Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Hledání
Fulltext: detailní hledání
 • Blízek Augustin, MVDr., KDU-ČSL, bez PP (0/16)
 • Černý Rostislav, Mgr. CSc., ČSSD (0/37)
 • Chaloupka Zdeněk, Bc. Ing., KDU-ČSL (0/2)
 • Doležal Antonín, MUDr., KDU-ČSL (5/40)
 • Ďoubal Jan, Ing., ODS (7/47)
 • Elexhauser Karel, ODS (8/77)
 • Florianová Marie, Mgr., Občané.cz, bez PP (0/18)
 • Grammetbauerová Jana, Ing., ODS (30/142)
 • Hadravová Ladislava, KDU-ČSL (0/2)
 • Hladílek Jiří, MUDr., PRO zdraví a sport (7/7)
 • Hlásek Milan, Ing., ODS (0/66)
 • Holzer Filip, SZ (8/8)
 • Horváthová Magdalena, Bc. DiS., KDU-ČSL (0/30)
 • Houdek Jiří, Ing., KDU-ČSL (0/313)
 • Janát Eduard, ODS (0/2)
 • Janíček Vladimír, Občané.cz, bez PP (0/43)
 • Jenisová Terezie, Mgr., KDU-ČSL (16/364)
 • Jirák Bohuslav, Ing., ANO 2011, bez PP (0/45)
 • Kahounová Anna, ODS (12/318)
 • Kohout Petr, Občané.cz, bez PP (0/11)
 • Kohoutová Anna, Mgr., ODS (0/31)
 • Korda František, Ing., KSČM (0/13)
 • Košinová Marie, Ing., KDU-ČSL (0/36)
 • Kubal Jaroslav, Ing., ODS (6/187)
 • Kukačka Zdeněk, Ing., ODS (2/2)
 • Kuta Jiří, Ing. et Ing., TOP09 (3/9)
 • Louvar Stanislav, KDU-ČSL (0/1)
 • Ludvík Viktor, ODS (1/1)
 • Lukavský Jan, Piráti (2/2)
 • Makovička Jan, OMMO (0/10)
 • Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc., ODS (9/273)
 • Matuška Bohumil, KDU-ČSL (0/5)
 • Michal Petr, Mgr. Bc., OMMO, bez PP (41/112)
 • Mráz Zdeněk, ČSSD (25/332)
 • Neužil Josef, ČSSD (0/22)
 • Padrta Petr, ODS (2/2)
 • Pfeifer František, MUDr., ANO 2011, bez PP (7/16)
 • Pindroch Josef, Ing., ANO 2011, bez PP (16/142)
 • Polčáková Jana, Mgr., ANO 2011, bez PP (2/7)
 • Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D., SZ (22/95)
 • Psík Jaroslav, PhDr., ČSSD (0/2)
 • Řimnáč Pavel, ANO 2011, bez PP (1/9)
 • Štěrbová Jaroslava, KDU-ČSL (0/11)
 • Váňa Jan, PaedDr., ODS (66/442)
 • Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc., ČSSD (0/38)
 • Vopátek Jiří, Ing. Ph.D., SZ (43/208)
 • Werner Petr, Mgr., PRO zdraví a sport (13/13)

Poznámka: Červené číslo symbolizuje počet všech vystoupení, zelené číslo počet vystoupení v akt. volebním období. Vyhledávání (stejně jako počet příspěvků v diskuzích u jednotlivých zastupitelů) se vztahuje pouze k těm záznamům v archivu, které jsou naindexované (označené zelenou fajfkou). Budeme se snažit postupně tuto indexaci doplnit i u starších záznamů.

Výsledek hledání (nalezeno: 208)
 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozopočtu. - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 1 – zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna, Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  - ...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 1 – zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna, Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Bohuslav Jirák, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Alena Baštová
  - odchody a příchody: 17:42 Blízek – odchod – počet 22
  17:43 Kahounová – odchod – počet 21
  17:45 Kahounová – příchod – počet 22
  17:47 Blízek – příchod – počet 23
  17:48 Grammetbauerová – odchod – počet 22
  17:51 Grammetbauerová – příchod – počet 23
  17:52 Doležal – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 3/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v navýšení/ponížení rozpočtu výdajových položek a navýšení
  položky financování takto:
  Zápis z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
  4
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům 3. etapa - projekt. dokumentace, § 2212, ORJ 0750, ORG
  6161000000, UZ 0 o částku 290.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Křižovatka Táboritská, Jablonského a Třebízského, § 2212, ORJ 0750,
  ORG 6086000000, UZ 0 o částku 225.500,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 MK ulice Sídliště, § 2212, ORJ 0750, ORG 6146000000, UZ 0 o částku
  205.700,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rozšíření parkoviště ve Sportovní ulici, § 2219, ORJ 0750, ORG
  6158000000, UZ 0 o částku 731.700,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5137 ZUŠ v čp. 19 a 20 - vybavení interiéru, § 3322, ORJ 0750, ORG
  9750006127, UZ 0 o částku 1.198.500,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Plynová kotelna školní jídelny a KKC Roháč, § 3639, ORJ 0750, ORG
  6086000000, UZ 0 o částku 750.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy na městských rybnících, § 2341, ORJ 0750, ORG 9750002025,
  UZ 0 o částku 44.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště, § 3412, ORJ 0750, ORG
  0305000000, UZ 0 o částku 239.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Veřejné koupaliště u rybníku Svět, § 3412, ORJ 0750, ORG 6149000000,
  UZ 0 o částku 1.306.800,00 Kč,
  - vytvoření výdajové položky 6121 Rekonstrukce úseku Mlýnské stoky, § 2333, ORJ 0750, ORG
  6012000000, UZ 0 v částce 2.500.000,00 Kč,
  - vytvoření výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů (vodohospodářská infrastruktura), §6409,
  ORJ 0800, ORG XXXX000000, UZ 0 v částce 2.120.710,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, §
  6402, ORJ 0800, ORG 9800000000, UZ 29004 o částku 2.750,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, §
  6402, ORJ 0800, ORG 9800000000, UZ 13011 o částku 96.551,58 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5499 Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR, § 4339, ORJ
  0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 107.535,00 Kč,
  - vytvoření výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů (dofinancování výdajů v období 2019-2020),
  §6409, ORJ 0800, ORG XXXX000000, UZ 0 v částce 23.900.000,00 Kč,
  - vytvoření výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů §6409, ORJ 0800, ORG 6093000000, UZ 0
  v částce 7.700.000,00 Kč.
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG 9850000000,
  NZUZ 0 o částku 41.418.746,58 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragra
  f
  Položk
  a
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet po
  schválení RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet od
  počátku roku
  po RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  1. 0 6161000000 750 2212 6121 300 000,00 300 000,00 290 000,00 590 000,00
  0 6086000000 750 2212 6121 0,00 0,00 225 500,00 225 500,00
  0 6146000000 750 2212 6121 0,00 0,00 205 700,00 205 700,00
  0 6158000000 750 2219 6121 0,00 0,00 731 700,00 731 700,00
  0 9750006127 750 3322 5137 0,00 0,00 1 198 500,00 1 198 500,00
  0 6086000000 750 3639 6121 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00
  0 9750002025 750 2341 5171 350 000,00 350 000,00 44 000,00 394 000,00
  0 305000000 750 3412 6121 2 000 000,00 2 000 000,00 239 000,00 2 239 000,00
  0 6149000000 750 3412 6121 5 000 000,00 5 000 000,00 1 306 800,00 6 306 800,00
  0 6012000000 750 2333 6121 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00
  0
  XXXX00000
  0 800 6409 6901 0,00 0,00 2 120 710,00 2 120 710,00
  29004 9800000000 800 6402 5366 0,00 0,00 2 750,00 2 750,00
  13011 9800000000 800 6402 5366 100 000,00 100 000,00 96 551,58 196 551,58
  13010 9100000000 100 4339 5499 500 000,00 500 000,00 107 535,00 607 535,00
  0
  XXXX00000
  0 800 6409 6901 0,00 0,00 23 900 000,00 23 900 000
  0 6093000000 800 6409 6901 0,00 0,00 7 700 000,00 7 700 000,00
  Financování (Kč):
  1. 0 9850000000 800 0 8115 66 163 181,08 66 163 181,08 41 418 746,58 107 581 927,66
  Zápis z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
  5
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017 - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

  k bodu 5
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 17:46 Blízek – odchod – počet 24
  Návrh ...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 5
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 17:46 Blízek – odchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 100/2017-25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:
  Žadatel Účel Dotace 2017 (Kč)
  Hospicová péče sv. Kleofáše,
  o.p.s.
  Celoroční činnost 2017 100.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Hospicová péče sv. Kleofáše,
  o.p.s., IČ 22707328, Svatopluka Čecha 20, Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na
  celoroční činnost v roce 2017.
  III. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření č. 125, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
  rozpočtu
  - z položky 5223 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, § 4341, ORJ 0800, ORG 9800003148,
  UZ 0 v částce 100.000,00 Kč,
  - do položky 5221 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, § 3525, ORJ 0800, ORG
  9800003148, UZ 0 v částce 100.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  125
  .
  0 9800003148 0800 4341 5223 664 000 490 000 -100 000 390 000
  0 9800003148 0800 3525 5221 0 40 000 + 100 000 140 000
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu starostce města k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

  k bodu 16
  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem
  a městem Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a př...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 16
  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem
  a městem Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 18:39 Kahounová – příchod – počet 24
  18:39 Michal – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 14/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým
  úřadem (se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, „převádějící“) a městem
  Třeboň („nabyvatel“), kdy předmětem převodu jsou pozemky p. č. KN 2790/9 (ostatní plocha) o výměře
  77 m
  2
  a p. č. KN 2790/11 (ostatní plocha) o výměře 836 m2
  vše v k. ú. Branná, pozemky p. č. KN 534/4
  (ostatní plocha) o výměře 358 m2
  a p. č. KN 1931/4 (ostatní plocha) o výměře 126 m2
  vše v k. ú. Břilice.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
  10
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 20.03.2019 - 30.04.2019 (vč. opatření schvalovaných ZM) - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň – Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku p. č. 2469/1, k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Realizace vyhrazeného závazku (opční práce) stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“ - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 29.01.2018 - 07.03.2018. - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zast...

  Celý text (zobrazeno 61 %)

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 01.11. - 29.11.2017

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 29.8.2018 - 20.11.2018 - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Volba volební a návrhové komise - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Nákup podílu o velikosti 1/2 na p. č. KN 1239 v k. ú. Stará Hlína - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

  k bodu 19
  Nákup podílu o velikosti 1/2 na p. č. KN 1239 v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 19:05 Pfeifer – odchod – počet 21
  N...

  Celý text (zobrazeno 35 %)

  k bodu 19
  Nákup podílu o velikosti 1/2 na p. č. KN 1239 v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 19:05 Pfeifer – odchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 53/2018-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  nákup podílu o velikosti 1/2 na p. č. KN 1239 v k. ú. Stará Hlína od xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
  xxxxxxxxx.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Schválení pořízení změny č. 5 Územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20 - Program zastupitelstva

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Návrh usnesení a hlasování

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Prezentace studie třístupňového bydlení pro seniory v Třeboni - Diskuze

  Datum: 25. 2. 2019

  Starostka Terezie Jenisová přivítala tým paní proděkanky doc. Mgr. et Mgr. Jitky Vackové, Ph.D. ze
  Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve složení ...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  Starostka Terezie Jenisová přivítala tým paní proděkanky doc. Mgr. et Mgr. Jitky Vackové, Ph.D. ze
  Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve složení doc. Mgr. et Mgr. Jitka
  Vacková, Ph.D., Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., PhDr. Marek Zeman, Ph.D., Ing. Jan Bednář, Ph.D.
  Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D. následně představila projekt třístupňového bydlení pro seniory.
  PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz
  17:14 Blízek – příchod – počet 25
  17:30 Kahounová – odchod – počet 24
  17:31 Kahounová – příchod – počet 25
  Mgr. Bc. Petr Michal, Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Změna zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o. - Diskuze

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m² v k. ú. Holičky u Staré Hlíny - Dotace z EFRR k Lipovce a staré radnici

  Datum: 25. 2. 2019

  k bodu 10
  Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny za část p. č. 3647
  o výměře 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  ...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 10
  Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny za část p. č. 3647
  o výměře 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 105/2017-25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření směnné smlouvy (s doplatkem) spojené se smlouvou o zřízení služebnosti mezi
  městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem směny bude část pozemku p. č.
  KN 1/1 o výměře 340 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny (v geom. plánu č. 503-39/2017 označeno jako p. č. KN
  1/76), ve vlastnictví města Třeboně, za část pozemku p. č. KN 3647 o výměře 54 m2
  v k. ú. Třeboň (v geom.
  plánu č. 3730-38/2017 označeno jako p. č. KN 3647/2), když výše doplatku bude činit 100,00 Kč/m2
  .
  Smlouva bude dále řešit zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1/1 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, která
  bude spočívat v právu přístupu, údržby a oprav nutných k zajištění otevřené stoky správcem stoky ve
  prospěch vlastníka stoky, tj. města Třeboně. Rozsah služebnosti je zpřesněn geom. plánem č. 508-39/2017.
  Služebnost bude zřízena bezúplatně. Doplatek ze strany xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bude zaplacen na účet města
  Zápis z 25. jednání ZM dne 06.11.2017
  6
  Třeboně do 30 dnů od podpisu směnné smlouvy. Veškeré náklady spojené se směnou budou hrazeny
  městem Třeboň. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání směnné smlouvy zajistí
  advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Dotace pro hospicovou péči sv. Kleofáše - Jednací řád zastupitelstva

  Datum: 25. 2. 2019

  k bodu 6
  Dotace pro Hospicovou péči sv. Kleofáše – na provoz mobilního hospice.
  Předkladatel: Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 40/2018-29
  Zastup...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 6
  Dotace pro Hospicovou péči sv. Kleofáše – na provoz mobilního hospice.
  Předkladatel: Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 40/2018-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace pro Hospicovou péči sv. Kleofáše, o.p.s., Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň, ve výši
  250.000,00 Kč, a to na zajištění provozních činností mobilního hospice.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Hospicovou péčí sv. Kleofáše, o.p.s, se sídlem Svatopluka Čecha
  60, 379 01 Třeboň, IČ: 227 07 328 o poskytnutí dotace na rok 2018.
  III. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí, odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13... - Střednědobý výhled rozpočtu města

  Datum: 25. 2. 2019

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:23 Horváthová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 8/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2135/3 o výměře 122 m2
  , pozemku p. č. KN 2125/13 o výměře
  183 m2
  , pozemku p. č. KN 2136/5 o výměře 8 m2
  , části pozemku p. č. KN 2125/4 o výměře cca 115 m2
  vše
  v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m2
  s tím, že cena za
  vzrostlé dřeviny bude stanovena v částce 100,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Záměr prodeje části pozemku p.č. st. 416 k. ú. Břilice - Dotace Smart City

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Volba starosty - Dozorčí rady společností města

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Dotace na akci hodnou zřetele - Anifilm, Mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 2019 - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 337/1 a p. č. KN 334/8 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Dotace pro LSPP – na nájem a služby, na mzdové náklady - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

  k bodu 8
  Dotace pro LSPP – na nájem a služby, na mzdové náklady.
  Předkladatel: Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Zdeně...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 8
  Dotace pro LSPP – na nájem a služby, na mzdové náklady.
  Předkladatel: Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS., PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 19:45 Elexhauser – příchod – počet 20
  19:46 Kahounová – příchod – počet 21
  19:46 Černý – příchod – počet 22
  19:48 Korda – příchod – počet 23
  19:51 Polčáková – odchod – počet 22
  19:51 Doležal – odchod – počet 21
  19:52 Kubal – příchod – počet 22
  19:52 Doležal – příchod – počet 23
  19:53 Polčáková – příchod – počet 24
  20:04 Kuta – odchod – počet 23
  20:05 Prášil – odchod – počet 22
  20:06 Kuta – příchod – počet 23
  20:08 Prášil – příchod – počet 24
  Protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) poskytnutí dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., ve výši 124.455,00 Kč, která řeší
  úhradu mzdových nákladů zaměstnanců LSPP. Výše dotace je dána počtem obyvatel města Třeboně k 1. 1.
  2018 a částkou 15,00 Kč/obyvatele.
  b) poskytnutí dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., ve výši 130.436,00 Kč, která řeší
  částečné pokrytí výdajů LSPP spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách na
  Palackého nám. čp. 106/II, Třeboň.
  II. schvaluje
  a) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Lékařskou službou první pomoci Třeboň, o.p.s., Palackého
  nám. čp. 106/II, 379 01 Třeboň, IČ: 28085957 o poskytnutí dotace ve výši 124.455,00 Kč, která řeší úhradu
  mzdových nákladů zaměstnanců LSPP. Výše dotace je dána počtem obyvatel k 1. 1. 2018 a částkou 15,00
  Kč/obyvatele.
  b) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., Palackého nám.
  čp. 106/II, 379 01 Třeboň, IČ: 28085957 o poskytnutí dotace ve výši 130.436,00 Kč, která řeší částečné
  pokrytí výdajů LSPP spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách na Palackého nám.
  čp. 106/II, Třeboň.
  III. ukládá
  a) odboru finančnímu a majetkovému předložit radě města rozpočtové opatření spočívající v navýšení
  výdajové položky v rozpočtu města „LSSP příspěvek na nájem + příspěvek na obyvatele“ o 24.891,00 Kč.
  b) odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 4 Proti: 13 Zdrželi se: 7
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 23/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) poskytnutí dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., ve výši 99.564,00 Kč, která řeší
  úhradu mzdových nákladů zaměstnanců LSPP. Výše dotace je dána počtem obyvatel města Třeboně k 1. 1.
  2018 a částkou 12,00 Kč/obyvatele.
  b) poskytnutí dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., ve výši 130.436,00 Kč, která řeší
  částečné pokrytí výdajů LSPP spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách na
  Palackého nám. čp. 106/II, Třeboň.
  Zápis z 28. jednání ZM dne 26.03.2018
  6
  II. schvaluje
  a) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Lékařskou službou první pomoci Třeboň, o.p.s., Palackého
  nám. čp. 106/II, 379 01 Třeboň, IČ: 28085957 o poskytnutí dotace ve výši 99.564,00 Kč, která řeší úhradu
  mzdových nákladů zaměstnanců LSPP. Výše dotace je dána počtem obyvatel k 1. 1. 2018 a částkou 12,00
  Kč/obyvatele.
  b) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., Palackého nám.
  čp. 106/II, 379 01 Třeboň, IČ: 28085957 o poskytnutí dotace ve výši 130.436,00 Kč, která řeší částečné
  pokrytí výdajů LSPP spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách na Palackého nám.
  čp. 106/II, Třeboň.
  III. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Stanovení odměny členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně s přílohou Volební řád - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 886/11 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Prodej bytových jednotek ve střešní nástavbě domu č. p. 1015 až 1017 v ul. Svobody, Třeboň - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Volba předsedy finančního výboru - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

  k bodu 19
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Vá...

  Celý text (zobrazeno 32 %)

  k bodu 19
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch, Ing. Veronika Hačková
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 131/2017-26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, čerpání prostředků ze sociálního fondu - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Vopátek J. - Dotace v oblasti sociálních služeb, proč v ní nebyla schvalována dotace pro občanskou poradnu?

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Vopátek J. - Proč byla odvolána redakce i dlouhodobí spolupracovníci Třeboňského světa?

  Datum: 10. 12. 2018

 • Ustavující zastupitelstvo:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Určení dlouhodobě uvolněných funkcí

  Datum: 13. 11. 2018

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Schválení programu - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Doplnění priorit Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav - Připomínka Černý Rostislav - Obrátili se na mě senioři ohledně přístavby v panelovém domě, protože tam chybí výtahy.

  Datum: 10. 9. 2018

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Diskuze - Vopátek Jiří - Rozloučení v rámci finančního výboru.

  Datum: 10. 9. 2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 29.8.2018 - 20.11.2018 - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Rozpočtové opatření č. 12 - Fond financování obnovy vodohospodářského majetku - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13... - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:23 Horváthová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 8/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2135/3 o výměře 122 m2
  , pozemku p. č. KN 2125/13 o výměře
  183 m2
  , pozemku p. č. KN 2136/5 o výměře 8 m2
  , části pozemku p. č. KN 2125/4 o výměře cca 115 m2
  vše
  v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m2
  s tím, že cena za
  vzrostlé dřeviny bude stanovena v částce 100,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 1.11. - 29.11.2018 - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zast...

  Celý text (zobrazeno 61 %)

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 01.11. - 29.11.2017

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 25/4 v k. ú. Stará Hlína - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 9
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k bodu 9
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:19 Horváthová – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 7/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 55 m2
  v k. ú. Stará Hlína (v situačním
  zákresu označeno jako díl č. 1).
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1098/22 o výměře cca 30m² - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM - revok - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 17
  Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM – revokace usnesení.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usn...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 17
  Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM – revokace usnesení.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 15/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci části usnesení Zastupitelstva města Třeboně č. 56/2017-21 ze dne 22.05.2017 bod I. a to:
  - písm. c/, kdy se původní text pro k. ú. Břilice nahrazuje novým zněním „část pozemku p. č. KN 1919/3
  o výměře cca 534 m2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. Zájmová část pozemku bude
  převedena za podmínky, že město Třeboň odkoupí zbývající část pozemku p. č. KN 1919/3 o výměře cca
  140 m2
  v k. ú. Břilice“,
  - písm. a/, kdy se původní text pro k. ú. Třeboň nahrazuje novým zněním „část pozemku p. č. KN 426/8
  o výměře cca 16 m2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem“.
  II. schvaluje
  podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2),
  o úplatný převod části pozemku p. č. KN 1919/3 o výměře cca 140 m2
  v k. ú. Břilice, na město Třeboň, když
  výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Revokace usnesení ZM č. 92/2018-31 ze dne 10.9.2018. Záměr prodeje části pozemku KN 1021/2 k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Dotazy, náměty a připomínky členů zastupitelstva města - Poznámka Vopátek J. - Na jednání zastupitelstva byl napaden finanční výbor. Přitom dle vyjádření ministerstva funguje správně.

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – vznesla opětovný dotaz na opravu nájezdů u v ul. Na Sadech u ČSOB a u Do...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – vznesla opětovný dotaz na opravu nájezdů u v ul. Na Sadech u ČSOB a u Domu dětí.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz s tím, že bude vyřešeno.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – informoval o tom, že poté, co byl finanční výbor na jednání ZM několikrát nařčen
  s tím, že se vyjadřuje k něčemu, co mu nepřísluší, vznesl tedy dotaz na odbor dozoru a kontroly Ministerstvo
  vnitra, zda opravdu FV překračuje své kompetence.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz týkající se výběrového řízení na projektanta dokumentace „Třístupňové bydlení“
  – jak to pokračuje?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz ohledně veřejné zakázky „Rekonstrukce Mlýnské stoky“ a k dokladům k této
  zakázce.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – opětovný dotaz na most v Dukelské ulici.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – žádá o zaslání revizní zprávy mostu (k nahlédnutí na odboru rozvoje a investic). Dále
  opět poukázal na nevyřešený stav louže v Dukelské ulici (přechod pro chodce v křižovatce ke sběrným
  surovinám). Dotaz k nádobám na tříděný odpad na parkovišti u sběrných surovin, které tam již nejsou.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz k nádobám na tříděný odpad.
  Mgr. Bc. Petr Michal – žádost o urychlení dokončení rekonstrukce ulice Potoční. Žádost o zabezpečení
  výjezdu z cyklostezky u Hlíny u rybníku Vítek. Informoval o podání stížnosti u zaměstnavatele na svou
  osobu, žádá o zaslání textu stížností a dále vyjádření, které město obdrželo. Dotaz k zadávací dokumentaci
  na zimní stadion, bod 5.4 technické kvalifikační předpoklady – žádá o právní stanovisko městského
  právníka, zda formulace zadání není v rozporu se zákonem.
  PaedDr. Jan Váňa – podnět k domovním řádům v domech. Žádá OFM o zpracování domovního řádu, který
  by byl závazný pro všechny nájemníky.
  Mgr. Ondřej Janoušek – vyjádřil se k domovním řádům.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na zajištění Směrnice EU ke GDPR.
  Ing. arch. Aleš Valder – odpověděl na dotaz.
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz týkající se událostí souvisejících se sloupky regulujícími vjezd do MPR.
  Ing. Josef Pindroch – vyjádřil se k situaci se sloupky.
  Karel Zwicker – podal informace o sloupcích. (dotaz zodpovězen)
  paní Kolíková – žádá o řešení stavu kanálu na městském pozemku 1751/3, který se ucpává spadem
  vegetace. Dále informace, že řešení tichého asfaltu je možné, ale nevyřeší to prašnost.
  - odchody a příchody: 20:46 Kuta – odchod – počet 21
  20:49 Kuta – příchod – počet 22
  Zápis z 29. jednání ZM dne 21.05.2018
  13
  20:50 Jirák – odchod – počet 21
  20:52 Jirák – příchod – počet 22
  k

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Účetní závěrka města za rok 2018 + Závěrečný účet města za rok 2018 - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Rozpočtové opatření č. 4 pronájem - vodohospodářská infrastruktura - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 4 – Pronájem - vodohospodářská infrastruktura.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Miroslav Kajan, In...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 4 – Pronájem - vodohospodářská infrastruktura.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Miroslav Kajan, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová,
  Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 4/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření č. 4, které spočívá v navýšení položek ve výdajové i příjmové části
  rozpočtu takto:
  - navýšení příjmové položky 2132 Pronájem - vodohospodářská infrastruktura, § 2321, ORJ 0800, ORG 0,
  UZ 0 v částce 5.324.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů (vodohospodářská infrastruktura), §6409,
  ORJ 0800, ORG XXXX000000, UZ 0 o částku 4.400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5362 Daň z přidané hodnoty, §6399, ORJ 0800, ORG 9800001201, UZ 0 o
  částku 924.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragr
  af Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po RO
  Rozpočtové příjmy (Kč):
  4. 0 0 800 2321 2132 12 265 600 12 265 600 +5 324 000 17 589 600
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  4. 0 XXXX000000 800 6409 6901 0 2 120 710 +4 400 000 6 520 710
  0 9800001201 800 6399 5362 3 000 000 3 000 000 +924 000 3 924 000
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m² v k. ú. Holičky u Staré Hlíny - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 10
  Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny za část p. č. 3647
  o výměře 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  ...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 10
  Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny za část p. č. 3647
  o výměře 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 105/2017-25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření směnné smlouvy (s doplatkem) spojené se smlouvou o zřízení služebnosti mezi
  městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem směny bude část pozemku p. č.
  KN 1/1 o výměře 340 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny (v geom. plánu č. 503-39/2017 označeno jako p. č. KN
  1/76), ve vlastnictví města Třeboně, za část pozemku p. č. KN 3647 o výměře 54 m2
  v k. ú. Třeboň (v geom.
  plánu č. 3730-38/2017 označeno jako p. č. KN 3647/2), když výše doplatku bude činit 100,00 Kč/m2
  .
  Smlouva bude dále řešit zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1/1 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, která
  bude spočívat v právu přístupu, údržby a oprav nutných k zajištění otevřené stoky správcem stoky ve
  prospěch vlastníka stoky, tj. města Třeboně. Rozsah služebnosti je zpřesněn geom. plánem č. 508-39/2017.
  Služebnost bude zřízena bezúplatně. Doplatek ze strany xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bude zaplacen na účet města
  Zápis z 25. jednání ZM dne 06.11.2017
  6
  Třeboně do 30 dnů od podpisu směnné smlouvy. Veškeré náklady spojené se směnou budou hrazeny
  městem Třeboň. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání směnné smlouvy zajistí
  advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2019 - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Dotace pro Ledax, o.p.s. – na poskytování pečovatelské služby - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Bertiny lázně - stavební akce 2018/19. - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 5
  Bertiny lázně - stavební akce 2018/19.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch
  Anna Kahounová – pros...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 5
  Bertiny lázně - stavební akce 2018/19.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch
  Anna Kahounová – prosí o oddělené hlasování.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena
  Baštová, Ing. Jana Grammetbauerová
  PaedDr. Jan Váňa – žádá oddělené hlasování.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PhDr. Milan Kramárik, Mgr. Bc. Petr Michal
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – navrhuje oddělené hlasování.
  Mgr. Terezie Jenisová – návrh na doplnění usnesení od Ing. Aleny Baštové.
  - odchody a příchody: 18:46 Elexhauser – odchod – počet 24
  18:46 Matuška – odchod – počet 23
  18:52 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:53 Matuška – příchod – počet 25
  19:05 Grammetbauerová – odchod – počet 24
  19:08 Grammetbauerová – příchod – počet 25
  19:14 Jirák – odchod – počet 24
  19:17 Jirák – příchod – počet 25
  19:25 Pfeifer – odchod – počet 24
  19:27 Pfeifer – příchod – počet 25
  Oddělené hlasování č. 1:
  Usnesení ZM č. 19/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení bodu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Oddělené hlasování č. 2:
  Usnesení ZM č. 20/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  způsob financování stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“, kdy město Třeboň uhradí
  stavební práce v předpokládané výši 119,2 mil. Kč. vč. DPH a Slatinné lázně Třeboň s.r.o. uhradí dodávky
  gastronomické technologie, vybavení interiérů, bazénové technologie a budou tento majetek evidovat jako
  svůj vlastní. Náklady na realizaci akce, které bude hradit město, budou financovány prostřednictvím úvěru,
  Zápis z 28. jednání ZM dne 26.03.2018
  4
  úvěr bude čerpán v období 01-12/2019, úvěr bude splácen pravidelnými měsíčními splátkami po dobu 10 let.
  Část výdajů, které budou hrazeny v roce 2018, budou předfinancovány z rozpočtu města.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit úvěr na financování výdajů na akci ze strany města Třeboň.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 8 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) realizaci stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“
  b) způsob financování stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“
  II. ukládá
  a) odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení bodu a)
  b) odboru finančnímu a majetkovému zajistit úvěr na financování výdajů na akci ze strany města Třeboň

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Přeložka silnice II/154, Třeboň - stanovisko města - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 22
  „Přeložka silnice II/154, Třeboň“ – stanovisko města k pokračování projektové přípravy zajišťované
  Krajským úřadem Jihočeského kraje.
  Předkladatel: Ing. Pavel Ha...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 22
  „Přeložka silnice II/154, Třeboň“ – stanovisko města k pokračování projektové přípravy zajišťované
  Krajským úřadem Jihočeského kraje.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. arch. Aleš Valder, JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, PaedDr. Jan
  Váňa, Karel Zwicker, Mgr. Bc. Petr Michal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., MUDr. František Pfeifer, pan Kolík, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Pavel Hajna,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jana Grammetbauerová
  - odchody a příchody: 19:20 Blízek – odchod – počet 21
  19:24 Blízek – příchod – počet 22
  20:05 Černý – odchod – počet 21
  20:07 Černý – příchod – počet 22
  Zápis z 29. jednání ZM dne 21.05.2018
  10
  Oddělené hlasování:
  Usnesení ZM č. 56/2018-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zadání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí přeložky silnice II/154 ve variantě 1 (zachování
  stávajícího stavu s dílčími stavebními a organizačními opatřeními ve stávajícím dopravním prostoru) a
  neřešení ostatních variant přeložky.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  II. schvaluje
  udělení souhlasu a příslib spolupráce majiteli komunikace s přípravou zadání stavby (tj. vypracování
  projektové dokumentace), která bude řešit závady na ní (přechody pro chodce, oddělení motorové a
  nemotorové dopravy apod.) při zachování současných parametrů dopravy (zejména omezení hmotnosti
  projíždějících vozidel, rychlost, plynulost, počet vozidel).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  III. ukládá
  právnímu odboru zpracování právní analýzy (zjistit možnosti, kterými lze ověřit věrohodnost EIA, případně
  podat správní žalobu na EIA)
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  IV. ukládá
  vedení města projednání stanoviska města s hejtmankou Jihočeského kraje.
  V. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení a zaslat odpověď Jihočeskému kraji, odboru dopravy a
  silničního hospodářství.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Návrh řešení stavby křížovatky v ul. Táboritská (křížení: Jiráskova, Třebízského) - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 22
  "Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň" - prezentace návrhu
  řešení.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Ra...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 22
  "Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň" - prezentace návrhu
  řešení.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Radek Lukeš, Hana Velková (projektanti)
  Anna Kahounová, Ing. Josef Pindroch, Mgr. Terezie Jenisová, Karel Elexhauser, Mgr. Bc.
  Petr Michal, MUDr. František Pfeifer, Mgr. Rostislav Černý, CSc., prof. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc., Ing. Pavel Hajna, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Karel Elexhauser, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – navrhuje pouze vzít na vědomí, ale nehlasovat.
  Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:57 Kahounová – odchod – počet 21
  17:59 Kahounová – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  řešení „Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň“ dle studie předložené
  zhotovitelem projektové do

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Prodej části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 30 m² v k. ú. Stará Hlína - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 14
  Prodej části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 30 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. Zdeněk...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 14
  Prodej části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 30 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 19:29 Pfeifer – odchod – počet 21
  19:31 Pfeifer – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 91/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 30 m2
  (v geom. plánu č. 260-43/2017 označeno jako díl „a“) v
  k. ú. Stará Hlína, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 500,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude
  zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se
  sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle
  zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním
  právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města - Vopátek J. - Reakce na leták o referendu od koaličních zastupitelů.

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat“.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz na článek v zahraničním časopise o UNESCO.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Anna Kahounová – připomínka ke špatnému stavu oken ve školní jídelně.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  12
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k záležitosti pana Lukáše. Žádá o písemnou odpověď, kdo bude platit pokutu
  50.000,00 Kč; údajná agitace rodičů žáků 1. tříd na 2. ZŠ k zimnímu stadionu.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci v kauze Lukáš. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – pokutu bude hradit město. (dotaz zodpovězen)
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, Ing. Bohuslav Jirák, pan Fleischmann, Pavel Řimnáč – vyvrátili tvrzení k údajné
  agitaci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k černým hadrům, které visí z Roháče.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – prosí o opravu příjezdové cesty k lávce před Mlýnskou stoku, která byla
  opravena; prosba o umístění více laviček do intravilánu Hliníku; dále upozornil na špatný stav cesty mezi
  garážemi za hřbitovem.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser – diskuze k opravě okružní křižovatky na
  sil. I/34 „U kaprů“. (dotaz zodpovězen p. Mrázem)
  Karel Elexhauser – upozornil na přetížení centra města cyklisty během letní sezóny.
  PaedDr. Jan Váňa – námět na zjištění četnosti dopravy na Táboritské a Třebízského. Jak to vypadá
  s reklamací na BL – desky Eger?
  Ing. Martin Blažek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – objasnil situaci.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zavřeným restauracím na lázních Aurora.
  Ing. Martin Blažek – objasnil situaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – doplnila informace Ing. Blažka.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – poznámky k referendu; stavba polikliniky; stav sportovní haly; cyklostezka na
  Rožmberk; bazén v areálu LS Aurora (dopis MZ ČR / ČIL).
  19:59 Grammetbauerová – odchod – počet 21
  19:59 Kahounová – odchod – počet 20
  20:05 Kahounová – příchod – počet 21
  20:06 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  21:04 Kuta – odchod – počet 21
  21:07 Kuta – příchod – počet 22
  k bodu 24
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:10 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová, v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, v. r. dne:……………………………………..
  PhDr. Jaroslav Psík, v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 21.09.2017

 • Zastupitelstvo 26. 6. 2017:
  Návrh na konání místního referenda - Diskuze

  Datum: 26. 6. 2017

  k bodu 3
  Návrh na konání místního referenda.
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Pindroch – dává 1. protinávrh.
  Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 3
  Návrh na konání místního referenda.
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Pindroch – dává 1. protinávrh.
  Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal,
  Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Bc. Petr Michal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PaedDr. Jan
  Váňa, JUDr. Mojmír Vonka, pan Nehoda, Mgr. Roman Hrdý, MVDr. Augustin Blízek
  Ing. Jana Grammetbauerová – dává 2. protinávrh.
  Josef Neužil, Ing. Milan Hlásek
  - odchody a příchody: 17:56 Blízek – odchod – počet 21
  18:00 Blízek – příchod – počet 22
  18:21 Elexhauser – odchod – počet 21
  18:24 Elexhauser – příchod – počet 22
  18:41 Černý – odchod – počet 21
  18:48 Černý – příchod – počet 22
  18:57 Pfeifer – odchod – počet 21
  18:58 Elexhauser – odchod – počet 20
  18.58 Blízek – odchod – počet 19
  18:59 Pfeifer – příchod – počet 20
  19:00 Grammetbauerová – odchod – počet 19
  19:02 Blízek – příchod – počet 20
  19:03 Grammetbaurová – příchod – počet 21
  19:03 Elexhauser – příchod – počet 22
  Hlasování o v pořadí 2. vzneseném protinávrhu - Ing. Jany Grammetbauerové:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Návrh na konání místního referenda, který podává přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb.,
  o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“), připojený
  v příloze.
  Zápis z 22. jednání ZM dne 26.06.2017
  3
  II. rozhoduje
  o vyhlášení místního referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona o místním referendu s otázkami
  „1. Má město Třeboň stavět zimní stadion?“ a „2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou
  vodou u lázní Aurora?“ v termínu 20. a 21.10.2017.
  III. ukládá
  a) právnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět
  zmocněnce přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva,
  b) kanceláři starosty, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení
  zastupitelstva na úřední desce MěÚ Třeboň po dobu 15 dnů.
  c) tajemníkovi úřadu zajistit přijaté usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 (jmenovitě: Vopátek, Michal, Prášil, Váňa, Elexhauser, Grammetbauerová, Kubal) Proti: 11
  Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO
  Hlasování o v pořadí 1. vzneseném protinávrhu - Ing. Josefa Pindrocha:
  Usnesení ZM č. 66/2017-22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Návrh na konání místního referenda, který podává přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o
  místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“), připojený v
  příloze.
  II. rozhoduje
  o nevyhlášení místního referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu, neboť o
  navržených otázkách uvedených v Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda („1. Má město
  Třeboň stavět zimní stadion?“ a „2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou vodou u lázní
  Aurora?“) nelze místní referendum konat, a dále pak z důvodu, že odhad nákladů spojených s provedením
  místního referenda je dle Návrhu na konání místního referenda zjevně nesprávný.
  III. ukládá
  a) právnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět zmocněnce
  přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva,
  b) kanceláři starosty, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení
  zastupitelstva na Úřední desce MěÚ Třeboň po dobu 15 dnů.
  IV. vyhlašuje
  podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ve spojení s
  § 8 odst. 1 písm. a) a § 14 zákona o místním referendu, místní referendum o otázce: „Souhlasíte s tím, aby
  město Třeboň v probíhajícím volebním období zastupitelstva města (2014 - 2018) zahájilo stavbu „Zimní
  stadion Třeboň“, dle městem zveřejněného projektu, a to v lokalitě sportovního areálu Hliník v Třeboni?“.
  Místní referendum se bude konat dne 16.09.2017 (sobota) v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod., a to na
  celém území města Třeboně a jeho místních částí.
  V. odůvodňuje
  vyhlášení místního referenda následovně: Zastupitelstvo města Třeboně respektuje zvýšený zájem občanů
  města Třeboně a jeho místních částí rozhodnout o možnosti výstavby krytého zimního stadionu na území
  města Třeboně přímo – tj. prostřednictvím společenství občanů v místním referendu. Účelem tohoto
  místního referenda je tedy umožnit občanům přímé rozhodnutí o tom, zda má město Třeboň zahájit výstavbu
  krytého zimního stadionu v Třeboni v probíhajícím volebním období zastupitelstva města (2014 - 2018) či
  nikoli. Stavba „Zimní stadion Třeboň“ by měla probíhat dle městem zveřejněného projektu, když tato se
  předpokládá v lokalitě sportovního areálu Hliník v Třeboni. V návaznosti na plánovanou výstavbu zimního
  stadionu již Zastupitelstvo města Třeboně schválilo dne 12.12.2016 podání žádosti o poskytnutí státní
  podpory z programu MŠMT.
  VI. odhaduje
  a) náklady na konání místního referenda v částce cca 250.000,00 Kč (budou hrazeny z běžných výdajů
  rozpočtu města pro rok 2017 prostř. rozpočtového opatření),
  b) náklady na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu (výstavba zimního stadionu) v částce cca 60
  milionů bez DPH (budou hrazeny z investičních výdajů rozpočtu města v letech 2018 a 2019, dle
  schváleného střednědobého výhledu rozpočtu).
  VII. schvaluje
  odměnu pro členy okrskové a místní komise ve výši 1.000,00 Kč, pro zapisovatele komise ve výši 1.200,00
  Kč, pro předsedu komise ve výši 1.500,00 Kč.
  VIII. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 7 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  Zápis z 22. jednání ZM dne 26.06.2017
  4
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Návrh na konání místního referenda, který podává přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o
  místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“), připojený v
  příloze.
  II. rozhoduje
  o nevyhlášení místní referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu, neboť
  o navržených otázkách uvedených v Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda („1. Má
  město Třeboň stavět zimní stadion?“ a „2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou vodou
  u lázní Aurora?“) nelze místní referendum konat, a dále pak z důvodu, že odhad nákladů spojených
  s provedením místního referenda je dle Návrhu na konání místního referenda zjevně nesprávný.
  III. ukládá
  a) právnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět zmocněnce
  přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva,
  b) kanceláři starosty, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení
  zastupitelstva na Úřední desce MěÚ Třeboň po dobu 15 dnů.
  V 19:33 hodin vyhlásila starostka města přestávku.
  V 20:00 hodin zahájila starostka města pokračování jednání zastupitelstva města.
  Nepřítomni: Grammetbaurová, Kubal, Elexhauser, Váňa, Pindroch, Vopátek – počet

 • Zastupitelstvo 26. 6. 2017:
  Návrh na zřízení příspěvkové organizace (sportoviště) a rozpočtové opatření č. 65 - Diskuze

  Datum: 26. 6. 2017

  k bodu 2
  Zřízení příspěvkové organizace (sportoviště).
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Ing. Josef Pindroch, Mgr. O...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 2
  Zřízení příspěvkové organizace (sportoviště).
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Ing. Josef Pindroch, Mgr. Ondřej Janoušek, Mgr. Alena Valentová,
  Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 20:01 Pindroch – příchod – počet 17
  20:03 Vopátek – příchod – počet 18
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 67/2017-22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. zřizuje
  příspěvkovou organizaci s názvem „Městská sportovní Třeboň, příspěvková organizace“, a to k 01.01.2018.
  II. schvaluje
  zřizovací listinu příspěvkové organizace „Městská sportovní Třeboň, příspěvková organizace“ připojenou v
  příloze.
  III. souhlasí
  s umístěním sídla příspěvkové organizace „Městská sportovní Třeboň, příspěvková organizace“ na adrese
  Na Sadech 349/II, 379 01 Třeboň.
  IV. jmenuje
  statutárním orgánem (ředitelem) příspěvkové organizace s názvem „Městská sportovní Třeboň, příspěvková
  organizace“, pana Jana Zárubu, nar. 18.01.1976, bytem Za Chmelnicí 656, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, a to
  do doby, než bude na tuto pozici provedeno výběrového řízení (resp. jmenován nový statutární orgán -
  ředitel).
  V. ukládá
  starostce města Třeboně, Mgr. Terezii Jenisové, jakožto statutárnímu zástupci zřizovatele:
  a) podat návrh na zápis příspěvkové organizace do obchodního rejstříku,
  b) oznámit Ústřednímu věstníku České republiky do 15 dnů od vzniku příspěvkové organizace údaje
  vymezené v ust. § 27 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 26. 6. 2017:
  Poskytnutí finančního daru nadací Jihočeské cyklostezky - Diskuze

  Datum: 26. 6. 2017

  k bodu 13
  Poskytnutí finančního daru Nadaci Jihočeské cyklostezky.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Návrh na usnesení:
  Usnesen...

  Celý text (zobrazeno 37 %)

  k bodu 13
  Poskytnutí finančního daru Nadaci Jihočeské cyklostezky.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 75/2017-22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního daru Nadaci Jihočeské cyklostezky ve výši 25.000,00 Kč.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka předložit darovací smlouvu k podpisu starostce města a zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Masojídek J. - Proč bylo vzato zpět vytvoření osadního výboru?

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2018 - 2020 - Diskuze

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 2
  Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2018-2020.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc....

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 2
  Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2018-2020.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Josef
  Pindroch, Anna Kahounová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna, PaedDr. Jan Váňa,
  MVDr. Augustin Blízek
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  2
  - odchody a příchody: 17:36 Pfeifer – odchod – počet 23
  17:38 Pfeifer – příchod – počet 24
  17:38 Kahounová – odchod – počet 23
  17:42 Kahounová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 37/2017-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2018-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit schválený Střednědobý výhled
  rozpočtu na www stránkách města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 7 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Rozpočtové opatření č. 24 - "Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro potřeby ZUŠ" - Schválení realizace akce - Diskuze

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 3
  Rozpočtové opatření č. 24 – „Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro
  potřeby ZUŠ“ (Základní umělecké školy) - schválení realizace akce.
  P...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 3
  Rozpočtové opatření č. 24 – „Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro
  potřeby ZUŠ“ (Základní umělecké školy) - schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Milan Bicera (projektant) – představil projektovou dokumentaci pro stavební řízení.
  Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  MgA. Matouš Řeřicha, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz, Mgr. Bc. Petr Michal,
  Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch,
  Ing. Bohuslav Jirák, MVDr. Augustin Blízek, Ing. arch. Aleš Valder, paní Kolíková
  - odchody a příchody: 18:15 Pfeifer – odchod – počet 23
  18:17 Pfeifer – příchod – počet 24
  18:23 Černý – odchod – počet 23
  18:26 Černý – příchod – počet 24
  18:26 Elexhauser – odchod – počet 23
  18:29 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:35 Váňa – odchod – počet 23
  18:37 Grammetbauerová – odchod – počet 22
  18:38 Váňa – příchod – počet 23
  18:40 Matuška – odchod – počet 22
  18:40 Grammetbauerová – příchod – počet 23
  18:41 Blízek – odchod – počet 22
  18:43 Doležal – odchod – počet 21
  18:47 Matuška – příchod – počet 22
  18:47 Blízek – příchod – počet 23
  18:47 Doležal – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 38/2017-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci akce „Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro potřeby ZUŠ v letech
  2017 a 2018 o předpokládaných celkových stavebních nákladech dle propočtu projektanta 70.000.000,00 Kč
  vč. DPH. V roce 2017 se předpokládá výdaj 14.000.000,00 Kč, v roce 2018 pak 56.000.000,00 Kč vč. DPH.
  II. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 24, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto:
  - ponížení výdajové položky 6121 Zimní stadion - výstavba, § 3412, ORJ 0750, ORG 6022000000, NZUZ 0
  o částku 16.270.000,00 Kč,
  - ponížení výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů, § 6409, ORJ 0800, ORG 6093000000, UZ 0
  v částce 180.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Zimní stadion - projekt, § 3412, ORJ 0750, ORG 6022000000, NZUZ 0 o
  částku 2.450.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZUŠ v čp. 19 a 20, §3322, ORJ 750, ORG 6127000000, NZUZ 0 o částku
  14.000.000,00 Kč.
  Čís. RM NZ
  ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet od
  počátku
  roku po RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  3
  24. 0 6022000000 0750 3412 6121 16 270 000 16 270 000 -16 270 000 0
  0 6093000000 0800 6409 6901 0 64 558 000 -180 000 64 378 000
  0 6022000000 0750 3412 6121 0 0 + 2 450 000 2 450 000
  0 6127000000 750 3322 6121 0 0 +14 000 000 14 000 000
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Veřejnoprávní smlouvy - Dotace - Diskuze

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 4
  Veřejnoprávní smlouvy - dotace.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. arch. Aleš Valder
  Mgr. Bc. Petr Michal – navrhuje zmírnit ustanovení ve smlouvě...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 4
  Veřejnoprávní smlouvy - dotace.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. arch. Aleš Valder
  Mgr. Bc. Petr Michal – navrhuje zmírnit ustanovení ve smlouvě (bod IV. Další ujednání,
  odstavec 1), druhá věta)
  JUDr. Mojmír Vonka, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef
  Neužil, Anna Kahounová, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 19:01 Kubal – odchod – počet 23
  19:01 Matuška – odchod – počet 22
  19:02 Masojídek – odchod – počet 21
  19:04 Kubal – příchod – počet 22
  19:07 Masojídek – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 39/2017-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  upřesňující informace k usnesení ZM č. 31/2017-19 ze dne 20.03.2017 a ZM č. 32/2017-19 ze dne
  20.03.2017 týkající se návrhu veřejnoprávních smluv – viz důvodová zpráva.
  II. schvaluje
  a) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Oblastní charitou Třeboň, Chelčického 2, 379 01 Třeboň, IČ:
  26520991, jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku na činnost pečovatelské služby, a to dle
  návrhu veřejnoprávní smlouvy připojeného v příloze,
  b) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Ledax, o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice, IČ:
  28068955, jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku na činnost pečovatelské služby, a to dle
  návrhu veřejnoprávní smlouvy připojeného v příloze.
  III. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Pro

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN689/1 k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesen...

  Celý text (zobrazeno 35 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 16/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 o výměře cca 5 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Zápis z 19. jednání ZM dne 20.03.2017
  4
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Dodatek č. 2 zprávy o uplatňování územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 15
  Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 15
  Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  MVDr. Augustin Blízek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Bohuslav Jirák,
  Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 19:13 Neužil – odchod – počet 21
  19:16 Neužil – příchod – počet 22
  19:25 Korda – odchod – počet 21
  19:29 Korda – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
  stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) za použití ustanovení § 55
  odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 4 Proti: 14 (Masojídek, Váňa, Kahounová, Grammetbauerová, Kubal, Kuta, Michal, Vopátek)
  Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Dotatek ke zprávě o uplatňování územnío plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 14
  Dodatek ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh,...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 14
  Dodatek ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh, navrhuje schválit všechny ostatní body a bod 9
  vynechat.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Miroslav Roubal, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MVDr. Augustin
  Blízek, Mgr. Rostislav Černý, CSc., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  - odchody a příchody: 18:12 Michal – odchod – počet 22
  18:15 Michal – příchod – počet 23
  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
  a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon") za použití ustanovení
  § 55 odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona dodatek Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň dle předloženého materiálu bodů 1 až 8.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 12 Proti: 3 Zdrželi se: 8
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
  a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon") za použití ustanovení
  § 55 odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona dodatek Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 11 Proti: 7 Zdrželi se: 5
  NEPŘIJATO
  Ing. Miroslav Roubal – informoval zastupitele, že pokud nebudou započaty práce na návrhu změny
  ÚPT, dotkne se to i ostatních žadatelů.
  PaedDr. Jan Váňa – navrhoval schválit všechny ostatní body a bod 9 vynechat. Tím by práce mohly
  běžet dál s tím, že k bodu 9 bychom se mohli vždy vrátit.

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Představení projektu rozvoje Bertiných lázní 2017 - 2018 - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 17
  Představení PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018.
  Předkladatel: PhDr. Milan Kramárik
  Diskuze:
  - diskutující: PhDr. Milan Kramárik, MVDr. Augustin Blízek, prof. RNDr....

