Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Hledání
Fulltext: detailní hledání
 • Blízek Augustin, MVDr., KDU-ČSL, bez PP (0/16)
 • Černý Rostislav, Mgr. CSc., ČSSD (0/37)
 • Chaloupka Zdeněk, Bc. Ing., KDU-ČSL (0/2)
 • Doležal Antonín, MUDr., KDU-ČSL (5/40)
 • Ďoubal Jan, Ing., ODS (7/47)
 • Elexhauser Karel, ODS (8/77)
 • Florianová Marie, Mgr., Občané.cz, bez PP (0/18)
 • Grammetbauerová Jana, Ing., ODS (30/142)
 • Hadravová Ladislava, KDU-ČSL (0/2)
 • Hladílek Jiří, MUDr., PRO zdraví a sport (7/7)
 • Hlásek Milan, Ing., ODS (0/66)
 • Holzer Filip, SZ (8/8)
 • Horváthová Magdalena, Bc. DiS., KDU-ČSL (0/30)
 • Houdek Jiří, Ing., KDU-ČSL (0/313)
 • Janát Eduard, ODS (0/2)
 • Janíček Vladimír, Občané.cz, bez PP (0/43)
 • Jenisová Terezie, Mgr., KDU-ČSL (16/364)
 • Jirák Bohuslav, Ing., ANO 2011, bez PP (0/45)
 • Kahounová Anna, ODS (12/318)
 • Kohout Petr, Občané.cz, bez PP (0/11)
 • Kohoutová Anna, Mgr., ODS (0/31)
 • Korda František, Ing., KSČM (0/13)
 • Košinová Marie, Ing., KDU-ČSL (0/36)
 • Kubal Jaroslav, Ing., ODS (6/187)
 • Kukačka Zdeněk, Ing., ODS (2/2)
 • Kuta Jiří, Ing. et Ing., TOP09 (3/9)
 • Louvar Stanislav, KDU-ČSL (0/1)
 • Ludvík Viktor, ODS (1/1)
 • Lukavský Jan, Piráti (2/2)
 • Makovička Jan, OMMO (0/10)
 • Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc., ODS (9/273)
 • Matuška Bohumil, KDU-ČSL (0/5)
 • Michal Petr, Mgr. Bc., OMMO, bez PP (41/112)
 • Mráz Zdeněk, ČSSD (25/332)
 • Neužil Josef, ČSSD (0/22)
 • Padrta Petr, ODS (2/2)
 • Pfeifer František, MUDr., ANO 2011, bez PP (7/16)
 • Pindroch Josef, Ing., ANO 2011, bez PP (16/142)
 • Polčáková Jana, Mgr., ANO 2011, bez PP (2/7)
 • Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D., SZ (22/95)
 • Psík Jaroslav, PhDr., ČSSD (0/2)
 • Řimnáč Pavel, ANO 2011, bez PP (1/9)
 • Štěrbová Jaroslava, KDU-ČSL (0/11)
 • Váňa Jan, PaedDr., ODS (66/442)
 • Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc., ČSSD (0/38)
 • Vopátek Jiří, Ing. Ph.D., SZ (43/208)
 • Werner Petr, Mgr., PRO zdraví a sport (13/13)

Poznámka: Červené číslo symbolizuje počet všech vystoupení, zelené číslo počet vystoupení v akt. volebním období. Vyhledávání (stejně jako počet příspěvků v diskuzích u jednotlivých zastupitelů) se vztahuje pouze k těm záznamům v archivu, které jsou naindexované (označené zelenou fajfkou). Budeme se snažit postupně tuto indexaci doplnit i u starších záznamů.

Výsledek hledání (nalezeno: 187)
 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 13.12.2017 do 17.3.2018 - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

  k bodu 4
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 13.12.2017 - 17.01.2018.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  ...

  Celý text (zobrazeno 59 %)

  k bodu 4
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 13.12.2017 - 17.01.2018.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 13.12.2017 - 17.01.2018.

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Dotace na akci hodnou zřetele - Anifilm, Mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 2019 - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Stanovení odměny členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Volba předsedy finančního výboru - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně s přílohou Volební řád - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 25/4 v k. ú. Stará Hlína - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

  k bodu 9
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k bodu 9
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:19 Horváthová – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 7/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 55 m2
  v k. ú. Stará Hlína (v situačním
  zákresu označeno jako díl č. 1).
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018 - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

  k bodu 19
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Pavel Zajíček, doc. RNDr. Jiří Maso...

  Celý text (zobrazeno 33 %)

  k bodu 19
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Pavel Zajíček, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 77/2018-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018 takto: 10.09., 05.11., 17.12.
  II. ukládá
  kanceláři starosty seznámit odbory a městské společnosti s tímto harmonogramem.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Obecně závazná vyhláška č. 4 o místních poplatcích - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Dotace pro Ledax, o.p.s. – na poskytování pečovatelské služby - Tajemník - Informace o přípravě komunálních voleb

  Datum: 10. 9. 2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  . Uzavření Darovací smlouvy na komunikaci, chodník, splaškovou kanalizaci, vodovodní řad, veřejné osvětlení, zeleného pruhu včetně částí pozemků p. č. KN 3218/3, p. č. KN 3214, p. č. KN 3216 v k. ú. Třeboň dotčených stavbou komunikace, chodníku, vodohospodářské infrastruktury včetně zeleného pruhu - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m² v k. ú. Holičky u Staré Hlíny - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

  k bodu 10
  Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny za část p. č. 3647
  o výměře 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  ...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 10
  Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny za část p. č. 3647
  o výměře 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 105/2017-25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření směnné smlouvy (s doplatkem) spojené se smlouvou o zřízení služebnosti mezi
  městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem směny bude část pozemku p. č.
  KN 1/1 o výměře 340 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny (v geom. plánu č. 503-39/2017 označeno jako p. č. KN
  1/76), ve vlastnictví města Třeboně, za část pozemku p. č. KN 3647 o výměře 54 m2
  v k. ú. Třeboň (v geom.
  plánu č. 3730-38/2017 označeno jako p. č. KN 3647/2), když výše doplatku bude činit 100,00 Kč/m2
  .
  Smlouva bude dále řešit zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1/1 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, která
  bude spočívat v právu přístupu, údržby a oprav nutných k zajištění otevřené stoky správcem stoky ve
  prospěch vlastníka stoky, tj. města Třeboně. Rozsah služebnosti je zpřesněn geom. plánem č. 508-39/2017.
  Služebnost bude zřízena bezúplatně. Doplatek ze strany xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bude zaplacen na účet města
  Zápis z 25. jednání ZM dne 06.11.2017
  6
  Třeboně do 30 dnů od podpisu směnné smlouvy. Veškeré náklady spojené se směnou budou hrazeny
  městem Třeboň. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání směnné smlouvy zajistí
  advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13... - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:23 Horváthová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 8/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2135/3 o výměře 122 m2
  , pozemku p. č. KN 2125/13 o výměře
  183 m2
  , pozemku p. č. KN 2136/5 o výměře 8 m2
  , části pozemku p. č. KN 2125/4 o výměře cca 115 m2
  vše
  v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m2
  s tím, že cena za
  vzrostlé dřeviny bude stanovena v částce 100,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Rozpočtové opatření č. 133 - příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita Třeboň - Kubal J. - Dotazy k zimnímu stadionu. Dotaz na stav mostů, vyhodnocení. Dotaz proč zaniklo hnízdo u sběrných surovin?

  Datum: 25. 6. 2018

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 1.11. - 29.11.2018 - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zast...

  Celý text (zobrazeno 61 %)

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 01.11. - 29.11.2017

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM - revok - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 17
  Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM – revokace usnesení.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usn...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 17
  Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM – revokace usnesení.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 15/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci části usnesení Zastupitelstva města Třeboně č. 56/2017-21 ze dne 22.05.2017 bod I. a to:
  - písm. c/, kdy se původní text pro k. ú. Břilice nahrazuje novým zněním „část pozemku p. č. KN 1919/3
  o výměře cca 534 m2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. Zájmová část pozemku bude
  převedena za podmínky, že město Třeboň odkoupí zbývající část pozemku p. č. KN 1919/3 o výměře cca
  140 m2
  v k. ú. Břilice“,
  - písm. a/, kdy se původní text pro k. ú. Třeboň nahrazuje novým zněním „část pozemku p. č. KN 426/8
  o výměře cca 16 m2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem“.
  II. schvaluje
  podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2),
  o úplatný převod části pozemku p. č. KN 1919/3 o výměře cca 140 m2
  v k. ú. Břilice, na město Třeboň, když
  výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Rozpočtové opatření č. 101 - DPH - Zimní stadion - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Revokace usnesení ZM č. 92/2018-31 ze dne 10.9.2018. Záměr prodeje části pozemku KN 1021/2 k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  MVDr. Augustin Blízek – navrhuje zřízení útulku pro toulavé psy a kočky. Dále vnesl dot...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  MVDr. Augustin Blízek – navrhuje zřízení útulku pro toulavé psy a kočky. Dále vnesl dotaz na kauzu
  Lukášovi
  20:20 Pfeifer – příchod – počet 25
  JUDr. Mojmír Vonka – objasnil kauzu týkající se rodiny Lukášových.
  Mgr. Terezie Jenisová
  Vladimír Školka – informoval o provozu záchytného útulku pro zvířata. Domnívá se, že v současné době to
  stačí. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz na Eger desky, kdy bude oprava dokončena.
  Ing. Pavel Hajna – oprava má být dokončena v lednu 2018 (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k osvětlení za Bertinými lázněmi, které již dva roky nesvítí.
  PhDr. Milan Kramárik – děkuje za připomínku.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – vznesl dotaz na sběr velkoobjemového odpadu v příštím roce.
  Petr Tětek – v plánu je sběrový den ve stejném formátu jako v letošním roce, pouze dřevní odpad ze zahrad.
  (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – vznesl dotaz na situaci s obchvatem.
  Zdeněk Mráz – podal informace týkající se situace s obchvatem. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Polní cesty v k. ú. Třeboň a k. ú. Branná - Dotaz Kubal J. - Jak pokračuje výběr projektanta?

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 18
  Polní cesty v k. ú. Třeboň a k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch, Mgr. Bc. Petr Micha...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 18
  Polní cesty v k. ú. Třeboň a k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch, Mgr. Bc. Petr Michal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 130/2017-26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) změny Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třeboň:
  - polní cesta HPC 7 R – asfaltový povrch, rekonstrukce stávajícího mostku (brod s lávkou pro pěší nebude
  realizován),
  - polní cesta HPC 6 R – asfaltový povrch,
  - polní cesta HPC 2 R – asfaltový povrch,
  - polní cesta HPC 3 R – asfaltový povrch ve staničení km 0,000 – cca 0,250 (napojení VPC 1), ve staničení
  km 0,250 – KÚ bude štěrkový povrch,
  - polní cesta VPC 6 R – asfaltový povrch, realizace mostku (brod nebude realizován)
  - polní cesta HPC 4 R – asfaltový povrch,
  - polní cesta HPC 5 R – asfaltový povrch.
  b) zařazení polních cest HPC 1, VPC 7, HPC 3, VPC 1 a VPC 5 v k. ú. Třeboň do seznamu cest určených k
  rekonstrukci, všechny uvedené cesty s povrchem asfaltovým.
  c) doplnění priorit realizace Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třeboň,
  schválených usnesením ZM č. 27/2017-19 ze dne 20.03.2017, takto:
  4) Hlavní polní cesta HPC 4 R spolu s HPC 5 R.
  d) změnu Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Branná, která spočívá ve
  změně povrchu na asfaltový na části polní cesty V5 v úseku staničení km 0,000 – 0,170, ve staničení km
  0,170 – KÚ bude povrch štěrkový.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Polní cesty v k. ú. Třeboň a k. ú. Branná - Dotaz Kubal J. - Byla vyhlášena rekonstrukce Zlaté stoky. Jaký je posudek na most v Dukelské ul.?

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 18
  Polní cesty v k. ú. Třeboň a k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch, Mgr. Bc. Petr Micha...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 18
  Polní cesty v k. ú. Třeboň a k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch, Mgr. Bc. Petr Michal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 130/2017-26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) změny Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třeboň:
  - polní cesta HPC 7 R – asfaltový povrch, rekonstrukce stávajícího mostku (brod s lávkou pro pěší nebude
  realizován),
  - polní cesta HPC 6 R – asfaltový povrch,
  - polní cesta HPC 2 R – asfaltový povrch,
  - polní cesta HPC 3 R – asfaltový povrch ve staničení km 0,000 – cca 0,250 (napojení VPC 1), ve staničení
  km 0,250 – KÚ bude štěrkový povrch,
  - polní cesta VPC 6 R – asfaltový povrch, realizace mostku (brod nebude realizován)
  - polní cesta HPC 4 R – asfaltový povrch,
  - polní cesta HPC 5 R – asfaltový povrch.
  b) zařazení polních cest HPC 1, VPC 7, HPC 3, VPC 1 a VPC 5 v k. ú. Třeboň do seznamu cest určených k
  rekonstrukci, všechny uvedené cesty s povrchem asfaltovým.
  c) doplnění priorit realizace Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třeboň,
  schválených usnesením ZM č. 27/2017-19 ze dne 20.03.2017, takto:
  4) Hlavní polní cesta HPC 4 R spolu s HPC 5 R.
  d) změnu Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Branná, která spočívá ve
  změně povrchu na asfaltový na části polní cesty V5 v úseku staničení km 0,000 – 0,170, ve staničení km
  0,170 – KÚ bude povrch štěrkový.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Převod nemovitostí – ul. Daskabát, Třeboň - Dotaz Kubal J. - Parkoviště u sběrných surovin, proč odtud zmizeli nádoby?

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 16
  Převod nemovitostí – ul. Daskabát, Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Jitka Filípková
  -...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 16
  Převod nemovitostí – ul. Daskabát, Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Jitka Filípková
  - odchody a příchody: 20:48 Řimnáč – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 31/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 3142 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN 3142/2)
  o výměře 64 m2
  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a za podmínky, že
  kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí až po výmazu zástavního práva na prodávané části
  pozemku p. č. KN 3142. Výmaz zástavního práva si zajistí prodávající na vlastní náklady. Kupní cena je
  stanovena ve výši 150,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí příslušného
  katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
  věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  II. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 3070 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN 3070/2)
  o výměře 46 m2
  , části pozemku p. č. KN 3218 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN
  3218/2) o výměře 238 m2
  ) v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a za
  podmínky, že kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí až po výmazu věcného břemene užívání
  a předkupního práva na prodávané části pozemku p. č. KN 3218. Výmaz zástavního práva si zajistí
  prodávající na vlastní náklady. Kupní cena je stanovena ve výši 150,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena
  do 10 dnů od rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru
  nemovitostí. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru
  nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí
  advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  III. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 3263 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN 3263/2)
  o výměře 177 m2
  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní
  cena je stanovena ve výši 150,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí příslušného
  katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
  věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  IV. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 3285 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN 3285/2)
  o výměře 140 m2
  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  Kupní cena je stanovena ve výši 150,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí
  příslušného katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí
  Zápis z 28. jednání ZM dne 26.03.2018
  10
  veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí
  nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená
  městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  V. schvaluje
  nákup pozemku p. č. KN 3032 o výměře 146 m2
  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxx, vlastníka podílu o velikosti 1/2 na pozemku p. č. KN 3032 a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxx, vlastníka podílu o velikosti 1/2 na pozemku p. č. KN 3032, do vlastnictví města Třeboně. Kupní
  cena je stanovena ve výši 150,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí příslušného
  katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
  věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  VI. schvaluje
  nákup pozemku p. č. KN 3061 o výměře 119 m2
  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxx, vlastníka podílu o velikosti 3/8 na pozemku p. č. KN 3061 a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxx, vlastníka podílu o velikosti 5/8 na pozemku p. č. KN 3061, do vlastnictví města Třeboně. Kupní cena
  je stanovena ve výši 150,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí příslušného
  katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
  věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  VII. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 3045 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN 3045/2)
  o výměře 6 m2
  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vlastníka podílu
  o velikosti 1/4 na pozemku p. č. KN 3045, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vlastníka podílu
  o velikosti 1/4 na pozemku p. č. KN 3045, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vlastníka
  podílu o velikosti 1/4 na pozemku p. č. KN 3045, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  vlastníka podílu o velikosti 1/8 na pozemku p. č. KN 3045, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  vlastníka podílu o velikosti 1/8 na pozemku p. č. KN 3045, do vlastnictví města Třeboně. Kupní cena je
  stanovena ve výši 150,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí příslušného
  katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
  věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  VIII. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 3259 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN 3259/2)
  o výměře 132 m2
  , části pozemku p. č. KN 3258/2 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN
  3258/6) o výměře 18 m2
  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  Kupní cena je stanovena ve výši 150,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí
  příslušného katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí
  veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí
  nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená
  městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  IX. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Zpráva o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2016 - Připomínka Váňa J. - Jak je to se sloupky omezující dopravu na náměstí v případě požáru?

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 22
  Zpráva o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Josef Hlávka
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Ing. Josef Pindroch
  - odch...

  Celý text (zobrazeno 39 %)

  k bodu 22
  Zpráva o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Josef Hlávka
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Ing. Josef Pindroch
  - odchody a příchody: 21:02 Řimnáč – odchod – počet 22
  21:03 Blízek – odchod – počet 21
  21:03 Řimnáč – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2016

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Uzavření smlouvy o úvěru - VZ "Poskytnutí investičního úvěru městu Třeboň" - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Rozpočtové opatření č. 4 pronájem - vodohospodářská infrastruktura - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 4 – Pronájem - vodohospodářská infrastruktura.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Miroslav Kajan, In...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 4 – Pronájem - vodohospodářská infrastruktura.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Miroslav Kajan, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová,
  Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 4/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření č. 4, které spočívá v navýšení položek ve výdajové i příjmové části
  rozpočtu takto:
  - navýšení příjmové položky 2132 Pronájem - vodohospodářská infrastruktura, § 2321, ORJ 0800, ORG 0,
  UZ 0 v částce 5.324.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů (vodohospodářská infrastruktura), §6409,
  ORJ 0800, ORG XXXX000000, UZ 0 o částku 4.400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5362 Daň z přidané hodnoty, §6399, ORJ 0800, ORG 9800001201, UZ 0 o
  částku 924.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragr
  af Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po RO
  Rozpočtové příjmy (Kč):
  4. 0 0 800 2321 2132 12 265 600 12 265 600 +5 324 000 17 589 600
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  4. 0 XXXX000000 800 6409 6901 0 2 120 710 +4 400 000 6 520 710
  0 9800001201 800 6399 5362 3 000 000 3 000 000 +924 000 3 924 000
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Pozemek p. č. KN 1850/1 k. ú. Třeboň - žádost o bezúplatný převod části pozemku. - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 15
  Pozemek p. č. KN 1850/1 k. ú. Třeboň – žádost o bezúplatný převod části pozemku.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa
  prof. RNDr...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 15
  Pozemek p. č. KN 1850/1 k. ú. Třeboň – žádost o bezúplatný převod části pozemku.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl podnět týkající se dopravního řešení úseku stezky
  na rohu garáží, kde je soukromý pozemek, který brání rozšíření stezky tak, aby byla rovná.
  Již několikrát tam došlo k různým nehodám a úrazům.
  Ing. Josef Pindroch – podnět bude předán na příslušný odbor.
  Ing. Jaroslav Kubal, Jitka Filípková
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 13/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  podání žádosti obce o bezúplatný převod části zemědělského pozemku p. č. KN 1850/1 k. ú. Třeboň, pruhu
  v šíři 5 m podél stezky Třeboň – Břilice od Státního pozemkového úřadu, a to podle § 7 odst. 1 písm. e)
  zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2019 - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Převod nemovitostí – ul. Daskabát, Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

  k bodu 16
  Převod nemovitostí – ul. Daskabát, Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Jitka Filípková
  -...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 16
  Převod nemovitostí – ul. Daskabát, Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Jitka Filípková
  - odchody a příchody: 20:48 Řimnáč – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 31/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 3142 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN 3142/2)
  o výměře 64 m2
  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a za podmínky, že
  kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí až po výmazu zástavního práva na prodávané části
  pozemku p. č. KN 3142. Výmaz zástavního práva si zajistí prodávající na vlastní náklady. Kupní cena je
  stanovena ve výši 150,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí příslušného
  katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
  věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  II. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 3070 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN 3070/2)
  o výměře 46 m2
  , části pozemku p. č. KN 3218 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN
  3218/2) o výměře 238 m2
  ) v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a za
  podmínky, že kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí až po výmazu věcného břemene užívání
  a předkupního práva na prodávané části pozemku p. č. KN 3218. Výmaz zástavního práva si zajistí
  prodávající na vlastní náklady. Kupní cena je stanovena ve výši 150,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena
  do 10 dnů od rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru
  nemovitostí. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru
  nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí
  advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  III. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 3263 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN 3263/2)
  o výměře 177 m2
  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní
  cena je stanovena ve výši 150,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí příslušného
  katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
  věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  IV. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 3285 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN 3285/2)
  o výměře 140 m2
  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  Kupní cena je stanovena ve výši 150,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí
  příslušného katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí
  Zápis z 28. jednání ZM dne 26.03.2018
  10
  veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí
  nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená
  městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  V. schvaluje
  nákup pozemku p. č. KN 3032 o výměře 146 m2
  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxx, vlastníka podílu o velikosti 1/2 na pozemku p. č. KN 3032 a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxx, vlastníka podílu o velikosti 1/2 na pozemku p. č. KN 3032, do vlastnictví města Třeboně. Kupní
  cena je stanovena ve výši 150,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí příslušného
  katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
  věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  VI. schvaluje
  nákup pozemku p. č. KN 3061 o výměře 119 m2
  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxx, vlastníka podílu o velikosti 3/8 na pozemku p. č. KN 3061 a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxx, vlastníka podílu o velikosti 5/8 na pozemku p. č. KN 3061, do vlastnictví města Třeboně. Kupní cena
  je stanovena ve výši 150,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí příslušného
  katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
  věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  VII. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 3045 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN 3045/2)
  o výměře 6 m2
  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vlastníka podílu
  o velikosti 1/4 na pozemku p. č. KN 3045, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vlastníka podílu
  o velikosti 1/4 na pozemku p. č. KN 3045, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vlastníka
  podílu o velikosti 1/4 na pozemku p. č. KN 3045, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  vlastníka podílu o velikosti 1/8 na pozemku p. č. KN 3045, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  vlastníka podílu o velikosti 1/8 na pozemku p. č. KN 3045, do vlastnictví města Třeboně. Kupní cena je
  stanovena ve výši 150,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí příslušného
  katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
  věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  VIII. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 3259 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN 3259/2)
  o výměře 132 m2
  , části pozemku p. č. KN 3258/2 (dle geometrického plánu č. 3815-195/2017 p. p. č. KN
  3258/6) o výměře 18 m2
  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  Kupní cena je stanovena ve výši 150,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od rozhodnutí
  příslušného katastrálního úřadu o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující hradí
  veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí
  nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená
  městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  IX. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská sportovní Třeboň, Na Sadech 349, Třeboň ze dne 27.06.2017 - Kubal J. - Šla by upravit ulice u Sběrných surovin

  Datum: 18. 12. 2017

  k bodu 18
  Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská sportovní Třeboň, Na Sadech 349,
  Třeboň ze dne 27.06.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 18
  Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská sportovní Třeboň, Na Sadech 349,
  Třeboň ze dne 27.06.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Jitka Filípková
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 33/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská sportovní Třeboň, Na Sadech 349, Třeboň
  ze dne 27.06.2017. Předmětem dodatku č. 1 je zrušení Přílohy č. 1 s názvem Soupis movitého majetku ke
  dni 27.06.2017 a nahrazení novou Přílohou č. 1 s názvem Soupis movitého majetku ke dni 31.12.2017.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Schválení programu - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Revokace usnesení zastupitelstva města č. 68/2018-30 - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13... - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:23 Horváthová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 8/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2135/3 o výměře 122 m2
  , pozemku p. č. KN 2125/13 o výměře
  183 m2
  , pozemku p. č. KN 2136/5 o výměře 8 m2
  , části pozemku p. č. KN 2125/4 o výměře cca 115 m2
  vše
  v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m2
  s tím, že cena za
  vzrostlé dřeviny bude stanovena v částce 100,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Přeložka silnice II/154, Třeboň - stanovisko města - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 22
  „Přeložka silnice II/154, Třeboň“ – stanovisko města k pokračování projektové přípravy zajišťované
  Krajským úřadem Jihočeského kraje.
  Předkladatel: Ing. Pavel Ha...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 22
  „Přeložka silnice II/154, Třeboň“ – stanovisko města k pokračování projektové přípravy zajišťované
  Krajským úřadem Jihočeského kraje.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. arch. Aleš Valder, JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, PaedDr. Jan
  Váňa, Karel Zwicker, Mgr. Bc. Petr Michal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., MUDr. František Pfeifer, pan Kolík, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Pavel Hajna,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jana Grammetbauerová
  - odchody a příchody: 19:20 Blízek – odchod – počet 21
  19:24 Blízek – příchod – počet 22
  20:05 Černý – odchod – počet 21
  20:07 Černý – příchod – počet 22
  Zápis z 29. jednání ZM dne 21.05.2018
  10
  Oddělené hlasování:
  Usnesení ZM č. 56/2018-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zadání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí přeložky silnice II/154 ve variantě 1 (zachování
  stávajícího stavu s dílčími stavebními a organizačními opatřeními ve stávajícím dopravním prostoru) a
  neřešení ostatních variant přeložky.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  II. schvaluje
  udělení souhlasu a příslib spolupráce majiteli komunikace s přípravou zadání stavby (tj. vypracování
  projektové dokumentace), která bude řešit závady na ní (přechody pro chodce, oddělení motorové a
  nemotorové dopravy apod.) při zachování současných parametrů dopravy (zejména omezení hmotnosti
  projíždějících vozidel, rychlost, plynulost, počet vozidel).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  III. ukládá
  právnímu odboru zpracování právní analýzy (zjistit možnosti, kterými lze ověřit věrohodnost EIA, případně
  podat správní žalobu na EIA)
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  IV. ukládá
  vedení města projednání stanoviska města s hejtmankou Jihočeského kraje.
  V. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení a zaslat odpověď Jihočeskému kraji, odboru dopravy a
  silničního hospodářství.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o místních poplatcích - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 19
  Obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o místních poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k čl. 5 - Sazby popl...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 19
  Obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o místních poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k čl. 5 - Sazby poplatků, vymezení části obce Třeboň I pro
  potřeby MP ze psů, kde je chybně uvedena ulice Tyršova, která se nachází mimo uvedenou
  lokalitu.
  Ing. Alena Baštová – ve vyhlášce bude opraveno.
  - odchody a příchody: 20:11 Černý – odchod – počet 24
  20:15 Váňa – odchod – počet 23
  20:16 Černý – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 114/2017-25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2017 o místních poplatcích.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  20:17 Pfeifer – odchod – počet 23
  20:17 Váňa – příchod – počet 24

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2 a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2 za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2 a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca 683 m2, vše v obci a k. ú. Třeboň – záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné - Dotaz Kubal J. : U akademie věd nesvítí lampa, mohlo by se vyměnit?

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 14
  Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2
  a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2
  za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2
  a část pozemku p. č. KN 3298 ...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 14
  Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2
  a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2
  za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2
  a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca
  683 m
  2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň – záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 20:39 Kahounová – příchod – počet 24
  20:43 Kuta – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 29/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxx
  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kdy předmětem smlouvy bude směna části pozemku
  p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2
  a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2
  ve vlastnictví xxxxx
  xxxxxxxxxxx za pozemky ve vlastnictví města Třeboně, a to za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca
  512 m2
  a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca 683 m2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň, když ze strany xxxxx
  xxxxxxxxxxx dojde k úhradě doplatku rozdílu ceny pozemků ve výši cca 16 500,00 Kč, tj. 33 m2
  x 500,00
  Kč/m2
  a za podmínky, že:
  1) dojde ke zpřesnění oddělovaných částí pozemků geometrickým plánem,
  2) ze strany vlastníků pozemků p. č. KN 3008 a p. č. KN 4674 k. ú. Třeboň dojde k poskytnutí součinnosti při
  územním a stavebním řízení pro realizaci akce „ZTV Břilice III. etapa“,
  3) po vydání územního rozhodnutí dojde bezprostředně k uzavření Směnné smlouvy, nejpozději však do
  5 let od uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné,
  4) náklady související s vybudováním inženýrských sítí (přípojek – kanalizační, vodovodní, elektro) budou
  hradit xxxxxxxxxxxxxxxxx.
  Veškeré náklady spojené se směnou pozemků budou hrazeny v poměru 1:1.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Prezentace a vizualizace koupaliště Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 21
  „Veřejné koupaliště Třeboň“ – prezentace vizualizací.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Kregl – představil studii „Veřejné koupali...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 21
  „Veřejné koupaliště Třeboň“ – prezentace vizualizací.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Kregl – představil studii „Veřejné koupaliště Třeboň“.
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie
  Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, Pavel Řimnáč, Anna Kahounová, Mgr. Bc. Petr Michal,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Pavel Hajna
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  3
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 82/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  provedení, umístění a vybavení veřejného koupaliště v Třeboni u Světa, dle vizualizační studie předložené
  zhotovitelem projektové dokumentace „Veřejné koupaliště Třeboň“ společností ATELIER 11 HRADEC
  KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ 47450347.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic dokončit projektovou dokumentaci.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Návrh řešení stavby křížovatky v ul. Táboritská (křížení: Jiráskova, Třebízského) - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 22
  "Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň" - prezentace návrhu
  řešení.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Ra...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 22
  "Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň" - prezentace návrhu
  řešení.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Radek Lukeš, Hana Velková (projektanti)
  Anna Kahounová, Ing. Josef Pindroch, Mgr. Terezie Jenisová, Karel Elexhauser, Mgr. Bc.
  Petr Michal, MUDr. František Pfeifer, Mgr. Rostislav Černý, CSc., prof. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc., Ing. Pavel Hajna, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Karel Elexhauser, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – navrhuje pouze vzít na vědomí, ale nehlasovat.
  Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:57 Kahounová – odchod – počet 21
  17:59 Kahounová – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  řešení „Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň“ dle studie předložené
  zhotovitelem projektové do

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Rozpočtová opatření provedená řadou města v období od 21.6.2017 do 23.8.2017 - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 21. 6. 2017 do 23. 8. 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, I...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 21. 6. 2017 do 23. 8. 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Jitka
  Filípková, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Anna Kahounová – žádá o představení projektu pozemkových úprav.
  Zdeněk Mráz – objasnil situaci. Až bude projekt připraven, není problém ho prezentovat.
  - odchody a příchody: 18:29 Černý – příchod – počet 19
  18:29 Pfeifer – příchod – počet 20
  18:32 Váňa – příchod – počet 21
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  4
  18:32 Elexhauser – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 21. 6. 2017 do 23. 8. 2017.

