Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com david.brychta@mesto-trebon.cz (David Brychta) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Oznámenií o zahájení územního řízení o umístění stavby VV - ZTV Třeboň, etapa TR 2 https://mesto-trebon.cz/news/9794/61/Oznamenii-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-o-umisteni-stavby-VV---ZTV-Trebon-etapa-TR-2.html Mon, 27 Jan 2020 15:57:58 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9794/61/Oznamenii-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-o-umisteni-stavby-VV---ZTV-Trebon-etapa-TR-2.html VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/103 v Českých Velenicích https://mesto-trebon.cz/news/9793/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnici-II-103-v-ceskych-Velenicich.html Mon, 27 Jan 2020 14:15:35 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9793/61/VV---OOP---Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-silnici-II-103-v-ceskych-Velenicich.html Oznámení - záměr pronájmu nebytového prostoru v Chelčického 1/II (DPS 1) https://mesto-trebon.cz/news/9792/61/Oznameni---zamer-pronajmu-nebytoveho-prostoru-v-Chelcickeho-1-II-DPS-1.html Fri, 24 Jan 2020 12:10:27 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9792/61/Oznameni---zamer-pronajmu-nebytoveho-prostoru-v-Chelcickeho-1-II-DPS-1.html Oznámení - záměr nájmu bytu č. 33 o velikosti 1+1 v Chelčického 1/II (DPS 1) https://mesto-trebon.cz/news/9791/61/Oznameni---zamer-najmu-bytu-c-33-o-velikosti-1-1-v-Chelcickeho-1-II-DPS-1.html Fri, 24 Jan 2020 12:02:13 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9791/61/Oznameni---zamer-najmu-bytu-c-33-o-velikosti-1-1-v-Chelcickeho-1-II-DPS-1.html Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Hrachoviště, Staněk Tomáš - kabel NN https://mesto-trebon.cz/news/9790/61/Oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-o-umisteni-stavby---Hrachoviste-Stanek-Tomas---kabel-NN.html Wed, 22 Jan 2020 15:28:54 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9790/61/Oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-o-umisteni-stavby---Hrachoviste-Stanek-Tomas---kabel-NN.html Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Hrachoviště, Staněk Tomáš - kabel NN https://mesto-trebon.cz/news/9789/61/Oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-o-umisteni-stavby---Hrachoviste-Stanek-Tomas---kabel-NN.html Wed, 22 Jan 2020 15:28:54 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9789/61/Oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-o-umisteni-stavby---Hrachoviste-Stanek-Tomas---kabel-NN.html VV - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Stříbřec https://mesto-trebon.cz/news/9788/61/VV---Oznameni-o-navrhu-stanoveni-mistni-upravy-provozu-na-mistnich-komunikacich-v-obci-Stribrec.html Wed, 22 Jan 2020 15:16:14 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9788/61/VV---Oznameni-o-navrhu-stanoveni-mistni-upravy-provozu-na-mistnich-komunikacich-v-obci-Stribrec.html Dražební vyhláška - dražební jednání dne 27. 2. 2020 - povinná Mgr. Schötterlová Ivana https://mesto-trebon.cz/news/9787/61/Drazebni-vyhlaska---drazebni-jednani-dne-27-2-2020---povinna-Mgr-Schoetterlova-Ivana.html Tue, 21 Jan 2020 10:04:53 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9787/61/Drazebni-vyhlaska---drazebni-jednani-dne-27-2-2020---povinna-Mgr-Schoetterlova-Ivana.html Rozhodnutí VV - Zařazení komunikace 17c - od silnice II/154 kolem čp. 71 do sítě místních komunikací v místní části Branná https://mesto-trebon.cz/news/9784/61/Rozhodnuti-VV---Zarazeni-komunikace-17c---od-silnice-II-154-kolem-cp-71-do-site-mistnich-komunikaci-v-mistni-casti-Branna.html Fri, 17 Jan 2020 11:15:18 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9784/61/Rozhodnuti-VV---Zarazeni-komunikace-17c---od-silnice-II-154-kolem-cp-71-do-site-mistnich-komunikaci-v-mistni-casti-Branna.html Informace o stavbě v k.ú. Chlum u Třebobně https://mesto-trebon.cz/news/9783/61/Informace-o-stavbe-v-k-u-Chlum-u-Trebobne.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací týkajících se samostatně stojící stavby o půdorysu cca 4 x 10 m, umístěnou na pozemku parc.č. KN 732/19 v k.ú. Chlum u Třeboně.