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 17
  Představení PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018.
  Předkladatel: PhDr. Milan Kramárik
  Diskuze:
  - diskutující: PhDr. Milan Kramárik, MVDr. Augustin Blízek, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jaroslav
  Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Bohuslav
  Jirák, Mgr. Bc. Petr Michal
  - odchody a příchody: 19:11 Pfeifer – odchod – počet 21
  19:11 Váňa – příchod – počet 22
  19:12 Pfeifer – příchod – počet 23
  19:19 Neužil – odchod – počet 22
  19:22 Vopátek – odchod – počet 21
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  9
  19:23 Kahounová – odchod – počet 20
  19:23 Korda – odchod – počet 19
  19:23 Neužil – příchod – počet 20
  19:24 Vopátek – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – příchod – počet 22
  19:29 Korda – příchod – počet 23
  19:41 Blízek – odchod – počet 22
  19:44 Černý – odchod – počet 21
  19:45 Blízek – příchod – počet 22
  19:49 Černý – příchod – počet 23
  19:59 Pfeifer – odchod – počet 22
  20:01 Pfeifer – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 13/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  PROJEKT rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018, připojený v příloze, předkládaný jednatelem společnosti
  Slatinné lázně Třeboň s.r.o., PhDr. Milanem Kramárikem.
  II. schvaluje
  rozpracování možnosti financování PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018 dle varianty č. 1,
  připojené v příloze, kdy po provedené realizaci projektu bude od roku 2019 (včetně) Slatinným lázním
  Třeboň s.r.o. navýšeno nájemné o 20 mil. Kč ročně.
  III. ukládá
  a) odboru finančnímu a majetkovému připravit výběrové řízení na poskytovatele úvěru.
  b) odboru rozvoje a investic zajistit výběrové řízení na zhotovitele díla.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  Mgr. Terezie Jenisová informovala zastupitele, že pro schválení výdajů příštích let a zadání soutěže bude
  potřeba svolat mimořádné jednání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 24. dubna 2017 od 17:00
  hodin.

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Výstavba zimního stadionu Třeboň - Studie proveditelnosti, podání žádosti o dotaci - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Návrh rozpočtu města na rok 2017 - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu města na rok 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – finanční v...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu města na rok 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – finanční výbor rozpočet nepodpoří. Dává protinávrh na odložení
  návrhu. Navrhuje vzít na vědomí připomínky FV a schválit rozpočet na nejbližším možném
  jednání ZM.
  PhDr. Milan Kramárik – seznámil zastupitele s investicemi na rok 2017.
  Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Bohuslav Jirák,
  Zdeněk Mráz, Ing. Alena Baštová
  - odchody a příchody: 18:47 Matuška – odchod – počet 19
  18:47 Blízek – odchod – počet 18
  18:48 Jirák – příchod – počet 19
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  6
  18:49 Korda – příchod – počet 20
  18:49 Vopátek – příchod – počet 21
  18:49 Neužil – odchod – počet 20
  18:49 Michal – příchod – počet 21
  18:51 Blízek – příchod – počet 22
  18:51 Matuška – příchod – počet 23
  18:52 Neužil – příchod – počet 24
  19:16 Doležal – odchod – počet 23
  19:22 Doležal – příchod – počet 24
  19:26 Jenisová – odchod – počet 23
  19:28 Jenisová – příchod – počet 24
  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  odložení schvalování rozpočtu na rok 2017.
  II. ukládá
  vedení města zabývat se připomínkami finančního výboru a předložit upravený návrh rozpočtu na nejbližším
  jednání zastupitelstva města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 15 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 97/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2017 v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů rozpočtové skladby dle
  přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 305.134.032,00 Kč
  celkové výdaje 303.512.563,00 Kč
  saldo rozpočtu 1.621.649,00 Kč
  splátky jistin 6.840.980,00 Kč
  zapojení finančních prostředků z minulých let 5.219.511,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2017 a dále příspěvky,
  dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v tabulkové části tohoto
  materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2017 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona č.
  250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve výdajové
  části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací, příspěvků,
  grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
  rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován a
  nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 6 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017 - 2020 - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Alena Baštová, Ing. Bohuslav Jirák, Mgr....

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Alena Baštová, Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch,
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Mgr. Bc. Petr Michal – dává protinávrh na odložení projednání bodu.
  PaedDr. Jan Váňa
  Zdeněk Mráz – dává protinávrh, aby ZM vzalo rozpočtový výhled na vědomí.
  pan Nehoda, Mgr. Ondřej Janoušek
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  7
  - odchody a příchody: 19:53 Polčáková – odchod – počet 23
  19:54 Elexhauser – odchod – počet 22
  19:55 Polčáková – příchod – počet 23
  19:59 Elexhauser – příchod – počet 24
  20:09 Prášil – odchod – počet 23
  20:11 Prášil – příchod – počet 24
  20:13 Pfeifer – odchod – počet 23
  1. protinávrh Mgr. Bc. Petra Michala na odložení projednávání bodu.
  2. protinávrh Zdeňka Mráze na vzetí rozpočtového výhledu na vědomí.
  Hlasování o v pořadí 2. navrženém protinávrhu Zdeňka Mráze:
  Usnesení ZM č. 98/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 8
  PŘIJATO
  20:16 Pfeifer – příchod – počet 24
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  bodu 19
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, ...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  bodu 19
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Josef Pindroch, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Vladimír Školka, PaedDr. Jan Váňa,
  Mgr. Zuzana Průchová, Ing. arch. Aleš Valder, Anna Kahounová, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Mgr. Ondřej Janoušek, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  - odchody a příchody: 20:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  12
  20:58 Kahounová – příchod – počet 24
  21:01 Elexhauser – odchod – počet 23
  21:04 Elexhauser – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 110/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je
  doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
  II. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
  přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku.
  III. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 2 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku P. Č. KN 25/4 o výměře cca 180m² v k. ú. Stará hlína - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 180 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – návrh na...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 180 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – návrh na odložení bodu.
  Zdeněk Mráz – rada města se již usnesla, plníme nyní její usnesení.
  Anna Kahounová – dává protinávrh.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – souhlasí s protinávrhem.
  Mgr. Bc. Petr Michal – souhlasí s protinávrhem.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS. – také souhlasí.
  Zdeněk Mráz – podporuje původní návrh na usnesení.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – proč dala RM cenu 500,00 Kč?
  Zdeněk Mráz – stejná cena jako poslední dva prodeje v Břilicích. (dotaz zodpovězen)
  - odchody a příchody: 17:43 Blízek – příchod – počet 24
  Protinávrh Anny Kahounové
  Usnesení ZM č. 88/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 180 m2 v k. ú. Stará Hlína.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 4 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 180 m2
  v k. ú. Stará Hlína, když
  výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m2
  . Prodej bude realizován za podmínky,
  že bude ponechán bezpečnostní odstup min. 1,20 m od koruny komunikace v majetku města Třeboně, který
  zajistí dostatečné rozhledové poměry.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 14
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová – sez...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 14
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová – seznámila zastupitele a občany s průběhem nadcházející rozpravy.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal právní výklad k předložené žádosti.
  Zdeněk Mráz – vyjádřil se k celé situaci. Zmínil první plány na zapsání do UNESCO.
  Podporuje variantu v rozměru, který byl tenkrát stanoven. S KPZ s rozlohou 300 km2
  nesouhlasí.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k technickému průběhu. Žádá o změnu jednacího řádu
  a dovolení občanům vstoupit do diskuze i v průběhu diskuze zastupitelů.
  Mgr. Terezie Jenisová – jednací řád není potřeba měnit a občanům bude dána možnost
  vystoupit v obecné rozpravě.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – nechce se vyjadřovat k usnesení.
  Mgr. Terezie Jenisová – objasnila situaci ohledně prohlášení a vzniku KPZ (správní řízení).
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. arch. Aleš Valder – seznámil přítomné se strategickým plánem města Třeboň, který byl
  schválen v listopadu 2008, který platí do roku 2020 a neexistuje žádné rozhodnutí o jeho
  případné aktualizaci. Je zároveň dostupný na internetových stránkách města.
  Ing. Jan Hůda – vyjádřil se ke KPZ. Se vznikem KPZ dle jeho vyjádření nesouhlasí 90 – 95%
  obyvatel města.
  Mgr. Terezie Jenisová – proces prohlášení KPZ je předmětem správního řízení, KPZ
  prohlašuje Ministerstvo kultury ČR.
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh.
  Ing. Bohuslav Jirák
  Ing. arch. Aleš Valder – oponoval některé informace z projevu Ing. Hůdy.
  Antonín Buman – vyjádřil svůj názor s KPZ.
  Ing. arch. Aleš Valder – vyjádřil se k názoru pana Bumana.
  Ing. Jaroslav Kubal, Josef Neužil
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – dává protinávrh.
  Ing. Jana Grammetbauerová – bude mít ZM v budoucnu možnost se vyjádřit k tomu, jestli
  město chce nebo nechce KPZ?
  Mgr. Terezie Jenisová – na zastupitelstvu města bude projednáno (po zahájení správního
  řízení). (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – vyjádření k protinávrhu Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  JUDr. Mojmír Vonka – vyjádřil se k navrhovaným protinávrhům.
  pan Hrubec
  (téma vysvětleno, dotazy zodpovězeny)
  - odchody a příchody: 18:05 Michal – příchod – počet 21
  18:06 Kahounová – příchod – počet 22
  18:06 Pfeifer – příchod – počet 23
  18:07 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:33 Kahounová – odchod – počet 23
  18:36 Kahounová – příchod – počet 24
  1. protinávrh PaedDr. Jana Váni
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. souhlasí
  se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  II. pověřuje
  vedení města k jednání s příslušnými státními orgány za účelem vzniku krajinné památkové zóny (KPZ)
  Třeboňská rybniční krajina.
  2. protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. odkládá
  projednávání krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina do doby, než Ministerstvo
  kultury ČR bude v této věci činit relevantní kroky dle platné legislativy.
  Zápis z 16. jednání ZM dne 24.10.2016
  9
  III. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Hlasování č. 1 – hlasování o v pořadí 2. předloženém protinávrhu Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. odkládá
  projednávání krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina do doby, než Ministerstvo
  kultury ČR bude v této věci činit relevantní kroky dle platné legislativy.
  III. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 8 Proti: 8 Zdrželi se: 8
  NEPŘIJATO
  Hlasování č. 2 – hlasování o v pořadí 1. předloženém protinávrhu PaedDr. Jana Váni:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. souhlasí
  se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  II. pověřuje
  vedení města k jednání s příslušnými státními orgány za účelem vzniku krajinné památkové zóny (KPZ)
  Třeboňská rybniční krajina.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 0 Proti: 11 Zdrželi se: 13
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 92/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 13 Proti: 8 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO
  19:36 Elexhauser – odchod – počet 23

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Čerpání rozpočtu města k 30.6.2016, mezitimní účetní závěrka k 30.6.2016 - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 9
  Čerpání rozpočtu města k 30.06.2016, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Zápis z...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 9
  Čerpání rozpočtu města k 30.06.2016, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  6
  PaedDr. Jan Váňa – budou do konce roku splněny všechny investiční akce?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – proč naběhly běžné výdaje (OKCR, OFM, ÚT,…)?
  Ing. Alena Baštová – odpověděla na dotaz. (soudní výlohy, dotační věci,…)
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o plnění rozpočtu města k 30.06.2016 a mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30.06.2016.
  k bodu 10
  Poskytnutí dotace (finančního příspěvku) Jihočeské hospodářské komoře v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 70/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace (finančního příspěvku) Jihočeské hospodářské komoře, se sídlem Husova 9, České
  Budějovice ve výši 55.000,00 Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s provozem kanceláře Oblastní
  hospodářské komory v Třeboni v roce 2016.
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (finančního příspěvku) mezi městem Třeboň a
  Jihočeskou hospodářskou komorou, se sídlem Husova 9, České Budějovice ve výši 55.000,00 Kč na pokrytí
  provozních nákladů souvisejících s provozem kanceláře Oblastní hospodářské komory v Třeboni v roce
  2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostce města k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 1087/17 K. Ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 11
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – dává protinávrh, aby se pozeme...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 11
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – dává protinávrh, aby se pozemek prodal.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Ing. Josef Pindroch
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – navrhuje zřízení zón.
  Mgr. Terezie Jenisová – parkováním se zabýváme, řešíme koncepci parkování v celém
  městě, ale je to otázka měsíců.
  - odchody a příchody: 17:58 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  18:00 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Protinávrh Ing. Jaroslav Kubala:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 v k. ú. Třeboň dle žádosti SVJ Lázeňská 1229/II,
  Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 16 Zdrželi se: 1
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 71/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 v k. ú. Třeboň dle žádosti SVJ Lázeňská 1229/II,
  Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  7
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Vopátek J. - Poděkování TS za opravu ul. Vodárenské a v Lesní ul. Problém se sloupem v Dukelské ul., který je uprostřed cyklistické stezky.

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2015 a účetní závěrka města Třeboně za rok 2015 - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Projekt vnitrostátní fúze společnosti Lázně Aurora s. r. o. a Bertiny lázně Třeboň s. r. o. - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Náměty a přípomínky zastupitelů města - Masojídek Jiří - Přípomínka k TS Třeboň.

  Datum: 20. 6. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2016 - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 6
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena B...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 6
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová, prof. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc.,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – v usnesení je uvedena celková částka, ale je to na dvě aktivity.
  Bylo by dobré, aby zazněla částka, která bude na provoz registrované sociální služby
  Občanská poradna a na provoz sociálně terapeutické dílny Motýl.
  Mgr. Terezie Jenisová – RM předkládá návrh na částku 40.000,00 Kč pro provoz
  registrované sociální služby Občanská poradna a 80.000,00 Kč pro provoz sociálně
  terapeutické dílny Motýl.
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz, zda budou částky součástí usnesení.
  Ing. Josef Pindroch
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – ze zastupitelstva by měl vzejít jasný signál.
  Ing. Alena Baštová – je pro rozdělení částky.
  Technická poznámka:
  Anna Kahounová – požaduje, aby i v usnesení v bodě II. bylo specifikováno, že se jedná o
  dvě aktivity.
  Mgr. Terezie Jenisová – lze doplnit.
  - odchody a příchody: 17:33 Korda – odchod – počet 20
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 33/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:
  Žadatel Účel Dotace 2016 (Kč)
  Oblastní charita Třeboň Občanská poradna - činnost 2016
  Sociálně terapeutická dílna Motýl - činnost 2016
  40.000,00
  80.000,00
  Zápis z 13. jednání ZM dne 09.05.2016
  5
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Oblastní charita Třeboň,
  Chelčického 2, 379 01 Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč na
  celoroční činnost registrované sociální služby Občanská poradna a dotace ve výši 80.000,00 Kč na celoroční
  činnost sociálně terapeutické dílny Motýl.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Příspevěk na provoz pro domov seniorů - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 18
  Příspěvek na provoz pro Domov seniorů.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. - připomínka k důvodové zprávě, kde je uvedeno, ...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 18
  Příspěvek na provoz pro Domov seniorů.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. - připomínka k důvodové zprávě, kde je uvedeno, že se dávají
  finanční prostředky na konkrétní cíl a to na opravu koupelny pro klienty. Ve veřejnoprávní
  smlouvě je uveden cíl za účelem rekonstrukce. Je třeba to ošetřit tak, aby nedošlo
  k pochybnostem, že částka byla čerpána v rozporu se smlouvou.
  Bc. Eva Dytrichová
  Mgr. Terezie Jenisová – bude zjištěna skutečná situace a dojde k opravě.
  Zápis z 13. jednání ZM dne 09.05.2016
  10
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 45/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150.000,00 Kč pro Domov seniorů Třeboň, Daskabát 306/II, jehož
  provozovatelem je Centrum sociálních služeb Jindř. Hradec, příspěvková organizace.
  II. ukládá
  uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Centrem sociálních služeb, Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377
  01.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka občana ke svozovému dnu.

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Masojídek J. - Dotaz k budování koupaliště.

  Datum: 9. 5. 2016

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměsty členů zastupitelstva města - pan Kolík - Připomínka ke stavu lékařů ve městě.

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se provádí inventura
  na majetku, který někomu pronajímáme a nejedná se o společnost města (Beseda, městské rybníky). Námět
  na vyčištění křoví okolo stezky v Dukelské ulici.
  Mgr. Terezie Jenisová – veřejná wi-fi se neplánuje. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  10
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz k inventarizační komisi. Inventura se provádí na veškerém majetku
  i na majetku, který podléhá nájemní smlouvě. Inventura v Besedě proběhla. (dotaz zodpovězen)
  RNDr. Hana Vojtěchová – dotaz týkající se křoví v Dukelské ulici – situace bude prověřena. (bude
  zodpovězeno ve lhůtě)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz na městský pozemek 1751/2 v Jiráskově ulici naproti supermarketu
  Terno, který je ve špatném stavu. Jaké má město plány s tímto pozemkem?
  Zdeněk Mráz – (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz týkající se sjezdu u STK.
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  MVDr. Augustin Blízek – jak bude pokračovat vyčištění prostoru v Táboritské ulici před domem č. 800, kde
  byly pokáceny jehličnaté stromy a nyní tam zůstaly pařezy a nálet?
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  Pavel Řimnáč – bude pokračovat výměna bříz v Táboritské ulici v úseku naproti bývalé OA?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz. Situaci prověří. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Bohumil Matuška – upozornil na vypálený dub na hrázi Opatovického rybníka.
  Mgr. Terezie Jenisová – nejedná se o městský pozemek.
  RNDr. Hana Vojtěchová – podnět bude předán Ing. Fliegelové. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na znalecký posudek čp. 20. Na minulém ZM se ptal, jak vznikla věcná cena,
  respektive opotřebení, nedostal odpověď. Žádá o písemnou odpověď s podrobným vysvětlením, jak byla
  vypočtena věcná cena a jak bylo vypočítáno opotřebení. Dotaz k Bertiným lázním – je dořešena
  problematika sporu mezi městem a dodavatelem? (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se BL. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k odpovědi od Mgr. Vonky (ve věci podání podnětu od RM ke krajskému
  soudu vůči Spolku Třeboňsko), konkrétně k větě: „Činnost Spolku Třeboňsko se promítá výhradně
  v Třeboňských novinách.“ Požaduje písemnou odpověď s vysvětlením, jak Mgr. Vonka přišel ke slovu
  „výhradně“.
  19:16 Jirák – odchod – počet 20
  Mgr. Terezie Jenisová – Mgr. Vonka odpoví. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil problematiku spolků. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – v usnesení v bodu č. 6 přidat „z. s.“ (usnesení upraveno)
  Ing. Jaroslav Kubal – je třeba to doplnit i ve smlouvě.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude doplněno. (dotaz zodpovězen)
  Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  pan Kolík – připomínka ke stavu lékařů ve městě a k tristní situaci na poliklinice. Dotaz na neprodloužení
  smluv lékařů na lázních. Dále vzpomněl článek v Jindřichohradeckých novinách o situaci v třeboňských
  lázních.
  19:20 Jirák – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – odchod – počet 20
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci týkající se lékařů na lázních. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:27 Kahounová – příchod – počet 21
  Mgr. Terezie Jenisová – podala vyjádření k článku v Jindřichohradeckém deníku. Plně se postavila za
  jednatele lázní. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:29 Váňa – odchod – počet 20
  19:29 Kuta – odchod – počet 19
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  MUDr. Antonín Doležal – vyjádřil se k situaci na lázních a k situaci s doktory v Třeboni.
  19:30 Váňa – příchod – počet 20
  pan Nehoda – dotaz na svozový den a připomínka k chodníku u Penny.
  Vladimír Janíček – odpověděl na dotaz týkající se svozového dne. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Anna Kahounová
  paní Kolíková – poukázala na problém s tříděním odpadu.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na zpřístupnění budov čp. 19 a 20.
  Mgr. Terezie Jenisová – plyne lhůta pro vyřízení odpovědi. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  pan Nehoda – připomínka k situaci se zatrubněním u Penny.
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  11
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz, vysvětlil důvody. ŘSD ani dopravní policie nechtějí, aby se tam lidé
  pohybovali. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl dotaz, proč není možné vymyslet technické řešení chodníku za zdí,
  když se jedná o městské pozemky. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Anna Kahounová

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtový výhled města na období 2016 - 2019 - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města na období 2016-2019.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Práš...

  Celý text (zobrazeno 35 %)

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města na období 2016-2019.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie
  Jenisová, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:22 Blízek – příchod – počet 24
  17:33 Mráz – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2016-2019.

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Informace o zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech města Třeboně k 31.12.2015 - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 8
  Informace o zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech města Třeboně k 31.12.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, In...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 8
  Informace o zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech města Třeboně k 31.12.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – navrhuje doplnit rozpočtové opatření, kterým se finanční
  prostředky zapojí do rozpočtu.
  Mgr. Terezie Jenisová – budeme se tímto návrhem na radě města zabývat.
  - odchody a příchody: 17:57 Elexhauser – odchod – počet 24
  17:58 Doležal – odchod – počet 23
  18:00 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:00 Doležal – příchod – počet 25
  18:03 Pfeifer – odchod – počet 24
  18:05 Pfeifer – příchod – počet 25
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 5
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o zůstatcích finančních prostředků na bankovních účtech města Třeboně k 31.12.2015

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Nákup nemovistostí - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 9
  Nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN
  518 o výměře 543 m
  2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Rozp...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 9
  Nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN
  518 o výměře 543 m
  2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Rozpočtové opatření č. 1.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Ing. et Ing. Jiří Kuta, prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal
  Mgr. Terezie Jenisová – podala informaci o jednání o dopravní koncepci, které proběhne
  dne 8. února 2016 v 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 118 MěÚ Třeboň.
  Anna Kahounová, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Ondřej Janoušek, Bc. Petr Michal,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Vladimír
  Janíček
  - odchody a příchody: 18:08 Neužil – odchod – počet 24
  18:12 Neužil – příchod – počet 25
  18:23 Černý – odchod – počet 24
  18:25 Černý – příchod – počet 25
  18:34 Jenisová – odchod – počet 24
  18:36 Jenisová – příchod – počet 25
  18:37 Grammetbauerová – odchod – počet 24
  18:38 Kahounová – odchod – počet 23
  18:39 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  18:40 Kahounová – příchod – počet 25
  18:47 Matuška – odchod – počet 24
  18:52 Matuška – příchod – počet 25
  18:55 Jirák – odchod – počet 24
  18:56 Prášil – odchod – počet 23
  18:56 Blízek – odchod – počet 22
  18:56 Korda – odchod – počet 21
  18:57 Pfeifer – odchod – počet 20
  18:59 Prášil – příchod – počet 21
  19:00 Jirák – příchod – počet 22
  19:00 Pfeifer – příchod – počet 23
  19:01 Blízek – příchod – počet 24
  19:02 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Karla Elexhausera:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. odkládá
  nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří)
  o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú.
  Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 14.000.000,00 Kč.
  II. ukládá
  radě města předložit nový oponentní znalecký posudek.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 5/2016-11
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  znalecký posudek č. 5667-01/2016 vypracovaný znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhad
  nemovitostí, Ing. Vladimírem Pokorným (Buděšínského 24, České Budějovice), na nemovitosti pozemek p. č.
  KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba
  občanského vybavení) a pozemek p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy
  čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 6
  II. schvaluje
  nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří)
  o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú.
  Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 14.000.000,00 Kč.
  Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 29.01.2016 na zvláštní samostatný jistotní účet vedený
  u Oberbank AG. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající.
  III. bere na vědomí
  znění Smlouvy o koupi nemovitosti mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a městem Třeboň, jejímž předmětem je nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha
  a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku
  p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba
  občanského vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň.
  IV. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v:
  - navýšení výdajové položky 61XX Nákup majetku + Nákup pozemku, § 3639, ORJ 0800, ORG
  6032000000, UZ 0 o částku 14.000.000,00 Kč
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 14.000.000,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  1. 0 6032000000 0800 3639 61XX 2 395 000 2 395 000 +14 000 000 16 395 000
  Financování (Kč):
  1. 0 9850000000 0800 0000 8115 -8 067 807 -8 067 807 +14 000 000 5 932 193
  V. bere na vědomí
  převod práv a povinností plynoucí z Nájemní smlouvy a Dohody o přeúčtování nákladů za elektrickou
  energii spotřebovanou telekomunikačním zařízením č. 35054 uzavřené dne 22. 2. 2001 mezi právním
  předchůdcem Prodávajícího, kterým bylo město Třeboň, IČ: 00247618, jako pronajímatelem, a společností
  T-Mobile Czech Republic a.s. (dříve RadioMobil a.s.), se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4,
  IČ: 64949681, jako nájemcem. Nájemci je úplatně pronajat prostor k umístění telekomunikačního zařízení
  v půdních prostorách budovy č. p. 20. Převzetí práv a povinností z Nájemní smlouvy bude účinné ke dni
  01.04.2016.
  VI. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 (jmenovitě: Ing. et Ing. Jiří Kuta, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Karel
  Elexhauser, Anna Kahounová, PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.) Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Kubal Jaroslav - Bylo prověřené áčko u Jindřichohradecké brány? Komentář k rozpočtu pro rybník Svět.

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 10
  Diskuse:
  PaedDr. Jan Váňa – doporučuje, aby město Třeboň iniciovalo pr...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 10
  Diskuse:
  PaedDr. Jan Váňa – doporučuje, aby město Třeboň iniciovalo prostřednictvím Jikordu úpravu jízdního řádu
  na trati Třeboň – Veselí nad Lužnicí – Praha.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Pavel Zajíček, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch, Ing. arch. Aleš
  Valder
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl požadavek na prověření reklamního nosiče typu „A“ na Masarykově náměstí
  pro Bar u Čerta.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Bc. Petr Michal – žádá o prověření uzavřené kupní smlouvy mezi Slovanem Břilice a městem Třeboň
  z hlediska podpisu oprávněnými osobami.
  Mgr. Ondřej Janoušek, paní Kolíková, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Nákup nemovitosti pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m² vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m² vč. budovy čp 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň, smlouva o úvěru mezi městem Třeboň a spol. Lázně Aurora s. r. o. rozpočtové opatření č. 136 - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 4
  Informace o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k....

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 4
  Informace o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Josef Pindroch
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jana Grammetbauerová, Karel Elexhauser,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová, MUDr. Antonín Doležal,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., MVDr. Augustin Blízek, Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Ing. František Korda
  Návrh na usnesení Ing. Josefa Pindrocha:
  Usnesení ZM č. 163/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Informaci o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
  258 m
  2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518
  (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského
  vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  za cenu 14.000.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zadat znalci z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhad nemovitostí,
  vypracování znaleckého posudku, které bude předloženo na nejbližší jednání zastupitelstva města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 5
  Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně.
  Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Disk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 5
  Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně.
  Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová,
  Ing. Bohuslav Jirák
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 164/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Směrnici o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně s platností a účinností od 01.01.2016.
  II. schvaluje
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti
  tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 01.01.2016.
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 4
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti kultury
  a cestovního ruchu s platností a účinností od 01.01.2016.
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti ostatních
  zájmových činností s platností a účinností od 01.01.2016.
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu činnosti vedoucích
  oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží s platností a účinností od 01.01.2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu na rok 2016. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu na rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  Anna Kaho...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu na rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  Anna Kahounová – námět na umístění pamětní desky k 17. listopadu na Masarykově
  náměstí.
  Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová, Mgr. Terezie Jenisová,
  PhDr. Milan Kramárik
  pan Kolík – námět na vybudování odstavných ploch pro parkování v Nádražní ulici
  u sídliště Otavan.
  Zdeněk Mráz – objasnil aktuální stav, město se bude tímto podnětem zabývat.
  pan Janát
  Ing. Josef Pindroch – podal informaci k připravovanému systému parkování a dopravy
  v centru města. V principu nedojde k omezení příjezdu aut k nemovitostem příslušných
  vlastníků. Celá záležitost bude v předstihu projednána s občany (předpokládaný začátek
  platnosti úpravy cca v polovině dubna).
  - odchody a příchody: 18:30 Elexhauser – odchod – počet 24
  18:31 Blízek – odchod – počet 23
  18:35 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:36 Blízek – příchod – počet 25
  18:48 Kahounová – odchod – počet 24
  18:50 Prášil – odchod – počet 23
  18:52 Kahounová – příchod – počet 24
  18:53 Černý – odchod – počet 23
  18:53 Pfeifer – odchod – počet 22
  18:54 Prášil – příchod – počet 23
  18:56 Černý – příchod – počet 24
  18:56 Pfeifer – příchod – počet 25
  Protinávrh prof. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.:
  1) Zrušení příjmové položky poplatek za provoz, shromažďování komunálního odpadu ve výši 4,2 mil. Kč
  (zavedení odpadu zadarmo).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  2) Navýšení výdajové položky plán opravy bytových a nebytových domů o 2,7 mil. Kč na konečných 6 mil.
  Kč.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  3) Navýšení výdajové položky projekty, studie, tělovýchova, sport, hřiště o 2 mil. Kč pro zpracování
  projektové dokumentace na venkovní koupaliště.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 5
  4) Navýšení výdajů na projektovou dokumentaci chodníky, stezky o 1,1 mil. Kč na úpravu veřejných
  prostranství „U Komárků, prostranství před obchody na Hliníku, Lipovka a Valy“.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Protinávrh Mgr. Terezie Jenisové:
  Usnesení ZM č. 165/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2016 včetně fondů v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů
  rozpočtové skladby dle přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 281.727.397,00 Kč
  celkové výdaje 264.068.610,00 Kč
  saldo rozpočtu 17.658.787,00 Kč
  splátky jistin 10.140.980,00 Kč
  změna stavu finančních prostředků (zvýšení) 7.517.807,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2016 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným
  v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2016 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona
  č. 250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část
  rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2016 v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů rozpočtové skladby
  dle přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 281.727.397,00 Kč
  celkové výdaje 264.068.610,00 Kč
  saldo rozpočtu 17.658.787,00 Kč
  splátky jistin 18.640.980,00 Kč
  zapojení finančních prostředků z minulých let 982.193,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2016 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným
  v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2016 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona
  č. 250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část
  rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 6
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 12
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – námět na vybudování prostoru pr...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 12
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – námět na vybudování prostoru pro venčení psů.
  Ing. Josef Pindroch, Mgr. Terezie Jenisová, Anna Kahounová, Karel Elexhauser,
  Ing. Alena Baštová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 19:48 Kubal – příchod – počet 23
  19:48 Matuška – příchod – počet 24
  19:51 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Anny Kahounové:
  Usnesení ZM č. 171/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 5/2015 o místních poplatcích v předloženém znění s tím, že se
  původní text čl. 19 odst. 2 písmeno c) nahrazuje zněním „umístění kolostavu, reklamního informačního
  a propagačního zařízení včetně vystaveného zboží s plochou do 1 m2
  , u vystaveného zboží - květiny
  a okrasné rostliny - s plochou do 2 m2
  “.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit obecně závaznou vyhlášku v souladu
  s právními předpisy.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 5 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 5/2015 o místních poplatcích.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit obecně závaznou vyhlášku v souladu
  s právními předpisy.

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Vopátek Jiří - Mohl bych dostat informace ze soudu?

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro opt...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro optimalizaci spojení do
  Prahy.
  Ing. Pavel Zajíček – odpověděl na dotaz s tím, že bude kontaktován Jihočeský koordinátor pro dopravu
  a odpověď bude zaslána zastupitelům.
  paní Kolíková, Ing. Jaroslav Kubal
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – vznesl dotaz, kdo dělal stavební dozor na domě vedle Hotelu Bílý Koníček
  a upozornil na znečištění dlažby náměstí.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno a bude podána informace.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zápisu z kontrolního výboru (výběrové řízení na automobily).
  Ing. arch. Aleš Valder – vyjádření k výběrovému řízení na automobily bude dodáno do 30 dnů.
  Ing. František Korda, Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Ondřej Janoušek, Vladimír Janíček, pan Kolík, Ing.
  Jaroslav Fliegel, PhDr. Milan Kramárik, Jan Makovička, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Pavel Hajna
  paní Kolíková – upozornila na situaci k cyklostezce u Kauflandu (vyjíždění vozidel přes areál STK
  a cyklostezku) a vznesla dotaz, jak budou nahrazeny pokácené stromy (9 kusů) na pozemku 1752/8 v k. ú.
  Třeboň.
  21:12 Neužil – odchod – počet 24
  21:15 Neužil – příchod – počet 25
  21:16 Prášil – odchod – počet 24
  21:19 Prášil – příchod – počet 25
  21:23 Kahounová – odchod – počet 24
  21:25 Kahounová – příchod – počet 25

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Dotace pro vedoucí oddílů kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za rok 2015 - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Informace Vopátek Jiří - Rozklikávací rozpočet města Třeboně je spuštěný na stránkách Třeboně.

  Datum: 2. 11. 2015

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku MAS Třeboňsko o.p.s. - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 6
  Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku MAS Třeboňsko, o.p.s.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Te...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 6
  Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku MAS Třeboňsko, o.p.s.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 17:53 Korda – odchod – počet 24
  17:58 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Ing. Jaroslava Kubala:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí mimořádného finančního příspěvku žadateli MAS Třeboňsko, o.p.s. na činnost.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku mezi městem Třeboň a MAS Třeboňsko,
  o.p.s., Dukelská 145, Třeboň na činnost.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 17 Zdrželi se: 1
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 138/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  poskytnutí mimořádného finančního příspěvku žadateli MAS Třeboňsko, o.p.s. na činnost.
  II. neschvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku mezi městem Třeboň a MAS Třeboňsko,
  o.p.s., Dukelská 145, Třeboň na činnost.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizaci pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň a spol. Městská vodohospodářská s. r. o. - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 19
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň
  a spol. Městská vodohospodářská s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Di...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 19
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň
  a spol. Městská vodohospodářská s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, PaedDr. Jan Váňa,
  Ing. Miroslav Kajan, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie
  Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. et Ing. Jiří Kuta, Vladimír
  Janíček, paní Kolíková
  - odchody a příchody: 18:50 Kahounová – příchod – počet 25
  18:50 Jirák – odchod – počet 24
  18:53 Jirák – příchod – počet 25
  19:22 Kuta – odchod – počet 24
  19:24 Kuta – příchod – počet 25
  19:24 Neužil – odchod – počet 24
  19:28 Neužil – příchod – počet 25
  19:38 Prášil – odchod – počet 24
  19:40 Prášil – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 148/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň, jako
  vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a společností Městská Vodohospodářská s.r.o. (IČ 281 36 853,
  se sídlem Palackého nám. 46, Třeboň), jako provozovatelem, kdy:
  ­ předmětem a účelem smlouvy je sjednání technických, provozních, ekonomických, platebních a dalších
  věcných podmínek pro zajištění plynulého a bezpečného provozování (dodávka pitné vody, odvádění
  a čištění odpadních vod, dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody
  včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo
  manipulačních řadů, kanalizačního řadu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření,
  dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné
  a ceny pro stočné a další související činnosti) vodovodů (vodovod ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1
  zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 nebo který se
  stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní smlouvy) a kanalizací (kanalizace ve
  smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v rozsahu
  uvedeném v příloze č. 2, nebo který se stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní
  smlouvy), a to v souladu s právní úpravou obsaženou zejména v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech
  a kanalizacích, zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, vše ve
  znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu smlouvy bude i majetek, který je v současné době
  předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Třeboň a společností Městská Vodohospodářská
  dne 01.11.2011 (ČOV). Předmětem Smlouvy o provozování bude dále i takový majetek, o který město
  Třeboň požádá Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr v souladu s § 7 odst. 7) Stanov v termínu do
  30.09.2015 a majetek odpovídající kritériím Stanov, který bude dobrovolným svazkem obcí Vodovod
  Hamr pořízen do 31.12.2015. Majetek bude provozovatelem užíván vlastním jménem a na vlastní
  odpovědnost, vlastník umožňuje provozovateli, aby po dobu provozování vybíral vodné a stočné od
  odběratelů, provozovatel se zavazuje platit vlastníkovi nájemné stanovené smlouvou.
  ­ nájemné pro kalendářní rok 2016 bude ve výši 9.776.164,00 Kč (bez DPH), z toho nájemné pro
  vodovody 61.176,00 Kč (bez DPH) a pro kanalizaci 9.714.988,00 Kč (bez DPH). Výše ročního
  nájemného bude pro každý další kalendářní rok stanovena vlastníkem.
  ­ splatnost nájmu - nájemné v prvním roce trvání smlouvy je provozovatel povinen uhradit vlastníkovi ve
  čtyřech stejných čtvrtletních splátkách splatných tak, že první a druhá splátka budou splatné ke dni
  15.07.2016 a třetí a čtvrtá splátka do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, ze kterého
  se splátka platí. Nájemné od 01.01.2017 bude splatné ve čtyřech stejných čtvrtletních splátkách,
  splatných vždy do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které se splátka nájemného
  platí.
  ­ smlouva se sjednává na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2030.
  ­ nájemní smlouva mezi městem Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. ze dne 01.11.2011
  vztahující se k užívání čistírny odpadních vod uzavřením Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací
  pro veřejnou potřebu zanikne dnem 01.01.2016.
  Zápis z 8. jednání ZM dne 07.09.2015 10
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 (jmenovitě: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Anna Kahounová, Karel
  Elexhauser, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. et Ing. Jiří Kuta) Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Připomínka Kahounová Anna - Mohli by TS zkontrolovat stav chodníků ve městě? Mohla by být na městě veřejná wifi?

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu Mě...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu MěÚ pro návštěvníky.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Karel
  Elexhauser, Zdeněk Mráz, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Ing. arch. Aleš Valder,
  Ing. Bohuslav Jirák, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Jitka Bednářová, pan Kolík, paní Kolíková
  19:58 Korda – odchod – počet 24
  20:00 Korda – příchod – počet 25
  20:19 Váňa – odchod – počet 24
  20:20 Černý – odchod – počet 23
  20:21 Váňa – příchod – počet 24
  20:23 Černý – příchod – počet 25
  k bodu 21
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:28 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili: pan Ing. Bohuslav Jirák v. r. dne: ………………………………
  pan prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. v. r. dne: ………………………………
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 09.09.2015

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Připomínka Vopátek Jiří - Řidiči si začínají zkracovat cestu po zelených plochách.

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu Mě...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu MěÚ pro návštěvníky.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Karel
  Elexhauser, Zdeněk Mráz, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Ing. arch. Aleš Valder,
  Ing. Bohuslav Jirák, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Jitka Bednářová, pan Kolík, paní Kolíková
  19:58 Korda – odchod – počet 24
  20:00 Korda – příchod – počet 25
  20:19 Váňa – odchod – počet 24
  20:20 Černý – odchod – počet 23
  20:21 Váňa – příchod – počet 24
  20:23 Černý – příchod – počet 25
  k bodu 21
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:28 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili: pan Ing. Bohuslav Jirák v. r. dne: ………………………………
  pan prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. v. r. dne: ………………………………
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 09.09.2015

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Připomínka Kubal Jaroslav - Malý Mordechaj působil Na Kopečku hluk do nočních hodin. TS natřely zábradlí, aniž před tím vyměnily trubky.

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu Mě...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu MěÚ pro návštěvníky.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Karel
  Elexhauser, Zdeněk Mráz, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Ing. arch. Aleš Valder,
  Ing. Bohuslav Jirák, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Jitka Bednářová, pan Kolík, paní Kolíková
  19:58 Korda – odchod – počet 24
  20:00 Korda – příchod – počet 25
  20:19 Váňa – odchod – počet 24
  20:20 Černý – odchod – počet 23
  20:21 Váňa – příchod – počet 24
  20:23 Černý – příchod – počet 25
  k bodu 21
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:28 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili: pan Ing. Bohuslav Jirák v. r. dne: ………………………………
  pan prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. v. r. dne: ………………………………
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 09.09.2015

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Masojídek Jiří - Proč je v rubrice TS daný počet znaků?

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstruk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstrukc
  e
  B
  ertiných lázní.
  Jak
  dlouho b
  ude trvat odstávka
  v
  souvislosti s
  opravami závad
  ?
  J
  aké budou finanční dopady na investora
  ?
  Kdo
  konkrétně
  vykonával stavební dozor
  ?
  Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Josef Pindroch

  probíhají jednání,
  jakmile bude
  znám
  výsledek
  , obdrží
  ho
  zastupitelé
  písemnou f
  ormou
  (předpoklad
  do konce července
  2015
  )
  .
  Ing. Pavel Hajna

  odpo
  věděl na dotaz, kdo konkrétně vykonával stavební dozor.
  Anna Kahounov
  á,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal

  vznesl dotaz, zda se
  vymáhají
  peníze od bývalé ředitelky IKS.
  Ing. Pa
  vel Zajíček

  odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Vladimír Janíček
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  diskuze týkající se
  rubrik
  y
  v
  Třeboňském světě
  .
  Bohumil Matuška
  ,
  Zdeněk Mráz
  , Karel Elexhauser
  ,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  19:07 Pfeifer

  odchod

  počet 21
  19:08 Neužil

  odchod

  počet 20
  19:10 Pfeifer

  příchod

  počet 21
  19:12 Neužil

  příchod

  počet 22
  19:36 Prášil

  odchod

  počet 21
  19:39 Prášil

  příchod

  počet 22
  19:39 Kubal

  odchod

  počet 21
  19:41 Kubal

  příchod

  počet 22
  19:52 Kahounová

  odchod

  počet 21
  19:52 Elexhauser

  odchod

  počet 20

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Účetní závěrka města Třeboně za rok 2014 a závěrečný účet města Třeboně za rok 2014 - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 4
  Účetní závěrka města Třeboně za rok 2014 a Závěrečný účet města Třeboně za rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Maso...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 4
  Účetní závěrka města Třeboně za rok 2014 a Závěrečný účet města Třeboně za rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Alena Baštová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie
  Jenisová, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Ing. Pavel Zajíček, Mgr. Ondřej Janoušek, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:28 Psík – příchod – počet 23
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 3
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 93/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2014 s výrokem:
  Zastupitelstvo města Třeboně nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
  v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
  jednotky.
  II. schvaluje
  znění protokolu o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2014.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok
  2014 starostce města k podpisu a zajistit odeslání dat týkajících se schvalování účetní závěrky do CSÚIS
  (Centrální systém účetních informací státu).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Usnesení ZM č. 94/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboně za
  rok 2014.
  II. schvaluje
  závěrečný účet města s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1936/9, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 78/4 vše v k. ú. Břilice - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 7
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1936/9, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú. Břilice.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz – před...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 7
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1936/9, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú. Břilice.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz – předkládá 1. protinávrh.
  Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – předkládá 2. protinávrh.
  Zápis z 5. jednání ZM dne 16.03.2015 5
  Bc. Petr Michal, Bc. Magdalena Horváthová, DiS., PaedDr. Jan Váňa, pan Sršeň,
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 20:06 Jirák – odchod – počet 24
  20:09 Jirák – příchod – počet 25
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1936/9 o výměře 56 m2
  , p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m2
  a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m2
  , vše v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena
  činí 200,00 Kč/m2 a za těchto podmínek:
  a) bezúplatného zřízení věcného břemene - služebnosti na p. č. KN 1936/9 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú.
  Břilice, které bude spočívat v povinnosti strpět na předmětných pozemcích kanalizaci a v právu udržovat
  a opravovat kanalizaci, vše ve prospěch města Třeboně,
  b) bezúplatného zřízení věcného břemene - služebnosti na p. č. KN 1936/8 v k. ú. Břilice, které bude
  spočívat v povinnosti strpět na tomto pozemku vodovodní přípojku a v právu udržovat a opravovat
  vodovodní přípojku, vše ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN st. 304 v k. ú. Břilice a každého dalšího
  vlastníka pozemku p. č. KN st. 304 v k. ú. Břilice.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Protinávrh prof. RNDr. Ondřeje Prášila, Ph.D.:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1936/9 o výměře 56 m2
  , p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m2
  a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m2
  v k. ú. Břilice.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 5 Proti: 15 Zdrželi se: 5
  NEPŘIJATO
  Protinávrh Zdeňka Mráze:
  Usnesení ZM č. 82/2015-5
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1936/9 o výměře 56 m2
  , p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m2
  a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m2
  , vše v k. ú. Břilice, formou přímého prodeje vlastníkům pozemku p. č. KN
  1931/8 v k. ú. Břilice, za cenu 200,00 Kč/m2
  a za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene -
  služebnosti na p. č. KN 1936/9 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú. Břilice, které bude spočívat v povinnosti strpět na
  předmětných pozemcích kanalizaci a v právu udržovat a opravovat kanalizaci, vše ve prospěch města
  Třeboně.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO
  20:12 Kubal – odchod – počet 24

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Žádost ZŠ Třeboň Na Sadech o přesun části výše závazných ukazatelů rozpočtové opatření č. 11 - změna příspěvku ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 15
  Žádost ZŠ Třeboň, Na Sadech o přesun části výše závazných ukazatelů. Rozpočtové opatření č. 11 -
  změna příspěvku ZŠ Třeboň, Na Sadech 375.
  Předkladatel: Bc. Eva ...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 15
  Žádost ZŠ Třeboň, Na Sadech o přesun části výše závazných ukazatelů. Rozpočtové opatření č. 11 -
  změna příspěvku ZŠ Třeboň, Na Sadech 375.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Bc. Mgr. Jana Polčáková, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová,
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. et Ing. Jiří Kuta
  - odchody a příchody: 20:42 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  20:42 Kahounová – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 90/2015-5
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  změnu výše závazných ukazatelů u příspěvkové organizace Základní škola Třeboň, Na Sadech 375, na rok
  2015 spočívající ve snížení příspěvku na provoz školní jídelny a zároveň navýšení příspěvku na provoz
  školy o částku 600.000,00 Kč.
  II. schvaluje
  změnu výše závazného ukazatele u příspěvkové organizace Základní škola Třeboň, Na Sadech 375, na rok
  2015 spočívající ve snížení příspěvku na provoz školní jídelny o částku 600.000,00 Kč.
  III. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 11, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  - z položky 5331 ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz školní jídelna, § 3113, ORJ 0100, ORG
  0009100000315, UZ 0 v částce 600.000,00 Kč,
  - do položky 5901 Nespecifikované rezervy, § 6402, ORJ 0800, ORG 9800000000, UZ 0 v částce
  600.000,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  Zápis z 5. jednání ZM dne 16.03.2015 9
  11. 0 9100000315 0100 3113 5331 1 903 000 1 903 000 -600 000 1 303 000
  11. 0 9800000000 0800 6402 5901 500 000 780 339 +600 000 1 380 339
  IV. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  3
  Ing. Jiří Vopátek
  , Ph.D.
  navrhuje, aby se h
  lasovalo o každé položce zvlášť.
  Posléze bylo
  navrženo
  , aby se
  nejprve hlasovalo...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  3
  Ing. Jiří Vopátek
  , Ph.D.
  navrhuje, aby se h
  lasovalo o každé položce zvlášť.
  Posléze bylo
  navrženo
  , aby se
  nejprve hlasovalo o pol
  ožce 5901 Rezerva pro rok 2016 a poté o zbylých položkách dohromady.
  1) Hlasování o položce 5901 Rezerva pro r
  ok 2016:
  Usnesení ZM č.
  63
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  část
  rozpočtové
  ho
  opatření č. 1, které spočívá v
  navýšení výdajové polož
  ky 5901 Rezerva pro rok 2016,
  §
  64XX, ORJ 0800, ORG
  9800000000
  , NZUZ
  0
  o částku 5.000.000
  ,00
  Kč.
  Výsledek hl
  asování:
  Pro: 1
  6
  Proti: 7 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  Pozn.: Při jednán
  í zastupitelstva města
  bylo řečeno, že PRO je
  15
  zastupitelů
  , ale p
  o z
  hlédnutí online
  záznamu bylo zjištěno, že PRO bylo 16 zastupitelů.
  Nebyl započítán hlas pana Makovičky. Na přijetí
  usnes
  ení to nemá vliv.
  2) Hlaso
  vání o ostatních položkách RO č. 1:
  Usnesení ZM č.
  6
  4
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v
  navýšení / ponížení rozpočtu výdajových položek a navýšení
  položky financování takt
  o:
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Přechod pro chodce a úpravy BUS zastávek u kaple u sv. Petra
  a
  Pavla, § 22XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice U Školky v Břilicích, § 22XX, ORJ 0750, O
  RG
  XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Areál technických služeb
  -
  mycí rampa vč. zpevněných ploch,
  §
  36XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Areál technických služeb
  -
  sklá
  dka posypových materiálů
  -
  1.
  etapa, § 36XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce rybniční soustavy u Víta (1. etapa), § 23XX, ORJ
  0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajov
  é položky 6122 Parkovací automat včetně el. přípojky
  -
  parkoviště u JH brány,
  §
  22XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 200.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Osvětlení přechodu pro chodce v Jiráskově ulici, § 22XX, ORJ
  0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o čá
  stku 120.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5192 Sportovní zařízení
  -
  úhrada újmy, § 34XX, ORJ 0800, ORG
  9800000000, NZUZ 0 o částku 150.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6322 SK Boxing
  -
  investiční finanční příspěvek, § 34XX, ORJ 0800, ORG
  980000XXXX
  , NZUZ 0 o částku 70.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5319 HZS Jihočeského kraje
  -
  příspěvek na vybavení jednotky v Třeboni,
  § 55XX, ORJ 0770, ORG 977000XXXX, NZUZ 0 o částku 50.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, § 6
  4XX, ORJ 0800, ORG XXXX,
  NZUZ 0 o částku 5.900.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5901 Nespecifikované rezervy, § 64XX, ORJ 0800, ORG 9800000000,
  NZUZ 0 o částku 280.339,00 Kč,
  -
  ponížení výdajové položky 5499 Výkon pěstounské péče
  -
  hrazeno ze st. příspě
  vku ÚP ČR, § 43XX,
  ORJ 0100, ORG 9100000000, NZUZ 0 o částku 195.428,00 Kč,
  -
  navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, NZUZ 0 o částku 21.574.911,00 Kč:
  I
  I. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zaj
  istit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  19
  Proti:
  0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 133 - úprava vztahů ke státnímu rozpočtu - daňové příjmy, bankovní poplatky, DPH, financování - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 133

  úprava vztahů ke státnímu rozpočtu

  daňové příjmy, bankovní
  poplatky, DPH, financování.
  Předkladatel:
  Ing. Alena
  Baštová
  Diskuse:...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 133

  úprava vztahů ke státnímu rozpočtu

  daňové příjmy, bankovní
  poplatky, DPH, financování.
  Předkladatel:
  Ing. Alena
  Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , Ing. Alena Baštová
  , Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  6
  6
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 133, které spočívá v
  navýšení
  /
  po
  nížení rozpočtu sdílených daní v příjmové části
  rozpočtu a současně navýšení výdajových položek a ponížení položky financování takto:
  -
  navýšení příjmové položky 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.
  čin. a fun.
  pož., § 0, ORJ 0800,
  ORG
  0
  , NZUZ
  0
  o částku
  1.383.267,00 Kč,
  -
  ponížení příjmové položky 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ, § 0, ORJ 0800, ORG
  0
  , NZUZ
  0
  o částku
  532.644,00
  Kč,
  -
  navýšení příjmové položky 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů, § 0, ORJ 0800, ORG
  0
  , NZUZ
  0
  o částku
  301.
  143,00
  Kč,
  -
  navýšení příjmové položky 1121 Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí), § 0, ORJ 0800,
  ORG
  0
  , NZUZ
  0
  o částku
  4.079.000,00
  Kč,
  -
  ponížení příjmové položky 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce, § 0, ORJ 0800, ORG
  0
  ,
  NZUZ
  0
  o částku
  151
  .800,00
  Kč,
  -
  navýšení příjmové položky 1211 Daň z přidané hodnoty, § 0, ORJ 0800, ORG
  0
  , NZUZ
  0
  o částku
  5.101.928,00
  Kč,
  -
  navýšení příjmové položky 1511 Daň z
  nemovitých věcí
  , § 0, ORJ
  0800, ORG
  0
  , NZUZ
  0
  o částku
  646.646,00
  Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 51
  63 Služby peněžních ústavů, § 6310, ORJ 0800, ORG
  9800000000
  ,
  NZUZ
  0
  o částku
  7.050,00
  Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5362 Daň z přidané hodnoty, § 6399, ORJ 0800, ORG
  9800001201
  ,
  NZUZ
  0
  o částku
  578.430,00
  Kč,
  -
  ponížení položky financování 8115 Změna stavu
  finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000
  , NZUZ
  0
  o částku 10.242.060,00 Kč:
  Čís.
  RM
  NZÚZ
  ORG
  ORJ
  Paragraf
  Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  133.
  0
  0
  0800
  0
  1111
  18
  500,0
  18
  500,0
  +1
  383,267
  19
  883,267
  0
  0
  0800
  0
  1112
  2
  000,0
  2
  000,0
  -
  532,644
  1
  467,356
  0
  0
  0800
  0
  1113
  1
  900,0
  1
  900,0
  +301,143
  2
  201,143
  0
  0
  0800
  0
  1121
  17
  000,0
  17
  000,0
  +4
  079,000
  21
  079,000
  0
  0
  0800
  0
  1122
  19
  300,0
  19
  300,0
  -
  151,800
  19
  148,200
  0
  0
  0800
  0
  1211
  37
  000,0
  37
  750,0
  +5
  101,928
  42
  851,928
  0
  0
  0800
  0
  1511
  6
  000,0
  6
  000,0
  +646,646
  6
  646,646
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  133.
  0
  9800000000
  0800
  6310
  5163
  105,0
  105,0
  7,050
  112,050
  0
  9800001201
  0800
  6399
  5362
  2
  500,0
  2
  500,0
  578,430
  3078,430
  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  6
  Financování (tis. Kč):
  133.
  0
  9850000000
  0800
  0
  8115
  6586,58
  24493,085
  -
  10242,060
  14251,025
  II. uk
  ládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  k
  bodu 7
  Poskytnutí finančního příspěvku SK Boxing Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  , Vladimír Janíček
  , Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav
  Kubal, Ing. Pavel Vejvar
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  6
  7
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku žadateli SK Boxing Třeb
  oň ve výši 70.000,00 Kč na výstavbu boxerského
  ringu
  .
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Třeboň a SK Boxing Třeboň, Ke
  H
  řišti 98,
  Třeboň
  ,
  ve výši 70.000,00 Kč na výstavbu boxerského ringu
  .
  III. ukládá
  odboru finan
  čnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu k
  podpisu
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje tří částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 540m², cca 612 m² a cca 680 m² v k. ú. Břilice. - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  7
  2) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 612 m
  2
  (v orientační mapě označeno jako díl „B“), vlastníku
  sousedního pozemk...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  7
  2) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 612 m
  2
  (v orientační mapě označeno jako díl „B“), vlastníku
  sousedního pozemku p. č. KN 1643/5, vše v
  k. ú. Břilice,
  3) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca
  680 m
  2
  (v orientační mapě označeno jako díl „C“),
  vlastníkům sousedního pozemku p. č. KN 1643/6, vše v
  k. ú. Břilice,
  s
  ohledem na platná územní rozhodnutí o umístění stavby „ZTV Břilice“ ze dne 26.11.2013, č. j. METR
  3098/2013 RoMi a o dělení nebo scelov
  ání pozemků ze dne 05.06.2014, č.
  j. METR 2235/2014 RoMi.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18
  Proti:
  4 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy a připomínky zastupitelů města - Připomínka Kahounová Anna - V zaslané zprávě o "Městech v rozletu" chybí detaily. Nebyly mi zaslány údaje o hracích automatech ve městě. Žádost o údaje o dlužnících za odpady.

