Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com david.brychta@mesto-trebon.cz (David Brychta) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Informace o evidenci loveckých lístků https://mesto-trebon.cz/news/10582/61/Informace-o-evidenci-loveckych-listku.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se evidence loveckých lístků vydaných na základě vystavených potvrzení o složení zkoušky z myslivosti za období let 2010 – 2020.

]]>
Mon, 18 Jan 2021 16:40:12 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10582/61/Informace-o-evidenci-loveckych-listku.html
Pozvánka na 17. jednání Zastupitelstva města Třeboně https://mesto-trebon.cz/news/10581/61/Pozvanka-na-17-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone.html Mon, 18 Jan 2021 14:59:43 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10581/61/Pozvanka-na-17-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone.html Pozvánka na 17. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 25.01.2021 https://mesto-trebon.cz/news/10579/61/Pozvanka-na-17-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-25-01-2021.html Mon, 18 Jan 2021 10:07:38 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10579/61/Pozvanka-na-17-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-25-01-2021.html Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby veřejnou vyhláškou - ZTV pro výstavbu rodinných domů - I.etapa https://mesto-trebon.cz/news/10578/61/Oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-o-umisteni-stavby-verejnou-vyhlaskou---ZTV-pro-vystavbu-rodinnych-domu---I-etapa.html Thu, 14 Jan 2021 12:30:19 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10578/61/Oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni-o-umisteni-stavby-verejnou-vyhlaskou---ZTV-pro-vystavbu-rodinnych-domu---I-etapa.html Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Odkanalizování lokality sídliště Gigant https://mesto-trebon.cz/news/10577/61/uzemni-rozhodnuti-verejnou-vyhlaskou---Odkanalizovani-lokality-sidliste-Gigant.html Wed, 13 Jan 2021 12:53:27 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10577/61/uzemni-rozhodnuti-verejnou-vyhlaskou---Odkanalizovani-lokality-sidliste-Gigant.html Informace k dodatku smlouvy Slatinné Lázně Třeboň s.r.o. https://mesto-trebon.cz/news/10576/61/Informace-k-dodatku-smlouvy-Slatinne-Lazne-Trebon-s-r-o.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, když obsahem žádosti je poskytnutí informací ve věci uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne 22.12.2016 mezi městem Třeboň a spol. Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

]]>
Wed, 13 Jan 2021 07:34:55 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10576/61/Informace-k-dodatku-smlouvy-Slatinne-Lazne-Trebon-s-r-o.html
ZÁPIS Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 07.01.2021 https://mesto-trebon.cz/news/10575/61/ZaPIS-Z-61-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-07-01-2021.html Tue, 12 Jan 2021 14:17:35 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10575/61/ZaPIS-Z-61-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-07-01-2021.html USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 07.01.2021 https://mesto-trebon.cz/news/10574/61/USNESENi-Z-61-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-07-01-2021.html Tue, 12 Jan 2021 14:16:00 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10574/61/USNESENi-Z-61-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-07-01-2021.html Veřejná vyhláška - Rozhodnutí „Kanalizace, ČOV a vodovod Žofina Huť“ https://mesto-trebon.cz/news/10573/61/Verejna-vyhlaska---Rozhodnuti-Kanalizace-cOV-a-vodovod-zofina-Hut.html Mon, 11 Jan 2021 16:31:00 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10573/61/Verejna-vyhlaska---Rozhodnuti-Kanalizace-cOV-a-vodovod-zofina-Hut.html Prodloužení nájmu pro Dům přírody Třeboňska https://mesto-trebon.cz/news/10572/61/Prodlouzeni-najmu-pro-Dum-prirody-Trebonska.html Radní města Třeboně schválili na svém prvním lednovém jednání prodloužení nájmu pro Dům přírody Třeboňska, který sídlí v zámeckém areálu spadajícím do majetku Národního památkového ústavu. Expozice Domu přírody Třeboňska tak bude v prostorách Třeboňského zámku sídlit další tři roky. Pro ty, co neznají Dům přírody, můžeme sdělit, že se jedná o zajímavou možnost zastavení v Třeboni. Naleznete zde stálou expozici Krajina a lidé. Umožní vám nahlédnout hlouběji do historie a přírody zdejšího kraje a vyzkoušet zábavně-naučné aktivity pro malé i velké. Naleznete zde informace z oblasti rybářství, lázeňství, přírodopisu a dějepisu, které jsou tematicky spojené s Třeboní v zajímavé formě prezentace pro všechny věkové kategorie.

