Vyvěšeno: 27. 04. 2023

Informace ve věci týkající se stavby na pozemku p.č. 732/25 v k.ú. Chlum u Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojitosti se stavbou na pozemku p.č. 732/25 v k.ú. Chlum u Třeboně

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 26. 04. 2023

Informace týkající se rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 26. 04. 2023

Informace ve věci týkající se vydaných rozhodnutí o přestupku podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci týkající vydaných rozhodnutí o přestupku fyzické osoby a přestupku právnické a podnikající fyzické osoby podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 17. 04. 2023

Informace ve věci poskytnutí zápisů z jednání dozorčích rad obchodních korporací, které jsou ze 100 % ve vlastnictví města Třeboně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí zápisů z jednání dozorčích rad obchodních korporací, které jsou ze 100 % ve vlastnictví města Třeboně.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-17.04.2023.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 05. 04. 2023

Informace ve věci „Nabídky ÚZSVM – park v okolí Schwarzenberské hrobky“

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci „Nabídky ÚZSVM – park v okolí Schwarzenberské hrobky“.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-05.04.2023.pdf

[Více]

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné
trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté
i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou
do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Od června
na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných
autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s.
autobusy s cyklovleky. Kvilda, Lipensko, Novohradské hory,
Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových
zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ

 
Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě.
Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami,  výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Více informací