Město Třeboň http://www.mesto-trebon.cz aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni info@mesto-trebon.cz CGFeedMaker 1.0.15 on CMS Made Simple info@yconix.com jiri.wojtech@mesto-trebon.cz (Jiri Wojtech) aktuality a úřední deska Městského úřadu v Třeboni http://www.mesto-trebon.cz Město Třeboň https://mesto-trebon.cz/uploads/CGFeedMaker/logo1.png Oznámení o vylosování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku https://mesto-trebon.cz/news/11574/61/Oznameni-o-vylosovani-poradi-volebnich-stran-na-hlasovacim-listku.html Thu, 11 Aug 2022 13:58:01 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11574/61/Oznameni-o-vylosovani-poradi-volebnich-stran-na-hlasovacim-listku.html Přerušení dodávky el,.energie 26.8.2022 sídliště Gigant https://mesto-trebon.cz/news/11573/61/Preruseni-dodavky-el-energie-26-8-2022-sidliste-Gigant.html Thu, 11 Aug 2022 06:39:43 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11573/61/Preruseni-dodavky-el-energie-26-8-2022-sidliste-Gigant.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje https://mesto-trebon.cz/news/11572/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Hasicsky-zachranny-sbor-Jihoceskeho-kraje.html Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) na vybavení jednotky hasičského záchranného sboru dislokované na požární stanici Třeboň, uzavřená mezi městem Třeboň a HZS Jihočeského kraje dne 5.8.2022.

]]>
Wed, 10 Aug 2022 14:19:01 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11572/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Hasicsky-zachranny-sbor-Jihoceskeho-kraje.html
Město Třeboň obdrželo ocenění https://mesto-trebon.cz/news/11571/61/Mesto-Trebon-obdrzelo-oceneni.html Na základě podrobného prověření hospodaření města obdržela Třeboň od ratingové společnosti AQE advisors, a.s. hodnocení Aaa2/AQE – VELMI DOBRÝ - což značí, že město má výbornou schopnost dostát finančním závazkům a je očekávaná stabilní budoucnost. Třeboň se umístila na třetím stupni ratingového hodnocení z devatenácti. Ratingové hodnocení mělo za cíl vyhodnotit všechny obce s rozšířenou působností (206) za období 2017 - 2021 a ověřit jejich ekonomickou stabilitu, schopnost splácet všechny závazky v dohodnutých lhůtách a objemech.  Byla posuzována schopnost krýt investiční záměry z vlastních zdrojů a hodnotila se také míra závislosti na dotacích a úvěrech. Rating kvůli lepší objektivitě a přesnosti využívá data nejenom za aktuální, ale také za minulá léta. V předchozím hodnoceném období 2016-2020 byla Třeboň hodnocena totožně. 