  Datum: 26. 1. 2015

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2015. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  5
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e)
  zastupitelstvo si vyhr...

  Celý text (zobrazeno 51 %)

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  5
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e)
  zastupitelstvo si vyhrazuj
  e právo na informaci
  o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18 Proti: 7
  Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místních poplatcích. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  k
  bodu 10
  Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  D
  iskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Alena Baštová
  ...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k
  bodu 10
  Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  D
  iskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Alena Baštová
  , Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Josef Pindroch
  -
  odchody a příchody:
  19:15 Matuška

  příchod

  počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  53
  /2014
  -
  3
  Zastupi
  telstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2014.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  19 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů.
  Předkladatel:
  Ing
  . Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Vejvar, Ing. J
  iří Vopá...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů.
  Předkladatel:
  Ing
  . Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Vejvar, Ing. J
  iří Vopátek, Ph.D.,
  prof.
  RNDr.
  Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  , prof. RNDr. Ondřej Prášil,
  CSc.
  ,
  MVDr. Augustin
  Blízek,
  Bc. Magdalena
  Horváthová,
  DiS., I
  ng. Josef Pindroch
  , Bc.
  Petr Michal
  -
  odchody a
  příchody:
  20:00 Grammetbauerová

  odchod

  počet 24
  20:03 Grammetbauerová

  příchod

  počet 2
  5
  20:13 Kuta

  odchod

  počet 24
  20:15 Kuta

  příchod

  počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č
  .
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zřízení osadní
  ch výborů v
  místních částech Branná, Břilice, Přeseka a Stará a Nová Hlína pro volební
  období 2014

  2018 a zachovat stávající počty členů a předsedy osadních výborů. Dosavadní počet členů
  osadních výborů činil:
  Branná 7

  členů

  předseda pan Antonín Buma
  n
  Břilice

  9 členů

  předseda Bc. Petr Michal
  Přeseka

  5 členů

  předseda pan Pavel Bicek
  Stará a Nová Hlína

  7 členů

  předsedkyně paní Hana Marková
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Protinávrh
  PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č
  .
  60
  /
  2014
  -
  3
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  o
  dložení
  projednávaného materiálu.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  15
  Proti:
  9 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Odstoupení od záměru prodeje nemovitostí města Třeboně v Autokempu třeboňský Ráj v k. ú. Domanín u Třeboně vč. obchodního podílu ve společnosti Autokempu třeboňský Ráj, s. r. o. - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 19
  Odstoupení od záměru prodeje nemovitostí města Třeboně v Autokempu Třeboňský ráj v k. ú.
  Domanín u Třeboně vč. obchodního podílu ve společnosti Autokempu Třeboňský r...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  k bodu 19
  Odstoupení od záměru prodeje nemovitostí města Třeboně v Autokempu Třeboňský ráj v k. ú.
  Domanín u Třeboně vč. obchodního podílu ve společnosti Autokempu Třeboňský ráj, s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 37/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  odstoupení od záměru prodeje nemovitostí a obchodního podílu schválených body č. I. – IV. usnesení ZM
  č. 125/2012-18 ze dne 03.09.2012.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 5 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Stanovení oddávajících pro volební období 2014 - 2018 - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 25
  Stanovení oddávajících pro volební období 2014 – 2018.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Pavel Ve...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 25
  Stanovení oddávajících pro volební období 2014 – 2018.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Pavel Vejvar, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk
  Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  oddávající pro volební období 2014 – 2018:
  pan Josef Neužil, PhDr. Jaroslav Psík, Mgr. Jana Polčáková, MVDr. Augustin Blízek.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Protinávrh prof. RNDr. Ondřeje Prášila, Ph.D.:
  Usnesení ZM č. 43/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  tyto zastupitele jako oddávající pro volební období 2014 – 2018: MVDr. Augustin Blízek, Mgr. Rostislav
  Černý, CSc., MUDr. Antonín Doležal, Karel Elexhauser, Ing. Jana Grammetbauerová, Bc. Magdalena
  Horváthová, DiS., Ing. Bohuslav Jirák, Anna Kahounová, Ing. František Korda, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. et
  Ing. Jiří Kuta, Jan Makovička, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Bohumil Matuška, Josef Neužil,
  MUDr. František Pfeifer, Bc. Mgr. Jana Polčáková, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PhDr. Jaroslav Psík,
  Pavel Řimnáč, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 12
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 1 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO
  19:29 Kahounová – odchod – počet 21
  19:29 Černý – odchod – počet 20

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka Kubal Jaroslav - neměly by být lépe umístěné pamětní tabule?

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 24
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal – diskuze týkající se pamětní desky související s listopadem 1989.
  ...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 24
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal – diskuze týkající se pamětní desky související s listopadem 1989.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Pavel Hajna
  Anna Kahounová – navrhuje řešit koncepčně v rámci celkového pietního místa.
  Ing. Marie Košinová, Mgr. Terezie Jenisová
  k bodu 25
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 18:48 hodin.
  Starostka města Mgr. Terezie Jenisová poděkovala zastupitelům a úředníkům za jejich práci a občanům
  města za aktivní účast při jednáních zastupitelstva města.
  Zdeněk Mráz a MUDr. Antonín Doležal rovněž poděkovali přítomným zastupitelům.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili: pan Josef Neužil v. r. dne: ………………………………
  paní Jaroslava Štěrbová v. r. dne: ………………………………
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 17.09.2014

 • 35. jednání ZM Třeboně:
  Bertiny lázně Třeboň - rekonstrukce balneoprovozů" - schválení nákladů na realizaci - Diskuze

  Datum: 18. 8. 2014

  k bodu 2
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing....

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 2
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Zdeněk MrázZápis z 35. jednání ZM dne 18.08.2014 2
  PaedDr. Jan Váňa – požaduje informace týkající se výpadku příjmů, nákladů na provoz
  vzniklých během realizace projektu a dále jakým způsobem bude postaráno
  o zaměstnance v době rekonstrukce Bertiných lázní.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., MUDr.
  Antonín Doležal, Jaroslava Štěrbová, Ing. Jan Ďoubal, Vladimír Janíček
  - odchody a příchody: 17:10 Florianová – příchod – počet 24
  17:41 Korda – odchod – počet 23
  17:42 Korda – příchod – počet 24
  17:43 Kahounová – odchod – počet 23
  17:44 Kahounová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 90/2014-35
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  navýšení nákladů na realizaci výstavby „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ v období let
  2014 – 2015 o 2.000.000,00 Kč z 39.500.000,00 Kč na 41.500.000,00 Kč včetně DPH 21%.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 1 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 35. jednání ZM Třeboně:
  "Zázemí tenisového klubu Třeboň" - náklady na realizaci - Diskuze

  Datum: 18. 8. 2014

  k bodu 3
  „Zázemí tenisového klubu Třeboň“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz, Ing. Jiř...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k bodu 3
  „Zázemí tenisového klubu Třeboň“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 91/2014-35
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  navýšení nákladů na realizaci výstavby „Zázemí tenisového klubu Třeboň“ v období let 2014 – 2015
  o 1.000.000,00 Kč z 15.000.000,00 Kč na 16.000.000,00 Kč včetně DPH 21%.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 8
  PŘIJATO

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka města Třeboně za rok 2013 - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 5
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka měst Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masoj...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 5
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka měst Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Anna
  Kahounová, Ing. Alena Baštová, Vladimír Janíček, Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:21 Doležal – příchod – počet 20
  17:28 Korda – odchod – počet 19
  17:29 Makovička – příchod – počet 20
  17:31 Korda – příchod – počet 21
  17:34 Neužil – odchod – počet 20
  17:44 Neužil – příchod – počet 21
  18:06 Kahounová – odchod – počet 20
  18:10 Kahounová – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 75/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  závěrečný účet města za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboně za
  rok 2013.
  II. schvaluje
  závěrečný účet města s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 7 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Usnesení ZM č. 76/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2013 s výrokem:
  Zastupitelstvo města Třeboně nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
  v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
  jednotky.
  II. schvaluje
  znění protokolu o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.Zápis z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 4
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok
  2013 starostce města k podpisu a zajistit odeslání dat týkajících se schvalování účetní závěrky do CSÚIS
  (Centrální systém účetních informací státu).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO
  18:25 Matuška – odchod – počet 20
  18:25 Louvar – odchod – počet 19
  k bodu 6
  Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Josef Hlávka
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Josef Hlávka
  - odchody a příchody: 18:25 Košinová – odchod – počet 18
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2013, Zprávu o výsledku přezkoumání
  hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2013 a Rozpočet DSO Vodovod Hamr na rok 2014.

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  "Bertiny lázně Třeboň - rekonstrukce balneoprovozů" - schválení realizace akce - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 5
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. P...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 5
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Pavel Hajna, Ing. arch. Antonín Nehoda, PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová,
  JUDr. Jiří Kolban, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ladislava Hadravová, Vladimír Janíček, MUDr. Antonín Doležal,
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Josef Neužil, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jan Ďoubal
  Zdeněk Mráz – návrh na ukončení diskuze.
  MUDr. Jaroslav Bican, lázeňský host, Ing. Marie Košinová – návrh na ukončení diskuze.
  - odchody a příchody: 17:31 Kahounová – odchod – počet 22
  17:36 Kahounová – příchod – počet 23
  18:05 Ďoubal – odchod – počet 22
  18:07 Ďoubal – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 53/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ v období let 2014 – 2015
  v celkových předpokládaných nákladech 39.500.000,00 Kč včetně DPH. Výstavba zahrnuje rekonstrukci
  slatin, rekonstrukci vodoléčby a nový výtah.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6 (jmenovitě: Váňa, Kahounová, Masojídek, Elexhauser, Hlásek, Kubal)
  PŘIJATO

  18:40 Elexhauser – odchod – počet 22

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  "Zázemí tenisového klubu" - schválení realizace akce - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 6
  „Zázemí tenisového klubu“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Ing. Petr Chalupa, I...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 6
  „Zázemí tenisového klubu“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Ing. Petr Chalupa, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz,
  Vladimír Janíček, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 18:40 Neužil – odchod – počet 21
  18:43 Neužil – příchod – počet 22
  18:50 Elexhauser – příchod – počet 23
  18:52 Doležal – odchod – počet 22
  18:55 Doležal – příchod – počet 23
  18:59 Florianová – příchod – počet 24
  19:10 Kahounová – odchod – počet 23
  19:13 Kahounová – příchod – počet 24
  19:24 Štěrbová – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 54/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Zázemí tenisového klubu“ v období let 2014 – 2015 v celkových předpokládaných
  nákladech 15.000.000,00 Kč včetně DPH 21 %, která zahrnuje demolici stávajících objektů, výstavbu
  budovy obsahující místnosti šaten, WC, sprch, losování turnajů, řízení turnajů, klubovnu a další provozní
  a technické místnosti, úpravu stávající závlahy tenisových kurtů a zhotovení zpevněných komunikací,
  oplocení a sadových úprav.
  II. schvaluje
  znění smlouvy o dílo, která bude součástí zadávací dokumentace soutěže na výběr zhotovitele podlimitní
  veřejné zakázky „Zázemí tenisového klubu“ jako Obchodní podmínky zadavatele.
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 4
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6 (jmenovitě: Váňa, Kahounová, Masojídek, Elexhauser, Hlásek, Florianová)
  PŘIJATO

  19:28 Kubal – odchod – počet 22

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 7
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mr...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 7
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček, doc. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Jan Ďoubal
  Ing. Milan Hlásek – požaduje účetní závěrku IKS za rok 2013, zápis interního auditu (jako součást účetní
  závěrky).
  Ing. Alena Baštová – podala informaci, že IKS bylo zrušeno na konci roku 2012.
  Ing. Marie Košinová, Ing. Milan Hlásek, Karel Elexhauser
  PaedDr. Jan Váňa – žádá doplnění podkladů.
  - odchody a příchody: 19:30 Kubal – příchod – počet 23
  19:30 Ďoubal – odchod – počet 22
  19:30 Matuška – odchod – počet 21
  19:30 Louvar – odchod – počet 20
  19:32 Ďoubal – příchod – počet 21
  19:33 Štěrbová – příchod – počet 22
  19:35 Louvar – příchod – počet 23
  19:36 Matuška – příchod – počet 24
  19:52 Kahounová – odchod – počet 23
  19:52 Florianová – odchod – počet 22
  19:54 Kahounová – příchod – počet 23
  19:57 Florianová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. nevznáší požadavky
  na předložení dalších účetních záznamů a doplňujících informací ke schvalování účetní závěrky města
  Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.06.2014.

  Protinávrh doc. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci ke schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.06.2014.

  Protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit účetní převod dosaženého účetní zisku za rok 2013 ve výši
  59.724.552,34 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období a předložit starostce
  města k podpisu protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.

  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. navrhuje dohodovací řízení v rámci koalice.

  20:21 Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. navrhuje přestávku.

  20:21 Mgr. Terezie Jenisová přerušuje jednání ZM. Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 5

  20:35 Pokračování jednání ZM.

  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. stahuje protinávrh.

  Mgr. Terezie Jenisová navrhuje znění usnesení:
  Usnesení ZM č. 55/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  předložené podklady k posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.03.2014.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 5
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mrá...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 5
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., PaedDr. Jan Váňa

  Protinávrh Ing. Jiřího Houdka:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu
  150,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 6 Proti: 5 Zdrželi se: 10
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 28/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu
  250,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m² v k. ú. Třeboň + přijetí daru, případ - výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m2
  v k. ú. Třeboň + přijetí daru –
  případ výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova.
  Předkladatel: In...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m2
  v k. ú. Třeboň + přijetí daru –
  případ výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Jitka
  Filípková, Ing. Pavel Hajna, Vladimír Janíček, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa,
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Houdek
  - odchody a příchody: 17:34 Doležal – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 29/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň o výměře cca 240 m2
  za cenu
  2.500,00 Kč/m2
  pro účely výstavby odbočovacího pruhu silnice I/24 vč. odvodnění, vlastníku pozemku p. č.
  KN 1705/1 v k. ú. Třeboň a každému dalšímu vlastníku pozemku (v koordinačním situačním výkresu
  označeno jako „SO 4“).
  II. neschvaluje
  přijetí nabídky darů nemovitostí – pojízdného chodníku a chodníku pro pěší (zpevněné plochy
  z ul. Táboritská) na pozemcích p. č. KN 1695/155 a p. č. KN 1705/1 v k. ú. Třeboň, (v koordinačním
  situačním výkresu označeno jako „SO 1.1“ a „SO 1.2“) a chodníku z cyklostezky (z ul. Jiráskova) na
  pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň (v koordinačním situačním výkresu označeno jako „SO 2“) od
  společnosti RENT Group, s. r. o. (Nerudova 957/7, Chomutov).
  III. schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a spol. RENT Group, s. r. o. (Nerudova
  957/7, Chomutov) na darování staveb přechodu pro chodce s dělícím ostrůvkem (v koordinačním situačním
  výkresu označeno jako „SO 3“) a na darování 2 kompletních osvětlovacích bodů vč. kabelového vedení
  veřejného osvětlení umístěného na pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň. K uzavření darovací smlouvy
  vč. předání předmětu daru dojde do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, nejpozději
  však do 31.12.2016.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ul". - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 22
  Žádost na poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň
  – Dukelská ulice“.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - dis...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 22
  Žádost na poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň
  – Dukelská ulice“.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Milan Hlásek, Ing. Pavel Hajna, Mgr. Terezie Jenisová, doc. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc., Zdeněk Mráz, Anna Kahounová, Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., Ing. Marie Košinová, JUDr. Jaromír Hájek
  - odchody a příchody: 19:10 Florianová – odchod – počet 21
  19:12 Košinová – odchod – počet 20
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 45/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory z 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro oblast podpory 1.5 Rozvoj
  místních komunikací na projekt „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ulice“,
  b) realizaci projektu „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ulice“,
  c) zajištění financování realizace projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města ve výši 3.129.411,00 Kč
  včetně DPH.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  "Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni" - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 26
  „Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“ – uzavření
  Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NU...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 26
  „Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“ – uzavření
  Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek, Mgr. Terezie Jenisová, prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan
  Váňa, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Marie Florianová, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – připomínka – bylo by dobré zajistit internetové připojení v jednací síni.
  Mgr. Terezie Jenisová – budeme se tím zabývat.
  - odchody a příchody: 19:48 Kahounová – odchod – počet 21
  19:51 Kahounová – příchod – počet 22
  20:03 Váňa – odchod – počet 21
  20:06 Váňa – příchod – počet 22
  20:07 Hlásek – odchod – počet 21

  Protinávrh Ing. Jiřího Houdka:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Zachování kulturního
  a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni" s termínem realizace do 31.03.2015.
  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 13
  II. schvaluje
  uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
  mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
  a městem Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň na projekt „Zachování kulturního a historického
  dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.2.00/25.02748.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtová opatření zajišťující financování celé akce na dalším
  jednání zastupitelstva města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 2 (jmenovitě: Houdek, Florianová) Proti: 13 Zdrželi se: 6
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 49/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  přijetí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Zachování kulturního
  a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni".
  II. neschvaluje
  uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
  mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
  a městem Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň na projekt „Zachování kulturního a historického
  dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.2.00/25.02748.
  III. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 3 (jmenovitě: Houdek, Florianová, Louvar) Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 31. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 2 - úprava schváleného rozpočtu - Diskuze

  Datum: 26. 2. 2014

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 2 – úpravy schváleného rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa – navrhuje doplnění návrhu r...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 2 – úpravy schváleného rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa – navrhuje doplnění návrhu rozpočtového opatření předloženého Radou města Třeboně:
  „přesunutí z položky 5223 částky 458.000,00 Kč ze sociálních služeb a zdravotnictví do položky 5222 na
  kulturu a sport v částce 196.000,00 Kč a tělovýchovu a sport 262.000,00 Kč“.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Marie Košinová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., pan Vladimír Janíček, MUDr. Antonín
  Doležal, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 17:48 Kahounová – odchod – počet 21
  17:50 Kahounová – příchod – počet 22
  18:00 Korda – odchod – počet 21
  18:03 Korda – příchod – počet 22

  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  - přesunutí z položky 5223 částky 458.000,00 Kč ze sociálních služeb a zdravotnictví do položky 5222 na
  kulturu a sport v částce 196.000,00 Kč a tělovýchovu a sport 262.000,00 Kč. Zápis z 31. jednání ZM dne 26.02.2014 5
  Výsledek hlasování:
  Pro: 6 Proti: 13 Zdrželi se: 3
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 25/2014-31
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 2, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace – JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 2324 Meziobecní spolupráce - SMO, § 6171, ORJ 0780, ORG 0, UZ 0
  o částku 982.890,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče - ÚP ČR - (ost. neinv. tr.
  obyv.), § 4339, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy MK Branná, § 2212, ORJ 0750, ORG 9750000223, UZ 0
  o částku 700.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO - Lidická ul., §
  2212, ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 2.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0
  o částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Břilice - chodník - ul. Ke Školce, § 2219, ORJ 0750, ORG XXXX,
  UZ 0 o částku 900.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX,
  UZ 0 o částku 6.417.110,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0XXX, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč,
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  2. 744 XXX 0900 0 4122 0,000 0,000 +242,000 242,000
  0 0 0800 3639 3111 3007,600 3007,600 -1260,000 1747,600
  0 0 0780 6171 2324 982,890 982,890 -982,890 0,000
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  2. 744 9900000XXX 900 3314 5336 0 0,000 242,000 242,000
  13010 9100000000 100 4339 5XXX 0 0,000 285,894 285,894
  0 9750000223 750 2212 5171 300 300,000 700,000 1000,000
  0 XXXX 750 2212 6121 0 0,000 2922,000 2922,000
  0 219000300 750 2219 6121 0 0,000 980,000 980,000
  0 XXXX 750 2219 6121 0 0,000 900,000 900,000
  0 6091000000 750 3412 6121 15000 15000,000 3000,000 18000,000
  0 230000000 750 3526 6121 1000 1000,000 6417,110 7417,110
  XXXXX XXXXXXXXX 0XXX 6402 5366 0 0,000 105,126 105,126
  Financování (tis. Kč):
  2. 0 9850000000 0800 0 8115 6586,58 6586,580 +17553,020 24139,600
  II. ukládá
  všem příslušným odborům plnit usnesení. Zápis z 31. jednání ZM dne 26.02.2014 6

  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Požadavek klubu zastupitelů ODS - změny v rozpočtu města na rok 2014 - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Rozpočtové opatření č. 130 – řízení likvidity.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh na schválení rozpočtu u položek
  krátkodob...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Rozpočtové opatření č. 130 – řízení likvidity.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh na schválení rozpočtu u položek
  krátkodobého financování z tuzemska takto:
  - zařazení položky financování 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce 13.500.000,00 Kč,
  - zařazení položky financování 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce -13.500.000,00 Kč.
  Popis situace: Na těchto položkách jsou v průběhu roku účtovány převody finančních prostředků mezi
  vlastními bankovními účty zřízenými u ČSOB, a.s., z důvodu zhodnocování volných finančních zdrojů na
  spořicím účtu TOP. Jelikož výše těchto převodů se vyhodnocuje v závislosti na konkrétní situaci v řízení
  krátkodobé likvidity až do samotného závěru roku, je nyní předkládán návrh rozpočtového opatření na
  rozpočtové pokrytí konečné výše převodů. Tyto obraty jsou rozpočtově neutrální a nemají žádný vliv na
  saldo rozpočtu.
  Rada města přijala v této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č. 10/2014-100 – 15.01.2014
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  rozpočtové opatření č. 130, které spočívá v doplnění rozpočtu u položek krátkodobého financování
  z tuzemska takto:
  - zařazení položky financování 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce 13.500.000,00 Kč,
  - zařazení položky financování 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce -13.500.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit návrh rozpočtového opatření na jednání ZM dne 27.01.2014.
  Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 2/2014-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 130, které spočívá v doplnění rozpočtu u položek krátkodobého financování
  z tuzemska takto:
  - zařazení položky financování 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce 13.500.000,00 Kč,
  - zařazení položky financování 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce -13.500.000,00 Kč. Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 4
  Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po
  RO
  Financování (tis. Kč):
  130. 0 0 0 0 8117 0,0 0,0 +13 500,00 +13 500,00
  0 0 0 0 8118 0,0 0,0 -13 500,00 -13 500,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 2 - úpravy schváleného rozpočtu - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Rozpočtové opatření č. 2 – úpravy schváleného rozpočtu.
  Důvodová zpráva:
  - odbor finanční a majetkový předkládá radě města k projednání návrh rozpočtového opatření č....

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Rozpočtové opatření č. 2 – úpravy schváleného rozpočtu.
  Důvodová zpráva:
  - odbor finanční a majetkový předkládá radě města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2, které
  spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace - JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče-ÚP ČR-(ost. neinv. tr. obyv.),
  § 4399, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy MK Branná, § 2212, ORJ 0750, ORG 9750000223, UZ 0
  o částku 700.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO-Lidická ul., § 2212,
  ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 2.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0
  o částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Břilice - chodník - ul. Ke Školce, § 2219, ORJ 0750, ORG XXXX,
  UZ 0 o částku 900.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč, Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 6
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX, UZ
  0 o částku 7.400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč,
  Popis situace: Po ukončení operací roku 2013 je do rozpočtu na rok 2014 zapojován kladný rozdíl zůstatků
  dosažený na bankovních účtech oproti částce zapojené do schváleného rozpočtu, který je použit:
   k převedení nevyčerpané částky státního příspěvku na výkon pěstounské péče od ÚP ČR
  z minulého roku ve výši 285.894,00 Kč – prostředky, které v předchozím roce nebyly dočerpány,
  budou použity v letošním roce,
   ke snížení příjmové položky prodej pozemků o 1.260.000,00 Kč – ve schváleném rozpočtu na rok
  2014 bylo počítáno mimo jiné s prodejem parcely č. 2 v ZTV K Břilicům ve výši 1.260 tis. Kč. Na
  prodej uvedené parcely byla uzavřena smlouva v roce 2013 s termínem úhrady kupní ceny
  v letošním roce. Kupující uhradil kupní cenu již v roce 2013. Z toho důvodu OFM navrhuje snížení
  uvedené položky o prodej, který se už v letošním roce nemůže uskutečnit.
   k navýšení rozpočtu u položky „Opravy MK Branná“ o 700.000,00 Kč,
   k navýšení rozpočtu u investičních akcí „Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO-Lidická ul.“
  (nová položka) o 2.922.000,00 Kč, Břilice - chodník - ul. Ke Školce o 900.000,00 Kč (nová položka),
  „ZTV K Břilicům“ o 980.000,00 Kč a „Sportovní areál – tribuna, travnatá plocha“ o 3.000.000,00 tis.
  Kč (oboje dokončení akcí z roku 2013 – komentář viz níže)
   k navýšení položky investic do Bertiných lázní o 7.400.000,00 Kč,
   k pokrytí finančního vypořádání s JčK a ostatními poskytovateli dotací ve výši 105.126,00 Kč
   současně jsou upravovány vztahy k rozpočtu JčK, tak jak byl mezitím schválen, o příspěvek na
  zajištění regionálních funkcí knihoven ve výši 242.000,00 Kč.
  „Třeboň, ZTV K Břilicům“ – 2. etapa
  Dopisem ze dne 30.10.2013 oznámil městu Třeboň provozovatel distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s.
  změnu termínu pro zajištění rezervovaného příkonu z původního termínu 16.10.2013 na termín 31.05.2014.
  Odvolával se na skutečnost, že nezískal územní souhlas v termínu dle čl. II. Smlouvy o připojení tj. do
  28.02.2013, což je dle této smlouvy důvodem k posunutí termínu připojení k distribuční soustavě. Z tohoto
  důvodu nebylo možné dokončit plochy, do kterých měly být kabely uloženy. Odbor rozvoje a investic proto
  předložil radě města k projednání dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Třeboň, ZTV K Břilicům“ – 2.
  etapa. Dodatek řešil posunutí termínu úplného dokončení díla z původního termínu do 30.11.2013 na termín
  v souladu s termínem provozovatele distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., tj. do 31.05.2014. Dále řešil
  méněpráce a vícepráce nutné k dokončení díla Třeboň, ZTV „K Břilicům“ – 2. etapa“ o rozpočtových
  nákladech - navýšení ceny díla o 296.651,72 Kč bez DPH tj. 358.949,00Kč vč. DPH na částku 9.163.633,00
  Kč s předpokladem úhrady těchto nákladů v roce 2014 z nevyčerpaných položek rozpočtu 2013. Tento
  dodatek byl radou města schválen Usnesením RM č. 917/2013-97 ze dne 04.12.2013. Z celkové částky
  upraveného rozpočtu roku 2013 9.058.700,00 Kč (částka bez navýšení dle dodatku č. 2) byla vyčerpána
  částka 8.303.493,29 Kč. Nedočerpáno zůstalo 755.206,71 Kč. Do rozpočtu roku 2014 je na dokončení akce
  potřeba zahrnout částku 980.000,00 Kč.
  Sportovní areál – tribuna, travnatá plocha
  Realizace akce Sportovní areál Třeboň probíhá v letech 2013/2014. V rozpočtu města na rok 2013 byla na
  výstavbu sportovního areálu schválena částka 20.000.000,00 Kč. Předpokládaným termínem zahájení
  stavebních prací byl březen roku 2013. Z důvodu zpoždění dokončení výběru zhotovitele, které bylo
  zapříčiněno podáním podnětu jedním z uchazečů na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebylo možné
  dodržet původně plánovaný termín zahájení. Změna termínů realizace byla upravena v Dodatku č. 1 ke
  smlouvě o dílo a schválena Usnesením RM č. 255/2013-76 ze dne 10.04.2013. S ohledem na posun termínu
  zahájení výstavby byla v rozpočtu města snížena položka na krytí nákladů výstavby sportovního areálu
  v roce 2013 z částky 20.000.000,00 Kč na částku 17.500.000,00 Kč. V říjnu roku 2013 došlo ke zpoždění
  výstavby tribuny z důvodu problémů se založením základů tribuny a neuskutečnila se plánovaná montáž
  umělého osvětlení fotbalových hřišť z důvodu selhání dodávky stožárů z Anglie. Z těchto důvodů byly v roce
  2013 provedeny práce v celkové částce 14.501.037,66 Kč. Navrhujeme proto v rozpočtu na rok 2014
  navýšení investiční položky Sportovní areál – tribuna, travnatá plocha o částku 3.000.000,00 Kč na částku
  18.000.000,00 Kč. Tato částka bude použita na úhradu plnění z uzavřených smluvních vztahů se
  zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavby a na zajištění nutného navýšení příkonu elektrické
  energie pro provoz sportovního areálu. I přes tyto problémy byl splněn hlavní cíl výstavby sportovního areálu
  v roce 2013, a to osetí a vzrůst trávníků, který byl důležitý pro zahájení provozu sportovního areálu v létě
  2014.
  Rada města přijala na svém jednání dne 15.01.2014 v této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č. 13/2014-100
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  provedení rozpočtového opatření č. 2, které spočívá v: Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 7
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace - JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče-ÚP ČR-(ost. neinv. tr. obyv.),
  § 4399, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy MK Branná, § 2212, ORJ 0750, ORG 9750000223, UZ 0
  o částku 700.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO-Lidická ul., § 2212,
  ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 2.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0
  o částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Břilice - chodník - ul. Ke Školce, § 2219, ORJ 0750, ORG XXXX,
  UZ 0 o částku 900.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX, UZ
  0 o částku 7.400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG 9850000000,
  UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč.
  Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty DPH není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek, Ing. Jaroslav Kubal, pan Vladimír Janíček, pan Zdeněk Mráz
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – nebude hlasovat, požaduje nezávislého ekonoma.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jan Ďoubal
  - odchody a příchody: 18:19 Kahounová – příchod – počet 23
  18:49 Elexhauser – odchod – počet 22

  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 2, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace - JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče - ÚP ČR - (ost. neinv. tr.
  obyv.), § 4399, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0
  o částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce domu Štěpánka Netolického, čp. 89/I, § 3322, ORJ
  0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 5.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX, UZ
  0 o částku 6.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč, Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 8
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  2. 744 XXX 0900 0 4122 0,000 0,000 +242,000 242,000
  0 0 0800 3639 3111 3007,600 3007,600 -1260,000 1747,600
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  2. 744 9900000XXX 900 3314 5336 0 0,000 +242,000 242,000
  13010 9100000000 100 4399 5XXX 0 0,000 +285,894 285,894
  0 219000300 750 2219 6121 0 0,000 +980,000 980,000
  0 XXXX 750 3322 6121 0 0,000 +5000,000 5000,000
  0 6091000000 750 3412 6121 15000 15000,000 +3000,000 18000,000
  0 230000000 750 3526 6121 1000 1000,000 +6922,000 7922,000
  XXXXX XXXXXXXXX 0XXX 6402 5366 0 0,000 +105,126 105,126
  Financování (tis. Kč):
  2. 0 9850000000 0800 0 8115 6586,58 6586,580 +17553,020 24139,600
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému plnit usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 5 Proti: 8 Zdrželi se: 9
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  18:52 Ďoubal – odchod – počet 21

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 2, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace - JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče - ÚP ČR - (ost. neinv. tr.
  obyv.), § 4399, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy MK Branná, § 2212, ORJ 0750, ORG 9750000223, UZ 0
  o částku 700.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO-Lidická ul., § 2212,
  ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 2.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0 o
  částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Břilice - chodník - ul. Ke Školce, § 2219, ORJ 0750, ORG XXXX,
  UZ 0 o částku 900.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX, UZ
  0 o částku 7.400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč, Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 9

  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  2. 744 XXX 0900 0 4122 0,000 0,000 +242,000 242,000
  0 0 0800 3639 3111 3007,600 3007,600 -1260,000 1747,600
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  2. 744 9900000XXX 900 3314 5336 0 0,000 242,000 242,000
  13010 9100000000 100 4399 5XXX 0 0,000 285,894 285,894
  0 9750000223 750 2212 5171 300 300,000 700,000 1000,000
  0 XXXX 750 2212 6121 0 0,000 2922,000 2922,000
  0 219000300 750 2219 6121 0 0,000 980,000 980,000
  0 XXXX 750 2219 6121 0 0,000 900,000 900,000
  0 6091000000 750 3412 6121 15000 15000,000 3000,000 18000,000
  0 230000000 750 3526 6121 1000 1000,000 7400,000 8400,000
  XXXXX XXXXXXXXX 0XXX 6402 5366 0 0,000 105,126 105,126
  Financování (tis. Kč):
  2. 0 9850000000 0800 0 8115 6586,58 6586,580 +17553,020 24139,600
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému plnit usnesení.
  18:54 Elexhauser – příchod – počet 22
  Výsledek hlasování:
  Pro: 8 Proti: 4 Zdrželi se: 9 Nehlasoval: 1
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  18:55 Ďoubal – příchod – počet 23

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni - přijetí dotace z ROP Jihozápad - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni – přijetí dotace
  z ROP Jihozápad.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstv...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni – přijetí dotace
  z ROP Jihozápad.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města podklad ve věci dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování
  kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni". Město Třeboň podalo
  18.07.2013 na základě Usnesení RM č. 467/2013-81 a následně na základě Usnesení ZM č. 71/2013-26
  žádost o poskytnutí podpory na výše uvedený projekt.
  Usnesení RM č. 467/2013-81:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě
  Štěpánka Netolického v Třeboni“,
  b) realizaci projektu „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni“
  předkládaného do 25. výzvy ROP,
  c) zajištění financování projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými výdaji ve výši do
  26.542.763,00 Kč.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne
  24.06.2013.
  Usnesení ZM č. 71/2013-26:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě
  Štěpánka Netolického v Třeboni“,
  b) realizaci projektu „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni“
  předkládaného do 25. výzvy ROP,
  c) zajištění financování projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými výdaji ve výši do
  26.542.763,00 Kč.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajištění potřebných dokumentů.
  Následně byl projekt Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad schválen k poskytnutí dotace
  z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. Oznámení o schválení
  projektu k financování město Třeboň obdrželo 19.12.2013.
  Indikátorem projektu bylo:
  - počet zrekonstruovaných památkových objektů – 1,00 ks
  - počet pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů – 1,00 ks
  Harmonogram projektu byl nastaven tak, že od 01.01.2014 měla být zahájena fyzická realizace projektu.
  Ukončení fyzické realizace projektu bylo stanoveno na 31.08.2014. Datum ukončení projektu s podáním
  žádosti o platbu bylo stanoveno na 20.09.2014. S ohledem na to, že s fyzickou realizací projektu (výběr
  dodavatele stavby) nebylo započato z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu roku 2014, je
  tento harmonogram dnes nereálný. S ohledem na současný vývoj výběrových řízení je předpoklad, že
  výběrové řízení na dodavatele stavby bude trvat cca 3 měsíce. V případě realizace projektu bude zapotřebí
  projednat s ROP Jihozápad změnu projektu spočívající ve změně termínu fyzické realizace projektu. Do
  22.01.2014 bude nutno předložit přílohy předkládané před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí
  dotace. S ohledem na to, že jednání zastupitelstva města, které by mohlo rozhodnout o přijetí/nepřijetí
  dotace, se koná 27.01.2014 a termín pro předání příloh je do 22.01.2014, byly přílohy ve výše uvedeném
  termínu doloženy a z toho důvodu zároveň předkládáme radním města dvě varianty usnesení. V termínu do
  12.02.2014 bude městu Třeboň po předložení příloh před podpisem Smlouvy zaslán ke schválení návrh
  Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Do 19.02.2014 očekává ROP Jihozápad vyjádření ke Smlouvě
  včetně schválení radou/zastupitelstvem města. Předpoklad podpisu Smlouvy v případě doložení všech
  potřebných dokumentů je 26.02.2014 a nebo dle dohody mezi městem a ROP Jihozápad.
  Rada města svým Usnesením č. 5/2014-99 ze dne 07.01.2014 nedoporučuje Zastupitelstvu města Třeboně
  schválit přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě
  Štěpánka Netolického v Třeboni".
  Usnesení RM č. 5/2014-99:
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka
  Netolického v Třeboni". Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 22
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne
  27.01.2014.
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Houdek, Ing. Jan Ďoubal, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh.
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka
  Netolického v Třeboni" s podmínkou posunutí termínu realizace do 31.03.2015 s financováním 5.000.000,00
  Kč v roce 2014 a zbývajících nákladů v roce 2015 a to z důvodu nezajištěných finančních prostředků
  v rozpočtu roku 2014.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 4 Proti: 7 Zdrželi se: 12
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka
  Netolického v Třeboni" z důvodu nedostatečného finančního krytí z vlastních zdrojů žadatele.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 4 (Houdek, Matuška, Florianová, Louvar) Zdrželi se: 10
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka A. Kahounová - město nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.

  Datum: 27. 1. 2014

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – město od roku 2011 nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.
  Mgr. Tom...

  Celý text (zobrazeno 32 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – město od roku 2011 nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.
  Mgr. Tomáš Veselý, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, pan
  Vladimír Janíček, pan Zdeněk Mráz, pan Jan Makovička, Ing. Milan Hlásek
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz na volné poukazy na lázeňský pobyt pro fotbalové hráče Sparty.
  Mgr. Jitka Bednářová
  Ing. Milan Hlásek – požaduje informace o poukazech pro hráče Sparty.
  pan Bohumil Matuška

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 - 2016. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 899/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k pr...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 899/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016. Na základě novely č. 557/2004 Sb.
  zákona č. 250/2000 Sb., mají obce povinnost sestavovat rozpočtový výhled na 2 až 5 let následujících po
  roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled by měl být aktualizován, pokud dojde
  k významným změnám, které mají na již sestavený rozpočtový výhled zásadní vliv. Předkládaný návrh
  rozpočtového výhledu obsahuje informace o plánovaných příjmech, výdajích a financování rozčleněné podle
  druhového třídění rozpočtové skladby. Položky výhledu na rok 2014 jsou v souladu s navrhovaným
  rozpočtem na rok 2014. Rozpočtový výhled dále obsahuje informace o splácení všech dlouhodobých úvěrů
  a půjček. Jedná se o splátky jistin úvěrů od ČS a.s. z roku 2004 a z roku 2006, dále splátky jistiny úvěru od
  ČSOB a.s. čerpaného v roce 2012 a splátky půjčky od SFŽP poskytnuté za účelem vrácení dotace na ČOV
  Třeboň (uvedenou půjčku bude město Třeboň splácet v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši
  1.710.245,00 Kč od roku 2015 po dobu 10 let, a to v případě, že nedojde k předčasnému splacení půjčky).
  Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době platný rozpočtový výhled byl radou města schválen na období
  2013 – 2015, je potřeba schválit rozpočtový výhled minimálně na období do roku 2016. Předkládaný
  rozpočtový výhled předpokládá plnění příjmové části rozpočtu v roce 2015 ve výši 237.938,79 tis. Kč
  a čerpání běžných výdajů ve výši 173.704,00 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši 50.145,00 tis. Kč. Přičemž
  predikce položek běžných výdajů vychází z nastavení výše těchto položek v návrhu rozpočtu pro rok 2014.
  Jednotlivé akce zapojené do kapitálových výdajů vycházejí z dlouhodobé potřebnosti jejich realizace.
  Celková výše výdajů v předkládaném rozpočtovém výhledu pro rok 2015 činí 223.849,00 tis. Kč. Saldo
  rozpočtu (příjmy – výdaje) činí 14.089,79 tis. Kč. Při zohlednění nutného financování (splátky výše
  uvedených jistin) v celkové výši -11.640,98 tis. Kč zůstává k použití pro roční sestavení rozpočtu města pro
  rok 2015 částka 2.448,81 tis. Kč. V roce 2016 jsou v předkládaném rozpočtovém výhledu nastaveny příjmy
  a běžné výdaje dle předchozího období. V kapitálových výdajích je zařazen pouze pravidelný příspěvek
  Svazku obcí regionu Třeboňsko ve výši 1.745,00 Kč. K použití pro roční sestavení rozpočtu města pro rok
  2016 zbývá tedy částka 54.883,81 tis. Kč. I když z ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
  pravidlech, v platném znění přímo nevyplývá, že by rozpočtový výhled měl být schválen zastupitelstvem
  města, je doporučováno jeho schválení právě zastupitelstvem s odvoláním na skutečnost, že zastupitelstvo
  schvaluje roční rozpočet a v ustanoveních k rozpočtu je podmínkou, že rozpočet má vycházet
  z rozpočtového výhledu. Schválením rozpočtového výhledu je vlastně zavázáno zastupitelstvo k zohlednění
  dlouhodobých závazků do rozpočtů budoucích období.
  Rada města přijala v této věci na svém jednání dne 04.12.2013 následující usnesení:
  Usnesení RM č. 899/2013-97:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva dne 16.12.2013.
  Tento předkládaný návrh: nemá dopad na schválený/upravený rozpočet. Vztah předkládaného materiálu
  k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 10
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek – tento rozpočtový výhled nepodpoří z toho důvodu, že není v souladu s jeho představami
  a s tím, co vždy na pozici starosty hájil. Finanční prostředky, které vydělají lázně, by se měly vracet zpět do
  lázní, což se neděje. Druhou záležitostí je, aby se koncepčně financovaly záležitosti, které již byly nějakým
  způsobem rozpracovány. V rozpočtovém výhledu 2014 – 2016 se objevují i Technické služby, s jejichž
  investicí se nemůže ztotožnit, protože je na úkor i investic lázeňských.
  PaedDr. Jan Váňa – shledává nedostatky v rozpočtovém výhledu, měly by se plánovat investice i do roku
  2016, rozpočtový výhled také nepodpoří, materiál není dobře zpracován.
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz na areál TS, stezku Stará a Nová Hlína, tenisové zařízení.
  pan Zdeněk Mráz – rozpočtový výhled nemusí být v budoucnu vždy úplně plněn. Informoval o tom, že
  plánované investice do Bertiných lázní musí řádně připravené. Částka 10 mil. Kč je základní finanční
  částkou. Předpokládá, že dalších 30 – 40 mil. Kč v roce 2015 budou brány z úvěru v novém volebním
  období, stejně jako tomu bylo na Auroře. Podotkl, že nechceme zadlužovat město.
  paní Anna Kahounová – pro tento návrh, který nemusí schvalovat zastupitelstvo, hlasovat nebude.
  Ing. Marie Košinová – nedalo by se to vzít jen na vědomí?
  Ing. Jiří Houdek – rozpočtový výhled by se měl schválit nebo neschválit také proto, aby to byl signál pro
  odbory, aby připravovaly akce na rok 2015, 2016. Celý rozpočtový výhled a zejména rok 2014 je v rozporu
  s koaliční smlouvou, která byla v roce 2010 uzavřena. Uzavřeli jsme si ji sami, nikdo nám do toho
  nezasahoval. Dnes se bohužel dostáváme do rozporu, zejména v oblasti Technických služeb, protože nikde
  v koaliční smlouvě není napsáno, že postavíme TS, že do nich budeme významně investovat, je tam pouze
  sběrový dvůr, nikde také není napsáno, že se budeme snažit vyklidit pozemky pod hrází rybníka Svět za
  účelem následného zhodnocení v dalších letech a v dalším volebním období. Je tam napsáno, že budeme
  využívat dotační prostředky. Tento výhled, ani rozpočet tak, jak je navržen a schválen RM, nemůže podpořit.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – informoval o tom, že legislativa přesně neurčuje, kdo má rozpočtový výhled
  schvalovat. Z ministerstva vnitra jsme dostali 2 výklady. Jeden výklad je ten, že rozpočtový výhled je pouze
  pomocný nástroj a proto ho stačí projednat pouze v radě města a více se rozpočtovým výhledem není nutné
  zabývat. Druhý výklad říká, že vzhledem k tomu, že rozpočet na příslušný rok schvaluje zastupitelstvo města
  jako nejvyšší orgán, bylo by dobré, aby rozpočtový výhled i ZM projednalo a schválilo. Jako RM jsme chtěli
  předejít výkladovým nejasnostem a proto jsme rozpočtový výhled předložili i na ZM.
  Ing. Jiří Houdek – rok 2014 a investice 1 mil. Kč a na druhé straně příjem 55 mil. Kč z lázní už nastiňuje to,
  co se i dále prodlužuje pro rok 2015 a to je jednoznačně tunelování lázní. Jestli lázně dávají ročně do
  rozpočtu 55 mil. Kč a v roce 2014 je na investice 1 mil. Kč a v roce 2015 je tam 10 mil. Kč, tak to nemohu
  jinak naznat. V koaliční smlouvě jsme jednoznačně řekli, že vydělané finanční prostředky z lázní budeme
  v nejvyšší míře vracet do lázní. To byla naše společná dohoda a my ji nerespektujeme a dáváme peníze
  úplně někam jinam. Investiční zadluženost lázní tady je, zejména Bertiných lázní a to, že se tam peníze
  nevrací, je podle mého názoru opravdu tunelování ve chvíli, kdy lázně naopak pro svůj rozvoj a pro svoji
  konkurenceschopnost investice potřebují. Považuji to za zcela nezodpovědné ve vztahu k rozpočtu 2014
  i toho výhledu roku 2015 a 2016.
  pan Zdeněk Mráz – jestliže jsme si vzali úvěr na rekonstrukci v Lázních Aurora, a řekli jsme, že do konce
  volebního období úvěr splatíme, tak tak činíme. My jsme si to slíbili, držíme slovo a říkáme ano, v roce 2014
  splatíme úvěr. Splátka úvěru v příštím roce je přibližně 47 mil. Kč. Takže my netunelujeme lázně, my
  splácíme v roce 2014 47 mil. Kč do lázní, které už dnes po rekonstrukci vydělávají peníze. Z tohoto důvodu
  je rozpočet přiškrcený, nechceme město zadlužovat. Finance, které jsme si půjčili, splatíme do konce
  volebního období.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  PaedDr. Jan Váňa – rozpočtový výhled byl zpracován velmi nedbale.
  Ing. Jiří Houdek, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jaroslav Kubal, pan Zdeněk Mráz

