Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Hledání
Fulltext: detailní hledání
 • Blízek Augustin, MVDr., KDU-ČSL, bez PP (0/16)
 • Černý Rostislav, Mgr. CSc., ČSSD (0/37)
 • Chaloupka Zdeněk, Bc. Ing., KDU-ČSL (0/2)
 • Doležal Antonín, MUDr., KDU-ČSL (5/40)
 • Ďoubal Jan, Ing., ODS (7/47)
 • Elexhauser Karel, ODS (8/77)
 • Florianová Marie, Mgr., Občané.cz, bez PP (0/18)
 • Grammetbauerová Jana, Ing., ODS (30/142)
 • Hadravová Ladislava, KDU-ČSL (0/2)
 • Hladílek Jiří, MUDr., PRO zdraví a sport (7/7)
 • Hlásek Milan, Ing., ODS (0/66)
 • Holzer Filip, SZ (8/8)
 • Horváthová Magdalena, Bc. DiS., KDU-ČSL (0/30)
 • Houdek Jiří, Ing., KDU-ČSL (0/313)
 • Janát Eduard, ODS (0/2)
 • Janíček Vladimír, Občané.cz, bez PP (0/43)
 • Jenisová Terezie, Mgr., KDU-ČSL (16/364)
 • Jirák Bohuslav, Ing., ANO 2011, bez PP (0/45)
 • Kahounová Anna, ODS (12/318)
 • Kohout Petr, Občané.cz, bez PP (0/11)
 • Kohoutová Anna, Mgr., ODS (0/31)
 • Korda František, Ing., KSČM (0/13)
 • Košinová Marie, Ing., KDU-ČSL (0/36)
 • Kubal Jaroslav, Ing., ODS (6/187)
 • Kukačka Zdeněk, Ing., ODS (2/2)
 • Kuta Jiří, Ing. et Ing., TOP09 (3/9)
 • Louvar Stanislav, KDU-ČSL (0/1)
 • Ludvík Viktor, ODS (1/1)
 • Lukavský Jan, Piráti (2/2)
 • Makovička Jan, OMMO (0/10)
 • Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc., ODS (9/273)
 • Matuška Bohumil, KDU-ČSL (0/5)
 • Michal Petr, Mgr. Bc., OMMO, bez PP (41/112)
 • Mráz Zdeněk, ČSSD (25/332)
 • Neužil Josef, ČSSD (0/22)
 • Padrta Petr, ODS (2/2)
 • Pfeifer František, MUDr., ANO 2011, bez PP (7/16)
 • Pindroch Josef, Ing., ANO 2011, bez PP (16/142)
 • Polčáková Jana, Mgr., ANO 2011, bez PP (2/7)
 • Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D., SZ (22/95)
 • Psík Jaroslav, PhDr., ČSSD (0/2)
 • Řimnáč Pavel, ANO 2011, bez PP (1/9)
 • Štěrbová Jaroslava, KDU-ČSL (0/11)
 • Váňa Jan, PaedDr., ODS (66/442)
 • Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc., ČSSD (0/38)
 • Vopátek Jiří, Ing. Ph.D., SZ (43/208)
 • Werner Petr, Mgr., PRO zdraví a sport (13/13)

Poznámka: Červené číslo symbolizuje počet všech vystoupení, zelené číslo počet vystoupení v akt. volebním období. Vyhledávání (stejně jako počet příspěvků v diskuzích u jednotlivých zastupitelů) se vztahuje pouze k těm záznamům v archivu, které jsou naindexované (označené zelenou fajfkou). Budeme se snažit postupně tuto indexaci doplnit i u starších záznamů.

Výsledek hledání (nalezeno: 332)
 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Rozpočet města Třeboně na rok 2019 - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozopočtu. - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 1 – zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna, Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  - ...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 1 – zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna, Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Bohuslav Jirák, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Alena Baštová
  - odchody a příchody: 17:42 Blízek – odchod – počet 22
  17:43 Kahounová – odchod – počet 21
  17:45 Kahounová – příchod – počet 22
  17:47 Blízek – příchod – počet 23
  17:48 Grammetbauerová – odchod – počet 22
  17:51 Grammetbauerová – příchod – počet 23
  17:52 Doležal – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 3/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v navýšení/ponížení rozpočtu výdajových položek a navýšení
  položky financování takto:
  Zápis z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
  4
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům 3. etapa - projekt. dokumentace, § 2212, ORJ 0750, ORG
  6161000000, UZ 0 o částku 290.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Křižovatka Táboritská, Jablonského a Třebízského, § 2212, ORJ 0750,
  ORG 6086000000, UZ 0 o částku 225.500,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 MK ulice Sídliště, § 2212, ORJ 0750, ORG 6146000000, UZ 0 o částku
  205.700,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rozšíření parkoviště ve Sportovní ulici, § 2219, ORJ 0750, ORG
  6158000000, UZ 0 o částku 731.700,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5137 ZUŠ v čp. 19 a 20 - vybavení interiéru, § 3322, ORJ 0750, ORG
  9750006127, UZ 0 o částku 1.198.500,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Plynová kotelna školní jídelny a KKC Roháč, § 3639, ORJ 0750, ORG
  6086000000, UZ 0 o částku 750.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy na městských rybnících, § 2341, ORJ 0750, ORG 9750002025,
  UZ 0 o částku 44.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště, § 3412, ORJ 0750, ORG
  0305000000, UZ 0 o částku 239.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Veřejné koupaliště u rybníku Svět, § 3412, ORJ 0750, ORG 6149000000,
  UZ 0 o částku 1.306.800,00 Kč,
  - vytvoření výdajové položky 6121 Rekonstrukce úseku Mlýnské stoky, § 2333, ORJ 0750, ORG
  6012000000, UZ 0 v částce 2.500.000,00 Kč,
  - vytvoření výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů (vodohospodářská infrastruktura), §6409,
  ORJ 0800, ORG XXXX000000, UZ 0 v částce 2.120.710,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, §
  6402, ORJ 0800, ORG 9800000000, UZ 29004 o částku 2.750,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, §
  6402, ORJ 0800, ORG 9800000000, UZ 13011 o částku 96.551,58 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5499 Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR, § 4339, ORJ
  0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 107.535,00 Kč,
  - vytvoření výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů (dofinancování výdajů v období 2019-2020),
  §6409, ORJ 0800, ORG XXXX000000, UZ 0 v částce 23.900.000,00 Kč,
  - vytvoření výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů §6409, ORJ 0800, ORG 6093000000, UZ 0
  v částce 7.700.000,00 Kč.
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG 9850000000,
  NZUZ 0 o částku 41.418.746,58 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragra
  f
  Položk
  a
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet po
  schválení RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet od
  počátku roku
  po RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  1. 0 6161000000 750 2212 6121 300 000,00 300 000,00 290 000,00 590 000,00
  0 6086000000 750 2212 6121 0,00 0,00 225 500,00 225 500,00
  0 6146000000 750 2212 6121 0,00 0,00 205 700,00 205 700,00
  0 6158000000 750 2219 6121 0,00 0,00 731 700,00 731 700,00
  0 9750006127 750 3322 5137 0,00 0,00 1 198 500,00 1 198 500,00
  0 6086000000 750 3639 6121 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00
  0 9750002025 750 2341 5171 350 000,00 350 000,00 44 000,00 394 000,00
  0 305000000 750 3412 6121 2 000 000,00 2 000 000,00 239 000,00 2 239 000,00
  0 6149000000 750 3412 6121 5 000 000,00 5 000 000,00 1 306 800,00 6 306 800,00
  0 6012000000 750 2333 6121 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00
  0
  XXXX00000
  0 800 6409 6901 0,00 0,00 2 120 710,00 2 120 710,00
  29004 9800000000 800 6402 5366 0,00 0,00 2 750,00 2 750,00
  13011 9800000000 800 6402 5366 100 000,00 100 000,00 96 551,58 196 551,58
  13010 9100000000 100 4339 5499 500 000,00 500 000,00 107 535,00 607 535,00
  0
  XXXX00000
  0 800 6409 6901 0,00 0,00 23 900 000,00 23 900 000
  0 6093000000 800 6409 6901 0,00 0,00 7 700 000,00 7 700 000,00
  Financování (Kč):
  1. 0 9850000000 800 0 8115 66 163 181,08 66 163 181,08 41 418 746,58 107 581 927,66
  Zápis z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
  5
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 886/11 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň – Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku p. č. 2469/1, k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13... - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:23 Horváthová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 8/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2135/3 o výměře 122 m2
  , pozemku p. č. KN 2125/13 o výměře
  183 m2
  , pozemku p. č. KN 2136/5 o výměře 8 m2
  , části pozemku p. č. KN 2125/4 o výměře cca 115 m2
  vše
  v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m2
  s tím, že cena za
  vzrostlé dřeviny bude stanovena v částce 100,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Záměr směny části pozemku p. č. KN 4394 o výměře 9 576 m² vč. porostu za část pozemku p. č. KN 4465 9576m² - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Realizace vyhrazeného závazku (opční práce) stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“ - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Harmonogram jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2019 - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 29.8.2018 - 20.11.2018 - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Volba volební a návrhové komise - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Prezentace studie třístupňového bydlení pro seniory v Třeboni - Diskuze

  Datum: 25. 2. 2019

  Starostka Terezie Jenisová přivítala tým paní proděkanky doc. Mgr. et Mgr. Jitky Vackové, Ph.D. ze
  Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve složení ...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  Starostka Terezie Jenisová přivítala tým paní proděkanky doc. Mgr. et Mgr. Jitky Vackové, Ph.D. ze
  Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve složení doc. Mgr. et Mgr. Jitka
  Vacková, Ph.D., Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., PhDr. Marek Zeman, Ph.D., Ing. Jan Bednář, Ph.D.
  Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D. následně představila projekt třístupňového bydlení pro seniory.
  PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz
  17:14 Blízek – příchod – počet 25
  17:30 Kahounová – odchod – počet 24
  17:31 Kahounová – příchod – počet 25
  Mgr. Bc. Petr Michal, Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města - Diskuze

  Datum: 25. 2. 2019

  k bodu 4
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 02.05.2018 - 06.06.2018.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová...

  Celý text (zobrazeno 50 %)

  k bodu 4
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 02.05.2018 - 06.06.2018.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 02.05.2018 - 06.06.2018

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13... - Střednědobý výhled rozpočtu města

  Datum: 25. 2. 2019

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:23 Horváthová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 8/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2135/3 o výměře 122 m2
  , pozemku p. č. KN 2125/13 o výměře
  183 m2
  , pozemku p. č. KN 2136/5 o výměře 8 m2
  , části pozemku p. č. KN 2125/4 o výměře cca 115 m2
  vše
  v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m2
  s tím, že cena za
  vzrostlé dřeviny bude stanovena v částce 100,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Dotace na akci hodnou zřetele - Anifilm, Mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 2019 - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Záměr prodeje pozemku p.č. KN 702/2 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Stanovení odměny členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 1.11. - 29.11.2018 - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zast...

  Celý text (zobrazeno 61 %)

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 01.11. - 29.11.2017

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Prodej bytových jednotek ve střešní nástavbě domu č. p. 1015 až 1017 v ul. Svobody, Třeboň - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Volba předsedy finančního výboru - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Zpráva o hospodaření a Závrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2017 - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Prášil O. - Dotaz k publikaci. Jaké ulice jsou plánované k rekonstrukci?

  Datum: 10. 12. 2018

 • Ustavující zastupitelstvo:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Určení dlouhodobě uvolněných funkcí

  Datum: 13. 11. 2018

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

  k bodu 11
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2018.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Bohuslav Jir...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 11
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2018.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Alena Baštová,
  Pavel Řimnáč, PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 18:32 Kubal – odchod – počet 20
  18:33 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  18:35 Kubal – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 45/2018-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotací žadatelům v oblasti tělovýchovy a sportu na celoroční činnost a jednorázovou akci takto:
  Žadatel Účel Dotace 2018 (Kč)
  Taekwon-do Třeboň Činnost 2018 180.402,00
  Judo Třeboň Činnost 2018 54.122,00
  Sportovní klub-SK Boxing Třeboň Činnost 2018 52.618,00
  Hokejový a bruslařský klub Štiky
  Třeboň Činnost 2018 171.006,00
  TJ Jiskra Třeboň Činnost 2018 1,152.125,00
  TJ Jiskra Třeboň - veslování Akce - Výstavba a složení veslařské
  dráhy Lago Albano 2018 90.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni v
  bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost nebo jednorázovou akci.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvy k podpisu.
  Zápis z 29. jednání ZM dne 21.05.2018
  6
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 689/20 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

  k bodu 16
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 689/2 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 50/2018-29
  Zastupitelstvo města Třebo...

  Celý text (zobrazeno 41 %)

  k bodu 16
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 689/2 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 50/2018-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 689/2 o výměře 4 m2
  v k. ú. Třeboň, za cenu 3.000,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Vyřazení nedobytné pohledávky z rozvahové evidence - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 337/19, p. č. KN 337/1 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Rozpočtové opatření č. 101 - DPH - Zimní stadion - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Prodej pozemku p. č. KN 1536/2 jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. vše k. ú. Třeboň - Grammetbauerová J. - Dotaz ohledně lázní a dohodnuté schůzky.

  Datum: 25. 6. 2018

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 1.11. - 29.11.2018 - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zast...

  Celý text (zobrazeno 61 %)

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 01.11. - 29.11.2017

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Rozpočtové opatření č. 101 - DPH - Zimní stadion - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Účetní závěrka města za rok 2018 + Závěrečný účet města za rok 2018 - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Uzavření smlouvy o úvěru - VZ "Poskytnutí investičního úvěru městu Třeboň" - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 25/4 v k. ú. Stará Hlína - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 9
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k bodu 9
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:19 Horváthová – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 7/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 55 m2
  v k. ú. Stará Hlína (v situačním
  zákresu označeno jako díl č. 1).
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Dotace pro Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov seniorů Třeboň - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 9
  Dotace pro Centrum sociálních služeb J. Hradec – Domov seniorů Třeboň.
  Předkladatel: Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 43/2018-29
  Zastu...

  Celý text (zobrazeno 20 %)

  k bodu 9
  Dotace pro Centrum sociálních služeb J. Hradec – Domov seniorů Třeboň.
  Předkladatel: Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 43/2018-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace pro Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec – Domov seniorů Třeboň ve výši
  215.000,00 Kč, a to za účelem opravy klientské koupelny, včetně související výměny protipožárních dveří do
  dvou klientských pokojů.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Centrem sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01
  Jindřichův Hradec II, IČ:75011191, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na provoz domova seniorů.
  III. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí, odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 29. jednání ZM dne 21.05.2018
  5
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Záměr směny části pozemku p. č. KN 2474/3 o výměře cca 77 m2 za část pozemk p. č. KN 2474/2 o výměře cca 31 m2, část pozemku p. č. KN 2474/1 o výměře cca 17 m2 a část pozemku p. č. KN 1098/1 o výměře cca 29 m2, vše k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018 - Dotaz Kubal J. - V TLTV zaznělo, že se podařilo naplnit daňové příjmy. Co to znamená?

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 19
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Pavel Zajíček, doc. RNDr. Jiří Maso...

  Celý text (zobrazeno 33 %)

  k bodu 19
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Pavel Zajíček, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 77/2018-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018 takto: 10.09., 05.11., 17.12.
  II. ukládá
  kanceláři starosty seznámit odbory a městské společnosti s tímto harmonogramem.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Obecně závazná vyhláška k ochraně životního prostředí - Dotaz Grammetbauerová J. - Rada města schválila půjčku pozemku, kde ten pozemek je? Ukončení smlouvy s Teplospol. Jak se nyní topí v Roháči?

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 20
  Obecně závazná vyhláška k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a
  o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.
  Předklada...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 20
  Obecně závazná vyhláška k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a
  o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – požadavek, aby všechny lokality byly udržovány podobně jako lokalita
  B v Táboritské ulici.
  Ing. Josef Pindroch – Technické služby dostanou pokyn.
  JUDr. Mojmír Vonka, Mgr. Bc. Petr Michal, Mgr. Ondřej Janoušek, doc. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová
  - odchody a příchody: 19:04 Pfeifer – odchod – počet 20
  19:06 Pfeifer – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 78/2018-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a o
  pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích (viz příloha).
  II. ukládá
  odboru právnímu zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 30. jednání ZM dne 25.06.2018
  10
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Převod budovy čp. 258 vč. pozemku p. č. KN 2541 v k. ú. Třeboń ve veřejném zájmu - Dotaz Váňa J. - Řešení odměn komisí.

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 14
  Převod budovy čp. 258 vč. pozemku p. č. KN 2541 v k. ú. Třeboň ve veřejném zájmu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 18:57 Kubal – odchod...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k bodu 14
  Převod budovy čp. 258 vč. pozemku p. č. KN 2541 v k. ú. Třeboň ve veřejném zájmu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 18:57 Kubal – odchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 109/2017-25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  podání žádosti o převod nemovitostí ve veřejném zájmu, a to budovy čp. 258, která je součástí pozemku p.
  č. KN 2541, vše v k. ú. Třeboň, na Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2019 - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a výše odměn neuvolněného starosty - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Harmonogram jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2019 - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Prodej částí pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

  k bodu 13
  Prodej částí pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 20:34 Neužil – příchod – počet 23
  20:35 Kaho...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 13
  Prodej částí pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 20:34 Neužil – příchod – počet 23
  20:35 Kahounová – odchod – počet 22
  20:36 Blízek – příchod – počet 23
  Zápis z 28. jednání ZM dne 26.03.2018
  8
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 28/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/807)
  o výměře 6 m2
  v k. ú. Třeboň, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 500,00 Kč/m2
  . Kupní
  cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady
  spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude
  hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  II. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/808)
  o výměře 6 m2
  v k. ú. Třeboň, do podílového vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  za cenu 500,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
  Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
  z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář
  pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  III. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3792-118/2017 p. p. č. KN 1915/803)
  o výměře 8 m2
  v k. ú. Třeboň, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
  cenu 500,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
  Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
  z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář
  pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Schválení programu - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Schválení členů a volba předsedů osadních výborů - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Revokace usnesení zastupitelstva města č. 68/2018-30 - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13... - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:23 Horváthová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 8/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2135/3 o výměře 122 m2
  , pozemku p. č. KN 2125/13 o výměře
  183 m2
  , pozemku p. č. KN 2136/5 o výměře 8 m2
  , části pozemku p. č. KN 2125/4 o výměře cca 115 m2
  vše
  v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m2
  s tím, že cena za
  vzrostlé dřeviny bude stanovena v částce 100,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Bertiny lázně - stavební akce 2018/19. - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 5
  Bertiny lázně - stavební akce 2018/19.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch
  Anna Kahounová – pros...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 5
  Bertiny lázně - stavební akce 2018/19.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch
  Anna Kahounová – prosí o oddělené hlasování.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena
  Baštová, Ing. Jana Grammetbauerová
  PaedDr. Jan Váňa – žádá oddělené hlasování.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PhDr. Milan Kramárik, Mgr. Bc. Petr Michal
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – navrhuje oddělené hlasování.
  Mgr. Terezie Jenisová – návrh na doplnění usnesení od Ing. Aleny Baštové.
  - odchody a příchody: 18:46 Elexhauser – odchod – počet 24
  18:46 Matuška – odchod – počet 23
  18:52 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:53 Matuška – příchod – počet 25
  19:05 Grammetbauerová – odchod – počet 24
  19:08 Grammetbauerová – příchod – počet 25
  19:14 Jirák – odchod – počet 24
  19:17 Jirák – příchod – počet 25
  19:25 Pfeifer – odchod – počet 24
  19:27 Pfeifer – příchod – počet 25
  Oddělené hlasování č. 1:
  Usnesení ZM č. 19/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení bodu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Oddělené hlasování č. 2:
  Usnesení ZM č. 20/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  způsob financování stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“, kdy město Třeboň uhradí
  stavební práce v předpokládané výši 119,2 mil. Kč. vč. DPH a Slatinné lázně Třeboň s.r.o. uhradí dodávky
  gastronomické technologie, vybavení interiérů, bazénové technologie a budou tento majetek evidovat jako
  svůj vlastní. Náklady na realizaci akce, které bude hradit město, budou financovány prostřednictvím úvěru,
  Zápis z 28. jednání ZM dne 26.03.2018
  4
  úvěr bude čerpán v období 01-12/2019, úvěr bude splácen pravidelnými měsíčními splátkami po dobu 10 let.
  Část výdajů, které budou hrazeny v roce 2018, budou předfinancovány z rozpočtu města.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit úvěr na financování výdajů na akci ze strany města Třeboň.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 8 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) realizaci stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“
  b) způsob financování stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“
  II. ukládá
  a) odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení bodu a)
  b) odboru finančnímu a majetkovému zajistit úvěr na financování výdajů na akci ze strany města Třeboň

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o místních poplatcích - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 19
  Obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o místních poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k čl. 5 - Sazby popl...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 19
  Obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o místních poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k čl. 5 - Sazby poplatků, vymezení části obce Třeboň I pro
  potřeby MP ze psů, kde je chybně uvedena ulice Tyršova, která se nachází mimo uvedenou
  lokalitu.
  Ing. Alena Baštová – ve vyhlášce bude opraveno.
  - odchody a příchody: 20:11 Černý – odchod – počet 24
  20:15 Váňa – odchod – počet 23
  20:16 Černý – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 114/2017-25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2017 o místních poplatcích.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  20:17 Pfeifer – odchod – počet 23
  20:17 Váňa – příchod – počet 24

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Blízek A.: Bylo by dobré zřídit nějaký útulek pro psy a kočky? Má město ještě závazky vůči rodině, která žalovala město?

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  MVDr. Augustin Blízek – navrhuje zřízení útulku pro toulavé psy a kočky. Dále vnesl dot...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  MVDr. Augustin Blízek – navrhuje zřízení útulku pro toulavé psy a kočky. Dále vnesl dotaz na kauzu
  Lukášovi
  20:20 Pfeifer – příchod – počet 25
  JUDr. Mojmír Vonka – objasnil kauzu týkající se rodiny Lukášových.
  Mgr. Terezie Jenisová
  Vladimír Školka – informoval o provozu záchytného útulku pro zvířata. Domnívá se, že v současné době to
  stačí. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz na Eger desky, kdy bude oprava dokončena.
  Ing. Pavel Hajna – oprava má být dokončena v lednu 2018 (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k osvětlení za Bertinými lázněmi, které již dva roky nesvítí.
  PhDr. Milan Kramárik – děkuje za připomínku.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – vznesl dotaz na sběr velkoobjemového odpadu v příštím roce.
  Petr Tětek – v plánu je sběrový den ve stejném formátu jako v letošním roce, pouze dřevní odpad ze zahrad.
  (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – vznesl dotaz na situaci s obchvatem.
  Zdeněk Mráz – podal informace týkající se situace s obchvatem. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Darování komunikace, chodníků, dešťovéé kanalizace, splaškové kanalizace v k. ú. Třeboň - Dotaz Váňa J. : Kdy bude dokončená oprava desek na Bertiných lázních?

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 15
  Darování komunikace, chodníku, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vodovodního řadu,
  veřejné osvětlení, zeleně vše vybudované na části pozemků p. č. KN 3218, p. ...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 15
  Darování komunikace, chodníku, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vodovodního řadu,
  veřejné osvětlení, zeleně vše vybudované na části pozemků p. č. KN 3218, p. č. KN 3214, p. č. KN
  3216 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 127/2017-26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň (jako budoucí obdarovaný),
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (jako budoucí dárce, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) a
  společností Pozemky Třeboň s.r.o. (jako budoucí dárce, se sídlem U Lesa 129, Libníč, Rudolfov).
  Předmětem daru bude komunikace v délce 220 m, chodník v délce 220 m, zelený pruh v délce 200 m,
  veřejné osvětlení – 210 m kabelového vedení v zemi vč. 8 ks osvětlovacích bodů a jednoho kusu pilíře
  (zapínací bod veřejného osvětlení vč. fakturačního měření), splašková kanalizace DN 250 v délce 151,2 m
  (gravitační kanalizace), PE 63/5,8 v délce 60 m (tlaková kanalizace), vodovodní řád DN 100 v délce 208,7 m
  na pozemcích p. č. KN 3218, p. č. KN 3216, p. č. KN 3214, vodovodní řad DN 100 v délce 162,3 m (na
  pozemcích p. č. KN 3288, p. č. KN 1504/1), části pozemků: p. č. KN 3218, p. č. KN 3216, p. č. KN 3214
  dotčených stavbou komunikace, chodníku a vodohospodářské infrastruktury, zeleně, za podmínky, že
  - veškeré náklady s vybudováním budou hrazeny investorem stavby společností Pozemky Třeboň s.r.o. (U
  Lesa 129, Libníč, Rudolfov),
  - projektová dokumentace k výstavbě vodovodního řadu, splaškové kanalizace, veřejného osvětlení,
  komunikace, chodníků bude před vydáním stavebního povolení předložena ke schválení radě města,
  - odboru rozvoje a investic budou předkládány všechny stupně projektové dokumentace pro účely územního
  řízení, stavebního řízení a provedení stavby k odsouhlasení,
  - odbor rozvoje a investic bude přizván ke kontrole položení vodovodního řadu, splašková kanalizace,
  veřejného osvětlení před zásypem a položením konstrukčních vrstev.
  K předání předmětu daru dojde nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí darovací.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2 a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2 za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2 a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca 683 m2, vše v obci a k. ú. Třeboň – záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné - Dotaz Masojídek J. : Bude příští rok sběr velkoobjemového odpadu? Jak je to s obchvatem Třeboně?

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 14
  Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2
  a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2
  za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2
  a část pozemku p. č. KN 3298 ...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 14
  Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2
  a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2
  za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2
  a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca
  683 m
  2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň – záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 20:39 Kahounová – příchod – počet 24
  20:43 Kuta – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 29/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxx
  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kdy předmětem smlouvy bude směna části pozemku
  p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2
  a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2
  ve vlastnictví xxxxx
  xxxxxxxxxxx za pozemky ve vlastnictví města Třeboně, a to za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca
  512 m2
  a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca 683 m2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň, když ze strany xxxxx
  xxxxxxxxxxx dojde k úhradě doplatku rozdílu ceny pozemků ve výši cca 16 500,00 Kč, tj. 33 m2
  x 500,00
  Kč/m2
  a za podmínky, že:
  1) dojde ke zpřesnění oddělovaných částí pozemků geometrickým plánem,
  2) ze strany vlastníků pozemků p. č. KN 3008 a p. č. KN 4674 k. ú. Třeboň dojde k poskytnutí součinnosti při
  územním a stavebním řízení pro realizaci akce „ZTV Břilice III. etapa“,
  3) po vydání územního rozhodnutí dojde bezprostředně k uzavření Směnné smlouvy, nejpozději však do
  5 let od uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné,
  4) náklady související s vybudováním inženýrských sítí (přípojek – kanalizační, vodovodní, elektro) budou
  hradit xxxxxxxxxxxxxxxxx.
  Veškeré náklady spojené se směnou pozemků budou hrazeny v poměru 1:1.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Rozpočtová opatření provedená řadou města v období od 21.6.2017 do 23.8.2017 - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 21. 6. 2017 do 23. 8. 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, I...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 21. 6. 2017 do 23. 8. 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Jitka
  Filípková, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Anna Kahounová – žádá o představení projektu pozemkových úprav.
  Zdeněk Mráz – objasnil situaci. Až bude projekt připraven, není problém ho prezentovat.
  - odchody a příchody: 18:29 Černý – příchod – počet 19
  18:29 Pfeifer – příchod – počet 20
  18:32 Váňa – příchod – počet 21
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  4
  18:32 Elexhauser – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 21. 6. 2017 do 23. 8. 2017.

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 4465 o výměře cca 11 000 m² vč. porostu a části p. č. KN 1159/9 o výměře cca 50 m² vč. porostu v k. ú. Branná - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 9
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 4465 o výměře cca 11 000 m2
  vč. porostu a části p. č. KN
  1159/9 o výměře cca 50 m2
  vč. porostu v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. ...

  Celý text (zobrazeno 20 %)

  k bodu 9
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 4465 o výměře cca 11 000 m2
  vč. porostu a části p. č. KN
  1159/9 o výměře cca 50 m2
  vč. porostu v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 19:01 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  19:01 Neužil – odchod – počet 20
  19:04 Neužil – příchod – počet 21
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  7
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 4465 o výměře cca 11 000 m2
  vč. porostu a části p. č. KN
  1159/9 o výměře cca 50 m2
  vč. porostu v k. ú. Branná.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 11 Proti: 8 Zdrželi se: 2
  NEPŘIJATO
  19:08 Michal – příchod – počet 22

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří Mas...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 19:09 Jirák – odchod – počet 21
  19:12 Jirák – příchod – počet 22
  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3750-20/2017 p. p.
  č. KN 1915/781) o výměře 5 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu 150,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 6 Proti: 12 Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 87/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3750-20/2017 p. p.
  č. KN 1915/781) o výměře 5 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu 500,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Prodej části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 30 m² v k. ú. Stará Hlína - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 14
  Prodej části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 30 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. Zdeněk...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 14
  Prodej části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 30 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 19:29 Pfeifer – odchod – počet 21
  19:31 Pfeifer – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 91/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 30 m2
  (v geom. plánu č. 260-43/2017 označeno jako díl „a“) v
  k. ú. Stará Hlína, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 500,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude
  zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se
  sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle
  zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním
  právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města - Masojídek J. - Proč se opravoval kruhový objezd během prázdnin?

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat“.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz na článek v zahraničním časopise o UNESCO.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Anna Kahounová – připomínka ke špatnému stavu oken ve školní jídelně.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  12
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k záležitosti pana Lukáše. Žádá o písemnou odpověď, kdo bude platit pokutu
  50.000,00 Kč; údajná agitace rodičů žáků 1. tříd na 2. ZŠ k zimnímu stadionu.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci v kauze Lukáš. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – pokutu bude hradit město. (dotaz zodpovězen)
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, Ing. Bohuslav Jirák, pan Fleischmann, Pavel Řimnáč – vyvrátili tvrzení k údajné
  agitaci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k černým hadrům, které visí z Roháče.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – prosí o opravu příjezdové cesty k lávce před Mlýnskou stoku, která byla
  opravena; prosba o umístění více laviček do intravilánu Hliníku; dále upozornil na špatný stav cesty mezi
  garážemi za hřbitovem.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser – diskuze k opravě okružní křižovatky na
  sil. I/34 „U kaprů“. (dotaz zodpovězen p. Mrázem)
  Karel Elexhauser – upozornil na přetížení centra města cyklisty během letní sezóny.
  PaedDr. Jan Váňa – námět na zjištění četnosti dopravy na Táboritské a Třebízského. Jak to vypadá
  s reklamací na BL – desky Eger?
  Ing. Martin Blažek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – objasnil situaci.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zavřeným restauracím na lázních Aurora.
  Ing. Martin Blažek – objasnil situaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – doplnila informace Ing. Blažka.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – poznámky k referendu; stavba polikliniky; stav sportovní haly; cyklostezka na
  Rožmberk; bazén v areálu LS Aurora (dopis MZ ČR / ČIL).
  19:59 Grammetbauerová – odchod – počet 21
  19:59 Kahounová – odchod – počet 20
  20:05 Kahounová – příchod – počet 21
  20:06 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  21:04 Kuta – odchod – počet 21
  21:07 Kuta – příchod – počet 22
  k bodu 24
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:10 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová, v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, v. r. dne:……………………………………..
  PhDr. Jaroslav Psík, v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 21.09.2017

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města - Vopátek J. - Reakce na leták o referendu od koaličních zastupitelů.

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat“.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz na článek v zahraničním časopise o UNESCO.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Anna Kahounová – připomínka ke špatnému stavu oken ve školní jídelně.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  12
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k záležitosti pana Lukáše. Žádá o písemnou odpověď, kdo bude platit pokutu
  50.000,00 Kč; údajná agitace rodičů žáků 1. tříd na 2. ZŠ k zimnímu stadionu.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci v kauze Lukáš. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – pokutu bude hradit město. (dotaz zodpovězen)
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, Ing. Bohuslav Jirák, pan Fleischmann, Pavel Řimnáč – vyvrátili tvrzení k údajné
  agitaci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k černým hadrům, které visí z Roháče.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – prosí o opravu příjezdové cesty k lávce před Mlýnskou stoku, která byla
  opravena; prosba o umístění více laviček do intravilánu Hliníku; dále upozornil na špatný stav cesty mezi
  garážemi za hřbitovem.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser – diskuze k opravě okružní křižovatky na
  sil. I/34 „U kaprů“. (dotaz zodpovězen p. Mrázem)
  Karel Elexhauser – upozornil na přetížení centra města cyklisty během letní sezóny.
  PaedDr. Jan Váňa – námět na zjištění četnosti dopravy na Táboritské a Třebízského. Jak to vypadá
  s reklamací na BL – desky Eger?
  Ing. Martin Blažek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – objasnil situaci.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zavřeným restauracím na lázních Aurora.
  Ing. Martin Blažek – objasnil situaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – doplnila informace Ing. Blažka.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – poznámky k referendu; stavba polikliniky; stav sportovní haly; cyklostezka na
  Rožmberk; bazén v areálu LS Aurora (dopis MZ ČR / ČIL).
  19:59 Grammetbauerová – odchod – počet 21
  19:59 Kahounová – odchod – počet 20
  20:05 Kahounová – příchod – počet 21
  20:06 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  21:04 Kuta – odchod – počet 21
  21:07 Kuta – příchod – počet 22
  k bodu 24
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:10 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová, v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, v. r. dne:……………………………………..
  PhDr. Jaroslav Psík, v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 21.09.2017

 • Zastupitelstvo 24. 7. 2017:
  1. Jednání o dotaci na výstavbu zimního stadionu - Diskuze

  Datum: 24. 7. 2017

  k bodu 3
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Anna Kahounová – připomínka ke zřízení dozorčí rady Městské Vodohospodářské s.r.o.
  Zdeněk M...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 3
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Anna Kahounová – připomínka ke zřízení dozorčí rady Městské Vodohospodářské s.r.o.
  Zdeněk Mráz – měla by být zřízena do konce roku 2017. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – okomentoval odpověď na dotaz zaslaný zastupitelům (z 21. jednání ZM) týkající se TIC
  Třeboň.
  Ing. Pavel Hajna – vyjádřil se ke komentáři.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na počet podaných nabídek na výběrové řízení „Rekonstrukce ul. B. Němcové“.
  Ing. Pavel Hajna – podány 2 nabídky. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Bc. Petr Michal – požaduje přehled podnětů ve věci sporu paní Uhlířové vs. paní Branné, které řešilo
  město Třeboň (kolik podnětů, jak byly řešeny). Dále připomínka k investici do hasičů v Branné, nutně
  potřebují nové vozidlo, je třeba na to myslet v rozpočtu na příští rok.
  Mgr. Terezie Jenisová – děkuje za připomínku.
  Zdeněk Mráz – vyjádření k hasičům v Branné.
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz, zda je ukončené jednání s památkáři ohledně stavby na Bertě.
  Mgr. Terezie Jenisová – čekáme na závazné stanovisko, které by mělo být v dohledné době. (dotaz
  zodpovězen)

 • Zastupitelstvo 26. 6. 2017:
  Návrh na konání místního referenda - Diskuze

  Datum: 26. 6. 2017

  k bodu 3
  Návrh na konání místního referenda.
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Pindroch – dává 1. protinávrh.
  Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 3
  Návrh na konání místního referenda.
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Pindroch – dává 1. protinávrh.
  Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal,
  Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Bc. Petr Michal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PaedDr. Jan
  Váňa, JUDr. Mojmír Vonka, pan Nehoda, Mgr. Roman Hrdý, MVDr. Augustin Blízek
  Ing. Jana Grammetbauerová – dává 2. protinávrh.
  Josef Neužil, Ing. Milan Hlásek
  - odchody a příchody: 17:56 Blízek – odchod – počet 21
  18:00 Blízek – příchod – počet 22
  18:21 Elexhauser – odchod – počet 21
  18:24 Elexhauser – příchod – počet 22
  18:41 Černý – odchod – počet 21
  18:48 Černý – příchod – počet 22
  18:57 Pfeifer – odchod – počet 21
  18:58 Elexhauser – odchod – počet 20
  18.58 Blízek – odchod – počet 19
  18:59 Pfeifer – příchod – počet 20
  19:00 Grammetbauerová – odchod – počet 19
  19:02 Blízek – příchod – počet 20
  19:03 Grammetbaurová – příchod – počet 21
  19:03 Elexhauser – příchod – počet 22
  Hlasování o v pořadí 2. vzneseném protinávrhu - Ing. Jany Grammetbauerové:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Návrh na konání místního referenda, který podává přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb.,
  o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“), připojený
  v příloze.
  Zápis z 22. jednání ZM dne 26.06.2017
  3
  II. rozhoduje
  o vyhlášení místního referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona o místním referendu s otázkami
  „1. Má město Třeboň stavět zimní stadion?“ a „2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou
  vodou u lázní Aurora?“ v termínu 20. a 21.10.2017.
  III. ukládá
  a) právnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět
  zmocněnce přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva,
  b) kanceláři starosty, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení
  zastupitelstva na úřední desce MěÚ Třeboň po dobu 15 dnů.
  c) tajemníkovi úřadu zajistit přijaté usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 (jmenovitě: Vopátek, Michal, Prášil, Váňa, Elexhauser, Grammetbauerová, Kubal) Proti: 11
  Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO
  Hlasování o v pořadí 1. vzneseném protinávrhu - Ing. Josefa Pindrocha:
  Usnesení ZM č. 66/2017-22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Návrh na konání místního referenda, který podává přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o
  místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“), připojený v
  příloze.
  II. rozhoduje
  o nevyhlášení místního referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu, neboť o
  navržených otázkách uvedených v Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda („1. Má město
  Třeboň stavět zimní stadion?“ a „2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou vodou u lázní
  Aurora?“) nelze místní referendum konat, a dále pak z důvodu, že odhad nákladů spojených s provedením
  místního referenda je dle Návrhu na konání místního referenda zjevně nesprávný.
  III. ukládá
  a) právnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět zmocněnce
  přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva,
  b) kanceláři starosty, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení
  zastupitelstva na Úřední desce MěÚ Třeboň po dobu 15 dnů.
  IV. vyhlašuje
  podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ve spojení s
  § 8 odst. 1 písm. a) a § 14 zákona o místním referendu, místní referendum o otázce: „Souhlasíte s tím, aby
  město Třeboň v probíhajícím volebním období zastupitelstva města (2014 - 2018) zahájilo stavbu „Zimní
  stadion Třeboň“, dle městem zveřejněného projektu, a to v lokalitě sportovního areálu Hliník v Třeboni?“.
  Místní referendum se bude konat dne 16.09.2017 (sobota) v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod., a to na
  celém území města Třeboně a jeho místních částí.
  V. odůvodňuje
  vyhlášení místního referenda následovně: Zastupitelstvo města Třeboně respektuje zvýšený zájem občanů
  města Třeboně a jeho místních částí rozhodnout o možnosti výstavby krytého zimního stadionu na území
  města Třeboně přímo – tj. prostřednictvím společenství občanů v místním referendu. Účelem tohoto
  místního referenda je tedy umožnit občanům přímé rozhodnutí o tom, zda má město Třeboň zahájit výstavbu
  krytého zimního stadionu v Třeboni v probíhajícím volebním období zastupitelstva města (2014 - 2018) či
  nikoli. Stavba „Zimní stadion Třeboň“ by měla probíhat dle městem zveřejněného projektu, když tato se
  předpokládá v lokalitě sportovního areálu Hliník v Třeboni. V návaznosti na plánovanou výstavbu zimního
  stadionu již Zastupitelstvo města Třeboně schválilo dne 12.12.2016 podání žádosti o poskytnutí státní
  podpory z programu MŠMT.
  VI. odhaduje
  a) náklady na konání místního referenda v částce cca 250.000,00 Kč (budou hrazeny z běžných výdajů
  rozpočtu města pro rok 2017 prostř. rozpočtového opatření),
  b) náklady na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu (výstavba zimního stadionu) v částce cca 60
  milionů bez DPH (budou hrazeny z investičních výdajů rozpočtu města v letech 2018 a 2019, dle
  schváleného střednědobého výhledu rozpočtu).
  VII. schvaluje
  odměnu pro členy okrskové a místní komise ve výši 1.000,00 Kč, pro zapisovatele komise ve výši 1.200,00
  Kč, pro předsedu komise ve výši 1.500,00 Kč.
  VIII. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 7 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  Zápis z 22. jednání ZM dne 26.06.2017
  4
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Návrh na konání místního referenda, který podává přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o
  místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“), připojený v
  příloze.
  II. rozhoduje
  o nevyhlášení místní referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu, neboť
  o navržených otázkách uvedených v Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda („1. Má
  město Třeboň stavět zimní stadion?“ a „2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou vodou
  u lázní Aurora?“) nelze místní referendum konat, a dále pak z důvodu, že odhad nákladů spojených
  s provedením místního referenda je dle Návrhu na konání místního referenda zjevně nesprávný.
  III. ukládá
  a) právnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět zmocněnce
  přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva,
  b) kanceláři starosty, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení
  zastupitelstva na Úřední desce MěÚ Třeboň po dobu 15 dnů.
  V 19:33 hodin vyhlásila starostka města přestávku.
  V 20:00 hodin zahájila starostka města pokračování jednání zastupitelstva města.
  Nepřítomni: Grammetbaurová, Kubal, Elexhauser, Váňa, Pindroch, Vopátek – počet

 • Zastupitelstvo 26. 6. 2017:
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 334/17, části pozemku p. č. KN 334/9 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 26. 6. 2017

  k bodu 9
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 334/17, části pozemku p. č. KN 334/9 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal – dává ...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 9
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 334/17, části pozemku p. č. KN 334/9 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal – dává protinávrh.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna,
  pan Janeček, Ing. Josef Pindroch, Bc. Mgr. Jana Polčáková, Bc. Magdalena Horváthová,
  DiS.
  Protinávrh Mgr. Bc. Petra Michala:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 334/9 o výměře cca 102 m2
  v k. ú. Třeboň za
  500,00 Kč/m2
  , přičemž z pozemku bude geometrickým plánem oddělen nezbytně nutný manipulační
  třímetrový pruh pro údržbu stoky.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 334/17 o výměře 24 m2
  za cenu 500,00 Kč/m2
  .
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 3 Proti: 12 Zdrželi se: 3
  NEPŘIJATO
  Zápis z 22. jednání ZM dne 26.06.2017
  7
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 71/2017-22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 334/9 o výměře cca 102 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 334/17 o výměře 24 m2
  za cenu 500,00 Kč/m2
  .
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 4358 vč. porostu o výměře cca 200m2 v k. ú. Branná - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Nabídka komplexního informačního systému usneseni.cz - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Grammetbauerová J. - Nešlo by označit lépe cyklostezku směrem k zastávce. Jaký má důvod pakt mezi Třeboňskými lesy a lázněmi Třeboň?

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Kubal J. - V Dukelské jsou problémy s porozuměním dopravního značení. Bylo by dobré lépe prořezat keře směrem na Kopeček, takto stíní lampám.

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2018 - 2020 - Diskuze

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 2
  Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2018-2020.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc....

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 2
  Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2018-2020.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Josef
  Pindroch, Anna Kahounová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna, PaedDr. Jan Váňa,
  MVDr. Augustin Blízek
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  2
  - odchody a příchody: 17:36 Pfeifer – odchod – počet 23
  17:38 Pfeifer – příchod – počet 24
  17:38 Kahounová – odchod – počet 23
  17:42 Kahounová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 37/2017-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2018-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit schválený Střednědobý výhled
  rozpočtu na www stránkách města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 7 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Rozpočtové opatření č. 24 - "Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro potřeby ZUŠ" - Schválení realizace akce - Diskuze

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 3
  Rozpočtové opatření č. 24 – „Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro
  potřeby ZUŠ“ (Základní umělecké školy) - schválení realizace akce.
  P...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 3
  Rozpočtové opatření č. 24 – „Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro
  potřeby ZUŠ“ (Základní umělecké školy) - schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Milan Bicera (projektant) – představil projektovou dokumentaci pro stavební řízení.
  Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  MgA. Matouš Řeřicha, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz, Mgr. Bc. Petr Michal,
  Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch,
  Ing. Bohuslav Jirák, MVDr. Augustin Blízek, Ing. arch. Aleš Valder, paní Kolíková
  - odchody a příchody: 18:15 Pfeifer – odchod – počet 23
  18:17 Pfeifer – příchod – počet 24
  18:23 Černý – odchod – počet 23
  18:26 Černý – příchod – počet 24
  18:26 Elexhauser – odchod – počet 23
  18:29 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:35 Váňa – odchod – počet 23
  18:37 Grammetbauerová – odchod – počet 22
  18:38 Váňa – příchod – počet 23
  18:40 Matuška – odchod – počet 22
  18:40 Grammetbauerová – příchod – počet 23
  18:41 Blízek – odchod – počet 22
  18:43 Doležal – odchod – počet 21
  18:47 Matuška – příchod – počet 22
  18:47 Blízek – příchod – počet 23
  18:47 Doležal – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 38/2017-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci akce „Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro potřeby ZUŠ v letech
  2017 a 2018 o předpokládaných celkových stavebních nákladech dle propočtu projektanta 70.000.000,00 Kč
  vč. DPH. V roce 2017 se předpokládá výdaj 14.000.000,00 Kč, v roce 2018 pak 56.000.000,00 Kč vč. DPH.
  II. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 24, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto:
  - ponížení výdajové položky 6121 Zimní stadion - výstavba, § 3412, ORJ 0750, ORG 6022000000, NZUZ 0
  o částku 16.270.000,00 Kč,
  - ponížení výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů, § 6409, ORJ 0800, ORG 6093000000, UZ 0
  v částce 180.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Zimní stadion - projekt, § 3412, ORJ 0750, ORG 6022000000, NZUZ 0 o
  částku 2.450.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZUŠ v čp. 19 a 20, §3322, ORJ 750, ORG 6127000000, NZUZ 0 o částku
  14.000.000,00 Kč.
  Čís. RM NZ
  ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet od
  počátku
  roku po RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  3
  24. 0 6022000000 0750 3412 6121 16 270 000 16 270 000 -16 270 000 0
  0 6093000000 0800 6409 6901 0 64 558 000 -180 000 64 378 000
  0 6022000000 0750 3412 6121 0 0 + 2 450 000 2 450 000
  0 6127000000 750 3322 6121 0 0 +14 000 000 14 000 000
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Veřejnoprávní smlouvy - Dotace - Diskuze

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 4
  Veřejnoprávní smlouvy - dotace.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. arch. Aleš Valder
  Mgr. Bc. Petr Michal – navrhuje zmírnit ustanovení ve smlouvě...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 4
  Veřejnoprávní smlouvy - dotace.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. arch. Aleš Valder
  Mgr. Bc. Petr Michal – navrhuje zmírnit ustanovení ve smlouvě (bod IV. Další ujednání,
  odstavec 1), druhá věta)
  JUDr. Mojmír Vonka, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef
  Neužil, Anna Kahounová, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 19:01 Kubal – odchod – počet 23
  19:01 Matuška – odchod – počet 22
  19:02 Masojídek – odchod – počet 21
  19:04 Kubal – příchod – počet 22
  19:07 Masojídek – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 39/2017-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  upřesňující informace k usnesení ZM č. 31/2017-19 ze dne 20.03.2017 a ZM č. 32/2017-19 ze dne
  20.03.2017 týkající se návrhu veřejnoprávních smluv – viz důvodová zpráva.
  II. schvaluje
  a) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Oblastní charitou Třeboň, Chelčického 2, 379 01 Třeboň, IČ:
  26520991, jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku na činnost pečovatelské služby, a to dle
  návrhu veřejnoprávní smlouvy připojeného v příloze,
  b) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Ledax, o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice, IČ:
  28068955, jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku na činnost pečovatelské služby, a to dle
  návrhu veřejnoprávní smlouvy připojeného v příloze.
  III. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Pro

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva - Grammetbauerová J. - Jak se Třeboň angažuje v získání nového chirurga?

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 5
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Mgr. Bc. Petr Michal – na pozemku 1093/1 naproti hřbitovu probíhá výstavba, která není označena, patrně
  se tam nedo...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 5
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Mgr. Bc. Petr Michal – na pozemku 1093/1 naproti hřbitovu probíhá výstavba, která není označena, patrně
  se tam nedodržuje zákon, stavba také zasahuje do městského pozemku p. č. 1093/2 k. ú. Třeboň. Žádá
  příslušný odbor o prověření. Dotaz na usnesení rady města ve věci paní Dědičové. Kdy bude věc vyřešena?
  Zdeněk Mráz – na dotazy bude zodpovězeno písemně.
  PhDr. Jaroslav Psík – dotaz k usnesení ve věci vyjmutí místní komunikace (Masné krámy) z pasportu
  místních komunikací v průchodu domu ve vlastnictví společnosti Penzion Neptun s.r.o.
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal další informace k této věci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz na situaci s chirurgem v Třeboni, zda město nějak postupuje.
  Zdeněk Mráz – jsme v osobním jednání s MUDr. Balcarem, který má zájem. Vše nasvědčuje tomu, že
  nastoupí jako chirurg v Třeboni. Chirurgická ordinace bude zatím zachována v lázních Aurora, včetně
  rentgenu. (dotaz zodpovězen).
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace. (dotaz zodpovězen)
  MUDr. Antonín Doležal
  Anna Kahounová – dotaz ke schválené částce 3.000,00 Kč na činnost společnosti Resident, která podniká
  v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví se sídlem v Dačicích. Žádá o odpověď, co je to za společnost
  a zda v Třeboni něco dělá.
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  4
  Ing. Alena Baštová
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz týkající se Domu s pečovatelskou službou. Jak je to s přidělováním? Existuje
  nějaký pořadník, je tam převis poptávky nad nabídkou? Jak situace vypadá?
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na přestěhování TIC a na vypsání veřejné zakázky. Kdy byla uveřejněna na
  internetu? Dále vznesl dotaz k Třeboňské televizi – jaký byl důvod zrušení veřejné soutěže?
  Zdeněk Mráz – na dotaz týkající se TIC bude zodpovězeno písemně. Odpověděl na dotaz týkající se
  televize. Soutěž byla zrušena. Oba dva přihlášení měli požadavky, které nebyly pro město Třeboň přijatelné
  (dojezdové vzdálenosti, zajištění přenosu,…).
  Ing. Jaroslav Kubal – proč tato veřejná zakázka není na přehledu veřejných zakázek? Byla tam, ale již tam
  není. Žádá odpověď, kdo rozhodl o stáhnutí, kdo to provedl a kdy to bylo provedeno. (bude zodpovězeno
  písemně)
  Ing. Pavel Hajna
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výběrovému řízení Administrace a organizace veřejných zakázek. Na
  přehledu veřejných zakázek u materiálu otvírání obálek, hodnocení, oznámení a smlouva není nic uvedeno.
  Jak se vede registr veřejných zakázek?
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz k internetovým stránkám města, kde je možné si v odkazu na veřejné
  zakázky nechat zasílat upozornění na vyvěšení nových zakázek. Vše chodilo v pořádku, ale od března už
  nic nechodí. Jsou tam nyní další nové zakázky, ale upozornění nepřišlo. Některé veřejné zakázky, které byly
  vypsané, už opravdu na portále nejsou, ztratily se.
  Zdeněk Mráz – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  paní Kolíková – dotaz na situaci s komáry.
  Zdeněk Mráz – bude probráno s odborem životního prostředí. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:14 Matuška – příchod – počet 24
  19:32 Váňa – odchod – počet 23
  19:32 Kuta – odchod – počet 22
  19:35 Váňa – příchod – počet 23

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva - Kubal J. - Jak to je s přestěhováním informačního střediska?

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 5
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Mgr. Bc. Petr Michal – na pozemku 1093/1 naproti hřbitovu probíhá výstavba, která není označena, patrně
  se tam nedo...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 5
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Mgr. Bc. Petr Michal – na pozemku 1093/1 naproti hřbitovu probíhá výstavba, která není označena, patrně
  se tam nedodržuje zákon, stavba také zasahuje do městského pozemku p. č. 1093/2 k. ú. Třeboň. Žádá
  příslušný odbor o prověření. Dotaz na usnesení rady města ve věci paní Dědičové. Kdy bude věc vyřešena?
  Zdeněk Mráz – na dotazy bude zodpovězeno písemně.
  PhDr. Jaroslav Psík – dotaz k usnesení ve věci vyjmutí místní komunikace (Masné krámy) z pasportu
  místních komunikací v průchodu domu ve vlastnictví společnosti Penzion Neptun s.r.o.
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal další informace k této věci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz na situaci s chirurgem v Třeboni, zda město nějak postupuje.
  Zdeněk Mráz – jsme v osobním jednání s MUDr. Balcarem, který má zájem. Vše nasvědčuje tomu, že
  nastoupí jako chirurg v Třeboni. Chirurgická ordinace bude zatím zachována v lázních Aurora, včetně
  rentgenu. (dotaz zodpovězen).
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace. (dotaz zodpovězen)
  MUDr. Antonín Doležal
  Anna Kahounová – dotaz ke schválené částce 3.000,00 Kč na činnost společnosti Resident, která podniká
  v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví se sídlem v Dačicích. Žádá o odpověď, co je to za společnost
  a zda v Třeboni něco dělá.
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  4
  Ing. Alena Baštová
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz týkající se Domu s pečovatelskou službou. Jak je to s přidělováním? Existuje
  nějaký pořadník, je tam převis poptávky nad nabídkou? Jak situace vypadá?
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na přestěhování TIC a na vypsání veřejné zakázky. Kdy byla uveřejněna na
  internetu? Dále vznesl dotaz k Třeboňské televizi – jaký byl důvod zrušení veřejné soutěže?
  Zdeněk Mráz – na dotaz týkající se TIC bude zodpovězeno písemně. Odpověděl na dotaz týkající se
  televize. Soutěž byla zrušena. Oba dva přihlášení měli požadavky, které nebyly pro město Třeboň přijatelné
  (dojezdové vzdálenosti, zajištění přenosu,…).
  Ing. Jaroslav Kubal – proč tato veřejná zakázka není na přehledu veřejných zakázek? Byla tam, ale již tam
  není. Žádá odpověď, kdo rozhodl o stáhnutí, kdo to provedl a kdy to bylo provedeno. (bude zodpovězeno
  písemně)
  Ing. Pavel Hajna
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výběrovému řízení Administrace a organizace veřejných zakázek. Na
  přehledu veřejných zakázek u materiálu otvírání obálek, hodnocení, oznámení a smlouva není nic uvedeno.
  Jak se vede registr veřejných zakázek?
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz k internetovým stránkám města, kde je možné si v odkazu na veřejné
  zakázky nechat zasílat upozornění na vyvěšení nových zakázek. Vše chodilo v pořádku, ale od března už
  nic nechodí. Jsou tam nyní další nové zakázky, ale upozornění nepřišlo. Některé veřejné zakázky, které byly
  vypsané, už opravdu na portále nejsou, ztratily se.
  Zdeněk Mráz – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  paní Kolíková – dotaz na situaci s komáry.
  Zdeněk Mráz – bude probráno s odborem životního prostředí. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:14 Matuška – příchod – počet 24
  19:32 Váňa – odchod – počet 23
  19:32 Kuta – odchod – počet 22
  19:35 Váňa – příchod – počet 23

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesen...

  Celý text (zobrazeno 35 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 16/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 o výměře cca 5 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Zápis z 19. jednání ZM dne 20.03.2017
  4
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN689/1 k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesen...

  Celý text (zobrazeno 35 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 16/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 o výměře cca 5 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Zápis z 19. jednání ZM dne 20.03.2017
  4
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Směna části pozemků p. č. KN 587/11 o výměře cca 117 m² a p. č. KN 587/16 o výměře cca 117 m² vše k. ú. Třeboň. Panelové parkoviště na pozemku p. č. KN587/12 k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  bodu 8
  Směna části pozemků p. č. KN 587/11 o výměře cca 117 m2
  a p. č. KN 587/16 o výměře cca 117 m2
  ,
  vše k. ú. Třeboň. Panelové parkoviště na pozemku p. č. KN 587/12 k. ú. ...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  bodu 8
  Směna části pozemků p. č. KN 587/11 o výměře cca 117 m2
  a p. č. KN 587/16 o výměře cca 117 m2
  ,
  vše k. ú. Třeboň. Panelové parkoviště na pozemku p. č. KN 587/12 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 18:28 Váňa – příchod – počet 19
  18:28 Kahounová – příchod – počet 20
  18:29 Černý – příchod – počet 21
  18:29 Pfeifer – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 18/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru směny části pozemků v poměru 1 : 1, a to pozemku ve vlastnictví města Třeboně p. č. KN
  587/11 o výměře cca 117 m2
  za dvě části pozemku p. č. KN 587/16 o výměře cca 14 m2
  a cca 103 m2
  ve
  vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vše v k. ú. Třeboň s tím, že ze strany
  majitele pozemku p. č. KN 587/16 k. ú. Třeboň dojde k úhradě ceny za zeleň, která bude upřesněna dle
  znaleckého posudku. Na části pozemku dotčeného směnou pozemků - p. č. KN 587/16 o výměře 14 m2
  ,
  dojde ke zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu stezky a cesty ve prospěch vlastníka
  pozemku p. č. KN 587/16, když rozsah věcného břemene – služebnosti bude zpřesněn dle geometrického
  plánu. Zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu stezky a cesty ve prospěch vlastníka
  pozemku p. č. KN 587/16 k. ú. Třeboň bude i na části pozemku p. č. KN 472/4 a části 587/11 přiléhající
  k části pozemku p. č. KN 587/16 o výměře 14 m2
  , vše k. ú. Třeboň, a to na základě geometrického plánu.
  Zřízení věcného břemene – služebnosti bude bezúplatné.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru úplatného převodu panelového parkoviště vč. veřejného osvětlení ve vlastnictví města
  Třeboně (jako prodávající) nacházejícího se na části pozemku p. č. KN 587/12 k. ú. Třeboň o výměře cca
  970 m2
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 1.000,00 Kč. Cena
  1.000,00 Kč je navržena z důvodu špatného technického stavu betonových dílů, který neumožní jejich
  demontáž bez dalšího poškození.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemku p. č. KN 1378/2 k. ú. Třeboň včetně stavby parkoviště - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 9
  Uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku p. č. KN 1378/2 k. ú. Třeboň včetně
  stavby parkoviště.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutuj...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 9
  Uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku p. č. KN 1378/2 k. ú. Třeboň včetně
  stavby parkoviště.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Bc. Petr Michal, Ing. Josef Pindroch
  - odchody a příchody: 18:35 Masojídek – odchod – počet 21
  18:38 Masojídek – příchod – počet 22
  18:40 Grammetbauerová – odchod – počet 21
  18:41 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 19/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku p. č. KN 1378/2 k. ú. Třeboň o výměře cca
  10 m2
  (jehož součástí bude stavba parkoviště) mezi městem Třeboň (oprávněný) a paní Alenou Dedkovou
  (zavázaná). K uzavření darovací smlouvy dojde do 90 dnů ode dne vydání příslušného povolení k užívání
  stavby. Veškeré náklady spojené s darováním hradí město Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň a spol. Městská vodohospodářská s.r.o. - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 12
  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem
  Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Bašto...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 12
  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem
  Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:49 Blízek – odchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 22/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem
  Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. (IČ 28136853, se sídlem Palackého nám. 46, Třeboň) ze
  dne 25.09.2015, kdy předmětem dodatku je rozšíření předmětu provozování, a to o:
  - kanalizační stoku na pozemku p. č. 693/2 k. ú. Holičky u Staré Hlíny (PVC DN 250 mm v délce 69 m) vč. 2
  ks revizních kanalizačních šachet Š1 a Š2 popsané Kolaudačním souhlasem ze dne 07.06.2010 MěÚ
  Třeboň, odbor ŽP, č. j. ŽP 2821/2010-306 Pa.
  - vodovodní řad o celkové délce 1 869,37 m, který byl vybudován v rámci zásobování pitnou vodou sídl.
  Gigant. Vodovodní řad je popsán Kolaudačním souhlasem č. j. ŽP 2168/2014-172 Kn ze dne 17.07.2014.
  - kanalizaci splaškovou DN 200 v délce 18 m, kanalizaci dešťovou PP 300 v délce 7,5 m vč. 1 ks revizní
  šachty a kanalizaci dešťovou PVC 200 v délce 12 m, vodovodní řad DN 100 v délce 15 m, a to vše v ul.
  Nová, Třeboň (propojení I. a II. etapy ZTV Břilice).
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Dodatek č. 2 zprávy o uplatňování územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 15
  Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 15
  Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  MVDr. Augustin Blízek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Bohuslav Jirák,
  Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 19:13 Neužil – odchod – počet 21
  19:16 Neužil – příchod – počet 22
  19:25 Korda – odchod – počet 21
  19:29 Korda – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
  stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) za použití ustanovení § 55
  odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 4 Proti: 14 (Masojídek, Váňa, Kahounová, Grammetbauerová, Kubal, Kuta, Michal, Vopátek)
  Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Váňa J. - Dva občané si stěžovali na evidenci vozidel. Referendum o výstavbě stavby třeboňského stadionu.

  Datum: 20. 3. 2017

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Prodej pozemku p. č. KN 4502, p. č. KN 4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 12
  Prodej pozemků p. č. KN 4502, p. č. KN 4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Ro...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 12
  Prodej pozemků p. č. KN 4502, p. č. KN 4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Rostislav Černý, CSc., Jitka Filípková
  - odchody a příchody: 18:03 Kahounová – odchod – počet 21
  18:04 Neužil – příchod – počet 22
  18:05 Kahounová – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 9/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  vyjádření xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k záměru prodeje pozemků p. č. KN 4502, p. č. KN
  4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  prodej pozemků p. č. KN 4502 o výměře 291 m2
  , p. č. KN 4503 o výměře 219 m2
  , p. č. KN 4504 o výměře
  1201 m2
  v k. ú. Třeboň, když na pozemku p. č. KN 4503 k. ú. Třeboň bude bezúplatně zřízena služebnost
  stezky, cesty ve prospěch vlastníka pozemků p. č. KN 4500, p. č. KN 4501 k. ú. Třeboň a každého dalšího
  vlastníka pozemků p. č. KN 4500, p. č. KN 4501, včetně ceny za případnou zeleň, jejíž cena bude stanovena
  dle znaleckého posudku, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 250,00 Kč/m2
  . Kupní cena
  bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady
  spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude
  hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Dotatek ke zprávě o uplatňování územnío plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 14
  Dodatek ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh,...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 14
  Dodatek ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh, navrhuje schválit všechny ostatní body a bod 9
  vynechat.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Miroslav Roubal, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MVDr. Augustin
  Blízek, Mgr. Rostislav Černý, CSc., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  - odchody a příchody: 18:12 Michal – odchod – počet 22
  18:15 Michal – příchod – počet 23
  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
  a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon") za použití ustanovení
  § 55 odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona dodatek Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň dle předloženého materiálu bodů 1 až 8.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 12 Proti: 3 Zdrželi se: 8
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
  a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon") za použití ustanovení
  § 55 odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona dodatek Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 11 Proti: 7 Zdrželi se: 5
  NEPŘIJATO
  Ing. Miroslav Roubal – informoval zastupitele, že pokud nebudou započaty práce na návrhu změny
  ÚPT, dotkne se to i ostatních žadatelů.
  PaedDr. Jan Váňa – navrhoval schválit všechny ostatní body a bod 9 vynechat. Tím by práce mohly
  běžet dál s tím, že k bodu 9 bychom se mohli vždy vrátit.

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Třeboňská televize - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 15
  Třeboňská televize.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Mgr. Jitka Bednářová, Karel E...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 15
  Třeboňská televize.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Mgr. Jitka Bednářová, Karel Elexhauser, Zdeněk
  Mráz, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Josef Pindroch
  - odchody a příchody: 18:47 Blízek – odchod – počet 22
  18:47 Matuška – odchod – počet 21
  18:47 Kahounová – odchod – počet 20
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  8
  18:47 Kuta – odchod – počet 19
  18:49 Kahounová – příchod – počet 20
  18:50 Kuta – příchod – počet 21
  18:50 Matuška – příchod – počet 22
  18:50 Blízek – příchod – počet 23
  18:52 Černý – odchod – počet 22
  18:53 Prášil – odchod – počet 21
  18:55 Černý – příchod – počet 22
  18:58 Polčáková – odchod – počet 21
  19:00 Polčáková – příchod – počet 22
  19:01 Prášil – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 11/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) televizní vysílání pod názvem Třeboňská televize v období let 2017 – 2019 o předpokládaných celkových
  nákladech 3.300.000,00 Kč vč. DPH.
  b) alokaci finančních prostředků ve výši cca 1.100.000,00 Kč vč. DPH pro rok 2018, a ve výši cca
  1.100.000,00 Kč vč. DPH pro rok 2019 na televizní vysílání Třeboňské televize.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka a kanceláři starostky zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 4 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Představení projektu rozvoje Bertiných lázní 2017 - 2018 - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 17
  Představení PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018.
  Předkladatel: PhDr. Milan Kramárik
  Diskuze:
  - diskutující: PhDr. Milan Kramárik, MVDr. Augustin Blízek, prof. RNDr....

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 17
  Představení PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018.
  Předkladatel: PhDr. Milan Kramárik
  Diskuze:
  - diskutující: PhDr. Milan Kramárik, MVDr. Augustin Blízek, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jaroslav
  Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Bohuslav
  Jirák, Mgr. Bc. Petr Michal
  - odchody a příchody: 19:11 Pfeifer – odchod – počet 21
  19:11 Váňa – příchod – počet 22
  19:12 Pfeifer – příchod – počet 23
  19:19 Neužil – odchod – počet 22
  19:22 Vopátek – odchod – počet 21
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  9
  19:23 Kahounová – odchod – počet 20
  19:23 Korda – odchod – počet 19
  19:23 Neužil – příchod – počet 20
  19:24 Vopátek – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – příchod – počet 22
  19:29 Korda – příchod – počet 23
  19:41 Blízek – odchod – počet 22
  19:44 Černý – odchod – počet 21
  19:45 Blízek – příchod – počet 22
  19:49 Černý – příchod – počet 23
  19:59 Pfeifer – odchod – počet 22
  20:01 Pfeifer – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 13/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  PROJEKT rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018, připojený v příloze, předkládaný jednatelem společnosti
  Slatinné lázně Třeboň s.r.o., PhDr. Milanem Kramárikem.
  II. schvaluje
  rozpracování možnosti financování PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018 dle varianty č. 1,
  připojené v příloze, kdy po provedené realizaci projektu bude od roku 2019 (včetně) Slatinným lázním
  Třeboň s.r.o. navýšeno nájemné o 20 mil. Kč ročně.
  III. ukládá
  a) odboru finančnímu a majetkovému připravit výběrové řízení na poskytovatele úvěru.
  b) odboru rozvoje a investic zajistit výběrové řízení na zhotovitele díla.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  Mgr. Terezie Jenisová informovala zastupitele, že pro schválení výdajů příštích let a zadání soutěže bude
  potřeba svolat mimořádné jednání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 24. dubna 2017 od 17:00
  hodin.

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Výstavba zimního stadionu Třeboň - Studie proveditelnosti, podání žádosti o dotaci - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Návrh rozpočtu města na rok 2017 - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu města na rok 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – finanční v...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu města na rok 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – finanční výbor rozpočet nepodpoří. Dává protinávrh na odložení
  návrhu. Navrhuje vzít na vědomí připomínky FV a schválit rozpočet na nejbližším možném
  jednání ZM.
  PhDr. Milan Kramárik – seznámil zastupitele s investicemi na rok 2017.
  Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Bohuslav Jirák,
  Zdeněk Mráz, Ing. Alena Baštová
  - odchody a příchody: 18:47 Matuška – odchod – počet 19
  18:47 Blízek – odchod – počet 18
  18:48 Jirák – příchod – počet 19
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  6
  18:49 Korda – příchod – počet 20
  18:49 Vopátek – příchod – počet 21
  18:49 Neužil – odchod – počet 20
  18:49 Michal – příchod – počet 21
  18:51 Blízek – příchod – počet 22
  18:51 Matuška – příchod – počet 23
  18:52 Neužil – příchod – počet 24
  19:16 Doležal – odchod – počet 23
  19:22 Doležal – příchod – počet 24
  19:26 Jenisová – odchod – počet 23
  19:28 Jenisová – příchod – počet 24
  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  odložení schvalování rozpočtu na rok 2017.
  II. ukládá
  vedení města zabývat se připomínkami finančního výboru a předložit upravený návrh rozpočtu na nejbližším
  jednání zastupitelstva města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 15 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 97/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2017 v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů rozpočtové skladby dle
  přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 305.134.032,00 Kč
  celkové výdaje 303.512.563,00 Kč
  saldo rozpočtu 1.621.649,00 Kč
  splátky jistin 6.840.980,00 Kč
  zapojení finančních prostředků z minulých let 5.219.511,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2017 a dále příspěvky,
  dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v tabulkové části tohoto
  materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2017 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona č.
  250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve výdajové
  části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací, příspěvků,
  grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
  rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován a
  nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 6 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017 - 2020 - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Alena Baštová, Ing. Bohuslav Jirák, Mgr....

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Alena Baštová, Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch,
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Mgr. Bc. Petr Michal – dává protinávrh na odložení projednání bodu.
  PaedDr. Jan Váňa
  Zdeněk Mráz – dává protinávrh, aby ZM vzalo rozpočtový výhled na vědomí.
  pan Nehoda, Mgr. Ondřej Janoušek
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  7
  - odchody a příchody: 19:53 Polčáková – odchod – počet 23
  19:54 Elexhauser – odchod – počet 22
  19:55 Polčáková – příchod – počet 23
  19:59 Elexhauser – příchod – počet 24
  20:09 Prášil – odchod – počet 23
  20:11 Prášil – příchod – počet 24
  20:13 Pfeifer – odchod – počet 23
  1. protinávrh Mgr. Bc. Petra Michala na odložení projednávání bodu.
  2. protinávrh Zdeňka Mráze na vzetí rozpočtového výhledu na vědomí.
  Hlasování o v pořadí 2. navrženém protinávrhu Zdeňka Mráze:
  Usnesení ZM č. 98/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 8
  PŘIJATO
  20:16 Pfeifer – příchod – počet 24
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Záměr prodeje, příp. směny, části pozemku p. č. KN 288 o výměře cca 50 metrů čtverečních v k. ú. Branná - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 12
  Záměr prodeje, příp. směny, části pozemku p. č. KN 288 o výměře cca 50 m2
  v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zde...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 12
  Záměr prodeje, příp. směny, části pozemku p. č. KN 288 o výměře cca 50 m2
  v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 20:27 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  20:28 Michal – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 103/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 288 o výměře cca 50 m2
  v k. ú. Branná.
  II. neschvaluje
  zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. KN 288 o výměře cca 50 m2
  za část pozemku p. č. KN 286,
  vše v k. ú. Branná.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  bodu 19
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, ...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  bodu 19
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Josef Pindroch, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Vladimír Školka, PaedDr. Jan Váňa,
  Mgr. Zuzana Průchová, Ing. arch. Aleš Valder, Anna Kahounová, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Mgr. Ondřej Janoušek, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  - odchody a příchody: 20:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  12
  20:58 Kahounová – příchod – počet 24
  21:01 Elexhauser – odchod – počet 23
  21:04 Elexhauser – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 110/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je
  doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
  II. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
  přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku.
  III. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 2 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku P. Č. KN 25/4 o výměře cca 180m² v k. ú. Stará hlína - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 180 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – návrh na...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 180 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – návrh na odložení bodu.
  Zdeněk Mráz – rada města se již usnesla, plníme nyní její usnesení.
  Anna Kahounová – dává protinávrh.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – souhlasí s protinávrhem.
  Mgr. Bc. Petr Michal – souhlasí s protinávrhem.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS. – také souhlasí.
  Zdeněk Mráz – podporuje původní návrh na usnesení.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – proč dala RM cenu 500,00 Kč?
  Zdeněk Mráz – stejná cena jako poslední dva prodeje v Břilicích. (dotaz zodpovězen)
  - odchody a příchody: 17:43 Blízek – příchod – počet 24
  Protinávrh Anny Kahounové
  Usnesení ZM č. 88/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 180 m2 v k. ú. Stará Hlína.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 4 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 180 m2
  v k. ú. Stará Hlína, když
  výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m2
  . Prodej bude realizován za podmínky,
  že bude ponechán bezpečnostní odstup min. 1,20 m od koruny komunikace v majetku města Třeboně, který
  zajistí dostatečné rozhledové poměry.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Nákup budovy čp 1118 s příslušenstvím na pozemku p. č. KN 1694/4 a budovy bez čp. / č. ev. na pozemku p. č. KN 1694/5, vše v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 11
  Nákup budovy čp. 1118 s příslušenstvím na pozemku p. č. KN 1694/4 a budovy bez čp./č. ev. na
  pozemku p. č. KN 1694/5, vše v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 11
  Nákup budovy čp. 1118 s příslušenstvím na pozemku p. č. KN 1694/4 a budovy bez čp./č. ev. na
  pozemku p. č. KN 1694/5, vše v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – bylo by dobré dostat od Teplospolu čistý uklizený pozemek.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz, zda Teplospol platí nájem.
  Zdeněk Mráz – nájem neplatí. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – navrhuje jednat s Teplospolem, aby budovu odstranil.
  Zdeněk Mráz – nesouhlasí. Objekt je v pořádku. Tímto způsobem postupuje stejně v dalších
  městech. Jde o dobrý nákup. (vysvětleno)
  Ing. Jaroslav Kubal
  Zápis z 16. jednání ZM dne 24.10.2016
  7
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 89/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup budovy čp. 1118 (stavba plynové kotelny vč. komínu) stojící na pozemku p. č. KN 1694/4 a budovy
  bez č. p./č. ev. (stavba regulační stanice plynu) na pozemku p. č. KN 1694/5 v k. ú. Třeboň vč. příslušenství
  od společnosti Teplospol a.s., IČ: 25171283 (Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec), do vlastnictví města
  Třeboně, za cenu 1.017.150,00 Kč. Kupní cena bude zaplacena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy na
  účet prodávajícího. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do
  katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit kupní smlouvu k podpisu starostce města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 7 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  17:59

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 14
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová – sez...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 14
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová – seznámila zastupitele a občany s průběhem nadcházející rozpravy.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal právní výklad k předložené žádosti.
  Zdeněk Mráz – vyjádřil se k celé situaci. Zmínil první plány na zapsání do UNESCO.
  Podporuje variantu v rozměru, který byl tenkrát stanoven. S KPZ s rozlohou 300 km2
  nesouhlasí.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k technickému průběhu. Žádá o změnu jednacího řádu
  a dovolení občanům vstoupit do diskuze i v průběhu diskuze zastupitelů.
  Mgr. Terezie Jenisová – jednací řád není potřeba měnit a občanům bude dána možnost
  vystoupit v obecné rozpravě.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – nechce se vyjadřovat k usnesení.
  Mgr. Terezie Jenisová – objasnila situaci ohledně prohlášení a vzniku KPZ (správní řízení).
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. arch. Aleš Valder – seznámil přítomné se strategickým plánem města Třeboň, který byl
  schválen v listopadu 2008, který platí do roku 2020 a neexistuje žádné rozhodnutí o jeho
  případné aktualizaci. Je zároveň dostupný na internetových stránkách města.
  Ing. Jan Hůda – vyjádřil se ke KPZ. Se vznikem KPZ dle jeho vyjádření nesouhlasí 90 – 95%
  obyvatel města.
  Mgr. Terezie Jenisová – proces prohlášení KPZ je předmětem správního řízení, KPZ
  prohlašuje Ministerstvo kultury ČR.
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh.
  Ing. Bohuslav Jirák
  Ing. arch. Aleš Valder – oponoval některé informace z projevu Ing. Hůdy.
  Antonín Buman – vyjádřil svůj názor s KPZ.
  Ing. arch. Aleš Valder – vyjádřil se k názoru pana Bumana.
  Ing. Jaroslav Kubal, Josef Neužil
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – dává protinávrh.
  Ing. Jana Grammetbauerová – bude mít ZM v budoucnu možnost se vyjádřit k tomu, jestli
  město chce nebo nechce KPZ?
  Mgr. Terezie Jenisová – na zastupitelstvu města bude projednáno (po zahájení správního
  řízení). (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – vyjádření k protinávrhu Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  JUDr. Mojmír Vonka – vyjádřil se k navrhovaným protinávrhům.
  pan Hrubec
  (téma vysvětleno, dotazy zodpovězeny)
  - odchody a příchody: 18:05 Michal – příchod – počet 21
  18:06 Kahounová – příchod – počet 22
  18:06 Pfeifer – příchod – počet 23
  18:07 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:33 Kahounová – odchod – počet 23
  18:36 Kahounová – příchod – počet 24
  1. protinávrh PaedDr. Jana Váni
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. souhlasí
  se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  II. pověřuje
  vedení města k jednání s příslušnými státními orgány za účelem vzniku krajinné památkové zóny (KPZ)
  Třeboňská rybniční krajina.
  2. protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. odkládá
  projednávání krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina do doby, než Ministerstvo
  kultury ČR bude v této věci činit relevantní kroky dle platné legislativy.
  Zápis z 16. jednání ZM dne 24.10.2016
  9
  III. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Hlasování č. 1 – hlasování o v pořadí 2. předloženém protinávrhu Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. odkládá
  projednávání krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina do doby, než Ministerstvo
  kultury ČR bude v této věci činit relevantní kroky dle platné legislativy.
  III. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 8 Proti: 8 Zdrželi se: 8
  NEPŘIJATO
  Hlasování č. 2 – hlasování o v pořadí 1. předloženém protinávrhu PaedDr. Jana Váni:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. souhlasí
  se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  II. pověřuje
  vedení města k jednání s příslušnými státními orgány za účelem vzniku krajinné památkové zóny (KPZ)
  Třeboňská rybniční krajina.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 0 Proti: 11 Zdrželi se: 13
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 92/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 13 Proti: 8 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO
  19:36 Elexhauser – odchod – počet 23

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Podněty zastupitelů města - Dotaz Kahounová A.: Je možné, aby městská vodohospodářská vydala včas veřejně čísla účtu?