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  "Rekonstrukce ulice u cihelny vč. sítí" - Schválení realizace včetně rozpočtového opatření č. 102 - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 7
  "Rekonstrukce ulice U Cihelny vč. sítí" - schválení realizace včetně rozpočtového opatření č. 102.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutujíc...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 7
  "Rekonstrukce ulice U Cihelny vč. sítí" - schválení realizace včetně rozpočtového opatření č. 102.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Hajna Ing. Jaroslav Kubal, PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 18:51 Jenisová – odchod – počet 21
  18:53 Jenisová – příchod – počet 22
  18:53 Michal – odchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 85/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci akce „Rekonstrukce ulice U Cihelny vč. sítí“ a provedení rozpočtového opatření č. 102, které
  spočívá v navýšení objemu rozpočtu a zároveň přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu:
  - navýšení příjmové položky 1211 Daň z přidané hodnoty, § 0, OR 0800, ORG 0, UZ 0 v částce
  1.112.000,00 Kč,
  - ponížení výdajové položky 6121 „Parkoviště v ul. Táboritská“, § 2219, ORJ 0750, ORG 6157000000, UZ 0,
  v částce 1.988.000,00 Kč,
  - ponížení výdajové položky 5171 „Oprava krytu vozovky v ul. U Světa“, § 2212, ORJ 0750, ORG
  9750000201, UZ 0, v částce 400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 „Rekonstrukce ulice U Cihelny vč. sítí“, § 2212, ORJ 0750, ORG
  6xxx000000, UZ 0, v částce 3.500.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragr
  af Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet od
  počátku
  roku po RO
  Rozpočtové příjmy (Kč):
  102 0 0 0800 0 1211 46 500 000 46 500 000 1.112.000 47.612.000
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  102 0 6157000000 0750 2219 6121 2.000.000 2.000.000 - 1.988.000 12.000
  0 9750000201 0750 2212 5171 500.000 500.000 - 400.000 100.000
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  6
  0 6xxx000000 0750 2212 6121 0 0 + 3.500.000 3.500.000
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města - Kubal J. - Jak je to s řešením věci bytu p. Lukáše, kdo bude hradit pokutu?

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat“.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz na článek v zahraničním časopise o UNESCO.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Anna Kahounová – připomínka ke špatnému stavu oken ve školní jídelně.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  12
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k záležitosti pana Lukáše. Žádá o písemnou odpověď, kdo bude platit pokutu
  50.000,00 Kč; údajná agitace rodičů žáků 1. tříd na 2. ZŠ k zimnímu stadionu.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci v kauze Lukáš. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – pokutu bude hradit město. (dotaz zodpovězen)
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, Ing. Bohuslav Jirák, pan Fleischmann, Pavel Řimnáč – vyvrátili tvrzení k údajné
  agitaci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k černým hadrům, které visí z Roháče.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – prosí o opravu příjezdové cesty k lávce před Mlýnskou stoku, která byla
  opravena; prosba o umístění více laviček do intravilánu Hliníku; dále upozornil na špatný stav cesty mezi
  garážemi za hřbitovem.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser – diskuze k opravě okružní křižovatky na
  sil. I/34 „U kaprů“. (dotaz zodpovězen p. Mrázem)
  Karel Elexhauser – upozornil na přetížení centra města cyklisty během letní sezóny.
  PaedDr. Jan Váňa – námět na zjištění četnosti dopravy na Táboritské a Třebízského. Jak to vypadá
  s reklamací na BL – desky Eger?
  Ing. Martin Blažek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – objasnil situaci.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zavřeným restauracím na lázních Aurora.
  Ing. Martin Blažek – objasnil situaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – doplnila informace Ing. Blažka.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – poznámky k referendu; stavba polikliniky; stav sportovní haly; cyklostezka na
  Rožmberk; bazén v areálu LS Aurora (dopis MZ ČR / ČIL).
  19:59 Grammetbauerová – odchod – počet 21
  19:59 Kahounová – odchod – počet 20
  20:05 Kahounová – příchod – počet 21
  20:06 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  21:04 Kuta – odchod – počet 21
  21:07 Kuta – příchod – počet 22
  k bodu 24
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:10 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová, v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, v. r. dne:……………………………………..
  PhDr. Jaroslav Psík, v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 21.09.2017

 • Zastupitelstvo 24. 7. 2017:
  1. Jednání o dotaci na výstavbu zimního stadionu - Diskuze

  Datum: 24. 7. 2017

  k bodu 3
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Anna Kahounová – připomínka ke zřízení dozorčí rady Městské Vodohospodářské s.r.o.
  Zdeněk M...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 3
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Anna Kahounová – připomínka ke zřízení dozorčí rady Městské Vodohospodářské s.r.o.
  Zdeněk Mráz – měla by být zřízena do konce roku 2017. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – okomentoval odpověď na dotaz zaslaný zastupitelům (z 21. jednání ZM) týkající se TIC
  Třeboň.
  Ing. Pavel Hajna – vyjádřil se ke komentáři.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na počet podaných nabídek na výběrové řízení „Rekonstrukce ul. B. Němcové“.
  Ing. Pavel Hajna – podány 2 nabídky. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Bc. Petr Michal – požaduje přehled podnětů ve věci sporu paní Uhlířové vs. paní Branné, které řešilo
  město Třeboň (kolik podnětů, jak byly řešeny). Dále připomínka k investici do hasičů v Branné, nutně
  potřebují nové vozidlo, je třeba na to myslet v rozpočtu na příští rok.
  Mgr. Terezie Jenisová – děkuje za připomínku.
  Zdeněk Mráz – vyjádření k hasičům v Branné.
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz, zda je ukončené jednání s památkáři ohledně stavby na Bertě.
  Mgr. Terezie Jenisová – čekáme na závazné stanovisko, které by mělo být v dohledné době. (dotaz
  zodpovězen)

 • Zastupitelstvo 26. 6. 2017:
  Návrh na konání místního referenda - Diskuze

  Datum: 26. 6. 2017

  k bodu 3
  Návrh na konání místního referenda.
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Pindroch – dává 1. protinávrh.
  Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 3
  Návrh na konání místního referenda.
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Pindroch – dává 1. protinávrh.
  Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal,
  Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Bc. Petr Michal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PaedDr. Jan
  Váňa, JUDr. Mojmír Vonka, pan Nehoda, Mgr. Roman Hrdý, MVDr. Augustin Blízek
  Ing. Jana Grammetbauerová – dává 2. protinávrh.
  Josef Neužil, Ing. Milan Hlásek
  - odchody a příchody: 17:56 Blízek – odchod – počet 21
  18:00 Blízek – příchod – počet 22
  18:21 Elexhauser – odchod – počet 21
  18:24 Elexhauser – příchod – počet 22
  18:41 Černý – odchod – počet 21
  18:48 Černý – příchod – počet 22
  18:57 Pfeifer – odchod – počet 21
  18:58 Elexhauser – odchod – počet 20
  18.58 Blízek – odchod – počet 19
  18:59 Pfeifer – příchod – počet 20
  19:00 Grammetbauerová – odchod – počet 19
  19:02 Blízek – příchod – počet 20
  19:03 Grammetbaurová – příchod – počet 21
  19:03 Elexhauser – příchod – počet 22
  Hlasování o v pořadí 2. vzneseném protinávrhu - Ing. Jany Grammetbauerové:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Návrh na konání místního referenda, který podává přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb.,
  o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“), připojený
  v příloze.
  Zápis z 22. jednání ZM dne 26.06.2017
  3
  II. rozhoduje
  o vyhlášení místního referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona o místním referendu s otázkami
  „1. Má město Třeboň stavět zimní stadion?“ a „2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou
  vodou u lázní Aurora?“ v termínu 20. a 21.10.2017.
  III. ukládá
  a) právnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět
  zmocněnce přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva,
  b) kanceláři starosty, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení
  zastupitelstva na úřední desce MěÚ Třeboň po dobu 15 dnů.
  c) tajemníkovi úřadu zajistit přijaté usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 (jmenovitě: Vopátek, Michal, Prášil, Váňa, Elexhauser, Grammetbauerová, Kubal) Proti: 11
  Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO
  Hlasování o v pořadí 1. vzneseném protinávrhu - Ing. Josefa Pindrocha:
  Usnesení ZM č. 66/2017-22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Návrh na konání místního referenda, který podává přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o
  místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“), připojený v
  příloze.
  II. rozhoduje
  o nevyhlášení místního referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu, neboť o
  navržených otázkách uvedených v Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda („1. Má město
  Třeboň stavět zimní stadion?“ a „2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou vodou u lázní
  Aurora?“) nelze místní referendum konat, a dále pak z důvodu, že odhad nákladů spojených s provedením
  místního referenda je dle Návrhu na konání místního referenda zjevně nesprávný.
  III. ukládá
  a) právnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět zmocněnce
  přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva,
  b) kanceláři starosty, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení
  zastupitelstva na Úřední desce MěÚ Třeboň po dobu 15 dnů.
  IV. vyhlašuje
  podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ve spojení s
  § 8 odst. 1 písm. a) a § 14 zákona o místním referendu, místní referendum o otázce: „Souhlasíte s tím, aby
  město Třeboň v probíhajícím volebním období zastupitelstva města (2014 - 2018) zahájilo stavbu „Zimní
  stadion Třeboň“, dle městem zveřejněného projektu, a to v lokalitě sportovního areálu Hliník v Třeboni?“.
  Místní referendum se bude konat dne 16.09.2017 (sobota) v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod., a to na
  celém území města Třeboně a jeho místních částí.
  V. odůvodňuje
  vyhlášení místního referenda následovně: Zastupitelstvo města Třeboně respektuje zvýšený zájem občanů
  města Třeboně a jeho místních částí rozhodnout o možnosti výstavby krytého zimního stadionu na území
  města Třeboně přímo – tj. prostřednictvím společenství občanů v místním referendu. Účelem tohoto
  místního referenda je tedy umožnit občanům přímé rozhodnutí o tom, zda má město Třeboň zahájit výstavbu
  krytého zimního stadionu v Třeboni v probíhajícím volebním období zastupitelstva města (2014 - 2018) či
  nikoli. Stavba „Zimní stadion Třeboň“ by měla probíhat dle městem zveřejněného projektu, když tato se
  předpokládá v lokalitě sportovního areálu Hliník v Třeboni. V návaznosti na plánovanou výstavbu zimního
  stadionu již Zastupitelstvo města Třeboně schválilo dne 12.12.2016 podání žádosti o poskytnutí státní
  podpory z programu MŠMT.
  VI. odhaduje
  a) náklady na konání místního referenda v částce cca 250.000,00 Kč (budou hrazeny z běžných výdajů
  rozpočtu města pro rok 2017 prostř. rozpočtového opatření),
  b) náklady na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu (výstavba zimního stadionu) v částce cca 60
  milionů bez DPH (budou hrazeny z investičních výdajů rozpočtu města v letech 2018 a 2019, dle
  schváleného střednědobého výhledu rozpočtu).
  VII. schvaluje
  odměnu pro členy okrskové a místní komise ve výši 1.000,00 Kč, pro zapisovatele komise ve výši 1.200,00
  Kč, pro předsedu komise ve výši 1.500,00 Kč.
  VIII. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 7 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  Zápis z 22. jednání ZM dne 26.06.2017
  4
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Návrh na konání místního referenda, který podává přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o
  místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“), připojený v
  příloze.
  II. rozhoduje
  o nevyhlášení místní referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu, neboť
  o navržených otázkách uvedených v Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda („1. Má
  město Třeboň stavět zimní stadion?“ a „2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou vodou
  u lázní Aurora?“) nelze místní referendum konat, a dále pak z důvodu, že odhad nákladů spojených
  s provedením místního referenda je dle Návrhu na konání místního referenda zjevně nesprávný.
  III. ukládá
  a) právnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět zmocněnce
  přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva,
  b) kanceláři starosty, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení
  zastupitelstva na Úřední desce MěÚ Třeboň po dobu 15 dnů.
  V 19:33 hodin vyhlásila starostka města přestávku.
  V 20:00 hodin zahájila starostka města pokračování jednání zastupitelstva města.
  Nepřítomni: Grammetbaurová, Kubal, Elexhauser, Váňa, Pindroch, Vopátek – počet

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Správa o plnění zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2016 a účtní závěrka města Třeboně za rok 2016 - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Kubal J. - V Dukelské jsou problémy s porozuměním dopravního značení. Bylo by dobré lépe prořezat keře směrem na Kopeček, takto stíní lampám.

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Masojídek J. - Proč bylo vzato zpět vytvoření osadního výboru?

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2018 - 2020 - Diskuze

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 2
  Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2018-2020.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc....

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 2
  Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2018-2020.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Josef
  Pindroch, Anna Kahounová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna, PaedDr. Jan Váňa,
  MVDr. Augustin Blízek
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  2
  - odchody a příchody: 17:36 Pfeifer – odchod – počet 23
  17:38 Pfeifer – příchod – počet 24
  17:38 Kahounová – odchod – počet 23
  17:42 Kahounová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 37/2017-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2018-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit schválený Střednědobý výhled
  rozpočtu na www stránkách města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 7 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Rozpočtové opatření č. 24 - "Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro potřeby ZUŠ" - Schválení realizace akce - Diskuze

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 3
  Rozpočtové opatření č. 24 – „Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro
  potřeby ZUŠ“ (Základní umělecké školy) - schválení realizace akce.
  P...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 3
  Rozpočtové opatření č. 24 – „Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro
  potřeby ZUŠ“ (Základní umělecké školy) - schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Milan Bicera (projektant) – představil projektovou dokumentaci pro stavební řízení.
  Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  MgA. Matouš Řeřicha, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz, Mgr. Bc. Petr Michal,
  Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch,
  Ing. Bohuslav Jirák, MVDr. Augustin Blízek, Ing. arch. Aleš Valder, paní Kolíková
  - odchody a příchody: 18:15 Pfeifer – odchod – počet 23
  18:17 Pfeifer – příchod – počet 24
  18:23 Černý – odchod – počet 23
  18:26 Černý – příchod – počet 24
  18:26 Elexhauser – odchod – počet 23
  18:29 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:35 Váňa – odchod – počet 23
  18:37 Grammetbauerová – odchod – počet 22
  18:38 Váňa – příchod – počet 23
  18:40 Matuška – odchod – počet 22
  18:40 Grammetbauerová – příchod – počet 23
  18:41 Blízek – odchod – počet 22
  18:43 Doležal – odchod – počet 21
  18:47 Matuška – příchod – počet 22
  18:47 Blízek – příchod – počet 23
  18:47 Doležal – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 38/2017-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci akce „Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro potřeby ZUŠ v letech
  2017 a 2018 o předpokládaných celkových stavebních nákladech dle propočtu projektanta 70.000.000,00 Kč
  vč. DPH. V roce 2017 se předpokládá výdaj 14.000.000,00 Kč, v roce 2018 pak 56.000.000,00 Kč vč. DPH.
  II. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 24, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto:
  - ponížení výdajové položky 6121 Zimní stadion - výstavba, § 3412, ORJ 0750, ORG 6022000000, NZUZ 0
  o částku 16.270.000,00 Kč,
  - ponížení výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů, § 6409, ORJ 0800, ORG 6093000000, UZ 0
  v částce 180.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Zimní stadion - projekt, § 3412, ORJ 0750, ORG 6022000000, NZUZ 0 o
  částku 2.450.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZUŠ v čp. 19 a 20, §3322, ORJ 750, ORG 6127000000, NZUZ 0 o částku
  14.000.000,00 Kč.
  Čís. RM NZ
  ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet od
  počátku
  roku po RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  3
  24. 0 6022000000 0750 3412 6121 16 270 000 16 270 000 -16 270 000 0
  0 6093000000 0800 6409 6901 0 64 558 000 -180 000 64 378 000
  0 6022000000 0750 3412 6121 0 0 + 2 450 000 2 450 000
  0 6127000000 750 3322 6121 0 0 +14 000 000 14 000 000
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Veřejnoprávní smlouvy - Dotace - Diskuze

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 4
  Veřejnoprávní smlouvy - dotace.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. arch. Aleš Valder
  Mgr. Bc. Petr Michal – navrhuje zmírnit ustanovení ve smlouvě...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 4
  Veřejnoprávní smlouvy - dotace.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. arch. Aleš Valder
  Mgr. Bc. Petr Michal – navrhuje zmírnit ustanovení ve smlouvě (bod IV. Další ujednání,
  odstavec 1), druhá věta)
  JUDr. Mojmír Vonka, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef
  Neužil, Anna Kahounová, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 19:01 Kubal – odchod – počet 23
  19:01 Matuška – odchod – počet 22
  19:02 Masojídek – odchod – počet 21
  19:04 Kubal – příchod – počet 22
  19:07 Masojídek – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 39/2017-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  upřesňující informace k usnesení ZM č. 31/2017-19 ze dne 20.03.2017 a ZM č. 32/2017-19 ze dne
  20.03.2017 týkající se návrhu veřejnoprávních smluv – viz důvodová zpráva.
  II. schvaluje
  a) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Oblastní charitou Třeboň, Chelčického 2, 379 01 Třeboň, IČ:
  26520991, jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku na činnost pečovatelské služby, a to dle
  návrhu veřejnoprávní smlouvy připojeného v příloze,
  b) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Ledax, o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice, IČ:
  28068955, jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku na činnost pečovatelské služby, a to dle
  návrhu veřejnoprávní smlouvy připojeného v příloze.
  III. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Pro

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva - Kubal J. - Jak to je s přestěhováním informačního střediska?

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 5
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Mgr. Bc. Petr Michal – na pozemku 1093/1 naproti hřbitovu probíhá výstavba, která není označena, patrně
  se tam nedo...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 5
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Mgr. Bc. Petr Michal – na pozemku 1093/1 naproti hřbitovu probíhá výstavba, která není označena, patrně
  se tam nedodržuje zákon, stavba také zasahuje do městského pozemku p. č. 1093/2 k. ú. Třeboň. Žádá
  příslušný odbor o prověření. Dotaz na usnesení rady města ve věci paní Dědičové. Kdy bude věc vyřešena?
  Zdeněk Mráz – na dotazy bude zodpovězeno písemně.
  PhDr. Jaroslav Psík – dotaz k usnesení ve věci vyjmutí místní komunikace (Masné krámy) z pasportu
  místních komunikací v průchodu domu ve vlastnictví společnosti Penzion Neptun s.r.o.
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal další informace k této věci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz na situaci s chirurgem v Třeboni, zda město nějak postupuje.
  Zdeněk Mráz – jsme v osobním jednání s MUDr. Balcarem, který má zájem. Vše nasvědčuje tomu, že
  nastoupí jako chirurg v Třeboni. Chirurgická ordinace bude zatím zachována v lázních Aurora, včetně
  rentgenu. (dotaz zodpovězen).
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace. (dotaz zodpovězen)
  MUDr. Antonín Doležal
  Anna Kahounová – dotaz ke schválené částce 3.000,00 Kč na činnost společnosti Resident, která podniká
  v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví se sídlem v Dačicích. Žádá o odpověď, co je to za společnost
  a zda v Třeboni něco dělá.
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  4
  Ing. Alena Baštová
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz týkající se Domu s pečovatelskou službou. Jak je to s přidělováním? Existuje
  nějaký pořadník, je tam převis poptávky nad nabídkou? Jak situace vypadá?
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na přestěhování TIC a na vypsání veřejné zakázky. Kdy byla uveřejněna na
  internetu? Dále vznesl dotaz k Třeboňské televizi – jaký byl důvod zrušení veřejné soutěže?
  Zdeněk Mráz – na dotaz týkající se TIC bude zodpovězeno písemně. Odpověděl na dotaz týkající se
  televize. Soutěž byla zrušena. Oba dva přihlášení měli požadavky, které nebyly pro město Třeboň přijatelné
  (dojezdové vzdálenosti, zajištění přenosu,…).
  Ing. Jaroslav Kubal – proč tato veřejná zakázka není na přehledu veřejných zakázek? Byla tam, ale již tam
  není. Žádá odpověď, kdo rozhodl o stáhnutí, kdo to provedl a kdy to bylo provedeno. (bude zodpovězeno
  písemně)
  Ing. Pavel Hajna
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výběrovému řízení Administrace a organizace veřejných zakázek. Na
  přehledu veřejných zakázek u materiálu otvírání obálek, hodnocení, oznámení a smlouva není nic uvedeno.
  Jak se vede registr veřejných zakázek?
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz k internetovým stránkám města, kde je možné si v odkazu na veřejné
  zakázky nechat zasílat upozornění na vyvěšení nových zakázek. Vše chodilo v pořádku, ale od března už
  nic nechodí. Jsou tam nyní další nové zakázky, ale upozornění nepřišlo. Některé veřejné zakázky, které byly
  vypsané, už opravdu na portále nejsou, ztratily se.
  Zdeněk Mráz – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  paní Kolíková – dotaz na situaci s komáry.
  Zdeněk Mráz – bude probráno s odborem životního prostředí. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:14 Matuška – příchod – počet 24
  19:32 Váňa – odchod – počet 23
  19:32 Kuta – odchod – počet 22
  19:35 Váňa – příchod – počet 23

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr....

  Celý text (zobrazeno 30 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, PhDr. Milan
  Kramárik, Ing. Jaroslav Kubal, JUDr. Mojmír Vonka, Ing. arch. Aleš Valder
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (30.01.2017).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 30.01.2017, která
  byla zaslána dne 22.02.2017.

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Revitalizace památek v centru Třeboně - Informace o přípravě žádosti o podporu, schválení podání žádosti o podporu - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 13
  „Revitalizace památek v centru Třeboně“ - informace o přípravě žádosti o podporu, schválení podání
  žádosti o podporu.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskut...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 13
  „Revitalizace památek v centru Třeboně“ - informace o přípravě žádosti o podporu, schválení podání
  žádosti o podporu.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch, Mgr. Bc. Petr Michal,
  Ing. arch. Aleš Valder
  - odchody a příchody: 18:55 Blízek – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 23/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o stavu zpracování podkladů pro podání žádosti o podporu ve výzvě č. 52. IROP REVITALIZACE
  VYBRANÝCH PAMÁTEK II. na projekt „Revitalizace památek v centru Třeboně“.
  II. schvaluje
  podání žádosti o podporu ve 52. výzvě IROP na projekt na projekt „Revitalizace památek v centru Třeboně“,
  když tento projekt bude obsahovat dvě části – etapy Revitalizace objektu čp. 1 Třeboň (vč. expozice Dům
  animace Třeboň) a Revitalizace parčíku Lipovka v Třeboni.
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit podání žádosti o podporu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Dodatek č. 2 zprávy o uplatňování územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 15
  Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 15
  Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  MVDr. Augustin Blízek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Bohuslav Jirák,
  Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 19:13 Neužil – odchod – počet 21
  19:16 Neužil – příchod – počet 22
  19:25 Korda – odchod – počet 21
  19:29 Korda – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
  stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) za použití ustanovení § 55
  odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 4 Proti: 14 (Masojídek, Váňa, Kahounová, Grammetbauerová, Kubal, Kuta, Michal, Vopátek)
  Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Plán odpadového hospodářství města Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 20
  Plán odpadového hospodářství města Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Jaroslav Fliegel
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jaroslav Fliegel, Ing. Josef Pindroch
  - odcho...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 20
  Plán odpadového hospodářství města Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Jaroslav Fliegel
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jaroslav Fliegel, Ing. Josef Pindroch
  - odchody a příchody: 20:07 Kubal – příchod – počet 19
  Zápis z 19. jednání ZM dne 20.03.2017
  10
  20:08 Váňa – příchod – počet 20
  20:08 Jirák – příchod – počet 21
  20:08 Pfeifer – odchod – počet 20
  20:09 Michal – příchod – počet 21
  20:10 Pfeifer – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 29/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Plán odpadového hospodářství města Třeboň na období 2017 - 2021.
  II. ukládá
  odboru životního prostředí zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Váňa J. - Dva občané si stěžovali na evidenci vozidel. Referendum o výstavbě stavby třeboňského stadionu.

  Datum: 20. 3. 2017

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Rozpočtové opatření č. 1 - Zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 4
  Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: MVDr. Augustin Blízek, Ing. Pa...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 4
  Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: MVDr. Augustin Blízek, Ing. Pavel Hajna, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. et Ing. Jiří Kuta,
  Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa,
  Bohumil Matuška, Ing. Pavel Zajíček
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 2/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v navýšení/ponížení rozpočtu výdajových položek a navýšení
  položky financování takto:
  - navýšení výdajové položky 6121 Stezka Třeboň – Nová Hlína – II. etapa, § 2219, ORJ 0750, ORG
  6084000000, NZUZ 0 o částku 450.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Snížení energetické náročnosti DPS 1, § 3612, ORJ 0750, ORG
  6216000000, NZUZ 0 o částku 1.100.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 61xx Školní jídelna – investice, § 3113, ORJ 0750, ORG 312000315, NZUZ 0 o
  částku 3.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Oranžový přechod pro chodce nadace ČEZ - příspěvek, § 2223, ORJ
  0750, ORG 6152000000, NZUZ 0 o částku 120.000,00 Kč
  - ponížení výdajové položky 5499 Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st.příspěvku ÚP ČR, § 43XX, ORJ
  0100, ORG 9100000000, NZUZ 0 o částku 176.020,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 SA Hliník - opravy, § 3412, ORJ 0750, ORG 9750006091, NZUZ 0 o
  částku 32.718,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5909 Pokuta kontrolní vážení - podíl Jčk a SFDI, § 2219, ORJ 0300, ORG 0,
  NZUZ 0 o částku 21.600,00 Kč,
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  3
  - navýšení výdajové položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, §6409, ORJ 0800, ORG 6093000000,
  NZUZ 0 o částku 64.800.000,00 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG 9850000000,
  NZUZ 0 o částku 69.348.298,00 Kč.
  Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragra
  f
  Položk
  a
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  1. 0 6084000000 0750 2219 6121 0 0 +450 000 450 000
  0 6216000000 0750 3612 6121 0 0 +1 100 000 1 100 000
  0 312000315 0750 3113 61xx 1 000 000 1 000 000 +3 000 000 4 000 000
  0 6152000000 0750 2223 6121 0 0 +120 000 120 000
  13010 9100000000 0100 43XX 5499 500 000 500 000 -176 020 323 980
  0 9750006091 0750 3412 5171 100 000 100 000 +32 718 132 718
  0 0 0300 2219 5909 0 0 +21 600 21 600
  0 6093000000 0800 6409 6901 0 0 +64 800 000 64 800 000
  Financování (Kč):
  1. 0 9850000000 0800 0 8115 4 734 511 4 734 511 +69 348 298 74 082 809
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 K. Ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – doporučuje pozemek prodat. Dává ...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – doporučuje pozemek prodat. Dává protinávrh.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Rostislav Černý, CSc., Mgr. Terezie Jenisová,
  Ing. Josef Pindroch, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Pavel Zajíček, Anna Kahounová, prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D., Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Pavel Hajna, pan Kříž (žadatel
  o pozemek)
  Jitka Filípková – v případě schvalování záměru je třeba uvést do textu protinávrhu i cenu.
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  4
  Protinávrh Ing. Jaroslava Kubala:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 o výměře cca 18 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu
  500,00 Kč/m2 s tím, že kupující na své náklady přemístí dopravní značku a sloupek s informačním
  směrníkem.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 10 Proti: 9 Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 o výměře cca 18 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 10 Proti: 8 Zdrželi se: 5
  NEPŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Dotatek ke zprávě o uplatňování územnío plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 14
  Dodatek ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh,...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 14
  Dodatek ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh, navrhuje schválit všechny ostatní body a bod 9
  vynechat.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Miroslav Roubal, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MVDr. Augustin
  Blízek, Mgr. Rostislav Černý, CSc., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  - odchody a příchody: 18:12 Michal – odchod – počet 22
  18:15 Michal – příchod – počet 23
  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
  a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon") za použití ustanovení
  § 55 odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona dodatek Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň dle předloženého materiálu bodů 1 až 8.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 12 Proti: 3 Zdrželi se: 8
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
  a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon") za použití ustanovení
  § 55 odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona dodatek Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 11 Proti: 7 Zdrželi se: 5
  NEPŘIJATO
  Ing. Miroslav Roubal – informoval zastupitele, že pokud nebudou započaty práce na návrhu změny
  ÚPT, dotkne se to i ostatních žadatelů.
  PaedDr. Jan Váňa – navrhoval schválit všechny ostatní body a bod 9 vynechat. Tím by práce mohly
  běžet dál s tím, že k bodu 9 bychom se mohli vždy vrátit.

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Představení projektu rozvoje Bertiných lázní 2017 - 2018 - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 17
  Představení PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018.
  Předkladatel: PhDr. Milan Kramárik
  Diskuze:
  - diskutující: PhDr. Milan Kramárik, MVDr. Augustin Blízek, prof. RNDr....

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 17
  Představení PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018.
  Předkladatel: PhDr. Milan Kramárik
  Diskuze:
  - diskutující: PhDr. Milan Kramárik, MVDr. Augustin Blízek, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jaroslav
  Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Bohuslav
  Jirák, Mgr. Bc. Petr Michal
  - odchody a příchody: 19:11 Pfeifer – odchod – počet 21
  19:11 Váňa – příchod – počet 22
  19:12 Pfeifer – příchod – počet 23
  19:19 Neužil – odchod – počet 22
  19:22 Vopátek – odchod – počet 21
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  9
  19:23 Kahounová – odchod – počet 20
  19:23 Korda – odchod – počet 19
  19:23 Neužil – příchod – počet 20
  19:24 Vopátek – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – příchod – počet 22
  19:29 Korda – příchod – počet 23
  19:41 Blízek – odchod – počet 22
  19:44 Černý – odchod – počet 21
  19:45 Blízek – příchod – počet 22
  19:49 Černý – příchod – počet 23
  19:59 Pfeifer – odchod – počet 22
  20:01 Pfeifer – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 13/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  PROJEKT rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018, připojený v příloze, předkládaný jednatelem společnosti
  Slatinné lázně Třeboň s.r.o., PhDr. Milanem Kramárikem.
  II. schvaluje
  rozpracování možnosti financování PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018 dle varianty č. 1,
  připojené v příloze, kdy po provedené realizaci projektu bude od roku 2019 (včetně) Slatinným lázním
  Třeboň s.r.o. navýšeno nájemné o 20 mil. Kč ročně.
  III. ukládá
  a) odboru finančnímu a majetkovému připravit výběrové řízení na poskytovatele úvěru.
  b) odboru rozvoje a investic zajistit výběrové řízení na zhotovitele díla.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  Mgr. Terezie Jenisová informovala zastupitele, že pro schválení výdajů příštích let a zadání soutěže bude
  potřeba svolat mimořádné jednání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 24. dubna 2017 od 17:00
  hodin.

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Představení projektu rozvoje Bertiných lázní 2017 - 2018 - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 17
  Představení PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018.
  Předkladatel: PhDr. Milan Kramárik
  Diskuze:
  - diskutující: PhDr. Milan Kramárik, MVDr. Augustin Blízek, prof. RNDr....

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 17
  Představení PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018.
  Předkladatel: PhDr. Milan Kramárik
  Diskuze:
  - diskutující: PhDr. Milan Kramárik, MVDr. Augustin Blízek, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jaroslav
  Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Bohuslav
  Jirák, Mgr. Bc. Petr Michal
  - odchody a příchody: 19:11 Pfeifer – odchod – počet 21
  19:11 Váňa – příchod – počet 22
  19:12 Pfeifer – příchod – počet 23
  19:19 Neužil – odchod – počet 22
  19:22 Vopátek – odchod – počet 21
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  9
  19:23 Kahounová – odchod – počet 20
  19:23 Korda – odchod – počet 19
  19:23 Neužil – příchod – počet 20
  19:24 Vopátek – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – příchod – počet 22
  19:29 Korda – příchod – počet 23
  19:41 Blízek – odchod – počet 22
  19:44 Černý – odchod – počet 21
  19:45 Blízek – příchod – počet 22
  19:49 Černý – příchod – počet 23
  19:59 Pfeifer – odchod – počet 22
  20:01 Pfeifer – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 13/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  PROJEKT rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018, připojený v příloze, předkládaný jednatelem společnosti
  Slatinné lázně Třeboň s.r.o., PhDr. Milanem Kramárikem.
  II. schvaluje
  rozpracování možnosti financování PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018 dle varianty č. 1,
  připojené v příloze, kdy po provedené realizaci projektu bude od roku 2019 (včetně) Slatinným lázním
  Třeboň s.r.o. navýšeno nájemné o 20 mil. Kč ročně.
  III. ukládá
  a) odboru finančnímu a majetkovému připravit výběrové řízení na poskytovatele úvěru.
  b) odboru rozvoje a investic zajistit výběrové řízení na zhotovitele díla.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  Mgr. Terezie Jenisová informovala zastupitele, že pro schválení výdajů příštích let a zadání soutěže bude
  potřeba svolat mimořádné jednání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 24. dubna 2017 od 17:00
  hodin.