]]>
Thu, 16 Jan 2020 13:22:13 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9783/61/Informace-o-stavbe-v-k-u-Chlum-u-Trebobne.html
Oznámení o uzavření VPS - Janda, Klec - Stavební úpravy čp. 93 - Výrobna těstovin https://mesto-trebon.cz/news/9782/61/Oznameni-o-uzavreni-VPS---Janda-Klec---Stavebni-upravy-cp-93---Vyrobna-testovin.html Wed, 15 Jan 2020 13:42:58 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9782/61/Oznameni-o-uzavreni-VPS---Janda-Klec---Stavebni-upravy-cp-93---Vyrobna-testovin.html Informace k dani z nemovitých věcí - nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020 https://mesto-trebon.cz/news/9781/61/Informace-k-dani-z-nemovitych-veci---nova-osvobozeni-od-dane-z-pozemku-od-roku-2020.html Wed, 15 Jan 2020 12:06:19 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9781/61/Informace-k-dani-z-nemovitych-veci---nova-osvobozeni-od-dane-z-pozemku-od-roku-2020.html USNESENÍ Z 30. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 09.01.2020 https://mesto-trebon.cz/news/9780/61/USNESENi-Z-30-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-09-01-2020.html Wed, 15 Jan 2020 09:14:39 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9780/61/USNESENi-Z-30-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-09-01-2020.html ZÁPIS Z 30. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 09.01.2020 https://mesto-trebon.cz/news/9779/61/ZaPIS-Z-30-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-09-01-2020.html Wed, 15 Jan 2020 08:59:42 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9779/61/ZaPIS-Z-30-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-09-01-2020.html Oznámení zahájení stavebního řízení VV - Změna stavby OC Kaufland, Třeboň https://mesto-trebon.cz/news/9778/61/Oznameni-zahajeni-stavebniho-rizeni-VV---Zmena-stavby-OC-Kaufland-Trebon.html Tue, 14 Jan 2020 13:07:34 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9778/61/Oznameni-zahajeni-stavebniho-rizeni-VV---Zmena-stavby-OC-Kaufland-Trebon.html Dotace pro dobrovolné hasiče v Branné https://mesto-trebon.cz/news/9777/61/Dotace-pro-dobrovolne-hasice-v-Branne.html Radním města Třeboně byly předloženy dva materiály se souhlasem s podáním žádosti o dotace Jihočeského kraje, které by byly pro dobrovolné hasiče z Branné. „Potřeba podání žádostí byla probírána i na jednání Bezpečností rady Třeboně. Vozidlo dobrovolných hasičů z Branné prošlo v prosinci minulého roku pravidelnou technickou prohlídkou a velitel jednotky byl upozorněn na blížící se nutnost výměny pneumatik. Předpokládaná cena 6ti kusů pneumatik na toto vozidlo se pohybuje okolo 87 tis. Kč, kdy dotace by nám pokryla 70 % této částky, tudíž bychom z rozpočtu města platili 26 tis. Kč,“ doplnil informaci starosta Jan Váňa.

Druhá žádost se týká výměny vrat požární zbrojnice v Branné. Budova této zbrojnice byla v roce 2006 rozšířena o přístavbu garáže. „Vrata mají sekční otvírání na ruční ovládání. Další dvoje vrata jsou ve staré části zbrojnice a jsou dvoukřídlá, plechová a menší, tudíž je výjezd komplikovaný. Tudíž bychom rádi stávající sekční vrata opatřili elektrickým pohonem, aby se před a po výjezdu sama zavírala a menší vrata bychom nechali rozšířit a zmodernizovali rovněž na sekční s elektrickým pohonem, aby jakýkoliv výjezd k zásahu byl rychlý a bez komplikací,“ dodal starosta Jan Váňa.

Předpokládané celkové výdaje jsou 190 tis. Kč, dotace by pokryla 130 tis. Kč a město by spolufinancovalo částkou 60 tis. Kč.