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třebon...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třeboně od ledna
  2017.
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci. Bazén bude uzavřen kompletně pro veřejnost. (vysvětleno)
  Anna Kahounová – je možné, aby Městská vodohospodářská informovala včas občany o čísle účtu?
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz s tím, že od 1. listopadu bude přijata účetní a dělník. Vše je připraveno
  a všichni budou včas informováni. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k výjimkám ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.
  Bc. Mgr. Jana Polčáková – poděkování za dobře odvedenou práci při rekonstrukci varny ve školní jídelně.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz k záležitosti stěhování knihovny do Besedy, k prostoru kinokavárny, infocentra.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyjádřila se k dotazu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se prostoru TIC a kinokavárny. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na čp. 19 a 20. Už se přemýšlelo, co bude v budově stávající ZUŠ?
  Ing. Josef Pindroch – žádný konkrétní záměr k budově ZUŠ není. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke světlům v Dukelské ulici, která nesvítí.
  Petr Tětek – bude prověřeno.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k opravě mostu u Tyršova stadionu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dotazu na minulém jednání ZM ohledně spadlých stromů.
  Petr Tětek – objasnil situaci.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – přimlouvá se za instalování světel na přechodech u příjezdů do města.
  Zdeněk Mráz – světla na přechodu pod hrází instaloval vlastník silnice – Jihočeský kraj.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na montáž kamerového systému na lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na zvyšování ubytovací kapacity na Bertiných lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Anna Kahounová – bylo by možné vidět studii?
  Ing. Josef Pindroch – studie je rozpracovaná.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – připomínka k zarostlému chodníku na Kopečku u autobusové zastávky. Dále
  připomínka k vjezdu do Mlýnské ulice, kde se zvyšuje hrb na silnici. (bude zodpovězeno písemně)
  Mgr. Bc. Petr Michal – námět na zavedení objednávkového systému v evidenci vozidel.
  Ing. Pavel Zajíček – vyjádřil se k námětu.
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder – námět bude prověřen. (bude zodpovězeno písemně)
  pan Kolík – informace o častém přeletu letadel nad Třeboní. Připomínka k častým ohňostrojům. Chválí lázně
  za tenisový kurt. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:47 Korda – příchod – počet 21
  19:49 Matuška – příchod – počet 22
  19:49 Blízek – příchod – počet 23
  19:49 Kuta – příchod – počet 24
  19:51 Pindroch – odchod – počet 23
  19:51 Jenisová – odchod – počet 22
  19:52 Doležal – odchod – počet 21
  19:53 Jenisová – příchod – počet 22
  19:53 Pindroch – příchod – počet 23
  19:55 Grammetbauerová odchod – počet 22
  19:57 Kahounová – odchod – počet 21
  19:57 Černý – odchod – počet 20
  19:57 Pfeifer – odchod – počet 19
  19:59 Grammetbauerová – příchod - počet 20
  19:59 Neužil – odchod – počet 19
  20:00 Pfeifer – příchod – počet 20
  20:00 Doležal – příchod – počet 21
  20:00 Černý – příchod – počet 22
  20:01 Kahounová – příchod – počet 23
  20:04 Neužil – příchod – počet 24
  20:08 Váňa – odchod – počet 23

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Podněty zastupitelů města - Masojídek J.: Nešlo by osvětlit přechody podobně jako je to u hráze Světa?

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třebon...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třeboně od ledna
  2017.
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci. Bazén bude uzavřen kompletně pro veřejnost. (vysvětleno)
  Anna Kahounová – je možné, aby Městská vodohospodářská informovala včas občany o čísle účtu?
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz s tím, že od 1. listopadu bude přijata účetní a dělník. Vše je připraveno
  a všichni budou včas informováni. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k výjimkám ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.
  Bc. Mgr. Jana Polčáková – poděkování za dobře odvedenou práci při rekonstrukci varny ve školní jídelně.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz k záležitosti stěhování knihovny do Besedy, k prostoru kinokavárny, infocentra.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyjádřila se k dotazu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se prostoru TIC a kinokavárny. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na čp. 19 a 20. Už se přemýšlelo, co bude v budově stávající ZUŠ?
  Ing. Josef Pindroch – žádný konkrétní záměr k budově ZUŠ není. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke světlům v Dukelské ulici, která nesvítí.
  Petr Tětek – bude prověřeno.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k opravě mostu u Tyršova stadionu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dotazu na minulém jednání ZM ohledně spadlých stromů.
  Petr Tětek – objasnil situaci.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – přimlouvá se za instalování světel na přechodech u příjezdů do města.
  Zdeněk Mráz – světla na přechodu pod hrází instaloval vlastník silnice – Jihočeský kraj.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na montáž kamerového systému na lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na zvyšování ubytovací kapacity na Bertiných lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Anna Kahounová – bylo by možné vidět studii?
  Ing. Josef Pindroch – studie je rozpracovaná.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – připomínka k zarostlému chodníku na Kopečku u autobusové zastávky. Dále
  připomínka k vjezdu do Mlýnské ulice, kde se zvyšuje hrb na silnici. (bude zodpovězeno písemně)
  Mgr. Bc. Petr Michal – námět na zavedení objednávkového systému v evidenci vozidel.
  Ing. Pavel Zajíček – vyjádřil se k námětu.
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder – námět bude prověřen. (bude zodpovězeno písemně)
  pan Kolík – informace o častém přeletu letadel nad Třeboní. Připomínka k častým ohňostrojům. Chválí lázně
  za tenisový kurt. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:47 Korda – příchod – počet 21
  19:49 Matuška – příchod – počet 22
  19:49 Blízek – příchod – počet 23
  19:49 Kuta – příchod – počet 24
  19:51 Pindroch – odchod – počet 23
  19:51 Jenisová – odchod – počet 22
  19:52 Doležal – odchod – počet 21
  19:53 Jenisová – příchod – počet 22
  19:53 Pindroch – příchod – počet 23
  19:55 Grammetbauerová odchod – počet 22
  19:57 Kahounová – odchod – počet 21
  19:57 Černý – odchod – počet 20
  19:57 Pfeifer – odchod – počet 19
  19:59 Grammetbauerová – příchod - počet 20
  19:59 Neužil – odchod – počet 19
  20:00 Pfeifer – příchod – počet 20
  20:00 Doležal – příchod – počet 21
  20:00 Černý – příchod – počet 22
  20:01 Kahounová – příchod – počet 23
  20:04 Neužil – příchod – počet 24
  20:08 Váňa – odchod – počet 23

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Parkoviště v ul. Dukelská v Třeboni - Převod části na pozemcích p. č. KN 587/3 a 587/13 - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 16
  Parkoviště v ul. Dukelská v Třeboni – převod části na pozemcích p. č. KN 587/3 a 587/13 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof....

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 16
  Parkoviště v ul. Dukelská v Třeboni – převod části na pozemcích p. č. KN 587/3 a 587/13 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 76/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  úplatný převod „panelového parkoviště“ ve vlastnictví města Třeboně (jako prodávající) nacházejícího se na
  části pozemku p. č. KN 587/3 v k. ú. Třeboň o výměře cca 635 m2
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx (jako
  kupující, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za cenu 1 000,00 Kč. Cena 1 000,00 Kč je navržena z důvodu
  špatného technického stavu betonových dílů, který neumožní jejich demontáž bez dalšího poškození.
  Sepsání kupní smlouvy zajistí právník města Třeboně.
  II. schvaluje
  úplatný převod „panelového parkoviště“, veřejného osvětlení a dvou tras dešťové kanalizace KA 500 v délce
  86 m ve vlastnictví města Třeboně (jako prodávající) nacházejících se na části pozemku p. č. KN 587/13 v k.
  ú. Třeboň o výměře cca 1180 m2
  ve vlastnictví spol. Romantick s.r.o. (jako kupující, se sídlem: Rudolfovská
  34, České Budějovice) za cenu 1 000,00 Kč. Cena 1 000,00 Kč je navržena z důvodu špatného technického
  stavu betonových dílů, který neumožní jejich demontáž bez dalšího poškození. Sepsání kupní smlouvy
  zajistí právník města Třeboně.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Realizace akce "Třeboň, Stará Hlína - Kanalizace a čov" z vlastních zdrojů města - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 19
  Realizace akce „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ z vlastních zdrojů města.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaros...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 19
  Realizace akce „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ z vlastních zdrojů města.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna
  Anna Kahounová – připomínka k situaci v Branné, kde je kanalizace a ČOV také důležitá.
  Zdeněk Mráz – počítá se s tím.
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Ing. et Ing. Jiří Kuta
  - odchody a příchody: 18:49 Elexhauser – odchod – počet 23
  18:53 Elexhauser – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 79/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  současný stav zajištění dotace na akci „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ z OP Životní
  prostředí 2014-2020.
  II. schvaluje
  realizaci akce „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ v letech 2016 – 2018 z vlastních zdrojů
  města.
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  11
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  19:03 Černý – odchod – počet 23

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Elexhauser K. - Jak to vypadá s mostem v Jiráskově ul.?

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Kubal J. - U Černého potoka jsou spadlé stromy. Dukelská ulice, proč je sloup uprostřed cyklostezky?

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Váňa J. - U laviček na Hliníku chybí odpadkový koš. Umístění knihovny v Třeboni. Umístění ZUŠ.

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Michal P. - Nová technika pro hasiče v Branné

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Grammetbauerová J. - Proč jezařízení omezující vjezd do centra města poruchové?

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 14.4.2016 do 25.2.2016 - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2015 a účetní závěrka města Třeboně za rok 2015 - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Panelové parkoviště v ul. Dukelská v Třeboni - úplatný převod - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Projekt vnitrostátní fúze společnosti Lázně Aurora s. r. o. a Bertiny lázně Třeboň s. r. o. - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Náměty a přípomínky zastupitelů města - Korda František - Připomínka ke kontrolnímu výboru.

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Náměty a přípomínky zastupitelů města - Připomínka občanů města

  Datum: 20. 6. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti kultury 2016 - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 7
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Pavel Řimnáč, Ing. Bohuslav Jirák, Anna Kahouno...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 7
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Pavel Řimnáč, Ing. Bohuslav Jirák, Anna Kahounová
  Karel Elexhauser – vznesl dotaz týkající se akce Sportovní roadshow (Michaela Průchová),
  akce pana Klejny, cyklojízdy do Interlakenu (Jakub Hulec).
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz týkající se hokejových klubů v Třeboni.
  Ing. Bohuslav Jirák – odpověděl na dotaz.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 34/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotací žadatelům v oblasti tělovýchovy a sportu na celoroční činnost a jednorázovou akci:
  Žadatel Účel Dotace 2016 (Kč)
  Taekwon-do Třeboň Činnost 2016 182.202,00
  TJ Slovan Břilice Činnost 2016 74.082,00
  Hokej Třeboň Činnost 2016 77.887,00
  TJ Jiskra Třeboň Činnost 2016 965.072,00
  TJ Jiskra Třeboň - oddíl veslování Výstavba a složení veslařské dráhy
  Lago Albano 2016 80.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni v
  bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost nebo jednorázovou akci.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 1 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  k bodu 8
  Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – dotaz na akci Okolo Třeboně k přidělení financí panu Barnášovi.
  Ing. Alena Baštová – objasnila situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Alena Baštová, Zdeněk Mráz, Mgr. Bc. Petr
  Michal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 35/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace žadateli v oblasti kultury a cestovního ruchu na jednorázovou akci:
  Žadatel Účel Dotace 2016 (Kč)
  Okolo Třeboně Kultura v Třeboni 2016 70.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Okolo Třeboně, Komenského
  875, 379 01 Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na jednorázovou akci.
  Zápis z 13. jednání ZM dne 09.05.2016
  6
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 5 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1814/26 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 10
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1814/26 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Rostislav Černý, CSc., Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetb...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1814/26 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Rostislav Černý, CSc., Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, prof. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 17:59 Kahounová – odchod – počet 18
  18:01 Kahounová – příchod – počet 19
  18:02 Elexhauser – příchod – počet 20
  18:02 Blízek – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 37/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1814/26 o výměře 517 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  18:04 Pfeifer – odchod – počet 20

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Černý R. - Dotaz k parkovišti pod hrází Světa. Špatný stav Šustovy aleje. Parkování ve Vrchlického ulici.

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Masojídek J. - Dotaz ke změnám v parkování.

  Datum: 9. 5. 2016

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 7 soudní výlohy - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 4
  Rozpočtové opatření č. 7 - soudní výlohy.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz, odkud se peníze z rozpočtu budou br...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 4
  Rozpočtové opatření č. 7 - soudní výlohy.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz, odkud se peníze z rozpočtu budou brát. Jsme nuceni se sporu účastnit?
  Pokud by do toho město nevstoupilo, má to na něco vliv? Co se stane s penězi, pokud bychom spor
  prohráli?
  Zdeněk Mráz – jako účastník řízení DSO už v procesu je. Na doporučení právníků byl vznesen požadavek,
  abychom do sporu vstoupili. Dva dny před soudem na veřejném jednání zastupitelstva města nám však
  nepřísluší rozebírat strategii postupu. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová
  Ing. Alena Baštová – odpověděla na dotaz k rozpočtu. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa
  Mgr. Ondřej Janoušek – vysvětlil, proč má město Třeboň právní zájem vstoupit do sporu.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl dotaz na to, co se s penězi stane.
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz prof. Prášila. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – odpověděl na dotaz prof. Prášila. (dotaz zodpovězen)
  - odchody a příchody: 17:45 Blízek – odchod – počet 22
  17:49 Blízek – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 16/2016-12
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 7, které spočívá v:
  - navýšení výdajové položky 5192 Soudní výlohy, § 6171, ORJ 0800, ORG 9800000201, UZ 0 o částku
  1.600.000 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG 9850000000,
  UZ 0 o částku 1.600.000 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  7. 0 0009800000201 0800 6171 5192 30 000 30 000 +1 600 000 1 630 000
  Financování (Kč):
  7. 0 9850000000 0800 0000 8115 -8 067 807 6 033 193 +1 600 000 7 633 193
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  17:55 Pfeifer – odchod – počet 22
  17:55 Neužil – odchod – počet 21

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p.č. 1741 v KN Třeboň - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 8
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1741 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, p...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 8
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1741 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Miroslav
  Roubal, Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Ing. arch. Aleš Valder
  - odchody a příchody: 18:09 Elexhauser – příchod – počet 22
  Protinávrh prof. RNDr. Ondřeje Prášila, Ph.D.:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1741 o výměře cca 32 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 2 Proti: 12 Zdrželi se: 8
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 20/2016-12
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1741 o výměře cca 32 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO
  PaedDr. Jan Váňa – technická poznámka – je toho názoru, že pokud při prvním hlasování nebylo schváleno,
  tak už se nemuselo o původním usnesení hlasovat.
  Mgr. Terezie Jenisová – pokud zastupitelstvo neschválilo protinávrh, neznamená to, že už se dále nemusí
  hlasovat, je to podle všech metodik. (zodpovězeno)

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. KN 1708/1 - 28m2 a 1708/4 - 7m2 - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 11
  Záměr bezúplatného převodu části pozemků p. č. KN 1708/1, p. č. KN 1708/4 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – ...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 11
  Záměr bezúplatného převodu části pozemků p. č. KN 1708/1, p. č. KN 1708/4 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – podnět na zařazení kruhového objezdu na přeložce do plánu oprav.
  Zdeněk Mráz – (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 18:33 Matuška – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 23/2016-12
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru bezúplatného převodu části pozemků p. č. KN 1708/1 (dle geometrického plánu č. 3557-
  8/2015 p. č. KN 1708/7) o výměře 28 m2
  , p. č. KN 1708/4 (dle geometrického plánu č. 3557-8/2015 p. č. KN
  1708/6) o výměře 7 m2
  v k. ú. Třeboň do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, Praha 4 -
  Nusle, IČ 65993390. Nabyvatel hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměsty členů zastupitelstva města - Prášil O. - Jaké má město plány s pozemkem u Terna?

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se provádí inventura
  na majetku, který někomu pronajímáme a nejedná se o společnost města (Beseda, městské rybníky). Námět
  na vyčištění křoví okolo stezky v Dukelské ulici.
  Mgr. Terezie Jenisová – veřejná wi-fi se neplánuje. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  10
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz k inventarizační komisi. Inventura se provádí na veškerém majetku
  i na majetku, který podléhá nájemní smlouvě. Inventura v Besedě proběhla. (dotaz zodpovězen)
  RNDr. Hana Vojtěchová – dotaz týkající se křoví v Dukelské ulici – situace bude prověřena. (bude
  zodpovězeno ve lhůtě)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz na městský pozemek 1751/2 v Jiráskově ulici naproti supermarketu
  Terno, který je ve špatném stavu. Jaké má město plány s tímto pozemkem?
  Zdeněk Mráz – (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz týkající se sjezdu u STK.
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  MVDr. Augustin Blízek – jak bude pokračovat vyčištění prostoru v Táboritské ulici před domem č. 800, kde
  byly pokáceny jehličnaté stromy a nyní tam zůstaly pařezy a nálet?
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  Pavel Řimnáč – bude pokračovat výměna bříz v Táboritské ulici v úseku naproti bývalé OA?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz. Situaci prověří. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Bohumil Matuška – upozornil na vypálený dub na hrázi Opatovického rybníka.
  Mgr. Terezie Jenisová – nejedná se o městský pozemek.
  RNDr. Hana Vojtěchová – podnět bude předán Ing. Fliegelové. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na znalecký posudek čp. 20. Na minulém ZM se ptal, jak vznikla věcná cena,
  respektive opotřebení, nedostal odpověď. Žádá o písemnou odpověď s podrobným vysvětlením, jak byla
  vypočtena věcná cena a jak bylo vypočítáno opotřebení. Dotaz k Bertiným lázním – je dořešena
  problematika sporu mezi městem a dodavatelem? (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se BL. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k odpovědi od Mgr. Vonky (ve věci podání podnětu od RM ke krajskému
  soudu vůči Spolku Třeboňsko), konkrétně k větě: „Činnost Spolku Třeboňsko se promítá výhradně
  v Třeboňských novinách.“ Požaduje písemnou odpověď s vysvětlením, jak Mgr. Vonka přišel ke slovu
  „výhradně“.
  19:16 Jirák – odchod – počet 20
  Mgr. Terezie Jenisová – Mgr. Vonka odpoví. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil problematiku spolků. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – v usnesení v bodu č. 6 přidat „z. s.“ (usnesení upraveno)
  Ing. Jaroslav Kubal – je třeba to doplnit i ve smlouvě.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude doplněno. (dotaz zodpovězen)
  Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  pan Kolík – připomínka ke stavu lékařů ve městě a k tristní situaci na poliklinice. Dotaz na neprodloužení
  smluv lékařů na lázních. Dále vzpomněl článek v Jindřichohradeckých novinách o situaci v třeboňských
  lázních.
  19:20 Jirák – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – odchod – počet 20
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci týkající se lékařů na lázních. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:27 Kahounová – příchod – počet 21
  Mgr. Terezie Jenisová – podala vyjádření k článku v Jindřichohradeckém deníku. Plně se postavila za
  jednatele lázní. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:29 Váňa – odchod – počet 20
  19:29 Kuta – odchod – počet 19
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  MUDr. Antonín Doležal – vyjádřil se k situaci na lázních a k situaci s doktory v Třeboni.
  19:30 Váňa – příchod – počet 20
  pan Nehoda – dotaz na svozový den a připomínka k chodníku u Penny.
  Vladimír Janíček – odpověděl na dotaz týkající se svozového dne. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Anna Kahounová
  paní Kolíková – poukázala na problém s tříděním odpadu.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na zpřístupnění budov čp. 19 a 20.
  Mgr. Terezie Jenisová – plyne lhůta pro vyřízení odpovědi. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  pan Nehoda – připomínka k situaci se zatrubněním u Penny.
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  11
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz, vysvětlil důvody. ŘSD ani dopravní policie nechtějí, aby se tam lidé
  pohybovali. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl dotaz, proč není možné vymyslet technické řešení chodníku za zdí,
  když se jedná o městské pozemky. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Anna Kahounová

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměsty členů zastupitelstva města - Kubal J. - Dotaz k usnesení týkajícího se soudu.

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se provádí inventura
  na majetku, který někomu pronajímáme a nejedná se o společnost města (Beseda, městské rybníky). Námět
  na vyčištění křoví okolo stezky v Dukelské ulici.
  Mgr. Terezie Jenisová – veřejná wi-fi se neplánuje. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  10
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz k inventarizační komisi. Inventura se provádí na veškerém majetku
  i na majetku, který podléhá nájemní smlouvě. Inventura v Besedě proběhla. (dotaz zodpovězen)
  RNDr. Hana Vojtěchová – dotaz týkající se křoví v Dukelské ulici – situace bude prověřena. (bude
  zodpovězeno ve lhůtě)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz na městský pozemek 1751/2 v Jiráskově ulici naproti supermarketu
  Terno, který je ve špatném stavu. Jaké má město plány s tímto pozemkem?
  Zdeněk Mráz – (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz týkající se sjezdu u STK.
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  MVDr. Augustin Blízek – jak bude pokračovat vyčištění prostoru v Táboritské ulici před domem č. 800, kde
  byly pokáceny jehličnaté stromy a nyní tam zůstaly pařezy a nálet?
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  Pavel Řimnáč – bude pokračovat výměna bříz v Táboritské ulici v úseku naproti bývalé OA?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz. Situaci prověří. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Bohumil Matuška – upozornil na vypálený dub na hrázi Opatovického rybníka.
  Mgr. Terezie Jenisová – nejedná se o městský pozemek.
  RNDr. Hana Vojtěchová – podnět bude předán Ing. Fliegelové. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na znalecký posudek čp. 20. Na minulém ZM se ptal, jak vznikla věcná cena,
  respektive opotřebení, nedostal odpověď. Žádá o písemnou odpověď s podrobným vysvětlením, jak byla
  vypočtena věcná cena a jak bylo vypočítáno opotřebení. Dotaz k Bertiným lázním – je dořešena
  problematika sporu mezi městem a dodavatelem? (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se BL. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k odpovědi od Mgr. Vonky (ve věci podání podnětu od RM ke krajskému
  soudu vůči Spolku Třeboňsko), konkrétně k větě: „Činnost Spolku Třeboňsko se promítá výhradně
  v Třeboňských novinách.“ Požaduje písemnou odpověď s vysvětlením, jak Mgr. Vonka přišel ke slovu
  „výhradně“.
  19:16 Jirák – odchod – počet 20
  Mgr. Terezie Jenisová – Mgr. Vonka odpoví. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil problematiku spolků. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – v usnesení v bodu č. 6 přidat „z. s.“ (usnesení upraveno)
  Ing. Jaroslav Kubal – je třeba to doplnit i ve smlouvě.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude doplněno. (dotaz zodpovězen)
  Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  pan Kolík – připomínka ke stavu lékařů ve městě a k tristní situaci na poliklinice. Dotaz na neprodloužení
  smluv lékařů na lázních. Dále vzpomněl článek v Jindřichohradeckých novinách o situaci v třeboňských
  lázních.
  19:20 Jirák – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – odchod – počet 20
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci týkající se lékařů na lázních. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:27 Kahounová – příchod – počet 21
  Mgr. Terezie Jenisová – podala vyjádření k článku v Jindřichohradeckém deníku. Plně se postavila za
  jednatele lázní. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:29 Váňa – odchod – počet 20
  19:29 Kuta – odchod – počet 19
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  MUDr. Antonín Doležal – vyjádřil se k situaci na lázních a k situaci s doktory v Třeboni.
  19:30 Váňa – příchod – počet 20
  pan Nehoda – dotaz na svozový den a připomínka k chodníku u Penny.
  Vladimír Janíček – odpověděl na dotaz týkající se svozového dne. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Anna Kahounová
  paní Kolíková – poukázala na problém s tříděním odpadu.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na zpřístupnění budov čp. 19 a 20.
  Mgr. Terezie Jenisová – plyne lhůta pro vyřízení odpovědi. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  pan Nehoda – připomínka k situaci se zatrubněním u Penny.
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  11
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz, vysvětlil důvody. ŘSD ani dopravní policie nechtějí, aby se tam lidé
  pohybovali. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl dotaz, proč není možné vymyslet technické řešení chodníku za zdí,
  když se jedná o městské pozemky. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Anna Kahounová

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměsty členů zastupitelstva města - pan Nehoda - Mohl by být vytvořen chodník?

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se provádí inventura
  na majetku, který někomu pronajímáme a nejedná se o společnost města (Beseda, městské rybníky). Námět
  na vyčištění křoví okolo stezky v Dukelské ulici.
  Mgr. Terezie Jenisová – veřejná wi-fi se neplánuje. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  10
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz k inventarizační komisi. Inventura se provádí na veškerém majetku
  i na majetku, který podléhá nájemní smlouvě. Inventura v Besedě proběhla. (dotaz zodpovězen)
  RNDr. Hana Vojtěchová – dotaz týkající se křoví v Dukelské ulici – situace bude prověřena. (bude
  zodpovězeno ve lhůtě)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz na městský pozemek 1751/2 v Jiráskově ulici naproti supermarketu
  Terno, který je ve špatném stavu. Jaké má město plány s tímto pozemkem?
  Zdeněk Mráz – (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz týkající se sjezdu u STK.
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  MVDr. Augustin Blízek – jak bude pokračovat vyčištění prostoru v Táboritské ulici před domem č. 800, kde
  byly pokáceny jehličnaté stromy a nyní tam zůstaly pařezy a nálet?
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  Pavel Řimnáč – bude pokračovat výměna bříz v Táboritské ulici v úseku naproti bývalé OA?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz. Situaci prověří. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Bohumil Matuška – upozornil na vypálený dub na hrázi Opatovického rybníka.
  Mgr. Terezie Jenisová – nejedná se o městský pozemek.
  RNDr. Hana Vojtěchová – podnět bude předán Ing. Fliegelové. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na znalecký posudek čp. 20. Na minulém ZM se ptal, jak vznikla věcná cena,
  respektive opotřebení, nedostal odpověď. Žádá o písemnou odpověď s podrobným vysvětlením, jak byla
  vypočtena věcná cena a jak bylo vypočítáno opotřebení. Dotaz k Bertiným lázním – je dořešena
  problematika sporu mezi městem a dodavatelem? (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se BL. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k odpovědi od Mgr. Vonky (ve věci podání podnětu od RM ke krajskému
  soudu vůči Spolku Třeboňsko), konkrétně k větě: „Činnost Spolku Třeboňsko se promítá výhradně
  v Třeboňských novinách.“ Požaduje písemnou odpověď s vysvětlením, jak Mgr. Vonka přišel ke slovu
  „výhradně“.
  19:16 Jirák – odchod – počet 20
  Mgr. Terezie Jenisová – Mgr. Vonka odpoví. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil problematiku spolků. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – v usnesení v bodu č. 6 přidat „z. s.“ (usnesení upraveno)
  Ing. Jaroslav Kubal – je třeba to doplnit i ve smlouvě.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude doplněno. (dotaz zodpovězen)
  Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  pan Kolík – připomínka ke stavu lékařů ve městě a k tristní situaci na poliklinice. Dotaz na neprodloužení
  smluv lékařů na lázních. Dále vzpomněl článek v Jindřichohradeckých novinách o situaci v třeboňských
  lázních.
  19:20 Jirák – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – odchod – počet 20
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci týkající se lékařů na lázních. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:27 Kahounová – příchod – počet 21
  Mgr. Terezie Jenisová – podala vyjádření k článku v Jindřichohradeckém deníku. Plně se postavila za
  jednatele lázní. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:29 Váňa – odchod – počet 20
  19:29 Kuta – odchod – počet 19
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  MUDr. Antonín Doležal – vyjádřil se k situaci na lázních a k situaci s doktory v Třeboni.
  19:30 Váňa – příchod – počet 20
  pan Nehoda – dotaz na svozový den a připomínka k chodníku u Penny.
  Vladimír Janíček – odpověděl na dotaz týkající se svozového dne. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Anna Kahounová
  paní Kolíková – poukázala na problém s tříděním odpadu.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na zpřístupnění budov čp. 19 a 20.
  Mgr. Terezie Jenisová – plyne lhůta pro vyřízení odpovědi. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  pan Nehoda – připomínka k situaci se zatrubněním u Penny.
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  11
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz, vysvětlil důvody. ŘSD ani dopravní policie nechtějí, aby se tam lidé
  pohybovali. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl dotaz, proč není možné vymyslet technické řešení chodníku za zdí,
  když se jedná o městské pozemky. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Anna Kahounová

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtový výhled města na období 2016 - 2019 - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města na období 2016-2019.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Práš...

  Celý text (zobrazeno 35 %)

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města na období 2016-2019.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie
  Jenisová, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:22 Blízek – příchod – počet 24
  17:33 Mráz – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2016-2019.

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Nákup nemovistostí - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 9
  Nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN
  518 o výměře 543 m
  2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Rozp...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 9
  Nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN
  518 o výměře 543 m
  2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Rozpočtové opatření č. 1.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Ing. et Ing. Jiří Kuta, prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal
  Mgr. Terezie Jenisová – podala informaci o jednání o dopravní koncepci, které proběhne
  dne 8. února 2016 v 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 118 MěÚ Třeboň.
  Anna Kahounová, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Ondřej Janoušek, Bc. Petr Michal,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Vladimír
  Janíček
  - odchody a příchody: 18:08 Neužil – odchod – počet 24
  18:12 Neužil – příchod – počet 25
  18:23 Černý – odchod – počet 24
  18:25 Černý – příchod – počet 25
  18:34 Jenisová – odchod – počet 24
  18:36 Jenisová – příchod – počet 25
  18:37 Grammetbauerová – odchod – počet 24
  18:38 Kahounová – odchod – počet 23
  18:39 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  18:40 Kahounová – příchod – počet 25
  18:47 Matuška – odchod – počet 24
  18:52 Matuška – příchod – počet 25
  18:55 Jirák – odchod – počet 24
  18:56 Prášil – odchod – počet 23
  18:56 Blízek – odchod – počet 22
  18:56 Korda – odchod – počet 21
  18:57 Pfeifer – odchod – počet 20
  18:59 Prášil – příchod – počet 21
  19:00 Jirák – příchod – počet 22
  19:00 Pfeifer – příchod – počet 23
  19:01 Blízek – příchod – počet 24
  19:02 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Karla Elexhausera:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. odkládá
  nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří)
  o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú.
  Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 14.000.000,00 Kč.
  II. ukládá
  radě města předložit nový oponentní znalecký posudek.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 5/2016-11
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  znalecký posudek č. 5667-01/2016 vypracovaný znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhad
  nemovitostí, Ing. Vladimírem Pokorným (Buděšínského 24, České Budějovice), na nemovitosti pozemek p. č.
  KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba
  občanského vybavení) a pozemek p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy
  čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 6
  II. schvaluje
  nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří)
  o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú.
  Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 14.000.000,00 Kč.
  Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 29.01.2016 na zvláštní samostatný jistotní účet vedený
  u Oberbank AG. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající.
  III. bere na vědomí
  znění Smlouvy o koupi nemovitosti mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a městem Třeboň, jejímž předmětem je nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha
  a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku
  p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba
  občanského vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň.
  IV. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v:
  - navýšení výdajové položky 61XX Nákup majetku + Nákup pozemku, § 3639, ORJ 0800, ORG
  6032000000, UZ 0 o částku 14.000.000,00 Kč
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 14.000.000,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  1. 0 6032000000 0800 3639 61XX 2 395 000 2 395 000 +14 000 000 16 395 000
  Financování (Kč):
  1. 0 9850000000 0800 0000 8115 -8 067 807 -8 067 807 +14 000 000 5 932 193
  V. bere na vědomí
  převod práv a povinností plynoucí z Nájemní smlouvy a Dohody o přeúčtování nákladů za elektrickou
  energii spotřebovanou telekomunikačním zařízením č. 35054 uzavřené dne 22. 2. 2001 mezi právním
  předchůdcem Prodávajícího, kterým bylo město Třeboň, IČ: 00247618, jako pronajímatelem, a společností
  T-Mobile Czech Republic a.s. (dříve RadioMobil a.s.), se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4,
  IČ: 64949681, jako nájemcem. Nájemci je úplatně pronajat prostor k umístění telekomunikačního zařízení
  v půdních prostorách budovy č. p. 20. Převzetí práv a povinností z Nájemní smlouvy bude účinné ke dni
  01.04.2016.
  VI. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 (jmenovitě: Ing. et Ing. Jiří Kuta, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Karel
  Elexhauser, Anna Kahounová, PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.) Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Záměr ukončení členství města Třeboně v zájmovém sdružení právnických osob - cyklostezka Lužnice. - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 16
  Záměr ukončení členství města Třeboně v zájmovém sdružení právnických osob – Cyklostezka
  Lužnice.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: prof...

  Celý text (zobrazeno 27 %)

  k bodu 16
  Záměr ukončení členství města Třeboně v zájmovém sdružení právnických osob – Cyklostezka
  Lužnice.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.,
  Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Ondřej Janoušek
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 12/2016-11
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  ukončení členství města Třeboně v zájmovém sdružení „Cyklostezka Lužnice” vystoupením ze sdružení.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 9
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 22.10.2015 do 18.11.2015 - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 22.10.2015 do 18.11.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Z...

  Celý text (zobrazeno 49 %)

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 22.10.2015 do 18.11.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 22.10.2015 do 18.11.2015.

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu na rok 2016. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu na rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  Anna Kaho...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu na rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  Anna Kahounová – námět na umístění pamětní desky k 17. listopadu na Masarykově
  náměstí.
  Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová, Mgr. Terezie Jenisová,
  PhDr. Milan Kramárik
  pan Kolík – námět na vybudování odstavných ploch pro parkování v Nádražní ulici
  u sídliště Otavan.
  Zdeněk Mráz – objasnil aktuální stav, město se bude tímto podnětem zabývat.
  pan Janát
  Ing. Josef Pindroch – podal informaci k připravovanému systému parkování a dopravy
  v centru města. V principu nedojde k omezení příjezdu aut k nemovitostem příslušných
  vlastníků. Celá záležitost bude v předstihu projednána s občany (předpokládaný začátek
  platnosti úpravy cca v polovině dubna).
  - odchody a příchody: 18:30 Elexhauser – odchod – počet 24
  18:31 Blízek – odchod – počet 23
  18:35 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:36 Blízek – příchod – počet 25
  18:48 Kahounová – odchod – počet 24
  18:50 Prášil – odchod – počet 23
  18:52 Kahounová – příchod – počet 24
  18:53 Černý – odchod – počet 23
  18:53 Pfeifer – odchod – počet 22
  18:54 Prášil – příchod – počet 23
  18:56 Černý – příchod – počet 24
  18:56 Pfeifer – příchod – počet 25
  Protinávrh prof. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.:
  1) Zrušení příjmové položky poplatek za provoz, shromažďování komunálního odpadu ve výši 4,2 mil. Kč
  (zavedení odpadu zadarmo).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  2) Navýšení výdajové položky plán opravy bytových a nebytových domů o 2,7 mil. Kč na konečných 6 mil.
  Kč.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  3) Navýšení výdajové položky projekty, studie, tělovýchova, sport, hřiště o 2 mil. Kč pro zpracování
  projektové dokumentace na venkovní koupaliště.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 5
  4) Navýšení výdajů na projektovou dokumentaci chodníky, stezky o 1,1 mil. Kč na úpravu veřejných
  prostranství „U Komárků, prostranství před obchody na Hliníku, Lipovka a Valy“.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Protinávrh Mgr. Terezie Jenisové:
  Usnesení ZM č. 165/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2016 včetně fondů v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů
  rozpočtové skladby dle přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 281.727.397,00 Kč
  celkové výdaje 264.068.610,00 Kč
  saldo rozpočtu 17.658.787,00 Kč
  splátky jistin 10.140.980,00 Kč
  změna stavu finančních prostředků (zvýšení) 7.517.807,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2016 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným
  v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2016 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona
  č. 250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část
  rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2016 v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů rozpočtové skladby
  dle přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 281.727.397,00 Kč
  celkové výdaje 264.068.610,00 Kč
  saldo rozpočtu 17.658.787,00 Kč
  splátky jistin 18.640.980,00 Kč
  zapojení finančních prostředků z minulých let 982.193,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2016 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným
  v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2016 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona
  č. 250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část
  rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 6
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Poskytnutí finančního příspěvku DSO vodovod Hamr - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 7
  Poskytnutí finančního příspěvku DSO Vodovod Hamr.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal, paní Kolíko...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 7
  Poskytnutí finančního příspěvku DSO Vodovod Hamr.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal, paní Kolíková
  - odchody a příchody: 19:21 Makovička – odchod – počet 24
  19:21 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  19:21 Masojídek – odchod – počet 22
  19:21 Elexhauser – odchod – počet 21
  19:23 Kahounová – odchod – počet 20
  19:24 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  19:25 Doležal – odchod – počet 20
  19:26 Kahounová – příchod – počet 21
  19:27 Elexhauser – příchod – počet 22
  19:27 Masojídek – příchod – počet 23
  19:28 Doležal – příchod – počet 24
  19:28 Makovička – příchod – počet 25
  19:29 Kubal – odchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 166/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku DSO Vodovod Hamr (Palackého nám. 46/II, Třeboň, IČ: 60818361) ve výši
  3.687.217,00 Kč.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.687.217,00 Kč mezi městem Třeboň
  a Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr se sídlem Palackého nám. 46/II, Třeboň (IČ: 60818361).
  Účelem poskytnutí finančního příspěvku je kompenzace částky odvedené DSO Vodovod Hamr finančnímu
  úřadu v souvislosti s bezúplatným převodem vodohospodářského majetku do vlastnictví města k 31.12.2013.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostce města k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Směna pozemku ve vlastnictví města Třeboně - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 8
  Směna pozemku ve vlastnictví města Třeboně – pozemek p. č. 430/2 o výměře 24 990 m2
  k. ú. Stará
  Hlína za pozemky ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu ...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 8
  Směna pozemku ve vlastnictví města Třeboně – pozemek p. č. 430/2 o výměře 24 990 m2
  k. ú. Stará
  Hlína za pozemky ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s. p. – pozemky
  p. č. KN 168/2 o výměře 5 599 m2
  , p. č. KN 722/3 o výměře 140 m2
  , p. č. KN 722/4 o výměře 127 m2
  , vše
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny s doplatkem ze strany města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Anna Kahounová, Karel Elexhauser
  - odchody a příchody: 19:30 Jirák – odchod – počet 23
  19:33 Jirák – příchod – počet 24
  19:36 Váňa – odchod – počet 23
  19:39 Váňa – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 167/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  směnu pozemku ve vlastnictví města Třeboně – pozemek p. č. 430/2 o výměře 24 990 m2 k. ú. Stará Hlína
  za pozemky ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s. p. – pozemky p. č. KN
  168/2 o výměře 5 599 m2
  (dle geometrického plánu č. 478-99/2015 pozemek p. č. KN 168/80), p. č. KN
  722/3 o výměře 140 m2
  (dle geometrického plánu č. 478-99/2015 pozemek p. č. KN 722/8) p. č. KN 722/4
  o výměře 127 m2
  (dle geometrického plánu č. 478-99/2015 pozemek p. č. KN 722/9), vše v k. ú. Holičky
  u Staré Hlíny, s doplatkem ze strany města Třeboně ve výši 459 930,00 Kč (doplatek obsahuje i vyčíslené
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 7
  náklady na uzavření směnné smlouvy v poměru 1:1, a to částku 25.590,00 Kč). Veškeré náklady budou
  hrazeny v poměru 1:1.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Stará Hlína - kanalizace a ČOV - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 13
  Stará Hlína – kanalizace a ČOV.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Ing. Jaroslav Kubal
  ...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 13
  Stará Hlína – kanalizace a ČOV.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 20:12 Grammetbauerová – odchod – počet 24
  20:12 Váňa – odchod – počet 23
  20:12 Kahounová – odchod – počet 22
  20:13 Neužil – odchod – počet 21
  20:14 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  20:17 Neužil – příchod – počet 23
  20:19 Váňa – příchod – počet 24
  20:19 Kahounová – příchod – počet 25
  20:19 Váňa – odchod – počet 24
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 9
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 172/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ v období let 2016 – 2018
  o předpokládaných celkových stavebních nákladech dle oceněného položkového rozpočtu projektanta
  33.850 tis. Kč bez DPH (40.958 tis. Kč vč. DPH), která zahrnuje výstavbu ČOV a splaškové kanalizace
  v místní části Stará Hlína. To vše za předpokladu získání dotace z Operačního programu Životní prostředí
  2014 – 2020.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Stanovení priorit realizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břilice. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 15
  Stanovení priorit realizace Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú.
  Břilice.
  Předkladatel:
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, P...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 15
  Stanovení priorit realizace Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú.
  Břilice.
  Předkladatel:
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Anna
  Kahounová
  - odchody a příchody: 20:24 Váňa – příchod – počet 24
  20:24 Černý – příchod – počet 25
  20:24 Blízek – odchod – počet 24
  20:28 Kuta – odchod – počet 23
  20:29 Blízek – příchod – počet 24
  20:31 Kuta – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 174/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  priority realizace Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břilice.
  II. schvaluje
  priority realizace Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břilice v tomto pořadí:
  1. Hlavní polní cesta HPC 2
  2. Vedlejší polní cesta VPC 30
  3. Vedlejší polní cesta VPC 4 spolu s vedlejší polní cestou VPC 7
  4. Vedlejší polní cesta VPC 10
  5. Vedlejší polní cesta VPC 1
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 10
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň zaslat Státnímu pozemkovému úřadu zápis
  z jednání zastupitelstva v dané věci.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Zrušení usnesení ZM č. 123/2013 - 28 ze dne 4.11.2013. Zveřejnění záměru směny pozemku ve vlastnictví města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Informace k možnosti převodu částí pozemků v lokalitě od křižovatky ul. Daskabát a ul. U Francouzů po budovu čp. 708 na město Třeboň + přijetí daru - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Přechod pro chodce u kaple sv. Petra a Pavla - smlouva o výpůjčce č. 24/LR/V4 - 2015 a prohlášení investora č. 24/2/2015 - LR - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Revokace usnesení ZM č. 57/2014 - 3 ze dne 15. 12. 2014 týkajícího se členství v místní akční skupině Třeboňsko o. p. s. - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žádá ...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žádá o odpověď týkající se hmotné odpovědnosti bývalého
  vedoucího IKS.
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PhDr. Milan Kramárik, Ing. Josef
  Pindroch, PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 17:10 Doležal – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (22.06.).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 18.05.2015, která
  byla zaslána dne 17.06.2015, a dne 22.06.2015, která byla zaslána dne 21.07.2015.

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.6.2015, mezitimní účetní závěrka k 30.6.2015 - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 4
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.06.2015, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žád...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k bodu 4
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.06.2015, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žádá o písemné předložení příjmů a výdajů úschovny kol.
  Ing. Pavel Hajna, Mgr. Michaela Kajerová, Ing. Josef Pindroch, Anna Kahounová, Zdeněk
  Mráz, Ing. Alena Baštová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jana Grammetbauerová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o plnění rozpočtu města k 30.06.2015 a mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30.06.2015.

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku MAS Třeboňsko o.p.s. - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 6
  Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku MAS Třeboňsko, o.p.s.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Te...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 6
  Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku MAS Třeboňsko, o.p.s.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 17:53 Korda – odchod – počet 24
  17:58 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Ing. Jaroslava Kubala:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí mimořádného finančního příspěvku žadateli MAS Třeboňsko, o.p.s. na činnost.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku mezi městem Třeboň a MAS Třeboňsko,
  o.p.s., Dukelská 145, Třeboň na činnost.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 17 Zdrželi se: 1
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 138/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  poskytnutí mimořádného finančního příspěvku žadateli MAS Třeboňsko, o.p.s. na činnost.
  II. neschvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku mezi městem Třeboň a MAS Třeboňsko,
  o.p.s., Dukelská 145, Třeboň na činnost.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1141/1 o výměře cca 128 m² v k. ú. Přeseka - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1141/1 o výměře cca 128 m2
  v k. ú. Přeseka.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zden...

  Celý text (zobrazeno 30 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1141/1 o výměře cca 128 m2
  v k. ú. Přeseka.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 18:03 Kahounová – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 139/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1141/1 o výměře cca 128 m2
  v k. ú. Přeseka.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Nákup budovy čp. 1115 s příslušenstvím včetně pozemku p. č. KN 1098/16 o výměře 389 m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 12
  Nákup budovy čp. 1115 s příslušenstvím včetně pozemku p. č. KN 1098/16 o výměře 389 m2
  v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Kare...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 12
  Nákup budovy čp. 1115 s příslušenstvím včetně pozemku p. č. KN 1098/16 o výměře 389 m2
  v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa, Ing. arch. Aleš Valder,
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  - odchody a příchody: 18:10 Váňa – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 141/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci, že nákupem budovy čp. 1115 s příslušenstvím včetně pozemku p. č. KN 1098/16 o výměře
  389 m
  2
  v k. ú. Třeboň od společnosti Teplospol a.s., IČ: 25171283 (Vajgar 585/II, Jindřichův Hradec) přejdou
  na kupujícího (tj. město Třeboň) práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo
  4/2014 uzavřené mezi společností Teplospol a.s. a Ing. Jiřím Lísalem dne 02.06.2014 a Smlouvy o nájmu
  Zápis z 8. jednání ZM dne 07.09.2015 6
  nebytových prostor uzavřené mezi společností Teplospol a.s. a společností Jihočeská energetika, a.s. dne
  17.10.2001.
  II. schvaluje
  nákup budovy čp. 1115 s příslušenstvím včetně pozemku p. č. KN 1098/16 o výměře 389 m2
  v k. ú. Třeboň
  od společnosti Teplospol a.s., IČ: 25171283 (Vajgar 585/II, Jindřichův Hradec), do vlastnictví města
  Třeboně, za cenu 644.738,00 Kč. Kupní cena bude zaplacena do 30.11.2015 na účet prodávajícího. Kupující
  hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí
  nemovitých věcí hradí prodávající.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizaci pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň a spol. Městská vodohospodářská s. r. o. - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 19
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň
  a spol. Městská vodohospodářská s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Di...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 19
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň
  a spol. Městská vodohospodářská s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, PaedDr. Jan Váňa,
  Ing. Miroslav Kajan, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie
  Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. et Ing. Jiří Kuta, Vladimír
  Janíček, paní Kolíková
  - odchody a příchody: 18:50 Kahounová – příchod – počet 25
  18:50 Jirák – odchod – počet 24
  18:53 Jirák – příchod – počet 25
  19:22 Kuta – odchod – počet 24
  19:24 Kuta – příchod – počet 25
  19:24 Neužil – odchod – počet 24
  19:28 Neužil – příchod – počet 25
  19:38 Prášil – odchod – počet 24
  19:40 Prášil – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 148/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň, jako
  vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a společností Městská Vodohospodářská s.r.o. (IČ 281 36 853,
  se sídlem Palackého nám. 46, Třeboň), jako provozovatelem, kdy:
  ­ předmětem a účelem smlouvy je sjednání technických, provozních, ekonomických, platebních a dalších
  věcných podmínek pro zajištění plynulého a bezpečného provozování (dodávka pitné vody, odvádění
  a čištění odpadních vod, dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody
  včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo
  manipulačních řadů, kanalizačního řadu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření,
  dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné
  a ceny pro stočné a další související činnosti) vodovodů (vodovod ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1
  zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 nebo který se
  stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní smlouvy) a kanalizací (kanalizace ve
  smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v rozsahu
  uvedeném v příloze č. 2, nebo který se stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní
  smlouvy), a to v souladu s právní úpravou obsaženou zejména v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech
  a kanalizacích, zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, vše ve
  znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu smlouvy bude i majetek, který je v současné době
  předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Třeboň a společností Městská Vodohospodářská
  dne 01.11.2011 (ČOV). Předmětem Smlouvy o provozování bude dále i takový majetek, o který město
  Třeboň požádá Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr v souladu s § 7 odst. 7) Stanov v termínu do
  30.09.2015 a majetek odpovídající kritériím Stanov, který bude dobrovolným svazkem obcí Vodovod
  Hamr pořízen do 31.12.2015. Majetek bude provozovatelem užíván vlastním jménem a na vlastní
  odpovědnost, vlastník umožňuje provozovateli, aby po dobu provozování vybíral vodné a stočné od
  odběratelů, provozovatel se zavazuje platit vlastníkovi nájemné stanovené smlouvou.
  ­ nájemné pro kalendářní rok 2016 bude ve výši 9.776.164,00 Kč (bez DPH), z toho nájemné pro
  vodovody 61.176,00 Kč (bez DPH) a pro kanalizaci 9.714.988,00 Kč (bez DPH). Výše ročního
  nájemného bude pro každý další kalendářní rok stanovena vlastníkem.
  ­ splatnost nájmu - nájemné v prvním roce trvání smlouvy je provozovatel povinen uhradit vlastníkovi ve
  čtyřech stejných čtvrtletních splátkách splatných tak, že první a druhá splátka budou splatné ke dni
  15.07.2016 a třetí a čtvrtá splátka do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, ze kterého
  se splátka platí. Nájemné od 01.01.2017 bude splatné ve čtyřech stejných čtvrtletních splátkách,
  splatných vždy do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které se splátka nájemného
  platí.
  ­ smlouva se sjednává na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2030.
  ­ nájemní smlouva mezi městem Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. ze dne 01.11.2011
  vztahující se k užívání čistírny odpadních vod uzavřením Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací
  pro veřejnou potřebu zanikne dnem 01.01.2016.
  Zápis z 8. jednání ZM dne 07.09.2015 10
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 (jmenovitě: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Anna Kahounová, Karel
  Elexhauser, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. et Ing. Jiří Kuta) Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Dotaz Černý Rostislav - Kdy začne výstavba kruhové křižovatky U Trojice?

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu Mě...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu MěÚ pro návštěvníky.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Karel
  Elexhauser, Zdeněk Mráz, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Ing. arch. Aleš Valder,
  Ing. Bohuslav Jirák, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Jitka Bednářová, pan Kolík, paní Kolíková
  19:58 Korda – odchod – počet 24
  20:00 Korda – příchod – počet 25
  20:19 Váňa – odchod – počet 24
  20:20 Černý – odchod – počet 23
  20:21 Váňa – příchod – počet 24
  20:23 Černý – příchod – počet 25
  k bodu 21
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:28 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili: pan Ing. Bohuslav Jirák v. r. dne: ………………………………
  pan prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. v. r. dne: ………………………………
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 09.09.2015

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (Dle geometrického plánu č. 3461-50/2014 poz. p. č. KN 2503/10) o výměře 2039 m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 6
  Nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (dle geometrického plánu č. 3461
  -
  50/2014 poz. p. č. KN 2503/10)
  o výměř
  e 2039 m
  2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Ba...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k
  bodu 6
  Nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (dle geometrického plánu č. 3461
  -
  50/2014 poz. p. č. KN 2503/10)
  o výměř
  e 2039 m
  2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová

  požadavek týkající se
  udržování cyklostezky
  směrem na Novou Hlínu
  ,
  prostor
  u
  pod kostelem
  a dále udržování chodníků
  .
  Mgr. Terezie Jenisová,
  PaedDr. Jan Vá
  ňa
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  požadavek na celkovou cenu
  cyklo
  stezky
  do
  Nové
  Hlín
  y
  .
  Ing. Pavel Hajna

  bude zodpovězeno.
  Zdeněk Mráz
  , Ing. Jana Grammetbauerová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  121/2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (dle geometrického plánu č. 3461
  -
  50/2014 poz. p. č. KN
  2503/10)
  o
  výměře 2039 m
  2
  v k. ú. Třeboň od Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05
  Praha 4
  -
  Nusle za cenu 305.850,00 Kč. Město Třeboň h
  radí veškeré náklady spojené s převodem
  nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  21
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Revokace usnesení ZM č. 56/2014 - 3 ze dne 15. 12. 2014 ve věci "Schválení priorit realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny" - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 14
  Revokace usnesení ZM č. 56/2014
  -
  3 ze dne 15.12.2014 ve věci „Schválení priorit realizace spo
  lečných
  zařízení v
  rámci komplexních pozemkových úprav v
  k. ú. Stará...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k
  bodu 14
  Revokace usnesení ZM č. 56/2014
  -
  3 ze dne 15.12.2014 ve věci „Schválení priorit realizace spo
  lečných
  zařízení v
  rámci komplexních pozemkových úprav v
  k. ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky u
  Staré Hlíny".
  Předkladatel:
  Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz
  , prof.
  RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  , Ing. arch.
  Aleš Valder
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , Ing. Josef Pindroch
  , Mgr. Terezie Jenisová
  ,
  Ing.
  Bohuslav Jirák
  , PaedDr. Jan Váňa
  , Anna Kahounová
  -
  odchody a příchody:
  18:20 Kahounová

  příchod

  počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  12
  9
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo mě
  sta Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci své
  ho u
  snesení č. 56/2014
  -
  3 ze dne 15.12.2014 tak, že schvaluje

  hlavní polní cestu HPC
  -
  1 v k. ú. Stará Hlína,

  vedlejší polní cestu VPC
  -
  23 v k. ú. Stará Hlína

  a opatření k ochraně úze
  mí před povodněmi s označením „
  SO 04
  Ochranné hráze ve Staré Hlíně“
  dle ustanovení bodu č.
  5, čl. 7.A.4.2 textové části Plánu společných zařízení z června 2013,
  uvedené na jeho str. 85, spočívající ve stavbě kontinuální protipovodňové hráze situované na
  pravém břehu Staré řeky v úseku od most
  u se silnicí I/34 po fotbalový areál Stará Hlína,
  jako priority realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových
  úprav v k. ú. Stará Hlína
  a
  k.
  ú. Holičky u Staré Hlíny, vše v obci Třeboň, ve smyslu žádosti Státního pozemkového úřadu

  pobočk
  y
  Krajského pozemkového úřadu pro Jiho
  český kraj v Jindřichově Hradci.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň zaslat toto usnesení zastupitelstva města
  Státnímu pozemkovému úřadu

  pobočce Krajského pozemkového úřadu pro Jihočesk
  ý kraj v
  Jindřichově
  Hradci.
  Zápis z
  7
  . jednání ZM dne
  22
  .
  06
  .2
  01
  5
  9
  Výsledek hlasování:
  Pr
  o: 22
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška o odpadech. - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 15
  Obecně závazná vyhláška o odpadech.
  Předkladatel:
  Ing. Jaroslav Fliegel
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Zdeněk Mráz
  , Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  ...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k
  bodu 15
  Obecně závazná vyhláška o odpadech.
  Předkladatel:
  Ing. Jaroslav Fliegel
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Zdeněk Mráz
  , Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Ing. Jaroslav Fliegel
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  -
  odchody a příchody:
  18:35 Elexhauser

  odchod

  počet 21
  18:36 Masojídek

  odchod

  počet 20
  18:37 Masojídek

  příchod

  počet 21
  18:40 Elexhauser

  příchod

  počet 22
  18:
  41 Grammetbauerová

  odchod

  počet 21
  18:44 Gramme
  t
  bauerová

  příchod

  počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  130
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015,
  kterou se stanoví
  systém shromažďování, sběru, p
  řepravy, třídění,
  využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně systému
  nakládání se stavebním odpadem
  .
  II. ukládá
  útvaru tajemníka
  zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  21 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJAT
  O

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka Matuška Bohumil - Šla by upravit cesta u jatek?

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstruk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstrukc
  e
  B
  ertiných lázní.
  Jak
  dlouho b
  ude trvat odstávka
  v
  souvislosti s
  opravami závad
  ?
  J
  aké budou finanční dopady na investora
  ?
  Kdo
  konkrétně
  vykonával stavební dozor
  ?
  Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Josef Pindroch

  probíhají jednání,
  jakmile bude
  znám
  výsledek
  , obdrží
  ho
  zastupitelé
  písemnou f
  ormou
  (předpoklad
  do konce července
  2015
  )
  .
  Ing. Pavel Hajna

  odpo
  věděl na dotaz, kdo konkrétně vykonával stavební dozor.
  Anna Kahounov
  á,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal

  vznesl dotaz, zda se
  vymáhají
  peníze od bývalé ředitelky IKS.
  Ing. Pa
  vel Zajíček

  odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Vladimír Janíček
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  diskuze týkající se
  rubrik
  y
  v
  Třeboňském světě
  .
  Bohumil Matuška
  ,
  Zdeněk Mráz
  , Karel Elexhauser
  ,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  19:07 Pfeifer

  odchod

  počet 21
  19:08 Neužil

  odchod

  počet 20
  19:10 Pfeifer

  příchod

  počet 21
  19:12 Neužil

  příchod

  počet 22
  19:36 Prášil

  odchod

  počet 21
  19:39 Prášil

  příchod

  počet 22
  19:39 Kubal

  odchod

  počet 21
  19:41 Kubal

  příchod

  počet 22
  19:52 Kahounová

  odchod

  počet 21
  19:52 Elexhauser

  odchod

  počet 20

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Elexhauser Karel - Jak to bude s úpravami v okolí trojice?

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstruk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstrukc
  e
  B
  ertiných lázní.
  Jak
  dlouho b
  ude trvat odstávka
  v
  souvislosti s
  opravami závad
  ?
  J
  aké budou finanční dopady na investora
  ?
  Kdo
  konkrétně
  vykonával stavební dozor
  ?
  Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Josef Pindroch

  probíhají jednání,
  jakmile bude
  znám
  výsledek
  , obdrží
  ho
  zastupitelé
  písemnou f
  ormou
  (předpoklad
  do konce července
  2015
  )
  .
  Ing. Pavel Hajna

  odpo
  věděl na dotaz, kdo konkrétně vykonával stavební dozor.
  Anna Kahounov
  á,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal

  vznesl dotaz, zda se
  vymáhají
  peníze od bývalé ředitelky IKS.
  Ing. Pa
  vel Zajíček

  odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Vladimír Janíček
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  diskuze týkající se
  rubrik
  y
  v
  Třeboňském světě
  .
  Bohumil Matuška
  ,
  Zdeněk Mráz
  , Karel Elexhauser
  ,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  19:07 Pfeifer

  odchod

  počet 21
  19:08 Neužil

  odchod

  počet 20
  19:10 Pfeifer

  příchod

  počet 21
  19:12 Neužil

  příchod

  počet 22
  19:36 Prášil

  odchod

  počet 21
  19:39 Prášil

  příchod

  počet 22
  19:39 Kubal

  odchod

  počet 21
  19:41 Kubal

  příchod

  počet 22
  19:52 Kahounová

  odchod

  počet 21
  19:52 Elexhauser

  odchod

  počet 20

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Masojídek Jiří - Proč je v rubrice TS daný počet znaků?

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstruk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstrukc
  e
  B
  ertiných lázní.
  Jak
  dlouho b
  ude trvat odstávka
  v
  souvislosti s
  opravami závad
  ?
  J
  aké budou finanční dopady na investora
  ?
  Kdo
  konkrétně
  vykonával stavební dozor
  ?
  Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Josef Pindroch

  probíhají jednání,
  jakmile bude
  znám
  výsledek
  , obdrží
  ho
  zastupitelé
  písemnou f
  ormou
  (předpoklad
  do konce července
  2015
  )
  .
  Ing. Pavel Hajna

  odpo
  věděl na dotaz, kdo konkrétně vykonával stavební dozor.
  Anna Kahounov
  á,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal

  vznesl dotaz, zda se
  vymáhají
  peníze od bývalé ředitelky IKS.
  Ing. Pa
  vel Zajíček

  odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Vladimír Janíček
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  diskuze týkající se
  rubrik
  y
  v
  Třeboňském světě
  .
  Bohumil Matuška
  ,
  Zdeněk Mráz
  , Karel Elexhauser
  ,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  19:07 Pfeifer

  odchod

  počet 21
  19:08 Neužil

  odchod

  počet 20
  19:10 Pfeifer

  příchod

  počet 21
  19:12 Neužil

  příchod

  počet 22
  19:36 Prášil

  odchod

  počet 21
  19:39 Prášil

  příchod

  počet 22
  19:39 Kubal

  odchod

  počet 21
  19:41 Kubal

  příchod

  počet 22
  19:52 Kahounová

  odchod

  počet 21
  19:52 Elexhauser

  odchod

  počet 20

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje částí pozemků p. č. KN 521/34, p. č. KN 521/31 a p. č. KN 521/3, vše v k. ú. Břilice (lokalita sídl. Gigant) - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 15
  Záměr prodeje částí pozemků p. č. KN 521/34, p. č. KN 521/31 a p. č. KN 521/3, vše v k. ú. Břilice
  (lokalita Sídl. Gigant).
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - d...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 15
  Záměr prodeje částí pozemků p. č. KN 521/34, p. č. KN 521/31 a p. č. KN 521/3, vše v k. ú. Břilice
  (lokalita Sídl. Gigant).
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 105/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 2 m2
  , 25 m2 a 383 m2 včetně porostu
  (v geom. plánu č. 1109-187/2014 označeno jako p. č. KN 521/124, p. č. KN 521/125 a p. č. KN 521/120)
  a části pozemku p. č. KN 521/31 o výměře 176 m2 (v geom. plánu č. 1109-187/2014 označeno jako p. č. KN
  521/123), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníkům budovy čp. 173 stojící na p. č. KN st. 259
  v k. ú. Břilice. Cena lesního porostu byla stanovena znaleckým posudkem č. 1897-17/2015 ve výši
  5.369,00 Kč. Prodej bude realizován za těchto podmínek:
  a) kupující si na vlastní náklady zajistí vyjmutí předmětné části pozemku p. č. KN 521/34 (v geom. plánu
  č. 1109-187/2014 označeno jako p. č. KN 521/124 a p. č. KN 521/125) z pozemků plnících funkci lesa,
  b) bude zřízeno bezúplatně věcné břemeno služebnosti na prodávané části p. č. KN 521/31 (v geom. plánu
  č. 1109-187/2014 označeno jako p. č. KN 521/123) spočívající v právu napojení, uložení, vedení, údržby
  a oprav veřejného osvětlení pro město Třeboň. Rozsah věcného břemene je zaměřen geom. plánem
  č. 1109-187/2014,
  c) kupující převezmou veškerá práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
  věcného břemene uzavřené mezi městem Třeboň a společností E.ON Distribuce, a. s. dne 10.10.2014,
  2) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 131 m2
  včetně porostu a 4 m
  2
  (v geom. plánu č. 1109-187/2014 označeno jako p. č. KN 521/121 a p. č. KN 521/129), vše v k. ú. Břilice, za
  cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníku sousedního pozemku p. č. KN 534/6 v k. ú. Břilice. Cena lesního porostu byla
  stanovena znaleckým posudkem č. 1896-16/2015 ve výši 6.427,00 Kč,
  3) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 182 m2
  , 36 m2
  , 72 m2
  , 19 m2 a 60 m2
  (v geom. plánu č. 1152-16/2015 označeno jako p. č. KN 521/130, p. č. KN 521/131, p. č. KN st. 548
  a v geom. plánu č. 1109-187/2014 označeno jako p. č. KN 521/127, p. č. KN 521/128) a části p. č. KN 521/3
  o výměře 61 m2
  (v geom. plánu č. 1109-187/2014 označeno jako p. č. KN 521/126), vše v k. ú. Břilice, za
  cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníkům budovy čp. 132 stojící na p. č. KN st. 156 v k. ú. Břilice. Prodej bude
  realizován za podmínky, že si kupující na vlastní náklady zajistí vyjmutí předmětných částí pozemku p. č. KN
  521/34 (v geom. plánu č. 1152-16/2015 označeno jako p. č. KN st. 548 a p. č. KN 521/131) z pozemků
  plnících funkci lesa.
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 8
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1534/6 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 16
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1534/6 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, Ing. M...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  k bodu 16
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1534/6 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, Ing. Miroslav Roubal, Zdeněk
  Kocanda, Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:44 Vopátek – odchod – počet 22
  18:45 Vopátek – příchod – počet 23
  18:46 Váňa – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 106/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1534/6 o výměře 207 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 9
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Revokace usnesení ZM č. 74/2014-4 ze dne 26.1.2015, zvěřejnění záměru směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m², p. č. KN 18997/152 o výměře 153 m², p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m², p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m² a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 výměře 110 m² ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 17
  Revokace usnesení ZM č. 74/2015-4 ze dne 26.01.2015, zveřejnění záměru směny pozemků p. č. KN
  1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN 18...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 17
  Revokace usnesení ZM č. 74/2015-4 ze dne 26.01.2015, zveřejnění záměru směny pozemků p. č. KN
  1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č.
  KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za
  pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:50 Korda – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 107/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci usnesení ZM č. 74/2015-4 ze dne 26.01.2015 ve věci směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře
  155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m
  2
  , p. č. KN 1897/156
  o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za cenu 1.500,00 Kč/m2
  za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu
  400,00 Kč/m2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem ze strany pana xxxxxxx ve výši 1.003.000,00 Kč a ve
  věci zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (oprávněným) a p. xxxxxxxxxxxxxxx (povinným) na části
  pozemku p. č. KN 1897/155 v k. ú. Třeboň v k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře
  153 m
  2
  , p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155
  o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za cenu 1.500,00 Kč/m2
  za pozemek p. č. KN 1897/149
  o výměře 110 m
  2
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 400,00 Kč/m2
  , vše v obci a k. ú.
  Třeboň s doplatkem ze strany pana xxxxxxx ve výši 1.003.000,00 Kč a za podmínky, že město Třeboň
  vybuduje na hranici směňovaných pozemků přípojky kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, přípojku
  vodovodní, přípojku plynovodní a elektropřípojku, když termín realizace těchto přípojek bude nejpozději
  do 31.12.2017 za předpokladu uzavření směnné smlouvy mezi městem Třeboň a p. xxxxxxxx v termínu
  do 45 dnů ode dne rozhodnutí zastupitelstva města o směně pozemků. Doplatek ve výši 1.003.000,00 Kč
  bude ze strany p. xxxxxxx uhrazen do 90 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy. Náklady spojené se
  směnou budou hrazeny v poměru 1:1, když daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání
  směnné smlouvy spojenou se zřízením služebnosti zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právních služeb.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 9
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATOk bodu 17
  Revokace usnesení ZM č. 74/2015-4 ze dne 26.01.2015, zveřejnění záměru směny pozemků p. č. KN
  1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č.
  KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za
  pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:50 Korda – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 107/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci usnesení ZM č. 74/2015-4 ze dne 26.01.2015 ve věci směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře
  155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m
  2
  , p. č. KN 1897/156
  o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za cenu 1.500,00 Kč/m2
  za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu
  400,00 Kč/m2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem ze strany pana xxxxxxx ve výši 1.003.000,00 Kč a ve
  věci zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (oprávněným) a p. xxxxxxxxxxxxxxx (povinným) na části
  pozemku p. č. KN 1897/155 v k. ú. Třeboň v k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře
  153 m
  2
  , p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155
  o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za cenu 1.500,00 Kč/m2
  za pozemek p. č. KN 1897/149
  o výměře 110 m
  2
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 400,00 Kč/m2
  , vše v obci a k. ú.
  Třeboň s doplatkem ze strany pana xxxxxxx ve výši 1.003.000,00 Kč a za podmínky, že město Třeboň
  vybuduje na hranici směňovaných pozemků přípojky kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, přípojku
  vodovodní, přípojku plynovodní a elektropřípojku, když termín realizace těchto přípojek bude nejpozději
  do 31.12.2017 za předpokladu uzavření směnné smlouvy mezi městem Třeboň a p. xxxxxxxx v termínu
  do 45 dnů ode dne rozhodnutí zastupitelstva města o směně pozemků. Doplatek ve výši 1.003.000,00 Kč
  bude ze strany p. xxxxxxx uhrazen do 90 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy. Náklady spojené se
  směnou budou hrazeny v poměru 1:1, když daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání
  směnné smlouvy spojenou se zřízením služebnosti zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právních služeb.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 9
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a pč. ST 49 o výměře 716 m² a p. č. KN2827/2 o výměře 578 m² v k. ú. Branná - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 20
  Prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a p. č. st. KN 49 o výměře 716 m2
  a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m2
  v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. ...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 20
  Prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a p. č. st. KN 49 o výměře 716 m2
  a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m2
  v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 19:02 Kahounová – příchod – počet 23
  19:03 Elexhauser – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 110/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a pozemků p. č. st. KN 49 o výměře 716
  m
  2
  a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m2
  , vše v k. ú. Branná, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxx, za cenu 775.000,00 Kč. Kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne rozhodnutí
  zastupitelstva města o prodeji nemovitostí. Kupní cena bude zaplacena nejpozději do 60 dnů od podpisu
  kupní smlouvy kupujícím na účet města Třeboně. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním
  kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
  Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických
  služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2469/3 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 22
  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2469/3 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, C...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 22
  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2469/3 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 112/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 24/LR/SVB3-2015 mezi Ředitelstvím silnic
  a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací se sídlem Praha 4 - Nusle, na Pankráci 546/56 (jako strana
  povinná) a městem Třeboň (jako strana oprávněná), spočívající v právu oprávněného umístit a provozovat
  zařízení „Osvětlení přechodu pro chodce v Jiráskově ulici v Třeboni“ na pozemku p. č. KN 2469/3 v obci
  a k. ú. Třeboň, vše ve prospěch města Třeboně. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno úplatně za
  jednorázovou náhradu 5.198,16 Kč včetně DPH.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a. s. - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 24
  Delegace zástupce města na řádnou Valnou hromadu společnosti Teplospol a.s.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz
  Zápis...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 24
  Delegace zástupce města na řádnou Valnou hromadu společnosti Teplospol a.s.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 12
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 114/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. deleguje
  ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako
  zástupce města Třeboň na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a.s. (IČ: 251 71 283, se sídlem
  Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
  Budějovicích oddíl B, vložka 896) konané dne 29.05.2015 od 9:30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá
  Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci, pana Zdeňka Mráze, místostarostu města.
  II. zmocňuje
  pana Zdeňka Mráze k zastupování města Třeboň při jednání a výkonu příslušných akcionářských práv za
  akcionáře na jednání řádné valné hromady společnosti Teplospol a.s., IČ: 251 71 283 konané dne
  29.05.2015 od 9:30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci.
  III. pověřuje
  starostku města Mgr. Terezii Jenisovou k tomu, aby vystavila jménem města Třeboň panu Zdeňku Mrázovi
  plnou moc k zastupování města Třeboň při účasti, jednání a výkonu příslušných akcionářských práv za
  akcionáře na řádné valné hromadě společnosti Teplospol a.s., IČ: 251 71 283 konané dne 29.05.2015 od
  9:30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci.
  IV. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 26
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pind...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 26
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jana
  Grammetbauerová
  - odchody a příchody: 19:22 Jenisová – odchod – počet 23
  19:24 Jenisová – příchod – počet 24
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 13
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 116/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zřízení osadních výborů v místních částech Branná, Břilice, Přeseka a Stará a Nová Hlína pro volební
  období 2014 – 2018 a volí předsedy dle návrhu.
  Branná: 7 členů – předseda p. Antonín Buman
  členové: p. František Vrátný, p. Václav Jiráček, Ing. Marie Čápová, p. Josef Márovec, Ing. Jan Kouba,
  p. Vladimír Košíček,
  Břilice: 9 členů – předseda Bc. Petr Michal
  členové: p. Petr Novotný, p. Viktor Ludvík, p. Zdeněk Mráz, p. Vojtěch Leština, p. Stanislav Matějka,
  p. Miroslav Matoušek, p. Jaroslav Pumpr, p. Jiří Hrnčíř st.,
  Přeseka: 5 členů – předseda p. Pavel Bicek
  členové: p. Jaroslav Zeman, p. Karel Macho, p. Milan Čermák, p. Vladislav Šafář,
  Stará a Nová Hlína: 7 členů – předsedkyně pí Hana Marková
  členové: p. Filip Ouška, p. Miroslav Kabourek, p. Zdeněk Kočka, p. František Sokolík ml., pí Simona
  Mikyšková, pí Ilona Šanderová.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  - Připomínka Masojídek J. - Na lázních je po rekonstrukci spousta závad, které by bylo třeba nějakým způsobem vyřešit.