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Výstavba zimního stadionu Třeboň - Studie proveditelnosti, podání žádosti o dotaci - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Návrh rozpočtu města na rok 2017 - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu města na rok 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – finanční v...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu města na rok 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – finanční výbor rozpočet nepodpoří. Dává protinávrh na odložení
  návrhu. Navrhuje vzít na vědomí připomínky FV a schválit rozpočet na nejbližším možném
  jednání ZM.
  PhDr. Milan Kramárik – seznámil zastupitele s investicemi na rok 2017.
  Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Bohuslav Jirák,
  Zdeněk Mráz, Ing. Alena Baštová
  - odchody a příchody: 18:47 Matuška – odchod – počet 19
  18:47 Blízek – odchod – počet 18
  18:48 Jirák – příchod – počet 19
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  6
  18:49 Korda – příchod – počet 20
  18:49 Vopátek – příchod – počet 21
  18:49 Neužil – odchod – počet 20
  18:49 Michal – příchod – počet 21
  18:51 Blízek – příchod – počet 22
  18:51 Matuška – příchod – počet 23
  18:52 Neužil – příchod – počet 24
  19:16 Doležal – odchod – počet 23
  19:22 Doležal – příchod – počet 24
  19:26 Jenisová – odchod – počet 23
  19:28 Jenisová – příchod – počet 24
  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  odložení schvalování rozpočtu na rok 2017.
  II. ukládá
  vedení města zabývat se připomínkami finančního výboru a předložit upravený návrh rozpočtu na nejbližším
  jednání zastupitelstva města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 15 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 97/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2017 v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů rozpočtové skladby dle
  přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 305.134.032,00 Kč
  celkové výdaje 303.512.563,00 Kč
  saldo rozpočtu 1.621.649,00 Kč
  splátky jistin 6.840.980,00 Kč
  zapojení finančních prostředků z minulých let 5.219.511,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2017 a dále příspěvky,
  dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v tabulkové části tohoto
  materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2017 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona č.
  250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve výdajové
  části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací, příspěvků,
  grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
  rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován a
  nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 6 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017 - 2020 - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Alena Baštová, Ing. Bohuslav Jirák, Mgr....

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Alena Baštová, Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch,
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Mgr. Bc. Petr Michal – dává protinávrh na odložení projednání bodu.
  PaedDr. Jan Váňa
  Zdeněk Mráz – dává protinávrh, aby ZM vzalo rozpočtový výhled na vědomí.
  pan Nehoda, Mgr. Ondřej Janoušek
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  7
  - odchody a příchody: 19:53 Polčáková – odchod – počet 23
  19:54 Elexhauser – odchod – počet 22
  19:55 Polčáková – příchod – počet 23
  19:59 Elexhauser – příchod – počet 24
  20:09 Prášil – odchod – počet 23
  20:11 Prášil – příchod – počet 24
  20:13 Pfeifer – odchod – počet 23
  1. protinávrh Mgr. Bc. Petra Michala na odložení projednávání bodu.
  2. protinávrh Zdeňka Mráze na vzetí rozpočtového výhledu na vědomí.
  Hlasování o v pořadí 2. navrženém protinávrhu Zdeňka Mráze:
  Usnesení ZM č. 98/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 8
  PŘIJATO
  20:16 Pfeifer – příchod – počet 24
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  bodu 19
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, ...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  bodu 19
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Josef Pindroch, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Vladimír Školka, PaedDr. Jan Váňa,
  Mgr. Zuzana Průchová, Ing. arch. Aleš Valder, Anna Kahounová, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Mgr. Ondřej Janoušek, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  - odchody a příchody: 20:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  12
  20:58 Kahounová – příchod – počet 24
  21:01 Elexhauser – odchod – počet 23
  21:04 Elexhauser – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 110/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je
  doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
  II. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
  přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku.
  III. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 2 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Kubal J. - Mají stěny stavěných skladů TS izolaci?

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na pověření Nisana Jazairi k zastupování města Třeboně na konfe...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na pověření Nisana Jazairi k zastupování města Třeboně na konferenci
  v Córdobě.
  Mgr. Terezie Jenisová – objasnila situaci. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k nebezpečné šachtě u dětského hřiště u věžáku.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – žádá Ing. Roubala o informaci ve věci priorit realizace Plánu společných
  zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břilice.
  Ing. Miroslav Roubal – bude zasláno písemně. (bude zodpovězeno písemně)
  Ing. Jana Grammetbauerová – děkuje za opravu ul. Mlýnské. Dotaz na počet návštěvníků v DŠN a kolik stál
  provoz.
  Mgr. Terezie Jenisová – v listopadu byl počet návštěvníků v DŠN 14000. Na dotaz týkající se provozu bude
  odpovězeno. (bude zodpovězeno písemně)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na antény na domě čp. 103, které údajně ruší signál.
  Ing. Pavel Hajna – objasnil situaci. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na rekonstrukci BL, zda je již problém vyřešen.
  Ing. Josef Pindroch – problém není vyřešen, řeší se jako plnohodnotná reklamace. (dotaz zodpovězen)
  PhDr. Milan Kramárik – doplnil informace. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  15
  Mgr. Bc. Petr Michal – upozornění na nález ÚOHS s podezřením na pletichu některých stavebních firem,
  které v minulosti zhotovily VZ i pro město Třeboň.
  Ing. arch. Aleš Valder – aktuálně nemáme informaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  Ing. Jaroslav Kubal
  21:53 Blízek – odchod – počet 23
  k bodu 28
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:57 hodin

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č 103 "Upravení veřejných wc v divadle J. K. Tyla" - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 103 - přesun mezi položkami – úprava veřejných WC na nádvoří divadla J. K.
  Tyla.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - di...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 103 - přesun mezi položkami – úprava veřejných WC na nádvoří divadla J. K.
  Tyla.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – veřejné WC jsou zapotřebí, avšak není vhodné dělat toalety na nádvoří
  divadla. Žádá vedení města, aby situaci zvážilo, aby byla záležitost přehodnocena a toalety
  umístěny například v Krčínově ulici.
  Ing. Josef Pindroch – WC v prostoru nádvoří divadla již jsou a slouží pouze pro zaměstnance
  obuvi. Prostranství před divadlem by mělo být víceúčelově využito. Pokud jsou záchodky
  dobře udržované, není v tom žádný problém. Výhodná je také poloha v centru. (vysvětleno)
  PaedDr. Jan Váňa – trvá na tom, že jde o nevhodné místo.
  Ing. Pavel Hajna – jde o dva záchodky pro invalidy, z nichž jeden je pro muže a jeden pro
  ženy. Účel by měl být stejný jako doposud. Měly by sloužit pro provozy okolo a veřejnost.
  (vysvětleno)
  Ing. Jaroslav Kubal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 83/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 103, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  - z položky 6121 Snížení energetické náročnosti DPS I, § 3612, ORJ 0750, ORG 6216000000, UZ 0 v
  částce 1.500.000,00 Kč,
  - do položky 6121 Úprava veřejných WC na nádvoří divadla J. K. Tyla , § 3322, ORJ 0750, ORG XXXX, UZ
  0 v částce 1.500.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragr
  af Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  103. 0 6216000000 0750 3612 6121 0 15 021 400 -1 500 000 13 521 400
  0 XXXX 0750 3322 6121 0 0 +1 500 000 1 500 000
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 7 Z

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 14
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová – sez...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 14
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová – seznámila zastupitele a občany s průběhem nadcházející rozpravy.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal právní výklad k předložené žádosti.
  Zdeněk Mráz – vyjádřil se k celé situaci. Zmínil první plány na zapsání do UNESCO.
  Podporuje variantu v rozměru, který byl tenkrát stanoven. S KPZ s rozlohou 300 km2
  nesouhlasí.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k technickému průběhu. Žádá o změnu jednacího řádu
  a dovolení občanům vstoupit do diskuze i v průběhu diskuze zastupitelů.
  Mgr. Terezie Jenisová – jednací řád není potřeba měnit a občanům bude dána možnost
  vystoupit v obecné rozpravě.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – nechce se vyjadřovat k usnesení.
  Mgr. Terezie Jenisová – objasnila situaci ohledně prohlášení a vzniku KPZ (správní řízení).
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. arch. Aleš Valder – seznámil přítomné se strategickým plánem města Třeboň, který byl
  schválen v listopadu 2008, který platí do roku 2020 a neexistuje žádné rozhodnutí o jeho
  případné aktualizaci. Je zároveň dostupný na internetových stránkách města.
  Ing. Jan Hůda – vyjádřil se ke KPZ. Se vznikem KPZ dle jeho vyjádření nesouhlasí 90 – 95%
  obyvatel města.
  Mgr. Terezie Jenisová – proces prohlášení KPZ je předmětem správního řízení, KPZ
  prohlašuje Ministerstvo kultury ČR.
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh.
  Ing. Bohuslav Jirák
  Ing. arch. Aleš Valder – oponoval některé informace z projevu Ing. Hůdy.
  Antonín Buman – vyjádřil svůj názor s KPZ.
  Ing. arch. Aleš Valder – vyjádřil se k názoru pana Bumana.
  Ing. Jaroslav Kubal, Josef Neužil
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – dává protinávrh.
  Ing. Jana Grammetbauerová – bude mít ZM v budoucnu možnost se vyjádřit k tomu, jestli
  město chce nebo nechce KPZ?
  Mgr. Terezie Jenisová – na zastupitelstvu města bude projednáno (po zahájení správního
  řízení). (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – vyjádření k protinávrhu Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  JUDr. Mojmír Vonka – vyjádřil se k navrhovaným protinávrhům.
  pan Hrubec
  (téma vysvětleno, dotazy zodpovězeny)
  - odchody a příchody: 18:05 Michal – příchod – počet 21
  18:06 Kahounová – příchod – počet 22
  18:06 Pfeifer – příchod – počet 23
  18:07 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:33 Kahounová – odchod – počet 23
  18:36 Kahounová – příchod – počet 24
  1. protinávrh PaedDr. Jana Váni
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. souhlasí
  se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  II. pověřuje
  vedení města k jednání s příslušnými státními orgány za účelem vzniku krajinné památkové zóny (KPZ)
  Třeboňská rybniční krajina.
  2. protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. odkládá
  projednávání krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina do doby, než Ministerstvo
  kultury ČR bude v této věci činit relevantní kroky dle platné legislativy.
  Zápis z 16. jednání ZM dne 24.10.2016
  9
  III. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Hlasování č. 1 – hlasování o v pořadí 2. předloženém protinávrhu Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. odkládá
  projednávání krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina do doby, než Ministerstvo
  kultury ČR bude v této věci činit relevantní kroky dle platné legislativy.
  III. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 8 Proti: 8 Zdrželi se: 8
  NEPŘIJATO
  Hlasování č. 2 – hlasování o v pořadí 1. předloženém protinávrhu PaedDr. Jana Váni:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. souhlasí
  se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  II. pověřuje
  vedení města k jednání s příslušnými státními orgány za účelem vzniku krajinné památkové zóny (KPZ)
  Třeboňská rybniční krajina.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 0 Proti: 11 Zdrželi se: 13
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 92/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 13 Proti: 8 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO
  19:36 Elexhauser – odchod – počet 23

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Podněty zastupitelů města - Kubal J.: Nesvítí několik světel ve městě.

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třebon...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třeboně od ledna
  2017.
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci. Bazén bude uzavřen kompletně pro veřejnost. (vysvětleno)
  Anna Kahounová – je možné, aby Městská vodohospodářská informovala včas občany o čísle účtu?
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz s tím, že od 1. listopadu bude přijata účetní a dělník. Vše je připraveno
  a všichni budou včas informováni. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k výjimkám ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.
  Bc. Mgr. Jana Polčáková – poděkování za dobře odvedenou práci při rekonstrukci varny ve školní jídelně.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz k záležitosti stěhování knihovny do Besedy, k prostoru kinokavárny, infocentra.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyjádřila se k dotazu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se prostoru TIC a kinokavárny. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na čp. 19 a 20. Už se přemýšlelo, co bude v budově stávající ZUŠ?
  Ing. Josef Pindroch – žádný konkrétní záměr k budově ZUŠ není. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke světlům v Dukelské ulici, která nesvítí.
  Petr Tětek – bude prověřeno.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k opravě mostu u Tyršova stadionu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dotazu na minulém jednání ZM ohledně spadlých stromů.
  Petr Tětek – objasnil situaci.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – přimlouvá se za instalování světel na přechodech u příjezdů do města.
  Zdeněk Mráz – světla na přechodu pod hrází instaloval vlastník silnice – Jihočeský kraj.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na montáž kamerového systému na lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na zvyšování ubytovací kapacity na Bertiných lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Anna Kahounová – bylo by možné vidět studii?
  Ing. Josef Pindroch – studie je rozpracovaná.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – připomínka k zarostlému chodníku na Kopečku u autobusové zastávky. Dále
  připomínka k vjezdu do Mlýnské ulice, kde se zvyšuje hrb na silnici. (bude zodpovězeno písemně)
  Mgr. Bc. Petr Michal – námět na zavedení objednávkového systému v evidenci vozidel.
  Ing. Pavel Zajíček – vyjádřil se k námětu.
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder – námět bude prověřen. (bude zodpovězeno písemně)
  pan Kolík – informace o častém přeletu letadel nad Třeboní. Připomínka k častým ohňostrojům. Chválí lázně
  za tenisový kurt. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:47 Korda – příchod – počet 21
  19:49 Matuška – příchod – počet 22
  19:49 Blízek – příchod – počet 23
  19:49 Kuta – příchod – počet 24
  19:51 Pindroch – odchod – počet 23
  19:51 Jenisová – odchod – počet 22
  19:52 Doležal – odchod – počet 21
  19:53 Jenisová – příchod – počet 22
  19:53 Pindroch – příchod – počet 23
  19:55 Grammetbauerová odchod – počet 22
  19:57 Kahounová – odchod – počet 21
  19:57 Černý – odchod – počet 20
  19:57 Pfeifer – odchod – počet 19
  19:59 Grammetbauerová – příchod - počet 20
  19:59 Neužil – odchod – počet 19
  20:00 Pfeifer – příchod – počet 20
  20:00 Doležal – příchod – počet 21
  20:00 Černý – příchod – počet 22
  20:01 Kahounová – příchod – počet 23
  20:04 Neužil – příchod – počet 24
  20:08 Váňa – odchod – počet 23

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Podněty zastupitelů města - Kubal J.: Co se chystá za úpravy na Bertě?

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třebon...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třeboně od ledna
  2017.
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci. Bazén bude uzavřen kompletně pro veřejnost. (vysvětleno)
  Anna Kahounová – je možné, aby Městská vodohospodářská informovala včas občany o čísle účtu?
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz s tím, že od 1. listopadu bude přijata účetní a dělník. Vše je připraveno
  a všichni budou včas informováni. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k výjimkám ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.
  Bc. Mgr. Jana Polčáková – poděkování za dobře odvedenou práci při rekonstrukci varny ve školní jídelně.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz k záležitosti stěhování knihovny do Besedy, k prostoru kinokavárny, infocentra.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyjádřila se k dotazu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se prostoru TIC a kinokavárny. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na čp. 19 a 20. Už se přemýšlelo, co bude v budově stávající ZUŠ?
  Ing. Josef Pindroch – žádný konkrétní záměr k budově ZUŠ není. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke světlům v Dukelské ulici, která nesvítí.
  Petr Tětek – bude prověřeno.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k opravě mostu u Tyršova stadionu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dotazu na minulém jednání ZM ohledně spadlých stromů.
  Petr Tětek – objasnil situaci.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – přimlouvá se za instalování světel na přechodech u příjezdů do města.
  Zdeněk Mráz – světla na přechodu pod hrází instaloval vlastník silnice – Jihočeský kraj.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na montáž kamerového systému na lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na zvyšování ubytovací kapacity na Bertiných lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Anna Kahounová – bylo by možné vidět studii?
  Ing. Josef Pindroch – studie je rozpracovaná.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – připomínka k zarostlému chodníku na Kopečku u autobusové zastávky. Dále
  připomínka k vjezdu do Mlýnské ulice, kde se zvyšuje hrb na silnici. (bude zodpovězeno písemně)
  Mgr. Bc. Petr Michal – námět na zavedení objednávkového systému v evidenci vozidel.
  Ing. Pavel Zajíček – vyjádřil se k námětu.
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder – námět bude prověřen. (bude zodpovězeno písemně)
  pan Kolík – informace o častém přeletu letadel nad Třeboní. Připomínka k častým ohňostrojům. Chválí lázně
  za tenisový kurt. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:47 Korda – příchod – počet 21
  19:49 Matuška – příchod – počet 22
  19:49 Blízek – příchod – počet 23
  19:49 Kuta – příchod – počet 24
  19:51 Pindroch – odchod – počet 23
  19:51 Jenisová – odchod – počet 22
  19:52 Doležal – odchod – počet 21
  19:53 Jenisová – příchod – počet 22
  19:53 Pindroch – příchod – počet 23
  19:55 Grammetbauerová odchod – počet 22
  19:57 Kahounová – odchod – počet 21
  19:57 Černý – odchod – počet 20
  19:57 Pfeifer – odchod – počet 19
  19:59 Grammetbauerová – příchod - počet 20
  19:59 Neužil – odchod – počet 19
  20:00 Pfeifer – příchod – počet 20
  20:00 Doležal – příchod – počet 21
  20:00 Černý – příchod – počet 22
  20:01 Kahounová – příchod – počet 23
  20:04 Neužil – příchod – počet 24
  20:08 Váňa – odchod – počet 23

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Revitalizace příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora v Třeboni - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 2
  Revitalizace příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora v Třeboni - urbanisticko-architektonická
  soutěž.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terez...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 2
  Revitalizace příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora v Třeboni - urbanisticko-architektonická
  soutěž.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová
  Ing. Markéta Kohoutová – představila architektonickou soutěž o návrh.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz na souvislost s projektem revitalizace lázeňského
  parku.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  PaedDr. Jan Váňa – v čem je význam velkého rozsahu? Jakého je to rozsahu? Bude
  konečnou variantu schvalovat zastupitelstvo města?
  Ing. Markéta Kohoutová – odpověděla na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  PaedDr. Jan Váňa – domnívá se, že je to plně v působnosti rady města jako valné hromady.
  Ing. arch. Aleš Valder – doplnil informace. Výsledek nezávislé poroty můžou orgány města
  potvrdit.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz týkající se závislých členů poroty.
  Ing. Markéta Kohoutová – odpověděla na dotaz.
  Ing. Jana Grammetbauerová – kdo se podílel na stanovení rozsahu podmínek soutěže?
  Ing. Josef Pindroch – prvotní impuls přišel od jednatele společnosti, na to navazovalo
  vedení, rada města jako VH. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  3
  - odchody a příchody: 17:20 Váňa – odchod – počet 23
  17:22 Váňa – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 65/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  soutěžní podmínky urbanisticko-architektonické soutěže REVITALIZACE PŘÍJEZDOVÝCH A VSTUPNÍCH
  PROSTOR LÁZNÍ AURORA V TŘEBONI včetně výše nákladů dle předloženého návrhu a realizaci v letech
  2016 a 2017.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit realizaci urbanisticko-architektonické soutěže v letech 2016 a 2017.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 1087/17 K. Ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 11
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – dává protinávrh, aby se pozeme...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 11
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – dává protinávrh, aby se pozemek prodal.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Ing. Josef Pindroch
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – navrhuje zřízení zón.
  Mgr. Terezie Jenisová – parkováním se zabýváme, řešíme koncepci parkování v celém
  městě, ale je to otázka měsíců.
  - odchody a příchody: 17:58 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  18:00 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Protinávrh Ing. Jaroslav Kubala:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 v k. ú. Třeboň dle žádosti SVJ Lázeňská 1229/II,
  Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 16 Zdrželi se: 1
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 71/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 v k. ú. Třeboň dle žádosti SVJ Lázeňská 1229/II,
  Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  7
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Záměr směny části pozemků p. č. KN 1695/155 za část p. č. KN 1705/12, vše v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 13
  Záměr směny částí pozemků p. č. KN 1695/155 za část p. č. KN 1705/12, vše v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa,...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 13
  Záměr směny částí pozemků p. č. KN 1695/155 za část p. č. KN 1705/12, vše v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc., Mgr. Rostislav Černý, CSc.,
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch,
  Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Miroslav Roubal, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Bc. Petr Michal
  - odchody a příchody: 18:10 Kahounová – odchod – počet 23
  18:15 Kahounová – příchod – počet 24
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. KN 1695/155 o výměře cca 91 m2
  (ve vlastnictví města
  Třeboně) za část pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře cca 115 m2
  (ve vlastnictví společnosti RENT Group
  s.r.o.), vše v k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1695/155 o výměře cca 91 m2
  v k. ú. Třeboň, za cenu
  2.500,00 Kč/m2
  + DPH, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, vlastníku pozemku p. č. KN
  1705/12 v k. ú. Třeboň. Zájmová část pozemku bude využita pro účely vybudování parkovacích ploch,
  propojovacího chodníku a pojízdného chodníku v rámci akce „Retaily OC Třeboň“. Budoucí kupující je
  povinen vybudovat předmětné stavby (opatřit si příslušný kolaudační souhlas) a vyzvat písemně budoucího
  prodávajícího nejpozději do 31.12.2018 k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1695/155
  o výměře cca 91 m2
  v k. ú. Třeboň, když přesná výměra prodávané části pozemku bude zpřesněna geom.
  plánem. V případě nedodržení shora uvedených podmínek a termínu (tj. 31.12.2018) se stanovuje pro
  budoucího kupujícího smluvní pokuta ve výši 2.500,00 Kč denně; touto smluvní pokutou nebude dotčeno
  právo budoucího prodávajícího na náhradu škody v plné výši.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Návrh PaedDr. Jana Váni na oddělené hlasování:
  Usnesení ZM č. 73/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. KN 1695/155 o výměře cca 91 m2
  (ve vlastnictví města
  Třeboně) za část pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře cca 115 m2
  (ve vlastnictví společnosti RENT Group
  s.r.o.), vše v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 18
  Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv – Stavební bytové družstvo Města Třeboně 2000.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Ku...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 18
  Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv – Stavební bytové družstvo Města Třeboně 2000.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Jitka Filípková
  - odchody a příchody: 18:44 Jirák – příchod – počet 23
  18:48 Blízek – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  10
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 78/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/102042199 mezi Českou spořitelnou,
  a.s. (IČO: 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka), městem Třeboň
  (jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO: 26019663, se sídlem: Palackého
  nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho zřizování a sjednání
  některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 11/II v Třeboni nacházející se
  na pozemku p. č. KN 762/4 k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/102061189 mezi Českou spořitelnou,
  a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka), městem Třeboň
  (jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se sídlem: Palackého
  nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho zřizování a sjednání
  některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 566/II v Třeboni nacházející se
  na pozemku p. č. KN 1178/4 k. ú. Třeboň.
  III. schvaluje
  uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/102035159 mezi Českou spořitelnou,
  a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka), městem Třeboň
  (jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se sídlem: Palackého
  nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho zřizování a sjednání
  některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 1135/II v Třeboni nacházející se
  na pozemku p. č. KN 1910/46 k. ú. Třeboň.
  IV. schvaluje
  uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/1378/03/LCD mezi Českou
  spořitelnou, a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka),
  městem Třeboň (jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se
  sídlem: Palackého nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho
  zřizování a sjednání některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 1185/II v
  Třeboni nacházející se na pozemku p. č. KN 1910/60 k. ú. Třeboň.
  V. schvaluje
  uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/1379/03/LCD mezi Českou
  spořitelnou, a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka),
  městem Třeboň (jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se
  sídlem: Palackého nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho
  zřizování a sjednání některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 1186/II v
  Třeboni nacházející se na pozemku p. č. KN 1910/66 k. ú. Třeboň.
  VI. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Realizace akce "Třeboň, Stará Hlína - Kanalizace a čov" z vlastních zdrojů města - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 19
  Realizace akce „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ z vlastních zdrojů města.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaros...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 19
  Realizace akce „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ z vlastních zdrojů města.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna
  Anna Kahounová – připomínka k situaci v Branné, kde je kanalizace a ČOV také důležitá.
  Zdeněk Mráz – počítá se s tím.
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Ing. et Ing. Jiří Kuta
  - odchody a příchody: 18:49 Elexhauser – odchod – počet 23
  18:53 Elexhauser – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 79/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  současný stav zajištění dotace na akci „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ z OP Životní
  prostředí 2014-2020.
  II. schvaluje
  realizaci akce „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ v letech 2016 – 2018 z vlastních zdrojů
  města.
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  11
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  19:03 Černý – odchod – počet 23

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Turistická oblast Třeboňsko - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 20
  Turistická oblast Třeboňsko.
  Předkladatel: Ing. Alena Seberová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Alena Seberová – podala informace připravované turistické oblasti.
  JUDr. Mojmír...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 20
  Turistická oblast Třeboňsko.
  Předkladatel: Ing. Alena Seberová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Alena Seberová – podala informace připravované turistické oblasti.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal informace o připravovaných stanovách spolku.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k právní formě této právnické osoby.
  Ing. Alena Seberová – odpověděla na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – z čeho vyplynuly jednotlivé cíle a úkoly spolku?
  JUDr. Mojmír Vonka – odpověděl na dotaz.
  Ing. Alena Seberová – vycházelo se z metodiky KÚ. Metodickou příručku zašleme.
  PaedDr. Jan Váňa
  Mgr. Terezie Jenisová – podala informace o důvodu založení spolku.
  Ing. Josef Pindroch
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  - odchody a příchody: 19:04 Jenisová – odchod – počet 22
  19:05 Černý – příchod – počet 23
  19:06 Jenisová – příchod – počet 24
  19:16 Kahounová – odchod – počet 23
  19:18 Kahounová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 80/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. rozhoduje
  jako spoluzakladatel o založení spolku s názvem „Turistická oblast Třeboňsko, z.s.“, jehož cílem bude
  zejména koordinace rozvoje turistické destinace Třeboňsko, Vitorazsko a Veselsko.
  II. schvaluje
  a) účast města Třeboně jako řádného člena spolku s názvem „Turistická oblast Třeboňsko, z.s.“ vč. zařazení
  území města Třeboně do působnosti tohoto spolku,
  b) Stanovy spolku „Turistická oblast Třeboňsko, z.s.“ připojené v příloze.
  III. deleguje
  starostku města, Mgr. Terezii Jenisovou, jako zástupce města Třeboně ve spolku „Turistická oblast
  Třeboňsko, z.s.“, a to včetně hlasovacího práva na Valné hromadě spolku.
  IV. souhlasí
  s umístěním sídla spolku „Turistická oblast Třeboňsko, z.s.“ na adrese Palackého nám 46/II, 379 01 Třeboň.
  V. ukládá
  odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 1 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Blízek A. - Bude se stěhovat knihovna?

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Kubal J. - U Černého potoka jsou spadlé stromy. Dukelská ulice, proč je sloup uprostřed cyklostezky?

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Váňa J. - U laviček na Hliníku chybí odpadkový koš. Umístění knihovny v Třeboni. Umístění ZUŠ.

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Grammetbauerová J. - Proč jezařízení omezující vjezd do centra města poruchové?

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 14.4.2016 do 25.2.2016 - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2015 a účetní závěrka města Třeboně za rok 2015 - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Projekt vnitrostátní fúze společnosti Lázně Aurora s. r. o. a Bertiny lázně Třeboň s. r. o. - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Náměty a přípomínky zastupitelů města - Michal Petr - Bylo by potřeba upravit komunikaci u Dvorců. Jak to bude s městskými sportovišti?

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Náměty a přípomínky zastupitelů města - Kubal Jaroslav - Připomínka k personálnímu auditu.

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Náměty a přípomínky zastupitelů města - Korda František - Připomínka ke kontrolnímu výboru.

  Datum: 20. 6. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2016 - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č.28 - Přijetí dotace na projekt "Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického - Doplatek z roku 2015" - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 28 - přijetí dotace na projekt "Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v
  domě Štěpánka Netolického" - doplatek z roku 2015.
  Předkladatel: I...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 28 - přijetí dotace na projekt "Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v
  domě Štěpánka Netolického" - doplatek z roku 2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Seberová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz na budovu čp. 19, kde je předpoklad RM, že tam budou
  zřízeny prostory pro ZUŠ, kterou zřizuje JčK. Bylo to již řešeno s krajem?
  Ing. Josef Pindroch – JčK se k tomu staví pozitivně. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k inkluzi – co když se ZUŠ přestěhuje do Praktické školy.
  Ing. Josef Pindroch – nepředpokládá se, že všechny kategorie dětí z praktické školy budou
  zahrnuty do základních škol. (situace objasněna)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 32/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření č. 28, které spočívá v přijetí dotace do příjmové části rozpočtu a současné
  její použití ve výdajové části rozpočtu takto:
  - navýšení příjmové položky 4116 MMR - Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOP EU NIV, §
  0, ORJ 0780, ORG 6138000000, UZ 36517003 o částku 37.210,45 Kč,
  - navýšení příjmové položky 4116 MMR - Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOP SR NIV, §
  0, ORJ 0780, ORG 6138000000, UZ 36117002 o částku 6.566,55 Kč,
  - navýšení příjmové položky 4216 MMR - Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOP EU IV, §
  0, ORJ 0780, ORG 6138000000, UZ 36517871 o částku 2.794.122,97 Kč,
  - navýšení příjmové položky 4216 MMR - Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOP SR IV, §
  0, ORJ 0780, ORG 6138000000, UZ 36117870 o částku 493.080,52 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5169 Ostatní služby – slavnosti, akce, § 3319, ORJ 0900, ORG 9900000000,
  UZ 0 o částku 145.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 „Nebytové prostory – technické zhodnocení“, § 3613, ORJ 0750, ORG
  215000000, UZ 0, v částce 70.000,00 Kč,
  Zápis z 13. jednání ZM dne 09.05.2016
  4
  - navýšení výdajové položky 6121 Projekty a studie ve školství, § 3119, ORJ 0750, ORG 2095000000, UZ 0,
  v částce 400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Projekty, studie - kultura, § 3329, ORJ 0750, ORG 6065000000, UZ 0, v
  částce 1.200.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Víceúčelové hřiště ve Staré Hlíně, § 3412, ORJ 0750, ORG 231000300,
  UZ 0, v částce 400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, § 6409, ORJ 0800, ORG 6093000000, UZ
  0, v částce 1.115.980,49 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet od
  počátku roku
  po RO
  Rozpočtové příjmy (Kč):
  28.
  3651700
  3
  6138000000 780 0 4116 0 0 +37 210,45 37 210,45
  28. 3611700
  2
  6138000000 780 0 4116 0 0 +6 566,55 6 566,55
  28. 3651787
  1
  6138000000 780 0 4216 0 0 +2 794 122,97 2 794 122,97
  28. 3611787
  0
  6138000000 780 0 4216 0 0 +493 080,52 493 080,52
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  28. 0 9900000000 900 3319 5169 1 392 000 1 247 000 +145 000,00 1 392 000,00
  28. 0 215000000 0750 3613 6121 50 000 100 000 +70 000,00 170 000,00
  28. 0 2095000000 0750 3119 6121 200 000 200 000 +400 000,00 600 000,00
  28. 0 6065000000 0750 3329 6121 0 0 +1 200 000,00 1 200 000,00
  28. 0 231000300 0750 3412 6121 1 500 000 1 500 000 +400 000,00 1 900 000,00
  28. 0 6093000000 0800 6409 6901 2.000.000 1.531.266 + 1.115 980,49 2.647.246,49
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 5 (jmenovitě: Kahounová, Elexhauser, Kubal, Grammetbauerová, Kuta)
  PŘIJATO

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 24 - "Snížení energetické náročnosti DPS 1 Třeboň" - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 11.02.2016 do 13.04.2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – připomínka k zá...