  - odchody a příchody: 17:36 Neužil – příchod – počet 24

  Zdeněk Mráz dává návrh na ukončení diskuze.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 147/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 11
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 3 (Houdek, Váňa, Florianová) Zdrželi se: 3 Nehlasovali: 4
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu na rok 2014 - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Návrh rozpočtu na rok 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 892/2013-96 ze dne 27.11.2013
  k projednání návrh rozpočtu města...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Návrh rozpočtu na rok 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 892/2013-96 ze dne 27.11.2013
  k projednání návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014. Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
  vychází z předpokladu příjmů ve výši 287.054.810,00 Kč a výdajů ve výši 243.551.390,00 Kč. V roce 2014
  pak město Třeboň uhradí splátky jistin přijatých úvěrů ve výši 50.300.000,00 Kč, které budou kryty
  přebytkem rozpočtu 2014 (příjmy – výdaje) ve výši 43.503.420,00 Kč a změnou stavu na bankovních účtech
  (zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období) ve výši 6.796.580,00 Kč. Návrh rozpočtu
  zahrnuje i transfery (dotace, příspěvky, granty), na něž je zákonný nárok anebo vyplývá nárok z uzavřených
  smluv či rozhodnutí poskytovatele. Návrh rozpočtu zahrnuje i peněžní fondy města Třeboně, tj. fond sociální
  a povodňový fond. Návrh rozpočtu je zpracován podle dosud platné legislativy, v současnosti však stále
  ještě neprošel návrh státního rozpočtu ani prvním čtením ve sněmovně, což znamená, že nejsou potvrzeny
  souhrnné dotační vztahy státního rozpočtu, takže návrh obsahuje minimalistickou částku ve výši
  potvrzeného příspěvku pro letošní rok a případná odchylka pak bude zapracována rozpočtovým opatřením.
  Zákon rovněž vyžaduje, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, kterými jsou povinny se řídit
  všechny orgány a organizační složky města a právnické osoby napojené na rozpočet města. Zastupitelstvo
  města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých
  a věcných darů jednotlivým fyzickým a právnickým osobám. Toto ustanovení se m. j. vztahuje i na městem
  zřízené příspěvkové organizace, kterým jsou z rozpočtu města poskytovány provozní a investiční příspěvky.
  Je proto žádoucí pro zajištění jejich rovnoměrného financování, aby současně se schválením rozpočtu (což
  je předpoklad), bylo schvalujícím orgánem výslovně odsouhlaseno poskytnutí příspěvků konkrétním
  příspěvkovým organizacím ve výši a na účel uváděný v návrhu rozpočtu. Zákon dále umožňuje, aby rada
  města v zájmu zabezpečení plynulého hospodaření podle schváleného rozpočtu mohla provádět rozpočtová
  opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města. Ke konečnému schválení bude rozpočet města na
  rok 2014 dle rozhodnutí rady města předložen zastupitelstvu města na jednání 16.12.2013. Po zpřesněném
  odhadu očekávané skutečnosti ke konci roku lze reálně očekávat, že přebytek hospodaření zapojený do
  návrhu rozpočtu bude naplněn. Přílohou podkladového materiálu je návrh rozpočtu na rok 2014 v tištěné
  podobě. Návrh rozpočtu je členěn do dvou částí:
  - závazná část rozpočtu města Třeboně na rok 2014, do které náleží
  o souhrnná bilance
  o bilanční tabulka podle odpovědných míst
  o příjmy a výdaje podle odpovědných míst v členění podle rozpočtové skladby
  - informativní část rozpočtu města Třeboně na rok 2014, která obsahuje
  o informace o tvorbě a použití fondů v roce 2014
  o přehled kapitálových výdajů
  o specifikaci kapitálových příjmů ORJ 800
  o přehled k příspěvkům a dotacím přidělovaných z rozpočtu města v oblasti kultury
  a cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví a pro ostatní
  činnosti
  Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2014 dne 27.11.2013 a Usnesením č. 892/2013-96 jej
  doporučila zastupitelstvu města schválit:
  Usnesení RM č. 892/2013-96:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  1) rozpočet na rok 2014 vč. peněžních fondů jako přebytkový v členění na odpovědná místa a odvětvově
  dle oddílů rozpočtové skladby v těchto objemech:
  celkové příjmy rozpočtu ve výši 287.054.810,00 Kč
  financování ve výši - 43.503.420,00 Kč
  celkové zdroje ve výši 243.551.390,00 Kč
  běžné výdaje ve výši 171.010.960,00 Kč
  kapitálové výdaje ve výši 72.540.430,00 Kč
  celkové výdaje rozpočtu ve výši 243.551.390,00 Kč Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 12
  2) závazné ukazatele rozpočtu, jak jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2013 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v návrhu
  rozpočtu,
  4) zmocnění pro radu města pro rok 2013 k provádění rozpočtových opatření v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací, příspěvků, grantů (transferů), které
  budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky
  5.000.000,00 Kč,
  c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  d) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2014 na úřední desce a předložit materiál
  na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek – návrh rozpočtu podpořit nemohu, je to návrh, který vychází ze shody v radě, ale bohužel
  nedošlo ke konsenzu mezi návrhem mým a radou, protože jsem opět toho názoru, že investice do TS je
  zbytná investice, která může rok až tři roky počkat. Určitě by sběrový dvůr, který tam byl postaven, netrpěl
  nějakým zastaráním. V této době by se mělo významněji investovat do lázní z toho důvodu, že lázně
  potřebují investice na svůj rozvoj a zajištění konkurenceschopnosti. Dále v rozpočtu postrádám takové
  záležitosti jako je např. výstavba sociálního bydlení a záležitosti kolem sociálních bytů, stejně tak je velmi
  významné, že díky zamýšleným investicím, které tam jsou, jsou omezovány i výdaje do místních částí.
  Osobně jsem se vždy snažil, aby místní části byly úměrně financovány. V návrhu rozpočtu tuto úměru
  nevidím. To samé je i záležitost nedostatečné situace ve financování lázeňství. Osobně jsem byl názoru,
  abychom snížili nájemné lázním minimálně o 5 možná 10 mil. Kč. Lázně se potřebují dostat z toho šoku,
  který zažívaly v letošním roce. V rozpočtu zároveň schází i dotované stavby, na které město zároveň získává
  dotace. Jedná se např. o Dům Štěpánka Netolického a dotace 15 mil. Kč.
  Mgr. Marie Florianová – vadí mi, že rozpočet je tak napnutý. Seškrtalo se, co šlo. Myslím, že to ale bylo na
  úkor dobrých věcí. Zmínila, že V loňském roce se Lázně Aurora platily 45 mil. Kč do městské pokladny, letos
  to bylo 51 mil. Kč. Poukázala na to, že lázně jsou jedinou společností, která pro město přináší takové zisky.
  Pokud bychom to vzali na počet zaměstnanců, tak každý zaměstnanec Aurory letos přinesl do rozpočtu
  města svojí prací 150.000,00 Kč. Každý zaměstnanec Bertiných lázní přinesl do rozpočtu města v letošním
  roce, i když se Bertiným lázním snížil pronájem městu o 15 mil. Kč, 58.800,00 Kč. Jaký jiný podnik může mít
  město, než lázně, které mu přináší takovéto zisky a přesto v rozpočtu do lázní nedává nic? Je to smutné,
  protože Berta nebude konkurenceschopná. V době, kdy je 50 % klientely hrazeno ze zdravotních pojišťoven,
  jsme na tom pořád ještě dobře. Dělá se všechno pro to, aby do lázní lidé jezdili a aby se co nejvíce vydělalo.
  Když se podíváme na to, jaká je obsazenost lázní v ČR, tak jsou na tom městské slatinné lázně ještě dobře.
  Je opravdu škoda, že se Berta nepodpoří, protože jinak nebude konkurenceschopná. Do Berty prší střechou,
  v zimním období, až se začne srážet vlivem teploty na vikýřích, které jsou ve stropech, voda, tak tam poletí
  proudy vody a je to pro ostudu. Když klient navštíví Lázně Aurora, už se nechce do Bertiných lázní vracet.
  Lázně Aurora by si také zasloužily nějaké peníze. Také nejsou podporovány investice, které by vzešly
  z evropských fondů, tzn. např. kulturní akce jako Dům Štěpánka Netolického. Seškrtaly se školy, nepočítá se
  se soc. bydlením, je také vyškrtaná oprava komunikací.
  pan Vladimír Janíček – připomněl, že na minulém jednání zastupitelstva města byla schválena investice do
  správní budovy Technických služeb a zároveň i do rozvoje a přesunu společnosti. V současné době se i
  vedení společnosti rozhodlo, že chce investovat vlastní finanční prostředky, které má připraveny na své
  investice a investovat zčásti do dalšího rozvoje a výstavby další budovy autodílny.
  MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Houdek
  PaedDr. Jan Váňa – informoval o tom, že by chtěli předložit návrhy a pokud by se našla shoda a zařadily se
  položky a změny, které navrhují, tak by rádi rozpočet podpořili.
  pan Zdeněk Mráz – pro návrhy opozice za sebe hlasovat nebude, protože by se rozbouralo něco, co se
  měsíce připravovalo.
  Paeddr. Jan Váňa, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, Ing. Milan Hlásek
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – upozornil na to, že je škoda, že opozice materiál neposkytla dříve, tzn. v rámci
  lhůty, kdy rozpočet visel. Mohli bychom se tím zabývat a možná bychom v některých věcech našli řeč.
  paní Anna Kahounová – vznesla dotazy na některé položky v rozpočtu. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 13
  Ing. Alena Baštová, Ing. Jiří Houdek, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Bc. Eva Dytrichová, Ing.
  Jaroslav Kubal, pan Vladimír Janíček, Ing. Milan Hlásek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal
  Bc. Petr Michal, Ing. Jiří Houdek, pan Zdeněk Mráz, pan Jan Makovička
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – seznámil zastupitele s navrhovanými změnami v rozpočtu na rok 2014.
  Ing. Jiří Houdek
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – seznámil zastupitele s výsledky jednání finančního výboru nad rozpočtem 2014.
  - odchody a příchody: 18:39 Kahounová – odchod – počet 23
  18:41 Kahounová – příchod – počet 24
  18:48 Neužil – odchod – počet 23
  18:48 Korda – odchod – počet 22
  18:51 Korda – příchod – počet 23
  18:52 Neužil – příchod – počet 24
  18:59 Elexhauser – odchod – počet 23
  19:01 Florianová – odchod – počet 22
  19:03 Elexhauser – příchod – počet 23
  19:04 Florianová – příchod – počet 24
  19:18 Kahounová – odchod – počet 23
  19:19 Kohout – odchod – počet 22
  19:20 Kohout – příchod – počet 23
  19:21 Kahounová – příchod – počet 24

  Návrh na doplnění a změnu rozpočtu od doc. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.

  Pozměňovací návrh:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  navržené změny rozpočtu na rok 2014 v uvedeném přehledu:
  návrh RM
  v tis. Kč
  konečný návrh
  v tis. Kč
  Dopravní obslužnost 600 100
  Hubení komárů 100 200
  TS smlouva – čištění města 2 840 2 340
  Nebytové prostory – ostatní
  služby, revize
  600 300

  Zázemí pro tenisový klub 600 2 000
  Sportovní areál - tribuna, travnatá
  plocha
  15 000 8 000
  Bertiny lázně – investice 1 000 5 000
  Bytové prostory – technické
  zhodnocení
  500 1 500
  Administrativní budova TS 12 100 6 100
  Venkovní bazén 7 000
  Oprava ulice Boženy Němcové 3 863
  Chodník Sportovní ulice 1 500
  Veřejné prostranství Palackého
  nám.
  1 500
  Zábradlí u Budějovické brány 1 000
  Tiskové konference, P.R. +
  marketing
  90 190
  Poplatek za provoz,
  shromaždování a odstr. kom.
  odpadu
  4 200 3 800
  Pronájem - nebytové prostory –
  Bertiny lázně
  10 000 15 000
  Pronájem – pozemky – TLR 500 1 000
  Audit – přezkum hospodaření 163 0
  Odbor kultury – běžné výdaje 7 330 5 730
  MěPo – běžné výdaje 7 954 7 654
  Změny v příjmové i výdajové části jsou e výši 21.830.000,00 Kč, tedy rozpočtově neutrální.
  Příloha: Změny v návrhu rozpočtu města na rok 2014 předložené doc. RNDr. Jiřím Masojídkem, CSc. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 14
  Výsledek hlasování:
  Pro: 6 Proti: 10 Zdrželi se: 8
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 148/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2014 vč. peněžních fondů jako přebytkový v členění na odpovědná místa a odvětvově
  dle oddílů rozpočtové skladby v těchto objemech:
  celkové příjmy rozpočtu ve výši 287.054.810,00 Kč
  financování ve výši - 43.503.420,00 Kč
  celkové zdroje ve výši 243.551.390,00 Kč
  běžné výdaje ve výši 171.010.960,00 Kč
  kapitálové výdaje ve výši 72.540.430,00 Kč
  celkové výdaje rozpočtu ve výši 243.551.390,00 Kč
  2) závazné ukazatele rozpočtu, jak jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2014 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v návrhu
  rozpočtu,
  4) zmocnění pro radu města pro rok 2014 k provádění rozpočtových opatření v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací, příspěvků, grantů (transferů), které
  budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky
  5.000.000,00 Kč,
  c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  d) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 8 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje dvou částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300 m² a cca 370 m² v KÚ Břilice - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Záměr prodeje dvou částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300 m2
  a cca 370 m2
  v k. ú. Břilice.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě ...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Záměr prodeje dvou částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300 m2
  a cca 370 m2
  v k. ú. Břilice.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 902/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemku p. č. KN 1643/1 v k. ú. Břilice,
  za minimální stanovenou cenu 400,00 Kč/m2
  . Dle zákresu v katastrální mapě by se jednalo o plochu cca 300
  m
  2
  pro xxxxxxxxxxxxxxxxx, cca 370 m2
  pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jsou vlastníky sousedního
  pozemku p. č. KN 1643/43 a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pozemku p. č. KN 1643/5, které navazují na
  zájmové části pozemku p. č. KN 1643/1. Žádosti byly konzultovány s právníkem města JUDr. Hájkem, který
  doporučil vyzvat xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx k vyjádření, zda i přes přijaté usnesení
  zastupitelstva města ze dne 09.09.2013 týkajícího se schválení záměru prodeje pozemků v zájmové lokalitě
  dle zpracované studie ZTV Břilice západ požadují projednat svoji žádost v orgánech obce. V odpovědi
  doručené na MěÚ dne 28.11.2013 uvádějí, že rozhodnutí ZM ze dne 09.09.2013 není v souladu s platným
  územním plánem a územní rozhodnutí na ZTV Břilice západ není vydáno. Požadují projednat své žádosti
  v orgánech obce.
  K tomu OFM uvádí: Odbor úz. plánování a st. řádu vydal dne 26.11.2013 územní rozhodnutí o umístění
  stavby „ZTV Břilice“ na pozemcích v zájmové lokalitě. Stavba bude obsahovat místní komunikaci, vodovodní
  řad, plynovodní řad, splaškovou kanalizaci vč. čerpací stanice výtlaku, dešťovou kanalizaci, drenážní
  potrubí, rozvody a stožáry veřejného osvětlení, přípojky vody, kanalizace, plynu a terénní úpravy. Proti
  rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Územní rozhodnutí ke dni odevzdání
  podkladového materiálu na jednání rady města ještě nenabylo právní moci. Od okamžiku nabytí právní moci
  bude územní rozhodnutí platné 2 roky. Město Třeboň řeší prodej stavebních pozemků v zájmové lokalitě
  ZTV Břilice západ komplexně. Zastupitelstvo města na svém jednání dne 09.09.2013 schválilo záměr
  prodeje pozemků dle zpracované studie formou obálkové metody, když minimální nabídková cena byla
  stanovena ve výši 1.600,00 Kč/m2
  . Tato částka se skládá z ceny 400,00 Kč/m2
  za pozemek a 1.200,00
  Kč/m2
  za infrastrukturu.
  Zastupitelstvo města na svém jednání dne 04.11.2013 nepřijalo žádné usnesení týkající se možnosti
  zrušení, příp. doplnění Usnesení ZM č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013. Z toho vyplývá, že platí původní
  usnesení ZM o schválení záměru prodeje bez možnosti odstoupení města Třeboně od uzavřených smluv.
  Na jednání ZM dne 16.12.2013 bude předložen podklad na doplnění Usnesení ZM č. 89/2013-27 o možnost
  odstoupení města od uzavřených kupních smluv. Doplnění uvedeného usnesení ZM projednala rada města
  na svém jednání dne 20.11.2013 a přijala níže uvedené usnesení.
  Rada města svým Usnesením č. 864/2013-95 ze dne 20.11.2013:
  I. schvaluje
  zrušení části Usnesení rady města č. 779/2013-93 ze dne 23.10.2013 bod III. týkající se zrušení usnesení
  zastupitelstva města o schválení záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  revokaci části Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 bodu I., kdy se v poslední
  větě mění termín z „…30.06.2015…“ na „…31.10.2015…“.
  III. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  doplnění Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 bodu I., kdy se za poslední větu
  vkládá text: „Prodávající město Třeboň má právo od uzavřených kupních smluv odstoupit, pokud do
  31.10.2014 nedojde k uzavření kupních smluv minimálně na 8 prodávaných pozemků z 11 pozemků
  uvedených pod písmeny a) až k), záměr jejichž prodeje bude zveřejněn. Kupní smlouvy budou uzavřeny za
  podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene na dobu určitou do 31.10.2015 v právu vstupu a vjezdu za
  účelem vybudování infrastruktury ve prospěch města Třeboň“.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Odbor územního plánování a st. řádu uvádí: Pro uvedené území byla v minulosti vypracována územní studie
  Břilice – západ. Studie řeší zástavbu předmětného území rodinnými domy a komunikací vč. sítí. Studie je
  archivována na odboru ÚPaSŘ a v centrálním registru v Brně. V současné době probíhá územní řízení na
  stavbu komunikace a inženýrských sítí. Mělo by se proto při převodech pozemků postupovat podle uvedené
  studie a podle dokumentace k územnímu řízení. Odbor rozvoje a investic uvádí: Stále platí vyjádření z r.
  2006 tj. nesouhlasíme s prodejem. Tyto pozemky jsou určeny k zástavbě RD (je zpracovaná studie Břilice –
  Západ – ZTV). Ing. Vaclík uvádí: Pozemek je ze strany rybníka obtížně přístupný. Má-li být realizována dříve Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 19
  zpracovaná urb. studie, vyžádalo by si to zpřístupnění novou komunikací. Dosavadní terén je neúnosný. Buď
  tedy rozprodat na parcely, což je podmíněno výstavbou komunikace. Jinak prodat dosavadním severním
  sousedům, jak dříve bylo již prodáno panu Leštinovi. Osadní výbor obce Břilice souhlasí a doporučuje
  realizovat přímý prodej částí pozemku p. č. KN 1643/1 v k. ú. Břilice žadatelům. Na základě minulých
  stanovisek OV k dané věci opětovně OV doporučuje prodejní cenu 500,00 Kč/m2
  .
  Pro informaci: Žadatelé v minulosti již několikrát podali žádost o odkoupení zájmových částí pozemku p. č.
  KN 1643/1 v k. ú. Břilice (naposledy projednáváno ZM v březnu 2013). Orgány obce neschválily záměr
  prodeje. Na základě stanovisek dotčených odborů se OFM přikládá k neschválení záměru prodeje.
  Rada města svým Usnesením č. 902/2013-97 ze dne 04.12.2013:
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 1643/1 v k. ú. Břilice a to:
  1) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300 m2
  (v mapě přílohou podkladového materiálu označeno
  jako díl „A“), vlastníkům sousedního pozemku p. č. KN 1643/43, vše v k. ú. Břilice,
  2) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 370 m2
  (v mapě přílohou podkladového materiálu označeno
  jako díl „B“), vlastníku sousedního pozemku p. č. KN 1643/5, vše v k. ú. Břilice.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Houdek, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Bc. Petr Michal, Ing.
  František Korda
  - odchody a příchody: 20:19 Kubal – příchod – počet 24
  20:20 Košinová – odchod – počet 23
  20:20 Matuška – odchod – počet 22
  20:22 Váňa – odchod – počet 21
  20:23 Košinová – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 151/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 1643/1 v k. ú. Břilice a to:
  1) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300 m2
  (v mapě přílohou podkladového materiálu označeno
  jako díl „A“), vlastníkům sousedního pozemku p. č. KN 1643/43, vše v k. ú. Břilice,
  2) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 370 m2
  (v mapě přílohou podkladového materiálu označeno
  jako díl „B“), vlastníku sousedního pozemku p. č. KN 1643/5, vše v k. ú. Břilice.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Prodej bj č. 376/2 ul. Lidická Třeboň - Revokace usnesení - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Prodeje BJ č. 376/2, ul. Lidická, Třeboň – revokace usnesení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 870/2013-95 ze dne 20.11.2013
  ...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Prodeje BJ č. 376/2, ul. Lidická, Třeboň – revokace usnesení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 870/2013-95 ze dne 20.11.2013
  k projednání snížení minimální nabídkové ceny za prodej bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  )
  v budově č. p. 376 v ul. Lidická, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na
  pozemcích p. č. KN 809, p. č. KN 810/3 o velikosti 1061/5566 a prodeje pozemku p. č. KN 810/2 o výměře
  127 m2
  , vše v k. ú. Třeboň. Záměr prodeje BJ č. 376/2 v ulici Lidická, Třeboň byl opakovaně zveřejňován od
  října 2011, kdy byl v zastupitelstvu města schválen její prodej. Do současné doby na bytovou jednotku
  nebyla podána žádná nabídka. Dispozice bytové jednotky nevyhovuje současným nárokům na moderní Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 32
  bydlení. Vzhledem k tomu, že je potřeba do bytové jednotky investovat další finanční částky na její
  rekonstrukci, jeví se kupní cena jako vysoká. OFM přílohou přikládá vyjádření JUDr. Hájka.
  Přehled vývoje kupní ceny a schválení zveřejnění záměru prodeje předmětné BJ:
  Kupní cena Usnesení ZM týkající se prodeje BJ Zveřejnění
  2.300.000,00 Kč

  Usnesení ZM č. 211/2011-11 ze dne 03.10.2011 10.10.2011 – 15.11.2011
  05.12.2011 – 31.01.2012
  20.02.2012 – 17.04.2012
  1.950.000,00 Kč Usnesení ZM č. 92/2012-16 ze dne 14.05.2012
  (revokace týkající se kupní ceny)
  28.05.2012 – 31.07.2012
  19.11.2012 – 04.12.2012*
  2.148.780,00 Kč Usnesení ZM č. 97/2013-27 ze dne 09.09.2013 18.09.2013 – 15.10.2013

  * pozn.: v období od 03/2013 do 08/2013 uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového
  spoluvlastnictví pozemků p. č. KN 808 a p. č. KN 810, vše v k. ú. Třeboň
  Zastupitelstvo města svým Usnesením č. 97/2013-27 ze dne 09.09.2013:
  I. schvaluje
  zrušení Usnesení zastupitelstva města č. 211/2011-11 ze dne 03.10.2011 a č. 92/2012-16 ze dne
  14.05.2012, týkajících se prodeje bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  ) v budově č. p. 376
  v ulici Lidická, Třeboň.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  ) v budově č. p. 376 v ulici
  Lidická, Třeboň včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemcích p. č. KN
  809, p. č. KN 810/3 o velikosti 1061/5566 a prodeje pozemku p. č. KN 810/2 o výměře 127 m2
  , vše v k. ú.
  Třeboň. Prodej bude realizován formou obálkové metody, když minimální nabídková cena dle platného
  znaleckého posudku činí 2.148.780,00 Kč.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým Usnesením č. 870/2013-95 ze dne 20.11.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města
  revokaci části Usnesení zastupitelstva města č. 97/2013-27 ze dne 09.09.2013 bod II. týkající se prodeje
  bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  ) v budově č. p. 376 v ul. Lidická, Třeboň v části, „když
  minimální nabídková cena dle platného znaleckého posudku činí 2.148.780,00 Kč“ na „když minimální
  nabídková cena dle platného znaleckého posudku je z důvodu dlouhodobé neprodejnosti snížena na
  1.690.000,00 Kč“.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, paní Jitka Filípková, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., pan
  Josef Neužil
  - odchody a příchody: 21:11 Hadravová – odchod – počet 23
  21:11 Velemínský – odchod – počet 22
  21:15 Velemínský – příchod – počet 23
  21:15 Hadravová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 158/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci části Usnesení zastupitelstva města č. 97/2013-27 ze dne 09.09.2013 bod II. týkající se prodeje
  bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  ) v budově č. p. 376 v ul. Lidická, Třeboň v části, „když
  minimální nabídková cena dle platného znaleckého posudku činí 2.148.780,00 Kč“ na „když minimální
  nabídková cena dle platného znaleckého posudku je z důvodu dlouhodobé neprodejnosti snížena na
  1.690.000,00 Kč“.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, svěru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - sazba poplatku za odpad pro rok 2014. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému
  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odp...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému
  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – sazba
  poplatku za odpad pro rok 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 874/2013-95 ze dne 20.11.2013
  k projednání návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 4/2013. Důvodem vytvoření nové
  vyhlášky včetně přílohy je mimo jiných změn také potřeba každoročně stanovit sazbu poplatku za
  „komunální odpad“ a s tím související výpočet nákladů na svoz netříděného komunálního odpadu.
  V předložené vyhlášce č. 4/2013 dochází od 01.01.2014 k následující změně:
  - z článku 3 (Ohlašovací povinnost) odst. 3 jsou vyjmuty u „stavby určené nebo sloužící k individuální
  rekreaci“ slova nebo sloužící a zůstává pouze znění „stavby určené k individuální rekreaci“ (zákon
  č. 174/2012, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.)
  - článek 6 (Osvobození) odst. 1 je doplněn o bod e) v následujícím znění: děti narozené od
  01.01.2014 do tří let věku. Osvobození se vztahuje rovněž na celý poplatek za rok, ve kterém dítě
  dovrší třetí rok věku.
  Sazba poplatku pro rok 2014 zůstává stejná jako v roce 2013 a to ve výši 500,00 Kč na osobu a rok.
  Dle ustanovení § 10b odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  tvoří sazbu poplatku:
  a) částka až 250,00 Kč za osobu a kalendářní rok,
  b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
  netříděného komunálního odpadu až 750,00 Kč za poplatníka a kalendářní rok
  Navrhovaná výše poplatku pro rok 2014 činí 500,00 Kč a je tvořena takto:
  a) z částky 250,00 Kč za osobu a kalendářní rok a
  b) z částky 250,00 Kč za osobu a kalendářní rok. Tato částka je stanovena jako část
  skutečných nákladů (výdajů) města Třeboně předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
  odpadu. Skutečné náklady (výdaje) činily 8.555.498,90 Kč dle ceny plnění Technických služeb Třeboň a po
  rozúčtování podle počtu poplatníků dle vyhlášky města Třeboně čl. 2 odst. 1 písm. a) ke dni 14.10.2013 se
  stavem 8.521 a podle počtu poplatníků dle čl. 2 odst. 1 písm. b) se stavem 599 (počet staveb určených
  k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
  osoba) 938,00 Kč na jednoho poplatníka.
  Podrobný výpočet nákladů na zajištění sběru a svozu netříděného komunálního odpadu od fyzických osob
  za rok 2012 je přílohou podkladového materiálu.
  Pro informaci OFM přikládá porovnání výše nákladů na jednu osobu dle údajů z obecně závazných vyhlášek
  o místním poplatku za komunální odpad platných v období od r. 2010 do r. 2014:
  Rok 2010* (2008)**
  2011* (2009)**
  2012* (2010)**
  2013* (2011)**
  2014* (2012)**
  Náklady na
  poplatníka
  701,00 Kč 757,00 Kč 802,00 Kč 873,00 Kč 938,00 Kč
  Výše poplatku
  na poplatníka
  500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč
  *) rok platnosti vyhlášky, **) rok, ze kterého vychází výpočet nákladů
  Rada města přijala na svém jednání dne 20.11.2013 v této věci následující usnesení: Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 47
  Usnesení RM č. 874/2013-95:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  Obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 4/2013 o místním poplatku za provoz systému
  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013
  Tento předkládaný návrh se vztahuje k rozpočtu roku 2014. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané
  hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Houdek, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 21:56 Kahounová – odchod – počet 23
  21:59 Kahounová – příchod – počet 24
  21:59 Doležal – odchod – počet 23
  22:00 Mráz – odchod – počet 22

  Hlasování o pozměňovacím návrhu, který vznesl PaedDr. Jan Váňa:
  Usnesení ZM č. 163a/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Změnu v článku 6 (Osvobození) odst. 1 bod e) v následujícím znění: děti do tří let věku. Osvobození se
  vztahuje rovněž na celý poplatek za rok, ve kterém dítě dovrší třetí rok věku.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 163b/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
  a odstraňování komunálních odpadů č. 4/2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Lázně Aurora, s. r. o. - úrok z prodlení. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Lázně Aurora, s. r. o. – Úrok z prodlení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 699/2013-91 ze dne 11.09.2013
  projednání prominu...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Lázně Aurora, s. r. o. – Úrok z prodlení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 699/2013-91 ze dne 11.09.2013
  projednání prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora s.r.o. Město Třeboň
  uzavřelo dne 07.03.2001 nájemní smlouvu se společností Lázně Aurora s.r.o. Dodatkem č. 27 ze dne
  17.12.2012 byla stanovena výše úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den
  prodlení. Roční nájemné je dle nájemní smlouvy ve znění pozdějších dodatků splatné v příslušných
  měsíčních splátkách, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Společnost Lázně
  Aurora s.r.o. se dostala do prodlení s úhradou splátky za měsíc květen 2013 (splatnost k 31.05.2013), jejíž
  výše činila 3.820.833,00 Kč. K úhradě této splátky nájemného došlo až dne 18.06.2013. Lázně Aurora s.r.o.
  tak byly s úhradou splátky nájemného v prodlení 18 dní. Výše smluvního úroku z prodlení za toto období činí
  částku 34.388,00 Kč. V souladu s ust. § 85 písm. f) zákona o obcích je rozhodování o vzdání se práva
  a prominutí pohledávky vyšší než 20.000,00 Kč vyhrazeno zastupitelstvu města.
  Usnesení RM č. 699/2013-91:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora, s. r. o. týkající se úroku z prodlení
  z pozdě placeného nájemného za měsíc květen 2013 vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
  07.03.2001.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jan Ďoubal – neměli bychom se takhle chovat. Spravujeme ne svůj majetek a potom tímto způsobem
  bychom vytvářeli precedens na plnění nějakých jiných pohledávek po komkoliv jiném, nemusely by to být
  zrovna Lázně Aurora, a ten dotyčný dlužník by potom mohl poukázat na to, když jste ulevili jednomu, proč
  nemůžete ulevit mně. Nedomnívám se, že by se jednalo o takovou částku, kvůli které by se musely dělat
  takováto precedencia.
  Ing. Jiří Houdek – věcně dává zapravdu Ing. Janu Ďoubalovi, avšak tím, že jsou Lázně Aurora majetkem
  města, bychom měli pohledávku prominout.
  paní Anna Kalounová – lázně mohly požádat o prodloužení doby splatnosti.
  paní Jaroslava Štěrbová – lázně se do tohoto problému nedostaly samy.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – vzhledem k tomu, že jde o částku 34.388,00 Kč, že se jedná o prodlení jen 18 dnů,
  a že je to městská společnost, je pro usnesení schválit tak, jak je navrženo.
  PaedDr. Jan Váňa – právě proto, že to je naše společnost, tak bychom se k ní měli chovat tak, že budeme
  požadovat plnění a naplnění té smlouvy.
  Mgr. Marie Florianová, pan Josef Neužil
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 130/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora s.r.o. týkající se úroku z prodlení
  z pozdě placeného nájemného za měsíc květen 2013 vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
  07.03.2001.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Informace o ukončení projektu "Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní." - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Lázně Aurora, s. r. o. – Úrok z prodlení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 699/2013-91 ze dne 11.09.2013
  projednání prominu...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Lázně Aurora, s. r. o. – Úrok z prodlení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 699/2013-91 ze dne 11.09.2013
  projednání prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora s.r.o. Město Třeboň
  uzavřelo dne 07.03.2001 nájemní smlouvu se společností Lázně Aurora s.r.o. Dodatkem č. 27 ze dne
  17.12.2012 byla stanovena výše úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den
  prodlení. Roční nájemné je dle nájemní smlouvy ve znění pozdějších dodatků splatné v příslušných
  měsíčních splátkách, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Společnost Lázně
  Aurora s.r.o. se dostala do prodlení s úhradou splátky za měsíc květen 2013 (splatnost k 31.05.2013), jejíž
  výše činila 3.820.833,00 Kč. K úhradě této splátky nájemného došlo až dne 18.06.2013. Lázně Aurora s.r.o.
  tak byly s úhradou splátky nájemného v prodlení 18 dní. Výše smluvního úroku z prodlení za toto období činí
  částku 34.388,00 Kč. V souladu s ust. § 85 písm. f) zákona o obcích je rozhodování o vzdání se práva
  a prominutí pohledávky vyšší než 20.000,00 Kč vyhrazeno zastupitelstvu města.
  Usnesení RM č. 699/2013-91:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora, s. r. o. týkající se úroku z prodlení
  z pozdě placeného nájemného za měsíc květen 2013 vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
  07.03.2001.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jan Ďoubal – neměli bychom se takhle chovat. Spravujeme ne svůj majetek a potom tímto způsobem
  bychom vytvářeli precedens na plnění nějakých jiných pohledávek po komkoliv jiném, nemusely by to být
  zrovna Lázně Aurora, a ten dotyčný dlužník by potom mohl poukázat na to, když jste ulevili jednomu, proč
  nemůžete ulevit mně. Nedomnívám se, že by se jednalo o takovou částku, kvůli které by se musely dělat
  takováto precedencia.
  Ing. Jiří Houdek – věcně dává zapravdu Ing. Janu Ďoubalovi, avšak tím, že jsou Lázně Aurora majetkem
  města, bychom měli pohledávku prominout.
  paní Anna Kalounová – lázně mohly požádat o prodloužení doby splatnosti.
  paní Jaroslava Štěrbová – lázně se do tohoto problému nedostaly samy.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – vzhledem k tomu, že jde o částku 34.388,00 Kč, že se jedná o prodlení jen 18 dnů,
  a že je to městská společnost, je pro usnesení schválit tak, jak je navrženo.
  PaedDr. Jan Váňa – právě proto, že to je naše společnost, tak bychom se k ní měli chovat tak, že budeme
  požadovat plnění a naplnění té smlouvy.
  Mgr. Marie Florianová, pan Josef Neužil
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 130/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora s.r.o. týkající se úroku z prodlení
  z pozdě placeného nájemného za měsíc květen 2013 vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
  07.03.2001.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Schválení realizace akce - "Areál technikcé služby Třeboň - sprvání budova". - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Schválení realizace akce – „Areál Technické služby Třeboň – správní budova”.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení rady měst...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Schválení realizace akce – „Areál Technické služby Třeboň – správní budova”.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení rady města č. 726/2013-91 ze dne
  25.09.2013 k projednání akci „Areál Technické služby Třeboň - správní budova“. V současné době je
  zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace řeší rekonstrukci čp. 811
  Rybářská ulice a obsahuje jak část pro administrativní zázemí technických služeb včetně parkoviště
  v prostoru mezi objektem a Rybářskou ulicí, tak i 4 ubytovací buňky pro přechodné ubytování občanů
  v obtížné životní situaci (sociální bydlení). S ohledem na výši nákladů dle kontrolního rozpočtu na
  administrativní část 12.257.938,91 Kč bez DPH, 14.832.106,11 Kč vč. DPH a na sociální bydlení
  2.094.272,71 Kč, 2.534.070,01Kč vč. DPH. Celkem tedy 17.366.176,12 Kč včetně DPH. V souvislosti
  s projednáváním materiálu v zastupitelstvu města navrhuje ORI realizovat pouze část akce, tj. kompletně
  1. NP budovy s administrativním a sociálním zázemím technických služeb a dalším schodištěm pro případné
  jiné využití části 2. NP a úpravu pouze části 2. NP se zasedací a školící místností pro technické služby bez
  plánovaného sociálního zázemí a kuchyňky. V podkroví budovy by nebyly prováděny žádné úpravy. Zároveň
  by v 1. NP byly provedeny všechny instalace tak, aby při následné rekonstrukci zbytku 2. NP nebylo nutné
  provádět žádné, nebo pouze minimální zásahy v již rekonstruovaném 1. NP. Lze předpokládat, že náklady
  na dílčí rekonstrukci budovy včetně parkoviště v prostoru mezi objektem a Rybářskou ulicí by činily cca
  10.000.000,00 Kč bez DPH, tj. 12.100.000,00 Kč vč. DPH. V případě, že realizace akce bude schválena
  zastupitelstvem města na jednání 04.11.2013, lze výběrové řízení na zhotovitele zahájit po tomto schválení.
  Tím by bylo reálné zajistit výběr zhotovitele do konce roku 2013. Zahájení stavebních prací pak je možné
  v únoru 2014, a veškeré výdaje budou výdaji rozpočtu 2014. V případě tohoto rozsahu výstavby by město
  mohlo uplatnit odpočet DPH v plné výši 21 %, tj. 2.100.000,00 Kč.
  Usnesení RM č. 726/2013-91:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  realizaci výstavby „Areál Technické služby Třeboň - správní budova“ v roce 2014 v celkových
  předpokládaných nákladech 12.100.000,00 Kč včetně DPH 21 %, která zahrnuje částečnou rekonstrukci čp.
  811 Rybářská ulice
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit úpravu zadávací dokumentace na schválený rozsah prací. Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 41
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Předkládaný návrh se vztahuje k rozpočtu 2014. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty
  (DPH) je uveden v textu.
  Diskuse:
  - diskutující:
  pan Vladimír Janíček – záměr přemístění TS byl již v roce 2006, hledala se vhodná lokalita, která se
  v průběhu let našla, došlo ke koupi pozemků a k zahájení investice sběrového dvora, která byla původně
  řešena s dotací, nakonec byla dotace odmítnuta. V tuto chvíli je část areálu vytvořena. Dále okomentoval
  prezentaci o TS, uvedl, co je již vytvořeno. Je pro, pustit se do investice co nejdříve.
  Ing. Jaroslav Kubal – projekt nepodpoří z důvodu, že se mu podle projektové dokumentace jeví budoucí
  pracovní prostředí horší, než je pracovní prostředí ve stávající budově. Požaduje lepší prostředí pro
  pracovníky TS, navrhuje předělat projekt, udělat ho tak, aby to odpovídalo pracovníkům i 21. století.
  pan Zdeněk Mráz
  Ing. Jiří Houdek – navrhuje odložení tohoto bodu v souvislosti se schvalováním rozpočtu, protože teď na to
  v rozpočtu finanční prostředky nejsou. V této době to nemůže podpořit, i když to TS přeje, a doufá, že tato
  investice proběhne v roce 2015. Dává protinávrh odložit to v souvislosti s tím, že se o té věci bude diskutovat
  až s projednáváním rozpočtu 2014.
  paní Jaroslava Štěrbová, Ing. Jiří Houdek, pan Vladimír Janíček
  MUDr. Antonín Doležal – spoléhá na to, že projekt dělali odborníci, do projektu a do přesunu TS bylo již
  vloženo mnoho práce, financí, zrealizovat bychom to měli, akce je rozjetá a měla by se dokončit.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., pan Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Marie Košinová, doc. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 20:29 Váňa – příchod – počet 21
  20:29 Elexhauser – příchod – počet 22
  20:30 Košinová – odchod – počet 21
  20:30 Kahounová – příchod – počet 22
  20:31 Ďoubal – příchod – počet 23
  20:33 Košinová – příchod – počet 24
  20:39 Neužil – odchod – počet 23
  20:41 Velemínský – odchod – počet 22
  20:42 Neužil – příchod – počet 23
  20:44 Velemínský – příchod – počet 24
  21:05 Psík – odchod – počet 23
  21:07 Psík – příchod – počet 24

  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. odkládá
  projednaní realizace výstavby „Areál Technické služby Třeboň - správní budova“ v roce 2014 na jednání ZM,
  kdy se bude jednat o rozpočtu na rok 2014.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 2 Proti: 11 Zdrželi se: 11
  NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 132/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Areál Technické služby Třeboň - správní budova“ v roce 2014 v celkových
  předpokládaných nákladech 12.100.000,00 Kč včetně DPH 21%, která zahrnuje částečnou rekonstrukci
  čp. 811 Rybářská ulice.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 1 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Vopátek J.: Dotaz na členy strany ODS ohledně jejich příspěvku v Třeboňských novinách, který se týkal výstavby bazénu v Lázních Berta.

  Datum: 4. 11. 2013

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Váňa J.: Vyjádření z Transparency International.

  Datum: 4. 11. 2013

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Změna jednacího řádu zastupitelstva města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  Důvodová zpráva:
  -
  kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města k
  projednání změnu Jednacího řádu Zastupitelstv
  a měs...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  Důvodová zpráva:
  -
  kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města k
  projednání změnu Jednacího řádu Zastupitelstv
  a města
  Třeboně.
  Rada města přijala dne 17.07.2013 následující usnesení:
  Usnesení RM č.
  510/2013
  -
  84
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  II. ukládá
  útvaru taj
  emníka předložit návrh na jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 09.09.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Milan Hlásek
  , Mgr. Terezie Jenisová
  , PaedDr. Jan Váňa
  , paní Anna Kahounová
  ,
  Ing.
  Jiří Houdek
  ,
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc
  .
  , Ing. Jan Ďoubal
  , Ing.
  Jiří Vopátek, Ph.D.
  D
  oc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  vznesl
  p
  rotinávrh
  :
  Z
  astupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  změnu Jednacího řádu
  zastupitelstva
  města čl. 7
  bod
  6
  )
  následujícím
  způsobem
  : „
  O ukončení rozpravy
  k
  jednotlivým bodům jednání rozhoduje pře
  dsedající p
  o
  dostatečném
  projednání
  .“
  Následující
  v
  ět
  a
  bude
  vy
  škrtnuta
  . V
  čl. 7 bod
  11)
  :
  vypu
  stit
  vět
  u

  K
  e každému
  jednotlivému
  bod
  u může zastupitel, s
  výjimkou
  předsedajícího a předkladatele návrhu, vystoupit pouze dvakrát.

  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Pro
  ti: 15
  Zdrželi se: 2
  NEBYLO PŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení RM č.
  79
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka seznámit se změnou Jednacího řádu Zastupitels
  tva města Třeboně všechny zaměstnance
  úřadu, členy komisí rady města a výborů zastupitelstva města a zaslat výpis z
  usnesení společně s
  jednacím
  řádem všem společnostem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  17 Proti: 5 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č.72 - snížení nájemného lázním. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Rozpočtové opatření č. 72

  snížení nájemného lázním.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Rozpočtové opatření č. 72

  snížení nájemného lázním.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09.2013
  k
  proje
  dnání návrh rozpočtového opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě (snížení či zvýšení) v
  příjmové části
  rozpočtu a ve výdajové části rozpočtu ve výši a u položek podle přílohy podkladového materiálu.
  Popis situace:
  Navrhované rozpočtové opatření řeší zejmén
  a vázání výdajů v
  souvislosti s
  předpokládaným
  nenaplněním některých příjmových položek, a to:
  1)
  nenaplnění příjmu z
  nájmu z
  městských lázní ve výši 15.000.000
  ,00
  Kč. V
  této věci přijala rada
  města dne 28.08.2013 usnesení č. 625/2013
  -
  87,
  2)
  nenaplnění příjmů z
  prodeje majetku města Třeboně v
  celkové předpokládané výši 12.279.000
  ,00
  Kč (jedná se o příjem z
  prodeje bytů ve výši 307.000
  ,00
  Kč, příjem z
  prodeje pozemků ve výši
  7.156.000
  ,00
  Kč, příjem z
  prodeje budovy čp. 51 v
  místní části Branná ve výši 1.816.000
  ,00

  a
  příjem z
  prodeje akcií ČS
  ,
  a.
  s.
  ,
  ve výši 3.000.000
  ,00
  Kč),
  3)
  nenaplnění příjmů z
  dotace zelená úsporám ve výši 10.487.230
  ,00
  Kč (v rozpočtu bylo počítáno
  s
  částkou 10.487.230
  ,00
  Kč na příjmové straně a s
  výdajem ve výši 4.487.230
  ,00
  Kč, reálně se tedy
  jedná o nenaplnění příjmů ve výši 6.000.000
  ,00
  Kč),
  4)
  nenaplnění příjmů z
  dotace na digitální povodňový plán a varovný systém, a to od poskytovatele
  OPŽP

  SFŽP ČR ve výši 210.210
  ,00
  Kč a od poskytovatele OPŽP

  podpora z
  fondu solidarity
  (ERDF) ve výši 3.5
  73.570
  ,00
  Kč.
  5)
  nenaplnění rozpočtovaných příjmů u odboru kultury a cestovního ruchu v
  celkové výši 3.105.400
  ,00
  Kč. Odpovědné místo ORJ 900

  odbor kultury a cestovního ruchu předpokládá nenaplnění příjmové
  části rozpočtu v
  celkové výši 3.105.400
  ,00
  Kč. Roz
  počet odboru kultury a cestovního ruchu byl pro
  letošní rok sestaven na základě podkladů příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko
  města Třeboně. Tato organizace předložila pro potřeby sestavení rozpočtu odboru účetní údaje
  z
  roku 2011. V
  souč
  asné době, po 8 měsících fungování odboru ku
  ltury a cestovního ruchu, lze
  s
  jistotou říci, že schválený rozpočet nelze v
  příjmové části reálně naplnit. Oproti tomu také lze říci,
  že nedojde ani k
  vyčerpání všech prostředků rozpočtovaných pro
  odpovědné míst
  o odbor kultury
  a
  cestovního ruchu ve výdajové části rozpočtu. Nedočerpání se předpokládá ve výši 1.897.840
  ,00
  Kč. U položek odboru kultury a cestovního ruchu dochází rozpočtovým opatřením jednak
  k
  přesunům rozpočtových prostředků mezi položkami, tak aby r
  ozpočet reálně odpovídal tomu, na
  jaké položky jsou jednotlivé příjmy a výdaje odboru účtovány, a dále dochází k
  vázání některých
  výdajů odpovědného místa odbor kultury a cestovního ruchu a k zapojení některých
  nepředpokládaných příjmů jiných odpovědných m
  íst, tak aby bylo pokryto předpokládané nenaplnění
  uvedených příjmových položek.
  6)
  poslední část rozpočtového opatření řeší některé drobné položky, u nichž je zřejmé, že budou muset
  být nutně navýšeny (pečovatelská služba

  příspěvek provozovateli

  Ledax, o
  blastní charita,
  některé položky energií, nákup materiálu

  úklidové prostředky a položka daně z
  přidané hodnoty).
  Pro informaci OFM
  uvádí, že odbor finanční a majetkový předložil radě města na její jednání dne 28.08.2013
  k
  projednání čerpání a plnění roz
  počtu města k
  31.07.2013 s
  podrobným ro
  zpisem k
  jednotlivým položkám
  a
  zároveň plán čerpání a plnění rozpočtu v
  období 08
  -
  12/2013. Tento plán byl sestaven na základě
  informací poskytnutých všemi správci rozpočtových prostředků rozpočtu města pro letošní ro
  k. Rada města
  v
  této věci přijala následující usnesení:
  Usnesení RM č.
  596/2013
  -
  87
  :
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o plnění a čerpání rozpočtu k
  31.07.2013 a o plánovaném plnění a čerpání rozpočtu v
  období 08
  -
  12/2013.
  II. ukládá
  odboru
  finančnímu a majetkovému předložit přehled o plnění a čerpání rozpočtu k
  31.07.2013 na jednání
  zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému ve spolupráci s
  ostatními odbory připravit návrh rozpočtového opatření,
  kterým
  dojde k
  vázání výdajů tak, aby bylo zamezeno vzniku nepokrytého schodku rozpočtu na konci roku
  2013 ve výši 15 mil. Kč.
  Přehled čerpání a plnění rozpočtu k
  31.07.2013 je samostatným materiálem předloženým zastupitelstvu
  města v
  bodu 5.
  Dále vedení města vy
  dalo pokyn všem správcům rozpočtových prostředků, aby odboru
  finančnímu a majetkovému předložili další návrhy na možné úspory ve stávajícím rozpočtu. Tyto návrhy byly
  do plánu čerpání a plnění rozpočtu zapracovány a plán s
  návrhem na úspory či případné zap
  ojení
  neočekávaných příjmů a návrh na rozpočtové opatření byl radě města předložen na jednání dne 03.09.2013
  a rada města v
  této věci přijala následující usnesení:
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  6
  Usnesení RM č. 657/
  2013
  -
  88
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu m
  ěsta schválit
  rozpočtové opatření vyplývající ze schválené
  přílohy Přehledu čerpání výdajové části rozpočtu k
  31.07.2013
  Plánované čerpání v
  období 08

  12/2013 a Přehledu plnění příjmové části rozpočtu k
  31.07.2013
  Plánované plnění v
  období 08

  12/2013 z
  aokrouhlené na celé tisíce Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva dne 09.09.2013
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odst. (4) říká, že rozpočtová opatření
  se uskutečňují
  povinně, jde
  -
  li o změny ve finančních vztazích k
  jinému rozpočtu, o změny závazných
  ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
  Schválením
  předkládaného rozpočtového opatření dojde k
  celkovému snížení objemu rozpo
  čtu o
  36.552.852 Kč
  v
  příjmové i výdajové části rozpočtu.
  Tento předkládaný návrh
  má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je
  řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením.
  Vztah předkládaného materiálu k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH)
  není
  žádný
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jiří Houdek

  informoval o tom, že radě města
  navrhoval
  řešení o
  sníž
  ení
  nájemné
  ho lázním o 25 mil.

