Vyvěšeno: 04. 09. 2023

Poskytnutí informace ve věci týkající se rozhodnutí přestupkové komise

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci týkajících se rozhodnutí přestupkové komise.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 30. 08. 2023

Informace ve věci poskytnutí kopie písemného vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu MÚ Třeboň

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí kopie písemného vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-a-odpovedi-30.08.2023.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 01. 08. 2023

Poskytnutí informace, úplného podkladového materiálu k rozhodnutí města Třeboně ze dne 04.07.2022

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci úplného podkladového materiálu k rozhodnutí města Třeboně ze dne 04.07.2022 č. j. METR 10751/2022 BoPa (METRP00DBC2Z).

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-II..pdf

[Více]
Vyvěšeno: 01. 08. 2023

Poskytnutí informace, úplného podkladového materiálu k rozhodnutí města Třeboně ze dne 10.10.2022

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci úplného podkladového materiálu k rozhodnutí města Třeboně ze dne 10.10.2022 č. j. METR 16720/2022 JaPe.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-I..pdf

[Více]
Vyvěšeno: 31. 07. 2023

Poskytnutí informace, úplného podkladového materiálu k hlasování na shromáždění SVJ Lidická 377/11

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci úplného podkladového materiálu k hlasování na shromáždění SVJ Lidická 377/11 dne 07.02.2022.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi.pdf

[Více]

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

JIHOČESKÝ FESTIVAL ZDRAVÍ TŘEBOŇ 2023

Město Třeboň všechny srdečně zve již tuto sobotu 16. září na tradiční Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023, který se koná na Masarykově náměstí.
Připraven je bohatý program pro malé i velké, trh chráněných dílen a neziskových organizací, Hadrárna a mnoho dalšího. Od 17.00 nezapomeňte navštívit přednášku Pavla Chlouby O cestování a zahradách Francie v loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.
Každoročně je součástí festivalu také veřejná charitativní sbírka, kterou v letošním roce pořádáme pro Jaroslava Zárubu z Boru u Suchdola nad Lužnicí.
 
Akce Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023 je finančně podpořena v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury.

Více informací

Konference Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu

Město Třeboň a společnost ENKI, o. p. s., zve na tradiční konferenci "Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu", která se letos koná v Třeboni 21. září 2023 v KKC Roháč.

Více informací včetně přihlášky najdete na zde.

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací