. Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Přiložený soubor: 04-01-21.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 29. 12. 2020

Poskytnutí informace v souvislosti se započatými stavebními pracemi na pozemku v k. ú. Třeboň

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací v souvislosti se započatými stavebními pracemi na pozemku p. č. 4673 k. ú. Třeboň.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-28.12.2020.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství