Kompetence:odbor dopravy
Referent: Šedivá Zuzana tel: 384 342 130, email: zuzana.sediva@mesto-trebon.cz, č.dv.: 115, Hélová Milena tel: 384 342 131, email: milena.helova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 115Trojanová Renata tel: 384 342 129, email: renata.trojanova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 115
Kde vyřídit: na pracovišti evidence vozidel, kancelář č. 115
Platný předpis:Zákon č. 56/2001 Sb., zákon č. 226/2006 Sb.

Jaká vozidla registraci podléhají:

Povinné registraci nepodléhá pracovní stroj (vozidlo patřící do kategorie S), který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství; toto vozidlo lze však registrovat na žádost vlastníka.

Kdo je provozovatel

Provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel České republiky se rozumí fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo s místem povoleného pobytu v České republice, nebo právnická osoba se sídlem v České republice, která vlastním jménem provozuje vozidlo a je současně vlastníkem vozidla oprávněna k provozování vozidla.

Jaké vozidlo lze do registru vozidel zapsat

Přihláška k registraci vozidla na předepsaném tiskopisu musí obsahovat

K přihlášce vozidla k registraci žadatel přiloží

Žadatel uhradí při registraci vozidla obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Tabulku s registrační značkou je provozovatel vozidla povinen umístit na vozidlo.

Co to je evidenční kontrola

Evidenční kontrola vozidla je kontrola vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací