Vyvěšeno: 17. 12. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hospicová péče sv. Kleofáše

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Třeboně v rámci přímé podpory sociálních aktivit uzavřená mezi městem Třeboň a příjemcem dotace společností Hospicová péče sv. Kleofáše dne 13.12.2021.

Přiložený soubor: Hospicova-pece-sv-Kleofase-celorocni-cinnost.pdf

Vyvěšeno: 24. 11. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Junák-český skaut

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží na rok 2021 uzavřená mezi městem Třeboň a příjemcem dotace spolkem  Junák - český skaut, středisko Rožmberská růže Třeboň, dne 22.11.2021.

Přiložený soubor: Junak-cesky-skaut-stredisko-Rozmberska-ruze-Trebon-podpora-cinnosti-vedoucich-oddilu-krouzku-a-sportovnich-treneru-za-rok-2021.pdf

Vyvěšeno: 19. 11. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - činnost vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů

Verejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží za rok 2021 uzavřená mezi městem Třeboň a příjemcem dotace spolkem TJ Jiskra Třeboň dne 16.11.2021.

Přiložený soubor: TJ-Jiskra-Trebon-podpora-cinnosti-vedoucich-oddilu-krouzku-a-sportovnich-treneru-za-rok-2021.pdf

Vyvěšeno: 19. 11. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Třeboňská nocturna

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu kulturních aktivit na akci Zimní abonentní koncerty ABOKO 2021/2022 uzavřená mezi městem Třeboň a příjemcem dotace spolkem Třeboňská nocturna dne 15.112021.

Přiložený soubor: Spolek-Trebonska-nocturna-akce-Zimni-abonentni-koncerty-ABOKO-2021.pdf

Vyvěšeno: 08. 11. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jihočeská hospodářská komora

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboně uzavřená mezi městem Třeboň a příjemcem Jihočeskou hospodářskou komorou dne 14.10.2021.

Přiložený soubor: Jihoceska-hospodarska-komora-celorocni-cinnost.pdf

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

JIHOČESKÝ FESTIVAL ZDRAVÍ TŘEBOŇ 2023

Město Třeboň všechny srdečně zve již tuto sobotu 16. září na tradiční Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023, který se koná na Masarykově náměstí.
Připraven je bohatý program pro malé i velké, trh chráněných dílen a neziskových organizací, Hadrárna a mnoho dalšího. Od 17.00 nezapomeňte navštívit přednášku Pavla Chlouby O cestování a zahradách Francie v loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.
Každoročně je součástí festivalu také veřejná charitativní sbírka, kterou v letošním roce pořádáme pro Jaroslava Zárubu z Boru u Suchdola nad Lužnicí.
 
Akce Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023 je finančně podpořena v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury.

Více informací

Konference Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu

Město Třeboň a společnost ENKI, o. p. s., zve na tradiční konferenci "Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu", která se letos koná v Třeboni 21. září 2023 v KKC Roháč.

Více informací včetně přihlášky najdete na zde.

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací