Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Hledání
Fulltext: detailní hledání
 • Blízek Augustin, MVDr., KDU-ČSL, bez PP (0/16)
 • Černý Rostislav, Mgr. CSc., ČSSD (0/37)
 • Chaloupka Zdeněk, Bc. Ing., KDU-ČSL (0/2)
 • Doležal Antonín, MUDr., KDU-ČSL (5/40)
 • Ďoubal Jan, Ing., ODS (7/47)
 • Elexhauser Karel, ODS (8/77)
 • Florianová Marie, Mgr., Občané.cz, bez PP (0/18)
 • Grammetbauerová Jana, Ing., ODS (30/142)
 • Hadravová Ladislava, KDU-ČSL (0/2)
 • Hladílek Jiří, MUDr., PRO zdraví a sport (7/7)
 • Hlásek Milan, Ing., ODS (0/66)
 • Holzer Filip, SZ (8/8)
 • Horváthová Magdalena, Bc. DiS., KDU-ČSL (0/30)
 • Houdek Jiří, Ing., KDU-ČSL (0/313)
 • Janát Eduard, ODS (0/2)
 • Janíček Vladimír, Občané.cz, bez PP (0/43)
 • Jenisová Terezie, Mgr., KDU-ČSL (16/364)
 • Jirák Bohuslav, Ing., ANO 2011, bez PP (0/45)
 • Kahounová Anna, ODS (12/318)
 • Kohout Petr, Občané.cz, bez PP (0/11)
 • Kohoutová Anna, Mgr., ODS (0/31)
 • Korda František, Ing., KSČM (0/13)
 • Košinová Marie, Ing., KDU-ČSL (0/36)
 • Kubal Jaroslav, Ing., ODS (6/187)
 • Kukačka Zdeněk, Ing., ODS (2/2)
 • Kuta Jiří, Ing. et Ing., TOP09 (3/9)
 • Louvar Stanislav, KDU-ČSL (0/1)
 • Ludvík Viktor, ODS (1/1)
 • Lukavský Jan, Piráti (2/2)
 • Makovička Jan, OMMO (0/10)
 • Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc., ODS (9/273)
 • Matuška Bohumil, KDU-ČSL (0/5)
 • Michal Petr, Mgr. Bc., OMMO, bez PP (41/112)
 • Mráz Zdeněk, ČSSD (25/332)
 • Neužil Josef, ČSSD (0/22)
 • Padrta Petr, ODS (2/2)
 • Pfeifer František, MUDr., ANO 2011, bez PP (7/16)
 • Pindroch Josef, Ing., ANO 2011, bez PP (16/142)
 • Polčáková Jana, Mgr., ANO 2011, bez PP (2/7)
 • Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D., SZ (22/95)
 • Psík Jaroslav, PhDr., ČSSD (0/2)
 • Řimnáč Pavel, ANO 2011, bez PP (1/9)
 • Štěrbová Jaroslava, KDU-ČSL (0/11)
 • Váňa Jan, PaedDr., ODS (66/442)
 • Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc., ČSSD (0/38)
 • Vopátek Jiří, Ing. Ph.D., SZ (43/208)
 • Werner Petr, Mgr., PRO zdraví a sport (13/13)

Poznámka: Červené číslo symbolizuje počet všech vystoupení, zelené číslo počet vystoupení v akt. volebním období. Vyhledávání (stejně jako počet příspěvků v diskuzích u jednotlivých zastupitelů) se vztahuje pouze k těm záznamům v archivu, které jsou naindexované (označené zelenou fajfkou). Budeme se snažit postupně tuto indexaci doplnit i u starších záznamů.

Výsledek hledání (nalezeno: 317)
 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň – Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku p. č. 2469/1, k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 13.12.2017 do 17.3.2018 - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

  k bodu 4
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 13.12.2017 - 17.01.2018.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  ...

  Celý text (zobrazeno 59 %)

  k bodu 4
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 13.12.2017 - 17.01.2018.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 13.12.2017 - 17.01.2018.

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 337/1 a p. č. KN 334/8 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Prezentace studie třístupňového bydlení pro seniory v Třeboni - Diskuze

  Datum: 25. 2. 2019

  Starostka Terezie Jenisová přivítala tým paní proděkanky doc. Mgr. et Mgr. Jitky Vackové, Ph.D. ze
  Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve složení ...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  Starostka Terezie Jenisová přivítala tým paní proděkanky doc. Mgr. et Mgr. Jitky Vackové, Ph.D. ze
  Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve složení doc. Mgr. et Mgr. Jitka
  Vacková, Ph.D., Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., PhDr. Marek Zeman, Ph.D., Ing. Jan Bednář, Ph.D.
  Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D. následně představila projekt třístupňového bydlení pro seniory.
  PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz
  17:14 Blízek – příchod – počet 25
  17:30 Kahounová – odchod – počet 24
  17:31 Kahounová – příchod – počet 25
  Mgr. Bc. Petr Michal, Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Dotace na akci hodnou zřetele - Anifilm, Mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 2019 - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Návrh na pořízení změny č. 2 Regulačního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Volba předsedy finančního výboru - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Pověření k přijetí prohlášení snoubenců členy zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022 - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Ustavující zastupitelstvo:
  Pověření k přijetí prohlášení snoubenců členy zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022 - Určení dlouhodobě uvolněných funkcí

  Datum: 13. 11. 2018

 • Ustavující zastupitelstvo:
  Pověření k přijetí prohlášení snoubenců členy zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022 - Určení způsobů volby starosty, místostarostů, členů rady a členů výborů

  Datum: 13. 11. 2018

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně s přílohou Volební řád - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Schválení programu - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 689/20 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

  k bodu 16
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 689/2 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 50/2018-29
  Zastupitelstvo města Třebo...

  Celý text (zobrazeno 41 %)

  k bodu 16
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 689/2 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 50/2018-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 689/2 o výměře 4 m2
  v k. ú. Třeboň, za cenu 3.000,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 1.11. - 29.11.2018 - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zast...

  Celý text (zobrazeno 61 %)

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 01.11. - 29.11.2017

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM - revok - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 17
  Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM – revokace usnesení.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usn...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 17
  Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM – revokace usnesení.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 15/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci části usnesení Zastupitelstva města Třeboně č. 56/2017-21 ze dne 22.05.2017 bod I. a to:
  - písm. c/, kdy se původní text pro k. ú. Břilice nahrazuje novým zněním „část pozemku p. č. KN 1919/3
  o výměře cca 534 m2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. Zájmová část pozemku bude
  převedena za podmínky, že město Třeboň odkoupí zbývající část pozemku p. č. KN 1919/3 o výměře cca
  140 m2
  v k. ú. Břilice“,
  - písm. a/, kdy se původní text pro k. ú. Třeboň nahrazuje novým zněním „část pozemku p. č. KN 426/8
  o výměře cca 16 m2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem“.
  II. schvaluje
  podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2),
  o úplatný převod části pozemku p. č. KN 1919/3 o výměře cca 140 m2
  v k. ú. Břilice, na město Třeboň, když
  výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Obecně závazná vyhláška č.1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2015 - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 15
  Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o místních
  poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a p...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k bodu 15
  Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o místních
  poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 18:48 Černý – odchod – počet 20
  18:48 Váňa – odchod – počet 19
  18:49 Michal – odchod – počet 18
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 73/2018-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2017, o místních
  poplatcích.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Rozpočtové opatření č. 101 - DPH - Zimní stadion - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Dotazy, náměty a připomínky členů zastupitelstva města - Dotaz Kahounová A. - Opraví se nájezdy u ČSOB?

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – vznesla opětovný dotaz na opravu nájezdů u v ul. Na Sadech u ČSOB a u Do...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – vznesla opětovný dotaz na opravu nájezdů u v ul. Na Sadech u ČSOB a u Domu dětí.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz s tím, že bude vyřešeno.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – informoval o tom, že poté, co byl finanční výbor na jednání ZM několikrát nařčen
  s tím, že se vyjadřuje k něčemu, co mu nepřísluší, vznesl tedy dotaz na odbor dozoru a kontroly Ministerstvo
  vnitra, zda opravdu FV překračuje své kompetence.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz týkající se výběrového řízení na projektanta dokumentace „Třístupňové bydlení“
  – jak to pokračuje?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz ohledně veřejné zakázky „Rekonstrukce Mlýnské stoky“ a k dokladům k této
  zakázce.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – opětovný dotaz na most v Dukelské ulici.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – žádá o zaslání revizní zprávy mostu (k nahlédnutí na odboru rozvoje a investic). Dále
  opět poukázal na nevyřešený stav louže v Dukelské ulici (přechod pro chodce v křižovatce ke sběrným
  surovinám). Dotaz k nádobám na tříděný odpad na parkovišti u sběrných surovin, které tam již nejsou.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz k nádobám na tříděný odpad.
  Mgr. Bc. Petr Michal – žádost o urychlení dokončení rekonstrukce ulice Potoční. Žádost o zabezpečení
  výjezdu z cyklostezky u Hlíny u rybníku Vítek. Informoval o podání stížnosti u zaměstnavatele na svou
  osobu, žádá o zaslání textu stížností a dále vyjádření, které město obdrželo. Dotaz k zadávací dokumentaci
  na zimní stadion, bod 5.4 technické kvalifikační předpoklady – žádá o právní stanovisko městského
  právníka, zda formulace zadání není v rozporu se zákonem.
  PaedDr. Jan Váňa – podnět k domovním řádům v domech. Žádá OFM o zpracování domovního řádu, který
  by byl závazný pro všechny nájemníky.
  Mgr. Ondřej Janoušek – vyjádřil se k domovním řádům.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na zajištění Směrnice EU ke GDPR.
  Ing. arch. Aleš Valder – odpověděl na dotaz.
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz týkající se událostí souvisejících se sloupky regulujícími vjezd do MPR.
  Ing. Josef Pindroch – vyjádřil se k situaci se sloupky.
  Karel Zwicker – podal informace o sloupcích. (dotaz zodpovězen)
  paní Kolíková – žádá o řešení stavu kanálu na městském pozemku 1751/3, který se ucpává spadem
  vegetace. Dále informace, že řešení tichého asfaltu je možné, ale nevyřeší to prašnost.
  - odchody a příchody: 20:46 Kuta – odchod – počet 21
  20:49 Kuta – příchod – počet 22
  Zápis z 29. jednání ZM dne 21.05.2018
  13
  20:50 Jirák – odchod – počet 21
  20:52 Jirák – příchod – počet 22
  k

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Účetní závěrka města za rok 2018 + Závěrečný účet města za rok 2018 - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Rozpočtové opatření č. 4 pronájem - vodohospodářská infrastruktura - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 4 – Pronájem - vodohospodářská infrastruktura.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Miroslav Kajan, In...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 4 – Pronájem - vodohospodářská infrastruktura.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Miroslav Kajan, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová,
  Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 4/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření č. 4, které spočívá v navýšení položek ve výdajové i příjmové části
  rozpočtu takto:
  - navýšení příjmové položky 2132 Pronájem - vodohospodářská infrastruktura, § 2321, ORJ 0800, ORG 0,
  UZ 0 v částce 5.324.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů (vodohospodářská infrastruktura), §6409,
  ORJ 0800, ORG XXXX000000, UZ 0 o částku 4.400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5362 Daň z přidané hodnoty, §6399, ORJ 0800, ORG 9800001201, UZ 0 o
  částku 924.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragr
  af Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po RO
  Rozpočtové příjmy (Kč):
  4. 0 0 800 2321 2132 12 265 600 12 265 600 +5 324 000 17 589 600
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  4. 0 XXXX000000 800 6409 6901 0 2 120 710 +4 400 000 6 520 710
  0 9800001201 800 6399 5362 3 000 000 3 000 000 +924 000 3 924 000
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m² v k. ú. Holičky u Staré Hlíny - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 10
  Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny za část p. č. 3647
  o výměře 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  ...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 10
  Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny za část p. č. 3647
  o výměře 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 105/2017-25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření směnné smlouvy (s doplatkem) spojené se smlouvou o zřízení služebnosti mezi
  městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem směny bude část pozemku p. č.
  KN 1/1 o výměře 340 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny (v geom. plánu č. 503-39/2017 označeno jako p. č. KN
  1/76), ve vlastnictví města Třeboně, za část pozemku p. č. KN 3647 o výměře 54 m2
  v k. ú. Třeboň (v geom.
  plánu č. 3730-38/2017 označeno jako p. č. KN 3647/2), když výše doplatku bude činit 100,00 Kč/m2
  .
  Smlouva bude dále řešit zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1/1 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, která
  bude spočívat v právu přístupu, údržby a oprav nutných k zajištění otevřené stoky správcem stoky ve
  prospěch vlastníka stoky, tj. města Třeboně. Rozsah služebnosti je zpřesněn geom. plánem č. 508-39/2017.
  Služebnost bude zřízena bezúplatně. Doplatek ze strany xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bude zaplacen na účet města
  Zápis z 25. jednání ZM dne 06.11.2017
  6
  Třeboně do 30 dnů od podpisu směnné smlouvy. Veškeré náklady spojené se směnou budou hrazeny
  městem Třeboň. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání směnné smlouvy zajistí
  advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 25/4 v k. ú. Stará Hlína - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 9
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k bodu 9
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:19 Horváthová – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 7/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 55 m2
  v k. ú. Stará Hlína (v situačním
  zákresu označeno jako díl č. 1).
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Dotazy, náměty a připomínky členů zastupitelstva města - Připomínka Kahounová A. - Nájezdy na retardéry jsou u domu dětí a banky ve špatném stavu

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – připomínka k nájezdům na retardéry na začátku ul. Na Sadech u Domu dě...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – připomínka k nájezdům na retardéry na začátku ul. Na Sadech u Domu dětí a mládeže
  a na konci u banky, které jsou vyježděné. Žádá o prověření.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  MVDr. Augustin Blízek – připomínka k retardéru v Potoční ulici v Břilicích a dále k problematickému nájezdu
  na hlavní silnici. Informace o odpojení okapních svodů, žádá o opětovné zapojení.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k nízkým odměnám pro členy volební komise. Návrh na příspěvek pro členy
  z rozpočtu města.
  Ing. arch. Aleš Valder – státní příspěvek je daný. Možností by bylo schválit zastupitelstvem odměnu ve výši
  např. 1.000,00 Kč z rozpočtu města.
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz na GDPR, jak je na to město připraveno, co to znamená pro úřad, město,
  zastupitele.
  Ing. arch. Aleš Valder – podal informace o GDPR. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – stálo by za to spojit se se SMO ČR a řešit to společně. Připomínka k veřejnému
  projednávání věcí, které se týkají údajů občanů (v souvislosti s GDPR). (podnět bude prověřen).
  Mgr. Bc. Petr Michal – podporuje návrh odměnit zpětně členy volební komise. Dále poděkování doktoru
  Peškovi, který pro město více jak po 8 letech vyhrál soud nad konkurzem pana Touška. Žádá o zaslání
  přehledu zakázek při opravě městského majetku před koncem roku.
  Ing. Josef Pindroch – odpověď bude zaslána.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz na výpůjčku pozemku pro Nadační fond pro Vydru pro účely vytvoření
  přírodní zahrady. Kde se pozemek nachází?
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz na ukončení smlouvy dohodou s Teplospolem k 31.12.2017. Jak se
  nyní topí v Roháči?
  Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz – odpověděli na dotaz.
  Karel Elexhauser
  Anna Kahounová – dotaz k nálezům, zda se budou prodávat formou dražby.
  Zápis z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
  19
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na změny v nájmech v Besedě.
  Ing. Josef Pindroch, Mgr. Terezie Jenisová – odpověděli na dotaz.
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Pavel Zajíček, Zdeněk Mráz, Ing. arch. Aleš Valder – krátká diskuze k odměnám pro
  členy volebních komisí. Odměna se bude týkat všech členů přítomných u 2. kola prezidentských voleb,
  navýšení částky o 1.000,00 Kč.
  - odchody a příchody: 18:45 Michal – příchod – počet 24
  18:46 Kuta – odchod – počet 23
  18:49 Kuta – příchod – počet 24
  18:50 Blízek – odchod – počet 23
  18:51 Jenisová – odchod – počet 22
  18:52 Jenisová – příchod – počet 23
  18:54 Blízek – příchod – počet 24

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Rozpočtové opatření č. 128 - Revitalizace ZUŠ v čp. 19 a 20 Třeboň - Dotaz Kahounová A. - Jsou zde různé nálezy. Budou se opět prodávat formou dražby?

  Datum: 29. 1. 2018

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2019 - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a výše odměn neuvolněného starosty - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv – Stavební bytové družstvo Města Třeboně 2000 - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

  k bodu 17
  Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv – Stavební bytové družstvo Města Třeboně 2000.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Vá...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 17
  Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv – Stavební bytové družstvo Města Třeboně 2000.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Ondřej Janoušek, Mgr. Bc. Petr Michal
  - odchody a příchody: 21:01 Horváthová – odchod – počet 22
  21:05 Horváthová – příchod – počet 23
  21:10 Elexhauser – odchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 32/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  uzavření a obsah Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/102042199 mezi Českou
  spořitelnou, a.s. (IČO: 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka) a
  Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO: 26019663, se sídlem: Palackého nám. 46/II,
  Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho zřizování a sjednání některých
  Zápis z 28. jednání ZM dne 26.03.2018
  11
  podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 11/II v Třeboni nacházející se na pozemku
  p. č. KN 762/4 k. ú. Třeboň.
  II. bere na vědomí
  uzavření a obsah Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/102061189 mezi Českou
  spořitelnou, a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka) a
  Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se sídlem: Palackého nám. 46/II,
  Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho zřizování a sjednání některých
  podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 566/II v Třeboni nacházející se na
  pozemku p. č. KN 1178/4 k. ú. Třeboň.
  III. souhlasí
  se zřízením zajištění podle Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/102042199 mezi
  Českou spořitelnou, a.s. (IČO: 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako
  banka), a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO: 26019663, se sídlem: Palackého nám.
  46/II, Třeboň, jako zástavce.
  IV. souhlasí
  se zřízením zajištění podle Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/102061189 mezi
  Českou spořitelnou, a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako
  banka), a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se sídlem: Palackého nám.
  46/II, Třeboň, jako zástavce.
  V. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13... - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:23 Horváthová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 8/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2135/3 o výměře 122 m2
  , pozemku p. č. KN 2125/13 o výměře
  183 m2
  , pozemku p. č. KN 2136/5 o výměře 8 m2
  , části pozemku p. č. KN 2125/4 o výměře cca 115 m2
  vše
  v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m2
  s tím, že cena za
  vzrostlé dřeviny bude stanovena v částce 100,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Bertiny lázně - stavební akce 2018/19. - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 5
  Bertiny lázně - stavební akce 2018/19.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch
  Anna Kahounová – pros...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 5
  Bertiny lázně - stavební akce 2018/19.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch
  Anna Kahounová – prosí o oddělené hlasování.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena
  Baštová, Ing. Jana Grammetbauerová
  PaedDr. Jan Váňa – žádá oddělené hlasování.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PhDr. Milan Kramárik, Mgr. Bc. Petr Michal
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – navrhuje oddělené hlasování.
  Mgr. Terezie Jenisová – návrh na doplnění usnesení od Ing. Aleny Baštové.
  - odchody a příchody: 18:46 Elexhauser – odchod – počet 24
  18:46 Matuška – odchod – počet 23
  18:52 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:53 Matuška – příchod – počet 25
  19:05 Grammetbauerová – odchod – počet 24
  19:08 Grammetbauerová – příchod – počet 25
  19:14 Jirák – odchod – počet 24
  19:17 Jirák – příchod – počet 25
  19:25 Pfeifer – odchod – počet 24
  19:27 Pfeifer – příchod – počet 25
  Oddělené hlasování č. 1:
  Usnesení ZM č. 19/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení bodu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Oddělené hlasování č. 2:
  Usnesení ZM č. 20/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  způsob financování stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“, kdy město Třeboň uhradí
  stavební práce v předpokládané výši 119,2 mil. Kč. vč. DPH a Slatinné lázně Třeboň s.r.o. uhradí dodávky
  gastronomické technologie, vybavení interiérů, bazénové technologie a budou tento majetek evidovat jako
  svůj vlastní. Náklady na realizaci akce, které bude hradit město, budou financovány prostřednictvím úvěru,
  Zápis z 28. jednání ZM dne 26.03.2018
  4
  úvěr bude čerpán v období 01-12/2019, úvěr bude splácen pravidelnými měsíčními splátkami po dobu 10 let.
  Část výdajů, které budou hrazeny v roce 2018, budou předfinancovány z rozpočtu města.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit úvěr na financování výdajů na akci ze strany města Třeboň.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 8 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) realizaci stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“
  b) způsob financování stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“
  II. ukládá
  a) odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení bodu a)
  b) odboru finančnímu a majetkovému zajistit úvěr na financování výdajů na akci ze strany města Třeboň

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Přeložka silnice II/154, Třeboň - stanovisko města - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 22
  „Přeložka silnice II/154, Třeboň“ – stanovisko města k pokračování projektové přípravy zajišťované
  Krajským úřadem Jihočeského kraje.
  Předkladatel: Ing. Pavel Ha...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 22
  „Přeložka silnice II/154, Třeboň“ – stanovisko města k pokračování projektové přípravy zajišťované
  Krajským úřadem Jihočeského kraje.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. arch. Aleš Valder, JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, PaedDr. Jan
  Váňa, Karel Zwicker, Mgr. Bc. Petr Michal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., MUDr. František Pfeifer, pan Kolík, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Pavel Hajna,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jana Grammetbauerová
  - odchody a příchody: 19:20 Blízek – odchod – počet 21
  19:24 Blízek – příchod – počet 22
  20:05 Černý – odchod – počet 21
  20:07 Černý – příchod – počet 22
  Zápis z 29. jednání ZM dne 21.05.2018
  10
  Oddělené hlasování:
  Usnesení ZM č. 56/2018-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zadání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí přeložky silnice II/154 ve variantě 1 (zachování
  stávajícího stavu s dílčími stavebními a organizačními opatřeními ve stávajícím dopravním prostoru) a
  neřešení ostatních variant přeložky.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  II. schvaluje
  udělení souhlasu a příslib spolupráce majiteli komunikace s přípravou zadání stavby (tj. vypracování
  projektové dokumentace), která bude řešit závady na ní (přechody pro chodce, oddělení motorové a
  nemotorové dopravy apod.) při zachování současných parametrů dopravy (zejména omezení hmotnosti
  projíždějících vozidel, rychlost, plynulost, počet vozidel).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  III. ukládá
  právnímu odboru zpracování právní analýzy (zjistit možnosti, kterými lze ověřit věrohodnost EIA, případně
  podat správní žalobu na EIA)
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  IV. ukládá
  vedení města projednání stanoviska města s hejtmankou Jihočeského kraje.
  V. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení a zaslat odpověď Jihočeskému kraji, odboru dopravy a
  silničního hospodářství.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2 a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2 za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2 a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca 683 m2, vše v obci a k. ú. Třeboň – záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné - Dotaz Masojídek J. : Bude příští rok sběr velkoobjemového odpadu? Jak je to s obchvatem Třeboně?