  Datum: 18. 5. 2015

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  - Dotaz Grammetbauerová J. - Jaké kroky činí město na převzetí vodohospodářské struktury?

  Datum: 18. 5. 2015

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Provozování vodovodů a kanalizací na území města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  podářské infrastruktury - město Třeboň“ zpracovaným společností Grant Thornton
  Advisory, s.r.o., vlastnickým modelem - přímým zadáním (in-house) společnosti Městská Vodohospodář...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  podářské infrastruktury - město Třeboň“ zpracovaným společností Grant Thornton
  Advisory, s.r.o., vlastnickým modelem - přímým zadáním (in-house) společnosti Městská Vodohospodářská
  s.r.o. formou provozní smlouvy s účinností od 01.01.2016.
  II. ukládá
  - odboru finančnímu a majetkovému zajistit přípravu příslušné smlouvy o provozování
  vodohospodářské infrastruktury na území města Třeboně od 01.01.2016 s Městskou
  Vodohospodářskou s.r.o.
  - zástupci města v DSO Vodovod Hamr informovat Valnou hromadu DSO Vodovod Hamr o přijatém
  usnesení zastupitelstva města a iniciovat kroky nezbytné k zajištění provozování
  vodohospodářského majetku ve správě DSO od 01.01.2016.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO
  19:04 starostka města vyhlásila přestávku
  19:16 pokračování jednání zastupitelstva města

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 14 - oprava povrchu komunikace z Branné směr Domanín - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 14 – oprava povrchu komunikace z Branné směr Domanín.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej ...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 14 – oprava povrchu komunikace z Branné směr Domanín.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa,
  Ing. Jaroslav Kubal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 80/2015-5
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 14, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto:
  - z položky 6901 „Rezervy kapitálových výdajů“, § 64XX, ORJ 0800, ORG XXXX000000, UZ 0, v částce
  1.700.000,00 Kč,
  - do položky 5171 „Oprava povrchu komunikace z Branné směr Domanín“, § 2212, ORJ 0750, ORG
  XXXX000000, UZ 0, v částce 1.700.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  14. 0 XXXX000000 0800 64XX 6901 0 5.242.008 - 1.700.000 3.542.008
  0 9750000XXX 0750 2212 5171 0 0 +1.700.000 1.700.000
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1936/9, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 78/4 vše v k. ú. Břilice - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 7
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1936/9, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú. Břilice.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz – před...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 7
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1936/9, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú. Břilice.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz – předkládá 1. protinávrh.
  Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – předkládá 2. protinávrh.
  Zápis z 5. jednání ZM dne 16.03.2015 5
  Bc. Petr Michal, Bc. Magdalena Horváthová, DiS., PaedDr. Jan Váňa, pan Sršeň,
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 20:06 Jirák – odchod – počet 24
  20:09 Jirák – příchod – počet 25
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1936/9 o výměře 56 m2
  , p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m2
  a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m2
  , vše v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena
  činí 200,00 Kč/m2 a za těchto podmínek:
  a) bezúplatného zřízení věcného břemene - služebnosti na p. č. KN 1936/9 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú.
  Břilice, které bude spočívat v povinnosti strpět na předmětných pozemcích kanalizaci a v právu udržovat
  a opravovat kanalizaci, vše ve prospěch města Třeboně,
  b) bezúplatného zřízení věcného břemene - služebnosti na p. č. KN 1936/8 v k. ú. Břilice, které bude
  spočívat v povinnosti strpět na tomto pozemku vodovodní přípojku a v právu udržovat a opravovat
  vodovodní přípojku, vše ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN st. 304 v k. ú. Břilice a každého dalšího
  vlastníka pozemku p. č. KN st. 304 v k. ú. Břilice.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Protinávrh prof. RNDr. Ondřeje Prášila, Ph.D.:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1936/9 o výměře 56 m2
  , p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m2
  a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m2
  v k. ú. Břilice.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 5 Proti: 15 Zdrželi se: 5
  NEPŘIJATO
  Protinávrh Zdeňka Mráze:
  Usnesení ZM č. 82/2015-5
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1936/9 o výměře 56 m2
  , p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m2
  a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m2
  , vše v k. ú. Břilice, formou přímého prodeje vlastníkům pozemku p. č. KN
  1931/8 v k. ú. Břilice, za cenu 200,00 Kč/m2
  a za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene -
  služebnosti na p. č. KN 1936/9 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú. Břilice, které bude spočívat v povinnosti strpět na
  předmětných pozemcích kanalizaci a v právu udržovat a opravovat kanalizaci, vše ve prospěch města
  Třeboně.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO
  20:12 Kubal – odchod – počet 24

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Neuplatnění předkupního práva k pozemku p. č. KN 2244/12 o výměře 399 m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Mráz Z. - Pozvánka den otevřených dveří ČOV

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 17
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – ocenila zpracovaný přehled o dlužných částkách za komunální odpad za...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 17
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – ocenila zpracovaný přehled o dlužných částkách za komunální odpad za období 2010 až
  2014.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na situaci v Bertiných lázních.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Zdeněk Mráz – jako jednatel Městské vodohospodářské s.r.o. pozval na prohlídku ČOV v rámci akce
  Světový den vody, neděle 22.03.2015 od 9 do 16 hodin.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá rozeslat zastupitelům stanovisko veřejné ochránkyně práv (Mgr. Anna Šabatová,
  Ph.D.) týkající se kauzy Lukáš.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz týkající se redakční rady.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – odpověděl na dotaz.
  paní Pešlová – požadavek na čištění stok.
  Zdeněk Mráz – reagoval na požadavek.
  - odchody a příchody: 20:54 Kuta – odchod – počet 24
  20:55 Jirák – odchod – počet 23
  20:56 Kuta – příchod – počet

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  3
  Ing. Jiří Vopátek
  , Ph.D.
  navrhuje, aby se h
  lasovalo o každé položce zvlášť.
  Posléze bylo
  navrženo
  , aby se
  nejprve hlasovalo...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  3
  Ing. Jiří Vopátek
  , Ph.D.
  navrhuje, aby se h
  lasovalo o každé položce zvlášť.
  Posléze bylo
  navrženo
  , aby se
  nejprve hlasovalo o pol
  ožce 5901 Rezerva pro rok 2016 a poté o zbylých položkách dohromady.
  1) Hlasování o položce 5901 Rezerva pro r
  ok 2016:
  Usnesení ZM č.
  63
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  část
  rozpočtové
  ho
  opatření č. 1, které spočívá v
  navýšení výdajové polož
  ky 5901 Rezerva pro rok 2016,
  §
  64XX, ORJ 0800, ORG
  9800000000
  , NZUZ
  0
  o částku 5.000.000
  ,00
  Kč.
  Výsledek hl
  asování:
  Pro: 1
  6
  Proti: 7 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  Pozn.: Při jednán
  í zastupitelstva města
  bylo řečeno, že PRO je
  15
  zastupitelů
  , ale p
  o z
  hlédnutí online
  záznamu bylo zjištěno, že PRO bylo 16 zastupitelů.
  Nebyl započítán hlas pana Makovičky. Na přijetí
  usnes
  ení to nemá vliv.
  2) Hlaso
  vání o ostatních položkách RO č. 1:
  Usnesení ZM č.
  6
  4
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v
  navýšení / ponížení rozpočtu výdajových položek a navýšení
  položky financování takt
  o:
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Přechod pro chodce a úpravy BUS zastávek u kaple u sv. Petra
  a
  Pavla, § 22XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice U Školky v Břilicích, § 22XX, ORJ 0750, O
  RG
  XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Areál technických služeb
  -
  mycí rampa vč. zpevněných ploch,
  §
  36XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Areál technických služeb
  -
  sklá
  dka posypových materiálů
  -
  1.
  etapa, § 36XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce rybniční soustavy u Víta (1. etapa), § 23XX, ORJ
  0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajov
  é položky 6122 Parkovací automat včetně el. přípojky
  -
  parkoviště u JH brány,
  §
  22XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 200.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Osvětlení přechodu pro chodce v Jiráskově ulici, § 22XX, ORJ
  0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o čá
  stku 120.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5192 Sportovní zařízení
  -
  úhrada újmy, § 34XX, ORJ 0800, ORG
  9800000000, NZUZ 0 o částku 150.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6322 SK Boxing
  -
  investiční finanční příspěvek, § 34XX, ORJ 0800, ORG
  980000XXXX
  , NZUZ 0 o částku 70.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5319 HZS Jihočeského kraje
  -
  příspěvek na vybavení jednotky v Třeboni,
  § 55XX, ORJ 0770, ORG 977000XXXX, NZUZ 0 o částku 50.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, § 6
  4XX, ORJ 0800, ORG XXXX,
  NZUZ 0 o částku 5.900.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5901 Nespecifikované rezervy, § 64XX, ORJ 0800, ORG 9800000000,
  NZUZ 0 o částku 280.339,00 Kč,
  -
  ponížení výdajové položky 5499 Výkon pěstounské péče
  -
  hrazeno ze st. příspě
  vku ÚP ČR, § 43XX,
  ORJ 0100, ORG 9100000000, NZUZ 0 o částku 195.428,00 Kč,
  -
  navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, NZUZ 0 o částku 21.574.911,00 Kč:
  I
  I. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zaj
  istit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  19
  Proti:
  0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Budova čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a p. č. ST. KN 49 o výměře 716 m² a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m² v k. ú. Branná - snížení kupní ceny. - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  bodu 16
  Budova čp. 51 včetně vedlejších staveb a v
  enkovních úprav a p. č. st. KN 49 o výměře 716 m
  2
  a
  p. č.
  KN 2827/2 o výměře 578 m
  2
  v k. ú. Branná

  snížení kupní...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  bodu 16
  Budova čp. 51 včetně vedlejších staveb a v
  enkovních úprav a p. č. st. KN 49 o výměře 716 m
  2
  a
  p. č.
  KN 2827/2 o výměře 578 m
  2
  v k. ú. Branná

  snížení kupní ceny.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  , Zdeněk Mráz
  , Ing. Josef Pindroch
  , Karel Elexhauser
  -
  odchod
  y a příchody:
  18:32 Neužil

  odchod

  počet 24
  18:37 Neužil

  příchod

  počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  7
  6
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci části usnesení zastupitelstva města č. 94/2013
  -
  27 bod I. ze dne 09.09.2013, k
  dy se z
  důvodu
  dlouhodobé neprodejnosti budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a pozemků
  p.
  č.
  st.
  KN 49 o výměře 716 m
  2
  a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m
  2
  , vše v
  k. ú. Branná, snižuje minimální
  nabídková cena za uvedené nemovitosti na čá
  stku 774.368,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  19 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy a připomínky zastupitelů města - Přípomínka Váňa Jan - Podezření, že se nekonalo zasedání dozorčí rady TS.

  Datum: 26. 1. 2015

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy a připomínky zastupitelů města - Dotaz Kubal Jaroslav - Mohl bych dostat výsledky hospodaření TS?

  Datum: 26. 1. 2015

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2015. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  5
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e)
  zastupitelstvo si vyhr...

  Celý text (zobrazeno 51 %)

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  5
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e)
  zastupitelstvo si vyhrazuj
  e právo na informaci
  o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18 Proti: 7
  Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Schválení priorit realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 13
  Schválení priorit realizace společ
  ných zařízení v
  rámci komplexních pozemkových úprav v
  k.
  ú. Stará
  Hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
  Předkladatel:
  Ing. Miroslav...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  bodu 13
  Schválení priorit realizace společ
  ných zařízení v
  rámci komplexních pozemkových úprav v
  k.
  ú. Stará
  Hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
  Předkladatel:
  Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Zdeněk Mráz
  , prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  56
  /2014
  -
  3
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  hlavní polní cestu HPC
  -
  1 v
  k.
  ú. Stará Hlína a vedlejší polní cestu VPC
  -
  23 v
  k.
  ú. Stará Hlína jako
  priority
  realizace společných zařízení
  v
  rámci
  komplexních pozemkových úprav v
  k.
  ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky
  u
  Staré Hlíny, vše v
  obci Třeboň, ve smyslu žádosti Státního pozemkového úřadu

  pobočky Krajského
  pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj v
  Jindřichově Hradci ze dne 26.08.2014 zn. SP
  U 405227/2014/VYT
  .
  II.
  ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň zaslat výpis z usnesení zastupitelstva města
  Státnímu pozemkovému úřadu

  pobočce Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj v
  Jindřichově
  Hradci
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  25
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů.
  Předkladatel:
  Ing
  . Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Vejvar, Ing. J
  iří Vopá...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů.
  Předkladatel:
  Ing
  . Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Vejvar, Ing. J
  iří Vopátek, Ph.D.,
  prof.
  RNDr.
  Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  , prof. RNDr. Ondřej Prášil,
  CSc.
  ,
  MVDr. Augustin
  Blízek,
  Bc. Magdalena
  Horváthová,
  DiS., I
  ng. Josef Pindroch
  , Bc.
  Petr Michal
  -
  odchody a
  příchody:
  20:00 Grammetbauerová

  odchod

  počet 24
  20:03 Grammetbauerová

  příchod

  počet 2
  5
  20:13 Kuta

  odchod

  počet 24
  20:15 Kuta

  příchod

  počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č
  .
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zřízení osadní
  ch výborů v
  místních částech Branná, Břilice, Přeseka a Stará a Nová Hlína pro volební
  období 2014

  2018 a zachovat stávající počty členů a předsedy osadních výborů. Dosavadní počet členů
  osadních výborů činil:
  Branná 7

  členů

  předseda pan Antonín Buma
  n
  Břilice

  9 členů

  předseda Bc. Petr Michal
  Přeseka

  5 členů

  předseda pan Pavel Bicek
  Stará a Nová Hlína

  7 členů

  předsedkyně paní Hana Marková
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Protinávrh
  PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č
  .
  60
  /
  2014
  -
  3
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  o
  dložení
  projednávaného materiálu.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  15
  Proti:
  9 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Harmonogram jednání zastupitelstva města na 1. pololetí 2015 - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 18
  Harmonogram jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2
  015.
  Předkladatel:
  Ing
  . Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Jan Makovička
  , Karel Elexhauser, Mgr. Terezie Jenisov...

  Celý text (zobrazeno 39 %)

  bodu 18
  Harmonogram jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2
  015.
  Předkladatel:
  Ing
  . Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Jan Makovička
  , Karel Elexhauser, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  61
  /2014
  -
  3
  Zastupitelstvo města
  Třeboně
  I. schvaluje
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na 1. pololetí 2015 takto: 26.01., 16.03., 18.05., 22.06.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  25
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Připomínka občanů - 1) Neohrazená zemina 2) Návrh stavby chodníku v Budějovické 3) Lépe označit stezku na Táboritské

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  O...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D.
  ,
  pan Nehoda
  ,
  Zdeněk Mráz
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Ing. Jaroslav Kubal
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Bc. Magdalena Horvátho
  vá, DiS.
  ,
  Karel
  Elexhauser
  -
  odchody a příchody:
  20:26 Kahounová

  odchod

  počet 24
  20:28 Kahounová

  příchod

  počet 25
  20:35 Vopátek

  odchod

  počet 24
  20:3
  7
  Vopátek

  pří
  chod

  počet
  25
  20:38 Polčáková

  odchod

  počet 24
  20:41 Polčáková

  p
  říchod

  počet 25
  20:41 Blízek

  odchod

  počet 24
  20:43 B
  l
  ízek

  příchod

  počet 25

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Dotaz Váňa Jan - proč došlo o vypovězení smluv Rybářství Třeboň Sportovnímu svazu rybáství?

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  O...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D.
  ,
  pan Nehoda
  ,
  Zdeněk Mráz
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Ing. Jaroslav Kubal
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Bc. Magdalena Horvátho
  vá, DiS.
  ,
  Karel
  Elexhauser
  -
  odchody a příchody:
  20:26 Kahounová

  odchod

  počet 24
  20:28 Kahounová

  příchod

  počet 25
  20:35 Vopátek

  odchod

  počet 24
  20:3
  7
  Vopátek

  pří
  chod

  počet
  25
  20:38 Polčáková

  odchod

  počet 24
  20:41 Polčáková

  p
  říchod

  počet 25
  20:41 Blízek

  odchod

  počet 24
  20:43 B
  l
  ízek

  příchod

  počet 25

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1, pozemku p. č. KN 1424/2 včetně garáže v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1, pozemku p. č. KN 1424/2 včetně garáže v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. O...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1, pozemku p. č. KN 1424/2 včetně garáže v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, PaedDr. Jan Váňa, Bc. Magdalena
  Horváthová, DiS., Anna Kahounová, Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz, Jitka
  Filípková
  Návrh Ing. Jany Grammetbauerové na odložení bodu:
  Výsledek hlasování:
  Pro: 10 Proti: 11 Zdrželi se: 1
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1 o výměře cca 50 m2
  , pozemku p. č. KN 1424/2
  o výměře 25 m2
  včetně stavby garáže, vše v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 12 Proti: 6 Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 7
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D....

  Celý text (zobrazeno 27 %)

  k bodu 7
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  Zdeněk Mráz, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 17:24 Doležal – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 25/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře 9 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Záměr směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m², p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m², p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m² a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m² ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem. - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 10
  Záměr směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m
  2
  , p. č.
  KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 10
  Záměr směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m
  2
  , p. č.
  KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve vlastnictví p. Pavla
  Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz, Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch, PaedDr. Jan VáňaZápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 5
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 28/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  záměr směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN
  1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve
  vlastnictví města Třeboně za cenu 1.500,00 Kč/m2
  za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve
  vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 400,00 Kč/m2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem ze
  strany xxxxxxxxxxxxxx ve výši 1.003.000,00 Kč a za podmínky, že město Třeboň vybuduje na hranici
  směňovaných pozemků přípojky kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, přípojku vodovodní, přípojku
  plynovodní a elektropřípojku, když termín realizace těchto přípojek se předpokládá do konce roku 2015 příp.
  ve lhůtě uvedené ve smlouvě o připojení, kterou uzavře město Třeboň s firmou E.ON, a.s. po uzavření
  směnné smlouvy při splnění předpokladu uzavření směnné smlouvy mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxx
  v termínu do konce února 2015. Náklady spojené se směnou budou hrazeny v poměru 1:1, když daň
  z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Pro

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Nákup pozemku p. č. KN 1683/3 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 11
  Nákup pozemku p. č. KN 1683/3 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Zdeněk Mráz, ...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 11
  Nákup pozemku p. č. KN 1683/3 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 29/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup pozemku p. č. KN 1683/3 o výměře 482 m2
  v k. ú. Třeboň od společnosti STAVHOLD, a.s., Wilsonova
  102/12, Přerov, za cenu 200,00 Kč/m2 včetně nákupu trvalých porostů umístěných na pozemku p. č. KN
  1683/3 za cenu 1.270,00 Kč. Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od vkladu do katastru nemovitostí.
  Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
  z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář
  pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 1 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Odstoupení od záměru prodeje nemovitostí města Třeboně v Autokempu třeboňský Ráj v k. ú. Domanín u Třeboně vč. obchodního podílu ve společnosti Autokempu třeboňský Ráj, s. r. o. - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 19
  Odstoupení od záměru prodeje nemovitostí města Třeboně v Autokempu Třeboňský ráj v k. ú.
  Domanín u Třeboně vč. obchodního podílu ve společnosti Autokempu Třeboňský r...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  k bodu 19
  Odstoupení od záměru prodeje nemovitostí města Třeboně v Autokempu Třeboňský ráj v k. ú.
  Domanín u Třeboně vč. obchodního podílu ve společnosti Autokempu Třeboňský ráj, s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 37/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  odstoupení od záměru prodeje nemovitostí a obchodního podílu schválených body č. I. – IV. usnesení ZM
  č. 125/2012-18 ze dne 03.09.2012.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 5 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Stanovení oddávajících pro volební období 2014 - 2018 - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 25
  Stanovení oddávajících pro volební období 2014 – 2018.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Pavel Ve...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 25
  Stanovení oddávajících pro volební období 2014 – 2018.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Pavel Vejvar, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk
  Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  oddávající pro volební období 2014 – 2018:
  pan Josef Neužil, PhDr. Jaroslav Psík, Mgr. Jana Polčáková, MVDr. Augustin Blízek.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Protinávrh prof. RNDr. Ondřeje Prášila, Ph.D.:
  Usnesení ZM č. 43/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  tyto zastupitele jako oddávající pro volební období 2014 – 2018: MVDr. Augustin Blízek, Mgr. Rostislav
  Černý, CSc., MUDr. Antonín Doležal, Karel Elexhauser, Ing. Jana Grammetbauerová, Bc. Magdalena
  Horváthová, DiS., Ing. Bohuslav Jirák, Anna Kahounová, Ing. František Korda, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. et
  Ing. Jiří Kuta, Jan Makovička, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Bohumil Matuška, Josef Neužil,
  MUDr. František Pfeifer, Bc. Mgr. Jana Polčáková, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PhDr. Jaroslav Psík,
  Pavel Řimnáč, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 12
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 1 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO
  19:29 Kahounová – odchod – počet 21
  19:29 Černý – odchod – počet 20

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz pí. Kahounová - Jak je to s dalším místem na skládku ve Stráži n. Nežárkou?

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Ha...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna,
  Bohumil Matuška, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., MUDr. Antonín Doležal, Mgr. Rostislav Černý, CSc.,
  Jitka Filípková, Jaroslav Vedral, Ing. Miroslav Roubal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  19:40 Grammetbauerová – odchod – počet 20
  19:43 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  19:44 Kuta – odchod – počet 20Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 13
  k bodu 29
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 19:49 hodin.

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz p. Matuška - Jak je to s prodejem školy v Branné?

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Ha...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna,
  Bohumil Matuška, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., MUDr. Antonín Doležal, Mgr. Rostislav Černý, CSc.,
  Jitka Filípková, Jaroslav Vedral, Ing. Miroslav Roubal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  19:40 Grammetbauerová – odchod – počet 20
  19:43 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  19:44 Kuta – odchod – počet 20Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 13
  k bodu 29
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 19:49 hodin.

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 755 v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 5
  Záměr prodeje částí pozemku p. č. KN 755 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz
  Návrh...

  Celý text (zobrazeno 27 %)

  k bodu 5
  Záměr prodeje částí pozemku p. č. KN 755 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 93/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 755 o výměře cca 75 m2
  podél pozemku p. č. KN 794/1
  vše v k. ú. Třeboň.
  II. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 755 o výměře cca 25 m2
  podél pozemku p. č. KN 796 vše
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Odstoupení od záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ a nepřijetí nabídky na prodej pozemku ve studii označeném jako č. 6 - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 9
  Odstoupení od záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ a nepřijetí nabídky na prodej
  pozemku ve studii označeném jako č. 6.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Di...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 9
  Odstoupení od záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ a nepřijetí nabídky na prodej
  pozemku ve studii označeném jako č. 6.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 97/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podané dne 24.06.2014 k prodeji
  pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje
  odstoupení od záměru prodeje pozemků uvedených v Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne
  09.09.2013 a č. 150/2013-29 ze dne 16.12.2013 týkajících se záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice
  západ.
  III. schvaluje
  nepřijmout nabídku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na prodej pozemku ve studii
  označeném jako č. 6 v souladu s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 2278 p. č. KN 2279, p. č. KN 2191 a p. č. 2192, vše v k. ú. Břilice od státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 10
  Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 2278, p. č. KN 2279, p. č. KN 2191 a p. č. KN 2192, vše v k. ú.
  Břilice od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Třeboně.
  ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 10
  Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 2278, p. č. KN 2279, p. č. KN 2191 a p. č. KN 2192, vše v k. ú.
  Břilice od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Jitka Filípková
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 98/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. KN 2278 o výměře 68 m2
  , p. č. KN 2279 o výměře 76 m2
  ,
  p. č. KN 2191 o výměře 123 m2
  a p. č. KN 2192 o výměře 133 m2
  , vše v k. ú. Břilice od Státního
  pozemkového úřadu, IČ 01312774 (Husinecká 1024/11a, Praha 3) do vlastnictví města Třeboně.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Zápis z 36. jednání ZM dne 15.09.2014 5
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Podání žádosti o bezplatné převedení maetku dobrovolného svazku obcí "vodovod Hamr" na území obce Třeboň v souladu s par. 7 odst. 7) Stanov dobrovolného svazku obcí vodovod Hamr - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 13
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“ na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodo...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 13
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“ na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 101/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  v souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr podání žádosti o bezplatné
  převedení majetku, který se nachází na území obce Třeboň (k. ú. Třeboň, Břilice, Branná, Přeseka, Holičky
  u Staré Hlíny, Stará Hlína) včetně pozemků, na kterých je majetek umístěn a pokud je ve vlastnictví svazku.
  Žádost se bude vztahovat i na majetek odpovídající těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem obcí
  Vodovod Hamr pořízen do 31.12.2014. Podání žádosti bude učiněno do 30.09.2014.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Připojení se města Třeboň k "Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti dopravní infrastruktury dálkového tahu pro silnice I/23 a I/34 v rámci územního obvodu Jihomoravského kraje, kraje Vysočina a Jihočeského kraje". - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 17
  Připojení se města Třeboň k „Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití
  dopravní infrastruktury dálkového tahu pro silnice I/23 a I/34 v rámci ú...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 17
  Připojení se města Třeboň k „Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití
  dopravní infrastruktury dálkového tahu pro silnice I/23 a I/34 v rámci územního obvodu
  Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Jihočeského kraje“.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav
  Kubal, Ing. arch. Aleš Valder
  - odchody a příchody: 18:06 Košinová – odchod – počet 19
  18:08 Košinová – příchod – počet 20Zápis z 36. jednání ZM dne 15.09.2014 8
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 105/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o přípravě a podpisu „Memoranda o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní
  infrastruktury dálkového tahu pro silnice I/23 a I/34 v rámci územního obvodu Jihomoravského kraje, Kraje
  Vysočina a Jihočeského kraje“.
  II. schvaluje
  a) připojení se města Třeboň k podpisu pod „Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti
  a využití dopravní infrastruktury dálkového tahu pro silnice I/23 a I/34 v rámci územního obvodu
  Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Jihočeského kraje“;
  b) požadavek města Třeboň, aby se součástí komplexní rekonstrukce silnic I/23 a I/34 stala úprava průtahu
  silnice I/34 Třeboní spolu s úpravou jeho křížení s Táboritskou ulicí a dostavba mimoúrovňové křižovatky
  s Jiráskovou ulicí včetně realizace celé přeložky silnice II/154 v úseku Novohradská – Jiráskova a jejího
  napojení na silnici I/34.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Sumarizace čtyřletého období.

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 24
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal – diskuze týkající se pamětní desky související s listopadem 1989.
  ...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 24
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal – diskuze týkající se pamětní desky související s listopadem 1989.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Pavel Hajna
  Anna Kahounová – navrhuje řešit koncepčně v rámci celkového pietního místa.
  Ing. Marie Košinová, Mgr. Terezie Jenisová
  k bodu 25
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 18:48 hodin.
  Starostka města Mgr. Terezie Jenisová poděkovala zastupitelům a úředníkům za jejich práci a občanům
  města za aktivní účast při jednáních zastupitelstva města.
  Zdeněk Mráz a MUDr. Antonín Doležal rovněž poděkovali přítomným zastupitelům.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili: pan Josef Neužil v. r. dne: ………………………………
  paní Jaroslava Štěrbová v. r. dne: ………………………………
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 17.09.2014

 • 35. jednání ZM Třeboně:
  Bertiny lázně Třeboň - rekonstrukce balneoprovozů" - schválení nákladů na realizaci - Diskuze

  Datum: 18. 8. 2014

  k bodu 2
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing....

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 2
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Zdeněk MrázZápis z 35. jednání ZM dne 18.08.2014 2
  PaedDr. Jan Váňa – požaduje informace týkající se výpadku příjmů, nákladů na provoz
  vzniklých během realizace projektu a dále jakým způsobem bude postaráno
  o zaměstnance v době rekonstrukce Bertiných lázní.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., MUDr.
  Antonín Doležal, Jaroslava Štěrbová, Ing. Jan Ďoubal, Vladimír Janíček
  - odchody a příchody: 17:10 Florianová – příchod – počet 24
  17:41 Korda – odchod – počet 23
  17:42 Korda – příchod – počet 24
  17:43 Kahounová – odchod – počet 23
  17:44 Kahounová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 90/2014-35
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  navýšení nákladů na realizaci výstavby „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ v období let
  2014 – 2015 o 2.000.000,00 Kč z 39.500.000,00 Kč na 41.500.000,00 Kč včetně DPH 21%.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 1 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 35. jednání ZM Třeboně:
  "Zázemí tenisového klubu Třeboň" - náklady na realizaci - Diskuze

  Datum: 18. 8. 2014

  k bodu 3
  „Zázemí tenisového klubu Třeboň“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz, Ing. Jiř...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k bodu 3
  „Zázemí tenisového klubu Třeboň“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 91/2014-35
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  navýšení nákladů na realizaci výstavby „Zázemí tenisového klubu Třeboň“ v období let 2014 – 2015
  o 1.000.000,00 Kč z 15.000.000,00 Kč na 16.000.000,00 Kč včetně DPH 21%.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 8
  PŘIJATO

 • 35. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Velemínský M. - Jak je to s případným zaplavením Dukelské ulice a okolí?

  Datum: 18. 8. 2014

  k bodu 4
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – dotaz na zaplavení Dukelské ulice v souvislosti s pro...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 4
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – dotaz na zaplavení Dukelské ulice v souvislosti s protipovodňovými
  opatřeními týkajícími se rybníka Rožmberk.
  Zdeněk Mráz – sdělil postoj města i s ním související aktivity.
  PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Anna Kahounová – požadavek na řešení problému soukromého pozemku v Dukelské ulici (keře poškozují
  chodník). Dále upozornila na neuspokojivý stav zeleně v okolí hřiště Na Kopečku.
  Karel Elexhauser – připomínka ke špatnému stavu šachty na Palackého náměstí v souvislosti s hlodavci.
  Ing. Jaroslav Kubal, Stanislav Louvar
  18:14 Kahounová – odchod – počet 23

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č.40 - stezka Dukelská ul., přijetí příspěvku na projekt "Města v rozletu" a navýšení daňových příjmů - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 01.05.2014 do 11.06.2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelst...

  Celý text (zobrazeno 58 %)

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 01.05.2014 do 11.06.2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 01.05.2014 do 11.06.2014.

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka města Třeboně za rok 2013 - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 5
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka měst Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masoj...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 5
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka měst Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Anna
  Kahounová, Ing. Alena Baštová, Vladimír Janíček, Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:21 Doležal – příchod – počet 20
  17:28 Korda – odchod – počet 19
  17:29 Makovička – příchod – počet 20
  17:31 Korda – příchod – počet 21
  17:34 Neužil – odchod – počet 20
  17:44 Neužil – příchod – počet 21
  18:06 Kahounová – odchod – počet 20
  18:10 Kahounová – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 75/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  závěrečný účet města za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboně za
  rok 2013.
  II. schvaluje
  závěrečný účet města s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 7 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Usnesení ZM č. 76/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2013 s výrokem:
  Zastupitelstvo města Třeboně nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
  v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
  jednotky.
  II. schvaluje
  znění protokolu o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.Zápis z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 4
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok
  2013 starostce města k podpisu a zajistit odeslání dat týkajících se schvalování účetní závěrky do CSÚIS
  (Centrální systém účetních informací státu).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO
  18:25 Matuška – odchod – počet 20
  18:25 Louvar – odchod – počet 19
  k bodu 6
  Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Josef Hlávka
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Josef Hlávka
  - odchody a příchody: 18:25 Košinová – odchod – počet 18
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2013, Zprávu o výsledku přezkoumání
  hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2013 a Rozpočet DSO Vodovod Hamr na rok 2014.

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet DSO svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2013 - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 7
  Závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Josef Hlávka
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček
  - o...

  Celý text (zobrazeno 28 %)

  k bodu 7
  Závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Josef Hlávka
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček
  - odchody a příchody: 18:28 Louvar – příchod – počet 19
  18:28 Matuška – příchod – počet 20
  18:30 Košinová – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2013, Zprávu
  o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2013 a Rozpočet DSO
  Svazek obcí regionu Třeboňsko na rok 2014.

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 288/2 o výměře 535 m² v k.ú. Majdalena - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 10
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 288/2 o výměře 535 m2
  v k. ú. Majdalena.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Karel Elexhauser, prof. RNDr. Jiří Masojí...

  Celý text (zobrazeno 33 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 288/2 o výměře 535 m2
  v k. ú. Majdalena.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Karel Elexhauser, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 78/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 288/2 o výměře 535 m2
  v k. ú. Majdalena.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 1 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  18:42 Kubal – odchod – počet 20

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 12
  Prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová – vznesla požadavek týkaj...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 12
  Prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová – vznesla požadavek týkající se systému stanovování cen pozemků
  v jednotlivých místních částech.
  Zdeněk Mráz – na systému se pracuje.Zápis z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 6
  - odchody a příchody: 18:45 Ďoubal – odchod – počet 18
  18:47 Ďoubal – příchod – počet 19
  18:48 Elexhauser – příchod – počet 20
  18:48 Váňa – odchod – počet 19
  18:48 Kubal – příchod – počet 20
  18:51 Váňa – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 80/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m2
  (v geometrickém plánu č. 3494-75/2014 p. č. KN
  401/54) v k. ú. Třeboň, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 250,00 Kč/m2
  .
  Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
  věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemků p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú. Břilice (lokalita sídl. Giganta - II. etapa) - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 12
  Prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová – vznesla požadavek týkaj...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 12
  Prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová – vznesla požadavek týkající se systému stanovování cen pozemků
  v jednotlivých místních částech.
  Zdeněk Mráz – na systému se pracuje.Zápis z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 6
  - odchody a příchody: 18:45 Ďoubal – odchod – počet 18
  18:47 Ďoubal – příchod – počet 19
  18:48 Elexhauser – příchod – počet 20
  18:48 Váňa – odchod – počet 19
  18:48 Kubal – příchod – počet 20
  18:51 Váňa – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 80/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m2
  (v geometrickém plánu č. 3494-75/2014 p. č. KN
  401/54) v k. ú. Třeboň, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 250,00 Kč/m2
  .
  Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
  věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Schválení uzavření smlouvy budoucí kupní na část p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 16
  Schválení uzavření smlouvy budoucí kupní na část p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk M...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 16
  Schválení uzavření smlouvy budoucí kupní na část p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 84/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m2 v k. ú. Třeboň (v koordinačním situačním
  výkresu označeno jako „SO 4“), když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, do vlastnictví
  společnosti RENT Group s.r.o., IČ 27358089 (Nerudova 957/7, Chomutov). Kupní cena je stanovena ve výši
  2.500,00 Kč/m2
  . Zájmová část pozemku bude využita pro účely výstavby odbočovacího pruhu silnice I/24
  vč. odvodnění. Sepsání smlouvy budoucí kupní zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy
  a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. K uzavření
  smlouvy kupní dojde nejpozději do 31.12.2016.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 1 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 6.3.2014 do 30.4.2014 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 06.03.2014 do 30.04.2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na vý...

  Celý text (zobrazeno 34 %)

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 06.03.2014 do 30.04.2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na výslednou cenu auta pro Městskou policii.
  Vladimír Školka, Mgr. Terezie Jenisová – bude zodpovězeno písemně.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 06.03.2014 do 30.04.2014.

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  "Bertiny lázně Třeboň - rekonstrukce balneoprovozů" - schválení realizace akce - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 5
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. P...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 5
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Pavel Hajna, Ing. arch. Antonín Nehoda, PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová,
  JUDr. Jiří Kolban, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ladislava Hadravová, Vladimír Janíček, MUDr. Antonín Doležal,
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Josef Neužil, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jan Ďoubal
  Zdeněk Mráz – návrh na ukončení diskuze.
  MUDr. Jaroslav Bican, lázeňský host, Ing. Marie Košinová – návrh na ukončení diskuze.
  - odchody a příchody: 17:31 Kahounová – odchod – počet 22
  17:36 Kahounová – příchod – počet 23
  18:05 Ďoubal – odchod – počet 22
  18:07 Ďoubal – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 53/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ v období let 2014 – 2015
  v celkových předpokládaných nákladech 39.500.000,00 Kč včetně DPH. Výstavba zahrnuje rekonstrukci
  slatin, rekonstrukci vodoléčby a nový výtah.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6 (jmenovitě: Váňa, Kahounová, Masojídek, Elexhauser, Hlásek, Kubal)
  PŘIJATO

  18:40 Elexhauser – odchod – počet 22

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  "Zázemí tenisového klubu" - schválení realizace akce - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 6
  „Zázemí tenisového klubu“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Ing. Petr Chalupa, I...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 6
  „Zázemí tenisového klubu“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Ing. Petr Chalupa, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz,
  Vladimír Janíček, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 18:40 Neužil – odchod – počet 21
  18:43 Neužil – příchod – počet 22
  18:50 Elexhauser – příchod – počet 23
  18:52 Doležal – odchod – počet 22
  18:55 Doležal – příchod – počet 23
  18:59 Florianová – příchod – počet 24
  19:10 Kahounová – odchod – počet 23
  19:13 Kahounová – příchod – počet 24
  19:24 Štěrbová – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 54/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Zázemí tenisového klubu“ v období let 2014 – 2015 v celkových předpokládaných
  nákladech 15.000.000,00 Kč včetně DPH 21 %, která zahrnuje demolici stávajících objektů, výstavbu
  budovy obsahující místnosti šaten, WC, sprch, losování turnajů, řízení turnajů, klubovnu a další provozní
  a technické místnosti, úpravu stávající závlahy tenisových kurtů a zhotovení zpevněných komunikací,
  oplocení a sadových úprav.
  II. schvaluje
  znění smlouvy o dílo, která bude součástí zadávací dokumentace soutěže na výběr zhotovitele podlimitní
  veřejné zakázky „Zázemí tenisového klubu“ jako Obchodní podmínky zadavatele.
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 4
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6 (jmenovitě: Váňa, Kahounová, Masojídek, Elexhauser, Hlásek, Florianová)
  PŘIJATO

  19:28 Kubal – odchod – počet 22

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 7
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mr...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 7
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček, doc. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Jan Ďoubal
  Ing. Milan Hlásek – požaduje účetní závěrku IKS za rok 2013, zápis interního auditu (jako součást účetní
  závěrky).
  Ing. Alena Baštová – podala informaci, že IKS bylo zrušeno na konci roku 2012.
  Ing. Marie Košinová, Ing. Milan Hlásek, Karel Elexhauser
  PaedDr. Jan Váňa – žádá doplnění podkladů.
  - odchody a příchody: 19:30 Kubal – příchod – počet 23
  19:30 Ďoubal – odchod – počet 22
  19:30 Matuška – odchod – počet 21
  19:30 Louvar – odchod – počet 20
  19:32 Ďoubal – příchod – počet 21
  19:33 Štěrbová – příchod – počet 22
  19:35 Louvar – příchod – počet 23
  19:36 Matuška – příchod – počet 24
  19:52 Kahounová – odchod – počet 23
  19:52 Florianová – odchod – počet 22
  19:54 Kahounová – příchod – počet 23
  19:57 Florianová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. nevznáší požadavky
  na předložení dalších účetních záznamů a doplňujících informací ke schvalování účetní závěrky města
  Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.06.2014.

  Protinávrh doc. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci ke schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.06.2014.

  Protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit účetní převod dosaženého účetní zisku za rok 2013 ve výši
  59.724.552,34 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období a předložit starostce
  města k podpisu protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.

  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. navrhuje dohodovací řízení v rámci koalice.

  20:21 Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. navrhuje přestávku.

  20:21 Mgr. Terezie Jenisová přerušuje jednání ZM. Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 5

  20:35 Pokračování jednání ZM.

  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. stahuje protinávrh.

  Mgr. Terezie Jenisová navrhuje znění usnesení:
  Usnesení ZM č. 55/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  předložené podklady k posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.03.2014.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú. Břilice (lokalita sídl. Gigant - II. etapa) - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 11
  Záměr prodeje částí pozemků p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú. Břilice (lokalita Sídl. Gigant –
  II. etapa).
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutu...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 11
  Záměr prodeje částí pozemků p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú. Břilice (lokalita Sídl. Gigant –
  II. etapa).
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Petr Kohout
  - odchody a příchody: 20:54 Jenisová – odchod – počet 23
  20:56 Jenisová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 60/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 7
  I. schvaluje
  1) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 184 m2 (v geom. plánu č. 1108-4/2014
  označeno jako p. č. KN 521/103), v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 153.
  2) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 53 m2
  a

  64 m2 (v geom. plánu č. 1108-
  4/2014 označeno jako p. č. KN 521/101 a p. č. KN 521/102) a části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře
  217 m
  2
  (v geom. plánu č. 1108-4/2014 označeno jako p. č. KN 521/100), vše v k. ú. Břilice, za cenu
  100,00 Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 154.
  3) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 70 m2 (v geom. plánu č. 1108-4/2014
  označeno jako p. č. KN 521/105) a částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 51 m2
  , 70 m2
  a

  31 m2
  (v geom.
  plánu č. 1108-4/2014 označeno jako p. č. KN 521/107, p. č. KN st. 543, p. č. KN 521/108), vše v k. ú. Břilice,
  za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 151 a za podmínky, že si kupující na vlastní náklady zajistí
  vyjmutí předmětných částí pozemku p. č. KN 521/34 (v GP označeno jako p. č. KN st. 543 a p. č. 521/108)
  z pozemků plnících funkci lesa.
  4) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 158 m2
  a 44 m2 (v geom. plánu
  č. 1108-4/2014 označeno jako p. č. KN 521/104 a p. č. KN st. 542), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m2
  ,
  vlastníku budovy čp. 152, a za podmínky, že si kupující na vlastní náklady zajistí vyjmutí předmětné části
  pozemku p. č. KN 521/34 (v GP označeno jako p. č. KN st. 542) z pozemků plnících funkci lesa.
  5) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/34:
  a) o výměře 140 m2
  (v geom. plánu č. 1108-4/2014 označeno jako p. č. KN 521/111),
  b) o výměře 45 m2
  (v geom. plánu č. 1108-4/2014 označeno jako p. č. KN st. 544),
  c) o výměře 231 m2 včetně lesního porostu (v geom. plánu č. 1108-4/2014 označeno jako p. č. KN 521/112),
  vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 149 a za podmínky, že si kupující na vlastní
  náklady zajistí vyjmutí předmětné části pozemku (v GP označeno jako p. č. KN st. 544 a p. č. KN 521/112)
  z pozemků plnících funkci lesa. Cena lesního porostu byla stanovena znaleckým posudkem č. 1801-21/2014
  ve výši 1.929,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Z

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Nákup vodovodu Gigant do vlastnictví města Třeboně - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  Nákup vodovodu Gigant Třeboň do vlastnictví města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnese...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  Nákup vodovodu Gigant Třeboň do vlastnictví města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 61/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) nákup vrtu TH-4 umístěného na pozemku p. č. KN 452/3 v k. ú. Břilice včetně čerpadla vody,
  b) nákup vrtu HV-2 umístěného na pozemku p. č. KN 447/6 v k. ú. Břillice včetně čerpadla vody,
  c) nákup vedení vodovodního potrubí z vrtů uvedených pod body a/ a b/ do budov bez čp. stojících na p. č.
  KN st. 252/1, p. č. KN st. 252/2 a p. č. KN st. 421/2 (budovy úpravny vody a vodárny),
  d) nákup vedení vodovodního potrubí z úpravny vody a vodárny vedoucí na sídliště Gigant včetně šachty,
  a to se všemi součástmi a příslušenstvím,
  od společnosti R.A.B., spol. s r.o., IČ 45022291 (Dukelská 134, Třeboň), zast. insolvenčním správcem
  JUDr. Ing. Miroslavem Kořenářem. Kupní cena je stanovena dle zápisu z jednání věřitelného výboru
  společnosti R.A.B., spol. s r.o. ze dne 28.02.2014 ve výši 1,00 Kč a bude zaplacena na účet prodávajícího
  do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené s nákupem. Sepsání kupní
  smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právních služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 o výměře 524 m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 12
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 o výměře 524 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz Zápis z ...

  Celý text (zobrazeno 35 %)

  k bodu 12
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 o výměře 524 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 8
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 62/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 o výměře 524 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodje pozemku p. č. KN 2197/14 o výměře 14 m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 14
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 2197/14 o výměře 14 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zde...

  Celý text (zobrazeno 32 %)

  k bodu 14
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 2197/14 o výměře 14 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 21:08 Košinová – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 64/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2197/14 o výměře 14 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 1 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Záměr směny části pozemků v lokalitě ul. Novohradská a lokalitě ZTV Břilice - 2. etapa + uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 94/1, p. č. KN 117/1, p. č. KN 117/2, vše v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 15
  Záměr směny částí pozemků v lokalitě ul. Novohradská a lokalitě ZTV Břilice – 2. etapa + uzavření
  smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 94/1, p. č. KN...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 15
  Záměr směny částí pozemků v lokalitě ul. Novohradská a lokalitě ZTV Břilice – 2. etapa + uzavření
  smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 94/1, p. č. KN 117/1, p. č. KN 117/2, vše v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 21:12 Košinová – příchod – počet 24
  21:13 Neužil – odchod – počet 23
  21:15 Neužil – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 65/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. KN 2512/2 o výměře 1 m2
  (v GP č. 3357-29/2012 označeno
  jako díl „a“), části p. č. KN 2512/4 o výměře 26 m2
  (v GP č. 3459-218/2013 označeno jako díl „d“), části p. č.
  KN 119/4 o výměře 6 m2
  (v GP č. 3459-218/2013 označeno jako díl „f“), ve vlastnictví města Třeboně, za
  část pozemku p. č. KN 2512/1 o výměře 32 m2
  (v GP č. 3357-229/2012 označeno jako díl „b“), část p. č. KN
  2515 o výměře 568 m2
  (v geom. plánu č. 3356-229/2012 označeno jako p. č. KN 2515/2), část p. č. KN
  2512/1 o výměře 1 137 m2
  (v GP č. 3459-218/2013 označeno jak díl „a“), část p. č. KN 2520/7 o výměře
  1 m
  2
  (v GP č. 3459-218/2013 označeno jako díl „i“), část p. č. KN 2512/1 o výměře 398 m2
  (v GP č. 3459-Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 9
  218/2013 označeno jako díly „c + e“), část p. č. KN 2515 o výměře 213 m2
  (v GP č. 3459-218/2013
  označeno jako p. č. KN 2515/3), část p. č. KN 2469/1 o výměře 37 m2
  (v GP č. 3472-32/2014 označeno jako
  p. č. KN 2469/12), ve vlastnictví Jihočeského kraje, vše v k. ú. Třeboň. Náklady spojené se směnou budou
  hrazeny v poměru 1:1.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 94/1, p. č. KN 117/1 a p. č. KN 117/2, vše
  v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví společnosti Rybářství Třeboň Hld., a. s. (povinného), která bude spočívat
  v právu:
  - umístění stavby chodníku na pozemcích p. č. KN 94/1, p. č. KN 117/1 a p. č. KN 117/2, vše v k. ú. Třeboň,
  - umístění kabelového vedení osvětlení komunikace na pozemcích p. č. KN 117/1 a p. č. KN 117/2, vše
  v k. ú. Třeboň,
  - vstupu na pozemky p. č. KN 94/1, p. č. KN 117/1 a p. č. KN 117/2 za účelem údržby a oprav stavby
  chodníku,
  - vstupu na pozemky p. č. KN 117/1 a p. č. KN 117/2 za účelem údržby a oprav kabelového vedení osvětlení
  komunikace.
  Služebnost bude zřízena bezúplatně ve prospěch města Třeboně (oprávněného). Náklady spojené se
  sepsáním smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí hradí město Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Rozdělení dotace z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2014 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 18
  Rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zden...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 18
  Rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 21:21 Masojídek – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 68/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2014 takto:
  Poř.
  č.
  Objekt – prováděné práce Celkové
  náklady
  Příspěvek
  města 10 %
  Příspěvek
  vlastníka
  Dotace %
  1. Čp. 104/I., Masarykovo nám., p.
  Veselý – oprava fasády
  60.001,25 6.000,00 24.001,25 30.000,00 50.0
  2. Kostel P. Marie Královny a sv. Jiljí, -
  restaurování kanovnických lavic –
  pokračování
  270.000,00 8.000,00 262.000,00 97,0
  3. Oprava a restaurování hradební zdi u
  čp. 127/I.
  184.660,00 92.660,00 92.000,00 49.8
  4. Dům čp. 89//., Masarykovo nám. –
  oprava dvorního traktu a výměna pilíře
  457.117,00 229.117,00 228.000,00 49.8
  5. Dům čp. 29/I., Rožmberská ul. –
  výměna střešní krytiny
  211.449,54 106.449,54 105.000,00 49,6
  6. Dům čp. 47/I., Svinenská brána –
  výměna střešní krytiny
  157.955,08 79.955,08 78.000,00 49,4
  Celkem 1.341.182,87 6.000,00 540.182,87 795.000,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a. s. - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 20
  Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a.s.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, PaedD...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 20
  Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a.s.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Tomáš Veselý Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 11
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 70/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. deleguje
  ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jako zástupce města
  Třeboň na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a.s. (IČ: 251 71 283, se sídlem Vajgar 585/III,
  Jindřichův Hradec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl
  B, vložka 896) konané dne 16.05.2014 od 9:30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru
  141 v Jindřichově Hradci, pana Zdeňka Mráze, místostarostu města.
  II. zmocňuje
  pana Zdeňka Mráze k zastupování města Třeboň při jednání a výkonu příslušných akcionářských práv za
  akcionáře na jednání řádné valné hromady společnosti Teplospol a.s., IČ: 251 71 283 konané dne
  16.05.2014 od 9:30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci.
  III. pověřuje
  starostku města Mgr. Terezii Jenisovou k tomu, aby vystavila jménem města Třeboň panu Zdeňku Mrázovi
  plnou moc k zastupování města Třeboň při účasti, jednání a výkonu příslušných akcionářských práv za
  akcionáře na řádné valné hromadě společnosti Teplospol a.s., IČ: 251 71 283 konané dne 16.05.2014 od
  9:30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci.
  IV. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav K...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal – na radě města dne 19.02.2014 byly schváleny motivační ukazatele Lázní Aurora
  a Bertiných lázní. Požaduje informaci, jaká byla kritéria pro motivační ukazatele. Kolik se přihlásilo firem na
  stavbu areálu TS? Jak vysoká byla ztráta z provozu ledové plochy zimního stadionu? Dotaz týkající se
  nákupu vozidla pro Městskou policii.
  Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz – na dotazy Ing. Jaroslava Kubala bude odpovězeno písemně.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dopisu pro pana Janíčka z 29. ledna, na který dosud nedostal odpověď.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověď byla zaslána písemně v den, kdy byl doručen panem Vladimírem
  Janíčkem do kanceláře starosty.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – připomínka k příliš stručným zápisům RM. Dotaz bude vznesen na odbor
  kontroly a dozoru veřejné správy Ministerstva vnitra.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení rady města (15.01., 29.01., 13.02., 19.02., 26.02.) a zastupitelstva města (27.01.,
  26.02.).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 27.01.2014, která
  byla zaslána dne 24.02.2014.

  17:19 Makovička – příchod – počet 21

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 5
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mrá...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 5
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., PaedDr. Jan Váňa

  Protinávrh Ing. Jiřího Houdka:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu
  150,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 6 Proti: 5 Zdrželi se: 10
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 28/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu
  250,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m² v k. ú. Třeboň + přijetí daru, případ - výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m2
  v k. ú. Třeboň + přijetí daru –
  případ výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova.
  Předkladatel: In...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m2
  v k. ú. Třeboň + přijetí daru –
  případ výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Jitka
  Filípková, Ing. Pavel Hajna, Vladimír Janíček, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa,
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Houdek
  - odchody a příchody: 17:34 Doležal – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 29/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň o výměře cca 240 m2
  za cenu
  2.500,00 Kč/m2
  pro účely výstavby odbočovacího pruhu silnice I/24 vč. odvodnění, vlastníku pozemku p. č.
  KN 1705/1 v k. ú. Třeboň a každému dalšímu vlastníku pozemku (v koordinačním situačním výkresu
  označeno jako „SO 4“).
  II. neschvaluje
  přijetí nabídky darů nemovitostí – pojízdného chodníku a chodníku pro pěší (zpevněné plochy
  z ul. Táboritská) na pozemcích p. č. KN 1695/155 a p. č. KN 1705/1 v k. ú. Třeboň, (v koordinačním
  situačním výkresu označeno jako „SO 1.1“ a „SO 1.2“) a chodníku z cyklostezky (z ul. Jiráskova) na
  pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň (v koordinačním situačním výkresu označeno jako „SO 2“) od
  společnosti RENT Group, s. r. o. (Nerudova 957/7, Chomutov).
  III. schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a spol. RENT Group, s. r. o. (Nerudova
  957/7, Chomutov) na darování staveb přechodu pro chodce s dělícím ostrůvkem (v koordinačním situačním
  výkresu označeno jako „SO 3“) a na darování 2 kompletních osvětlovacích bodů vč. kabelového vedení
  veřejného osvětlení umístěného na pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň. K uzavření darovací smlouvy
  vč. předání předmětu daru dojde do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, nejpozději
  však do 31.12.2016.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Nákup pozemku p. č. KN 463/5 o výměře 183 m² v k. ú. Stará Hlína. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 8
  Nákup pozemku p. č. KN 463/5 o výměře 183 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk M...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 8
  Nákup pozemku p. č. KN 463/5 o výměře 183 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa

  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 5
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 31/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup pozemku p. č. KN 463/5 o výměře 183 m2
  v k. ú. Stará Hlína od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxx, za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od vkladu do katastru
  nemovitostí. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru
  nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená
  městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

  17:54 Váňa – odchod – počet 21

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Doplnění usnesení zm. č. 8/2014-30 - právo na vykoupení věcného břemene. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 10
  Doplnění usnesení ZM č. 8/2014-30 – právo na vykoupení věcného břemene.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Jitka...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 10
  Doplnění usnesení ZM č. 8/2014-30 – právo na vykoupení věcného břemene.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Jitka Filípková, JUDr. Jaromír Hájek, Ing. Jaroslav Kubal,
  PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 17:58 Houdek – odchod – počet 20
  17:59 Korda – příchod – počet 21
  18:01 Houdek – příchod – počet 22
  18:06 Kahounová – odchod – počet 21
  18:08 Houdek – odchod – počet 20
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 33/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  doplnění usnesení zastupitelstva města č. 8/2014-30 bod I., kdy se za třetí větu vkládá: „Povinný z věcného
  břemene (tj. budoucí vlastník pozemku v GP č. 633-153/2013 označeného jako p. č. KN 160/4) je povinen
  provádět na své náklady sečení zájmových pozemků v rozsahu vyznačeném v geom. plánu č. 633-153/2013
  minimálně 3x ročně. V případě nesplnění této povinnosti provede oprávněný sečení na své náklady, které
  budou následně povinnému přeúčtovány. Pokud by chtěl povinný vykoupit věcné břemeno, je povinen
  uhradit oprávněnému částku ve výši 145.200,00 Kč.“
  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 6
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

  Pozn.: Po zhlédnutí online záznamu bylo zjištěno, že hlasovalo 20 zastupitelů, z toho 17 pro a 3 se zdrželi.
  Výsledek hlasování OPRAVA:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - týká se stavby "Stavební úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici, Třeboň". - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014


  k bodu 14
  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti – týká se stavby „Stavební
  úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici, Třeboň“.
  Před...

  Celý text (zobrazeno 15 %)


  k bodu 14
  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti – týká se stavby „Stavební
  úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici, Třeboň“.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Jaroslava Štěrbová, Ing. Pavel Hajna
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 37/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc. č. KN
  2469/1, k. ú. Třeboň, ve vlastnictví Jihočeského kraje, zastoupeného Správou a údržbou silnic Jihočeského
  kraje, IČ 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, spočívající v právu oprávněného
  umístit, provozovat, udržovat a opravovat kabelové vedení osvětlení přechodů a stavební úpravy přechodů
  pro chodce na pozemku parc. č. KN 2469/1 v obci a k. ú. Třeboň, vše ve prospěch města Třeboně. Věcné
  břemeno – služebnost bude zřízena bezúplatně. Rozsah věcného břemene bude zaměřen geometrickým
  plánem.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

  18:21 Velemínský – odchod – počet 21

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ul". - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 22
  Žádost na poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň
  – Dukelská ulice“.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - dis...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 22
  Žádost na poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň
  – Dukelská ulice“.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Milan Hlásek, Ing. Pavel Hajna, Mgr. Terezie Jenisová, doc. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc., Zdeněk Mráz, Anna Kahounová, Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., Ing. Marie Košinová, JUDr. Jaromír Hájek
  - odchody a příchody: 19:10 Florianová – odchod – počet 21
  19:12 Košinová – odchod – počet 20
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 45/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory z 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro oblast podpory 1.5 Rozvoj
  místních komunikací na projekt „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ulice“,
  b) realizaci projektu „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ulice“,
  c) zajištění financování realizace projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města ve výši 3.129.411,00 Kč
  včetně DPH.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro Chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko - Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, IČ 62933591 a městem Třeboň. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 24
  Uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast
  Třeboňsko - Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republi...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 24
  Uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast
  Třeboňsko - Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republika – Agentura ochrany
  přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ 62933591 a městem Třeboň.
  Předkladatel: MgA. Josef Žajdlík
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – kolik stojí provoz Domu přírody za rok?, Jaký je současný majetek Domu
  přírody a patří městu?
  MgA. Josef Žajdlík – v roce 2013 stál provoz Domu přírody 480.124,00 Kč, příjmy byly i včetně dotace
  466.255,00 Kč, tzn., že město to stálo 13.869,00 Kč.
  Jitka Filípková – na majetkové věci odpovíme písemně.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – Jaká je roční návštěvnost?
  MgA. Josef Žajdlík – v roce 2013 bylo 4743 platících návštěvníků.
  PaedDr. Jan Váňa, prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 19:19 Kubal – odchod – počet 20
  19:19 Košinová – příchod – počet 21
  19:21 Velemínský – odchod – počet 20
  19:22 Kahounová – odchod – počet 19
  19:22 Velemínský – příchod – počet 20
  19:23 Kubal – příchod – počet 21
  18:24 Kahounová – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 47/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko -
  Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
  Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ 62933591 a městem Třeboň. Předmětem smlouvy je
  závazek města v letech 2014 – 2017 spravovat a provozovat Dům přírody Třeboňska a do 30.11.2014
  obnovit povinné jednotící prvky domů přírody a dále poskytnutí finančního příspěvku Agenturou ochrany
  přírody a krajiny ČR městu Třeboň na zajištění uvedených činností v celkové výši 1.287.520,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění a předložit smlouvu k podpisu starostce města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  "Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni" - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 26
  „Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“ – uzavření
  Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NU...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 26
  „Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“ – uzavření
  Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek, Mgr. Terezie Jenisová, prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan
  Váňa, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Marie Florianová, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – připomínka – bylo by dobré zajistit internetové připojení v jednací síni.
  Mgr. Terezie Jenisová – budeme se tím zabývat.
  - odchody a příchody: 19:48 Kahounová – odchod – počet 21
  19:51 Kahounová – příchod – počet 22
  20:03 Váňa – odchod – počet 21
  20:06 Váňa – příchod – počet 22
  20:07 Hlásek – odchod – počet 21

  Protinávrh Ing. Jiřího Houdka:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Zachování kulturního
  a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni" s termínem realizace do 31.03.2015.
  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 13
  II. schvaluje
  uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
  mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
  a městem Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň na projekt „Zachování kulturního a historického
  dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.2.00/25.02748.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtová opatření zajišťující financování celé akce na dalším
  jednání zastupitelstva města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 2 (jmenovitě: Houdek, Florianová) Proti: 13 Zdrželi se: 6
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 49/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  přijetí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Zachování kulturního
  a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni".
  II. neschvaluje
  uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
  mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
  a městem Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň na projekt „Zachování kulturního a historického
  dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.2.00/25.02748.
  III. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 3 (jmenovitě: Houdek, Florianová, Louvar) Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  "Chodník v Novohradské ulici v Třeboni - 2., 3., 4., a 5. etapa" - Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 27
  „Chodník v Novohradské ulici v Třeboni - 2., 3., 4. a 5. etapa“ – uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
  z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
  Předklada...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 27
  „Chodník v Novohradské ulici v Třeboni - 2., 3., 4. a 5. etapa“ – uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
  z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Hajna
  - odchody a příchody: 20:12 Kahounová – odchod – počet 20
  20:14 Kahounová – příchod – počet 21
  20:14 Hlásek – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 50/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad mezi Regionální radou regionu
  soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice a městem Třeboň, Palackého nám.
  46, 379 01 Třeboň na projekt „Chodník v Novohradské ulici v Třeboni - 2., 3., 4. a 5. etapa“, registrační číslo
  projektu CZ.1.14/1.5.00/26.02797, ve výši do 3.051.292,10 Kč.
  II. schvaluje
  uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
  mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
  a městem Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň na projekt „Chodník v Novohradské ulici v Třeboni -
  2., 3., 4. a 5. etapa“, registrační číslo projektu CZ.1.14/1.5.00/26.02797.
  III. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 31. jednání ZM Třeboně:
  Volba starosty města Třeboně - Technická poznámka

  Datum: 26. 2. 2014

  Volba starosty města Třeboň.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Zdeněk Mráz - uvedl, že starosta Ing. Jiří Houdek se vzdal své funkce k 31.01.2014, v sou...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  Volba starosty města Třeboň.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Zdeněk Mráz - uvedl, že starosta Ing. Jiří Houdek se vzdal své funkce k 31.01.2014, v současné době
  zastupuje starostu místostarostka Mgr. Terezie Jenisová.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 18/2014-31
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  volbu starosty města Třeboň Zastupitelstvem města Třeboně.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

  Volební řád řeší dva způsoby volby, a to tajné nebo veřejné hlasování.
  Předseda volební komise vyzval k předložení návrhů na způsob volby:

  Anna Kahounová předložila návrh na tajnou volbu.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. předložil návrh na volbu aklamací tj. veřejnou volbu.

  Výsledek hlasování o návrhu Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D. - veřejné hlasování:
  Pro: 16 Proti: 1 Zdrželi se: 0 Nehlasovali: 5
  PŘIJATO

  Usnesení ZM č. 19/2014-31
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  volbu starosty města Třeboň veřejným hlasováním.  Zápis z 31. jednání ZM dne 26.02.2014 3
  Předseda komise vyzval přítomné k podání návrhů na funkci starosty:

  Doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. poznamenal, že se nejedná podle jednacího řádu.

  MUDr. Antonín Doležal navrhuje na funkci starostky Mgr. Terezii Jenisovou.
  Mgr. Terezie Jenisová vyjádřila souhlas s kandidaturou.

  Výsledek hlasování o návrhu na funkci starostky – Mgr. Terezie Jenisová:
  Pro: 15
  ZVOLENA

  Usnesení ZM č. 20/2014-31
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. zvolilo
  starostkou města Třeboně Mgr. Terezii Jenisovou

 • 31. jednání ZM Třeboně:
  Volba starosty města Třeboně - Technická poznámka

  Datum: 26. 2. 2014

  Volba starosty města Třeboň.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Zdeněk Mráz - uvedl, že starosta Ing. Jiří Houdek se vzdal své funkce k 31.01.2014, v sou...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  Volba starosty města Třeboň.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Zdeněk Mráz - uvedl, že starosta Ing. Jiří Houdek se vzdal své funkce k 31.01.2014, v současné době
  zastupuje starostu místostarostka Mgr. Terezie Jenisová.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 18/2014-31
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  volbu starosty města Třeboň Zastupitelstvem města Třeboně.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

  Volební řád řeší dva způsoby volby, a to tajné nebo veřejné hlasování.
  Předseda volební komise vyzval k předložení návrhů na způsob volby:

  Anna Kahounová předložila návrh na tajnou volbu.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. předložil návrh na volbu aklamací tj. veřejnou volbu.

  Výsledek hlasování o návrhu Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D. - veřejné hlasování:
  Pro: 16 Proti: 1 Zdrželi se: 0 Nehlasovali: 5
  PŘIJATO

  Usnesení ZM č. 19/2014-31
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  volbu starosty města Třeboň veřejným hlasováním.  Zápis z 31. jednání ZM dne 26.02.2014 3
  Předseda komise vyzval přítomné k podání návrhů na funkci starosty:

  Doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. poznamenal, že se nejedná podle jednacího řádu.

  MUDr. Antonín Doležal navrhuje na funkci starostky Mgr. Terezii Jenisovou.
  Mgr. Terezie Jenisová vyjádřila souhlas s kandidaturou.

  Výsledek hlasování o návrhu na funkci starostky – Mgr. Terezie Jenisová:
  Pro: 15
  ZVOLENA

  Usnesení ZM č. 20/2014-31
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. zvolilo
  starostkou města Třeboně Mgr. Terezii Jenisovou

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Důvodová zpráva:
  - kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města aktuální info...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Důvodová zpráva:
  - kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města aktuální informaci o plnění usnesení orgánů města (viz
  příloha). Zpráva o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva dne 16.12.2013 byla
  zastupitelům zaslána dne 15.01.2014.
  Diskuse:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz k Usnesení RM č. 941/2013 – odvolání prokuristy Ing. Jiřího Houdka.
  Požaduje vysvětlení a důvody, proč došlo k tomuto kroku a zda to projednávala dozorčí rada lázní.
  Ing. Jiří Houdek – je to v plné kompetenci Valné hromady, tedy rady města. Důvody jsou v zápisu
  formulovány jasně.
  pan Zdeněk Mráz – zvedl ruku pro odvolání Jiřího Houdka z funkce prokuristy, stejně tak, jako zvedl ruku
  v době, kdy byl do funkce jmenován. Za tu dobu došlo k určitým změnám. Celá záležitost je plně
  v kompetenci RM.
  MUDr. Antonín Doležal – problém nastal v době, kdy pan starosta jako prokurista a pan generální ředitel
  přestali mezi sebou komunikovat. Půl roku jsme se to snažili řešit, ale nakonec došlo k tomu, že spolupráce
  mezi nimi nebyla možná. Takže RM jako valná hromada přistoupila k tomuto kroku.
  Ing. Jiří Houdek – ohradil se proti vyjádření jednatele. Jednatel i ostatní členové rady města měli důkazy
  o tom, že generální ředitel nerespektoval prokuristu jako svého nadřízeného. Ohrazuje se proti tomu, že byla
  nedostatečné komunikaci mezi prokuristou a generálním ředitelem. Dodal, že je to záležitost střetu názorů,
  ale možná také střetu zájmů.
  Mgr. Terezie Jenisová – došlo k výrazným změnám a posunům. Věci se posledního půl roku děly tak, že již
  nebyla shoda jak ve vedení lázní, tak mezi vedením lázní a radou města jako valnou hromadou. Pan
  prokurista byl podle organizačního schématu nejvyšší osobou, ale ne jedinou, která může vše rozhodnout
  sama.
  Ing. Jiří Houdek – skutečnost je taková, že RM dala za pravdu generálnímu řediteli a ne mně. Budoucnost
  ukáže, jestli to bylo dobré nebo špatné rozhodnutí.
  pan Zdeněk Mráz – navrhuje ukončit diskuzi a pokračovat v projednávání bodů.
  Mgr. Marie Florianová – dozorčí rada lázní se tím nezabývala. Oznámila, že odchází z rady města
  a z dozorčí rady lázní.

  Zdeněk Mráz dává návrh na ukončení diskuze.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 6 Zdrželi se: 3 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO

  - odchody a příchody: 17:19 Korda – odchod – počet 23
  17:21 Korda – příchod – počet 24
  17:22 Hlásek – odchod – počet 23
  17:24 Hlásek – příchod – počet 24 Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 3
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení rady města (04.12.2013, 18.12.2013, 07.01.2014) a zastupitelstva města (16.12.).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013, která
  byla zaslána dne 15.01.2014.

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 2 - úpravy schváleného rozpočtu - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Rozpočtové opatření č. 2 – úpravy schváleného rozpočtu.
  Důvodová zpráva:
  - odbor finanční a majetkový předkládá radě města k projednání návrh rozpočtového opatření č....