]]>
Tue, 09 Aug 2022 11:59:08 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11571/61/Mesto-Trebon-obdrzelo-oceneni.html
Mimořádné zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje https://mesto-trebon.cz/news/11570/61/Mimoradne-zasedani-Zastupitelstva-Jihoceskeho-kraje.html Tue, 09 Aug 2022 10:26:01 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11570/61/Mimoradne-zasedani-Zastupitelstva-Jihoceskeho-kraje.html Přerušení dodávky el.energie 26.8.2022 část ul.Lidická, Na Chmelnici a Vrchlického https://mesto-trebon.cz/news/11569/61/Preruseni-dodavky-el-energie-26-8-2022-cast-ul-Lidicka-Na-Chmelnici-a-Vrchlickeho.html Tue, 09 Aug 2022 09:40:04 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11569/61/Preruseni-dodavky-el-energie-26-8-2022-cast-ul-Lidicka-Na-Chmelnici-a-Vrchlickeho.html Přerušení dodávky el. energie - 24.8.2022 část obce Branná https://mesto-trebon.cz/news/11568/61/Preruseni-dodavky-el-energie---24-8-2022-cast-obce-Branna.html Tue, 09 Aug 2022 09:32:04 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11568/61/Preruseni-dodavky-el-energie---24-8-2022-cast-obce-Branna.html Oznámení zahájení společného řízení: "RELAX PARK Třeboň III. etapa – SO 03.1 Prodloužení vodovodního řadu" https://mesto-trebon.cz/news/11567/61/Oznameni-zahajeni-spolecneho-rizeni-RELAX-PARK-Trebon-III-etapa-SO-03-1-Prodlouzeni-vodovodniho-radu.html Mon, 08 Aug 2022 10:11:10 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11567/61/Oznameni-zahajeni-spolecneho-rizeni-RELAX-PARK-Trebon-III-etapa-SO-03-1-Prodlouzeni-vodovodniho-radu.html Oznámení záměru pronájmu budovy čp. 114 Branná https://mesto-trebon.cz/news/11566/61/Oznameni-zameru-pronajmu-budovy-cp-114-Branna.html Mon, 08 Aug 2022 10:03:28 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11566/61/Oznameni-zameru-pronajmu-budovy-cp-114-Branna.html Oznámení záměru výpůjčky nebytových prostor v 1.NP budovy čp. 2/II Chelčického https://mesto-trebon.cz/news/11565/61/Oznameni-zameru-vypujcky-nebytovych-prostor-v-1-NP-budovy-cp-2-II-Chelcickeho.html Mon, 08 Aug 2022 10:02:01 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11565/61/Oznameni-zameru-vypujcky-nebytovych-prostor-v-1-NP-budovy-cp-2-II-Chelcickeho.html Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor bývalé kotelny v ul.Táboritská https://mesto-trebon.cz/news/11564/61/Oznameni-zameru-pronajmu-nebytovych-prostor-byvale-kotelny-v-ul-Taboritska.html Mon, 08 Aug 2022 10:00:58 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11564/61/Oznameni-zameru-pronajmu-nebytovych-prostor-byvale-kotelny-v-ul-Taboritska.html Oznámení záměru uzavření Smlouvy o výpůjčce - p.č. KN 763/1 Třeboň https://mesto-trebon.cz/news/11563/61/Oznameni-zameru-uzavreni-Smlouvy-o-vypujcce---p-c-KN-763-1-Trebon.html Mon, 08 Aug 2022 09:16:34 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11563/61/Oznameni-zameru-uzavreni-Smlouvy-o-vypujcce---p-c-KN-763-1-Trebon.html Oznámení - jmenování pro volby do zastupitestev obcí https://mesto-trebon.cz/news/11562/61/Oznameni---jmenovani-pro-volby-do-zastupitestev-obci.html Mon, 08 Aug 2022 08:58:51 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11562/61/Oznameni---jmenovani-pro-volby-do-zastupitestev-obci.html Dražební vyhláška - Čj.:124 EX 7617/16-171 https://mesto-trebon.cz/news/11561/61/Drazebni-vyhlaska---cj-124-EX-7617-16-171.html Mon, 08 Aug 2022 06:50:29 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11561/61/Drazebni-vyhlaska---cj-124-EX-7617-16-171.html ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 02.08.2022 https://mesto-trebon.cz/news/11560/61/ZaPIS-ZE-105-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-02-08-2022.html Fri, 05 Aug 2022 11:52:53 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11560/61/ZaPIS-ZE-105-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-02-08-2022.html Ročenka města Třeboně za rok 2021 https://mesto-trebon.cz/news/11559/61/Rocenka-mesta-Trebone-za-rok-2021.html Byla vydána Ročenka města Třeboně za rok 2021.

V papírově podobě si ji můžete vyzvednout na těchto místech:

  • Podatelna MěÚ Třeboň
  • Městská knihovna Třeboň
  • Turistické informační centrum Třeboň
  • Dům Štěpánka Netolického

V elektronické podobě je ke stažení na tomto odkaze:

https://www.mesto-trebon.cz/uploads/_mesto/rocenky/rocenka2021.pdf


]]>
Fri, 05 Aug 2022 09:18:30 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11559/61/Rocenka-mesta-Trebone-za-rok-2021.html
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí https://mesto-trebon.cz/news/11558/61/Rozhodnuti-o-registraci-kandidatnich-listin-volebnich-stran-pro-volby-do-zastupitelstev-obci.html Cep

