Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Krajinná památková zóna a UNESCO

Tato stránka je věnována navrhované Krajinné památkové zóně Třeboňská rybniční krajina nominaci na zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je vrcholný akt světového významu, kterým tato nevládní mezinárodní organizace působící pod záštitou OSN prohlašuje od roku 1972 konkrétní kulturní, přírodní nebo smíšený statek za nejcennější a nenahraditelné dědictví po předchozích generacích a bohatství všeho lidstva, které je třeba společným úsilím chránit pro příští generace a všechny smluvní státy jsou zavázány jejich ochranou. Seznam čítá 1031 položek, z toho 802 položek kulturního dědictví, 197 přírodního a 32 smíšeného ve 163 státech světa. Česko má na tomto seznamu celkem 12 památek. Další 4 položky má Česko v kategorii nehmotného kulturního dědictví. Ministerstvo kultury ČR eviduje na indikativním seznamu (seznamu památek navržených na zápis do Seznamu UNESCO) celkem 17 položek, mezi nimi také statek s označením „Třeboňské rybníkářské dědictví“.

Statut krajinné památkové zóny v ČR existuje již od počátku 90. let minulého století a vyplývá přímo z ustanovení památkového zákona. Dnes je v celé republice 24 krajinných památkových zón. V jižních Čechách je to Římovsko, Novohradsko a Čimelicko. Smyslem je chránit část krajinného celku, který vykazuje významné kulturní hodnoty.

Hlavní dokumenty

Návrh krajinné památkové zóny Třeboňská rybniční krajina

Další dokumenty

Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2015 - 2020

Připomínky krajského úřadu k pracovní verzi návrhu opatření obecné povahy (návrh KPZ Třeboňská rybniční krajina)

Příprava prohlášení KPZ Třeboňská rybniční krajina

 

 

Vyvěšeno: 22. 08. 2016

Jak krajinná památková zóna souvisí s UNESCO?

Celé území krajinné památkové zóny by mohlo být právě celkem, který by se mohl ucházet o zápis na světově prestižní Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Třeboňské rybníkářské dědictví bylo na národní indikativní seznam (seznam čekatelů) na zápis do seznamu UNESCO zařazeno v roce 2003. [Více]
Vyvěšeno: 08. 08. 2016

Jaká omezení vyhlášení krajinné památkové zóny přinese?

„Omezení“ není správný výraz. Vyhlášení KPZ přinese ochranu. To je to správné slovo. Cílem je zachovat území ve stávajícím stavu tam, kde jsou prokazatelné hodnoty, ale současně neomezovat běžný život lidí ani jejich aktivity. Jako konkrétní příklad lze opět použít Třeboň. Památky zde nejsou pouhou kulisou, jsou místem každodenního života. V památkách se bydlí, podniká, úřaduje, obchoduje, relaxuje, studuje a vzdělává. Památkář není žádný byrokrat, ale kvalifikovaný odborník, který dobře ví, že památka musí žít svým každodenním životem a že tomu musí pomáhat, nikoliv někoho omezovat. Bez lidí a jejich aktivit je památka „mrtvým“ artefaktem.
Vyvěšeno: 25. 07. 2016

Proč KPZ vůbec potřebujeme, k čemu je dobrá?

Kulturní dědictví je součástí naší národní identity. Funguje to podvědomě, např. při pohledu na pražskou Malou Stranu z vltavského nábřeží si nikdo z nás vůbec nepřipustí, že by nespatřil siluetu Pražského hradu i s chrámem sv. Víta. A obdobně tak fungují v každé vesnici a v každém městě ty jejich „malé Hradčany“. [Více]


«Související odkazy

Partnerství