  . RM se přiklonila k
  částce 15 mil. Kč. N
  ávrh
  v
  tomto znění
  nepodpoří
  .
  Ing.
  Milan Hlásek

  bylo by dobré vědět, kolik bylo j
  iž z
  rozpočtu
  v
  jednotlivých položkách (k 31.08.2013)
  vyčerpáno
  .
  paní Anna Kahounová

  vznesla dotaz na kotelnu v
  Roháči
  . Bude kotelna Teplospolu dále pokračovat?
  pan Zdeněk Mráz

  kotelna zůstává
  i nadále
  .
  Ing. Jan Ďoubal

  je důležité, aby lázně dělaly z
  ásadní opatření
  .
  pan Zdeněk Mráz

  RM po tvrdé diskuzi zastavila realizaci akce bazén na Bertiných lázních
  .
  GŘ musí se
  svým týmem
  udělat spoustu opatření
  . S
  nížení
  o
  25 mil. Kč nepodpoří, podpořil
  snížení o
  15 mil. Kč
  .
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  h
  lasoval pro bazén
  .
  Z
  hlediska investice
  bylo
  vše
  v
  pořádku, proto to
  podporoval
  . Pro příště
  požaduje
  předložení rozpoč
  t
  u
  o
  d
  nezávislého ekonoma
  .
  PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Alena Baštová
  Ing. Marie Košinová
  Mgr. Marie Florianová
  doc. RN
  Dr. Jiří Masojídek, CSc.
  pan Václav Nehoda
  MUDr. Antonín Doležal
  pan Vladimír Janíček
  pan Kubal

  požaduje po GŘ vysvětlení situace v
  lázeňství
  .
  JUDr. Jiří Kolban
  -
  podal informace o vývoji situace v
  lázeňství
  .
  Mgr. Terezie Jenisová
  -
  odchody a příchody:
  1
  8:12 Kahounová

  odchod

  počet 23
  18:13
  Kahounová

  pří
  chod

  počet
  24
  18:24 Velemínský

  odchod

  počet 23
  18:
  29
  Velemínský

  příchod

  počet
  24
  18:47 Hadravová

  odchod

  počet 23
  18:
  51
  Hadravová

  příchod

  počet
  24
  19:14 Váňa

  odchod

  počet 23
  19:
  21
  Váňa

  příchod

  počet
  24
  Ing. Jiří Houdek
  vznesl
  protinávrh:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě, tzn. snížení příjmové části rozpočtu o 25 mil. Kč.
  II. ukládá
  všem
  příslušným odborům
  připravit
  rozpočtové opatření i ve výdajové části tak, aby tento návrh byl
  předložen na příštím
  jednání
  ZM.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 3 Proti: 11 Zdrželi se: 8 Nehlasovali: 2
  NEBYLO PŘIJATO
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  7
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  81
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo měst
  a Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě (snížení či zvýšení) v
  příjmové části rozpočtu a ve
  výdajové části rozpočtu ve výši a u položek podle přílohy podkladového materiálu.
  II. ukládá
  všem odborům a útvarům, příspěvkovým
  organizacím a obchodním společnostem zřízeným a založeným
  m
  ěstem Třeboň zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  13
  Proti:
  9
  Zdrželi se:
  1 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Realizace investice "Areál TS Třeboň - správní budova". - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Schválení r
  ealizace
  akce
  „Areál TS Třeboň

  správní budova“.
  Důvo
  dová zpráva:
  -
  rada města předkládá za
  stupitelstvu města k
  projednání
  informaci o stavu příprav...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Schválení r
  ealizace
  akce
  „Areál TS Třeboň

  správní budova“.
  Důvo
  dová zpráva:
  -
  rada města předkládá za
  stupitelstvu města k
  projednání
  informaci o stavu přípravy
  akce

  Areál Technické
  služby Třeboň
  -
  správní budova
  “.
  V
  současné době je zpracována projektová dokumentace pro výběr
  zhotovitele a probíhá projednání k
  zajišt
  ění dokladové části pro vydání stavebního povolení. Dokumentace
  řeší rekonstrukci čp. 811 v Rybářské ulici a obsahuje jak část pro administrativní zázemí Technických služeb
  včetně parkoviště v
  prostoru mezi objektem a
  Rybářskou ulicí, tak i 4 ubytovací buň
  ky pro přechodné
  ubytování občanů v
  obtížné životní situaci (sociální bydlení). Administrativní část bude pronajata Technickým
  službám Třeboň, s.
  r.
  o.
  ,
  a ubytovací buňky bude provozovat město Třeboň. Náklady dle kontrolního
  rozpočtu projektanta činí na ad
  ministrativní část 12.257.938,91 Kč bez DPH, 14.832.106,11 Kč vč. DPH a na
  sociální
  bydlení 2.094.272,71
  Kč, 2.534.070,01 Kč vč. DPH
  .
  Celkem tedy 17.366.176,12 Kč včetně DPH.
  Město bude uplatňovat krácený odpočet DPH. V
  rozpočtu roku 2013 je částka na admi
  nistrativní budovu TS
  ve výši 4.000.000,00 Kč a sociální bydlení ve výši 2.000.000,00 Kč. Vratka DPH v
  roce 2013 by měla činit
  197.851,00 Kč. V
  tomto roce byla předpokládána realizace sociálního bydlení a částečná úprava budovy pro
  administrativní provoz a
  sociálního zázemí Technických služeb. Na základě rozpočtového opatření č. 72
  schváleného usnesením rady města č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09.2013 a doporučeného radou ke schválení
  zastupitelstvu města byla položka v
  rozpočtu roku 2013 na administrativní budo
  vu TS navržena radou ke
  snížení o
  200.000,00 Kč na částku 3.800.000,00
  Kč a položka
  sociální bydlení navržena radou ke snížení
  o
  1.000.000,00 Kč na částku 1.000.000,00 Kč. Z
  těchto částek bylo v
  roce 2013 již vynaloženo 199.650,00
  Kč na projektové práce. V
  ratka DPH v
  roce 2013 by měla činit 158.280,00 Kč. V
  roce 2014 bude tedy nutno
  vynaložit částku 12.765.826,12
  Kč vč. DPH. Zároveň je nutno uvažovat
  s vratkou DPH ve výši cca 19
  %
  z
  odvedené DPH
  ,
  tj. 420.955,00 Kč.
  ORI
  p
  ředpokládá
  , že výběrové řízení na zho
  tovitele této akce proběhne
  současně s
  výběrovým řízením na dílny, jejichž zadavatelem budou Technické služby Třeboň, s.
  r.
  o.
  ORI
  d
  oporučuje, aby zastupitelstvo města schválilo zajištění financování této akce v
  roce 2014 s
  výdaji
  12.765.826,12 Kč
  a vratko
  u DPH ve výši 420.955,00 Kč.
  P
  ředkládaný návrh
  nemá dopad na
  schválený/upravený rozpočet
  .
  Vztah předkládaného materiálu
  k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH) je
  uveden
  v
  textu
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jan Ďoubal

  vznesl dotaz, zde
  je možné realizaci odlož
  it o rok, vzhledem k
  současné ekonomické
  situaci
  .
  pan Zdeněk Mráz

  je toho názoru, udělat tuto realizace nyní
  , ale pokud se to přesune až na příští rok,
  nevidí v
  tom problém
  .
  Ing. Jiří Houdek

  je zásadně proti realizaci, která je na úkor investice do láz
  ní a může znamenat
  propouštění v
  lázních. Nutno odložit do roku 2015.
  PaedDr. Jan Váňa

  je pro přestěhování TS, ale nesouhlasí se sociálními byty
  .
  Ing. Pavel Hajna
  d
  oc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  paní Lišková
  pan Kubal
  pan Kolík
  -
  odchody a příchody:
  19:32 Elexhauser

  odchod

  počet 23
  19:32 Kahounová

  odchod

  počet 22
  19:34 Hlásek

  odchod

  počet 21
  19:36 Košinová

  odchod

  počet 20
  19:37 Hlásek

  příchod

  počet 21
  19:38
  Kahounová

  pří
  chod

  počet
  22
  19:40 Košinová

  příchod

  počet 23
  19:43
  Elexhauser

  pří
  chod

  počet
  24
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  8
  19:47 Velemínský

  odchod

  počet 23
  19:47 Florianová

  odchod

  počet 22
  19:50 Florianová

  příchod

  počet 23
  19:51 Ďoubal

  odchod

  počet 22
  19:52 Neužil

  odchod

  počet 21
  19:53
  Velemí
  nský
  -
  příchod

  počet
  22
  19:53 Ďoubal

  příchod

  počet 23
  19:54 Neužil

  příchod

  počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „
  Areál Technické služby Třeboň
  -
  správní budova
  “ v
  období let
  2013

  2014 v
  celkových
  předpokládaných nákladech stavby
  17.366.176,12 Kč
  včetně
  DPH 21
  %, která zahrnuje
  rekonstrukci budovy
  čp. 811 v Rybářské ulici.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  9
  Proti:
  2 Zd
  rželi se: 13
  NEBYLO PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 609/2013
  -
  87 ze dne 28.08.2...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 609/2013
  -
  87 ze dne 28.08.2013
  k
  projednání
  schválení zveřejnění záměru prodej
  e pozemků, příp. jejich částí, p. č. KN 1643/2, p. č. KN
  1643/3, p. č. KN 1643
  /19, p. č. KN 1643/18, p. č. KN
  1643/1, vše v
  k
  . ú. Břilice. Pozemky se nacház
  í
  v
  lokalitě ZTV Břilice západ. Dle zpracované studie by v
  zájmovém území mělo vzniknout 14 parcel o
  d
  velikosti cca 300 m
  2
  do cca 1
  310 m
  2
  .
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  16
  Uvedené stavební parcely budou připojeny na:
  -
  splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci ukončenou na stavební parcele těsně za hranicí veřejné
  komunikace.
  Přípojky budou zaslepeny.
  Přípojka dešťové kanalizace b
  ude opatřena kontrolní šachtou.
  -
  vodovodní přípojku. Vodovodní přípojka bude ukončena na stavební parcele těsně za hranicí veřejné
  komunikace a ukončena uzavíracím ventilem (vodoměrnou šachtu vybuduje stavebník vlastním nákladem).
  Na hranici parcely pro
  výstavbu rodinného domu bude umístěn pilíř s
  kabelovou skříní NN, elektroměrnou
  skříní a skříní hlavního uzávěru plynu a plynoměru. Připojení na rozvody el. energie bude rea
  lizováno
  společností E.ON do 18
  měsíců od podpisu smlouvy a zaplacení úhrady na opr
  ávněných nemovitostech, což
  předpokládáme v
  částce cca 150.000,00 Kč. Z
  tohoto důvodu je v
  návrhu na usnesení stanovena lhůta na
  vybudování infrastruktury do 30.06.2015.
  Výstavba infrastruktury:
  Do 30.06.2015 budou realizovány inž. sítě

  splašková, dešťov
  á kanalizace,
  vodovod a STL plynovod. Dále bude realizována konstrukce vozovky včetně 1. vrstvy asfaltu (penetrační
  makadam). Do 30.06.2015 dojde k
  dokončení ZTV, tj. položení vrchního krytu vozovky, dokončení chodníků
  a
  veřejného osvětlení. V
  případě, že
  do uvedených termínů nedojde ke splnění těchto podmínek, budou mít
  možnost kupující od kupní smlouvy odstoupit (tato skutečnost by byla zapracována do kupní smlouvy).
  Kupní cena by jim v
  tomto případě byla vrácena. Právník města JUDr. Hájek však upozorňuj
  e na skutečnost,
  že dle
  zákona by mohli kupující po městu požadovat úrok ze zaplacených peněz.
  Pozemky p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 jsou dotčeny pozemkovými úpravami. Dle sdělení Státního
  pozemkového úřadu se vlastník pozemků dotčených pozemkovými úpr
  avami stane účastníkem řízení o poz.
  úpravách (tzn. i budoucí vlastník) a bude mít možnost vyjádřit se k
  návr
  hu nového uspořádání pozemků.
  U
  pozemků v
  zastavitelném území obce se nepředpokládá, že by docházelo ke směně pozemků s
  výjimkou
  situace, kdy by se
  vlastníci vzájemně dohodli a směnu výslovně požadovali.
  Pro informaci
  OFM
  uvádí, že v
  r. 2008 požádali o odprodej čtyř částí z p. č. KN 1643/1 (každá o velikosti cca
  500 m
  2)
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (vlastníci nav
  azují
  cích pozemků
  na p. č. KN 1643/1). Rada města svým usnesením č. 871/2008 ze dne 10.12.2008 odložila zveřejnění
  záměru
  prodeje zájmových částí
  do doby pořízení nového územního plánu. Nový Územní plán města
  Třeboň nabyl účinnosti dne 29.12.2012. Po obdrž
  ení aktuálních stanovisek osadního výboru obce Břilic
  e
  a
  odborů MěÚ byla předložena žádost k
  projednání orgánům obce. Zastupi
  telstvo města svým usnesením
  č.
  21/2013
  -
  24 ze dne 18.03.2013 neschválilo zveřejnění záměru prodeje čtyř částí z
  p. č. KN 1643/1 v
  k
  . ú.
  Břilice.
  Aktuální vyjádření dotčených odborů a OV Břilice:
  Odbor územního plánování a st. řádu uvádí:
  Ve věci ZTV
  probíhá nyní územní řízení, výsledky tohoto řízení nelze předjímat, řízení je totiž na samém počátku.
  Předmětem žádosti je celé území,
  t
  j. lokalita není rozdělena na etapy. Nelze odhadnout
  délku tohoto řízení.
  Doporučuje
  , aby se nejdříve obstaralo pravomocné územní rozhodnutí a teprve potom se řešil prodej
  pozemků pro výstavbu RD. K
  vlastnímu prodeji se sděluje, že prodej pozemků ve dvou e
  tapách je možný,
  prodej lze ale řešit i v
  jedné etapě. K
  parcelaci se uvád
  í, že parcelaci je nutno dodržet
  s
  tím, že je možné si
  koupit parcely dvě, nebo i více, a stavět dům pouze jeden
  ,
  tj. není nutné, aby se v
  území realizoval ten počet
  RD, který byl na
  vržen.
  Odbor rozvoje a investic na základě zkušeností s
  prodejem a přípravou výstavby ZTV
  K
  Břilicím (před Břilicemi) souhlasí s
  prodejem až po pravomocném stavebním povolení ZTV Břilice

  západ.
  V
  dřívější době prodat jen na základě takové smlouvy, která
  umožní městu od smlouvy odstoupit v
  případě
  nezískání stavebního povolení.
  Ing. Vaclík uvádí: Jedná se o prostor, který by měl být relativně jednoduše
  zasíťovatelný. Pokud je to v
  souladu s
  územním plánem, je možné prodat. Pozemky označené ve studii jako
  č
  . 5, 6, 7, byly dříve poptávány majiteli přilehlých rodinných domů. Zvážit prodej těchto parcel žadatelům,
  pochopitelně v
  obdobné cenové relaci, jaká bude dosažena obálkovou metodou.
  Osadní výbor obce Břilice
  má k
  záměru výstavby výhrady a n
  esouhlasí s
  cel
  kovým záměrem.
  OV navrhuje a doporučuje:
  1
  )
  u parcel
  označených ve studii jako č. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 postupovat dle návrhu města a v
  souladu s
  úz. plánem
  (tj. vybudovat infrastrukturu a prodat obálkovou metodou),
  2
  )
  parcely označené č. 8, 9, 10 nep
  rodávat
  a
  ponechat je jako volné (technicko
  -
  obslužné) pro případnou manipulaci s
  rybníkem apod.,
  3
  )
  parcely
  označené č. 5, 6, 7 nejdříve nabídnout k
  prodeji za ceny stanovené odborem správy majetku města předem
  určeným zájemcům, a to místním občanům, jejic
  hž pozemky a nemovitosti přímo sousedí s
  uvedenými
  parcelami. V
  případě jejich nezájmu o nákup by město až následně realizovalo prodej třetím osobám.
  Na základě stanoviska osadního výboru obce Břilice dává odbor finanční a majetkový na zvážení dvě
  variant
  y řešení a to:
  Varianta A
  )

  dle návrhu OV

  tj.
  části p. č. KN 1643/
  1 pozemky ozn.
  jako č
  . 5, 6, 7 prodat vlastníkům
  při
  lehlých nemovitostí
  -
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  za cenu
  v
  místě a čase obvyklou, pozemky ozn. jako č. 8, 9,
  1
  0 neprodávat a zbývající části zájmové lokality
  rozparcelovat, prodat formou obálkové metody a vybudovat infrastrukturu
  .
  V
  bodě I je navrhována cena 500,00 Kč/m
  2
  , za jakou v
  roce 2012 prodalo město pozemky o celkové výměře
  366 m
  2
  v
  lokalitě U Nádrže (kupuj
  ící
  xxxxxxxxxxxx
  ).
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  17
  Usnesení RM č.
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 1643/1 v
  k. ú. Břilice a to:
  1)
  části p. č. KN 1643/1 o výměře cca 500 m
  2
  v
  k. ú. Břilice
  (v mapě označeno jako díl „A“), za cenu 500,00
  Kč/m
  2
  , vlastníkům sousedního pozemku p. č. KN 1643/43, když výměra bude zpřesněna geometrickým
  plánem,
  2)
  části p. č. KN 1643/1 o výměře cca 500 m
  2
  v
  k. ú. Břilice (v mapě označeno jako díl „B“), za cenu 500,
  00
  Kč/m
  2
  , vlastníkům sousedního pozemku p. č. KN 1643/5, když výměra bude zpřesněna geometrickým
  plánem,
  3)
  části p. č. KN 1643/1 o výměře cca 500 m
  2
  v
  k. ú. Břilice (v mapě označeno jako díl „C“), za cenu 500,00
  Kč/m
  2
  , vlastníkům sousedního pozemku p. č.
  KN 1643/6, když výměra bude zpřesněna geometrickým
  plánem,
  4)
  části p. č. KN 1643/1 o výměře cca 500 m
  2
  v
  k. ú. Břilice (v mapě označeno jako díl „D“), za cenu 500,00
  Kč/m
  2
  , vlastníkům sousedního pozemku p. č. KN 1643/44, když výměra bude zpřesněna geom
  etrickým
  plánem,
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje pozemků v
  lokalitě ZTV Břilice západ a to:
  a)
  částí pozemků p. č. KN 1643/19, p. č. KN 1643/18 o celkové výměře cca 403,40 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno
  jako č. „1“) a části p. č. KN 1643/18 o výměře cca 357,17 m
  2
  (v př
  iložené studii označeno jako
  č.
  „2“), vše v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00
  Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  b)
  části pozemku p. č. KN 1643/18 o výměře cca 332,69 m
  2
  (v přiložené
  studii označeno jako č. „3“)
  a části
  p. č. KN 1643/18 o výměře cca 389,41 m
  2
  (v přiložen
  é studii označeno jako č. „4“)
  v
  k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena
  bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  c
  )
  částí pozemku p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 864,58 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „11“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální na
  bídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  d
  )
  částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 788,16 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „12“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, kdy
  ž minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  e
  )
  částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 1 310,67 m
  2
  (v přiložené mapě
  označeno jako č. „13“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkov
  é metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  f
  )
  částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 684,98 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „14“) v
  k. ú. Břilice,
  formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  Nabídková cena pro jednotlivé parcely bude stanovena obálkovou metodou, když minimální nabídková cena
  bude ve výši 1.600,00 Kč/m
  2
  . Cena se bude skládat z ceny za budovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00
  Kč/m
  2
  vč. DPH a z
  minimální ceny za pozemek ve výši 400,00 Kč/m
  2
  .
  Kupní cena bude uhrazena nejpozději
  do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsán
  a do 20 dnů ode dne
  rozhodnutí ZM o prodeji pozemku.
  Pokud město Třeboň nevybuduje k
  zájmovým pozemkům infrastrukturu
  do 30.06.2015, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.
  III. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění zám
  ěru prodeje pozemků v
  lokalitě ZTV Břilice západ a to:
  a)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 494,88 m
  2
  (v přiložené
  studii označeno jako č. „8“)
  v
  k. ú.
  Břilice.
  b
  )
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300,86 m
  2
  (v přiložené studii ozn
  ačeno
  jako č. „9“) a části
  p.
  č. KN 1643/1 o výměře cca 321,19 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č
  . „10“), vše
  v
  k. ú. Břilice.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  Varianta B
  )

  rozpro
  dat pozemky formou obálkové metody dl
  e zpracované studie ZTV Břilice západ
  a
  vybudovat v
  zájmovém území infrastrukturu
  .
  Usnesení RM č.
  zveřejnění záměru prodeje pozemků v
  lokalitě ZTV Břilice západ a to:
  a)
  částí pozemků p. č. KN 1643/19, p. č. KN 164
  3/18 o celkové výměře cca 403,40 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „1“) a části p. č. KN 1643/18 o výměře cca 357,17 m
  2
  (v př
  iložené studii označeno jako
  č.
  „2“), vše v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1
  .600,00
  Kč/m
  2
  a
  výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  b)
  části pozemku p. č. KN 1643/18 o výměře cca 332,69 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „3“) a části
  p. č. KN 1643/18 o výměře cca 389,41 m
  2
  (v přiložené studii označeno ja
  ko č. „4“)
  v
  k. ú
  . Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  18
  c)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 579,90 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „5“) v
  k. ú.
  Břilice, form
  ou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  d)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 520,51 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „6“) v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové met
  ody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  e)
  částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 602,81 m
  2
  (v přiložen
  é studii označeno jako č. „7“)
  v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minim
  ální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  f)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 494,88 m
  2
  (v přiložené
  studii označeno jako č. „8“)
  v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková
  cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  g)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300,86 m
  2
  (v přiložené studii o
  značeno jako č. „9“) a části
  p.
  č. KN 1643/1 o výměře cca 321,19 m
  2
  (v přiložené stud
  ii označeno jako
  č. „10“), vše
  v
  k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  h)
  částí pozemku p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 864,58 m
  2
  (v přiložené stud
  ii
  označeno jako č. „11“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  i)
  částí pozemků p.
  č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3
  o celkové výměře cca 788,16 m
  2
  (v p
  řiložené studii
  označeno jako č. „12“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  j)
  částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 1
  310,67 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „13“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  k)
  částí pozemků p.
  č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3
  o celko
  vé výměře cca 684,98 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „14“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  Nabídková cena pro jednotlivé parcely bude st
  anovena obálkovou metodou, když minimální nabídková cena
  bude ve výši 1.600,00 Kč/m
  2
  . Cena se bude skládat z ceny za budovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00
  Kč/m
  2
  vč. DPH a z
  minimální ceny za pozemek ve výši 400,00 Kč/m
  2
  .
  Kupní cena bude uhrazena nejpoz
  ději
  do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne
  rozhodnutí ZM o prodeji pozemku.
  Pokud město Třeboň nevybuduje k
  zájmovým pozemkům infrastrukturu
  do 30.06.2015, má kupující právo odstoupit od kupní sml
  ouvy.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  Na
  pozemcích uvedenými pod body a), b), g)
  ve v
  ariantě B)
  je možno v
  souladu s
  územním plánem umístit
  dvojdomky (pozn. nemusí se jednat o to
  tožné stavby) nebo rodinné domy
  . Tato informace bude uvedena
  i
  v
  oznámení při zveřejňování záměru prodeje.
  Informace o výpočtu kupní ceny:
  Při
  prodeji pozemků v
  lokalitě ZTV Břilice („Na Číně“) byla kupní cena
  stanovena ve výši 1.500,00 Kč/m
  2
  a skládala s
  e z
  částky 400,00 Kč/m
  2
  za pozemek a 1.100,00 Kč/m
  2
  za
  vybudovanou infrastrukturu. Kupní cena v
  lokalitě ZTV Břilice západ je navrhována ve výši 1.600,00 Kč/m
  2
  .
  Cena se bude skládat z ceny za pozemek ve výši 400,00 Kč/m
  2
  a ceny za vybudovanou infrastruktur
  u ve
  výši 1.200,00 Kč/m
  2
  . Náklady na vybudování infrastruktury oproti lokalitě Na Číně jsou vyšší o 100,00 Kč/m
  2
  z
  důvodu, že bude nutno provést hrubé terénní úpravy celé plochy (srovnání povrchů, navážka zeminy
  apod.).
  Rada města schválila variantu B)
  .
  Rada města svým usnesením č. 609/2013
  -
  87 ze dne 28.08.2013
  :
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje pozemků v
  lokalitě ZTV Břilice západ a to:
  a)
  částí pozemků p. č. KN 1643/19, p. č. KN 1643/18 o celkové výměře cc
  a 403,40 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „1“) a části p. č. KN 1643/18 o výměře cca 357,17 m
  2
  (v přiložené studii označen
  o jako
  č.
  „2“), vše v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00
  Kč/m
  2
  a výměra
  bude zpřesněna geometrickým plánem,
  b)
  části pozemku p. č. KN 1643/18 o výměře cca 332,69 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „3“) a části
  p. č. KN 1643/18 o výměře cca 389,41 m
  2
  (v přilož
  ené studii označeno jako č. „4“)
  v
  k. ú. Břilice, formou
  obálko
  vé metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  c)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 579,90 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „5“) v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když
  minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  d)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 520,51 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „6“) v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabí
  dková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  19
  e)
  částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 602,81 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „7“) v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude
  činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  f)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 494,88 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „8“) v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00
  Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  g
  )
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300,86 m
  2
  (v přiložené studii o
  značeno jako č. „9“) a části
  p.
  č. KN 1643/1 o výměře cca 321,19 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „10“), vše v
  k. ú. Bř
  ilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  h)
  částí pozemku p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 864,58 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „11“
  ) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  i)
  částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 788,16 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno
  jako č. „12“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  j)
  částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 1 310,67 m
  2
  (v přiložené st
  udii
  označeno jako č. „13“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  k
  )
  částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 684,98 m
  2
  (v
  přiložené studii
  označeno jako č. „14“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  Nabídková cena pro jednotlivé parcely bude stanovena obálkovou metodou, kd
  yž minimální nabídková cena
  bude ve výši 1.600,00 Kč/m
  2
  . Cena se bude skládat z ceny za budovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00
  Kč/m
  2
  vč. DPH a z
  minimální ceny za pozemek ve výši 400,00 Kč/m
  2
  .
  Kupní cena bude uhrazena nejpozději
  do 60 dnů ode dne podpis
  u kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne
  rozhodnutí ZM o prodeji pozemku.
  Pokud město Třeboň nevybuduje k
  zájmovým pozemkům infrastrukturu
  do 30.06.2015, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.
  II. ukládá
  odboru finan
  čnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  , Ing. Jiří Houdek, Ing. Pavel Hajna, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  89
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo
  města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemků v
  lokalitě ZTV Břilice západ a to:
  a)
  částí pozemků p. č. KN 1643/19, p. č. KN 1643/18 o celkové výměře cca 403,40 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „1“) a části p. č. KN 1643/18 o výměře
  cca 357,17 m
  2
  (v př
  iložené studii označeno jako
  č.
  „2“), vše v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00
  Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  b)
  části pozemku p. č. KN 1643/18 o výměře cca 332,6
  9 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „3“) a části
  p. č. KN 1643/18 o výměře cca 389,41 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „4“) v
  k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněn
  a
  geometrickým plánem,
  c)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 579,90 m
  2
  (v přilož
  ené studii označeno jako č. „5“)
  v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým
  plánem,
  d)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 520,51 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „6“) v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  e)
  čás
  tí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 602,81 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „7“) v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  f)
  části pozemku p. č
  . KN 1643/1 o výměře cca 494,88 m
  2
  (v přiložen
  é studii označeno jako č. „8“)
  v
  k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  g)
  části pozemku p. č. KN 1643/1 o v
  ýměře cca 300,86 m
  2
  (v přiložené studii označeno jako č. „9“)
  a části
  p.
  č. KN 1643/1 o výměře cca 321,19 m
  2
  (v přiložené stu
  dii označeno jako č. „10“), vše
  v
  k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m
  2
  a
  výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  h)
  částí pozemku p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 864,58 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „11“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600
  ,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  20
  i)
  částí pozemků p.
  č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3
  o celkové výměře cca 788,16 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „12“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude
  činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  j)
  částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 1 310,67 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „13“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabíd
  ková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  k)
  částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 684,98 m
  2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „14“) v
  k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když min
  imální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m
  2
  a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  Nabídková cena pro jednotlivé parcely bude stanovena obálkovou metodou, když minimální nabídková cena
  bude ve výši 1.600,00 Kč/m
  2
  . Cena se bude skládat z ceny za b
  udovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00
  Kč/m
  2
  vč. DPH a z
  minimální ceny za pozemek ve výši 400,00 Kč/m
  2
  .
  Kupní cena bude uhrazena nejpozději
  do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne
  rozhodnutí ZM o
  prodeji pozemku.
  Pokud město Třeboň nevybuduje k
  zájmovým pozemkům infrastrukturu
  do 30.06.2015, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  19 Proti: 2 Zdrže
  li se: 3
  PŘIJATO
  20:50 Jenisová

  odchod

  počet 23
  20:50 Vopátek

  odchod

  počet 22

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Nákup budovy čp. 261 vč. P. Č. KN 127/12, budovy Čp. 347 vč P. Č. KN 127/3, P. Č. KN 127/4 a P. Č. KN 127/13, vše v k. ú. Třeboň - uzavření smlouvy budoucí kupní. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Nákup budovy čp. 261 vč. p. č. KN 127/12, budovy čp. 347 vč. p. č. KN 127/3, p. č. KN 127/4 a
  p.
  č. KN
  127/13, vše v k. ú. Třeboň

  uzavření smlouvy budoucí kupní.
  Důvodová ...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Nákup budovy čp. 261 vč. p. č. KN 127/12, budovy čp. 347 vč. p. č. KN 127/3, p. č. KN 127/4 a
  p.
  č. KN
  127/13, vše v k. ú. Třeboň

  uzavření smlouvy budoucí kupní.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 6
  15/2013
  -
  87
  ze dne 28.08.2013
  k
  projednání
  nabídku společnosti Agrestis, spol. s
  r.
  o., IČ 47252588 (Novohradská 261, Třeboň) na
  odkoupení budovy čp. 261 včetně pozemku p. č. KN 127/12 o výměře 1 372 m
  2
  , budovy čp. 347 včetně
  pozemku p. č. KN 127/3 o výměře
  59 m
  2
  , pozemku p. č. KN 127/4 o výměře 22 m
  2
  a p. č. KN 127/13
  o
  výměře 1
  199 m
  2
  , vše v
  k. ú. Třeboň, do vlastnictví města Třeboně. Uvedené nemovitosti nabízejí městu
  za cenu do 5.000.000,00 Kč. Jedná se o budovu nazývanou „Schwarzenberský špejchar“ v
  ul.
  Novohradská.
  Budova čp. 261 by pro svou architektonickou a historickou hodnotu se zachovanými technickými prvky
  mohla být využita pro účely vybudování galerie, expozice technických památek, pořádání autorských výstav,
  prezentaci mladých začínajících umělc
  ů, umělecká a tvůrčí sympozia, multifunkční kulturní akce výtvarného
  umění, hudby, poezie, firemní akce pro děti s rodiči apod. Toto využití by mohlo být za úzké spolupráce
  s
  Akademií výtvarných umění Praha, příp. s Technickým vysokým učením Praha, Oblastn
  ím archivem,
  Památkovým ústavem a Technickým muzeem Praha. Tyto dvě instituce již prostory Špejcharu velmi dobře
  znají a jsou ochotny být partnery celého projektu. Provozování celého objektu by mohlo být v
  součinnosti
  s
  dalšími galerijními prostorami města
  , což by dávalo možnost vytvořit z
  Třeb
  oně galerijní město, které by
  i
  mimo sezonu do Třeboně lákalo milovníky umění, lázeňské hosty a zař
  ízení cestovního ruchu vč. lázní
  by
  se mohly stát významným prvkem, který do Třeboně bude lákat své hosty a návštěvník
  y. Třeboň by tak byla
  velmi významným kulturním centrem
  ,
  obdobně, jak se to stalo
  v
  Kasselu a dalších jiných centrech umění,
  která jsou již po světě zřízena.
  Pro informaci
  :
  1)
  na adrese: Novohradská 261, Třeboň má uvedeno sídlo společnost Agrestis, spol.
  s
  r.
  o.
  ,
  a LIKOX, s.
  r.
  o.
  (telefonicky sděleno pracovnicí obchodního rejstříku v
  Č. Budějovicích dne 04.07.2013). OFM doporučuje
  orgánům obce uzavřít smlouvu za podmínky, že ke dni podpisu vlastní kupní smlouvy budou vymazána sídla
  společností uvedených n
  a adrese Novohradská 261, Třeboň v
  obchodním rejstříku. Tato podmínka je
  zapracována v
  návrhu na usnesení.
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  26
  2)
  na uvedené adrese není ke dni odevzdání podkladového materiálu hlášena žádná fyzická osoba
  k
  trvalému pobytu (ověřeno na matrice MěÚ Třeboň),
  3)
  v
  rozpočtu města pro r. 2013 není počítáno s
  nákupem uvedených nemovitostí. V případě schválení
  nákupu je nutno nalézt v
  rozpočtu města finanční prostředky a následně schválit rozpočtové opatření.
  Z
  tohoto důvodu navrhuje OFM uzavřít Smlouvu o smlouvě bud
  ouc
  í kupní na nabízené nemovitosti
  a
  zároveň stanovit lhůtu, do kdy dojde k
  uzavření vlastní smlouvy kupní. Takto je formulován i návrh na
  usnesení,
  4)
  vynaložené
  náklady na zhotovení studie využitelnosti objektu

  42.350,00 Kč (vč. DPH), projektová
  dokume
  ntace zaměření stávajícího stavu objektu

  117.915,00 Kč (vč. DPH).
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá z
  hlediska odboru k
  nákupu připomínky.
  Odbor rozvoje
  a
  investic uvádí:
  Vhodnost nákupu této nemovitosti je odvislá od účelu vy
  užití takto získaného
  objektu
  a
  přilehlých ploch. Za ORI upozorňujeme na náklad celé rekonstrukce, který by mohl být mezi 60

  100 mil.
  Kč. Je však vhodná možnost realizace po etapách. Z
  hlediska
  obklopení pozemku jinými vlastníky je nutné
  vyřešit přístup k
  objektu VB.
  Ing. Va
  clík uvádí:
  Jedná se o jistě zajímavou budovu. Problémem by mohlo být
  další využití, resp. náklady spojené s
  plánovaným využitím, s
  provozem apod. Ekonomicky nejsem schopen
  záležitost posoudit. Poznamenávám, že v
  západní, jižní, ale i severní části objektu
  se nepřevádějí žádné
  pozemky, což by v
  budoucnu mohl být problém. K
  budově přilé
  há výstavba určená pro bydlení.
  I z
  tohoto
  důvodu by mohl být problém s
  budoucím možným využitím. V
  případě koupě důkladně ošetřit přístupy
  k
  budovám a provozním plochám, ales
  poň věcnými břemeny.
  Kancelář starosty uvádí: V
  případě využití
  objektu k
  účelům cestovního ruchu by bylo možné za podmínky, že objekt bude zapsán na seznamu
  kulturních památek, využít k
  financování rekonstrukce objektu tzv. Norských fondů. V
  letošním roce
  ,
  předpokladem je září, by měla být vypsána výzva na „Zachování a revitalizaci kulturního dědictví“. Dle
  dostupných informací by se měla případná dotace pohybovat v
  rozmezí: minimální výše grantu 170.000,00 €
  (4.250.000,00 Kč), maximální výše grantu 1.200.
  000,00 € (30.000.000,00 Kč), předpokládaná míra
  financování ze zdrojů fondu až 90
  % způsobilých výdajů projektu. Celková alokace se předpokládá ve výši
  21.490.000,00 € (537.250.000,00 Kč). Dle obdobných grantů, vy
  pisovaných jinými poskytovateli
  je možné,
  ž
  e součástí grantu bude i možnost nákupu nemovitosti, která většinou bývá stanovena na maximálně 10
  %
  celkových způsobilých výdajů projektu (u Norských fondů by se tedy mohla pohybovat tato částka od
  425.000,00 Kč do 3.000.000,00 Kč). Zdrojem výše uvedených
  informací jsou letáky vydané Norským
  velvyslanectvím, poskytovatelem grantů

  eee grants, norway
  grants, Ministerstvo kultury
  a poradenská
  kancelář CYRRUS ADVISORY, a.
  s., která se zabývá Norskými fondy. Je možné, že vyhlášená výzva se
  bude od vydaných le
  táků a poskytnutých informací mírně lišit.
  V
  roce 2012 navštívili zástupci Akademie výtvarných umění (dále AVU) spolu s
  rektorem Jiřím Kotalíkem
  několikrát město Třeboň jako místo plné uměleckého potenciálu. Následně Třeboň zařadili do závěrečných
  student
  ských prací ve spolupráci s
  Ateliérem Kohout
  -
  Tichý a
  hostujícím pedagogem AVU Janem
  Mladějovských, který pobývá často v
  Třeboni a i jako student v
  mládí zde pobýval v
  rámci své umělecké
  tvorby. Jan Mladějovský byl měste
  m osloven za účelem vypracování
  studi
  e, která se stala výstupem této
  akademické spolupráce. Studie vypracovaná Janem Mladějovských pod názvem Centrum současného
  umění v
  Třeboni se zabývá i Schwarzenberským špejcharem. Stala se inspirací pro mnohé studentské práce
  uměleckých fakult celé ČR. Ve
  lkým přínosem celé práce je maximální podpora AVU Praha v
  čele s
  rektorem
  akademie Jiřím Kotalíkem. Třeboň je AVU vnímána jako místo světově známé a zajímavé pro generace
  výtvarníků a umělců, nejen studujících na poli AVU, ale i
  v
  celoevropském a světovém
  měřítku. AVU by se
  tak stala významnou složkou podporující a
  spoluvytvářející obsahovou náplň využití Schwarzenberského
  špejcharu.
  Dne
  29. července 2013
  (
  opraveno po připomínce pana Neužila
  -
  29. srpna 2013
  )
  byl tento záměr
  představen veřejnosti. Studii př
  edstavil Jan Mladějovský, studentské návrhy profesor Tichý z Atelieru
  Kohout
  -
  Tichý a studii využitelnosti Ing. Arch. Jaromír Kročák.
  K
  poznámce Ing. Vaclíka o zřízení věcných břemen v
  právu přístupu k
  budovám a provozním plochám OFM
  sděluje, že by bylo ž
  ádoucí uzavřít smlouvy o zřízení VB s
  vlastníky pozemků p. č. KN 127/8, p. č. KN
  127/14 (vlastníci
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ), p. č. KN 127/1 (vlastník LIKOX
  ,
  s.
  r.
  o.) a p. č.
  KN 127/7
  (pí
  Sedláčková) v
  právu přístupu pro účely údržby a oprav budovy čp. 261
  z
  boční a zadní strany objektu.
  Nemůže to být však podmínkou pro uzavření kupní smlouvy.
  Právník města Mgr. Veselý k
  případným
  zřízením věcných břemen uvádí:
  Město nemůže donutit třetí stranu k
  podpisu smlouvy o zřízení věcného
  břemene. Povinnost umožnit
  opravu nemovitostí vyplývá z § 127 odst. 3 obč. zákoníku (tzn. legální věcné
  břemeno). Druhou možností je cesta veřejnoprávní podle § 141 stavebního zákon
  a. Stavební úřad může
  v
  řízení
  o povolení stavby uložit třetí straně povinnost umožnit vlastníkům sous
  edních nemovitostí přístup ze
  svých nemovitostí, za účelem provedení stavebních prací (pokud mezi zúčastněnými osobami nedošlo
  k
  dohodě). Vlastníci pozemků p. č. KN 107/20 (
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ), p. č. KN 127
  /2 (
  xxxxxxxxxxxxxx
  ),
  p. č. 127/9
  (
  xxxxxxxxxxxxxxx
  ) a p. č. KN 107/
  2 (RESI Třeboň, spol. s
  r.
  o.) mají zřízeno věcné bř
  emeno
  v
  právu chůze
  a jízdy ke svým nemovitostem přes p. č. KN 127/8 (
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxx
  ).
  Celý
  případ byl předložen k
  projednání radě města dne 07.08.2013, rada města nepřijala žádné usnesení.
  Z
  tohoto důvodu a v
  souladu s
  nově přijatým jednacím řádem RM Třeboně a komisí RM Třeboně byl
  opětovně předložen podklad na jednání rady města s
  negativním návrhem na usnesení.
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  27
  Rada města svým usnesením č. 615
  /2013
  -
  87 ze dne 28.08.2013
  :
  Rada města Třeboně
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi spole
  čností Agrestis, spol. s
  r.
  o.,
  IČ 47252588
  (Novohradsk
  á 261, Třeboň) a městem Třeboň.
  Předmětem smlouvy bude nákup budovy čp. 261 včetně
  pozemku
  p. č. KN 127/12 o výměře 1
  372 m
  2
  , budovy čp. 347 včetně pozemku p. č. KN 127/3 o výměře 59
  m
  2
  , pozemku p. č. KN 127/4 o výměře 22 m
  2
  a pozemk
  u
  p. č. KN 127/13 o výměře 1
  199 m
  2
  , vše v
  obci
  a
  k.
  ú. Třeboň. Kupní cena je stanovena ve výši do 5.000.000,00 K
  č. Kupní smlouva bude uzavřena za
  podmínky, že ke dni podpisu vlastní kupní smlouvy budou vymazána sídla společností uvedených
  v
  obchodním rejstříku na adrese: Novohradská 261, Třeboň. Kupní smlo
  uva bude uzavřena nejpozději do
  6
  měsíců od podpisu Smlouvy o
  smlouvě budoucí kupní. Kupní cena bude zapl
  acena na účet prodávajícího do
  30 dnů od podpisu vlastní kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem
  do katastru nemovitostí hradí město Třeboň. Daň z
  převodu bude hrazena dle zákon
  a. Sepsání kupní
  smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  pan Josef Neu
  žil

  vznesl připomínku, že
  představení projektu
  proběhlo
  v
  červenci, ne
  v
  srpnu
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  , Ing. Jiří Houdek
  , pan Zdeněk Mráz
  -
  odchody a příchody:
  21:25 Velemínský

  odchod

  počet 23
  21:27 velemínský

  příchod

  počet 24
  21:28 Štěrbo


  odchod

  počet 23
  Ing. Jiří Houdek
  vznesl
  protinávrh:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I.
  schvaluje
  u
  zavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
  mezi společností Agrestis, spol. s
  r.o., IČ 47252588
  (Novohradsk
  á 261, Třeboň) a městem Třeboň.
  Předmětem smlouvy
  bude nákup budovy čp. 261 včetně
  pozemku p. č. KN 127/12 o výměře 1
  372 m
  2
  , budovy čp. 347 včetně poz
  emku p. č. KN 127/3 o výměře
  59
  m
  2
  , pozemku p. č. KN 127/4 o výměře 22 m
  2
  a po
  zemku p. č. KN 127/13 o výměře
  1
  199 m
  2
  , vše v
  obci
  a
  k.
  ú. Třeboň. Kupní ce
  na je stanovena ve výši do 5.000.000,00 Kč. Kupní smlouva bude uzavřena za
  podmínky, že ke dni podpisu vlastní kupní smlouvy budou vymazána sídla společností uvedených
  v
  obchodním rejstříku na adrese: Novohradská 261, Třeboň
  ,
  a za získání dotací
  ve
  výš
  i
  70
  % ceny
  do
  31.12.2014.
  Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců od
  podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí
  kupní. Kupní cena bude zapl
  acena na účet prodávajícího do
  30 dnů od podpisu vlastní kupní smlouvy.
  Veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlo
  uvy a vkladem do katastru nemovitostí hradí město
  Třeboň. Daň z
  převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář
  pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit p
  lnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  1 Proti: 7 Zdrželi se: 15
  NEBYLO PŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi společností Agrestis, spol. s
  r.o., IČ 47252588
  (Novohradsk
  á 261, Třeboň) a městem Třeboň.
  Předmětem smlouvy bude nákup budovy čp. 261 včetně
  pozemku p. č. KN 127/12 o výměře 1
  372 m
  2
  , budovy čp. 347 včetně pozemku p. č. KN 127/3 o výměře 59
  m
  2
  , pozemku p. č. KN 127/4 o výměře 22 m
  2
  a po
  zemku p. č. KN
  127/13 o výměře
  1
  199 m
  2
  , vše v
  obci
  a
  k.
  ú. Třeboň. Kupní cena je stanovena ve výši do 5.000.000,00 Kč. Kupní smlouva bude uzavřena za
  podmínky, že ke dni podpisu vlastní kupní smlouvy budou vymazána sídla společností uvedených
  v
  obchodním rejstříku na ad
  rese: Novohradská 261, Třeboň. Kupní smlo
  uva bude uzavřena nejpozději do
  6
  měsíců od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Kupní cena bude zapl
  acena na účet prodávajícího do
  30 dnů od podpisu vlastní kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené se sepsáním ku
  pní smlouvy a vkladem
  do katastru nemovitostí hradí město Třeboň. Daň z
  převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní
  smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému za
  jistit plnění usnesení.
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  28
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  8
  Proti:
  2 Zdrželi se: 13
  NEBYLO PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku doborolného svazku obcí, Vodovod Hamr území obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7)Stanov dobovolného svozku obcí Vodovod Hamr. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“ na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 o
  dst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr.
  ...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“ na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 o
  dst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 634/
  2013
  -
  87
  ze dne 28.08.2013
  k
  projednání
  v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr žádos
  t města
  Třeboně o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“, respektive svého
  nepeněžitého vkladu, majetku, který v
  jeho prospěch do svazku vložil FNM, a majetku svazku, který se
  nachází na území obce Třeboň (k. ú. Třeboň, Břilice
  , Branná, Přeseka, Holičky u Staré Hlíny, Stará Hlína) do
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  41
  majetku města. Součástí žádosti budou i nemovité věci. Žádost se bude vztahovat i na majetek odpovídající
  těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem obcí „Vodov
  od Hamr“ pořízen do 31.12.2013.
  D
  le § 7 odst.
  7) Stanov Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“ má každý člen právo
  i za trvání členství požádat
  o
  bezplatné převedení svého nepeněžitého vkladu, majetku, který v
  jeho p
  rospěch do Svazku vložil FNM,
  a
  majetku svazku, který se nachází v
  katas
  tru jeho obce za podmínky, že se jedná
  o fyzicky oddělitelný
  majetek.
  Spolu s
  tímto majetkem se převádí členům pozemky, na kterých je majetek umístěn, pokud jsou ve
  vlastnictví Svazku. Tento majetek se vyjímá vždy k
  31.12. běžného roku,
  jestliže člen doruč
  il žádost
  o
  vyjmutí majetku písemně jednateli Svazku nejpozději do 30.09. toho roku a současně ji doložil souhlasným
  rozhodnutím svého zastupitelstva. Na základě této žádosti se převede č
  lenovi veškerý takový majetek.
  Žádost může být omezena pouze v
  rozsah
  u veškerého majetku vodovodního nebo kanalizačního. K
  žádosti
  o převedení pouze části takového majetku se nepřihlíží. Žádost nelze podat ani jí nelze vyhovět v
  době
  účinného rozhodnutí Valné hromady o zrušení Svazku. Tento majetek se převádí smlouvou o be
  zúplatném
  převodu, kterou uzavře Svazek s
  členem Svazku. S
  uzavřením smlouvy jednatel seznámí Valnou hromadu
  Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“.
  Předmět převodu je popsán v
  příloze č. 1 důvodové zprávy
  (pozn.: šedá barva

  majetek získaný převodem
  z
  Fondu národního majetku, zelená a hnědá barva

  investiční majetek DSO „Vodovod Hamr“):
  1)
  Jedná se o celou vodovodní infrastrukturu od vstupu přivaděče pitné vody do areálu Na Kopečku až
  po vodovodní řad pokračující ze Staré Hlíny do Mlák
  y (tzn., že město b
  ude vlastnit
  i kompletní
  čerpací stanici a vodojemy v
  areálu Na Kopečku).
  2)
  Kanalizační infrastruktura bude vyžádána také v
  kompletním rozsahu.
  3)
  Dále pak se jedná o nemovitosti popsané na LV 2427 pro obec T
  řeboň, k. ú. Třeboň

  pozemky
  a
  stavby, které tvoří:
  -
  čerpací stanici odpadních vod u „Jatek“ na pozemcích p. č. KN 2453/2, 2453/3, 2453/7, 2453/13,
  2453/15, 2453/16, 2466/2, 2466/3, 2561,
  -
  meziskládku výkopové zeminy na pozemcích p. č. KN 1716/2 a p. č. KN 1716/3 (vedle areálu
  „Jatek“), kterou užívá na z
  ákladě nájemní smlouvy spol. Čevak
  ,
  a.
  s.,
  -
  armaturní komoru na pozemku p. č. KN 2376/48 (u Vodárenského mostu),
  -
  armaturní komoru na pozemku p. č. KN 1847/2 (U Trojice),
  -
  čerpací stanici odpadních vod na pozemcích ve vlastnictví cizích osob

  p. č. KN
  432/2 a
  431/2, ul.
  Dukelská,
  vše v
  obci a k. ú. Třeboň.
  Snímky z
  mapy s
  vyznačením jednotlivého převáděného majetku je k
  dispozici k
  nahlédnutí na odboru
  finančním a majetkovém.
  Důvodem, proč součástí podkladového materiálu nejsou zákresy převáděného
  maj
  etku
  -
  vodovodu, kanalizace a nemovitého majetku je jejich velká obsáhlost. Po odsouhlasení podání
  žádosti dle stanov DSO na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013 bude jednateli svazku DSO
  „Vodovod Hamr“ podána žádost o převedení majetku. Poté dojde
  k
  vyhotovení konkrétní smlouvy
  o
  bezplatném převodu, která bude zastupitelstvu města předložena k
  odsouhlasení na jednání dne
  16.12.2013.
  Po zařazení předmětného majetku do majetkové evidence m
  ěsta dojde k uzavření Smlouvy
  o
  správě mezi městem Třeboň a dob
  rovolným svazkem obcí „Vodovod Hamr“. Smlouva bude uzavřena na
  dobu určitou od 01.01.2014 do 31.12.2015 a bude obsahovat veškerý majetek (tzn. stávající majetek města
  a majetek převedený z
  DSO „Vodovod Hamr“ k
  31.12.2013). Zároveň bude smlouva řešit i
  ukon
  čení
  stávajících smluv o správě. Smlouva o správě bude předložena radě města ke schválení koncem roku 2013
  tak, aby účinnost smlouvy byla od 01.01.2014. O převod majetku pořízeného DSO „Vodovod Hamr“ v
  roce
  2014 a 2015 požádá město Třeboň vždy k
  30.09. běž
  ného roku jednatele společnosti, a to na z
  ákladě
  předchozího souhlasu ZM.
  Vyjmutím veškeré vodovodní a kanalizační infrastruktury z
  majetku DSO
  „Vodovod Hamr“ a jejím převodem do majetku města bude mít pozitivní vliv ve prospěch občanů Třeboně na
  výši ceny
  vodného a stočného, jejíž výši bude moci zastupitelstvo města ovlivňovat. Dále dojde k
  možnosti
  samostatného rozhodování města ve věci jejího provozování s
  majetkově vyjasněnými vztahy umožňujícími
  žádat o dotace do vodohospodářské infrastruktury, a to ze
  jména v
  místních částech. Z
  jednání pracovní
  skupiny, kterých se účastnilo vedení města, pracovníci příslušných odborů, zástupci Městské
  vodohospodářské
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  a zástupci DSO „Vodovod Hamr“ vyplynul záměr provozovat veškerou vodovodní
  a kanalizační inf
  rastrukturu spol. Městská vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  od 01.01.2016 formou s
  mlouvy o nájmu
  vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku. Rozhodnutí o tomto
  záměru pronájmu je nutno přijmout co nejdříve. V
  případě, že tento z
  áměr nebude přijat, musí město zahájit
  koncesní řízení na nového provozovatele, které je časově náročné a jehož přípravu je třeba zahájit již
  začátkem roku 2014
  .
  Městská vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  v
  současné době užívá na základě nájemní
  smlouvy čistírnu o
  dpadních vod.
  Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr má s
  obchodní společností
  ČEVAK, a.
  s., uzavřenou Smlouvu o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného
  vodohospodářského majetku za účelem jeho správy a provozování ze dne 29.04.2005. Tato sm
  louva je
  uzavřena na dobu určitou do 31.12.2015. Radě města v
  působnosti valné hromady spol. Městská
  Vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o.
  , bude do 18.12.
  2013 předložen podkladový materiál, který bude obsahovat
  jednotlivé kroky společnosti potřebné k zajištění správy
  a provozování veškeré vodovodní a kanalizační
  infrastruktury na území obce Třeboň, vč. personálního, technického a materiálního zabezpečení společnosti.
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  42
  Pro zajištění chodu společnosti Městská Vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  by bylo vhodné vyřešit mimo jiné i
  areál
  vodárny Na Kopečku v
  Třeboni. V
  současné době má město Třeboň se společností ČEVAK
  ,
  a.
  s.
  ,
  uzavřenou
  nájemní smlouvu. Předmětem této smlouvy jsou pozemky a budovy v
  areálu vodárny v
  ul. Na Kopečku,
  Třeboň. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčito
  u s
  účinností od 01.07.2000. Zrušena může být
  dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je sjednána
  jednoroční. Její běh počíná prvním dnem měsíce následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
  Nájemné
  pro rok 2013 bylo stanoveno ve výši 276.138,00 Kč. V
  areálu se nachází nemovitosti, které nejsou
  ve vlastnictví města Třeboně, a to budova bez čp./če. na pozemku p. č. KN 367/5 (pozemek ve vlastnictví
  města) a budova bez čp
  .
  /če
  .
  vč. pozemku p. č. KN 367/3
  , které jsou ve vlastnictví spol. ČEVAK a dále pak
  budovy a stavby DSO „Vodovod Hamr“