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 14
  Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2
  a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2
  za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2
  a část pozemku p. č. KN 3298 ...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 14
  Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2
  a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2
  za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2
  a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca
  683 m
  2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň – záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 20:39 Kahounová – příchod – počet 24
  20:43 Kuta – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 29/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxx
  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kdy předmětem smlouvy bude směna části pozemku
  p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2
  a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2
  ve vlastnictví xxxxx
  xxxxxxxxxxx za pozemky ve vlastnictví města Třeboně, a to za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca
  512 m2
  a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca 683 m2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň, když ze strany xxxxx
  xxxxxxxxxxx dojde k úhradě doplatku rozdílu ceny pozemků ve výši cca 16 500,00 Kč, tj. 33 m2
  x 500,00
  Kč/m2
  a za podmínky, že:
  1) dojde ke zpřesnění oddělovaných částí pozemků geometrickým plánem,
  2) ze strany vlastníků pozemků p. č. KN 3008 a p. č. KN 4674 k. ú. Třeboň dojde k poskytnutí součinnosti při
  územním a stavebním řízení pro realizaci akce „ZTV Břilice III. etapa“,
  3) po vydání územního rozhodnutí dojde bezprostředně k uzavření Směnné smlouvy, nejpozději však do
  5 let od uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné,
  4) náklady související s vybudováním inženýrských sítí (přípojek – kanalizační, vodovodní, elektro) budou
  hradit xxxxxxxxxxxxxxxxx.
  Veškeré náklady spojené se směnou pozemků budou hrazeny v poměru 1:1.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Prezentace a vizualizace koupaliště Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 21
  „Veřejné koupaliště Třeboň“ – prezentace vizualizací.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Kregl – představil studii „Veřejné koupali...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 21
  „Veřejné koupaliště Třeboň“ – prezentace vizualizací.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Kregl – představil studii „Veřejné koupaliště Třeboň“.
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie
  Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, Pavel Řimnáč, Anna Kahounová, Mgr. Bc. Petr Michal,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Pavel Hajna
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  3
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 82/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  provedení, umístění a vybavení veřejného koupaliště v Třeboni u Světa, dle vizualizační studie předložené
  zhotovitelem projektové dokumentace „Veřejné koupaliště Třeboň“ společností ATELIER 11 HRADEC
  KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ 47450347.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic dokončit projektovou dokumentaci.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Návrh řešení stavby křížovatky v ul. Táboritská (křížení: Jiráskova, Třebízského) - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 22
  "Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň" - prezentace návrhu
  řešení.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Ra...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 22
  "Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň" - prezentace návrhu
  řešení.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Radek Lukeš, Hana Velková (projektanti)
  Anna Kahounová, Ing. Josef Pindroch, Mgr. Terezie Jenisová, Karel Elexhauser, Mgr. Bc.
  Petr Michal, MUDr. František Pfeifer, Mgr. Rostislav Černý, CSc., prof. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc., Ing. Pavel Hajna, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Karel Elexhauser, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – navrhuje pouze vzít na vědomí, ale nehlasovat.
  Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:57 Kahounová – odchod – počet 21
  17:59 Kahounová – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  řešení „Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň“ dle studie předložené
  zhotovitelem projektové do

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Rozpočtová opatření provedená řadou města v období od 21.6.2017 do 23.8.2017 - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 21. 6. 2017 do 23. 8. 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, I...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 21. 6. 2017 do 23. 8. 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Jitka
  Filípková, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Anna Kahounová – žádá o představení projektu pozemkových úprav.
  Zdeněk Mráz – objasnil situaci. Až bude projekt připraven, není problém ho prezentovat.
  - odchody a příchody: 18:29 Černý – příchod – počet 19
  18:29 Pfeifer – příchod – počet 20
  18:32 Váňa – příchod – počet 21
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  4
  18:32 Elexhauser – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 21. 6. 2017 do 23. 8. 2017.

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Panelové parkoviště na pozemku p. č. KN 587/12 k. ú. Třeboň - Záměr - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 12
  Panelové parkoviště na pozemku p. č. KN 587/12 k. ú. Třeboň – záměr.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz
  Návrh na us...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 12
  Panelové parkoviště na pozemku p. č. KN 587/12 k. ú. Třeboň – záměr.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 89/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru úplatného převodu panelového parkoviště vč. veřejného osvětlení ve vlastnictví města
  Třeboně (jako prodávající) nacházejícího se na části pozemku p. č. KN 587/12 k. ú. Třeboň o výměře cca
  970 m2
  ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxx za cenu 1.000,00 Kč. Cena 1.000,00 Kč je navržena z důvodu špatného technického stavu
  betonových dílů, který neumožní jejich demontáž bez dalšího poškození.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města - Kahounová A. - Nešel by zlepšit stav školní jídelny?

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat“.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz na článek v zahraničním časopise o UNESCO.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Anna Kahounová – připomínka ke špatnému stavu oken ve školní jídelně.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  12
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k záležitosti pana Lukáše. Žádá o písemnou odpověď, kdo bude platit pokutu
  50.000,00 Kč; údajná agitace rodičů žáků 1. tříd na 2. ZŠ k zimnímu stadionu.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci v kauze Lukáš. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – pokutu bude hradit město. (dotaz zodpovězen)
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, Ing. Bohuslav Jirák, pan Fleischmann, Pavel Řimnáč – vyvrátili tvrzení k údajné
  agitaci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k černým hadrům, které visí z Roháče.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – prosí o opravu příjezdové cesty k lávce před Mlýnskou stoku, která byla
  opravena; prosba o umístění více laviček do intravilánu Hliníku; dále upozornil na špatný stav cesty mezi
  garážemi za hřbitovem.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser – diskuze k opravě okružní křižovatky na
  sil. I/34 „U kaprů“. (dotaz zodpovězen p. Mrázem)
  Karel Elexhauser – upozornil na přetížení centra města cyklisty během letní sezóny.
  PaedDr. Jan Váňa – námět na zjištění četnosti dopravy na Táboritské a Třebízského. Jak to vypadá
  s reklamací na BL – desky Eger?
  Ing. Martin Blažek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – objasnil situaci.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zavřeným restauracím na lázních Aurora.
  Ing. Martin Blažek – objasnil situaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – doplnila informace Ing. Blažka.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – poznámky k referendu; stavba polikliniky; stav sportovní haly; cyklostezka na
  Rožmberk; bazén v areálu LS Aurora (dopis MZ ČR / ČIL).
  19:59 Grammetbauerová – odchod – počet 21
  19:59 Kahounová – odchod – počet 20
  20:05 Kahounová – příchod – počet 21
  20:06 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  21:04 Kuta – odchod – počet 21
  21:07 Kuta – příchod – počet 22
  k bodu 24
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:10 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová, v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, v. r. dne:……………………………………..
  PhDr. Jaroslav Psík, v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 21.09.2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 15.3.2017 do 26.4.2017 - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2016 a účtní závěrka města Třeboně za rok 2016 - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2017 - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 4358 vč. porostu o výměře cca 200m2 v k. ú. Branná - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Darování komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace včetně retenční nádrže k prodloužení kanalizační stoky, kanalizační splaškové stoky, vodovodního řadu, zeleně, části pozemků p. č. KN 1915/520, p. č. KN 1915/616, p. č. KN 1915/589 dotčené stavbou komunikace, chodníku a vodohospodářské infrastruktury. - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Dotace pro LSPP - Na nájem a služby, na mzdové náklady - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Masojídek J. - Proč bylo vzato zpět vytvoření osadního výboru?

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2018 - 2020 - Diskuze

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 2
  Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2018-2020.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc....

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 2
  Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2018-2020.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Josef
  Pindroch, Anna Kahounová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna, PaedDr. Jan Váňa,
  MVDr. Augustin Blízek
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  2
  - odchody a příchody: 17:36 Pfeifer – odchod – počet 23
  17:38 Pfeifer – příchod – počet 24
  17:38 Kahounová – odchod – počet 23
  17:42 Kahounová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 37/2017-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2018-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit schválený Střednědobý výhled
  rozpočtu na www stránkách města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 7 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Veřejnoprávní smlouvy - Dotace - Diskuze

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 4
  Veřejnoprávní smlouvy - dotace.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. arch. Aleš Valder
  Mgr. Bc. Petr Michal – navrhuje zmírnit ustanovení ve smlouvě...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 4
  Veřejnoprávní smlouvy - dotace.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. arch. Aleš Valder
  Mgr. Bc. Petr Michal – navrhuje zmírnit ustanovení ve smlouvě (bod IV. Další ujednání,
  odstavec 1), druhá věta)
  JUDr. Mojmír Vonka, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef
  Neužil, Anna Kahounová, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 19:01 Kubal – odchod – počet 23
  19:01 Matuška – odchod – počet 22
  19:02 Masojídek – odchod – počet 21
  19:04 Kubal – příchod – počet 22
  19:07 Masojídek – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 39/2017-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  upřesňující informace k usnesení ZM č. 31/2017-19 ze dne 20.03.2017 a ZM č. 32/2017-19 ze dne
  20.03.2017 týkající se návrhu veřejnoprávních smluv – viz důvodová zpráva.
  II. schvaluje
  a) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Oblastní charitou Třeboň, Chelčického 2, 379 01 Třeboň, IČ:
  26520991, jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku na činnost pečovatelské služby, a to dle
  návrhu veřejnoprávní smlouvy připojeného v příloze,
  b) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Ledax, o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice, IČ:
  28068955, jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku na činnost pečovatelské služby, a to dle
  návrhu veřejnoprávní smlouvy připojeného v příloze.
  III. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Pro

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva - Kahounová A. - Kdo je firma Resident z Dačic?

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 5
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Mgr. Bc. Petr Michal – na pozemku 1093/1 naproti hřbitovu probíhá výstavba, která není označena, patrně
  se tam nedo...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 5
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Mgr. Bc. Petr Michal – na pozemku 1093/1 naproti hřbitovu probíhá výstavba, která není označena, patrně
  se tam nedodržuje zákon, stavba také zasahuje do městského pozemku p. č. 1093/2 k. ú. Třeboň. Žádá
  příslušný odbor o prověření. Dotaz na usnesení rady města ve věci paní Dědičové. Kdy bude věc vyřešena?
  Zdeněk Mráz – na dotazy bude zodpovězeno písemně.
  PhDr. Jaroslav Psík – dotaz k usnesení ve věci vyjmutí místní komunikace (Masné krámy) z pasportu
  místních komunikací v průchodu domu ve vlastnictví společnosti Penzion Neptun s.r.o.
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal další informace k této věci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz na situaci s chirurgem v Třeboni, zda město nějak postupuje.
  Zdeněk Mráz – jsme v osobním jednání s MUDr. Balcarem, který má zájem. Vše nasvědčuje tomu, že
  nastoupí jako chirurg v Třeboni. Chirurgická ordinace bude zatím zachována v lázních Aurora, včetně
  rentgenu. (dotaz zodpovězen).
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace. (dotaz zodpovězen)
  MUDr. Antonín Doležal
  Anna Kahounová – dotaz ke schválené částce 3.000,00 Kč na činnost společnosti Resident, která podniká
  v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví se sídlem v Dačicích. Žádá o odpověď, co je to za společnost
  a zda v Třeboni něco dělá.
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  4
  Ing. Alena Baštová
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz týkající se Domu s pečovatelskou službou. Jak je to s přidělováním? Existuje
  nějaký pořadník, je tam převis poptávky nad nabídkou? Jak situace vypadá?
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na přestěhování TIC a na vypsání veřejné zakázky. Kdy byla uveřejněna na
  internetu? Dále vznesl dotaz k Třeboňské televizi – jaký byl důvod zrušení veřejné soutěže?
  Zdeněk Mráz – na dotaz týkající se TIC bude zodpovězeno písemně. Odpověděl na dotaz týkající se
  televize. Soutěž byla zrušena. Oba dva přihlášení měli požadavky, které nebyly pro město Třeboň přijatelné
  (dojezdové vzdálenosti, zajištění přenosu,…).
  Ing. Jaroslav Kubal – proč tato veřejná zakázka není na přehledu veřejných zakázek? Byla tam, ale již tam
  není. Žádá odpověď, kdo rozhodl o stáhnutí, kdo to provedl a kdy to bylo provedeno. (bude zodpovězeno
  písemně)
  Ing. Pavel Hajna
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výběrovému řízení Administrace a organizace veřejných zakázek. Na
  přehledu veřejných zakázek u materiálu otvírání obálek, hodnocení, oznámení a smlouva není nic uvedeno.
  Jak se vede registr veřejných zakázek?
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz k internetovým stránkám města, kde je možné si v odkazu na veřejné
  zakázky nechat zasílat upozornění na vyvěšení nových zakázek. Vše chodilo v pořádku, ale od března už
  nic nechodí. Jsou tam nyní další nové zakázky, ale upozornění nepřišlo. Některé veřejné zakázky, které byly
  vypsané, už opravdu na portále nejsou, ztratily se.
  Zdeněk Mráz – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  paní Kolíková – dotaz na situaci s komáry.
  Zdeněk Mráz – bude probráno s odborem životního prostředí. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:14 Matuška – příchod – počet 24
  19:32 Váňa – odchod – počet 23
  19:32 Kuta – odchod – počet 22
  19:35 Váňa – příchod – počet 23

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Dodatek č. 2 zprávy o uplatňování územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 15
  Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 15
  Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  MVDr. Augustin Blízek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Bohuslav Jirák,
  Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 19:13 Neužil – odchod – počet 21
  19:16 Neužil – příchod – počet 22
  19:25 Korda – odchod – počet 21
  19:29 Korda – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
  stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) za použití ustanovení § 55
  odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 4 Proti: 14 (Masojídek, Váňa, Kahounová, Grammetbauerová, Kubal, Kuta, Michal, Vopátek)
  Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Kahounová A. - Děkuji za úpravu křoví na lukách. Kdyby šlo lépe probrat křoví ve stokách. Bylo vypsáno výběrové řízení na provoz auto campu.

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – děkuje odboru životního prostředí, že se postaral o to, aby se křoviny...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – děkuje odboru životního prostředí, že se postaral o to, aby se křoviny nerozrůstaly do
  Mokrých luk. Vznesla ještě požadavek k Technickým službám o prořezání křoví i ve stokách. Dále dotaz na
  výběrové řízení na provoz autokempu. Bylo již ukončeno? Pokud ano, na jak dlouho a s kým je uzavřena
  smlouva?
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Anna Kahounová – chtěla by vidět nájemní smlouvu.
  JUDr. Mojmír Vonka – bude zveřejněna i v registru smluv.
  PaedDr. Jan Váňa – přednesl stížnost dvou občanů na pracoviště evidence vozidel MěÚ (dlouhé čekací
  doby, neochota poradit). Prosí o prověření. (bude zodpovězeno písemně) Dále informoval zastupitele
  o referendu k výstavbě zimního stadionu.
  Zdeněk Mráz, Pavel Řimnáč
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na pohledávku 500.000,00 Kč od IKS.
  JUDr. Mojmír Vonka – zodpověděl dotaz.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na svoz velkoobjemového odpadu.
  Ing. Josef Pindroch – zodpověděl dotaz.
  Ing. Bohuslav Jirák – dotaz na vyhřívaný bazén u Aurory, zda má opozice nějakou vizi, jakým způsobem se
  to bude realizovat.
  PaedDr. Jan Váňa – konkrétní představa není.
  Mgr. Bc. Petr Michal
  Mgr. Terezie Jenisová – požádáme Český inspektorát lázní o výklad lázeňského statutu.
  paní Kolíková – dotaz na lékaře v Třeboni (ORL, chirurg). Je možné pro situaci něco udělat?
  MUDr. Antonín Doležal – v jednání je jak chirurg, tak ORL. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – podnikáme kroky. Oslovili jsme také krajský úřad. (dotaz zodpovězen)
  - odchody a příchody: 20:29 Kubal – odchod – počet 21
  20:31 Kubal – příchod – počet 22
  20:42 Grammetbauerová – odchod – počet 21
  Zápis z 19. jednání ZM dne 20.03.2017
  13
  20:45 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  20:50 Blízek – odchod – počet 21
  20:52 Neužil – odchod – počet 20
  20:55 Blízek – příchod – počet 21
  20:57 Neužil – příchod – počet 22
  21:06 Vopátek – odchod – počet 21
  21:08 Vopátek – příchod – počet 22
  k bodu 28
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:18 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  MVDr. Augustin Blízek v. r. dne:……………………………………..
  Josef Neužil v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 22.03.2017

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – odpověď na...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – odpověď na dotaz vznesený na minulém jednání ZM ohledně vyčíslení
  nákladů na provoz Domu Štěpánka Netolického není úplná. Žádá o doplnění materiálu o
  položku mzdových nákladů a odpisů.
  Ing. arch. Aleš Valder – informaci dodáme. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 17:08 Blízek – příchod – počet 22
  17:08 Jirák – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (12.12.2017).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 12.12.2016, která
  byla zaslána dne 11.01.2017.

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 K. Ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – doporučuje pozemek prodat. Dává ...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – doporučuje pozemek prodat. Dává protinávrh.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Rostislav Černý, CSc., Mgr. Terezie Jenisová,
  Ing. Josef Pindroch, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Pavel Zajíček, Anna Kahounová, prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D., Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Pavel Hajna, pan Kříž (žadatel
  o pozemek)
  Jitka Filípková – v případě schvalování záměru je třeba uvést do textu protinávrhu i cenu.
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  4
  Protinávrh Ing. Jaroslava Kubala:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 o výměře cca 18 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu
  500,00 Kč/m2 s tím, že kupující na své náklady přemístí dopravní značku a sloupek s informačním
  směrníkem.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 10 Proti: 9 Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 o výměře cca 18 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 10 Proti: 8 Zdrželi se: 5
  NEPŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Dotatek ke zprávě o uplatňování územnío plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 14
  Dodatek ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh,...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 14
  Dodatek ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh, navrhuje schválit všechny ostatní body a bod 9
  vynechat.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Miroslav Roubal, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MVDr. Augustin
  Blízek, Mgr. Rostislav Černý, CSc., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  - odchody a příchody: 18:12 Michal – odchod – počet 22
  18:15 Michal – příchod – počet 23
  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
  a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon") za použití ustanovení
  § 55 odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona dodatek Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň dle předloženého materiálu bodů 1 až 8.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 12 Proti: 3 Zdrželi se: 8
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
  a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon") za použití ustanovení
  § 55 odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona dodatek Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 11 Proti: 7 Zdrželi se: 5
  NEPŘIJATO
  Ing. Miroslav Roubal – informoval zastupitele, že pokud nebudou započaty práce na návrhu změny
  ÚPT, dotkne se to i ostatních žadatelů.
  PaedDr. Jan Váňa – navrhoval schválit všechny ostatní body a bod 9 vynechat. Tím by práce mohly
  běžet dál s tím, že k bodu 9 bychom se mohli vždy vrátit.

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Příspěvek na hospicovou péči sv. Kleofáše v Třeboni - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 16
  Příspěvek na provoz pro Hospicovou péči sv. Kleofáše Třeboň.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – žádá o informaci, o kolik obyvat...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 16
  Příspěvek na provoz pro Hospicovou péči sv. Kleofáše Třeboň.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – žádá o informaci, o kolik obyvatel Třeboně a přidružených obcí se již
  hospicová péče starala (za rok).
  Bc. Eva Dytrichová – jedná se asi o 3 až 5 klientů z Třeboně a místních částí.
  Mgr. Terezie Jenisová – požádáme paní Brychtovou o informaci a zprávu zašleme. (bude
  zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:08 Elexhauser – odchod – počet 22
  19:08 Váňa – odchod – počet 21
  19:10 Elexhauser – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 12/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku pro Hospicovou péči sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. se sídlem Na Nábřeží 552,
  378 16 Lomnice nad Lužnicí ve výši 150.000,00 Kč.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Hospicovou péči sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. se sídlem Na Nábřeží
  552, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, IČ: 22707328.
  III. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku starostce města k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Výstavba zimního stadionu Třeboň - Studie proveditelnosti, podání žádosti o dotaci - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017 - 2020 - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Alena Baštová, Ing. Bohuslav Jirák, Mgr....