Domanín

Dunajovice

Frahelž

Hamr

Hrachoviště

Chlum u Třeboně

Klec

Lomnice nad Lužnící

Lužnice

Majdalena

Novosedly nad Nežárkou

Ponědraž

Ponědrážka

Smržov

Staňkov

Stříbřec

Třeboň

Záblatí

]]>
Fri, 05 Aug 2022 06:49:46 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11558/61/Rozhodnuti-o-registraci-kandidatnich-listin-volebnich-stran-pro-volby-do-zastupitelstev-obci.html
Usnesení - Dražební vyhláška - povinný Kaštánek Miloslav - nemovitosti v k.ú Novosedly n/Než. https://mesto-trebon.cz/news/11557/61/Usneseni---Drazebni-vyhlaska---povinny-Kastanek-Miloslav---nemovitosti-v-k-u-Novosedly-n-Nez.html Tue, 02 Aug 2022 12:12:13 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11557/61/Usneseni---Drazebni-vyhlaska---povinny-Kastanek-Miloslav---nemovitosti-v-k-u-Novosedly-n-Nez.html VV - Rozhodnutí - Vydání společného povolení - Suchdol n/Luž., Žižkova, odkanalizování u Suchdolského potoka https://mesto-trebon.cz/news/11555/61/VV---Rozhodnuti---Vydani-spolecneho-povoleni---Suchdol-n-Luz-zizkova-odkanalizovani-u-Suchdolskeho-potoka.html Tue, 02 Aug 2022 07:22:45 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11555/61/VV---Rozhodnuti---Vydani-spolecneho-povoleni---Suchdol-n-Luz-zizkova-odkanalizovani-u-Suchdolskeho-potoka.html Oznámení o počtu a sídle jednotlivých volebních okrsků při volbách do zastupitelstev obcí https://mesto-trebon.cz/news/11554/61/Oznameni-o-poctu-a-sidle-jednotlivych-volebnich-okrsku-pri-volbach-do-zastupitelstev-obci.html Mon, 01 Aug 2022 08:41:30 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11554/61/Oznameni-o-poctu-a-sidle-jednotlivych-volebnich-okrsku-pri-volbach-do-zastupitelstev-obci.html Oznámení o přerušení dodávky el.energie - 23.8.2022 - Táboritská 941 a 942 https://mesto-trebon.cz/news/11551/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-el-energie---23-8-2022---Taboritska-941-a-942.html Tue, 26 Jul 2022 06:36:31 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11551/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-el-energie---23-8-2022---Taboritska-941-a-942.html Oznámení o přerušení dodávky el.energie - 18.8.2022 - část ul.Táboritská https://mesto-trebon.cz/news/11547/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-el-energie---18-8-2022---cast-ul-Taboritska.html Mon, 25 Jul 2022 10:15:37 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11547/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-el-energie---18-8-2022---cast-ul-Taboritska.html Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisé pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 https://mesto-trebon.cz/news/11546/61/Oznameni-o-stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-okrskovych-volebnich-komise-pro-volby-do-zastupitelstev-obci-konanych-ve-dnech-23-a-24-zari-2022.html Mon, 25 Jul 2022 10:10:25 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11546/61/Oznameni-o-stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-okrskovych-volebnich-komise-pro-volby-do-zastupitelstev-obci-konanych-ve-dnech-23-a-24-zari-2022.html Informace ve věci technických listů ke smlouvě o dílo https://mesto-trebon.cz/news/11545/61/Informace-ve-veci-technickych-listu-ke-smlouve-o-dilo.html Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci technických listů ke smlouvě o dílo

]]>
Wed, 20 Jul 2022 09:56:19 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11545/61/Informace-ve-veci-technickych-listu-ke-smlouve-o-dilo.html
ZÁPIS ZE 104. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 12.07.2022 https://mesto-trebon.cz/news/11544/61/ZaPIS-ZE-104-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-12-07-2022.html Tue, 19 Jul 2022 12:17:14 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11544/61/ZaPIS-ZE-104-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-12-07-2022.html Oznámení o přerušení dodávky el.energie 17.8.2022 - St.Hlína 90 https://mesto-trebon.cz/news/11543/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-el-energie-17-8-2022---St-Hlina-90.html Tue, 19 Jul 2022 08:58:06 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11543/61/Oznameni-o-preruseni-dodavky-el-energie-17-8-2022---St-Hlina-90.html záměr pronájmu bytu č. 4 o vel. 1+0 v čp. 1/II v ul. Chelčického (DPS 1), Třeboň https://mesto-trebon.cz/news/11539/61/zamer-pronajmu-bytu-c-4-o-vel-1-0-v-cp-1-II-v-ul-Chelcickeho-DPS-1-Trebon.html Fri, 15 Jul 2022 09:52:56 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11539/61/zamer-pronajmu-bytu-c-4-o-vel-1-0-v-cp-1-II-v-ul-Chelcickeho-DPS-1-Trebon.html záměr pronájmu bytu č. 25 o vel. 1+0 v čp. 2/II v ul. Chelčického (DPS 2), Třeboň https://mesto-trebon.cz/news/11538/61/zamer-pronajmu-bytu-c-25-o-vel-1-0-v-cp-2-II-v-ul-Chelcickeho-DPS-2-Trebon.html Fri, 15 Jul 2022 09:48:21 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11538/61/zamer-pronajmu-bytu-c-25-o-vel-1-0-v-cp-2-II-v-ul-Chelcickeho-DPS-2-Trebon.html Oznámení záměru pronájmu bytu č. 8 v čp. 126/I v ulici Husova https://mesto-trebon.cz/news/11537/61/Oznameni-zameru-pronajmu-bytu-c-8-v-cp-126-I-v-ulici-Husova.html Fri, 15 Jul 2022 09:47:24 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11537/61/Oznameni-zameru-pronajmu-bytu-c-8-v-cp-126-I-v-ulici-Husova.html Oznámení záměru pronájmu bytu č.1 v čp. 86/I na Masarykově nám. https://mesto-trebon.cz/news/11536/61/Oznameni-zameru-pronajmu-bytu-c-1-v-cp-86-I-na-Masarykove-nam.html Fri, 15 Jul 2022 09:46:07 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11536/61/Oznameni-zameru-pronajmu-bytu-c-1-v-cp-86-I-na-Masarykove-nam.html Oznámení záměru pronájmu bytu č.3 v čp. 87/I na Masarykově nám. https://mesto-trebon.cz/news/11535/61/Oznameni-zameru-pronajmu-bytu-c-3-v-cp-87-I-na-Masarykove-nam.html Fri, 15 Jul 2022 09:44:37 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11535/61/Oznameni-zameru-pronajmu-bytu-c-3-v-cp-87-I-na-Masarykove-nam.html Rozpočtová opatření schválená do 12.07.2022 https://mesto-trebon.cz/news/11534/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-12-07-2022.html Fri, 15 Jul 2022 07:56:45 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11534/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-12-07-2022.html Poskytnutí informace ve věci modernizace chlazené ledové plochy https://mesto-trebon.cz/news/11532/61/Poskytnuti-informace-ve-veci-modernizace-chlazene-ledove-plochy.html Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci zaslání technického listu flexibilní trubky pro chlazení ledové plochy a plastového roštu včetně prohlášení o shodě.