  stavby na pozemku p. č. KN 351/2, 351/4 a p. č. 367/2 (součást
  žádosti o převod k
  31.12.2013). Na základě tohoto zjištění je nutné vejít v
  jednání se společností ČEVAK
  ,
  a.
  s.
  ,
  a
  :
  1)
  ukončit nájemní poměr k
  31.12.2015,
  2)
  vyřešit nemovitosti (pozemek a stavby) ve vlastnictví spol. ČEVAK
  ,
  a.
  s., a to např. nákupem
  městem příp. spol. Městská Vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o., příp. pronájmem (jejich potřebnost posoudí
  Městská Vodohospodá
  řská
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  ve svém materiálu o
  personálním, technickém a materiálním
  zabezpečení společnosti viz bod. II. návrhu na usnesení RM jako valné hromady spol. Městská
  Vodohospodářská
  ) a příp. způsob jejich dalšího používání spol. ČEVAK
  ,
  a.
  s.
  Daňové dopady
  převodu majetku z
  DSO Vodovod Hamr na město Třeboň:
  1)
  Daň z
  převodu nemovitostí:
  Převod majetku z
  DSO Vodovod Hamr na město Třeboň je osvobozen od daně z
  převodu nemovitostí.
  2)
  Daň z
  přidané hodnoty při převodu majetku:
  Převod pozemků je osvobozen od daně z
  přidané hodnoty.
  Převod ostatního majetku (vodovodní a kanalizační infrastruktura, budovy, stavby):
  Z
  pohledu DPH je převáděný majetek stavbou či budovou. Převod majetku podléhá dani z
  přidané hodnoty.
  Sazba daně bude 21 %. Základem daně z
  přidané hodnoty
  je pořizovací cena (hodnota vynaložených
  nákladů na pořízení) majetku. Od daně z
  přidané hodnoty v
  případě bezúplatného převodu majetku je
  osvobozený darovaný majetek po uplynutí tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy
  bylo započa
  té první užívání stavby (toto se týká majetku, který byl dobrovolným svazkem nabytý do
  31.12.2012), a současně byl uplatněný nárok na odpočet daně z
  přidané hodnoty, popř. části daně z
  přidané
  hodnoty. U majetku, který byl dobrovolným svazkem nabytý od 01.
  01.2013 je lhůta pro osvobození 5 let.
  V
  příloze č. 2 podkladového materiálu je ve sloupci DPH při převodu vy
  číslena daň z
  přidané hodnoty
  u
  majetku, který je předmětem daně z
  přidané hodnoty při převodu. Výše daně z
  přidané hodnoty při
  převodu majetku, kt
  erou odvede DSO, činí celkem 2.819.756,52 Kč.
  3)
  Úprava odpočtu daně na vstupu na straně DSO Vodovod Hamr:
  Pokud byl u převáděného majetku dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr uplatněný
  odpočet daně
  z
  přidané hodnoty a současně dojde k
  osvobozenému převodu m
  ajetku, vzniká povinnost vrátit část
  uplatněného odpočtu daně z
  přidané hodnoty na vstupu, a to:
  -
  ve výši příslušného počtu pětin u majetku pořízeného do 31.03.2011 (§ 78 zákona o dani z
  přidané hodnoty
  ve znění platném do 31.03.2011),
  -
  ve výši příslušné
  ho počtu desetin u majetku pořízeného od 01.04.2011 z
  hodnoty daně z
  přidané hodnoty
  uplatněné na vstupu (§ 78 až 78c zákona o dani z
  přidané hodnoty ve znění platném od 01.04.2011).
  V
  příloze č. 2 podkladového materiálu je ve sloupci výše upraveného odpoč
  tu daně u DSO vyčíslena
  předpokládaná výše daně z
  přidané hodnoty, kterou bude DSO po převodu majetku vracet finančnímu
  úřadu. Předběžně propočtená částka, která vychází z
  údajů k
  07/2013 činí
  728.965,21 Kč
  a byla vypočtena
  z
  pořizovací ceny majetku s
  použ
  itím předpokladu, že z
  celé pořizovací ceny byl uplatněn odpočet DPH.
  Přesná částka by měla být stanovena DSO na základě skutečně odvedené DPH u jednotlivých akcí.
  Povinnost odvodu DPH při převodu majetku městu Třeboň a povinnost úpravy odpočtu a vrácení č
  ásti
  odpočtu DPH v
  celkové částce 3.548.721,73 Kč vznikají dobrovolnému svazku obcí, převod majetku je
  ovšem zájmem města Třeboně, které o převod majetku žádá. Z
  toho d
  ůvodu navrhuje odbor finanční
  a
  majetkový, aby daň z
  přidané hodnoty vyplývající z
  převo
  du majetku i vrácení části odpočtu DPH
  dobrovolným svazkem obcí byly následně dobrovolnému svazku obcí Vodovod Hamr kompenzovány např.
  formou příspěvku z
  rozpočtu města na rok 2014.
  Usnesením RM č. 634/
  2013
  -
  87 ze dne 28.08.2013:
  Rada města Třeboně
  I. schv
  aluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr
  podání žádosti o bezplatné
  převedení
  nepeněžitého vkladu, majetku, který v
  jeho prospěch do Dobrovolného svazku obcí „Vodovod
  Hamr“ (se
  sídlem Palackého nám. 46, Třeboň) vložil Fond národního majetku ČR, a majetku svazku, který
  se nachází na území obce Třeboň (k. ú. Třeboň, Břilice, Branná, Přeseka, Holičky u Staré Hlíny, Stará Hlína)
  včetně pozemků, na kterých je majetek umístěn a pokud
  je ve vlastnictví svazku. Žádost se bude vztahova
  t
  i
  na majetek odpovídající těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem obcí „Vodovod Hamr“ pořízen do
  31.12.2013. Podání žádosti bude učiněno do 30.09.2013
  II. schvaluje
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  43
  zajišťování správy a provozování
  veškeré vodovodní a kanalizační infrastruktury v
  majetku města na území
  obce Třeboň formou smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného
  vodohospodářského majetku společností Městská vodohospodářská s.r.o. (Palackého nám. 46, Třeboň)
  od
  01.01.2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013,
  požádat, aby v
  termínu do 31.10.2013 předložil DSO „Vodovod Hamr“ vyčíslení DPH vztahujícího se
  k
  převáděnému majetku, včetně upř
  esnění převáděného majetku, který bude dobrovolným svazkem pořízen
  do 31.12.2013 a následně převeden na město Třeboň.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  pan Petr Kohout
  , Ing. Jiří Houdek
  , paní Anna Kahounová
  , PaedDr. Jan Váňa, pan Zdeněk
  Mráz
  , Ing. Pavel Hajna, Ing.
  Miroslav Kajan
  , Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  -
  odchody a příchody:
  22:00 Kohoutová

  odchod

  počet 22
  22:02 Kohoutová

  příchod

  počet 23
  22:09 Neužil

  odchod

  počet 22
  22:11 Neužil

  příchod

  počet 23
  22:39 Košinová

  odchod

  počet 22
  22:47 košinová

  p
  říchod

  počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  10
  5
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr
  podání žádosti o bezplatné
  převedení
  nepeněžitého vkladu, majetku, který
  v
  jeho prospěch do Dobrovolného svazku obcí „Vodovod
  Hamr“ (se sídlem Palackého nám. 46, Třeboň) vložil Fond národního majetku ČR, a
  majetku svazku, který
  se nachází na území obce Třeboň (k. ú. Třeboň, Břilice, Branná, Přeseka, Holičky u Staré Hlíny, Star
  á Hlína)
  včetně pozemků, na kterých je majetek umístěn a pokud je ve vlastnictví sva
  zku. Žádost se bude vztahovat
  i
  na majetek odpovídající těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem obcí „Vodovod Hamr“ pořízen do
  31.12.2013. Podání žádosti bude učině
  no do 30.09.2013
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  14
  Proti:
  1 Zdrželi se: 7 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO
  22:52 Kahounová

  odchod

  počet 22
  22:53 Elexhauser

  odchod

  počet 21

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Požadavek zastupitelů ODS - zrušení usnesení ZM č. 3 3/2013-24 ze dne 18. 3. 2013. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Doplnění bodu

  požadavek zastupitelů ODS

  zrušení usnesení Z
  M č. 33/2013
  -
  24 ze dne 18.03.2013.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města projednala požadavek zastupitelů ODS
  -
  z...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  Doplnění bodu

  požadavek zastupitelů ODS

  zrušení usnesení Z
  M č. 33/2013
  -
  24 ze dne 18.03.2013.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města projednala požadavek zastupitelů ODS
  -
  z
  ařazení bodu na jednání zastupitelstva dne
  09.09.2013
  -
  „Návrh na zrušení usnesení
  zastupitelstva města č. 33/2013
  -
  24 ze dne 18.03.2013“. Rada
  města u
  s
  nesením č. 656/
  2013
  -
  88
  ze dne 03.09.2013
  sc
  hválila zařazení bodu na jednání
  zastupitelstva
  města, přestože návrh byl předložen 29.08.2013 (v důvodové zprávě zpracované předkladatelem je uvedeno
  datum 29.09.2013), což je v
  rozporu s
  článkem 4, odstavec 2 Je
  dnacího řádu zastupitelstva města.
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně v
  čl. 4 odst. 2 stanoví, že „p
  rávo předkládat návrhy k
  zařazení na
  pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva mají jeho členové, rada a výbory nejpozději 10 dnů
  před kon
  áním poslední rady města před termínem připravovaného zastupitelstva. Navrhne
  -
  li písemně člen
  zastupitelstva nebo výbor zařazení záležitosti na pořad jednání, projedná zařazení požadovaného bodu na
  pořad nejbližšího zasedání zastupitelstva rada. Nevyhoví
  -
  l
  i návrhu, musí navrhovateli sdělit důvody
  nezařazení jeho návrhu. Trvá
  -
  li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o zařazení záležitosti na
  pořad příštího jednání zastupitelstvo”.
  Usnesení RM č. 656/
  2013
  -
  88:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  zařaze
  ní bodu na pořad jednání zastupitelstva města Třeboně dne 09.09.2013

  „N
  ávrh na zrušení usnesení
  zastupitelstva města č. 33/2013
  -
  24 ze dne 18.03.2013“.
  II. ukládá
  tajemnici zajistit zařazení a přípravu materiálu na jednání zastupitelstva dne 09.09.2013
  Us
  nesení ZM č.
  :
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. ruší
  usnesení č. 33/2013
  -
  24 v
  plném znění.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Houdek
  , Ing. Milan Hlásek, MUDr. Antonín Doležal
  , Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
  , Zde
  něk Mráz
  -
  odchody a příchody:
  22:59 Elexhauser

  příchod

  počet 23
  Ing. Jiří
  Vopátek
  , Ph.D. vznesl
  protinávrh:
  Usnesení ZM č.
  107
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I.
  žádá
  radu města
  v
  působnost
  i valné hromady
  , aby se na svém nejbližší
  m jednání
  investicí na lázních Berta věcně
  zabývala
  a na nejbližším
  jednání ZM předložila zprávu, včetně případného příslušného usnesení, které bylo
  zastupitelstvem města přijato.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 3 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Účetní uzávěrka za rok 2012 a závěrečný účet za rok 2012. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Účetní uzávěrka za rok 2012 a závěrečný účet
  z
  a
  rok 2012.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá
  zastupitelstvu
  města na základě usn
  esení č.
  418/2013
  -
  80
  ze dne...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Účetní uzávěrka za rok 2012 a závěrečný účet
  z
  a
  rok 2012.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá
  zastupitelstvu
  města na základě usn
  esení č.
  418/2013
  -
  80
  ze dne 07.06.2013
  k
  projednání návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 a zároveň účetní závěrku města Třeboně
  za rok 2012.
  Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní
  závěrky. Uve
  denou povinnost přinesla novela zákona o účetnictví, vyhlášená ve
  Sbírce zákonů pod
  č.
  239/2012 s
  účinností od 01.08.2012. U obce schvaluje účetní závěrku zastupitelstvo obce. Účetní závěrka
  vybraných účetních jednotek má být schválena do 6 měsíců ode dne,
  ke kterému se účetní závěrka
  sestavuje, tedy v
  případě účetní závěrky sestavené k
  31.12.2012 do 30.06.2013.
  Odbor finanční a majetkový předkládá následující podklady pro schválení účetní závěrky města:

  Účetní závěrku města, kterou tvoří:
  o
  Rozvaha ÚSC sesta
  vená k
  31.12.2012
  o
  Výkaz zisku a ztráty ÚSC sestavený k
  31.12.2012
  o
  Příloha účetní závěrky

  Inventarizační zprávu (souhrnnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni
  31.12.2012)

  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboně za rok
  2012
  Uvedené dokumenty kromě inventarizační zprávy jsou přílohou návrhu závěrečného účtu, a proto je odbor
  finanční a majetkový přikládá pouze jednou právě jako přílohu závěrečného účtu. Inventarizační zpráva je
  samostatnou přílohou podkladového materiálu.
  Odbor finanční a majetkový dále předkládá
  zastupitelstvu
  města k
  projednání návrh závěrečného účtu za rok
  2012, který v
  souladu s § 17 zákona č.
  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
  schvaluje zastupitelstvo města v
  termínu do 30.06.2
  013. Součástí závěrečného účtu je podle § 43 zákona
  č.
  128/2000 Sb., v
  platném znění, zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2012. Přezkoumání
  hospodaření města provedla auditorská společnost TOP AUDITING, s.
  r.
  o., Kotlářská 931/53, 602
  00 Brn
  o.
  Jménem auditorské společnosti provedli přezkoumání hospodaření města JUDr. Antonín Husák (auditor,
  oprávnění auditora KAČR č
  . 0098, licence auditora ÚDVA č
  . 236) a pracovn
  íci auditorské společnosti
  Ing.
  Eva Kopřivová a Vladimír Šrytr.
  Územní celek je ve
  smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona
  č.
  420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k
  nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě a podat o tom
  písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy. Závěr
  zprávy auditora konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 10, odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona
  nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření
  v
  budoucnosti.
  Předkládaný závěrečný účet města má ná
  sledující součásti:

  Hodnotící zpráva v
  členění na:
  o
  Souhrnné výsledky za rok 2012
  o
  Příjmy v
  roce 2012
  o
  Výdaje v
  roce 2012
  o
  Hospodaření s
  majetkem města
  o
  Monitoring hospodaření
  o
  Tvorba a použití účelových fondů
  o
  Hospodaření příspěvkových organizací zřízených měste
  m Třeboň
  o
  Hospodaření právnických osob založených městem Třeboň
  o
  Přezkoumání hospodaření a účetní závěrky města Třeboň za rok 2012
  o
  Doplňující informace k
  závěrečnému účtu
  o
  Seznam použitých zkratek a pojmů
  o
  Seznam příloh

  Přílohy, kterými jsou:
  o
  Podrobný pře
  hled
  o plnění rozpočtu příjmů:
  str. 1

  5
  o
  Podrobný p
  řehled o plnění rozpočtu výdajů:
  str. 6

  17
  o
  Financování:
  str. 17
  o
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
  o
  Výkaz o plnění rozpočtu
  o
  Účetní závěrka sestavená k
  31.12.2012
  o
  Přehled o hospodaření příspěvkových org
  anizací (samostatně)
  o
  Přehled o hospodaření právnických osob (samostatně)
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  4
  Rada města návrh závěrečného účtu a účetní závěrku projednala dne 07.06.2012 a přijala následující
  usnesení:
  Usnesení RM č.
  418/2013
  -
  80
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  účetní závěrku města za rok 2012.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  závěrečný účet města za rok 2012 v
  četně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboň za rok
  2012.
  III. doporučuje zastupitelstvu města schválit
  závěrečný účet města s vyjádřením souhlasu s
  celoročním hospodařením bez výhrad.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit ú
  četní závěrku města za rok 2012 a závěrečný účet města za
  rok 2012 včetně příloh na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní
  Anna Kahounová

  aktiva jsou ve výši přes 2 mld. Kč.
  , vznesla dotaz, zda se dělaly odhady nemovit
  ostí
  nebo z
  jakých čís
  el se vycházelo
  . Ja
  k tato suma přes 2 mld. vznikne,
  je to účetní
  hodnota nebo se udělaly
  odhady?
  Ing. Jiří Houdek
  Ing.
  Jitka Filípková

  jedná se o účetní hodnotu
  .
  paní Anna Kahounová

  navrhuje znovu ocenit nemovitosti, protože účet
  ní hodnota nevypovídá o
  hodnotě
  nemovitostí
  .
  paní Jitka Filípková

  účetní hodnota je nastavená,
  nelze
  přehodnocovat
  .
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  jedná se o hodnoty z
  účetních výkazů, v
  účetních výkazech se eviduje majetek
  v
  tzv.
  historických (vstupních, po
  řizovacích) cenách
  .
  Ing. Jan Ďoubal

  ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření spol.
  Top
  Audi
  ting se uvádí vý
  počet
  ukazatelů. E
  xistuje interpretace těch
  to
  ukazatelů
  , srovnání s
  minulými lety
  ?
  Ing. Jiří Houdek

  je to ve zprávě
  auditora
  .
  PaedDr. Jan Váň
  a

  udělil pochvalu OFM za pečlivé zpracování závěrečného účtu. P
  o formální stránce
  je
  závěrečný účet zpracován výborně
  ,
  obsahová stránka je smutná
  .
  Všechny ukazatele ukazují, že
  hospodaření města nebylo optimální.
  -
  zadlužení 163 mil. ke konci roku 2012
  ,
  nárůst
  o
  proti roku 2011
  -
  město Třeboň v
  roce 2012 nehospodařilo dobře
  -
  str. 16:
  tabulka

  aktiva celkem
  , není zřejmé, proč jsou rozdíly tak vysoké
  -
  str. 10:
  tabulka

  běžné výdaje vzrostly
  paní Anna Kahounová

  na lednovém jednání ZM
  žádala o
  předlože

  audit
  u
  na IKS
  , který doposud
  neobdržela
  .
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  ocenil práci odboru
  finančního a majetkového
  a paní tajemnice
  . P
  odal podrobné
  informace o
  účetní závěrce a
  závěrečném účtu
  za rok 2012
  . I
  nformoval o jednání finančního výboru
  .
  -
  odchody
  a příchody:
  17:20 Janíček

  příchod

  počet 21
  17:22 Doležal

  příchod

  počet 22
  17:28 Korda

  odchod

  počet 21
  17:32 Korda

  příchod

  počet 22
  17:5
  0
  Neužil

  odchod

  počet
  21
  17:54 Neužil

  příchod

  počet 22
  17:57 Kahounová

  odchod

  po
  čet 21
  17:57 Váňa

  odchod

  počet 20
  17:59 Kahounová

  příchod

  počet 21
  18:01 Váňa

  příchod

  počet 22
  18:02 Kohoutová

  odchod

  počet 21
  18:
  05 Kohoutová

  příchod

  počet 22
  -
  požadavky:
  Ing.
  Jan Ďoubal
  pož
  aduje
  vývoj ukazatelů
  za čtyři roky zpě
  t
  .
  Paní Anna Kahounová opětovně
  požaduje audit na IKS od pana Ing.
  J.
  Hlávky
  .
  PaedDr. Jan Váňa
  požaduje
  předložit
  hospodaření na IKS
  .
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  5
  2
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěr
  ku města
  za rok 2012.
  II. schvaluje
  závěrečný účet města za rok 2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  5
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti:
  5 Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 37 – „ZTV K Břilicům“ - 2. etapa. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Rozpočtové opatření č. 37

  „ZTV K
  Břilicům“
  -
  2. etapa.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města k
  proje
  dnání návrh
  rozpočtového opatření ...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Rozpočtové opatření č. 37

  „ZTV K
  Břilicům“
  -
  2. etapa.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města k
  proje
  dnání návrh
  rozpočtového opatření č. 37, které spočívá
  v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  -
  z
  položky 6121

  Zateplení čp. 1
  -
  kino, loutkové divadlo
  “, § 3322, ORJ 0750, ORG 6108000000
  v
  částce 300.000,00 Kč,
  -
  z
  položky 6121

  Cesta ze
  Staré Hlíny k Rožmberku
  -
  nový povrch
  “, § 2219, ORJ 0750, ORG
  231000100 v
  částce 500.000,00 Kč,
  -
  z
  položky 6121

  Oplocení skateparku u sportovní haly
  “, § 3412, ORJ 0750, ORG 6103000000
  v
  částce 93.700,00 Kč,
  -
  z
  položky 6121

  Divadlo J. K. Tyla
  -
  investice
  “,
  § 3312, ORJ 0750, ORG 6064000000 v
  částce
  450.000,00 Kč,
  -
  do položky 6121
  „ZTV K Břili
  cům“, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300 v
  částce 1.343.700,00 Kč.
  Popis situace:
  Usnesením RM č.
  431/2013
  -
  81
  r
  ada města Třeboně jako zadavatel veřejné zakázky
  „Třeboň,
  ZTV
  K
  Břilicům“

  2. etapa
  na základě hodnocení nabídek hodnotící komisí
  rozhodla
  ,
  že nejvhodnější
  nabídkou je nabídka uchazeče
  STRABAG
  ,
  a.
  s., Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, PJ Soběslav, Na
  Švadlačkách 478/II, 392 19 Soběslav
  ,
  za celkovou cenu
  8.804.68
  4,00
  Kč včetně DPH.
  Dále schválila
  a
  doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 37, jehož důvodem je pokrytí nákladů na
  financování akce dle výše uvedeného výběru zhotovitele a doplacení společnosti E.ON na zajištění
  kabelových rozvodů
  v lokalitě. Při sestavování rozpočtu na rok 2013 předpokládal odbor rozvoje a investic,
  že v
  roce 2013 budou na akci „ZTV K
  Břilicům“

  2. etapa provedeny veškeré inženýrské sítě a podklady
  komunikací včetně první vrstvy asfaltů a v
  roce 2015 po dokončení
  většiny rodinných
  domů budou
  dokončeny chodníky a
  komunikace, tak aby nedošlo k
  poškození chodníků a vozovky. S
  ohledem na situaci
  na trhu stavebních prací bylo rozhodnuto dokončit akci v
  celém rozsahu v
  tomto roce. Vedla k
  tomu obava
  z
  možnosti, že stave
  bní firma, která provede inženýrské sítě a
  podklady
  komunikací do termínu úplného
  dokončení může zaniknout, což by přineslo řadu problémů s
  úplným dokončením včetně záruk.
  Usnesení RM č.
  431/2013
  -
  81
  :
  Rada města Třeboně jako zadavatel veřejné zakázky
  „Třeb
  oň, ZTV K
  Břilicům“

  2. etapa
  na základě
  hodnocení nabídek hodnotící komisí
  I. rozhodla,
  že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče
  STRABAG a.s., Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, PJ
  Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, 392 19 Soběslav
  za celkovou cenu
  8.804.684,00
  Kč včetně DPH.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit další postup dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v
  platném
  znění, a předložit smlouvu s
  vybraným uchazečem starostovi k
  podpisu.
  III. schvaluje
  a doporučuje zastupit
  elstvu schválit
  provedení rozpočtového opatření
  č. 37, které spočívá v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
  rozpočtu
  -
  z
  položky 6121

  Zateplení čp. 1
  -
  kino, loutkové divadlo
  “, § 3322, ORJ 0750, ORG 6108000000
  v
  částce 300.000,00 Kč,
  -
  z
  položky
  6121

  Cesta ze Staré Hlíny k Rožmberku
  -
  nový povrch
  “, § 2219, ORJ 0750, ORG
  231000100 v
  částce 500.000,00 Kč,
  -
  z
  položky 6121

  Oplocení skateparku u sportovní haly
  “, § 3412, ORJ 0750, ORG 6103000000
  v
  částce 93.700,00 Kč,
  -
  z
  položky 6121

  Divadlo J. K. Tyla
  -
  investice
  “, § 3312, ORJ 0750, ORG 6064000000 v
  částce
  450.000,00 Kč,
  -
  do položky 6121
  „ZTV K Břili
  cům“, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300 v
  částce 1.343.700,00 Kč.
  Čís.
  RM
  ÚZ
  ORG
  ORJ
  Paragraf
  Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  o
  patření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  37.
  6108000000
  0750
  3322
  6121
  300,0
  300,0
  -
  300,0
  0,0
  231000100
  0750
  2219
  6121
  500,0
  500,0
  -
  500,0
  0,0
  6103000000
  0750
  3412
  6121
  96,6
  96,6
  -
  93,7
  2,9
  6064000000
  0750
  3312
  612
  1
  450,0
  450,0
  -
  450,0
  0,0
  219000300
  0750
  2219
  6121
  7 715,0
  7
  715,0
  +1
  343,7
  9
  058,7
  IV. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému
  předložit podklad na jednání zastupitelstva
  města 24.06.2013
  .
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  10
  Tento předkládaný návrh
  má dopad na
  schválený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením.
  Vztah předkládaného materiálu k
  dani z

  idané hodnoty (DPH) není žádný
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  vznesl
  připomínk
  u
  k
  sestavení rozpočtu na rok 2014
  .
  PaedDr. Jan Váňa

  k
  položce

  Zateplení čp. 1
  -
  kino, loutkové divadlo


  upozornil na to, že
  v
  Loutkovém
  divadle dochází k
  velkým tepelným ztrátám, bylo by dobré udělat zateplení v
  nejbližší možné době
  .
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  5
  7
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření
  č. 37, které spočívá v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
  rozpočtu
  -
  z
  položky 6121

  Zateplení čp. 1
  -
  kino, loutkové divadlo
  “, § 3322, ORJ
  0750, ORG 6108000000
  v
  částce 300.000,00 Kč,
  -
  z
  položky 6121

  Cesta ze Staré Hlíny k Rožmberku
  -
  nový povrch
  “, § 2219, ORJ 0750, ORG
  231000100 v
  částce 500.000,00 Kč,
  -
  z
  položky 6121

  Oplocení skateparku u sportovní haly
  “, § 3412, ORJ 0750, ORG 6103000000
  v
  částce 93.700,00 Kč,
  -
  z
  položky 6121

  Divadlo J. K. Tyla
  -
  investice
  “, § 3312, ORJ 0750, ORG 6064000000 v
  částce
  450.000,00 Kč,
  -
  do položky 6121
  „ZTV K Břilicům“, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300 v
  částce 1.343.700,00 Kč.
  Čís.
  RM
  ÚZ
  ORG
  ORJ
  Paragraf
  Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  37.
  6108000000
  0750
  3322
  6121
  300,0
  300,0
  -
  300,0
  0,0
  231000100
  0750
  2219
  6121
  500,0
  500,0
  -
  500,0
  0,0
  6103000000
  0750
  34
  12
  6121
  96,6
  96,6
  -
  93,7
  2,9
  6064000000
  0750
  3312
  6121
  450,0
  450,0
  -
  450,0
  0,0
  219000300
  0750
  2219
  6121
  7 715,0
  7
  715,0
  +1
  343,7
  9
  058,7
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasov
  ání:
  Pro:
  22
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  18:29 Kahounová

  odchod

  počet 21

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 43 - oprava Mlýnské stoky. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Rozpočtové opatření č. 43
  -
  oprava Mlýnské stoky.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá
  zastupitelstvu města
  k
  projednání
  návrh rozpočtové
  ho opatření č.
  43,
  kter...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Rozpočtové opatření č. 43
  -
  oprava Mlýnské stoky.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá
  zastupitelstvu města
  k
  projednání
  návrh rozpočtové
  ho opatření č.
  43,
  které spočívá
  v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z
  položky
  5169 Deratizace
  ve výši
  90.000,00
  Kč, z
  položky
  6121 Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače)
  ve výši
  460.000,00
  Kč, z
  položky
  5171
  Oprava stoky
  Rašelina
  ve výši
  150.000,00
  Kč na položku
  5171 Opravy na městských rybnících
  ve výši
  700.000,00
  Kč.
  Popis situace:
  Usnesením RM č.
  470/2013
  -
  81
  ze dne 12.06.2013
  rada města Třeboně schválila a
  doporučila
  zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.
  43
  -
  oprava Mlýnské stoky. Z
  důvodu intenzivních
  průsaků a podmáčení přilehlých pozemků Mlýnské stoky v
  Lesní
  ulici připravil odbor rozvoje a
  investic
  k
  realizaci opravu úseku v
  délce cca 75 m betonovými prefabrikáty.
  Rekonstruovaná část naváže na část
  op
  ravenou již v
  minulosti. Předpokládaná cena realizace dle rozpočtu projektanta je cca 1.000.000
  ,00
  Kč,
  proto
  je
  předkládá
  n
  návrh k
  navýšení položky „Opravy na městských rybnících“ provedením
  rozpočtového
  opatření č. 43.
  Usnesení RM č.
  470/2013
  -
  81
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  rozpočtové opatření č. 43, které spočívá v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  -
  z
  položky 5169 Deratizace,
  §
  1014,
  ORJ
  0750, ORG 0
  009750000000,
  UZ 0
  v
  částce 90.000,00 Kč
  -
  z
  položky 6121 Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače),
  §
  2212,
  ORJ
  0750
  , ORG
  0006085000000,
  UZ 0
  v
  částce 460.000,00 Kč
  -
  z
  položky 5171 Oprava stoky Rašelina,
  §
  2341,
  ORJ
  0750, ORG 0009750002029,
  UZ 0
  v
  čás
  tce
  150.000,00 Kč
  -
  do položky
  5171 Opravy na městských rybnících, § 2341, ORJ 0750, ORG 00097500020
  25, UZ 0
  v
  částce 700.000,00 Kč.
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  12
  Čís.
  RM
  ÚZ
  ORG
  ORJ
  Paragraf
  Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku
  po
  RO
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  43.
  0
  9750000000
  0750
  1014
  5169
  200,00
  200,00
  -
  90,00
  110,00
  0
  6085000000
  0750
  2212
  6121
  700,00
  550,00
  -
  460,00
  90,00
  0
  9750002029
  0750
  2341
  5171
  150,00
  150,00
  -
  150,00
  0,00
  0
  9750002025
  0750
  2341
  5171
  302,00
  30
  2,00
  +700,00
  1.002,00
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtové opatření na jednání ZM
  dne 24.06.2013.
  Tento předkládaný návrh
  má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  r
  ozpočtovým opatřením.
  Vztah předkládaného materiálu k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH):
  u návrhu akce
  bude uplatňován
  úplný odpočet DPH
  .
  Zdůvodnění odpočtu:
  Mlýnská stoka je předmětem nájemní smlouvy
  s
  Rybářstvím Třeboň
  ,
  a.
  s.
  ,
  ze dne 30.06.2005.
  Diskuse:
  -
  di
  skutující:
  paní Anna Kahounová
  , Ing. Pavel Hajna
  , Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  , pan Zdeněk Mráz
  -
  odchody a příchody:
  18:33 Ďoubal

  příchod

  počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  5
  9
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města
  Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 43, které spočívá v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  -
  z
  položky 5169 Deratizace,
  §
  1014,
  ORJ
  0750, ORG 0009750000000,
  UZ 0
  v
  částce 90.000,00 Kč
  -
  z
  položky 6121 Místa pro přecházení (ostr
  ůvky, radary, blikače),
  §
  2212,
  ORJ
  0750,
  ORG
  0006085000000,
  UZ 0
  v
  částce 460.000,00 Kč
  -
  z
  položky 5171 Oprava stoky Rašelina,
  §
  2341,
  ORJ
  0750, ORG 0009750002029,
  UZ 0
  v
  částce
  150.000,00 Kč
  -
  do položky
  5171 Opravy na městských rybnících, § 2341, ORJ 0750,
  ORG 0009750002025, UZ 0
  v
  částce 700.000,00 Kč:
  Čís.
  RM
  ÚZ
  ORG
  ORJ
  Paragraf
  Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  43.
  0
  9750000000
  0750
  1014
  5169
  200,00
  200,
  00
  -
  90,00
  110,00
  0
  6085000000
  0750
  2212
  6121
  700,00
  550,00
  -
  460,00
  90,00
  0
  9750002029
  0750
  2341
  5171
  150,00
  150,00
  -
  150,00
  0,00
  0
  9750002025
  0750
  2341
  5171
  302,00
  302,00
  +700,00
  1.002,00
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a
  majetkovému zajistit plnění usnesení.
  V
  ýsledek hlasování:
  Pro:
  22
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENo

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2013. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Finanční příspěvky v
  oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2013.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 384/2013
  -
  79 ze dne 29.05.2...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Finanční příspěvky v
  oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2013.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 384/2013
  -
  79 ze dne 29.05.2013
  k
  projednání
  poskytnutí příspěvků na celoroční
  č
  innost a jednorázovou akci organizacím působícím v
  oblasti
  tělovýchovy a sportu. Výše těchto příspěvků překračuje 50.000,00 Kč a proto podléhají schválení
  zastupitelstva města.
  Žádosti jednotlivých žadatelů projednala Komise mládeže a sportu dne 06.05.2013
  ,
  která navrhla rozdělení příspěvků jako podklad pro rozhodování rady města. Rada města na svém zasedání
  dne 29.05.2013 schválila příspěvky do 50.000,00 Kč, na které již byly připraveny smlouvy k
  podpisu
  a
  příspěvky nad 50.000,00 Kč, které doporučuje zastu
  pitelstvu města schválit.
  Usnesení RM č.
  384/2013
  -
  79
  :
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zápis z jednání Komise mládeže a sportu dne 06.05.2013.
  II. schvaluje
  poskytnutí finančních příspěvků žadatelům o příspěvky v
  oblasti tě
  lovýchovy a sportu takto:
  Žadatel
  Účel
  Příspěvek 2013 (v Kč)
  SK Boxing Třeboň
  Evropský turnaj mládeže
  㘮〬
  Hokej Třeboň
  Turnaj o Tyršův pohár
  ㌮〬
  TJ Jiskra Třeboň
  házená
  Turnaj o pohár pětilisté růže
  (日)⸰〰ⰰ
  TJ Jiskra Třeboň
  házená
  Jihočeský pohár mládeže
  (日)⸰〰ⰰ
  ⁊愠

  stolní tenis
  Turnaj mládeže
  㘮〬
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  15
  TJ Jiskra Třeboň
  -
  tenis
  Prázdninový turnaj mládeže
  18.000,00
  TJ Jiskra Třeboň
  -
  florbal
  Florbalové turnaje
  20.000,00
  TJ Jiskra Třeboň
  -
  fotbal
  Fotba
  lové turnaje mládeže
  20.000,00
  TJ Jiskra Třeboň
  -
  korfbal
  Turnaj Europa Shield
  15.000,00
  Solarenvi, a.
  s. Třeboň
  Běh o Sluneční pohár
  5.000,00
  TJ OK Tolar J.
  Hradec
  Orientační běh ve sprintu
  5.000,00
  SK Powerbulls Třeboň
  Mistrovství Čech v
  benčpresu
  5.000,00
  Asociace TOM Zálesáci Třeboň
  Činnost 2013
  28.500,00
  Hokej Třeboň
  Činnost 2013
  40.500,00
  SK Boxing Třeboň
  Činnost 2013
  36.000,00
  Judo Třeboň
  Činnost 2013
  36.000,00
  Jezdecký klub Obora Třeboň
  Činnost 2013
  16.500,
  00
  SK Powerbulls Třeboň
  Činnost 2013
  12.000,00
  Český rybářský svaz Třeboň
  Dětské rybářské závody
  5.000,00
  Klub třeboňských kaprů Třeboň
  Dračí Mistrovství Světa Třeboň
  15.000,00
  TJ Jiskra Třeboň
  -
  tenis
  Davis Cup a Fed Cup
  10.000,00
  III. s
  chvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  poskytnutí finančních příspěvků žadatelům o příspěvky v
  oblasti tělovýchovy a sportu takto:
  Žadatel
  Účel
  Příspěvek 2013 (v Kč)
  TJ Jiskra Třeboň
  veslování
  Výstavba a složení vesl. dráhy
  㠰⸰〰ⰰ
  Slovan Břilice
  Činnost 2013
  ᄀ㠮㔰〬〰
  慥睯
  do Třeboň
  Činnost 2013
  ᄀ㔮㔰〬〰
  TJ Jiskra Třeboň
  Činnost 2013
  㠴㐮㔰〬〰
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy na příspěvky do 50.000,00 Kč k
  podpisu starostovi
  města, příspěvky nad
  50.000,00 Kč předložit ke schválení na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  doc. MUDr.
  Miloš Velemínský
  , CSc
  .

  je
  členem tenisového klubu
  , byl požádán, aby podpořil žádost, která
  se týká rekonstrukce šaten
  na tenisovém hř
  išti
  .
  Ing. Jiří Houdek

  tuto žádost jsme dostali, ale není předmětem těchto příspěvků
  . P
  říspěvky jsou na p
  rovoz,
  záležitost i
  nvestice výstavby se řeší s
  ORI. B
  ude předmětem diskuze nad rozpočtem na rok 2014, letos
  investičně není v
  plánu
  .
  Ing. Jiří Vopáte
  k, Ph.D.

  námět na urychlení podávání žádostí v
  ZM
  v
  příštím roce
  .
  PaedDr. Jan Váňa

  tím, ž
  e někdo dodá vyúčtování později
  ,
  by se neměli trestat ostatní žadatelé
  . Navrhuje
  dávat do ZM
  ve dvou, třech termínech.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  61
  /2013
  -
  2
  6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na činnost a jednorázovou akci takto:
  Žadatel
  účel
  Příspěvek 2013
  (Kč)
  TJ Slovan Břilice
  činnost v
  潣攠(日)
  ᄀ㠮
  㔰〬〰
  慥潮


  HYO Třeboň
  činnost v
  潣攠(日)
  ᄀ㔮
  㔰〬〰
  TJ Jiskra Třeboň
  činnost v
  潣攠(日)
  㠴㐮㔰〬〰
  TJ Jiskra Třeboň
  výstavba a složení veslařské dráhy
  䱡杯⁁扡湯
  㠰⸰〰ⰰ
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k
  podpis
  u.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  22
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  19:02 Kahounová

  odchod

  počet 21

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA, a. s. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost
  MIVA
  ,
  a
  . s.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 368/2013
  -
  78 ze dne 15...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost
  MIVA
  ,
  a
  . s.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 368/2013
  -
  78 ze dne 15.
  0
  5.2013
  k
  projednání
  udělení
  souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA
  ,
  a.
  s.
  ,
  IČO
  492 41
  486, se sídlem
  Praha 8, Sokolovská 352/23
  ,
  z
  ti
  tulu žádosti právního zástupce oprávněného JUDr. Vladimíra Peška a na
  základě Vyrozumění Exekutorského úřadu Praha 1, JUDr. Ivo Luhana o dosavadním průběhu exekuce ze
  dne 11.
  0
  4.2013. Návrh na exekuci byl u shora uvedeného exekutora podán dne
  02.10.2007 a u
  snesení
  o
  nařízení exekuce nabylo právní moci dne
  0
  5.
  0
  1.2008. Oprávněný
  -
  m
  ěsto Třeboň na základě
  pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v
  Jindřichově Hradci ze dne 26.11.2002, č.
  j.
  4
  C 783/97
  -
  407 za povinným evidoval pohledávku ve výši 785
  .128,80 Kč s
  příslušenstvím, na kterou byla
  v
  rámci shora uvedeného exekučního řízení do dnešního dne vymožena částka ve výši 91.127,50 Kč.
  V
  současné době tak oprávněný za povinným eviduje pohledávku ve výši 694.001,30 Kč bez příslušenství.
  Veškeré doposu
  d vymožené prostředky byly exekutorem získány blokací bankovních účtů v
  měsíci září
  20
  11 (34.989,00
  Kč)
  a v měsíci březnu 2012 (56.138,00
  Kč) a následně byly tyto částky zaslány na účet
  oprávněného. V
  průběhu exekučního řízení byly za účelem zjištění majet
  kových poměrů povinné společnosti
  učiněny součinnostní dotazy ze strany exekutora za bankami a jinými institucemi mající možný vztah
  k
  majetkovým poměrům povinné společnosti. Poslední součinnostní dotaz byl vypraven Exekučním úřadem
  Praha 1 dne 18.
  0
  1.2013.
  Exekučním úřadem nebyl zjištěn další postižitelný majetek povinné společnosti.
  Kontrolou povinné společnosti v obchodním rejstříku a sbírce listin v
  obchodním rejstříku bylo zjištěno, že
  poslední dokumenty založené rejstříkovým soudem do sbírky listin u p
  ovinné společnosti tvoří exekuční
  příkaz z
  roku 2004 a nespecifikované usnesení o exekuci z
  roku 2006. S
  největší pravděpodobností
  společnost již nevykonává jakoukoli faktickou podnikatelskou činnost a exekuci oprávněného zřejmě
  předchází i jiné exekuce na
  povinnou společnost. S
  ohledem na shora uvedené proto útvar tajemníka
  doporučil radě města schválit a doporučit zastupitelstvu města schválit udělení souhlasu se zastavením
  exekuce.
  Po projednání v
  radě města je tento materiál předkládán zastupitelstvu.
  V
  případě neschválení
  udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA
  ,
  a.
  s.
  ,
  zastupitelstvem města, sdělí tuto
  skutečnost útvar tajemníka prostřednictvím právníka města
  právnímu zástupci oprávněného JUDr. Vladimíru
  Peškovi. Exekutorský úřad Praha
  1, JUDr. Ivo Luhan tak bude na základě vyrozumění JUDr. Vladimíra
  Peška i nadále vést exekuční řízení na společnost MIVA
  ,
  a.
  s. Exeku
  tor
  v
  případě nového zjištění
  o
  vlastnictví majetku povinného postižitelného exekucí nebo nabytí nového majetku povinným t
  ento majetek
  zajistí exekucí ve prospěch oprávněného.
  Tento předkládaný návrh nemá do
  pad na schválený rozpočet
  a
  pohledávka za povinným je i nadále vedena v
  přehledu pohledávek města Třeboň.
  Vztah předkládaného
  materiálu k
  dani z

  idané hodnoty (DPH) není
  žádný
  .
  Usnesení RM č.
  368/2013
  -
  78
  :
  Rada města Třeboně
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  v
  souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, souhlas se zastavením exekuce na společnost
  MIVA a.s., IČ 492 41
  486
  , se sídlem Praha 8, Sokolovská 352/23, jíž byl pověřen na základě usnesení
  Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 19.09.2007, č. j. 15 Nc 7633/2007
  -
  16 a na základě rozsudku
  Okresního soudu v
  Jindřichově Hradci ze dne 26.11.2002, č. j. 4 C 783/97
  -
  407, soudní
  exekutor JUDr. Ivo
  Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo náměstí 17, 120 00, Praha 2.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof.
  MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  vznesl dotaz, o jakou společnost se jedná
  .
  Ing. Jiří Houdek

  rozhodujeme to z
  toho důvodu, že máme k
  té společnosti n
  ějaké pohledávky, nejde o to,
  co to j
  e, ale jak dlouho se spor vede. J
  e to opravdu dlouhodobý spor,
  my jsme věřitelé
  .
  PaedDr. Jan Váňa, M
  gr. Terezie Jenisová
  , pan Zdeněk Mráz
  , paní Anna Kahounová, Ing. Milan Hlásek
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  vyjádřil názor, že by mělo být řečeno
  , o jakou společnost se jedná
  a
  jakou částku dluží
  .
  Karel Elexhauser

  vznesl dotaz,
  jak vznikla pohl
  edávka města Třeboně
  za
  spol. MIVA
  .
  Ing.
  Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh na odložení bodu a dopracování historie pohledávky.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  72
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  28
  I.
  odkládá
  h
  lasování o bodu zastavení exekuce za spol. MIVA.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  2
  0 Proti: 1
  Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na zák
  ladě usnesení RM č.
  476/2013
  -
  82
  k projednání
  návrh na
  jmenov...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na zák
  ladě usnesení RM č.
  476/2013
  -
  82
  k projednání
  návrh na
  jmenování pana prof. Jiřího Hlaváč
  e čestným občanem města Třeboně.
  Usnesení RM č.
  476/2013
  -
  82:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  udělení čestného občans
  tví města Třeboně panu prof. Jiřímu Hlaváčovi.
  II. ukládá
  kanceláři starosty předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2013.
  Prof. Jiří Hlaváč je klarinetistou, skladatelem,
  šéfem katedry dechových nástrojů pražské AMU
  a
  dramaturgickým ř
  editelem všech Třeboňských nocturen od roku 2004 a Abonentních koncertů od roku
  1998. Práci pro tyto hudební festivaly vykonával vždy s
  nesmírným nadšením a s
  úctou k
  městu Třeboň.
  Hudební veřejnosti jsou známy jeho aktivity v
  rovině interpretační, kompozi
  ční, pedagogické,
  popularizátorské, publicistické i moderátorské. V
  průběhu své koncertní kariéry absolvoval více jak 5000
  vystoupení ve 43 zemích Evropy, Ameriky, Asie, Afriky, Austrálie. Hrál na prestižních mezinárodních
  festivalech v
  Berlíně, Vídni, New
  Yorku, Moskvě, Amsterodamu, Oslu, Havaně, Bukurešti, Lisabonu,
  Madridu, Sofii, Paříži, Mnichově aj.
  V
  roce 1975 založil soubor Barock Jazz Quintet a v
  postu uměleckého
  vedoucího stojí dodnes, od roku 1972 je členem Českého dechového tria a působí i jako k
  omorní partner
  nebo sólista. Repertoár Jiřího Hlaváče zahrnuje díla všech slohových období, významně je zastoupena
  hudba 20. století a též hudba na pomezí vážné hudby a jazzu. Je držitelem prestižních ocenění: Zlatý štít za
  CD Genus
  (1989), Gramy Classic (
  1993), Man of the Year (1998), Cena Rudolfa II. (2004), Světová cena
  míru za umělecký přínos (2006). Jiří Hlaváč je autorem řady skladeb klasické i jazzové hudby i rozhlasových
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  30
  a televizních pořadů, k
  jeho aktivitám patří i činnost v
  hudebních institucích.
  Od roku 1989 je např. členem
  AICM v
  New Yorku, stojí v
  čele výborů mezinárodních soutěží Pražské jaro a Concertino Praga, v letech
  1999
  -
  2006 byl děkanem Hudební fakulty AMU, kde dnes působí jako profesor klarinetové třídy a vedoucí
  katedry dechových nástr
  ojů. Je předsedou Rady Asociace hudebních umělců a vědců a je předsedou
  Kolegia pro udílení cen Thalie.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  upozornil na problém s
  udělením čestného občanství panu prof.
  Petráškovi
  před deseti lety
  , jednalo se o nějaký
  administrativní zádrhel
  , byly na to předpisy
  .
  Ing. Jiří Houdek
  pan Zdeněk Mráz

  Starosta poslední dobou, jak kráčí po Třeboni, tak občas ho něco napadne a rozhodne
  se to vyřešit sám z
  fleku, z
  v
  oleje s
  tím, že já s
  tímhle postupem
  nemůžu souhlasit. Já to beru tak, že
  jestliže
  jsem ve vedení města
  společně s
  Terezou a myslím si, že s
  tajemnicí a
  samozřejmě společně
  se starostou,
  tak by měly být určité
  věci, nejen to, co tu teď budeme projednávat, projednávány
  předem
  . Je pro m
  ne
  nedůs
  tojné a nepřijatelné, aby se určité věci řešily tak, že už je rozhodnuto a pak se na to něco lepilo. To už
  je za mnou, to jsme si se starostou vysvětlili na RM, dál bych se k
  tomu nevracel. To byly jiné věci. Ale po
  radě uteklo dalších pět dní a z
  ničeho n
  ic jsem se dozvěděl, že budeme dávat čestné občanství panu prof.
  Hlaváčovi. Já si ho velice považuji, znám ho. Byl jsem s
  ním několikrát v
  jeho společnosti.
  Své kvality má
  nezpochybnitelné. P
  ro
  mn
  e
  je nepřijatelné a nemožné, aby mi bylo v
  pondělí po RM řeč
  eno, že na ZM
  udělíme prof. Hlaváčovi čestné občanství. Na základě toho jsem se k
  tomu postavil tak, jak jsem se postavil,
  budu citovat ze zápisu: z
  tel. hlasování RM: „pan místostarosta Mráz nesouhlasí s
  tel. hlasováním.“ Jestliže
  někomu uděluji čestné ob
  čanství, tak by z
  m
  ého pohledu obyčejného člověka s
  e středoškolským vzděláním
  mělo dojít k
  nějaké diskuzi, popovídat si o tom. Ten čestný občan není čestným občanem starosty města,
  ten je čestným občanem nás všech, všech zastupitelů města, kteří se k
  tomu
  vyjádří.
  Já to vnímám tak, že
  tento návrh
  nepodpořím, protože toto vyhlášení nebylo důstojné tomuto třeba budoucímu čestnému
  občanovi města Třeboně.
  Ing. Jiří Houdek

  čestné občanství nemá a nemusí mít žádná
  pravidla
  . D
  o této chvíle je nemáme, pokud je
  bu
  deme chtít vytvořit, vytvořme si je
  . U
  vedl příklady minulých udělení čestného občanství
  . J
  e pravdou
  , že
  tento návrh vzešel až po
  jednání
  RM
  . J
  e na zastupitelích, aby rozhodli, zda to je či není důstojný postup
  . J
  e
  přesvědčen o tom,
  že když nejsou žádná pra
  vidla, tak každý může na
  jednání
  Z
  M
  nebo i na RM
  navrhnout
  kohokoliv, kdykoliv
  . O
  mluvil se za procesní chybu
  .
  paní Anna Kahounová

  dochází k
  devastaci
  , znevážení
  čestného občanství
  . N
  avrhla stanovit
  pravidla pro
  uděl
  ování čestného občanství, kterými bycho
  m se řídili
  .
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  sám byl překvapen telefonickým dotazem na tuto věc
  . Z
  důraznil, že by k
  tomuto
  bodu potřeboval širší diskuzi na RM, která neproběhla
  . P
  ři tel. kontaktu m
  u
  ani nebyla známa důvodová
  zpráva.
  V
  áží
  si pana profesora
  .
  Paed
  Dr. Jan Váňa

  tato věc by měla být s
  panem profesorem předjednána, zda vůbec stojí
  o to
  ,
  být
  čestným občanem města Třeboně
  .
  U
  pozornil na to, že
  tento
  návrh přišel v
  okamžiku, kdy s
  e o panu
  Hlaváčovi
  začalo mluvit jako o kandidátovi na
  ministr
  a
  kultury
  . N
  a
  vrh
  l
  odložení
  bod
  u
  a
  vytvoření pravidel.
  Mělo by se
  počkat, jak dopadnou jeho
  ministerské ambice a pak bychom
  mohli hovořit o tom, jestli panu
  prof. Hlaváčovi udělíme čestné občanství, samozřejmě s
  jeho souhlasem
  .
  Ing. Jiří Houdek

  omluvil se každému, koh
  o se proces projednávání dotýkal, že to přišlo tak rychle, že
  proběhlo tel. hlasování
  . P
  řesto požádal o podporu
  .
  D
  odal, že se budou muset udělat pravidla, aby
  k
  takovýmto pochybením už nedošlo
  .
  Ing. Marie Košinová
  Ing. Jan Ďoubal

  dává protinávrh na odlo
  žení bodu
  .
  Mgr. Terezie Jenisová

  diskuzi
  o tom, kdo se má stát čestným občanem města považuje
  za nezbytnou jak
  na
  úrovni
  RM, tak i na ZM
  . N
  e

  pro schválení
  jakýchkoliv pravidel pro udělování
  čestného občanství
  .
  M
  yslím si, že zdaleka ne všechna města ta
  pravidla mají a pakliže pravidla mají, tak pak dochází
  k
  devalvování institutu čestného občanství, neboť se stává to, že každý, kdo naplní podmínky a, b, c, d, e, f,
  se třeba téměř automaticky stává čestným občanem
  . K
  dyž se potom podíváte do galerie těchto
  měst a obcí,
  tak zjistíte, že mají desítky, ne
  -
  li stovky čestných občanů. V
  tu chvíli
  se
  vlastně institut čestného občanství,
  který by měl být naprosto výjimečný a jedinečný, stává obyčejnou záležitostí. Z
  tohoto důvodu
  nejsem
  pro
  stanovení pravidel. Jina
  k si myslím, že jsme možná v
  minulosti rozhodovali spontánně o čestných
  občanstvích, nikoliv však neuváženě. Když se pod
  í
  váte na osobnosti, které to čestné občanství obdrželi, ať
  už to byl pan prof. Zahradník, pan kardinál Vlk nebo zes
  nulý pan prezident Vá
  clav Havel, n
  ikdy to nebylo
  uděleno bez rozmyslu
  .
  V
  ždy to byla významná osobnost, k
  terá měla vysoký morální kredit
  , která byla
  uznávána nejen v
  ČR, ale i v
  zahraničí, a která se nějakým způsobem zasloužila o město Třeboň. Tohoto
  bychom se měli i do budoucn
  a držet.
  MUDr. Antonín Doležal

  všichni jsme se shodli na tom, že si pana profesora vážíme,
  že
  udělal obrovskou
  práci pro Třeboň, je zbytečné, k
  čemu došlo
  . N
  avrhuje o
  prostit se od toho, co se stalo
  ,
  a hlasovat pro pana
  profesora
  . B
  yla by škoda, aby na z
  ákladě
  této situace
  jeho vyznamenání zapadlo
  .
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  ve věci prof. Petráška
  bylo
  jedno z
  p
  ravidel, aby pan prof. přišel
  a
  představil se
  . T
  enkrát bylo
  řečeno, že pravidla musí být
  . J
  e toho názoru, že pravidla by měla být
  .
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  31
  pan
  Z
  deněk Mráz

  nejde o prof. Hlaváče, jde o způsob, jakým připravujeme čestné občanství
  .
  paní Jaroslava Štěrbová

  pan prof. Hlaváč
  je
  tady
  naposledy, svoji kariéru v
  Třeboni končí, a určitě by si
  čestné občanství při této příležitosti
  zaslouž
  il.
  Ing.
  Franti
  šek Korda
  Mgr. Marie Florianová

  hlasováním bychom měli dát najevo, zda si prof.
  Hlaváče vážíme a zda si přejeme,
  aby byl čestným občanem
  .
  Protinávrh
  :
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. navrhuje
  o
  dložení
  návrhu
  udělení čestného občanství města Třeboně panu
  prof. Jiřímu Hlaváčovi.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 P
  roti: 13 Zdrželi se: 0
  NESCHVÁLENO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  7
  4
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  udělení čestného občanství města Třeboně panu prof. Jiřímu Hlaváčovi.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  13 Proti: 3 Zdrželi se: 6
  SCHVÁLENO

 • 25. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 1/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských a jiných obdobných zařízení. - Diskuze

  Datum: 6. 5. 2013

  t
  rušení nočního klidu v
  souvislosti s
  konzumací alkoholu.
  Účelem vyhlášky je omezit
  činnosti, které by mohly
  narušit veřejný pořádek v obci nebo být v
  rozporu s dobrými mravy...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  t
  rušení nočního klidu v
  souvislosti s
  konzumací alkoholu.
  Účelem vyhlášky je omezit
  činnosti, které by mohly
  narušit veřejný pořádek v obci nebo být v
  rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
  Cílem je
  zabezpečení
  veřejného pořádku v
  širších dimenzích (ne jen ochrana zdraví)
  ,
  do nichž spadá právo
  občanů na ochranu soukromí, nerušené užívání jejich domovů,
  dobré soužití, jako i uspokojení jejich
  oprávněných zájmů a potřeb.
  Tento předkládaný návrh
  nemá dopad na schvál
  ený/upravený rozpočet
  .
  Vztah
  předkládaného materiálu k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH)
  není
  žádný.
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  4
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Milan Hlásek

  navrhuje nehlasovat
  Ing. Jan Váňa

  nemůžeme přijímat vyhlášku, která je zaměřena na jednoho
  provozovatele, není t
  o správné a důstojné, je to nesystémové opatření
  Ing
  . Jiří Houdek

  tato provozovna
  se jeví jako nejkonfliktnější,
  vykazuje hluk
  Mgr. Anna Kohoutová
  ,
  Mgr. Terezie Jenisová
  , paní Anna Kahounová
  , doc. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc.
  , pan Bohumil Matuška
  , Vladimír
  Janíček
  , Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  -
  odchody a příchody:
  17:14 Váňa

  příchod

  počet 24
  17:31 Doležal

  příchod

  počet 25
  D
  oc. RNDr. Jiří
  Masojídek
  , CSc.
  vznesl protinávrh
  :
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. odkládá
  obecně závaznou vyhlášku města Třebo
  ně č. 1/2013,
  o ochraně veřejného pořádku při provozování
  pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby
  .
  II. ukládá
  odboru živnostenskému a správních činností
  předložit materiál na další jednání ZM
  .
  PRO: 7
  Proti: 1
  8
  Zdrželi se:
  0
  N
  ESCHVÁLENO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  40/
  2013
  -
  25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  o
  becně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 1/2013,
  o ochraně veřejného pořádku při provozování
  pohostinských zařízen
  í, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby
  .
  II. ukládá
  o
  dboru živnostenskému a správních činností zajistit plnění usnesení
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18
  Proti:
  7
  Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 25. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Poznámka J. Vopátek: kritika článků v Třeboňském světě.