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Alena Baštová, Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch,
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Mgr. Bc. Petr Michal – dává protinávrh na odložení projednání bodu.
  PaedDr. Jan Váňa
  Zdeněk Mráz – dává protinávrh, aby ZM vzalo rozpočtový výhled na vědomí.
  pan Nehoda, Mgr. Ondřej Janoušek
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  7
  - odchody a příchody: 19:53 Polčáková – odchod – počet 23
  19:54 Elexhauser – odchod – počet 22
  19:55 Polčáková – příchod – počet 23
  19:59 Elexhauser – příchod – počet 24
  20:09 Prášil – odchod – počet 23
  20:11 Prášil – příchod – počet 24
  20:13 Pfeifer – odchod – počet 23
  1. protinávrh Mgr. Bc. Petra Michala na odložení projednávání bodu.
  2. protinávrh Zdeňka Mráze na vzetí rozpočtového výhledu na vědomí.
  Hlasování o v pořadí 2. navrženém protinávrhu Zdeňka Mráze:
  Usnesení ZM č. 98/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 8
  PŘIJATO
  20:16 Pfeifer – příchod – počet 24
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Záměr prodeje, příp. směny, části pozemku p. č. KN 288 o výměře cca 50 metrů čtverečních v k. ú. Branná - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 12
  Záměr prodeje, příp. směny, části pozemku p. č. KN 288 o výměře cca 50 m2
  v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zde...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 12
  Záměr prodeje, příp. směny, části pozemku p. č. KN 288 o výměře cca 50 m2
  v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 20:27 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  20:28 Michal – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 103/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 288 o výměře cca 50 m2
  v k. ú. Branná.
  II. neschvaluje
  zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. KN 288 o výměře cca 50 m2
  za část pozemku p. č. KN 286,
  vše v k. ú. Branná.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Změna č. 1 pravidel pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 1.1.2017 - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 16
  Změna č. 1 Pravidel pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu
  oblasti tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 01.01.2017.
  Předkl...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 16
  Změna č. 1 Pravidel pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu
  oblasti tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 01.01.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Josef Pindroch, Anna Kahounová,
  PaedDr. Jan Váňa, Karel Elexhauser
  - odchody a příchody: 20:36 Korda – odchod – počet 22
  20:37 Váňa – příchod – počet 23
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  11
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 107/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Změnu č. 1 Pravidel pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti
  tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 01.01.2017.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  bodu 19
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, ...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  bodu 19
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Josef Pindroch, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Vladimír Školka, PaedDr. Jan Váňa,
  Mgr. Zuzana Průchová, Ing. arch. Aleš Valder, Anna Kahounová, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Mgr. Ondřej Janoušek, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  - odchody a příchody: 20:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  12
  20:58 Kahounová – příchod – počet 24
  21:01 Elexhauser – odchod – počet 23
  21:04 Elexhauser – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 110/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je
  doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
  II. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
  přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku.
  III. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 2 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o školských obvodech zákl. škol zřizovaných městem Třeboň - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 20
  Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem
  Třeboň.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Karel Elex...

  Celý text (zobrazeno 33 %)

  k bodu 20
  Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem
  Třeboň.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Karel Elexhauser, Bc. Eva Dytrichová, Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 111/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem Třeboň.
  II. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Fórum zdravého města, ustanovení priorit - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 22
  Fórum Zdravého města a Plán zdraví a kvality života 2017.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a př...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 22
  Fórum Zdravého města a Plán zdraví a kvality života 2017.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 21:26 Jirák – odchod – počet 22
  21:26 Michal – odchod – počet 21
  21:29 Černý – odchod – počet 20
  21:29 Michal – příchod – počet 21
  21:29 Jirák – příchod – počet 22
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  13
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 113/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o řešení 5 ověřených priorit z Fóra Zdravého města 2015.
  II. bere na vědomí
  informaci o výsledku hlasování v anketě k Fóru Zdravého města 2016.
  III. schvaluje
  aktualizovaný Plán zdraví a kvality života 2017.
  IV. ukládá
  kanceláři starosty předložit zastupitelstvu města zprávu o řešení ověřených problémů z Fóra 2016 v druhém
  pololetí 2017.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 1 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO
  21:30 Kubal – příchod – počet 23

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Kahounová A. - Co bude stát cesta na zasedání UNESCO do Cordoby, jaký má přesně význam? Šla by upravit šachta u dětského hřiště pro vyšší bezpečnost?

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na pověření Nisana Jazairi k zastupování města Třeboně na konfe...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na pověření Nisana Jazairi k zastupování města Třeboně na konferenci
  v Córdobě.
  Mgr. Terezie Jenisová – objasnila situaci. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k nebezpečné šachtě u dětského hřiště u věžáku.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – žádá Ing. Roubala o informaci ve věci priorit realizace Plánu společných
  zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břilice.
  Ing. Miroslav Roubal – bude zasláno písemně. (bude zodpovězeno písemně)
  Ing. Jana Grammetbauerová – děkuje za opravu ul. Mlýnské. Dotaz na počet návštěvníků v DŠN a kolik stál
  provoz.
  Mgr. Terezie Jenisová – v listopadu byl počet návštěvníků v DŠN 14000. Na dotaz týkající se provozu bude
  odpovězeno. (bude zodpovězeno písemně)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na antény na domě čp. 103, které údajně ruší signál.
  Ing. Pavel Hajna – objasnil situaci. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na rekonstrukci BL, zda je již problém vyřešen.
  Ing. Josef Pindroch – problém není vyřešen, řeší se jako plnohodnotná reklamace. (dotaz zodpovězen)
  PhDr. Milan Kramárik – doplnil informace. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  15
  Mgr. Bc. Petr Michal – upozornění na nález ÚOHS s podezřením na pletichu některých stavebních firem,
  které v minulosti zhotovily VZ i pro město Třeboň.
  Ing. arch. Aleš Valder – aktuálně nemáme informaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  Ing. Jaroslav Kubal
  21:53 Blízek – odchod – počet 23
  k bodu 28
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:57 hodin

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku P. Č. KN 25/4 o výměře cca 180m² v k. ú. Stará hlína - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 180 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – návrh na...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 180 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – návrh na odložení bodu.
  Zdeněk Mráz – rada města se již usnesla, plníme nyní její usnesení.
  Anna Kahounová – dává protinávrh.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – souhlasí s protinávrhem.
  Mgr. Bc. Petr Michal – souhlasí s protinávrhem.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS. – také souhlasí.
  Zdeněk Mráz – podporuje původní návrh na usnesení.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – proč dala RM cenu 500,00 Kč?
  Zdeněk Mráz – stejná cena jako poslední dva prodeje v Břilicích. (dotaz zodpovězen)
  - odchody a příchody: 17:43 Blízek – příchod – počet 24
  Protinávrh Anny Kahounové
  Usnesení ZM č. 88/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 180 m2 v k. ú. Stará Hlína.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 4 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 180 m2
  v k. ú. Stará Hlína, když
  výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m2
  . Prodej bude realizován za podmínky,
  že bude ponechán bezpečnostní odstup min. 1,20 m od koruny komunikace v majetku města Třeboně, který
  zajistí dostatečné rozhledové poměry.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Nákup budovy čp 1118 s příslušenstvím na pozemku p. č. KN 1694/4 a budovy bez čp. / č. ev. na pozemku p. č. KN 1694/5, vše v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 11
  Nákup budovy čp. 1118 s příslušenstvím na pozemku p. č. KN 1694/4 a budovy bez čp./č. ev. na
  pozemku p. č. KN 1694/5, vše v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 11
  Nákup budovy čp. 1118 s příslušenstvím na pozemku p. č. KN 1694/4 a budovy bez čp./č. ev. na
  pozemku p. č. KN 1694/5, vše v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – bylo by dobré dostat od Teplospolu čistý uklizený pozemek.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz, zda Teplospol platí nájem.
  Zdeněk Mráz – nájem neplatí. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – navrhuje jednat s Teplospolem, aby budovu odstranil.
  Zdeněk Mráz – nesouhlasí. Objekt je v pořádku. Tímto způsobem postupuje stejně v dalších
  městech. Jde o dobrý nákup. (vysvětleno)
  Ing. Jaroslav Kubal
  Zápis z 16. jednání ZM dne 24.10.2016
  7
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 89/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup budovy čp. 1118 (stavba plynové kotelny vč. komínu) stojící na pozemku p. č. KN 1694/4 a budovy
  bez č. p./č. ev. (stavba regulační stanice plynu) na pozemku p. č. KN 1694/5 v k. ú. Třeboň vč. příslušenství
  od společnosti Teplospol a.s., IČ: 25171283 (Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec), do vlastnictví města
  Třeboně, za cenu 1.017.150,00 Kč. Kupní cena bude zaplacena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy na
  účet prodávajícího. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do
  katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit kupní smlouvu k podpisu starostce města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 7 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  17:59

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Podání žádosti o převod pozemků p. č. KN 2268 a p. č. KN st. 108/2 vč. budovy bez č.p. / č. e. v k. ú. Břilice - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 12
  Podání žádosti o převod pozemků p. č. KN 2268 a p. č. KN st. 108/2 vč. budovy bez č. p./č. e. v k. ú.
  Břilice.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující:...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 12
  Podání žádosti o převod pozemků p. č. KN 2268 a p. č. KN st. 108/2 vč. budovy bez č. p./č. e. v k. ú.
  Břilice.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová
  - odchody a příchody: 17:59 Váňa – odchod – počet 22
  18:01 Váňa – příchod – počet 23
  18:01 Neužil – odchod – počet 22
  18:01 Jirák – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 90/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  podání žádosti o úplatný převod pozemků p. č. KN 2268 o výměře 19 m2
  a p. č. KN st. 108/2 vč. budovy bez
  č. p./č. ev. o výměře 71 m2
  , vše v k. ú. Břilice od Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774 (Husinecká
  1024/11a, Praha 3) do vlastnictví města Třeboně.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  18:02 Kahounová – odchod – počet 22
  18:02 Černý – odchod – počet 21

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 14
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová – sez...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 14
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová – seznámila zastupitele a občany s průběhem nadcházející rozpravy.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal právní výklad k předložené žádosti.
  Zdeněk Mráz – vyjádřil se k celé situaci. Zmínil první plány na zapsání do UNESCO.
  Podporuje variantu v rozměru, který byl tenkrát stanoven. S KPZ s rozlohou 300 km2
  nesouhlasí.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k technickému průběhu. Žádá o změnu jednacího řádu
  a dovolení občanům vstoupit do diskuze i v průběhu diskuze zastupitelů.
  Mgr. Terezie Jenisová – jednací řád není potřeba měnit a občanům bude dána možnost
  vystoupit v obecné rozpravě.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – nechce se vyjadřovat k usnesení.
  Mgr. Terezie Jenisová – objasnila situaci ohledně prohlášení a vzniku KPZ (správní řízení).
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. arch. Aleš Valder – seznámil přítomné se strategickým plánem města Třeboň, který byl
  schválen v listopadu 2008, který platí do roku 2020 a neexistuje žádné rozhodnutí o jeho
  případné aktualizaci. Je zároveň dostupný na internetových stránkách města.
  Ing. Jan Hůda – vyjádřil se ke KPZ. Se vznikem KPZ dle jeho vyjádření nesouhlasí 90 – 95%
  obyvatel města.
  Mgr. Terezie Jenisová – proces prohlášení KPZ je předmětem správního řízení, KPZ
  prohlašuje Ministerstvo kultury ČR.
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh.
  Ing. Bohuslav Jirák
  Ing. arch. Aleš Valder – oponoval některé informace z projevu Ing. Hůdy.
  Antonín Buman – vyjádřil svůj názor s KPZ.
  Ing. arch. Aleš Valder – vyjádřil se k názoru pana Bumana.
  Ing. Jaroslav Kubal, Josef Neužil
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – dává protinávrh.
  Ing. Jana Grammetbauerová – bude mít ZM v budoucnu možnost se vyjádřit k tomu, jestli
  město chce nebo nechce KPZ?
  Mgr. Terezie Jenisová – na zastupitelstvu města bude projednáno (po zahájení správního
  řízení). (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – vyjádření k protinávrhu Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  JUDr. Mojmír Vonka – vyjádřil se k navrhovaným protinávrhům.
  pan Hrubec
  (téma vysvětleno, dotazy zodpovězeny)
  - odchody a příchody: 18:05 Michal – příchod – počet 21
  18:06 Kahounová – příchod – počet 22
  18:06 Pfeifer – příchod – počet 23
  18:07 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:33 Kahounová – odchod – počet 23
  18:36 Kahounová – příchod – počet 24
  1. protinávrh PaedDr. Jana Váni
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. souhlasí
  se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  II. pověřuje
  vedení města k jednání s příslušnými státními orgány za účelem vzniku krajinné památkové zóny (KPZ)
  Třeboňská rybniční krajina.
  2. protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. odkládá
  projednávání krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina do doby, než Ministerstvo
  kultury ČR bude v této věci činit relevantní kroky dle platné legislativy.
  Zápis z 16. jednání ZM dne 24.10.2016
  9
  III. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Hlasování č. 1 – hlasování o v pořadí 2. předloženém protinávrhu Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. odkládá
  projednávání krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina do doby, než Ministerstvo
  kultury ČR bude v této věci činit relevantní kroky dle platné legislativy.
  III. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 8 Proti: 8 Zdrželi se: 8
  NEPŘIJATO
  Hlasování č. 2 – hlasování o v pořadí 1. předloženém protinávrhu PaedDr. Jana Váni:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. souhlasí
  se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  II. pověřuje
  vedení města k jednání s příslušnými státními orgány za účelem vzniku krajinné památkové zóny (KPZ)
  Třeboňská rybniční krajina.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 0 Proti: 11 Zdrželi se: 13
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 92/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 13 Proti: 8 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO
  19:36 Elexhauser – odchod – počet 23

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Návrh na pořízení změny č. 4 územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 15
  Návrh na pořízení Změny č. 4 Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Bohuslav Jirá...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 15
  Návrh na pořízení Změny č. 4 Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jana Grammetbauerová
  - odchody a příchody: 19:40 Elexhauser – příchod – počet 24
  19:41 Korda – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 93/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Informaci o potřebě pořídit Změnu č. 4 Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  1) Pořízení Změny č. 4 Územního plánu Třeboň.
  2) Jmenování starostky města Třeboň, Mgr. Terezie Jenisové na pozici určeného zastupitele pro Změnu č. 4
  Územního plánu Třeboň.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 3 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  Zápis z 16. jednání ZM dne 24.10.2016
  10
  19:45 Blízek – odchod – počet 22
  19:46 Matuška – odchod – počet 21
  19:46 Kuta – odchod – počet 20

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Podněty zastupitelů města - Dotaz Kahounová A.: Proč bude zavřený bazén pro veřejnost?

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třebon...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třeboně od ledna
  2017.
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci. Bazén bude uzavřen kompletně pro veřejnost. (vysvětleno)
  Anna Kahounová – je možné, aby Městská vodohospodářská informovala včas občany o čísle účtu?
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz s tím, že od 1. listopadu bude přijata účetní a dělník. Vše je připraveno
  a všichni budou včas informováni. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k výjimkám ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.
  Bc. Mgr. Jana Polčáková – poděkování za dobře odvedenou práci při rekonstrukci varny ve školní jídelně.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz k záležitosti stěhování knihovny do Besedy, k prostoru kinokavárny, infocentra.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyjádřila se k dotazu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se prostoru TIC a kinokavárny. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na čp. 19 a 20. Už se přemýšlelo, co bude v budově stávající ZUŠ?
  Ing. Josef Pindroch – žádný konkrétní záměr k budově ZUŠ není. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke světlům v Dukelské ulici, která nesvítí.
  Petr Tětek – bude prověřeno.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k opravě mostu u Tyršova stadionu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dotazu na minulém jednání ZM ohledně spadlých stromů.
  Petr Tětek – objasnil situaci.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – přimlouvá se za instalování světel na přechodech u příjezdů do města.
  Zdeněk Mráz – světla na přechodu pod hrází instaloval vlastník silnice – Jihočeský kraj.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na montáž kamerového systému na lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na zvyšování ubytovací kapacity na Bertiných lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Anna Kahounová – bylo by možné vidět studii?
  Ing. Josef Pindroch – studie je rozpracovaná.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – připomínka k zarostlému chodníku na Kopečku u autobusové zastávky. Dále
  připomínka k vjezdu do Mlýnské ulice, kde se zvyšuje hrb na silnici. (bude zodpovězeno písemně)
  Mgr. Bc. Petr Michal – námět na zavedení objednávkového systému v evidenci vozidel.
  Ing. Pavel Zajíček – vyjádřil se k námětu.
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder – námět bude prověřen. (bude zodpovězeno písemně)
  pan Kolík – informace o častém přeletu letadel nad Třeboní. Připomínka k častým ohňostrojům. Chválí lázně
  za tenisový kurt. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:47 Korda – příchod – počet 21
  19:49 Matuška – příchod – počet 22
  19:49 Blízek – příchod – počet 23
  19:49 Kuta – příchod – počet 24
  19:51 Pindroch – odchod – počet 23
  19:51 Jenisová – odchod – počet 22
  19:52 Doležal – odchod – počet 21
  19:53 Jenisová – příchod – počet 22
  19:53 Pindroch – příchod – počet 23
  19:55 Grammetbauerová odchod – počet 22
  19:57 Kahounová – odchod – počet 21
  19:57 Černý – odchod – počet 20
  19:57 Pfeifer – odchod – počet 19
  19:59 Grammetbauerová – příchod - počet 20
  19:59 Neužil – odchod – počet 19
  20:00 Pfeifer – příchod – počet 20
  20:00 Doležal – příchod – počet 21
  20:00 Černý – příchod – počet 22
  20:01 Kahounová – příchod – počet 23
  20:04 Neužil – příchod – počet 24
  20:08 Váňa – odchod – počet 23

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Podněty zastupitelů města - Dotaz Kahounová A.: Je možné, aby městská vodohospodářská vydala včas veřejně čísla účtu?

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třebon...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třeboně od ledna
  2017.
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci. Bazén bude uzavřen kompletně pro veřejnost. (vysvětleno)
  Anna Kahounová – je možné, aby Městská vodohospodářská informovala včas občany o čísle účtu?
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz s tím, že od 1. listopadu bude přijata účetní a dělník. Vše je připraveno
  a všichni budou včas informováni. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k výjimkám ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.
  Bc. Mgr. Jana Polčáková – poděkování za dobře odvedenou práci při rekonstrukci varny ve školní jídelně.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz k záležitosti stěhování knihovny do Besedy, k prostoru kinokavárny, infocentra.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyjádřila se k dotazu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se prostoru TIC a kinokavárny. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na čp. 19 a 20. Už se přemýšlelo, co bude v budově stávající ZUŠ?
  Ing. Josef Pindroch – žádný konkrétní záměr k budově ZUŠ není. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke světlům v Dukelské ulici, která nesvítí.
  Petr Tětek – bude prověřeno.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k opravě mostu u Tyršova stadionu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dotazu na minulém jednání ZM ohledně spadlých stromů.
  Petr Tětek – objasnil situaci.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – přimlouvá se za instalování světel na přechodech u příjezdů do města.
  Zdeněk Mráz – světla na přechodu pod hrází instaloval vlastník silnice – Jihočeský kraj.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na montáž kamerového systému na lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na zvyšování ubytovací kapacity na Bertiných lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Anna Kahounová – bylo by možné vidět studii?
  Ing. Josef Pindroch – studie je rozpracovaná.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – připomínka k zarostlému chodníku na Kopečku u autobusové zastávky. Dále
  připomínka k vjezdu do Mlýnské ulice, kde se zvyšuje hrb na silnici. (bude zodpovězeno písemně)
  Mgr. Bc. Petr Michal – námět na zavedení objednávkového systému v evidenci vozidel.
  Ing. Pavel Zajíček – vyjádřil se k námětu.
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder – námět bude prověřen. (bude zodpovězeno písemně)
  pan Kolík – informace o častém přeletu letadel nad Třeboní. Připomínka k častým ohňostrojům. Chválí lázně
  za tenisový kurt. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:47 Korda – příchod – počet 21
  19:49 Matuška – příchod – počet 22
  19:49 Blízek – příchod – počet 23
  19:49 Kuta – příchod – počet 24
  19:51 Pindroch – odchod – počet 23
  19:51 Jenisová – odchod – počet 22
  19:52 Doležal – odchod – počet 21
  19:53 Jenisová – příchod – počet 22
  19:53 Pindroch – příchod – počet 23
  19:55 Grammetbauerová odchod – počet 22
  19:57 Kahounová – odchod – počet 21
  19:57 Černý – odchod – počet 20
  19:57 Pfeifer – odchod – počet 19
  19:59 Grammetbauerová – příchod - počet 20
  19:59 Neužil – odchod – počet 19
  20:00 Pfeifer – příchod – počet 20
  20:00 Doležal – příchod – počet 21
  20:00 Černý – příchod – počet 22
  20:01 Kahounová – příchod – počet 23
  20:04 Neužil – příchod – počet 24
  20:08 Váňa – odchod – počet 23

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Podněty zastupitelů města - Horváthová M.: Jak při rozšíření lůžkové kapacity budou moci lázně stíhat uspokojovat potřeby více hostů?