]]>
Tue, 14 Jan 2020 09:33:49 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9777/61/Dotace-pro-dobrovolne-hasice-v-Branne.html
Trhy v Třeboni pro rok 2020 https://mesto-trebon.cz/news/9776/61/Trhy-v-Treboni-pro-rok-2020.html Radní města Třeboně schválili na svém posledním jednání harmonogram trhů, které se uskuteční ve městě buďto samostatně nebo jako součást některé z kulturních akcí v průběhu roku 2020. Jedná se o tyto termíny:

 • 04. 04. velikonoční kulturní akce

 • 02. 05. kulturní akce Čokoládování

 • 30. 05. Otevírání lázeňské sezóny

 • 13. 06. letní trh

 • 11. 07. Košt českých vín

 • 18. 07. Historické slavnosti Jakuba Krčína

 • 25. 07. Pivovarské slavnosti

 • 01. 08. Lázeňská Třeboň

 • 08. 08. Myslivecké slavnosti

 • 15. 08. Čochtanova Třeboň

 • 05. 09. Zavírání plavecké sezóny

 • 26. 09. Svatováclavské slavnosti

 • 10. 10. výlov Rožmberka

 • 28. 11. Třeboň plná andělů a rozsvícení vánočního stromu

 • 12. 12. adventní trh

Prodejce požádá pomocí webového formuláře na stránkách www.itrebon.cz o jednotlivé tržní místo. Uvede požadované termíny účasti, svůj sortiment, požadavky na místo a další potřebné údaje. Pořadatel pak rozhodne o zařazení prodejce na konkrétní trh. „Každá přijatá přihláška je ohodnocena systémem, který posuzuje prezentaci a vhodnost výrobků, atraktivitu kategorie řemesla, zda zájemce řemeslo i předvádí a zda byly dříve se zájemcem při předchozích akcích problémy. Výsledné rozhodnutí je plně na pořadateli. Pro pořádání těchto akcí máme samozřejmě vypracovaný i tržní řád,“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Tue, 14 Jan 2020 09:27:45 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9776/61/Trhy-v-Treboni-pro-rok-2020.html
Žádosti o poskytnutí dotace na prevenci kriminality a pro kulturu https://mesto-trebon.cz/news/9775/61/zadosti-o-poskytnuti-dotace-na-prevenci-kriminality-a-pro-kulturu.html Leden je měsíc, kdy se na většině úřadů podávají žádosti o dotace z různých programů. Výjimkou není ani Třeboň, která žádá mimo jiné o podporu v rámci prevence kriminality a na kulturu.

Radní města schválili podání několika žádostí na Jihočeský kraj. První žádost je zaměřena na prevenci kriminality specificky zaměřené na seniory a kapesní krádeže. „Prostředky využijeme na nákup nových 5ti kusů seniorských náramků, které výborně slouží i pro tyto účely, ale samozřejmě jsou seniory využívány pro okamžité přivolání pomoci i v případě zdravotních komplikací.“ Vysvětlila místostarostka Jana Grammetbauerová.

„Další tři žádosti jsou z oblasti kultury. V rámci těchto prostředků bychom zafinancovali Historické slavnosti Jakuba Krčína v červenci tohoto roku, dále akci Třeboň poetická přesněji postupovou přehlídku poezie v březnu tohoto roku a jako třetí bychom rádi vytvořili softwarovou aplikaci pro expozici o Zlaté stoce. Uvidíme, jak budeme v rámci krajských dotací úspěšní,“ dodala místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Tue, 14 Jan 2020 09:19:32 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9775/61/zadosti-o-poskytnuti-dotace-na-prevenci-kriminality-a-pro-kulturu.html
Kanalizace a čistírna odpadních vod pro Brannou https://mesto-trebon.cz/news/9774/61/Kanalizace-a-cistirna-odpadnich-vod-pro-Brannou.html Radní města Třeboně schválili na svém posledním jednání a doporučili zastupitelům města schválit velký projekt a jeho financování z prostředků města a podání žádosti o poskytnutí podpory Ministerstva životního prostředí. V rámci tohoto projektu by se v letech 2021 a 2022 zrealizovala výstavba kanalizace a čističky odpadních vod a vodovodního řadu v místní části Branná.