]]>
Mon, 11 Jan 2021 14:52:04 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10572/61/Prodlouzeni-najmu-pro-Dum-prirody-Trebonska.html
Třeboň se stará i o lidi bez domova https://mesto-trebon.cz/news/10570/61/Trebon-se-stara-i-o-lidi-bez-domova.html Většina měst řeší otázku bezdomovců a město Třeboň není výjimkou. Dlouhodobě řešíme dvě osoby bez domova tím, že každému pronajímáme bezúplatně přístřešek. První osoba má takto bydlení zajištěno v maringotce, která je v majetku města a druhá osoba bez domova může využívat obytnou buňku rovněž z městského majetku. „Eliminujeme tímto ohrožení zdraví bezdomovců a pomáháme jim řešit těžkou životní situaci. Radní města svým rozhodnutím umožní použít zmíněná přístřeší po dobu jednoho roku.“ doplnila informaci místostarostka města Jana Grammetbauerová.

]]>
Mon, 11 Jan 2021 14:51:00 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10570/61/Trebon-se-stara-i-o-lidi-bez-domova.html
Třeboň žádá kraj o dotace na obnovu památek https://mesto-trebon.cz/news/10569/61/Trebon-zada-kraj-o-dotace-na-obnovu-pamatek.html Radní města Třeboně na svém prvním lednovém jednání schválili podání žádostí o dotace Jihočeského kraje zaměřené na obnovu kulturního dědictví. Předmětem žádostí bude restaurování opony v divadle J. K. Tyla a kovový kříž na hřbitově v Třeboni.

 Historická opona divadla J. K. Tyla je vlivem špatného stavu plátna spouštěna pouze minimálně. Stav malované opony byl posouzen odborníky z Národního památkového ústavu a odbornou restaurátorkou. Obě expertní posouzení se shodují na nutnosti provedení udržovacího restaurátorského zásahu pro zachování opony a obnovení její funkčnosti. Opona byla vytvořena v roce 1871 malířem Františkem Skálou z Písku.

„Restaurování bylo rozděleno do dvou etap. Loni jsme úspěšně žádali o první etapu oprav, kdy se provedla oprava konstrukčního poškození na rubové straně opony a navíjecí válec. Letos bychom rádi obnovili malovanou lícovou stranu.“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová. Pokračování oprav opony je dle odborného odhadu odhadnuto na částku 345 tis. Kč z toho se město bude na částce podílet cca 138 tis. Kč a zbytek by pokryla dotace, pokud ji od kraje město získá.

Dalším předmětem, který se město pokusí v tomto roce zrekonstruovat, je kovový kříž na hřbitově v Třeboni. Jde o umělecké dílo nacházející se v centrální části areálu hřbitova sv. Alžběty proti vstupu do kaple. Celková výška kříže s kovovou plastikou Ježíše Krista včetně podstavce a soklu činí 5 metrů. Obnova bude spočívat v práškovém otryskání celé památky, provedení ochranného zinkového nástřiku kovových částí a konzervačních nátěrech a zlacení. Oprava se bude týkat i kamenného soklu. Předpokládané celkové výdaje na restaurování kříže jsou ve výši 260 tis. Kč, z toho by dotace pokryla 100 tis. Kč a město by dofinancovalo 160 tis. Kč. ]]>
Mon, 11 Jan 2021 14:49:46 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10569/61/Trebon-zada-kraj-o-dotace-na-obnovu-pamatek.html
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení - Suchdol nad Lužnicí - Tři Facky , vodovod pro napojení místní části https://mesto-trebon.cz/news/10571/61/Verejna-vyhlaska---Oznameni-o-zahajeni-spolecneho-rizeni---Suchdol-nad-Luznici---Tri-Facky-vodovod-pro-napojeni-mistni-casti.html Mon, 11 Jan 2021 14:47:59 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10571/61/Verejna-vyhlaska---Oznameni-o-zahajeni-spolecneho-rizeni---Suchdol-nad-Luznici---Tri-Facky-vodovod-pro-napojeni-mistni-casti.html Časopis POVZBUZENÍ https://mesto-trebon.cz/news/10568/61/casopis-POVZBUZENi.html Elektronický časopis Povzbuzení, v němž nejen senioři, ale i jejich opatrovníci a ošetřující, rodinní příslušníci i přátelé najdou nejen slova naděje a útěchy, ale také spoustu zajímavostí, tipů, rad, aktivit, receptů. Časopis je pro všechny zdarma, vychází pouze elektronicky a má pomoci v těchto pro všechny nelehkých dnech