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třebon...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třeboně od ledna
  2017.
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci. Bazén bude uzavřen kompletně pro veřejnost. (vysvětleno)
  Anna Kahounová – je možné, aby Městská vodohospodářská informovala včas občany o čísle účtu?
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz s tím, že od 1. listopadu bude přijata účetní a dělník. Vše je připraveno
  a všichni budou včas informováni. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k výjimkám ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.
  Bc. Mgr. Jana Polčáková – poděkování za dobře odvedenou práci při rekonstrukci varny ve školní jídelně.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz k záležitosti stěhování knihovny do Besedy, k prostoru kinokavárny, infocentra.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyjádřila se k dotazu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se prostoru TIC a kinokavárny. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na čp. 19 a 20. Už se přemýšlelo, co bude v budově stávající ZUŠ?
  Ing. Josef Pindroch – žádný konkrétní záměr k budově ZUŠ není. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke světlům v Dukelské ulici, která nesvítí.
  Petr Tětek – bude prověřeno.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k opravě mostu u Tyršova stadionu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dotazu na minulém jednání ZM ohledně spadlých stromů.
  Petr Tětek – objasnil situaci.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – přimlouvá se za instalování světel na přechodech u příjezdů do města.
  Zdeněk Mráz – světla na přechodu pod hrází instaloval vlastník silnice – Jihočeský kraj.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na montáž kamerového systému na lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na zvyšování ubytovací kapacity na Bertiných lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Anna Kahounová – bylo by možné vidět studii?
  Ing. Josef Pindroch – studie je rozpracovaná.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – připomínka k zarostlému chodníku na Kopečku u autobusové zastávky. Dále
  připomínka k vjezdu do Mlýnské ulice, kde se zvyšuje hrb na silnici. (bude zodpovězeno písemně)
  Mgr. Bc. Petr Michal – námět na zavedení objednávkového systému v evidenci vozidel.
  Ing. Pavel Zajíček – vyjádřil se k námětu.
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder – námět bude prověřen. (bude zodpovězeno písemně)
  pan Kolík – informace o častém přeletu letadel nad Třeboní. Připomínka k častým ohňostrojům. Chválí lázně
  za tenisový kurt. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:47 Korda – příchod – počet 21
  19:49 Matuška – příchod – počet 22
  19:49 Blízek – příchod – počet 23
  19:49 Kuta – příchod – počet 24
  19:51 Pindroch – odchod – počet 23
  19:51 Jenisová – odchod – počet 22
  19:52 Doležal – odchod – počet 21
  19:53 Jenisová – příchod – počet 22
  19:53 Pindroch – příchod – počet 23
  19:55 Grammetbauerová odchod – počet 22
  19:57 Kahounová – odchod – počet 21
  19:57 Černý – odchod – počet 20
  19:57 Pfeifer – odchod – počet 19
  19:59 Grammetbauerová – příchod - počet 20
  19:59 Neužil – odchod – počet 19
  20:00 Pfeifer – příchod – počet 20
  20:00 Doležal – příchod – počet 21
  20:00 Černý – příchod – počet 22
  20:01 Kahounová – příchod – počet 23
  20:04 Neužil – příchod – počet 24
  20:08 Váňa – odchod – počet 23

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Realizace akce "Třeboň, Stará Hlína - Kanalizace a čov" z vlastních zdrojů města - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 19
  Realizace akce „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ z vlastních zdrojů města.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaros...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 19
  Realizace akce „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ z vlastních zdrojů města.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna
  Anna Kahounová – připomínka k situaci v Branné, kde je kanalizace a ČOV také důležitá.
  Zdeněk Mráz – počítá se s tím.
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Ing. et Ing. Jiří Kuta
  - odchody a příchody: 18:49 Elexhauser – odchod – počet 23
  18:53 Elexhauser – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 79/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  současný stav zajištění dotace na akci „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ z OP Životní
  prostředí 2014-2020.
  II. schvaluje
  realizaci akce „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ v letech 2016 – 2018 z vlastních zdrojů
  města.
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  11
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  19:03 Černý – odchod – počet 23

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Kahounová A. - Budoucnost kinokavárny a informačního střediska?

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Grammetbauerová J. - Proč jezařízení omezující vjezd do centra města poruchové?

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 14.4.2016 do 25.2.2016 - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2015 a účetní závěrka města Třeboně za rok 2015 - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2015 a účetní závěrka města Třeboně za rok 2015 - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Projekt vnitrostátní fúze společnosti Lázně Aurora s. r. o. a Bertiny lázně Třeboň s. r. o. - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Náměty a přípomínky zastupitelů města - Kahounová Anna - Dříve uklízet dětské hřiště. Připomínka k valné hromadě TS Třeboň.

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Náměty a přípomínky zastupitelů města - Korda František - Připomínka ke kontrolnímu výboru.

  Datum: 20. 6. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 11.2.2016 do 13.4.2016 - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti tělovýchovy v roce 2016 - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti kultury 2016 - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 7
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Pavel Řimnáč, Ing. Bohuslav Jirák, Anna Kahouno...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 7
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Pavel Řimnáč, Ing. Bohuslav Jirák, Anna Kahounová
  Karel Elexhauser – vznesl dotaz týkající se akce Sportovní roadshow (Michaela Průchová),
  akce pana Klejny, cyklojízdy do Interlakenu (Jakub Hulec).
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz týkající se hokejových klubů v Třeboni.
  Ing. Bohuslav Jirák – odpověděl na dotaz.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 34/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotací žadatelům v oblasti tělovýchovy a sportu na celoroční činnost a jednorázovou akci:
  Žadatel Účel Dotace 2016 (Kč)
  Taekwon-do Třeboň Činnost 2016 182.202,00
  TJ Slovan Břilice Činnost 2016 74.082,00
  Hokej Třeboň Činnost 2016 77.887,00
  TJ Jiskra Třeboň Činnost 2016 965.072,00
  TJ Jiskra Třeboň - oddíl veslování Výstavba a složení veslařské dráhy
  Lago Albano 2016 80.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni v
  bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost nebo jednorázovou akci.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 1 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  k bodu 8
  Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – dotaz na akci Okolo Třeboně k přidělení financí panu Barnášovi.
  Ing. Alena Baštová – objasnila situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Alena Baštová, Zdeněk Mráz, Mgr. Bc. Petr
  Michal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 35/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace žadateli v oblasti kultury a cestovního ruchu na jednorázovou akci:
  Žadatel Účel Dotace 2016 (Kč)
  Okolo Třeboně Kultura v Třeboni 2016 70.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Okolo Třeboně, Komenského
  875, 379 01 Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na jednorázovou akci.
  Zápis z 13. jednání ZM dne 09.05.2016
  6
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 5 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Návrh na pořízení změny č. 1 regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM2 a změny č. 1 regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM3 a OSS - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 13
  Návrh na pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM2 a Změny č. 1
  Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM3 a OS5.
  Předkladatel: I...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 13
  Návrh na pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM2 a Změny č. 1
  Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM3 a OS5.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Miroslav Roubal, Mgr. Bc. Petr Michal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 40/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o potřebě pořídit Změnu č. 1 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM2 a Změnu č. 1
  Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM3 a OS5.
  II. schvaluje
  1.) pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM2,
  2.) pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM3 a OS5,
  3.) jmenování starostky města Třeboň, Mgr. Terezie Jenisové na pozici určeného zastupitele pro změnu č. 1
  Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM2 a změnu č.1 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné
  plochy BM3 a OS5.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 14
  Zpráva o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – dotaz na Změnu č. 3.
  Ing. Miroslav Roubal – do...

  Celý text (zobrazeno 23 %)

  k bodu 14
  Zpráva o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – dotaz na Změnu č. 3.
  Ing. Miroslav Roubal – dotaz zodpovězen.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 41/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zprávu o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  1.) Zprávu o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  2.) Pořízení Změny č. 3 Územního plánu Třeboň, vyplývající ze Zprávy o uplatňování.
  3.) Jmenování starostky města Třeboň, Mgr. Terezie Jenisové na pozici určeného zastupitele pro Změnu č. 3
  Územního plánu Třeboň.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Jmenování Mgr. Terezie Jenisové na pozici určeného zastupitele pro pořízení regulačního plánu Třeboň - zasvitelné plochy BV15 - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 17
  Jmenování starostky města Třeboň, Mgr. Terezie Jenisové na pozici určeného zastupitele pro
  pořízení Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BV15.
  Předkladatel: In...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 17
  Jmenování starostky města Třeboň, Mgr. Terezie Jenisové na pozici určeného zastupitele pro
  pořízení Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BV15.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – dotaz na regulační plány.
  Ing. Miroslav Roubal – dotaz zodpovězen.
  - odchody a příchody: 18:21 Kubal – příchod – počet 20
  18:23 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 44/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zahájení prací na pořízení Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BV15.
  II. schvaluje
  Jmenování starostky města Třeboň, Mgr. Terezie Jenisové na pozici určeného zastupitele pro pořízení
  Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BV15.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  k bodu 18
  Příspěvek na provoz pro Domov seniorů.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. - připomínka k důvodové zprávě, kde je uvedeno, že se dávají
  finanční prostředky na konkrétní cíl a to na opravu koupelny pro klienty. Ve veřejnoprávní
  smlouvě je uveden cíl za účelem rekonstrukce. Je třeba to ošetřit tak, aby nedošlo
  k pochybnostem, že částka byla čerpána v rozporu se smlouvou.
  Bc. Eva Dytrichová
  Mgr. Terezie Jenisová – bude zjištěna skutečná situace a dojde k opravě.
  Zápis z 13. jednání ZM dne 09.05.2016
  10
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 45/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150.000,00 Kč pro Domov seniorů Třeboň, Daskabát 306/II, jehož
  provozovatelem je Centrum sociálních služeb Jindř. Hradec, příspěvková organizace.
  II. ukládá
  uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Centrem sociálních služeb, Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377
  01.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Kahounová A. - Jaká je budoucnost Besedy Třeboň?

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Grammetbauerová J. - Dotaz k žádosti zařazení čp 20 do seznamu kulturních památek.

  Datum: 9. 5. 2016

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz k zas...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz k zaslané tabulce vstupů občanů Třeboně do městských slatinných lázní.
  Domnívala se, že město Třeboň hradí 30 % lázním. Co znamená sleva 10 %?
  Ing. Alena Baštová – podala vysvětlení.
  Mgr. Terezie Jenisová – správnost tabulky bude prověřena.
  Anna Kahounová – žádá o zaslání správné tabulky. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na usnesení ZM č. 5/2016-11, týkající se nákupu nemovitosti čp. 19 a čp. 20.
  Vznesl připomínku k plnění usnesení, kde je uvedeno pouze „Rozpočtové opatření bylo zaevidováno do IS
  Ginis.“ Co ostatní věci, které vyplynuly z usnesení?
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. arch. Aleš Valder
  Jitka Filípková – vysvětlila kroky a další informace budou prověřeny.
  Mgr. Terezie Jenisová – na příštím jednání to bude kompletní. OFM to prověří. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k umístění reklamního nosiče typu „A“ před Barem U Čerta a k nátěru
  zábradlí na mostě přes Prostřední stoku.
  Jitka Filípková – podána informace k reklamnímu nosiči. (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder – reagoval na připomínku k nátěru zábradlí. (dotaz zodpovězen)
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (25.01.2016).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 25.01.2016, která
  byla zaslána dne 23.02.2016.

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Zřízení služebnosti na pozemku č. 382 - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 13
  Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 382 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – dává protinávrh na odložení bod...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 13
  Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 382 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – dává protinávrh na odložení bodu.
  Mgr. Terezie Jenisová, Jitka Filípková, Ing. Josef Pindroch, Ing. Pavel Hajna
  PaedDr. Jan Váňa – doporučuje změnu usnesení v bodě II. ukládá „odboru finančnímu
  a majetkovému zajistit plnění usnesení a projednat s panem Jeníkem možnost odkoupení
  pozemku“.
  Anna Kahounová – v případě, že se bude jednat o návrhu PaedDr. Jana Váni, svůj
  protinávrh stahuje.
  - odchody a příchody: 18:41 Kubal – příchod – počet 21
  18:43 Blízek – příchod – počet 22
  18:45 Prášil – odchod – počet 21
  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (oprávněný) a panem
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (povinný) na pozemku p. č. KN 382 v k. ú. Třeboň, když rozsah
  služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č. 3552-209/2014. Služebnost bude spočívat v právu umístění,
  provozování, udržování a oprav chodníku, vozovky místní komunikace, rozvaděče vč. kabelového vedení
  veřejného osvětlení, lavičky a veřejné zeleně. Služebnost bude zřízena ve prospěch města Třeboň, na dobu
  neurčitou a bezúplatně.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a jednat s panem Jeníkem o možnosti odkoupení
  předmětného pozemku.
  Pro: 11 Proti: 9 zdrželi se: 1
  NEPŘIJATO
  18:47 Prášil – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 25/2016-12
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (oprávněný) a panem
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (povinný) na pozemku p. č. KN 382 v k. ú. Třeboň, když rozsah
  služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č. 3552-209/2014. Služebnost bude spočívat v právu umístění,
  provozování, udržování a oprav chodníku, vozovky místní komunikace, rozvaděče vč. kabelového vedení
  veřejného osvětlení, lavičky a veřejné zeleně. Služebnost bude zřízena ve prospěch města Třeboň, na dobu
  neurčitou a bezúplatně.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 4 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Smlouva o infrastruktuře obchodního střediska Třeboň - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 17
  Převod staveb veřejné infrastruktury městu Třeboň – případ OC Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usn...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 17
  Převod staveb veřejné infrastruktury městu Třeboň – případ OC Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 29/2016-12
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  uzavření Protokolu o předání a převzetí mezi společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ: 251 10 161
  (Bělohorská 2428/203, Břevnov, Praha 6) jako předávajícím a městem Třeboň jako přejímajícím na předání
  a převzetí:
  a) stavby přechodu pro chodce s dělícím ostrůvkem (v Kolaudačním souhlasu na stavbu „Obchodní centrum
  Třeboň – SO 03, SO 04, SO 07c a SO 07d“ ze dne 27.01.2016, vydaném Městským úřadem Třeboň,
  odborem dopravy, spis. zn.: č. j. METR_S 140/2016 OD, č. j. METR 431/2016 KoAl, označeno jako část
  stavby SO 03, která představuje příjezdovou komunikaci na p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň),
  b) dvou kompletních osvětlovacích bodů vč. kabelového vedení veřejného osvětlení umístěných na pozemku
  p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň (v Kolaudačním souhlasu na stavbu „Obchodní centrum Třeboň“ ze dne
  09.02.2016 vydaném Městským úřadem Třeboň, odborem úz. plánování a st. řádu, spis. zn.: METR_S
  199/2016 OÚPaSŘ, č.j. METR 512/2016 GrPe označeno jako veřejné osvětlení – osvětlení přechodu) za
  úplatu 9.800,00 Kč vč. DPH.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy darovací mezi městem Třeboň a společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ: 251 10
  161 (Bělohorská 2428/203, Břevnov, Praha 6). Předmětem daru budou:
  a) stavba přechodu pro chodce s dělícím ostrůvkem (v Kolaudačním souhlasu na stavbu „Obchodní centrum
  Třeboň – SO 03, SO 04, SO 07c a SO 07d“ ze dne 27.01.2016, vydaném Městským úřadem Třeboň,
  odborem dopravy, spis. zn.: č. j. METR_S 140/2016 OD, č. j. METR 431/2016 KoAl, označeno jako část
  stavby SO 03, která představuje příjezdovou komunikaci na p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň),
  b) dva kompletní osvětlovací body vč. kabelového vedení veřejného osvětlení umístěných na pozemku p. č.
  KN 1695/1 v k. ú. Třeboň (v Kolaudačním souhlasu na stavbu „Obchodní centrum Třeboň“ ze dne
  09.02.2016 vydaném Městským úřadem Třeboň, odborem úz. plánování a st. řádu, spis. zn.: METR_S
  199/2016 OÚPaSŘ, č.j. METR 512/2016 GrPe označeno jako veřejné osvětlení – osvětlení přechodu)
  Stavby, které budou předmětem daru, jsou ve Smlouvě o smlouvě budoucí darovací ze dne 18.08.2014
  označeny jako přechod pro chodce s dělícím ostrůvkem spolu se dvěma kompletními osvětlovací body,
  jejichž součástí bude i kabelové vedení veřejného osvětlení.
  Sepsání darovací smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických
  služeb. Náklady spojené se sepsáním darovací smlouvy hradí město Třeboň. K uzavření darovací smlouvy
  dojde nejpozději do 31.12.2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměsty členů zastupitelstva města - Kahounová A. - Dojde na veřejnou wifi na měú? Dotaz k inventuře měú.

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se provádí inventura
  na majetku, který někomu pronajímáme a nejedná se o společnost města (Beseda, městské rybníky). Námět
  na vyčištění křoví okolo stezky v Dukelské ulici.
  Mgr. Terezie Jenisová – veřejná wi-fi se neplánuje. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  10
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz k inventarizační komisi. Inventura se provádí na veškerém majetku
  i na majetku, který podléhá nájemní smlouvě. Inventura v Besedě proběhla. (dotaz zodpovězen)
  RNDr. Hana Vojtěchová – dotaz týkající se křoví v Dukelské ulici – situace bude prověřena. (bude
  zodpovězeno ve lhůtě)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz na městský pozemek 1751/2 v Jiráskově ulici naproti supermarketu
  Terno, který je ve špatném stavu. Jaké má město plány s tímto pozemkem?
  Zdeněk Mráz – (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz týkající se sjezdu u STK.
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  MVDr. Augustin Blízek – jak bude pokračovat vyčištění prostoru v Táboritské ulici před domem č. 800, kde
  byly pokáceny jehličnaté stromy a nyní tam zůstaly pařezy a nálet?
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  Pavel Řimnáč – bude pokračovat výměna bříz v Táboritské ulici v úseku naproti bývalé OA?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz. Situaci prověří. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Bohumil Matuška – upozornil na vypálený dub na hrázi Opatovického rybníka.
  Mgr. Terezie Jenisová – nejedná se o městský pozemek.
  RNDr. Hana Vojtěchová – podnět bude předán Ing. Fliegelové. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na znalecký posudek čp. 20. Na minulém ZM se ptal, jak vznikla věcná cena,
  respektive opotřebení, nedostal odpověď. Žádá o písemnou odpověď s podrobným vysvětlením, jak byla
  vypočtena věcná cena a jak bylo vypočítáno opotřebení. Dotaz k Bertiným lázním – je dořešena
  problematika sporu mezi městem a dodavatelem? (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se BL. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k odpovědi od Mgr. Vonky (ve věci podání podnětu od RM ke krajskému
  soudu vůči Spolku Třeboňsko), konkrétně k větě: „Činnost Spolku Třeboňsko se promítá výhradně
  v Třeboňských novinách.“ Požaduje písemnou odpověď s vysvětlením, jak Mgr. Vonka přišel ke slovu
  „výhradně“.
  19:16 Jirák – odchod – počet 20
  Mgr. Terezie Jenisová – Mgr. Vonka odpoví. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil problematiku spolků. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – v usnesení v bodu č. 6 přidat „z. s.“ (usnesení upraveno)
  Ing. Jaroslav Kubal – je třeba to doplnit i ve smlouvě.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude doplněno. (dotaz zodpovězen)
  Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  pan Kolík – připomínka ke stavu lékařů ve městě a k tristní situaci na poliklinice. Dotaz na neprodloužení
  smluv lékařů na lázních. Dále vzpomněl článek v Jindřichohradeckých novinách o situaci v třeboňských
  lázních.
  19:20 Jirák – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – odchod – počet 20
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci týkající se lékařů na lázních. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:27 Kahounová – příchod – počet 21
  Mgr. Terezie Jenisová – podala vyjádření k článku v Jindřichohradeckém deníku. Plně se postavila za
  jednatele lázní. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:29 Váňa – odchod – počet 20
  19:29 Kuta – odchod – počet 19
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  MUDr. Antonín Doležal – vyjádřil se k situaci na lázních a k situaci s doktory v Třeboni.
  19:30 Váňa – příchod – počet 20
  pan Nehoda – dotaz na svozový den a připomínka k chodníku u Penny.
  Vladimír Janíček – odpověděl na dotaz týkající se svozového dne. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Anna Kahounová
  paní Kolíková – poukázala na problém s tříděním odpadu.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na zpřístupnění budov čp. 19 a 20.
  Mgr. Terezie Jenisová – plyne lhůta pro vyřízení odpovědi. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  pan Nehoda – připomínka k situaci se zatrubněním u Penny.
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  11
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz, vysvětlil důvody. ŘSD ani dopravní policie nechtějí, aby se tam lidé
  pohybovali. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl dotaz, proč není možné vymyslet technické řešení chodníku za zdí,
  když se jedná o městské pozemky. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Anna Kahounová

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměsty členů zastupitelstva města - pan Nehoda - Připomínka ke svozovému dni.