]]>
Tue, 14 Jan 2020 09:18:32 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9774/61/Kanalizace-a-cistirna-odpadnich-vod-pro-Brannou.html
Město Třeboň opraví další perličky kulturního dědictví https://mesto-trebon.cz/news/9773/61/Mesto-Trebon-opravi-dalsi-perlicky-kulturniho-dedictvi.html Radní města Třeboně na svém posledním jednání schválili podání žádostí o dotace Jihočeského kraje zaměřené na obnovu kulturního dědictví. Předmětem žádostí bude restaurování opony v divadle J. K. Tyla, kovový kříž na hřbitově v Třeboni a kříž v Nové Hlíně.

Historická opona divadla J. K. Tyla je vlivem špatného stavu plátna spouštěna pouze minimálně. Stav malované opony byl posouzen odborníky z Národního památkového ústavu a odbornou restaurátorkou. Obě expertní posouzení se shodují na nutnosti provedení udržovacího restaurátorského zásahu pro zachování opony a obnovení její funkčnosti. Opona byla vytvořena v roce 1871 malířem Františkem Skálou z Písku.

„Restaurování by mělo být rozděleno do dvou etap. Žádost o dotaci je zatím pouze pro první etapu, kdy by se měla provést oprava konstrukčního poškození na rubové straně opony a navíjecí válec. Tato první etapa je odborníky vyčíslena na částku 281 tis. Kč včetně DPH. Žádáme o dotaci ve výši 168 tis. Kč a spoluúčast města bude v částce 113 tis. Kč. Pravidla dotačního programu nám neumožní vyšší příspěvek od kraje,“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová. V případě, že bude žádost podpořena, pak bude nutné provést v následujících letech ještě druhou etapu oprav, kdy se provede obnova malované lícové strany. Zde jsou náklady vyčísleny odborníky na částku 652 tis. Kč. Pro druhou etapu by město opět podalo žádost o dotaci v následujících letech.

Dalším předmětem, který se město pokusí v tomto roce zrekonstruovat, je kovový kříž na hřbitově v Třeboni. Jde o umělecké dílo nacházející se v centrální části areálu hřbitova sv. Alžběty proti vstupu do kaple. Celková výška kříže s kovovou plastikou Ježíše Krista včetně podstavce a soklu činí 5 metrů. Obnova bude spočívat v práškovém otryskání celé památky, provedení ochranného zinkového nástřiku kovových částí a konzervačních nátěrech a zlacení. Oprava se bude týkat i kamenného soklu. Předpokládané celkové výdaje na restaurování kříže jsou ve výši 253 tis. Kč, z toho dotace pokryje 100 tis. Kč a město by dofinancovalo 153 tis. Kč. „Tento kříž není jediným, který bychom rádi opravili. Dalším je kříž v centru místní části Nová Hlína, který spolu se zvonicí tvoří dominantu této lokality. V letní turistické sezóně tudy projíždí velké množství cyklistů. Kříž s kovovou plastikou Ježíše Krista a Panny Marie by se obnovil obdobně jako kříž na hřbitově sv. Alžběty. Kovové části kříže a zvonice jsou v současné době značně zkorodovány a znečištěny prachem, mechy a lišejníky. Ochranným pozlacením plastik na kříži dojde nejenom k prodloužení životnosti památky, ale také k cílenému optickému zviditelnění,“ dodal k žádosti o dotaci starosta města Jan Váňa.

]]>
Tue, 14 Jan 2020 09:12:01 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9773/61/Mesto-Trebon-opravi-dalsi-perlicky-kulturniho-dedictvi.html
Oznámení - záměr pachtu pozemků v k.ú. Třeboň https://mesto-trebon.cz/news/9772/61/Oznameni---zamer-pachtu-pozemku-v-k-u-Trebon.html Mon, 13 Jan 2020 16:00:22 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9772/61/Oznameni---zamer-pachtu-pozemku-v-k-u-Trebon.html Informace Osadní výbor Branná https://mesto-trebon.cz/news/9771/61/Informace-Osadni-vybor-Branna.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se k požadavku nahlédnutí do zápisů jednání Osadního výboru Branná.