  Celý text (zobrazeno 20 %)

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 11.02.2016 do 13.04.2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – připomínka k zápisu z RM ze dne 30.03.3016, kde je napsáno, že rada
  města bere na vědomí zápis z jednání komise Zdravého města a další usnesení je se
  stejným textem. V usnesení je již správně zápis z jednání komise Zdravého města a zápis
  z jednání komise veřejné ochrany a pořádku. Je třeba dát materiály do souladu.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude provedeno.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Bohuslav Jirák
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz k RO č. 7, částka pro rozhodčí soud. Už soud rozhodl?
  Mgr. Terezie Jenisová – zatím nerozhodl. (dotaz zodpovězen)
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 11.02.2016 do 13.04.2016.

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti tělovýchovy v roce 2016 - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti kultury 2016 - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 7
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Pavel Řimnáč, Ing. Bohuslav Jirák, Anna Kahouno...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 7
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Pavel Řimnáč, Ing. Bohuslav Jirák, Anna Kahounová
  Karel Elexhauser – vznesl dotaz týkající se akce Sportovní roadshow (Michaela Průchová),
  akce pana Klejny, cyklojízdy do Interlakenu (Jakub Hulec).
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz týkající se hokejových klubů v Třeboni.
  Ing. Bohuslav Jirák – odpověděl na dotaz.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 34/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotací žadatelům v oblasti tělovýchovy a sportu na celoroční činnost a jednorázovou akci:
  Žadatel Účel Dotace 2016 (Kč)
  Taekwon-do Třeboň Činnost 2016 182.202,00
  TJ Slovan Břilice Činnost 2016 74.082,00
  Hokej Třeboň Činnost 2016 77.887,00
  TJ Jiskra Třeboň Činnost 2016 965.072,00
  TJ Jiskra Třeboň - oddíl veslování Výstavba a složení veslařské dráhy
  Lago Albano 2016 80.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni v
  bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost nebo jednorázovou akci.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 1 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  k bodu 8
  Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – dotaz na akci Okolo Třeboně k přidělení financí panu Barnášovi.
  Ing. Alena Baštová – objasnila situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Alena Baštová, Zdeněk Mráz, Mgr. Bc. Petr
  Michal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 35/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace žadateli v oblasti kultury a cestovního ruchu na jednorázovou akci:
  Žadatel Účel Dotace 2016 (Kč)
  Okolo Třeboně Kultura v Třeboni 2016 70.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Okolo Třeboně, Komenského
  875, 379 01 Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na jednorázovou akci.
  Zápis z 13. jednání ZM dne 09.05.2016
  6
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 5 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Rozdělení dotace z programu regenerace městské památkové rezervace TřeboŇ na rok 2016 - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 15
  Rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Mir...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 15
  Rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Miroslav Roubal, Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 42/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2016 takto:
  Pořadové
  číslo
  Objekt
  -
  prováděné práce
  Celkové náklady
  (Kč)
  Příspěvek
  města
  (min. 10%
  Kč)
  Příspěvek
  vlastníka
  (Kč)
  Dotace
  (Kč)
  1. Město Třeboň, čp. 2/I - výměna střešní
  krytiny vč. klempířských prvků nad částí
  Beseda a jevištěm divadla J.K.Tyla
  631 677,87 0,00 331 677,83 310 000,00
  2. Město Třeboň - čp. 86/I. - stavební
  úpravy, dvůr, chodba
  124 580,41 0,00 93 580,41 31 000,00
  3. p. Weirich, čp. 180/I Husova ul. - obnova
  fasády a související práce
  104 374,00 10 500,00 41 874,00 52 000,00
  4. p. Kubín, čp. 14/I Husova ul. - obnova
  fasády a související práce
  216 768,21 21 700,00 88 068,21 107 000,00
  Celkem 1 077 400,49 32 200,00 555 200,45 500 000,00
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Kahounová A. - Jaká je budoucnost Besedy Třeboň?

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Kubal J. - Poznámka k dozorčí radě TS Třeboň, personální audit

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Masojídek J. - Dotaz ke změnám v parkování.

  Datum: 9. 5. 2016

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz k zas...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz k zaslané tabulce vstupů občanů Třeboně do městských slatinných lázní.
  Domnívala se, že město Třeboň hradí 30 % lázním. Co znamená sleva 10 %?
  Ing. Alena Baštová – podala vysvětlení.
  Mgr. Terezie Jenisová – správnost tabulky bude prověřena.
  Anna Kahounová – žádá o zaslání správné tabulky. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na usnesení ZM č. 5/2016-11, týkající se nákupu nemovitosti čp. 19 a čp. 20.
  Vznesl připomínku k plnění usnesení, kde je uvedeno pouze „Rozpočtové opatření bylo zaevidováno do IS
  Ginis.“ Co ostatní věci, které vyplynuly z usnesení?
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. arch. Aleš Valder
  Jitka Filípková – vysvětlila kroky a další informace budou prověřeny.
  Mgr. Terezie Jenisová – na příštím jednání to bude kompletní. OFM to prověří. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k umístění reklamního nosiče typu „A“ před Barem U Čerta a k nátěru
  zábradlí na mostě přes Prostřední stoku.
  Jitka Filípková – podána informace k reklamnímu nosiči. (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder – reagoval na připomínku k nátěru zábradlí. (dotaz zodpovězen)
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (25.01.2016).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 25.01.2016, která
  byla zaslána dne 23.02.2016.

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Žádost na podporu akce Anifilm 2016 - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 6
  Dotace na akci hodnou zřetele - Anifilm 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Ondřej Janoušek
  - odchody a příchody: 17:57 Če...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 6
  Dotace na akci hodnou zřetele - Anifilm 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Ondřej Janoušek
  - odchody a příchody: 17:57 Černý – odchod – počet 18
  17:58 Kahounová – příchod – počet 19
  17:59 Černý – příchod – počet 20
  17:59 Pfeifer – příchod – počet 21
  17:59 Neužil – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 18/2016-12
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace žadateli Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, z. s., IČ 22813861, se
  sídlem Hradešínská 1542/6, Praha, na akci hodnou zřetele ANIFILM, MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
  ANIMOVANÝCH FILMŮ, TŘEBOŇ 2016 ve výši 300.000,00 Kč.
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Občanské sdružení pro podporu
  animovaného filmu, z. s., IČ 22813861, se sídlem Hradešínská 1542/6, Praha. Předmětem smlouvy bude
  poskytnutí dotace na akci hodnou zřetele ANIFILM, MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ,
  TŘEBOŇ 2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p.č. 1741 v KN Třeboň - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 8
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1741 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, p...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 8
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1741 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Miroslav
  Roubal, Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Ing. arch. Aleš Valder
  - odchody a příchody: 18:09 Elexhauser – příchod – počet 22
  Protinávrh prof. RNDr. Ondřeje Prášila, Ph.D.:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1741 o výměře cca 32 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 2 Proti: 12 Zdrželi se: 8
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 20/2016-12
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1741 o výměře cca 32 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO
  PaedDr. Jan Váňa – technická poznámka – je toho názoru, že pokud při prvním hlasování nebylo schváleno,
  tak už se nemuselo o původním usnesení hlasovat.
  Mgr. Terezie Jenisová – pokud zastupitelstvo neschválilo protinávrh, neznamená to, že už se dále nemusí
  hlasovat, je to podle všech metodik. (zodpovězeno)

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Přijetí daru kanalizační stoky p.č. KN 693 v KÚ Třeboň - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 15
  Přijetí daru - kanalizační stoka vč. 2 ks revizních šachet na pozemku p. č. KN 693/2 v k. ú. Holičky u
  Staré Hlíny od p. Karla Kročáka (Holičky 38, Třeboň) vč. zřízení...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 15
  Přijetí daru - kanalizační stoka vč. 2 ks revizních šachet na pozemku p. č. KN 693/2 v k. ú. Holičky u
  Staré Hlíny od p. Karla Kročáka (Holičky 38, Třeboň) vč. zřízení služebnosti se státní příspěvkovou
  organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:51 Černý – příchod – počet 21
  18:53 Pfeifer – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 27/2016-12
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí daru od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to kanalizační stoky PVC DN 250 mm v délce
  69,0 m a 2 ks revizních kanalizačních šachet Š1 a Š2, vše na pozemku p. č. KN 693/2 v k. ú. Holičky u Staré
  Hlíny popsané Kolaudačním souhlasem ze dne 07.06.2010 MěÚ Třeboň, odbor ŽP, č.j. ŽP 2821/2010-306
  Pa. Veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy hradí město Třeboň.
  II. schvaluje
  uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 24/LR/SVB26-2015 mezi Ředitelstvím silnic a
  dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací (IČ: 65993390, jako strana „povinná“) a městem Třeboň (jako
  strana „oprávněná“) na akci (stavbu) „Páteřní kanalizační sběrač v Třeboni“. Věcné břemeno se zřizuje v
  rozsahu dle geometrického plánu č. 486-9/2016 ze dne 16.02.2016 v právu umístění stavby „Páteřního
  kanalizačního sběrače v Třeboni“, provozovat vedení, vstupovat a vjíždět na nemovitost pozemek p. č. KN
  693/2 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny ve prospěch vlastníka kanalizačního sběrače – města Třeboně.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměsty členů zastupitelstva města - Kubal J. - Dotaz k usnesení týkajícího se soudu.

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se provádí inventura
  na majetku, který někomu pronajímáme a nejedná se o společnost města (Beseda, městské rybníky). Námět
  na vyčištění křoví okolo stezky v Dukelské ulici.
  Mgr. Terezie Jenisová – veřejná wi-fi se neplánuje. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  10
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz k inventarizační komisi. Inventura se provádí na veškerém majetku
  i na majetku, který podléhá nájemní smlouvě. Inventura v Besedě proběhla. (dotaz zodpovězen)
  RNDr. Hana Vojtěchová – dotaz týkající se křoví v Dukelské ulici – situace bude prověřena. (bude
  zodpovězeno ve lhůtě)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz na městský pozemek 1751/2 v Jiráskově ulici naproti supermarketu
  Terno, který je ve špatném stavu. Jaké má město plány s tímto pozemkem?
  Zdeněk Mráz – (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz týkající se sjezdu u STK.
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  MVDr. Augustin Blízek – jak bude pokračovat vyčištění prostoru v Táboritské ulici před domem č. 800, kde
  byly pokáceny jehličnaté stromy a nyní tam zůstaly pařezy a nálet?
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  Pavel Řimnáč – bude pokračovat výměna bříz v Táboritské ulici v úseku naproti bývalé OA?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz. Situaci prověří. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Bohumil Matuška – upozornil na vypálený dub na hrázi Opatovického rybníka.
  Mgr. Terezie Jenisová – nejedná se o městský pozemek.
  RNDr. Hana Vojtěchová – podnět bude předán Ing. Fliegelové. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na znalecký posudek čp. 20. Na minulém ZM se ptal, jak vznikla věcná cena,
  respektive opotřebení, nedostal odpověď. Žádá o písemnou odpověď s podrobným vysvětlením, jak byla
  vypočtena věcná cena a jak bylo vypočítáno opotřebení. Dotaz k Bertiným lázním – je dořešena
  problematika sporu mezi městem a dodavatelem? (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se BL. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k odpovědi od Mgr. Vonky (ve věci podání podnětu od RM ke krajskému
  soudu vůči Spolku Třeboňsko), konkrétně k větě: „Činnost Spolku Třeboňsko se promítá výhradně
  v Třeboňských novinách.“ Požaduje písemnou odpověď s vysvětlením, jak Mgr. Vonka přišel ke slovu
  „výhradně“.
  19:16 Jirák – odchod – počet 20
  Mgr. Terezie Jenisová – Mgr. Vonka odpoví. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil problematiku spolků. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – v usnesení v bodu č. 6 přidat „z. s.“ (usnesení upraveno)
  Ing. Jaroslav Kubal – je třeba to doplnit i ve smlouvě.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude doplněno. (dotaz zodpovězen)
  Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  pan Kolík – připomínka ke stavu lékařů ve městě a k tristní situaci na poliklinice. Dotaz na neprodloužení
  smluv lékařů na lázních. Dále vzpomněl článek v Jindřichohradeckých novinách o situaci v třeboňských
  lázních.
  19:20 Jirák – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – odchod – počet 20
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci týkající se lékařů na lázních. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:27 Kahounová – příchod – počet 21
  Mgr. Terezie Jenisová – podala vyjádření k článku v Jindřichohradeckém deníku. Plně se postavila za
  jednatele lázní. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:29 Váňa – odchod – počet 20
  19:29 Kuta – odchod – počet 19
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  MUDr. Antonín Doležal – vyjádřil se k situaci na lázních a k situaci s doktory v Třeboni.
  19:30 Váňa – příchod – počet 20
  pan Nehoda – dotaz na svozový den a připomínka k chodníku u Penny.
  Vladimír Janíček – odpověděl na dotaz týkající se svozového dne. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Anna Kahounová
  paní Kolíková – poukázala na problém s tříděním odpadu.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na zpřístupnění budov čp. 19 a 20.
  Mgr. Terezie Jenisová – plyne lhůta pro vyřízení odpovědi. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  pan Nehoda – připomínka k situaci se zatrubněním u Penny.
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  11
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz, vysvětlil důvody. ŘSD ani dopravní policie nechtějí, aby se tam lidé
  pohybovali. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl dotaz, proč není možné vymyslet technické řešení chodníku za zdí,
  když se jedná o městské pozemky. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Anna Kahounová

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli. - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žádá ...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žádá odpověď na část dotazu ze zastupitelstva města konaného dne
  07.09.2015, týkajícího se nátěru zábradlí na Podřezanské stoce.
  Ing. arch. Aleš Valder – odpověď bude zaslána.
  - odchody a příchody: 17:07 Váňa – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (14.12.2015).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 14.12.2015, která
  byla zaslána dne 13.01.2016.

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Nákup nemovistostí - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 9
  Nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN
  518 o výměře 543 m
  2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Rozp...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 9
  Nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN
  518 o výměře 543 m
  2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Rozpočtové opatření č. 1.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Ing. et Ing. Jiří Kuta, prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal
  Mgr. Terezie Jenisová – podala informaci o jednání o dopravní koncepci, které proběhne
  dne 8. února 2016 v 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 118 MěÚ Třeboň.
  Anna Kahounová, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Ondřej Janoušek, Bc. Petr Michal,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Vladimír
  Janíček
  - odchody a příchody: 18:08 Neužil – odchod – počet 24
  18:12 Neužil – příchod – počet 25
  18:23 Černý – odchod – počet 24
  18:25 Černý – příchod – počet 25
  18:34 Jenisová – odchod – počet 24
  18:36 Jenisová – příchod – počet 25
  18:37 Grammetbauerová – odchod – počet 24
  18:38 Kahounová – odchod – počet 23
  18:39 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  18:40 Kahounová – příchod – počet 25
  18:47 Matuška – odchod – počet 24
  18:52 Matuška – příchod – počet 25
  18:55 Jirák – odchod – počet 24
  18:56 Prášil – odchod – počet 23
  18:56 Blízek – odchod – počet 22
  18:56 Korda – odchod – počet 21
  18:57 Pfeifer – odchod – počet 20
  18:59 Prášil – příchod – počet 21
  19:00 Jirák – příchod – počet 22
  19:00 Pfeifer – příchod – počet 23
  19:01 Blízek – příchod – počet 24
  19:02 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Karla Elexhausera:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. odkládá
  nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří)
  o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú.
  Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 14.000.000,00 Kč.
  II. ukládá
  radě města předložit nový oponentní znalecký posudek.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 5/2016-11
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  znalecký posudek č. 5667-01/2016 vypracovaný znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhad
  nemovitostí, Ing. Vladimírem Pokorným (Buděšínského 24, České Budějovice), na nemovitosti pozemek p. č.
  KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba
  občanského vybavení) a pozemek p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy
  čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 6
  II. schvaluje
  nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří)
  o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú.
  Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 14.000.000,00 Kč.
  Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 29.01.2016 na zvláštní samostatný jistotní účet vedený
  u Oberbank AG. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající.
  III. bere na vědomí
  znění Smlouvy o koupi nemovitosti mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a městem Třeboň, jejímž předmětem je nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha
  a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku
  p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba
  občanského vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň.
  IV. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v:
  - navýšení výdajové položky 61XX Nákup majetku + Nákup pozemku, § 3639, ORJ 0800, ORG
  6032000000, UZ 0 o částku 14.000.000,00 Kč
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 14.000.000,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  1. 0 6032000000 0800 3639 61XX 2 395 000 2 395 000 +14 000 000 16 395 000
  Financování (Kč):
  1. 0 9850000000 0800 0000 8115 -8 067 807 -8 067 807 +14 000 000 5 932 193
  V. bere na vědomí
  převod práv a povinností plynoucí z Nájemní smlouvy a Dohody o přeúčtování nákladů za elektrickou
  energii spotřebovanou telekomunikačním zařízením č. 35054 uzavřené dne 22. 2. 2001 mezi právním
  předchůdcem Prodávajícího, kterým bylo město Třeboň, IČ: 00247618, jako pronajímatelem, a společností
  T-Mobile Czech Republic a.s. (dříve RadioMobil a.s.), se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4,
  IČ: 64949681, jako nájemcem. Nájemci je úplatně pronajat prostor k umístění telekomunikačního zařízení
  v půdních prostorách budovy č. p. 20. Převzetí práv a povinností z Nájemní smlouvy bude účinné ke dni
  01.04.2016.
  VI. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 (jmenovitě: Ing. et Ing. Jiří Kuta, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Karel
  Elexhauser, Anna Kahounová, PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.) Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Kubal Jaroslav - Bylo prověřené áčko u Jindřichohradecké brány? Komentář k rozpočtu pro rybník Svět.

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 10
  Diskuse:
  PaedDr. Jan Váňa – doporučuje, aby město Třeboň iniciovalo pr...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 10
  Diskuse:
  PaedDr. Jan Váňa – doporučuje, aby město Třeboň iniciovalo prostřednictvím Jikordu úpravu jízdního řádu
  na trati Třeboň – Veselí nad Lužnicí – Praha.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Pavel Zajíček, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch, Ing. arch. Aleš
  Valder
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl požadavek na prověření reklamního nosiče typu „A“ na Masarykově náměstí
  pro Bar u Čerta.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Bc. Petr Michal – žádá o prověření uzavřené kupní smlouvy mezi Slovanem Břilice a městem Třeboň
  z hlediska podpisu oprávněnými osobami.
  Mgr. Ondřej Janoušek, paní Kolíková, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – urgoval ...

  Celý text (zobrazeno 26 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – urgoval odpověď na připomínku k nátěru zábradlí na mostě přes
  Spolský potok.
  Ing. arch. Aleš Valder – bude prověřeno a zodpovězeno.
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 3
  - odchody a příchody: 17:11 Makovička – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (02.11.).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 02.11., která byla
  zaslána dne 01.12.2015.

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu na rok 2016. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu na rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  Anna Kaho...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu na rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  Anna Kahounová – námět na umístění pamětní desky k 17. listopadu na Masarykově
  náměstí.
  Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová, Mgr. Terezie Jenisová,
  PhDr. Milan Kramárik
  pan Kolík – námět na vybudování odstavných ploch pro parkování v Nádražní ulici
  u sídliště Otavan.
  Zdeněk Mráz – objasnil aktuální stav, město se bude tímto podnětem zabývat.
  pan Janát
  Ing. Josef Pindroch – podal informaci k připravovanému systému parkování a dopravy
  v centru města. V principu nedojde k omezení příjezdu aut k nemovitostem příslušných
  vlastníků. Celá záležitost bude v předstihu projednána s občany (předpokládaný začátek
  platnosti úpravy cca v polovině dubna).
  - odchody a příchody: 18:30 Elexhauser – odchod – počet 24
  18:31 Blízek – odchod – počet 23
  18:35 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:36 Blízek – příchod – počet 25
  18:48 Kahounová – odchod – počet 24
  18:50 Prášil – odchod – počet 23
  18:52 Kahounová – příchod – počet 24
  18:53 Černý – odchod – počet 23
  18:53 Pfeifer – odchod – počet 22
  18:54 Prášil – příchod – počet 23
  18:56 Černý – příchod – počet 24
  18:56 Pfeifer – příchod – počet 25
  Protinávrh prof. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.:
  1) Zrušení příjmové položky poplatek za provoz, shromažďování komunálního odpadu ve výši 4,2 mil. Kč
  (zavedení odpadu zadarmo).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  2) Navýšení výdajové položky plán opravy bytových a nebytových domů o 2,7 mil. Kč na konečných 6 mil.
  Kč.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  3) Navýšení výdajové položky projekty, studie, tělovýchova, sport, hřiště o 2 mil. Kč pro zpracování
  projektové dokumentace na venkovní koupaliště.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 5
  4) Navýšení výdajů na projektovou dokumentaci chodníky, stezky o 1,1 mil. Kč na úpravu veřejných
  prostranství „U Komárků, prostranství před obchody na Hliníku, Lipovka a Valy“.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Protinávrh Mgr. Terezie Jenisové:
  Usnesení ZM č. 165/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2016 včetně fondů v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů
  rozpočtové skladby dle přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 281.727.397,00 Kč
  celkové výdaje 264.068.610,00 Kč
  saldo rozpočtu 17.658.787,00 Kč
  splátky jistin 10.140.980,00 Kč
  změna stavu finančních prostředků (zvýšení) 7.517.807,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2016 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným
  v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2016 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona
  č. 250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část
  rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2016 v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů rozpočtové skladby
  dle přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 281.727.397,00 Kč
  celkové výdaje 264.068.610,00 Kč
  saldo rozpočtu 17.658.787,00 Kč
  splátky jistin 18.640.980,00 Kč
  zapojení finančních prostředků z minulých let 982.193,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2016 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným
  v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2016 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona
  č. 250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část
  rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 6
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 12
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – námět na vybudování prostoru pr...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 12
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – námět na vybudování prostoru pro venčení psů.
  Ing. Josef Pindroch, Mgr. Terezie Jenisová, Anna Kahounová, Karel Elexhauser,
  Ing. Alena Baštová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 19:48 Kubal – příchod – počet 23
  19:48 Matuška – příchod – počet 24
  19:51 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Anny Kahounové:
  Usnesení ZM č. 171/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 5/2015 o místních poplatcích v předloženém znění s tím, že se
  původní text čl. 19 odst. 2 písmeno c) nahrazuje zněním „umístění kolostavu, reklamního informačního
  a propagačního zařízení včetně vystaveného zboží s plochou do 1 m2
  , u vystaveného zboží - květiny
  a okrasné rostliny - s plochou do 2 m2
  “.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit obecně závaznou vyhlášku v souladu
  s právními předpisy.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 5 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 5/2015 o místních poplatcích.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit obecně závaznou vyhlášku v souladu
  s právními předpisy.

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Stará Hlína - kanalizace a ČOV - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 13
  Stará Hlína – kanalizace a ČOV.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Ing. Jaroslav Kubal
  ...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 13
  Stará Hlína – kanalizace a ČOV.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 20:12 Grammetbauerová – odchod – počet 24
  20:12 Váňa – odchod – počet 23
  20:12 Kahounová – odchod – počet 22
  20:13 Neužil – odchod – počet 21
  20:14 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  20:17 Neužil – příchod – počet 23
  20:19 Váňa – příchod – počet 24
  20:19 Kahounová – příchod – počet 25
  20:19 Váňa – odchod – počet 24
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 9
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 172/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ v období let 2016 – 2018
  o předpokládaných celkových stavebních nákladech dle oceněného položkového rozpočtu projektanta
  33.850 tis. Kč bez DPH (40.958 tis. Kč vč. DPH), která zahrnuje výstavbu ČOV a splaškové kanalizace
  v místní části Stará Hlína. To vše za předpokladu získání dotace z Operačního programu Životní prostředí
  2014 – 2020.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Aktualizace programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň 2016 - 2020. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 16
  Aktualizace Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň 2016 – 2020.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Simona Ťo...

  Celý text (zobrazeno 30 %)

  k bodu 16
  Aktualizace Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň 2016 – 2020.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Simona Ťoupalíková, prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.,
  Ing. arch. Aleš Valder
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 175/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň 2016 – 2020.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit předání jednoho výtisku na Ministerstvo kultury ČR.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2016 z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 17
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2016 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav K...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k bodu 17
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2016 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 176/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  „Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2016 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň“
  dle návrhu.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit další zpracování podkladů pro dotaci v roce 2016.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Prášil Ondřej - Nešlo by zlepšit jízdní řád tak, aby bylo lepší vlakové spojení do Veselí nad Lužnicí

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro opt...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro optimalizaci spojení do
  Prahy.
  Ing. Pavel Zajíček – odpověděl na dotaz s tím, že bude kontaktován Jihočeský koordinátor pro dopravu
  a odpověď bude zaslána zastupitelům.
  paní Kolíková, Ing. Jaroslav Kubal
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – vznesl dotaz, kdo dělal stavební dozor na domě vedle Hotelu Bílý Koníček
  a upozornil na znečištění dlažby náměstí.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno a bude podána informace.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zápisu z kontrolního výboru (výběrové řízení na automobily).
  Ing. arch. Aleš Valder – vyjádření k výběrovému řízení na automobily bude dodáno do 30 dnů.
  Ing. František Korda, Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Ondřej Janoušek, Vladimír Janíček, pan Kolík, Ing.
  Jaroslav Fliegel, PhDr. Milan Kramárik, Jan Makovička, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Pavel Hajna
  paní Kolíková – upozornila na situaci k cyklostezce u Kauflandu (vyjíždění vozidel přes areál STK
  a cyklostezku) a vznesla dotaz, jak budou nahrazeny pokácené stromy (9 kusů) na pozemku 1752/8 v k. ú.
  Třeboň.
  21:12 Neužil – odchod – počet 24
  21:15 Neužil – příchod – počet 25
  21:16 Prášil – odchod – počet 24
  21:19 Prášil – příchod – počet 25
  21:23 Kahounová – odchod – počet 24
  21:25 Kahounová – příchod – počet 25

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Váňa Jan - Jak se to má s výběrovým řízením na automobily pro město? V jaké fázi je příprava krajinné památkové zóny?

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro opt...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro optimalizaci spojení do
  Prahy.
  Ing. Pavel Zajíček – odpověděl na dotaz s tím, že bude kontaktován Jihočeský koordinátor pro dopravu
  a odpověď bude zaslána zastupitelům.
  paní Kolíková, Ing. Jaroslav Kubal
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – vznesl dotaz, kdo dělal stavební dozor na domě vedle Hotelu Bílý Koníček
  a upozornil na znečištění dlažby náměstí.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno a bude podána informace.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zápisu z kontrolního výboru (výběrové řízení na automobily).
  Ing. arch. Aleš Valder – vyjádření k výběrovému řízení na automobily bude dodáno do 30 dnů.
  Ing. František Korda, Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Ondřej Janoušek, Vladimír Janíček, pan Kolík, Ing.
  Jaroslav Fliegel, PhDr. Milan Kramárik, Jan Makovička, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Pavel Hajna
  paní Kolíková – upozornila na situaci k cyklostezce u Kauflandu (vyjíždění vozidel přes areál STK
  a cyklostezku) a vznesla dotaz, jak budou nahrazeny pokácené stromy (9 kusů) na pozemku 1752/8 v k. ú.
  Třeboň.
  21:12 Neužil – odchod – počet 24
  21:15 Neužil – příchod – počet 25
  21:16 Prášil – odchod – počet 24
  21:19 Prášil – příchod – počet 25
  21:23 Kahounová – odchod – počet 24
  21:25 Kahounová – příchod – počet 25

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli. - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 4261 o výměře 2095 m² v k. ú. Branná - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Informace k možnosti převodu částí pozemků v lokalitě od křižovatky ul. Daskabát a ul. U Francouzů po budovu čp. 708 na město Třeboň + přijetí daru - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Přechod pro chodce u kaple sv. Petra a Pavla - smlouva o výpůjčce č. 24/LR/V4 - 2015 a prohlášení investora č. 24/2/2015 - LR - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Revokace usnesení ZM č. 57/2014 - 3 ze dne 15. 12. 2014 týkajícího se členství v místní akční skupině Třeboňsko o. p. s. - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Povinnosti osadních výborů - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Grammebauerová Jana - Jak se zmenšil rozsah díla na Dukelské ulici?

  Datum: 2. 11. 2015

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žádá ...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žádá o odpověď týkající se hmotné odpovědnosti bývalého
  vedoucího IKS.
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PhDr. Milan Kramárik, Ing. Josef
  Pindroch, PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 17:10 Doležal – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (22.06.).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 18.05.2015, která
  byla zaslána dne 17.06.2015, a dne 22.06.2015, která byla zaslána dne 21.07.2015.

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.6.2015, mezitimní účetní závěrka k 30.6.2015 - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 4
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.06.2015, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žád...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k bodu 4
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.06.2015, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žádá o písemné předložení příjmů a výdajů úschovny kol.
  Ing. Pavel Hajna, Mgr. Michaela Kajerová, Ing. Josef Pindroch, Anna Kahounová, Zdeněk
  Mráz, Ing. Alena Baštová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jana Grammetbauerová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o plnění rozpočtu města k 30.06.2015 a mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30.06.2015.

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku MAS Třeboňsko o.p.s. - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 6
  Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku MAS Třeboňsko, o.p.s.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Te...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 6
  Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku MAS Třeboňsko, o.p.s.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 17:53 Korda – odchod – počet 24
  17:58 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Ing. Jaroslava Kubala:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí mimořádného finančního příspěvku žadateli MAS Třeboňsko, o.p.s. na činnost.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku mezi městem Třeboň a MAS Třeboňsko,
  o.p.s., Dukelská 145, Třeboň na činnost.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 17 Zdrželi se: 1
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 138/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  poskytnutí mimořádného finančního příspěvku žadateli MAS Třeboňsko, o.p.s. na činnost.
  II. neschvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku mezi městem Třeboň a MAS Třeboňsko,
  o.p.s., Dukelská 145, Třeboň na činnost.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Bezúplatný převod stavby bez čp/če na pozemku p. č. 1011/8 k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 18
  Bezúplatný převod stavby bez čp/če na pozemku p. č. 1011/8 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Josef Pindroch, ...