  Datum: 6. 5. 2013

  Dotazy, připomínky a náměty členů za
  stupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  p
  rof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  navrhuje přemýšlet o využití náměstí v
  zimních m...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů za
  stupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  p
  rof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  navrhuje přemýšlet o využití náměstí v
  zimních měsících, za chvíli
  nebude na náměstí
  žádný život
  Ing. Jiří Houdek

  podal informace
  o projektu Města v
  rozletu
  (
  6 měst

  3 čes
  ká a 3 rakouská,
  snaha řešit
  tento problém různými aktivitami
  )
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  16
  -
  Třeboň

  spolupracuje
  s
  podnikatelskými subjekty působícími ve
  městě, pořádání různých akcí
  v
  centru
  -
  >
  cílem je
  oživit fungování historického cent
  ra
  nejen v
  období sezóny, ale i
  mimo ni
  p
  rof.
  MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  připomenul využití
  obřadní síně v
  domě
  Štěpánka Netolického
  a
  využití varhan
  pan Zdeněk Mráz

  tato zakázka je již zadaná,
  připravuje se
  i
  oprava varhan
  , dále bude naceněno jejich
  stěhování v
  případě potřeby
  pan
  Petr Kohout

  vznesl dotaz na
  majet
  ek
  , který město prodalo

  jedná se o objekt radnice, Nového Dvora,
  kláštera a Valů
  Ing. Jiří Houdek

  pokud jde o bývalou
  radnic
  i,
  do 3 let tam měl stát exkluzivní hotel,
  ale nyní je to asi 4 nebo
  5 let a
  doposud se nic neděje
  -
  Nový Dv
  ůr

  po prodeji se tam také nic neděje
  -
  Valy

  po komplikovaném prodeji
  se dosud žádná rekonstrukce neuskutečnila
  -
  k
  lášter

  je to obrovský areál, není to jen záležitost bývalých prostorů, které byly
  určeny
  pro lesy,
  nebyt
  ové záležitosti se rekonstruují
  -
  k

  šter
  má být využit pro potřeby archivu, ředitel archivu
  pan doktor Rameš je
  v
  této věci
  velmi
  optimistický
  p
  an Zdeněk Mráz

  zhodnotil
  proběhlé prodeje majetku jako legitimní
  paní Anna Kahounová

  apeluje na
  pořadatele
  trhů
  , aby zajistili
  úklid po trhovcí
  ch, aby
  po ukončení trhu
  nebyl
  na náměstí
  nepořádek
  pan Vladimír Janíček

  doplňuje, že vždy Technické služby zajišťují úklid a množství kontejnerů
  v
  požadované výši
  PaedDr. Jan Váňa

  vznesl dotaz na
  pozem
  e
  k
  u
  L
  ázní
  Aurora
  prodaný společnosti Indest Inve
  st, na kterém
  se neuskutečňuje žádná činnost, jak bylo
  při jeho prodeji sdělováno
  -
  vznesl dotaz na
  to, jaké kroky učinilo město ve věci možné přeměny jednoho z Penny
  marketů
  na Billu
  -
  jak bude město postupovat v
  případě
  výherní
  ch terminálů
  pan Zdeněk Mr
  áz

  dle informací pokračují jednání ve věci dalšího nákupního centra,
  pravděpodobně
  půjde
  o
  Kaufland
  , dle informací by měl stát na prostoru bývalého fotbalového hřiště v
  Jiráskově ulici
  .
  T
  ento
  pozemek není v
  majetku města
  .
  Mgr. Terezie Jenisová

  vystupu
  je proti nekorektním
  článkům
  v
  Třeboň
  ských
  novinách
  , dle jejího názoru
  jsou plné polopravd, cílené na osobu starosty Ing. Jiřího Houdka.
  PaedDr. Jan Váňa

  nelze nás napadat za
  dodání článků v
  termínu
  .
  -
  odchody a příchody:
  18:39 Kahounová

  odchod

  poč
  et 24
  18:40 Elexhauser

  odchod

  počet 2
  3
  18:4
  1
  Kahounová

  příchod

  počet 24
  18:41 Košinová

  odchod

  počet 23
  18:42 Florianová

  odchod

  počet 22
  18:43 Elexhauser

  příchod

  počet 23
  18:44 Košinová

  příchod

  počet 24
  18:46 Florianová

  příchod

  počet 25
  18:51 Mráz

  odchod

  počet 24
  18:51 Velemínský

  odchod

  počet 23
  18:54 Mráz

  příchod

  počet 24
  18:54 Velemínský

  příchod

  počet 25
  19:01 Kahounová

  odchod

  počet 24
  19:02 Ďoubal

  odchod

  počet 23
  19:04 Ďoubal

  příchod

  počet 24
  19:04 Kahounová

  příchod

  počet 25
  Ing. Jiří Houdek přivítal hosta p
  ana Ing. Michala Bláhu z
  České s
  pořitelny
  a vyzval zastupitele k
  případným
  dotazům ve vě
  c
  i úvěru poskytn
  utého Českou spořitelnou Bertin
  ým lázním na projekt „Ro
  z
  ší
  ření lázeňské
  infrastruktury v
  areálu
  Bertin
  ých lázní Třeboň
  “.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  citoval
  ve věci Třeboňských novin
  ze zápisů
  zastupitelst
  e
  v
  města
  ze dne
  19.04.2010 a 09.08
  .2010.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  opětovně se vyjádřil ve věci
  nedo
  držení termínu
  poskytnutí informací
  ,
  o
  které žádal,
  a upozor
  nil
  , že v
  případě opakování bude z
  je
  ho strany
  podána
  stížnost
  v
  postupu poskytnutí
  informací
  na Krajský úřad
  Ing. Milan Hlásek

  vznesl dotaz na
  výsledky
  zahraniční
  ch
  cest
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  17
  Mgr. Terezie Jenis
  ová

  uskutečnila se zatím
  pouze
  jedna zahraniční cesta
  do Dán
  s
  ka
  , která
  proběhla
  na
  základě
  pozvání
  pana velvyslance
  PhDr. Ing.
  Zdeňka Lyčky v
  souvislosti se
  zahájení
  m
  výstavy
  v
  Horsensu
  o
  dánské královně Dagmar, která
  měla
  kořeny v
  Čechách
  . Zástupci byli
  pozváni velvyslancem
  s
  cílem
  pokusu o
  znovuobnovení partnerství s
  městem Horsens
  ,
  které bylo v
  roce 2007 přerušeno, avšak město
  Třeboň o
  tom nikdy nebylo oficiálně vyrozuměno.
  PaedDr. Jan Vá
  ňa

  vznesl
  dotaz
  na
  částku
  500 tisíc
  Kč z
  IKS
  ,
  zda ji již m
  ěsto
  Třeboň obdrželo na účet
  paní Jaroslava Štěrbová

  vznesla
  dotaz na úpravu povrchu na Světské hrázi
  paní Kolíková

  vznesla dotaz na
  zhorš
  enou
  kvalit
  u
  vody
  v
  Nádražní ulici a
  dotázala se,
  na koho
  se
  mají
  občané v
  této záležitosti obráti
  t.
  Ing.
  Milan Hlásek

  kvalita vody v
  Nádražní ulici je opravdu
  špatná
  pan Petr Kohout

  informoval o poruše na vodovodním řadu v
  Dukelské
  ulici a nabídl paní Kolíkové možnost
  řešení problému

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Zástavní smlouva a podmínky partnerství města Třeboně a Bertiných lázní Třeboň, s. r. o. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

  Zástava nemovitých věcí, obchodního podílu, podmí
  nky Smlouvy o partnerství
  .
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  191/2013
  -...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Zástava nemovitých věcí, obchodního podílu, podmí
  nky Smlouvy o partnerství
  .
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  191/2013
  -
  74 ze dne 13.03.2013
  k
  projednání stanovení
  podmínek Smlouvy o partnerství včetně návrhu na zastavení nemovitých věcí
  a
  obchodního podíl
  u
  Bertiných lázní Třeboň, s. r. o.,
  na
  zajištění financování akce „Rozšíření lázeňské
  infrastruktury v
  areálu Bertiných lázní Třeboň“.
  Na základě u
  snesení číslo 690/2012
  -
  55
  ze dne 19.09.2012 R
  ada města Třeboně v působnosti Valné
  hromady Bertiných lázní Tře
  boň, s. r. o.
  I.
  schválila:
  a)
  podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „
  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných
  lázní Třeboň“
  ,
  b)
  realizaci projektu

  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“
  předkládaného
  v
  rámci 23
  . výzvy ROP,
  c)
  zajištění financování celého projektu z úvěru s celkovými výdaji ve výši do 75.000.000,00 Kč,
  d)
  zmocnění starosty města jednat o podmínkách úvěru k
  zajištění financování projektu „
  Rozšíření
  lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň

  ,
  e)
  dodatek č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 20.03.2000 uzavřené mezi Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o.,
  a
  městem Třeboň.
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  23
  Dne 30.09.2012 došlo v
  rámci vyhlášené 23. Výzvy ROP k podání žádosti o poskytnutí podpory, poté
  následovalo hodnocení a dne 26.02.2013
  Výbor Regionální rady schválil projekt k
  financování. Alokovaná
  částka pro podporu projektu je ve výši
  19.982.931,99 Kč.
  V
  rámci předkládaného projektu bylo dokládáno Prohlášení o partnerství, když partnery projektu byly město
  Třeboň a Lázně Aurora, s. r.
  o. Prohlášení o partnerství vyjadřuje souhlas s
  p
  rincipy partnerské spolupráce
  a
  pak definuje role partnera projektu ve fázi předinvestiční, investiční a provozní. V
  provozní fázi je uvedeno,
  že se jedná o zajištění spolupráce při řešení problémů plynoucíc
  h z
  provozu a jejich společné odstraňování.
  Pro úplnost uvádíme definici „partnerství“ z
  Příručky pro žadatele pro oblast podpory 3.1
  Rozvoj
  infrastruktury cestovního ruchu:
  Partnerství
  Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty (ať již soukromým
  i či veřejnými), který spočívá ve
  spolupráci subjektů ve fázi přípravy, realizace, případně v provozní fázi projektu. Subjekty působící
  v
  partnerství jsou označovány jako tzv. partneři. Partner není příjemcem ze SF ve smyslu všeobecných
  nařízení. Povaha pr
  ávních vztahů mezi příjemcem podpory a jeho partnery není založena na jakýchkoliv
  aktivitách za úhradu spojenou s projektem (
  dodavatel není partner
  ). V
  případě zapojení partnera do projektu
  doloží žadatel již v rámci žádosti o podporu projektu Prohlášení o
  partnerství/Smlouvu o partnerství, ze
  kterého/ze které je patrné zapojení partnera do jednotlivých fází projektu.
  Výše uvedené usnesení rady města schválilo zajištění financování celého projektu z úvěru s
  celkovými
  výdaji ve výši do 75.000.000,00 Kč a zmo
  cnilo starostu města jednat o podmínkách úvěru k
  zajištění
  financování projektu „
  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“
  .
  K
  zajištění financování projektu z
  úvěru na základě usnesení RM č. 690/2012
  -
  55 ze dne 19.09.2012, bod I,

  sm. c) a ze zmocnění starosty jednat o podmínkách úvěru na základě usnesení RM č. 690/2012
  -
  55 ze dne
  19.09.2012, bod I, písm. d) vyplynulo:
  Na zajištění financování projektu „
  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň
  "
  dojde
  k
  uzavř
  ení dvou Smluv o úvěru, obě Smlouvy o úvěru budou uzavřeny mezi Českou spořitelnou, a. s.,
  a
  Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o., účelem úvěrů je financování výše
  uvedeného investičního záměru
  a
  předfinancování dotace poskytované na uvedenou akci, přičemž c
  elková výše úvěru je 70.000.000,00 Kč.
  Příloha č. 1 k usnesení zastupitelstva města
  -
  podmínky úvěrů:
  -
  úvěry uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s., a Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o.,
  -
  účel úvěrů je financování investičního záměru "
  Rozšíření lázeňské in
  frastruktury v areálu Bertiných
  lázní Třeboň
  " a předfinancování dotace poskytované na tuto akci,
  -
  dva dlouhodobé úvěry ve výši 35.000.000,00 Kč,
  -
  jeden s podporou EIB, druhý bez podpory EIB,
  -
  úroková sazba pohyblivá
  minimálně
  s 5 letou fixací
  -
  čerpání úvěru v
  roce 2013 a 2014,
  -
  doba splatnosti 15 let od podpisu smlouvy o úvěru,
  -
  předčasná splátka (bez poplatku za předčasné splacení případně jiných sankcí) bude umožněna
  pouze u mimořádné splátky uskutečněné z dotace přijaté z ROP v souvislosti s
  realizací této
  in
  vestiční akce
  -
  nejpozději k
  31.03.2015,
  -
  splácení jistin čtvrtletně ve výši 943.000,00 Kč, poslední splátka bude ve výši 964.000,00 Kč,
  -
  první splátka bude k 31.03.2015, poslední splátka bude k 31.03.2028,
  -
  zástava
  -
  nemovitým majetkem ve vlastnictví města Tř
  eboně a obchodním podílem Bertiných lázní
  Třeboň, s. r. o., (bližší specifikace v
  návrhu na usnesení),
  -
  bez souhlasu banky nedojde ke změně nájemce ani vlastníka.
  Pro informaci o úvěrech:
  úroková sazba
  úvěr bez dotace EIB po dobu čerpání
  1,42%
  úvěr s
  dotací EIB po dobu čerpání
  1,17%
  úvěr bez dotace EIB po 5 let po načerpání
  2,65%
  úvěr s dotací EIB po 5 let po načerpání
  2,40%
  zaplacené úroky za prvních 5 let
  ††††††††††
  㐠〒‹〱㌸†
  dotace EIB na úroky
  ††††††††††
  ㌠㌱‸ᄄ
  㐶†
  reálně zaplacený úrok za prvních 5 let
  1 175 082,92
  výsledná úroková sazba za celé období
  1,00%
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Pavel Hajna
  , Ing. Jiří Houdek
  pan Vladimír Janíček
  ,
  paní Anna Kahounová,
  doc. RNDr.
  Jiří Masojí
  dek, CSc.
  , Ing. Marie Košinová, MUDr.
  Antonín Doležal
  ,
  Mgr. Marie Florianová,
  Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D.
  ,
  pan Karel Elexhauser, Ing. Milan Hlásek
  ,
  Mgr. Anna Kohoutová
  , paní Ladislava Hadravová
  ,
  Ing. Jan
  Ďoubal
  , JUDr. Jiří Kolban
  ,
  pan Kolík
  , pan Váňa
  ml.
  , pan
  Kahoun, pan Kubal
  -
  odchody a příchody:
  18:41 Velemínský

  odchod

  počet 22
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  24
  18:43 Velemínský

  příchod

  počet 23
  18:45 Kohout

  příchod

  počet 24
  19:19 Kahounová

  odchod

  počet 23
  19:21 Kahounová

  příchod

  počet 24
  19:36 Elexhauser

  odch
  od

  počet 23
  19:37 Jenisová

  odchod

  počet 22
  19:38 Elexhauser

  příchod

  počet 23
  19:38 Jenisová

  příchod

  počet 24
  19:49 Velemínský

  odchod

  počet 23
  19:52 Velemínský

  příchod

  počet 24
  19:57 Kahounová

  odchod

  počet 23
  19:57 Ko
  šinová

  odchod

  počet 22
  19:57 Štěrbová

  odchod

  počet 21
  19:59 Kahounová

  příchod

  počet 22
  20:00 Štěrbová

  příchod

  počet 23
  20:01 Košinová

  příchod

  počet 24
  20:03 Korda

  odchod

  počet 23
  20:06 Korda

  příchod

  počet 24
  Návrh
  na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  33
  /2013
  -
  24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přistoupení k
  závazkům Bertiných lázní Třeboň, s. r. o., Tylova 171, 379 01 Třeboň, IČ 600 67 837
  vůči
  České spořitelně, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Prah
  a 4, IČ 452 44 782 vyplývajícím
  ze Smluv
  o
  úvěrech (podmínky úvěrů jsou definovány v
  příloze č. 1 tohoto usnesení) na financování projektu
  „Rozšíření lázeňské infrastruktury v
  areálu Bertiných lázní Třeboň“, případně
  převzetí těchto dluhů a to až do
  výše 7
  0.000.000,00 Kč.
  II. schvaluje
  v souvislosti s přistoupením k
  závazkům, případně převzetím dluhů, uzavření Smlouvy o partnerství mezi
  městem Třeboň IČ 002 47 618, Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o., IČ 600 67 837 a Českou spořitelnou, a. s.,
  IČ 452 44
  782
  v
  projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury v
  areálu Bertiných lázní Třeboň“, jejímž obsahem
  bude shora uvedené a způsob úhrady plnění města Třeboně za Bertiny lázně Třeboň, s. r. o., když
  pohledávka města Třeboně za Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o.,
  bude započtena na závazek města ke
  vkladu při zvýšení základního kapitálu Bertiných lázní Třeboň, s. r. o., o kterém bude rozhodnuto nejpozději
  k 30.06.2028.
  III. schvaluje
  zastavení nemovitých věcí
  -
  části pozemku p. č. KN 1977/11 (dle geometrického plán
  u č. 3383
  -
  26 /13
  pozemek p. č. KN 1977/23) o výměře 1166 m
  2
  včetně stavby bez čp. na tomto pozemku

  ubytovací objekt A
  Lázní Aurora, s. r. o., a pozemku p. č. KN 581 o výměře 2510 m
  2
  včetně sta
  vby čp. 172

  restaurace Adéla,
  jídelny, kuchyně, ubytovacích
  pokojů, balneoprovozů a administrativní části Bertiných lázní Třeboň, s. r. o.,
  to vše v obci k. ú. Třeboň a obchodního podílu Bertiných lázní Třeboň, s. r. o., za účelem zajištění úvěru na
  financování projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury v
  areálu B
  ertiných lázní Třeboň“ ve prospěch
  České
  spořitelny
  ,
  a.
  s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 452 44
  782.
  IV. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  16 Proti: 7
  (
  jmenovitě:
  Masojídek, Kahounová, Elexhauser, Hlásek,
  Ďoubal, Kohoutová)
  Zdrželi se: 1 SCHVÁLENO

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Odpověď na dotazy klubu ODS. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

 • 23. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Ing. Vopátek - prohlášení týkající se informací kolem dotací na výstavbu ČOV

  Datum: 28. 1. 2013

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu na rok 2013. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Návr
  h rozpočtu na rok 2013.
  Důvodová zpráva:
  R
  ada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  891/2012
  -
  64
  ze dne 28.11.2012
  k
  projednání návrh rozpočtu...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Návr
  h rozpočtu na rok 2013.
  Důvodová zpráva:
  R
  ada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  891/2012
  -
  64
  ze dne 28.11.2012
  k
  projednání návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2013.
  Návrh rozpočtu vychází z
  předpokladu příjmů ve výši
  325.818.810,0
  0 Kč
  a výdajů ve výši
  311.325.745,00

  . V
  roce 2013 pak město Třeboň uhradí splátky jistin přijatých úvěrů ve výši 50.300.000,00 Kč, které
  budou kryty přebytkem rozpočtu 2013 (příjmy

  výdaje) ve výši
  14.493.065,00 Kč
  a změnou stavu na
  bankovních účtech (
  zapojení zůstatku na bankovních účtech z
  minulého období) ve výši 35.806.935,00 Kč.
  Návrh rozpočtu zahrnuje i transfery (dotace, příspěvky, granty), na něž je zákonný nárok anebo nárok na ně
  vyplývá z
  uzavřených smluv či rozhodnutí poskytovatele.
  Návrh ro
  zpočtu zahrnuje i peněžní fondy města Třeboně, tj. fond sociální, fond rozvoje bydlení a povodňový
  fond.
  Návrh rozpočtu je zpracován podle dosud platné legislativy, v
  době zpracování však ještě neprošel návrh
  státního rozpočtu ani prvním čtením ve sněmovně
  , což znamená, že nejsou potvrzeny souhrnné dotační
  vztahy státního rozpočtu, takže návrh obsahuje minimalistickou částku ve výši potvrzeného příspěvku pro
  letošní rok a případná odchylka pak bude zapracována rozpočtovým opatřením.
  Zastupitelstvo města sch
  valuje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací,
  peněžitých a věcných darů jednotlivým fyzickým a právnickým osobám. Toto ustanovení se mimo jiné
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  5
  vztahuje i na městem zřízené příspěvkové organizace, kterým jsou z
  rozpočtu města p
  oskytovány provozní
  a
  investiční příspěvky. Je proto žádoucí pro zajištění jejich rovnoměrného financování, aby současně se
  schválením rozpočtu (což je předpoklad), bylo schvalujícím orgánem výslovně odsouhlaseno poskytnutí
  příspěvků konkrétním příspěvkový
  m organizacím ve výši a na účel uváděný v
  návrhu rozpočtu.
  Zákon dále umožňuje, aby rada města v
  zájmu zabezpečení plynulého hospodaření podle schváleného
  rozpočtu mohla provádět rozpočtová opatření v
  rozsahu stanoveném zastupitelstvem města. Za tím účelem
  je součástí usnesení zastupitelstva zmocnění rady města k
  provádění rozpočtových opatření.
  Po zpřesněném odhadu očekávané skutečnosti ke konci roku lze reálně očekávat, že přebytek hospodaření
  zapojený do návrhu rozpočtu bude naplněn.
  Přílohou podkladové
  ho materiálu je návrh rozpočtu na rok 2013 v
  tištěné podobě. Návrh rozpočtu je členěn
  do dvou částí:
  -
  závazná část rozpočtu města Třeboně na rok 2013, do které náleží
  o
  souhrnná bilance
  o
  bilanční tabulka podle odpovědných míst
  o
  příjmy a výdaje podle odpovědnýc
  h míst v
  členění podle rozpočtové skladby
  -
  informativní část rozpočtu města Třeboně na rok 2013, která obsahuje
  o
  informace o tvorbě a použití fondů v
  roce 2013
  o
  přehled kapitálových výdajů
  o
  specifikaci kapitálových příjmů ORJ 800
  o
  přehled k
  příspěvkům a dotací
  m přidělovaných z
  roz
  počtu města v
  oblasti kultury
  a
  cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví a pro ostatní
  činnosti
  Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2013 dne 28.11.2012 a usnesením č. 891/2012
  -
  64 jej
  doporučila
  zastupitelstvu města schválit:
  Usnesení RM č.
  891/2012
  -
  64:
  Rada města Třeboně
  I. doporučuje ZM schválit
  1)
  rozpočet na rok 2013 vč. peněžních fondů jako přebytkový v
  členění na odpovědná místa a odvětvově
  dle oddílů rozpočtové skladby v
  těchto objemech:
  celkové příjmy rozpočtu ve výši
  325.818.810,00 Kč
  financování ve výši
  14.568.065,00 Kč
  celkové zdroje ve výši
  311.325.745,00 Kč
  běžné výdaje ve výši
  179.641.375,00 Kč
  kapitálové výdaje ve výši
  131.684.370,00 Kč
  celkové výdaje rozpočtu ve výši
  ㌱ㄮ㌲
  5.745,00 Kč
  (十)
  závazné ukazatele rozpočtu jak jsou uvedené v
  tabulkové části tohoto materiálu,
  3)
  příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2013
  a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v
  té výši a těm fyzickým a právnic
  kým osobám uvedeným v
  návrhu
  rozpočtu,
  4)
  zmocnění pro radu města pro rok 2013 k provádění rozpočtových opatření v
  rozsahu:
  a)
  příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč
  vč. v
  jednotlivém případě,
  včetně použití ve
  výdajové části,
  b)
  výdajová část rozpočtu do
  výše 500.000,00 Kč vč.
  v
  jednotlivém případě
  mezi položkami,
  příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů
  ), které
  budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky
  5.
  000.000,0
  0 Kč,
  c)
  úhrady pokut, penále z
  rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  d
  ůvodu dodržení termínu
  závěrky,
  d)
  zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci
  o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému dopracovat návrh rozpočtu na rok 2013 podle zada
  ných požadavků RM,
  zveřejnit jej na úřední desce a předložit na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 948/2012
  -
  65 informaci o
  rozpočtovém
  výhledu města Třeboně na období 2013
  -
  2015.
  N
  a základě novely č. 557/2004 Sb.
  ,
  zákona č. 250/2000 Sb.
  ,
  mají obce povinnost sestavovat rozpočtový
  výhled na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled by měl
  být aktualizován, pokud dojde k
  významným změnám,
  které mají na již sestavený rozpočtový výhled zásadní
  vliv.
  Předkládaný zaktualizovaný rozpočtový výhled obsahuje informace o p
  lánovaných příjmech, výdajích
  a
  financování rozčleněné podle druhového třídění rozpočtové skladby.
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  6
  Do rozpočtového výhledu byly
  doplněny aktuální hodnoty ve sloupci očekávaná skutečnost, dále byly
  v
  souvislosti s
  ukončením činnosti Informačního a kulturního
  střediska
  v
  Třeboni a se změnou organizační
  struktury městského úřadu do výhledu zapracovány plánované příjmy a výdaje týkají
  cí s
  e odboru kultury
  a
  cestovního ruchu; položka běžných dotací byla ponížena (součástí souhrnného dotačního vztahu již
  nebudou příspěvky na žáky).
  Dále byly doplněny údaje o splácení půjčky od SFŽP na ČOV, kterou bude město Třeboň splácet
  v
  pravidelných
  čtvrtletních splátkách ve výši 1.710.245
  ,00
  Kč od roku 2015 po dobu 10 let (v případě, že
  nedojde k
  předčasnému splacení půjčky).
  Všechny výše uvedené skutečnosti zásadně ovlivňují již sestavený rozpočtový výhled, který byl radou města
  schválen usnesením č
  . 626/2012
  -
  52 dne 22.08.2012 a zastupitelstvu města informativně předložen na jeho
  jednání dne 03.09.2012, a proto rada města schválila aktualizovaný r
  ozpočtový výhled na období 2013
  -
  2015.
  Rada města přijala dne 12.12.2012 v
  této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č. 948
  /2012
  -
  65
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtový výhled města Třeboně na období 2013
  -
  2015.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit informaci o rozpočtovém výhledu na jednání ZM dne
  17.12.2012.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová
  , PaedDr. Jan Váňa
  , Ing. Jiří Houdek, p. Zdeněk Mráz
  , Ing. arch.
  Aleš Valder, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. Milan Hlásek, Ing. Jiří Vopátek Ph.D.
  -
  požadavky:
  PaedDr. Jan Váňa

  žádá OFM, aby předložil
  objem rozpočtov
  ých opatření
  za rok 2012.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  182/2012
  -
  22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1)
  rozpočet na rok 2013 vč. peněžních fondů jako
  přebytkový
  v
  členění na odpovědná místa a odvětvově
  dle oddílů rozpočtové skladby v
  těcht
  o objemech:
  celkové příjmy rozpočtu ve výši
  325.818.810,00 Kč
  financování ve výši
  14.493.065,00 Kč
  celkové zdroje ve výši
  311.325.745,00 Kč
  běžné výdaje ve výši
  179.641.375,00 Kč
  kapitálové výdaje ve výši
  131.684.370,00 Kč
  celkové výdaje rozpočtu ve
  výši
  311.325.745,00 Kč
  2)
  závazné ukazatele rozpočtu, jak jsou uvedené v
  tabulkové části tohoto materiálu,
  3)
  příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2013
  a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v
  té výši a těm fyzick
  ým a právnickým osobám uvedeným v
  návrhu
  rozpočtu,
  4)
  zmocnění pro radu města pro rok 2013 k provádění rozpočtových opatření v
  rozsahu:
  e)
  příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč
  vč. v
  jednotlivém případě,
  včetně použití ve
  výdajové části,
  f)
  výdajová část roz
  počtu do výše 500.000,00 Kč vč.
  v
  jednotlivém případě
  mezi položkami,
  příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů
  ), které
  budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky
  5.
  000.000,00 Kč,
  g)
  úhrady pokut, penále z
  rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce
  nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  h)
  zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci
  o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Paní
  Anna Kahounová vznesla protinávrh
  na změnu rozpočtu
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro
  : 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NESCHVÁLENO
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  7
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18 Proti: 7
  Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1098/25 o výměře 204 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Záměr prodeje pozemku p. č
  . KN 1098/25 o výměře 204 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 910/2012
  -
  6...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Záměr prodeje pozemku p. č
  . KN 1098/25 o výměře 204 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 910/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012
  k
  projednání
  žádost Sdružení vlastníků jednotek domu čp. 82
  0 a 821 v
  Třeboni, IČ 28080009,
  o přev
  od
  pozemku p. č. KN 1098/25 o výměře 205 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň. Pozemek se nachází pod polovinou domu čp.
  820/II + 821/II na Sídl. Hliník v
  Třeboni. Město v
  uvedených domech nevlastní žádné bytové jednotky, 23 BJ
  je ve vlastnictví fyzických osob, 3 BJ ve vlast
  nictví SBD Jindřichův Hradec (dále jen „SBD“).
  Odbor finanční a majetkový oslovil SBD s
  dotazem, zda má zájem o odprodej podílu o velikosti 62/725 na
  pozemku p. č. KN 1098/25 v
  k. ú. Třeboň. SBD nemá zájem o odkoupení podílu a doporučuje v
  této
  záležitost
  i jednat přímo s
  uživateli jejich bytových jednotek, kterým budou byty v
  dohledné době převedeny
  do osobního vlastnictví.
  JUDr. Hájek k
  vyjádření SBD J. Hradec uvádí:
  o
  dprodej podílu na pozemku dle návrhu SBD do vlastnictví
  současných nájemníků byt. jednot
  ek je možný. Dle sdělení SBD nájemci BJ č. 821/15 jsou
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  , BJ č. 821/16
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  , BJ č. 821/25
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Vlastníci bytových jednotek v
  domě čp. 820 + 821:
  Vlastník BJ
  Bytem
  Bytová
  jednotka
  Podí
  l
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  820/6
  371/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/24
  411/7250
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  820/9
  371/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  821/17
  618/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/18
  83/1450
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/19
  209/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxx
  820/5
  619/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxx
  820/8
  619/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxx
  821/1
  4
  162/3625
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/20
  309/7250
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  820/10
  656/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/22
  209/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/21
  411/14500
  xxxx
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/21
  411/14500
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  820/2
  627/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  820/1
  656/14500
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxx
  821/26
  309/7250
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxx
  820/3
  371/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  820/11
  619/14500
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxx
  820/7
  164/3625
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxx
  820/12
  371/14500
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/15
  411/7250
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/16
  209/14500
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/25
  209/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/23
  309/7250
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  820/4
  164/3625
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  820/13
  164/3
  625
  Pro informaci:
  1)
  město Třeboň vedlo soudní spor ohledně převodu pozemků pod bytovými
  domy v
  ul. Táboritská
  (lokalita
  U Trojice) s
  Úřadem pro zast. státu ve věcech m
  ajetkových (dále jen „ÚZSVM“).
  Soudní spor město prohrálo
  a na základě pravomocného r
  ozsudku byly dva pozemky pod domy čp. 11
  02 a čp. 1103
  zapsány na LV
  ÚZSVM. Aby nedošlo k
  situaci, že město odprodá podíly na p. č. KN 1098/25 dle žádosti žadatelů a ÚZSVM
  by ho poté zažaloval o převod pozemku, byl učiněn dotaz na ÚZSVM ohledně možnosti, zd
  a by uvedený
  pozemek p. č. KN 1098/25 v
  k. ú. Třeboň nepatřil též do jeho vlastnictví. Z
  tohoto důvodu nebyl případ dosud
  předložen k
  projednání orgánům obce. O vývoji celého případu byl průběžně informován zástupce žadatele
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  11
  xxxxxxxxxxxx
  . E
  -
  mailem dne 26.1
  1.2012 ÚZSVM sdělil, že uvedený pozemek nabylo město od Okresního
  bytového podniku na základě Dohody o předání a převzetí obecního majetku ze dne 20.12.1991. Výše
  uvedený pozemek by měl patřit městu.
  2
  )
  pod domem čp. 820 + 821 se nacházejí pozemky p. č. KN
  1098/25 ve vlastnictví města Třeboně
  a p. č.
  KN 1098/26 v
  podílovém spoluvlastnictví vlastníků BJ v
  čp. 821 a ÚZSVM.
  Odbor finanční a majetkový navrhuje schválit zveřejnění záměru prodeje do podílového spoluvlastnictví
  všech vlastníků BJ v
  čp. 820 + 821,
  příp. současných nájemců BJ (v případě bytů SBD), za cenu 400,00
  Kč/m
  2
  . Za tuto cenu město prod
  ávalo
  pozemky pod bytovými domy v
  ul. Daskabát v
  Třeboni.
  Podíl by byl
  o
  velikosti, jaký mají vlastníci a nájemci BJ podíl na společných částech budovy uvedený
  v
  katastru
  nemovitostí. Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá z
  hlediska odboru k
  převodu připomínky.
  Odbor rozvoje a investic nemá z
  hlediska odboru k
  prodeji připomínky. Ing. Vaclík navrhuje vypořádat
  pozemek
  podle podílů na budově, tzn. vlast
  níkům BJ prodat.
  Rada města svým usnesením č. 910/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1098/25 o výměře 205 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň do podílového
  spoluvlastnictví všech vl
  astníků, příp. nájemců, bytových jednotek v
  domě čp. 820/II a 821/II, Sídl. Hliník,
  v
  obci a k. ú. Třeboň, za cenu 400,00 Kč/m
  2
  , když každý vlastník, příp. nájemce, bytové jednotky nabyde
  podíl o velikosti, jaký má uveden v
  katastru nemovitostí na společný
  ch částech budovy.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., p. Zdeněk Mráz
  , Ing. Jiří Houdek, Ing. Jiří Váňa,
  Ing. Kočí, pan Šand
  era
  , Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  187/2012
  -
  22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I
  .
  odkládá
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1098/25 o výměře 205 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň do podílového
  spoluvlastnictví všech vlastníků, příp. nájem
  ců, bytových jednotek v
  domě čp. 820/II a 821/II, Sídl. Hliník,
  v
  obci a k. ú. Třeboň, za cenu 400,00 Kč/m
  2
  , když každý vlastník, příp. nájemce, bytové jednotky nabyde
  podíl o velikosti, jaký má uveden v
  katastru nemovitostí na společných částech budovy.
  I
  I. ukládá
  u
  kládá
  odboru finančnímu a majetkovému
  předložit materiál na jednání ZM dne 28.01.2013
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  23
  Proti:
  1 Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Fórum zdravého města - vyhodnocení ankety. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Fórum zdravého města

  vyhodnocení ankety.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 884/2012
  -
  64 ze dne 28.11.2012
  k
  projednán...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Fórum zdravého města

  vyhodnocení ankety.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 884/2012
  -
  64 ze dne 28.11.2012
  k
  projednání
  vyhod
  nocení ankety po Fóru Zdravého města.
  Fórum Zdravého města je jedním z
  ověřených postupů a požadovaných kritérií v
  procesu MA 21. V
  Třeboni
  se letos konalo poprvé. Jedná se o diskuzi moderovanou profesionálem z
  Národní sítě Zdravých měst ČR
  (NSZM). V
  s
  ále se nachází zpravidla 10 stolů, tzv. hnízd, z
  nich každé je věnováno určité oblasti např.
  životnímu prostředí, dopravě atd. U každého je garant, který vede diskuzi u stolu, občané za cca 20 minut
  prodiskutují a vyberou 2 konkrétní témata, která cítí jak
  o potřebná k
  dalšímu projednávání a garant je pak
  zapíše do tabulky na centrální flipchart. Takto je definováno např. 20 témat, o nichž se v
  sále hlasuje. Pořadí
  témat je následně ověřeno anketou a výsledky jsou předloženy zastupitelstvu.
  První Fórum
  Zdrav
  ého města se uskutečnilo 04
  .10.2012 v
  Besedě. Akce se zúčast
  n
  ilo cca 70 občanů
  města. Přítomní diskutovali v
  těchto tématech: 1. úřad a občan, 2. životní prostředí, 3. doprava, 4. sport,
  volný čas a kultura, 5. cestovní ruch a lázeňství, 6. školství a vzdě
  lání, 7.
  bezpečnost občanů, sociálně
  pato
  logické jevy, 8. zdraví a zdravý životní styl, 9. sociální služby, 10. stůl mládeže. Během fóra bylo
  formulováno 20 nejpalčivějších problémů města, o kterých přítomní v
  sále hlasovali a tím vybrali 10 P, tedy
  10 pro
  blémů města.
  Anketa, která následovala po konání Fóra Zdravého města a probíhala do 15. listopadu, měla za cíl ověřit
  podněty vybrané hlasováním při fóru a zjistit, které z
  nich vidí občané jako nejdůležitější. Občané měli
  možnost vyjádřit se buď formou p
  apírového dotazníku, případně hlasovat prostřednictvím internetu. Sběrná
  místa pro anketní lístky
  byly 2x na městském úřadě, na L
  ázních Aurora a Bertiných lázních, v IKS a
  knihovně. Celkem bylo shromážděno 166 anketních lístků (z toho 150 platných). Za ově
  řené problémy lze
  podle metodiky NSZM považovat jen ty, které se v
  pořadí při hlasování na fóru i při hlasování v
  anketě
  dostanou mezi prvních deset. Sleduje se tedy průnik těchto problémů.
  Tímto dvojím hlasováním bylo ověřeno následujících 5 problémů: za
  vést třídění a svoz bioodpadu, zlepšit
  kvalitu školní jídelny, nedostatečné propojení cyklotras z
  Třeboně do místních částí, řešit drogovou
  problematiku u dětí (poradna pro rodiče, prevence atd.) a problematika slučování škol. Těmito problémy by
  se mělo mě
  sto v
  následujícím roce zabývat a vyslyšet tak žádosti obyvatel.
  Na základě usnesení č.
  884/2012
  -
  64 ze dne 28.11.2012
  byly stanoveni garanti těchto problémů:
  1)
  Zavést třídění a svoz bioodpadu: Ing. Jaroslav Fliegel
  .
  2)
  Zlepšit kvalitu školní jídelny: Mgr. T
  erez
  ie Jenisová, Ilona Vlachová.
  3)
  Řešit drogovou problematiku u dětí (poradna pro rodiče, prevence atd.): Vladimír Školka a Bc. Eva
  Dytrichová
  .
  4)
  Nedostatečné propojení cyklotras z
  Třeboně do místních částí: Ing. Pavel Hajna
  .
  5)
  Neslučovat školy: Vzhledem k
  tomu, že
  tento problém není v
  kompetenci města, nýbrž Jihočeského
  kraje jako zřizovatele středních škol, není možné tuto věc plně řešit. Případná jednání s
  Krajským
  úřadem Jihočeského kraje v
  této věci budou v
  kompetenci starosty Ing. Jiřího Houdka.
  V
  následující
  m roce se město bude řešením těchto problémů zabývat a zastupitelstvu budou předloženy
  zprávy o činnosti v
  této věci.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jiří Vopátek, Ph
  .
  D.
  , Mgr. Terezie Jenisová
  -
  odchody a příchody:
  19:38 Elexhauser

  odchod

  počet 24
  19:41
  Elexhauser příchod

  počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  195/2012
  -
  22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o výsledku hlasování v
  anketě po Fóru Zdravého města Třeboň
  .
  II. ukládá
  útvaru tajemníka předložit zprávu o řešení p
  roblémů v
  prvním a druhém pololetí 2013
  .
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  21
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO

 • 21. jednání ZM Třeboně:
  Diskuze zastupitelů - J. Masojídek - dotaz na změny školního/veřejného stravování v Roháči

  Datum: 26. 11. 2012

  Dotazy, p
  ř
  ipomínky a nám
  ě
  ty
  č
  len
  ů
  zastupitelstva m
  ě
  sta.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová
  – zna
  č
  ka chodník pro p
  ě
  ší na cest
  ě
  z Kope
  č
  ka – ...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Dotazy, p
  ř
  ipomínky a nám
  ě
  ty
  č
  len
  ů
  zastupitelstva m
  ě
  sta.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová
  – zna
  č
  ka chodník pro p
  ě
  ší na cest
  ě
  z Kope
  č
  ka – p
  ř
  ání ob
  č
  an
  ů
  p. Zden
  ě
  k Mráz
  – dochází k finišování Vodárenské ulice
  paní Anna Kahounová
  – materiály p
  ř
  išly pozd
  ě
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – materiály byly zaslány dle Jednacího
  ř
  ádu
  paní Anna Kahounová
  – p
  ř
  enos zastupitelstva je nekvalitní
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – desítky let jsme dostávali materiály v pond
  ě
  lí ve
  č
  er
  doc. RNDr. Ji
  ř
  í Masojídek, CSc.
  – vznesl dotaz na situaci se školní jídelnou
  Ing. Ji
  ř
  í Vopátek, Ph.D.
  - prob
  ě
  hla anketa na kvalitu stravování ve školní jídeln
  ě
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – p
  ř
  ed konáním zastupitelstva se konala rada m
  ě
  sta
  - záv
  ě
  r: RM rozhodla ve 4 bodech:
  1) vyhlášení pronájmu Rohá
  č
  e - nájemce by m
  ě
  l nastoupit k 01.01.2013
  2) ve
  ř
  ejné stravování bude zachováno – nabídka jen 1 jídl
  a – zahájení
  zm
  ě
  n nejpozd
  ě
  ji od 10. prosince
  3) RM odsouhlasila zrušení p
  ř
  ísp
  ě
  vkové organizace školní stravovny
  Centrum k 18.02.2013
  4) pronájem školní stravovny bude vyhlášen výb
  ě
  rovým
  ř
  ízením
  11/
  Ev.
  č
  . 1
  Rašelina Sob
  ě
  slav a. s., Na Pískách 488, Sob
  ě
  slav
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q29U
  k. ú.
  Branná
  p.
  č
  .
  neuvedeno
  P
  ř
  ipomínka
  Žádost o zapracování plánované t
  ě
  žby rašeliny do územního plánu m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  a vydání
  stanoviska k povolení t
  ě
  žby rašeliny ložiska Branský les II, k. ú. Branná.
  P
  ř
  ipomínce se nevyhovuje.
  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  16
  doc. RNDr. Ji
  ř
  í Masojídek, CSc.
  – pokud by nájemce cht
  ě
  l va
  ř
  it více jídel pro ve
  ř
  ejnost, bude mu to
  umožn
  ě
  no?
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – budeme trvat na podmínkách, jde nám o zkvalitn
  ě
  ní školní jídelny
  paní Anna Kahounová
  – v jídeln
  ě
  se va
  ř
  í i pro d
  ů
  chodce – výb
  ě
  r jen z jednoho jídla není moc dobrá volba
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – navrhuje zvážení celé situace
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – je to dobrý krok, krok ke zkvalitn
  ě
  ní školního stravování v T
  ř
  eboni
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – výb
  ě
  rem jen 1 jídla se kvalita nezlepší, sou
  č
  asná kvalita stravování je velmi dobrá
  Mgr. Terezie Jenisová
  – podala informace o dotazníkovém šet
  ř
  ení – distribuce p
  ř
  es školy (d
  ě
  ti, rodi
  č
  e,
  u
  č
  itelé)
  - návratnost byla p
  ř
  es 80%
  - výsledky asi od 700 d
  ě
  tí, více než 60 u
  č
  itel
  ů
  p. Vladimír Janí
  č
  ek
  – je tu dostatek možností, kde se m
  ů
  že stravovat ve
  ř
  ejnost
  - školní stravování by m
  ě
  lo být odd
  ě
  leno
  Mgr. Terezie
  Jenisová
  – jídlo by m
  ě
  lo být pestré, neseme zodpov
  ě
  dnost za to, co d
  ě
  ti jí
  - ve
  ř
  ejná anketa potvrdila vážnost problému
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – prioritou je zkvalitn
  ě
  ní školního stravování

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboň - Diskuze

  Datum: 29. 10. 2012

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města
  Třeboně.
  Rada města přijala dne 17.10.2012 usnesení RM č. 76...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města
  Třeboně.
  Rada města přijala dne 17.10.2012 usnesení RM č. 767/2012-58:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně.
  II. ukládá
  místostarostce předložit Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně na jednání zastupitelstva města dne
  29.10.2012.
  Diskuse:
  - diskutující:
  - paní Anna Kahounová – návrh na doplnění dohodovacího řízení (nebylo vysloveno jako protinávrh)
  - doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – materiál je hodně složitý, nikdo se v něm nevyzná, změny nejsou
  vyznačeny, nerozumí tomu
  - Mgr. Terezie Jenisová
  - Mgr. Marie Florianová
  - Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - Mgr. Anna Kohoutová – vadí jí omezování diskuze – je to velmi nedemokratické
  - v praxi při jednání ZM hodně diskutujeme
  - prosba: v návaznosti na článek 9, kdy je stanoveno předčítání návrhů na usnesení –
  nemohlo by v případě, že návrh v písemné podobě je stejný, dojít k přečtení zkráceného
  návrhu na usnesení?
  - Ing. Jiří Houdek
  - Ing. Marie Košinová
  - Ing. Milan Hlásek – doporučuje rozvolnit 2 vystoupení
  - Ing. Jan Ďoubal – nevidí důvod, proč by se zastupitelé nemohli vyjádřit k jednotlivým problémům více jak
  dvakrát
  - doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – doporučuje návrh změnit podle zákona
  - PaedDr. Jan Váňa - prosí o vynechání tohoto bodu – vystoupení pouze 2x vypustit
  - Ing. Jiří Houdek – diskuze tu je, ale musí mít nějaký rámec
  - Mgr. Anna Kohoutová – starosta by mohl být velkorysý, dejte opozici možnost ptát se
  - Ing. Jiří Houdek – je to dostačující
  - Ing. Milan Hlásek – někdo nediskutuje vůbec
  - PaedDr. Jan Váňa – význam diskuze je ovlivnit jednání ZM
  - p. Vladimír Janíček – schvaluje limit diskuzí
  - p. Zdeněk Mráz – 2x a dost podpoří i on
  Protinávrhy:
  1) Mgr. Anna Kohoutová – vypustit tezi z čl. 7, odst. 11: „Ke každému jednotlivému bodu může zastupitel,
  s výjimkou předsedajícího a předkladatele návrhu, vystoupit pouze dvakrát.“
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 12 Zdrželi se: 4
  NESCHVÁLENO
  2) Mgr. Anna Kohoutová – přednášení usnesení – není nutné všechna usnesení doslova předčítat
  - Ing. Jan Ďoubal doplňuje: pokud se shoduje s předloženým písemným návrhem, nemusí se číst vůbec
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 13 Zdrželi se: 3
  NESCHVÁLENO
  3) doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – čl. 7, odst. 8 – doporučuje přesně citovat § 105, zákona o obcích
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 17 Zdrželi se: 1
  NESCHVÁLENO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 162/2012-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně.
  II. ukládá
  tajemníkovi seznámit s Jednacím řádem všechny zaměstnance úřadu a členy komisí rady města a útvaru
  tajemníka zaslat výpis z usnesení společně s Jednacím řádem všem společnostem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o dotaci – Stezka po schwarzenberských stavbách - Diskuze