]]>
Mon, 13 Jan 2020 09:15:37 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9771/61/Informace-Osadni-vybor-Branna.html
Upozornění na zhoršenou kvalitu pitné vody https://mesto-trebon.cz/news/9770/61/Upozorneni-na-zhorsenou-kvalitu-pitne-vody.html Od pátku 10.01.2020 dochází v Třeboni k zakalení pitné vody. Tento zákal vznikl z důvodu technologické odstávky výroby vody na úpravně vody v Hamru a přepojení zásobování Třeboňska na pitnou vodu z Jindřichova Hradce. Provozovatel vodovodní sítě v Třeboni, společnost Městská Vodohospodářská, bohužel nemůže ovlivnit kvalitu pitné vody, která přitéká z hlavního přívodního řadu před Třeboní. Společnost Městská Vodohospodářská činí kroky ke zlepšení kvality vody, která se bude postupně zlepšovat.

Děkujeme za pochopení. ]]>
Sat, 11 Jan 2020 11:47:19 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9770/61/Upozorneni-na-zhorsenou-kvalitu-pitne-vody.html
Oznámení - Záměr pronájmu bytu č. 5 o velikosti 1+1 v čp. 27 ve Staré Hlíně https://mesto-trebon.cz/news/9769/61/Oznameni---Zamer-pronajmu-bytu-c-5-o-velikosti-1-1-v-cp-27-ve-Stare-Hline.html Fri, 10 Jan 2020 13:16:16 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9769/61/Oznameni---Zamer-pronajmu-bytu-c-5-o-velikosti-1-1-v-cp-27-ve-Stare-Hline.html VV - Oznámení o zveřejnění Návrhu Územního plánu Halámky https://mesto-trebon.cz/news/9764/61/VV---Oznameni-o-zverejneni-Navrhu-uzemniho-planu-Halamky.html Wed, 08 Jan 2020 15:53:17 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9764/61/VV---Oznameni-o-zverejneni-Navrhu-uzemniho-planu-Halamky.html Oprava Bertiných lázní Třeboň - část II. - Oprava bazénové vany https://mesto-trebon.cz/news/9763/61/Oprava-Bertinych-lazni-Trebon---cast-II---Oprava-bazenove-vany.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se k stevbě „Oprava Bertiných lázní Třeboň – část II. – Opravy bazénové vany“.

]]>
Mon, 06 Jan 2020 15:51:52 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9763/61/Oprava-Bertinych-lazni-Trebon---cast-II---Oprava-bazenove-vany.html
Dražební vyhláška - elektronická dražba - Šetková, Libořezy - 11.3.2020 od 14 h https://mesto-trebon.cz/news/9759/61/Drazebni-vyhlaska---elektronicka-drazba---setkova-Liborezy---11-3-2020-od-14-h.html Fri, 03 Jan 2020 10:41:15 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9759/61/Drazebni-vyhlaska---elektronicka-drazba---setkova-Liborezy---11-3-2020-od-14-h.html Dražební vyhláška - 1. elektronická dražba - Karel Flaška, Chlum - 24.02.2020 od 11 h https://mesto-trebon.cz/news/9758/61/Drazebni-vyhlaska---1-elektronicka-drazba---Karel-Flaska-Chlum---24-02-2020-od-11-h.html Thu, 02 Jan 2020 14:48:17 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9758/61/Drazebni-vyhlaska---1-elektronicka-drazba---Karel-Flaska-Chlum---24-02-2020-od-11-h.html Město Třeboň podpoří pečovatelskou službu https://mesto-trebon.cz/news/9756/61/Mesto-Trebon-podpori-pecovatelskou-sluzbu.html Zastupitelstvo města Třeboně schválilo na svém posledním jednání navýšení příspěvku ve výši 61 tis. Kč pro Oblastní charitu Třeboň. Tato organizace získala letos na výkon pečovatelské služby od města již 200 tis. Kč. Za poslední období došlo k markantnímu navýšení počtu úkonů v rámci pečovatelské služby, která je poskytovaná obyvatelům města Třeboně. „Počet klientů se příliš nemění, ale počty úkonů rostou. Mezi činnosti, které jsou takto klientům nabízeny, patří například dovoz jídla, podávání jídla, oblékání, přesun na lůžko či vozík, osobní hygiena, úklid domácnosti, praní, žehlení, nákup a běžné pochůzky či doprovod k lékaři,“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová.