  Celý text (zobrazeno 20 %)

  k bodu 18
  Bezúplatný převod stavby bez čp/če na pozemku p. č. 1011/8 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Josef Pindroch, Jitka Filípková, PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 18:48 Kahounová – odchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 147/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  bezúplatný převod stavby bez čp/če na pozemku p. č. KN 1011/8 k. ú. Třeboň od spol. Technické služby
  Třeboň, s.r.o. (IČ 62502735, se sídlem: Rybářská 811/II, Třeboň) na město Třeboň formou daru. Sepsání
  darovací smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právních služeb.
  Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí obdarovaný.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 8. jednání ZM dne 07.09.2015 9
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizaci pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň a spol. Městská vodohospodářská s. r. o. - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 19
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň
  a spol. Městská vodohospodářská s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Di...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 19
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň
  a spol. Městská vodohospodářská s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, PaedDr. Jan Váňa,
  Ing. Miroslav Kajan, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie
  Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. et Ing. Jiří Kuta, Vladimír
  Janíček, paní Kolíková
  - odchody a příchody: 18:50 Kahounová – příchod – počet 25
  18:50 Jirák – odchod – počet 24
  18:53 Jirák – příchod – počet 25
  19:22 Kuta – odchod – počet 24
  19:24 Kuta – příchod – počet 25
  19:24 Neužil – odchod – počet 24
  19:28 Neužil – příchod – počet 25
  19:38 Prášil – odchod – počet 24
  19:40 Prášil – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 148/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň, jako
  vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a společností Městská Vodohospodářská s.r.o. (IČ 281 36 853,
  se sídlem Palackého nám. 46, Třeboň), jako provozovatelem, kdy:
  ­ předmětem a účelem smlouvy je sjednání technických, provozních, ekonomických, platebních a dalších
  věcných podmínek pro zajištění plynulého a bezpečného provozování (dodávka pitné vody, odvádění
  a čištění odpadních vod, dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody
  včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo
  manipulačních řadů, kanalizačního řadu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření,
  dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné
  a ceny pro stočné a další související činnosti) vodovodů (vodovod ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1
  zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 nebo který se
  stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní smlouvy) a kanalizací (kanalizace ve
  smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v rozsahu
  uvedeném v příloze č. 2, nebo který se stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní
  smlouvy), a to v souladu s právní úpravou obsaženou zejména v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech
  a kanalizacích, zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, vše ve
  znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu smlouvy bude i majetek, který je v současné době
  předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Třeboň a společností Městská Vodohospodářská
  dne 01.11.2011 (ČOV). Předmětem Smlouvy o provozování bude dále i takový majetek, o který město
  Třeboň požádá Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr v souladu s § 7 odst. 7) Stanov v termínu do
  30.09.2015 a majetek odpovídající kritériím Stanov, který bude dobrovolným svazkem obcí Vodovod
  Hamr pořízen do 31.12.2015. Majetek bude provozovatelem užíván vlastním jménem a na vlastní
  odpovědnost, vlastník umožňuje provozovateli, aby po dobu provozování vybíral vodné a stočné od
  odběratelů, provozovatel se zavazuje platit vlastníkovi nájemné stanovené smlouvou.
  ­ nájemné pro kalendářní rok 2016 bude ve výši 9.776.164,00 Kč (bez DPH), z toho nájemné pro
  vodovody 61.176,00 Kč (bez DPH) a pro kanalizaci 9.714.988,00 Kč (bez DPH). Výše ročního
  nájemného bude pro každý další kalendářní rok stanovena vlastníkem.
  ­ splatnost nájmu - nájemné v prvním roce trvání smlouvy je provozovatel povinen uhradit vlastníkovi ve
  čtyřech stejných čtvrtletních splátkách splatných tak, že první a druhá splátka budou splatné ke dni
  15.07.2016 a třetí a čtvrtá splátka do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, ze kterého
  se splátka platí. Nájemné od 01.01.2017 bude splatné ve čtyřech stejných čtvrtletních splátkách,
  splatných vždy do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které se splátka nájemného
  platí.
  ­ smlouva se sjednává na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2030.
  ­ nájemní smlouva mezi městem Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. ze dne 01.11.2011
  vztahující se k užívání čistírny odpadních vod uzavřením Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací
  pro veřejnou potřebu zanikne dnem 01.01.2016.
  Zápis z 8. jednání ZM dne 07.09.2015 10
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 (jmenovitě: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Anna Kahounová, Karel
  Elexhauser, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. et Ing. Jiří Kuta) Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Připomínka Kubal Jaroslav - Malý Mordechaj působil Na Kopečku hluk do nočních hodin. TS natřely zábradlí, aniž před tím vyměnily trubky.

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu Mě...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu MěÚ pro návštěvníky.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Karel
  Elexhauser, Zdeněk Mráz, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Ing. arch. Aleš Valder,
  Ing. Bohuslav Jirák, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Jitka Bednářová, pan Kolík, paní Kolíková
  19:58 Korda – odchod – počet 24
  20:00 Korda – příchod – počet 25
  20:19 Váňa – odchod – počet 24
  20:20 Černý – odchod – počet 23
  20:21 Váňa – příchod – počet 24
  20:23 Černý – příchod – počet 25
  k bodu 21
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:28 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili: pan Ing. Bohuslav Jirák v. r. dne: ………………………………
  pan prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. v. r. dne: ………………………………
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 09.09.2015

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Příspěvek na provoz pro domov seniorů Třeboň - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 5
  Příspěvek na provoz pro Domov seniorů Třeboň.
  Předkladatel:
  Bc. Eva Dytrichová
  Disku
  se:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová
  , PaedDr. Jan Váňa
  N...

  Celý text (zobrazeno 23 %)

  k
  bodu 5
  Příspěvek na provoz pro Domov seniorů Třeboň.
  Předkladatel:
  Bc. Eva Dytrichová
  Disku
  se:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová
  , PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  120
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí fi
  nančního příspěvku ve výši 170.
  000,00 Kč pro Domov seniorů Třeboň, Daskabá
  t 306/II, jehož
  provozovatelem je Centrum sociálních služeb Jindř. Hradec, příspěvková organizace
  .
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy mezi městem Třeboň
  a
  Centrem sociální
  ch služeb, Česká 1175, 377 01
  Jindřichův Hradec
  II
  .
  III. ukládá
  odboru školství a soci
  álních věcí předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku starostce města k
  podpisu
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  21
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1897/212 k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 7
  Záměr prodeje části pozemku p. č.
  KN 1897/212 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  ,
  PaedDr. Jan Váňa, Jitka...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k
  bodu 7
  Záměr prodeje části pozemku p. č.
  KN 1897/212 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  ,
  PaedDr. Jan Váňa, Jitka Filípková
  , Mgr. Terezie Jenisová
  Protinávrh Ing. Jaroslav
  a
  Kubala:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN
  1897/212 o výměře cca 56 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, když
  výměra bude zpřesněna ge
  ometrickým plánem, za
  cenu 1
  00,00 Kč/m
  2
  .
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN
  1897/212 o výměře cca 26 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, když
  výměra bude zpřesněn
  a geometrickým plánem, za
  cenu 1
  00,00 Kč/m
  2
  .
  Zápis z
  7
  . jednání ZM dne
  22
  .
  06
  .2
  01
  5
  5
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  6
  Proti:
  14 Zdrželi se: 1
  NE
  PŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  12
  2
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění zám
  ěru prodeje části pozemku p. č. KN
  1897/212 o výměře cca 56 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, když
  výměra bude zpřesněna ge
  ometrickým plánem, za cenu 400,00
  Kč/m
  2
  .
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN
  1897/212 o výměře cca 26 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň
  , když
  výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 400,00 Kč/m
  2
  .
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  14 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr na území obce Třeboň v souladu s par. 7 odst. 7) stanov dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr, vodohospodářská infrastruktura na území města Třeboně - zveřejnění záměru paktu - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 12
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obc...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k
  bodu 12
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Ha
  mr,
  Vodohospodářská infrastruktura na území města Třeboně

  zveřejnění záměru pachtu.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Zdeněk Mráz
  , prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , Anna Kahounová
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  , Mgr. Tere
  zie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  12
  7
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr podání žádosti o bezplatné
  převedení majetku, který se nachází na území obce Třeboň (
  k. ú. Třeboň, Břil
  ice, Branná, Přeseka, Holičky
  u
  Staré Hlíny, Stará Hlína) včetně pozemků, na kterých je majetek umístěn a pokud je ve vlastnictví svazku.
  Žádost se bude vztahovat i na majetek odpovídající těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem o
  bcí
  Vodovod Hamr pořízen do 31.12.2015. Podání žádosti bude učiněno do 30.09.2015
  .
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi
  městem Třeboň, jako vlastníkem vodohospodářské infrastruktury
  a společností Městská Vodohospodářská
  s.r.o. (IČ 281 36
  853, se sídlem Palackého nám. 46, Třeboň), jako provozovatelem, kdy:
  předmětem a účelem smlouvy je sjednání technických, provozních, ekonomických, platebních a dalších
  věcných podmínek pro zajištění
  plynulého a bezpečného provozování (dodávka pitné vody, odvádění
  a
  čištění odpadních vod, dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody
  včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo
  manipulačních řadů, kanalizačního řadu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření,
  dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné
  a
  ceny pro stočné a další související činnosti) vodovodů (v
  odovod ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1
  zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v
  rozsahu uvedeném v
  příloze č. 1 nebo který se
  stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní smlouvy) a kanalizací (kanalizace ve
  smyslu ustanovení
  § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v
  rozsahu
  uvedeném v
  příloze č. 2, nebo který se stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní
  smlouvy), a to v
  souladu s
  právní úpravou obsaženou zejména v
  zákoně č. 274/2001 S
  b., o
  vodovodech
  a kanalizacích, zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, vše ve
  znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu smlouvy bude i majetek, který je v
  současné době
  předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi městem
  Třeboň a společností Městská Vodohospodářská
  dne 01.11.2011 (ČOV). Předmětem Smlouvy o provozování bude dále i takový majetek, o který město
  Třeboň požádá Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov v
  termínu do
  30.09.2015 a majete
  k odpovídající kritériím Stanov, který bude dobrovolným svazkem obcí Vodovod
  Hamr pořízen do 31.12.2015. Majetek bude provozovatelem užíván vlastním jménem a na vlastní
  odpovědnost, vlastník umožňuje provozovateli, aby po dobu provozování vybíral vodné a s
  točné od
  odběratelů, provozovatel se zavazuje platit vlastníkovi nájemné stanovené smlouvou.
  nájemné pro kalendářní rok 2016 bude ve výši 9.776.164,00 Kč (bez DPH), z
  toho nájemné pro
  vodovody 61.176,00 Kč (bez DPH) a pro kanalizaci 9.714.988,00 Kč (bez DP
  H). Výše ročního
  nájemného bude pro každý další kalendářní rok stanovena vlastníkem.
  splatnost nájmu
  -
  nájemné v
  prvním roce trvání smlouvy je provozovatel povinen uhradit vlastníkovi ve
  čtyřech stejných čtvrtletních splátkách splatných tak, že první a dr
  uhá splátka budou splatné ke dni
  15.07.2016 a třetí a čtvrtá splátka do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, ze kterého
  se splátka platí. Nájemné od 01.01.2017 bude splatné ve čtyřech stejných čtvrtletních splátkách,
  splatných
  vždy do 15.
  dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které se splátka nájemného
  platí.
  smlouva se sjednává na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2030.
  nájemní smlouva mezi městem Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. ze dne 01.11.2011
  vztahujíc
  í se k
  užívání čistírny odpadních vod uzavřením Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací
  pro veřejnou potřebu zanikne dnem 01.01.2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  16 Proti: 0 Zdrželi se:
  6
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Revokace usnesení ZM č. 56/2014 - 3 ze dne 15. 12. 2014 ve věci "Schválení priorit realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny" - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 14
  Revokace usnesení ZM č. 56/2014
  -
  3 ze dne 15.12.2014 ve věci „Schválení priorit realizace spo
  lečných
  zařízení v
  rámci komplexních pozemkových úprav v
  k. ú. Stará...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k
  bodu 14
  Revokace usnesení ZM č. 56/2014
  -
  3 ze dne 15.12.2014 ve věci „Schválení priorit realizace spo
  lečných
  zařízení v
  rámci komplexních pozemkových úprav v
  k. ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky u
  Staré Hlíny".
  Předkladatel:
  Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz
  , prof.
  RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  , Ing. arch.
  Aleš Valder
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , Ing. Josef Pindroch
  , Mgr. Terezie Jenisová
  ,
  Ing.
  Bohuslav Jirák
  , PaedDr. Jan Váňa
  , Anna Kahounová
  -
  odchody a příchody:
  18:20 Kahounová

  příchod

  počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  12
  9
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo mě
  sta Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci své
  ho u
  snesení č. 56/2014
  -
  3 ze dne 15.12.2014 tak, že schvaluje

  hlavní polní cestu HPC
  -
  1 v k. ú. Stará Hlína,

  vedlejší polní cestu VPC
  -
  23 v k. ú. Stará Hlína

  a opatření k ochraně úze
  mí před povodněmi s označením „
  SO 04
  Ochranné hráze ve Staré Hlíně“
  dle ustanovení bodu č.
  5, čl. 7.A.4.2 textové části Plánu společných zařízení z června 2013,
  uvedené na jeho str. 85, spočívající ve stavbě kontinuální protipovodňové hráze situované na
  pravém břehu Staré řeky v úseku od most
  u se silnicí I/34 po fotbalový areál Stará Hlína,
  jako priority realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových
  úprav v k. ú. Stará Hlína
  a
  k.
  ú. Holičky u Staré Hlíny, vše v obci Třeboň, ve smyslu žádosti Státního pozemkového úřadu

  pobočk
  y
  Krajského pozemkového úřadu pro Jiho
  český kraj v Jindřichově Hradci.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň zaslat toto usnesení zastupitelstva města
  Státnímu pozemkovému úřadu

  pobočce Krajského pozemkového úřadu pro Jihočesk
  ý kraj v
  Jindřichově
  Hradci.
  Zápis z
  7
  . jednání ZM dne
  22
  .
  06
  .2
  01
  5
  9
  Výsledek hlasování:
  Pr
  o: 22
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška o odpadech. - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 15
  Obecně závazná vyhláška o odpadech.
  Předkladatel:
  Ing. Jaroslav Fliegel
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Zdeněk Mráz
  , Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  ...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k
  bodu 15
  Obecně závazná vyhláška o odpadech.
  Předkladatel:
  Ing. Jaroslav Fliegel
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Zdeněk Mráz
  , Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Ing. Jaroslav Fliegel
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  -
  odchody a příchody:
  18:35 Elexhauser

  odchod

  počet 21
  18:36 Masojídek

  odchod

  počet 20
  18:37 Masojídek

  příchod

  počet 21
  18:40 Elexhauser

  příchod

  počet 22
  18:
  41 Grammetbauerová

  odchod

  počet 21
  18:44 Gramme
  t
  bauerová

  příchod

  počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  130
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015,
  kterou se stanoví
  systém shromažďování, sběru, p
  řepravy, třídění,
  využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně systému
  nakládání se stavebním odpadem
  .
  II. ukládá
  útvaru tajemníka
  zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  21 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJAT
  O

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška o komunitním kompostování - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 16
  Obecně závazná vyhláška o komunitním kompostování.
  Předkladatel:
  Ing. Jaroslav Fliegel
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Ing. Jaroslav Fliegel
  , Mgr. ...

  Celý text (zobrazeno 26 %)

  k
  bodu 16
  Obecně závazná vyhláška o komunitním kompostování.
  Předkladatel:
  Ing. Jaroslav Fliegel
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Ing. Jaroslav Fliegel
  , Mgr. Terezie Je
  nisová, Vladimír Janíček
  ,
  Mgr.
  Rostislav Černý, CSc.
  , Zdeněk Mráz
  , Ing. Jana Grammetbauerová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  131
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015,
  kterou se stanoví systém komunitního ko
  mpostování a způsob využití
  zeleného kompostu k
  údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
  .
  II. ukládá
  útvaru tajemníka
  zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro
  : 22
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka Kubal Jaroslav - Proč město nevyžaduje vymáhání peněz po bývalé ředitelce IKS?

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstruk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstrukc
  e
  B
  ertiných lázní.
  Jak
  dlouho b
  ude trvat odstávka
  v
  souvislosti s
  opravami závad
  ?
  J
  aké budou finanční dopady na investora
  ?
  Kdo
  konkrétně
  vykonával stavební dozor
  ?
  Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Josef Pindroch

  probíhají jednání,
  jakmile bude
  znám
  výsledek
  , obdrží
  ho
  zastupitelé
  písemnou f
  ormou
  (předpoklad
  do konce července
  2015
  )
  .
  Ing. Pavel Hajna

  odpo
  věděl na dotaz, kdo konkrétně vykonával stavební dozor.
  Anna Kahounov
  á,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal

  vznesl dotaz, zda se
  vymáhají
  peníze od bývalé ředitelky IKS.
  Ing. Pa
  vel Zajíček

  odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Vladimír Janíček
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  diskuze týkající se
  rubrik
  y
  v
  Třeboňském světě
  .
  Bohumil Matuška
  ,
  Zdeněk Mráz
  , Karel Elexhauser
  ,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  19:07 Pfeifer

  odchod

  počet 21
  19:08 Neužil

  odchod

  počet 20
  19:10 Pfeifer

  příchod

  počet 21
  19:12 Neužil

  příchod

  počet 22
  19:36 Prášil

  odchod

  počet 21
  19:39 Prášil

  příchod

  počet 22
  19:39 Kubal

  odchod

  počet 21
  19:41 Kubal

  příchod

  počet 22
  19:52 Kahounová

  odchod

  počet 21
  19:52 Elexhauser

  odchod

  počet 20

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Účetní závěrka města Třeboně za rok 2014 a závěrečný účet města Třeboně za rok 2014 - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 4
  Účetní závěrka města Třeboně za rok 2014 a Závěrečný účet města Třeboně za rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Maso...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 4
  Účetní závěrka města Třeboně za rok 2014 a Závěrečný účet města Třeboně za rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Alena Baštová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie
  Jenisová, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Ing. Pavel Zajíček, Mgr. Ondřej Janoušek, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:28 Psík – příchod – počet 23
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 3
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 93/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2014 s výrokem:
  Zastupitelstvo města Třeboně nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
  v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
  jednotky.
  II. schvaluje
  znění protokolu o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2014.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok
  2014 starostce města k podpisu a zajistit odeslání dat týkajících se schvalování účetní závěrky do CSÚIS
  (Centrální systém účetních informací státu).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Usnesení ZM č. 94/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboně za
  rok 2014.
  II. schvaluje
  závěrečný účet města s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2015 - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 7
  Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová
  ...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 7
  Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová
  - odchody a příchody: 18:08 Blízek – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 97/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotací žadatelům v oblasti kultury a cestovního ruchu na celoroční činnost a jednorázové akce
  takto:
  Žadatel Účel Dotace 2015 (Kč)
  Třeboň. lázeň. symf. orchestr Činnost 2015 80.000,00
  O. s. pro podporu animovaného
  filmu. Anifilm 2015 300.000,00
  Spolek Třeboňská nocturna Třeboňská nocturna 2015 120.000,00
  Okolo Třeboně Okolo Třeboně 2015 120.000,00
  Okolo Třeboně Kultura v Třeboni 70.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni
  v bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost a jednorázové akce.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1534/6 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 16
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1534/6 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, Ing. M...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  k bodu 16
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1534/6 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, Ing. Miroslav Roubal, Zdeněk
  Kocanda, Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:44 Vopátek – odchod – počet 22
  18:45 Vopátek – příchod – počet 23
  18:46 Váňa – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 106/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1534/6 o výměře 207 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 9
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  - Připomínka Masojídek J. - Na lázních je po rekonstrukci spousta závad, které by bylo třeba nějakým způsobem vyřešit.

  Datum: 18. 5. 2015

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  - Dotaz Kubal J. - Šlo by se lépe starat o zeleň na hřbitově?

  Datum: 18. 5. 2015

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Provozování vodovodů a kanalizací na území města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  podářské infrastruktury - město Třeboň“ zpracovaným společností Grant Thornton
  Advisory, s.r.o., vlastnickým modelem - přímým zadáním (in-house) společnosti Městská Vodohospodář...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  podářské infrastruktury - město Třeboň“ zpracovaným společností Grant Thornton
  Advisory, s.r.o., vlastnickým modelem - přímým zadáním (in-house) společnosti Městská Vodohospodářská
  s.r.o. formou provozní smlouvy s účinností od 01.01.2016.
  II. ukládá
  - odboru finančnímu a majetkovému zajistit přípravu příslušné smlouvy o provozování
  vodohospodářské infrastruktury na území města Třeboně od 01.01.2016 s Městskou
  Vodohospodářskou s.r.o.
  - zástupci města v DSO Vodovod Hamr informovat Valnou hromadu DSO Vodovod Hamr o přijatém
  usnesení zastupitelstva města a iniciovat kroky nezbytné k zajištění provozování
  vodohospodářského majetku ve správě DSO od 01.01.2016.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO
  19:04 starostka města vyhlásila přestávku
  19:16 pokračování jednání zastupitelstva města

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Žádost ZŠ Třeboň Na Sadech o přesun části výše závazných ukazatelů rozpočtové opatření č. 11 - změna příspěvku ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 15
  Žádost ZŠ Třeboň, Na Sadech o přesun části výše závazných ukazatelů. Rozpočtové opatření č. 11 -
  změna příspěvku ZŠ Třeboň, Na Sadech 375.
  Předkladatel: Bc. Eva ...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 15
  Žádost ZŠ Třeboň, Na Sadech o přesun části výše závazných ukazatelů. Rozpočtové opatření č. 11 -
  změna příspěvku ZŠ Třeboň, Na Sadech 375.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Bc. Mgr. Jana Polčáková, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová,
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. et Ing. Jiří Kuta
  - odchody a příchody: 20:42 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  20:42 Kahounová – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 90/2015-5
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  změnu výše závazných ukazatelů u příspěvkové organizace Základní škola Třeboň, Na Sadech 375, na rok
  2015 spočívající ve snížení příspěvku na provoz školní jídelny a zároveň navýšení příspěvku na provoz
  školy o částku 600.000,00 Kč.
  II. schvaluje
  změnu výše závazného ukazatele u příspěvkové organizace Základní škola Třeboň, Na Sadech 375, na rok
  2015 spočívající ve snížení příspěvku na provoz školní jídelny o částku 600.000,00 Kč.
  III. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 11, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  - z položky 5331 ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz školní jídelna, § 3113, ORJ 0100, ORG
  0009100000315, UZ 0 v částce 600.000,00 Kč,
  - do položky 5901 Nespecifikované rezervy, § 6402, ORJ 0800, ORG 9800000000, UZ 0 v částce
  600.000,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  Zápis z 5. jednání ZM dne 16.03.2015 9
  11. 0 9100000315 0100 3113 5331 1 903 000 1 903 000 -600 000 1 303 000
  11. 0 9800000000 0800 6402 5901 500 000 780 339 +600 000 1 380 339
  IV. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Kubal J. - Jak je to s otevřením lázní Berta?

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 17
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – ocenila zpracovaný přehled o dlužných částkách za komunální odpad za...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 17
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – ocenila zpracovaný přehled o dlužných částkách za komunální odpad za období 2010 až
  2014.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na situaci v Bertiných lázních.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Zdeněk Mráz – jako jednatel Městské vodohospodářské s.r.o. pozval na prohlídku ČOV v rámci akce
  Světový den vody, neděle 22.03.2015 od 9 do 16 hodin.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá rozeslat zastupitelům stanovisko veřejné ochránkyně práv (Mgr. Anna Šabatová,
  Ph.D.) týkající se kauzy Lukáš.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz týkající se redakční rady.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – odpověděl na dotaz.
  paní Pešlová – požadavek na čištění stok.
  Zdeněk Mráz – reagoval na požadavek.
  - odchody a příchody: 20:54 Kuta – odchod – počet 24
  20:55 Jirák – odchod – počet 23
  20:56 Kuta – příchod – počet

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  3
  Ing. Jiří Vopátek
  , Ph.D.
  navrhuje, aby se h
  lasovalo o každé položce zvlášť.
  Posléze bylo
  navrženo
  , aby se
  nejprve hlasovalo...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  3
  Ing. Jiří Vopátek
  , Ph.D.
  navrhuje, aby se h
  lasovalo o každé položce zvlášť.
  Posléze bylo
  navrženo
  , aby se
  nejprve hlasovalo o pol
  ožce 5901 Rezerva pro rok 2016 a poté o zbylých položkách dohromady.
  1) Hlasování o položce 5901 Rezerva pro r
  ok 2016:
  Usnesení ZM č.
  63
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  část
  rozpočtové
  ho
  opatření č. 1, které spočívá v
  navýšení výdajové polož
  ky 5901 Rezerva pro rok 2016,
  §
  64XX, ORJ 0800, ORG
  9800000000
  , NZUZ
  0
  o částku 5.000.000
  ,00
  Kč.
  Výsledek hl
  asování:
  Pro: 1
  6
  Proti: 7 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  Pozn.: Při jednán
  í zastupitelstva města
  bylo řečeno, že PRO je
  15
  zastupitelů
  , ale p
  o z
  hlédnutí online
  záznamu bylo zjištěno, že PRO bylo 16 zastupitelů.
  Nebyl započítán hlas pana Makovičky. Na přijetí
  usnes
  ení to nemá vliv.
  2) Hlaso
  vání o ostatních položkách RO č. 1:
  Usnesení ZM č.
  6
  4
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v
  navýšení / ponížení rozpočtu výdajových položek a navýšení
  položky financování takt
  o:
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Přechod pro chodce a úpravy BUS zastávek u kaple u sv. Petra
  a
  Pavla, § 22XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice U Školky v Břilicích, § 22XX, ORJ 0750, O
  RG
  XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Areál technických služeb
  -
  mycí rampa vč. zpevněných ploch,
  §
  36XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Areál technických služeb
  -
  sklá
  dka posypových materiálů
  -
  1.
  etapa, § 36XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce rybniční soustavy u Víta (1. etapa), § 23XX, ORJ
  0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajov
  é položky 6122 Parkovací automat včetně el. přípojky
  -
  parkoviště u JH brány,
  §
  22XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 200.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Osvětlení přechodu pro chodce v Jiráskově ulici, § 22XX, ORJ
  0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o čá
  stku 120.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5192 Sportovní zařízení
  -
  úhrada újmy, § 34XX, ORJ 0800, ORG
  9800000000, NZUZ 0 o částku 150.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6322 SK Boxing
  -
  investiční finanční příspěvek, § 34XX, ORJ 0800, ORG
  980000XXXX
  , NZUZ 0 o částku 70.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5319 HZS Jihočeského kraje
  -
  příspěvek na vybavení jednotky v Třeboni,
  § 55XX, ORJ 0770, ORG 977000XXXX, NZUZ 0 o částku 50.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, § 6
  4XX, ORJ 0800, ORG XXXX,
  NZUZ 0 o částku 5.900.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5901 Nespecifikované rezervy, § 64XX, ORJ 0800, ORG 9800000000,
  NZUZ 0 o částku 280.339,00 Kč,
  -
  ponížení výdajové položky 5499 Výkon pěstounské péče
  -
  hrazeno ze st. příspě
  vku ÚP ČR, § 43XX,
  ORJ 0100, ORG 9100000000, NZUZ 0 o částku 195.428,00 Kč,
  -
  navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, NZUZ 0 o částku 21.574.911,00 Kč:
  I
  I. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zaj
  istit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  19
  Proti:
  0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Poskytnutí finančního příspěvku SK Boxing Třeboň - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  bodu 7
  Poskytnutí finančního příspěvku SK Boxing Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  , Vladimír Janíček
  , Mgr....

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  bodu 7
  Poskytnutí finančního příspěvku SK Boxing Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  , Vladimír Janíček
  , Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav
  Kubal, Ing. Pavel Vejvar
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  6
  7
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku žadateli SK Boxing Třeb
  oň ve výši 70.000,00 Kč na výstavbu boxerského
  ringu
  .
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Třeboň a SK Boxing Třeboň, Ke
  H
  řišti 98,
  Třeboň
  ,
  ve výši 70.000,00 Kč na výstavbu boxerského ringu
  .
  III. ukládá
  odboru finan
  čnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu k
  podpisu
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje tří částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 540m², cca 612 m² a cca 680 m² v k. ú. Břilice. - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  7
  2) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 612 m
  2
  (v orientační mapě označeno jako díl „B“), vlastníku
  sousedního pozemk...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  7
  2) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 612 m
  2
  (v orientační mapě označeno jako díl „B“), vlastníku
  sousedního pozemku p. č. KN 1643/5, vše v
  k. ú. Břilice,
  3) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca
  680 m
  2
  (v orientační mapě označeno jako díl „C“),
  vlastníkům sousedního pozemku p. č. KN 1643/6, vše v
  k. ú. Břilice,
  s
  ohledem na platná územní rozhodnutí o umístění stavby „ZTV Břilice“ ze dne 26.11.2013, č. j. METR
  3098/2013 RoMi a o dělení nebo scelov
  ání pozemků ze dne 05.06.2014, č.
  j. METR 2235/2014 RoMi.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18
  Proti:
  4 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Návrh dopravního řešení Dukelské ulice ing. Hajna - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy a připomínky zastupitelů města - Dotaz Kubal Jaroslav - Mohl bych dostat výsledky hospodaření TS?

  Datum: 26. 1. 2015

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení rady města.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Ing. Josef Pindroch
  , Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnes...

  Celý text (zobrazeno 58 %)

  bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení rady města.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Ing. Josef Pindroch
  , Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města T
  řeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení rady města (05.11., 19.11., 26.11.).

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2015. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  5
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e)
  zastupitelstvo si vyhr...

  Celý text (zobrazeno 51 %)

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  5
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e)
  zastupitelstvo si vyhrazuj
  e právo na informaci
  o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18 Proti: 7
  Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místních poplatcích. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Připomínka Kubal Jaroslav - 1) Nevhodné řešení úseku cyklostezky v Táboritské ulici. 2) Kdy bude svolaná valná hromada TS Třeboň?

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  O...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D.
  ,
  pan Nehoda
  ,
  Zdeněk Mráz
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Ing. Jaroslav Kubal
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Bc. Magdalena Horvátho
  vá, DiS.
  ,
  Karel
  Elexhauser
  -
  odchody a příchody:
  20:26 Kahounová

  odchod

  počet 24
  20:28 Kahounová

  příchod

  počet 25
  20:35 Vopátek

  odchod

  počet 24
  20:3
  7
  Vopátek

  pří
  chod

  počet
  25
  20:38 Polčáková

  odchod

  počet 24
  20:41 Polčáková

  p
  říchod

  počet 25
  20:41 Blízek

  odchod

  počet 24
  20:43 B
  l
  ízek

  příchod

  počet 25

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Připomínka Grammetbauerová Jana - bylo by možné vzít v úvahu úpravy chodníku v Lipové ul.?

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  O...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D.
  ,
  pan Nehoda
  ,
  Zdeněk Mráz
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Ing. Jaroslav Kubal
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Bc. Magdalena Horvátho
  vá, DiS.
  ,
  Karel
  Elexhauser
  -
  odchody a příchody:
  20:26 Kahounová

  odchod

  počet 24
  20:28 Kahounová

  příchod

  počet 25
  20:35 Vopátek

  odchod

  počet 24
  20:3
  7
  Vopátek

  pří
  chod

  počet
  25
  20:38 Polčáková

  odchod

  počet 24
  20:41 Polčáková

  p
  říchod

  počet 25
  20:41 Blízek

  odchod

  počet 24
  20:43 B
  l
  ízek

  příchod

  počet 25

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Záměr směny části pozemku p. č. KN 1000/1 k. ú. Třeboň za pozemky ve vlastnictví p. Josefa Vaněry a pí. Marie Kroupové - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 9
  Záměr směny části pozemku p. č. KN 1000/1 k. ú. Třeboň za pozemky ve vlastnictví p. Josefa Vaněry
  a pí Marie Kroupové.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutu...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  k bodu 9
  Záměr směny části pozemku p. č. KN 1000/1 k. ú. Třeboň za pozemky ve vlastnictví p. Josefa Vaněry
  a pí Marie Kroupové.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Josef Pindroch, Anna
  Kahounová, Marie Kroupová, Ing. Jaroslav Kubal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 27/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  směnu části pozemku p. č. KN 1000/1 v k. ú. Třeboň o výměře cca 2 x 400 m2
  za pozemky ve vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 13 Proti: 2 Zdrželi se: 8
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Přehled plnění rozpočtu města k 30. 6. 2014, mezitimní účetní závěrka k 30. 6. 2014 - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 4
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.06.2014, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pave...