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Rozpočtové opatření č. 2 – úpravy schváleného rozpočtu.
  Důvodová zpráva:
  - odbor finanční a majetkový předkládá radě města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2, které
  spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace - JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče-ÚP ČR-(ost. neinv. tr. obyv.),
  § 4399, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy MK Branná, § 2212, ORJ 0750, ORG 9750000223, UZ 0
  o částku 700.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO-Lidická ul., § 2212,
  ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 2.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0
  o částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Břilice - chodník - ul. Ke Školce, § 2219, ORJ 0750, ORG XXXX,
  UZ 0 o částku 900.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč, Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 6
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX, UZ
  0 o částku 7.400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč,
  Popis situace: Po ukončení operací roku 2013 je do rozpočtu na rok 2014 zapojován kladný rozdíl zůstatků
  dosažený na bankovních účtech oproti částce zapojené do schváleného rozpočtu, který je použit:
   k převedení nevyčerpané částky státního příspěvku na výkon pěstounské péče od ÚP ČR
  z minulého roku ve výši 285.894,00 Kč – prostředky, které v předchozím roce nebyly dočerpány,
  budou použity v letošním roce,
   ke snížení příjmové položky prodej pozemků o 1.260.000,00 Kč – ve schváleném rozpočtu na rok
  2014 bylo počítáno mimo jiné s prodejem parcely č. 2 v ZTV K Břilicům ve výši 1.260 tis. Kč. Na
  prodej uvedené parcely byla uzavřena smlouva v roce 2013 s termínem úhrady kupní ceny
  v letošním roce. Kupující uhradil kupní cenu již v roce 2013. Z toho důvodu OFM navrhuje snížení
  uvedené položky o prodej, který se už v letošním roce nemůže uskutečnit.
   k navýšení rozpočtu u položky „Opravy MK Branná“ o 700.000,00 Kč,
   k navýšení rozpočtu u investičních akcí „Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO-Lidická ul.“
  (nová položka) o 2.922.000,00 Kč, Břilice - chodník - ul. Ke Školce o 900.000,00 Kč (nová položka),
  „ZTV K Břilicům“ o 980.000,00 Kč a „Sportovní areál – tribuna, travnatá plocha“ o 3.000.000,00 tis.
  Kč (oboje dokončení akcí z roku 2013 – komentář viz níže)
   k navýšení položky investic do Bertiných lázní o 7.400.000,00 Kč,
   k pokrytí finančního vypořádání s JčK a ostatními poskytovateli dotací ve výši 105.126,00 Kč
   současně jsou upravovány vztahy k rozpočtu JčK, tak jak byl mezitím schválen, o příspěvek na
  zajištění regionálních funkcí knihoven ve výši 242.000,00 Kč.
  „Třeboň, ZTV K Břilicům“ – 2. etapa
  Dopisem ze dne 30.10.2013 oznámil městu Třeboň provozovatel distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s.
  změnu termínu pro zajištění rezervovaného příkonu z původního termínu 16.10.2013 na termín 31.05.2014.
  Odvolával se na skutečnost, že nezískal územní souhlas v termínu dle čl. II. Smlouvy o připojení tj. do
  28.02.2013, což je dle této smlouvy důvodem k posunutí termínu připojení k distribuční soustavě. Z tohoto
  důvodu nebylo možné dokončit plochy, do kterých měly být kabely uloženy. Odbor rozvoje a investic proto
  předložil radě města k projednání dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Třeboň, ZTV K Břilicům“ – 2.
  etapa. Dodatek řešil posunutí termínu úplného dokončení díla z původního termínu do 30.11.2013 na termín
  v souladu s termínem provozovatele distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., tj. do 31.05.2014. Dále řešil
  méněpráce a vícepráce nutné k dokončení díla Třeboň, ZTV „K Břilicům“ – 2. etapa“ o rozpočtových
  nákladech - navýšení ceny díla o 296.651,72 Kč bez DPH tj. 358.949,00Kč vč. DPH na částku 9.163.633,00
  Kč s předpokladem úhrady těchto nákladů v roce 2014 z nevyčerpaných položek rozpočtu 2013. Tento
  dodatek byl radou města schválen Usnesením RM č. 917/2013-97 ze dne 04.12.2013. Z celkové částky
  upraveného rozpočtu roku 2013 9.058.700,00 Kč (částka bez navýšení dle dodatku č. 2) byla vyčerpána
  částka 8.303.493,29 Kč. Nedočerpáno zůstalo 755.206,71 Kč. Do rozpočtu roku 2014 je na dokončení akce
  potřeba zahrnout částku 980.000,00 Kč.
  Sportovní areál – tribuna, travnatá plocha
  Realizace akce Sportovní areál Třeboň probíhá v letech 2013/2014. V rozpočtu města na rok 2013 byla na
  výstavbu sportovního areálu schválena částka 20.000.000,00 Kč. Předpokládaným termínem zahájení
  stavebních prací byl březen roku 2013. Z důvodu zpoždění dokončení výběru zhotovitele, které bylo
  zapříčiněno podáním podnětu jedním z uchazečů na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebylo možné
  dodržet původně plánovaný termín zahájení. Změna termínů realizace byla upravena v Dodatku č. 1 ke
  smlouvě o dílo a schválena Usnesením RM č. 255/2013-76 ze dne 10.04.2013. S ohledem na posun termínu
  zahájení výstavby byla v rozpočtu města snížena položka na krytí nákladů výstavby sportovního areálu
  v roce 2013 z částky 20.000.000,00 Kč na částku 17.500.000,00 Kč. V říjnu roku 2013 došlo ke zpoždění
  výstavby tribuny z důvodu problémů se založením základů tribuny a neuskutečnila se plánovaná montáž
  umělého osvětlení fotbalových hřišť z důvodu selhání dodávky stožárů z Anglie. Z těchto důvodů byly v roce
  2013 provedeny práce v celkové částce 14.501.037,66 Kč. Navrhujeme proto v rozpočtu na rok 2014
  navýšení investiční položky Sportovní areál – tribuna, travnatá plocha o částku 3.000.000,00 Kč na částku
  18.000.000,00 Kč. Tato částka bude použita na úhradu plnění z uzavřených smluvních vztahů se
  zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavby a na zajištění nutného navýšení příkonu elektrické
  energie pro provoz sportovního areálu. I přes tyto problémy byl splněn hlavní cíl výstavby sportovního areálu
  v roce 2013, a to osetí a vzrůst trávníků, který byl důležitý pro zahájení provozu sportovního areálu v létě
  2014.
  Rada města přijala na svém jednání dne 15.01.2014 v této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č. 13/2014-100
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  provedení rozpočtového opatření č. 2, které spočívá v: Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 7
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace - JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče-ÚP ČR-(ost. neinv. tr. obyv.),
  § 4399, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy MK Branná, § 2212, ORJ 0750, ORG 9750000223, UZ 0
  o částku 700.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO-Lidická ul., § 2212,
  ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 2.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0
  o částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Břilice - chodník - ul. Ke Školce, § 2219, ORJ 0750, ORG XXXX,
  UZ 0 o částku 900.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX, UZ
  0 o částku 7.400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG 9850000000,
  UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč.
  Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty DPH není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek, Ing. Jaroslav Kubal, pan Vladimír Janíček, pan Zdeněk Mráz
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – nebude hlasovat, požaduje nezávislého ekonoma.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jan Ďoubal
  - odchody a příchody: 18:19 Kahounová – příchod – počet 23
  18:49 Elexhauser – odchod – počet 22

  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 2, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace - JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče - ÚP ČR - (ost. neinv. tr.
  obyv.), § 4399, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0
  o částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce domu Štěpánka Netolického, čp. 89/I, § 3322, ORJ
  0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 5.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX, UZ
  0 o částku 6.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč, Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 8
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  2. 744 XXX 0900 0 4122 0,000 0,000 +242,000 242,000
  0 0 0800 3639 3111 3007,600 3007,600 -1260,000 1747,600
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  2. 744 9900000XXX 900 3314 5336 0 0,000 +242,000 242,000
  13010 9100000000 100 4399 5XXX 0 0,000 +285,894 285,894
  0 219000300 750 2219 6121 0 0,000 +980,000 980,000
  0 XXXX 750 3322 6121 0 0,000 +5000,000 5000,000
  0 6091000000 750 3412 6121 15000 15000,000 +3000,000 18000,000
  0 230000000 750 3526 6121 1000 1000,000 +6922,000 7922,000
  XXXXX XXXXXXXXX 0XXX 6402 5366 0 0,000 +105,126 105,126
  Financování (tis. Kč):
  2. 0 9850000000 0800 0 8115 6586,58 6586,580 +17553,020 24139,600
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému plnit usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 5 Proti: 8 Zdrželi se: 9
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  18:52 Ďoubal – odchod – počet 21

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 2, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace - JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče - ÚP ČR - (ost. neinv. tr.
  obyv.), § 4399, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy MK Branná, § 2212, ORJ 0750, ORG 9750000223, UZ 0
  o částku 700.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO-Lidická ul., § 2212,
  ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 2.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0 o
  částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Břilice - chodník - ul. Ke Školce, § 2219, ORJ 0750, ORG XXXX,
  UZ 0 o částku 900.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX, UZ
  0 o částku 7.400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč, Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 9

  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  2. 744 XXX 0900 0 4122 0,000 0,000 +242,000 242,000
  0 0 0800 3639 3111 3007,600 3007,600 -1260,000 1747,600
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  2. 744 9900000XXX 900 3314 5336 0 0,000 242,000 242,000
  13010 9100000000 100 4399 5XXX 0 0,000 285,894 285,894
  0 9750000223 750 2212 5171 300 300,000 700,000 1000,000
  0 XXXX 750 2212 6121 0 0,000 2922,000 2922,000
  0 219000300 750 2219 6121 0 0,000 980,000 980,000
  0 XXXX 750 2219 6121 0 0,000 900,000 900,000
  0 6091000000 750 3412 6121 15000 15000,000 3000,000 18000,000
  0 230000000 750 3526 6121 1000 1000,000 7400,000 8400,000
  XXXXX XXXXXXXXX 0XXX 6402 5366 0 0,000 105,126 105,126
  Financování (tis. Kč):
  2. 0 9850000000 0800 0 8115 6586,58 6586,580 +17553,020 24139,600
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému plnit usnesení.
  18:54 Elexhauser – příchod – počet 22
  Výsledek hlasování:
  Pro: 8 Proti: 4 Zdrželi se: 9 Nehlasoval: 1
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  18:55 Ďoubal – příchod – počet 23

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Poskytnutí finančního příspěvku na Třeboňskou lázeňskou televizi - uzavření smlouvy - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Poskytnutí finančního příspěvku na Třeboňskou lázeňskou televizi + uzavření smlouvy.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 39/...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Poskytnutí finančního příspěvku na Třeboňskou lázeňskou televizi + uzavření smlouvy.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 39/2014-100 ze dne 15.01.2014 k projednání
  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 520.000,00 Kč společnosti Lázně Aurora, s.r.o., za účelem podpory pokrytí
  nákladů souvisejících s výrobou a šířením televizního signálu informačního městského a lázeňského televizního
  programu – Třeboňské lázeňské televize (dále jen TLTV) v kalendářním roce 2014 a zároveň uzavření smlouvy o
  poskytnutí výše uvedeného příspěvku mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora, s.r.o. Třeboňská lázeňská
  televize (dále jen TLTV) vysílá svůj program na kanálu č. 54 na území Třeboňska a na kanálu č. 29 na území
  Českých Budějovic. Vysílání bylo zahájeno v září roku 2013 a do 31.10.2013 se jednalo o zkušební provoz.
  Programovou náplň TLTV tvoří informace, zpravodajství, kulturní pozvánky a záznamy ze zajímavých kulturních,
  společenských a sportovních akcí města a lázní. Výrobu a šíření televizního signálu TLTV zajišťuje pro Lázně
  Aurora, s.r.o., na základě uzavřených smluv společnost Jihočeská telekomunikační, s.r.o. (Smlouva o výrobě
  informačního městského a lázeňského televizního programu a Smlouva o šíření televizního signálu městského a
  lázeňského televizního programu). Finanční příspěvek města Třeboně v navrhované výši 520.000,00 Kč pokryje
  1/3 celkových ročních nákladů na výrobu a šíření signálu TLTV. Jednou třetinou se budou na pokrytí nákladů
  podílet Lázně Aurora, s.r.o., a jednou třetinou Bertiny lázně Třeboň, s.r.o.
  Rada města přijala dne 15.01.2014 v této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č. 39/2014-100
  Rada města Třeboně v působnosti valné hromady společnosti Lázně Aurora, s.r.o.
  I. schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o šíření televizního signálu městského a lázeňského televizního programu
  uzavřené dne 02.08.2013 mezi společností Lázně Aurora, s.r.o., a společností Jihočeská telekomunikační,
  s.r.o., se sídlem Políkno 57, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ:243 11 243.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 520.000,00 Kč společnosti Lázně Aurora, s.r.o., za účelem podpory
  pokrytí nákladů souvisejících s výrobou a šířením televizního signálu informačního městského a lázeňského
  televizního programu (Třeboňské lázeňské televize) v kalendářním roce 2014.
  III. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 10
  uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora, s.r.o.,
  se sídlem Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň, IČ: 25179896, jejímž předmětem je poskytnutí finančního
  příspěvku ve výši 520.000,00 Kč za účelem podpory pokrytí nákladů souvisejících s výrobou a šířením
  televizního signálu informačního městského a lázeňského televizního programu (Třeboňské lázeňské
  televize) v kalendářním roce 2014.
  IV. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 3, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 120.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5213 Příspěvek na Třeboňskou lázeňskou televizi, § 3341, ORJ 0780,
  ORG 9780000000, UZ 0 o částku 120.000,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  3. 0 0 0800 3639 3111 3007,60 1747,600 +120,00 1867,60
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  3. 0 9780000000 0780 3341 5213 400,00 400,00 +120,00 520,00

  V. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 27.01.2014.
  Tento předkládaný návrh: je v souladu s upraveným rozpočtem. Vztah předkládaného materiálu k dani
  z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Houdek, pan Zdeněk Mráz, Mgr. Jitka Bednářová, Ing.
  Jaroslav Kubal, Ing. Milan Hlásek
  - odchody a příchody: 18:55 Kahounová – odchod – počet 22
  18:57 Kahounová – příchod – počet 23
  - požadavky: Jan Váňa žádá podání informací o tom, kolik bude stát jedna premiérová minuta, kolik
  premiérových minut se bude zpracovávat za určitý úsek za týden, za měsíc, kdy se to bude reprízovat,
  vysílací schéma.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 5/2014-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 520.000,00 Kč společnosti Lázně Aurora, s.r.o., za účelem podpory
  pokrytí nákladů souvisejících s výrobou a šířením televizního signálu informačního městského a lázeňského
  televizního programu (Třeboňské lázeňské televize) v kalendářním roce 2014,
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora, s.r.o.,
  se sídlem Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň, IČ: 25179896, jejímž předmětem je poskytnutí finančního
  příspěvku ve výši 520.000,00 Kč za účelem podpory pokrytí nákladů souvisejících s výrobou a šířením
  televizního signálu informačního městského a lázeňského televizního programu (Třeboňské lázeňské
  televize) v kalendářním roce 2014,
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostovi k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN st. 116/2 o výměře 51 m², p. č. KN 1640/2 o výměře 34 m² v k. ú. Břilice a p. č. KN 2529/3 o výměře 51m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN st. 116/2 o výměře 51 m2
  , p. č. KN 1640/2 o výměře 34 m2
  v k. ú.
  Břilice a p. č. KN 2529/3 o výměře 51 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN st. 116/2 o výměře 51 m2
  , p. č. KN 1640/2 o výměře 34 m2
  v k. ú.
  Břilice a p. č. KN 2529/3 o výměře 51 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 956/2013-98 ze dne 18.12.2013
  k projednání žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků p. č. KN st. 116/2
  o výměře 51 m2
  , p. č. KN 1640/2 o výměře 34 m2
  v k. ú. Břilice a p. č. KN 2529/3 o výměře 51 m2
  v k. ú.
  Třeboň. Celková výměra zájmových pozemků je 136 m2
  . Zájmové pozemky jsou řadu let připloceny
  k nemovitostem žadatele. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx užívá téměř sto let všechny zájmové pozemky v dobré víře,
  že jsou jejich majetkem. To, že tomu tak není, zjistil žadatel až nyní, když se informoval na katastrálním
  úřadu. P. č. KN st. 116/2 o výměře 51 m2
  se nachází pod částí budovy bez čp. (stodola), pozemek p. č. KN Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 11
  1640/2 o výměře 34 m2 je užíván jako zahrada a p. č. KN 2529/3 o výměře 51 m2
  slouží jako zahrada
  a jediný přístup do nemovitostí žadatele.
  Pro informaci:
  1) v lokalitě U Nádrže byly v r. 2012 prodány připlocené pozemky o celkové výměře 366 m2
  za cenu 500,00
  Kč/m2
  , přeplocené pozemky menšího rozsahu jsou prodávány za cenu 100,00 Kč/m2
  ,
  2) novelou občanského zákoníku účinného od 01.01.2014 bude mít vlastník pozemku, na němž je zřízena
  stavba, předkupní právo ke stavbě a naopak,
  3) stavby na zájmových pozemcích jsou starší 5 let (nemovitosti nabyl žadatel v r. 1977 na základě dědictví).
  Dodání vybrané nemovité věci (= nové názvosloví výrazu „převod staveb, bytů, nebytových prostor,
  pozemků“) je osvobozeno s účinností od 01.01.2014 od daně po uplynutí 5 let od prvního kolaudačního
  souhlasu, tzn. z prodeje nevyplývá žádná daňová povinnost ze zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH, ve
  znění pozdějších předpisů. Ke kupní ceně nebude tudíž přičtena příslušná sazba DPH.
  Odbor územního plánování a st. řádu uvádí: Pokud jsou pozemky již řadu let zaploceny, není k prodeji
  z hlediska odboru připomínek. Odbor rozvoje a investic nemá k záměru prodeje připomínky. Ing. Vaclík
  uvádí: Jedná se o pozemek desítky let zastavěný, částečně stavbami a částečně oplocený xxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxx. Pozemek městu nic nepřináší, prodat. Osadní výbor obce Břilice souhlasí a doporučuje
  realizovat přímý prodej částí uvedených pozemků žadateli.
  Rada města svým usnesením č. 956/2013-98 ze dne 18.12.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. KN st. 116/2 o výměře 51 m2
  , p. č. KN 1640/2 o výměře 34 m2

  v k. ú. Břilice a p. č. KN 2529/3 o výměře 51 m2
  v k. ú. Třeboň, vlastníku sousedních pozemků p. č. st. KN
  116/1 a p. č. KN 2529/2, za cenu 100,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 27.01.2014
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová
  - odchody a příchody: 19:14 Hlásek – odchod – počet 22
  19:15 Kubal – odchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 6/2014-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. KN st. 116/2 o výměře 51 m2
  , p. č. KN 1640/2 o výměře 34 m2

  v k. ú. Břilice a p. č. KN 2529/3 o výměře 51 m2
  v k. ú. Třeboň, vlastníku sousedních pozemků p. č. st. KN
  116/1 a p. č. KN 2529/2, za cenu 100,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje budovy bez čp., p. č. ST 84 o výměře 16 m², vtl plynovodu, stl plynovodu a přípojek, vše v k. ú. Přeseka. - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Záměr prodeje budovy bez čp., p. č. st 84 o výměře 16 m2
  , VTL plynovodu, STL plynovodu a přípojek,
  vše v k. ú. Přeseka.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstv...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Záměr prodeje budovy bez čp., p. č. st 84 o výměře 16 m2
  , VTL plynovodu, STL plynovodu a přípojek,
  vše v k. ú. Přeseka.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 22/2014-100 ze dne 15.01.2014
  k projednání žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400 (F. A. Gerstnera 2151/6, České
  Budějovice), zast. společností E.ON Česká republika, s.r.o., o odkoupení budovy bez čp. včetně pozemku
  pod stavbou p. č. st. KN 84 o výměře 16 m2
  , vše v k. ú. Přeseka. Jedná se o regulační stanici plynovodu
  v Přesece. Cenu za odkoupení zájmových nemovitostí požaduje společnost stanovit dle znaleckého
  posudku.
  Pro informaci: V původní žádosti žadatel požadoval odkoupit pouze pozemek pod regulační stanicí.
  Domníval se, že regulační stanice je v jeho vlastnictví. Odborem fin. a majetkovým byl telefonicky
  upozorněn, že budova RS i pozemek pod ní je ve vlastnictví města Třeboně. Z tohoto důvodu e-mailem ze
  dne 21.05.2013 doplnil žadatel svoji žádost o odkoupení i regulační stanice.
  Na základě stanovisek dotčených odborů MěÚ doplnil žadatel svoji žádost o odkoupení i VTL plynovodu,
  STL plynovodu a STL přípojek. Akceptuje cenu dle znaleckého posudku. Z uvedeného vyplývá, že
  předmětem případného prodeje bude celé plynárenské zařízení. Návrh na usnesení je předkládán ke
  schválení ve dvou bodech z důvodu, že odkoupení budovy regulační stanice včetně pozemku podléhá
  zápisu v katastru nemovitostí a VTL, STL plynovodu a STL přípojek nikoliv. Je nutno vyhotovit dvě kupní
  smlouvy. Tento požadavek vznesl i kupující. Dle sdělení žadatele podmínkou převodu vlastnického práva
  k plynárenskému zařízení na jiný subjekt je vypořádání města ke SFŽP v případě, že město obdrželo dotaci Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 12
  na akci. Dle sdělení ORI nebyla na výstavbu plynovodu v Přesece poskytnuta žádná dotace. Regulační
  stanici, vysokotlaký plynovod (VTL plynovod), středotlaký plynovod (STL plynovod) a středotlaké přípojky
  (STL přípojky) vybudovalo město Třeboň na své náklady v roce 2002. Dne 14.01.2003 došlo k uzavření
  smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení mezi městem Třeboň a Jihočeskou plynárenskou, a.s., kdy
  předmětné plynárenské zařízení bylo dáno společnosti do výpůjčky s tím, že vypůjčitel bude provozovat
  a v provozuschopném stavu udržovat na své náklady v souladu s právními předpisy plynárenské zařízení.
  V případě, že město před ukončením smlouvy bude mít v úmyslu či mu to podmínky umožní, převést
  předmět výpůjčky (koupí, darováním) na jinou osobu, zřídili si účastníci smlouvy předkupní právo ve
  prospěch vypůjčitele. Náklady na vybudování plyn. zařízení byly ve smlouvě vyčísleny v celkové částce
  2.302.130,88 Kč. Z výpisu z obchodního rejstříku bylo zjištěno, že na základě smlouvy o rozdělení
  odstěpením sloučením společnosti Jihočeské plynárenská a.s. došlo k jejímu rozdělení. Odštěpované části
  jmění společnosti přešly mimo jiné i na jednu z nástupnických organizací, kterou je žadatel (tj. E.ON
  Distribuce a.s.). Skutečnost, že práva a závazky z uvedené smlouvy přešly na žadatele, potvrdila společnost
  E.ON Distribuce a.s. písemně dne 05.06.2013.
  Náklady města Třeboně na vybudování plynárenského zařízení v r. 2002 činily:
  Pořizovací cena
  vč. DPH v r. 2002
  1/ VTL plynovod 216.134,90 Kč
  2/ Regulační stanice 437.366,11 Kč
  3/ STL plynovod + STL přípojky 1.648.629,87 Kč
  Celkem za zařízení 2.302.130,88 Kč
  4/ Další náklady (PD, GP, ….) 135.625,64 Kč
  Celkové náklady 2.437.756,52 Kč
  Měsíční odpisy plynovodu, přípojek a ostatních nákladů (uvedených pod bodem 1/,3/,4/) jsou ve výši
  3.168,00 Kč, regulační stanice ve výši 693,00 Kč. Zůstatková cena v účetnictví VTL, STL plynovodu + STL
  přípojek je ve výši 1.582.292,53 Kč a regulační stanice 345.945,11 Kč (k 28.11.2013– tj. ke dni odevzdání
  podkladového materiálu na jednání rady města dne 04.12.2013).
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá z hlediska odboru k převodu připomínek. Odbor rozvoje
  a investic částečný prodej plynovodního zařízení nedoporučuje, pokud prodávat pak veškerou plynárenskou
  infrastrukturu na katastrálním území Přeseka najednou s předkupním právem na zpětný odprodej. Ing.
  Vaclík uvádí: Pokud se bude plynová infrastruktura v Přesece prodávat, tak by se měla prodávat vcelku a
  netříštit. Jinak může dojít v budoucnu ke komplikacím, kdy mezi rozdílnými vlastníky potrubí a regulační
  stanice může docházet ke konfliktům. Osadní výbor obce Přeseka nemá k prodeji regulační stanice
  a pozemku pod ní připomínky. Dne 28.11.2013 předseda OV telefonicky sdělil, že OV souhlasí
  s odprodejem veškerého plynárenského zařízení, tj. RS, VTL, STL plynovodu a přípojek.
  Stanovisko JUDr. Hájka: Pokud by město zvažovalo prodej pouze regulační stanice včetně pozemku pod
  stavbou, bylo by možné zapracovat do kupní smlouvy podmínku, že např. do dvou let od uzavření smlouvy
  bude odkoupena i zbývající část plynárenského zařízení. Zároveň by byla stanovena smluvní pokuta, pokud
  nedojde k naplnění této podmínky. Její výši bych doporučoval v minimální částce, za kterou by byla
  odprodávána zbývající část plynárenského zařízení. Ve smlouvě by muselo být uvedeno, za jakou cenu
  bude zbývající část plynárenského zařízení odprodána. Doporučuji však odprodat celé plynárenské zařízení
  najednou jako celek.
  Na základě stanoviska dotčených odborů a právníka města byly vypracovány znalecké posudky, kterými
  došlo k ocenění veškerého vypůjčeného plynárenského zařízení, nikoliv pouze RS a pozemku pod budovou,
  které požadovala společnost E.ON Distribuce a.s. původně k odkoupení.
  Vypůjčené nemovitosti byly znaleckým posudkem č. 6732-349/13 oceněny takto:
  VTL plynovod DN 80 v délce 28,7 m 39.993,90 Kč
  VTL plynovod KN 50 v délce 2,1 m 2.570,70 Kč
  STL plynovod IPE D 63 v délce 1 671 m 1.552.312,60 Kč
  STL plynovod DN 80 v délce 1,5 m 1.968,10 Kč
  STL přípojky IPE D 32 v počtu 41 ks 79.007,30 Kč
  Celkem po zaokrouhlení dle § 46 1.675.850,00 Kč
  Vypůjčená budova regulační stanice a pozemek p. č. KN st. 84 byly znaleckým posudkem č. 6699-316/13
  oceněny takto:
  Budova bez čp. (regulační stanice) vč. p. č. KN 84 426.000,00 Kč
  Celkem po zaokrouhlení dle § 46 426.000,00 Kč
  V těchto částkách je navrhován odprodej plynárenského zařízení – viz návrhy na usnesení. Celková kupní
  cena dle znaleckých posudků za veškeré plynárenské zařízení včetně pozemku p. č. KN 84 činí
  2.101.850,00 Kč.
  Pro informaci:
  1) rozdíl v pořizovací ceně plynovodu a cen dle znaleckého posudku činí 335.906,52 Kč. Pokud od této
  částky odečteme vedlejší náklady související s výstavbou plynovodu (tj. 135.625,64 Kč za projektovou
  dokumentaci, geom.plán), činí rozdíl 200.280,88 Kč. Stáří plynárenského zařízení je 11 let, Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 13
  2) stavby na zájmových pozemcích jsou starší 5 let. Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno
  s účinností od 01.01.2014 od daně po uplynutí 5 let od prvního kolaudačního souhlasu, tzn. z prodeje
  nevyplývá žádná daňová povinnost ze zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
  Ke kupní ceně nebude tudíž přičtena příslušná sazba DPH.
  OFM požádal dalšího soudního znalce o sdělení ohledně ocenění uvedeného plynárenského zařízení.
  Znalecký posudek nebyl písemně zpracován, ale znalec p. Vochozka došel k totožným cenám, v jakých byly
  zpracovány znalecké posudky č. 6732-349/13 a č. 6699-316/13 nezávislým znalcem p. Panuškou.
  Rada města svým Usnesením č. 22/2014-100 ze dne 15.01.2014:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje budovy bez čp. stojící na p. č. st. KN 84 a pozemku p. č. st. KN 84 o výměře 16
  m
  2
  vše v k. ú. Přeseka, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400 (F. A. Gerstnera 2151/6, České
  Budějovice) za cenu 426.000,00 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 6699-316/13 a za
  podmínky zřízení předkupního práva pro město Třeboň.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje VTL plynovodu DN 80 v délce 28,7 m a DN 50 v délce 2,1 m, STL plynovodu lPE
  D 63 v délce 1 671 m a DN 80 v délce 1,5 m, STL plynovodní přípojky lPE D 32 v délce 291 m v počtu 41 ks,
  v k. ú. Přeseka, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400 (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice)
  za cenu 1.675.850,00 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 6732-349/13 a za podmínky zřízení
  předkupního práva pro město Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 27.01.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová
  - odchody a příchody: 19:18 Váňa – odchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 7/2014-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje budovy bez čp. stojící na p. č. st. KN 84 a pozemku p. č. st. KN 84 o výměře 16
  m
  2
  vše v k. ú. Přeseka, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400 (F. A. Gerstnera 2151/6, České
  Budějovice) za cenu 426.000,00 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 6699-316/13 a za
  podmínky zřízení předkupního práva pro město Třeboň.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje VTL plynovodu DN 80 v délce 28,7 m a DN 50 v délce 2,1 m, STL plynovodu lPE
  D 63 v délce 1 671 m a DN 80 v délce 1,5 m, STL plynovodní přípojky lPE D 32 v délce 291 m v počtu 41 ks,
  v k. ú. Přeseka, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400 (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice)
  za cenu 1.675.850,00 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 6732-349/13 a za podmínky zřízení
  předkupního práva pro město Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemku p. č. KN 160/1 o výměře 39 m² a části p. č. kn 160/4 o výměře 174 m² vše v k. ú. Branná - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Prodej části pozemku p. č. KN 160/1 o výměře 39 m2
  a části p. č. KN 160/4 o výměře 174 m2
  , vše
  v k. ú. Branná.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu m...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Prodej části pozemku p. č. KN 160/1 o výměře 39 m2
  a části p. č. KN 160/4 o výměře 174 m2
  , vše
  v k. ú. Branná.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 957/2013-98 ze dne 18.12.2013
  k projednání prodej pozemku p. č. KN 160/4 o výměře 257 m2
  v k. ú. Branná. Zájmový pozemek navazuje na
  pozemky p. č. KN 160/2, p. č. KN 4/4 a p. č. KN 2861/2, které jsou ve vlastnictví žadatelky. Na zájmovém
  pozemku, příp. v jeho bezprostřední blízkosti, se nacházejí inž. sítě – nadzemní vedení NN. Dle požadavku
  osadního výboru obce Branná vypracoval Ing. Vaclík orientační zákres, kterým došlo k zakreslení
  připlocených částí pozemků, které jsou ve vlastnictví města. Ve skutečnosti má žadatelka připloceny části
  p. č. KN 160/1, p. č. KN 160/4, p. č. KN 2861/1 o celkové výměře cca 305 m2
  . Cca 1,5 m od plotu vede
  stoka. Po seznámení s uvedenými skutečnostmi žadatelka doplnila svoji žádost o odkoupení i částí p. č. KN
  160/1 a p. č. KN 2861/1 dle orientačního zákresu.
  Na základě Usnesení zastupitelstva města č. 83/2013-27 ze dne 09.09.2013 bodu I. byl ve dnech
  18.09.2013-03.10.2013 zveřejněn záměr prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1 a p. č. KN 160/4 o celkové
  výměře cca 213 m2
  ,

  vše v k. ú. Branná (části pozemků podél přilehlé stoky) za podmínky bezúplatného
  zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti údržby části pozemku p. č. KN 160/1 od hranice
  stávajícího plotu podél stoky až k hranici stoky. V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost,
  námitka ani připomínka. Původní žadatelka písemně potvrdila, že její zájem o odkoupení zájmových částí
  pozemků nadále trvá za podmínek schválených usnesením ZM. Zároveň bylo požádáno o vyhotovení geom. Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 14
  plánu, který přesně zaměřil prodávanou část pozemku. geom. plán byl dodán dne 05.12.2013 a neprodleně
  je celý případ předložen k projednání orgánům obce.
  Dle bodu III. Usnesení ZM ze dne 09.09.2013 byla xxxxxxxxxxxxxxx vyzvána k vyjádření, zda má zájem
  o uzavření nájemní smlouvy na části pozemků, jejichž záměr prodeje nebyl schválen (tj. části pozemku podél
  kulturního domu). Ve vyjádření žadatelka uvedla, že prozatím žádá projednat pouze prodej. Odborem
  finančním a majetkovým byla e-mailem xxxxxxxxxxxxxxxx upozorněna na skutečnost, pokud nebude
  ochotna uzavřít smlouvu, bude povinna posunout plot na hranici svých pozemků. Do odevzdání
  podkladového materiálu na jednání rady města dne 18.12.2013 se žadatelka nevyjádřila. I přes tuto
  skutečnost navrhl odbor finanční a majetkový radě města schválit zveřejnění záměru nájmu zájmových částí
  pozemků. Záměr schválila rada města svým Usnesením č. 957/2013-98 ze dne 18.12.2013 bod II. Záměr
  nájmu je zveřejněn na úřední desce od 06.01.2014 do 21.01.2014.
  Odbor územního plánování a st. řádu uvádí: Pokud se jedná o již v minulosti zaplocené pozemky tj. má se
  pouze uvést do souladu stav skutečný se stavem evidovaným, není k prodeji připomínek.
  Odbor rozvoje a investic po orientačním zaměření skutečného oplocení:
  1) s prodejem pozemku podél stoky v rozsahu stávajícího oplocení souhlasí.
  2) s prodejem pozemku podél kulturního domu nesouhlasí z důvodu budoucích oprav a úprav, budoucích
  možností ochrany veřejného prostoru před hlukem z kulturního domu a podobně. V případě této části
  souhlasí pouze s pronájmem.
  Ing. Vaclík souhlasí s možným prodejem. Obec pozemek nepotřebuje, směrodatné by mělo být technické
  vyjádření ORI. Situaci by bylo možné řešit dlouhodobým pronájmem s omezením oplocení a staveb. Osadní
  výbor obce Branná souhlasí s prodejem pozemku za podmínky dodržení stávajícího zaplocení. OV
  doporučuje zřídit věcné břemeno pro účely a údržby zeleně na hraně stoky žadatelkou. K doporučení OV
  zřídit věcné břemeno pro údržbu zeleně na hraně stoky JUDr. Hájek uvádí: Převáděnou část nemovitosti je
  skutečně možno zatížit povinností konat, tj. udržovat vedle ležící prostor mezi skutečným oplocením
  a stokou, jedná se o tzv. reálné břemeno.
  Stavba oplocení na zájmových pozemcích je starší 5 let. Dodání vybrané nemovité věci (= nové názvosloví
  výrazu „převod staveb, bytů, nebytových prostor, pozemků“) je osvobozeno s účinností od 01.01.2014 od
  daně po uplynutí 5 let od prvního kolaudačního souhlasu, tzn. z prodeje nevyplývá žádná daňová povinnost
  ze zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Ke kupní ceně nebude tudíž
  přičtena příslušná sazba DPH.
  Rada města svým Usnesením č. 523/2013-84 ze dne 17.07.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1 a p. č. KN 160/4 o celkové výměře cca 213 m2
  ,

  vše
  v k. ú. Branná, za cenu 100,00 Kč/m2
  (části pozemků podél přilehlé stoky), když výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem a za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti
  údržby části pozemku p. č. KN 160/1 od hranice stávajícího plotu podél stoky až k hranici stoky.
  II. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1, p. č. KN 160/4 a p. č. KN 2861/1 o celkové výměře
  cca 92 m2 (části pozemků podél kulturního domu) v k. ú. Branná.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  Zastupitelstvo města Třeboně svým Usnesením č. 83/2013-27 ze dne 09.09.2013:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1 a p. č. KN 160/4 o celkové výměře cca 213 m2
  ,

  vše
  v k. ú. Branná, za cenu 100,00 Kč/m2
  (části pozemků podél přilehlé stoky), když výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem a za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti
  údržby části pozemku p. č. KN 160/1 od hranice stávajícího plotu podél stoky až k hranici stoky.
  II. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1, p. č. KN 160/4 a p. č. KN 2861/1 o celkové výměře
  cca 92 m2 (části pozemků podél kulturního domu) v k. ú. Branná.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a vejít v jednání s žadatelkou ohledně pronájmu
  částí pozemků p. č. KN 160/1, p. č. KN 160/4 a p. č. KN 2861/1 o celkové výměře cca 92 m2 (části pozemků
  podél kulturního domu) v k. ú. Branná.
  Rada města svým Usnesením č. 957/2013-98 ze dne 18.12.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej části pozemku p. č. KN 160/1 o výměře 39 m2 a části p. č. KN 160/4 o výměře 174 m2
  (v geom. plánu
  č. 633-153/2013 označeno jako díly „e + g“ a „h“), vše v k. ú. Branná, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 100,00 Kč/m
  2
  . Kupní smlouva spojená se smlouvou o zřízení
  věcného břemene bude uzavřena za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene spočívající
  v povinnosti údržby části pozemku p. č. KN 160/1 od hranice stávajícího plotu podél stoky až k hranici stoky.
  Rozsah věcného břemene je zaměřen geom. plánem č. 633-153/2013. Kupní cena bude zaplacena na účet
  města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní
  smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 15
  Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických
  služeb.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru nájmu částí pozemků p. č. KN 160/1 o výměře 17 m2
  , p. č. KN 160/4 o výměře 73 m2

  a p. č. KN 2861/1 výměře 3 m2
  (v geom. plánu č. 633-153/2013 označeno jako díly „b“, „c“ a „a“ tvořící nově
  pozemek p. č. KN 160/5), tj. části pozemků podél kulturního domu, vše v k. ú. Branná, vlastníku sousedního
  pozemku p. č. KN 160/2 v k. ú. Branná, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Zájmové pozemky
  budou využívány jako zahrada. Nájemné je stanoveno ve výši 9,00 Kč/m2
  /rok.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 27.01.2014.
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Milan Hlásek
  - odchody a příchody: 19:23 Masojídek – odchod – počet 20
  19:24 Váňa – příchod – počet 21

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 8/2014-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 160/1 o výměře 39 m2 a části p. č. KN 160/4 o výměře 174 m2 (v geom. plánu
  č. 633-153/2013 označeno jako díly „e + g“ a „h“), vše v k. ú. Branná, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní smlouva spojená se smlouvou
  o zřízení věcného břemene bude uzavřena za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene spočívající
  v povinnosti údržby části pozemku p. č. KN 160/1 od hranice stávajícího plotu podél stoky až k hranici stoky.
  Rozsah věcného břemene je zaměřen geom. plánem č. 633-153/2013. Kupní cena bude zaplacena na účet
  města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní
  smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
  Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických
  služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  19:27 Kubal – příchod – počet 22
  19:27 Masojídek – příchod – počet 23
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni - přijetí dotace z ROP Jihozápad - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni – přijetí dotace
  z ROP Jihozápad.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstv...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni – přijetí dotace
  z ROP Jihozápad.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města podklad ve věci dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování
  kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni". Město Třeboň podalo
  18.07.2013 na základě Usnesení RM č. 467/2013-81 a následně na základě Usnesení ZM č. 71/2013-26
  žádost o poskytnutí podpory na výše uvedený projekt.
  Usnesení RM č. 467/2013-81:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě
  Štěpánka Netolického v Třeboni“,
  b) realizaci projektu „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni“
  předkládaného do 25. výzvy ROP,
  c) zajištění financování projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými výdaji ve výši do
  26.542.763,00 Kč.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne
  24.06.2013.
  Usnesení ZM č. 71/2013-26:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě
  Štěpánka Netolického v Třeboni“,
  b) realizaci projektu „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni“
  předkládaného do 25. výzvy ROP,
  c) zajištění financování projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými výdaji ve výši do
  26.542.763,00 Kč.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajištění potřebných dokumentů.
  Následně byl projekt Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad schválen k poskytnutí dotace
  z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. Oznámení o schválení
  projektu k financování město Třeboň obdrželo 19.12.2013.
  Indikátorem projektu bylo:
  - počet zrekonstruovaných památkových objektů – 1,00 ks
  - počet pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů – 1,00 ks
  Harmonogram projektu byl nastaven tak, že od 01.01.2014 měla být zahájena fyzická realizace projektu.
  Ukončení fyzické realizace projektu bylo stanoveno na 31.08.2014. Datum ukončení projektu s podáním
  žádosti o platbu bylo stanoveno na 20.09.2014. S ohledem na to, že s fyzickou realizací projektu (výběr
  dodavatele stavby) nebylo započato z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu roku 2014, je
  tento harmonogram dnes nereálný. S ohledem na současný vývoj výběrových řízení je předpoklad, že
  výběrové řízení na dodavatele stavby bude trvat cca 3 měsíce. V případě realizace projektu bude zapotřebí
  projednat s ROP Jihozápad změnu projektu spočívající ve změně termínu fyzické realizace projektu. Do
  22.01.2014 bude nutno předložit přílohy předkládané před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí
  dotace. S ohledem na to, že jednání zastupitelstva města, které by mohlo rozhodnout o přijetí/nepřijetí
  dotace, se koná 27.01.2014 a termín pro předání příloh je do 22.01.2014, byly přílohy ve výše uvedeném
  termínu doloženy a z toho důvodu zároveň předkládáme radním města dvě varianty usnesení. V termínu do
  12.02.2014 bude městu Třeboň po předložení příloh před podpisem Smlouvy zaslán ke schválení návrh
  Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Do 19.02.2014 očekává ROP Jihozápad vyjádření ke Smlouvě
  včetně schválení radou/zastupitelstvem města. Předpoklad podpisu Smlouvy v případě doložení všech
  potřebných dokumentů je 26.02.2014 a nebo dle dohody mezi městem a ROP Jihozápad.
  Rada města svým Usnesením č. 5/2014-99 ze dne 07.01.2014 nedoporučuje Zastupitelstvu města Třeboně
  schválit přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě
  Štěpánka Netolického v Třeboni".
  Usnesení RM č. 5/2014-99:
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka
  Netolického v Třeboni". Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 22
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne
  27.01.2014.
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Houdek, Ing. Jan Ďoubal, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh.
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka
  Netolického v Třeboni" s podmínkou posunutí termínu realizace do 31.03.2015 s financováním 5.000.000,00
  Kč v roce 2014 a zbývajících nákladů v roce 2015 a to z důvodu nezajištěných finančních prostředků
  v rozpočtu roku 2014.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 4 Proti: 7 Zdrželi se: 12
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka
  Netolického v Třeboni" z důvodu nedostatečného finančního krytí z vlastních zdrojů žadatele.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 4 (Houdek, Matuška, Florianová, Louvar) Zdrželi se: 10
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Pověření Jiřího Houdka zastupovat město Třeboň ve Sdružení lázeňských míst České republiky - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Pověření Ing. Jiřího Houdka zastupovat město Třeboň ve Sdružení lázeňských míst ČR.
  Důvodová zpráva:
  - starosta města Ing. Jiří Houdek doposud vykonával pozici předsedy ve S...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Pověření Ing. Jiřího Houdka zastupovat město Třeboň ve Sdružení lázeňských míst ČR.
  Důvodová zpráva:
  - starosta města Ing. Jiří Houdek doposud vykonával pozici předsedy ve Sdružení lázeňských míst ČR, kde
  byl dne 13.11.2011 na Sněmu Sdružení lázeňských míst ČR konaném v Brně, jednomyslně zvolen a dle
  stanov tohoto sdružení je automaticky zastupujícím za město, jako člena sdružení, starosta. Dle stanov
  sdružení čl. VII, bod 7 – Fyzická osoba přestává být orgánem nebo členem orgánu uplynutím funkčního
  období, odvoláním, vzdáním se funkce, které je účinné po uplynutí měsíce následujícího poté, co tuto
  skutečnost osoba, která se vzdává funkce, oznámí radě, dále okamžikem, kdy fyzická osoba přestane být
  starostou, primátorem, místostarostou či náměstkem primátora, statutárním zástupcem nebo pověřenou
  osobou člena SLM, či ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, úmrtím. V případě, že fyzická
  osoba přestane být starostou, primátorem, místostarostou či náměstkem primátora na základě výsledku
  komunálních voleb zvolením jiné osoby starostou, primátorem, místostarostou či náměstkem primátora,
  přestává být orgánem nebo členem orgánu až dnem, v kterém se uskuteční sněm svolaný do třech měsíců
  ode dne voleb do obecních zastupitelstev. Nebude-li tento sněm svolán ve lhůtě uvedené ve stanovách,
  přestává být orgánem nebo členem orgánu uplynutím lhůty tří měsíců od uskutečnění komunálních voleb.
  Dále dle stanov čl. IV, bod 2. – Řádným členem může být:
  Obec ČR uvedená v čl. I odst. 3 stanov, která podá písemnou přihlášku, jejíž součástí je výpis z usnesení
  zastupitelstva obce, ve kterém bude stanoveno, že zastupitelstvo souhlasí s tím, aby se obec stala členem
  SLM s uvedením jména a funkce osoby, která bude jeho jménem jednat, pokud touto osobou nebude
  starosta či primátor, místostarosta či náměstek primátora, ale jiná pověřená fyzická osoba (v tomto případě
  je třeba k přihlášce doložit písemnou plnou moc k jednání v SLM s uvedením usnesení zastupitelstva nebo
  rady obce o zastupování).
  Aby nadále Ing. Jiří Houdek mohl vykonávat pozici předsedy a případnou změnou nebylo narušeno
  vyjednávání o změnách indikačního seznamu, bylo by žádoucí přijmout toto opatření a pověřit Ing. Jiřího
  Houdka zastupováním ve sdružení, kde tím neztrácí pozici předsedy a vyjednávání o indikačním seznamu
  by nebylo ohroženo. Zastupování jiným členem zastupitelstva nebo uvolněným členem by nedávalo možnost
  automaticky vykonávat pozici předsedy, neboť funkce předsedy je funkce volená a je na jméno.
  Diskuse:
  - diskutující:
  pan Zdeněk Mráz – zdrží se hlasování. Podle jeho názoru by zástupcem ve Sdružení lázeňských míst ČR
  měla být osoba, která zastupuje město Třeboň.
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – doporučuje zastupitelům, aby souhlasili s tím, že Ing. Jiří Houdek
  zůstane zástupcem města Třeboně ve Sdružení lázeňských míst, neboť udělal mnoho pro české lázeňství.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – zdrží se hlasování.
  PaedDr. Jan Váňa – navrhuje odložení bodu.
  Mgr. Marie Florianová – přimlouvá se za schválení Ing. Jiřího Houdka jako zástupce města v SLM ČR.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Houdek, Ing. Lucie Říhová, pan Vladimír Janíček, pan Josef Neužil
  - odchody a příchody: 20:46 Elexhauser – odchod – počet 22
  20:50 Elexhauser – příchod – počet 23
  Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 28
  PaedDr. Jan Váňa dává protinávrh na odložení bodu:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  odložení pověření Ing. Jiřího Houdka zastupovat město Třeboň jako zastupitele ve Sdružení
  lázeňských míst České republiky.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 5 Zdrželi se: 8 Nehlasovali: 1 (Houdek)
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  pověření Ing. Jiřího Houdka zastupovat město Třeboň jako zastupitele ve Sdružení lázeňských
  míst České republiky.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 12 Nehlasovali: 1
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz J. Kubal - jak se to má s poukazy na pobyt pro hráče fotbalové Sparty?

  Datum: 27. 1. 2014

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – město od roku 2011 nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.
  Mgr. Tom...

  Celý text (zobrazeno 32 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – město od roku 2011 nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.
  Mgr. Tomáš Veselý, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, pan
  Vladimír Janíček, pan Zdeněk Mráz, pan Jan Makovička, Ing. Milan Hlásek
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz na volné poukazy na lázeňský pobyt pro fotbalové hráče Sparty.
  Mgr. Jitka Bednářová
  Ing. Milan Hlásek – požaduje informace o poukazech pro hráče Sparty.
  pan Bohumil Matuška

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz J. Kubal - kdo rozhodl o příspěvku na box technických služeb?

  Datum: 27. 1. 2014

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – město od roku 2011 nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.
  Mgr. Tom...

  Celý text (zobrazeno 32 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – město od roku 2011 nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.
  Mgr. Tomáš Veselý, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, pan
  Vladimír Janíček, pan Zdeněk Mráz, pan Jan Makovička, Ing. Milan Hlásek
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz na volné poukazy na lázeňský pobyt pro fotbalové hráče Sparty.
  Mgr. Jitka Bednářová
  Ing. Milan Hlásek – požaduje informace o poukazech pro hráče Sparty.
  pan Bohumil Matuška

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 - 2016. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 899/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k pr...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 899/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016. Na základě novely č. 557/2004 Sb.
  zákona č. 250/2000 Sb., mají obce povinnost sestavovat rozpočtový výhled na 2 až 5 let následujících po
  roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled by měl být aktualizován, pokud dojde
  k významným změnám, které mají na již sestavený rozpočtový výhled zásadní vliv. Předkládaný návrh
  rozpočtového výhledu obsahuje informace o plánovaných příjmech, výdajích a financování rozčleněné podle
  druhového třídění rozpočtové skladby. Položky výhledu na rok 2014 jsou v souladu s navrhovaným
  rozpočtem na rok 2014. Rozpočtový výhled dále obsahuje informace o splácení všech dlouhodobých úvěrů
  a půjček. Jedná se o splátky jistin úvěrů od ČS a.s. z roku 2004 a z roku 2006, dále splátky jistiny úvěru od
  ČSOB a.s. čerpaného v roce 2012 a splátky půjčky od SFŽP poskytnuté za účelem vrácení dotace na ČOV
  Třeboň (uvedenou půjčku bude město Třeboň splácet v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši
  1.710.245,00 Kč od roku 2015 po dobu 10 let, a to v případě, že nedojde k předčasnému splacení půjčky).
  Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době platný rozpočtový výhled byl radou města schválen na období
  2013 – 2015, je potřeba schválit rozpočtový výhled minimálně na období do roku 2016. Předkládaný
  rozpočtový výhled předpokládá plnění příjmové části rozpočtu v roce 2015 ve výši 237.938,79 tis. Kč
  a čerpání běžných výdajů ve výši 173.704,00 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši 50.145,00 tis. Kč. Přičemž
  predikce položek běžných výdajů vychází z nastavení výše těchto položek v návrhu rozpočtu pro rok 2014.
  Jednotlivé akce zapojené do kapitálových výdajů vycházejí z dlouhodobé potřebnosti jejich realizace.
  Celková výše výdajů v předkládaném rozpočtovém výhledu pro rok 2015 činí 223.849,00 tis. Kč. Saldo
  rozpočtu (příjmy – výdaje) činí 14.089,79 tis. Kč. Při zohlednění nutného financování (splátky výše
  uvedených jistin) v celkové výši -11.640,98 tis. Kč zůstává k použití pro roční sestavení rozpočtu města pro
  rok 2015 částka 2.448,81 tis. Kč. V roce 2016 jsou v předkládaném rozpočtovém výhledu nastaveny příjmy
  a běžné výdaje dle předchozího období. V kapitálových výdajích je zařazen pouze pravidelný příspěvek
  Svazku obcí regionu Třeboňsko ve výši 1.745,00 Kč. K použití pro roční sestavení rozpočtu města pro rok
  2016 zbývá tedy částka 54.883,81 tis. Kč. I když z ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
  pravidlech, v platném znění přímo nevyplývá, že by rozpočtový výhled měl být schválen zastupitelstvem
  města, je doporučováno jeho schválení právě zastupitelstvem s odvoláním na skutečnost, že zastupitelstvo
  schvaluje roční rozpočet a v ustanoveních k rozpočtu je podmínkou, že rozpočet má vycházet
  z rozpočtového výhledu. Schválením rozpočtového výhledu je vlastně zavázáno zastupitelstvo k zohlednění
  dlouhodobých závazků do rozpočtů budoucích období.
  Rada města přijala v této věci na svém jednání dne 04.12.2013 následující usnesení:
  Usnesení RM č. 899/2013-97:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva dne 16.12.2013.
  Tento předkládaný návrh: nemá dopad na schválený/upravený rozpočet. Vztah předkládaného materiálu
  k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 10
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek – tento rozpočtový výhled nepodpoří z toho důvodu, že není v souladu s jeho představami
  a s tím, co vždy na pozici starosty hájil. Finanční prostředky, které vydělají lázně, by se měly vracet zpět do
  lázní, což se neděje. Druhou záležitostí je, aby se koncepčně financovaly záležitosti, které již byly nějakým
  způsobem rozpracovány. V rozpočtovém výhledu 2014 – 2016 se objevují i Technické služby, s jejichž
  investicí se nemůže ztotožnit, protože je na úkor i investic lázeňských.
  PaedDr. Jan Váňa – shledává nedostatky v rozpočtovém výhledu, měly by se plánovat investice i do roku
  2016, rozpočtový výhled také nepodpoří, materiál není dobře zpracován.
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz na areál TS, stezku Stará a Nová Hlína, tenisové zařízení.
  pan Zdeněk Mráz – rozpočtový výhled nemusí být v budoucnu vždy úplně plněn. Informoval o tom, že
  plánované investice do Bertiných lázní musí řádně připravené. Částka 10 mil. Kč je základní finanční
  částkou. Předpokládá, že dalších 30 – 40 mil. Kč v roce 2015 budou brány z úvěru v novém volebním
  období, stejně jako tomu bylo na Auroře. Podotkl, že nechceme zadlužovat město.
  paní Anna Kahounová – pro tento návrh, který nemusí schvalovat zastupitelstvo, hlasovat nebude.
  Ing. Marie Košinová – nedalo by se to vzít jen na vědomí?
  Ing. Jiří Houdek – rozpočtový výhled by se měl schválit nebo neschválit také proto, aby to byl signál pro
  odbory, aby připravovaly akce na rok 2015, 2016. Celý rozpočtový výhled a zejména rok 2014 je v rozporu
  s koaliční smlouvou, která byla v roce 2010 uzavřena. Uzavřeli jsme si ji sami, nikdo nám do toho
  nezasahoval. Dnes se bohužel dostáváme do rozporu, zejména v oblasti Technických služeb, protože nikde
  v koaliční smlouvě není napsáno, že postavíme TS, že do nich budeme významně investovat, je tam pouze
  sběrový dvůr, nikde také není napsáno, že se budeme snažit vyklidit pozemky pod hrází rybníka Svět za
  účelem následného zhodnocení v dalších letech a v dalším volebním období. Je tam napsáno, že budeme
  využívat dotační prostředky. Tento výhled, ani rozpočet tak, jak je navržen a schválen RM, nemůže podpořit.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – informoval o tom, že legislativa přesně neurčuje, kdo má rozpočtový výhled
  schvalovat. Z ministerstva vnitra jsme dostali 2 výklady. Jeden výklad je ten, že rozpočtový výhled je pouze
  pomocný nástroj a proto ho stačí projednat pouze v radě města a více se rozpočtovým výhledem není nutné
  zabývat. Druhý výklad říká, že vzhledem k tomu, že rozpočet na příslušný rok schvaluje zastupitelstvo města
  jako nejvyšší orgán, bylo by dobré, aby rozpočtový výhled i ZM projednalo a schválilo. Jako RM jsme chtěli
  předejít výkladovým nejasnostem a proto jsme rozpočtový výhled předložili i na ZM.
  Ing. Jiří Houdek – rok 2014 a investice 1 mil. Kč a na druhé straně příjem 55 mil. Kč z lázní už nastiňuje to,
  co se i dále prodlužuje pro rok 2015 a to je jednoznačně tunelování lázní. Jestli lázně dávají ročně do
  rozpočtu 55 mil. Kč a v roce 2014 je na investice 1 mil. Kč a v roce 2015 je tam 10 mil. Kč, tak to nemohu
  jinak naznat. V koaliční smlouvě jsme jednoznačně řekli, že vydělané finanční prostředky z lázní budeme
  v nejvyšší míře vracet do lázní. To byla naše společná dohoda a my ji nerespektujeme a dáváme peníze
  úplně někam jinam. Investiční zadluženost lázní tady je, zejména Bertiných lázní a to, že se tam peníze
  nevrací, je podle mého názoru opravdu tunelování ve chvíli, kdy lázně naopak pro svůj rozvoj a pro svoji
  konkurenceschopnost investice potřebují. Považuji to za zcela nezodpovědné ve vztahu k rozpočtu 2014
  i toho výhledu roku 2015 a 2016.
  pan Zdeněk Mráz – jestliže jsme si vzali úvěr na rekonstrukci v Lázních Aurora, a řekli jsme, že do konce
  volebního období úvěr splatíme, tak tak činíme. My jsme si to slíbili, držíme slovo a říkáme ano, v roce 2014
  splatíme úvěr. Splátka úvěru v příštím roce je přibližně 47 mil. Kč. Takže my netunelujeme lázně, my
  splácíme v roce 2014 47 mil. Kč do lázní, které už dnes po rekonstrukci vydělávají peníze. Z tohoto důvodu
  je rozpočet přiškrcený, nechceme město zadlužovat. Finance, které jsme si půjčili, splatíme do konce
  volebního období.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  PaedDr. Jan Váňa – rozpočtový výhled byl zpracován velmi nedbale.
  Ing. Jiří Houdek, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jaroslav Kubal, pan Zdeněk Mráz

  - odchody a příchody: 17:36 Neužil – příchod – počet 24

  Zdeněk Mráz dává návrh na ukončení diskuze.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 147/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 11
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 3 (Houdek, Váňa, Florianová) Zdrželi se: 3 Nehlasovali: 4
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu na rok 2014 - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Návrh rozpočtu na rok 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 892/2013-96 ze dne 27.11.2013
  k projednání návrh rozpočtu města...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Návrh rozpočtu na rok 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 892/2013-96 ze dne 27.11.2013
  k projednání návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014. Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
  vychází z předpokladu příjmů ve výši 287.054.810,00 Kč a výdajů ve výši 243.551.390,00 Kč. V roce 2014
  pak město Třeboň uhradí splátky jistin přijatých úvěrů ve výši 50.300.000,00 Kč, které budou kryty
  přebytkem rozpočtu 2014 (příjmy – výdaje) ve výši 43.503.420,00 Kč a změnou stavu na bankovních účtech
  (zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období) ve výši 6.796.580,00 Kč. Návrh rozpočtu
  zahrnuje i transfery (dotace, příspěvky, granty), na něž je zákonný nárok anebo vyplývá nárok z uzavřených
  smluv či rozhodnutí poskytovatele. Návrh rozpočtu zahrnuje i peněžní fondy města Třeboně, tj. fond sociální
  a povodňový fond. Návrh rozpočtu je zpracován podle dosud platné legislativy, v současnosti však stále
  ještě neprošel návrh státního rozpočtu ani prvním čtením ve sněmovně, což znamená, že nejsou potvrzeny
  souhrnné dotační vztahy státního rozpočtu, takže návrh obsahuje minimalistickou částku ve výši
  potvrzeného příspěvku pro letošní rok a případná odchylka pak bude zapracována rozpočtovým opatřením.
  Zákon rovněž vyžaduje, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, kterými jsou povinny se řídit
  všechny orgány a organizační složky města a právnické osoby napojené na rozpočet města. Zastupitelstvo
  města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých
  a věcných darů jednotlivým fyzickým a právnickým osobám. Toto ustanovení se m. j. vztahuje i na městem
  zřízené příspěvkové organizace, kterým jsou z rozpočtu města poskytovány provozní a investiční příspěvky.
  Je proto žádoucí pro zajištění jejich rovnoměrného financování, aby současně se schválením rozpočtu (což
  je předpoklad), bylo schvalujícím orgánem výslovně odsouhlaseno poskytnutí příspěvků konkrétním
  příspěvkovým organizacím ve výši a na účel uváděný v návrhu rozpočtu. Zákon dále umožňuje, aby rada
  města v zájmu zabezpečení plynulého hospodaření podle schváleného rozpočtu mohla provádět rozpočtová
  opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města. Ke konečnému schválení bude rozpočet města na
  rok 2014 dle rozhodnutí rady města předložen zastupitelstvu města na jednání 16.12.2013. Po zpřesněném
  odhadu očekávané skutečnosti ke konci roku lze reálně očekávat, že přebytek hospodaření zapojený do
  návrhu rozpočtu bude naplněn. Přílohou podkladového materiálu je návrh rozpočtu na rok 2014 v tištěné
  podobě. Návrh rozpočtu je členěn do dvou částí:
  - závazná část rozpočtu města Třeboně na rok 2014, do které náleží
  o souhrnná bilance
  o bilanční tabulka podle odpovědných míst
  o příjmy a výdaje podle odpovědných míst v členění podle rozpočtové skladby
  - informativní část rozpočtu města Třeboně na rok 2014, která obsahuje
  o informace o tvorbě a použití fondů v roce 2014
  o přehled kapitálových výdajů
  o specifikaci kapitálových příjmů ORJ 800
  o přehled k příspěvkům a dotacím přidělovaných z rozpočtu města v oblasti kultury
  a cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví a pro ostatní
  činnosti
  Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2014 dne 27.11.2013 a Usnesením č. 892/2013-96 jej
  doporučila zastupitelstvu města schválit:
  Usnesení RM č. 892/2013-96:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  1) rozpočet na rok 2014 vč. peněžních fondů jako přebytkový v členění na odpovědná místa a odvětvově
  dle oddílů rozpočtové skladby v těchto objemech:
  celkové příjmy rozpočtu ve výši 287.054.810,00 Kč
  financování ve výši - 43.503.420,00 Kč
  celkové zdroje ve výši 243.551.390,00 Kč
  běžné výdaje ve výši 171.010.960,00 Kč
  kapitálové výdaje ve výši 72.540.430,00 Kč
  celkové výdaje rozpočtu ve výši 243.551.390,00 Kč Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 12
  2) závazné ukazatele rozpočtu, jak jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2013 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v návrhu
  rozpočtu,
  4) zmocnění pro radu města pro rok 2013 k provádění rozpočtových opatření v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací, příspěvků, grantů (transferů), které
  budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky
  5.000.000,00 Kč,
  c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  d) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2014 na úřední desce a předložit materiál
  na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek – návrh rozpočtu podpořit nemohu, je to návrh, který vychází ze shody v radě, ale bohužel
  nedošlo ke konsenzu mezi návrhem mým a radou, protože jsem opět toho názoru, že investice do TS je
  zbytná investice, která může rok až tři roky počkat. Určitě by sběrový dvůr, který tam byl postaven, netrpěl
  nějakým zastaráním. V této době by se mělo významněji investovat do lázní z toho důvodu, že lázně
  potřebují investice na svůj rozvoj a zajištění konkurenceschopnosti. Dále v rozpočtu postrádám takové
  záležitosti jako je např. výstavba sociálního bydlení a záležitosti kolem sociálních bytů, stejně tak je velmi
  významné, že díky zamýšleným investicím, které tam jsou, jsou omezovány i výdaje do místních částí.
  Osobně jsem se vždy snažil, aby místní části byly úměrně financovány. V návrhu rozpočtu tuto úměru
  nevidím. To samé je i záležitost nedostatečné situace ve financování lázeňství. Osobně jsem byl názoru,
  abychom snížili nájemné lázním minimálně o 5 možná 10 mil. Kč. Lázně se potřebují dostat z toho šoku,
  který zažívaly v letošním roce. V rozpočtu zároveň schází i dotované stavby, na které město zároveň získává
  dotace. Jedná se např. o Dům Štěpánka Netolického a dotace 15 mil. Kč.
  Mgr. Marie Florianová – vadí mi, že rozpočet je tak napnutý. Seškrtalo se, co šlo. Myslím, že to ale bylo na
  úkor dobrých věcí. Zmínila, že V loňském roce se Lázně Aurora platily 45 mil. Kč do městské pokladny, letos
  to bylo 51 mil. Kč. Poukázala na to, že lázně jsou jedinou společností, která pro město přináší takové zisky.
  Pokud bychom to vzali na počet zaměstnanců, tak každý zaměstnanec Aurory letos přinesl do rozpočtu
  města svojí prací 150.000,00 Kč. Každý zaměstnanec Bertiných lázní přinesl do rozpočtu města v letošním
  roce, i když se Bertiným lázním snížil pronájem městu o 15 mil. Kč, 58.800,00 Kč. Jaký jiný podnik může mít
  město, než lázně, které mu přináší takovéto zisky a přesto v rozpočtu do lázní nedává nic? Je to smutné,
  protože Berta nebude konkurenceschopná. V době, kdy je 50 % klientely hrazeno ze zdravotních pojišťoven,
  jsme na tom pořád ještě dobře. Dělá se všechno pro to, aby do lázní lidé jezdili a aby se co nejvíce vydělalo.
  Když se podíváme na to, jaká je obsazenost lázní v ČR, tak jsou na tom městské slatinné lázně ještě dobře.
  Je opravdu škoda, že se Berta nepodpoří, protože jinak nebude konkurenceschopná. Do Berty prší střechou,
  v zimním období, až se začne srážet vlivem teploty na vikýřích, které jsou ve stropech, voda, tak tam poletí
  proudy vody a je to pro ostudu. Když klient navštíví Lázně Aurora, už se nechce do Bertiných lázní vracet.
  Lázně Aurora by si také zasloužily nějaké peníze. Také nejsou podporovány investice, které by vzešly
  z evropských fondů, tzn. např. kulturní akce jako Dům Štěpánka Netolického. Seškrtaly se školy, nepočítá se
  se soc. bydlením, je také vyškrtaná oprava komunikací.
  pan Vladimír Janíček – připomněl, že na minulém jednání zastupitelstva města byla schválena investice do
  správní budovy Technických služeb a zároveň i do rozvoje a přesunu společnosti. V současné době se i
  vedení společnosti rozhodlo, že chce investovat vlastní finanční prostředky, které má připraveny na své
  investice a investovat zčásti do dalšího rozvoje a výstavby další budovy autodílny.
  MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Houdek
  PaedDr. Jan Váňa – informoval o tom, že by chtěli předložit návrhy a pokud by se našla shoda a zařadily se
  položky a změny, které navrhují, tak by rádi rozpočet podpořili.
  pan Zdeněk Mráz – pro návrhy opozice za sebe hlasovat nebude, protože by se rozbouralo něco, co se
  měsíce připravovalo.
  Paeddr. Jan Váňa, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, Ing. Milan Hlásek
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – upozornil na to, že je škoda, že opozice materiál neposkytla dříve, tzn. v rámci
  lhůty, kdy rozpočet visel. Mohli bychom se tím zabývat a možná bychom v některých věcech našli řeč.
  paní Anna Kahounová – vznesla dotazy na některé položky v rozpočtu. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 13
  Ing. Alena Baštová, Ing. Jiří Houdek, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Bc. Eva Dytrichová, Ing.
  Jaroslav Kubal, pan Vladimír Janíček, Ing. Milan Hlásek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal
  Bc. Petr Michal, Ing. Jiří Houdek, pan Zdeněk Mráz, pan Jan Makovička
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – seznámil zastupitele s navrhovanými změnami v rozpočtu na rok 2014.
  Ing. Jiří Houdek
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – seznámil zastupitele s výsledky jednání finančního výboru nad rozpočtem 2014.
  - odchody a příchody: 18:39 Kahounová – odchod – počet 23
  18:41 Kahounová – příchod – počet 24
  18:48 Neužil – odchod – počet 23
  18:48 Korda – odchod – počet 22
  18:51 Korda – příchod – počet 23
  18:52 Neužil – příchod – počet 24
  18:59 Elexhauser – odchod – počet 23
  19:01 Florianová – odchod – počet 22
  19:03 Elexhauser – příchod – počet 23
  19:04 Florianová – příchod – počet 24
  19:18 Kahounová – odchod – počet 23
  19:19 Kohout – odchod – počet 22
  19:20 Kohout – příchod – počet 23
  19:21 Kahounová – příchod – počet 24

  Návrh na doplnění a změnu rozpočtu od doc. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.

  Pozměňovací návrh:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  navržené změny rozpočtu na rok 2014 v uvedeném přehledu:
  návrh RM
  v tis. Kč
  konečný návrh
  v tis. Kč
  Dopravní obslužnost 600 100
  Hubení komárů 100 200
  TS smlouva – čištění města 2 840 2 340
  Nebytové prostory – ostatní
  služby, revize
  600 300

  Zázemí pro tenisový klub 600 2 000
  Sportovní areál - tribuna, travnatá
  plocha
  15 000 8 000
  Bertiny lázně – investice 1 000 5 000
  Bytové prostory – technické
  zhodnocení
  500 1 500
  Administrativní budova TS 12 100 6 100
  Venkovní bazén 7 000
  Oprava ulice Boženy Němcové 3 863
  Chodník Sportovní ulice 1 500
  Veřejné prostranství Palackého
  nám.
  1 500
  Zábradlí u Budějovické brány 1 000
  Tiskové konference, P.R. +
  marketing
  90 190
  Poplatek za provoz,
  shromaždování a odstr. kom.
  odpadu
  4 200 3 800
  Pronájem - nebytové prostory –
  Bertiny lázně
  10 000 15 000
  Pronájem – pozemky – TLR 500 1 000
  Audit – přezkum hospodaření 163 0
  Odbor kultury – běžné výdaje 7 330 5 730
  MěPo – běžné výdaje 7 954 7 654
  Změny v příjmové i výdajové části jsou e výši 21.830.000,00 Kč, tedy rozpočtově neutrální.
  Příloha: Změny v návrhu rozpočtu města na rok 2014 předložené doc. RNDr. Jiřím Masojídkem, CSc. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 14
  Výsledek hlasování:
  Pro: 6 Proti: 10 Zdrželi se: 8
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 148/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2014 vč. peněžních fondů jako přebytkový v členění na odpovědná místa a odvětvově
  dle oddílů rozpočtové skladby v těchto objemech:
  celkové příjmy rozpočtu ve výši 287.054.810,00 Kč
  financování ve výši - 43.503.420,00 Kč
  celkové zdroje ve výši 243.551.390,00 Kč
  běžné výdaje ve výši 171.010.960,00 Kč
  kapitálové výdaje ve výši 72.540.430,00 Kč
  celkové výdaje rozpočtu ve výši 243.551.390,00 Kč
  2) závazné ukazatele rozpočtu, jak jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2014 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v návrhu
  rozpočtu,
  4) zmocnění pro radu města pro rok 2014 k provádění rozpočtových opatření v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací, příspěvků, grantů (transferů), které
  budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky
  5.000.000,00 Kč,
  c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  d) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 8 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Doplnění usnesení ZM č. 89/2013 týkajího se prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Doplnění Usnesení ZM č. 89/2013-27 týkajícího se prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice
  západ.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na zák...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Doplnění Usnesení ZM č. 89/2013-27 týkajícího se prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice
  západ.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č.864/2013-95 ze dne 20.11.2013
  k projednání revokaci a doplnění usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 týkající se prodeje pozemků,
  příp. jejich částí, p. č. KN 1643/2, p. č. KN 1643/3, p. č. KN 1643/19, p. č. KN 1643/18, p. č. KN 1643/1, vše
  v k. ú. Břilice. Pozemky se nachází v lokalitě ZTV Břilice západ. Dne 04.11.2013 zastupitelstvo města na
  svém jednání projednalo výsledek zveřejněného záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ
  a rovněž možnost zrušení či doplnění usnesení ZM č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013. ZM Usnesením
  č. 121/2013-28 ze dne 04.11.2013 zrušilo obálkovou soutěž ze dne 15.10.2013. Ve věci možnosti zrušení,
  příp. doplnění, Usnesení č. 89/2013-27 nepřijalo žádné usnesení. Z toho vyplývá, že platí původní usnesení
  ZM o schválení záměru prodeje stavebních pozemků bez možnosti odstoupení města Třeboně od
  uzavřených kupních smluv. Náklady na vybudování infrastruktury v zájmové lokalitě jsou počítány ve výši
  cca 10.000.000,00 Kč. V případě, že by došlo k prodeji byť jediného pozemku, muselo by město
  infrastrukturu vybudovat. Z uvedeného důvodu je celý případ opětovně předložen orgánům obce
  k projednání.
  Vývoj případu: Dne 09.09.2013 přijalo ZM své Usnesení č. 89/2013-27, kterým schválilo zveřejnění záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ za podmínky, že nabídková cena byla vyhlášena v min. částce
  1.600,00 Kč/m2
  , kupní cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy kupujícím.
  Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne rozhodnutí ZM o prodeji pozemku. Byla stanovena
  podmínka, že pokud město Třeboň nevybuduje k zájmovým pozemkům infrastrukturu do 30.06.2015, má
  kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.
  V době zveřejnění záměru prodeje byla podána pouze jedna nabídka, a to nabídka Bc. Ladislava Kubeše.
  Vzhledem k podání pouze jedné nabídky byl celý případ projednán s právníkem města JUDr. Hájkem, který
  doporučil orgánům obce zrušit obálkovou soutěž ze dne 15.10.2013 a doplnit další podmínky do usnesení
  zastupitelstva města týkajících se možnosti odstoupení města od uzavření kupních smluv, např. že město
  má právo od smluv odstoupit, pokud se neprodá ¾ pozemků do určitého termínu apod. Co se týká možných
  sankcí, které by mohli kupující požadovat od města, pokud odstoupí od smlouvy z důvodu nevybudování inž.
  sítí, uvedl: Kupující mohou požadovat úrok z peněz, které zaplatili jako kupní cenu městu, dále náklady za již
  vyhotovené projektové dokumentace apod. V návaznosti na vyjádření JUDr. Hájka odbor finanční
  a majetkový navrhuje, aby vybudování infrastruktury v dané lokalitě bylo realizováno až v případě prodeje
  8 pozemků z celkových 11 (schválených pod body a) až k) Usnesení ZM ze dne 09.09.2013) do termínu
  31.10.2014 (tj. do termínu uzavření kupních smluv). V případě schválení této varianty navrhuje ORI
  revokovat původní termín dokončení výstavby infrastruktury, který byl při schválení záměru v září 2013
  stanoven na 30.06.2015, a to na 31.10.2015 (viz bod II. návrhu na usnesení). Dále OFM navrhl orgánům
  obce doplnit usnesení zastupitelstva města o ustanovení, že město Třeboň má právo od uzavřených smluv
  odstoupit do určitého termínu (např. do zahájení stavebních prací na budování infrastruktury apod.), pokud
  nedojde k uzavření kupních smluv na minimálním počtu pozemků, záměr jejichž prodeje bude zveřejněn.
  ORI navrhl stanovit termín do 31.10.2014. Dle připomínky odboru rozvoje a investic by dále bylo vhodné
  zřídit mezi kupujícím a městem Třeboň věcné břemeno pro město Třeboň v právu vstupu a vjezdu za účelem
  vybudování infrastruktury. Věcné břemeno by bylo zřízeno bezúplatně na dobu určitou do 31.10.2015, než
  město infrastrukturu vybuduje.
  Informace ke stavebním parcelám:
  1) uvedené stavební parcely budou připojeny na:
  - splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci ukončenou na stavební parcele těsně za hranicí veřejné
  komunikace. Přípojky budou zaslepeny. Přípojka dešťové kanalizace bude opatřena kontrolní šachtou, Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 16
  - vodovodní přípojku. Vodovodní přípojka bude ukončena na stavební parcele těsně za hranicí veřejné
  komunikace a ukončena uzavíracím ventilem (vodoměrnou šachtu vybuduje stavebník vlastním nákladem),
  - plynovodní přípojku – na hranici parcely pro výstavbu rodinného domu bude umístěna skříň s hlavním
  uzávěrem plynu,
  - elektropřípojku – na hranici parcely pro výstavbu rodinného domu bude umístěn pilíř s kabelovou skříní NN,
  elektroměrnou skříní.
  2) připojení na rozvody el. energie bude realizováno spol. E.ON do 17 měsíců od podpisu smlouvy
  ("Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12069725", uzavřena
  18.09.2013, řeší připojení 14 odběrných míst - plánovaných RD). Tato smlouva je nutná podepsat pro vydání
  územního rozhodnutí a stavebního povolení. Provozovatel se zavazuje připojit zařízení žadatele do 17
  měsíců od uzavření této smlouvy. Podíl žadatele na oprávněných nákladech je 175.000,00 Kč, 87.500,00 Kč
  bylo zaplaceno 30.09.2013 (do 15 dnů od uzavření smlouvy), doplatek 87.500,00 Kč musí být uhrazen do
  9 měsíců od uzavření smlouvy.
  3) ve zpracované studii je plánováno 14 parcel, avšak parcely uvedené pod č. 1+2, 3+4 a 9+10 jsou
  schváleny k prodeji jako celky (dvojparcely). Z toho vyplývá, že město nabízí k prodeji pouze 11 stavebních
  parcel. Na pozemcích uvedenými pod čísly 1+2, 3+4, 9+10 studie je možno v souladu s územním plánem
  umístit dvojdomky (pozn. nemusí se jednat o totožné stavby) nebo rodinné domy. Tato informace byla
  uvedena i v oznámení při zveřejňování záměru prodeje.
  4) při prodeji pozemků v lokalitě ZTV k Břilicím („Na Číně“) byla kupní cena stanovena ve výši 1.500,00
  Kč/m2
  a skládala se z částky 400,00 Kč/m2 za pozemek a 1.100,00 Kč/m2 za vybudovanou infrastrukturu.
  Kupní cena v lokalitě ZTV Břilice západ je navrhována ve výši 1.600,00 Kč/m2
  . Cena se bude skládat z ceny
  za pozemek ve výši 400,00 Kč/m2
  a ceny za vybudovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00 Kč/m2
  . Náklady na
  vybudování infrastruktury oproti lokalitě Na Číně jsou vyšší o 100,00 Kč/m2
  z důvodu, že bude nutno provést
  hrubé terénní úpravy celé plochy (srovnání povrchů, navážka zeminy apod.).
  Přehled přijatých usnesení:
  Zastupitelstvo města svým Usnesením č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ a to:
  a) částí pozemků p. č. KN 1643/19, p. č. KN 1643/18 o celkové výměře cca 403,40 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „1“) a části p. č. KN 1643/18 o výměře cca 357,17 m2
  (v přiložené studii označeno jako
  č. „2“), vše v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00
  Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  b) části pozemku p. č. KN 1643/18 o výměře cca 332,69 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „3“) a části
  p. č. KN 1643/18 o výměře cca 389,41 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „4“) v k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  c) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 579,90 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „5“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  d) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 520,51 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „6“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  e) částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 602,81 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „7“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  f) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 494,88 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „8“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2
  a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  g) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300,86 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „9“) a části
  p. č. KN 1643/1 o výměře cca 321,19 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „10“), vše v k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  h) částí pozemku p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 864,58 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „11“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  i) částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 788,16 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „12“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  j) částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 1 310,67 m2 (v přiložené studii
  označeno jako č. „13“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  k) částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 684,98 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „14“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 17
  Nabídková cena pro jednotlivé parcely bude stanovena obálkovou metodou, když minimální nabídková cena
  bude ve výši 1.600,00 Kč/m2
  . Cena se bude skládat z ceny za budovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00
  Kč/m2
  vč. DPH a z minimální ceny za pozemek ve výši 400,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude uhrazena nejpozději
  do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne
  rozhodnutí ZM o prodeji pozemku. Pokud město Třeboň nevybuduje k zájmovým pozemkům infrastrukturu
  do 30.06.2015, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým Usnesením č. 779/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  III. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 týkající se schválení záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Zastupitelstvo města svým Usnesením č. 121/2013-28 ze dne 04.11.2013:
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým Usnesením č. 864/2013-95 ze dne 20.11.2013:
  I. schvaluje
  zrušení části Usnesení rady města č. 779/2013-93 ze dne 23.10.2013 bod III. týkající se zrušení usnesení
  zastupitelstva města o schválení záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  revokaci části Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 bodu I., kdy se v poslední
  větě mění termín z „…30.06.2015…“ na „…31.10.2015…“.
  III. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  doplnění Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 bodu I., kdy se za poslední větu
  vkládá text: „Prodávající město Třeboň má právo od uzavřených kupních smluv odstoupit, pokud do
  31.10.2014 nedojde k uzavření kupních smluv minimálně na 8 prodávaných pozemků z 11 pozemků
  uvedených pod písmeny a) až k), záměr jejichž prodeje bude zveřejněn. Kupní smlouvy budou uzavřeny za
  podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene na dobu určitou do 31.10.2015 v právu vstupu a vjezdu za
  účelem vybudování infrastruktury ve prospěch města Třeboň“.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, pan Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 20:11 Jenisová – odchod – počet 20
  20:14 Jenisová – příchod – počet 21
  20:15 Elexhauser – příchod – počet 22
  20:15 Masojídek – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 150/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci části Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 bodu I., kdy se v poslední
  větě mění termín z „…30.06.2015…“ na „…31.10.2015…“.
  II. schvaluje
  doplnění Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 bodu I., kdy se za poslední větu
  vkládá text: „Prodávající město Třeboň má právo od uzavřených kupních smluv odstoupit, pokud do
  31.10.2014 nedojde k uzavření kupních smluv minimálně na 8 prodávaných pozemků z 11 pozemků
  uvedených pod písmeny a) až k), záměr jejichž prodeje bude zveřejněn. Kupní smlouvy budou uzavřeny za Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 18
  podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene na dobu určitou do 31.10.2015 v právu vstupu a vjezdu za
  účelem vybudování infrastruktury ve prospěch města Třeboň“.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 903/2013-97 ze dne...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 903/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku p. č. KN 1897/155
  o výměře 94 m2
  v k. ú. Třeboň. Ten nabízí za pozemek částku 400,00 Kč/m2
  , tj. částku 37.600,00 Kč.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx koupil na základě obálkové soutěže sousední pozemek p. č. KN 1897/166 v k. ú.
  Třeboň za částku 1.665,00 Kč/m2
  za účelem výstavby rodinného domu. Tato částka byla „vysoutěžena“,
  když minimální nabídková cena byla stanovena ve výši 1.500,00 Kč/m2
  a skládala se z částky 400,00 Kč/m2
  -
  cena pozemku a z částky 1.100,00 Kč/m2
  – cena ZTV.
  Informace o pozemcích:
  Pozemky ve vlastnictví města:
  Pozemek p. č. KN Výměra v m
  2
  1897/155 94
  1897/156 271
  1897/157 25
  1897/150 155
  1897/152 153
  Celkem 604
  Pozemky ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx:
  Pozemky p.č. KN Výměra v m
  2