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se provádí inventura
  na majetku, který někomu pronajímáme a nejedná se o společnost města (Beseda, městské rybníky). Námět
  na vyčištění křoví okolo stezky v Dukelské ulici.
  Mgr. Terezie Jenisová – veřejná wi-fi se neplánuje. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  10
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz k inventarizační komisi. Inventura se provádí na veškerém majetku
  i na majetku, který podléhá nájemní smlouvě. Inventura v Besedě proběhla. (dotaz zodpovězen)
  RNDr. Hana Vojtěchová – dotaz týkající se křoví v Dukelské ulici – situace bude prověřena. (bude
  zodpovězeno ve lhůtě)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz na městský pozemek 1751/2 v Jiráskově ulici naproti supermarketu
  Terno, který je ve špatném stavu. Jaké má město plány s tímto pozemkem?
  Zdeněk Mráz – (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz týkající se sjezdu u STK.
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  MVDr. Augustin Blízek – jak bude pokračovat vyčištění prostoru v Táboritské ulici před domem č. 800, kde
  byly pokáceny jehličnaté stromy a nyní tam zůstaly pařezy a nálet?
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  Pavel Řimnáč – bude pokračovat výměna bříz v Táboritské ulici v úseku naproti bývalé OA?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz. Situaci prověří. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Bohumil Matuška – upozornil na vypálený dub na hrázi Opatovického rybníka.
  Mgr. Terezie Jenisová – nejedná se o městský pozemek.
  RNDr. Hana Vojtěchová – podnět bude předán Ing. Fliegelové. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na znalecký posudek čp. 20. Na minulém ZM se ptal, jak vznikla věcná cena,
  respektive opotřebení, nedostal odpověď. Žádá o písemnou odpověď s podrobným vysvětlením, jak byla
  vypočtena věcná cena a jak bylo vypočítáno opotřebení. Dotaz k Bertiným lázním – je dořešena
  problematika sporu mezi městem a dodavatelem? (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se BL. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k odpovědi od Mgr. Vonky (ve věci podání podnětu od RM ke krajskému
  soudu vůči Spolku Třeboňsko), konkrétně k větě: „Činnost Spolku Třeboňsko se promítá výhradně
  v Třeboňských novinách.“ Požaduje písemnou odpověď s vysvětlením, jak Mgr. Vonka přišel ke slovu
  „výhradně“.
  19:16 Jirák – odchod – počet 20
  Mgr. Terezie Jenisová – Mgr. Vonka odpoví. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil problematiku spolků. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – v usnesení v bodu č. 6 přidat „z. s.“ (usnesení upraveno)
  Ing. Jaroslav Kubal – je třeba to doplnit i ve smlouvě.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude doplněno. (dotaz zodpovězen)
  Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  pan Kolík – připomínka ke stavu lékařů ve městě a k tristní situaci na poliklinice. Dotaz na neprodloužení
  smluv lékařů na lázních. Dále vzpomněl článek v Jindřichohradeckých novinách o situaci v třeboňských
  lázních.
  19:20 Jirák – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – odchod – počet 20
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci týkající se lékařů na lázních. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:27 Kahounová – příchod – počet 21
  Mgr. Terezie Jenisová – podala vyjádření k článku v Jindřichohradeckém deníku. Plně se postavila za
  jednatele lázní. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:29 Váňa – odchod – počet 20
  19:29 Kuta – odchod – počet 19
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  MUDr. Antonín Doležal – vyjádřil se k situaci na lázních a k situaci s doktory v Třeboni.
  19:30 Váňa – příchod – počet 20
  pan Nehoda – dotaz na svozový den a připomínka k chodníku u Penny.
  Vladimír Janíček – odpověděl na dotaz týkající se svozového dne. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Anna Kahounová
  paní Kolíková – poukázala na problém s tříděním odpadu.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na zpřístupnění budov čp. 19 a 20.
  Mgr. Terezie Jenisová – plyne lhůta pro vyřízení odpovědi. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  pan Nehoda – připomínka k situaci se zatrubněním u Penny.
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  11
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz, vysvětlil důvody. ŘSD ani dopravní policie nechtějí, aby se tam lidé
  pohybovali. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl dotaz, proč není možné vymyslet technické řešení chodníku za zdí,
  když se jedná o městské pozemky. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Anna Kahounová

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 19.11.2015 do 16.12.2015 - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 4
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 19.11.2015 do 16.12.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová – požadavek na spec...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k bodu 4
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 19.11.2015 do 16.12.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová – požadavek na specifikaci počtu slev poskytovaných v třeboňských
  lázních občanům.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude zodpovězeno písemně.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Pavel Hajna, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 3
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 19.11.2015 do 16.12.2015

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Nákup nemovistostí - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 9
  Nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN
  518 o výměře 543 m
  2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Rozp...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 9
  Nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN
  518 o výměře 543 m
  2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Rozpočtové opatření č. 1.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Ing. et Ing. Jiří Kuta, prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal
  Mgr. Terezie Jenisová – podala informaci o jednání o dopravní koncepci, které proběhne
  dne 8. února 2016 v 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 118 MěÚ Třeboň.
  Anna Kahounová, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Ondřej Janoušek, Bc. Petr Michal,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Vladimír
  Janíček
  - odchody a příchody: 18:08 Neužil – odchod – počet 24
  18:12 Neužil – příchod – počet 25
  18:23 Černý – odchod – počet 24
  18:25 Černý – příchod – počet 25
  18:34 Jenisová – odchod – počet 24
  18:36 Jenisová – příchod – počet 25
  18:37 Grammetbauerová – odchod – počet 24
  18:38 Kahounová – odchod – počet 23
  18:39 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  18:40 Kahounová – příchod – počet 25
  18:47 Matuška – odchod – počet 24
  18:52 Matuška – příchod – počet 25
  18:55 Jirák – odchod – počet 24
  18:56 Prášil – odchod – počet 23
  18:56 Blízek – odchod – počet 22
  18:56 Korda – odchod – počet 21
  18:57 Pfeifer – odchod – počet 20
  18:59 Prášil – příchod – počet 21
  19:00 Jirák – příchod – počet 22
  19:00 Pfeifer – příchod – počet 23
  19:01 Blízek – příchod – počet 24
  19:02 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Karla Elexhausera:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. odkládá
  nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří)
  o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú.
  Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 14.000.000,00 Kč.
  II. ukládá
  radě města předložit nový oponentní znalecký posudek.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 5/2016-11
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  znalecký posudek č. 5667-01/2016 vypracovaný znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhad
  nemovitostí, Ing. Vladimírem Pokorným (Buděšínského 24, České Budějovice), na nemovitosti pozemek p. č.
  KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba
  občanského vybavení) a pozemek p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy
  čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 6
  II. schvaluje
  nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří)
  o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú.
  Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 14.000.000,00 Kč.
  Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 29.01.2016 na zvláštní samostatný jistotní účet vedený
  u Oberbank AG. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající.
  III. bere na vědomí
  znění Smlouvy o koupi nemovitosti mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a městem Třeboň, jejímž předmětem je nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha
  a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku
  p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba
  občanského vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň.
  IV. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v:
  - navýšení výdajové položky 61XX Nákup majetku + Nákup pozemku, § 3639, ORJ 0800, ORG
  6032000000, UZ 0 o částku 14.000.000,00 Kč
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 14.000.000,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  1. 0 6032000000 0800 3639 61XX 2 395 000 2 395 000 +14 000 000 16 395 000
  Financování (Kč):
  1. 0 9850000000 0800 0000 8115 -8 067 807 -8 067 807 +14 000 000 5 932 193
  V. bere na vědomí
  převod práv a povinností plynoucí z Nájemní smlouvy a Dohody o přeúčtování nákladů za elektrickou
  energii spotřebovanou telekomunikačním zařízením č. 35054 uzavřené dne 22. 2. 2001 mezi právním
  předchůdcem Prodávajícího, kterým bylo město Třeboň, IČ: 00247618, jako pronajímatelem, a společností
  T-Mobile Czech Republic a.s. (dříve RadioMobil a.s.), se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4,
  IČ: 64949681, jako nájemcem. Nájemci je úplatně pronajat prostor k umístění telekomunikačního zařízení
  v půdních prostorách budovy č. p. 20. Převzetí práv a povinností z Nájemní smlouvy bude účinné ke dni
  01.04.2016.
  VI. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 (jmenovitě: Ing. et Ing. Jiří Kuta, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Karel
  Elexhauser, Anna Kahounová, PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.) Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Zadání změny č. 1 územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 15
  Zadání změny č. 1 Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Miroslav Roubal, Zdeněk Mráz
  - odchody a přícho...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k bodu 15
  Zadání změny č. 1 Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Miroslav Roubal, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 19:30 Kubal – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 11/2016-11
  Zastupitelstvo města:
  I. schvaluje
  Zadání změny č. 1 Územního plánu Třeboň.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu pořídit v souladu s platnou legislativou Návrh Změny č. 1
  Územního plánu Třeboň a předložit jej po projednání zastupitelstvu města k vydání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Záměr ukončení členství města Třeboně v zájmovém sdružení právnických osob - Asociace měst pro cyklisty - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 17
  Záměr ukončení členství města Třeboně v zájmovém sdružení právnických osob – Asociace měst pro
  cyklisty.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutujíc...

  Celý text (zobrazeno 33 %)

  k bodu 17
  Záměr ukončení členství města Třeboně v zájmovém sdružení právnických osob – Asociace měst pro
  cyklisty.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Josef Neužil
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 13/2016-11
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  ukončení členství města Třeboně v zájmovém sdružení právnických osob „Asociace měst pro cyklisty”
  vystoupením ze sdružení.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Nákup nemovitosti pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m² vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m² vč. budovy čp 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň, smlouva o úvěru mezi městem Třeboň a spol. Lázně Aurora s. r. o. rozpočtové opatření č. 136 - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 4
  Informace o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k....

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 4
  Informace o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Josef Pindroch
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jana Grammetbauerová, Karel Elexhauser,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová, MUDr. Antonín Doležal,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., MVDr. Augustin Blízek, Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Ing. František Korda
  Návrh na usnesení Ing. Josefa Pindrocha:
  Usnesení ZM č. 163/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Informaci o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
  258 m
  2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518
  (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského
  vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  za cenu 14.000.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zadat znalci z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhad nemovitostí,
  vypracování znaleckého posudku, které bude předloženo na nejbližší jednání zastupitelstva města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 5
  Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně.
  Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Disk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 5
  Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně.
  Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová,
  Ing. Bohuslav Jirák
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 164/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Směrnici o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně s platností a účinností od 01.01.2016.
  II. schvaluje
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti
  tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 01.01.2016.
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 4
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti kultury
  a cestovního ruchu s platností a účinností od 01.01.2016.
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti ostatních
  zájmových činností s platností a účinností od 01.01.2016.
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu činnosti vedoucích
  oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží s platností a účinností od 01.01.2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu na rok 2016. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu na rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  Anna Kaho...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu na rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  Anna Kahounová – námět na umístění pamětní desky k 17. listopadu na Masarykově
  náměstí.
  Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová, Mgr. Terezie Jenisová,
  PhDr. Milan Kramárik
  pan Kolík – námět na vybudování odstavných ploch pro parkování v Nádražní ulici
  u sídliště Otavan.
  Zdeněk Mráz – objasnil aktuální stav, město se bude tímto podnětem zabývat.
  pan Janát
  Ing. Josef Pindroch – podal informaci k připravovanému systému parkování a dopravy
  v centru města. V principu nedojde k omezení příjezdu aut k nemovitostem příslušných
  vlastníků. Celá záležitost bude v předstihu projednána s občany (předpokládaný začátek
  platnosti úpravy cca v polovině dubna).
  - odchody a příchody: 18:30 Elexhauser – odchod – počet 24
  18:31 Blízek – odchod – počet 23
  18:35 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:36 Blízek – příchod – počet 25
  18:48 Kahounová – odchod – počet 24
  18:50 Prášil – odchod – počet 23
  18:52 Kahounová – příchod – počet 24
  18:53 Černý – odchod – počet 23
  18:53 Pfeifer – odchod – počet 22
  18:54 Prášil – příchod – počet 23
  18:56 Černý – příchod – počet 24
  18:56 Pfeifer – příchod – počet 25
  Protinávrh prof. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.:
  1) Zrušení příjmové položky poplatek za provoz, shromažďování komunálního odpadu ve výši 4,2 mil. Kč
  (zavedení odpadu zadarmo).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  2) Navýšení výdajové položky plán opravy bytových a nebytových domů o 2,7 mil. Kč na konečných 6 mil.
  Kč.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  3) Navýšení výdajové položky projekty, studie, tělovýchova, sport, hřiště o 2 mil. Kč pro zpracování
  projektové dokumentace na venkovní koupaliště.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 5
  4) Navýšení výdajů na projektovou dokumentaci chodníky, stezky o 1,1 mil. Kč na úpravu veřejných
  prostranství „U Komárků, prostranství před obchody na Hliníku, Lipovka a Valy“.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Protinávrh Mgr. Terezie Jenisové:
  Usnesení ZM č. 165/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2016 včetně fondů v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů
  rozpočtové skladby dle přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 281.727.397,00 Kč
  celkové výdaje 264.068.610,00 Kč
  saldo rozpočtu 17.658.787,00 Kč
  splátky jistin 10.140.980,00 Kč
  změna stavu finančních prostředků (zvýšení) 7.517.807,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2016 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným
  v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2016 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona
  č. 250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část
  rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2016 v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů rozpočtové skladby
  dle přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 281.727.397,00 Kč
  celkové výdaje 264.068.610,00 Kč
  saldo rozpočtu 17.658.787,00 Kč
  splátky jistin 18.640.980,00 Kč
  zapojení finančních prostředků z minulých let 982.193,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2016 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným
  v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2016 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona
  č. 250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část
  rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 6
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Směna pozemku ve vlastnictví města Třeboně - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 8
  Směna pozemku ve vlastnictví města Třeboně – pozemek p. č. 430/2 o výměře 24 990 m2
  k. ú. Stará
  Hlína za pozemky ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu ...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 8
  Směna pozemku ve vlastnictví města Třeboně – pozemek p. č. 430/2 o výměře 24 990 m2
  k. ú. Stará
  Hlína za pozemky ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s. p. – pozemky
  p. č. KN 168/2 o výměře 5 599 m2
  , p. č. KN 722/3 o výměře 140 m2
  , p. č. KN 722/4 o výměře 127 m2
  , vše
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny s doplatkem ze strany města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Anna Kahounová, Karel Elexhauser
  - odchody a příchody: 19:30 Jirák – odchod – počet 23
  19:33 Jirák – příchod – počet 24
  19:36 Váňa – odchod – počet 23
  19:39 Váňa – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 167/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  směnu pozemku ve vlastnictví města Třeboně – pozemek p. č. 430/2 o výměře 24 990 m2 k. ú. Stará Hlína
  za pozemky ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s. p. – pozemky p. č. KN
  168/2 o výměře 5 599 m2
  (dle geometrického plánu č. 478-99/2015 pozemek p. č. KN 168/80), p. č. KN
  722/3 o výměře 140 m2
  (dle geometrického plánu č. 478-99/2015 pozemek p. č. KN 722/8) p. č. KN 722/4
  o výměře 127 m2
  (dle geometrického plánu č. 478-99/2015 pozemek p. č. KN 722/9), vše v k. ú. Holičky
  u Staré Hlíny, s doplatkem ze strany města Třeboně ve výši 459 930,00 Kč (doplatek obsahuje i vyčíslené
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 7
  náklady na uzavření směnné smlouvy v poměru 1:1, a to částku 25.590,00 Kč). Veškeré náklady budou
  hrazeny v poměru 1:1.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - sazba poplatku pro rok 2016 - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 11
  Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů –...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 11
  Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – sazba poplatku za odpad pro rok
  2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová – žádá o předložení vývoje počtu neplatičů u odpadů.
  PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Alena Baštová – odpověď bude připravena.
  - odchody a příchody: 19:45 Korda – odchod – počet 22
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 8
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 170/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému
  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit obecně závaznou vyhlášku v souladu
  s právními předpisy.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 5 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 12
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – námět na vybudování prostoru pr...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 12
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – námět na vybudování prostoru pro venčení psů.
  Ing. Josef Pindroch, Mgr. Terezie Jenisová, Anna Kahounová, Karel Elexhauser,
  Ing. Alena Baštová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 19:48 Kubal – příchod – počet 23
  19:48 Matuška – příchod – počet 24
  19:51 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Anny Kahounové:
  Usnesení ZM č. 171/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 5/2015 o místních poplatcích v předloženém znění s tím, že se
  původní text čl. 19 odst. 2 písmeno c) nahrazuje zněním „umístění kolostavu, reklamního informačního
  a propagačního zařízení včetně vystaveného zboží s plochou do 1 m2
  , u vystaveného zboží - květiny
  a okrasné rostliny - s plochou do 2 m2
  “.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit obecně závaznou vyhlášku v souladu
  s právními předpisy.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 5 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 5/2015 o místních poplatcích.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit obecně závaznou vyhlášku v souladu
  s právními předpisy.

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - doplatky - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Informace k možnosti převodu částí pozemků v lokalitě od křižovatky ul. Daskabát a ul. U Francouzů po budovu čp. 708 na město Třeboň + přijetí daru - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Povinnosti osadních výborů - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Kahounová Anna - Už je vyklizený Krčínův dům? Byla vymáhána pokuta od firmy, která měla stavět golfové hřiště? Jak pokračuje rušení heren? Bylo by možné zjistit, kolik se vybralo peněz za "áčka"?

  Datum: 2. 11. 2015

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.6.2015, mezitimní účetní závěrka k 30.6.2015 - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 4
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.06.2015, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žád...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k bodu 4
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.06.2015, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žádá o písemné předložení příjmů a výdajů úschovny kol.
  Ing. Pavel Hajna, Mgr. Michaela Kajerová, Ing. Josef Pindroch, Anna Kahounová, Zdeněk
  Mráz, Ing. Alena Baštová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jana Grammetbauerová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o plnění rozpočtu města k 30.06.2015 a mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30.06.2015.

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizaci pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň a spol. Městská vodohospodářská s. r. o. - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 19
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň
  a spol. Městská vodohospodářská s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Di...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 19
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň
  a spol. Městská vodohospodářská s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, PaedDr. Jan Váňa,
  Ing. Miroslav Kajan, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie
  Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. et Ing. Jiří Kuta, Vladimír
  Janíček, paní Kolíková
  - odchody a příchody: 18:50 Kahounová – příchod – počet 25
  18:50 Jirák – odchod – počet 24
  18:53 Jirák – příchod – počet 25
  19:22 Kuta – odchod – počet 24
  19:24 Kuta – příchod – počet 25
  19:24 Neužil – odchod – počet 24
  19:28 Neužil – příchod – počet 25
  19:38 Prášil – odchod – počet 24
  19:40 Prášil – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 148/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň, jako
  vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a společností Městská Vodohospodářská s.r.o. (IČ 281 36 853,
  se sídlem Palackého nám. 46, Třeboň), jako provozovatelem, kdy:
  ­ předmětem a účelem smlouvy je sjednání technických, provozních, ekonomických, platebních a dalších
  věcných podmínek pro zajištění plynulého a bezpečného provozování (dodávka pitné vody, odvádění
  a čištění odpadních vod, dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody
  včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo
  manipulačních řadů, kanalizačního řadu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření,
  dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné
  a ceny pro stočné a další související činnosti) vodovodů (vodovod ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1
  zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 nebo který se
  stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní smlouvy) a kanalizací (kanalizace ve
  smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v rozsahu
  uvedeném v příloze č. 2, nebo který se stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní
  smlouvy), a to v souladu s právní úpravou obsaženou zejména v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech
  a kanalizacích, zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, vše ve
  znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu smlouvy bude i majetek, který je v současné době
  předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Třeboň a společností Městská Vodohospodářská
  dne 01.11.2011 (ČOV). Předmětem Smlouvy o provozování bude dále i takový majetek, o který město
  Třeboň požádá Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr v souladu s § 7 odst. 7) Stanov v termínu do
  30.09.2015 a majetek odpovídající kritériím Stanov, který bude dobrovolným svazkem obcí Vodovod
  Hamr pořízen do 31.12.2015. Majetek bude provozovatelem užíván vlastním jménem a na vlastní
  odpovědnost, vlastník umožňuje provozovateli, aby po dobu provozování vybíral vodné a stočné od
  odběratelů, provozovatel se zavazuje platit vlastníkovi nájemné stanovené smlouvou.
  ­ nájemné pro kalendářní rok 2016 bude ve výši 9.776.164,00 Kč (bez DPH), z toho nájemné pro
  vodovody 61.176,00 Kč (bez DPH) a pro kanalizaci 9.714.988,00 Kč (bez DPH). Výše ročního
  nájemného bude pro každý další kalendářní rok stanovena vlastníkem.
  ­ splatnost nájmu - nájemné v prvním roce trvání smlouvy je provozovatel povinen uhradit vlastníkovi ve
  čtyřech stejných čtvrtletních splátkách splatných tak, že první a druhá splátka budou splatné ke dni
  15.07.2016 a třetí a čtvrtá splátka do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, ze kterého
  se splátka platí. Nájemné od 01.01.2017 bude splatné ve čtyřech stejných čtvrtletních splátkách,
  splatných vždy do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které se splátka nájemného
  platí.
  ­ smlouva se sjednává na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2030.
  ­ nájemní smlouva mezi městem Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. ze dne 01.11.2011
  vztahující se k užívání čistírny odpadních vod uzavřením Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací
  pro veřejnou potřebu zanikne dnem 01.01.2016.
  Zápis z 8. jednání ZM dne 07.09.2015 10
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 (jmenovitě: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Anna Kahounová, Karel
  Elexhauser, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. et Ing. Jiří Kuta) Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Připomínka Kahounová Anna - Mohli by TS zkontrolovat stav chodníků ve městě? Mohla by být na městě veřejná wifi?

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu Mě...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu MěÚ pro návštěvníky.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Karel
  Elexhauser, Zdeněk Mráz, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Ing. arch. Aleš Valder,
  Ing. Bohuslav Jirák, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Jitka Bednářová, pan Kolík, paní Kolíková
  19:58 Korda – odchod – počet 24
  20:00 Korda – příchod – počet 25
  20:19 Váňa – odchod – počet 24
  20:20 Černý – odchod – počet 23
  20:21 Váňa – příchod – počet 24
  20:23 Černý – příchod – počet 25
  k bodu 21
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:28 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili: pan Ing. Bohuslav Jirák v. r. dne: ………………………………
  pan prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. v. r. dne: ………………………………
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 09.09.2015

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Dotaz Kahounová Anna - Proč Kopeček nedostal ročenku města?