  Celý text (zobrazeno 48 %)

  k bodu 4
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.06.2014, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Informaci o plnění rozpočtu města k 30.06.2014 a mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30.06.2014

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Odstoupení od záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ a nepřijetí nabídky na prodej pozemku ve studii označeném jako č. 6 - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 9
  Odstoupení od záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ a nepřijetí nabídky na prodej
  pozemku ve studii označeném jako č. 6.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Di...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 9
  Odstoupení od záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ a nepřijetí nabídky na prodej
  pozemku ve studii označeném jako č. 6.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 97/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podané dne 24.06.2014 k prodeji
  pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje
  odstoupení od záměru prodeje pozemků uvedených v Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne
  09.09.2013 a č. 150/2013-29 ze dne 16.12.2013 týkajících se záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice
  západ.
  III. schvaluje
  nepřijmout nabídku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na prodej pozemku ve studii
  označeném jako č. 6 v souladu s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Podání žádosti o bezplatné převedení maetku dobrovolného svazku obcí "vodovod Hamr" na území obce Třeboň v souladu s par. 7 odst. 7) Stanov dobrovolného svazku obcí vodovod Hamr - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 13
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“ na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodo...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 13
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“ na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 101/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  v souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr podání žádosti o bezplatné
  převedení majetku, který se nachází na území obce Třeboň (k. ú. Třeboň, Břilice, Branná, Přeseka, Holičky
  u Staré Hlíny, Stará Hlína) včetně pozemků, na kterých je majetek umístěn a pokud je ve vlastnictví svazku.
  Žádost se bude vztahovat i na majetek odpovídající těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem obcí
  Vodovod Hamr pořízen do 31.12.2014. Podání žádosti bude učiněno do 30.09.2014.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  "Zateplení MS Jeronýmova 183, Třeboň" - schválení realizace - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 14
  „Zateplení MŠ Jeronýmova 183, Třeboň“ – schválení realizace.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Anna Kahounová...

  Celý text (zobrazeno 26 %)

  k bodu 14
  „Zateplení MŠ Jeronýmova 183, Třeboň“ – schválení realizace.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk
  Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 102/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci projektu „Zateplení MŠ Jeronýmova 183, Třeboň“ v roce 2015 v celkových předpokládaných
  nákladech města Třeboň 1.800.000,00 Kč. Projekt zahrnuje kompletní zateplení fasád, střech, výměnu
  okenních otvorů a kompletní rekonstrukci hromosvodů.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Připojení se města Třeboň k "Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti dopravní infrastruktury dálkového tahu pro silnice I/23 a I/34 v rámci územního obvodu Jihomoravského kraje, kraje Vysočina a Jihočeského kraje". - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 17
  Připojení se města Třeboň k „Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití
  dopravní infrastruktury dálkového tahu pro silnice I/23 a I/34 v rámci ú...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 17
  Připojení se města Třeboň k „Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití
  dopravní infrastruktury dálkového tahu pro silnice I/23 a I/34 v rámci územního obvodu
  Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Jihočeského kraje“.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav
  Kubal, Ing. arch. Aleš Valder
  - odchody a příchody: 18:06 Košinová – odchod – počet 19
  18:08 Košinová – příchod – počet 20Zápis z 36. jednání ZM dne 15.09.2014 8
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 105/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o přípravě a podpisu „Memoranda o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní
  infrastruktury dálkového tahu pro silnice I/23 a I/34 v rámci územního obvodu Jihomoravského kraje, Kraje
  Vysočina a Jihočeského kraje“.
  II. schvaluje
  a) připojení se města Třeboň k podpisu pod „Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti
  a využití dopravní infrastruktury dálkového tahu pro silnice I/23 a I/34 v rámci územního obvodu
  Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Jihočeského kraje“;
  b) požadavek města Třeboň, aby se součástí komplexní rekonstrukce silnic I/23 a I/34 stala úprava průtahu
  silnice I/34 Třeboní spolu s úpravou jeho křížení s Táboritskou ulicí a dostavba mimoúrovňové křižovatky
  s Jiráskovou ulicí včetně realizace celé přeložky silnice II/154 v úseku Novohradská – Jiráskova a jejího
  napojení na silnici I/34.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka Kubal Jaroslav - neměly by být lépe umístěné pamětní tabule?

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 24
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal – diskuze týkající se pamětní desky související s listopadem 1989.
  ...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 24
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal – diskuze týkající se pamětní desky související s listopadem 1989.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Pavel Hajna
  Anna Kahounová – navrhuje řešit koncepčně v rámci celkového pietního místa.
  Ing. Marie Košinová, Mgr. Terezie Jenisová
  k bodu 25
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 18:48 hodin.
  Starostka města Mgr. Terezie Jenisová poděkovala zastupitelům a úředníkům za jejich práci a občanům
  města za aktivní účast při jednáních zastupitelstva města.
  Zdeněk Mráz a MUDr. Antonín Doležal rovněž poděkovali přítomným zastupitelům.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili: pan Josef Neužil v. r. dne: ………………………………
  paní Jaroslava Štěrbová v. r. dne: ………………………………
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 17.09.2014

 • 35. jednání ZM Třeboně:
  Bertiny lázně Třeboň - rekonstrukce balneoprovozů" - schválení nákladů na realizaci - Diskuze

  Datum: 18. 8. 2014

  k bodu 2
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing....

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 2
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Zdeněk MrázZápis z 35. jednání ZM dne 18.08.2014 2
  PaedDr. Jan Váňa – požaduje informace týkající se výpadku příjmů, nákladů na provoz
  vzniklých během realizace projektu a dále jakým způsobem bude postaráno
  o zaměstnance v době rekonstrukce Bertiných lázní.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., MUDr.
  Antonín Doležal, Jaroslava Štěrbová, Ing. Jan Ďoubal, Vladimír Janíček
  - odchody a příchody: 17:10 Florianová – příchod – počet 24
  17:41 Korda – odchod – počet 23
  17:42 Korda – příchod – počet 24
  17:43 Kahounová – odchod – počet 23
  17:44 Kahounová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 90/2014-35
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  navýšení nákladů na realizaci výstavby „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ v období let
  2014 – 2015 o 2.000.000,00 Kč z 39.500.000,00 Kč na 41.500.000,00 Kč včetně DPH 21%.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 1 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 35. jednání ZM Třeboně:
  "Zázemí tenisového klubu Třeboň" - náklady na realizaci - Diskuze

  Datum: 18. 8. 2014

  k bodu 3
  „Zázemí tenisového klubu Třeboň“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz, Ing. Jiř...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k bodu 3
  „Zázemí tenisového klubu Třeboň“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 91/2014-35
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  navýšení nákladů na realizaci výstavby „Zázemí tenisového klubu Třeboň“ v období let 2014 – 2015
  o 1.000.000,00 Kč z 15.000.000,00 Kč na 16.000.000,00 Kč včetně DPH 21%.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 8
  PŘIJATO

 • 35. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Poznámka Kubal J. - Výhrada proti obvinění, že se mu o zahradu starají technické služby.

  Datum: 18. 8. 2014

  k bodu 4
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – dotaz na zaplavení Dukelské ulice v souvislosti s pro...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 4
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – dotaz na zaplavení Dukelské ulice v souvislosti s protipovodňovými
  opatřeními týkajícími se rybníka Rožmberk.
  Zdeněk Mráz – sdělil postoj města i s ním související aktivity.
  PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Anna Kahounová – požadavek na řešení problému soukromého pozemku v Dukelské ulici (keře poškozují
  chodník). Dále upozornila na neuspokojivý stav zeleně v okolí hřiště Na Kopečku.
  Karel Elexhauser – připomínka ke špatnému stavu šachty na Palackého náměstí v souvislosti s hlodavci.
  Ing. Jaroslav Kubal, Stanislav Louvar
  18:14 Kahounová – odchod – počet 23

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka města Třeboně za rok 2013 - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 5
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka měst Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masoj...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 5
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka měst Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Anna
  Kahounová, Ing. Alena Baštová, Vladimír Janíček, Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:21 Doležal – příchod – počet 20
  17:28 Korda – odchod – počet 19
  17:29 Makovička – příchod – počet 20
  17:31 Korda – příchod – počet 21
  17:34 Neužil – odchod – počet 20
  17:44 Neužil – příchod – počet 21
  18:06 Kahounová – odchod – počet 20
  18:10 Kahounová – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 75/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  závěrečný účet města za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboně za
  rok 2013.
  II. schvaluje
  závěrečný účet města s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 7 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Usnesení ZM č. 76/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2013 s výrokem:
  Zastupitelstvo města Třeboně nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
  v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
  jednotky.
  II. schvaluje
  znění protokolu o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.Zápis z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 4
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok
  2013 starostce města k podpisu a zajistit odeslání dat týkajících se schvalování účetní závěrky do CSÚIS
  (Centrální systém účetních informací státu).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO
  18:25 Matuška – odchod – počet 20
  18:25 Louvar – odchod – počet 19
  k bodu 6
  Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Josef Hlávka
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Josef Hlávka
  - odchody a příchody: 18:25 Košinová – odchod – počet 18
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2013, Zprávu o výsledku přezkoumání
  hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2013 a Rozpočet DSO Vodovod Hamr na rok 2014.

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Schválení uzavření smlouvy budoucí kupní na část p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 16
  Schválení uzavření smlouvy budoucí kupní na část p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk M...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 16
  Schválení uzavření smlouvy budoucí kupní na část p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 84/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m2 v k. ú. Třeboň (v koordinačním situačním
  výkresu označeno jako „SO 4“), když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, do vlastnictví
  společnosti RENT Group s.r.o., IČ 27358089 (Nerudova 957/7, Chomutov). Kupní cena je stanovena ve výši
  2.500,00 Kč/m2
  . Zájmová část pozemku bude využita pro účely výstavby odbočovacího pruhu silnice I/24
  vč. odvodnění. Sepsání smlouvy budoucí kupní zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy
  a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. K uzavření
  smlouvy kupní dojde nejpozději do 31.12.2016.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 1 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o poskytnutí dotace z IOP na projekt "Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického". - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 17
  Žádost o poskytnutí dotace z IOP na projekt „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě
  Štěpánka Netolického“.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pav...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 17
  Žádost o poskytnutí dotace z IOP na projekt „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě
  Štěpánka Netolického“.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Anna Kahounová,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, prof. MUDr. Miloš
  Velemínský, CSc.
  - odchody a příchody: 19:27 Váňa – odchod – počet 20
  19:30 Váňa – příchod – počet 21
  19:31 Houdek – příchod – počet 22
  19:40 Velemínský – odchod – počet 21
  19:43 Velemínský – příchod – počet 22
  19:49 Florianová – příchod – počet 23
  19:49 Kahounová – odchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 85/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě
  Štěpánka Netolického“ v rámci 24. výzvy Integrovaného operačního programu.
  II. schvaluje
  uzavření Smlouvy o partnerství se Státním oblastním archivem v Třeboni pro odbornou spolupráci při
  realizaci projektu „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického“.
  III. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 5 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  19:50 Kahounová – příchod – počet 23

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2015 - 2017 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 4
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2015 – 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Alena Bašt...

  Celý text (zobrazeno 41 %)

  k bodu 4
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2015 – 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Alena Baštová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 52/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 3
  I. schvaluje
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2015 – 2017.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  "Zázemí tenisového klubu" - schválení realizace akce - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 6
  „Zázemí tenisového klubu“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Ing. Petr Chalupa, I...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 6
  „Zázemí tenisového klubu“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Ing. Petr Chalupa, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz,
  Vladimír Janíček, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 18:40 Neužil – odchod – počet 21
  18:43 Neužil – příchod – počet 22
  18:50 Elexhauser – příchod – počet 23
  18:52 Doležal – odchod – počet 22
  18:55 Doležal – příchod – počet 23
  18:59 Florianová – příchod – počet 24
  19:10 Kahounová – odchod – počet 23
  19:13 Kahounová – příchod – počet 24
  19:24 Štěrbová – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 54/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Zázemí tenisového klubu“ v období let 2014 – 2015 v celkových předpokládaných
  nákladech 15.000.000,00 Kč včetně DPH 21 %, která zahrnuje demolici stávajících objektů, výstavbu
  budovy obsahující místnosti šaten, WC, sprch, losování turnajů, řízení turnajů, klubovnu a další provozní
  a technické místnosti, úpravu stávající závlahy tenisových kurtů a zhotovení zpevněných komunikací,
  oplocení a sadových úprav.
  II. schvaluje
  znění smlouvy o dílo, která bude součástí zadávací dokumentace soutěže na výběr zhotovitele podlimitní
  veřejné zakázky „Zázemí tenisového klubu“ jako Obchodní podmínky zadavatele.
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 4
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6 (jmenovitě: Váňa, Kahounová, Masojídek, Elexhauser, Hlásek, Florianová)
  PŘIJATO

  19:28 Kubal – odchod – počet 22

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 7
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mr...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 7
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček, doc. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Jan Ďoubal
  Ing. Milan Hlásek – požaduje účetní závěrku IKS za rok 2013, zápis interního auditu (jako součást účetní
  závěrky).
  Ing. Alena Baštová – podala informaci, že IKS bylo zrušeno na konci roku 2012.
  Ing. Marie Košinová, Ing. Milan Hlásek, Karel Elexhauser
  PaedDr. Jan Váňa – žádá doplnění podkladů.
  - odchody a příchody: 19:30 Kubal – příchod – počet 23
  19:30 Ďoubal – odchod – počet 22
  19:30 Matuška – odchod – počet 21
  19:30 Louvar – odchod – počet 20
  19:32 Ďoubal – příchod – počet 21
  19:33 Štěrbová – příchod – počet 22
  19:35 Louvar – příchod – počet 23
  19:36 Matuška – příchod – počet 24
  19:52 Kahounová – odchod – počet 23
  19:52 Florianová – odchod – počet 22
  19:54 Kahounová – příchod – počet 23
  19:57 Florianová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. nevznáší požadavky
  na předložení dalších účetních záznamů a doplňujících informací ke schvalování účetní závěrky města
  Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.06.2014.

  Protinávrh doc. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci ke schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.06.2014.

  Protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit účetní převod dosaženého účetní zisku za rok 2013 ve výši
  59.724.552,34 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období a předložit starostce
  města k podpisu protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.

  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. navrhuje dohodovací řízení v rámci koalice.

  20:21 Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. navrhuje přestávku.

  20:21 Mgr. Terezie Jenisová přerušuje jednání ZM. Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 5

  20:35 Pokračování jednání ZM.

  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. stahuje protinávrh.

  Mgr. Terezie Jenisová navrhuje znění usnesení:
  Usnesení ZM č. 55/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  předložené podklady k posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.03.2014.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Nákup vodovodu Gigant do vlastnictví města Třeboně - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  Nákup vodovodu Gigant Třeboň do vlastnictví města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnese...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  Nákup vodovodu Gigant Třeboň do vlastnictví města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 61/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) nákup vrtu TH-4 umístěného na pozemku p. č. KN 452/3 v k. ú. Břilice včetně čerpadla vody,
  b) nákup vrtu HV-2 umístěného na pozemku p. č. KN 447/6 v k. ú. Břillice včetně čerpadla vody,
  c) nákup vedení vodovodního potrubí z vrtů uvedených pod body a/ a b/ do budov bez čp. stojících na p. č.
  KN st. 252/1, p. č. KN st. 252/2 a p. č. KN st. 421/2 (budovy úpravny vody a vodárny),
  d) nákup vedení vodovodního potrubí z úpravny vody a vodárny vedoucí na sídliště Gigant včetně šachty,
  a to se všemi součástmi a příslušenstvím,
  od společnosti R.A.B., spol. s r.o., IČ 45022291 (Dukelská 134, Třeboň), zast. insolvenčním správcem
  JUDr. Ing. Miroslavem Kořenářem. Kupní cena je stanovena dle zápisu z jednání věřitelného výboru
  společnosti R.A.B., spol. s r.o. ze dne 28.02.2014 ve výši 1,00 Kč a bude zaplacena na účet prodávajícího
  do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené s nákupem. Sepsání kupní
  smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právních služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav K...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal – na radě města dne 19.02.2014 byly schváleny motivační ukazatele Lázní Aurora
  a Bertiných lázní. Požaduje informaci, jaká byla kritéria pro motivační ukazatele. Kolik se přihlásilo firem na
  stavbu areálu TS? Jak vysoká byla ztráta z provozu ledové plochy zimního stadionu? Dotaz týkající se
  nákupu vozidla pro Městskou policii.
  Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz – na dotazy Ing. Jaroslava Kubala bude odpovězeno písemně.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dopisu pro pana Janíčka z 29. ledna, na který dosud nedostal odpověď.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověď byla zaslána písemně v den, kdy byl doručen panem Vladimírem
  Janíčkem do kanceláře starosty.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – připomínka k příliš stručným zápisům RM. Dotaz bude vznesen na odbor
  kontroly a dozoru veřejné správy Ministerstva vnitra.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení rady města (15.01., 29.01., 13.02., 19.02., 26.02.) a zastupitelstva města (27.01.,
  26.02.).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 27.01.2014, která
  byla zaslána dne 24.02.2014.

  17:19 Makovička – příchod – počet 21

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m² v k. ú. Třeboň + přijetí daru, případ - výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m2
  v k. ú. Třeboň + přijetí daru –
  případ výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova.
  Předkladatel: In...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m2
  v k. ú. Třeboň + přijetí daru –
  případ výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Jitka
  Filípková, Ing. Pavel Hajna, Vladimír Janíček, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa,
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Houdek
  - odchody a příchody: 17:34 Doležal – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 29/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň o výměře cca 240 m2
  za cenu
  2.500,00 Kč/m2
  pro účely výstavby odbočovacího pruhu silnice I/24 vč. odvodnění, vlastníku pozemku p. č.
  KN 1705/1 v k. ú. Třeboň a každému dalšímu vlastníku pozemku (v koordinačním situačním výkresu
  označeno jako „SO 4“).
  II. neschvaluje
  přijetí nabídky darů nemovitostí – pojízdného chodníku a chodníku pro pěší (zpevněné plochy
  z ul. Táboritská) na pozemcích p. č. KN 1695/155 a p. č. KN 1705/1 v k. ú. Třeboň, (v koordinačním
  situačním výkresu označeno jako „SO 1.1“ a „SO 1.2“) a chodníku z cyklostezky (z ul. Jiráskova) na
  pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň (v koordinačním situačním výkresu označeno jako „SO 2“) od
  společnosti RENT Group, s. r. o. (Nerudova 957/7, Chomutov).
  III. schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a spol. RENT Group, s. r. o. (Nerudova
  957/7, Chomutov) na darování staveb přechodu pro chodce s dělícím ostrůvkem (v koordinačním situačním
  výkresu označeno jako „SO 3“) a na darování 2 kompletních osvětlovacích bodů vč. kabelového vedení
  veřejného osvětlení umístěného na pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň. K uzavření darovací smlouvy
  vč. předání předmětu daru dojde do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, nejpozději
  však do 31.12.2016.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Doplnění usnesení zm. č. 8/2014-30 - právo na vykoupení věcného břemene. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 10
  Doplnění usnesení ZM č. 8/2014-30 – právo na vykoupení věcného břemene.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Jitka...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 10
  Doplnění usnesení ZM č. 8/2014-30 – právo na vykoupení věcného břemene.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Jitka Filípková, JUDr. Jaromír Hájek, Ing. Jaroslav Kubal,
  PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 17:58 Houdek – odchod – počet 20
  17:59 Korda – příchod – počet 21
  18:01 Houdek – příchod – počet 22
  18:06 Kahounová – odchod – počet 21
  18:08 Houdek – odchod – počet 20
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 33/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  doplnění usnesení zastupitelstva města č. 8/2014-30 bod I., kdy se za třetí větu vkládá: „Povinný z věcného
  břemene (tj. budoucí vlastník pozemku v GP č. 633-153/2013 označeného jako p. č. KN 160/4) je povinen
  provádět na své náklady sečení zájmových pozemků v rozsahu vyznačeném v geom. plánu č. 633-153/2013
  minimálně 3x ročně. V případě nesplnění této povinnosti provede oprávněný sečení na své náklady, které
  budou následně povinnému přeúčtovány. Pokud by chtěl povinný vykoupit věcné břemeno, je povinen
  uhradit oprávněnému částku ve výši 145.200,00 Kč.“
  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 6
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

  Pozn.: Po zhlédnutí online záznamu bylo zjištěno, že hlasovalo 20 zastupitelů, z toho 17 pro a 3 se zdrželi.
  Výsledek hlasování OPRAVA:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Požadavek klubu zastupitelů ODS - změny v rozpočtu města na rok 2014 - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Rozpočtové opatření č. 130 – řízení likvidity.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh na schválení rozpočtu u položek
  krátkodob...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Rozpočtové opatření č. 130 – řízení likvidity.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh na schválení rozpočtu u položek
  krátkodobého financování z tuzemska takto:
  - zařazení položky financování 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce 13.500.000,00 Kč,
  - zařazení položky financování 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce -13.500.000,00 Kč.
  Popis situace: Na těchto položkách jsou v průběhu roku účtovány převody finančních prostředků mezi
  vlastními bankovními účty zřízenými u ČSOB, a.s., z důvodu zhodnocování volných finančních zdrojů na
  spořicím účtu TOP. Jelikož výše těchto převodů se vyhodnocuje v závislosti na konkrétní situaci v řízení
  krátkodobé likvidity až do samotného závěru roku, je nyní předkládán návrh rozpočtového opatření na
  rozpočtové pokrytí konečné výše převodů. Tyto obraty jsou rozpočtově neutrální a nemají žádný vliv na
  saldo rozpočtu.
  Rada města přijala v této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č. 10/2014-100 – 15.01.2014
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  rozpočtové opatření č. 130, které spočívá v doplnění rozpočtu u položek krátkodobého financování
  z tuzemska takto:
  - zařazení položky financování 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce 13.500.000,00 Kč,
  - zařazení položky financování 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce -13.500.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit návrh rozpočtového opatření na jednání ZM dne 27.01.2014.
  Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 2/2014-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 130, které spočívá v doplnění rozpočtu u položek krátkodobého financování
  z tuzemska takto:
  - zařazení položky financování 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce 13.500.000,00 Kč,
  - zařazení položky financování 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce -13.500.000,00 Kč. Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 4
  Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po
  RO
  Financování (tis. Kč):
  130. 0 0 0 0 8117 0,0 0,0 +13 500,00 +13 500,00
  0 0 0 0 8118 0,0 0,0 -13 500,00 -13 500,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 2 - úpravy schváleného rozpočtu - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Rozpočtové opatření č. 2 – úpravy schváleného rozpočtu.
  Důvodová zpráva:
  - odbor finanční a majetkový předkládá radě města k projednání návrh rozpočtového opatření č....

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Rozpočtové opatření č. 2 – úpravy schváleného rozpočtu.
  Důvodová zpráva:
  - odbor finanční a majetkový předkládá radě města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2, které
  spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace - JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče-ÚP ČR-(ost. neinv. tr. obyv.),
  § 4399, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy MK Branná, § 2212, ORJ 0750, ORG 9750000223, UZ 0
  o částku 700.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO-Lidická ul., § 2212,
  ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 2.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0
  o částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Břilice - chodník - ul. Ke Školce, § 2219, ORJ 0750, ORG XXXX,
  UZ 0 o částku 900.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč, Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 6
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX, UZ
  0 o částku 7.400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč,
  Popis situace: Po ukončení operací roku 2013 je do rozpočtu na rok 2014 zapojován kladný rozdíl zůstatků
  dosažený na bankovních účtech oproti částce zapojené do schváleného rozpočtu, který je použit:
   k převedení nevyčerpané částky státního příspěvku na výkon pěstounské péče od ÚP ČR
  z minulého roku ve výši 285.894,00 Kč – prostředky, které v předchozím roce nebyly dočerpány,
  budou použity v letošním roce,
   ke snížení příjmové položky prodej pozemků o 1.260.000,00 Kč – ve schváleném rozpočtu na rok
  2014 bylo počítáno mimo jiné s prodejem parcely č. 2 v ZTV K Břilicům ve výši 1.260 tis. Kč. Na
  prodej uvedené parcely byla uzavřena smlouva v roce 2013 s termínem úhrady kupní ceny
  v letošním roce. Kupující uhradil kupní cenu již v roce 2013. Z toho důvodu OFM navrhuje snížení
  uvedené položky o prodej, který se už v letošním roce nemůže uskutečnit.
   k navýšení rozpočtu u položky „Opravy MK Branná“ o 700.000,00 Kč,
   k navýšení rozpočtu u investičních akcí „Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO-Lidická ul.“
  (nová položka) o 2.922.000,00 Kč, Břilice - chodník - ul. Ke Školce o 900.000,00 Kč (nová položka),
  „ZTV K Břilicům“ o 980.000,00 Kč a „Sportovní areál – tribuna, travnatá plocha“ o 3.000.000,00 tis.
  Kč (oboje dokončení akcí z roku 2013 – komentář viz níže)
   k navýšení položky investic do Bertiných lázní o 7.400.000,00 Kč,
   k pokrytí finančního vypořádání s JčK a ostatními poskytovateli dotací ve výši 105.126,00 Kč
   současně jsou upravovány vztahy k rozpočtu JčK, tak jak byl mezitím schválen, o příspěvek na
  zajištění regionálních funkcí knihoven ve výši 242.000,00 Kč.
  „Třeboň, ZTV K Břilicům“ – 2. etapa
  Dopisem ze dne 30.10.2013 oznámil městu Třeboň provozovatel distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s.
  změnu termínu pro zajištění rezervovaného příkonu z původního termínu 16.10.2013 na termín 31.05.2014.
  Odvolával se na skutečnost, že nezískal územní souhlas v termínu dle čl. II. Smlouvy o připojení tj. do
  28.02.2013, což je dle této smlouvy důvodem k posunutí termínu připojení k distribuční soustavě. Z tohoto
  důvodu nebylo možné dokončit plochy, do kterých měly být kabely uloženy. Odbor rozvoje a investic proto
  předložil radě města k projednání dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Třeboň, ZTV K Břilicům“ – 2.
  etapa. Dodatek řešil posunutí termínu úplného dokončení díla z původního termínu do 30.11.2013 na termín
  v souladu s termínem provozovatele distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., tj. do 31.05.2014. Dále řešil
  méněpráce a vícepráce nutné k dokončení díla Třeboň, ZTV „K Břilicům“ – 2. etapa“ o rozpočtových
  nákladech - navýšení ceny díla o 296.651,72 Kč bez DPH tj. 358.949,00Kč vč. DPH na částku 9.163.633,00
  Kč s předpokladem úhrady těchto nákladů v roce 2014 z nevyčerpaných položek rozpočtu 2013. Tento
  dodatek byl radou města schválen Usnesením RM č. 917/2013-97 ze dne 04.12.2013. Z celkové částky
  upraveného rozpočtu roku 2013 9.058.700,00 Kč (částka bez navýšení dle dodatku č. 2) byla vyčerpána
  částka 8.303.493,29 Kč. Nedočerpáno zůstalo 755.206,71 Kč. Do rozpočtu roku 2014 je na dokončení akce
  potřeba zahrnout částku 980.000,00 Kč.
  Sportovní areál – tribuna, travnatá plocha
  Realizace akce Sportovní areál Třeboň probíhá v letech 2013/2014. V rozpočtu města na rok 2013 byla na
  výstavbu sportovního areálu schválena částka 20.000.000,00 Kč. Předpokládaným termínem zahájení
  stavebních prací byl březen roku 2013. Z důvodu zpoždění dokončení výběru zhotovitele, které bylo
  zapříčiněno podáním podnětu jedním z uchazečů na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebylo možné
  dodržet původně plánovaný termín zahájení. Změna termínů realizace byla upravena v Dodatku č. 1 ke
  smlouvě o dílo a schválena Usnesením RM č. 255/2013-76 ze dne 10.04.2013. S ohledem na posun termínu
  zahájení výstavby byla v rozpočtu města snížena položka na krytí nákladů výstavby sportovního areálu
  v roce 2013 z částky 20.000.000,00 Kč na částku 17.500.000,00 Kč. V říjnu roku 2013 došlo ke zpoždění
  výstavby tribuny z důvodu problémů se založením základů tribuny a neuskutečnila se plánovaná montáž
  umělého osvětlení fotbalových hřišť z důvodu selhání dodávky stožárů z Anglie. Z těchto důvodů byly v roce
  2013 provedeny práce v celkové částce 14.501.037,66 Kč. Navrhujeme proto v rozpočtu na rok 2014
  navýšení investiční položky Sportovní areál – tribuna, travnatá plocha o částku 3.000.000,00 Kč na částku
  18.000.000,00 Kč. Tato částka bude použita na úhradu plnění z uzavřených smluvních vztahů se
  zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavby a na zajištění nutného navýšení příkonu elektrické
  energie pro provoz sportovního areálu. I přes tyto problémy byl splněn hlavní cíl výstavby sportovního areálu
  v roce 2013, a to osetí a vzrůst trávníků, který byl důležitý pro zahájení provozu sportovního areálu v létě
  2014.
  Rada města přijala na svém jednání dne 15.01.2014 v této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č. 13/2014-100
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  provedení rozpočtového opatření č. 2, které spočívá v: Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 7
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace - JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče-ÚP ČR-(ost. neinv. tr. obyv.),
  § 4399, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy MK Branná, § 2212, ORJ 0750, ORG 9750000223, UZ 0
  o částku 700.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO-Lidická ul., § 2212,
  ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 2.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0
  o částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Břilice - chodník - ul. Ke Školce, § 2219, ORJ 0750, ORG XXXX,
  UZ 0 o částku 900.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX, UZ
  0 o částku 7.400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG 9850000000,
  UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč.
  Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty DPH není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek, Ing. Jaroslav Kubal, pan Vladimír Janíček, pan Zdeněk Mráz
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – nebude hlasovat, požaduje nezávislého ekonoma.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jan Ďoubal
  - odchody a příchody: 18:19 Kahounová – příchod – počet 23
  18:49 Elexhauser – odchod – počet 22

  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 2, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace - JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče - ÚP ČR - (ost. neinv. tr.
  obyv.), § 4399, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0
  o částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce domu Štěpánka Netolického, čp. 89/I, § 3322, ORJ
  0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 5.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX, UZ
  0 o částku 6.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč, Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 8
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  2. 744 XXX 0900 0 4122 0,000 0,000 +242,000 242,000
  0 0 0800 3639 3111 3007,600 3007,600 -1260,000 1747,600
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  2. 744 9900000XXX 900 3314 5336 0 0,000 +242,000 242,000
  13010 9100000000 100 4399 5XXX 0 0,000 +285,894 285,894
  0 219000300 750 2219 6121 0 0,000 +980,000 980,000
  0 XXXX 750 3322 6121 0 0,000 +5000,000 5000,000
  0 6091000000 750 3412 6121 15000 15000,000 +3000,000 18000,000
  0 230000000 750 3526 6121 1000 1000,000 +6922,000 7922,000
  XXXXX XXXXXXXXX 0XXX 6402 5366 0 0,000 +105,126 105,126
  Financování (tis. Kč):
  2. 0 9850000000 0800 0 8115 6586,58 6586,580 +17553,020 24139,600
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému plnit usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 5 Proti: 8 Zdrželi se: 9
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  18:52 Ďoubal – odchod – počet 21

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 2, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace - JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče - ÚP ČR - (ost. neinv. tr.
  obyv.), § 4399, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy MK Branná, § 2212, ORJ 0750, ORG 9750000223, UZ 0
  o částku 700.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO-Lidická ul., § 2212,
  ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 2.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0 o
  částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Břilice - chodník - ul. Ke Školce, § 2219, ORJ 0750, ORG XXXX,
  UZ 0 o částku 900.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX, UZ
  0 o částku 7.400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč, Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 9