  1897/154 288
  1897/162 109
  1897/164 307 Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 20
  1897/69 320
  1897/149 110
  1897/146 246
  1897/147 157
  Celkem 1537
  Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá k prodeji připomínek. Odbor rozvoje a investic
  s prodejem nesouhlasí, městem vlastněný pozemek lze v budoucnu použít k pozemkovému vyrovnání
  s vlastníkem pozemků v uvedené lokalitě (xxxxxxxxxxxxxxxxx). Toto vyrovnání by umožnilo dotvořit tyto dvě
  dnes oddělené lokality výstavby ZTV do jednotné podoby dle původního záměru a tím i vytvořit předpoklad
  pro další rozšíření výstavby na pozemcích města za meliorační strouhou. Ing. Vaclík uvádí, že pozemek by
  asi bylo možné prodat, nicméně město by potom ztratilo zřejmě možnost smysluplného využití prodeje
  pozemku p. č. KN 1897/156 a 1897/157 v případě, že pan Hrnčíř by v budoucnu nespolupracoval na
  společném řešení. Pro budoucí jednání je pro město vhodnější, když xxxxxxxxxxxxxx bude mít z obou stran
  městský pozemek. Na základě vyjádření odboru rozvoje a investic a vyjádření Ing. Vaclíka se odbor finanční
  a majetkový přiklání k názoru neprodat pozemek p. č. KN 1897/155 do doby vyřešení majetkového
  vyrovnání se sousedním vlastníkem pozemků, xxxxxxxxxxxxxx.
  Rada města svým Usnesením č. 903/2013-97 ze dne 04.12.2013:
  Rada města Třeboně
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  záměr prodeje pozemku p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, pan Zdeněk Mráz, prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
  - odchody a příchody: 20:25 Kahounová – odchod – počet 21
  20:26 Kohout – odchod – počet 20
  20:28 Matuška – příchod – počet 21
  20:30 Kohout – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 152/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  záměr prodeje pozemku p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 3 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře 9 m² v k. ú. Břilice. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Prodej části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře 9 m2
  v k. ú. Břilice.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 862/2013-95 ze dne 20...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Prodej části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře 9 m2
  v k. ú. Břilice.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 862/2013-95 ze dne 20.11.2013
  k projednání žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře cca 10 m2
  v k. ú. Břilice. Zájmová
  část pozemku slouží jako vjezd do nemovitosti čp. 137, která je v podílovém spoluvlastnictví žadatelů. Na
  základě Usnesení zastupitelstva města č. 82/2013-27 ze dne 09.09.2013 byl ve dnech 18.09.2013 -
  03.10.2013 zveřejněn záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře cca 10 m2
  v k. ú. Břilice.
  V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, námitka ani připomínka. Původní žadatelé písemně
  potvrdili, že jejich zájem o odkoupení zájmové části pozemku i nadále trvá za podmínek schválených
  usnesením ZM. Zároveň bylo požádáno o vyhotovení geom. plánu, který přesně zaměřil prodávanou část
  pozemku. Geom. plán byl dodán dne 06.11.2013 a neprodleně je celý případ předložen k projednání
  orgánům obce.
  Pro informaci:
  1) ZM svým Usnesením č. 165/2012-20 ze dne 29.10.2012 schválilo prodej předzahrádek v ul. Ke Hřišti
  v Břilicích do vlastnictví vlastníků přilehlých nemovitostí. Záměr prodeje byl schválen na prodej pouze
  předzahrádek, nikoliv vjezdů do nemovitostí, tak jako tomu bylo v roce 2008. Dle právníka města JUDr.
  Hájka mají vlastníci nemovitostí ze zákona zaručen přístup do svých nemovitostí z veřejné komunikace,
  město je nemůže nutit k odkoupení vjezdů.
  Zastupitelstvo města svým Usnesením č. 165/2012-20 ze dne 29.10.2012:
  I. schvaluje
  a) prodej pozemku p. č. KN 1637/18 o výměře 69 m2
  v k. ú. Břilice, do společného jmění manželů
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude
  zaplacena na účet města do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se
  sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle zákona.
  Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických
  služeb.
  b) prodej pozemků č. KN 1637/22 o výměře 8 m
  2 a p. č. KN 1637/23 o výměře 17 m2
  , vše v k. ú. Břilice, do
  vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena
  bude zaplacena na účet města do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady
  spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle
  zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním
  právnických služeb.
  c) prodej pozemků KN 1634/2 o výměře 51 m2
  , p. č. KN 1634/3 o výměře 42 m2
  , p. č. KN 1634/9 o výměře
  16 m2
  , vše v k. ú. Břilice, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,00
  Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena na účet města do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí
  veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu
  bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  d) prodej pozemků p. č. KN 1639/6 o výměře 14 m2
  a p. č. KN 1639/7 o výměře 10 m2
  , vše v k. ú. Břilice, do
  podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 24
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx když xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bude mít podíl na pozemku o velikosti 3/4,
  xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl o velikosti 1/4, za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena na účet
  města do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní
  smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní
  smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  e) prodej pozemků p. č. KN 1637/25 o výměře 11 m2 a p. č. KN 1638/28 o výměře 73 m2
  , vše v k. ú. Břilice,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena na účet
  města do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní
  smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní
  smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  2) v r. 2007 město Třeboň vyzvalo občany Třeboně a jeho místních částí, pokud si jsou vědomi, že užívají
  pozemky ve vlastnictví města, aby požádali o jejich odkoupení, příp. pronájem. V ul. Ke Hřišti na tuto výzvu
  zareagovali xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. V r. 2008 došlo k uzavření kupních smluv, kdy
  předmětem prodeje byly předzahrádky včetně vjezdů do jejich nemovitostí,
  3) v r. 2012 odbor finanční a majetkový oslovil opětovně vlastníky nemovitostí v ul. Ke Hřišti, aby si odkoupili
  užívané předzahrádky včetně vjezdů do nemovitostí (tak jako bylo prodáváno v r. 2008). V tomto smyslu byl
  předkládán radě města k projednání podklad o schválení záměru prodeje pozemků – tj. předzahrádek
  včetně vjezdu,
  4/ z důvodu, že v r. 2012 byl schválen záměr prodeje předzahrádky bez vjezdu v Přesece (OV Přeseka
  nesouhlasil s prodejem vjezdu do nemovitosti), rada města zvolila stejný postup i v ul. Ke Hřišti, tj. prodej
  pouze předzahrádek. Kupní smlouva byla uzavřena s těmito kupujícími xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  5) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kupní smlouvu na odkoupení pouze předzahrádky (tj. p. č. KN
  1639/6 a p. č. KN 1639/7) nepodepsali, požadují i odkoupení vjezdu, tak jako bylo odprodáváno v r. 2008.
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá z hlediska odboru k prodeji připomínky. Odbor rozvoje a investic
  nemá k prodeji připomínky. Ing. Vaclík uvádí: Prodávat bez vjezdů, když zahrádky zasahují do linie parcely
  komunikace, je neuvážené. Doporučuji obecně vjezdy prodávat na úroveň zahrádek, pokud tyto nezasahují
  do funkční části vozovky. Osadní výbor obce Břilice souhlasí a doporučuje prodej zájmové části pozemku
  žadatelům za stejných podmínek, jaké byly nastaveny a schváleny při prodejích ostatním žadatelům v dané
  lokalitě v minulosti (tj. v letech 2007 – 2008). Orgány obce schválily zveřejnění záměru prodeje zájmové části
  pozemku p. č. KN 1639/20 v k. ú. Břilice.
  Rada města svým Usnesením č. 525/2013-84 ze dne 17.07.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře cca 10 m2
  v k. ú. Břilice, do podílového
  spoluvlastnictví vlastníků sousedního pozemku p. č. KN st. 145, za cenu 100,00 Kč/m2
  , když výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  Zastupitelstvo města svým Usnesením č. 82/2013-27 ze dne 09.09.2013:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře cca 10 m2
  v k. ú. Břilice, do podílového
  spoluvlastnictví vlastníků sousedního pozemku p. č. KN st. 145, za cenu 100,00 Kč/m2
  , když výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým Usnesením č. 862/2013-95 ze dne 20.11.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře 9 m2
  (v geom. plánu č. 1116-155/2013 označeno jako p. č.
  KN 1639/27) v k. ú. Břilice, do podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Třeboň) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx když xxxxxxxxxxxxxx bude vlastníkem
  podílu o velikosti 3/4, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podílu o velikosti 1/4, za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude
  zaplacena na účet města do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se
  sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle zákona.
  Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických
  služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, pan Zdeněk Mráz, pan Vochoska, paní Jitka Filípková, Ing. Milan
  Hlásek, Bc. Petr Michal
  - odchody a příchody: 20:36 Psík – odchod – počet 23
  20:39 Psík – příchod – počet 24 Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 25
  20:39 Štěrbová – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 154/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře 9 m2
  (v geom. plánu č. 1116-155/2013 označeno jako p. č.
  KN 1639/27) v k. ú. Břilice, do podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx když xxxxxxxxxxxxxxxxx bude
  vlastníkem podílu o velikosti 3/4, xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu o velikosti 1/4, za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní
  cena bude zaplacena na účet města do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady
  spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle
  zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním
  právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m² (dle geometrického plánu č. 3430-604/2013 pozemek p. č. kn 1705/11) v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Prodej části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle geometrického plánu č. 3430-604/2013
  pozemek p. č. KN 1705/11) v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkl...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Prodej části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle geometrického plánu č. 3430-604/2013
  pozemek p. č. KN 1705/11) v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 905/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání žádost obchodní společnosti RENT Group s.r.o., IČ: 273 58 089 (Nerudova 957/7, Chomutov)
  o prodej části pozemku p. č. KN 1705/1 o výměře cca 254 m2
  v k. ú. Třeboň. Zájmový pozemek těsně
  navazuje na pozemky ve vlastnictví žadatele. Společnost má záměr vybudovat v dané lokalitě obchodní
  dům. Zásobovací vjezd do obchodního domu je plánován z Jiráskovy ulice. Společnost nechala vypracovat
  geometrický plán na oddělení zájmové části pozemku. Ze stávajícího pozemku p. č. KN 1705/11 o celkové
  výměře 457 m2
  je dle GP č. 3430-604/2013 oddělen pozemek p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  , který
  v případě schválení orgánů obce bude ve vlastnictví společnosti RENT Group s.r.o. Zbývající část
  z původního pozemku p. č. KN 1705/11 (dle GP č. 3430-604/2013 pozemek p. č. KN 1705/13) o výměře 204
  m
  2
  zůstane ve vlastnictví města – GP je přílohou podkladového materiálu. Na základě Usnesení
  zastupitelstva města č. 116/2013-28 ze dne 04.11.2013 byl ve dnech 11.11.2013–26.11.2013 zveřejněn
  záměr prodeje předmětné části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  v k. ú. Třeboň, za cenu
  2.500,00 Kč/m2
  a za podmínek schválených zastupitelstvem města. Během zveřejnění společnost RENT
  Group s.r.o. potvrdila svůj záměr. Odb. úz. plán. a st. řádu uvedl, že s prodejem pozemku souhlasí. Odbor
  rozvoje a investic uvedl, že s prodejem souhlasí. Ing. Vaclík uvedl, že tento pozemek městu k ničemu
  neslouží, je možné jej prodat. Problematická by eventuálně mohla být hluková zátěž sousedních bytových
  domů – nedokáže posoudit.
  Rada města svým Usnesením č. 774/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  (když výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Třeboň, za cenu 2.500,00 Kč/m2
  . Kupní smlouva bude uzavřena za
  podmínek:
  1) kupující se zavazuje, že mezi zájmovou částí pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m
  2
  a pozemky
  p. č. KN 1704/1 a p. č. KN 1697/11, vše v k. ú. Třeboň zachová pruh o šíři 1 m (zůstane ve vlastnictví
  města), tak jak je vyznačen v přiložené mapce,
  2) kupující se zavazuje, že na zájmové části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  vybuduje na
  své náklady protihlukovou stěnu, která bude umístěna, tak jak je zakreslena v přiložené mapce. Protihluková
  stěna bude vybudována dle návrhu projektanta obchodního domu, když její návrh podléhá schválení odboru
  rozvoje a investic a odboru územního plánování a stavebného řádu MěÚ Třeboň. Protihluková stěna bude
  vybudována nejpozději do kolaudace obchodního domu, nejpozději však do 31.12.2015.
  Pokuta za porušení výše uvedených podmínek je stanovena v částce 200.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Zastupitelstvo města svým Usnesením č. 116/2013-28 ze dne 04.11.2013:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  (když výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Třeboň, za cenu 2.500,00 Kč/m2
  . Kupní smlouva bude uzavřena za
  podmínek:
  1) kupující se zavazuje, že mezi zájmovou částí pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  a pozemky
  p. č. KN 1704/1 a p. č. KN 1697/11, vše v k. ú. Třeboň zachová pruh o šíři 1 m (zůstane ve vlastnictví města)
  tak, jak je vyznačen v přiložené mapce, Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 26
  2) kupující se zavazuje, že na zájmové části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  vybuduje na
  své náklady protihlukovou stěnu, která bude umístěna tak, jak je zakreslena v přiložené mapce. Protihluková
  stěna bude vybudována dle návrhu projektanta obchodního domu, když její návrh podléhá schválení odboru
  rozvoje a investic a odboru územního plánování a stavebného řádu MěÚ Třeboň. Protihluková stěna bude
  vybudována nejpozději do kolaudace obchodního domu, nejpozději však do 31.12.2015.
  Pokuta za porušení výše uvedených podmínek je stanovena v částce 200.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým Usnesením č. 905/2013-97 ze dne 04.12.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle geometrického plánu č. 3430-604/2013
  pozemek p. č. KN 1705/11) v k. ú. Třeboň, obchodní společnosti RENT Group, s. r. o., IČ 27358089
  (Nerudova 957/7, Chomutov) za cenu 2.500,00 Kč/m2
  . Kupní smlouva bude uzavřena za podmínek:
  1) kupující se zavazuje, že mezi zájmovou částí pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle
  geometrického plánu č. 3430-604/2013 pozemek p. č. KN 1705/11) a pozemky p. č. KN 1704/1 a p. č. KN
  1697/11, vše v k. ú. Třeboň zachová pruh o šíři 1 m (zůstane ve vlastnictví města), tak jak je vyznačen
  v přiložené mapce podkladového materiálu,
  2) kupující se zavazuje, že na zájmové části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle geometrického
  plánu č. 3430-604/2013 pozemek p. č. 1705/11) vybuduje na své náklady protihlukovou stěnu, která bude
  umístěna, tak jak je zakreslena v přiložené mapce. Protihluková stěna bude vybudována dle návrhu
  projektanta obchodního domu, když její návrh podléhá schválení odboru rozvoje a investic a odboru
  územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň. Protihluková stěna bude vybudována nejpozději do
  kolaudace obchodního domu, nejpozději však do 31.12.2015. Pokuta za porušení výše uvedených
  podmínek je stanovena v částce 200.000,00 Kč.
  Kupní cena bude zaplacena do 90 dnů na účet města od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti
  bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  k poskytování právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Ing. Milan Hlásek, PaedDr. Jan Váňa, paní Jitka
  Filípková, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, Ing. Marie Košinová
  - odchody a příchody: 20:46 Štěrbová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 155/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle geometrického plánu č. 3430-604/2013
  pozemek p. č. KN 1705/11) v k. ú. Třeboň, obchodní společnosti RENT Group s.r.o., IČ: 273 58 089
  (Nerudova 957/7, Chomutov) za cenu 2.500,00 Kč/m2
  . Kupní smlouva bude uzavřena za podmínek:
  1) kupující se zavazuje, že mezi zájmovou částí pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle
  geometrického plánu č. 3430-604/2013 pozemek p. č. KN 1705/11) a pozemky p. č. KN 1704/1 a p. č. KN
  1697/11, vše v k. ú. Třeboň zachová pruh o šíři 1 m (zůstane ve vlastnictví města), tak jak je vyznačen
  v přiložené mapce,
  2) kupující se zavazuje, že na zájmové části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle geometrického
  plánu č. 3430-604/2013 pozemek p. č. 1705/11) vybuduje na své náklady protihlukovou stěnu, která bude
  umístěna, tak jak je zakreslena v přiložené mapce. Protihluková stěna bude vybudována dle návrhu
  projektanta obchodního domu, když její návrh podléhá schválení odboru rozvoje a investic a odboru
  územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň. Protihluková stěna bude vybudována nejpozději do
  kolaudace obchodního domu, nejpozději však do 31.12.2015. Pokuta za porušení výše uvedených
  podmínek je stanovena v částce 200.000,00 Kč.
  Kupní cena bude zaplacena do 90 dnů na účet města od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti
  bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  k poskytování právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 2 (jmenovitě: Váňa, Velemínský) Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemku p. č. KN 521/3 a p. č. kn 521/34 v k. ú. Břilice - Lokalita Gigant - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Prodej částí pozemků p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú. Břilice – lokalita Gigant. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 27
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupi...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Prodej částí pozemků p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú. Břilice – lokalita Gigant. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 27
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 906/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx společnosti London Finance
  and Investment Corporation a.s. (Rybná 669/4, Praha 1) o prodej částí pozemků v k. ú. Břilice v lokalitě Sídl.
  Gigant. Na základě Usnesení zastupitelstva města č. 118/2013-28 ze dne 04.11.2013 byl ve dnech
  11.11.2013 - 26.11.2013 zveřejněn záměr prodeje částí pozemků p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú.
  Břilice. V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, námitka ani připomínka. Společnost London
  Finance and Investment Corporation a.s. písemně potvrdila, že její zájem o odkoupení zájmových částí
  pozemků i nadále trvá za podmínek schválených usnesením ZM, xxxxxxxxxxxxxxxxx se nevyjádřili. Na
  základě podnětu ředitele společnosti Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o. došlo na podzim r. 2012 k místnímu
  šetření za účasti pana místostarosty, Ing. Vaclíka, pí Janečkové (za odbor ŽP), pí Němcové a pí Filípkové
  (za OFM) a p. Dvořáka (za TLR s.r.o.). Pan Dvořák poukazoval na skutečnost, že řadu let obyvatelé Sídl.
  Gigant užívají části městského pozemku p. č. KN 521/34 v k. ú. Třeboň, který je v katastru veden jako lesní
  pozemek. Při šetření došlo k označení prostoru, který by měl být vyjmut z lesních pozemků. Následně byly
  užívané části pozemku rozparcelovány dle GP a nabídnuty k odprodeji (příp. pronájmu) uživatelům.
  Z důvodu, že se jedná o lesní pozemek, bylo nutno pozemky vyjmout z pozemků plnících funkci lesa.
  Částečně se rozhodlo v pochybnostech. Tam, kde jsou na pozemku p. č. KN 521/34 postaveny zděné
  stavby (tj. pozemek pod stájí) nebo takové části pozemku, které skutečně splňují znaky lesa, dojde k vynětí
  za poplatek. Ten budou hradit kupující, příp. nájemci, zájmových pozemků. Dále bylo zjištěno, že někteří
  vlastníci nemovitostí mají připloceny ke svým domům i části pozemku p. č. KN 521/3 v k. ú. Břilice a užívají
  je jako zahradu. Ing. Vaclík zpracoval orientační zaměření užívaných částí městských pozemků. Dne
  06.03.2013 se uskutečnilo jednání na MěÚ, na němž byli vlastníci nemovitostí na Sídl. Gigant seznámeni se
  zaměřením a byly jim nabídnuty dvě varianty řešení, jak si mohou zlegalizovat užívání městských pozemků
  a to:
  1) odkoupení užívaných částí pozemků do svého vlastnictví. Části p. č. KN 521/34 splňující znaky lesa by
  byly odprodávány včetně porostu oceněného znaleckým posudkem a kupující by si hradili poplatky za vynětí
  pozemku z pozemků plnících funkci lesa,
  2) pronájem užívaných částí pozemků.
  Pro informaci:
  a) na části pozemku p. č. KN 521/34 (v geom. plánu označeno jako p. č. KN 521/99) je postavená stavba,
  která slouží jako stáj. Stavba není zapsána v katastru nemovitostí, je neznámého vlastníka. Po poradě
  s právníkem města JUDr. Hájkem byla tato skutečnost uvedena v záměru pronájmu. Dále byla stanovena
  podmínka, že si nájemce zajistí na vlastní náklady vyjmutí části pozemku p. č. KN 521/34 pod budovou
  (v GP označeno jako p. č. KN 521/99) z pozemků plnících funkci lesa.
  b) na částech pozemků p. č. KN 521/34, které jsou nyní předmětem prodeje, příp. pronájmu (tj. p. č. KN
  521/85, p. č. KN 521/86, p. č. KN 521/87, p. č. KN 521/88, p. č. KN 521/92, p. č. KN 521/96, p. č. KN 521/99,
  p. č. st. 541), se nenachází žádný lesní porost. Z tohoto důvodu nebyl na uvedené části pozemků
  zpracováván znalecký posudek na ocenění lesního porostu,
  c/ pozemky v GP označeny jako p. č. KN 521/85, p. č. KN 521/86 a p. č. KN 521/87 zůstanou v majetku
  města, nebudou předmětem prodeje ani pronájmu,
  d/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx neměli zájem o odkoupení
  zájmových částí užívaných pozemků (v GP označeno jako p. č. KN 521/93, p. č. KN 521/94, p. č. KN 521/95,
  p. č. KN 521/92 a p. č. KN 521/99), požádali pouze o pronájem. RM na svém jednání dne 04.11.2013 bude
  projednávat uzavření nájemních smluv na části užívaných pozemků.
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá k převodu, směně, příp. k pronájmu připomínek. Odbor
  upozorňuje na platnou stavební uzávěru, která znemožňuje další obytnou zástavbu v místě. Odbor rozvoje
  a investic nemá k prodeji, příp. pronájmu, připomínky. Ing. Vaclík uvádí: V lokalitě Sídl. Gigant město Třeboň
  asi nemá žádné zájmy, doporučuji prodej dle zájmu jednotlivých zúčastněných s ohledem na dopravní
  obslužnost a infrastrukturu. Osadní výbor obce Břilice souhlasí s prodejem, příp. pronájmem, zájmových
  částí pozemků. OV doporučuje při tvorbě geom. plánu řešení lokality Sídl. Gigant (s ohledem na požární
  bezpečnost, budoucí vývoj lokality, obslužnost lesního masiv a zájmy jiných než místních vlastníků
  dotčených území) vytvořit a zachovat základní systém dopravní obslužnosti a přístupnosti všech dotčených
  pozemků.
  Užívané části městských pozemků budou postupně zaměřovány po částech několika geometrickými plány
  zpracovanými Ing. Vaclíkem. Prodej první části zájmové lokality je nyní projednáván. Další části uvedené
  lokality budou postupně předkládány k projednání orgánům obce až po vyhotovení geometrických plánů.
  Rada města svým Usnesením č. 773/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 151 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013
  označeno jako p. č. KN 521/91) v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníkům budovy čp. 159.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  1) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 54 m2 a 71 m2 (v geom. plánu č. 1107-
  51/2013 označeno jako p. č. KN 521/89 a p. č. KN 521/90) a části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 186 Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 28
  m
  2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/88), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00
  Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 160.
  2) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 49 m2 a 60 m2 (v geom. plánu č. 1107-
  51/2013 označeno jako p. č. KN 521/97 a p. č. KN 521/98) a částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 222
  m
  2 a 25 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/96 a st. KN 541), vše v k. ú. Břilice,
  za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 156, za podmínky, že si kupující na vlastní náklady zajistí vynětí
  předmětné části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 25 m2 (v GP označeno jako p. č. st. KN 541) z pozemků
  plnících funkci lesa.
  III. schvaluje
  1) zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 139 m
  2
  (v geom. plánu č. 1107-
  51/2013 označeno jako p. č. KN 521/95), v k. ú. Břilice, vlastníku budovy čp. 157, za cenu 9,00 Kč/m2
  /rok, na
  dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Zájmová část pozemku bude užívána jako zahrada.
  2) zveřejnění záměru pronájmu částí pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 32 m2
  a 59 m2
  (v geom. plánu č.
  1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/93 a p. č. KN 521/94), části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře
  314 m2 a 90 m2
  (v geom. plánu č. 1107-51/2013. označeno jako p. č. KN 521/92 a p č. KN 521/99), vše
  v k. ú. Břilice, vlastníku budovy čp. 158, za cenu 9,00 Kč/m2
  /rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní
  lhůtou. Smlouva bude uzavřena za podmínky, že si nájemce zajistí na vlastní náklady vynětí části pozemku
  p. č. KN 521/34 (v GP označeno jako p. č. KN 521/99) z pozemků plnících funkci lesa. Na části pozemku
  p. č. KN 521/34 (v GP označeno jako p. č. KN 521/99) se nachází budova neevidovaná v katastru
  nemovitostí, neznámého vlastníka. Pozemky označené v geom. plánu jako p. č. KN 521/92, p. č. KN 521/93
  a p. č. KN 521/94 budou užívány jako zahrada.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Zastupitelstvo města svým Usnesením č. 118/2013-28 ze dne 04.11.2013:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 151 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013
  označeno jako p. č. KN 521/91) v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníkům budovy čp. 159.
  II. schvaluje
  1) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 54 m2 a 71 m2 (v geom. plánu č. 1107-
  51/2013 označeno jako p. č. KN 521/89 a p. č. KN 521/90) a části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 186
  m
  2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/88), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00
  Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 160.
  2) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 49 m2 a 60 m2 (v geom. plánu č. 1107-
  51/2013 označeno jako p. č. KN 521/97 a p. č. KN 521/98) a částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 222
  m
  2 a 25 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/96 a st. KN 541), vše v k. ú. Břilice,
  za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 156, za podmínky, že si kupující na vlastní náklady zajistí vynětí
  předmětné části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 25 m2 (v GP označeno jako p. č. st. KN 541) z pozemků
  plnících funkci lesa.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým Usnesením č. 906/2013-97 ze dne 04.12.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 151 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č.
  KN 521/91) v k. ú. Břilice, do vlastnictví manželů Karla a Marie Studených (Sídl. Gigant 159, Břilice, Třeboň),
  za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
  Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
  z převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem
  Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej části pozemku KN 521/3 o výměře 54 m2
  , 71 m2
  , 49 m2 a 60 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013
  označeno jako p. č. KN 521/89, p. č. KN 521/90, p. č. KN 521/97 a p. č. KN 521/98), části pozemku p. č. KN
  521/34 o výměře 186 m2
  , 222 m2 a 25 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/88,
  p. č. KN 521/96 a st. KN 541), vše v k. ú. Břilice, do vlastnictví společnosti London Finance and Investment
  Corporation, a. s., IČ 26031621 (Rybná 669/4, Praha 1), za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena
  na účet města do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující si zajistí na vlastní náklady, nejpozději do 90
  dnů od rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji pozemku p. č. KN st. 541 v k. ú. Břilice, vynětí tohoto
  pozemku z pozemků plnících funkci lesa. Kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí až po
  zaplacení kupní ceny a po vynětí pozemku p. č. st. KN 541 z pozemků plnících funkci lesa. Kupující hradí
  veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu
  bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 29
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová, pan Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 20:57 Janíček – odchod – počet 23
  20:57 Váňa – odchod – počet 22
  20:57 Hlásek – odchod – počet 21
  20:59 Janíček – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 156/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 151 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č.
  KN 521/91) v k. ú. Břilice, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
  Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
  z převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem
  Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. schvaluje
  prodej části pozemku KN 521/3 o výměře 54 m2
  , 71 m2
  , 49 m2 a 60 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013
  označeno jako p. č. KN 521/89, p. č. KN 521/90, p. č. KN 521/97 a p. č. KN 521/98), části pozemku p. č. KN
  521/34 o výměře 186 m2
  , 222 m2 a 25 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/88,
  p. č. KN 521/96 a st. KN 541), vše v k. ú. Břilice, do vlastnictví společnosti London Finance and Investment
  Corporation, a. s., IČ 26031621 (Rybná 669/4, Praha 1), za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena
  na účet města do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující si zajistí na vlastní náklady, nejpozději do 90
  dnů od rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji pozemku p. č. KN st. 541 v k. ú. Břilice, vynětí tohoto
  pozemku z pozemků plnících funkci lesa. Kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí až po
  zaplacení kupní ceny a po vynětí pozemku p. č. st. KN 541 z pozemků plnících funkci lesa. Kupující hradí
  veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu
  bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.

  21:01 Váňa – příchod – počet 23
  21:01 Hlásek – příchod – počet 24

  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 1 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Prodej bj č. 376/2 ul. Lidická Třeboň - Revokace usnesení - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Prodeje BJ č. 376/2, ul. Lidická, Třeboň – revokace usnesení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 870/2013-95 ze dne 20.11.2013
  ...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Prodeje BJ č. 376/2, ul. Lidická, Třeboň – revokace usnesení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 870/2013-95 ze dne 20.11.2013
  k projednání snížení minimální nabídkové ceny za prodej bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  )
  v budově č. p. 376 v ul. Lidická, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na
  pozemcích p. č. KN 809, p. č. KN 810/3 o velikosti 1061/5566 a prodeje pozemku p. č. KN 810/2 o výměře
  127 m2
  , vše v k. ú. Třeboň. Záměr prodeje BJ č. 376/2 v ulici Lidická, Třeboň byl opakovaně zveřejňován od
  října 2011, kdy byl v zastupitelstvu města schválen její prodej. Do současné doby na bytovou jednotku
  nebyla podána žádná nabídka. Dispozice bytové jednotky nevyhovuje současným nárokům na moderní Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 32
  bydlení. Vzhledem k tomu, že je potřeba do bytové jednotky investovat další finanční částky na její
  rekonstrukci, jeví se kupní cena jako vysoká. OFM přílohou přikládá vyjádření JUDr. Hájka.
  Přehled vývoje kupní ceny a schválení zveřejnění záměru prodeje předmětné BJ:
  Kupní cena Usnesení ZM týkající se prodeje BJ Zveřejnění
  2.300.000,00 Kč

  Usnesení ZM č. 211/2011-11 ze dne 03.10.2011 10.10.2011 – 15.11.2011
  05.12.2011 – 31.01.2012
  20.02.2012 – 17.04.2012
  1.950.000,00 Kč Usnesení ZM č. 92/2012-16 ze dne 14.05.2012
  (revokace týkající se kupní ceny)
  28.05.2012 – 31.07.2012
  19.11.2012 – 04.12.2012*
  2.148.780,00 Kč Usnesení ZM č. 97/2013-27 ze dne 09.09.2013 18.09.2013 – 15.10.2013

  * pozn.: v období od 03/2013 do 08/2013 uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového
  spoluvlastnictví pozemků p. č. KN 808 a p. č. KN 810, vše v k. ú. Třeboň
  Zastupitelstvo města svým Usnesením č. 97/2013-27 ze dne 09.09.2013:
  I. schvaluje
  zrušení Usnesení zastupitelstva města č. 211/2011-11 ze dne 03.10.2011 a č. 92/2012-16 ze dne
  14.05.2012, týkajících se prodeje bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  ) v budově č. p. 376
  v ulici Lidická, Třeboň.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  ) v budově č. p. 376 v ulici
  Lidická, Třeboň včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemcích p. č. KN
  809, p. č. KN 810/3 o velikosti 1061/5566 a prodeje pozemku p. č. KN 810/2 o výměře 127 m2
  , vše v k. ú.
  Třeboň. Prodej bude realizován formou obálkové metody, když minimální nabídková cena dle platného
  znaleckého posudku činí 2.148.780,00 Kč.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým Usnesením č. 870/2013-95 ze dne 20.11.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města
  revokaci části Usnesení zastupitelstva města č. 97/2013-27 ze dne 09.09.2013 bod II. týkající se prodeje
  bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  ) v budově č. p. 376 v ul. Lidická, Třeboň v části, „když
  minimální nabídková cena dle platného znaleckého posudku činí 2.148.780,00 Kč“ na „když minimální
  nabídková cena dle platného znaleckého posudku je z důvodu dlouhodobé neprodejnosti snížena na
  1.690.000,00 Kč“.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, paní Jitka Filípková, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., pan
  Josef Neužil
  - odchody a příchody: 21:11 Hadravová – odchod – počet 23
  21:11 Velemínský – odchod – počet 22
  21:15 Velemínský – příchod – počet 23
  21:15 Hadravová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 158/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci části Usnesení zastupitelstva města č. 97/2013-27 ze dne 09.09.2013 bod II. týkající se prodeje
  bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  ) v budově č. p. 376 v ul. Lidická, Třeboň v části, „když
  minimální nabídková cena dle platného znaleckého posudku činí 2.148.780,00 Kč“ na „když minimální
  nabídková cena dle platného znaleckého posudku je z důvodu dlouhodobé neprodejnosti snížena na
  1.690.000,00 Kč“.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - M. Hlásek připomínka - Hrozí podmáčení vozovky na Nádražní ulici.

  Datum: 16. 12. 2013

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – dotaz na Pravidla pro čestné občanství.
  Bc. Miluše Houdk...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – dotaz na Pravidla pro čestné občanství.
  Bc. Miluše Houdková Šímová – bude předloženo na RM.
  Ing. Milan Hlásek – vznesl připomínku na to, že chybí dopravní značka dej přednost v jízdě v Jiráskově ulici
  u Domu dětí.
  Ing. Marie Košinová – upozornila na to, že návštěvnost Třeboně klesla. Třeboň nemá turistům co nabídnout,
  chybí nápad, něco co jiná města nemají.
  paní Anna Kahounová – žádá předložení plnění smlouvy pozemků za Auroru.
  Ing. Jaroslav Kubal – nedostal dopis od TS.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – upozornil na potřebu údržby odvodňovací spáry na novém mostu. Vznesl
  připomínku k projektu modernizace učebny ZŠ Na Sadech.
  pan Kolík Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 52
  Ing. Milan Hlásek – upozornil na to, že hrozí podmáčení vozovky v Nádražní ulici.
  pan Petr Kohout, pan Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 22:45 Kahounová – odchod – počet 23
  22:47 Kahounová – příchod – počet 24

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 774/20...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 774/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání žádost obchodní společnosti RENT Group s.r.o., IČ: 273 58 089 (Nerudova 957/7, Chomutov)
  o prodej části pozemku p. č. KN 1705/1 o výměře cca 254 m2
  v k. ú. Třeboň. Zájmový pozemek těsně
  navazuje na pozemky ve vlastnictví žadatele. Společnost má záměr vybudovat v dané lokalitě obchodní
  dům. Zásobovací vjezd do obchodního domu je plánován z Jiráskovy ulice. Na zájmovém pozemku se
  nachází kabel NN a v bezprostřední blízkosti vodovod. OFM pro informaci sděluje, že společnost RENT
  Group s.r.o. v srpnu letošního roku žádala o prodej celého pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 457 m2

  v k. ú. Třeboň. Orgány obce níže uvedenými usneseními prodej neschválily.
  Rada města svým usnesením č. 574/2013-86 ze dne 17.08.2013:
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 457 m² v k. ú. Třeboň.

  Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 9
  II. schvaluje
  záměr společnosti RENT Group s.r.o., IČ: 273 58 089 (Nerudova 957/7, Chomutov) vybudovat v dané
  lokalitě obchodní dům v souladu s územním plánem za podmínky řešení dopravního napojení, zásobování
  a parkování z Jiráskovy ulice. K dalšímu umístění stavby v dané lokalitě se město Třeboň bude vyjadřovat
  v rámci územního řízení.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  Zastupitelstvo města svým usnesením č. 85/2013-27 ze dne 09.09.2013:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 457 m² v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Na základě toho podala společnost RENT Group s.r.o. novou žádost o prodej výše uvedené části zájmového
  pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  v k. ú. Třeboň. Společnost zároveň s uvedenou žádostí
  předložila návrh geometrického plánu, který řeší oddělení zájmové části pozemku. Z pozemku p. č. KN
  1705/11 o výměře 457 m2
  by byl dle GP oddělen pozemek p. č. KN 1705/11 o výměře 254 m2
  , který by
  v případě schválení orgánů obce byl ve vlastnictví společnosti RENT Group s.r.o. Zbývající část pozemku
  p. č. KN 1705/11 by byla dle GP označena jako pozemek p. č. KN 1705/13 o výměře 203 m2
  , který by zůstal
  ve vlastnictví města – návrh GP je přílohou podkladového materiálu. Odb. úz. plán. a st. řádu uvedl, že
  s prodejem pozemku souhlasí. Odbor rozvoje a investic uvedl, že s prodejem souhlasí. Ing. Vaclík uvedl, že
  tento pozemek městu k ničemu neslouží, je možné jej prodat. Problematická by eventuálně mohla být
  hluková zátěž sousedních bytových domů – nedokáže posoudit. OFM se přiklání k vyjádření příslušných
  odborů a navrhuje zájmovou část pozemku prodat dle návrhu GP za cenu 2.000,00 Kč/m2
  . Tato částka
  vychází z realizovaného prodeje pozemku p. č. KN 1038 v k. ú. Třeboň (Integrace klientů Pístina).
  Rada města svým usnesením č. 774/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m² (když výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Třeboň, za cenu 2.500,00 Kč/m². Kupní smlouva bude uzavřena za
  podmínek:
  1) kupující se zavazuje, že mezi zájmovou částí pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m² a pozemky
  p. č. KN 1704/1 a p. č. KN 1697/11, vše v k. ú. Třeboň zachová pruh o šíři 1 m (zůstane ve vlastnictví
  města),tak jak je vyznačen v přiložené mapce,
  2) kupující se zavazuje, že na zájmové části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m² vybuduje na
  své náklady protihlukovou stěnu, která bude umístěna, tak jak je zakreslena v přiložené mapce. Protihluková
  stěna bude vybudována dle návrhu projektanta obchodního domu, když její návrh podléhá schválení odboru
  rozvoje a investic a odboru územního plánování a stavebného řádu MěÚ Třeboň. Protihluková stěna bude
  vybudována nejpozději do kolaudace obchodního domu, nejpozději však do 31.12.2015.
  Pokuta za porušení výše uvedených podmínek je stanovena v částce 200.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – zásobování bude probíhat z Jiráskovy ulice, tudíž přes cyklostezku.
  Upozornil na to, že cyklisti ani chodci by neměli být omezováni.
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz, jakým způsobem bude pohlídaná protihluková stěna.
  Ing. Jiří Houdek – k přesné definici zatím nedošlo. Stěna by neměla být jen protihluková, ale také
  protiemisní.
  PaedDr. Jan Váňa – bylo by dobré, aby ve smlouvě byly sankce za nesplnění.
  pan Zdeněk Mráz – pokuta za nedodržení podmínek je stanovena v částce 200.000,00 Kč.
  PaedDr. Jan Váňa – upozorňuje na nízkou částku za sankce, navrhuje udat reálnou hodnotu, která by
  odpovídala hodnotě protihlukové stěny.
  Ing. Pavel Hajna – v rámci projektu jsme obdrželi protihlukovou studii, v níž je deklarováno, že nedojde
  k porušení hygienických limitů. Hluková stěna bude plnit ještě další funkce, aby do provozního dvora nebylo
  vidět, nic neulítávalo, dostali jsme výfukové zplodiny mimo sídliště, takže dominantní fce není hluková. Nemá
  cenu investora zrazovat, protože územním plánem je tato lokalita určena pro tento typ výstavby.
  - odchody a příchody: 18:10 Ďoubal – odchod – počet 22
  18:12 Ďoubal – příchod – počet 23 Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 10
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 116/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  (když výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Třeboň, za cenu 2.500,00 Kč/m2
  . Kupní smlouva bude uzavřena za
  podmínek:
  1) kupující se zavazuje, že mezi zájmovou částí pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  a pozemky
  p. č. KN 1704/1 a p. č. KN 1697/11, vše v k. ú. Třeboň zachová pruh o šíři 1 m (zůstane ve vlastnictví města)
  tak, jak je vyznačen v přiložené mapce,
  2) kupující se zavazuje, že na zájmové části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  vybuduje na
  své náklady protihlukovou stěnu, která bude umístěna tak, jak je zakreslena v přiložené mapce. Protihluková
  stěna bude vybudována dle návrhu projektanta obchodního domu, když její návrh podléhá schválení odboru
  rozvoje a investic a odboru územního plánování a stavebného řádu MěÚ Třeboň. Protihluková stěna bude
  vybudována nejpozději do kolaudace obchodního domu, nejpozději však do 31.12.2015.
  Pokuta za porušení výše uvedených podmínek je stanovena v částce 200.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 1 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2205/3 o výměře cca 169 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2205/3 o výměře cca 169 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 772/201...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2205/3 o výměře cca 169 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 772/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání žádost obchodní společnosti ŠTĚPÁN, s r.o., IČ: 430 05 667 (Krčská 33, Praha 4) o prodej
  části pozemku p. č. KN 2205/3 o výměře cca 169 m2
  v k. ú. Třeboň. Zájmová část pozemku přiléhá
  k pozemkům ve vlastnictví žadatele, na kterých má společnost povolenou stavbu dvou rodinných domů.
  Zájmová část pozemku by sloužila jako zahrada u rodinného domu, byla by zaplocena lehkým plotem a bylo
  by o ni řádně pečováno. OFM pro informaci sděluje, že pod zájmovým pozemkem vede kanalizační stoka,
  která je ve vlastnictví města Třeboň. Z tohoto důvodu bude součástí kupní smlouvy smlouva o zřízení
  věcného břemene v právu uložení, vedení a oprav kanalizační stoky ve prospěch města Třeboň a každého
  dalšího vlastníka kanalizační stoky. Odb. úz. plán. a st. řádu uvedl, že kolem stoky musí zůstat volný
  manipulační prostor pro její údržbu. Ke zbytkové části pozemku pak není z hlediska odboru připomínek – při
  zaměření předmětné části pozemku bude vypracován GP tak, aby byl v souladu s vyjádřením, tzn., že po
  oddělení předmětné části pozemku dojde k zachování dostatečného manipulačního prostoru pro údržbu
  stoky. Odbor rozvoje a investic uvedl, že k záměru prodeje v rozsahu předložené žádosti nemá připomínky.
  Pro kanalizaci je nutné zřídit věcné břemeno. Ing. Vaclík uvedl, že pozemek městu k ničemu neslouží, jako
  samostatná parcela je nevyužitelný. Pozemkem podle jeho názoru probíhá hlavní kanalizační sběrač
  vybudovaný začátkem 90. let. V případě prodeje zřídit dostatečné věcné břemeno vzhledem
  k charakteristice potrubí. OFM se přiklání k vyjádření příslušných odborů a navrhuje zájmový pozemek
  prodat. Pro informaci OFM uvádí, že pozemky v lokalitě Na Kopečku sloužící jako zahrada byly v minulosti
  prodávány za 150,00 Kč/m2
  . Stavební pozemky byly prodávány spol. Lesostavby Třeboň a.s. za cenu
  401,00 Kč/m2
  .
  Rada města svým usnesením č. 772/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 2205/3 o výměře cca 169 m² (když výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Třeboň, za cenu 500,00 Kč/m². Smlouva bude uzavřena za
  podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene v právu uložení, vedení a oprav kanalizační stoky ve
  prospěch města Třeboň a každého dalšího vlastníka stoky.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kalounová, pan Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Hajna, doc. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc.
  - odchody a příchody: 18:22 Neužil – odchod – počet 21
  18:24 Elexhauser – příchod – počet 22
  18:26 Neužil – příchod – počet 23 Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 11
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 117/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 2205/3 o výměře cca 169 m2
  (když výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Třeboň, za cenu 500,00 Kč/m2
  . Smlouva bude uzavřena za
  podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene v právu uložení, vedení a oprav kanalizační stoky ve
  prospěch města Třeboň a každého dalšího vlastníka stoky.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Zámě prodeje pozemku p. č. KN 27/14 o výměře 168 m², části p. č. KN 27/15 o výměře 569 p. č. KN o výměře 117 m² a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m², vše v k. ú. Branná. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 27/14 o výměře 168 m2
  , části p. č. KN 27/15 o výměře 569 m2
  , p. č.
  KN 27/24 o výměře 117 m2
  a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m2
  , vše v k. ú....

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 27/14 o výměře 168 m2
  , části p. č. KN 27/15 o výměře 569 m2
  , p. č.
  KN 27/24 o výměře 117 m2
  a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m2
  , vše v k. ú. Branná.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 701/2013-91 ze dne 25.09.2013
  k projednání prodej pozemků p. č. KN 27/14 o výměře 168 m2
  , části p. č. KN 27/15 o výměře 569 m2
  , p. č.
  KN 27/24 o výměře 117 m2
  (v geom. plánu č. 628-107/2013 označeno jako p. č. KN 27/15 o výměře 854 m2
  )
  a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m2
  , vše v k. ú. Branná. Jedná se o pozemky v lokalitě ZTV Branná. Na
  zájmových pozemcích, příp. v jejich bezprostřední blízkosti, se nacházejí inž. sítě, vodovod, podzemní
  vedení NN.
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá k převodu pozemků připomínek (odbor bere na vědomí, že
  pozemek pod komunikací nebude předmětem převodu). Odbor rozvoje a investic s prodejem souhlasí.
  Ing. Vaclík: Jedná se o zainvestovanou stavební parcelu, pokud město zde nemá vlastní plán využití, pak
  prodat. Osadní výbor obce Branná souhlasí s prodejem zájmových pozemků formou obálkové metody.
  Pro informaci:
  1) město Třeboň uzavřelo v roce 2013 Dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na
  pozemcích p. č. KN 27/14, p. č. KN 27/15, p. č. KN 27/16, p. č. KN 27/17, p. č. KN 27/18, p. č. KN 27/24
  a p. č. KN 27/40, vše v k. ú. Branná s panem Moudrým a spol. Na uvedených pozemcích město vlastnilo
  podíl ½, dalších 7 spoluvlastníků zbylé podíly. Po vypořádání podílového spoluvlastnictví je nyní město
  Třeboň výlučným vlastníkem pozemků p. č. KN 27/14, p. č. KN 27/15, p. č. KN 27/24 a p. č. KN 27/40
  o celkové výměře 1 285 m2
  ,
  2) dle platného územního plánu Třeboně v uvedené lokalitě BV 14 (bydlení venkovské) musí být plochy
  o min. ploše stavebního pozemku 1 200 m2
  . Je proto zřejmé, že dva rodinné domy (pokud se bude jednat
  o samostatné stavby) nebude možno v dané lokalitě umístit. Vhodným řešením by proto bylo umístění
  dvojdomku. Z tohoto důvodu je orgánům obce předkládáno schválení záměru prodeje uvedených pozemků
  jako celku,
  3) v minulosti město prodávalo stavební pozemky (části zahrady u bývalé školy v Branné) za minimální
  nabídkovou cenu 600,00 Kč/m2
  .
  4) pozemek p. č. KN 27/15 zasahuje do stávající komunikace. Geometrickým plánem č. 628-107/2013 došlo
  k oddělení pruhu pod komunikací, který zůstane v majetku města. Předmětem prodeje bude p. č. KN 27/14,
  část p. č. KN 27/15, p. č. KN 27/24, které byly sloučeny geom. plánem do pozemku p. č. KN 27/15 o výměře
  854 m2
  a dále p. č. KN 27/40 o výměře 392 m2
  . Takto je formulován i návrh na usnesení.
  Rada města svým usnesením č. 701/2013-91 ze dne 25.09.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 27/14 o výměře 168 m2
  , části p. č. KN 27/15 o výměře 569 m2
  ,
  p. č. KN 27/24 o výměře 117 m2
  (v geom. plánu č. 628-107/2013 označeno jako p. č. KN 27/15 o výměře
  854 m2
  ) a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m2
  , vše v k. ú. Branná, a to formou obálkové metody, když minimální
  nabídková cena za pozemky bude činit 600,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů od
  podpisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne rozhodnutí
  zastupitelstva města o prodeji pozemků.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 119/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 27/14 o výměře 168 m2
  , části p. č. KN 27/15 o výměře 569 m2
  ,
  p. č. KN 27/24 o výměře 117 m2
  (v geom. plánu č. 628-107/2013 označeno jako p. č. KN 27/15 o výměře
  854 m2
  ) a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m2
  , vše v k. ú. Branná, a to formou obálkové metody, když minimální
  nabídková cena za pozemky bude činit 600,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů od
  podpisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne rozhodnutí
  zastupitelstva města o prodeji pozemků.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Zrušení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Zrušení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 779/2013-93 ze dne ...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Zrušení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 779/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání:
  1) informaci o podaných připomínkách k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ,
  2) zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013,
  3) zrušení záměru prodeje pozemků, příp. jejich částí, p. č. KN 1643/2, p. č. KN 1643/3, p. č. KN 1643/19,
  p. č. KN 1643/18, p. č. KN 1643/1, vše v k. ú. Břilice. Pozemky se nachází v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Na základě Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 byl ve dnech 18.09.2013 -
  15.10.2013 zveřejněn záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ. Prodej byl realizován
  formou obálkové metody, když minimální nabídková cena byla stanovena ve výši 1.600,00 Kč/m2
  . Částka se
  skládá z ceny za budovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00 Kč/m2
  vč. DPH a z minimální ceny za pozemek
  ve výši 400,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy
  kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne rozhodnutí ZM o prodeji pozemku. Pokud
  město Třeboň nevybuduje k zájmovým pozemkům infrastrukturu do 30.06.2015, má kupující právo odstoupit
  od kupní smlouvy. Dne 14.10.2013 (tj. v době zveřejnění) vznesli připomínku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků
  v lokalitě ZTV Břilice západ (viz příloha podkladového materiálu).
  K připomínkám dotčené odbory MěÚ uvádějí:
  Odbor územního plánování a st. řádu uvádí: Na dopravní a technickou infrastrukturu (komunikace,
  inženýrské sítě) je pro danou lokalitu vedeno u stavebního úřadu územní řízení o umístění stavby. Územní
  řízení tedy není vedeno na parcelaci (dělení pozemků), ale pouze na stavby, jak je výše uvedeno. K věci se
  doplňuje, že toto územní řízení nebylo dosud ukončeno rozhodnutím.
  K prodeji pozemků tj. k parcelaci se sděluje: Lokalita Břilice západ je dle územního plánu města Třeboně
  vedena v plochách BV 5 a BV 23. Jedná se o bydlení venkovské. Hlavní funkční využití: stavby pro bydlení –
  bydlení individuální (v rodinných domech). Prostorové uspořádání: max. zastavěnost parcely (nadzemními
  objekty) 25 %, minimální zastoupení zeleně na parcele 50 %, max. podlažnost 1 nadzemní podlaží
  a podkroví. Doplňující podmínky: Lokalita BV 5: min. velikost parcely 1200 m2
  , výjimka z min. velikosti
  parcely je připuštěna v případě již existující stávající parcelace, parcelace v lokalitě bude provedena
  analogicky dle parcelace v sousedním zastavěném území stejného funkčního využití, minimalizovat zásahy
  do existující vzrostlé zeleně. Před realizací zástavby v lokalitě je nutno posoudit zásah do krajinného rázu ve
  smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Doplňující podmínky: Lokalita BV 23: min. velikost parcely 1200 m2
  ,
  výjimka z min. velikosti parcely je připuštěna v případě již existující stávající parcelace, parcelace v lokalitě
  bude provedena analogicky dle parcelace v sousedním zastavěném území stejného funkčního využití.
  Z navržené parcelace (z dokladů doložených odborem fin. a maj.) vyplývá následující: Výměra navržených
  parcel činí: 685 m2
  , 1 311 m2
  , 788 m2
  , 865 m2
  , 622 m2
  , 495 m2
  , 761 m2
  , 722 m2
  , 580 m2
  , 521 m2
  , 603 m2
  ,
  tj. od 495 m2
  do 1 311 m2
  , průměr činí 723 m2
  . Výměra parcel (zahrad) kolem stávajících sousedních
  rodinných domků (bez pruhu za zahradami) činí: p. č. 1643/4 – 437 m2
  , p. č. 1643/5 – 527 m2
  , p. č. 1643/6 –
  594 m2
  , p. č. 1643/7 – 510 m2
  , p. č. 1643/8 – 458 m2
  , p. č. 1643/9 – 507 m2
  , tj. od 437 m2
  do 594 m2
  , průměr
  činí 506 m2
  . K výměrám těchto zahrad je však nutno přičíst zastavěnou plochu rodinných domů v místě
  (tj. cca 120 m2
  ).
  Závěr: Porovnáním návrhu parcelace a snímku z katastrální mapy lze dospět k závěru, že navrhovaná
  parcelace je provedena obdobně jako parcelace v sousedním zastavěném území stejného funkčního využití.
  Z tohoto důvodu není navržená parcelace v rozporu s územním plánem města (je splněna podmínka Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 16
  územního plánu, jak je výše uvedeno). Obslužnost stávajících zahrad u stávajících rodinných domků v dané
  lokalitě bude možná ze stávající ulice. K věci se doplňuje, že navržená parcela byla již v minulosti (před
  platností současného územního plánu města) prověřena urbanistickou studií, které byla také projednána
  s městem Třeboň, s veřejností a s dotčenými orgány. Tato studie byla poté vložena do centrální evidence
  územně plánovacích podkladů, která je vedena Ústavem územního rozvoje Brno.
  Odbor rozvoje a investic uvádí: Odbor jako podklad pro dokumentaci pro územní rozhodnutí převzal studii
  dané lokality zpracovanou odborem ÚPaSŘ.
  V době zveřejnění byly podány tyto nabídky:
  Označení
  pozemku
  dle studie
  Žadatelé Nabídková
  cena/m2
  „1 + 2“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „3 + 4“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „5“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „6“ Bc. Ladislav Kubeš (Na Obci 232, Břilice, Třeboň) 1.624,00 Kč
  „7“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „8“ Nebyla podána žádná nabídka
  -
  „9 + 10“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „11“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „12“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „13“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „14“ Nebyla podána žádná nabídka -
  Dne 15.10.2013 zasedala komise pro otevírání a hodnocení nabídek. Protokol přikládá OFM v příloze
  podkladového materiálu. Náklady na vybudování infrastruktury v zájmové lokalitě jsou počítány ve výši cca
  10.000.000,00 Kč. V případě, že by došlo k prodeji byť jediného pozemku, muselo by město infrastrukturu
  vybudovat.
  Vyjádření JUDr. Hájka: Vzhledem k podání pouze jedné nabídky bych doporučoval zrušení obálkové
  soutěže ze dne 15.10.2013 a doplnění dalších podmínek do usnesení zastupitelstva města týkajících se
  možnosti odstoupení města od uzavření kupních smluv, např. že město má právo od smluv odstoupit, pokud
  se neprodá ¾ pozemků do určitého termínu apod. Co se týká možných sankcí, které by mohli kupující
  požadovat od města, pokud odstoupí od smlouvy z důvodu nevybudování inž. sítí, uvádím: Kupující mohou
  požadovat úrok z peněz, které zaplatili jako kupní cenu městu, dále náklady za již vyhotovené projektové
  dokumentace apod.
  OFM předložil RM dne 23.10.2013 návrh na doplnění usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27
  o ustanovení, že město Třeboň má právo od uzavřených smluv odstoupit do 31.10.2014, pokud nedojde
  k uzavření kupních smluv na minimálně ¾ celkové plochy prodávaných pozemků, záměr jejichž prodeje
  bude zveřejněn. Dále pak OFM navrhl změnu termínu výstavby infrastruktury do 31.10.2015 (původní
  schválený termín 30.06.2015) a zřízení bezúplatného věcného břemene pro město Třeboň v právu vstupu
  a vjezdu za účelem vybudování infrastruktury na prodávané pozemky.
  V oznámení o záměru prodeje uvedených pozemků si město Třeboň vyhradilo právo zrušit obálkovou
  soutěž. OFM po konzultaci celého případu s právníkem města JUDr. Hájkem dal radě města na zvážení
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 a doplnění usnesení ZM ze dne 09.09.2013 o další podmínky.
  Zastupitelstvo města svým usnesením č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ a to:
  a) částí pozemků p. č. KN 1643/19, p. č. KN 1643/18 o celkové výměře cca 403,40 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „1“) a části p. č. KN 1643/18 o výměře cca 357,17 m2 (v přiložené studii označeno jako
  č. „2“), vše v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00
  Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  b) části pozemku p. č. KN 1643/18 o výměře cca 332,69 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „3“) a části
  p. č. KN 1643/18 o výměře cca 389,41 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „4“) v k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  c) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 579,90 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „5“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  d) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 520,51 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „6“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem, Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 17
  e) částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 602,81 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „7“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  f) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 494,88 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „8“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  g) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300,86 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „9“) a části
  p. č. KN 1643/1 o výměře cca 321,19 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „10“), vše v k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  h) částí pozemku p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 864,58 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „11“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  i) částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 788,16 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „12“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  j) částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 1 310,67 m2 (v přiložené studii
  označeno jako č. „13“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  k) částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 684,98 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „14“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  Nabídková cena pro jednotlivé parcely bude stanovena obálkovou metodou, když minimální nabídková cena
  bude ve výši 1.600,00 Kč/m2
  . Cena se bude skládat z ceny za budovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00
  Kč/m2
  vč. DPH a z minimální ceny za pozemek ve výši 400,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude uhrazena nejpozději
  do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne
  rozhodnutí ZM o prodeji pozemku. Pokud město Třeboň nevybuduje k zájmovým pozemkům infrastrukturu
  do 30.06.2015, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým usnesením č. 779/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  III. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 týkající se schválení záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek – navrhuje schválit část I., II. a IV. a vypustit část III., tzn. zrušit obálkovou soutěž, protože
  se přihlásil pouze jeden zájemce, ale nerušit zrušení prodeje těch parcel, protože město nemá mnoho lokalit,
  zastavitelných, v rámci územního plánu.
  PaedDr. Jan Váňa – mohlo by se to vyřešit hlasováním o jednotlivých bodech, nemusel by se dávat
  protinávrh.
  paní Jitka Filípková – měl by zaznít protinávrh. Schválit by se měl bod I., II. a IV. a bod III. by měl být
  doplněn o podmínku prodeje min. ¾ parcel.
  paní Anna Kahounová, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal, pan Josef Neužil
  - odchody a příchody: 18:48 Kohout – příchod – počet 24
  18:55 Kahounová – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ. Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 18
  II. schvaluje
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  III. schvaluje
  zrušení usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 týkající se schválení záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.

  Proces hlasování:
  1)
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

  2)
  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh k bodu III. návrhu na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  III. schvaluje
  doplnění Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 týkající se schválení záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ o podmínku zahájení realizace stavby s prodejem min. 10
  parcel.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 12 Proti: 1 Zdrželi se: 10
  NEBYLO PŘIJATO

  3)
  Hlasování o bodu III. návrhu na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  III. schvaluje
  zrušení Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 týkající se schválení záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 3 Proti: 8 Zdrželi se: 11 Nehlasovali: 1
  NEBYLO PŘIJATO

  Konečný návrh na usnesení k bodu číslo 14 ze schváleného programu – výsledek dle procesu
  hlasování k bodu 1) až 3):
  Usnesení ZM č. 121/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Směna pozemků ve vlastnictví města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Směna pozemků ve vlastnictví města Třeboně – pozemky p. č. PK 429/2 o výměře 341 m2
  , p. č. PK
  430 o výměře 4 938 m2
  , p. č. PK 431/1 o výměře 1 999 m2
  , p. č. PK 431/4 o vý...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Směna pozemků ve vlastnictví města Třeboně – pozemky p. č. PK 429/2 o výměře 341 m2
  , p. č. PK
  430 o výměře 4 938 m2
  , p. č. PK 431/1 o výměře 1 999 m2
  , p. č. PK 431/4 o výměře 12 132 m2
  , p. č. PK
  433/2 o výměře 5 390 m2
  , vše v k. ú. Stará Hlína za pozemky ve vlastnictví v ČR – právo hospodařit
  s majetkem státu pro Lesy ČR, s. p. – pozemky p. č. st. KN 134 o výměře 4 m2
  . p. č. KN 168/65
  oddělená z pozemku p. č. KN 168/2 o výměře 5 505 m2
  , p. č. KN 722/6 oddělená z pozemku p. č. KN
  722/3 o výměře 132 m2
  , p. č. KN 722/7 oddělená z pozemku p. č. KN 722/4 o výměře 126 m2
  , vše v k. ú.
  Holičky u Staré Hlíny.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 777/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání záměr směny pozemků p. č. PK 429/2 o výměře 341 m2
  , p. č. PK 430 o výměře 4 938 m2
  , p. č.
  PK 431/1 o výměře 1 999 m2
  , p. č. PK 431/4 o výměře 12 132 m2
  , p. č. PK 433/2 o výměře 5390 m2
  , vše
  v k. ú. Stará Hlína dosud ve vlastnictví města Třeboně za pozemky p. č. st. KN 134 o výměře 4 m2
  , p. č. KN
  168/65 oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 168/2 o výměře 5 505 m2
  , p. č.
  KN 722/6 oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/3 o výměře 132 m2
  , p. č.
  KN 722/7 oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/4 o výměře 126 m2
  , vše
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny dosud ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p.,
  za účelem výstavby stezky Třeboň – Nová Hlína. Na základě usnesení zastupitelstva č. 90/2013-37 ze dne
  09.09.2013 byl ve dnech 23.09.2013 – 08.10.2013 zveřejněn záměr směny předmětných pozemků. V době
  zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, námitka ani připomínka.
  Odbor rozvoje a investic MěÚ Třeboň nechal vypracovat projektovou dokumentaci na stavbu stezky Třeboň
  – Nová Hlína. Tato stavba se bude nacházet podél silnice I/34 v k. ú. Třeboň a v k. ú. Holičky u Staré Hlíny
  na pozemcích fyzických a právnických osob (Ředitelství silnic a dálnic, Českomoravský štěrk, a.s., xx
  xxxxxxxxxxxxxxxxx, apod.). Její realizací dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti pro chodce a cyklisty, kdy
  dojde k propojení Třeboně a jejích místních částí Nová Hlína a Stará Hlína. Na základě projektové
  dokumentace bylo zjištěno, že výstavbou stezky dojde k záboru mimo jiné i pozemků ve vlastnictví ČR –
  právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p. V červenci roku 2011 byla učiněna žádost na Lesní
  správě Třeboň o převod dotčených pozemků stezkou Třeboň – Nová Hlína. Lesní správa odkázala město na
  generální ředitelství v Hradci Králové. Na Lesy ČR, úsek generálního ředitele v Hradci Králové, byla v říjnu
  roku 2011 učiněna žádost o bezúplatný převod dotčených pozemků. Státní podnik nevyhověl žádosti města
  z důvodu nesplnění zákonných podmínek dle ust. § 17 odst. 1 a § 18 odst. 1 písm. a) – nejednalo se
  o odloučené lesní pozemky od komplexu státního lesa, tj. jsou přímo jeho částí, dále pak pozemek p. č. KN
  722/3 není lesním pozemkem, ale ostatní plochou. Na základě tohoto vyjádření připravilo město jinou
  vhodnou variantu řešení, a to směnu pozemků. Byl vypracován geometrický plán č. 402-157/2012 na
  základě kterého došlo k upřesnění pozemků Lesů ČR dotčených stavbou stezky. Geometrický plán byl
  vypracován tak, aby splňoval i zákonné podmínky, tzn., že dělením nevznikly pozemky nevhodného tvaru
  nebo velikosti neumožňující řádné hospodaření v lese. Potřeby města Třeboně byly dle projektové Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 21
  dokumentace poloviční, požadavek byl cca pruh o šíři 3 m, ale z důvodu splnění zákonných podmínek došlo
  k oddělení části lesa na pozemek p. č. KN 168/65 o výměře 5 505 m2
  . Tato varianta byla řešena na Lesní
  správě Třeboň a na Krajském ředitelství v Českých Budějovicích, směna byla předběžně odsouhlasena. Při
  dalším jednání bylo městu sděleno, že předmětné pozemky jsou „zatíženy“ soudním řízením ve věci
  navrácení majetku xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Město navrhlo ještě jinou variantu, a to umístění stezky na
  existující lesní cestu, která vede přes pozemek p. č. KN 168/2 a která navazuje na budovaný úsek stezky.
  Tato varianta nebyla přijata a upřednostnila se varianta směny. Město nechalo vytipovat jednatelem
  společnosti Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. les, který by byl vhodný pro směnu.
  Předmět směny ze strany města:
  k. ú. Stará Hlína
  Pozemek p. č. Výměra m2 Druh pozemku Skutečné využití
  429/2 341 zjednodušená evidence lesní pozemek
  430 4 938 zjednodušená evidence lesní pozemek
  431/1 1 999 zjednodušená evidence lesní pozemek
  431/4 12 132 zjednodušená evidence lesní pozemek
  433/2 5 390 zjednodušená evidence lesní pozemek
  24 800 (celkem)
  Předmět směny ze strany Lesů ČR :
  k. ú. Holičky u Staré Hlíny
  Pozemek p. č. Výměra m2 Druh pozemku Skutečné využití
  St. 134 4 zastavěná plocha zastavěná plocha
  168/65
  (odděleno z p. p. č. 168/2)
  5 505 lesní pozemek lesní pozemek
  722/6
  (odděleno z p. p. č. 722/3)
  132 ostatní plocha ostatní plocha
  722/7
  (odděleno z p. p. č. 722/7)
  126 ostatní plocha ostatní plocha
  5 767 (celkem)
  Lesní správa Třeboň nechala v souladu s jejich vnitřními předpisy vypracovat znalecké posudky, kdy
  závěrem byly lesní pozemky města ohodnoceny cenou v místě a čase obvyklou ve výši 223.000,00 Kč,
  pozemky Lesů ČR byly ohodnoceny cenou v místě a čase obvyklou ve výši 685.000,00 Kč. Rozdíl tedy činí
  462.000,00 Kč = doplatek města Třeboně. Součástí doplatku budou i veškeré náklady spojené se směnou.
  V případě realizace stezky Třeboň – Nová Hlína je nutné pozemky vyjmout z lesního půdního fondu.
  Pozemek p. č. PK 429/2 o výměře 341 m2
  vzniklý oddělením z pozemku p. č. PN 429/2 o výměře 14 566 m2

  a pozemek p. č. PK 433/2 o výměře 5 390 m2
  vzniklý oddělením z pozemku p. č. PK 433/2 o výměře 15 727
  m
  2
  užívá na základě nájemní smlouvy Ing. Kačerovský, K+K Břilice – Gigant. Odbor finanční a majetkový
  vstoupil s nájemcem v jednání za účelem vynětí pozemků z nájemní smlouvy dohodou k 31.01.2014.
  Nájemce s uzavřením dohody souhlasí za podmínky, že dojde k naplnění směnné smlouvy, tzn. k podpisu
  směnné smlouvy dojde do 31.01.2014. Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá k převodu
  připomínek. Odbor rozvoje a investic souhlasí se směnou, doplatek není malý, ale trasa je jediná vhodná pro
  používání občany pro cyklistickou dopravu nejkratším směrem ze Staré i Nové Hlíny. Vedením v blízkosti
  stávající silnice se zvyšuje bezpečnost cyklistů a tím i používání této stezky v období snížené viditelnosti
  (ráno, večer) pro možnost dojíždění do práce a škol. Ostatní varianty nebudou občany města využívány
  a stanou se variantou stávajících tras pro cykloturisty mezi Novou Hlínou a Kopečkem, případně pergolou.
  Ing. Vaclík uvádí: Trasa podél silnice v prostoru lesa, který má být předmětem směny, je asi vhodnější
  variantou, neboť je trasou nejkratší a přímo navazuje na stávající vybudovanou a část zrušené silnice I. třídy.
  Vzhledem ke značnému rozdílu oceňovaných nemovitostí však zvážit, zda by stezku nebylo vhodnější vést
  v trase navrhované cesty pozemkovou úpravou, která je s hlavní silnicí rovnoběžná a vychází od židovského
  hřbitova, prochází po západním okraji lesního celku a vychází do místní části Nová Hlína na jejím východním
  okraji zastavěné části. Takto získaný pozemek bude zdarma a prostředky by mohly být využity na vlastní
  stavbu, příp. jiným způsobem. Tato trasa by byla zřejmě i stavebně levnější, neboť by vypadlo obcházení
  stávající zahrádky v krajnici silnice I. třídy a přechod stávající komunikace připojující místní část Nová Hlína.
  Skončení pozemkové úpravy je uvažováno v optimálním případě na podzim tohoto roku, pesimisticky
  začátkem roku 2014. Daniel Dvořák, jednatel společnosti Třeboňské lesy a rybníky, se směnou souhlasí.
  II. etapa stezky Třeboň – Nová Hlína je umístěna nejen na pozemcích Lesů ČR, ale i na pozemcích:
  - společnosti Českomoravský štěrk, a.s. – s touto společností je uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě kupní
  na základě usnesení ZM č. 18/2012-14 ze dne 30.01.2012. V této smlouvě se město zavázalo, že odkoupí
  část pozemku, na kterém bude vybudována stezka, za cenu 100,00 Kč/m2
  . Předpokládaná výměra cca 55
  m
  2
  + cca 40 m2
  . Předpokládaná kupní cena – 9.500,00 Kč.
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. S těmito
  vlastníky je uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě směnné, kde se město zavázalo směnit část pozemku
  p. č. KN 1/1 (náves v Nové Hlíně) za části pozemků dotčených stavbou stezky (výměra cca 120 m2
  ).
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxx je vlastníkem pozemků p. č. KN
  2371/35 (pozemek u Vodárenského mostu) a p. č. PK 113/8 (pozemek dotčený II. etapou stezky). S xxxx Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 22
  xxxxxxxxxx je uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě směnné spojená se zřízením věcných břemen.
  Předmětem směny ze strany města je pozemek v Nové Hlíně u nemovitostí syna xxxxxxxxxxxxxxx, jedná se
  o pozemek p. č. KN 1/1 (náves Nové Hlíny).
  Lesy ČR uzavřou s městem Třeboň směnnou smlouvu až po zaslání usnesení ZM, kdy bude směna
  pozemků odsouhlasena, tzn. že k informaci dojde až po jednání ZM dne 04.11.2013. Směnnou smlouvu
  bude uzavírat ze strany státního podniku Lesů ČR Krajské ředitelství v Českých Budějovicích. Před
  uzavřením směnné smlouvy musí dojít k odsouhlasení směny na generálním ředitelství v Hradci Králové
  a na Ministerstvu zemědělství ČR. Odsouhlasení na generálním ředitelství se předpokládá do 14 dnů ode
  dne podání žádosti ze strany Lesní správy Třeboň. Otázkou je, kdy se Ministerstvo zemědělství vyjádří ke
  směně, tzn. zda k uzavření směnné smlouvy dojde např. do konce roku 2013, nebo až v roce 2014.
  Uzavření smlouvy směnné je podstatný dokument pro odbor rozvoje a investic, který potřebuje pro zahájení
  územního řízení a následně stavebního. Z tohoto důvodu ZM dne 09.09.2013 podmínilo směnu pozemků
  uzavřením směnné smlouvy v termínu do 31.01.2014. Termín byl konzultován s ORI a je to dostačující
  termín pro dokončení stavby do konce roku 2014.
  Rada města svým usnesením č. 612/2013-87 ze dne 28.08.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru směny pozemků p. č. PK 429/2 o výměře 341 m2
  , p. č. PK 430 o výměře 4 938 m2
  , p. č.
  PK 431/1 o výměře 1 999 m2
  , p. č. PK 431/4 o výměře 12 132 m2
  , p. č. PK 433/2 o výměře 5390 m2
  , vše v k.
  ú. Stará Hlína dosud ve vlastnictví města Třeboně za pozemky p. č. st. KN 134 o výměře 4 m2
  , p. č. KN
  168/65 oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 168/2 o výměře 5 505 m2
  , p. č.
  KN 722/6 oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/3 o výměře 132 m2
  , p. č.
  KN 722/7 oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/4 o výměře 126 m2
  , vše
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny dosud ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s. p.
  za podmínky, že směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 31.01.2014. Doplatek ze strany města bude
  činit 462.000,00 Kč. Veškeré náklady budou hrazeny v poměru 1:1 (podíl nákladů města Třeboně bude
  přičten ke kupní ceně a bude tvořit jeho součást).
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání ZM dne 09.09.2013.
  Zastupitelstvo města svým usnesením č. 90/2013-37 ze dne 09.09.2013:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru směny pozemků p. č. PK 429/2 o výměře 341 m2
  , p. č. PK 430 o výměře 4 938 m2
  , p. č.
  PK 431/1 o výměře 1 999 m2
  , p. č. PK 431/4 o výměře 12 132 m2
  , p. č. PK 433/2 o výměře 5390 m2
  , vše
  v k. ú. Stará Hlína dosud ve vlastnictví města Třeboně za pozemky p. č. st. KN 134 o výměře 4 m2
  , p. č. KN
  168/65 oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 168/2 o výměře 5 505 m2
  , p. č.
  KN 722/6 oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/3 o výměře 132 m2
  , p. č.
  KN 722/7 oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/4 o výměře 126 m2
  , vše
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny dosud ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s. p.
  za podmínky, že směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 31.01.2014. Doplatek ze strany města bude
  činit 462.000,00 Kč. Veškeré náklady budou hrazeny v poměru 1:1 (podíl nákladů města Třeboně bude
  přičten ke kupní ceně a bude tvořit jeho součást).
  II. ukládá
  odboru a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Usnesení RM č. 777/2013-93:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  směnu pozemků p. č. PK 429/2 o výměře 341 m2
  , p. č. PK 430 o výměře 4 938 m2
  , p. č. PK 431/1 o výměře
  1 999 m2
  , p. č. PK 431/4 o výměře 12 132 m2
  , p. č. PK 433/2 o výměře 5390 m2
  , vše v k. ú. Stará Hlína
  dosud ve vlastnictví města Třeboně za pozemky p. č. st. KN 134 o výměře 4 m2
  ,p. č. KN 168/65 oddělená
  geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 168/2 o výměře 5 505 m2
  , p. č. KN 722/6
  oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/3 o výměře 132 m2
  , p. č. KN 722/7
  oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/4 o výměře 126 m2
  , vše v k. ú.
  Holičky u Staré Hlíny dosud ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s. p. za
  podmínky, že směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 31.01.2014. Doplatek ze strany města bude
  činit 462.000,00 Kč. Veškeré náklady budou hrazeny v poměru 1:1 (podíl nákladů města Třeboně bude
  přičten ke kupní ceně a bude tvořit jeho součást).
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Houdek, pan Zdeněk Mráz, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 19:04 Florianová – příchod – počet 24
  19:09 Hadravová – odchod – počet 23
  19:12 Hadravová – příchod – počet 24 Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 123/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  směnu pozemků p. č. PK 429/2 o výměře 341 m2
  , p. č. PK 430 o výměře 4 938 m2
  , p. č. PK 431/1 o výměře
  1 999 m2
  , p. č. PK 431/4 o výměře 12 132 m2
  , p. č. PK 433/2 o výměře 5390 m2
  , vše v k. ú. Stará Hlína
  dosud ve vlastnictví města Třeboně za pozemky p. č. st. KN 134 o výměře 4 m2
  , p. č. KN 168/65 oddělená
  geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 168/2 o výměře 5 505 m2
  , p. č. KN 722/6
  oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/3 o výměře 132 m2
  , p. č. KN 722/7
  oddělená geometrickým plánem č. 402-157/2012 z pozemku p. č. KN 722/4 o výměře 126 m2
  , vše v k. ú.
  Holičky u Staré Hlíny dosud ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p., za
  podmínky, že směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 31.01.2014. Doplatek ze strany města bude
  činit 462.000,00 Kč. Veškeré náklady budou hrazeny v poměru 1:1 (podíl nákladů města Třeboně bude
  přičten ke kupní ceně a bude tvořit jeho součást).
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 v k. ú Třeboň včetně torza seníku č. 18. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 v k. ú. Třeboň včetně torza seníku č. 18.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 783/2013-93 z...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 v k. ú. Třeboň včetně torza seníku č. 18.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 783/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 (zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka)
  o výměře 52 m2
  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Na pozemku p. č. KN 2442
  v k. ú. Třeboň se nachází torzo seníku. Přijetí daru je podmíněno uzavřením smlouvy o zřízení věcného
  břemene v právu přístupu a příjezdu na pozemku p. č. KN 2434/21 ve prospěch pozemku p. č. KN 2442 vše
  v k. ú. Třeboň a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 2442 z důvodu údržby, když rozsah a umístění
  věcného břemene bude upřesněno geometrickým plánem, který bude vlastníku pozemku p. č. KN 2434/21
  zaslán k odsouhlasení. Město Třeboň, p. místostarosta, oslovil některé vlastníky seníků na Mokrých Lukách
  za účelem obnovy kulturního dědictví. xxxxxxxxxxxxxxx, vlastník pozemku p. č. KN 2442 (druh pozemku:
  zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: nemovitá kulturní památka) o výměře 52 m2
  souhlasí
  s darováním pozemku vč. seníku. Při projednání bylo zjištěno, že torzo seníku (několik trámů) je v katastru
  nemovitostí vedeno jako stavba bez čp./če na LV vlastník neznámý (LV 11 000). Město Třeboň, odbor
  finanční a majetkový, vešel v jednání s katastrálním úřadem v Jindřichově Hradci. Zde byl domluven postup
  řešení celé situace. S paní Vojtovou bude uzavřena darovací smlouva vč. popisu současného stavu seníku.
  Při podání návrhu na vklad do KN bude zároveň podáno vyjádření odboru územního plánování a stavebního
  řádu, že se jedná o zbořeniště (torzo seníku). Katastrální úřad na základě těchto dokumentů uvede vztah do
  skutečného stavu. S pí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bylo předběžně domluveno zřízení věcného břemene v právu
  přístupu a příjezdu na pozemku p. č. KN 2434/21 z důvodu údržby. Rozsah a umístění věcného břemene
  bude zpřesněno geometrickým plánem, který bude xxxxxxxxxx zaslán k odsouhlasení. Poté bude radě
  města předloženo zřízení věcného břemene.
  Rada města svým usnesením RM č. 783/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 (zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka) o výměře 52 m2