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu Mě...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu MěÚ pro návštěvníky.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Karel
  Elexhauser, Zdeněk Mráz, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Ing. arch. Aleš Valder,
  Ing. Bohuslav Jirák, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Jitka Bednářová, pan Kolík, paní Kolíková
  19:58 Korda – odchod – počet 24
  20:00 Korda – příchod – počet 25
  20:19 Váňa – odchod – počet 24
  20:20 Černý – odchod – počet 23
  20:21 Váňa – příchod – počet 24
  20:23 Černý – příchod – počet 25
  k bodu 21
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:28 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili: pan Ing. Bohuslav Jirák v. r. dne: ………………………………
  pan prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. v. r. dne: ………………………………
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 09.09.2015

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (Dle geometrického plánu č. 3461-50/2014 poz. p. č. KN 2503/10) o výměře 2039 m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 6
  Nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (dle geometrického plánu č. 3461
  -
  50/2014 poz. p. č. KN 2503/10)
  o výměř
  e 2039 m
  2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Ba...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k
  bodu 6
  Nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (dle geometrického plánu č. 3461
  -
  50/2014 poz. p. č. KN 2503/10)
  o výměř
  e 2039 m
  2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová

  požadavek týkající se
  udržování cyklostezky
  směrem na Novou Hlínu
  ,
  prostor
  u
  pod kostelem
  a dále udržování chodníků
  .
  Mgr. Terezie Jenisová,
  PaedDr. Jan Vá
  ňa
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  požadavek na celkovou cenu
  cyklo
  stezky
  do
  Nové
  Hlín
  y
  .
  Ing. Pavel Hajna

  bude zodpovězeno.
  Zdeněk Mráz
  , Ing. Jana Grammetbauerová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  121/2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (dle geometrického plánu č. 3461
  -
  50/2014 poz. p. č. KN
  2503/10)
  o
  výměře 2039 m
  2
  v k. ú. Třeboň od Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05
  Praha 4
  -
  Nusle za cenu 305.850,00 Kč. Město Třeboň h
  radí veškeré náklady spojené s převodem
  nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  21
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Zřízení služebnosti v právu uložení kanalizačního potrubí na pozemcích p. č. KN 394/31, p. č. KN 25/11 v k. ú. Stará Hlína - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 11
  Zřízení služebnosti v
  právu uložení kanalizačního potrubí na pozemcích p. č. KN 394/31,
  p.
  č.
  KN
  25/11 v
  k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel:
  Ing. Alena B...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k
  bodu 11
  Zřízení služebnosti v
  právu uložení kanalizačního potrubí na pozemcích p. č. KN 394/31,
  p.
  č.
  KN
  25/11 v
  k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  , Mgr. Terezie Jenisová, Jitka Filípková
  , Ing. Josef Pindroch
  , Zdeněk
  Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  12
  6
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zříz
  ení služebnosti na
  pozemku
  p. č. KN 394/31
  v
  k. ú. Stará Hlína
  , na akci
  „Třeboň, Stará Hlína
  -
  kanalizace a čistírna odpadních vod“. Služebnost
  bude
  spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kanalizačního potrubí. Služebnost bude zřízena
  bezúplatně,
  ve prospěch města Třeboň (oprávněný) na dobu určitou 5 let.
  II. schvaluje
  zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na
  pozemku
  p. č.
  KN 25/11
  v
  k. ú. Stará Hlína
  , na akci
  „Třeboň, Stará Hlína
  -
  kanalizace a čistírna o
  dpadních vod“. Služebnost
  bude
  spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kanalizačního potrubí. Služebnost bude zřízena
  bezúplatně, ve prospěch města Třeboň (oprávněný) na dobu určitou 5 let.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plně
  ní usnesení.
  Zápis z
  7
  . jednání ZM dne
  22
  .
  06
  .2
  01
  5
  7
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  22
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr na území obce Třeboň v souladu s par. 7 odst. 7) stanov dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr, vodohospodářská infrastruktura na území města Třeboně - zveřejnění záměru paktu - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 12
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obc...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k
  bodu 12
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Ha
  mr,
  Vodohospodářská infrastruktura na území města Třeboně

  zveřejnění záměru pachtu.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Zdeněk Mráz
  , prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , Anna Kahounová
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  , Mgr. Tere
  zie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  12
  7
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr podání žádosti o bezplatné
  převedení majetku, který se nachází na území obce Třeboň (
  k. ú. Třeboň, Břil
  ice, Branná, Přeseka, Holičky
  u
  Staré Hlíny, Stará Hlína) včetně pozemků, na kterých je majetek umístěn a pokud je ve vlastnictví svazku.
  Žádost se bude vztahovat i na majetek odpovídající těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem o
  bcí
  Vodovod Hamr pořízen do 31.12.2015. Podání žádosti bude učiněno do 30.09.2015
  .
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi
  městem Třeboň, jako vlastníkem vodohospodářské infrastruktury
  a společností Městská Vodohospodářská
  s.r.o. (IČ 281 36
  853, se sídlem Palackého nám. 46, Třeboň), jako provozovatelem, kdy:
  předmětem a účelem smlouvy je sjednání technických, provozních, ekonomických, platebních a dalších
  věcných podmínek pro zajištění
  plynulého a bezpečného provozování (dodávka pitné vody, odvádění
  a
  čištění odpadních vod, dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody
  včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo
  manipulačních řadů, kanalizačního řadu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření,
  dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné
  a
  ceny pro stočné a další související činnosti) vodovodů (v
  odovod ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1
  zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v
  rozsahu uvedeném v
  příloze č. 1 nebo který se
  stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní smlouvy) a kanalizací (kanalizace ve
  smyslu ustanovení
  § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v
  rozsahu
  uvedeném v
  příloze č. 2, nebo který se stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní
  smlouvy), a to v
  souladu s
  právní úpravou obsaženou zejména v
  zákoně č. 274/2001 S
  b., o
  vodovodech
  a kanalizacích, zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, vše ve
  znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu smlouvy bude i majetek, který je v
  současné době
  předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi městem
  Třeboň a společností Městská Vodohospodářská
  dne 01.11.2011 (ČOV). Předmětem Smlouvy o provozování bude dále i takový majetek, o který město
  Třeboň požádá Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov v
  termínu do
  30.09.2015 a majete
  k odpovídající kritériím Stanov, který bude dobrovolným svazkem obcí Vodovod
  Hamr pořízen do 31.12.2015. Majetek bude provozovatelem užíván vlastním jménem a na vlastní
  odpovědnost, vlastník umožňuje provozovateli, aby po dobu provozování vybíral vodné a s
  točné od
  odběratelů, provozovatel se zavazuje platit vlastníkovi nájemné stanovené smlouvou.
  nájemné pro kalendářní rok 2016 bude ve výši 9.776.164,00 Kč (bez DPH), z
  toho nájemné pro
  vodovody 61.176,00 Kč (bez DPH) a pro kanalizaci 9.714.988,00 Kč (bez DP
  H). Výše ročního
  nájemného bude pro každý další kalendářní rok stanovena vlastníkem.
  splatnost nájmu
  -
  nájemné v
  prvním roce trvání smlouvy je provozovatel povinen uhradit vlastníkovi ve
  čtyřech stejných čtvrtletních splátkách splatných tak, že první a dr
  uhá splátka budou splatné ke dni
  15.07.2016 a třetí a čtvrtá splátka do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, ze kterého
  se splátka platí. Nájemné od 01.01.2017 bude splatné ve čtyřech stejných čtvrtletních splátkách,
  splatných
  vždy do 15.
  dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které se splátka nájemného
  platí.
  smlouva se sjednává na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2030.
  nájemní smlouva mezi městem Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. ze dne 01.11.2011
  vztahujíc
  í se k
  užívání čistírny odpadních vod uzavřením Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací
  pro veřejnou potřebu zanikne dnem 01.01.2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  16 Proti: 0 Zdrželi se:
  6
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Revokace usnesení ZM č. 56/2014 - 3 ze dne 15. 12. 2014 ve věci "Schválení priorit realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny" - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 14
  Revokace usnesení ZM č. 56/2014
  -
  3 ze dne 15.12.2014 ve věci „Schválení priorit realizace spo
  lečných
  zařízení v
  rámci komplexních pozemkových úprav v
  k. ú. Stará...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k
  bodu 14
  Revokace usnesení ZM č. 56/2014
  -
  3 ze dne 15.12.2014 ve věci „Schválení priorit realizace spo
  lečných
  zařízení v
  rámci komplexních pozemkových úprav v
  k. ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky u
  Staré Hlíny".
  Předkladatel:
  Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz
  , prof.
  RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  , Ing. arch.
  Aleš Valder
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , Ing. Josef Pindroch
  , Mgr. Terezie Jenisová
  ,
  Ing.
  Bohuslav Jirák
  , PaedDr. Jan Váňa
  , Anna Kahounová
  -
  odchody a příchody:
  18:20 Kahounová

  příchod

  počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  12
  9
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo mě
  sta Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci své
  ho u
  snesení č. 56/2014
  -
  3 ze dne 15.12.2014 tak, že schvaluje

  hlavní polní cestu HPC
  -
  1 v k. ú. Stará Hlína,

  vedlejší polní cestu VPC
  -
  23 v k. ú. Stará Hlína

  a opatření k ochraně úze
  mí před povodněmi s označením „
  SO 04
  Ochranné hráze ve Staré Hlíně“
  dle ustanovení bodu č.
  5, čl. 7.A.4.2 textové části Plánu společných zařízení z června 2013,
  uvedené na jeho str. 85, spočívající ve stavbě kontinuální protipovodňové hráze situované na
  pravém břehu Staré řeky v úseku od most
  u se silnicí I/34 po fotbalový areál Stará Hlína,
  jako priority realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových
  úprav v k. ú. Stará Hlína
  a
  k.
  ú. Holičky u Staré Hlíny, vše v obci Třeboň, ve smyslu žádosti Státního pozemkového úřadu

  pobočk
  y
  Krajského pozemkového úřadu pro Jiho
  český kraj v Jindřichově Hradci.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň zaslat toto usnesení zastupitelstva města
  Státnímu pozemkovému úřadu

  pobočce Krajského pozemkového úřadu pro Jihočesk
  ý kraj v
  Jindřichově
  Hradci.
  Zápis z
  7
  . jednání ZM dne
  22
  .
  06
  .2
  01
  5
  9
  Výsledek hlasování:
  Pr
  o: 22
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Kahounová Anna - Proč pí. starostka opustila místo jednatele v lázních?

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstruk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstrukc
  e
  B
  ertiných lázní.
  Jak
  dlouho b
  ude trvat odstávka
  v
  souvislosti s
  opravami závad
  ?
  J
  aké budou finanční dopady na investora
  ?
  Kdo
  konkrétně
  vykonával stavební dozor
  ?
  Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Josef Pindroch

  probíhají jednání,
  jakmile bude
  znám
  výsledek
  , obdrží
  ho
  zastupitelé
  písemnou f
  ormou
  (předpoklad
  do konce července
  2015
  )
  .
  Ing. Pavel Hajna

  odpo
  věděl na dotaz, kdo konkrétně vykonával stavební dozor.
  Anna Kahounov
  á,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal

  vznesl dotaz, zda se
  vymáhají
  peníze od bývalé ředitelky IKS.
  Ing. Pa
  vel Zajíček

  odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Vladimír Janíček
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  diskuze týkající se
  rubrik
  y
  v
  Třeboňském světě
  .
  Bohumil Matuška
  ,
  Zdeněk Mráz
  , Karel Elexhauser
  ,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  19:07 Pfeifer

  odchod

  počet 21
  19:08 Neužil

  odchod

  počet 20
  19:10 Pfeifer

  příchod

  počet 21
  19:12 Neužil

  příchod

  počet 22
  19:36 Prášil

  odchod

  počet 21
  19:39 Prášil

  příchod

  počet 22
  19:39 Kubal

  odchod

  počet 21
  19:41 Kubal

  příchod

  počet 22
  19:52 Kahounová

  odchod

  počet 21
  19:52 Elexhauser

  odchod

  počet 20

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Účetní závěrka města Třeboně za rok 2014 a závěrečný účet města Třeboně za rok 2014 - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 4
  Účetní závěrka města Třeboně za rok 2014 a Závěrečný účet města Třeboně za rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Maso...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 4
  Účetní závěrka města Třeboně za rok 2014 a Závěrečný účet města Třeboně za rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Alena Baštová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie
  Jenisová, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Ing. Pavel Zajíček, Mgr. Ondřej Janoušek, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:28 Psík – příchod – počet 23
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 3
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 93/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2014 s výrokem:
  Zastupitelstvo města Třeboně nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
  v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
  jednotky.
  II. schvaluje
  znění protokolu o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2014.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok
  2014 starostce města k podpisu a zajistit odeslání dat týkajících se schvalování účetní závěrky do CSÚIS
  (Centrální systém účetních informací státu).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Usnesení ZM č. 94/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboně za
  rok 2014.
  II. schvaluje
  závěrečný účet města s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 6
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Zajíček, Mgr. Terezi...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 6
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Zajíček, Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 96/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotací žadatelům v oblasti tělovýchovy a sportu na celoroční činnost a jednorázovou akci takto:
  Žadatel Účel Dotace 2015 (Kč)
  Taekwon-do Třeboň Činnost 2015 119.040,00
  TJ Slovan Břilice Činnost 2015 72.960,00
  TJ Jiskra Třeboň Činnost 2015 736.720,00
  TJ Jiskra Třeboň - veslování Výstavba a složení veslařské dráhy 80.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni
  v bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost nebo jednorázovou akci.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2015 - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 7
  Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová
  ...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 7
  Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová
  - odchody a příchody: 18:08 Blízek – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 97/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotací žadatelům v oblasti kultury a cestovního ruchu na celoroční činnost a jednorázové akce
  takto:
  Žadatel Účel Dotace 2015 (Kč)
  Třeboň. lázeň. symf. orchestr Činnost 2015 80.000,00
  O. s. pro podporu animovaného
  filmu. Anifilm 2015 300.000,00
  Spolek Třeboňská nocturna Třeboňská nocturna 2015 120.000,00
  Okolo Třeboně Okolo Třeboně 2015 120.000,00
  Okolo Třeboně Kultura v Třeboni 70.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni
  v bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost a jednorázové akce.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje částí pozemků p. č. KN 521/34, p. č. KN 521/31 a p. č. KN 521/3, vše v k. ú. Břilice (lokalita sídl. Gigant) - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 15
  Záměr prodeje částí pozemků p. č. KN 521/34, p. č. KN 521/31 a p. č. KN 521/3, vše v k. ú. Břilice
  (lokalita Sídl. Gigant).
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - d...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 15
  Záměr prodeje částí pozemků p. č. KN 521/34, p. č. KN 521/31 a p. č. KN 521/3, vše v k. ú. Břilice
  (lokalita Sídl. Gigant).
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 105/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 2 m2
  , 25 m2 a 383 m2 včetně porostu
  (v geom. plánu č. 1109-187/2014 označeno jako p. č. KN 521/124, p. č. KN 521/125 a p. č. KN 521/120)
  a části pozemku p. č. KN 521/31 o výměře 176 m2 (v geom. plánu č. 1109-187/2014 označeno jako p. č. KN
  521/123), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníkům budovy čp. 173 stojící na p. č. KN st. 259
  v k. ú. Břilice. Cena lesního porostu byla stanovena znaleckým posudkem č. 1897-17/2015 ve výši
  5.369,00 Kč. Prodej bude realizován za těchto podmínek:
  a) kupující si na vlastní náklady zajistí vyjmutí předmětné části pozemku p. č. KN 521/34 (v geom. plánu
  č. 1109-187/2014 označeno jako p. č. KN 521/124 a p. č. KN 521/125) z pozemků plnících funkci lesa,
  b) bude zřízeno bezúplatně věcné břemeno služebnosti na prodávané části p. č. KN 521/31 (v geom. plánu
  č. 1109-187/2014 označeno jako p. č. KN 521/123) spočívající v právu napojení, uložení, vedení, údržby
  a oprav veřejného osvětlení pro město Třeboň. Rozsah věcného břemene je zaměřen geom. plánem
  č. 1109-187/2014,
  c) kupující převezmou veškerá práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
  věcného břemene uzavřené mezi městem Třeboň a společností E.ON Distribuce, a. s. dne 10.10.2014,
  2) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 131 m2
  včetně porostu a 4 m
  2
  (v geom. plánu č. 1109-187/2014 označeno jako p. č. KN 521/121 a p. č. KN 521/129), vše v k. ú. Břilice, za
  cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníku sousedního pozemku p. č. KN 534/6 v k. ú. Břilice. Cena lesního porostu byla
  stanovena znaleckým posudkem č. 1896-16/2015 ve výši 6.427,00 Kč,
  3) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 182 m2
  , 36 m2
  , 72 m2
  , 19 m2 a 60 m2
  (v geom. plánu č. 1152-16/2015 označeno jako p. č. KN 521/130, p. č. KN 521/131, p. č. KN st. 548
  a v geom. plánu č. 1109-187/2014 označeno jako p. č. KN 521/127, p. č. KN 521/128) a části p. č. KN 521/3
  o výměře 61 m2
  (v geom. plánu č. 1109-187/2014 označeno jako p. č. KN 521/126), vše v k. ú. Břilice, za
  cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníkům budovy čp. 132 stojící na p. č. KN st. 156 v k. ú. Břilice. Prodej bude
  realizován za podmínky, že si kupující na vlastní náklady zajistí vyjmutí předmětných částí pozemku p. č. KN
  521/34 (v geom. plánu č. 1152-16/2015 označeno jako p. č. KN st. 548 a p. č. KN 521/131) z pozemků
  plnících funkci lesa.
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 8
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomnínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka Kahounová A. - Bylo by možné opravit dětské hřiště? Mohli by ho uklízet TS? Jaké jsou závěry nejnovějších jednání o Rožmberku?

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – požadavek k Technickým službám na opravu sítí na dětském hřišti v P...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – požadavek k Technickým službám na opravu sítí na dětském hřišti v Přemyslově ulici.
  Dále vznesla dotaz týkající se zveřejnění dohody o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň a Interlaken
  na období 2015 až 2019. Žádá o sdělení povodňových informací týkajících se rybníka Rožmberk v rámci
  jednání RM.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpovědi na požadavky budou zaslány.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Pavel Zajíček, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Pavel Hajna, Jan
  Makovička, Ing. Josef Pindroch, Ing. Miroslav Roubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na úplný seznam závad vycházejících z rekonstrukce BL, způsob a čas
  jejich odstranění. Dále požaduje informaci, jak bude řešena situace do odstranění těchto závad. Jaké budou
  finanční dopady na investora? Kdo vykonával stavební dozor, jakou nese zodpovědnost a jak to bylo
  ošetřené ve smlouvě se stavením dozorem? Kdo ponese odpovědnost za nastalou situaci?
  PhDr. Milan Kramárik, Zdeněk Mráz, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jaroslav Kubal, Bc. Magdalena
  Horváthová, DiS., Vladimír Janíček, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jan Hůda, Ph.D.
  - odchody a příchody: 19:38 Pindroch – odchod – počet 23
  19:41 Pindroch – příchod – počet 24
  19:41 Blízek – odchod – počet 23
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 14
  19:44 Kahounová – odchod – počet 22
  19:45 Blízek – příchod – počet 23
  19:46 Kahounová – příchod – počet 24
  19:50 Černý – odchod – počet 23
  19:51 Vopátek – odchod – počet 22
  19:53 Černý – příchod – počet 23
  19:55 Vopátek – příchod – počet 24
  20:03 Neužil – odchod – počet 23
  20:06 Neužil – příchod – počet 24
  20:35 Jirák – odchod – počet 23
  20:37 Jirák – příchod – počet 24

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  - Připomínka Masojídek J. - Na lázních je po rekonstrukci spousta závad, které by bylo třeba nějakým způsobem vyřešit.

  Datum: 18. 5. 2015

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Provozování vodovodů a kanalizací na území města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  podářské infrastruktury - město Třeboň“ zpracovaným společností Grant Thornton
  Advisory, s.r.o., vlastnickým modelem - přímým zadáním (in-house) společnosti Městská Vodohospodář...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  podářské infrastruktury - město Třeboň“ zpracovaným společností Grant Thornton
  Advisory, s.r.o., vlastnickým modelem - přímým zadáním (in-house) společnosti Městská Vodohospodářská
  s.r.o. formou provozní smlouvy s účinností od 01.01.2016.
  II. ukládá
  - odboru finančnímu a majetkovému zajistit přípravu příslušné smlouvy o provozování
  vodohospodářské infrastruktury na území města Třeboně od 01.01.2016 s Městskou
  Vodohospodářskou s.r.o.
  - zástupci města v DSO Vodovod Hamr informovat Valnou hromadu DSO Vodovod Hamr o přijatém
  usnesení zastupitelstva města a iniciovat kroky nezbytné k zajištění provozování
  vodohospodářského majetku ve správě DSO od 01.01.2016.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO
  19:04 starostka města vyhlásila přestávku
  19:16 pokračování jednání zastupitelstva města

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 15.01.2015 do 25.02.2015 - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 4
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 15.01.2015 do 25.02.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisov...

  Celý text (zobrazeno 48 %)

  k bodu 4
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 15.01.2015 do 25.02.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 15.01.2015 do 25.02.2015

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2049/52 o výměře cca 62 m² v k. ú. Branná. - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2049/52 o výměře cca 62 m2
  v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Josef Pindro...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2049/52 o výměře cca 62 m2
  v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Josef Pindroch, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna
  Protinávrh Anny Kahounové:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 2049/52 o výměře cca 62 m2
  v k. ú. Branná, když správa
  a údržba sítí bude řešena bezúplatně služebností.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 15 Zdrželi se: 3
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 81/2015-5
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 2049/52 o výměře cca 62 m2
  v k. ú. Branná.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 2 Zdrželi se: 8
  PŘIJATO

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Kahounová A. - Jak je to s rušením povolení hracích automatů?... Poděkování za odeslání přehledu nedoplatků. Jak dále řešit nedoplatky?

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 17
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – ocenila zpracovaný přehled o dlužných částkách za komunální odpad za...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 17
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – ocenila zpracovaný přehled o dlužných částkách za komunální odpad za období 2010 až
  2014.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na situaci v Bertiných lázních.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Zdeněk Mráz – jako jednatel Městské vodohospodářské s.r.o. pozval na prohlídku ČOV v rámci akce
  Světový den vody, neděle 22.03.2015 od 9 do 16 hodin.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá rozeslat zastupitelům stanovisko veřejné ochránkyně práv (Mgr. Anna Šabatová,
  Ph.D.) týkající se kauzy Lukáš.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz týkající se redakční rady.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – odpověděl na dotaz.
  paní Pešlová – požadavek na čištění stok.
  Zdeněk Mráz – reagoval na požadavek.
  - odchody a příchody: 20:54 Kuta – odchod – počet 24
  20:55 Jirák – odchod – počet 23
  20:56 Kuta – příchod – počet

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města. - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  bodu 2
  Zpr
  áva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová, Mgr.
  Terezie Jeni...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  bodu 2
  Zpr
  áva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová, Mgr.
  Terezie Jenisová, Ing. Pavel Vejvar
  -
  odchody a příchody:
  17:0
  8
  Makovička

  příchod

  počet 23
  17:0
  9 Psík

  příchod

  počet 2
  4
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení
  zastupitelstva
  města (24.11.2014, 15.12.2014).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na j
  ednání zastupitelstva města dne 15.12.2014, která
  byla zaslána dne 14.01.2015.