]]>
Fri, 20 Dec 2019 13:05:49 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9756/61/Mesto-Trebon-podpori-pecovatelskou-sluzbu.html
Dražební vyhláška - dražební jednání dne 4. 3. 2020 - povinná - Dudáčková Jana https://mesto-trebon.cz/news/9751/61/Drazebni-vyhlaska---drazebni-jednani-dne-4-3-2020---povinna---Dudackova-Jana.html Fri, 20 Dec 2019 12:39:59 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9751/61/Drazebni-vyhlaska---drazebni-jednani-dne-4-3-2020---povinna---Dudackova-Jana.html USNESENÍ Z 29. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 17.12.2019 https://mesto-trebon.cz/news/9746/61/USNESENi-Z-29-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-17-12-2019.html Fri, 20 Dec 2019 11:55:13 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9746/61/USNESENi-Z-29-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-17-12-2019.html ZÁPIS Z 29. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 17.12.2019 https://mesto-trebon.cz/news/9744/61/ZaPIS-Z-29-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-17-12-2019.html Fri, 20 Dec 2019 11:23:50 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9744/61/ZaPIS-Z-29-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-17-12-2019.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Hospicová péče sv. Kleofáše https://mesto-trebon.cz/news/9741/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-Hospicova-pece-sv-Kleofase.html Thu, 19 Dec 2019 13:02:30 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9741/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace-Hospicova-pece-sv-Kleofase.html Rozpočtová opatření schválená do 17.12.2019 https://mesto-trebon.cz/news/9738/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-17-12-2019.html Wed, 18 Dec 2019 16:00:23 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9738/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-17-12-2019.html Oznámení o přerušení dodávky vody https://mesto-trebon.cz/news/9734/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-vody.html Ve středu 18.12.2019 bude z důvodu opravy poruchy na hlavním vodovodním řadu uzavřen přívod vody v ulicích Hliník, Přemyslova, Svobody a Chelčického. Předpokládaná doba opravy je od 08:00 do 14:00 hodin. Cisterna s pitnou vodou bude přistavena u MŠ Sluníčko. Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

]]>
Tue, 17 Dec 2019 15:28:08 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9734/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-vody.html
Usnesení z 10. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 09.12.2019 https://mesto-trebon.cz/news/9733/61/Usneseni-z-10-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-09-12-2019.html Tue, 17 Dec 2019 14:52:45 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9733/61/Usneseni-z-10-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-09-12-2019.html Zápis z 10. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 09.12.2019 https://mesto-trebon.cz/news/9731/61/Zapis-z-10-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-09-12-2019.html Tue, 17 Dec 2019 14:51:34 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9731/61/Zapis-z-10-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-09-12-2019.html Informace související s tříděním a využitím komunálních odpadů https://mesto-trebon.cz/news/9730/61/Informace-souvisejici-s-tridenim-a-vyuzitim-komunalnich-odpadu.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se k podkladům zasílaných městem Třeboň společnosti EKO-KOM, a.s. v rámci třídění a využití komunálního odpadu a informací o finančních odměnách zasílaných společností EKO-KOM, a.s.

]]>
Mon, 16 Dec 2019 11:05:00 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9730/61/Informace-souvisejici-s-tridenim-a-vyuzitim-komunalnich-odpadu.html
Informace ke stavbě v kat. území Chlum u Třeboně https://mesto-trebon.cz/news/9729/61/Informace-ke-stavbe-v-kat-uzemi-Chlum-u-Trebone.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se ke stavbě stojící na pozemku parc.č. KN st. 781 v kat. území Chlum u Třeboně.