]]>
Mon, 11 Jan 2021 13:35:00 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10568/61/casopis-POVZBUZENi.html
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.1.2021 Třeboň - Daskabát https://mesto-trebon.cz/news/10567/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie-29-1-2021-Trebon---Daskabat.html Mon, 11 Jan 2021 08:10:03 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10567/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie-29-1-2021-Trebon---Daskabat.html Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Třeboně na období 2022-2024 https://mesto-trebon.cz/news/10566/61/Navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-mesta-Trebone-na-obdobi-2022-2024.html Informace k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Třeboně na období 2022-2024:

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města Třeboně uplatnit buď písemně na adresu Městský úřad Třeboň, odbor finanční a majetkový, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, a to v termínu do 21.01.2021, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 25.01.2021.

]]>
Fri, 08 Jan 2021 12:31:28 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10566/61/Navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-mesta-Trebone-na-obdobi-2022-2024.html
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2021 https://mesto-trebon.cz/news/10565/61/Navrh-rozpoctu-mesta-Trebone-na-rok-2021.html Informace k návrhu rozpočtu města Třeboně na rok 2021:

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Třeboně uplatnit buď písemně na adresu Městský úřad Třeboň, odbor finanční a majetkový, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, a to v termínu do 21.01.2021, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 25.01.2021.

]]>
Fri, 08 Jan 2021 12:27:38 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10565/61/Navrh-rozpoctu-mesta-Trebone-na-rok-2021.html
Výběrové řízení - referent(ka) stavebního řádu https://mesto-trebon.cz/news/10564/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-stavebniho-radu.html zde. ]]> Wed, 06 Jan 2021 15:21:21 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10564/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-stavebniho-radu.html Výběrové řízení - referent(ka) stavebního řádu https://mesto-trebon.cz/news/10563/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-stavebniho-radu.html Wed, 06 Jan 2021 15:19:48 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10563/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-stavebniho-radu.html Výběrové řízení - referent(ka) stavebního řádu https://mesto-trebon.cz/news/10562/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-stavebniho-radu.html Wed, 06 Jan 2021 15:17:03 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10562/61/Vyberove-rizeni---referent-ka-stavebniho-radu.html Časopis POVZBUZENÍ https://mesto-trebon.cz/news/10561/61/casopis-POVZBUZENi.html Elektronický časopis Povzbuzení, v němž nejen senioři, ale i jejich opatrovníci a ošetřující, rodinní příslušníci i přátelé najdou nejen slova naděje a útěchy, ale také spoustu zajímavostí, tipů, rad, aktivit, receptů. Časopis je pro všechny zdarma, vychází pouze elektronicky a má pomoci v těchto pro všechny nelehkých dnech. 

]]>
Tue, 05 Jan 2021 13:05:20 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10561/61/casopis-POVZBUZENi.html
Poskytnutí informace v souvislosti se započatými stavebními pracemi na pozemku v k. ú. Třeboň https://mesto-trebon.cz/news/10559/61/Poskytnuti-informace-v-souvislosti-se-zapocatymi-stavebnimi-pracemi-na-pozemku-v-k-u-Trebon.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací v souvislosti se započatými stavebními pracemi na pozemku p. č. 4673 k. ú. Třeboň.