]]>
Thu, 14 Jul 2022 11:10:31 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11532/61/Poskytnuti-informace-ve-veci-modernizace-chlazene-ledove-plochy.html
Poskytnutí informace ve věci sp. zn. METR_S 4377/2021 https://mesto-trebon.cz/news/11530/61/Poskytnuti-informace-ve-veci-sp-zn-METR_S-4377-2021.html Tue, 12 Jul 2022 15:56:46 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11530/61/Poskytnuti-informace-ve-veci-sp-zn-METR_S-4377-2021.html Lávka přes Starou řeku je hotová https://mesto-trebon.cz/news/11527/61/Lavka-pres-Starou-reku-je-hotova.html Vážení milovníci turistiky a cyklistiky, s potěšením oznamujeme, že se podařilo opravit lávku u Bouckovny přes Starou řeku na žluté turistické trase vedoucí z Třeboně na Novořeckou hráz a ti, kteří nechtějí podstupovat adrenalinový zážitek překonání řeky brodem, mohou přejít nebo kolo převést po nové lávce. Poděkování patří především Klubu českých turistů a dále pak LČR, Městu Třeboň a Nadaci Jihočeské cyklostezky.

 

]]>
Tue, 12 Jul 2022 12:10:24 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11527/61/Lavka-pres-Starou-reku-je-hotova.html
Uzavření stezky na hrázi rybníka Svět v Třeboni https://mesto-trebon.cz/news/11513/61/Uzavreni-stezky-na-hrazi-rybnika-Svet-v-Treboni.html Město Třeboň nepřevzalo hotové dílo "Stezka podél silnice II/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni". Důvodem nepřevzetí jsou vady na povrchu stezky. Z rozhodnutí zhotovitele byla stezka uzavřena. O dalším vývoji vás budeme informovat. ]]> Fri, 01 Jul 2022 13:31:45 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11513/61/Uzavreni-stezky-na-hrazi-rybnika-Svet-v-Treboni.html Zápis č. 27/2022 z jednání finančního výboru dne 04.05.2022 https://mesto-trebon.cz/news/11511/61/Zapis-c-27-2022-z-jednani-financniho-vyboru-dne-04-05-2022.html Thu, 30 Jun 2022 14:27:18 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11511/61/Zapis-c-27-2022-z-jednani-financniho-vyboru-dne-04-05-2022.html Zápis z 27. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 27.06.2022 https://mesto-trebon.cz/news/11510/61/Zapis-z-27-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-27-06-2022.html Thu, 30 Jun 2022 14:21:49 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11510/61/Zapis-z-27-jednani-Zastupitelstva-mesta-Trebone-dne-27-06-2022.html Rozpočtová opatření schválená do 27.06.2022 https://mesto-trebon.cz/news/11512/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-27-06-2022.html Wed, 29 Jun 2022 08:18:55 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11512/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-27-06-2022.html ZÁPIS ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 21.06.2022 https://mesto-trebon.cz/news/11505/61/ZaPIS-ZE-103-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-21-06-2022.html Tue, 28 Jun 2022 15:00:20 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11505/61/ZaPIS-ZE-103-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-21-06-2022.html Poskytnutí informace - stanoviska orgánu ochrany přírody https://mesto-trebon.cz/news/11498/61/Poskytnuti-informace---stanoviska-organu-ochrany-prirody.html Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace - stanoviska orgánu ochrany přírody.