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatřední provedená radou města v období od 4.12.2014 do 14.1.2015 - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 04.12.2014 do 14.01.2015.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof.
  RNDr.
  Ondřej Prášil
  ,
  P
  ...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 04.12.2014 do 14.01.2015.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof.
  RNDr.
  Ondřej Prášil
  ,
  P
  h.D.,
  Mgr. Terezie Jenisová
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  žádá o
  předložení
  přehled
  u
  hospodaření školní jídelny
  za rok 2014
  .
  Bc. Eva Dytrichová

  bude předloženo, až bude zpracováno.
  An
  na Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo mě
  sta Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 04.12.2014 do 14.01.2015

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 130 - řízení likvidity - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  5
  II. ukládá
  odboru finanční
  mu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘI...

  Celý text (zobrazeno 98 %)

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  5
  II. ukládá
  odboru finanční
  mu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje tří částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 540m², cca 612 m² a cca 680 m² v k. ú. Břilice. - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  7
  2) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 612 m
  2
  (v orientační mapě označeno jako díl „B“), vlastníku
  sousedního pozemk...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  7
  2) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 612 m
  2
  (v orientační mapě označeno jako díl „B“), vlastníku
  sousedního pozemku p. č. KN 1643/5, vše v
  k. ú. Břilice,
  3) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca
  680 m
  2
  (v orientační mapě označeno jako díl „C“),
  vlastníkům sousedního pozemku p. č. KN 1643/6, vše v
  k. ú. Břilice,
  s
  ohledem na platná územní rozhodnutí o umístění stavby „ZTV Břilice“ ze dne 26.11.2013, č. j. METR
  3098/2013 RoMi a o dělení nebo scelov
  ání pozemků ze dne 05.06.2014, č.
  j. METR 2235/2014 RoMi.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18
  Proti:
  4 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy a připomínky zastupitelů města - Připomínka Kahounová Anna - V zaslané zprávě o "Městech v rozletu" chybí detaily. Nebyly mi zaslány údaje o hracích automatech ve městě. Žádost o údaje o dlužnících za odpady.

  Datum: 26. 1. 2015

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 109 - přijetí příspěvku na projekt "Města v rozletu". - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  3
  41117007
  9780004063
  0780
  0
  4116
  0,00
  0,000
  +57,898
  57,898
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  109.
  0
  9800000000
  0800
  6409
  5901
  0,...

  Celý text (zobrazeno 49 %)

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  3
  41117007
  9780004063
  0780
  0
  4116
  0,00
  0,000
  +57,898
  57,898
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  109.
  0
  9800000000
  0800
  6409
  5901
  0,00
  2273,053
  1032,686
  3305,739
  II. ukládá
  k
  anceláři starosty a o
  dboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Ropočtové opatření č. 111 - přijetí finanční náhrady - Tomšík, Tomšíková - ZM - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 111

  přijetí finanč
  ní náhrady

  Tomšík, Tomšíková

  ZM.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  disku
  tující:
  Anna Kahounov...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 111

  přijetí finanč
  ní náhrady

  Tomšík, Tomšíková

  ZM.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  disku
  tující:
  Anna Kahounová
  , Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  4
  8
  /2014
  -
  3
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 111, které spočívá v:
  -
  navýšení příjmové položky 2324 Finanční náhrada za škodu, § 617
  1, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0
  o
  částku 1.892.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5901 Nespecifikované rezervy, § 6409, ORJ 0800, ORG 9800000000,
  NZUZ 0 o částku
  1.892.000,00

  Čís.
  RM
  ÚZ
  ORG
  ORJ
  Paragraf
  Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Ro
  zpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  111.
  0
  0
  0800
  6171
  2324
  0,000
  0,000
  +1892,000
  1892,000
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  111.
  0
  9800000000
  0800
  6409
  5901
  0,000
  3462,070
  +1892,000
  5354,070
  II. ukládá
  odboru f
  inančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2015. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  5
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e)
  zastupitelstvo si vyhr...

  Celý text (zobrazeno 51 %)

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  5
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e)
  zastupitelstvo si vyhrazuj
  e právo na informaci
  o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18 Proti: 7
  Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místních poplatcích. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  k
  bodu 10
  Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  D
  iskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Alena Baštová
  ...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k
  bodu 10
  Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  D
  iskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Alena Baštová
  , Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Josef Pindroch
  -
  odchody a příchody:
  19:15 Matuška

  příchod

  počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  53
  /2014
  -
  3
  Zastupi
  telstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2014.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  19 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Potvrzení delegace zástupce do společnosti Teplospol a. s. za město Třeboň. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 15
  Potvrzení delegace zástupce do společnosti Teplospol a.s. za mě
  sto Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usne...

  Celý text (zobrazeno 33 %)

  bodu 15
  Potvrzení delegace zástupce do společnosti Teplospol a.s. za mě
  sto Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  58
  /2014
  -
  3
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. potvrzuje delegaci
  pana místostarosty Zdeňka
  Mráze jako zástupce na valné hromadě za město Třeboň do
  společnosti
  Teplospol a.s. a
  jeho
  zvol
  ení
  do
  funkce člena představenstva společnosti.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 16
  Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  , prof. RNDr. Ondřej Pr...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  bodu 16
  Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  , prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa
  -
  odchody a příchody:
  20:02 Černý

  příchod

  poč
  et 25
  Protinávrh Anny Kahounové:
  1)
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
  v
  souladu s
  nařízením vlády
  č.
  37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění poz
  dějších předpisů, takto:
  Odměna za nejvyšší vykonávanou funkci

  v
  maximální možné výši včetně příplatku podle počtu obyvatel ve
  výši 260,00 Kč.
  Odměna za
  každou
  další nejvyšší funkci

  0,00 Kč.
  Funkce
  Odměna (v Kč)
  Odměna včetně příplatku podle počtu
  oby
  vatel ve výši 260 Kč (v Kč)
  člen rady města
  1.650,00
  1.910,00
  předseda výboru nebo komise
  1.300,00
  1.560,00
  člen výboru nebo komise
  1.120,00
  1.380,00
  člen zastupitelstva
  400,00
  660,00
  Odměna ve stanovené výši bude poskytována od
  e dne přijetí tohoto usnesení zastupitelstvem města.
  V
  případě náhradníka bude odměna vyplácena ode dne prvního zasedání zastupitelstva, kterého se
  náhradník zúčastní jako člen zastupitelstva.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  7
  Proti:
  13 Zdrželi se: 5
  NE
  PŘIJATO
  2
  )
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  výši odměny členům výborů, kteří nejsou členy
  zastupitelstva města, ve výši 6
  00,00 Kč za jedno jednání
  výboru. Odměna bude vyplácena pololetně.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  8 Proti: 11 Zdrželi se: 6
  NE
  PŘIJATO
  Návrh
  na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  59
  /2014
  -
  3
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
  v
  souladu s
  nařízením vlády
  č.
  37/2003 Sb., o odměnách za výkon
  funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, takto:
  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  9
  Odměna za nejvyšší vykonávanou funkci

  v
  maximální možné výši včetně příplatku podle počtu obyvatel ve
  výši 260,00 Kč.
  Odměna za případnou další nejvyšší funkci

  ve výši jedné poloviny z
  maximální odměny, bez příplatku
  podle počtu obyvatel.
  Odměna za každou další funkci

  0,00 Kč.
  Funkce
  Odměna (v Kč)
  Odměna včetně příplatku podle počtu
  obyvatel ve výši 260 Kč (v Kč)
  člen rady města
  1.650,00
  1.910,00
  předseda výboru nebo komise
  1.30
  0,00
  1.560,00
  člen výboru nebo komise
  1.120,00
  1.380,00
  člen zastupitelstva
  400,00
  660,00
  Odměna ve stanovené výši bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení zastupitelstvem města.
  V
  případě náhradníka bude odměna vyplácena ode
  dne prvního zasedání zastupitelstva, kterého se
  náhradník zúčastní jako člen zastupitelstva.
  II.
  schvaluje
  výši odměny členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, ve výši 300,00 Kč za jedno jednání
  výboru. Odměna bude vyplácena pololetně.
  III.
  ukládá
  ú
  tvaru tajemníka zajistit výplatu výše uvedených měsíčních odměn.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  17 Proti: 0 Zdrželi se: 8
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Připomínka Kahounová Anna - špatný výhled na cyklostezku u Grill Baru Na Kopečku.

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  O...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D.
  ,
  pan Nehoda
  ,
  Zdeněk Mráz
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Ing. Jaroslav Kubal
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Bc. Magdalena Horvátho
  vá, DiS.
  ,
  Karel
  Elexhauser
  -
  odchody a příchody:
  20:26 Kahounová

  odchod

  počet 24
  20:28 Kahounová

  příchod

  počet 25
  20:35 Vopátek

  odchod

  počet 24
  20:3
  7
  Vopátek

  pří
  chod

  počet
  25
  20:38 Polčáková

  odchod

  počet 24
  20:41 Polčáková

  p
  říchod

  počet 25
  20:41 Blízek

  odchod

  počet 24
  20:43 B
  l
  ízek

  příchod

  počet 25

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1, pozemku p. č. KN 1424/2 včetně garáže v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1, pozemku p. č. KN 1424/2 včetně garáže v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. O...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1, pozemku p. č. KN 1424/2 včetně garáže v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, PaedDr. Jan Váňa, Bc. Magdalena
  Horváthová, DiS., Anna Kahounová, Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz, Jitka
  Filípková
  Návrh Ing. Jany Grammetbauerové na odložení bodu:
  Výsledek hlasování:
  Pro: 10 Proti: 11 Zdrželi se: 1
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1 o výměře cca 50 m2
  , pozemku p. č. KN 1424/2
  o výměře 25 m2
  včetně stavby garáže, vše v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 12 Proti: 6 Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Záměr směny části pozemku p. č. KN 1000/1 k. ú. Třeboň za pozemky ve vlastnictví p. Josefa Vaněry a pí. Marie Kroupové - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 9
  Záměr směny části pozemku p. č. KN 1000/1 k. ú. Třeboň za pozemky ve vlastnictví p. Josefa Vaněry
  a pí Marie Kroupové.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutu...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  k bodu 9
  Záměr směny části pozemku p. č. KN 1000/1 k. ú. Třeboň za pozemky ve vlastnictví p. Josefa Vaněry
  a pí Marie Kroupové.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Josef Pindroch, Anna
  Kahounová, Marie Kroupová, Ing. Jaroslav Kubal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 27/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  směnu části pozemku p. č. KN 1000/1 v k. ú. Třeboň o výměře cca 2 x 400 m2
  za pozemky ve vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 13 Proti: 2 Zdrželi se: 8
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Záměr směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m², p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m², p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m² a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m² ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem. - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 10
  Záměr směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m
  2
  , p. č.
  KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 10
  Záměr směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m
  2
  , p. č.
  KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve vlastnictví p. Pavla
  Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz, Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch, PaedDr. Jan VáňaZápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 5
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 28/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  záměr směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN
  1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve
  vlastnictví města Třeboně za cenu 1.500,00 Kč/m2
  za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve
  vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 400,00 Kč/m2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem ze
  strany xxxxxxxxxxxxxx ve výši 1.003.000,00 Kč a za podmínky, že město Třeboň vybuduje na hranici
  směňovaných pozemků přípojky kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, přípojku vodovodní, přípojku
  plynovodní a elektropřípojku, když termín realizace těchto přípojek se předpokládá do konce roku 2015 příp.
  ve lhůtě uvedené ve smlouvě o připojení, kterou uzavře město Třeboň s firmou E.ON, a.s. po uzavření
  směnné smlouvy při splnění předpokladu uzavření směnné smlouvy mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxx
  v termínu do konce února 2015. Náklady spojené se směnou budou hrazeny v poměru 1:1, když daň
  z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Pro

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Nákup pozemku p. č. KN 1683/3 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 11
  Nákup pozemku p. č. KN 1683/3 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Zdeněk Mráz, ...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 11
  Nákup pozemku p. č. KN 1683/3 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 29/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup pozemku p. č. KN 1683/3 o výměře 482 m2
  v k. ú. Třeboň od společnosti STAVHOLD, a.s., Wilsonova
  102/12, Přerov, za cenu 200,00 Kč/m2 včetně nákupu trvalých porostů umístěných na pozemku p. č. KN
  1683/3 za cenu 1.270,00 Kč. Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od vkladu do katastru nemovitostí.
  Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
  z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář
  pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 1 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti a vodohospodářského majetku, odstoupení od části smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 15
  Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku,
  odstoupení od části smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského ...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 15
  Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku,
  odstoupení od části smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Jitka Filípková, Ing. Jana Grammetbauerová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 33/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku mezi
  městem Třeboň a Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr (Palackého nám. 46, Třeboň) ve věci
  odstoupení od smlouvy s účinky zrušení závazku od samého počátku a to platí i pro možnost odstoupení od
  převodu části majetku, který byl součástí smlouvy ze dne 19.12.2013 mezi městem Třeboň a Dobrovolným
  svazkem obcí Vodovod Hamr. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení zastupitelstvem města. Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 7
  II. schvaluje
  odstoupení od části smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku mezi
  městem Třeboň a Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr (Palackého nám. 46, Třeboň) ve věci
  odstoupení od převodu části majetku uvedeného ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí
  a vodohospodářského majetku ze dne 19.12.2013, který je specifikován v její příloze a to majetku
  uvedeného pod evidenčními čísly 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, a 371 vč. pozemků
  p. č. KN 1716/2, p. č. KN 1716/3, p. č. KN 2453/3, p. č. KN 2453/13, p. č. KN 2453/15, p. č. KN 2453/16,
  p. č. KN 2466/2, p. č. KN 2561 a staveb bez čp/če na pozemcích p. č. KN 1716/2 a p. č. KN 2561, vše v obci
  a k. ú. Třeboň. Tím se převod tohoto majetku zrušuje od samého počátku s tím, že odstoupení nabývá
  účinnosti okamžikem schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí
  a vodohospodářského majetku mezi městem Třeboň a Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr
  a schválením tohoto odstoupení zastupitelstvem města.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Odstoupení od záměru prodeje nemovitostí města Třeboně v Autokempu třeboňský Ráj v k. ú. Domanín u Třeboně vč. obchodního podílu ve společnosti Autokempu třeboňský Ráj, s. r. o. - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 19
  Odstoupení od záměru prodeje nemovitostí města Třeboně v Autokempu Třeboňský ráj v k. ú.
  Domanín u Třeboně vč. obchodního podílu ve společnosti Autokempu Třeboňský r...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  k bodu 19
  Odstoupení od záměru prodeje nemovitostí města Třeboně v Autokempu Třeboňský ráj v k. ú.
  Domanín u Třeboně vč. obchodního podílu ve společnosti Autokempu Třeboňský ráj, s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 37/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  odstoupení od záměru prodeje nemovitostí a obchodního podílu schválených body č. I. – IV. usnesení ZM
  č. 125/2012-18 ze dne 03.09.2012.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 5 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického - přijetí dotace z IOP - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 23
  Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického – přijetí dotace z IOP.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskut...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 23
  Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického – přijetí dotace z IOP.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Anna Kahounová, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Helena Šestauberová, Ing.
  Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 18:47 Kahounová – příchod – počet 23
  19:02 Váňa – odchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 41/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí dotace z Integrovaného operačního programu na realizaci projektu „Centrum Třeboňského
  rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického“.
  II. schvaluje
  realizaci projektu a zajištění financování nezpůsobilých výdajů z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města do
  celkové výše 2.592.874,00 Kč.
  III. schvaluje
  uzavření Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 11
  IV. schvaluje
  zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví –
  stavební práce“, zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky III. kategorie zadané mimo režim
  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví – expozice“
  a zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví – vybavení“
  externím zadavatelem.
  V. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Dokumenty Zdravého města a Fórum zdravého města - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 24
  Dokumenty Zdravého města a Fórum Zdravého města.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 19:...

  Celý text (zobrazeno 20 %)

  k bodu 24
  Dokumenty Zdravého města a Fórum Zdravého města.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 19:10 Blízek – odchod – počet 21
  19:15 Blízek – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 42/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o řešení 6 ověřených problémů z Fóra Zdravého města 2013.
  II. bere na vědomí
  informaci o výsledku hlasování v anketě k Fóru Zdravého města 2014.
  III. bere na vědomí
  aktualizovaný Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2015.
  IV. bere na vědomí
  Zprávu o činnosti a aktivitách Zdravého města Třeboň a MA21 za rok 2014.
  V. ukládá
  kanceláři starosty předložit zastupitelstvu města zprávu o řešení ověřených problémů z Fóra 2014 v druhém
  pololetí 2015.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Stanovení oddávajících pro volební období 2014 - 2018 - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 25
  Stanovení oddávajících pro volební období 2014 – 2018.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Pavel Ve...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 25
  Stanovení oddávajících pro volební období 2014 – 2018.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Pavel Vejvar, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk
  Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  oddávající pro volební období 2014 – 2018:
  pan Josef Neužil, PhDr. Jaroslav Psík, Mgr. Jana Polčáková, MVDr. Augustin Blízek.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Protinávrh prof. RNDr. Ondřeje Prášila, Ph.D.:
  Usnesení ZM č. 43/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  tyto zastupitele jako oddávající pro volební období 2014 – 2018: MVDr. Augustin Blízek, Mgr. Rostislav
  Černý, CSc., MUDr. Antonín Doležal, Karel Elexhauser, Ing. Jana Grammetbauerová, Bc. Magdalena
  Horváthová, DiS., Ing. Bohuslav Jirák, Anna Kahounová, Ing. František Korda, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. et
  Ing. Jiří Kuta, Jan Makovička, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Bohumil Matuška, Josef Neužil,
  MUDr. František Pfeifer, Bc. Mgr. Jana Polčáková, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PhDr. Jaroslav Psík,
  Pavel Řimnáč, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 12
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 1 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO
  19:29 Kahounová – odchod – počet 21
  19:29 Černý – odchod – počet 20

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz pí. Kahounová - Jak je to s dalším místem na skládku ve Stráži n. Nežárkou?

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Ha...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna,
  Bohumil Matuška, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., MUDr. Antonín Doležal, Mgr. Rostislav Černý, CSc.,
  Jitka Filípková, Jaroslav Vedral, Ing. Miroslav Roubal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  19:40 Grammetbauerová – odchod – počet 20
  19:43 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  19:44 Kuta – odchod – počet 20Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 13
  k bodu 29
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 19:49 hodin.

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 2278 p. č. KN 2279, p. č. KN 2191 a p. č. 2192, vše v k. ú. Břilice od státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 10
  Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 2278, p. č. KN 2279, p. č. KN 2191 a p. č. KN 2192, vše v k. ú.
  Břilice od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Třeboně.
  ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 10
  Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 2278, p. č. KN 2279, p. č. KN 2191 a p. č. KN 2192, vše v k. ú.
  Břilice od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Jitka Filípková
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 98/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. KN 2278 o výměře 68 m2
  , p. č. KN 2279 o výměře 76 m2
  ,
  p. č. KN 2191 o výměře 123 m2
  a p. č. KN 2192 o výměře 133 m2
  , vše v k. ú. Břilice od Státního
  pozemkového úřadu, IČ 01312774 (Husinecká 1024/11a, Praha 3) do vlastnictví města Třeboně.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Zápis z 36. jednání ZM dne 15.09.2014 5
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Podání žádosti o bezplatné převedení maetku dobrovolného svazku obcí "vodovod Hamr" na území obce Třeboň v souladu s par. 7 odst. 7) Stanov dobrovolného svazku obcí vodovod Hamr - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 13
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“ na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodo...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 13
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“ na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 101/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  v souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr podání žádosti o bezplatné
  převedení majetku, který se nachází na území obce Třeboň (k. ú. Třeboň, Břilice, Branná, Přeseka, Holičky
  u Staré Hlíny, Stará Hlína) včetně pozemků, na kterých je majetek umístěn a pokud je ve vlastnictví svazku.
  Žádost se bude vztahovat i na majetek odpovídající těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem obcí
  Vodovod Hamr pořízen do 31.12.2014. Podání žádosti bude učiněno do 30.09.2014.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  "Zateplení MS Jeronýmova 183, Třeboň" - schválení realizace - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 14
  „Zateplení MŠ Jeronýmova 183, Třeboň“ – schválení realizace.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Anna Kahounová...

  Celý text (zobrazeno 26 %)

  k bodu 14
  „Zateplení MŠ Jeronýmova 183, Třeboň“ – schválení realizace.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk
  Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 102/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci projektu „Zateplení MŠ Jeronýmova 183, Třeboň“ v roce 2015 v celkových předpokládaných
  nákladech města Třeboň 1.800.000,00 Kč. Projekt zahrnuje kompletní zateplení fasád, střech, výměnu
  okenních otvorů a kompletní rekonstrukci hromosvodů.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 83 - rozvoj cyklistiky v Třeboni - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 23
  Rozpočtové opatření č. 83 – rozvoj cyklistiky v Třeboni.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jeniso...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 23
  Rozpočtové opatření č. 83 – rozvoj cyklistiky v Třeboni.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová, prof. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc., MUDr. Antonín Doležal, Josef Neužil
  - odchody a příchody: 18:33 Matuška – příchod – počet 20
  18:35 Hadravová – odchod – počet 19
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 111/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 83, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  - z položky 5223 Asociace měst pro cyklistiku, § 2219, ORJ 0780, ORG 9780000000, UZ 0 v částce
  190.000,00 Kč,
  - do položky 516X Rozvoj cyklistiky v Třeboni (ost. služby), § 3900, ORJ 0780, ORG 9780000000,
  UZ 0 v částce 145.000,00 Kč,
  - do položky 5169 Ostatní služby - slavnosti, akce, představení, § 3392, ORJ 0900, ORG
  9900000000, UZ 0 v částce 45.000,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  83. 0 9780000000 0780 2219 5223 190,00 190,000 -190,000 0,000
  0 9780000XXX 0780 3900 516X 0,00 0,000 +145,000 145,000
  0 9900000000 0900 3392 5169 3200,00 3016,131 +45,000 3061,131
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  18:39 Hadravová – příchod – počet 20

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka Kubal Jaroslav - neměly by být lépe umístěné pamětní tabule?