  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Na pozemku p. č. KN 2442 v k. ú. Třeboň
  se nachází torzo seníku. Přijetí daru je podmíněno uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene v právu
  přístupu a příjezdu na pozemku p. č. KN 2434/21 ve prospěch pozemku p. č. KN 2442 vše v k. ú. Třeboň
  a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 2442 z důvodu údržby. Rozsah a umístění věcného břemene
  bude upřesněno geometrickým plánem, který bude vlastníku pozemku KN 2434/21 k. ú. Třeboň zaslán
  k odsouhlasení. Sepsání darovací smlouvy spojené se smlouvou o zřízení věcného břemene zajistí
  advokátní kancelář pověřená městem Třeboň k poskytování právních služeb. Veškeré náklady spojené
  s vyhotovením geometrického plánu, sepsáním darovací smlouvy spojené se smlouvou o zřízení věcného
  břemene, návrhem na vklad do KN budou hrazeny obdarovaným.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání ZM dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová, pan Zdeněk Mráz, paní Jitka Filípková
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz, kolik opravených seníků město vlastní a zda jsou pojištěné. Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 24
  paní Jitka Filípková – seníky jsou pojištěné a je jich 9 nebo 10.
  Ing. Jaroslav Kubal – jaké bude jejich další využití? Jak jsou zabezpečené a jak často se kontrolují?
  Poukázal na to, že se tam mohou shromažďovat různé skupiny.
  pan Zdeněk Mráz – v tuto chvíli se tam nikdo neshromažďuje, žádný seník za poslední léta nevyhořel.
  Seníky jsou zamčené visacím zámkem. Pokud by byly zaznamenány nějaké aktivity, tak na tom městská
  policie určitě bude pracovat. Seníky neodmyslitelně patří k Třeboni a je naší povinností zachovat ráz krajiny.
  Ing. Jiří Houdek
  - odchody a příchody: 19:22 Štěrbová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 124/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 (zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka) o výměře 52 m2

  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Na pozemku p. č. KN 2442 v k. ú. Třeboň
  se nachází torzo seníku. Přijetí daru je podmíněno uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene v právu
  přístupu a příjezdu na pozemku p. č. KN 2434/21 ve prospěch pozemku p. č. KN 2442 vše v k. ú. Třeboň
  a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 2442 z důvodu údržby. Rozsah a umístění věcného břemene
  bude upřesněno geometrickým plánem, který bude vlastníku pozemku KN 2434/21 k. ú. Třeboň zaslán
  k odsouhlasení. Sepsání darovací smlouvy spojené se smlouvou o zřízení věcného břemene zajistí
  advokátní kancelář pověřená městem Třeboň k poskytování právních služeb. Veškeré náklady spojené
  s vyhotovením geometrického plánu, sepsáním darovací smlouvy spojené se smlouvou o zřízení věcného
  břemene, návrhem na vklad do KN budou hrazeny obdarovaným.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Podání žádosti o převod pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře 271² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Podání žádosti o převod pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře 271 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 736/2...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Podání žádosti o převod pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře 271 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 736/2013-92 ze dne 09.10.2013
  k projednání nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
  2), odloučeného pracoviště Jindřichův Hradec (dále jen „ÚZSVM“) o možnost podání žádosti o převod
  pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře 271 m2
  v k. ú. Třeboň. ÚZSVM požádal dne 12.09.2013 město Třeboň
  o sdělení, zda by město mělo zájem o jeho převod a o možnost využití pozemku z hlediska územního plánu.
  Odbor územního plánování a st. řádu k tomu uvádí: Pozemek p. č. KN 1705/12 v k. ú. Třeboň je dle
  územního plánu města Třeboně veden v ploše vedené jako OS8. Pro uvedenou plochu jsou v textové části
  územního plánu stanoveny tyto podmínky: Hlavní funkční využití: stavby pro obchod a služby, stavby pro
  administrativu. Přípustné funkční využití: ubytovací zařízení, zařízení veřejného stravování, stavby a zařízení
  pro výrobu nerušící. Podmíněně přípustné funkční využití: plochy pro skladování, čerpací stanice pohonných
  hmot s podmínkou, že nesmí narušit stávající území. Prostorové uspořádání: max. zastavěnost parcely
  50 %, max. výška staveb 10 m. OFM požádal o doplňující informace, jakým způsobem by bylo možno
  v případě zájmu města Třeboně převést pozemek do jeho vlastnictví (např. bezúplatně, úplatně,
  s omezujícími podmínkami – jakými, bez omezujících podmínek apod.). Ve sdělení ze dne 24.09.2013
  ÚZSVM sděluje, že pozemek by bylo možno převést pouze úplatně a to formou výběrového řízení. Odbor
  územního plánování a st. řádu uvádí: Pro město Třeboň nemá dle názoru odboru ÚPaSŘ předmětný
  pozemek využití. Odbor rozvoje a investic uvádí: Z hlediska odboru rozvoje a investic není předmětný
  pozemek využitelný pro město. Na základě stanovisek dotčených odborů se OFM přiklání k variantě nežádat
  o převod pozemku p. č. KN 1705/12 v k. ú. Třeboň do vlastnictví města. Pozemek se fakticky nachází
  v areálu bývalého fotbalového hřiště a městu by ničemu nesloužil. Zájem o odkoupení sousedního
  městského pozemku p. č. KN 1705/11 projevila společnost RENT Group s.r.o., která hodlá v zájmové lokalitě
  vybudovat obchodní dům.
  Rada města svým usnesením č. 736/2013-92 ze dne 09.10.2013:
  I. neschvaluje
  podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2)
  o převod pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře 271 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Houdek, pan Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 19:27 Janíček – odchod – počet 23
  19:28 Kahounová – odchod – počet 22
  19:29 Janíček – příchod – počet 23 Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 125/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2)
  o převod pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře 271 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Informace o ukončení projektu "Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní." - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Lázně Aurora, s. r. o. – Úrok z prodlení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 699/2013-91 ze dne 11.09.2013
  projednání prominu...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Lázně Aurora, s. r. o. – Úrok z prodlení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 699/2013-91 ze dne 11.09.2013
  projednání prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora s.r.o. Město Třeboň
  uzavřelo dne 07.03.2001 nájemní smlouvu se společností Lázně Aurora s.r.o. Dodatkem č. 27 ze dne
  17.12.2012 byla stanovena výše úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den
  prodlení. Roční nájemné je dle nájemní smlouvy ve znění pozdějších dodatků splatné v příslušných
  měsíčních splátkách, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Společnost Lázně
  Aurora s.r.o. se dostala do prodlení s úhradou splátky za měsíc květen 2013 (splatnost k 31.05.2013), jejíž
  výše činila 3.820.833,00 Kč. K úhradě této splátky nájemného došlo až dne 18.06.2013. Lázně Aurora s.r.o.
  tak byly s úhradou splátky nájemného v prodlení 18 dní. Výše smluvního úroku z prodlení za toto období činí
  částku 34.388,00 Kč. V souladu s ust. § 85 písm. f) zákona o obcích je rozhodování o vzdání se práva
  a prominutí pohledávky vyšší než 20.000,00 Kč vyhrazeno zastupitelstvu města.
  Usnesení RM č. 699/2013-91:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora, s. r. o. týkající se úroku z prodlení
  z pozdě placeného nájemného za měsíc květen 2013 vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
  07.03.2001.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jan Ďoubal – neměli bychom se takhle chovat. Spravujeme ne svůj majetek a potom tímto způsobem
  bychom vytvářeli precedens na plnění nějakých jiných pohledávek po komkoliv jiném, nemusely by to být
  zrovna Lázně Aurora, a ten dotyčný dlužník by potom mohl poukázat na to, když jste ulevili jednomu, proč
  nemůžete ulevit mně. Nedomnívám se, že by se jednalo o takovou částku, kvůli které by se musely dělat
  takováto precedencia.
  Ing. Jiří Houdek – věcně dává zapravdu Ing. Janu Ďoubalovi, avšak tím, že jsou Lázně Aurora majetkem
  města, bychom měli pohledávku prominout.
  paní Anna Kalounová – lázně mohly požádat o prodloužení doby splatnosti.
  paní Jaroslava Štěrbová – lázně se do tohoto problému nedostaly samy.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – vzhledem k tomu, že jde o částku 34.388,00 Kč, že se jedná o prodlení jen 18 dnů,
  a že je to městská společnost, je pro usnesení schválit tak, jak je navrženo.
  PaedDr. Jan Váňa – právě proto, že to je naše společnost, tak bychom se k ní měli chovat tak, že budeme
  požadovat plnění a naplnění té smlouvy.
  Mgr. Marie Florianová, pan Josef Neužil
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 130/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora s.r.o. týkající se úroku z prodlení
  z pozdě placeného nájemného za měsíc květen 2013 vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
  07.03.2001.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Žádost MAS Třeboňsko, o. p. s. o mimořádný příspěvek na činnosti v roce 2014. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Žádost MAS Třeboňsko, o. p. s., o mimořádný příspěvek na činnosti v roce 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení RM ze dne 23.1...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  Žádost MAS Třeboňsko, o. p. s., o mimořádný příspěvek na činnosti v roce 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení RM ze dne 23.10.2013 k projednání
  žádost MAS Třeboňsko, o.p.s., o mimořádný finanční příspěvek na činnost v roce 2014. Na město Třeboň se
  obrátila obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Třeboňsko se žádostí o podporu její činnosti
  v roce 2014. Uvedená společnost působí na Třeboňsku již 9 let a v letošním roce uzavírá programovací
  období 2007-2013. V současné době se připravuje na další programovací období 2014-2020. Jak ve své
  žádosti uvádí, vzhledem k současné politické nestabilitě v našem státě a neustálým změnám v systému
  rozdělování fondů EU předpokládá, že v roce 2014 nebude mít, stejně jako ostatní jednotlivé místní akční
  skupiny v zemi, dostatek finančních prostředků na svou činnost. Z toho důvodu se obrací na město Třeboň
  a na ostatní členy MAS Třeboňsko se žádostí o mimořádný příspěvek na činnost v roce 2014 ve výši 50 Kč
  na obyvatele (v žádosti uvádějí, že se současně budou obracet na podnikatelské subjekty se žádostí
  o podporu v částce 2.000,00 Kč u OSVČ a 5.000,00 Kč u právnických osob). Při uvažovaném počtu obyvatel
  Třeboně k 31.12.2012 8.588 by se jednalo o příspěvek ve výši 429.400,00 Kč.
  Rada města přijala v této věci dne 23.10.2013 následující usnesení:
  Usnesení RM č. 770/2013-93:
  Rada města Třeboně
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  poskytnutí mimořádného finančního příspěvku společnosti MAS Třeboňsko, o.p.s., se sídlem Dukelská 145,
  IČ 26075679 na činnost v roce 2014,
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Tento předkládaný návrh se vztahuje k rozpočtu roku 2014. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané
  hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová, pan Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 134/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  poskytnutí mimořádného finančního příspěvku společnosti MAS Třeboňsko, o.p.s., se sídlem Dukelská 145,
  IČ 26075679 na činnost v roce 2014.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 43
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 1 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 3/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 3/2013, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
  č. 1/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, he...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 3/2013, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
  č. 1/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů,
  kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 798/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání návrh znění Obecně závazné vyhlášky města Třeboně č. 3/2013, kterou se ruší obecně
  závazná vyhláška č. 1/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren,
  barů, kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby. Společnost Třeboňská Zámecká
  s.r.o., žádá o změnu stanovené provozní doby pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních
  a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby v ulici Krčínova, Třeboň. Provozní dobu
  stanovenou v Čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Třeboně č. 1/2013, o ochraně veřejného
  pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících
  občerstvovací služby, žádají prodloužit ve všech dnech do 02:00 h, přičemž počátek provozní doby by byl
  nejdříve od 07:00 h.
  V červenci 2013 došlo ke změně provozovatele restaurace a herny U Zámku. Původní provozovatelé
  podnikatelskou činnost ukončili nezávisle na omezení provozní doby stanovené OZV města Třeboně
  č. 1/2013, ale pro spory mezi sebou.
  S novým provozovatelem xxxxxxxxx, zastupujícím Třeboňskou Zámeckou s.r.o., vlastnící restauraci a hernu
  U Zámku a zástupci Městské policie Třeboň proběhlo několik jednání. Ze strany Městské policie Třeboň bylo
  konstatováno zlepšení situace na úseku občanských přestupků, pokles rušení nočního klidu v souvislosti
  s konzumací alkoholu v Krčínově ulici i v přilehlých lokalitách. Došlo ke snížení počtu zásahů strážníků při Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 47
  zajišťování veřejného pořádku. Spolupráce mezi novým provozovatelem restaurace a Městskou policií je
  hodnocena velmi kladně.
  Z těchto důvodů OŽaSČ doporučuje Zastupitelstvu města Třeboně schválit návrh znění Obecně závazné
  vyhlášky města Třeboně č. 3/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o ochraně veřejného
  pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících
  občerstvovací služby. Tento předkládaný návrh nemá dopad na schválený/upravený rozpočet. Vztah
  předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jan Ďoubal, Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, pan Zdeněk
  Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 138/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o ochraně
  veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí
  poskytujících občerstvovací služby.
  II. ukládá
  odboru živnostenskému a správních činností zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 4 Nehlasovali: 3
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Kolík: Připomínka ke stavu silnice pod rybníkem Svět.

  Datum: 4. 11. 2013

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č.72 - snížení nájemného lázním. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Rozpočtové opatření č. 72

  snížení nájemného lázním.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Rozpočtové opatření č. 72

  snížení nájemného lázním.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09.2013
  k
  proje
  dnání návrh rozpočtového opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě (snížení či zvýšení) v
  příjmové části
  rozpočtu a ve výdajové části rozpočtu ve výši a u položek podle přílohy podkladového materiálu.
  Popis situace:
  Navrhované rozpočtové opatření řeší zejmén
  a vázání výdajů v
  souvislosti s
  předpokládaným
  nenaplněním některých příjmových položek, a to:
  1)
  nenaplnění příjmu z
  nájmu z
  městských lázní ve výši 15.000.000
  ,00
  Kč. V
  této věci přijala rada
  města dne 28.08.2013 usnesení č. 625/2013
  -
  87,
  2)
  nenaplnění příjmů z
  prodeje majetku města Třeboně v
  celkové předpokládané výši 12.279.000
  ,00
  Kč (jedná se o příjem z
  prodeje bytů ve výši 307.000
  ,00
  Kč, příjem z
  prodeje pozemků ve výši
  7.156.000
  ,00
  Kč, příjem z
  prodeje budovy čp. 51 v
  místní části Branná ve výši 1.816.000
  ,00

  a
  příjem z
  prodeje akcií ČS
  ,
  a.
  s.
  ,
  ve výši 3.000.000
  ,00
  Kč),
  3)
  nenaplnění příjmů z
  dotace zelená úsporám ve výši 10.487.230
  ,00
  Kč (v rozpočtu bylo počítáno
  s
  částkou 10.487.230
  ,00
  Kč na příjmové straně a s
  výdajem ve výši 4.487.230
  ,00
  Kč, reálně se tedy
  jedná o nenaplnění příjmů ve výši 6.000.000
  ,00
  Kč),
  4)
  nenaplnění příjmů z
  dotace na digitální povodňový plán a varovný systém, a to od poskytovatele
  OPŽP

  SFŽP ČR ve výši 210.210
  ,00
  Kč a od poskytovatele OPŽP

  podpora z
  fondu solidarity
  (ERDF) ve výši 3.5
  73.570
  ,00
  Kč.
  5)
  nenaplnění rozpočtovaných příjmů u odboru kultury a cestovního ruchu v
  celkové výši 3.105.400
  ,00
  Kč. Odpovědné místo ORJ 900

  odbor kultury a cestovního ruchu předpokládá nenaplnění příjmové
  části rozpočtu v
  celkové výši 3.105.400
  ,00
  Kč. Roz
  počet odboru kultury a cestovního ruchu byl pro
  letošní rok sestaven na základě podkladů příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko
  města Třeboně. Tato organizace předložila pro potřeby sestavení rozpočtu odboru účetní údaje
  z
  roku 2011. V
  souč
  asné době, po 8 měsících fungování odboru ku
  ltury a cestovního ruchu, lze
  s
  jistotou říci, že schválený rozpočet nelze v
  příjmové části reálně naplnit. Oproti tomu také lze říci,
  že nedojde ani k
  vyčerpání všech prostředků rozpočtovaných pro
  odpovědné míst
  o odbor kultury
  a
  cestovního ruchu ve výdajové části rozpočtu. Nedočerpání se předpokládá ve výši 1.897.840
  ,00
  Kč. U položek odboru kultury a cestovního ruchu dochází rozpočtovým opatřením jednak
  k
  přesunům rozpočtových prostředků mezi položkami, tak aby r
  ozpočet reálně odpovídal tomu, na
  jaké položky jsou jednotlivé příjmy a výdaje odboru účtovány, a dále dochází k
  vázání některých
  výdajů odpovědného místa odbor kultury a cestovního ruchu a k zapojení některých
  nepředpokládaných příjmů jiných odpovědných m
  íst, tak aby bylo pokryto předpokládané nenaplnění
  uvedených příjmových položek.
  6)
  poslední část rozpočtového opatření řeší některé drobné položky, u nichž je zřejmé, že budou muset
  být nutně navýšeny (pečovatelská služba

  příspěvek provozovateli

  Ledax, o
  blastní charita,
  některé položky energií, nákup materiálu

  úklidové prostředky a položka daně z
  přidané hodnoty).
  Pro informaci OFM
  uvádí, že odbor finanční a majetkový předložil radě města na její jednání dne 28.08.2013
  k
  projednání čerpání a plnění roz
  počtu města k
  31.07.2013 s
  podrobným ro
  zpisem k
  jednotlivým položkám
  a
  zároveň plán čerpání a plnění rozpočtu v
  období 08
  -
  12/2013. Tento plán byl sestaven na základě
  informací poskytnutých všemi správci rozpočtových prostředků rozpočtu města pro letošní ro
  k. Rada města
  v
  této věci přijala následující usnesení:
  Usnesení RM č.
  596/2013
  -
  87
  :
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o plnění a čerpání rozpočtu k
  31.07.2013 a o plánovaném plnění a čerpání rozpočtu v
  období 08
  -
  12/2013.
  II. ukládá
  odboru
  finančnímu a majetkovému předložit přehled o plnění a čerpání rozpočtu k
  31.07.2013 na jednání
  zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému ve spolupráci s
  ostatními odbory připravit návrh rozpočtového opatření,
  kterým
  dojde k
  vázání výdajů tak, aby bylo zamezeno vzniku nepokrytého schodku rozpočtu na konci roku
  2013 ve výši 15 mil. Kč.
  Přehled čerpání a plnění rozpočtu k
  31.07.2013 je samostatným materiálem předloženým zastupitelstvu
  města v
  bodu 5.
  Dále vedení města vy
  dalo pokyn všem správcům rozpočtových prostředků, aby odboru
  finančnímu a majetkovému předložili další návrhy na možné úspory ve stávajícím rozpočtu. Tyto návrhy byly
  do plánu čerpání a plnění rozpočtu zapracovány a plán s
  návrhem na úspory či případné zap
  ojení
  neočekávaných příjmů a návrh na rozpočtové opatření byl radě města předložen na jednání dne 03.09.2013
  a rada města v
  této věci přijala následující usnesení:
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  6
  Usnesení RM č. 657/
  2013
  -
  88
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu m
  ěsta schválit
  rozpočtové opatření vyplývající ze schválené
  přílohy Přehledu čerpání výdajové části rozpočtu k
  31.07.2013
  Plánované čerpání v
  období 08

  12/2013 a Přehledu plnění příjmové části rozpočtu k
  31.07.2013
  Plánované plnění v
  období 08

  12/2013 z
  aokrouhlené na celé tisíce Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva dne 09.09.2013
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odst. (4) říká, že rozpočtová opatření
  se uskutečňují
  povinně, jde
  -
  li o změny ve finančních vztazích k
  jinému rozpočtu, o změny závazných
  ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
  Schválením
  předkládaného rozpočtového opatření dojde k
  celkovému snížení objemu rozpo
  čtu o
  36.552.852 Kč
  v
  příjmové i výdajové části rozpočtu.
  Tento předkládaný návrh
  má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je
  řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením.
  Vztah předkládaného materiálu k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH)
  není
  žádný
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jiří Houdek

  informoval o tom, že radě města
  navrhoval
  řešení o
  sníž
  ení
  nájemné
  ho lázním o 25 mil.

  . RM se přiklonila k
  částce 15 mil. Kč. N
  ávrh
  v
  tomto znění
  nepodpoří
  .
  Ing.
  Milan Hlásek

  bylo by dobré vědět, kolik bylo j
  iž z
  rozpočtu
  v
  jednotlivých položkách (k 31.08.2013)
  vyčerpáno
  .
  paní Anna Kahounová

  vznesla dotaz na kotelnu v
  Roháči
  . Bude kotelna Teplospolu dále pokračovat?
  pan Zdeněk Mráz

  kotelna zůstává
  i nadále
  .
  Ing. Jan Ďoubal

  je důležité, aby lázně dělaly z
  ásadní opatření
  .
  pan Zdeněk Mráz

  RM po tvrdé diskuzi zastavila realizaci akce bazén na Bertiných lázních
  .
  GŘ musí se
  svým týmem
  udělat spoustu opatření
  . S
  nížení
  o
  25 mil. Kč nepodpoří, podpořil
  snížení o
  15 mil. Kč
  .
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  h
  lasoval pro bazén
  .
  Z
  hlediska investice
  bylo
  vše
  v
  pořádku, proto to
  podporoval
  . Pro příště
  požaduje
  předložení rozpoč
  t
  u
  o
  d
  nezávislého ekonoma
  .
  PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Alena Baštová
  Ing. Marie Košinová
  Mgr. Marie Florianová
  doc. RN
  Dr. Jiří Masojídek, CSc.
  pan Václav Nehoda
  MUDr. Antonín Doležal
  pan Vladimír Janíček
  pan Kubal

  požaduje po GŘ vysvětlení situace v
  lázeňství
  .
  JUDr. Jiří Kolban
  -
  podal informace o vývoji situace v
  lázeňství
  .
  Mgr. Terezie Jenisová
  -
  odchody a příchody:
  1
  8:12 Kahounová

  odchod

  počet 23
  18:13
  Kahounová

  pří
  chod

  počet
  24
  18:24 Velemínský

  odchod

  počet 23
  18:
  29
  Velemínský

  příchod

  počet
  24
  18:47 Hadravová

  odchod

  počet 23
  18:
  51
  Hadravová

  příchod

  počet
  24
  19:14 Váňa

  odchod

  počet 23
  19:
  21
  Váňa

  příchod

  počet
  24
  Ing. Jiří Houdek
  vznesl
  protinávrh:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě, tzn. snížení příjmové části rozpočtu o 25 mil. Kč.
  II. ukládá
  všem
  příslušným odborům
  připravit
  rozpočtové opatření i ve výdajové části tak, aby tento návrh byl
  předložen na příštím
  jednání
  ZM.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 3 Proti: 11 Zdrželi se: 8 Nehlasovali: 2
  NEBYLO PŘIJATO
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  7
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  81
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo měst
  a Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě (snížení či zvýšení) v
  příjmové části rozpočtu a ve
  výdajové části rozpočtu ve výši a u položek podle přílohy podkladového materiálu.
  II. ukládá
  všem odborům a útvarům, příspěvkovým
  organizacím a obchodním společnostem zřízeným a založeným
  m
  ěstem Třeboň zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  13
  Proti:
  9
  Zdrželi se:
  1 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Realizace investice "Areál TS Třeboň - správní budova". - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Schválení r
  ealizace
  akce
  „Areál TS Třeboň

  správní budova“.
  Důvo
  dová zpráva:
  -
  rada města předkládá za
  stupitelstvu města k
  projednání
  informaci o stavu příprav...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Schválení r
  ealizace
  akce
  „Areál TS Třeboň

  správní budova“.
  Důvo
  dová zpráva:
  -
  rada města předkládá za
  stupitelstvu města k
  projednání
  informaci o stavu přípravy
  akce

  Areál Technické
  služby Třeboň
  -
  správní budova
  “.
  V
  současné době je zpracována projektová dokumentace pro výběr
  zhotovitele a probíhá projednání k
  zajišt
  ění dokladové části pro vydání stavebního povolení. Dokumentace
  řeší rekonstrukci čp. 811 v Rybářské ulici a obsahuje jak část pro administrativní zázemí Technických služeb
  včetně parkoviště v
  prostoru mezi objektem a
  Rybářskou ulicí, tak i 4 ubytovací buň
  ky pro přechodné
  ubytování občanů v
  obtížné životní situaci (sociální bydlení). Administrativní část bude pronajata Technickým
  službám Třeboň, s.
  r.
  o.
  ,
  a ubytovací buňky bude provozovat město Třeboň. Náklady dle kontrolního
  rozpočtu projektanta činí na ad
  ministrativní část 12.257.938,91 Kč bez DPH, 14.832.106,11 Kč vč. DPH a na
  sociální
  bydlení 2.094.272,71
  Kč, 2.534.070,01 Kč vč. DPH
  .
  Celkem tedy 17.366.176,12 Kč včetně DPH.
  Město bude uplatňovat krácený odpočet DPH. V
  rozpočtu roku 2013 je částka na admi
  nistrativní budovu TS
  ve výši 4.000.000,00 Kč a sociální bydlení ve výši 2.000.000,00 Kč. Vratka DPH v
  roce 2013 by měla činit
  197.851,00 Kč. V
  tomto roce byla předpokládána realizace sociálního bydlení a částečná úprava budovy pro
  administrativní provoz a
  sociálního zázemí Technických služeb. Na základě rozpočtového opatření č. 72
  schváleného usnesením rady města č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09.2013 a doporučeného radou ke schválení
  zastupitelstvu města byla položka v
  rozpočtu roku 2013 na administrativní budo
  vu TS navržena radou ke
  snížení o
  200.000,00 Kč na částku 3.800.000,00
  Kč a položka
  sociální bydlení navržena radou ke snížení
  o
  1.000.000,00 Kč na částku 1.000.000,00 Kč. Z
  těchto částek bylo v
  roce 2013 již vynaloženo 199.650,00
  Kč na projektové práce. V
  ratka DPH v
  roce 2013 by měla činit 158.280,00 Kč. V
  roce 2014 bude tedy nutno
  vynaložit částku 12.765.826,12
  Kč vč. DPH. Zároveň je nutno uvažovat
  s vratkou DPH ve výši cca 19
  %
  z
  odvedené DPH
  ,
  tj. 420.955,00 Kč.
  ORI
  p
  ředpokládá
  , že výběrové řízení na zho
  tovitele této akce proběhne
  současně s
  výběrovým řízením na dílny, jejichž zadavatelem budou Technické služby Třeboň, s.
  r.
  o.
  ORI
  d
  oporučuje, aby zastupitelstvo města schválilo zajištění financování této akce v
  roce 2014 s
  výdaji
  12.765.826,12 Kč
  a vratko
  u DPH ve výši 420.955,00 Kč.
  P
  ředkládaný návrh
  nemá dopad na
  schválený/upravený rozpočet
  .
  Vztah předkládaného materiálu
  k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH) je
  uveden
  v
  textu
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jan Ďoubal

  vznesl dotaz, zde
  je možné realizaci odlož
  it o rok, vzhledem k
  současné ekonomické
  situaci
  .
  pan Zdeněk Mráz

  je toho názoru, udělat tuto realizace nyní
  , ale pokud se to přesune až na příští rok,
  nevidí v
  tom problém
  .
  Ing. Jiří Houdek

  je zásadně proti realizaci, která je na úkor investice do láz
  ní a může znamenat
  propouštění v
  lázních. Nutno odložit do roku 2015.
  PaedDr. Jan Váňa

  je pro přestěhování TS, ale nesouhlasí se sociálními byty
  .
  Ing. Pavel Hajna
  d
  oc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  paní Lišková
  pan Kubal
  pan Kolík
  -
  odchody a příchody:
  19:32 Elexhauser

  odchod

  počet 23
  19:32 Kahounová

  odchod

  počet 22
  19:34 Hlásek

  odchod

  počet 21
  19:36 Košinová

  odchod

  počet 20
  19:37 Hlásek

  příchod

  počet 21
  19:38
  Kahounová

  pří
  chod

  počet
  22
  19:40 Košinová

  příchod

  počet 23
  19:43
  Elexhauser

  pří
  chod

  počet
  24
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  8
  19:47 Velemínský

  odchod

  počet 23
  19:47 Florianová

  odchod

  počet 22
  19:50 Florianová

  příchod

  počet 23
  19:51 Ďoubal

  odchod

  počet 22
  19:52 Neužil

  odchod

  počet 21
  19:53
  Velemí
  nský
  -
  příchod

  počet
  22
  19:53 Ďoubal

  příchod

  počet 23
  19:54 Neužil

  příchod

  počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „
  Areál Technické služby Třeboň
  -
  správní budova
  “ v
  období let
  2013

  2014 v
  celkových
  předpokládaných nákladech stavby
  17.366.176,12 Kč
  včetně
  DPH 21
  %, která zahrnuje
  rekonstrukci budovy
  čp. 811 v Rybářské ulici.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  9
  Proti:
  2 Zd
  rželi se: 13
  NEBYLO PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje částí pozemku P.Č. kn 160-1, P. Č. KN 160/4 a P. Č. KN 2861/1 o celkové výměře cca 305m² v k. ú. Branná. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  áměr prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1, p.
  č. KN 160/4 a p. č. KN 28
  61/1 o celkové výměře cca
  305 m
  2
  v
  k. ú. Branná.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupi...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  áměr prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1, p.
  č. KN 160/4 a p. č. KN 28
  61/1 o celkové výměře cca
  305 m
  2
  v
  k. ú. Branná.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 523/2013
  -
  84 ze dne 17.07.2013
  k
  projednání
  žádost
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  o prodej pozemku p. č. KN
  160/4 o výměře 257 m
  2
  v
  k. ú. Branná. Zájmový pozemek navazuje na pozemky p. č. KN 160/2, p. č. KN 4/4
  a p. č. KN 2861/2, které jsou ve vlastnictví žadatelky. Na zájmovém pozemku, příp. v
  jeho bezprostřední
  blízkosti,
  se nacházejí inž. sítě

  nadzemní vedení NN.
  Na základě požadavku osadního výboru obce
  Branná vypracoval Ing. Vaclík orientační zákres, kterým došlo k
  zakreslení připlocených částí pozemků,
  které jsou ve vlastnictví města. Ve skutečnosti má žadatelka připl
  oceny části p. č. KN 160/1, p. č. KN 160/4,
  p. č. KN 2861/1 o celkové výměře cca 305 m
  2
  . Cca 1,5 m od plotu vede stoka. Po seznámení s
  uvedenými
  skutečnostmi žadatelka doplnila svoji žádost o odkoupení i částí p. č. KN 160/1 a p. č. KN 2861/1 dle
  orientačn
  ího zákresu.
  Odbor územního plánování a st. řádu uvádí: Pokud se jedná o již v
  minulosti
  zaplocené pozemky, tj. má se pouze uvést do souladu stav skutečný se stavem evidovaným, není k
  prodeji
  připomínek.
  Odbor rozvoje a investic po orientačním zaměření sku
  tečného oplocení:
  1
  )
  s
  prodejem pozemku
  podél stoky v
  rozsahu stávajícího oplocení souhlasí.
  2
  )
  s
  prodejem pozemku podél kulturního domu
  nesouhlasí z
  důvodu budoucích oprav a úprav, budoucích možností ochrany veřejného prostoru
  před
  hlukem z
  kulturního dom
  u a
  podobně. V
  případě této části souhlasí pouze s
  pronájmem.
  Ing. Vaclík souhlasí
  s
  možným prodejem. Obec pozemek nepotřebuje, směrodatné by mělo být technické vyjádření ORI. Situaci
  by bylo možné řešit dlouhodobý
  m pronájmem s
  omezením oplocení
  a staveb.
  Osadní výbor obce Branná
  souhlasí s
  prodejem
  pozemku za podmínky dodržení stávajícího zaplocení. OV doporučuje zřídit věcné
  břemeno pro účely a údržby zeleně na hraně stoky žadatelkou.
  K
  doporučení OV zřídit věcné břemeno pro
  údržbu zeleně na hraně stoky J
  UDr. Hájek uvádí:
  Převáděnou část nemovitosti je skutečně možno zatížit
  povinností konat, tj. udržovat vedle ležící pro
  stor mezi skutečným oplocením a
  stokou, jedná se o tzv. reálné
  břemeno.
  Na základě vyjádření ORI dal odbor finanční a majetkový radě měst
  a
  na zvážení dvě varianty
  řešení
  a to:
  Varianta A
  )

  prodej zaplocených částí pozemků
  KN 160/1,
  p. č. KN 160/4, p. č. KN 2861/1
  o výměře cca
  305 m
  2
  , vše v
  k. ú. Branná

  dle žádosti žadatelky, dle vyjádření odboru ÚPSŘ, Ing. Vaclíka a OV
  .
  Usnesení RM č.
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1,
  KN 160/4 a p. č. KN 2861/1 o celkové výměře cca
  305 m
  2
  , vše
  v
  k. ú. Branná, za cenu ..... Kč/m
  2
  , když výměra bude zpřesn
  ěna geometrickým plánem a za
  podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene spočívající v
  povinnosti údržby části pozemku p. č. KN
  160/1 od hranice stávajícího plotu podél stoky až k
  hranici stoky.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit mater
  iál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  Varianta B)
  -
  prodej částí p. č. KN 160/4 a p. č. KN 160/1 o celkové výměře cca 213 m
  2
  (pozemky podél
  stoky), neschválení prodeje částí p. č. KN 160/4, p. č. KN 160/1 a 2861/1 o celkové výměře cca 92 m
  2
  (
  pozemky podél kulturního domu), vše v
  k. ú. Branná. V
  případě, že orgány obce schválí tuto variantu, bude
  žadatelce nabídnut pronájem částí pozemků podél kulturního domu.
  Usnesení RM č.
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu mě
  sta schválit
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1 a
  KN 160/4 o celkové výměře cca 213 m
  2
  ,
  vše
  v
  k.
  ú. Branná, za cenu ... Kč/m
  2
  (části pozemků podél přilehlé stoky), když výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem a za podmínky bezúplatného
  zřízení věcného břemene spočívající v
  povinnosti
  údržby části pozemku p. č. KN 160/1 od hranice stávajícího plotu podél stoky až k
  hranici stoky.
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  11
  II. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. KN
  160/1,
  KN 160/4 a p. č. KN 2861/1 o celkové výměře cca
  92 m
  2
  (části pozemků podél kulturního domu)
  v
  k. ú. Branná
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  Rada města schválila variantu B
  )
  .
  Rada města svým usnesením č. 523/2013
  -
  84 ze dne 17.07.2013
  :
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1 a
  KN 160/4 o celkové výměře cca
  213 m
  2
  ,
  vše
  v
  k.
  ú. Branná, za cenu 100,00 Kč/m
  2
  (
  části pozemků podél přilehlé stoky), když výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem a za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene spočívající v
  povinnosti
  údržby části pozemku p. č. KN 160/1 od hranice stávajícího plotu podél stoky až k
  hranici stoky.
  II. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1,
  KN 160/4 a p. č. KN 2861/1 o celkové výměře cca
  92 m
  2
  (části pozemků podél kulturního domu)
  v
  k. ú. Branná.
  III. ukládá
  odboru finančnímu
  a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  83
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje částí pozem
  ků p. č. KN 160/1 a
  KN 160/4 o celkové výměře cca
  213 m
  2
  ,
  vše
  v
  k.
  ú. Branná, za cenu 100,00 Kč/m
  2
  (části pozemků podél přilehlé stoky), když výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem a za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene spočívající v
  povinno
  sti
  údržby části pozemku p. č. KN 160/1 od hranice stávajícího plotu podél stoky až k
  hranici stoky.
  II. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1,
  KN 160/4 a p. č. KN 2861/1 o celkové výměře cca
  92 m
  2
  (části pozemků podél kulturn
  ího domu)
  v
  k. ú. Branná.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a vejít v
  jednání s
  žadatelkou ohledně pronájmu
  částí pozemků p. č. KN 160/1,
  KN 160/4 a p. č. KN 2861/1 o celkové výměře cca 92 m
  2
  (části pozemků podél
  kulturní
  ho domu)
  v
  k. ú. Branná
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  23
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Záměr směny pozemků ve vlastnictví města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Záměr směny pozemků ve vlastnictví města Třeboně

  pozemky p. č. PK 429/2 o výměře 341 m
  2
  , p. č.
  PK 430 o výměře 4 938 m
  2
  , p. č. PK 431/1 o výměře 1 999 m
  2
  ,
  p. č...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Záměr směny pozemků ve vlastnictví města Třeboně

  pozemky p. č. PK 429/2 o výměře 341 m
  2
  , p. č.
  PK 430 o výměře 4 938 m
  2
  , p. č. PK 431/1 o výměře 1 999 m
  2
  ,
  p. č. PK 431/4 o výměře 12 132 m
  2
  , p. č.
  PK 433/2 o výměře 5390 m
  2
  , vše v k. ú. Stará Hlína za pozemky ve vlastnictví ČR

  právo hospodařit
  s
  majetkem státu pro Lesy ČR s. p.
  -
  pozemky p. č. st. KN 134 o výměře 4 m
  2
  , p.
  č. KN 168/65
  oddělená z pozemku p.
  č. KN 168/2 o výměře 5 505 m
  2
  , p. č. KN 722/6 oddělená z pozemku p. č. KN
  722/3 o
  výměře 132 m
  2
  , p. č. KN 722/7 oddělená z pozemku p. č. KN 722/4 o
  výměře 126 m
  2
  , vše v k. ú.
  Holičky u Staré Hlíny.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu měs
  ta
  na základě usnesení č. 612/2013
  -
  97 ze dne 28.08.2013
  k
  projednání
  zveřejnění záměru směny
  pozemků p. č. PK 429/2 o
  výměře 341 m
  2
  , p. č. PK 430 o výměře
  4
  938 m
  2
  , p. č. PK 431/1 o výměře 1
  999 m
  2
  , p. č. PK 431/4 o výměře 12
  132 m
  2
  , p. č. PK 433/2 o výměř
  e
  5390 m
  2
  , vše v
  k. ú. Stará Hlína dosud ve vlastnictví města Třeboně
  za
  poze
  mky p. č. st. KN 134 o výměře
  4
  m
  2
  , p. č. KN 168/65 oddělená geometrickým plánem č. 402
  -
  157/2012 z
  pozemku p. č. KN 168/2 o
  výměře
  5
  505 m
  2
  , p. č. KN 722/6 oddělená geometrickým p
  lánem č. 402
  -
  157/2012 z
  pozemku p. č. KN 722/3
  o
  výměře 132 m
  2
  , p. č. KN 722/7 oddělená geometrickým plánem č. 402
  -
  157/2012 z
  pozemku p. č. KN 722/4
  o výměře 126 m
  2
  , vše v
  k. ú. Holičky u Staré Hlíny dosud ve vlastnictví ČR

  právo hospodařit s
  majetkem
  st
  átu pro Lesy ČR
  ,
  s. p. za účelem výstavby stezky Třeboň

  Nová Hlína.
  Odbor rozvoje a investic MěÚ Třeboň nechal vypracovat projektovou dokumentaci na stavbu stezky Třeboň

  Nová Hlína. Tato stavba se bude nacházet podél silnice I/34 v
  k. ú. Třeboň a v k.
  ú. Holičky u Staré Hlíny
  na pozemcích fyzických a právnických osob (Ředitelství silnic a dálnic, Českomoravský štěrk
  ,
  a.
  s., pí
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  , apod.). Její realizací dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti pro chodce a
  cyklisty, kdy dojde k
  propojen
  í Třeboně a jejích místních částí Nová Hlína a Stará Hlína. Na základě
  projektové dokumentace bylo zjištěno, že výstavbou stezky dojde k
  záboru mimo jiné i
  pozemků ve
  vlastnictví ČR

  právo hospodařit s
  majetkem státu pro Lesy ČR
  ,
  s.
  p.
  V
  červenci roku 201
  1 byla učiněna
  žádost na Lesní správě Třeboň o převod dotčených pozemků stezkou Třeboň

  Nová Hlína. Lesní správa
  odkázala město na generální ředitelství v
  Hradci Králové. Na Lesy ČR, úsek generálního ředitele v
  Hradci
  Králové
  ,
  byla v
  říjnu roku 2011 učině
  na žádost o
  bezúplatný převod dotčených pozemků. Státní podnik
  nevyhověl žádosti města z
  důvodu nesplnění zákonných podmínek dle ust. § 17 odst. 1 a § 18 od
  st. 1 písm.
  a)

  nejednalo se o
  odloučené lesní pozemky od komplexu státního lesa, tj. jsou přímo je
  ho částí, dále pak
  pozemek p. č. KN 722/3 není lesním pozemkem, ale ostatní plochou.
  Na základě tohoto vyjádření připravilo
  město jinou vhodnou variantu řešení, a to směnu pozemků. Byl vypracován geometrický plán č. 402
  -
  157/2012
  ,
  na základě kterého došlo k
  upřesnění pozemků Lesů ČR dotčených stavbou stezky. Geometrický
  plán byl vypracován tak, aby splňoval i zákonné podmínky, tzn. že dělením nevznikly pozemky nevhodného
  tvaru nebo velikosti neumožňující řádné hospodaření v
  lese. Potřeby města Třeboně byly d
  le projektové
  dokumentace poloviční, požadavek byl cca pruh o šíři 3 m, ale z
  důvodu splnění zákonných podmínek došlo
  k
  oddělení části lesa na pozemek p.
  č. KN 168/65 o výměře 5
  505 m
  2
  . Tato varianta byla řešena na Lesní
  správě Třeboň a na Krajském ředitel
  ství v
  Českých Budějovicích, směna byla předběžně odsouhlasena. Při
  dalším jednání bylo městu sděleno, že předmětné pozemky jsou „zatíženy“ soudním řízením ve věci
  navrácení majetku
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  . Město navrhlo ještě jinou variantu, a to umístění stezky n
  a existující
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  21
  lesní cestu, která vede přes pozemek p. č. KN 168/2
  ,
  a
  která navazuje na budovaný úsek stezky. Tato
  varianta nebyla přijata a upřednostnila se varianta směny. Město nechalo vytipovat jednatelem společnosti
  Třeboňské lesy a rybníky
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  l
  es, který by byl vhodný pro směnu.
  Předmět směny ze strany města:
  k.
  ú. Stará Hlína
  Pozemek p. č.
  Výměra m
  2
  Druh pozemku
  Skutečné využití
  429/2
  341
  zjednodušená evidence
  lesní pozemek


  zjednodušená evidence
  lesní pozemek
  㐳ㄯㄠ

  ††
  zjednodušená evidence
  lesní pozemek
  㐳ㄯ㐠


  zjednodušená evidence
  lesní pozemek
  㐳㌯(一)


  zjednodušená evidence
  lesní pozemek
  24
  800 (celkem)
  Předmět směny ze strany Lesů ČR :
  k.
  ú. Holičky u Staré Hlíny
  Pozemek p. č.
  Výměra m
  2
  D
  ruh pozemku
  Skutečné využití
  St. 134
  4
  zastavěná plocha
  zastavěná plocha
  ᆭ㠯㘵
  (odděleno z


  č. 168/2)

  lesní pozemek
  lesní pozemek
  㜲(土)
  (odděleno z


  č. 722/3)


  ostatní plocha
  ostatní plocha
  㜲(土)㜠
  (odděleno z


  č. 722/  ostatní plocha
  ostatní plocha
  5
  767 (celkem)
  Lesní správa Třeboň nechala v
  souladu s
  jejich vnitřními předpisy vypracovat znalecké posudky, kdy
  závěrem byly
  lesní pozemky města ohodnoceny cenou v
  místě a čase obvyklou ve výši 223.000,00 Kč,
  pozemky Lesů ČR byly ohodnoceny cenou v
  místě a čase obvyklou ve výši 685.000,00 Kč
  .
  Rozdíl tedy činí
  462.000,00 Kč = doplatek města Třeboně. Součástí doplatku budou i v
  eškeré náklady spojené se směnou.
  V
  případě realizace stezky Třeboň

  Nová Hlína je nu
  tné pozemky vyjmout z
  lesního půdního fondu.
  Pozemek p. č. PK 429/2 o výměře 341
  m
  2
  vzniklý oddělením z
  pozemku p. č. PN 429/2 o výměře 14
  566 m
  2
  a pozemek p. č. PK 433/2 o výměře 5
  390 m
  2
  vzniklý oddělením z
  pozemku p. č. PK 433
  /2 o
  výměře 15
  727
  m
  2
  užívá
  na základě nájemní smlouvy Ing. Kačerovský, K+K Břilice

  Gigant. V
  případě, že bude
  odsouhlasen záměr směny pozemků
  ,
  vstoupí odbor
  finanční a majetkový s
  nájemcem
  v
  jednání za účelem
  vynětí pozemků z
  nájemní smlouvy dohodou k
  31.12.2013. Smluvní vztahy j
  sou v
  současné době ujednány
  s
  roční
  výpovědní lhůtou k
  0
  1.10. běžného roku pokud nedojde k
  dohodě. Z
  důvodu, že nájemce fakticky
  neužívá tyto pozemky, domníváme se, že dojde k
  uzavření dohody.
  Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá k
  převodu při
  pomínek. Odbor rozvoje a investic
  s
  ouhlasí se směnou, doplatek není malý, ale trasa je jediná vhodná pro používání občany pro cyklistickou
  dopravu nejkratším směrem ze Staré i Nové Hlíny. Vedením v
  blízkosti stávající silnice se zvyšuje
  bezpečnost cyklistů
  a tím i používání této stezky v
  období snížené viditelnosti (ráno, večer) pro možnost
  dojíždění do práce a škol. Ostatní varianty nebudou občany města využívány a stanou se variantou
  stávajících tras pro cykloturisty mezi Novou Hlínou a
  Kopečkem, případně
  pergolou.
  Ing. Vaclík uvádí: Trasa
  podél silnice v
  prostoru lesa, který má být předmětem směny, je asi vhodnější variantou,
  neboť je trasou
  nejkratší a přímo navazuje na stávající vybudovanou a část zrušené silnici I. třídy. Vzhledem ke značnému
  rozdílu o
  ceňovaných nemovitostí však zvážit, zda by stezku nebylo vhodnější vést v
  trase navrhované cesty
  pozemkovou úpravou, která je s
  hlavní silnicí rovnoběžná a vychází od židovského hřbitova, prochází po
  západním okraji lesního celku a vychází do místní části
  Nová Hlína na jejím východním okraji zastavěné
  části. Takto získaný pozemek bude zdarma a prostředky by mohly být využity na vlastní stavbu, příp. jiným
  způsobem. Tato trasa by byla zřejmě i stavebně levnější, neboť by vypadlo obcházení stávající zahrádky
  v
  krajnici silnice I. třídy a přechod stávající komunikace připojující místní část Nová Hlína. Skončení
  pozemkové úpravy je uvažováno v
  optimálním případě na podzim tohoto roku, pesimisticky začátkem roku
  2014.
  *pozn.: Součástí podkladového materiálu je sn
  ímek se zákresem trasy navrhované cesty pozemkovou úpravou (ve
  snímku vyznačeno červeně)
  Daniel Dvořák, jednatel
  společnosti Třeboňské lesy a rybníky se směnou souhlasí.
  II. etapa stezky Třeboň

  Nová Hlína je umístěna nejen na pozemcích Lesů ČR, ale i na
  pozemcích:
  -
  Společnosti Českomoravský štěrk, a.
  s.

  s
  touto společností je uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě
  kupní na základě usnesení ZM č. 18/2012
  -
  14 ze dne 30.01.2012. V
  této smlouvě se město zavázalo, že
  odkoupí část pozemku, na kterém bude vybudo
  vána stezka, za cenu 100,00 Kč/m
  2
  . Předpokládaná výměra
  cca 55 m
  2
  + cca 40 m
  2
  . Předpokládaná kupní cena

  9.500,00 Kč.
  -
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  S
  těmito
  vlastníky je uzavřena Smlouva o
  budoucí smlouvě směnné, kde se město
  zavázalo směnit část pozemku
  p.
  č. KN 1/1 (náves v
  Nové Hlíně) za části pozemků dotčených stavbou stezky (výměra cca 120 m
  2
  ).
  -
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  .
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxx
  je vlastníkem pozemků p.
  č. KN
  2371/35 (pozemek u Vodárenského mostu) a p. č. PK 113/8 (pozemek dotčený II. etapou stezky).
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  22
  S
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  je uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě směnné spojená se zřízení
  m
  věcných
  břemen. Předmětem směny ze strany města je pozemek v
  Nové Hlíně u nemov
  itostí
  syna
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  , jedná se o
  pozemek p.
  č. KN 1/1 (náves Nové Hlíny).
  Lesy ČR uzavřou s
  městem Třeboň směnnou smlouvu až po zaslání usnesení ZM, kdy bude směna
  pozemků odsouhlasena, tzn. že k
  informaci dojde až po jednání ZM dne 04.11.2013. Směn
  nou smlouvu
  bude uzavírat ze strany státního podniku Lesů ČR Krajské ředitelství v
  Českých Budějovicích. Před
  uzavřením směnné smlouvy musí dojít k
  odsouhlasení směny na generálním
  ředitelství v
  Hradci Králové
  a
  na Ministerstvu zemědělství ČR. Odsouhlasení
  na generálním ředitelství se předpokládá do 14 dnů ode
  dne podání žádosti ze strany Lesní správy Třeboň. Otázkou je, kdy se Ministerstvo zemědělství vyjádří ke
  směně, tzn. zda k
  uzavření směnné smlouvy dojde např. do konce roku 2013, nebo až v
  roce 2014.
  Uzavření smlouvy směnné je podstatný dokument pro odbor rozvoje a investic, který potřebuje pro zahájení
  územního řízení a následně stavebního.
  Z
  tohoto důvodu
  RM podmínila směnu pozemků uzavřením směnné
  smlouvy v
  termínu do 31.01.2014. Termín byl konzulto
  ván s
  ORI a je to dostačující termín pro dokončení
  stavby do konce roku 2014.
  Usnesení RM č. 612
  /2013
  -
  87
  :
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru směny
  pozemků p. č. PK 429/2 o
  výměře 341 m
  2
  , p. č. PK 430 o výměře 4
  938 m
  2
  , p. č.
  PK 431/1 o výměře 1
  999 m
  2
  , p. č. PK 431/4 o výměře 12
  132 m
  2
  , p. č. PK 433/2 o výměře 5390 m
  2
  , vše
  v
  k.
  ú. Stará Hlína dosud ve vlastnictví města Třeboně za pozemky p. č. st. KN 134 o výměře 4 m
  2
  , p. č. KN
  168/65 oddělená geometrickým plánem č. 4
  02
  -
  157/2012 z
  pozemku p. č. KN 168/2 o
  výměře 5
  505 m
  2
  , p. č.
  KN 722/6 oddělená geometrickým plánem č. 402
  -
  157/2012 z
  pozemku p. č. KN 722/3 o
  výměře 132 m
  2
  , p. č.
  KN 722/7 oddělená geometrickým plánem č. 402
  -
  157/2012 z
  pozemku p. č. KN 722/4 o výměře 126
  m
  2
  , vše
  v
  k. ú. Holičky u Staré Hlíny dosud ve vlastnictví ČR

  právo hospodařit s
  majetkem státu pro Lesy ČR s. p.
  za podmínky, že směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 31.01.2014. Doplatek ze strany města bude
  činit 462.000,00 Kč. Veškeré náklady bu
  dou hrazeny v
  poměru 1:1 (podíl nákladů města Třeboně bude
  přičten ke kupní ceně a bude tvořit jeho součást).
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání ZM dne 09.09.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Milan Hlásek, pan Zdeně
  k Mráz
  , Ing. Pavel Hajna
  , paní Anna Kahounová
  -
  odchody a příchody:
  2
  0:53 Jenisová

  příchod

  počet 23
  20:53 Vopátek

  příchod

  počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  90
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru sm
  ěny
  pozemků p. č. PK 429/2 o
  výměře 341 m
  2
  , p. č. PK 430 o výměře 4
  938 m
  2
  , p. č.
  PK 431/1 o výměře 1
  999 m
  2
  , p. č. PK 431/4 o výměře 12
  132 m
  2
  , p. č. PK 433/2 o výměře 5390 m
  2
  , vše
  v
  k.
  ú. Stará Hlína dosud ve vlastnictví města
  Třeboně za pozemky p. č. st
  . KN 134 o výměře 4 m
  2
  , p. č. KN
  168/65 oddělená geometrickým plánem č. 402
  -
  157/2012
  z
  pozemku p. č. KN 168/2 o
  výměře 5
  505 m
  2
  , p. č.
  KN 722/6 oddělená geometrickým plánem č. 402
  -
  157/2012 z
  pozemku p. č. KN 722/3 o
  výměře 132 m
  2
  , p. č.
  KN 722/7 oddělená g
  eometrickým plánem č. 402
  -
  157/2012 z
  pozemku p. č. KN 722/4 o výměře 126 m
  2
  , vše
  v
  k. ú. Holičky u Staré Hlíny dosud ve vlastnictví ČR

  právo hospodařit s
  majetkem státu pro Lesy ČR s. p.
  za podmínky, že směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 31.01.20
  14. Doplatek ze strany města bude
  činit 462.000,00 Kč. Veškeré náklady budou hrazeny v
  poměru 1:1 (podíl nákladů města Třeboně bude
  přičten ke kupní ceně a
  bude tvořit jeho součást).
  II. ukládá
  odboru
  a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hla
  sování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Pozemek P. Č KN 593/3 a st. P. Č. KN 267 v k. ú. Břilice - duplicitní zápis vlastnictví. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Pozemek p. č. KN 593/3 a st. p. č. KN 267 v
  k. ú. Břilice

  duplicitní zápis vlastnictví.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Pozemek p. č. KN 593/3 a st. p. č. KN 267 v
  k. ú. Břilice

  duplicitní zápis vlastnictví.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.482/2013
  -
  83 ze dne 26.06.2013
  k
  projednání
  duplicitní zápis vlastnictví
  na pozemcích p. č. KN 593/3 a st. p. č. KN 267 v
  k. ú. Břilice.
  Pozemky p. č. KN 593/3 (zahrada) o výměře 382 m
  2
  a st. p. č. KN 267 (zastavěná plocha, nádvoří) o
  výměře
  37 m
  2
  v
  k. ú. Břilice se nachází v
  blízkosti areálu Gigant.
  Na pozemcích je zapsáno dup
  licitní vlastnictví.
  Vlastnická duplicita je zde zapsána je
  dnak pro město Třeboň a současně
  pro
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Vyjádření JUDr. Hájka:
  Po seznámení se s
  listinami vztahujícími se
  k
  duplicitnímu vlastn
  ictví shora
  uvedených pozemků jsem došel k
  názoru, že tyto nemovitosti jsou ve vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  nikoliv ve vlastnictví města Třeboně.
  Dne 27. 7. 1984 uzavřela
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (tehdy jako
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ) kupní a darovací smlou
  vu, jejímž předmětem byla i parcela 593/2 (následně
  593/2,593/3 a st. 267). Tato smlouva byla registrována státním notářstvím a vlastnictví dle ní pak zapsáno
  do evidence nemovitostí. Od tohoto dne byla jmenovaná v
  dobré víře, že je vlastníkem těchto nemov
  itostí a
  od té doby byla také oprávněným držitelem. K
  vydržení vlastnického práva (pochopitelně za trvání dobré víry
  po celou dobu nutnou k
  vydržení) k
  nemovitostem zákon stanoví lhůtu 10 let. Ta uplynula 27. 7. 1994. Na
  dotčeném pozemku, který považovala
  za svůj vlastní, dokonce postavila nemovitost č.
  e. 142.
  Až v
  roce
  2007, téměř 13 let po uplynu
  té lhůty nutné k
  vydržení, bylo
  na základě souhlasného prohlášení města
  Třeboně a Lesů České republiky s.
  p.
  zapsáno duplicitní vlastnické právo města.
  Můj názor
  je takový, aby se
  město nedomáhalo určení vlastnického práva pro sebe, neboť v
  tomto sporu bude neúspěšné. Pokud
  nebude natolik iniciativní, aby nabídlo jmenované učinit souhlasné prohlášení o jejím vlastnictví, mělo by
  stav v
  katastru nemovitostí ponecha
  t takový, jako je doposud.
  Celá záležitost byla projednána i s
  Ing. Vaclíkem, ten
  uvádí: Je zřejmé, že v
  okamžiku nabytí vlastnictví
  xxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  , dříve
  xxxxxxxxxxxx
  , dne 27.07.1984 byly nemovitosti st
  avební 267 (chata
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  25
  ev. č. 142) a
  tehdy p. č. 59
  3/2 (zahrada) zapsány v
  evidenci nemovitostí na předávající matku
  xxxxxxxxx
  xxxxxxx
  xxxxxxxxxx
  chybou vedení evidence nemovitostí. Jak uvádí JUDr. Hájek,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  nabyla nemovitost v
  dobré víře, toto nemohla předpokládat a lhůty pro vydržení majetku s
  rezervou splňuje.
  Z
  těchto důvodů by bylo vhodné pro zjednodušení administrativy uzavřít, jak uvádí JUDr. Hájek, souhlasné
  prohlášení o
  vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  .
  Odbor finanční a majetkový se přiklání
  k
  názoru právníka města a Ing. Vaclíka. JUDr. Háje
  k, právník města, doporučuje předložit materiál na
  jednání ZM, i když se nejedná o
  majetkoprávní úkon vyhrazený zastupitelstvu města dle zákona o obcích

  nabytí a převod nemovitých věcí. Toto doporučení JUDr. Hájek odůvodňuje skutečností, že
  se
  jedná o
  ur
  čení vlastnictví, v
  tomto případě uznání vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  , nikoliv vlastnictví města
  Třeboně.
  Usnesením RM č.
  482/2013
  -
  8
  3 ze dne 26.06.2013:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  podepsání souhlasného prohlá
  šení, týkajícího se pozemků p. č. KN 593/3 a st. p. č. KN 267 v
  k. ú. Břilice,
  jehož obsahem je uznání výlučného vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  k
  tomuto pozemku.
  II. ukládá
  odboru finančního a majetkovému předložit ma
  teriál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  O usnesení RM č. 482/2013
  -
  83 byla
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  písemně informována. S
  usnesením
  RM souhlasí.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , pan
  í Jitka Filípková,
  Bc.
  Petr
  Michal, paní Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  93
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  podepsání souhlasného prohlášení, týkajícího se pozemků p. č. KN 593/3 a st. p. č. KN 267 v
  k. ú. Břilice,
  jehož obsahem je uznání výlučného vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  k
  tomuto pozemku.
  II. ukládá
  odboru finančního a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Nákup budovy čp. 261 vč. P. Č. KN 127/12, budovy Čp. 347 vč P. Č. KN 127/3, P. Č. KN 127/4 a P. Č. KN 127/13, vše v k. ú. Třeboň - uzavření smlouvy budoucí kupní. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Nákup budovy čp. 261 vč. p. č. KN 127/12, budovy čp. 347 vč. p. č. KN 127/3, p. č. KN 127/4 a
  p.
  č. KN
  127/13, vše v k. ú. Třeboň

  uzavření smlouvy budoucí kupní.
  Důvodová ...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Nákup budovy čp. 261 vč. p. č. KN 127/12, budovy čp. 347 vč. p. č. KN 127/3, p. č. KN 127/4 a
  p.
  č. KN
  127/13, vše v k. ú. Třeboň

  uzavření smlouvy budoucí kupní.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 6
  15/2013
  -
  87
  ze dne 28.08.2013
  k
  projednání
  nabídku společnosti Agrestis, spol. s
  r.
  o., IČ 47252588 (Novohradská 261, Třeboň) na
  odkoupení budovy čp. 261 včetně pozemku p. č. KN 127/12 o výměře 1 372 m
  2
  , budovy čp. 347 včetně
  pozemku p. č. KN 127/3 o výměře
  59 m
  2
  , pozemku p. č. KN 127/4 o výměře 22 m
  2
  a p. č. KN 127/13
  o
  výměře 1
  199 m
  2
  , vše v
  k. ú. Třeboň, do vlastnictví města Třeboně. Uvedené nemovitosti nabízejí městu
  za cenu do 5.000.000,00 Kč. Jedná se o budovu nazývanou „Schwarzenberský špejchar“ v
  ul.
  Novohradská.
  Budova čp. 261 by pro svou architektonickou a historickou hodnotu se zachovanými technickými prvky
  mohla být využita pro účely vybudování galerie, expozice technických památek, pořádání autorských výstav,
  prezentaci mladých začínajících umělc
  ů, umělecká a tvůrčí sympozia, multifunkční kulturní akce výtvarného
  umění, hudby, poezie, firemní akce pro děti s rodiči apod. Toto využití by mohlo být za úzké spolupráce
  s
  Akademií výtvarných umění Praha, příp. s Technickým vysokým učením Praha, Oblastn
  ím archivem,
  Památkovým ústavem a Technickým muzeem Praha. Tyto dvě instituce již prostory Špejcharu velmi dobře
  znají a jsou ochotny být partnery celého projektu. Provozování celého objektu by mohlo být v
  součinnosti
  s
  dalšími galerijními prostorami města
  , což by dávalo možnost vytvořit z
  Třeb
  oně galerijní město, které by
  i
  mimo sezonu do Třeboně lákalo milovníky umění, lázeňské hosty a zař
  ízení cestovního ruchu vč. lázní
  by
  se mohly stát významným prvkem, který do Třeboně bude lákat své hosty a návštěvník
  y. Třeboň by tak byla
  velmi významným kulturním centrem
  ,
  obdobně, jak se to stalo
  v
  Kasselu a dalších jiných centrech umění,
  která jsou již po světě zřízena.
  Pro informaci
  :
  1)
  na adrese: Novohradská 261, Třeboň má uvedeno sídlo společnost Agrestis, spol.
  s
  r.
  o.
  ,
  a LIKOX, s.
  r.
  o.
  (telefonicky sděleno pracovnicí obchodního rejstříku v
  Č. Budějovicích dne 04.07.2013). OFM doporučuje
  orgánům obce uzavřít smlouvu za podmínky, že ke dni podpisu vlastní kupní smlouvy budou vymazána sídla
  společností uvedených n
  a adrese Novohradská 261, Třeboň v
  obchodním rejstříku. Tato podmínka je
  zapracována v
  návrhu na usnesení.
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  26
  2)
  na uvedené adrese není ke dni odevzdání podkladového materiálu hlášena žádná fyzická osoba
  k
  trvalému pobytu (ověřeno na matrice MěÚ Třeboň),
  3)
  v
  rozpočtu města pro r. 2013 není počítáno s
  nákupem uvedených nemovitostí. V případě schválení
  nákupu je nutno nalézt v
  rozpočtu města finanční prostředky a následně schválit rozpočtové opatření.
  Z
  tohoto důvodu navrhuje OFM uzavřít Smlouvu o smlouvě bud
  ouc
  í kupní na nabízené nemovitosti
  a
  zároveň stanovit lhůtu, do kdy dojde k
  uzavření vlastní smlouvy kupní. Takto je formulován i návrh na
  usnesení,
  4)
  vynaložené
  náklady na zhotovení studie využitelnosti objektu

  42.350,00 Kč (vč. DPH), projektová
  dokume
  ntace zaměření stávajícího stavu objektu

  117.915,00 Kč (vč. DPH).
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá z
  hlediska odboru k
  nákupu připomínky.
  Odbor rozvoje
  a
  investic uvádí:
  Vhodnost nákupu této nemovitosti je odvislá od účelu vy
  užití takto získaného
  objektu
  a
  přilehlých ploch. Za ORI upozorňujeme na náklad celé rekonstrukce, který by mohl být mezi 60

