Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Krajinná památková zóna a UNESCO

Tato stránka je věnována navrhované Krajinné památkové zóně Třeboňská rybniční krajina nominaci na zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je vrcholný akt světového významu, kterým tato nevládní mezinárodní organizace působící pod záštitou OSN prohlašuje od roku 1972 konkrétní kulturní, přírodní nebo smíšený statek za nejcennější a nenahraditelné dědictví po předchozích generacích a bohatství všeho lidstva, které je třeba společným úsilím chránit pro příští generace a všechny smluvní státy jsou zavázány jejich ochranou. Seznam čítá 1031 položek, z toho 802 položek kulturního dědictví, 197 přírodního a 32 smíšeného ve 163 státech světa. Česko má na tomto seznamu celkem 12 památek. Další 4 položky má Česko v kategorii nehmotného kulturního dědictví. Ministerstvo kultury ČR eviduje na indikativním seznamu (seznamu památek navržených na zápis do Seznamu UNESCO) celkem 17 položek, mezi nimi také statek s označením „Třeboňské rybníkářské dědictví“.

Statut krajinné památkové zóny v ČR existuje již od počátku 90. let minulého století a vyplývá přímo z ustanovení památkového zákona. Dnes je v celé republice 24 krajinných památkových zón. V jižních Čechách je to Římovsko, Novohradsko a Čimelicko. Smyslem je chránit část krajinného celku, který vykazuje významné kulturní hodnoty.

Hlavní dokumenty

Návrh krajinné památkové zóny Třeboňská rybniční krajina

Další dokumenty

Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2015 - 2020

Připomínky krajského úřadu k pracovní verzi návrhu opatření obecné povahy (návrh KPZ Třeboňská rybniční krajina)

Příprava prohlášení KPZ Třeboňská rybniční krajina

 

 

Vyvěšeno: 15. 06. 2016

Co to je krajinná památková zóna?

Statut krajinné památkové zóny (KPZ) v ČR existuje již od počátku 90. let minulého století a vyplývá přímo z ustanovení památkového zákona. Dnes je v celé republice 24 krajinných památkových zón. V jižních Čechách je to Římovsko, Novohradsko a Čimelicko. Smyslem je chránit část krajinného celku, který vykazuje významné kulturní hodnoty.
Vyvěšeno: 15. 06. 2016

Návrh krajinné památkové zóny

Návrh krajinné památkové zóny zpracovaný Národním památkovým ústavem z října 2011


«Související odkazy

Partnerství