]]>
Tue, 29 Dec 2020 07:04:10 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10559/61/Poskytnuti-informace-v-souvislosti-se-zapocatymi-stavebnimi-pracemi-na-pozemku-v-k-u-Trebon.html
Rozpočtová opatření schválená do 15.12.2020 https://mesto-trebon.cz/news/10557/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-15-12-2020.html Mon, 28 Dec 2020 16:19:43 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10557/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-15-12-2020.html Usnesení z 16. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 14.12.2020 https://mesto-trebon.cz/news/10556/61/Usneseni-z-16-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-14-12-2020.html Wed, 23 Dec 2020 10:27:45 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10556/61/Usneseni-z-16-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-14-12-2020.html Zápis z 16. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 14.12.2020 https://mesto-trebon.cz/news/10555/61/Zapis-z-16-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-14-12-2020.html Wed, 23 Dec 2020 10:26:07 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10555/61/Zapis-z-16-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-14-12-2020.html Finanční úřad - Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí https://mesto-trebon.cz/news/10554/61/Financni-urad---Upozorneni-pro-poplatniky-dane-z-nemovitych-veci.html Wed, 23 Dec 2020 09:20:50 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10554/61/Financni-urad---Upozorneni-pro-poplatniky-dane-z-nemovitych-veci.html ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 15.12.2020 https://mesto-trebon.cz/news/10553/61/ZaPIS-Z-60-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-15-12-2020.html Mon, 21 Dec 2020 15:33:53 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10553/61/ZaPIS-Z-60-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-15-12-2020.html USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 15.12.2020 https://mesto-trebon.cz/news/10552/61/USNESENi-Z-60-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-15-12-2020.html Mon, 21 Dec 2020 15:32:20 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10552/61/USNESENi-Z-60-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-15-12-2020.html E.ON - Přerušení elektřiny - 22.1.2021 - Břilice, ul. Dvorecká https://mesto-trebon.cz/news/10550/61/E-ON---Preruseni-elektriny---22-1-2021---Brilice-ul-Dvorecka.html Mon, 21 Dec 2020 14:49:28 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10550/61/E-ON---Preruseni-elektriny---22-1-2021---Brilice-ul-Dvorecka.html E.ON - Přerušení elektřiny - 21.1.2021 - Břilice https://mesto-trebon.cz/news/10549/61/E-ON---Preruseni-elektriny---21-1-2021---Brilice.html Mon, 21 Dec 2020 14:48:21 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10549/61/E-ON---Preruseni-elektriny---21-1-2021---Brilice.html E.ON - Přerušení elektřiny - 19.1.2021 - Branná https://mesto-trebon.cz/news/10548/61/E-ON---Preruseni-elektriny---19-1-2021---Branna.html Mon, 21 Dec 2020 14:47:12 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10548/61/E-ON---Preruseni-elektriny---19-1-2021---Branna.html Informace k rodinnému domu https://mesto-trebon.cz/news/10547/61/Informace-k-rodinnemu-domu.html Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací, které se týkají rodinného domu č. p. 157 v k.ú. a obci Domanín.

]]>
Fri, 18 Dec 2020 12:24:18 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10547/61/Informace-k-rodinnemu-domu.html
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hospicová péče sv. Kleofáše https://mesto-trebon.cz/news/10545/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Hospicova-pece-sv-Kleofase.html Fri, 18 Dec 2020 10:38:21 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10545/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Hospicova-pece-sv-Kleofase.html Město Třeboň podalo žádost o dotaci na úpravy ulice Sídliště https://mesto-trebon.cz/news/10540/61/Mesto-Trebon-podalo-zadost-o-dotaci-na-upravy-ulice-Sidliste.html Rada města Třeboně projednala a schválila podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obcí s 3 000 až 10 000 obyvateli určených na obnovu místních komunikací. Žádat budeme o dotaci na projekt „Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště Třeboň“.

Celkové výdaje dle kontrolního rozpočtu projektanta činí 11,6 mil. Kč bez DPH, tj. 14 mil. Kč vč. DPH.

Na projekt je zpracovaná projektová dokumentace a na akci jsou vydána všechna potřebná územní rozhodnutí a stavební povolení. Z hlediska dotace je uznatelným nákladem pouze obnova stávající místní komunikace tedy zpevněné plochy v ulici Sídliště a část zpevněné plochy garáží a to v rozsahu obnovy stávající místní komunikace.

Celkové výdaje dle kontrolního rozpočtu projektanta jsou stanoveny na 14 mil. Kč vč. DPH.

Dotace je poskytována do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce – tedy přibližně 4,2 mil. Kč vč. DPH. 

Vlastní podíl města (podíl na uznatelných nákladech + neuznatelné náklady): 9,8 mil. Kč vč. DPH.

Je třeba podotknout, že skutečné náklady budou známé po realizaci zadávacího řízení a výběru dodavatele. Výsledky přidělení dotací budou známy v dubnu 2021.

]]>
Thu, 17 Dec 2020 11:33:58 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10540/61/Mesto-Trebon-podalo-zadost-o-dotaci-na-upravy-ulice-Sidliste.html
Prodloužení výpůjček exponátů pro Třeboň https://mesto-trebon.cz/news/10538/61/Prodlouzeni-vypujcek-exponatu-pro-Trebon.html Poslední prosincové jednání rady města se krom jiného zaobíralo prodloužením výpůjčky exponátů z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Uzavřením smlouvy o výpůjčce a podvýpůjčce tak město Třeboň prodloužilo vypůjčení vybraných exponátů, které pak postupuje smluvně Muzeu v Třeboni, které je provozováno Spolkem přátel Třeboně. Jedná se o 14 exponátů, které jsou součástí expozice historie města. Doba výpůjčky byla prodloužena do konce roku 2022. Návštěvníci muzea se tak budou moc podívat například na kopii náhrobku Petra Voka z Rožmberka, plánek bývalého popraviště v Třeboni či portréty ženy a muže z rodiny Břeských žijících v Opatovickém mlýnu.