  100 mil.
  Kč. Je však vhodná možnost realizace po etapách. Z
  hlediska
  obklopení pozemku jinými vlastníky je nutné
  vyřešit přístup k
  objektu VB.
  Ing. Va
  clík uvádí:
  Jedná se o jistě zajímavou budovu. Problémem by mohlo být
  další využití, resp. náklady spojené s
  plánovaným využitím, s
  provozem apod. Ekonomicky nejsem schopen
  záležitost posoudit. Poznamenávám, že v
  západní, jižní, ale i severní části objektu
  se nepřevádějí žádné
  pozemky, což by v
  budoucnu mohl být problém. K
  budově přilé
  há výstavba určená pro bydlení.
  I z
  tohoto
  důvodu by mohl být problém s
  budoucím možným využitím. V
  případě koupě důkladně ošetřit přístupy
  k
  budovám a provozním plochám, ales
  poň věcnými břemeny.
  Kancelář starosty uvádí: V
  případě využití
  objektu k
  účelům cestovního ruchu by bylo možné za podmínky, že objekt bude zapsán na seznamu
  kulturních památek, využít k
  financování rekonstrukce objektu tzv. Norských fondů. V
  letošním roce
  ,
  předpokladem je září, by měla být vypsána výzva na „Zachování a revitalizaci kulturního dědictví“. Dle
  dostupných informací by se měla případná dotace pohybovat v
  rozmezí: minimální výše grantu 170.000,00 €
  (4.250.000,00 Kč), maximální výše grantu 1.200.
  000,00 € (30.000.000,00 Kč), předpokládaná míra
  financování ze zdrojů fondu až 90
  % způsobilých výdajů projektu. Celková alokace se předpokládá ve výši
  21.490.000,00 € (537.250.000,00 Kč). Dle obdobných grantů, vy
  pisovaných jinými poskytovateli
  je možné,
  ž
  e součástí grantu bude i možnost nákupu nemovitosti, která většinou bývá stanovena na maximálně 10
  %
  celkových způsobilých výdajů projektu (u Norských fondů by se tedy mohla pohybovat tato částka od
  425.000,00 Kč do 3.000.000,00 Kč). Zdrojem výše uvedených
  informací jsou letáky vydané Norským
  velvyslanectvím, poskytovatelem grantů

  eee grants, norway
  grants, Ministerstvo kultury
  a poradenská
  kancelář CYRRUS ADVISORY, a.
  s., která se zabývá Norskými fondy. Je možné, že vyhlášená výzva se
  bude od vydaných le
  táků a poskytnutých informací mírně lišit.
  V
  roce 2012 navštívili zástupci Akademie výtvarných umění (dále AVU) spolu s
  rektorem Jiřím Kotalíkem
  několikrát město Třeboň jako místo plné uměleckého potenciálu. Následně Třeboň zařadili do závěrečných
  student
  ských prací ve spolupráci s
  Ateliérem Kohout
  -
  Tichý a
  hostujícím pedagogem AVU Janem
  Mladějovských, který pobývá často v
  Třeboni a i jako student v
  mládí zde pobýval v
  rámci své umělecké
  tvorby. Jan Mladějovský byl měste
  m osloven za účelem vypracování
  studi
  e, která se stala výstupem této
  akademické spolupráce. Studie vypracovaná Janem Mladějovských pod názvem Centrum současného
  umění v
  Třeboni se zabývá i Schwarzenberským špejcharem. Stala se inspirací pro mnohé studentské práce
  uměleckých fakult celé ČR. Ve
  lkým přínosem celé práce je maximální podpora AVU Praha v
  čele s
  rektorem
  akademie Jiřím Kotalíkem. Třeboň je AVU vnímána jako místo světově známé a zajímavé pro generace
  výtvarníků a umělců, nejen studujících na poli AVU, ale i
  v
  celoevropském a světovém
  měřítku. AVU by se
  tak stala významnou složkou podporující a
  spoluvytvářející obsahovou náplň využití Schwarzenberského
  špejcharu.
  Dne
  29. července 2013
  (
  opraveno po připomínce pana Neužila
  -
  29. srpna 2013
  )
  byl tento záměr
  představen veřejnosti. Studii př
  edstavil Jan Mladějovský, studentské návrhy profesor Tichý z Atelieru
  Kohout
  -
  Tichý a studii využitelnosti Ing. Arch. Jaromír Kročák.
  K
  poznámce Ing. Vaclíka o zřízení věcných břemen v
  právu přístupu k
  budovám a provozním plochám OFM
  sděluje, že by bylo ž
  ádoucí uzavřít smlouvy o zřízení VB s
  vlastníky pozemků p. č. KN 127/8, p. č. KN
  127/14 (vlastníci
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ), p. č. KN 127/1 (vlastník LIKOX
  ,
  s.
  r.
  o.) a p. č.
  KN 127/7
  (pí
  Sedláčková) v
  právu přístupu pro účely údržby a oprav budovy čp. 261
  z
  boční a zadní strany objektu.
  Nemůže to být však podmínkou pro uzavření kupní smlouvy.
  Právník města Mgr. Veselý k
  případným
  zřízením věcných břemen uvádí:
  Město nemůže donutit třetí stranu k
  podpisu smlouvy o zřízení věcného
  břemene. Povinnost umožnit
  opravu nemovitostí vyplývá z § 127 odst. 3 obč. zákoníku (tzn. legální věcné
  břemeno). Druhou možností je cesta veřejnoprávní podle § 141 stavebního zákon
  a. Stavební úřad může
  v
  řízení
  o povolení stavby uložit třetí straně povinnost umožnit vlastníkům sous
  edních nemovitostí přístup ze
  svých nemovitostí, za účelem provedení stavebních prací (pokud mezi zúčastněnými osobami nedošlo
  k
  dohodě). Vlastníci pozemků p. č. KN 107/20 (
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ), p. č. KN 127
  /2 (
  xxxxxxxxxxxxxx
  ),
  p. č. 127/9
  (
  xxxxxxxxxxxxxxx
  ) a p. č. KN 107/
  2 (RESI Třeboň, spol. s
  r.
  o.) mají zřízeno věcné bř
  emeno
  v
  právu chůze
  a jízdy ke svým nemovitostem přes p. č. KN 127/8 (
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxx
  ).
  Celý
  případ byl předložen k
  projednání radě města dne 07.08.2013, rada města nepřijala žádné usnesení.
  Z
  tohoto důvodu a v
  souladu s
  nově přijatým jednacím řádem RM Třeboně a komisí RM Třeboně byl
  opětovně předložen podklad na jednání rady města s
  negativním návrhem na usnesení.
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  27
  Rada města svým usnesením č. 615
  /2013
  -
  87 ze dne 28.08.2013
  :
  Rada města Třeboně
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi spole
  čností Agrestis, spol. s
  r.
  o.,
  IČ 47252588
  (Novohradsk
  á 261, Třeboň) a městem Třeboň.
  Předmětem smlouvy bude nákup budovy čp. 261 včetně
  pozemku
  p. č. KN 127/12 o výměře 1
  372 m
  2
  , budovy čp. 347 včetně pozemku p. č. KN 127/3 o výměře 59
  m
  2
  , pozemku p. č. KN 127/4 o výměře 22 m
  2
  a pozemk
  u
  p. č. KN 127/13 o výměře 1
  199 m
  2
  , vše v
  obci
  a
  k.
  ú. Třeboň. Kupní cena je stanovena ve výši do 5.000.000,00 K
  č. Kupní smlouva bude uzavřena za
  podmínky, že ke dni podpisu vlastní kupní smlouvy budou vymazána sídla společností uvedených
  v
  obchodním rejstříku na adrese: Novohradská 261, Třeboň. Kupní smlo
  uva bude uzavřena nejpozději do
  6
  měsíců od podpisu Smlouvy o
  smlouvě budoucí kupní. Kupní cena bude zapl
  acena na účet prodávajícího do
  30 dnů od podpisu vlastní kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem
  do katastru nemovitostí hradí město Třeboň. Daň z
  převodu bude hrazena dle zákon
  a. Sepsání kupní
  smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  pan Josef Neu
  žil

  vznesl připomínku, že
  představení projektu
  proběhlo
  v
  červenci, ne
  v
  srpnu
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  , Ing. Jiří Houdek
  , pan Zdeněk Mráz
  -
  odchody a příchody:
  21:25 Velemínský

  odchod

  počet 23
  21:27 velemínský

  příchod

  počet 24
  21:28 Štěrbo


  odchod

  počet 23
  Ing. Jiří Houdek
  vznesl
  protinávrh:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I.
  schvaluje
  u
  zavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
  mezi společností Agrestis, spol. s
  r.o., IČ 47252588
  (Novohradsk
  á 261, Třeboň) a městem Třeboň.
  Předmětem smlouvy
  bude nákup budovy čp. 261 včetně
  pozemku p. č. KN 127/12 o výměře 1
  372 m
  2
  , budovy čp. 347 včetně poz
  emku p. č. KN 127/3 o výměře
  59
  m
  2
  , pozemku p. č. KN 127/4 o výměře 22 m
  2
  a po
  zemku p. č. KN 127/13 o výměře
  1
  199 m
  2
  , vše v
  obci
  a
  k.
  ú. Třeboň. Kupní ce
  na je stanovena ve výši do 5.000.000,00 Kč. Kupní smlouva bude uzavřena za
  podmínky, že ke dni podpisu vlastní kupní smlouvy budou vymazána sídla společností uvedených
  v
  obchodním rejstříku na adrese: Novohradská 261, Třeboň
  ,
  a za získání dotací
  ve
  výš
  i
  70
  % ceny
  do
  31.12.2014.
  Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců od
  podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí
  kupní. Kupní cena bude zapl
  acena na účet prodávajícího do
  30 dnů od podpisu vlastní kupní smlouvy.
  Veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlo
  uvy a vkladem do katastru nemovitostí hradí město
  Třeboň. Daň z
  převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář
  pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit p
  lnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  1 Proti: 7 Zdrželi se: 15
  NEBYLO PŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi společností Agrestis, spol. s
  r.o., IČ 47252588
  (Novohradsk
  á 261, Třeboň) a městem Třeboň.
  Předmětem smlouvy bude nákup budovy čp. 261 včetně
  pozemku p. č. KN 127/12 o výměře 1
  372 m
  2
  , budovy čp. 347 včetně pozemku p. č. KN 127/3 o výměře 59
  m
  2
  , pozemku p. č. KN 127/4 o výměře 22 m
  2
  a po
  zemku p. č. KN
  127/13 o výměře
  1
  199 m
  2
  , vše v
  obci
  a
  k.
  ú. Třeboň. Kupní cena je stanovena ve výši do 5.000.000,00 Kč. Kupní smlouva bude uzavřena za
  podmínky, že ke dni podpisu vlastní kupní smlouvy budou vymazána sídla společností uvedených
  v
  obchodním rejstříku na ad
  rese: Novohradská 261, Třeboň. Kupní smlo
  uva bude uzavřena nejpozději do
  6
  měsíců od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Kupní cena bude zapl
  acena na účet prodávajícího do
  30 dnů od podpisu vlastní kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené se sepsáním ku
  pní smlouvy a vkladem
  do katastru nemovitostí hradí město Třeboň. Daň z
  převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní
  smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému za
  jistit plnění usnesení.
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  28
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  8
  Proti:
  2 Zdrželi se: 13
  NEBYLO PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku doborolného svazku obcí, Vodovod Hamr území obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7)Stanov dobovolného svozku obcí Vodovod Hamr. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“ na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 o
  dst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr.
  ...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“ na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 o
  dst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 634/
  2013
  -
  87
  ze dne 28.08.2013
  k
  projednání
  v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr žádos
  t města
  Třeboně o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“, respektive svého
  nepeněžitého vkladu, majetku, který v
  jeho prospěch do svazku vložil FNM, a majetku svazku, který se
  nachází na území obce Třeboň (k. ú. Třeboň, Břilice
  , Branná, Přeseka, Holičky u Staré Hlíny, Stará Hlína) do
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  41
  majetku města. Součástí žádosti budou i nemovité věci. Žádost se bude vztahovat i na majetek odpovídající
  těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem obcí „Vodov
  od Hamr“ pořízen do 31.12.2013.
  D
  le § 7 odst.
  7) Stanov Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“ má každý člen právo
  i za trvání členství požádat
  o
  bezplatné převedení svého nepeněžitého vkladu, majetku, který v
  jeho p
  rospěch do Svazku vložil FNM,
  a
  majetku svazku, který se nachází v
  katas
  tru jeho obce za podmínky, že se jedná
  o fyzicky oddělitelný
  majetek.
  Spolu s
  tímto majetkem se převádí členům pozemky, na kterých je majetek umístěn, pokud jsou ve
  vlastnictví Svazku. Tento majetek se vyjímá vždy k
  31.12. běžného roku,
  jestliže člen doruč
  il žádost
  o
  vyjmutí majetku písemně jednateli Svazku nejpozději do 30.09. toho roku a současně ji doložil souhlasným
  rozhodnutím svého zastupitelstva. Na základě této žádosti se převede č
  lenovi veškerý takový majetek.
  Žádost může být omezena pouze v
  rozsah
  u veškerého majetku vodovodního nebo kanalizačního. K
  žádosti
  o převedení pouze části takového majetku se nepřihlíží. Žádost nelze podat ani jí nelze vyhovět v
  době
  účinného rozhodnutí Valné hromady o zrušení Svazku. Tento majetek se převádí smlouvou o be
  zúplatném
  převodu, kterou uzavře Svazek s
  členem Svazku. S
  uzavřením smlouvy jednatel seznámí Valnou hromadu
  Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“.
  Předmět převodu je popsán v
  příloze č. 1 důvodové zprávy
  (pozn.: šedá barva

  majetek získaný převodem
  z
  Fondu národního majetku, zelená a hnědá barva

  investiční majetek DSO „Vodovod Hamr“):
  1)
  Jedná se o celou vodovodní infrastrukturu od vstupu přivaděče pitné vody do areálu Na Kopečku až
  po vodovodní řad pokračující ze Staré Hlíny do Mlák
  y (tzn., že město b
  ude vlastnit
  i kompletní
  čerpací stanici a vodojemy v
  areálu Na Kopečku).
  2)
  Kanalizační infrastruktura bude vyžádána také v
  kompletním rozsahu.
  3)
  Dále pak se jedná o nemovitosti popsané na LV 2427 pro obec T
  řeboň, k. ú. Třeboň

  pozemky
  a
  stavby, které tvoří:
  -
  čerpací stanici odpadních vod u „Jatek“ na pozemcích p. č. KN 2453/2, 2453/3, 2453/7, 2453/13,
  2453/15, 2453/16, 2466/2, 2466/3, 2561,
  -
  meziskládku výkopové zeminy na pozemcích p. č. KN 1716/2 a p. č. KN 1716/3 (vedle areálu
  „Jatek“), kterou užívá na z
  ákladě nájemní smlouvy spol. Čevak
  ,
  a.
  s.,
  -
  armaturní komoru na pozemku p. č. KN 2376/48 (u Vodárenského mostu),
  -
  armaturní komoru na pozemku p. č. KN 1847/2 (U Trojice),
  -
  čerpací stanici odpadních vod na pozemcích ve vlastnictví cizích osob

  p. č. KN
  432/2 a
  431/2, ul.
  Dukelská,
  vše v
  obci a k. ú. Třeboň.
  Snímky z
  mapy s
  vyznačením jednotlivého převáděného majetku je k
  dispozici k
  nahlédnutí na odboru
  finančním a majetkovém.
  Důvodem, proč součástí podkladového materiálu nejsou zákresy převáděného
  maj
  etku
  -
  vodovodu, kanalizace a nemovitého majetku je jejich velká obsáhlost. Po odsouhlasení podání
  žádosti dle stanov DSO na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013 bude jednateli svazku DSO
  „Vodovod Hamr“ podána žádost o převedení majetku. Poté dojde
  k
  vyhotovení konkrétní smlouvy
  o
  bezplatném převodu, která bude zastupitelstvu města předložena k
  odsouhlasení na jednání dne
  16.12.2013.
  Po zařazení předmětného majetku do majetkové evidence m
  ěsta dojde k uzavření Smlouvy
  o
  správě mezi městem Třeboň a dob
  rovolným svazkem obcí „Vodovod Hamr“. Smlouva bude uzavřena na
  dobu určitou od 01.01.2014 do 31.12.2015 a bude obsahovat veškerý majetek (tzn. stávající majetek města
  a majetek převedený z
  DSO „Vodovod Hamr“ k
  31.12.2013). Zároveň bude smlouva řešit i
  ukon
  čení
  stávajících smluv o správě. Smlouva o správě bude předložena radě města ke schválení koncem roku 2013
  tak, aby účinnost smlouvy byla od 01.01.2014. O převod majetku pořízeného DSO „Vodovod Hamr“ v
  roce
  2014 a 2015 požádá město Třeboň vždy k
  30.09. běž
  ného roku jednatele společnosti, a to na z
  ákladě
  předchozího souhlasu ZM.
  Vyjmutím veškeré vodovodní a kanalizační infrastruktury z
  majetku DSO
  „Vodovod Hamr“ a jejím převodem do majetku města bude mít pozitivní vliv ve prospěch občanů Třeboně na
  výši ceny
  vodného a stočného, jejíž výši bude moci zastupitelstvo města ovlivňovat. Dále dojde k
  možnosti
  samostatného rozhodování města ve věci jejího provozování s
  majetkově vyjasněnými vztahy umožňujícími
  žádat o dotace do vodohospodářské infrastruktury, a to ze
  jména v
  místních částech. Z
  jednání pracovní
  skupiny, kterých se účastnilo vedení města, pracovníci příslušných odborů, zástupci Městské
  vodohospodářské
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  a zástupci DSO „Vodovod Hamr“ vyplynul záměr provozovat veškerou vodovodní
  a kanalizační inf
  rastrukturu spol. Městská vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  od 01.01.2016 formou s
  mlouvy o nájmu
  vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku. Rozhodnutí o tomto
  záměru pronájmu je nutno přijmout co nejdříve. V
  případě, že tento z
  áměr nebude přijat, musí město zahájit
  koncesní řízení na nového provozovatele, které je časově náročné a jehož přípravu je třeba zahájit již
  začátkem roku 2014
  .
  Městská vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  v
  současné době užívá na základě nájemní
  smlouvy čistírnu o
  dpadních vod.
  Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr má s
  obchodní společností
  ČEVAK, a.
  s., uzavřenou Smlouvu o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného
  vodohospodářského majetku za účelem jeho správy a provozování ze dne 29.04.2005. Tato sm
  louva je
  uzavřena na dobu určitou do 31.12.2015. Radě města v
  působnosti valné hromady spol. Městská
  Vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o.
  , bude do 18.12.
  2013 předložen podkladový materiál, který bude obsahovat
  jednotlivé kroky společnosti potřebné k zajištění správy
  a provozování veškeré vodovodní a kanalizační
  infrastruktury na území obce Třeboň, vč. personálního, technického a materiálního zabezpečení společnosti.
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  42
  Pro zajištění chodu společnosti Městská Vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  by bylo vhodné vyřešit mimo jiné i
  areál
  vodárny Na Kopečku v
  Třeboni. V
  současné době má město Třeboň se společností ČEVAK
  ,
  a.
  s.
  ,
  uzavřenou
  nájemní smlouvu. Předmětem této smlouvy jsou pozemky a budovy v
  areálu vodárny v
  ul. Na Kopečku,
  Třeboň. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčito
  u s
  účinností od 01.07.2000. Zrušena může být
  dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je sjednána
  jednoroční. Její běh počíná prvním dnem měsíce následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
  Nájemné
  pro rok 2013 bylo stanoveno ve výši 276.138,00 Kč. V
  areálu se nachází nemovitosti, které nejsou
  ve vlastnictví města Třeboně, a to budova bez čp./če. na pozemku p. č. KN 367/5 (pozemek ve vlastnictví
  města) a budova bez čp
  .
  /če
  .
  vč. pozemku p. č. KN 367/3
  , které jsou ve vlastnictví spol. ČEVAK a dále pak
  budovy a stavby DSO „Vodovod Hamr“

  stavby na pozemku p. č. KN 351/2, 351/4 a p. č. 367/2 (součást
  žádosti o převod k
  31.12.2013). Na základě tohoto zjištění je nutné vejít v
  jednání se společností ČEVAK
  ,
  a.
  s.
  ,
  a
  :
  1)
  ukončit nájemní poměr k
  31.12.2015,
  2)
  vyřešit nemovitosti (pozemek a stavby) ve vlastnictví spol. ČEVAK
  ,
  a.
  s., a to např. nákupem
  městem příp. spol. Městská Vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o., příp. pronájmem (jejich potřebnost posoudí
  Městská Vodohospodá
  řská
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  ve svém materiálu o
  personálním, technickém a materiálním
  zabezpečení společnosti viz bod. II. návrhu na usnesení RM jako valné hromady spol. Městská
  Vodohospodářská
  ) a příp. způsob jejich dalšího používání spol. ČEVAK
  ,
  a.
  s.
  Daňové dopady
  převodu majetku z
  DSO Vodovod Hamr na město Třeboň:
  1)
  Daň z
  převodu nemovitostí:
  Převod majetku z
  DSO Vodovod Hamr na město Třeboň je osvobozen od daně z
  převodu nemovitostí.
  2)
  Daň z
  přidané hodnoty při převodu majetku:
  Převod pozemků je osvobozen od daně z
  přidané hodnoty.
  Převod ostatního majetku (vodovodní a kanalizační infrastruktura, budovy, stavby):
  Z
  pohledu DPH je převáděný majetek stavbou či budovou. Převod majetku podléhá dani z
  přidané hodnoty.
  Sazba daně bude 21 %. Základem daně z
  přidané hodnoty
  je pořizovací cena (hodnota vynaložených
  nákladů na pořízení) majetku. Od daně z
  přidané hodnoty v
  případě bezúplatného převodu majetku je
  osvobozený darovaný majetek po uplynutí tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy
  bylo započa
  té první užívání stavby (toto se týká majetku, který byl dobrovolným svazkem nabytý do
  31.12.2012), a současně byl uplatněný nárok na odpočet daně z
  přidané hodnoty, popř. části daně z
  přidané
  hodnoty. U majetku, který byl dobrovolným svazkem nabytý od 01.
  01.2013 je lhůta pro osvobození 5 let.
  V
  příloze č. 2 podkladového materiálu je ve sloupci DPH při převodu vy
  číslena daň z
  přidané hodnoty
  u
  majetku, který je předmětem daně z
  přidané hodnoty při převodu. Výše daně z
  přidané hodnoty při
  převodu majetku, kt
  erou odvede DSO, činí celkem 2.819.756,52 Kč.
  3)
  Úprava odpočtu daně na vstupu na straně DSO Vodovod Hamr:
  Pokud byl u převáděného majetku dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr uplatněný
  odpočet daně
  z
  přidané hodnoty a současně dojde k
  osvobozenému převodu m
  ajetku, vzniká povinnost vrátit část
  uplatněného odpočtu daně z
  přidané hodnoty na vstupu, a to:
  -
  ve výši příslušného počtu pětin u majetku pořízeného do 31.03.2011 (§ 78 zákona o dani z
  přidané hodnoty
  ve znění platném do 31.03.2011),
  -
  ve výši příslušné
  ho počtu desetin u majetku pořízeného od 01.04.2011 z
  hodnoty daně z
  přidané hodnoty
  uplatněné na vstupu (§ 78 až 78c zákona o dani z
  přidané hodnoty ve znění platném od 01.04.2011).
  V
  příloze č. 2 podkladového materiálu je ve sloupci výše upraveného odpoč
  tu daně u DSO vyčíslena
  předpokládaná výše daně z
  přidané hodnoty, kterou bude DSO po převodu majetku vracet finančnímu
  úřadu. Předběžně propočtená částka, která vychází z
  údajů k
  07/2013 činí
  728.965,21 Kč
  a byla vypočtena
  z
  pořizovací ceny majetku s
  použ
  itím předpokladu, že z
  celé pořizovací ceny byl uplatněn odpočet DPH.
  Přesná částka by měla být stanovena DSO na základě skutečně odvedené DPH u jednotlivých akcí.
  Povinnost odvodu DPH při převodu majetku městu Třeboň a povinnost úpravy odpočtu a vrácení č
  ásti
  odpočtu DPH v
  celkové částce 3.548.721,73 Kč vznikají dobrovolnému svazku obcí, převod majetku je
  ovšem zájmem města Třeboně, které o převod majetku žádá. Z
  toho d
  ůvodu navrhuje odbor finanční
  a
  majetkový, aby daň z
  přidané hodnoty vyplývající z
  převo
  du majetku i vrácení části odpočtu DPH
  dobrovolným svazkem obcí byly následně dobrovolnému svazku obcí Vodovod Hamr kompenzovány např.
  formou příspěvku z
  rozpočtu města na rok 2014.
  Usnesením RM č. 634/
  2013
  -
  87 ze dne 28.08.2013:
  Rada města Třeboně
  I. schv
  aluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr
  podání žádosti o bezplatné
  převedení
  nepeněžitého vkladu, majetku, který v
  jeho prospěch do Dobrovolného svazku obcí „Vodovod
  Hamr“ (se
  sídlem Palackého nám. 46, Třeboň) vložil Fond národního majetku ČR, a majetku svazku, který
  se nachází na území obce Třeboň (k. ú. Třeboň, Břilice, Branná, Přeseka, Holičky u Staré Hlíny, Stará Hlína)
  včetně pozemků, na kterých je majetek umístěn a pokud
  je ve vlastnictví svazku. Žádost se bude vztahova
  t
  i
  na majetek odpovídající těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem obcí „Vodovod Hamr“ pořízen do
  31.12.2013. Podání žádosti bude učiněno do 30.09.2013
  II. schvaluje
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  43
  zajišťování správy a provozování
  veškeré vodovodní a kanalizační infrastruktury v
  majetku města na území
  obce Třeboň formou smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného
  vodohospodářského majetku společností Městská vodohospodářská s.r.o. (Palackého nám. 46, Třeboň)
  od
  01.01.2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013,
  požádat, aby v
  termínu do 31.10.2013 předložil DSO „Vodovod Hamr“ vyčíslení DPH vztahujícího se
  k
  převáděnému majetku, včetně upř
  esnění převáděného majetku, který bude dobrovolným svazkem pořízen
  do 31.12.2013 a následně převeden na město Třeboň.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  pan Petr Kohout
  , Ing. Jiří Houdek
  , paní Anna Kahounová
  , PaedDr. Jan Váňa, pan Zdeněk
  Mráz
  , Ing. Pavel Hajna, Ing.
  Miroslav Kajan
  , Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  -
  odchody a příchody:
  22:00 Kohoutová

  odchod

  počet 22
  22:02 Kohoutová

  příchod

  počet 23
  22:09 Neužil

  odchod

  počet 22
  22:11 Neužil

  příchod

  počet 23
  22:39 Košinová

  odchod

  počet 22
  22:47 košinová

  p
  říchod

  počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  10
  5
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr
  podání žádosti o bezplatné
  převedení
  nepeněžitého vkladu, majetku, který
  v
  jeho prospěch do Dobrovolného svazku obcí „Vodovod
  Hamr“ (se sídlem Palackého nám. 46, Třeboň) vložil Fond národního majetku ČR, a
  majetku svazku, který
  se nachází na území obce Třeboň (k. ú. Třeboň, Břilice, Branná, Přeseka, Holičky u Staré Hlíny, Star
  á Hlína)
  včetně pozemků, na kterých je majetek umístěn a pokud je ve vlastnictví sva
  zku. Žádost se bude vztahovat
  i
  na majetek odpovídající těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem obcí „Vodovod Hamr“ pořízen do
  31.12.2013. Podání žádosti bude učině
  no do 30.09.2013
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  14
  Proti:
  1 Zdrželi se: 7 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO
  22:52 Kahounová

  odchod

  počet 22
  22:53 Elexhauser

  odchod

  počet 21

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012 - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města
  předkládá
  zastupitelstvu města na základě rozhodnutí č
  . 427/2013
  -
  81 ze dne 1...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  Závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města
  předkládá
  zastupitelstvu města na základě rozhodnutí č
  . 427/2013
  -
  81 ze dne 12.06.2013
  k
  p
  rojednání následující dokumenty:
  Zpráva o hospodaření a závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012,
  Zpráva
  o
  výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko 2012 a
  Rozpočet DSO Svazek
  obcí regionu Třeboňsko na rok 2013.
  Podle zákona č. 250/2000 Sb.
  ,
  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  ,
  předkládá svazek obcí
  závěrečný účet zastupitelstvům členských obcí po jeho schválení v
  orgánu svazku obcí.
  Předkládané zprávy
  byly zveřejněny na
  úředních deskách členských obcí DSO
  Svazek obcí regionu Třeboňsko
  a byly schváleny
  na
  V
  alné
  hromadě DSO
  Svazek obcí regionu Třeboňsko dne 21.03.2013
  . Závěrečný účet DSO za rok 2012
  byl schválen s
  výrokem bez výhrad.
  Rada města přijala na svém jednání dne
  12.06.2013 v
  této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č.
  427/2013
  -
  81:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  -
  Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012,
  -
  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí
  regionu Třeboňsko za rok 2012,
  -
  Rozpočet DSO na rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit závěrečný účet včetně příloh na jednání zastupitelstva města
  dne 24.06.2013.
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  6
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová

  vznesla dotaz,
  jak
  daleko
  je to
  s
  další etapou skládky
  .
  pan Zdeněk Mráz

  je hotová projektová dokumentace pro stavební řízení,
  v
  tuhle chvíli nám chybí vyhlášení
  od hygieny,
  j
  ednáme
  celkem
  úspěšně, jsme jedni z
  mála, kteří mají možnost se
  ještě někam
  rozšiřovat
  .
  pan Vladi
  mír Janíček

  čekáme na schválení územního plánu města Stráž nad Nežárkou,
  který bude
  schválen na podzim. P
  rojekt je hotov,
  v
  nejbližších měsících by mělo být připraveno výběr
  ové řízení na
  dodavatele stavby. P
  ráce by mohly být zahájeny ještě v
  letošním roc
  e
  .
  -
  odchody a příchody:
  18:17 Elexhauser

  odchod

  počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  5
  4
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za
  rok 2012,
  Zprávu
  o
  výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012,
  Rozpočet DSO
  Svazek obcí regionu Třeboňsko na rok 2013.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  21
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 43 - oprava Mlýnské stoky. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Rozpočtové opatření č. 43
  -
  oprava Mlýnské stoky.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá
  zastupitelstvu města
  k
  projednání
  návrh rozpočtové
  ho opatření č.
  43,
  kter...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Rozpočtové opatření č. 43
  -
  oprava Mlýnské stoky.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá
  zastupitelstvu města
  k
  projednání
  návrh rozpočtové
  ho opatření č.
  43,
  které spočívá
  v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z
  položky
  5169 Deratizace
  ve výši
  90.000,00
  Kč, z
  položky
  6121 Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače)
  ve výši
  460.000,00
  Kč, z
  položky
  5171
  Oprava stoky
  Rašelina
  ve výši
  150.000,00
  Kč na položku
  5171 Opravy na městských rybnících
  ve výši
  700.000,00
  Kč.
  Popis situace:
  Usnesením RM č.
  470/2013
  -
  81
  ze dne 12.06.2013
  rada města Třeboně schválila a
  doporučila
  zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.
  43
  -
  oprava Mlýnské stoky. Z
  důvodu intenzivních
  průsaků a podmáčení přilehlých pozemků Mlýnské stoky v
  Lesní
  ulici připravil odbor rozvoje a
  investic
  k
  realizaci opravu úseku v
  délce cca 75 m betonovými prefabrikáty.
  Rekonstruovaná část naváže na část
  op
  ravenou již v
  minulosti. Předpokládaná cena realizace dle rozpočtu projektanta je cca 1.000.000
  ,00
  Kč,
  proto
  je
  předkládá
  n
  návrh k
  navýšení položky „Opravy na městských rybnících“ provedením
  rozpočtového
  opatření č. 43.
  Usnesení RM č.
  470/2013
  -
  81
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  rozpočtové opatření č. 43, které spočívá v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  -
  z
  položky 5169 Deratizace,
  §
  1014,
  ORJ
  0750, ORG 0
  009750000000,
  UZ 0
  v
  částce 90.000,00 Kč
  -
  z
  položky 6121 Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače),
  §
  2212,
  ORJ
  0750
  , ORG
  0006085000000,
  UZ 0
  v
  částce 460.000,00 Kč
  -
  z
  položky 5171 Oprava stoky Rašelina,
  §
  2341,
  ORJ
  0750, ORG 0009750002029,
  UZ 0
  v
  čás
  tce
  150.000,00 Kč
  -
  do položky
  5171 Opravy na městských rybnících, § 2341, ORJ 0750, ORG 00097500020
  25, UZ 0
  v
  částce 700.000,00 Kč.
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  12
  Čís.
  RM
  ÚZ
  ORG
  ORJ
  Paragraf
  Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku
  po
  RO
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  43.
  0
  9750000000
  0750
  1014
  5169
  200,00
  200,00
  -
  90,00
  110,00
  0
  6085000000
  0750
  2212
  6121
  700,00
  550,00
  -
  460,00
  90,00
  0
  9750002029
  0750
  2341
  5171
  150,00
  150,00
  -
  150,00
  0,00
  0
  9750002025
  0750
  2341
  5171
  302,00
  30
  2,00
  +700,00
  1.002,00
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtové opatření na jednání ZM
  dne 24.06.2013.
  Tento předkládaný návrh
  má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  r
  ozpočtovým opatřením.
  Vztah předkládaného materiálu k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH):
  u návrhu akce
  bude uplatňován
  úplný odpočet DPH
  .
  Zdůvodnění odpočtu:
  Mlýnská stoka je předmětem nájemní smlouvy
  s
  Rybářstvím Třeboň
  ,
  a.
  s.
  ,
  ze dne 30.06.2005.
  Diskuse:
  -
  di
  skutující:
  paní Anna Kahounová
  , Ing. Pavel Hajna
  , Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  , pan Zdeněk Mráz
  -
  odchody a příchody:
  18:33 Ďoubal

  příchod

  počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  5
  9
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města
  Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 43, které spočívá v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  -
  z
  položky 5169 Deratizace,
  §
  1014,
  ORJ
  0750, ORG 0009750000000,
  UZ 0
  v
  částce 90.000,00 Kč
  -
  z
  položky 6121 Místa pro přecházení (ostr
  ůvky, radary, blikače),
  §
  2212,
  ORJ
  0750,
  ORG
  0006085000000,
  UZ 0
  v
  částce 460.000,00 Kč
  -
  z
  položky 5171 Oprava stoky Rašelina,
  §
  2341,
  ORJ
  0750, ORG 0009750002029,
  UZ 0
  v
  částce
  150.000,00 Kč
  -
  do položky
  5171 Opravy na městských rybnících, § 2341, ORJ 0750,
  ORG 0009750002025, UZ 0
  v
  částce 700.000,00 Kč:
  Čís.
  RM
  ÚZ
  ORG
  ORJ
  Paragraf
  Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  43.
  0
  9750000000
  0750
  1014
  5169
  200,00
  200,
  00
  -
  90,00
  110,00
  0
  6085000000
  0750
  2212
  6121
  700,00
  550,00
  -
  460,00
  90,00
  0
  9750002029
  0750
  2341
  5171
  150,00
  150,00
  -
  150,00
  0,00
  0
  9750002025
  0750
  2341
  5171
  302,00
  302,00
  +700,00
  1.002,00
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a
  majetkovému zajistit plnění usnesení.
  V
  ýsledek hlasování:
  Pro:
  22
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENo

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 2021/2 o výměře 94 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 2021/2 o výměře 94 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada m
  ěsta předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 336/2013
  -
  78 z...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 2021/2 o výměře 94 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada m
  ěsta předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 336/2013
  -
  78 ze dne 15.05.2013
  k
  projednání žádost
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ) o prodej pozemku
  p.
  č. KN 2021/2 o výměře 94 m
  2
  v k. ú. Třeboň. Zájmový pozemek se na
  chází mezi pozemky ve vlastnictví
  žadatelky. V
  rámci probíhajících pozemkových úprav by tudíž mohlo dojít ke scelení pozemků p. č. KN
  2021/1 a p. č. KN 2022/6 (ve vlastnictví žadatelky) s
  pozemkem p. č. KN 2021/1 (ve vlastnictví města).
  Odb. úz. plán. a s
  t. řádu uvedl, že k
  prodeji nemá připomínky. Odbor rozvoje a investic s
  prodejem souhlasí.
  Ing. Vaclík uvedl, že se jedná se o pozemek uvnitř stávající držby. Městu k
  ničemu neslouží, navrhuje
  prodat.
  OFM se
  přiklání k
  vyjádření příslušných odborů a navrhu
  je zájmový pozemek prodat. Pro informaci
  OFM uvádí, že pozemky v dané lokalitě byly prodávány za 200,00 Kč/m
  2
  .
  Rada města svým usnesením
  č. 336/2013
  -
  78 ze dne 15.05.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru
  prodeje pozemku p. č. KN 2021/2 o výměře 94 m
  2
  v k. ú. Třeboň, za cenu 200,00 Kč/m
  2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2013.
  Tento předkládaný návrh nemá dopad na schválený rozpočet.
  V
  ztah předkládaného materiálu k
  dani
  z
  přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  pan Zdeněk Mráz

  návrh na doplnění usnesení
  : ...„
  za podmínky zřízení věcného břemene v
  právu uložení
  ,
  vedení a oprav vodovodního řadu

  .
  Ing. Jiří Houdek, paní
  Jitka Filípková
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  63
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2021/2 o výměře 94 m
  2
  v k. ú. Třeboň, za cenu 2
  00,00 Kč/m
  2
  za podmínky
  zřízení věcného břemene v
  právu uložení
  ,
  vedení a oprav vodovodního řadu
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  22
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Nákup části pozemku p. č. KN 693/2 o výměře 543 m² (dle geometrického plánu č. 398 - 250/2011 pozemek p. č. KN 693/3) - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Nákup čá
  sti pozemku p. č. KN 693/2 o výměře 543 m
  2
  (dle geometrického plánu č. 398
  -
  250/2011
  pozemek p. č. KN 693/3).
  Důvodová zpráva:
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  ....

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Nákup čá
  sti pozemku p. č. KN 693/2 o výměře 543 m
  2
  (dle geometrického plánu č. 398
  -
  250/2011
  pozemek p. č. KN 693/3).
  Důvodová zpráva:
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  21
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 390/2013
  -
  79 ze dne 29.05.2013
  k
  projednání
  nákup části pozemku
  p. č.
  KN 693/2 o výměře 543 m
  2
  (dle geometrického plánu č. 398
  -
  250/2011 pozemek p. č. KN 693/3) v
  k. ú. Holičky u Staré Hlíny od Ředitelství silnic a dálnic (se sídlem: Na
  Pankráci 546/56, Praha 4) za ce
  lkovou kupní cenu 58.170,00 Kč.
  Město Třeboň na zákla
  dě u
  snesení ZM
  č.
  157/2011
  -
  8 uzavřelo dne 02.08.2011 s
  Ředitelstvím silnic a
  dálnic Smlouvu o výpůjčce po dobu provádění
  prací č. 24/DP/V11
  -
  2011 za účelem stavby „Stezka Holičky“. V
  této smlouvě se město Třeboň zavázalo, že
  po dokončení stavby nechá stavbu
  geometricky zaměřit a vyhotoví geometrický plán pro oddělení pozemků.
  Dále se město zavázalo, že uzavře s
  ŘSD kupní smlouvu, která bude uzavřena úplatně, a to za cenu v
  čase
  a místě obvyklou dle znaleckého posudku. Po dokončení stavby došlo k
  zaměření sta
  vby. Geometrickým
  plánem č. 398
  -
  250/2011 bylo zjištěno, že stavbou stezky došlo k
  záboru pozemku p. č. KN 693/2 o výměře
  543 m
  2
  . Nově oddělená část pozemku byla označena jako p. č. KN 693/3 (ost. plocha, ost. komunikace).
  Ředitelství silnic a dálnic na zák
  ladě geometrického plánu zaslalo návrh ku
  pní smlouvy č. 03/S
  -
  24/Hol/Ti
  a
  znalecký posudek. Ze
  znaleckého posudku vyplývá, že cena zjištěná je ve výši 58.170,00 Kč, tzn. cca
  107,13 Kč/m
  2
  .
  Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá
  k
  převodu uvedených n
  emovitostí
  připomínek.
  Odbor rozvoje a investic uvádí, že s
  nákupem pozemku souhlasí. Dle vyjádření Ing. Vaclíka se
  jedná o pozemky, které jsou součástí „Stezky Holičky“ a z
  tohoto důvodu je zřejmé, že je třeba je koupit.
  Usnesením RM č.
  390/2013
  -
  79 ze dn
  e 29.05.2013:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  nákup části pozemku p. č. KN 693/2 o výměře 543 m
  2
  (dle geometrického plánu č. 398
  -
  250/2011 pozemek
  p. č. KN 693/3) v
  k. ú. Holičky
  u Staré Hlíny od Ředitelství silnic a dálnic (se sídlem: Na Pankráci 546/56,
  Praha 4) za celkovou kupní cenu 58.170,00 Kč. Náklady spojené s
  převodem nemovitosti hradí kupující.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastu
  pitelstva města dne 24.06.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  pan Karel Elexhauser
  , pan Zdeněk Mráz
  pan Petr Kohout

  upozornil na to, že
  když prší, tak tam stojí voda
  ,
  výjezdy jsou nebezpečné, ale jinak je
  dobře, že tam stezka je
  .
  -
  odchody a příchody:
  19:21
  Velemínský

  odchod
  -
  počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  67
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 693/2 o výměře 543
  m
  2
  (dle geometrického plánu č. 398
  -
  250/2011 pozemek
  p. č. KN 693/3) v
  k. ú. Holičky u Staré Hlíny od Ředitelství silnic a dálnic (se sídlem: Na Pankráci 546/56,
  Praha 4) za celkovou kupní cenu 58.170,00 Kč. Náklady spojené s
  převodem nemovitosti hradí kup
  ující.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  21
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o podporu z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Chodník v Novohradské ulici v Třeboni – 2., 3., 4., a 5. etapa“. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Žádost o podporu z
  ROP NUTS
  II Jihozápad na projekt „Chodník v
  Novohradské ulici v
  Třeboni

  2.,
  3., 4., a 5. etapa“.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstv...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Žádost o podporu z
  ROP NUTS
  II Jihozápad na projekt „Chodník v
  Novohradské ulici v
  Třeboni

  2.,
  3., 4., a 5. etapa“.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 462/2013
  -
  81 ze dne 12.06.2013
  k
  projednání návrh na:
  a)
  podání žádosti o poskytnutí
  podpory z
  26. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro oblast podpory 1.5
  Rozvoj
  místních komunikací na projekt „Chodník v
  Novohradské ulici v
  Třeboni

  2., 3., 4.
  a
  5.
  etapa“,
  b)
  realizaci projektu „Chodník v
  Novohradské ulici v
  Třeboni

  2., 3., 4. a 5. etapa“,
  c)
  za
  jištění financování realizace projektu z
  vlastních zdrojů v
  rámci rozpočtu města ve výši 4.273.347,00

  včetně DPH.
  Struktura financování projektu: 85 % z
  prostředků ROP NUTS II Jihozápad, 15 % vlastní podíl žadatele.
  Součástí žádosti o podporu z
  ROP je u
  snesení zastupitelstva města, kterým
  souhlasí s
  realizací projektu
  a
  závazek financování celého projektu z
  vlastních zdrojů. Projekt je připraven, stavební povolení vydáno,
  s
  vítězem zadávacího řízení VZ na realizaci stavby je uzavřena smlouva o dílo, inve
  stiční náklady jsou
  zajištěny v
  rozpočtu města.
  ORI
  d
  oporučuje
  zastupitelstvu města schválit podání žádosti o podporu z
  ROP
  NUTS II JZ, realizaci projektu a financování celého projektu z
  rozpočtu města.
  Usnesení RM č. 462/2013
  -
  81 ze dne 12.06.2013:
  Rad
  a města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  a)
  podání žádosti o poskytnutí podpory z
  26.
  výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro oblast podpory 1.5
  Rozvoj
  místních komunikací na projekt „Chodník v
  Novohradské ulici v
  Třeboni

  2., 3., 4.
  a
  5.
  etapa“,
  b)
  realizaci projektu „Chodník v
  Novohradské ulici v
  Třeboni

  2., 3., 4. a 5. etapa“,
  c)
  zajištění financování realizace projektu z
  vlastních zdrojů v
  rámci rozpočtu města ve výši 4.273.347,00

  včetně DPH.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic pře
  dložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  bude
  se
  tato akce realizovat v
  příštím roce?
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  25
  Ing. Jiří Houdek

  tato akce by se
  měla
  realizovat
  letos a v
  příštím roce
  .
  Ing. Pavel Hajna
  pan Zdeněk
  Mráz

  v
  současnosti
  se realizuje chodník
  směrem
  na Brannou po pravé straně
  k
  sádkám
  .
  P
  o
  jeho dokončení
  bude započata
  druhá
  etapa
  od pivovaru po levé straně okolo býva
  lé pěšárny směrem
  k
  lesostavbám. J

  je připravené dopravní značení.
  pan Petr Kohout

  vz
  nesl dotaz na to,
  kdo dělá dozor
  .
  Ing. Pavel Hajna

  dozorovou
  činnost zatím provádí
  město Třeboň
  .
  Návrh na usnesení:
  Usnesení RM č.
  70
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstv
  o města Třeboně
  I. schvaluje
  a)
  podání žádosti o poskytnutí podpory z
  26.
  výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro oblast podpory 1.5
  Rozvoj
  místních komunikací na projekt „Chodník v
  Novohradské ulici v
  Třeboni

  2., 3., 4.
  a
  5.
  etapa“,
  b)
  realizaci projektu „Chodník v
  Novohradské ulici v
  Třeboni

  2., 3., 4. a 5. etapa“,
  c)
  zajištění financování realizace projektu z
  vlastních zdrojů v
  rámci rozpočtu města ve výši 4.273.347,00

  včetně DPH.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit p
  lnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  22
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA, a. s. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost
  MIVA
  ,
  a
  . s.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 368/2013
  -
  78 ze dne 15...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost
  MIVA
  ,
  a
  . s.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 368/2013
  -
  78 ze dne 15.
  0
  5.2013
  k
  projednání
  udělení
  souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA
  ,
  a.
  s.
  ,
  IČO
  492 41
  486, se sídlem
  Praha 8, Sokolovská 352/23
  ,
  z
  ti
  tulu žádosti právního zástupce oprávněného JUDr. Vladimíra Peška a na
  základě Vyrozumění Exekutorského úřadu Praha 1, JUDr. Ivo Luhana o dosavadním průběhu exekuce ze
  dne 11.
  0
  4.2013. Návrh na exekuci byl u shora uvedeného exekutora podán dne
  02.10.2007 a u
  snesení
  o
  nařízení exekuce nabylo právní moci dne
  0
  5.
  0
  1.2008. Oprávněný
  -
  m
  ěsto Třeboň na základě
  pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v
  Jindřichově Hradci ze dne 26.11.2002, č.
  j.
  4
  C 783/97
  -
  407 za povinným evidoval pohledávku ve výši 785
  .128,80 Kč s
  příslušenstvím, na kterou byla
  v
  rámci shora uvedeného exekučního řízení do dnešního dne vymožena částka ve výši 91.127,50 Kč.
  V
  současné době tak oprávněný za povinným eviduje pohledávku ve výši 694.001,30 Kč bez příslušenství.
  Veškeré doposu
  d vymožené prostředky byly exekutorem získány blokací bankovních účtů v
  měsíci září
  20
  11 (34.989,00
  Kč)
  a v měsíci březnu 2012 (56.138,00
  Kč) a následně byly tyto částky zaslány na účet
  oprávněného. V
  průběhu exekučního řízení byly za účelem zjištění majet
  kových poměrů povinné společnosti
  učiněny součinnostní dotazy ze strany exekutora za bankami a jinými institucemi mající možný vztah
  k
  majetkovým poměrům povinné společnosti. Poslední součinnostní dotaz byl vypraven Exekučním úřadem
  Praha 1 dne 18.
  0
  1.2013.
  Exekučním úřadem nebyl zjištěn další postižitelný majetek povinné společnosti.
  Kontrolou povinné společnosti v obchodním rejstříku a sbírce listin v
  obchodním rejstříku bylo zjištěno, že
  poslední dokumenty založené rejstříkovým soudem do sbírky listin u p
  ovinné společnosti tvoří exekuční
  příkaz z
  roku 2004 a nespecifikované usnesení o exekuci z
  roku 2006. S
  největší pravděpodobností
  společnost již nevykonává jakoukoli faktickou podnikatelskou činnost a exekuci oprávněného zřejmě
  předchází i jiné exekuce na
  povinnou společnost. S
  ohledem na shora uvedené proto útvar tajemníka
  doporučil radě města schválit a doporučit zastupitelstvu města schválit udělení souhlasu se zastavením
  exekuce.
  Po projednání v
  radě města je tento materiál předkládán zastupitelstvu.
  V
  případě neschválení
  udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA
  ,
  a.
  s.
  ,
  zastupitelstvem města, sdělí tuto
  skutečnost útvar tajemníka prostřednictvím právníka města
  právnímu zástupci oprávněného JUDr. Vladimíru
  Peškovi. Exekutorský úřad Praha
  1, JUDr. Ivo Luhan tak bude na základě vyrozumění JUDr. Vladimíra
  Peška i nadále vést exekuční řízení na společnost MIVA
  ,
  a.
  s. Exeku
  tor
  v
  případě nového zjištění
  o
  vlastnictví majetku povinného postižitelného exekucí nebo nabytí nového majetku povinným t
  ento majetek
  zajistí exekucí ve prospěch oprávněného.
  Tento předkládaný návrh nemá do
  pad na schválený rozpočet
  a
  pohledávka za povinným je i nadále vedena v
  přehledu pohledávek města Třeboň.
  Vztah předkládaného
  materiálu k
  dani z

  idané hodnoty (DPH) není
  žádný
  .
  Usnesení RM č.
  368/2013
  -
  78
  :
  Rada města Třeboně
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  v
  souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, souhlas se zastavením exekuce na společnost
  MIVA a.s., IČ 492 41
  486
  , se sídlem Praha 8, Sokolovská 352/23, jíž byl pověřen na základě usnesení
  Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 19.09.2007, č. j. 15 Nc 7633/2007
  -
  16 a na základě rozsudku
  Okresního soudu v
  Jindřichově Hradci ze dne 26.11.2002, č. j. 4 C 783/97
  -
  407, soudní
  exekutor JUDr. Ivo
  Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo náměstí 17, 120 00, Praha 2.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof.
  MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  vznesl dotaz, o jakou společnost se jedná
  .
  Ing. Jiří Houdek

  rozhodujeme to z
  toho důvodu, že máme k
  té společnosti n
  ějaké pohledávky, nejde o to,
  co to j
  e, ale jak dlouho se spor vede. J
  e to opravdu dlouhodobý spor,
  my jsme věřitelé
  .
  PaedDr. Jan Váňa, M
  gr. Terezie Jenisová
  , pan Zdeněk Mráz
  , paní Anna Kahounová, Ing. Milan Hlásek
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  vyjádřil názor, že by mělo být řečeno
  , o jakou společnost se jedná
  a
  jakou částku dluží
  .
  Karel Elexhauser

  vznesl dotaz,
  jak vznikla pohl
  edávka města Třeboně
  za
  spol. MIVA
  .
  Ing.
  Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh na odložení bodu a dopracování historie pohledávky.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  72
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  28
  I.
  odkládá
  h
  lasování o bodu zastavení exekuce za spol. MIVA.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  2
  0 Proti: 1
  Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na zák
  ladě usnesení RM č.
  476/2013
  -
  82
  k projednání
  návrh na
  jmenov...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na zák
  ladě usnesení RM č.
  476/2013
  -
  82
  k projednání
  návrh na
  jmenování pana prof. Jiřího Hlaváč
  e čestným občanem města Třeboně.
  Usnesení RM č.
  476/2013
  -
  82:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  udělení čestného občans
  tví města Třeboně panu prof. Jiřímu Hlaváčovi.
  II. ukládá
  kanceláři starosty předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2013.
  Prof. Jiří Hlaváč je klarinetistou, skladatelem,
  šéfem katedry dechových nástrojů pražské AMU
  a
  dramaturgickým ř
  editelem všech Třeboňských nocturen od roku 2004 a Abonentních koncertů od roku
  1998. Práci pro tyto hudební festivaly vykonával vždy s
  nesmírným nadšením a s
  úctou k
  městu Třeboň.
  Hudební veřejnosti jsou známy jeho aktivity v
  rovině interpretační, kompozi
  ční, pedagogické,
  popularizátorské, publicistické i moderátorské. V
  průběhu své koncertní kariéry absolvoval více jak 5000
  vystoupení ve 43 zemích Evropy, Ameriky, Asie, Afriky, Austrálie. Hrál na prestižních mezinárodních
  festivalech v
  Berlíně, Vídni, New
  Yorku, Moskvě, Amsterodamu, Oslu, Havaně, Bukurešti, Lisabonu,
  Madridu, Sofii, Paříži, Mnichově aj.
  V
  roce 1975 založil soubor Barock Jazz Quintet a v
  postu uměleckého
  vedoucího stojí dodnes, od roku 1972 je členem Českého dechového tria a působí i jako k
  omorní partner
  nebo sólista. Repertoár Jiřího Hlaváče zahrnuje díla všech slohových období, významně je zastoupena
  hudba 20. století a též hudba na pomezí vážné hudby a jazzu. Je držitelem prestižních ocenění: Zlatý štít za
  CD Genus
  (1989), Gramy Classic (
  1993), Man of the Year (1998), Cena Rudolfa II. (2004), Světová cena
  míru za umělecký přínos (2006). Jiří Hlaváč je autorem řady skladeb klasické i jazzové hudby i rozhlasových
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  30
  a televizních pořadů, k
  jeho aktivitám patří i činnost v
  hudebních institucích.
  Od roku 1989 je např. členem
  AICM v
  New Yorku, stojí v
  čele výborů mezinárodních soutěží Pražské jaro a Concertino Praga, v letech
  1999
  -
  2006 byl děkanem Hudební fakulty AMU, kde dnes působí jako profesor klarinetové třídy a vedoucí
  katedry dechových nástr
  ojů. Je předsedou Rady Asociace hudebních umělců a vědců a je předsedou
  Kolegia pro udílení cen Thalie.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  upozornil na problém s
  udělením čestného občanství panu prof.
  Petráškovi
  před deseti lety
  , jednalo se o nějaký
  administrativní zádrhel
  , byly na to předpisy
  .
  Ing. Jiří Houdek
  pan Zdeněk Mráz

  Starosta poslední dobou, jak kráčí po Třeboni, tak občas ho něco napadne a rozhodne
  se to vyřešit sám z
  fleku, z
  v
  oleje s
  tím, že já s
  tímhle postupem
  nemůžu souhlasit. Já to beru tak, že
  jestliže
  jsem ve vedení města
  společně s
  Terezou a myslím si, že s
  tajemnicí a
  samozřejmě společně
  se starostou,
  tak by měly být určité
  věci, nejen to, co tu teď budeme projednávat, projednávány
  předem
  . Je pro m
  ne
  nedůs
  tojné a nepřijatelné, aby se určité věci řešily tak, že už je rozhodnuto a pak se na to něco lepilo. To už
  je za mnou, to jsme si se starostou vysvětlili na RM, dál bych se k
  tomu nevracel. To byly jiné věci. Ale po
  radě uteklo dalších pět dní a z
  ničeho n
  ic jsem se dozvěděl, že budeme dávat čestné občanství panu prof.
  Hlaváčovi. Já si ho velice považuji, znám ho. Byl jsem s
  ním několikrát v
  jeho společnosti.
  Své kvality má
  nezpochybnitelné. P
  ro
  mn
  e
  je nepřijatelné a nemožné, aby mi bylo v
  pondělí po RM řeč
  eno, že na ZM
  udělíme prof. Hlaváčovi čestné občanství. Na základě toho jsem se k
  tomu postavil tak, jak jsem se postavil,
  budu citovat ze zápisu: z
  tel. hlasování RM: „pan místostarosta Mráz nesouhlasí s
  tel. hlasováním.“ Jestliže
  někomu uděluji čestné ob
  čanství, tak by z
  m
  ého pohledu obyčejného člověka s
  e středoškolským vzděláním
  mělo dojít k
  nějaké diskuzi, popovídat si o tom. Ten čestný občan není čestným občanem starosty města,
  ten je čestným občanem nás všech, všech zastupitelů města, kteří se k
  tomu
  vyjádří.
  Já to vnímám tak, že
  tento návrh
  nepodpořím, protože toto vyhlášení nebylo důstojné tomuto třeba budoucímu čestnému
  občanovi města Třeboně.
  Ing. Jiří Houdek

  čestné občanství nemá a nemusí mít žádná
  pravidla
  . D
  o této chvíle je nemáme, pokud je
  bu
  deme chtít vytvořit, vytvořme si je
  . U
  vedl příklady minulých udělení čestného občanství
  . J
  e pravdou
  , že
  tento návrh vzešel až po
  jednání
  RM
  . J
  e na zastupitelích, aby rozhodli, zda to je či není důstojný postup
  . J
  e
  přesvědčen o tom,
  že když nejsou žádná pra
  vidla, tak každý může na
  jednání
  Z
  M
  nebo i na RM
  navrhnout
  kohokoliv, kdykoliv
  . O
  mluvil se za procesní chybu
  .
  paní Anna Kahounová

  dochází k
  devastaci
  , znevážení
  čestného občanství
  . N
  avrhla stanovit
  pravidla pro
  uděl
  ování čestného občanství, kterými bycho
  m se řídili
  .
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  sám byl překvapen telefonickým dotazem na tuto věc
  . Z
  důraznil, že by k
  tomuto
  bodu potřeboval širší diskuzi na RM, která neproběhla
  . P
  ři tel. kontaktu m
  u
  ani nebyla známa důvodová
  zpráva.
  V
  áží
  si pana profesora
  .
  Paed
  Dr. Jan Váňa

  tato věc by měla být s
  panem profesorem předjednána, zda vůbec stojí
  o to
  ,
  být
  čestným občanem města Třeboně
  .
  U
  pozornil na to, že
  tento
  návrh přišel v
  okamžiku, kdy s
  e o panu
  Hlaváčovi
  začalo mluvit jako o kandidátovi na
  ministr
  a
  kultury
  . N
  a
  vrh
  l
  odložení
  bod
  u
  a
  vytvoření pravidel.
  Mělo by se
  počkat, jak dopadnou jeho
  ministerské ambice a pak bychom
  mohli hovořit o tom, jestli panu
  prof. Hlaváčovi udělíme čestné občanství, samozřejmě s
  jeho souhlasem
  .
  Ing. Jiří Houdek

  omluvil se každému, koh
  o se proces projednávání dotýkal, že to přišlo tak rychle, že
  proběhlo tel. hlasování
  . P
  řesto požádal o podporu
  .
  D
  odal, že se budou muset udělat pravidla, aby
  k
  takovýmto pochybením už nedošlo
  .
  Ing. Marie Košinová
  Ing. Jan Ďoubal

  dává protinávrh na odlo
  žení bodu
  .
  Mgr. Terezie Jenisová

  diskuzi
  o tom, kdo se má stát čestným občanem města považuje
  za nezbytnou jak
  na
  úrovni
  RM, tak i na ZM
  . N
  e

  pro schválení
  jakýchkoliv pravidel pro udělování
  čestného občanství
  .
  M
  yslím si, že zdaleka ne všechna města ta
  pravidla mají a pakliže pravidla mají, tak pak dochází
  k
  devalvování institutu čestného občanství, neboť se stává to, že každý, kdo naplní podmínky a, b, c, d, e, f,
  se třeba téměř automaticky stává čestným občanem
  . K
  dyž se potom podíváte do galerie těchto
  měst a obcí,
  tak zjistíte, že mají desítky, ne
  -
  li stovky čestných občanů. V
  tu chvíli
  se
  vlastně institut čestného občanství,
  který by měl být naprosto výjimečný a jedinečný, stává obyčejnou záležitostí. Z
  tohoto důvodu
  nejsem
  pro
  stanovení pravidel. Jina
  k si myslím, že jsme možná v
  minulosti rozhodovali spontánně o čestných
  občanstvích, nikoliv však neuváženě. Když se pod
  í
  váte na osobnosti, které to čestné občanství obdrželi, ať
  už to byl pan prof. Zahradník, pan kardinál Vlk nebo zes
  nulý pan prezident Vá
  clav Havel, n
  ikdy to nebylo
  uděleno bez rozmyslu
  .
  V
  ždy to byla významná osobnost, k
  terá měla vysoký morální kredit
  , která byla
  uznávána nejen v
  ČR, ale i v
  zahraničí, a která se nějakým způsobem zasloužila o město Třeboň. Tohoto
  bychom se měli i do budoucn
  a držet.
  MUDr. Antonín Doležal

  všichni jsme se shodli na tom, že si pana profesora vážíme,
  že
  udělal obrovskou
  práci pro Třeboň, je zbytečné, k
  čemu došlo
  . N
  avrhuje o
  prostit se od toho, co se stalo
  ,
  a hlasovat pro pana
  profesora
  . B
  yla by škoda, aby na z
  ákladě
  této situace
  jeho vyznamenání zapadlo
  .
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  ve věci prof. Petráška
  bylo
  jedno z
  p
  ravidel, aby pan prof. přišel
  a
  představil se
  . T
  enkrát bylo
  řečeno, že pravidla musí být
  . J
  e toho názoru, že pravidla by měla být
  .
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  31
  pan
  Z
  deněk Mráz

  nejde o prof. Hlaváče, jde o způsob, jakým připravujeme čestné občanství
  .
  paní Jaroslava Štěrbová

  pan prof. Hlaváč
  je
  tady
  naposledy, svoji kariéru v
  Třeboni končí, a určitě by si
  čestné občanství při této příležitosti
  zaslouž
  il.
  Ing.
  Franti
  šek Korda
  Mgr. Marie Florianová

  hlasováním bychom měli dát najevo, zda si prof.
  Hlaváče vážíme a zda si přejeme,
  aby byl čestným občanem
  .
  Protinávrh
  :
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. navrhuje
  o
  dložení
  návrhu
  udělení čestného občanství města Třeboně panu
  prof. Jiřímu Hlaváčovi.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 P
  roti: 13 Zdrželi se: 0
  NESCHVÁLENO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  7
  4
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  udělení čestného občanství města Třeboně panu prof. Jiřímu Hlaváčovi.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  13 Proti: 3 Zdrželi se: 6
  SCHVÁLENO

 • 25. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka M. Velemínský: třeboňské náměstí přestává být centrem města.

  Datum: 6. 5. 2013

  Dotazy, připomínky a náměty členů za
  stupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  p
  rof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  navrhuje přemýšlet o využití náměstí v
  zimních m...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů za
  stupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  p
  rof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  navrhuje přemýšlet o využití náměstí v
  zimních měsících, za chvíli
  nebude na náměstí
  žádný život
  Ing. Jiří Houdek

  podal informace
  o projektu Města v
  rozletu
  (
  6 měst

  3 čes
  ká a 3 rakouská,
  snaha řešit
  tento problém různými aktivitami
  )
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  16
  -
  Třeboň

  spolupracuje
  s
  podnikatelskými subjekty působícími ve
  městě, pořádání různých akcí
  v
  centru
  -
  >
  cílem je
  oživit fungování historického cent
  ra
  nejen v
  období sezóny, ale i
  mimo ni
  p
  rof.
  MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  připomenul využití
  obřadní síně v
  domě
  Štěpánka Netolického
  a
  využití varhan
  pan Zdeněk Mráz

  tato zakázka je již zadaná,
  připravuje se
  i
  oprava varhan
  , dále bude naceněno jejich
  stěhování v
  případě potřeby
  pan
  Petr Kohout

  vznesl dotaz na
  majet
  ek
  , který město prodalo

  jedná se o objekt radnice, Nového Dvora,
  kláštera a Valů
  Ing. Jiří Houdek

  pokud jde o bývalou
  radnic
  i,
  do 3 let tam měl stát exkluzivní hotel,
  ale nyní je to asi 4 nebo
  5 let a
  doposud se nic neděje
  -
  Nový Dv
  ůr

  po prodeji se tam také nic neděje
  -
  Valy

  po komplikovaném prodeji
  se dosud žádná rekonstrukce neuskutečnila
  -
  k
  lášter

  je to obrovský areál, není to jen záležitost bývalých prostorů, které byly
  určeny
  pro lesy,
  nebyt
  ové záležitosti se rekonstruují
  -
  k

  šter
  má být využit pro potřeby archivu, ředitel archivu
  pan doktor Rameš je
  v
  této věci
  velmi
  optimistický
  p
  an Zdeněk Mráz

  zhodnotil
  proběhlé prodeje majetku jako legitimní
  paní Anna Kahounová

  apeluje na
  pořadatele
  trhů
  , aby zajistili
  úklid po trhovcí
  ch, aby
  po ukončení trhu
  nebyl
  na náměstí
  nepořádek
  pan Vladimír Janíček

  doplňuje, že vždy Technické služby zajišťují úklid a množství kontejnerů
  v
  požadované výši
  PaedDr. Jan Váňa

  vznesl dotaz na
  pozem
  e
  k
  u
  L
  ázní
  Aurora
  prodaný společnosti Indest Inve
  st, na kterém
  se neuskutečňuje žádná činnost, jak bylo
  při jeho prodeji sdělováno
  -
  vznesl dotaz na
  to, jaké kroky učinilo město ve věci možné přeměny jednoho z Penny
  marketů
  na Billu
  -
  jak bude město postupovat v
  případě
  výherní
  ch terminálů
  pan Zdeněk Mr
  áz

  dle informací pokračují jednání ve věci dalšího nákupního centra,
  pravděpodobně
  půjde
  o
  Kaufland
  , dle informací by měl stát na prostoru bývalého fotbalového hřiště v
  Jiráskově ulici
  .
  T
  ento
  pozemek není v
  majetku města
  .
  Mgr. Terezie Jenisová

  vystupu
  je proti nekorektním
  článkům
  v
  Třeboň
  ských
  novinách
  , dle jejího názoru
  jsou plné polopravd, cílené na osobu starosty Ing. Jiřího Houdka.
  PaedDr. Jan Váňa

  nelze nás napadat za
  dodání článků v
  termínu
  .
  -
  odchody a příchody:
  18:39 Kahounová

  odchod

  poč
  et 24
  18:40 Elexhauser

  odchod

  počet 2
  3
  18:4
  1
  Kahounová

  příchod

  počet 24
  18:41 Košinová

  odchod

  počet 23
  18:42 Florianová

  odchod

  počet 22
  18:43 Elexhauser

  příchod

  počet 23
  18:44 Košinová

  příchod

  počet 24
  18:46 Florianová

  příchod

  počet 25
  18:51 Mráz

  odchod

  počet 24
  18:51 Velemínský

  odchod

  počet 23
  18:54 Mráz

  příchod

  počet 24
  18:54 Velemínský

  příchod

  počet 25
  19:01 Kahounová

  odchod

  počet 24
  19:02 Ďoubal

  odchod

  počet 23
  19:04 Ďoubal

  příchod

  počet 24
  19:04 Kahounová

  příchod

  počet 25
  Ing. Jiří Houdek přivítal hosta p
  ana Ing. Michala Bláhu z
  České s
  pořitelny
  a vyzval zastupitele k
  případným
  dotazům ve vě
  c
  i úvěru poskytn
  utého Českou spořitelnou Bertin
  ým lázním na projekt „Ro
  z
  ší
  ření lázeňské
  infrastruktury v
  areálu
  Bertin
  ých lázní Třeboň
  “.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  citoval
  ve věci Třeboňských novin
  ze zápisů
  zastupitelst
  e
  v
  města
  ze dne
  19.04.2010 a 09.08
  .2010.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  opětovně se vyjádřil ve věci
  nedo
  držení termínu
  poskytnutí informací
  ,
  o
  které žádal,
  a upozor
  nil
  , že v
  případě opakování bude z
  je
  ho strany
  podána
  stížnost
  v
  postupu poskytnutí
  informací
  na Krajský úřad
  Ing. Milan Hlásek

  vznesl dotaz na
  výsledky
  zahraniční
  ch
  cest
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  17
  Mgr. Terezie Jenis
  ová

  uskutečnila se zatím
  pouze
  jedna zahraniční cesta
  do Dán
  s
  ka
  , která
  proběhla
  na
  základě
  pozvání
  pana velvyslance
  PhDr. Ing.
  Zdeňka Lyčky v
  souvislosti se
  zahájení
  m
  výstavy
  v
  Horsensu
  o
  dánské královně Dagmar, která
  měla
  kořeny v
  Čechách
  . Zástupci byli
  pozváni velvyslancem
  s
  cílem
  pokusu o
  znovuobnovení partnerství s
  městem Horsens
  ,
  které bylo v
  roce 2007 přerušeno, avšak město
  Třeboň o
  tom nikdy nebylo oficiálně vyrozuměno.
  PaedDr. Jan Vá
  ňa

  vznesl
  dotaz
  na
  částku
  500 tisíc
  Kč z
  IKS
  ,
  zda ji již m
  ěsto
  Třeboň obdrželo na účet
  paní Jaroslava Štěrbová

  vznesla
  dotaz na úpravu povrchu na Světské hrázi
  paní Kolíková

  vznesla dotaz na
  zhorš
  enou
  kvalit
  u
  vody
  v
  Nádražní ulici a
  dotázala se,
  na koho
  se
  mají
  občané v
  této záležitosti obráti
  t.
  Ing.
  Milan Hlásek

  kvalita vody v
  Nádražní ulici je opravdu
  špatná
  pan Petr Kohout

  informoval o poruše na vodovodním řadu v
  Dukelské
  ulici a nabídl paní Kolíkové možnost
  řešení problému

 • 25. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz P. Kohout: má město informace o tom, jak bude nakládáno s objekty, které prodalo?

  Datum: 6. 5. 2013

  Dotazy, připomínky a náměty členů za
  stupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  p
  rof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  navrhuje přemýšlet o využití náměstí v
  zimních m...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů za
  stupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  p
  rof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  navrhuje přemýšlet o využití náměstí v
  zimních měsících, za chvíli
  nebude na náměstí
  žádný život
  Ing. Jiří Houdek

  podal informace
  o projektu Města v
  rozletu
  (
  6 měst

  3 čes
  ká a 3 rakouská,
  snaha řešit
  tento problém různými aktivitami
  )
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  16
  -
  Třeboň

  spolupracuje
  s
  podnikatelskými subjekty působícími ve
  městě, pořádání různých akcí
  v
  centru
  -
  >
  cílem je
  oživit fungování historického cent
  ra
  nejen v
  období sezóny, ale i
  mimo ni
  p
  rof.
  MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  připomenul využití
  obřadní síně v
  domě
  Štěpánka Netolického
  a
  využití varhan
  pan Zdeněk Mráz

  tato zakázka je již zadaná,
  připravuje se
  i
  oprava varhan
  , dále bude naceněno jejich
  stěhování v
  případě potřeby
  pan
  Petr Kohout

  vznesl dotaz na
  majet
  ek
  , který město prodalo

  jedná se o objekt radnice, Nového Dvora,
  kláštera a Valů
  Ing. Jiří Houdek

  pokud jde o bývalou
  radnic
  i,
  do 3 let tam měl stát exkluzivní hotel,
  ale nyní je to asi 4 nebo
  5 let a
  doposud se nic neděje
  -
  Nový Dv
  ůr

  po prodeji se tam také nic neděje
  -
  Valy

  po komplikovaném prodeji
  se dosud žádná rekonstrukce neuskutečnila
  -
  k
  lášter

  je to obrovský areál, není to jen záležitost bývalých prostorů, které byly
  určeny
  pro lesy,
  nebyt
  ové záležitosti se rekonstruují
  -
  k

  šter
  má být využit pro potřeby archivu, ředitel archivu
  pan doktor Rameš je
  v
  této věci
  velmi
  optimistický
  p
  an Zdeněk Mráz

  zhodnotil
  proběhlé prodeje majetku jako legitimní
  paní Anna Kahounová

  apeluje na
  pořadatele
  trhů
  , aby zajistili
  úklid po trhovcí
  ch, aby
  po ukončení trhu
  nebyl
  na náměstí
  nepořádek
  pan Vladimír Janíček

  doplňuje, že vždy Technické služby zajišťují úklid a množství kontejnerů
  v
  požadované výši
  PaedDr. Jan Váňa

  vznesl dotaz na
  pozem
  e
  k
  u
  L
  ázní
  Aurora
  prodaný společnosti Indest Inve
  st, na kterém
  se neuskutečňuje žádná činnost, jak bylo
  při jeho prodeji sdělováno
  -
  vznesl dotaz na
  to, jaké kroky učinilo město ve věci možné přeměny jednoho z Penny
  marketů
  na Billu
  -
  jak bude město postupovat v
  případě
  výherní
  ch terminálů
  pan Zdeněk Mr
  áz

  dle informací pokračují jednání ve věci dalšího nákupního centra,
  pravděpodobně
  půjde
  o
  Kaufland
  , dle informací by měl stát na prostoru bývalého fotbalového hřiště v
  Jiráskově ulici
  .
  T
  ento
  pozemek není v
  majetku města
  .
  Mgr. Terezie Jenisová

  vystupu
  je proti nekorektním
  článkům
  v
  Třeboň
  ských
  novinách
  , dle jejího názoru
  jsou plné polopravd, cílené na osobu starosty Ing. Jiřího Houdka.
  PaedDr. Jan Váňa

  nelze nás napadat za
  dodání článků v
  termínu
  .
  -
  odchody a příchody:
  18:39 Kahounová

  odchod

  poč
  et 24
  18:40 Elexhauser

  odchod

  počet 2
  3
  18:4
  1
  Kahounová

  příchod

  počet 24
  18:41 Košinová

  odchod

  počet 23
  18:42 Florianová

  odchod

  počet 22
  18:43 Elexhauser

  příchod

  počet 23
  18:44 Košinová

  příchod

  počet 24
  18:46 Florianová

  příchod

  počet 25
  18:51 Mráz

  odchod

  počet 24
  18:51 Velemínský

  odchod

  počet 23
  18:54 Mráz

  příchod

  počet 24
  18:54 Velemínský

  příchod

  počet 25
  19:01 Kahounová

  odchod

  počet 24
  19:02 Ďoubal

  odchod

  počet 23
  19:04 Ďoubal

  příchod

  počet 24
  19:04 Kahounová

  příchod

  počet 25
  Ing. Jiří Houdek přivítal hosta p
  ana Ing. Michala Bláhu z
  České s
  pořitelny
  a vyzval zastupitele k
  případným
  dotazům ve vě
  c
  i úvěru poskytn
  utého Českou spořitelnou Bertin
  ým lázním na projekt „Ro
  z
  ší
  ření lázeňské
  infrastruktury v
  areálu
  Bertin
  ých lázní Třeboň
  “.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  citoval
  ve věci Třeboňských novin
  ze zápisů
  zastupitelst
  e
  v
  města
  ze dne
  19.04.2010 a 09.08
  .2010.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  opětovně se vyjádřil ve věci
  nedo
  držení termínu
  poskytnutí informací
  ,
  o
  které žádal,
  a upozor
  nil
  , že v
  případě opakování bude z
  je
  ho strany
  podána
  stížnost
  v
  postupu poskytnutí
  informací
  na Krajský úřad
  Ing. Milan Hlásek

  vznesl dotaz na
  výsledky
  zahraniční
  ch
  cest
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  17
  Mgr. Terezie Jenis
  ová

  uskutečnila se zatím
  pouze
  jedna zahraniční cesta
  do Dán
  s
  ka
  , která
  proběhla
  na
  základě
  pozvání
  pana velvyslance
  PhDr. Ing.
  Zdeňka Lyčky v
  souvislosti se
  zahájení
  m
  výstavy
  v
  Horsensu
  o
  dánské královně Dagmar, která
  měla
  kořeny v
  Čechách
  . Zástupci byli
  pozváni velvyslancem
  s
  cílem
  pokusu o
  znovuobnovení partnerství s
  městem Horsens
  ,
  které bylo v
  roce 2007 přerušeno, avšak město
  Třeboň o
  tom nikdy nebylo oficiálně vyrozuměno.
  PaedDr. Jan Vá
  ňa

  vznesl
  dotaz
  na
  částku
  500 tisíc
  Kč z
  IKS
  ,
  zda ji již m
  ěsto
  Třeboň obdrželo na účet
  paní Jaroslava Štěrbová

  vznesla
  dotaz na úpravu povrchu na Světské hrázi
  paní Kolíková

  vznesla dotaz na
  zhorš
  enou
  kvalit
  u
  vody
  v
  Nádražní ulici a
  dotázala se,
  na koho
  se
  mají
  občané v
  této záležitosti obráti
  t.
  Ing.
  Milan Hlásek

  kvalita vody v
  Nádražní ulici je opravdu
  špatná
  pan Petr Kohout

  informoval o poruše na vodovodním řadu v
  Dukelské
  ulici a nabídl paní Kolíkové možnost
  řešení problému

 • 25. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz J. Váňa: co bude s pozemkem na místě bývalé kotelny? Co s výherními terminály? Jak to bude s Penny markety?