  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  2. 744 XXX 0900 0 4122 0,000 0,000 +242,000 242,000
  0 0 0800 3639 3111 3007,600 3007,600 -1260,000 1747,600
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  2. 744 9900000XXX 900 3314 5336 0 0,000 242,000 242,000
  13010 9100000000 100 4399 5XXX 0 0,000 285,894 285,894
  0 9750000223 750 2212 5171 300 300,000 700,000 1000,000
  0 XXXX 750 2212 6121 0 0,000 2922,000 2922,000
  0 219000300 750 2219 6121 0 0,000 980,000 980,000
  0 XXXX 750 2219 6121 0 0,000 900,000 900,000
  0 6091000000 750 3412 6121 15000 15000,000 3000,000 18000,000
  0 230000000 750 3526 6121 1000 1000,000 7400,000 8400,000
  XXXXX XXXXXXXXX 0XXX 6402 5366 0 0,000 105,126 105,126
  Financování (tis. Kč):
  2. 0 9850000000 0800 0 8115 6586,58 6586,580 +17553,020 24139,600
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému plnit usnesení.
  18:54 Elexhauser – příchod – počet 22
  Výsledek hlasování:
  Pro: 8 Proti: 4 Zdrželi se: 9 Nehlasoval: 1
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  18:55 Ďoubal – příchod – počet 23

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Poskytnutí finančního příspěvku na Třeboňskou lázeňskou televizi - uzavření smlouvy - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Poskytnutí finančního příspěvku na Třeboňskou lázeňskou televizi + uzavření smlouvy.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 39/...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Poskytnutí finančního příspěvku na Třeboňskou lázeňskou televizi + uzavření smlouvy.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 39/2014-100 ze dne 15.01.2014 k projednání
  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 520.000,00 Kč společnosti Lázně Aurora, s.r.o., za účelem podpory pokrytí
  nákladů souvisejících s výrobou a šířením televizního signálu informačního městského a lázeňského televizního
  programu – Třeboňské lázeňské televize (dále jen TLTV) v kalendářním roce 2014 a zároveň uzavření smlouvy o
  poskytnutí výše uvedeného příspěvku mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora, s.r.o. Třeboňská lázeňská
  televize (dále jen TLTV) vysílá svůj program na kanálu č. 54 na území Třeboňska a na kanálu č. 29 na území
  Českých Budějovic. Vysílání bylo zahájeno v září roku 2013 a do 31.10.2013 se jednalo o zkušební provoz.
  Programovou náplň TLTV tvoří informace, zpravodajství, kulturní pozvánky a záznamy ze zajímavých kulturních,
  společenských a sportovních akcí města a lázní. Výrobu a šíření televizního signálu TLTV zajišťuje pro Lázně
  Aurora, s.r.o., na základě uzavřených smluv společnost Jihočeská telekomunikační, s.r.o. (Smlouva o výrobě
  informačního městského a lázeňského televizního programu a Smlouva o šíření televizního signálu městského a
  lázeňského televizního programu). Finanční příspěvek města Třeboně v navrhované výši 520.000,00 Kč pokryje
  1/3 celkových ročních nákladů na výrobu a šíření signálu TLTV. Jednou třetinou se budou na pokrytí nákladů
  podílet Lázně Aurora, s.r.o., a jednou třetinou Bertiny lázně Třeboň, s.r.o.
  Rada města přijala dne 15.01.2014 v této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č. 39/2014-100
  Rada města Třeboně v působnosti valné hromady společnosti Lázně Aurora, s.r.o.
  I. schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o šíření televizního signálu městského a lázeňského televizního programu
  uzavřené dne 02.08.2013 mezi společností Lázně Aurora, s.r.o., a společností Jihočeská telekomunikační,
  s.r.o., se sídlem Políkno 57, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ:243 11 243.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 520.000,00 Kč společnosti Lázně Aurora, s.r.o., za účelem podpory
  pokrytí nákladů souvisejících s výrobou a šířením televizního signálu informačního městského a lázeňského
  televizního programu (Třeboňské lázeňské televize) v kalendářním roce 2014.
  III. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 10
  uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora, s.r.o.,
  se sídlem Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň, IČ: 25179896, jejímž předmětem je poskytnutí finančního
  příspěvku ve výši 520.000,00 Kč za účelem podpory pokrytí nákladů souvisejících s výrobou a šířením
  televizního signálu informačního městského a lázeňského televizního programu (Třeboňské lázeňské
  televize) v kalendářním roce 2014.
  IV. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 3, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 120.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5213 Příspěvek na Třeboňskou lázeňskou televizi, § 3341, ORJ 0780,
  ORG 9780000000, UZ 0 o částku 120.000,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  3. 0 0 0800 3639 3111 3007,60 1747,600 +120,00 1867,60
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  3. 0 9780000000 0780 3341 5213 400,00 400,00 +120,00 520,00

  V. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 27.01.2014.
  Tento předkládaný návrh: je v souladu s upraveným rozpočtem. Vztah předkládaného materiálu k dani
  z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Houdek, pan Zdeněk Mráz, Mgr. Jitka Bednářová, Ing.
  Jaroslav Kubal, Ing. Milan Hlásek
  - odchody a příchody: 18:55 Kahounová – odchod – počet 22
  18:57 Kahounová – příchod – počet 23
  - požadavky: Jan Váňa žádá podání informací o tom, kolik bude stát jedna premiérová minuta, kolik
  premiérových minut se bude zpracovávat za určitý úsek za týden, za měsíc, kdy se to bude reprízovat,
  vysílací schéma.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 5/2014-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 520.000,00 Kč společnosti Lázně Aurora, s.r.o., za účelem podpory
  pokrytí nákladů souvisejících s výrobou a šířením televizního signálu informačního městského a lázeňského
  televizního programu (Třeboňské lázeňské televize) v kalendářním roce 2014,
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora, s.r.o.,
  se sídlem Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň, IČ: 25179896, jejímž předmětem je poskytnutí finančního
  příspěvku ve výši 520.000,00 Kč za účelem podpory pokrytí nákladů souvisejících s výrobou a šířením
  televizního signálu informačního městského a lázeňského televizního programu (Třeboňské lázeňské
  televize) v kalendářním roce 2014,
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostovi k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Veřejné dražby - informace - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Veřejné dražby – informace.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 37/2014-100 ze dne 15.01.2014
  k projednání informaci o veřejn...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Veřejné dražby – informace.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 37/2014-100 ze dne 15.01.2014
  k projednání informaci o veřejných dražbách.
  Rada města svým Usnesením č. 37/2014-100 ze dne 15.01.2014:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Informaci o veřejné dražbě.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit informaci na jednání zastupitelstva města dne 27.01.2014.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Houdek, pan Josef Neužil
  - odchody a příchody: 19:37 Matuška – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o veřejné dražbě.

  k bodu 16
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2014 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání „Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2014
  z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň“. Na základě žádostí vlastníků (fyzických,
  právnických osob, církve a města Třeboň) nemovitých a movitých kulturních památek, odbor územního
  plánování a stavebního řádu MěÚ zpracoval seznam akcí pro dotaci na rok 2014 z Programu regenerace
  městské památkové rezervace Třeboň. Tento seznam včetně celkových rozpočtových nákladů na obnovu
  památek bude předložen Ministerstvu kultury ČR, které po posouzení přidělí v rámci svých možností
  celkovou finanční částku, která pak bude rozdělena na jednotlivé akce obnovy kulturní památky v Městské
  památkové rezervaci Třeboň. Všechny objekty jsou zapsány v seznamu kulturních památek. Pracovní
  skupina, zabývající se programem regenerace, tento seznam akcí dne 05.11.2013 posoudila a doporučila
  k projednání RM a ZM. Odbor územního plánování a stavebního řádu předkládá k projednání a schválení
  návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2014 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň.
  Rada města na svém jednání dne 15.01.2014 přijala toto usnesení:
  Usnesení RM č. 33/2014-100
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  „Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2014 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň“.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne
  27.01.2014.
  Diskuse:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 13/2014-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2014 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň
  dle návrhu.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit další zpracování podkladů pro dotaci v roce 2014. Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 21
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Informace o protokolu z kontroly výkonu samostatné působnosti provedené odborem kontroly veřejné správy ministerstva vnitra u města Třeboň - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni – přijetí dotace
  z ROP Jihozápad.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstv...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni – přijetí dotace
  z ROP Jihozápad.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města podklad ve věci dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování
  kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni". Město Třeboň podalo
  18.07.2013 na základě Usnesení RM č. 467/2013-81 a následně na základě Usnesení ZM č. 71/2013-26
  žádost o poskytnutí podpory na výše uvedený projekt.
  Usnesení RM č. 467/2013-81:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě
  Štěpánka Netolického v Třeboni“,
  b) realizaci projektu „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni“
  předkládaného do 25. výzvy ROP,
  c) zajištění financování projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými výdaji ve výši do
  26.542.763,00 Kč.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne
  24.06.2013.
  Usnesení ZM č. 71/2013-26:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě
  Štěpánka Netolického v Třeboni“,
  b) realizaci projektu „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni“
  předkládaného do 25. výzvy ROP,
  c) zajištění financování projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými výdaji ve výši do
  26.542.763,00 Kč.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajištění potřebných dokumentů.
  Následně byl projekt Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad schválen k poskytnutí dotace
  z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. Oznámení o schválení
  projektu k financování město Třeboň obdrželo 19.12.2013.
  Indikátorem projektu bylo:
  - počet zrekonstruovaných památkových objektů – 1,00 ks
  - počet pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů – 1,00 ks
  Harmonogram projektu byl nastaven tak, že od 01.01.2014 měla být zahájena fyzická realizace projektu.
  Ukončení fyzické realizace projektu bylo stanoveno na 31.08.2014. Datum ukončení projektu s podáním
  žádosti o platbu bylo stanoveno na 20.09.2014. S ohledem na to, že s fyzickou realizací projektu (výběr
  dodavatele stavby) nebylo započato z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu roku 2014, je
  tento harmonogram dnes nereálný. S ohledem na současný vývoj výběrových řízení je předpoklad, že
  výběrové řízení na dodavatele stavby bude trvat cca 3 měsíce. V případě realizace projektu bude zapotřebí
  projednat s ROP Jihozápad změnu projektu spočívající ve změně termínu fyzické realizace projektu. Do
  22.01.2014 bude nutno předložit přílohy předkládané před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí
  dotace. S ohledem na to, že jednání zastupitelstva města, které by mohlo rozhodnout o přijetí/nepřijetí
  dotace, se koná 27.01.2014 a termín pro předání příloh je do 22.01.2014, byly přílohy ve výše uvedeném
  termínu doloženy a z toho důvodu zároveň předkládáme radním města dvě varianty usnesení. V termínu do
  12.02.2014 bude městu Třeboň po předložení příloh před podpisem Smlouvy zaslán ke schválení návrh
  Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Do 19.02.2014 očekává ROP Jihozápad vyjádření ke Smlouvě
  včetně schválení radou/zastupitelstvem města. Předpoklad podpisu Smlouvy v případě doložení všech
  potřebných dokumentů je 26.02.2014 a nebo dle dohody mezi městem a ROP Jihozápad.
  Rada města svým Usnesením č. 5/2014-99 ze dne 07.01.2014 nedoporučuje Zastupitelstvu města Třeboně
  schválit přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě
  Štěpánka Netolického v Třeboni".
  Usnesení RM č. 5/2014-99:
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka
  Netolického v Třeboni". Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 22
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne
  27.01.2014.
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Houdek, Ing. Jan Ďoubal, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh.
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka
  Netolického v Třeboni" s podmínkou posunutí termínu realizace do 31.03.2015 s financováním 5.000.000,00
  Kč v roce 2014 a zbývajících nákladů v roce 2015 a to z důvodu nezajištěných finančních prostředků
  v rozpočtu roku 2014.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 4 Proti: 7 Zdrželi se: 12
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka
  Netolického v Třeboni" z důvodu nedostatečného finančního krytí z vlastních zdrojů žadatele.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 4 (Houdek, Matuška, Florianová, Louvar) Zdrželi se: 10
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka A. Kahounová - město nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.

  Datum: 27. 1. 2014

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – město od roku 2011 nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.
  Mgr. Tom...

  Celý text (zobrazeno 32 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – město od roku 2011 nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.
  Mgr. Tomáš Veselý, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, pan
  Vladimír Janíček, pan Zdeněk Mráz, pan Jan Makovička, Ing. Milan Hlásek
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz na volné poukazy na lázeňský pobyt pro fotbalové hráče Sparty.
  Mgr. Jitka Bednářová
  Ing. Milan Hlásek – požaduje informace o poukazech pro hráče Sparty.
  pan Bohumil Matuška

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz J. Kubal - jak se to má s poukazy na pobyt pro hráče fotbalové Sparty?

  Datum: 27. 1. 2014

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – město od roku 2011 nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.
  Mgr. Tom...

  Celý text (zobrazeno 32 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – město od roku 2011 nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.
  Mgr. Tomáš Veselý, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, pan
  Vladimír Janíček, pan Zdeněk Mráz, pan Jan Makovička, Ing. Milan Hlásek
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz na volné poukazy na lázeňský pobyt pro fotbalové hráče Sparty.
  Mgr. Jitka Bednářová
  Ing. Milan Hlásek – požaduje informace o poukazech pro hráče Sparty.
  pan Bohumil Matuška

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz J. Kubal - nešlo by dodělat pročištění příkopu?

  Datum: 27. 1. 2014

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – město od roku 2011 nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.
  Mgr. Tom...

  Celý text (zobrazeno 32 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – město od roku 2011 nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.
  Mgr. Tomáš Veselý, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, pan
  Vladimír Janíček, pan Zdeněk Mráz, pan Jan Makovička, Ing. Milan Hlásek
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz na volné poukazy na lázeňský pobyt pro fotbalové hráče Sparty.
  Mgr. Jitka Bednářová
  Ing. Milan Hlásek – požaduje informace o poukazech pro hráče Sparty.
  pan Bohumil Matuška

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz J. Kubal - kdo rozhodl o příspěvku na box technických služeb?

  Datum: 27. 1. 2014

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – město od roku 2011 nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.
  Mgr. Tom...

  Celý text (zobrazeno 32 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – město od roku 2011 nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.
  Mgr. Tomáš Veselý, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, pan
  Vladimír Janíček, pan Zdeněk Mráz, pan Jan Makovička, Ing. Milan Hlásek
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz na volné poukazy na lázeňský pobyt pro fotbalové hráče Sparty.
  Mgr. Jitka Bednářová
  Ing. Milan Hlásek – požaduje informace o poukazech pro hráče Sparty.
  pan Bohumil Matuška

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 - 2016. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 899/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k pr...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 899/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016. Na základě novely č. 557/2004 Sb.
  zákona č. 250/2000 Sb., mají obce povinnost sestavovat rozpočtový výhled na 2 až 5 let následujících po
  roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled by měl být aktualizován, pokud dojde
  k významným změnám, které mají na již sestavený rozpočtový výhled zásadní vliv. Předkládaný návrh
  rozpočtového výhledu obsahuje informace o plánovaných příjmech, výdajích a financování rozčleněné podle
  druhového třídění rozpočtové skladby. Položky výhledu na rok 2014 jsou v souladu s navrhovaným
  rozpočtem na rok 2014. Rozpočtový výhled dále obsahuje informace o splácení všech dlouhodobých úvěrů
  a půjček. Jedná se o splátky jistin úvěrů od ČS a.s. z roku 2004 a z roku 2006, dále splátky jistiny úvěru od
  ČSOB a.s. čerpaného v roce 2012 a splátky půjčky od SFŽP poskytnuté za účelem vrácení dotace na ČOV
  Třeboň (uvedenou půjčku bude město Třeboň splácet v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši
  1.710.245,00 Kč od roku 2015 po dobu 10 let, a to v případě, že nedojde k předčasnému splacení půjčky).
  Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době platný rozpočtový výhled byl radou města schválen na období
  2013 – 2015, je potřeba schválit rozpočtový výhled minimálně na období do roku 2016. Předkládaný
  rozpočtový výhled předpokládá plnění příjmové části rozpočtu v roce 2015 ve výši 237.938,79 tis. Kč
  a čerpání běžných výdajů ve výši 173.704,00 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši 50.145,00 tis. Kč. Přičemž
  predikce položek běžných výdajů vychází z nastavení výše těchto položek v návrhu rozpočtu pro rok 2014.
  Jednotlivé akce zapojené do kapitálových výdajů vycházejí z dlouhodobé potřebnosti jejich realizace.
  Celková výše výdajů v předkládaném rozpočtovém výhledu pro rok 2015 činí 223.849,00 tis. Kč. Saldo
  rozpočtu (příjmy – výdaje) činí 14.089,79 tis. Kč. Při zohlednění nutného financování (splátky výše
  uvedených jistin) v celkové výši -11.640,98 tis. Kč zůstává k použití pro roční sestavení rozpočtu města pro
  rok 2015 částka 2.448,81 tis. Kč. V roce 2016 jsou v předkládaném rozpočtovém výhledu nastaveny příjmy
  a běžné výdaje dle předchozího období. V kapitálových výdajích je zařazen pouze pravidelný příspěvek
  Svazku obcí regionu Třeboňsko ve výši 1.745,00 Kč. K použití pro roční sestavení rozpočtu města pro rok
  2016 zbývá tedy částka 54.883,81 tis. Kč. I když z ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
  pravidlech, v platném znění přímo nevyplývá, že by rozpočtový výhled měl být schválen zastupitelstvem
  města, je doporučováno jeho schválení právě zastupitelstvem s odvoláním na skutečnost, že zastupitelstvo
  schvaluje roční rozpočet a v ustanoveních k rozpočtu je podmínkou, že rozpočet má vycházet
  z rozpočtového výhledu. Schválením rozpočtového výhledu je vlastně zavázáno zastupitelstvo k zohlednění
  dlouhodobých závazků do rozpočtů budoucích období.
  Rada města přijala v této věci na svém jednání dne 04.12.2013 následující usnesení:
  Usnesení RM č. 899/2013-97:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva dne 16.12.2013.
  Tento předkládaný návrh: nemá dopad na schválený/upravený rozpočet. Vztah předkládaného materiálu
  k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 10
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek – tento rozpočtový výhled nepodpoří z toho důvodu, že není v souladu s jeho představami
  a s tím, co vždy na pozici starosty hájil. Finanční prostředky, které vydělají lázně, by se měly vracet zpět do
  lázní, což se neděje. Druhou záležitostí je, aby se koncepčně financovaly záležitosti, které již byly nějakým
  způsobem rozpracovány. V rozpočtovém výhledu 2014 – 2016 se objevují i Technické služby, s jejichž
  investicí se nemůže ztotožnit, protože je na úkor i investic lázeňských.
  PaedDr. Jan Váňa – shledává nedostatky v rozpočtovém výhledu, měly by se plánovat investice i do roku
  2016, rozpočtový výhled také nepodpoří, materiál není dobře zpracován.
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz na areál TS, stezku Stará a Nová Hlína, tenisové zařízení.
  pan Zdeněk Mráz – rozpočtový výhled nemusí být v budoucnu vždy úplně plněn. Informoval o tom, že
  plánované investice do Bertiných lázní musí řádně připravené. Částka 10 mil. Kč je základní finanční
  částkou. Předpokládá, že dalších 30 – 40 mil. Kč v roce 2015 budou brány z úvěru v novém volebním
  období, stejně jako tomu bylo na Auroře. Podotkl, že nechceme zadlužovat město.
  paní Anna Kahounová – pro tento návrh, který nemusí schvalovat zastupitelstvo, hlasovat nebude.
  Ing. Marie Košinová – nedalo by se to vzít jen na vědomí?
  Ing. Jiří Houdek – rozpočtový výhled by se měl schválit nebo neschválit také proto, aby to byl signál pro
  odbory, aby připravovaly akce na rok 2015, 2016. Celý rozpočtový výhled a zejména rok 2014 je v rozporu
  s koaliční smlouvou, která byla v roce 2010 uzavřena. Uzavřeli jsme si ji sami, nikdo nám do toho
  nezasahoval. Dnes se bohužel dostáváme do rozporu, zejména v oblasti Technických služeb, protože nikde
  v koaliční smlouvě není napsáno, že postavíme TS, že do nich budeme významně investovat, je tam pouze
  sběrový dvůr, nikde také není napsáno, že se budeme snažit vyklidit pozemky pod hrází rybníka Svět za
  účelem následného zhodnocení v dalších letech a v dalším volebním období. Je tam napsáno, že budeme
  využívat dotační prostředky. Tento výhled, ani rozpočet tak, jak je navržen a schválen RM, nemůže podpořit.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – informoval o tom, že legislativa přesně neurčuje, kdo má rozpočtový výhled
  schvalovat. Z ministerstva vnitra jsme dostali 2 výklady. Jeden výklad je ten, že rozpočtový výhled je pouze
  pomocný nástroj a proto ho stačí projednat pouze v radě města a více se rozpočtovým výhledem není nutné
  zabývat. Druhý výklad říká, že vzhledem k tomu, že rozpočet na příslušný rok schvaluje zastupitelstvo města
  jako nejvyšší orgán, bylo by dobré, aby rozpočtový výhled i ZM projednalo a schválilo. Jako RM jsme chtěli
  předejít výkladovým nejasnostem a proto jsme rozpočtový výhled předložili i na ZM.
  Ing. Jiří Houdek – rok 2014 a investice 1 mil. Kč a na druhé straně příjem 55 mil. Kč z lázní už nastiňuje to,
  co se i dále prodlužuje pro rok 2015 a to je jednoznačně tunelování lázní. Jestli lázně dávají ročně do
  rozpočtu 55 mil. Kč a v roce 2014 je na investice 1 mil. Kč a v roce 2015 je tam 10 mil. Kč, tak to nemohu
  jinak naznat. V koaliční smlouvě jsme jednoznačně řekli, že vydělané finanční prostředky z lázní budeme
  v nejvyšší míře vracet do lázní. To byla naše společná dohoda a my ji nerespektujeme a dáváme peníze
  úplně někam jinam. Investiční zadluženost lázní tady je, zejména Bertiných lázní a to, že se tam peníze
  nevrací, je podle mého názoru opravdu tunelování ve chvíli, kdy lázně naopak pro svůj rozvoj a pro svoji
  konkurenceschopnost investice potřebují. Považuji to za zcela nezodpovědné ve vztahu k rozpočtu 2014
  i toho výhledu roku 2015 a 2016.
  pan Zdeněk Mráz – jestliže jsme si vzali úvěr na rekonstrukci v Lázních Aurora, a řekli jsme, že do konce
  volebního období úvěr splatíme, tak tak činíme. My jsme si to slíbili, držíme slovo a říkáme ano, v roce 2014
  splatíme úvěr. Splátka úvěru v příštím roce je přibližně 47 mil. Kč. Takže my netunelujeme lázně, my
  splácíme v roce 2014 47 mil. Kč do lázní, které už dnes po rekonstrukci vydělávají peníze. Z tohoto důvodu
  je rozpočet přiškrcený, nechceme město zadlužovat. Finance, které jsme si půjčili, splatíme do konce
  volebního období.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  PaedDr. Jan Váňa – rozpočtový výhled byl zpracován velmi nedbale.
  Ing. Jiří Houdek, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jaroslav Kubal, pan Zdeněk Mráz

  - odchody a příchody: 17:36 Neužil – příchod – počet 24

  Zdeněk Mráz dává návrh na ukončení diskuze.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 147/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 11
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 3 (Houdek, Váňa, Florianová) Zdrželi se: 3 Nehlasovali: 4
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 903/2013-97 ze dne...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 903/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku p. č. KN 1897/155
  o výměře 94 m2
  v k. ú. Třeboň. Ten nabízí za pozemek částku 400,00 Kč/m2
  , tj. částku 37.600,00 Kč.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx koupil na základě obálkové soutěže sousední pozemek p. č. KN 1897/166 v k. ú.
  Třeboň za částku 1.665,00 Kč/m2
  za účelem výstavby rodinného domu. Tato částka byla „vysoutěžena“,
  když minimální nabídková cena byla stanovena ve výši 1.500,00 Kč/m2
  a skládala se z částky 400,00 Kč/m2
  -
  cena pozemku a z částky 1.100,00 Kč/m2
  – cena ZTV.
  Informace o pozemcích:
  Pozemky ve vlastnictví města:
  Pozemek p. č. KN Výměra v m
  2
  1897/155 94
  1897/156 271
  1897/157 25
  1897/150 155
  1897/152 153
  Celkem 604
  Pozemky ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx:
  Pozemky p.č. KN Výměra v m
  2

  1897/154 288
  1897/162 109
  1897/164 307 Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 20
  1897/69 320
  1897/149 110
  1897/146 246
  1897/147 157
  Celkem 1537
  Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá k prodeji připomínek. Odbor rozvoje a investic
  s prodejem nesouhlasí, městem vlastněný pozemek lze v budoucnu použít k pozemkovému vyrovnání
  s vlastníkem pozemků v uvedené lokalitě (xxxxxxxxxxxxxxxxx). Toto vyrovnání by umožnilo dotvořit tyto dvě
  dnes oddělené lokality výstavby ZTV do jednotné podoby dle původního záměru a tím i vytvořit předpoklad
  pro další rozšíření výstavby na pozemcích města za meliorační strouhou. Ing. Vaclík uvádí, že pozemek by
  asi bylo možné prodat, nicméně město by potom ztratilo zřejmě možnost smysluplného využití prodeje
  pozemku p. č. KN 1897/156 a 1897/157 v případě, že pan Hrnčíř by v budoucnu nespolupracoval na
  společném řešení. Pro budoucí jednání je pro město vhodnější, když xxxxxxxxxxxxxx bude mít z obou stran
  městský pozemek. Na základě vyjádření odboru rozvoje a investic a vyjádření Ing. Vaclíka se odbor finanční
  a majetkový přiklání k názoru neprodat pozemek p. č. KN 1897/155 do doby vyřešení majetkového
  vyrovnání se sousedním vlastníkem pozemků, xxxxxxxxxxxxxx.
  Rada města svým Usnesením č. 903/2013-97 ze dne 04.12.2013:
  Rada města Třeboně
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  záměr prodeje pozemku p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, pan Zdeněk Mráz, prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
  - odchody a příchody: 20:25 Kahounová – odchod – počet 21
  20:26 Kohout – odchod – počet 20
  20:28 Matuška – příchod – počet 21
  20:30 Kohout – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 152/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  záměr prodeje pozemku p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 3 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  "Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech" - žádost o poskytnutí podpory. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  k bodu 29
  „Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech“ –
  žádost o poskytnutí podpory.
  Důvodová zpráva:
  - rada města svým ...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 29
  „Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech“ –
  žádost o poskytnutí podpory.
  Důvodová zpráva:
  - rada města svým Usnesením č. 940/2013-97 ze dne 04.12.2013 doporučuje Zastupitelstvu města Třeboně
  schválit:
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 27. výzvy ROP Jihozápad na projekt „Modernizace
  vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech“.
  b) realizaci projektu „Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky
  ZŠ Na Sadech“ předkládaného v rámci 27. výzvy ROP Jihozápad.
  c) zajištění financování celého projektu z vlastních zdrojů Základní školy Třeboň, Na Sadech 375
  s celkovými výdaji ve výši do 502.510,00 Kč.
  Rada města předkládá zastupitelstvu města jako zřizovateli základní školy k projednání podání žádosti
  o poskytnutí podpory v rámci 27. výzvy ROP Jihozápad, prioritní osy 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí,
  Oblast podpory 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství na projekt
  „Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech“.
  ROP Jihozápad vyhlásil výzvu k předkládání žádostí týkající se prioritní osy 2 – Stabilizace a rozvoj měst
  a obcí, Oblast podpory 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství.
  Termín pro předkládání žádostí byl nejdříve stanoven na 01.11.2013, následně byl termín prodloužen na
  20.12.2013. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na
  500.000,00 Kč, maximální přípustná dotace na jeden projekt je stanovena na 10.000.000,00 Kč. Indikátorem
  pro oblast podpory 2.4 je: Počet nově pořízeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání. Výše podpory je
  stanovena na 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, 15 % je vlastní podíl žadatele. Celkové
  předpokládané náklady projektu jsou ve výši 502.510,00 Kč. Vyplácení prostředků z ROP Jihozápad probíhá
  až po jeho dokončení, proto je nutné celý projekt předfinancovat. Financování celého projektu si zajistí
  Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 z vlastních zdrojů (investiční fond). V případě předkládaného
  projektu by byla předpokládaná dotace 427.133,50 Kč, vlastní podíl žadatele by byl 75.376,50 Kč.
  Zaměření této výzvy je na obnovu objektů škol a školských zařízení, ale také zkvalitnění vybavení pro
  vzdělávání. V rámci této výzva je možno podporovat projekty zaměřené na pořízení a modernizaci vybavení
  škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky. Projekt spočívá v pořízení nového vybavení do
  učebny fyziky a chemie. Učebna fyziky a chemie byla již rekonstruována z vlastních prostředků města,
  nedošlo však na obnovu vybavení. V rámci tohoto projektu by se tato učebna kompletně dovybavila novými
  školními pomůckami, které napomůžou k modernizaci výuky a jejímu zkvalitnění. Další dílčí částí projektu je
  pořízení vybavení do učebny přírodopisu, které taktéž napomůžou k modernizaci výuky a jejímu zkvalitnění.
  V rámci projektu nebudou uplatňovány žádné finanční prostředky na stavební práce.
  Předpokládaný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách RRRSJ je duben 2014, předpokládaný
  termín podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace je 30.06.2014. Na základě výše uvedených
  termínů je předpoklad fyzické realizace projektu 01.07.2014 – 31.08.2014. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 50
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Houdek, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, Mgr.
  Marie Florianová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 166/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 27. výzvy ROP Jihozápad na projekt „Modernizace vybavení
  učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech“.
  b) realizaci projektu „Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ
  Na Sadech“ předkládaného v rámci 27. výzvy ROP Jihozápad.
  c) zajištění financování celého projektu z vlastních zdrojů Základní školy Třeboň, Na Sadech 375
  s celkovými výdaji ve výši do 502.510,00 Kč.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a Základní škole Třeboň, Na Sadech 375 zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 3 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č.83 - odvod a příspěvek ZŠ. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Rozpočtové opatření č. 83 – Odvod a příspěvek ZŠ.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení rady města č. 761/2013-93 k projednání ...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Rozpočtové opatření č. 83 – Odvod a příspěvek ZŠ.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení rady města č. 761/2013-93 k projednání
  návrh rozpočtového opatření č. 83, které spočívá v navýšení rozpočtových příjmů na položce 2122 ZŠ Na
  Sadech - odvod o částku 127.359,73 Kč a současně navýšení rozpočtových výdajů na položce 5331 ZŠ Na
  Sadech - příspěvek na úhradu pohledávky o částku 127.359,73 Kč. Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 5
  Popis situace: Usnesením č. 233/2013-75 ze dne 27.03.2013 rada města vzala na vědomí výsledek
  hospodaření zanikající příspěvkové organizace Školní jídelny Centrum Třeboň ke dni 28.02.2013, jehož
  celková ztráta byla ve výši 127.359,73 Kč. Zároveň rada města souhlasila s vypořádáním tohoto záporného
  výsledku hospodaření převodem na účet č. 348 rozvahy organizace – pohledávky za rozpočtem ÚSC.
  Zřizovatel na základě tohoto odvodu poskytne organizaci finanční příspěvek právě na úhradu pohledávky ve
  výši 127.359,73 Kč. Sama organizace nemůže investiční fond k tomuto účelu použít.
  Rada města přijala v této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č. 761/2013-93:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  uložení odvodu z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v souladu s § 28 odst. 6 písm. b) zákona
  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, u příspěvkové organizace Základní školy
  Třeboň, Na Sadech 375, ve výši 127.359,73 Kč
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  provedení rozpočtového opatření č. 83, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 2122 ZŠ Na Sadech - odvod, § 3113, ORJ 0100, ORG 0, UZ 0 o částku
  127.359,73 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5331 ZŠ Na Sadech - příspěvek na úhradu pohledávky, § 3113, ORJ
  0100, ORG 9100000312, UZ 0 o částku 127.359,73 Kč
  II. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí a odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtové opatření na
  jednání ZM dne 04.11.2013.
  Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – vznesl dotaz na činnost firmy Aramark.
  Ing. Jiří Houdek – smlouva s firmou Aramark je stále ještě v běhu.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. - kolik stojí činnost firmy Aramark měsíčně?
  Mgr. Terezie Jenisová – měsíční podpora je asi 53 tisíc Kč, kontrakt je sjednán na rok a půl.
  PaedDr. Jan Váňa – 53.000,00 Kč platí škola? Je na to výběrové řízení? Co ta firma dělá?
  Mgr. Terezie Jenisová – je to záležitost školy (podle směrnice veřejných zakázek), společnost Aramark dělá
  podporu ve všech možných tématech, v současné době je přítomna nutriční specialistka (dietní sestra
  z nemocnice na Bulovce, která připravuje jídelníčky pro děti).
  PaedDr. Jan Váňa – od září, co začal fungovat objednávkový systém pro děti, se úroveň stravování zlepšila.
  Není si jist, zda 53.000,00 Kč, které firma inkasuje, odpovídá hodnotě poradenství. Vznesl dotaz, zda je
  pravda, že fa Aramark zprostředkovává dodávky surovin do školní jídelny.
  Ing. Jaroslav Kubal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 112/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření č. 83, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 2122 ZŠ Na Sadech - odvod, § 3113, ORJ 0100, ORG 0, UZ 0 o částku
  127.359,73 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5331 ZŠ Na Sadech - příspěvek na úhradu pohledávky, § 3113, ORJ
  0100, ORG 9100000312, UZ 0 o částku 127.359,73 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  83. 0 0 0100 3113 2122 0,00 0,00 +127,36 127,36
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  83. 0 9100000312 0100 3113 5331 0,00 0,00 +127,36 127,36
  II. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí, odboru finančnímu a majetkovému a ředitelce ZŠ zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 5