Tato výpůjčka nebyla jediná. Dalším bodem jednání bylo schválení uzavření smlouvy na vypůjčení 16 kusů rybářských předmětů z majetku Národního památkového ústavu, které jsou součástí expozice v Domě přírody Třeboňska. Do konce roku 2023 tak návštěvníci této expozice uvidí a zjistí, na co a jak se používaly dobové kesery, brakovačky na třídění ryb, ouvršky neboli proutěné koše, putny na nošení ryb, harpuny, korce, přívlače či vohnoutky. Rovněž se bude možné pokochat historickým Právem rybářským s erby rodu Schwarzenbergů a Rožmberků.

]]>
Thu, 17 Dec 2020 11:30:44 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10538/61/Prodlouzeni-vypujcek-exponatu-pro-Trebon.html
Třeboňské výsledky Fóra Zdravého města a Plán Zdraví a kvality života pro rok 2021 https://mesto-trebon.cz/news/10535/61/Trebonske-vysledky-Fora-Zdraveho-mesta-a-Plan-Zdravi-a-kvality-zivota-pro-rok-2021.html Zastupitelé města Třeboně byli v rámci prosincového jednání seznámeni s výsledky hlasování v anketě k Fóru Zdravého města 2020. Letošní Fórum Zdravého města se uskutečnilo jiným způsobem. Prvním krokem bylo zveřejnění ankety, která byla sestavena na základě požadavků nadefinovaných občany na Fóru Zdravého města Třeboň v předchozích letech. Anketu bylo možno vyplnit a odevzdat či odeslat po dobu dvou měsíců. Anketa byla zveřejněna jak v elektronické, tak také v papírové formě. Celkem bylo odevzdáno 314 anketních lístků, z nichž 24 bylo neplatných. Sběrná místa byla v Turistickém informačním centru Třeboň, v Městské knihovně Třeboň, v čekárně Lékařské služby první pomoci Třeboň, na podatelně Městského úřadu Třeboň a ve vestibulu třeboňské pošty.

„Po vyhodnocení ankety se mělo konat veřejné projednání, kde by přítomní občané mohli diskutovat a hlasovat o problémech vzešlých z ankety. Toto projednání však nebylo možné vzhledem k epidemiologické situaci uskutečnit, proto se Komise Zdravého města usnesla, že všechny problémy, které v anketě získaly více jak 100 hlasů, budou považovány za „ověřené“ a budou řešeny.” upřesnila informaci místostarostka Třeboně Ing. Jana Grammetbauerová.

 

Fórum Zdravého města probíhá v desítkách měst v rámci České republiky, Třeboň je dlouholetým partnerem a součástí projektu. Mezi ověřené výsledky se hlasováním dostalo těchto sedm priorit:

 • Zachování Lékařské služby první pomoci v Třeboni

 • Řešit volnočasové aktivity pro děti (sportoviště, knihovna)

 • Rekonstrukce sportovní haly

 • Větší kontroly na území města související s drogovou problematikou

 • Dobudování rozpracované cyklostezky Holičky

 • Aktualizovat strategii rozvoje města, která respektuje potřeby všech zájmových a věkových skupin občanů

 • Revitalizovat relaxačně odpočinkové místo v Komenského sadech

   

  V následujícím roce se město bude řešením těchto problémů zabývat.

   

  Dále byl zastupitelstvu města předložen k projednání Plán zdraví a kvality života 2021.

  „Plán zdraví a kvality života je základem komunitního plánování dle Metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR. Komunitní plán je tzv. komunitní dohoda – tedy formulace problémů z pohledu veřejnosti, přičemž jsou sledovány všechny oblasti s vlivem na kvalitu života a zdraví obyvatel města. Všechny body v Plánu zdraví a kvality života 2021 byly formulovány během letošního fóra Zdravého města, které se konalo prostřednictvím výše zmíněné ankety. Navržené body veřejnost doporučuje k řešení v daném roce. K řešení závazné jsou pro vedení města tzv. „ověřené problémy“, které jsou v dokumentu vyznačeny (viz výše). Rada města daný dokument schválila na začátku prosince.