  Datum: 6. 5. 2013

  Dotazy, připomínky a náměty členů za
  stupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  p
  rof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  navrhuje přemýšlet o využití náměstí v
  zimních m...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů za
  stupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  p
  rof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  navrhuje přemýšlet o využití náměstí v
  zimních měsících, za chvíli
  nebude na náměstí
  žádný život
  Ing. Jiří Houdek

  podal informace
  o projektu Města v
  rozletu
  (
  6 měst

  3 čes
  ká a 3 rakouská,
  snaha řešit
  tento problém různými aktivitami
  )
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  16
  -
  Třeboň

  spolupracuje
  s
  podnikatelskými subjekty působícími ve
  městě, pořádání různých akcí
  v
  centru
  -
  >
  cílem je
  oživit fungování historického cent
  ra
  nejen v
  období sezóny, ale i
  mimo ni
  p
  rof.
  MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  připomenul využití
  obřadní síně v
  domě
  Štěpánka Netolického
  a
  využití varhan
  pan Zdeněk Mráz

  tato zakázka je již zadaná,
  připravuje se
  i
  oprava varhan
  , dále bude naceněno jejich
  stěhování v
  případě potřeby
  pan
  Petr Kohout

  vznesl dotaz na
  majet
  ek
  , který město prodalo

  jedná se o objekt radnice, Nového Dvora,
  kláštera a Valů
  Ing. Jiří Houdek

  pokud jde o bývalou
  radnic
  i,
  do 3 let tam měl stát exkluzivní hotel,
  ale nyní je to asi 4 nebo
  5 let a
  doposud se nic neděje
  -
  Nový Dv
  ůr

  po prodeji se tam také nic neděje
  -
  Valy

  po komplikovaném prodeji
  se dosud žádná rekonstrukce neuskutečnila
  -
  k
  lášter

  je to obrovský areál, není to jen záležitost bývalých prostorů, které byly
  určeny
  pro lesy,
  nebyt
  ové záležitosti se rekonstruují
  -
  k

  šter
  má být využit pro potřeby archivu, ředitel archivu
  pan doktor Rameš je
  v
  této věci
  velmi
  optimistický
  p
  an Zdeněk Mráz

  zhodnotil
  proběhlé prodeje majetku jako legitimní
  paní Anna Kahounová

  apeluje na
  pořadatele
  trhů
  , aby zajistili
  úklid po trhovcí
  ch, aby
  po ukončení trhu
  nebyl
  na náměstí
  nepořádek
  pan Vladimír Janíček

  doplňuje, že vždy Technické služby zajišťují úklid a množství kontejnerů
  v
  požadované výši
  PaedDr. Jan Váňa

  vznesl dotaz na
  pozem
  e
  k
  u
  L
  ázní
  Aurora
  prodaný společnosti Indest Inve
  st, na kterém
  se neuskutečňuje žádná činnost, jak bylo
  při jeho prodeji sdělováno
  -
  vznesl dotaz na
  to, jaké kroky učinilo město ve věci možné přeměny jednoho z Penny
  marketů
  na Billu
  -
  jak bude město postupovat v
  případě
  výherní
  ch terminálů
  pan Zdeněk Mr
  áz

  dle informací pokračují jednání ve věci dalšího nákupního centra,
  pravděpodobně
  půjde
  o
  Kaufland
  , dle informací by měl stát na prostoru bývalého fotbalového hřiště v
  Jiráskově ulici
  .
  T
  ento
  pozemek není v
  majetku města
  .
  Mgr. Terezie Jenisová

  vystupu
  je proti nekorektním
  článkům
  v
  Třeboň
  ských
  novinách
  , dle jejího názoru
  jsou plné polopravd, cílené na osobu starosty Ing. Jiřího Houdka.
  PaedDr. Jan Váňa

  nelze nás napadat za
  dodání článků v
  termínu
  .
  -
  odchody a příchody:
  18:39 Kahounová

  odchod

  poč
  et 24
  18:40 Elexhauser

  odchod

  počet 2
  3
  18:4
  1
  Kahounová

  příchod

  počet 24
  18:41 Košinová

  odchod

  počet 23
  18:42 Florianová

  odchod

  počet 22
  18:43 Elexhauser

  příchod

  počet 23
  18:44 Košinová

  příchod

  počet 24
  18:46 Florianová

  příchod

  počet 25
  18:51 Mráz

  odchod

  počet 24
  18:51 Velemínský

  odchod

  počet 23
  18:54 Mráz

  příchod

  počet 24
  18:54 Velemínský

  příchod

  počet 25
  19:01 Kahounová

  odchod

  počet 24
  19:02 Ďoubal

  odchod

  počet 23
  19:04 Ďoubal

  příchod

  počet 24
  19:04 Kahounová

  příchod

  počet 25
  Ing. Jiří Houdek přivítal hosta p
  ana Ing. Michala Bláhu z
  České s
  pořitelny
  a vyzval zastupitele k
  případným
  dotazům ve vě
  c
  i úvěru poskytn
  utého Českou spořitelnou Bertin
  ým lázním na projekt „Ro
  z
  ší
  ření lázeňské
  infrastruktury v
  areálu
  Bertin
  ých lázní Třeboň
  “.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  citoval
  ve věci Třeboňských novin
  ze zápisů
  zastupitelst
  e
  v
  města
  ze dne
  19.04.2010 a 09.08
  .2010.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  opětovně se vyjádřil ve věci
  nedo
  držení termínu
  poskytnutí informací
  ,
  o
  které žádal,
  a upozor
  nil
  , že v
  případě opakování bude z
  je
  ho strany
  podána
  stížnost
  v
  postupu poskytnutí
  informací
  na Krajský úřad
  Ing. Milan Hlásek

  vznesl dotaz na
  výsledky
  zahraniční
  ch
  cest
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  17
  Mgr. Terezie Jenis
  ová

  uskutečnila se zatím
  pouze
  jedna zahraniční cesta
  do Dán
  s
  ka
  , která
  proběhla
  na
  základě
  pozvání
  pana velvyslance
  PhDr. Ing.
  Zdeňka Lyčky v
  souvislosti se
  zahájení
  m
  výstavy
  v
  Horsensu
  o
  dánské královně Dagmar, která
  měla
  kořeny v
  Čechách
  . Zástupci byli
  pozváni velvyslancem
  s
  cílem
  pokusu o
  znovuobnovení partnerství s
  městem Horsens
  ,
  které bylo v
  roce 2007 přerušeno, avšak město
  Třeboň o
  tom nikdy nebylo oficiálně vyrozuměno.
  PaedDr. Jan Vá
  ňa

  vznesl
  dotaz
  na
  částku
  500 tisíc
  Kč z
  IKS
  ,
  zda ji již m
  ěsto
  Třeboň obdrželo na účet
  paní Jaroslava Štěrbová

  vznesla
  dotaz na úpravu povrchu na Světské hrázi
  paní Kolíková

  vznesla dotaz na
  zhorš
  enou
  kvalit
  u
  vody
  v
  Nádražní ulici a
  dotázala se,
  na koho
  se
  mají
  občané v
  této záležitosti obráti
  t.
  Ing.
  Milan Hlásek

  kvalita vody v
  Nádražní ulici je opravdu
  špatná
  pan Petr Kohout

  informoval o poruše na vodovodním řadu v
  Dukelské
  ulici a nabídl paní Kolíkové možnost
  řešení problému

 • 25. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz paní Kolíková: proč je zhoršená kvalita vody v Nádražní ulici?

  Datum: 6. 5. 2013

  Dotazy, připomínky a náměty členů za
  stupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  p
  rof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  navrhuje přemýšlet o využití náměstí v
  zimních m...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů za
  stupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  p
  rof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  navrhuje přemýšlet o využití náměstí v
  zimních měsících, za chvíli
  nebude na náměstí
  žádný život
  Ing. Jiří Houdek

  podal informace
  o projektu Města v
  rozletu
  (
  6 měst

  3 čes
  ká a 3 rakouská,
  snaha řešit
  tento problém různými aktivitami
  )
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  16
  -
  Třeboň

  spolupracuje
  s
  podnikatelskými subjekty působícími ve
  městě, pořádání různých akcí
  v
  centru
  -
  >
  cílem je
  oživit fungování historického cent
  ra
  nejen v
  období sezóny, ale i
  mimo ni
  p
  rof.
  MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  připomenul využití
  obřadní síně v
  domě
  Štěpánka Netolického
  a
  využití varhan
  pan Zdeněk Mráz

  tato zakázka je již zadaná,
  připravuje se
  i
  oprava varhan
  , dále bude naceněno jejich
  stěhování v
  případě potřeby
  pan
  Petr Kohout

  vznesl dotaz na
  majet
  ek
  , který město prodalo

  jedná se o objekt radnice, Nového Dvora,
  kláštera a Valů
  Ing. Jiří Houdek

  pokud jde o bývalou
  radnic
  i,
  do 3 let tam měl stát exkluzivní hotel,
  ale nyní je to asi 4 nebo
  5 let a
  doposud se nic neděje
  -
  Nový Dv
  ůr

  po prodeji se tam také nic neděje
  -
  Valy

  po komplikovaném prodeji
  se dosud žádná rekonstrukce neuskutečnila
  -
  k
  lášter

  je to obrovský areál, není to jen záležitost bývalých prostorů, které byly
  určeny
  pro lesy,
  nebyt
  ové záležitosti se rekonstruují
  -
  k

  šter
  má být využit pro potřeby archivu, ředitel archivu
  pan doktor Rameš je
  v
  této věci
  velmi
  optimistický
  p
  an Zdeněk Mráz

  zhodnotil
  proběhlé prodeje majetku jako legitimní
  paní Anna Kahounová

  apeluje na
  pořadatele
  trhů
  , aby zajistili
  úklid po trhovcí
  ch, aby
  po ukončení trhu
  nebyl
  na náměstí
  nepořádek
  pan Vladimír Janíček

  doplňuje, že vždy Technické služby zajišťují úklid a množství kontejnerů
  v
  požadované výši
  PaedDr. Jan Váňa

  vznesl dotaz na
  pozem
  e
  k
  u
  L
  ázní
  Aurora
  prodaný společnosti Indest Inve
  st, na kterém
  se neuskutečňuje žádná činnost, jak bylo
  při jeho prodeji sdělováno
  -
  vznesl dotaz na
  to, jaké kroky učinilo město ve věci možné přeměny jednoho z Penny
  marketů
  na Billu
  -
  jak bude město postupovat v
  případě
  výherní
  ch terminálů
  pan Zdeněk Mr
  áz

  dle informací pokračují jednání ve věci dalšího nákupního centra,
  pravděpodobně
  půjde
  o
  Kaufland
  , dle informací by měl stát na prostoru bývalého fotbalového hřiště v
  Jiráskově ulici
  .
  T
  ento
  pozemek není v
  majetku města
  .
  Mgr. Terezie Jenisová

  vystupu
  je proti nekorektním
  článkům
  v
  Třeboň
  ských
  novinách
  , dle jejího názoru
  jsou plné polopravd, cílené na osobu starosty Ing. Jiřího Houdka.
  PaedDr. Jan Váňa

  nelze nás napadat za
  dodání článků v
  termínu
  .
  -
  odchody a příchody:
  18:39 Kahounová

  odchod

  poč
  et 24
  18:40 Elexhauser

  odchod

  počet 2
  3
  18:4
  1
  Kahounová

  příchod

  počet 24
  18:41 Košinová

  odchod

  počet 23
  18:42 Florianová

  odchod

  počet 22
  18:43 Elexhauser

  příchod

  počet 23
  18:44 Košinová

  příchod

  počet 24
  18:46 Florianová

  příchod

  počet 25
  18:51 Mráz

  odchod

  počet 24
  18:51 Velemínský

  odchod

  počet 23
  18:54 Mráz

  příchod

  počet 24
  18:54 Velemínský

  příchod

  počet 25
  19:01 Kahounová

  odchod

  počet 24
  19:02 Ďoubal

  odchod

  počet 23
  19:04 Ďoubal

  příchod

  počet 24
  19:04 Kahounová

  příchod

  počet 25
  Ing. Jiří Houdek přivítal hosta p
  ana Ing. Michala Bláhu z
  České s
  pořitelny
  a vyzval zastupitele k
  případným
  dotazům ve vě
  c
  i úvěru poskytn
  utého Českou spořitelnou Bertin
  ým lázním na projekt „Ro
  z
  ší
  ření lázeňské
  infrastruktury v
  areálu
  Bertin
  ých lázní Třeboň
  “.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  citoval
  ve věci Třeboňských novin
  ze zápisů
  zastupitelst
  e
  v
  města
  ze dne
  19.04.2010 a 09.08
  .2010.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  opětovně se vyjádřil ve věci
  nedo
  držení termínu
  poskytnutí informací
  ,
  o
  které žádal,
  a upozor
  nil
  , že v
  případě opakování bude z
  je
  ho strany
  podána
  stížnost
  v
  postupu poskytnutí
  informací
  na Krajský úřad
  Ing. Milan Hlásek

  vznesl dotaz na
  výsledky
  zahraniční
  ch
  cest
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  17
  Mgr. Terezie Jenis
  ová

  uskutečnila se zatím
  pouze
  jedna zahraniční cesta
  do Dán
  s
  ka
  , která
  proběhla
  na
  základě
  pozvání
  pana velvyslance
  PhDr. Ing.
  Zdeňka Lyčky v
  souvislosti se
  zahájení
  m
  výstavy
  v
  Horsensu
  o
  dánské královně Dagmar, která
  měla
  kořeny v
  Čechách
  . Zástupci byli
  pozváni velvyslancem
  s
  cílem
  pokusu o
  znovuobnovení partnerství s
  městem Horsens
  ,
  které bylo v
  roce 2007 přerušeno, avšak město
  Třeboň o
  tom nikdy nebylo oficiálně vyrozuměno.
  PaedDr. Jan Vá
  ňa

  vznesl
  dotaz
  na
  částku
  500 tisíc
  Kč z
  IKS
  ,
  zda ji již m
  ěsto
  Třeboň obdrželo na účet
  paní Jaroslava Štěrbová

  vznesla
  dotaz na úpravu povrchu na Světské hrázi
  paní Kolíková

  vznesla dotaz na
  zhorš
  enou
  kvalit
  u
  vody
  v
  Nádražní ulici a
  dotázala se,
  na koho
  se
  mají
  občané v
  této záležitosti obráti
  t.
  Ing.
  Milan Hlásek

  kvalita vody v
  Nádražní ulici je opravdu
  špatná
  pan Petr Kohout

  informoval o poruše na vodovodním řadu v
  Dukelské
  ulici a nabídl paní Kolíkové možnost
  řešení problému

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1000/8 o výměře 253 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1000/8 o výměře 253 m
  2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 100a/2013
  -
  73 ze...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1000/8 o výměře 253 m
  2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 100a/2013
  -
  73 ze dne 27.2.2013
  k
  projednání žádost společnosti
  ADEXA CZ, s. r. o., IČ 260 93 421 (U Par
  ku 1141, Hluboká nad Vltavou)
  o
  prodej pozemku
  p. č. KN 1000/8 o výměře 253 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň. Pozemek je připlocený k
  pozemkům p. č.
  KN 1000/3 a p. č. KN 1000/4 vše v
  k. ú. Třeboň, které jsou ve vlastnictví žadatel
  e.
  OFM pro informaci sděluje: 1) záměr prodeje výše uvedeného pozemku byl již opakovaně orgány města
  neschválen,
  2) na zájmovém pozemku p. č. KN 1000/8 v
  k. ú. Třeboň je umístěno pískoviště a
  kolostav,
  které
  využívají návštěvníci
  restaurace.
  Odb. úz. plá
  n. a st. řádu uvedl, že je nutno zvážit, zdali je předmětný pozemek pro město nějak využitelný.
  Pokud využitelný není, není z
  hlediska odboru k
  prodeji připomínek.
  Odbor rozvoje a
  investic
  uvedl, že
  v
  zhledem k
  požadované výměře (253 m
  2
  ) a situování pozemku
  nemají k
  prodeji připomínky.
  Ing. Vaclík
  uvedl, že pozemky pláže nebyly vydány v
  restitučním řízení a tato oblast byla velmi citlivou a některé případy
  byly i souzeny. Soud rozhodl v
  prospěch města Třeboň a tak by asi nebylo příliš vhodné tento pozemek
  pr
  odávat, když snad se souhlasem původního vlastníka případně jeho dědiců, ale i tak to bude velmi citlivé.
  Fakt je ten, že vlastní účel pláže tento pozemek neplní, a je spíše příslušenstvím pohostinství.
  Rada města svým usnesením č. 100a/2013
  -
  73 ze dne 27.0
  2.2013
  :
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1000/8 o výměře 253 m
  2
  v k. ú. Třeboň
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 18.03.
  2013.
  Diskuse:
  Ing. Milan Hlásek, p. Zdeněk Mráz, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  18/2013
  -
  24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1000/8 o výměře 253 m
  2
  v k. ú. Tře
  boň, za cenu ... Kč/m
  2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  0
  Proti:
  24
  Zdrželi se: 0
  NE
  SCHVÁLENO

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 457/17 o výměře 489 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 457/17 o výměře 489 m
  2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 101/2013
  -
  73 ze ...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 457/17 o výměře 489 m
  2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 101/2013
  -
  73 ze dne 27.02.2013
  k
  projednání žádost paní
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  o prodej pozemku
  p. č. KN 457/17
  o
  výměře 489 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň.
  OFM pro informaci sděluje, že p
  ozemek p. č. KN 457/17 se nachází v
  ul. Dukelská. Na tento pozemek byla
  uzavřena smlouva budoucí kupní se spol. SOLARENVI, a. s. K
  naplnění smlouvy nedošlo, ale pro spol.
  SOLARENVI, a. s., bylo vydané stavební povolení na stavbu „Polyfunkčního domu“. Toto
  stavební povolení
  pozbylo dne 01.02.2013 platnosti.
  Odb. úz. plán. a st. řádu uvedl,
  že z
  hlediska jejich odboru není k
  prodeji
  připomínek.
  Odbor rozvoje a investic uvedl, že p
  rodat pouze v
  případě předložení a
  odsouhlasení výkresové
  dokumentace stavebního
  záměru žadatele. Tato dokumentace by byla pro žadatele závazná, vlastní prodej
  by proběhl až po výstavbě. Stavební záměr by měl být pro město přínosný a
  kvalitní. Posoudit by se mělo
  i
  stavební využití sousedních pozemků.
  Ing. Vaclík uvedl, že tato parcel
  a je na strategickém místě,
  v
  minulosti o ní mělo zájem hodně uchazečů, kteří vždy byli odmítnuti. Neprodávat.
  Rada města svým usnesením č. 101/2013
  -
  73 ze dne 27.02.2013:
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prode
  je pozemku p. č. KN 457/17 o výměře 489 m
  2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 18.03.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc
  .
  ,
  p. Zdeněk Mráz,
  Ing. Jan
  Ďoub
  al
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  8
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  19/2013
  -
  24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 457/17 o výměře 489 m
  2
  v k. ú. Třeboň, za cenu ... Kč/m
  2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plněn
  í usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 0 Proti: 24
  Zdrželi se: 0
  NE
  SCHVÁLENO

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Prodej podílů na p. č. KN 1680/1 v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

  Prodej podílů na p. č. KN 1680/1 v
  k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na
  základě usnesení č. 60/2013
  -
  70 ze dne 06.02.2013
  k
  projed...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Prodej podílů na p. č. KN 1680/1 v
  k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na
  základě usnesení č. 60/2013
  -
  70 ze dne 06.02.2013
  k
  projednání
  prodej podílů na pozemku p. č. KN 1680/1 o výměře 407 m
  2
  v
  Třeboni vlastníkům bytových
  jednotek. Pozemek se nachází pod budovou čp. 644 + 1046 v
  ul. Táboritská v
  Třeboni.
  Na základě usnesení z
  astupitelstva města č. 192/2012
  -
  22 ze dne 17.12.2012 byl ve dnech 07.01.2013

  22.01.2013 zveřejněn záměr prodeje podílů na p. č. KN 1680/1 v
  k. ú. Třeboň. V
  době zveřejnění nebyla
  podána žádná další žádost, námitka ani připomínka. Původní žadatelé
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ) písemně potvrdili, že jejich záj
  em o odprodej podílů na pozemku
  i nadále trvá za
  podmínek schválených usnesením
  zastupitelstva města, ostatní žadatelé se nevyjádřili.
  Žádost o prodej podílů podali všichni vlastníci bytových jednotek:
  Žadatelé
  Bytem
  BJ č.
  Velikost
  podílu
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/16
  590/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/14
  552/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/9
  590/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/8
  565/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/15
  570/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/1
  583/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxx
  644/6
  583/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/19
  569/13531
  x
  xxxxxxxxxxxx
  xxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/7
  583/13531
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/20
  561/27062
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/20
  561/27062
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/3
  583/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/21
  596/13531
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/2
  565/13531
  xxxxxxxxxx
  xxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/17
  565/27062
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/18
  583/27062
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/4
  583/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/18
  583/27062
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/17
  565/27062
  Město Třeboň vlastní v
  uvedených domech bytové jednotky č. 644/5, 644/10, 644/11, 644/12, 1046/13,
  1046/22, 1046/23, 1046/24. Podíl odpovídající těmto byt
  ovým jednotkám zůstane ve vlast
  nictví města
  Třeboně. V
  do
  pise ze dne 12.11.2012 předseda společenství majitelů bytových
  jednotek
  xxxxxxxxxxxxxx
  žádal
  o snížení prodejní ceny pozemku s
  odůvodněním, že při prodeji bytových jednotek nebyl brán zřetel na
  skutečnost, že byty jsou prodávány bez pozemku pod domem. Dle
  jejich názoru nabyvatelé bytů tak zaplatili
  stejnou cenu, jaká byla stanovena i pro byty v
  domech, kde byl prodáván zároveň podíl na pozemku pod
  domem. Další platbou za pozemky tak budou vlastníci bytových jednotek značně znevýhodněni.
  Odbor územního plá
  nování a st. řádu nemá z
  hlediska odboru k
  převodu připomínky.
  Odbor rozvoje
  a
  investic nemá z
  hlediska odboru připomínky.
  Ing. Vaclík uvádí:
  m
  ěsto Třeboň by mělo vlastnit pod budovou
  podíl na p. č. KN 1680/1, který má na budově. Navrhuji vypořádat pozemek
  podle podílů na budově, tzn.
  vlastníkům bytových jednotek odpovídající podíly prodat.
  Pro informaci:
  1
  )
  v
  bytovém domě čp. 644/II se nachází celkem 12 BJ, z
  nichž 4 BJ jsou ve vlastnictví města
  Třeboně. Z
  toho BJ č. 644/5 byla nabízena k
  odprodeji obálko
  vou metodou. V
  době zveřejnění nebyla
  podána žádná nabídka. Na jednání ZM dne 17.12.2012 bylo projednáno doplnění usnesení zastupitelstva
  města o prodej podílu na p. č. KN 1680/1 v
  k. ú. Třeboň.
  3 BJ jsou půdní nástavby vybudované za
  spoluúčasti státu (20
  let musí zůstat ve vlastnictví města Třeboň, tj. do roku 2016). Zbývajících 8 BJ vlastní
  fyzické osoby.
  2)
  v
  bytovém domě čp. 1046/II se nachází celkem 12 BJ, z
  nichž 4 BJ jsou ve vlastnictví města Třeboně.
  Z
  toho BJ č. 1046/13 užívá nájemce
  xxxxxxxxxxxx
  a 3
  BJ jsou půdní nástavby vybudované za spoluúčasti
  státu (20 let musí zůstat ve vlastnictví města Třeboň, tj. do roku 2016). Zbývajících 8 BJ vlastní fyzické
  osoby.
  3)
  zájmový pozemek získalo město Třeboň od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na
  základě souhlasného prohlášení.
  Pozemek se nachází pod bytovým domem čp. 644 + 1046 v
  ul. Táboritská
  v
  Třeboni.
  V
  minulosti město Třeboň odprodávalo bytové jednot
  ky (dále jen „BJ“) nájemníkům uvedeného
  domu. Předmětem prodeje byly pouze BJ včetně podílu na společných částech budovy, nikoliv na pozemku
  pod budovou. V
  době, kdy orgány obce schvalovaly prodeje BJ, nměsta Třeboně. Až
  v
  říjnu 2012 došlo k
  zápisu p. č. KN 1680/1 na LV 10001. O této skutečnosti odbor
  finanční a majetkový informoval radu města. Rada města svým usnesením č. 754/2012
  -
  58 ze dne
  17.10.2012 vzala na vědomí i
  nformaci o zápisu pozemku na
  LV města Třeboně a uloži
  la OFM vejít v
  jednání
  s
  vlastníky bytových jednotek a nabídnout jim k
  odkoupení podíl na pozemcích p. č. KN 1680/1 a p. č. KN
  1680/2 v
  k. ú. Třeboň pod budovou. Původní pozemky pod budovou p. č. KN 1680/1 a p. č. 1680/2 byly dle
  sdělení katastrálního úřad
  u ze dne 19.10.2012 sloučeny do p. č. KN 1680/1 o celkové výměře 407 m
  2
  .
  Z
  tohoto důvodu byl vlastníkům bytových jednotek nabídnut k
  odprodeji podíl na p. č. KN 1680/1 v
  k. ú.
  Třeboň. Odkupovaný podíl by byl o velikosti, jaký mají vlastníci BJ vedeny v
  kat
  astru nemovitostí na
  společných částech budovy.
  4)
  v
  minulosti prodávalo město Třeboň pozemky pod budovami za cenu 400,00 Kč/m
  2
  (v lokalitě Daskabát
  u
  služebny společnosti E.ON),
  5)
  původní žádost o prodej podílu na p. č. KN 1680/1 podal
  tehdejší vlastník
  bytu č. 644/6
  xxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxx
  (v době zveřejnění uvedenou bytovou jednotku převedla na vnuka
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  ). Tuto
  skutečnost sdělila
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  telefonicky na OFM dne 22.01.20
  13 a uvedla, že vnuk má zájem
  o
  odkoupení podílu do svého vlastnictví
  .
  Rada města svým usnesením č. 865/2012
  -
  64 ze dne 28.11.2012
  :
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje podílů na pozemku p. č. KN 1680/1 o výměře 407 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, vlastníkům
  bytových jednotek v
  čp. 644 a čp.
  1046 v
  ul. Táboritská v
  Třeboni, za cenu 400,00 Kč/m
  2
  , když každý
  vlastník bytové jednotky nabyde podíl o velikosti, jaký je uveden v
  katastru nemovitostí na společných
  částech budovy.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jedn
  ání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Zastupitelstvo města svým usnesením č. 192/2012
  -
  22 ze dne 17.12.2012
  :
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje podílů na pozemku p. č. KN 1680/1 o výměře 407 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, vlastníkům
  bytových jednotek v
  čp
  . 644 a čp. 1046 v
  ul. Táboritská v
  Třeboni, za cenu 400,00 Kč/m
  2
  , když každý
  vlastník bytové jednotky nabyde podíl o velikosti, jaký je uveden v
  katastru nemovitostí na společných
  částech budovy.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění
  usnesení.
  Rada města svým usnesením č. 60/2013
  -
  70 ze dne 06.02.2013
  :
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej pozemku p. č. KN 1680/1 o výměře 407 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, za cenu 400,00 Kč/m
  2
  , do podílového
  spoluvlastnictví
  vlastníků BJ
  v
  čp. 644 + 1046 v
  ul. Táboritská, Třeboň, a to:
  -
  podíl o velikosti 590/13531 do vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 552/13531 do společného jmění
  xxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 590/13531 do vlastnictví
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 565/13531 do společného jmění
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 570/13531 do vlastnictví
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxx
  -
  podíl o velikosti 583/13531 do vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 569/13531 do vlastnictví
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 583/13
  531 do vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 583/13531 do vlastnictví
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 561/27062 do vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o veliko
  sti 561/27062 do vlastnictví
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 583/13531 do společného jmění
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 596/13531 do společného jmění
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  xxxxxxx
  xxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 565/13531 do vlastnictví
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 565/27062 do vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 583/13531 do vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 583/27062 do vlastnictví
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 583/27062 do vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 565/27062 do vlastnictví
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Každý kupující zaplatí na účet města Třeboně kupní cenu do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující
  hradí veškeré ná
  klady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
  z
  převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem
  Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majet
  kovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 18.03.2013.Diskuse:
  -
  diskutující:
  doc.
  RNDr. Jiří
  Masojídek
  ,
  CSc.,
  pan Zdeněk Mráz
  -
  odchody a příchody:
  18:08 Masojídek

  odchod

  počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  25
  /2013
  -
  24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej pozemku p. č. KN 1680/1 o výměře 407 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, za cenu 400,00 Kč/m
  2
  , do podílového
  spoluvlastnictví
  vlastníků BJ v
  čp. 644 + 1046 v
  ul. Táboritská, Třeboň, a to:
  -
  podíl o velikosti 590/135
  31 do vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 552/13531 do společného jmění
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 590/13531 do vlastnictví
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 565/13531 do společného jmění
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 570/13531 do vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 583/13531 do vla
  stnictví
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 569/13531 do vlastnictví
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 583/13531 do vlastnictví
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o v
  elikosti 583/13531 do vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 561/27062 do vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 561/27062 do vlastnictví
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 583/13531 do společného jmění
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 596/13531 do společného jmění
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  xxx
  xxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 565/13531 do vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 565/27062 do vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 583/13531 do vlastnictví
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 583/27062 do vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 583/27062 do vlastnictví
  xxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  -
  podíl o velikosti 565/27062 do vl
  astnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Každý kupující zaplatí na účet města Třeboně kupní cenu do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující
  hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. D

  z
  převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem
  Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  23
  Proti: 0 Zdrže
  li se: 0
  SCHVÁLENO

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  „Třeboň, ZTV – K Břilicům“ – 2. etapa - smlouva o právu provést stavbu číslo smlouvy SÚS JčK: OST/01/13/JH/Pe. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

  Třeboň, ZTV

  K
  Břilicům“

  2. etapa
  -
  smlouva o právu provést stavbu číslo smlouvy SÚS
  JčK:
  OST/01/13/JH/Pe.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu ...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Třeboň, ZTV

  K
  Břilicům“

  2. etapa
  -
  smlouva o právu provést stavbu číslo smlouvy SÚS
  JčK:
  OST/01/13/JH/Pe.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě us
  nesení č. 66/2013
  -
  70 ze dne 06.02.2013
  k
  projednání
  smlouvu
  o právu provést stavbu, číslo smlouvy SÚS JčK: OST/01/13/JH/Pe mezi městem
  Třeboň a Jihočeským krajem prostřednictvím organizace hospodařící s
  majetkem kraje

  Správou a údržbou
  silnic Jihočeského
  kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice. Tato smlouva
  opravňuje město
  Třeboň provést
  na pozemku parc. č. 2469/1 k.
  ú. Třeboň část stavby „Třeboň, ZTV

  K
  Břilicům“

  2. etapa
  (rozšíření stávající křižovatky silnice III/15512 s
  místní komunikací
  ulice Sídliště).
  Projektová dokumentace stavby
  „Třebo
  ň, ZTV

  K
  Břilicům“

  2. etapa
  řeší komunikační napojení této
  lokality rozšířením stávající křižovatky na západním okraji stávající zástavby

  Sídliště na pozemku parc. č.
  2469/1 k.
  ú. Třeboň. Rozšíření
  křižovatky je vynuceno tím, že
  komunikace na západní okraji stávající
  zástavby bude v
  rámci akce rozšířena ze stávající o jednom jízd
  ním pruhu na dva jízdní pruhy.
  Pro potřeby
  územního rozhodnu
  tí postačoval souhlas vlastníka
  pozemku, pro potřeby vydání st
  avebního povolení je
  nutné uzavřít smlouvu o právu provést stavbu číslo s
  mlouvy SÚS JčK: OST/01/13/JH/Pe
  mezi městem
  Třeboň a Jihočeským kr
  ajem prostřednictvím organizace
  hospodařící s
  majetkem kraje

  Správou a údržbou
  silnic Jihočeského kraje, Nemanická
  2133/10, 370 10 České Budějovice, která
  opravňuje město Třeboň
  provést
  na pozemku parc. č. 2469/1 k.
  ú. Tře
  boň část stavby
  „Třeboň, ZTV

  K
  Břilicům“

  2. etapa. Tato
  smlouva obsahuje závazek města Třeboň, jako investora akce zajistit po dokončení stavby z
  aměření
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  18
  skutečného stavu stavby a
  následné zpracování geometrického plánu pro oddělení pozemků trvale
  dotčených stavbou, na základě kterého bude n
  ásledně provedeno majetkoprávní
  vypořádání předmětných
  pozemků
  Usnesení RM č. 66/2013
  -
  70
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření smlouvy o právu provést stavbu číslo smlouvy SÚS JčK: OST/01/13/JH/Pe
  mezi městem Třeboň
  a
  Jihočeským krajem prostřednictvím organizace hospodařící s
  majetkem kraje

  Správou a
  údržbou silnic
  Jihočeského k
  raje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice. Smlouva opravňuje město Třeboň
  provést na pozemku parc. č. 2469/1 k. ú. Tře
  boň část stavby „Třeboň, ZTV
  -
  K
  Břilicům“

  2. etapa.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  závazek zajistit
  po dokončení stavby zaměření skutečného stavu stavby a následné zpracování
  geometrického plánu pro oddělení pozemků trvale dotčených stavbou, na základě kterého bude následně
  provedeno majetkoprávní vypořádání předmětných pozemků.
  III. ukládá
  odboru rozvoj
  e a investic předložit smlouvu o právu provést stavbu na jednání ZM dne 18.3.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  pan Karel Elexhauser, pan Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  26
  /2013
  -
  24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  závazek
  z
  ajistit po dokončení stavby
  „Třeboň, ZTV

  K
  Břilicům“

  2. etapa zaměření skutečného stavu
  stavby a následné zpracování geometrického plánu pro oddělení pozemků trvale dotčených stavbou, na
  základě kterého bude následně provedeno majetkoprávní vypořádání
  předmětných pozemků
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 23. jednání ZM Třeboně:
  Naplnění smlouvy kupní ze dne 26.08.2002 mezi městem Třeboň a p. Karlem Hlouškem, pozemky p. č. KN 1897/143 o výměře 407 m2, p. č. KN 1897/66 o výměře 336 m2 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2013

  Naplnění smlouvy kupní ze dne 26.08.2002 mezi městem Třeboň a
  p. Karlem Hlouškem, pozemky
  p.
  č. KN 1897/143 o výměře 407 m
  2
  , p. č. KN 1897/66 o
  výměře 336 m
  2
  v
  k. ú. Třebo...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Naplnění smlouvy kupní ze dne 26.08.2002 mezi městem Třeboň a
  p. Karlem Hlouškem, pozemky
  p.
  č. KN 1897/143 o výměře 407 m
  2
  , p. č. KN 1897/66 o
  výměře 336 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň
  .
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města před
  kládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 912/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012
  k
  projednání
  vyjádření
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ,
  ve věci
  naplnění kupní smlouvy ze dne
  26.08.2002 a k záměru prodeje pozemků p. č. KN 1897/143 o výměře 407 m
  2
  a p. č. KN 1897/66 o výměře
  336 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň.
  Usnesením ZM č. 170/2012
  -
  20 ze dne 29.10.2012 byly
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  nabídnuty pozemky p. č. KN
  1897/143 o výměře 407 m
  2
  a p. č. KN 1897/66 o výměře 336 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň
  za
  cenu
  1.240,00 Kč/m
  2
  (140,00 Kč/m
  2
  -
  cena pozemku, 1.100,00 Kč/m
  2
  -
  cena za infrastrukturu).
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  v
  době zveřejnění záměru (07.11.2012

  22.11.2012) zaslali na MěÚ Třeboň
  vyjádření, kdy za výše uvedených podmínek nemají o pozemky zájem.
  V
  době zveř
  ejnění nebyla podána
  žádná připomínka, námitka, žádost.
  Usnesení ZM č. 170/2012
  -
  20:
  I. schvaluje
  revokaci části usnesení ZM č. 82/2012
  -
  16 ze dne 14.05.2012, kdy se
  ruší záměr prodej pozemků p. č.
  KN
  1897/143 o výměře 407 m
  2
  a pozemku p. č. KN 1897/66 o vý
  měře 336 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň formou obálkové
  metody.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. KN 1897/143 o výměře 407 m
  2
  a p. č. KN 1897/66 o výměře 336
  m
  2
  v
  k. ú. Třeboň za cenu 1.240,00 Kč/m
  2
  (140,00 Kč/m
  2
  -
  cena pozemku, 1.100,00 Kč/m
  2
  -
  ce
  na za
  infrastrukturu)
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  .
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Z
  důvodu, že
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  nemají o pozemky dle usnesení ZM zájem, musí dojít ke zrušen
  í
  usnesení ZM č. 170/2012
  -
  20, aby mohlo dojít k
  opětovnému zveřejnění záměru prodeje pozemků
  p. č. KN
  1897/143 o
  výměře 407 m
  2
  a p. č. KN 1897/66 o výměře 336 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň formou obálkové metody
  v
  souladu s
  usnesením ZM č. 82/2012
  -
  16 ze dne 14.05.2012
  .
  Usnesení ZM č. 82/2012
  -
  16 ze dne 14.05.2012:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemků v
  lokalitě ZTV Břilice a to:
  a) pozemku p. č. KN 1897/169 o výměře 990 m
  2
  (v přiložené mapě označeno jako č. „1“) v
  k. ú. Třeboň,
  b
  ) pozemku p. č. KN 1897/168 o výměře 840 m
  2
  (v při
  ložené mapě označeno jako č. „2
  “) v
  k. ú. Třeboň,
  c) pozemku p. č. KN 1897/170 o výměře 599 m
  2
  (v př
  iložené mapě označeno jako č. „3
  “) v
  k. ú. Třeboň,
  d) pozemku p. č. KN 1897/167 o výměře 602 m
  2
  (v přilo
  žené mapě označeno jako č. „4“) v
  k. ú. Třeboň,
  e) pozemků p. č. KN 1897/171 o výměře 726 m
  2
  a p. č. KN 1897/173 o výměře 1 m
  2
  (v přiložené mapě
  označeno jako č. „5“) v
  k. ú. Třeboň,
  f) pozemku p. č. KN 1897/166 o výměře 725 m
  2
  (v přiložené mapě označeno
  jako č. „6“) v
  k. ú. Třeboň,
  g) části pozemku p. č. KN 1897/219 o výměře cca 790 m
  2
  (v přiložené mapě označeno jako č. „7“) v
  k. ú.
  Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  h) pozemků p. č. KN 1897/143 o výměře 407 m
  2
  a p. č. KN 1897/66
  o výměře 336 m
  2
  (v přilože
  né mapě
  označeno jako č. „8“)
  v
  k. ú. Třeboň,
  Nabídková cena pro jednotlivé parcely bude stanovena obálkovou metodou, když minimální nabídková cena
  bude ve výši 1.500,00 Kč/m
  2
  . Cena se bude skládat z ceny za budovanou infrastruktu
  ru ve výši 1.100,00
  Kč/m
  2
  vč. DPH a z
  minimální ceny za pozemek ve výši 400,00 Kč/m
  2
  .
  Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva
  bude podepsána do 20 dnů ode dne rozhodnutí ZM o prodeji pozemku.
  II.
  ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  13
  Usnesení RM č.
  912/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
  vyjádření
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  , ve věci naplnění kupní smlouvy ze
  dne 26.08.2002 a záměru prodeje pozemků p. č. KN 1897/143 o výměře 407 m
  2
  a p. č. KN 1897/66
  o
  výměře 336 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu
  města schválit
  zrušení usnesení ZM č. 170/2012
  -
  20 ze dne 29.10.2012.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  , p.
  Zdeněk Mráz
  , Ing. Jiří Houdek
  ,
  paní
  Jitka Filípková
  -
  odchody a přícho
  dy:
  18:12 Kahounová

  odchod

  počet 22
  18:14 Kahounová

  příchod

  počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  9/2013
  -
  23
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  vyjádření
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  , ve
  věci naplnění kupní
  smlouvy ze dne 26.08.2002 a záměru prodeje pozemků p. č. KN 1897/143 o výměře 407 m
  2
  a p. č. KN
  1897/66 o
  výměře 336 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  zrušení usnesení ZM č. 170/2012
  -
  20 ze dne 29.10.2012.
  III. ukládá
  odboru finančnímu
  a majetkovému zajistit plnění usnesení
  -
  zveřejnit záměr prodeje.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  23
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 23. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Ing. Vopátek - prohlášení týkající se informací kolem dotací na výstavbu ČOV

  Datum: 28. 1. 2013

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu na rok 2013. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Návr
  h rozpočtu na rok 2013.
  Důvodová zpráva:
  R
  ada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  891/2012
  -
  64
  ze dne 28.11.2012
  k
  projednání návrh rozpočtu...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Návr
  h rozpočtu na rok 2013.
  Důvodová zpráva:
  R
  ada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  891/2012
  -
  64
  ze dne 28.11.2012
  k
  projednání návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2013.
  Návrh rozpočtu vychází z
  předpokladu příjmů ve výši
  325.818.810,0
  0 Kč
  a výdajů ve výši
  311.325.745,00

  . V
  roce 2013 pak město Třeboň uhradí splátky jistin přijatých úvěrů ve výši 50.300.000,00 Kč, které
  budou kryty přebytkem rozpočtu 2013 (příjmy

  výdaje) ve výši
  14.493.065,00 Kč
  a změnou stavu na
  bankovních účtech (
  zapojení zůstatku na bankovních účtech z
  minulého období) ve výši 35.806.935,00 Kč.
  Návrh rozpočtu zahrnuje i transfery (dotace, příspěvky, granty), na něž je zákonný nárok anebo nárok na ně
  vyplývá z
  uzavřených smluv či rozhodnutí poskytovatele.
  Návrh ro
  zpočtu zahrnuje i peněžní fondy města Třeboně, tj. fond sociální, fond rozvoje bydlení a povodňový
  fond.
  Návrh rozpočtu je zpracován podle dosud platné legislativy, v
  době zpracování však ještě neprošel návrh
  státního rozpočtu ani prvním čtením ve sněmovně
  , což znamená, že nejsou potvrzeny souhrnné dotační
  vztahy státního rozpočtu, takže návrh obsahuje minimalistickou částku ve výši potvrzeného příspěvku pro
  letošní rok a případná odchylka pak bude zapracována rozpočtovým opatřením.
  Zastupitelstvo města sch
  valuje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací,
  peněžitých a věcných darů jednotlivým fyzickým a právnickým osobám. Toto ustanovení se mimo jiné
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  5
  vztahuje i na městem zřízené příspěvkové organizace, kterým jsou z
  rozpočtu města p
  oskytovány provozní
  a
  investiční příspěvky. Je proto žádoucí pro zajištění jejich rovnoměrného financování, aby současně se
  schválením rozpočtu (což je předpoklad), bylo schvalujícím orgánem výslovně odsouhlaseno poskytnutí
  příspěvků konkrétním příspěvkový
  m organizacím ve výši a na účel uváděný v
  návrhu rozpočtu.
  Zákon dále umožňuje, aby rada města v
  zájmu zabezpečení plynulého hospodaření podle schváleného
  rozpočtu mohla provádět rozpočtová opatření v
  rozsahu stanoveném zastupitelstvem města. Za tím účelem
  je součástí usnesení zastupitelstva zmocnění rady města k
  provádění rozpočtových opatření.
  Po zpřesněném odhadu očekávané skutečnosti ke konci roku lze reálně očekávat, že přebytek hospodaření
  zapojený do návrhu rozpočtu bude naplněn.
  Přílohou podkladové
  ho materiálu je návrh rozpočtu na rok 2013 v
  tištěné podobě. Návrh rozpočtu je členěn
  do dvou částí:
  -
  závazná část rozpočtu města Třeboně na rok 2013, do které náleží
  o
  souhrnná bilance
  o
  bilanční tabulka podle odpovědných míst
  o
  příjmy a výdaje podle odpovědnýc
  h míst v
  členění podle rozpočtové skladby
  -
  informativní část rozpočtu města Třeboně na rok 2013, která obsahuje
  o
  informace o tvorbě a použití fondů v
  roce 2013
  o
  přehled kapitálových výdajů
  o
  specifikaci kapitálových příjmů ORJ 800
  o
  přehled k
  příspěvkům a dotací
  m přidělovaných z
  roz
  počtu města v
  oblasti kultury
  a
  cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví a pro ostatní
  činnosti
  Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2013 dne 28.11.2012 a usnesením č. 891/2012
  -
  64 jej
  doporučila
  zastupitelstvu města schválit:
  Usnesení RM č.
  891/2012
  -
  64:
  Rada města Třeboně
  I. doporučuje ZM schválit
  1)
  rozpočet na rok 2013 vč. peněžních fondů jako přebytkový v
  členění na odpovědná místa a odvětvově
  dle oddílů rozpočtové skladby v
  těchto objemech:
  celkové příjmy rozpočtu ve výši
  325.818.810,00 Kč
  financování ve výši
  14.568.065,00 Kč
  celkové zdroje ve výši
  311.325.745,00 Kč
  běžné výdaje ve výši
  179.641.375,00 Kč
  kapitálové výdaje ve výši
  131.684.370,00 Kč
  celkové výdaje rozpočtu ve výši
  ㌱ㄮ㌲
  5.745,00 Kč
  (十)
  závazné ukazatele rozpočtu jak jsou uvedené v
  tabulkové části tohoto materiálu,
  3)
  příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2013
  a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v
  té výši a těm fyzickým a právnic
  kým osobám uvedeným v
  návrhu
  rozpočtu,
  4)
  zmocnění pro radu města pro rok 2013 k provádění rozpočtových opatření v
  rozsahu:
  a)
  příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč
  vč. v
  jednotlivém případě,
  včetně použití ve
  výdajové části,
  b)
  výdajová část rozpočtu do
  výše 500.000,00 Kč vč.
  v
  jednotlivém případě
  mezi položkami,
  příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů
  ), které
  budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky
  5.
  000.000,0
  0 Kč,
  c)
  úhrady pokut, penále z
  rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  d
  ůvodu dodržení termínu
  závěrky,
  d)
  zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci
  o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému dopracovat návrh rozpočtu na rok 2013 podle zada
  ných požadavků RM,
  zveřejnit jej na úřední desce a předložit na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 948/2012
  -
  65 informaci o
  rozpočtovém
  výhledu města Třeboně na období 2013
  -
  2015.
  N
  a základě novely č. 557/2004 Sb.
  ,
  zákona č. 250/2000 Sb.
  ,
  mají obce povinnost sestavovat rozpočtový
  výhled na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled by měl
  být aktualizován, pokud dojde k
  významným změnám,
  které mají na již sestavený rozpočtový výhled zásadní
  vliv.
  Předkládaný zaktualizovaný rozpočtový výhled obsahuje informace o p
  lánovaných příjmech, výdajích
  a
  financování rozčleněné podle druhového třídění rozpočtové skladby.
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  6
  Do rozpočtového výhledu byly
  doplněny aktuální hodnoty ve sloupci očekávaná skutečnost, dále byly
  v
  souvislosti s
  ukončením činnosti Informačního a kulturního
  střediska
  v
  Třeboni a se změnou organizační
  struktury městského úřadu do výhledu zapracovány plánované příjmy a výdaje týkají
  cí s
  e odboru kultury
  a
  cestovního ruchu; položka běžných dotací byla ponížena (součástí souhrnného dotačního vztahu již
  nebudou příspěvky na žáky).
  Dále byly doplněny údaje o splácení půjčky od SFŽP na ČOV, kterou bude město Třeboň splácet
  v
  pravidelných
  čtvrtletních splátkách ve výši 1.710.245
  ,00
  Kč od roku 2015 po dobu 10 let (v případě, že
  nedojde k
  předčasnému splacení půjčky).
  Všechny výše uvedené skutečnosti zásadně ovlivňují již sestavený rozpočtový výhled, který byl radou města
  schválen usnesením č
  . 626/2012
  -
  52 dne 22.08.2012 a zastupitelstvu města informativně předložen na jeho
  jednání dne 03.09.2012, a proto rada města schválila aktualizovaný r
  ozpočtový výhled na období 2013
  -
  2015.
  Rada města přijala dne 12.12.2012 v
  této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č. 948
  /2012
  -
  65
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtový výhled města Třeboně na období 2013
  -
  2015.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit informaci o rozpočtovém výhledu na jednání ZM dne
  17.12.2012.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová
  , PaedDr. Jan Váňa
  , Ing. Jiří Houdek, p. Zdeněk Mráz
  , Ing. arch.
  Aleš Valder, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. Milan Hlásek, Ing. Jiří Vopátek Ph.D.
  -
  požadavky:
  PaedDr. Jan Váňa

  žádá OFM, aby předložil
  objem rozpočtov
  ých opatření
  za rok 2012.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  182/2012
  -
  22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1)
  rozpočet na rok 2013 vč. peněžních fondů jako
  přebytkový
  v
  členění na odpovědná místa a odvětvově
  dle oddílů rozpočtové skladby v
  těcht
  o objemech:
  celkové příjmy rozpočtu ve výši
  325.818.810,00 Kč
  financování ve výši
  14.493.065,00 Kč
  celkové zdroje ve výši
  311.325.745,00 Kč
  běžné výdaje ve výši
  179.641.375,00 Kč
  kapitálové výdaje ve výši
  131.684.370,00 Kč
  celkové výdaje rozpočtu ve
  výši
  311.325.745,00 Kč
  2)
  závazné ukazatele rozpočtu, jak jsou uvedené v
  tabulkové části tohoto materiálu,
  3)
  příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2013
  a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v
  té výši a těm fyzick
  ým a právnickým osobám uvedeným v
  návrhu
  rozpočtu,
  4)
  zmocnění pro radu města pro rok 2013 k provádění rozpočtových opatření v
  rozsahu:
  e)
  příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč
  vč. v
  jednotlivém případě,
  včetně použití ve
  výdajové části,
  f)
  výdajová část roz
  počtu do výše 500.000,00 Kč vč.
  v
  jednotlivém případě
  mezi položkami,
  příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů
  ), které
  budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky
  5.
  000.000,00 Kč,
  g)
  úhrady pokut, penále z
  rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce
  nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  h)
  zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci
  o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Paní
  Anna Kahounová vznesla protinávrh
  na změnu rozpočtu
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro
  : 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NESCHVÁLENO
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  7
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18 Proti: 7
  Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1098/25 o výměře 204 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Záměr prodeje pozemku p. č
  . KN 1098/25 o výměře 204 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 910/2012
  -
  6...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Záměr prodeje pozemku p. č
  . KN 1098/25 o výměře 204 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 910/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012
  k
  projednání
  žádost Sdružení vlastníků jednotek domu čp. 82
  0 a 821 v
  Třeboni, IČ 28080009,
  o přev
  od
  pozemku p. č. KN 1098/25 o výměře 205 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň. Pozemek se nachází pod polovinou domu čp.
  820/II + 821/II na Sídl. Hliník v
  Třeboni. Město v
  uvedených domech nevlastní žádné bytové jednotky, 23 BJ
  je ve vlastnictví fyzických osob, 3 BJ ve vlast
  nictví SBD Jindřichův Hradec (dále jen „SBD“).
  Odbor finanční a majetkový oslovil SBD s
  dotazem, zda má zájem o odprodej podílu o velikosti 62/725 na
  pozemku p. č. KN 1098/25 v
  k. ú. Třeboň. SBD nemá zájem o odkoupení podílu a doporučuje v
  této
  záležitost
  i jednat přímo s
  uživateli jejich bytových jednotek, kterým budou byty v
  dohledné době převedeny
  do osobního vlastnictví.
  JUDr. Hájek k
  vyjádření SBD J. Hradec uvádí:
  o
  dprodej podílu na pozemku dle návrhu SBD do vlastnictví
  současných nájemníků byt. jednot
  ek je možný. Dle sdělení SBD nájemci BJ č. 821/15 jsou
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  , BJ č. 821/16
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  , BJ č. 821/25
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Vlastníci bytových jednotek v
  domě čp. 820 + 821:
  Vlastník BJ
  Bytem
  Bytová
  jednotka
  Podí
  l
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  820/6
  371/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/24
  411/7250
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  820/9
  371/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  821/17
  618/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/18
  83/1450
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/19
  209/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxx
  820/5
  619/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxx
  820/8
  619/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxx
  821/1
  4
  162/3625
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/20
  309/7250
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  820/10
  656/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/22
  209/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/21
  411/14500
  xxxx
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/21
  411/14500
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  820/2
  627/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  820/1
  656/14500
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxx
  821/26
  309/7250
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxx
  820/3
  371/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  820/11
  619/14500
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxx
  820/7
  164/3625
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxx
  820/12
  371/14500
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/15
  411/7250
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/16
  209/14500
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/25
  209/14500
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  821/23
  309/7250
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  820/4
  164/3625
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  820/13
  164/3
  625
  Pro informaci:
  1)
  město Třeboň vedlo soudní spor ohledně převodu pozemků pod bytovými
  domy v
  ul. Táboritská
  (lokalita
  U Trojice) s
  Úřadem pro zast. státu ve věcech m
  ajetkových (dále jen „ÚZSVM“).
  Soudní spor město prohrálo
  a na základě pravomocného r
  ozsudku byly dva pozemky pod domy čp. 11
  02 a čp. 1103
  zapsány na LV
  ÚZSVM. Aby nedošlo k
  situaci, že město odprodá podíly na p. č. KN 1098/25 dle žádosti žadatelů a ÚZSVM
  by ho poté zažaloval o převod pozemku, byl učiněn dotaz na ÚZSVM ohledně možnosti, zd
  a by uvedený
  pozemek p. č. KN 1098/25 v
  k. ú. Třeboň nepatřil též do jeho vlastnictví. Z
  tohoto důvodu nebyl případ dosud
  předložen k
  projednání orgánům obce. O vývoji celého případu byl průběžně informován zástupce žadatele
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  11
  xxxxxxxxxxxx
  . E
  -
  mailem dne 26.1
  1.2012 ÚZSVM sdělil, že uvedený pozemek nabylo město od Okresního
  bytového podniku na základě Dohody o předání a převzetí obecního majetku ze dne 20.12.1991. Výše
  uvedený pozemek by měl patřit městu.
  2
  )
  pod domem čp. 820 + 821 se nacházejí pozemky p. č. KN
  1098/25 ve vlastnictví města Třeboně
  a p. č.
  KN 1098/26 v
  podílovém spoluvlastnictví vlastníků BJ v
  čp. 821 a ÚZSVM.
  Odbor finanční a majetkový navrhuje schválit zveřejnění záměru prodeje do podílového spoluvlastnictví
  všech vlastníků BJ v
  čp. 820 + 821,
  příp. současných nájemců BJ (v případě bytů SBD), za cenu 400,00
  Kč/m
  2
  . Za tuto cenu město prod
  ávalo
  pozemky pod bytovými domy v
  ul. Daskabát v
  Třeboni.
  Podíl by byl
  o
  velikosti, jaký mají vlastníci a nájemci BJ podíl na společných částech budovy uvedený
  v
  katastru
  nemovitostí. Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá z
  hlediska odboru k
  převodu připomínky.
  Odbor rozvoje a investic nemá z
  hlediska odboru k
  prodeji připomínky. Ing. Vaclík navrhuje vypořádat
  pozemek
  podle podílů na budově, tzn. vlast
  níkům BJ prodat.
  Rada města svým usnesením č. 910/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1098/25 o výměře 205 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň do podílového
  spoluvlastnictví všech vl
  astníků, příp. nájemců, bytových jednotek v
  domě čp. 820/II a 821/II, Sídl. Hliník,
  v
  obci a k. ú. Třeboň, za cenu 400,00 Kč/m
  2
  , když každý vlastník, příp. nájemce, bytové jednotky nabyde
  podíl o velikosti, jaký má uveden v
  katastru nemovitostí na společný
  ch částech budovy.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., p. Zdeněk Mráz
  , Ing. Jiří Houdek, Ing. Jiří Váňa,
  Ing. Kočí, pan Šand
  era
  , Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  187/2012
  -
  22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I
  .
  odkládá
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1098/25 o výměře 205 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň do podílového
  spoluvlastnictví všech vlastníků, příp. nájem
  ců, bytových jednotek v
  domě čp. 820/II a 821/II, Sídl. Hliník,
  v
  obci a k. ú. Třeboň, za cenu 400,00 Kč/m
  2
  , když každý vlastník, příp. nájemce, bytové jednotky nabyde
  podíl o velikosti, jaký má uveden v
  katastru nemovitostí na společných částech budovy.
  I
  I. ukládá
  u
  kládá
  odboru finančnímu a majetkovému
  předložit materiál na jednání ZM dne 28.01.2013
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  23
  Proti:
  1 Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 241/18 o výměře 37 m² v k. ú. Břilice. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 241/18 o výměře 37 m
  2
  v
  k. ú. Břilice.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 911/2012
  -
  65 ze...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 241/18 o výměře 37 m
  2
  v
  k. ú. Břilice.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 911/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012
  k
  projednání
  žádost
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  o prodej pozemku p. č
  . KN
  241/18 o výměře 37 m
  2
  v
  k. ú.
  Břilice
  .
  Pozemek sousedí s
  p. č. KN 241/35 a s
  p. č. KN 241/32, které jsou ve
  vlastnictví žadatelky. Zájmový pozemek slouží jako příjezdová cesta k
  nemovitostem na p. č. st. KN 234, st.
  KN 30/3, k
  pozemkům p. č. KN 241/15 a p. č. KN 241/16, které jsou v
  po
  dílov
  ém spoluvlastnictví žadatelky
  a
  dalších 4 osob. O pozemek se žadatelka celoročně stará a udržuje jej na své náklady.
  Při místním šetření dne 21.11.2012 bylo zjištěno, že žadatelka bez právního důvodu užívá i přilehlý městský
  pozemek p. č. KN 241/6 o
  výměře 437 m
  2
  v
  k. ú. Břilice. Pozemek je připlocen k
  její nemovitosti. Na
  pozemku je umístěna klouzačka, sušák na prádlo, vysázeny ovocné stromy apod. (foto zájmového prostoru
  je v
  příloze podkladového materiálu). Odbor finanční a majetkový vstoupí v
  jedn
  ání s
  žadatelkou a bude jí
  nabídn
  ut užívaný pozemek k
  odkoupení
  nebo pronájmu. V
  současné době město Třeboň pronajímá zahrady
  za 9,00 Kč/m
  2
  /rok. Při této sazbě by cena za pronájem vzhledem k
  velikosti pozemku činila 3.933,00 Kč
  ročně.
  Na zájmovém pozemku
  se nachází elektrické vedení (ve správě E.ON).
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá z
  hlediska odboru k
  prodeji připomínky. Odbor rozvoje a investic
  souhlasí s
  prodejem. Ing. Vaclík uvádí:
  j
  edná se o zaplocený pozemek, který město neužívá a je užíván
  k
  zahradě p. č. KN 241/31. Navrhuji prodat. Osadní výbor obce Břilice souhlasí s
  prodejem zájmového
  pozemku do vlastnictví žadatelky. OV doporučuje prodej za cenu 100,00 Kč/m
  2
  , za kterou se v
  minulosti
  prodávaly pozemky malých rozsahů tzv. předzahrádek a v
  ýměra uvedeného pozemku odpovídá rozsahem
  v
  minulosti realizovaných prodejů.
  Rada města svým usnesením č. 911/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  12
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN
  241/18 o výměře 37
  m
  2
  v
  k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m
  2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová
  , p. Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  188/2012
  -
  2
  2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN
  241/18 o výměře 37 m
  2
  v
  k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m
  2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Pro
  ti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části p. č. KN 2869/1 o výměře cca 240 m² v k. ú. Branná. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Záměr prodeje části p. č. KN 2869/1 o výměře cca 240 m
  2
  v
  k. ú. Branná.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 815/2012
  -
  6...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Záměr prodeje části p. č. KN 2869/1 o výměře cca 240 m
  2
  v
  k. ú. Branná.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 815/2012
  -
  61 ze dne 14.11.2012
  k
  projednání
  žádost
  xxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  o prodej části pozemku p. č. KN
  2869/1 o výměře cca 240 m
  2
  v
  k. ú. Branná. Zájmová část pozemku přiléhá k
  pozemku ve vlastnictví
  žadatelky a slo
  uží jako vjezd do domu čp. 17.
  V
  žádosti
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  uvádí
  , že pozemkem
  prochází odpadní stoka povrchových vo
  d z
  nemovitostí čp. 53 a čp. 17
  a z
  přilehlých pozemků. Stoku a
  zbytek zájmové části pozemku dlouhodobě udržuje v
  řádném stavu na vlastní náklady.
  Pro informaci:
  p
  ři místním šetření v
  této lokalitě na jaře
  letošního roku bylo zjištěno, že se nejedná
  o
  odtokovou stoku v
  pravém slova smyslu, jde pouze o mělkou, vyhloubenou strouhu. Voda se zde
  celoročně nedrží, patrně pouze při prudších deštích. Na zájmové části pozemku se nachází nadzemní
  vedení NN ve správě
  E.ON Česká republika, s. r. o.
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá z
  hlediska odboru k
  prodeji připomínky.
  Odbor rozvoje a investic
  s
  prodejem nesouhlasí z
  hlediska zmenšování veřejného prostoru v
  majetku města. Požadovaný pozemek
  může být potřebný v
  případě realizace splaškové nebo dešťové kanalizace nebo rozšíření současné obecní
  cesty. V
  případě prodeje budou odtékat dešťové srážky z
  části komunikace na soukromý pozemek, což
  může být v
  budoucnu problém.
  Ing. Vaclík uvádí:
  Vhodnost prodeje nechť pos
  oudí osadní výbor, kterému by
  měly být známy odtokové poměry za vyšších stavů
  srážek.
  Možno prodat při respektování stanoviska OV.
  Osadní výbor obce Branná souhlasí s
  prodejem zájmové části pozemku za podmínky zachování přístupu na
  p. č. KN 98/1, která je
  ve vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxx
  .
  Na základě stanoviska dotčených odborů MěÚ a osadního výboru obce Bra
  nná dal odbor finanční
  a
  ma
  jetkový na zvážení tři varianty řešení (pronájem v
  případě pří
  jezdové komunikace není vhodný)
  a to:
  Varianta A

  prodej dle žádo
  sti žadatelky
  Usnesení RM č.
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části p. č. KN 2869/1 o výměře cca 240 m
  2
  v
  k. ú. Branná, za cenu 100,00 Kč/m
  2
  ,
  když výměra bude zpřesněna geometrický
  m plánem.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Varianta B

  dle stanoviska osadního výboru obce Branná
  Usnesení RM č.
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitels
  tvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části p. č. KN 2869/1 o výměře cca 240 m
  2
  v
  k. ú. Branná, za cenu 100,00 Kč/m
  2
  ,
  když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za podmínky zřízení věcného břemene v
  právu
  přístupu a příjezdu pro vlastníka p. č.
  KN 98/1 v
  k. ú. Branná.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Varianta C

  dle stanoviska odboru rozvoje a investic
  Usnesení RM č.
  Rada města Třeboně
  I. neschvaluje a nedoporu
  čuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části p. č. KN 2869/1 o výměře cca 240 m
  2
  v
  k. ú. Branná, za cen 100,00 Kč/m
  2
  ,
  když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jed
  nání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  13
  Odbor finanční a majetkový se přiklonil ke stanovisku odboru rozvoje a investic

  tj. ke schválení varianty C.
  Rada města schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit variantu C.
  Rada města svým usnesením č
  . 815/2012
  -
  61 ze dne 14.11.2012:
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části p. č. KN 2869/1 o výměře cca 240 m
  2
  v
  k. ú. Branná, za cenu 100,00 Kč/m
  2
  ,
  když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  II. uklád
  á
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Diskuse:
  -
  -
  odchody a příchody:
  19:01 Váňa

  příchod

  počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  189/2012
  -
  22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schv
  aluje
  zveřejnění záměru prodeje části
  pozemku
  p. č. KN 2869/1 o výměře cca 240 m
  2
  v
  k. ú. Branná, za cenu
  100,00 Kč/m
  2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování
  :
  Pro:
  0
  Proti:
  18 Zdrželi se: 7
  NE
  SCHVÁLENO

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části p. č. 427/2 o výměře cca 15 m² a části p. č. 426/16 o výměře cca 22 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Záměr prodeje části p
  . č. KN 427/2 o výměře cca 15 m
  2
  a části p.
  č. KN 426/16 o výměře cca 2
  2 m
  2
  v k.
  ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupit...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Záměr prodeje části p
  . č. KN 427/2 o výměře cca 15 m
  2
  a části p.
  č. KN 426/16 o výměře cca 2
  2 m
  2
  v k.
  ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 817/2012
  -
  61 ze dne 14.11.2012
  k
  projednání
  žádost
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  o prodej části p. č. KN 427/2 o výměře
  cca 15 m
  2
  a části p.
  č. KN 426/16 o výměře cca 22 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň. Zájmové části pozemků navazují na
  pozemky p. č. KN 427/31 a p. č. KN 428/4 v
  k. ú. Třeboň, které jsou ve vlastnictví žadatelky.
  Na zájmové části p. č. KN 427/2 je živý plot, části pozemků p. č. KN 426/16 cc
  a 22 m
  2
  a p. č. KN 427/2
  o
  výměře cca 2 m
  2
  jsou řadu let připloceny k
  nemovitosti žadatelky.
  Pro informaci:
  1)
  žadatelka požádala o odprodej zájmových částí pozemků již v
  r. 2011. Zastupitelstvo města neschválilo
  zveřejnění záměru prodeje. Jedním z
  důvodů
  byla i skutečnost, že skutečný stav užívání pozemků v
  ul.
  Mlýnská neodpovídá stavu vedeného v katastrální mapě. Na základě žádosti o
  dboru finančního
  a
  majetkového Ing. Vaclík v
  září 2012 orientačně zaměřil pozemky v
  zájmové lokalitě. Ze zákresu je zřejmé,
  že vlastníci rodinných domů
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  mají
  připloceny i
  části městských pozemků (viz příloha
  podkladového materiálu
  č. 1). Foto z
  místního šetření je
  přílohou podkladového materiálu (viz příloha
  podkladové
  ho materiálu
  č. 2). V
  případě, že orgány obce
  schválí zveřejnění záměru prodeje dotčených částí pozemků do vlastnictví žadatelky, osloví OFM další
  vlastníky rodinným domů a nabídne jim užívané (připlocené) části p. č. KN 426/16 v
  k. ú. Třeboň k
  prodeji,

  íp. pronájmu,
  2
  )
  při prodeji pozemků v
  této lokalitě byla v
  minulosti odsouhlasena zastupitelstvem města cena 150,00
  Kč/m
  2
  .
  3)
  na zájmových částech pozemků p. č. KN 426/16 a p. č. KN 427/2 se nachází vedení NN, na části p. č. KN
  427/2 kanalizace.
  Odbor úze
  mního plánování a st. řádu doporučuje prodat jen zaplocené části pozemků.
  Odbor rozvoje
  a
  investic n
  a základě předloženého zaměření hranic pozemků a chodníku souhlasí s
  prodejem zaplocené
  části p. p.
  č. 426/16, nedoporučuje prodat p. p. č. 427/2, vjezd na
  pozemek 427/31 může být zajištěn přes
  obecní pozemek na základě věcného břemene.
  Ing. Vaclík uvádí:
  p
  rodat veškeré části pozemků, které jsou
  mimo trasu chodníku, je možné. Žadatelka požaduje zejména část p. č. KN 427/2, což by jí umožnilo vjezd,
  resp. výst
  avbu garáže na p. č. KN 427/31, která je v
  jejím vlastnictví. Domnívám se, že živý plot by neměl být
  zásadní překážkou prodeje. Dle DTMM je pozemek dotčen inž. sítěmi (ochranná pásma?). Před případným
  schválením prodeje ošetřit věcnými břemeny.
  O vyjádření
  k
  žádosti
  xxxxxxxxxxxxxx
  byl vyzván vlastník kanalizace na pozemku p.
  č. KN 427/2 a KN
  427/31 DSO Vodovod Hamr, který uvádí:
  k
  analizace vedoucí z
  Mlýnské ulic
  e přes pozemky p. č. KN 427/2
  a
  p. č. KN 427/31 a pokračující dál k
  čerpací stanici odpadních vod
  u Dukelské ulice (naproti hasičárně) je ve
  vlastnictví DSO. V
  případě prodeje zájmových částí pozemků do vlastnictví žadatelky by bylo nutno uzavřít
  smlouvy o věcném břemenu. DSO Vodovod Hamr neví, zda tato záležitost byla s
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  15
  projed
  nána. V
  případě uzavření smlouvy o věcném břemenu nemáme k
  prodeji zájmových částí pozemků
  připomínky.
  K
  vyjádření odboru rozvoje a investic odbor finanční a majetkový uvádí, že případné věcné břemeno v
  právu
  chůze a jízdy by bylo zřízeno úplatně dle znale
  ckého posudku (na toto VB se nevztahuje ceník schválený
  radou města). Řádově by úhrada za VB byla ve stokorunových částkách a město by si tímto krokem zatížilo
  část svého pozemku věcným břemenem. Bylo by však nutno také řešit přístup na p. č. KN 427/31 čás
  tečným
  vykácením živého plotu.
  Na zájmových částech pozemků p. č. KN 426/16 a p. č. KN 427/2 se nachází vedení NN, na části p. č. KN
  427/2 kanalizace. Toto věcné břemeno není zaneseno v
  katastru nemovitostí. V
  případě, že orgány obce
  schválí prodej dle žád
  osti žadatelky, navrhuje odbor finanční a majetkový zveřejnit záměr prodeje za
  podmínky, že bude zřízeno věcné břemeno na zájmových částech pozemků v
  právu uložení, vedení,
  příjezdu a přístupu za účelem údržby a opravy pro vlastníky inženýrských sítí.
  Rada
  města svým usnesením č. 817/2012
  -
  61 ze dne 14.11.2012:
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části p. č. KN
  427/2 o výměře cca 15 m
  2
  a části p. č. KN 426/16 o výměře cca 22
  m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, vlastníku souse
  dního pozemku p. č. KN 427/31 a p. č. KN 428/4 v
  k. ú. Třeboň, za cenu
  ... Kč/m
  2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Z
  uvedeného usnese
  ní rady města vyplývá, že rada města neschválila a nedoporučila zastupitelstvu města
  schválit prodej žádné části zájmových pozemků.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa, paní Anna Kahounová, pan Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  191/2012
  -
  22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části p. č. KN
  427/2 o výměře cca 15 m
  2
  a části p. č. KN 426/16
  o výměře cca 22
  m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, vlastníku sousedního pozemku p. č. KN 427/31 a p. č. KN 428/4 v
  k. ú. Třeboň,
  za cenu
  150,00
  Kč/m
  2
  , když
  výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  6 Proti: 16 Zdrželi se: 3
  NE
  SCHVÁLENO

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje podílů pozemku p. č. 1680/1 v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Záměr prodeje podílů pozemku p. č. KN 1680
  /1 v
  k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 865/2012
  -
  64 ze dne 28.11...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Záměr prodeje podílů pozemku p. č. KN 1680
  /1 v
  k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 865/2012
  -
  64 ze dne 28.11.2012
  k
  projednání
  záměr prodeje podílů na pozemku p. č. KN 1680/1 o výměře 407 m
  2
  v
  Třeboni vlastníkům
  bytových jednotek. Pozeme
  k se nachází pod budovou čp. 644 + 1046 v
  ul. Táboritská v
  Třeboni.
  Žádost o prodej podílů podali všichni vlastníci bytových jednotek:
  Žadatelé
  Bytem
  BJ č.
  Velikost
  podílu
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/16
  590/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/14
  552/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/9
  590/13531
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/8
  565/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/15
  570/13531
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxx
  644/1
  583/13531
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/6
  583/13531
  xxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/19
  569/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/7
  583/13531
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/20
  561/27062
  xxxxxxxxxxxxx
  x
  xxxxxxxxxxxxxx
  1046/20
  561/27062
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/3
  583/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/21
  596/13531
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  644/2
  565/13531
  xxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10
  46/17
  565/27062
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/18
  583/27062
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/4
  583/13531
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/18
  583/27062
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/17
  565/27062
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  16
  M
  ěsto Třeboň vlastní v
  uvedených domech bytové jednotky č. 644/5, 644/10, 644/11, 644/12, 1046/13,
  1046/22, 1046/23, 1046/24.
  V
  dopise ze dne 12.11.2012 předseda společenství majitelů bytový
  ch jednotek
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  žádá
  o
  snížení prodejní ceny pozem
  ku s
  odůvodněním, že při prodeji bytových jednotek nebyl brán zřetel na
  skutečnost, že byty jsou prodávány bez pozemku pod domem. Dle jejich názoru nabyvatelé bytů tak zaplatili
  stejnou cenu, jaká byla stanovena i pro byty v
  domech, kde byl prodáván zárove
  ň podíl na pozemku pod
  domem. Další platbou za pozemky tak budou vlastníci bytových jednotek značně znevýhodněni.
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá z
  hlediska odboru k
  převodu připomínky.
  Odbor rozvoje
  a
  investic nemá z
  hlediska odboru připomínky.
  Ing. Vaclík uvádí:
  m
  ěsto Třeboň by mělo vlastnit pod budovou
  podíl na p. č. KN 1680/1, který má na budově. Navrhuji vypořádat pozemek podle podílů na budově, tzn.
  vlastníkům bytových jednotek odpovídající podíly prodat.
  Pro informaci:
  1)
  v
  bytovém domě
  čp. 644/II se nachází celkem 12 BJ, z
  nichž 4 BJ jsou ve vlastnictví města Třeboně.
  Z
  toho BJ č. 644/5 byla nabízena k
  odprodeji obálkovou metodou. V
  době zveřejnění nebyla podána žádná
  nabídka. Na jednání rady města dne 28.11.2012 bude projednáváno doplně
  ní usnesení zastupitelstva města
  o prodej podílu na p. č. KN 1680/1 v
  k. ú. Třeboň.
  3 BJ jsou půdní nástavby vybudované za spoluúčasti státu
  (20 let musí zůstat ve vlastnictví města Třeboň, tj. do roku 2016). Zbývajících 8 BJ vlastní fyzické osoby.
  2
  )
  v
  b
  ytovém domě čp. 1046/II se nachází celkem 12 BJ, z
  nichž 4 BJ jsou ve vlastnictví města Třeboně.
  Z
  toho BJ č. 1046/13 užívá nájemce p. Mikeš
  a 3 BJ jsou půdní nástavby vybudované za spoluúčasti státu
  (20 let musí zůstat ve vlastnictví města Třeboň, tj. do
  roku 2016). Zbývajících 8 BJ vlastní fyzické osoby.
  3)
  uvedený pozemek získalo město Třeboň od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na
  základě souhlasného prohlášení.
  Pozemek se nachází pod bytovým domem čp. 644 + 1046 v
  ul. Táboritská
  v
  Tře
  boni.
  V
  minulosti město Třeboň odprodávalo bytové jednotky (dále jen „BJ“) nájemníkům uvedeného
  domu. Předmětem prodeje byly pouze BJ včetně podílu na společných částech budovy, nikoliv na pozemku
  pod budovou. V
  době, kdy orgány obce schvalovaly prodeje BJ
  , nebyl uvedený pozemek ve vlastnictví
  města Třeboně. Až v
  říjnu 2012 došlo k
  zápisu p. č. KN 1680/1 na LV 10001. O této skutečnosti odbor
  finanční a majetkový informoval radu města. Rada města svým usnesením č. 754/2012
  -
  58 ze dne
  17.10.2012 vzala na vědom
  í informaci o zápisu pozemku na LV města Třeboně a uložila OFM vejít v
  jednání
  s
  vlastníky bytových jednotek a nabídnout jim k
  odkoupení podíl na pozemcích p. č. KN 1680/1 a p. č. KN
  1680/2 v
  k. ú. Třeboň pod budovou. Původní pozemky pod budovou p. č. KN 1
  680/1 a p. č. 1680/2 byly dle
  sdělení katastrálního úřadu ze dne 19.10.2012 sloučeny do p. č. KN 1680/1 o celkové výměře 407 m
  2
  .
  Z
  tohoto důvodu byl vlastníkům bytových jednotek nabídnut k
  odprodeji pouz
  e podíl na p. č. KN 1680/1
  v
  k.
  ú. Třeboň. Odkupovaný
  podíl by byl o velikosti, jaký mají vlastníci BJ vedeny v
  katastru nemovitostí na
  společných částech budovy.
  4
  )
  v
  minulosti prodávalo město Třeboň pozemky pod budovami za cenu 400,00 Kč/m
  2
  (v lokalitě Daskabát
  u
  služebny společnosti E.ON).
  Rada města sv
  ým usnesením č. 865/2012
  -
  64 ze dne 28.11.2012:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje podílů na pozemku p. č. KN 1680/1 o výměře 407 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, vlastníkům
  bytových jednotek v
  čp. 644 a čp. 1046 v
  ul. Tábor
  itská v
  Třeboni, za cenu 400,00 Kč/m
  2
  , když každý
  vlastník bytové jednotky nabyde podíl o velikosti, jaký je uveden v
  katastru nemovitostí na společných
  částech budovy.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstv
  a města dne 17.12.2012.
  Diskuse:
  -
  -
  odchody a příchody:
  19
  :22 Velemínský

  odchod

  počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  192/2012
  -
  22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje podílů na pozemku p. č. KN 1680/1 o výmě
  ře 407 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, vlastníkům
  bytových jednotek v
  čp. 644 a čp. 1046 v
  ul. Táboritská v
  Třeboni, za cenu 400,00 Kč/m
  2
  , když každý
  vlastník bytové jednotky nabyde podíl o velikosti, jaký je uveden v
  katastru nemovitostí na společných
  částech budovy.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  23
  Proti: 0 Zdržel
  i se: 1
  SCHVÁLENO

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Prodej optické metropolitní FTTB sítě „Blíže k internetu v Třeboni“. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Prodej optické metropolitní FTTB sítě „Blíže k
  internetu v
  Třeboni
  “.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č
  .
  880/2012
  -
  ...