  Datum: 29. 10. 2012

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 761/2012-58 ze dne 17.10.2012
  k projednání žádost o dotaci na projekt Stezka po schwarzenbersk...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 761/2012-58 ze dne 17.10.2012
  k projednání žádost o dotaci na projekt Stezka po schwarzenberských stavbách, předkládaný do 23. výzvy
  ROP, Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu,
  Aktivity – Výstavba a rekonstrukce turistických cest včetně doprovodné infrastruktury a značení. Předpoklad
  realizace projektu je v roce 2013. Projekt bude realizován jako jednoetapový a bude realizován pouze
  v případě úspěchu při podání žádosti o dotaci.
  Samotná stezka bude začínat na hrázi Opatovického rybníka u přechodu přes Zlatou stoku, dále povede
  podél Zlaté stoky kolem bývalé sýpky, dále kolem pivovaru k Bertiným lázním až k autobusovému nádraží.
  Dále bude možno jít zpět k výchozímu bodu Jiráskovou ulicí přes náměstí na hráz rybníka Svět až k hrázi
  Opatovického rybníka.
  Minimální uznatelné náklady akce musí být dle příručky pro žadatele ROP NUTS II Jihozápad 1.000.000,00
  Kč. Předpokládané uznatelné maximální výdaje této akce budou do 1.500.000,00 Kč. Tyto výdaje budou
  sloužit na pořízení infrastruktury podél navrhované stezky (naučné a informační tabule, lavičky, odpadkové
  koše, odpočívadla). Předpokládaná dotace bude činit 85 % uznatelných nákladů projektu.
  Čerpání finančních prostředků bude Ex-post, tudíž náklady akce musí žadatel zajistit sám a dotace mu bude
  proplacena po dokončení díla.
  Diskuse:
  - diskutující:
  - paní Anna Kahounová – vznesla dotaz na vzhled stezky
  - Ing. Pavel Hajna – jedná se o projekt projektových manažerů
  - Ing. Jiří Houdek
  - Ing. Marie Košinová
  - PaedDr. Jan Váňa – v usnesení je uvedeno financování celého projektu z vlastních zdrojů
  - Ing. Jiří Houdek – navrhuje doplnit „financování a předfinancování z vlastních zdrojů“
  - Ing. Milan Hlásek – doplňuje: „a to pouze v případě, že bude schválena dotace“
  - doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – kde přesně bude stezka začínat?, navrhuje začít u hrobky
  - Ing. Jiří Houdek – námět přijímáme, určitě bude zaznamenán
  - paní Anna Kahounová – mapa jako příloha by materiálu prospěla
  - p. Karel Elexhauser – vznesl dotaz, zda se jednalo s rybářstvím
  - Ing. Jiří Houdek – ano jednalo
  - Ing. Milan Hlásek – vznesl dotaz: Co bude za 1,5 mil. pořízeno?
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 174/2012-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) podání žádosti o dotaci na projekt Stezka po schwarzenberských stavbách,
  b) realizaci projektu Stezka po schwarzenberských stavbách, předkládaného do 23. výzvy ROP,
  c) předfinancování a financování celého projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými
  výdaji ve výši do 1.500.000,00 Kč v případě schválení dotace z 23. výzvy ROP.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  SCHVÁLENO

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Zrušení příspěvkové organizace IKS Třeboň - Diskuze

  Datum: 29. 10. 2012

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 774/2012-59 ze dne 24.10.2012
  k projednání návrh na zrušení příspěvkové organizace Informačn...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 774/2012-59 ze dne 24.10.2012
  k projednání návrh na zrušení příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně.
  Podle § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, dochází ke zrušení příspěvkové
  organizace dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přechází její majetek,
  práva a závazky na nové anebo přejímající organizace. V případě, že obec bude činnosti vykonávané
  rušenou organizací zajišťovat sama, přechází uplynutím dne uvedeného v rozhodnutí o zrušení její majetek,
  práva a závazky na zřizovatele. To mimo jiné znamená, že zaměstnanec příspěvkové organizace se k datu jejího zániku stane zaměstnancem obce. Zřizovatel může následný den po zrušení příspěvkové organizace
  s těmito právy a závazky volně nakládat. Rozhodnutí o zrušení organizace je prvním a možná
  nejjednodušším krokem, který je zapotřebí v dané věci provést. Následuje oznamovací povinnost státním
  orgánům - finančnímu úřadu, obchodnímu rejstříku, katastru nemovitostí, zdravotní pojišťovně apod. a také
  je zapotřebí informovat všechny dodavatele a odběratele o zrušení organizace, uhradit co nejvíce závazků
  organizace před uzavřením účetnictví, odepsat nedobytné pohledávky (se souhlasem zřizovatele), vypořádat
  fondy organizace, nařídit odvod z odpisů, uzavřít účetnictví, provést inventarizaci atd. Rozhodnutí o zrušení
  organizace se zveřejní v Ústředním věstníku České republiky. O zveřejnění tohoto údaje je třeba požádat,
  zveřejněním dojde k naplnění principu formální publicity.
  Historie příspěvkové organizace:
  Příspěvková organizace vznikla 22.04.1992 Zakládací listinou. V průběhu let činnosti této příspěvkové
  organizace a po 31.12.2000, kdy byla uložena povinnost zapisovat příspěvkové organizace do obchodního
  rejstříku, byla Zakládací listina změněna na Zřizovací listinu (v roce 2003), když k zápisu do Obchodního
  rejstříku a doplnění všech listin do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých
  Budějovicích došlo 04.02.2004.
  V roce 2004 na příspěvkovou organizaci Informační a kulturní středisko města Třeboně se sídlem Třeboň,
  Masarykovo nám. 103/I, IČ 00365751, jako nástupnickou příspěvkovou organizaci přešlo na základě fúze
  sloučením jmění příspěvkové organizace Kongresové a kulturní centrum "Roháč" se sídlem Třeboň, Na
  sadech 349, PSČ 379 01, IČ 71159258, jako zanikající příspěvkové organizace. Důvodem zániku byla
  zejména neprůhlednost účetnictví této příspěvkové organizace. Příspěvková organizace Informační
  a kulturní středisko města Třeboně se sídlem Třeboň, Masarykovo nám. 103/I, IČ 00365751 se stala
  právním nástupcem příspěvkové organizace Kongresové a kulturní centrum "Roháč" se sídlem Třeboň, Na
  Sadech 349, PSČ 379 01, IČ 71159258, která byla zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
  soudem v Českých Budějovicích oddílu Pr 405.
  V průběhu existence příspěvkové organizace byla řešena řada větších či menších nedostatků a pochybení
  v účetnictví této příspěvkové organizace, které byly řešeny buď personálními změnami nebo nápravnými
  opatřeními na základě zjištěných skutečností. Na tento stav nemělo vliv ani zajištění účetnictví
  dodavatelskou formou nebo prostřednictvím svých stálých zaměstnanců. V několika posledních letech byly
  kontroly účetnictví prováděny zejména auditorskou činností městského úřadu. Na základě plánu kontrol došlo počátkem října 2012 k zahájení kontroly této příspěvkové organizace
  (v průběhu letní sezony město provádět kontrolu nechtělo, byl stanoven termín kontroly na říjen 2012).
  Důvodem této kontroly bylo i zjištění účetních nedostatků při kontrole předloženého rozboru hospodaření za
  rok 2011 a následně pak rozboru hospodaření prvního pololetí roku 2012. Řada nesrovnalostí a chyb
  v těchto materiálech byla důvodem opakovaného předkládání na jednání rady města (např. Usnesení RM
  č. 127/2012-37). Proto byla stanovena auditní kontrola.
  Při samotném procesu provádění kontrolní činnosti je třeba odkázat na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
  kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při výkonu
  veřejnoprávní kontroly obec ve své příspěvkové organizaci kontroluje zejména soulad s právními předpisy,
  hospodárnost, efektivnost a účelnost při nakládání s veřejnoprávními prostředky, ať už byly organizaci
  poskytnuty z jeho rozpočtu či jiných veřejných zdrojů.
  Z dílčích výsledků kontroly vyplynulo zjištění, že příspěvková organizace nenakládá s veřejnými prostředky
  v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a došlo k neoprávněnému nakládání s nimi.
  Ředitelka IKS podepsala smlouvu na zhodnocení přidělených finančních prostředků do podílového fondu.
  Tato skutečnost je v přímém rozporu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákona o rozpočtových pravidlech, kde
  v § 36e nákup cenných papírů je příspěvkovým organizacím výslovně zakázán. Celá záležitost je šetřena
  orgány činnými v trestním řízení, neboť zároveň byly objeveny skutečnosti, které naznačují možnost
  podvodného jednání při uzavření výše uvedené smlouvy. Dále z dílčích výsledků kontroly byly zřejmé další
  závažné nedostatky, jako jsou nepřesné vedení majetkové evidence a pracovně-právní agendy. Současně
  v té době probíhala kontrola ze strany Správy sociálního zabezpečení, kde zjištění byla obdobná jako při
  prováděné kontrole. Na základě dílčích zjištění a výsledků kontroly a zejména z důvodu hrubého porušení
  zákona o rozpočtových pravidlech došlo dne 17.10.2012 k odvolání ředitelky IKS na základě usnesení rady
  města:
  Usnesení RM č. 768/2012-58:
  Rada města Třeboně
  I. odvolává
  Evu Potužákovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně,
  příspěvková organizace, Masarykovo nám. 103/I, IČ 00365751 ke dni 17.10.2012. Toto odvolání je účinné
  dnem následujícím po doručení odvolání z funkce ředitelky.
  II. jmenuje
  do funkce ředitele příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně, příspěvková
  organizace, Masarykovo nám. 103/I, IČ 00365751 Ing. Josefa Hlávku do 31.12.2012. Toto jmenování je
  účinné ke dni účinnosti odvolání ředitelky paní Evy Potužákové.
  III. schvaluje
  znění jmenovací listiny a platový výměr pro ředitele Informačního a kulturního střediska Třeboň.
  IV. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Po zvážení výsledků kontroly a kontroly Správy sociálního zabezpečení a s ohledem na vyhodnocení
  hospodaření IKS v uplynulých letech (přehled výsledků hospodaření za rok 2006 – 2011 jsou uvedeny níže)
  a po zvážení jak hlavní, tak i doplňkové činnosti a na základě dlouholetých zkušeností tak velké příspěvkové
  organizace, jakou IKS je, se jeví jako zcela potřebné zajistit finanční toky a samotné účetnictví této činnosti
  finančním a majetkovým odborem města a další organizační činnost z významné části zajistit nově vzniklým
  odborem kultury a cestovního ruchu. Nově vzniklý odbor nebude znamenat navýšení počtu úředníků, ale
  pouze zaměstnanců městského úřadu, kteří budou převedeni z příspěvkové organizace. Tento odbor bude
  zajišťovat kulturu, program divadla, loutkového divadla, dále pak propagaci a podporu cestovního ruchu
  provozem informačního pultu a radniční věže a provozu „Expozice“ v Třeboni.
  Jako zcela bezproblémová část IKS se jeví fungování a financování knihovny, která má i zároveň regionální
  působnost v rámci ORP. V tomto případě by mohlo dojít k založení nové příspěvkové organizace.
  Určitou specifickou činností je zajištění fungování KKC Roháč, který by mohl být vyhlášen k pronájmu se
  závazky, které by zajistily využití pro základní a střední školství.
  Nově vzniklý odbor kultury a cestovního ruchu by zajišťoval následující činnosti (část zaměstnanců IKS by se
  k 01.01.2013 stala zaměstnanci města Třeboně - nově vzniklého odboru kultury a cestovního ruchu): ...
  Finanční prostředky, které město Třeboň poskytuje příspěvkové organizaci formou příspěvku na provoz, by
  byly jednotlivě rozepsány v rozpočtu města (účetnictví by zajišťovalo město tak jako v případě ostatních
  odborů). Náklady (resp. výdaje) příspěvkové organizace by byly položkově určeny ve výdajové části
  rozpočtu pod nově vzniklým odborem kultury a cestovního ruchu. Výnosy (resp. příjmy) příspěvkové
  organizace by byly zahrnuty v příjmové části rozpočtu pod nově vzniklý odbor kultury a cestovního ruchu.
  Položkovým rozpisem se začleněním k příslušnému paragrafu rozpočtové skladby a vnitřním označením
  v účetnictví by bylo určeno, k jakým akcím či propagaci se mají finanční prostředky použít. Zastupitelstvo
  města by tak při schvalování rozpočtu a závěrečného účtu mělo potřebný finanční přehled.
  Lze také konstatovat, že samotná činnost IKS není a nebyla ekonomicky soběstačná a je závislá na
  financování z veřejných rozpočtů. Rozhodující část financí na provoz IKS je garantována zřizovatelem -
  městem Třeboň. Vlastní příjmy dosahovala IKS především z vybraných poplatků od svých klientů, protože však příspěvkové organizace poskytují občanům služby na neziskovém principu, poplatky většinou
  nepokrývají ekonomicky nutnou výši nákladů.
  Je obecně kritizováno, že příspěvková organizace nenese přímou odpovědnost za výsledky hospodaření,
  odpovědnost v konečném důsledku nese obec jako konečná instance a jediný vlastník. Níže uvedený
  přehled o výsledcích hospodaření IKS výše uvedenou větu naplňuje, protože zřizovatel musí rozhodnout
  o úhradě ztráty z činnosti příspěvkové organizace.
  financování.
  Volba některé formy neziskového soukromoprávního subjektu pravděpodobně umožní jasné vymezení
  kompetencí a odpovědností za dosažené výsledky, přehledné zpětné vazby a kontrolu pomocí
  ekonomických nástrojů, volnější pravidla hospodaření, což může vést k efektivnějšímu způsobu řízení
  organizace.
  Přechod na některou formu neziskového soukromoprávního subjektu má však i svá negativa. Je zapotřebí si
  uvědomit, že územní samosprávný celek ztrácí nad organizacemi zřízenými v některé formě neziskového
  soukromoprávního subjektu přímý vliv. Podstatně se snižuje počet osob oprávněných rozhodovat
  o dispozicích s majetkem ve vlastnictví obce a také dojde k vymanění se takového majetku z pod
  veřejnoprávních kontrolních mechanismů nastavených především zákonem o finanční kontrole ve veřejné
  správě. Zakladatel (obec) soukromoprávního neziskového subjektu nemá možnost přímé kontroly a ani
  přímého a účinného ovlivňování chodu organizace. Územní samosprávný celek musí při úvaze o změně
  organizačně-právní formy subjektu brát v úvahu jak hlediska ekonomická, tak i společenská.
  Po vyhodnocení výše uvedeného a po vyhodnocení činnosti IKS je doporučeno „částečné“ začlenění této
  organizace do vlastních organizačních struktur města. Výhody tohoto začlenění do vlastních organizačních
  struktur města spatřujeme v: minimalizaci provozních a mzdových nákladů, přímé vazbě na hlavního
  koordinátora aktivit kultury a cestovního ruchu ve městě (nově vzniklý odbor kultury a cestovního ruchu)
  a s tím související možnost aktivní koordinace činnosti v oblasti kultury a cestovního ruchu a poskytovaných
  finančních zdrojů, tedy aktivní rozhodování ať zastupitelstvem nebo radou města o jejich efektivní alokaci.
  Zajímavou možností spolufinancování činnosti, které budou zajišťovány nově vzniklým odborem kultury
  a cestovního ruchu a na něj napojených rozvojových projektů, jsou dotace ze strukturálních fondů EU.
  Zpracování, realizace a administrativa projektů však vyžaduje dostatečnou odbornost a je časově velmi
  náročná, proto bude přínosem využít zázemí úřednického aparátu. Stejně tak je důležité sledovat a účastnit
  se dalších dotačních možností ať již krajských či národních.
  V případě Kongresového a kulturního centra Roháč je ještě nutno uvést následující. Město Třeboň by
  s ohledem na pronajatý objekt - budovu Besedy - nemělo provozovat „konkurenční“ objekt s podobnou či téměř stejnou možností využití (plesy, restaurace, diskotéky). Ekonomické zaštítění městem v případě
  pokračování příspěvkové organizace by nebylo k provozovateli Besedy zcela šťastné.
  Níže uvedené výsledky hospodaření provozu potvrzují, že provozování Besedy a provozování KKC Roháč
  jsou v těsném spojení. Před rokem 2010 byl Roháč ziskový a po otevření a zahájení činnosti v Besedě došlo
  k zásadnímu poklesu výsledku hospodaření. Vliv je prokazatelný i v roce 2011.
  Z důvodu, že knihovny obecně v ostatních městech jsou příspěvkovými organizacemi, protože jejich
  prostřednictvím územní samosprávné celky plní úkoly vyplývající z jejich samostatné působnosti,
  navrhujeme zřízení nové příspěvkové organizace od 01.01.2013 včetně schválení nové zřizovací listiny.
  Příspěvkové organizace ruší i Jihočeský kraj, když je transformuje k jiné příspěvkové organizaci. Ze strany
  měst je možné uvést i město Velká Bystřice, které zrušilo kulturní středisko a zřídilo odbor na MÚ, Odbor
  kultury a cestovního ruchu již dlouhodobě mají města Jindřichův Hradec, Písek, Tábor, Prachatice a řada
  dalších. Ze spolupracujících ne jihočeských měst můžeme uvést většinu lázeňských měst a dále pak město
  Litomyšl, Telč, Cheb, Hradec Králové, Český Krumlov.
  Usnesení RM č. 774/2012-59:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení příspěvkové organizace města Třeboně Informační a kulturní středisko města Třeboně se sídlem
  Masarykovo nám. 103, IČ 003 65 751 v souladu s § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
  (obecní zřízené), ve znění pozdějších změn a doplňků, s termínem ukončení činnosti 31.12.2012. Majetek,
  práva a závazky příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně přechází v souladu
  s § 27 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, na zřizovatele,
  tj. město Třeboň, Palackého 46/II, IČ 002 47 618 ke dni 01.01.2013.
  II. ukládá
  městskému úřadu zajistit veškeré administrativní úkony k ukončení činnosti příspěvkové organizace,
  zejména změny a zrušení zápisů v Obchodním rejstříku, v Ústředním věstníku ČR, převodu živnostenských
  listů na město Třeboň, převod zaměstnanců p. o. na město Třeboň, kde budou zařazeni do městského úřadu
  od 01.01.2013.
  III. ukládá
  útvaru tajemníka předložit návrh na zřízení příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň včetně
  zřizovací listiny k 01.01.2013 na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  IV. schvaluje
  vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor včetně movitého majetku v čp. 349/II – Roháč s termínem
  zahájení pronájmu k 01.01.2013. Nebytové prostory budou vyhlášeny k pronájmu tak, aby byl zachován
  provoz tělocvičny v objektu čp. 349/II v obci a k. ú. Třeboň pro hodiny tělesné výchovy třeboňských škol,
  tělovýchovné využití sportovních oddílů a pro potřeby města Třeboně a další podmínky, které budou
  upřesněny při schvalování Oznámení o vyhlášení záměru pronájmu radou města v případě schválení
  zrušení příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně zastupitelstvem města.
  Hlavní a doplňková činnost je zajišťována prostřednictvím jednotlivých středisek IKS v nebytových
  prostorách včetně movitého majetku ve vlastnictví zřizovatele a ve vlastnictví příspěvkové organizace.
  Diskuse:
  - diskutující:
  - paní Anna Kahounová – Byl audit na IKS doveden do konce?
  - Ing. Jiří Houdek – audit není zcela uzavřen
  - paní Anna Kahounová – Ing. Hlávka by dál v auditu pokračovat neměl (střet zájmů)
  - Ing. Jiří Houdek – Ing. Hlávka je na půl úvazku ředitelem, na půl auditorem
  - k auditu uvádí, že audit nedělal sám, ale i s ostatními zaměstnanci úřadu
  - paní Anna Kahounová – budou všichni zaměstnanci IKS převedeni na město – včetně účetních?
  - Ing. Jiří Houdek – nebudou převedeni ti, kteří nějakým způsobem pochybili, ostatní budou převedeni
  - paní Anna Kahounová – zůstane drobný prodej předmětů na pultu?
  - Ing. Jiří Houdek – ano, zůstane
  - p. Karel Elexhauser
  - PaedDr. Jan Váňa – 500.000,00 Kč se nevrátilo?
  - Ing. Jiří Houdek – zatím ne
  - PaedDr. Jan Váňa – zdá se mi neefektivní, aby z knihovny byla příspěvková organizace -
  neekonomické
  - Ing. Jiří Houdek – účetnictví by dělalo město pro knihovnu
  - p. Zdeněk Mráz – knihovna byla vždy v černých číslech
  - PaedDr. Jan Váňa – kdy ta kauza vznikla? A kdo v té době dělal účetní práci?
  - Ing. Jiří Houdek – vklad byl proveden v lednu až březnu
  - PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz, proč se audity nekonaly častěji
  - Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - p. Zdeněk Mráz
  - paní Anna Kahounová – kolik zaměstnanců by mělo v odboru kultury pracovat?
  - Ing. Jiří Houdek – ti, co jsou na IKS, by museli dohodou plynule přejít nebo by museli dostat řádné
  rozvázání práce. Ti, co pochybili - pracovní poměr se rozváže.
  - Ing. Jiří Houdek uvádí, že jde o 3 zaměstnance na pultu, 1x expozice, redaktorka TS, pracovník, který
  zajišťuje kulturu, vedoucí odboru -> 7 lidí na odboru
  - Ing. Milan Hlásek
  - p. Karel Elexhauser
  - odchody a příchody: 20:14 Neužil – odchod – počet 24
  20:17 Neužil – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 175/2012-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zrušení příspěvkové organizace města Třeboně, Informačního a kulturního střediska města Třeboně se
  sídlem Masarykovo nám. 103, IČ 003 65 751 v souladu s § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, s termínem ukončení činnosti 31.12.2012.
  Majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně přechází
  v souladu s § 27 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, na
  zřizovatele, tj. město Třeboň, Palackého 46/II, IČ 002 47 618 ke dni 01.01.2013.
  II. ukládá
  Městskému úřadu zajistit veškeré administrativní úkony k ukončení činnosti příspěvkové organizace,
  zejména změny a zrušení zápisů v Obchodním rejstříku, v Ústředním věstníku ČR, převodu účetnictví do
  účetnictví města Třeboně, převodu živnostenských listů na město Třeboň, zajistit úkony vyplývající
  z pracovně právních vztahů souvisejících s převodem zaměstnanců p. o. na město Třeboň, kde budou
  zařazeni do městského úřadu od 01.01.2013.
  III. ukládá
  útvaru tajemníka předložit návrh na zřízení příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň včetně
  zřizovací listiny k 01.01.2013 na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 1 Zdrželi se: 3
  SCHVÁLENO

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Diskuze - J. Vopátek: prosba a doplnění ve věci opravy vozovky u Jindřichohradecké brány

  Datum: 29. 10. 2012

 • 19. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy zastupitelů a veřejnosti - Dotaz M. Hlásek: dotaz na změnu začátku schůze ZM

  Datum: 1. 10. 2012

  Ing. Milan Hlásek – bude pravidlem začátek ZM od 17:00?
  - Ing. Jiří Houdek – všichni zastupitelé obvoláni, většina souhlasila se 17. hodinou
  - PaedDr. Jan Váňa – termín by měl vy...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  Ing. Milan Hlásek – bude pravidlem začátek ZM od 17:00?
  - Ing. Jiří Houdek – všichni zastupitelé obvoláni, většina souhlasila se 17. hodinou
  - PaedDr. Jan Váňa – termín by měl vyhovovat všem
  - Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – přiklání se k 18:00
  - Ing. František Korda – vyhovovala by mu 19. hodina
  - Ing. Marie Košinová – vyjádřila pochvalu Jihočeskému festivalu zdraví, věří v jeho další opakování
  - je pro zápis ve zkrácené podobě (počet zhlédnutí na internetu mluví za vše)
  - p. Jan Makovička – je pro 17. hodinu
  - Ing. Jan Ďoubal – nemá zásadní problém s posunem začátku jednání ZM na 17:00
  - pokud jsou mezi námi někteří, kterým to dělá velký problém – přizpůsobit se
  - Ing. Jiří Houdek - menšinu by rád vyzval k tomu, aby byli ohleduplní vůči ostatním
  - PaedDr. Jan Váňa – navrhuje konání ZM každý měsíc

 • 18. jednání ZM Třeboně:
  Vyhlášení záměru prodeje Autokempu Třeboňský ráj, s. r. o. - Diskuze

  Datum: 3. 9. 2012

  Vyhlášení záměru prodeje Autokempu Třeboňský ráj, s. r. o.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 461/2012-48 ze dne 20.06.2012
  k p...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Vyhlášení záměru prodeje Autokempu Třeboňský ráj, s. r. o.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 461/2012-48 ze dne 20.06.2012
  k projednání prodej Autokempu Třeboňský ráj, s. r. o.
  Z důvodu, že došlo k nákupu obchodních podílů spol. ATC ve výši 15 % a tím se město stalo 100%
  vlastníkem podílů ATC, předkládá OFM ve spolupráci s JUDr. Hájkem tyto varianty řešení prodeje:
  1) Prodej nemovitostí města Třeboně a spol. Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o., (dále jen ATC) vč.
  movitého majetku ATC
  Výhoda řešení: Pravděpodobné snazší nalezení kupce na nemovitosti ATC než kupce na koupi
  obchodního podílu, ve kterém jsou zjednodušeně řečeno i nemovitosti ATC. Koupě nemovitostí
  oproti koupi obchodního podílu má pro kupujícího méně rizik (příp. kontroly finančního úřadu,
  doměření daní apod., nebo jiné závazky ATC).
  Nevýhoda řešení: Daňové zatížení prodeje nemovitostí ATC bude příjmem ATC podléhající dani
  z příjmu právnických osob a při logické následující likvidaci ATC odvedení asi 15% daň z příjmu likvidačního zůstatku městem Třeboň (pokud si před tím nevyplatí příjem z prodeje jako zisk
  podléhající stejnému dalšímu zdanění).
  2) Prodej nemovitostí města Třeboně a prodej 100 % obchodního podílu města v ATC
  Výhoda řešení: Okamžité zbavení účasti ve spol. ATC a inkasování celé částky ceny kupní jako
  příjem města.
  Nevýhoda řešení: Popsáno v bodě č. 1)
  3) Je možné postupovat i takovou cestou, že město bude nabízet obě varianty prodeje, „buď
  a nebo“.
  Problematika prodeje Autokempu Třeboňský ráj, s. r. o., byla konzultována s daňovým poradcem Ing. Jiřím
  Kutou. Ten zpracoval varianty prodeje majetku:
  - Prodej pozemků a prodej majetku nabytého darem od ATC (před prodejem by společnost ATC
  darovala veškerý majetek společnosti městu Třeboň)
  - Prodej pozemků a prodej majetku ATC
  Obě varianty řešení s vyčíslením daňového zatížení jsou přílohou podkladového materiálu.
  Otázkou darování nemovitostí a movitých věcí spol. Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o., ve prospěch města
  Třeboně se zabýval i po právní stránce právník města JUDr. Hájek. Jeho vyjádření tvoří přílohu
  podkladového materiálu, ze které vyplývá, že prodej navrhovaný na jednání finančního výboru a zpracovaný
  Ing. Kutou je z důvodu výkladu zákona nerealizovatelný.
  Rekapitulace cen nemovitostí:
  rok 2012:
  LV 286, město Třeboň:
  - pozemky v celkové hodnotě 13.238.500,00 Kč (cena 500,00 Kč/m2 k datu 04/2012).
  LV 291, Autokemp Třeboňský ráj:
  nemovitosti v celkové hodnotě 11.869.200,00 Kč (cena k datu 04/2012),
  movité věci v celkové hodnotě 356.346,00 Kč (cena k datu 30.06.2011).
  Celková cena všech nemovitých a movitých věcí činí 25.464.046,00 Kč.
  V rozpočtu města na rok 2012 je příjem z prodeje Autokempu Třeboňský ráj plánován ve výši 30.000.000,00
  Kč.
  rok 2011:
  LV 286, město Třeboň:
  - pozemky v celkové hodnotě 13.240.500,00 Kč (cena k datu 17.05.2011).
  pozn.: V roce 2011 zjistil Katastrální úřad při kontrole údajů katastru nemovitostí, prováděné v souvislosti se
  zavedením digitální katastrální mapy v katastrálním území Domanín u Třeboně, že není soulad souboru
  popisných informací (SPI) se souborem geodetických informací.
  Došlo ke změnám výměry pozemků. Toto již řeší nový znalecký posudek z roku 2012.
  LV 291, Autokemp Třeboňský ráj:
  nemovitosti v celkové hodnotě 12.703.920,00 Kč (cena k datu 17.05.2011),
  movité věci v celkové hodnotě 356.346,00 Kč (cena k datu 30.06.2011).
  Celková cena všech nemovitých a movitých věcí činila 26.300.766,00 Kč.
  Usnesením RM č. 461/2012-48 ze dne 20.06.2012:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  revokaci usnesení ZM č. 72/2007 ze dne 28.05.2007 a usnesení ZM č. 43/2008 ze dne 18.02.2008.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje:
  - pozemků p. č. KN st. 169 o výměře 24 m2, p. č. KN st. 170 o výměře 185 m2, p. č. KN st. 171 o výměře 145
  m2, p. č. KN st. 172 o výměře 428 m2, p. č. KN st. 276 o výměře 15 m2, p. č. KN st. 277 o výměře 15 m2, p. č.
  KN st. 278 o výměře 15 m2, p. č. KN st. 279 o výměře 14 m2, p. č. KN st. 280 o výměře 15 m2, p. č. KN st.
  281 o výměře 14 m2, p. č. KN st. 282 o výměře 15 m2, p. č. KN st. 283 o výměře 15 m2, p. č. KN st. 284
  o výměře 14 m2, p. č. KN st. 285 o výměře 14 m2, p. č. KN st. 326 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 327 o výměře
  20 m2, p. č. KN st. 328 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 329 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 330 o výměře 20 m2,
  p. č. KN st. 331 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 332 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 333 o výměře 20 m2, p. č. KN
  st. 334 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 335 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 336 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 337
  o výměře 20 m2, p. č. KN st. 338 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 339 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 340 o výměře
  20 m2, p. č. KN st. 341 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 342 o výměře 15 m2, p. č. KN st. 343 o výměře 15 m2,
  p. č. KN st. 344 o výměře 15 m2, p. č. KN st. 345 o výměře 15 m2, p. č. KN st. 346 o výměře 19 m2, p. č. KN
  st. 347 o výměře 61m2, p. č. KN 491/1 o výměře 25.089 m2, vše v k. ú. Domanín u Třeboně, formou
  obálkové metody, kdy minimální nabídková cena bude činit … Kč/ kdy minimální nabídková cena bude cena
  tržní určená znaleckým posudkem v době prodeje.
  III. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit,
  aby město Třeboň nabízelo prodej obchodního podílu ve společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o., třetí
  osobě formou obálkové metody, kdy minimální nabídková cena bude činit … Kč/ kdy minimální nabídková cena bude cena tržní určená znaleckým posudkem v době prodeje a za podmínky, že zájemce současně
  koupí a zaplatí nemovitosti města uvedené v bodě II. návrhu na usnesení za cenu … Kč.
  IV. schvaluje
  ukončení Zprostředkovatelské smlouvy mezi městem Třeboň, Autokempem Třeboňský ráj, s. r. o.,
  (Autokemp 285, Třeboň) a Mgr. Jiřinou Kolářovou (1. Třeboňská realitní kancelář, Husova 69/I, Třeboň)
  výpovědí dle odst. 4 smlouvy nebo dohodou s dřívějším termínem ukončení smlouvy, pokud by s tím druhá
  strana souhlasila.
  V. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na jednání ZM dne
  03.09.2012.
  Přehled přijatých usnesení:
  Dne 28.05.2007 přijalo zastupitelstvo města usnesení č. 72/2007:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  záměr prodeje obchodního podílu města ve společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o. (společnosti).
  II. schvaluje
  v případě nesouhlasu ostatních společníků společnosti s prodejem obchodního podílu města ve společnosti
  záměr prodeje movitého a nemovitého majetku společnosti a její následnou likvidaci.
  III. schvaluje
  záměr prodeje pozemků p. č. St. 169, St. 170, St. 171, St. 172, St. 276, St. 277, St. 278, St. 279, St. 280, St.
  281, St. 282, St. 283, St. 284, St. 285, St. 326, St. 327, St. 328, St. 329, St. 330, St. 331, St. 332, St. 333, St.
  334, St. 335, St. 336, St. 337, St. 338, St. 339, St. 340, St. 341, St. 342, St. 343, St. 344, St. 345, St. 346, St.
  347, pozemkové 491/1.
  IV. schvaluje
  prodej obálkovou metodou, přičemž nejnižší možnou nabídkou bude cena stanovená odhadem.
  V. ukládá
  místostarostce ve spolupráci s auditorem zajistit plnění usnesení.
  Dále zastupitelstvo města přijalo usnesení č. 43/2008 ze dne 18.02.2008:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  průběh a výsledek realizace záměru prodeje areálu Autokemp Třeboňský ráj.
  II. ukládá
  místostarostce města provést výběr vhodné realitní kanceláře za účelem prodeje areálu Autokemp
  Třeboňský ráj.
  III. ukládá
  místostarostce města, jako jednatelce společnosti AUTOKEMP Třeboňský ráj, s. r. o., aby na Valné hromadě
  společnosti zajistila výběr vhodného provozovatele areálu na sezónu 2008
  - diskutující: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., p. Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Anna
  Kohoutová, Ing. Jiří Houdek
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 125/2012-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci usnesení ZM č. 72/2007 ze dne 28.05.2007 a usnesení ZM č. 43/2008 ze dne 18.02.2008.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje:
  - pozemků p. č. KN st. 169 o výměře 24 m2, p. č. KN st. 170 o výměře 185 m2, p. č. KN st. 171 o výměře 145
  m2, p. č. KN st. 172 o výměře 428 m2, p. č. KN st. 276 o výměře 15 m2, p. č. KN st. 277 o výměře 15 m2, p. č.
  KN st. 278 o výměře 15 m2, p. č. KN st. 279 o výměře 14 m2, p. č. KN st. 280 o výměře 15 m2, p. č. KN st.
  281 o výměře 14 m2, p. č. KN st. 282 o výměře 15 m2, p. č. KN st. 283 o výměře 15 m2, p. č. KN st. 284
  o výměře 14 m2, p. č. KN st. 285 o výměře 14 m2, p. č. KN st. 326 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 327 o výměře
  20 m2, p. č. KN st. 328 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 329 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 330 o výměře 20 m2,
  p. č. KN st. 331 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 332 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 333 o výměře 20 m2, p. č. KN
  st. 334 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 335 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 336 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 337
  o výměře 20 m2, p. č. KN st. 338 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 339 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 340 o výměře
  20 m2, p. č. KN st. 341 o výměře 20 m2, p. č. KN st. 342 o výměře 15 m2, p. č. KN st. 343 o výměře 15 m2,
  p. č. KN st. 344 o výměře 15 m2, p. č. KN st. 345 o výměře 15 m2, p. č. KN st. 346 o výměře 19 m2, p. č. KN
  st. 347 o výměře 61m2, p. č. KN 491/1 o výměře 25.089 m2, vše v k. ú. Domanín u Třeboně, formou
  obálkové metody, kdy minimální nabídková cena bude činit 13.238.500,00 Kč.
  III. schvaluje
  aby město Třeboň nabízelo prodej obchodního podílu ve společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o., třetí
  osobě formou obálkové metody, kdy minimální nabídková cena bude činit 12.225.546,00 Kč za podmínky,
  že zájemce současně koupí a zaplatí nemovitosti města uvedené v bodě II. usnesení za cenu13.238.500,00
  Kč, to je celkem 25.464.046,00 Kč.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  SCHVÁLENO

 • 18. jednání ZM Třeboně:
  Realizace výstavby „Sportovního areálu Hliník v Třeboni“ v období let 2012 – 2014 - Diskuze

  Datum: 3. 9. 2012

  Realizace výstavby „Sportovního areálu Hliník v Třeboni“ v období let 2012–2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 612/2012-...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Realizace výstavby „Sportovního areálu Hliník v Třeboni“ v období let 2012–2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 612/2012-52 ze dne 22.08.2012
  k projednání návrh na zajištění financování celého projektu výstavby Sportovního areálu Hliník v Třeboni
  z vlastních zdrojů v rámci rozpočtů města s celkovými výdaji ve výši do 36.500.000,00 Kč včetně DPH 20 %.
  Popis situace:
  V současné době je upřesněn stavební program a umístění staveb akce „Sportovní areál Hliník v Třeboni“,
  stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění stavby a probíhá stavební řízení na výstavbu travnatého
  fotbalového hřiště, nového travnatého tréninkového fotbalového hřiště, osvětlení obou hřišť, kryté
  oboustranné tribuny, kuželny, zpevněných ploch, oplocení, inženýrských sítí a opěrné zdi.
  Po schválení realizace akce bude v období let 2012–2014 provedena výstavba kryté oboustranné tribuny pro
  diváky, výstavba hlavního a tréninkového travnatého fotbalového hřiště se zavlažováním a osvětlením,
  výstavba zpevněných ploch, oplocení a inženýrských sítí.
  Rada města přijala v této věci následující usnesení:
  Usnesení rady města č. 612/2012-52 ze dne 22.08.2012:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  realizaci výstavby „Sportovního areálu Hliník v Třeboni“ v období let 2012–2014 v celkových
  předpokládaných nákladech 36.500.000,00 Kč včetně DPH 20 %, která zahrnuje výstavbu hlavního
  a tréninkového travnatého fotbalového hřiště se zavlažováním, osvětlením a zpevněnými plochami, výstavbu
  kryté oboustranné tribuny pro diváky, oplocení a výstavbu inženýrských sítí.
  II. schvaluje
  zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A.
  Gerstnera 2151/6, České Budějovice, o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. KN 1079/3, p. č. KN
  1026/4 a p. č. KN 993/13, vše v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně, které bude spočívat v právu
  uložení a vedení středotlakého plynovodu. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně za dodržení podmínky
  uvedení dotčených povrchů do řádného stavu.
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení a předložit materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení na
  jednání zastupitelstva města dne 03.09.2012.
  Tento předkládaný návrh nemá dopad na schválený/upravený rozpočet.
  Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není (žádný).
  Diskuse:
  - diskutující: pí Anna Kahounová, Ing. Jiří Houdek, prof. MUDr. Miloš Velemínský,
  CSc., Ing. Jan Ďoubal, p. Vladimír Janíček, Ing. Milan Hlásek, Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., pan Kolík
  - odchody a příchody: 19:56 Velemínský – příchod – počet 23
  20:05 Košinová – odchod – počet 22
  20:08 Košinová – příchod – počet 23
  - požadavky: Ing. Hlásek vznesl dotaz na výši provozních nákladů. Zodpověděl Ing. Hajna: údržba vlastního
  trávníku a jeho hnojení se dá očekávat asi okolo 100.000,00 Kč/rok.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 148/2012-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Sportovního areálu Hliník v Třeboni“ v období let 2012–2014 v celkových
  předpokládaných nákladech 36.500.000,00 Kč včetně aktuální sazby DPH, která zahrnuje výstavbu hlavního
  a tréninkového travnatého fotbalového hřiště se zavlažováním, osvětlením a zpevněnými plochami, výstavbu
  kryté oboustranné tribuny pro diváky, oplocení a výstavbu inženýrských sítí
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 1 Zdrželi se: 4
  SCHVÁLENO

 • 18. jednání ZM Třeboně:
  Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“, schválení realizace a zajištění financování projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“ předkládaného do 2 - Diskuze

  Datum: 3. 9. 2012

  Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných
  lázní Třeboň“, schválení realizace a zajištění financování projektu ...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných
  lázní Třeboň“, schválení realizace a zajištění financování projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury
  v areálu Bertiných lázní Třeboň“ předkládaného do 23. výzvy ROP.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 621/2012-52 ze dne 22.08.2012
  k projednání informaci o stavu rozpracovanosti žádosti o podporu v rámci 23. Výzvy ROP Jihozápad, prioritní
  osy 3 – Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na projekt
  „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“.
  V současné době je upřesněn stavební program a umístění přístavby, ve které budou další lázeňské
  a wellness provozy umístěny. Jedná se o prostor před jižním vstupem, kde v 1. NP přístavby budou
  umístěny jednotlivé procedury dle požadavků projednaných s pracovníky a vedením Bertiných lázní a v 2.
  NP plavecký bazén. Dále probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace. Zároveň byly zahájeny práce
  na zpracování vlastní žádosti.
  Žádost musí obsahovat usnesení zastupitelstva města, kterým souhlasí s realizací projektu a také závazek
  zajištění financování celého projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města.
  Při předpokládaných stavebních nákladech ve výši cca 60.000.000,00 Kč vč. DPH 20 %, ostatních
  nákladech (projektové dokumentace, autorský dozor, technický dozor investora, koordinátor BOZP, náklady
  na audit atd.) ve výši cca 3.000.000,00 Kč vč. DPH činí rozpočet akce celkem cca 63.000.000,00 Kč vč.
  DPH. Tato částka bude muset být městem Třeboň předfinancována.
  Rada města neschválila a nedoporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o poskytnutí podpory na
  projekt „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“, realizaci projektu „Rozšíření
  lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“ předkládaného do 23. výzvy ROP a zajištění
  financování celého projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými výdaji ve výši do
  63.000.000,00 Kč.
  Ve výzvě pro předkládání žádostí je termín pro podání žádosti do 01.10.2012, termín zveřejnění výsledků na
  webových stránkách RRRSJ leden 2013, předpokládaný termín podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí
  dotace 09.04.2013 a nejzazší termín ukončení fyzické realizace projektu 31.12.2014, přičemž nejpozději do
  6 měsíců od data podpisu smlouvy musí být zahájena fyzická realizace.
  Z těchto termínů vyplývá tento předpoklad čerpání finančních prostředků: náklady na zpracování PD ve výši
  cca 370.000,00 Kč budou uhrazeny z rozpočtu roku 2012. V případě získání dotace bude zbývající část
  nákladů na PD ve výši cca 830.000,00 Kč uhrazena z rozpočtu 2013. Zbývající náklady ve výši cca
  61.800.000,00 Kč budou hrazeny v roce 2014.
  Projekt „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“ spadá do režimu blokové výjimky
  RIP, tzn. způsobilost projektu jako celku, kde způsobilost výdajů je stanovena až od data sdělení řídícího
  orgánu, že projekt splnil podmínky způsobilosti v režimu regionální investiční podpory, tzn. od přijatelnosti
  projektu. Způsobilými náklady jsou pouze náklady na stavbu a vybavení výši cca 60.000.000,00 Kč vč. DPH
  20 %. Náklady na projekt, technický dozor investora, autorský dozor, audit atd. nejsou způsobilé a hradí je
  žadatel z vlastních prostředků.
  Výše podpory činí u těchto projektů 30 % z uznatelných nákladů, tedy v tomto případě 18.000.000,00 Kč.
  Předkládaný návrh nemá dopad na schválený/upravený rozpočet. Má dopad na rozpočty let 2013 a 2014.
  Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující: p. Zdeněk Mráz, MUDr. Antonín Doležal, p. Vladimír Janíček, paní Anna Kahounová, Ing.
  Milan Hlásek, Ing. Jiří Houdek, Ing. Marie Košinová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 150/2012-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o stavu přípravy akce „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“
  II. schvaluje
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu
  Bertiných lázní Třeboň“.
  b) realizaci projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“
  předkládaného do 23. výzvy ROP
  c) zajištění financování celého projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými
  výdaji ve výši do 63.000.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 4 (jmenovitě: Houdek, Košinová, Jenisová, Florianová) Proti: 11 Zdrželi se: 8
  NESCHVÁLENO

 • 17. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli. - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2012

 • 17. jednání ZM Třeboně:
  Odvolání a volba předsedy kontrolního výboru. - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2012

 • 17. jednání ZM Třeboně:
  Přijetí daru - seníku na p. č. KN 2446/2 včetně pozemku p. č. KN 2449, vše v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2012

 • 17. jednání ZM Třeboně:
  Informace k pronájmu nebytových prostor Beseda. - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2012

 • 17. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2011. - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2012

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2012 - Diskuze

  Datum: 14. 5. 2012

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 4734 o výměře 4644 m² v k. ú. Branná. - Diskuze

  Datum: 14. 5. 2012

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemku p. č. KN 1038 o výměře 858m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 14. 5. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 5.1.2012 do 29.2.2012. - Diskuze

  Datum: 26. 3. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 5.1.2012 do 29.2.2012. - Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2012.

  Datum: 26. 3. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1038 o výměře cca 944 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 26. 3. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Sběrný dvůr Třeboň - stanovisko k podpoře OPŽP. - Diskuze

  Datum: 26. 3. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  ČOV Třeboň - informace a schválení dalšího postupu. - Diskuze

  Datum: 26. 3. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Využití Kulturně - společenského centra Beseda. - Diskuze

  Datum: 26. 3. 2012

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 1 - úpravy schváleného rozpočtu. - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2012

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 2 - zřízení výdajové položky Nákup majetkových podílů Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o., nabídka na odkoupení podílu ve společnosti. - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2012

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích, Obecně závazná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 3/2011 + sazba poplatku za rok 2012. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2011

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Smlouva o úvěru na financování akce Rekonstrukce části ubytovacího zařízení Lázní Aurora s.r.o. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2011

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu na rok 2012. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2011

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemků p. č. KN 1915/39, části pozemků p. č. KN 1915/42 a pozemku p. č. KN 1915/670 vše v k. ú. Třeboň. - Návrh usnesení a hlasování

  Datum: 12. 12. 2011

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Pojmenování ulice v Břilicích - ulice Pod Hrází. - Diskuze

  Datum: 7. 11. 2011

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - J. Vopátek: o kontrolním výboru.

  Datum: 7. 11. 2011

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Dotaz M. Florianová: ceny vodného a stočného po otevření nové ČOV.

  Datum: 7. 11. 2011

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - J. Vopátek: o zveřejňování informací ze strany města.

  Datum: 7. 11. 2011

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli. - Diskuze

  Datum: 3. 10. 2011

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Směna části pozemků p.č. KN 1897/165 a p. č. KN 1897/172 za pozemky p. č. KN 1897/21, 1897/13, 1897/50 včetně poplatku, vše v obci a k. ú. Třeboň - záměr. - Diskuze

  Datum: 3. 10. 2011

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1939/33 o výměře 619 m² v k. ú. Břilice - doplnění usnesení. - Diskuze

  Datum: 3. 10. 2011

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Diskuze J. Vopátek: o jmenování nového generálního ředitele lázní, o městských s.r.o.

  Datum: 3. 10. 2011

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Dotaz J. Váňa: o městských s.r.o.

  Datum: 3. 10. 2011

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Dotaz J. Masojídek: o Besedě.

  Datum: 3. 10. 2011

Datum Název
9. 12. 2019 Zastupitelstvo 9. 12. 2019
14. 10. 2019 Zastupitelstvo 14. 10. 2019
26. 8. 2019 Zastupitelstvo 26. 8. 2019
17. 6. 2019 Zastupitelstvo 17. 6. 2019
20. 5. 2019 Zastupitelstvo 20. 5. 2019
1. 4. 2019 Zastupitelstvo 1. 4. 2019
25. 2. 2019 Zastupitelstvo 25. 2. 2019
28. 1. 2019 Zastupitelstvo 28. 1. 2019
10. 12. 2018 Zastupitelstvo 10.12.2015
13. 11. 2018 Ustavující zastupitelstvo
10. 9. 2018 Zastupitelstvo 10.9.2018
25. 6. 2018 Zastupitelstvo 25.6.2018
21. 5. 2018 Zastupitelstvo 21.5.2018
26. 3. 2018 Zastupitelstvo 26. 3. 2018
29. 1. 2018 Zastupitelstvo 29. 1. 2018
18. 12. 2017 Zastupitelstvo 18. 12. 2017
6. 11. 2017 Zastupitelstvo 6. 11. 2017
18. 9. 2017 Zastupitelstvo 18. 9. 2017
24. 7. 2017 Zastupitelstvo 24. 7. 2017
26. 6. 2017 Zastupitelstvo 26. 6. 2017
22. 5. 2017 Zastupitelstvo 22. 5. 2017
24. 4. 2017 Zastupitelstvo 24. 4. 2017
20. 3. 2017 Zastupitelstvo 20. 3. 2017
30. 1. 2017 Zastupitelstvo 30. 1. 2017
12. 12. 2016 Zastupitelstvo 12. 12. 2016
7. 12. 2016 Setkání s občany - plánované investice města
24. 10. 2016 16. jednání ZM Třeboně
12. 9. 2016 15. jednání ZM Třeboně
20. 6. 2016 14. jednání ZM Třeboně
9. 5. 2016 13. jednání ZM Třeboně
14. 3. 2016 12. jednání ZM Třeboně
25. 1. 2016 11. jednání ZM Třeboně
14. 12. 2015 10. jednání ZM Třeboně
2. 11. 2015 9. jednání ZM Třeboně
7. 9. 2015 8. jednání ZM Třeboně
22. 6. 2015 7. jednání ZM Třeboně
18. 5. 2015 6. jednání ZM Třeboně
16. 3. 2015 5. jednání ZM Třeboně
26. 1. 2015 4. jednání ZM Třeboně
15. 12. 2014 3. jednání ZM Třeboně
24. 11. 2014 2. jednání ZM Třeboně
3. 11. 2014 Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
15. 9. 2014 36. jednání ZM Třeboně
18. 8. 2014 35. jednání ZM Třeboně
23. 6. 2014 34. jednání ZM Třeboně
12. 5. 2014 33. jednání ZM Třeboně
17. 3. 2014 32. jednání ZM Třeboně
26. 2. 2014 31. jednání ZM Třeboně
27. 1. 2014 30. jednání ZM Třeboně
16. 12. 2013 29. jednání ZM Třeboně
4. 11. 2013 28. jednání ZM Třeboně
9. 9. 2013 27. jednání ZM Třeboně
14. 6. 2013 26. jednání ZM Třeboně
6. 5. 2013 25. jednání ZM Třeboně
18. 3. 2013 24. jednání ZM Třeboně
28. 1. 2013 23. jednání ZM Třeboně
17. 12. 2012 22. jednání ZM Třeboně
26. 11. 2012 21. jednání ZM Třeboně
29. 10. 2012 20. jednání ZM Třeboně
1. 10. 2012 19. jednání ZM Třeboně
3. 9. 2012 18. jednání ZM Třeboně
25. 6. 2012 17. jednání ZM Třeboně
14. 5. 2012 16. jednání ZM Třeboně
26. 3. 2012 15. jednání ZM Třeboně
30. 1. 2012 14. jednání ZM Třeboně
12. 12. 2011 13. jednání ZM Třeboně
7. 11. 2011 12. jednání ZM Třeboně
3. 10. 2011 11. jednání ZM Třeboně

«Související odkazy

Partnerství