]]>
Wed, 16 Dec 2020 18:58:42 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10535/61/Trebonske-vysledky-Fora-Zdraveho-mesta-a-Plan-Zdravi-a-kvality-zivota-pro-rok-2021.html
Zamítnutí prodeje 2 rybníků z majetku města https://mesto-trebon.cz/news/10534/61/Zamitnuti-prodeje-2-rybniku-z-majetku-mesta.html Zastupitelstvo města Třeboně neschválilo na svém posledním jednání v prosinci prodej 2 rybníků ze svého majetku. Město obdrželo žádost o odprodej dvou pozemků, kterými jsou vodní plochy rybníku Výskok v katastru Slavošovic a Zvíkovského rybníka u Lišova. Žadatel chtěl na těchto rybnících provozovat sportovní rybolov. Oba rybníky jsou v majetku města Třeboně a na základě smlouvy je užívá Rybářství Třeboň Hld. Zastupitelé jednohlasně prodej zamítli.

]]>
Wed, 16 Dec 2020 18:55:53 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10534/61/Zamitnuti-prodeje-2-rybniku-z-majetku-mesta.html
Poplatek z pobytu v Třeboni https://mesto-trebon.cz/news/10533/61/Poplatek-z-pobytu-v-Treboni.html Zastupitelé města Třeboně schválili na prosincovém zasedání Obecně závaznou vyhlášku číslo 4/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místních poplatcích. Tímto aktem došlo ke změně výše poplatku z pobytu, který se navýšil z původních 21 Kč na 35 Kč. „Účelem poplatku z pobytu je zajistit příjmy do rozpočtu města, které kompenzují náklady v souvislosti s cestovním ruchem a s ním spojenými službami např. likvidace odpadů, provoz infocentra, údržba zeleně a další.“ uvedl starosta města PaedDr. Jan Váňa.

]]>
Wed, 16 Dec 2020 18:54:59 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10533/61/Poplatek-z-pobytu-v-Treboni.html
Příspěvek na činnost sociálních služeb pro Třeboň a okolí https://mesto-trebon.cz/news/10532/61/Prispevek-na-cinnost-socialnich-sluzeb-pro-Trebon-a-okoli.html Město Třeboň obdrželo požadavek několika poskytovatelů sociálních služeb na podporu jejich činnosti pro oblast Třeboňska. Rada města dle své kompetence schválila žádost organizace Prevent 99 z. ú., která tak získá 15 tis. Kč na činnost. Jedná se o terénní programy streetworkerů s cílem pracovat s osobami závislými na návykových látkách a s rizikovou mládeží.

Druhým žadatelem byla Hospicová péče sv. Kleofáše o. p. s., která zažádala o 100 tis. Kč. Tato organizace pomáhá nemocným pacientům a jejich rodinám. Tato terénní služba je dostupná 24 hod. denně. Dotace bude využita na úhradu mzdových nákladů pro zaměstnance, kterých je třeba stále více a více. Schválená částka přesahovala limit kompetencí rady města, proto byla projednána na prosincovém jednání zastupitelstva města, které odsouhlasilo poskytnutí dotace.

Třetím žadatelem byla Oblastní charita Třeboň. Ta získává z rozpočtu města částku 250 tis. Kč určenou na provoz, kterou čtvrtletně fakturuje. Jedná se o příspěvek města na službu poskytovanou charitou ve výši 0,50 Kč na každou 1 Kč přijatých a vyúčtovaných úhrad klientů. Během roku došlo k navýšení počtu úkonů pečovatelské služby poskytované občanům Třeboně a bylo třeba uvolnit z rozpočtu dalších 104 tis. Kč. Zastupitelstvo odsouhlasilo uvolnění potřebné částky.

]]>
Wed, 16 Dec 2020 18:51:49 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10532/61/Prispevek-na-cinnost-socialnich-sluzeb-pro-Trebon-a-okoli.html
Program dotací na rok 2021 na podporu volnočasových aktivit v Třeboni https://mesto-trebon.cz/news/10531/61/Program-dotaci-na-rok-2021-na-podporu-volnocasovych-aktivit-v-Treboni.html Zastupitelstvo města Třeboně schválilo v rámci prosincového zasedání Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2021. Konkrétní výše dotací byla schválena pro 4 oblasti a to takto:

 • tělovýchova a sport                                 2,1 mil. Kč

 • kultura a cestovní ruch                           1,1 mil. Kč

 • ostatní zájmové činnosti                         200 tis. Kč

 • činnost vedoucích oddílů,

  kroužků a trenérů při práci s dětmi     600 tis. Kč                                       

Program se schvaluje v prosinci proto, aby se zrychlila administrativa a žadatelé mohli již ze začátku roku podávat žádosti na aktivity ze všech oblastí.

