Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Krajinná památková zóna a UNESCO

Tato stránka je věnována navrhované Krajinné památkové zóně Třeboňská rybniční krajina nominaci na zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je vrcholný akt světového významu, kterým tato nevládní mezinárodní organizace působící pod záštitou OSN prohlašuje od roku 1972 konkrétní kulturní, přírodní nebo smíšený statek za nejcennější a nenahraditelné dědictví po předchozích generacích a bohatství všeho lidstva, které je třeba společným úsilím chránit pro příští generace a všechny smluvní státy jsou zavázány jejich ochranou. Seznam čítá 1031 položek, z toho 802 položek kulturního dědictví, 197 přírodního a 32 smíšeného ve 163 státech světa. Česko má na tomto seznamu celkem 12 památek. Další 4 položky má Česko v kategorii nehmotného kulturního dědictví. Ministerstvo kultury ČR eviduje na indikativním seznamu (seznamu památek navržených na zápis do Seznamu UNESCO) celkem 17 položek, mezi nimi také statek s označením „Třeboňské rybníkářské dědictví“.

Statut krajinné památkové zóny v ČR existuje již od počátku 90. let minulého století a vyplývá přímo z ustanovení památkového zákona. Dnes je v celé republice 24 krajinných památkových zón. V jižních Čechách je to Římovsko, Novohradsko a Čimelicko. Smyslem je chránit část krajinného celku, který vykazuje významné kulturní hodnoty.

Hlavní dokumenty

Návrh krajinné památkové zóny Třeboňská rybniční krajina

Další dokumenty

Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2015 - 2020

Připomínky krajského úřadu k pracovní verzi návrhu opatření obecné povahy (návrh KPZ Třeboňská rybniční krajina)

Příprava prohlášení KPZ Třeboňská rybniční krajina

 

 

Vyvěšeno: 11. 07. 2016

Jak rozsáhlé území návrh KPZ Třeboňská rybniční krajina zahrnuje?

Jde o kompaktní území mezi Chlumem u Třeboně a Veselím nad Lužnicí, od Lišova až po Stráž nad Nežárkou. Zahrnuje území 33 obcí a 50 katastrálních území s cca 18% podílem vodních ploch v převažující podobě rybníků (695 nádrží) na ploše téměř 292 km2. [Více]
Vyvěšeno: 27. 06. 2016

Kdo rozhoduje o vyhlášení ?

Tuto kompetenci má dle zákona Ministerstvo kultury. Proces má formu tzv. opatření obecné povahy podle správního řádu. Je to ve své podstatě správní rozhodnutí (např. jako stavební povolení), zakládá, mění nebo ruší zákonná práva, ale na rozdíl od uvedeného stavebního povolení se dotýká nedefinovatelného počtu a okruhu účastníků řízení, kteří mohou podávat námitky, připomínky… Proces je standardně používaný např. v územním plánování, je přezkoumatelný a soudně napadnutelný. Vychází z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.
Vyvěšeno: 16. 06. 2016

Jaký je rozdíl mezi ochranou prostřednictvím KPZ a CHKO?

Princip chráněných krajinných oblastí (CHKO) vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Velmi zjednodušeně, jde o ochranu toho, co vytvořila a vytváří sama příroda. Krajinná památková zóna si bere „pod svá ochranná křídla“ tu krajinu, na jejímž vzniku a podobě se výrazně svými aktivitami podílel, podílí a dále bude podílet člověk. Pro laika to může na první pohled působit tak, že jde o jedno a totéž. Ale není to totéž.


«Související odkazy

Partnerství