]]>
Mon, 16 Dec 2019 09:44:20 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9729/61/Informace-ke-stavbe-v-kat-uzemi-Chlum-u-Trebone.html
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaň. oíbdobí roku 2020 pro obec Třeboň https://mesto-trebon.cz/news/9725/61/Informace-k-dani-z-nemovitych-veci-na-zdan-oibdobi-roku-2020-pro-obec-Trebon.html Thu, 12 Dec 2019 13:32:14 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9725/61/Informace-k-dani-z-nemovitych-veci-na-zdan-oibdobi-roku-2020-pro-obec-Trebon.html Program poskytování dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2020 https://mesto-trebon.cz/news/9720/61/Program-poskytovani-dotaci-na-podporu-volnocasovych-aktivit-v-roce-2020.html Tue, 10 Dec 2019 22:51:44 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9720/61/Program-poskytovani-dotaci-na-podporu-volnocasovych-aktivit-v-roce-2020.html USNESENÍ Z 28. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 03.12.2019 https://mesto-trebon.cz/news/9718/61/USNESENi-Z-28-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-03-12-2019.html Tue, 10 Dec 2019 12:25:15 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9718/61/USNESENi-Z-28-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-03-12-2019.html ZÁPIS Z 28. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 03.12.2019 https://mesto-trebon.cz/news/9717/61/ZaPIS-Z-28-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-03-12-2019.html Tue, 10 Dec 2019 12:14:47 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9717/61/ZaPIS-Z-28-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-03-12-2019.html Ministerstvo zemědělství - VV - OOP - změna a doplnění OOP ze dne 3.4.2019 https://mesto-trebon.cz/news/9715/61/Ministerstvo-zemedelstvi---VV---OOP---zmena-a-doplneni-OOP-ze-dne-3-4-2019.html Mon, 09 Dec 2019 16:23:53 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9715/61/Ministerstvo-zemedelstvi---VV---OOP---zmena-a-doplneni-OOP-ze-dne-3-4-2019.html Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - David Sekáč, obor fyzioterapeut https://mesto-trebon.cz/news/9713/61/Oznameni-o-ulozeni-zdravotnicke-dokumentace-zanikleho-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb---David-Sekac-obor-fyzioterapeut.html Tue, 03 Dec 2019 16:48:55 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9713/61/Oznameni-o-ulozeni-zdravotnicke-dokumentace-zanikleho-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb---David-Sekac-obor-fyzioterapeut.html ZÁPIS Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 26.11.2019 - MIMOŘÁDNÉ https://mesto-trebon.cz/news/9711/61/ZaPIS-Z-27-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-26-11-2019---MIMOraDNe.html Mon, 02 Dec 2019 15:03:35 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9711/61/ZaPIS-Z-27-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-26-11-2019---MIMOraDNe.html USNESENÍ Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 26.11.2019 - MIMOŘÁDNÉ https://mesto-trebon.cz/news/9710/61/USNESENi-Z-27-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-26-11-2019---MIMOraDNe.html Mon, 02 Dec 2019 14:51:57 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9710/61/USNESENi-Z-27-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-26-11-2019---MIMOraDNe.html Uzavření lávky přes Starou řeku https://mesto-trebon.cz/news/9699/61/Uzavreni-lavky-pres-Starou-reku.html Dřevěná lávka přes řeku Lužnici - Starou řeku na žluté turistické trase z Třeboně na Novořeckou hráz byla z důvodu havarijního stavu lávky uzavřena. Opravu lávky budou zajišťovat Lesy ČR, s.p., které lávku vlastní. Doba, po kterou bude lávka uzavřena, nelze v současné době odhadnout. Za nižších stavů vody v Lužnici je možné použít brod vedle lávky.

 

https://mapy.cz/s/fetenasulo

]]>
Wed, 27 Nov 2019 08:19:20 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9699/61/Uzavreni-lavky-pres-Starou-reku.html
ZÁPIS Z 26. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 19.11.2019 https://mesto-trebon.cz/news/9698/61/ZaPIS-Z-26-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-19-11-2019.html Tue, 26 Nov 2019 11:17:01 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9698/61/ZaPIS-Z-26-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-19-11-2019.html USNESENÍ Z 26. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 19.11.2019 https://mesto-trebon.cz/news/9697/61/USNESENi-Z-26-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-19-11-2019.html Tue, 26 Nov 2019 11:15:52 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/9697/61/USNESENi-Z-26-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-19-11-2019.html