]]>
Wed, 16 Dec 2020 18:50:24 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10531/61/Program-dotaci-na-rok-2021-na-podporu-volnocasovych-aktivit-v-Treboni.html
Aktualizace programu regenerace v Třeboni https://mesto-trebon.cz/news/10530/61/Aktualizace-programu-regenerace-v-Treboni.html Zastupitelstvo města Třeboně projednalo a schválilo na prosincovém jednání aktualizaci Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň pro roky 2021 – 2025.

V roce 1992 vyhlásila Vláda ČR Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tento státní program regenerace je projevem vůle vlády napomoci k záchraně a rozvoji nejcennějších částí našich historických měst vytvořením organizačních, informačních a ekonomických podmínek k jejich komplexní obnově neboli regeneraci. Jednou z podmínek pro získání státního příspěvku na regeneraci památkově chráněných území historických měst je existence kvalitní územně plánovací dokumentace regenerace památkově chráněné části města a programu regenerace, projednaného a schváleného příslušnými orgány státní správy a samosprávy obce.

Město Třeboň se k programu přihlásilo a zpracovalo plán na období let 1994 – 2000 následně byly pravidelně ve čtyřletých cyklech zpracovávány aktualizace. Tato aktualizace je již pátá v pořadí.

„Program regenerace městské památkové rezervace má spolu s funkčním územním plánem města významnou funkci v tom, že stanoví s ohledem na individuální, soukromé, všeobecné i veřejné zájmy hlavní směr, kterým by se mělo město dále vyvíjet tak, aby plnilo všechny své základní funkce, bylo příjemné pro život obyvatel a aby byly zachráněny a obnoveny jeho výjimečné kulturní, památkové, urbanistické a architektonické hodnoty, pro které bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Úspěšnost přípravy, zpracování a realizace programu regenerace městské památkové rezervace v Třeboni závisí nejen na orgánech státní správy a městské samosprávy, ale i na všech občanech, kteří v tomto území trvale bydlí a pracují, na vlastnících a nájemcích nemovitostí a firmách, které zde mají své sídlo.“ doplnil projednaný materiál starosta města PaedDr. Jan Váňa.

]]>
Wed, 16 Dec 2020 18:48:35 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10530/61/Aktualizace-programu-regenerace-v-Treboni.html
Změna třeboňského územního plánu https://mesto-trebon.cz/news/10529/61/Zmena-trebonskeho-uzemniho-planu.html Zastupitelstvo města na svém prosincovém jednání schválilo změnu územního plánu města Třeboně. Jednalo se o změnu č. 5. Návrh změny byl projednán se všemi dotčenými orgány. Jejich návrhy byly vyhodnoceny a následně byl dokument připraven k veřejnému nahlédnutí a veřejnému projednání. Tím bylo umožněno vznést k návrhu připomínky. Návrh vyhodnocených připomínek se opět předložil všem dotčeným orgánům a následně na zastupitelstvo města. Změnou došlo převážně k vymezení zastavitelných ploch a to na území místních částí např. Branné.

]]>
Wed, 16 Dec 2020 18:47:02 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10529/61/Zmena-trebonskeho-uzemniho-planu.html
Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2021 https://mesto-trebon.cz/news/10524/61/Program-poskytnuti-dotaci-na-podporu-volnocasovych-aktivit-v-roce-2021.html Tue, 15 Dec 2020 08:05:56 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10524/61/Program-poskytnuti-dotaci-na-podporu-volnocasovych-aktivit-v-roce-2021.html Informace o spuštění provozu nové zimní autobusové linky Jindřichův Hradec – Lipno nad Vltavou https://mesto-trebon.cz/news/10520/61/Informace-o-spusteni-provozu-nove-zimni-autobusove-linky-Jindrichuv-Hradec-Lipno-nad-Vltavou.html V období od 19.12.2020 do 14.03.2021 bude fungovat nová zimní autobusová linka, provozovaná autobusovým dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec. Bude vedena po trase Jindřichův Hradec – Třeboň – Trhové Sviny – Kaplice – Vyšší Brod – Lipno nad Vltavou. V Trhových Svinech bude umožněn přestup na linku na Hojnou Vodu (a zpět).
Jako bonus poskytne provozovatel Skiareálu Lipno oproti předložené jízdence z autobusu nebo jízdence JIKORD plus (jihoceskajizdenka.cz) z téhož dne slevu 30 % z aktuální ceny jednodenních skipasů pro: děti do 15 let, junioři 16-18 let, studenti do 26 let, dospělý a senioři nad 65 let. Provoz linky je zkušební a po jeho ukončení dojde k vyhodnocení zájmu cestujících.