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Zrušení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Zrušení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 779/2013-93 ze dne ...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Zrušení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 779/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání:
  1) informaci o podaných připomínkách k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ,
  2) zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013,
  3) zrušení záměru prodeje pozemků, příp. jejich částí, p. č. KN 1643/2, p. č. KN 1643/3, p. č. KN 1643/19,
  p. č. KN 1643/18, p. č. KN 1643/1, vše v k. ú. Břilice. Pozemky se nachází v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Na základě Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 byl ve dnech 18.09.2013 -
  15.10.2013 zveřejněn záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ. Prodej byl realizován
  formou obálkové metody, když minimální nabídková cena byla stanovena ve výši 1.600,00 Kč/m2
  . Částka se
  skládá z ceny za budovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00 Kč/m2
  vč. DPH a z minimální ceny za pozemek
  ve výši 400,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy
  kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne rozhodnutí ZM o prodeji pozemku. Pokud
  město Třeboň nevybuduje k zájmovým pozemkům infrastrukturu do 30.06.2015, má kupující právo odstoupit
  od kupní smlouvy. Dne 14.10.2013 (tj. v době zveřejnění) vznesli připomínku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků
  v lokalitě ZTV Břilice západ (viz příloha podkladového materiálu).
  K připomínkám dotčené odbory MěÚ uvádějí:
  Odbor územního plánování a st. řádu uvádí: Na dopravní a technickou infrastrukturu (komunikace,
  inženýrské sítě) je pro danou lokalitu vedeno u stavebního úřadu územní řízení o umístění stavby. Územní
  řízení tedy není vedeno na parcelaci (dělení pozemků), ale pouze na stavby, jak je výše uvedeno. K věci se
  doplňuje, že toto územní řízení nebylo dosud ukončeno rozhodnutím.
  K prodeji pozemků tj. k parcelaci se sděluje: Lokalita Břilice západ je dle územního plánu města Třeboně
  vedena v plochách BV 5 a BV 23. Jedná se o bydlení venkovské. Hlavní funkční využití: stavby pro bydlení –
  bydlení individuální (v rodinných domech). Prostorové uspořádání: max. zastavěnost parcely (nadzemními
  objekty) 25 %, minimální zastoupení zeleně na parcele 50 %, max. podlažnost 1 nadzemní podlaží
  a podkroví. Doplňující podmínky: Lokalita BV 5: min. velikost parcely 1200 m2
  , výjimka z min. velikosti
  parcely je připuštěna v případě již existující stávající parcelace, parcelace v lokalitě bude provedena
  analogicky dle parcelace v sousedním zastavěném území stejného funkčního využití, minimalizovat zásahy
  do existující vzrostlé zeleně. Před realizací zástavby v lokalitě je nutno posoudit zásah do krajinného rázu ve
  smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Doplňující podmínky: Lokalita BV 23: min. velikost parcely 1200 m2
  ,
  výjimka z min. velikosti parcely je připuštěna v případě již existující stávající parcelace, parcelace v lokalitě
  bude provedena analogicky dle parcelace v sousedním zastavěném území stejného funkčního využití.
  Z navržené parcelace (z dokladů doložených odborem fin. a maj.) vyplývá následující: Výměra navržených
  parcel činí: 685 m2
  , 1 311 m2
  , 788 m2
  , 865 m2
  , 622 m2
  , 495 m2
  , 761 m2
  , 722 m2
  , 580 m2
  , 521 m2
  , 603 m2
  ,
  tj. od 495 m2
  do 1 311 m2
  , průměr činí 723 m2
  . Výměra parcel (zahrad) kolem stávajících sousedních
  rodinných domků (bez pruhu za zahradami) činí: p. č. 1643/4 – 437 m2
  , p. č. 1643/5 – 527 m2
  , p. č. 1643/6 –
  594 m2
  , p. č. 1643/7 – 510 m2
  , p. č. 1643/8 – 458 m2
  , p. č. 1643/9 – 507 m2
  , tj. od 437 m2
  do 594 m2
  , průměr
  činí 506 m2
  . K výměrám těchto zahrad je však nutno přičíst zastavěnou plochu rodinných domů v místě
  (tj. cca 120 m2
  ).
  Závěr: Porovnáním návrhu parcelace a snímku z katastrální mapy lze dospět k závěru, že navrhovaná
  parcelace je provedena obdobně jako parcelace v sousedním zastavěném území stejného funkčního využití.
  Z tohoto důvodu není navržená parcelace v rozporu s územním plánem města (je splněna podmínka Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 16
  územního plánu, jak je výše uvedeno). Obslužnost stávajících zahrad u stávajících rodinných domků v dané
  lokalitě bude možná ze stávající ulice. K věci se doplňuje, že navržená parcela byla již v minulosti (před
  platností současného územního plánu města) prověřena urbanistickou studií, které byla také projednána
  s městem Třeboň, s veřejností a s dotčenými orgány. Tato studie byla poté vložena do centrální evidence
  územně plánovacích podkladů, která je vedena Ústavem územního rozvoje Brno.
  Odbor rozvoje a investic uvádí: Odbor jako podklad pro dokumentaci pro územní rozhodnutí převzal studii
  dané lokality zpracovanou odborem ÚPaSŘ.
  V době zveřejnění byly podány tyto nabídky:
  Označení
  pozemku
  dle studie
  Žadatelé Nabídková
  cena/m2
  „1 + 2“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „3 + 4“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „5“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „6“ Bc. Ladislav Kubeš (Na Obci 232, Břilice, Třeboň) 1.624,00 Kč
  „7“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „8“ Nebyla podána žádná nabídka
  -
  „9 + 10“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „11“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „12“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „13“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „14“ Nebyla podána žádná nabídka -
  Dne 15.10.2013 zasedala komise pro otevírání a hodnocení nabídek. Protokol přikládá OFM v příloze
  podkladového materiálu. Náklady na vybudování infrastruktury v zájmové lokalitě jsou počítány ve výši cca
  10.000.000,00 Kč. V případě, že by došlo k prodeji byť jediného pozemku, muselo by město infrastrukturu
  vybudovat.
  Vyjádření JUDr. Hájka: Vzhledem k podání pouze jedné nabídky bych doporučoval zrušení obálkové
  soutěže ze dne 15.10.2013 a doplnění dalších podmínek do usnesení zastupitelstva města týkajících se
  možnosti odstoupení města od uzavření kupních smluv, např. že město má právo od smluv odstoupit, pokud
  se neprodá ¾ pozemků do určitého termínu apod. Co se týká možných sankcí, které by mohli kupující
  požadovat od města, pokud odstoupí od smlouvy z důvodu nevybudování inž. sítí, uvádím: Kupující mohou
  požadovat úrok z peněz, které zaplatili jako kupní cenu městu, dále náklady za již vyhotovené projektové
  dokumentace apod.
  OFM předložil RM dne 23.10.2013 návrh na doplnění usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27
  o ustanovení, že město Třeboň má právo od uzavřených smluv odstoupit do 31.10.2014, pokud nedojde
  k uzavření kupních smluv na minimálně ¾ celkové plochy prodávaných pozemků, záměr jejichž prodeje
  bude zveřejněn. Dále pak OFM navrhl změnu termínu výstavby infrastruktury do 31.10.2015 (původní
  schválený termín 30.06.2015) a zřízení bezúplatného věcného břemene pro město Třeboň v právu vstupu
  a vjezdu za účelem vybudování infrastruktury na prodávané pozemky.
  V oznámení o záměru prodeje uvedených pozemků si město Třeboň vyhradilo právo zrušit obálkovou
  soutěž. OFM po konzultaci celého případu s právníkem města JUDr. Hájkem dal radě města na zvážení
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 a doplnění usnesení ZM ze dne 09.09.2013 o další podmínky.
  Zastupitelstvo města svým usnesením č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ a to:
  a) částí pozemků p. č. KN 1643/19, p. č. KN 1643/18 o celkové výměře cca 403,40 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „1“) a části p. č. KN 1643/18 o výměře cca 357,17 m2 (v přiložené studii označeno jako
  č. „2“), vše v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00
  Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  b) části pozemku p. č. KN 1643/18 o výměře cca 332,69 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „3“) a části
  p. č. KN 1643/18 o výměře cca 389,41 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „4“) v k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  c) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 579,90 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „5“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  d) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 520,51 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „6“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem, Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 17
  e) částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 602,81 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „7“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  f) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 494,88 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „8“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  g) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300,86 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „9“) a části
  p. č. KN 1643/1 o výměře cca 321,19 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „10“), vše v k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  h) částí pozemku p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 864,58 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „11“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  i) částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 788,16 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „12“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  j) částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 1 310,67 m2 (v přiložené studii
  označeno jako č. „13“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  k) částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 684,98 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „14“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  Nabídková cena pro jednotlivé parcely bude stanovena obálkovou metodou, když minimální nabídková cena
  bude ve výši 1.600,00 Kč/m2
  . Cena se bude skládat z ceny za budovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00
  Kč/m2
  vč. DPH a z minimální ceny za pozemek ve výši 400,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude uhrazena nejpozději
  do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne
  rozhodnutí ZM o prodeji pozemku. Pokud město Třeboň nevybuduje k zájmovým pozemkům infrastrukturu
  do 30.06.2015, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým usnesením č. 779/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  III. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 týkající se schválení záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek – navrhuje schválit část I., II. a IV. a vypustit část III., tzn. zrušit obálkovou soutěž, protože
  se přihlásil pouze jeden zájemce, ale nerušit zrušení prodeje těch parcel, protože město nemá mnoho lokalit,
  zastavitelných, v rámci územního plánu.
  PaedDr. Jan Váňa – mohlo by se to vyřešit hlasováním o jednotlivých bodech, nemusel by se dávat
  protinávrh.
  paní Jitka Filípková – měl by zaznít protinávrh. Schválit by se měl bod I., II. a IV. a bod III. by měl být
  doplněn o podmínku prodeje min. ¾ parcel.
  paní Anna Kahounová, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal, pan Josef Neužil
  - odchody a příchody: 18:48 Kohout – příchod – počet 24
  18:55 Kahounová – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ. Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 18
  II. schvaluje
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  III. schvaluje
  zrušení usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 týkající se schválení záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.

  Proces hlasování:
  1)
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

  2)
  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh k bodu III. návrhu na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  III. schvaluje
  doplnění Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 týkající se schválení záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ o podmínku zahájení realizace stavby s prodejem min. 10
  parcel.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 12 Proti: 1 Zdrželi se: 10
  NEBYLO PŘIJATO

  3)
  Hlasování o bodu III. návrhu na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  III. schvaluje
  zrušení Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 týkající se schválení záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 3 Proti: 8 Zdrželi se: 11 Nehlasovali: 1
  NEBYLO PŘIJATO

  Konečný návrh na usnesení k bodu číslo 14 ze schváleného programu – výsledek dle procesu
  hlasování k bodu 1) až 3):
  Usnesení ZM č. 121/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 v k. ú Třeboň včetně torza seníku č. 18. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 v k. ú. Třeboň včetně torza seníku č. 18.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 783/2013-93 z...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 v k. ú. Třeboň včetně torza seníku č. 18.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 783/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 (zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka)
  o výměře 52 m2
  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Na pozemku p. č. KN 2442
  v k. ú. Třeboň se nachází torzo seníku. Přijetí daru je podmíněno uzavřením smlouvy o zřízení věcného
  břemene v právu přístupu a příjezdu na pozemku p. č. KN 2434/21 ve prospěch pozemku p. č. KN 2442 vše
  v k. ú. Třeboň a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 2442 z důvodu údržby, když rozsah a umístění
  věcného břemene bude upřesněno geometrickým plánem, který bude vlastníku pozemku p. č. KN 2434/21
  zaslán k odsouhlasení. Město Třeboň, p. místostarosta, oslovil některé vlastníky seníků na Mokrých Lukách
  za účelem obnovy kulturního dědictví. xxxxxxxxxxxxxxx, vlastník pozemku p. č. KN 2442 (druh pozemku:
  zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: nemovitá kulturní památka) o výměře 52 m2
  souhlasí
  s darováním pozemku vč. seníku. Při projednání bylo zjištěno, že torzo seníku (několik trámů) je v katastru
  nemovitostí vedeno jako stavba bez čp./če na LV vlastník neznámý (LV 11 000). Město Třeboň, odbor
  finanční a majetkový, vešel v jednání s katastrálním úřadem v Jindřichově Hradci. Zde byl domluven postup
  řešení celé situace. S paní Vojtovou bude uzavřena darovací smlouva vč. popisu současného stavu seníku.
  Při podání návrhu na vklad do KN bude zároveň podáno vyjádření odboru územního plánování a stavebního
  řádu, že se jedná o zbořeniště (torzo seníku). Katastrální úřad na základě těchto dokumentů uvede vztah do
  skutečného stavu. S pí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bylo předběžně domluveno zřízení věcného břemene v právu
  přístupu a příjezdu na pozemku p. č. KN 2434/21 z důvodu údržby. Rozsah a umístění věcného břemene
  bude zpřesněno geometrickým plánem, který bude xxxxxxxxxx zaslán k odsouhlasení. Poté bude radě
  města předloženo zřízení věcného břemene.
  Rada města svým usnesením RM č. 783/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 (zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka) o výměře 52 m2

  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Na pozemku p. č. KN 2442 v k. ú. Třeboň
  se nachází torzo seníku. Přijetí daru je podmíněno uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene v právu
  přístupu a příjezdu na pozemku p. č. KN 2434/21 ve prospěch pozemku p. č. KN 2442 vše v k. ú. Třeboň
  a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 2442 z důvodu údržby. Rozsah a umístění věcného břemene
  bude upřesněno geometrickým plánem, který bude vlastníku pozemku KN 2434/21 k. ú. Třeboň zaslán
  k odsouhlasení. Sepsání darovací smlouvy spojené se smlouvou o zřízení věcného břemene zajistí
  advokátní kancelář pověřená městem Třeboň k poskytování právních služeb. Veškeré náklady spojené
  s vyhotovením geometrického plánu, sepsáním darovací smlouvy spojené se smlouvou o zřízení věcného
  břemene, návrhem na vklad do KN budou hrazeny obdarovaným.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání ZM dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová, pan Zdeněk Mráz, paní Jitka Filípková
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz, kolik opravených seníků město vlastní a zda jsou pojištěné. Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 24
  paní Jitka Filípková – seníky jsou pojištěné a je jich 9 nebo 10.
  Ing. Jaroslav Kubal – jaké bude jejich další využití? Jak jsou zabezpečené a jak často se kontrolují?
  Poukázal na to, že se tam mohou shromažďovat různé skupiny.
  pan Zdeněk Mráz – v tuto chvíli se tam nikdo neshromažďuje, žádný seník za poslední léta nevyhořel.
  Seníky jsou zamčené visacím zámkem. Pokud by byly zaznamenány nějaké aktivity, tak na tom městská
  policie určitě bude pracovat. Seníky neodmyslitelně patří k Třeboni a je naší povinností zachovat ráz krajiny.
  Ing. Jiří Houdek
  - odchody a příchody: 19:22 Štěrbová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 124/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 (zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka) o výměře 52 m2

  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Na pozemku p. č. KN 2442 v k. ú. Třeboň
  se nachází torzo seníku. Přijetí daru je podmíněno uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene v právu
  přístupu a příjezdu na pozemku p. č. KN 2434/21 ve prospěch pozemku p. č. KN 2442 vše v k. ú. Třeboň
  a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 2442 z důvodu údržby. Rozsah a umístění věcného břemene
  bude upřesněno geometrickým plánem, který bude vlastníku pozemku KN 2434/21 k. ú. Třeboň zaslán
  k odsouhlasení. Sepsání darovací smlouvy spojené se smlouvou o zřízení věcného břemene zajistí
  advokátní kancelář pověřená městem Třeboň k poskytování právních služeb. Veškeré náklady spojené
  s vyhotovením geometrického plánu, sepsáním darovací smlouvy spojené se smlouvou o zřízení věcného
  břemene, návrhem na vklad do KN budou hrazeny obdarovaným.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Prodej BJ č. 644/5, ul. Táboritská, Třeboň - informace. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Zrušení usnesení - prodej BJ č. 644/5, ul. Táboritská, Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 788/2013-93 ze dne 23.10.2013...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Zrušení usnesení - prodej BJ č. 644/5, ul. Táboritská, Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 788/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání zrušení usnesení týkajících se zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 644/5 (56,40 m2
  )
  v Táboritské ulici, Třeboň. Na základě Usnesení zastupitelstva města č. 134/2012 ze dne 03.09.2012
  a č. 199/2012 ze dne 17.12.2012 byl ve dnech 12.09.2012 – 11.10.2012, 22.10.2012 – 20.11.2012,
  25.02.2013 – 16.04.2013, 20.05.2013 – 12.06.2013, 01.07.2013 – 01.08.2013 a 18.09.2013 – 15.10.2013
  opakovaně zveřejněn záměr prodeje výše uvedené bytové jednotky, formou obálkové metody, když
  minimální nabídková cena je dle platného znaleckého posudku v době zveřejnění záměru prodeje
  1.128.000,00 Kč.
  V době zveřejnění záměru nebyla podána žádná nabídka. Záměr prodeje BJ č. 644/5 v ulici Táboritská,
  Třeboň, je zveřejněn od září 2012. Do současné doby na bytovou jednotku nebyla podána žádná nabídka
  a proto OFM navrhuje schválit zrušení prodeje a nabídnout bytovou jednotku k pronájmu. Vzhledem k tomu
  navrhuje schválit zrušení usnesení zastupitelstva města č. 134/2012-18 ze dne 03.09.2013 a č.199/2012-22
  ze dne 17.12.2012 týkající se zveřejnění prodeje předmětné bytové jednotky – viz návrh na usnesení bod
  č. I. V případě, že zastupitelstvem města dojde ke schválení bodu I. návrhu na usnesení, tj. zrušení záměru
  prodeje BJ, bude výše uvedená bytová jednotka zveřejněna k pronájmu dle platné směrnice pro přidělování
  bytů v majetku města. Předmětná bytová jednotka by byla pronajata na dobu určitou, pouze do doby než
  bude zrušeno zástavní právo na střešní nástavby, tj. do 04.07.2016, a bude možno nabídnout bytové
  jednotky k prodeji. Přílohou podkladového materiálu je bytový pořadník.
  Usnesení zastupitelstva města týkající se prodeje bytové jednotky:
  Usnesení ZM č. 134/2012-18 ze dne 03.09.2012:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 644/5 o velikosti 2+1 (56,4 m²) v č. p. 644/II v ulici Táboritská,
  Třeboň včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 564/13531 na společných částech budovy, formou Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 30
  obálkové metody, když minimální nabídková cena je dle platného znaleckého posudku v době zveřejnění
  záměru prodeje 1.128.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Usnesení ZM č. 199/2012-22 ze dne 17.12.2012:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  doplnění usnesení zastupitelstva města č. 134/2012-18 ze dne 03.09.2012 bod I, kdy se v první větě za
  slova „…na společných částech budovy“, vkládá text „… a pozemku p. č. KN 1680/1 v k. ú. Třeboň“.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a opětovně zveřejnit záměr prodeje.
  Rada města svým usnesením č. 788/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. bere na vědomí
  informaci, že v době zveřejnění nebyla podána žádná nabídka na prodej bytové jednotky č. 644/5 o velikosti
  2+1 (56,4 m²) v čp. 644/II v ul. Táboritská, Třeboň, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 564/13531 na
  společných částech budovy a na pozemku p. č. KN 1680/1 v k. ú. Třeboň, formou obálkové metody, když
  minimální nabídková cena je dle platného znaleckého posudku v době zveřejnění záměru prodeje
  1.128.000,00 Kč.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení usnesení zastupitelstva města č. 134/2012-18 ze dne 03.09.2013 a č.199/2012-22 ze dne
  17.12.2012 týkajících se prodeje bytové jednotky č. 644/5 o velikosti 2+1 (56,4 m²) v čp. 644/II v ul.
  Táboritská, Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013
  a v případě schválení bodu II. návrhu na usnesení zastupitelstvem města zveřejnit bytovou jednotku
  k pronájmu dle platné směrnice pro přidělování bytů v majetku města.
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, paní Jitka Filípková, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 19:40 Hlásek – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 128/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zrušení Usnesení zastupitelstva města č. 134/2012-18 ze dne 03.09.2013 a č.199/2012-22 ze dne
  17.12.2012 týkajících se prodeje bytové jednotky č. 644/5 o velikosti 2+1 (56,4 m2
  ) v čp. 644/II v ul.
  Táboritská, Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Schválení realizace akce - "Areál technikcé služby Třeboň - sprvání budova". - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Schválení realizace akce – „Areál Technické služby Třeboň – správní budova”.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení rady měst...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Schválení realizace akce – „Areál Technické služby Třeboň – správní budova”.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení rady města č. 726/2013-91 ze dne
  25.09.2013 k projednání akci „Areál Technické služby Třeboň - správní budova“. V současné době je
  zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace řeší rekonstrukci čp. 811
  Rybářská ulice a obsahuje jak část pro administrativní zázemí technických služeb včetně parkoviště
  v prostoru mezi objektem a Rybářskou ulicí, tak i 4 ubytovací buňky pro přechodné ubytování občanů
  v obtížné životní situaci (sociální bydlení). S ohledem na výši nákladů dle kontrolního rozpočtu na
  administrativní část 12.257.938,91 Kč bez DPH, 14.832.106,11 Kč vč. DPH a na sociální bydlení
  2.094.272,71 Kč, 2.534.070,01Kč vč. DPH. Celkem tedy 17.366.176,12 Kč včetně DPH. V souvislosti
  s projednáváním materiálu v zastupitelstvu města navrhuje ORI realizovat pouze část akce, tj. kompletně
  1. NP budovy s administrativním a sociálním zázemím technických služeb a dalším schodištěm pro případné
  jiné využití části 2. NP a úpravu pouze části 2. NP se zasedací a školící místností pro technické služby bez
  plánovaného sociálního zázemí a kuchyňky. V podkroví budovy by nebyly prováděny žádné úpravy. Zároveň
  by v 1. NP byly provedeny všechny instalace tak, aby při následné rekonstrukci zbytku 2. NP nebylo nutné
  provádět žádné, nebo pouze minimální zásahy v již rekonstruovaném 1. NP. Lze předpokládat, že náklady
  na dílčí rekonstrukci budovy včetně parkoviště v prostoru mezi objektem a Rybářskou ulicí by činily cca
  10.000.000,00 Kč bez DPH, tj. 12.100.000,00 Kč vč. DPH. V případě, že realizace akce bude schválena
  zastupitelstvem města na jednání 04.11.2013, lze výběrové řízení na zhotovitele zahájit po tomto schválení.
  Tím by bylo reálné zajistit výběr zhotovitele do konce roku 2013. Zahájení stavebních prací pak je možné
  v únoru 2014, a veškeré výdaje budou výdaji rozpočtu 2014. V případě tohoto rozsahu výstavby by město
  mohlo uplatnit odpočet DPH v plné výši 21 %, tj. 2.100.000,00 Kč.
  Usnesení RM č. 726/2013-91:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  realizaci výstavby „Areál Technické služby Třeboň - správní budova“ v roce 2014 v celkových
  předpokládaných nákladech 12.100.000,00 Kč včetně DPH 21 %, která zahrnuje částečnou rekonstrukci čp.
  811 Rybářská ulice
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit úpravu zadávací dokumentace na schválený rozsah prací. Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 41
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Předkládaný návrh se vztahuje k rozpočtu 2014. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty
  (DPH) je uveden v textu.
  Diskuse:
  - diskutující:
  pan Vladimír Janíček – záměr přemístění TS byl již v roce 2006, hledala se vhodná lokalita, která se
  v průběhu let našla, došlo ke koupi pozemků a k zahájení investice sběrového dvora, která byla původně
  řešena s dotací, nakonec byla dotace odmítnuta. V tuto chvíli je část areálu vytvořena. Dále okomentoval
  prezentaci o TS, uvedl, co je již vytvořeno. Je pro, pustit se do investice co nejdříve.
  Ing. Jaroslav Kubal – projekt nepodpoří z důvodu, že se mu podle projektové dokumentace jeví budoucí
  pracovní prostředí horší, než je pracovní prostředí ve stávající budově. Požaduje lepší prostředí pro
  pracovníky TS, navrhuje předělat projekt, udělat ho tak, aby to odpovídalo pracovníkům i 21. století.
  pan Zdeněk Mráz
  Ing. Jiří Houdek – navrhuje odložení tohoto bodu v souvislosti se schvalováním rozpočtu, protože teď na to
  v rozpočtu finanční prostředky nejsou. V této době to nemůže podpořit, i když to TS přeje, a doufá, že tato
  investice proběhne v roce 2015. Dává protinávrh odložit to v souvislosti s tím, že se o té věci bude diskutovat
  až s projednáváním rozpočtu 2014.
  paní Jaroslava Štěrbová, Ing. Jiří Houdek, pan Vladimír Janíček
  MUDr. Antonín Doležal – spoléhá na to, že projekt dělali odborníci, do projektu a do přesunu TS bylo již
  vloženo mnoho práce, financí, zrealizovat bychom to měli, akce je rozjetá a měla by se dokončit.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., pan Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Marie Košinová, doc. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 20:29 Váňa – příchod – počet 21
  20:29 Elexhauser – příchod – počet 22
  20:30 Košinová – odchod – počet 21
  20:30 Kahounová – příchod – počet 22
  20:31 Ďoubal – příchod – počet 23
  20:33 Košinová – příchod – počet 24
  20:39 Neužil – odchod – počet 23
  20:41 Velemínský – odchod – počet 22
  20:42 Neužil – příchod – počet 23
  20:44 Velemínský – příchod – počet 24
  21:05 Psík – odchod – počet 23
  21:07 Psík – příchod – počet 24

  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. odkládá
  projednaní realizace výstavby „Areál Technické služby Třeboň - správní budova“ v roce 2014 na jednání ZM,
  kdy se bude jednat o rozpočtu na rok 2014.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 2 Proti: 11 Zdrželi se: 11
  NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 132/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Areál Technické služby Třeboň - správní budova“ v roce 2014 v celkových
  předpokládaných nákladech 12.100.000,00 Kč včetně DPH 21%, která zahrnuje částečnou rekonstrukci
  čp. 811 Rybářská ulice.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 1 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

Datum Název
9. 12. 2019 Zastupitelstvo 9. 12. 2019
14. 10. 2019 Zastupitelstvo 14. 10. 2019
26. 8. 2019 Zastupitelstvo 26. 8. 2019
17. 6. 2019 Zastupitelstvo 17. 6. 2019
20. 5. 2019 Zastupitelstvo 20. 5. 2019
1. 4. 2019 Zastupitelstvo 1. 4. 2019
25. 2. 2019 Zastupitelstvo 25. 2. 2019
28. 1. 2019 Zastupitelstvo 28. 1. 2019
10. 12. 2018 Zastupitelstvo 10.12.2015
13. 11. 2018 Ustavující zastupitelstvo
10. 9. 2018 Zastupitelstvo 10.9.2018
25. 6. 2018 Zastupitelstvo 25.6.2018
21. 5. 2018 Zastupitelstvo 21.5.2018
26. 3. 2018 Zastupitelstvo 26. 3. 2018
29. 1. 2018 Zastupitelstvo 29. 1. 2018
18. 12. 2017 Zastupitelstvo 18. 12. 2017
6. 11. 2017 Zastupitelstvo 6. 11. 2017
18. 9. 2017 Zastupitelstvo 18. 9. 2017
24. 7. 2017 Zastupitelstvo 24. 7. 2017
26. 6. 2017 Zastupitelstvo 26. 6. 2017
22. 5. 2017 Zastupitelstvo 22. 5. 2017
24. 4. 2017 Zastupitelstvo 24. 4. 2017
20. 3. 2017 Zastupitelstvo 20. 3. 2017
30. 1. 2017 Zastupitelstvo 30. 1. 2017
12. 12. 2016 Zastupitelstvo 12. 12. 2016
7. 12. 2016 Setkání s občany - plánované investice města
24. 10. 2016 16. jednání ZM Třeboně
12. 9. 2016 15. jednání ZM Třeboně
20. 6. 2016 14. jednání ZM Třeboně
9. 5. 2016 13. jednání ZM Třeboně
14. 3. 2016 12. jednání ZM Třeboně
25. 1. 2016 11. jednání ZM Třeboně
14. 12. 2015 10. jednání ZM Třeboně
2. 11. 2015 9. jednání ZM Třeboně
7. 9. 2015 8. jednání ZM Třeboně
22. 6. 2015 7. jednání ZM Třeboně
18. 5. 2015 6. jednání ZM Třeboně
16. 3. 2015 5. jednání ZM Třeboně
26. 1. 2015 4. jednání ZM Třeboně
15. 12. 2014 3. jednání ZM Třeboně
24. 11. 2014 2. jednání ZM Třeboně
3. 11. 2014 Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
15. 9. 2014 36. jednání ZM Třeboně
18. 8. 2014 35. jednání ZM Třeboně
23. 6. 2014 34. jednání ZM Třeboně
12. 5. 2014 33. jednání ZM Třeboně
17. 3. 2014 32. jednání ZM Třeboně
26. 2. 2014 31. jednání ZM Třeboně
27. 1. 2014 30. jednání ZM Třeboně
16. 12. 2013 29. jednání ZM Třeboně
4. 11. 2013 28. jednání ZM Třeboně
9. 9. 2013 27. jednání ZM Třeboně
14. 6. 2013 26. jednání ZM Třeboně
6. 5. 2013 25. jednání ZM Třeboně
18. 3. 2013 24. jednání ZM Třeboně
28. 1. 2013 23. jednání ZM Třeboně
17. 12. 2012 22. jednání ZM Třeboně
26. 11. 2012 21. jednání ZM Třeboně
29. 10. 2012 20. jednání ZM Třeboně
1. 10. 2012 19. jednání ZM Třeboně
3. 9. 2012 18. jednání ZM Třeboně
25. 6. 2012 17. jednání ZM Třeboně
14. 5. 2012 16. jednání ZM Třeboně
26. 3. 2012 15. jednání ZM Třeboně
30. 1. 2012 14. jednání ZM Třeboně
12. 12. 2011 13. jednání ZM Třeboně
7. 11. 2011 12. jednání ZM Třeboně
3. 10. 2011 11. jednání ZM Třeboně

«Související odkazy

Partnerství