]]>
Wed, 22 Jun 2022 16:10:04 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11498/61/Poskytnuti-informace---stanoviska-organu-ochrany-prirody.html
Informace o eventuální existenci pohledávek evidovaných povinným subjektem vůči uvedeným právnickým osobám https://mesto-trebon.cz/news/11497/61/Informace-o-eventualni-existenci-pohledavek-evidovanych-povinnym-subjektem-vuci-uvedenym-pravnickym-osobam.html Tue, 14 Jun 2022 16:03:18 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11497/61/Informace-o-eventualni-existenci-pohledavek-evidovanych-povinnym-subjektem-vuci-uvedenym-pravnickym-osobam.html Rozpočtová opatření schválená do 24.05.2022 https://mesto-trebon.cz/news/11484/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-24-05-2022.html Mon, 13 Jun 2022 13:15:46 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11484/61/Rozpoctova-opatreni-schvalena-do-24-05-2022.html ZÁPIS ZE 102. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 08.06.2022 https://mesto-trebon.cz/news/11482/61/ZaPIS-ZE-102-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-08-06-2022.html Fri, 10 Jun 2022 12:54:20 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11482/61/ZaPIS-ZE-102-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-08-06-2022.html Nábor na pozici "strážník městské policie" https://mesto-trebon.cz/news/11478/61/Nabor-na-pozici-straznik-mestske-policie.html Fri, 10 Jun 2022 09:45:19 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11478/61/Nabor-na-pozici-straznik-mestske-policie.html Nábor na pozici "strážník městské policie" https://mesto-trebon.cz/news/11477/61/Nabor-na-pozici-straznik-mestske-policie.html Fri, 10 Jun 2022 09:40:33 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11477/61/Nabor-na-pozici-straznik-mestske-policie.html Nábor na pozici "strážník městské policie" https://mesto-trebon.cz/news/11476/61/Nabor-na-pozici-straznik-mestske-policie.html zde. ]]> Fri, 10 Jun 2022 09:37:10 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11476/61/Nabor-na-pozici-straznik-mestske-policie.html CHARITATIVNÍ SBÍRKA PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY https://mesto-trebon.cz/news/11472/61/CHARITATIVNi-SBiRKA-PRO-UKRAJINSKe-UPRCHLiKY.html V rámci akce Na společné notě, která se koná v sobotu 11. června, proběhne veřejná charitativní sbírka na podporu ukrajinských uprchlíků žijících v Třeboni.
Zapečetěné pokladničky najdete přímo na Masarykově náměstí (označený stánek) a v Domě Štěpánka Netolického u pokladny.
Výtěžek sbírky bude použit na podporu fungování integračního centra pro předškolní děti z Ukrajiny žijících dočasně v Třeboni. Centrum funguje v Husově kapli v Třeboni a výtěžek sbírky tak bude předán přímo do rukou paní farářky.
Přijďte podpořit dobrou věc a užít si den plný krásné hudby.
Těšíme se na vás!
 
Program celodenní akce naleznete zde.
]]>
Thu, 09 Jun 2022 08:53:58 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11472/61/CHARITATIVNi-SBiRKA-PRO-UKRAJINSKe-UPRCHLiKY.html
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec https://mesto-trebon.cz/news/11471/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Centrum-socialnich-sluzeb-Jindrichuv-Hradec.html Thu, 09 Jun 2022 08:05:14 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11471/61/Verejnopravni-smlouva-o-poskytnuti-dotace---Centrum-socialnich-sluzeb-Jindrichuv-Hradec.html ZÁPIS ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 24.05.2022 https://mesto-trebon.cz/news/11460/61/ZaPIS-ZE-101-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-24-05-2022.html Tue, 31 May 2022 09:49:27 +0200 https://mesto-trebon.cz/news/11460/61/ZaPIS-ZE-101-JEDNaNi-RADY-MeSTA-ZE-DNE-24-05-2022.html