]]>
Fri, 11 Dec 2020 19:19:24 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10520/61/Informace-o-spusteni-provozu-nove-zimni-autobusove-linky-Jindrichuv-Hradec-Lipno-nad-Vltavou.html
Veřejná vyhláška - Návrh územního plánu Majdalena https://mesto-trebon.cz/news/10516/61/Verejna-vyhlaska---Navrh-uzemniho-planu-Majdalena.html Wed, 09 Dec 2020 12:20:52 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10516/61/Verejna-vyhlaska---Navrh-uzemniho-planu-Majdalena.html Časopis POVZBUZENÍ https://mesto-trebon.cz/news/10511/61/casopis-POVZBUZENi.html Elektronický časopis Povzbuzení, v němž nejen senioři, ale i jejich opatrovníci a ošetřující, rodinní příslušníci i přátelé najdou nejen slova naděje a útěchy, ale také spoustu zajímavostí, tipů, rad, aktivit, receptů. Časopis je pro všechny zdarma, vychází pouze elektronicky a má pomoci v těchto pro všechny nelehkých dnech. 

]]>
Tue, 08 Dec 2020 11:25:17 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10511/61/casopis-POVZBUZENi.html
ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 01.12.2020 https://mesto-trebon.cz/news/10510/61/ZaPIS-Z-59-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-01-12-2020.html Tue, 08 Dec 2020 11:23:00 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10510/61/ZaPIS-Z-59-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-01-12-2020.html USNESENÍ Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 01.12.2020 https://mesto-trebon.cz/news/10509/61/USNESENi-Z-59-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-01-12-2020.html Tue, 08 Dec 2020 11:20:55 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10509/61/USNESENi-Z-59-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-01-12-2020.html Provoz ledové plochy v Třeboni https://mesto-trebon.cz/news/10503/61/Provoz-ledove-plochy-v-Treboni.html Od 3.12.2020 je ledová plocha otevřena. Z důvodu opatření na Covid-19, může být na veřejném bruslení pouze 50 osob. Z tohoto důvodu je nutno si rezervovat místo v určeném čase pro veřejné bruslení.

Rezervovat můžete na www.ms-trebon.cz, v rezervačním systému  https://ms-trebon.isportsystem.cz/

Pro rezervaci na veřejné bruslení je nutno se registrovat (Přihlásit se).

 • Vyberte si termín ve složce „Veřejné bruslení“.
 • V daný termín můžete rezervovat 6 míst.
 • Přednost budou mít rezervovaní uživatelé.
 • Pokud nepřijdete zrušte rezervaci!
 • Rezervace propadá 10 minut po začátku.
 • V případě zrušení bruslení (z důvodu počasí apod.) Vám přijde email.
 • Platba bude v hotovosti na místě.
]]>
Wed, 02 Dec 2020 17:28:33 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10503/61/Provoz-ledove-plochy-v-Treboni.html
Prodloužení výpůjček exponátů a expozice pro Třeboň https://mesto-trebon.cz/news/10501/61/Prodlouzeni-vypujcek-exponatu-a-expozice-pro-Trebon.html Radní města na svém posledním jednání odsouhlasili prodloužení dvou smluv o výpůjčce. Tímto aktem se prodlouží doba, po kterou má Muzeum v Třeboni zapůjčené exponáty od Muzea Jindřichohradecka. Jedná se o archeologické nálezy objevené na dně rybníka Svět. Celkově má touto výpůjčkou třeboňské muzeum zajištěno vystavení 33 kusů různých fragmentů keramiky, gotický reliéfní kachel a další historicky cenné a zajímavé artefakty až do konce roku 2025.

Druhá smlouva zajišťuje výpůjčku expozice, která je v majetku Národního muzea ze sbírek Náprstkova muzea. Jedná se o sbírku předmětů, které tvoří expozici v třeboňské vodárenské věži coby součást expozice Galerie budhistického umění. Obě strany se prodloužením smlouvy dohodly, že celý rok 2021 bude expozice umístěna ve vodárenské věži.

]]>
Wed, 02 Dec 2020 17:26:07 +0100 https://mesto-trebon.cz/news/10501/61/Prodlouzeni-vypujcek-exponatu-a-expozice-pro-Trebon.html