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 24
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal – diskuze týkající se pamětní desky související s listopadem 1989.
  ...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 24
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal – diskuze týkající se pamětní desky související s listopadem 1989.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Pavel Hajna
  Anna Kahounová – navrhuje řešit koncepčně v rámci celkového pietního místa.
  Ing. Marie Košinová, Mgr. Terezie Jenisová
  k bodu 25
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 18:48 hodin.
  Starostka města Mgr. Terezie Jenisová poděkovala zastupitelům a úředníkům za jejich práci a občanům
  města za aktivní účast při jednáních zastupitelstva města.
  Zdeněk Mráz a MUDr. Antonín Doležal rovněž poděkovali přítomným zastupitelům.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili: pan Josef Neužil v. r. dne: ………………………………
  paní Jaroslava Štěrbová v. r. dne: ………………………………
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 17.09.2014

 • 35. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka Kahounová A. - Mohl by se vlastník pozemku u hřiště Na Kopečku postarat o zeleň? Upozornění na špatný stav chodníku v Dukelské ul.

  Datum: 18. 8. 2014

  k bodu 4
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – dotaz na zaplavení Dukelské ulice v souvislosti s pro...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 4
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – dotaz na zaplavení Dukelské ulice v souvislosti s protipovodňovými
  opatřeními týkajícími se rybníka Rožmberk.
  Zdeněk Mráz – sdělil postoj města i s ním související aktivity.
  PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Anna Kahounová – požadavek na řešení problému soukromého pozemku v Dukelské ulici (keře poškozují
  chodník). Dále upozornila na neuspokojivý stav zeleně v okolí hřiště Na Kopečku.
  Karel Elexhauser – připomínka ke špatnému stavu šachty na Palackého náměstí v souvislosti s hlodavci.
  Ing. Jaroslav Kubal, Stanislav Louvar
  18:14 Kahounová – odchod – počet 23

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka města Třeboně za rok 2013 - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 5
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka měst Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masoj...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 5
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka měst Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Anna
  Kahounová, Ing. Alena Baštová, Vladimír Janíček, Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:21 Doležal – příchod – počet 20
  17:28 Korda – odchod – počet 19
  17:29 Makovička – příchod – počet 20
  17:31 Korda – příchod – počet 21
  17:34 Neužil – odchod – počet 20
  17:44 Neužil – příchod – počet 21
  18:06 Kahounová – odchod – počet 20
  18:10 Kahounová – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 75/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  závěrečný účet města za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboně za
  rok 2013.
  II. schvaluje
  závěrečný účet města s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 7 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Usnesení ZM č. 76/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2013 s výrokem:
  Zastupitelstvo města Třeboně nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
  v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
  jednotky.
  II. schvaluje
  znění protokolu o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.Zápis z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 4
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok
  2013 starostce města k podpisu a zajistit odeslání dat týkajících se schvalování účetní závěrky do CSÚIS
  (Centrální systém účetních informací státu).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO
  18:25 Matuška – odchod – počet 20
  18:25 Louvar – odchod – počet 19
  k bodu 6
  Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Josef Hlávka
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Josef Hlávka
  - odchody a příchody: 18:25 Košinová – odchod – počet 18
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2013, Zprávu o výsledku přezkoumání
  hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2013 a Rozpočet DSO Vodovod Hamr na rok 2014.

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet DSO Hamr 2013 - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 6
  Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Josef Hlávka
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Josef Hlávka
  - odchody a příchody: 18:25 Košinov...

  Celý text (zobrazeno 38 %)

  k bodu 6
  Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Josef Hlávka
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Josef Hlávka
  - odchody a příchody: 18:25 Košinová – odchod – počet 18
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2013, Zprávu o výsledku přezkoumání
  hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2013 a Rozpočet DSO Vodovod Hamr na rok 2014

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet DSO svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2013 - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 7
  Závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Josef Hlávka
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček
  - o...

  Celý text (zobrazeno 28 %)

  k bodu 7
  Závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Josef Hlávka
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček
  - odchody a příchody: 18:28 Louvar – příchod – počet 19
  18:28 Matuška – příchod – počet 20
  18:30 Košinová – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2013, Zprávu
  o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2013 a Rozpočet DSO
  Svazek obcí regionu Třeboňsko na rok 2014.

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 12
  Prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová – vznesla požadavek týkaj...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 12
  Prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová – vznesla požadavek týkající se systému stanovování cen pozemků
  v jednotlivých místních částech.
  Zdeněk Mráz – na systému se pracuje.Zápis z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 6
  - odchody a příchody: 18:45 Ďoubal – odchod – počet 18
  18:47 Ďoubal – příchod – počet 19
  18:48 Elexhauser – příchod – počet 20
  18:48 Váňa – odchod – počet 19
  18:48 Kubal – příchod – počet 20
  18:51 Váňa – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 80/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m2
  (v geometrickém plánu č. 3494-75/2014 p. č. KN
  401/54) v k. ú. Třeboň, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 250,00 Kč/m2
  .
  Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
  věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemků p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú. Břilice (lokalita sídl. Giganta - II. etapa) - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 12
  Prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová – vznesla požadavek týkaj...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 12
  Prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová – vznesla požadavek týkající se systému stanovování cen pozemků
  v jednotlivých místních částech.
  Zdeněk Mráz – na systému se pracuje.Zápis z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 6
  - odchody a příchody: 18:45 Ďoubal – odchod – počet 18
  18:47 Ďoubal – příchod – počet 19
  18:48 Elexhauser – příchod – počet 20
  18:48 Váňa – odchod – počet 19
  18:48 Kubal – příchod – počet 20
  18:51 Váňa – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 80/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m2
  (v geometrickém plánu č. 3494-75/2014 p. č. KN
  401/54) v k. ú. Třeboň, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 250,00 Kč/m2
  .
  Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
  věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o poskytnutí dotace z IOP na projekt "Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického". - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 17
  Žádost o poskytnutí dotace z IOP na projekt „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě
  Štěpánka Netolického“.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pav...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 17
  Žádost o poskytnutí dotace z IOP na projekt „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě
  Štěpánka Netolického“.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Anna Kahounová,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, prof. MUDr. Miloš
  Velemínský, CSc.
  - odchody a příchody: 19:27 Váňa – odchod – počet 20
  19:30 Váňa – příchod – počet 21
  19:31 Houdek – příchod – počet 22
  19:40 Velemínský – odchod – počet 21
  19:43 Velemínský – příchod – počet 22
  19:49 Florianová – příchod – počet 23
  19:49 Kahounová – odchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 85/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě
  Štěpánka Netolického“ v rámci 24. výzvy Integrovaného operačního programu.
  II. schvaluje
  uzavření Smlouvy o partnerství se Státním oblastním archivem v Třeboni pro odbornou spolupráci při
  realizaci projektu „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického“.
  III. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 5 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  19:50 Kahounová – příchod – počet 23

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 6.3.2014 do 30.4.2014 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 06.03.2014 do 30.04.2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na vý...

  Celý text (zobrazeno 34 %)

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 06.03.2014 do 30.04.2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na výslednou cenu auta pro Městskou policii.
  Vladimír Školka, Mgr. Terezie Jenisová – bude zodpovězeno písemně.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 06.03.2014 do 30.04.2014.

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  "Zázemí tenisového klubu" - schválení realizace akce - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 6
  „Zázemí tenisového klubu“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Ing. Petr Chalupa, I...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 6
  „Zázemí tenisového klubu“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Ing. Petr Chalupa, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz,
  Vladimír Janíček, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 18:40 Neužil – odchod – počet 21
  18:43 Neužil – příchod – počet 22
  18:50 Elexhauser – příchod – počet 23
  18:52 Doležal – odchod – počet 22
  18:55 Doležal – příchod – počet 23
  18:59 Florianová – příchod – počet 24
  19:10 Kahounová – odchod – počet 23
  19:13 Kahounová – příchod – počet 24
  19:24 Štěrbová – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 54/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Zázemí tenisového klubu“ v období let 2014 – 2015 v celkových předpokládaných
  nákladech 15.000.000,00 Kč včetně DPH 21 %, která zahrnuje demolici stávajících objektů, výstavbu
  budovy obsahující místnosti šaten, WC, sprch, losování turnajů, řízení turnajů, klubovnu a další provozní
  a technické místnosti, úpravu stávající závlahy tenisových kurtů a zhotovení zpevněných komunikací,
  oplocení a sadových úprav.
  II. schvaluje
  znění smlouvy o dílo, která bude součástí zadávací dokumentace soutěže na výběr zhotovitele podlimitní
  veřejné zakázky „Zázemí tenisového klubu“ jako Obchodní podmínky zadavatele.
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 4
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6 (jmenovitě: Váňa, Kahounová, Masojídek, Elexhauser, Hlásek, Florianová)
  PŘIJATO

  19:28 Kubal – odchod – počet 22

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 7
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mr...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 7
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček, doc. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Jan Ďoubal
  Ing. Milan Hlásek – požaduje účetní závěrku IKS za rok 2013, zápis interního auditu (jako součást účetní
  závěrky).
  Ing. Alena Baštová – podala informaci, že IKS bylo zrušeno na konci roku 2012.
  Ing. Marie Košinová, Ing. Milan Hlásek, Karel Elexhauser
  PaedDr. Jan Váňa – žádá doplnění podkladů.
  - odchody a příchody: 19:30 Kubal – příchod – počet 23
  19:30 Ďoubal – odchod – počet 22
  19:30 Matuška – odchod – počet 21
  19:30 Louvar – odchod – počet 20
  19:32 Ďoubal – příchod – počet 21
  19:33 Štěrbová – příchod – počet 22
  19:35 Louvar – příchod – počet 23
  19:36 Matuška – příchod – počet 24
  19:52 Kahounová – odchod – počet 23
  19:52 Florianová – odchod – počet 22
  19:54 Kahounová – příchod – počet 23
  19:57 Florianová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. nevznáší požadavky
  na předložení dalších účetních záznamů a doplňujících informací ke schvalování účetní závěrky města
  Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.06.2014.

  Protinávrh doc. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci ke schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.06.2014.

  Protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit účetní převod dosaženého účetní zisku za rok 2013 ve výši
  59.724.552,34 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období a předložit starostce
  města k podpisu protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.

  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. navrhuje dohodovací řízení v rámci koalice.

  20:21 Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. navrhuje přestávku.

  20:21 Mgr. Terezie Jenisová přerušuje jednání ZM. Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 5

  20:35 Pokračování jednání ZM.

  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. stahuje protinávrh.

  Mgr. Terezie Jenisová navrhuje znění usnesení:
  Usnesení ZM č. 55/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  předložené podklady k posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.03.2014.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Finanční příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a záštita starostky města s finančním příspěvekem - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 8
  Finanční příspěvek v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a záštita starostky města s finančním
  příspěvkem.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - disk...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 8
  Finanční příspěvek v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a záštita starostky města s finančním
  příspěvkem.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – přispívají na Občanskou poradnu i ostatní obce?
  Mgr. Terezie Jenisová – bude zodpovězeno písemně.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá oddělené hlasování.
  Mgr. Marie Florianová, Bc. Eva Dytrichová
  - odchody a příchody: 20:37 Psík – odchod – počet 23
  20:38 Hadravová – odchod – počet 22
  20:38 Korda – odchod – počet 21
  20:40 Psík – příchod – počet 22
  20:41 Hadravová – příchod – počet 23
  20:44 Korda – příchod – počet 24
  Oddělené hlasování:
  Usnesení ZM č. 56/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví takto:
  Žadatel účel Příspěvek 2014 (Kč)
  Sdružení Meta, o.s., J. Hradec Činnost 2014 58.940,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy o poskytnutí příspěvků starostce města k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 5 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

  Usnesení ZM č. 57/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví takto:
  Žadatel účel Příspěvek 2014 (Kč)
  Oblastní charita Třeboň Činnost 2014 90.000,00
  II. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku žadateli v oblasti kultury a cestovního ruchu v rámci záštity starostky města
  s finančním příspěvkem takto:
  Žadatel účel Příspěvek 2014 (Kč)
  O. s. Třeboňská nocturna Zimní abonentní koncerty ABOKO 65.000,00
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy o poskytnutí příspěvků starostce města k podpisu. Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 6
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 9
  Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Petr Chalupa, doc. RNDr. J...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 9
  Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Petr Chalupa, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Josef Neužil, Anna
  Kahounová, Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 58/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančních příspěvků žadatelům v oblasti tělovýchovy a sportu na celoroční činnost takto:
  Žadatel účel
  Příspěvek 2014
  (Kč)
  TJ Slovan Břilice Činnost 2014 110.800,00
  Taekwon-do Třeboň Činnost 2014 141.270,00
  TJ Jiskra Třeboň Činnost 2014 778.370,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú. Břilice (lokalita sídl. Gigant - II. etapa) - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 11
  Záměr prodeje částí pozemků p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú. Břilice (lokalita Sídl. Gigant –
  II. etapa).
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutu...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 11
  Záměr prodeje částí pozemků p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú. Břilice (lokalita Sídl. Gigant –
  II. etapa).
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Petr Kohout
  - odchody a příchody: 20:54 Jenisová – odchod – počet 23
  20:56 Jenisová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 60/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 7
  I. schvaluje
  1) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 184 m2 (v geom. plánu č. 1108-4/2014
  označeno jako p. č. KN 521/103), v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 153.
  2) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 53 m2
  a

  64 m2 (v geom. plánu č. 1108-
  4/2014 označeno jako p. č. KN 521/101 a p. č. KN 521/102) a části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře
  217 m
  2
  (v geom. plánu č. 1108-4/2014 označeno jako p. č. KN 521/100), vše v k. ú. Břilice, za cenu
  100,00 Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 154.
  3) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 70 m2 (v geom. plánu č. 1108-4/2014
  označeno jako p. č. KN 521/105) a částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 51 m2
  , 70 m2
  a

  31 m2
  (v geom.
  plánu č. 1108-4/2014 označeno jako p. č. KN 521/107, p. č. KN st. 543, p. č. KN 521/108), vše v k. ú. Břilice,
  za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 151 a za podmínky, že si kupující na vlastní náklady zajistí
  vyjmutí předmětných částí pozemku p. č. KN 521/34 (v GP označeno jako p. č. KN st. 543 a p. č. 521/108)
  z pozemků plnících funkci lesa.
  4) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 158 m2
  a 44 m2 (v geom. plánu
  č. 1108-4/2014 označeno jako p. č. KN 521/104 a p. č. KN st. 542), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m2
  ,
  vlastníku budovy čp. 152, a za podmínky, že si kupující na vlastní náklady zajistí vyjmutí předmětné části
  pozemku p. č. KN 521/34 (v GP označeno jako p. č. KN st. 542) z pozemků plnících funkci lesa.
  5) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/34:
  a) o výměře 140 m2
  (v geom. plánu č. 1108-4/2014 označeno jako p. č. KN 521/111),
  b) o výměře 45 m2
  (v geom. plánu č. 1108-4/2014 označeno jako p. č. KN st. 544),
  c) o výměře 231 m2 včetně lesního porostu (v geom. plánu č. 1108-4/2014 označeno jako p. č. KN 521/112),
  vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 149 a za podmínky, že si kupující na vlastní
  náklady zajistí vyjmutí předmětné části pozemku (v GP označeno jako p. č. KN st. 544 a p. č. KN 521/112)
  z pozemků plnících funkci lesa. Cena lesního porostu byla stanovena znaleckým posudkem č. 1801-21/2014
  ve výši 1.929,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Z

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Záměr směny části pozemků v lokalitě ul. Novohradská a lokalitě ZTV Břilice - 2. etapa + uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 94/1, p. č. KN 117/1, p. č. KN 117/2, vše v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 15
  Záměr směny částí pozemků v lokalitě ul. Novohradská a lokalitě ZTV Břilice – 2. etapa + uzavření
  smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 94/1, p. č. KN...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 15
  Záměr směny částí pozemků v lokalitě ul. Novohradská a lokalitě ZTV Břilice – 2. etapa + uzavření
  smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 94/1, p. č. KN 117/1, p. č. KN 117/2, vše v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 21:12 Košinová – příchod – počet 24
  21:13 Neužil – odchod – počet 23
  21:15 Neužil – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 65/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. KN 2512/2 o výměře 1 m2
  (v GP č. 3357-29/2012 označeno
  jako díl „a“), části p. č. KN 2512/4 o výměře 26 m2
  (v GP č. 3459-218/2013 označeno jako díl „d“), části p. č.
  KN 119/4 o výměře 6 m2
  (v GP č. 3459-218/2013 označeno jako díl „f“), ve vlastnictví města Třeboně, za
  část pozemku p. č. KN 2512/1 o výměře 32 m2
  (v GP č. 3357-229/2012 označeno jako díl „b“), část p. č. KN
  2515 o výměře 568 m2
  (v geom. plánu č. 3356-229/2012 označeno jako p. č. KN 2515/2), část p. č. KN
  2512/1 o výměře 1 137 m2
  (v GP č. 3459-218/2013 označeno jak díl „a“), část p. č. KN 2520/7 o výměře
  1 m
  2
  (v GP č. 3459-218/2013 označeno jako díl „i“), část p. č. KN 2512/1 o výměře 398 m2
  (v GP č. 3459-Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 9
  218/2013 označeno jako díly „c + e“), část p. č. KN 2515 o výměře 213 m2
  (v GP č. 3459-218/2013
  označeno jako p. č. KN 2515/3), část p. č. KN 2469/1 o výměře 37 m2
  (v GP č. 3472-32/2014 označeno jako
  p. č. KN 2469/12), ve vlastnictví Jihočeského kraje, vše v k. ú. Třeboň. Náklady spojené se směnou budou
  hrazeny v poměru 1:1.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 94/1, p. č. KN 117/1 a p. č. KN 117/2, vše
  v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví společnosti Rybářství Třeboň Hld., a. s. (povinného), která bude spočívat
  v právu:
  - umístění stavby chodníku na pozemcích p. č. KN 94/1, p. č. KN 117/1 a p. č. KN 117/2, vše v k. ú. Třeboň,
  - umístění kabelového vedení osvětlení komunikace na pozemcích p. č. KN 117/1 a p. č. KN 117/2, vše
  v k. ú. Třeboň,
  - vstupu na pozemky p. č. KN 94/1, p. č. KN 117/1 a p. č. KN 117/2 za účelem údržby a oprav stavby
  chodníku,
  - vstupu na pozemky p. č. KN 117/1 a p. č. KN 117/2 za účelem údržby a oprav kabelového vedení osvětlení
  komunikace.
  Služebnost bude zřízena bezúplatně ve prospěch města Třeboně (oprávněného). Náklady spojené se
  sepsáním smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí hradí město Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Směna pozemku p. č. KN 381/5 o výměře 72 m² za pozemek p. č. KN 357/17 o výměře 72 m², vše v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 15
  Záměr směny částí pozemků v lokalitě ul. Novohradská a lokalitě ZTV Břilice – 2. etapa + uzavření
  smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 94/1, p. č. KN...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 15
  Záměr směny částí pozemků v lokalitě ul. Novohradská a lokalitě ZTV Břilice – 2. etapa + uzavření
  smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 94/1, p. č. KN 117/1, p. č. KN 117/2, vše v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 21:12 Košinová – příchod – počet 24
  21:13 Neužil – odchod – počet 23
  21:15 Neužil – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 65/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. KN 2512/2 o výměře 1 m2
  (v GP č. 3357-29/2012 označeno
  jako díl „a“), části p. č. KN 2512/4 o výměře 26 m2
  (v GP č. 3459-218/2013 označeno jako díl „d“), části p. č.
  KN 119/4 o výměře 6 m2
  (v GP č. 3459-218/2013 označeno jako díl „f“), ve vlastnictví města Třeboně, za
  část pozemku p. č. KN 2512/1 o výměře 32 m2
  (v GP č. 3357-229/2012 označeno jako díl „b“), část p. č. KN
  2515 o výměře 568 m2
  (v geom. plánu č. 3356-229/2012 označeno jako p. č. KN 2515/2), část p. č. KN
  2512/1 o výměře 1 137 m2
  (v GP č. 3459-218/2013 označeno jak díl „a“), část p. č. KN 2520/7 o výměře
  1 m
  2
  (v GP č. 3459-218/2013 označeno jako díl „i“), část p. č. KN 2512/1 o výměře 398 m2
  (v GP č. 3459-Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 9
  218/2013 označeno jako díly „c + e“), část p. č. KN 2515 o výměře 213 m2
  (v GP č. 3459-218/2013
  označeno jako p. č. KN 2515/3), část p. č. KN 2469/1 o výměře 37 m2
  (v GP č. 3472-32/2014 označeno jako
  p. č. KN 2469/12), ve vlastnictví Jihočeského kraje, vše v k. ú. Třeboň. Náklady spojené se směnou budou
  hrazeny v poměru 1:1.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 94/1, p. č. KN 117/1 a p. č. KN 117/2, vše
  v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví společnosti Rybářství Třeboň Hld., a. s. (povinného), která bude spočívat
  v právu:
  - umístění stavby chodníku na pozemcích p. č. KN 94/1, p. č. KN 117/1 a p. č. KN 117/2, vše v k. ú. Třeboň,
  - umístění kabelového vedení osvětlení komunikace na pozemcích p. č. KN 117/1 a p. č. KN 117/2, vše
  v k. ú. Třeboň,
  - vstupu na pozemky p. č. KN 94/1, p. č. KN 117/1 a p. č. KN 117/2 za účelem údržby a oprav stavby
  chodníku,
  - vstupu na pozemky p. č. KN 117/1 a p. č. KN 117/2 za účelem údržby a oprav kabelového vedení osvětlení
  komunikace.
  Služebnost bude zřízena bezúplatně ve prospěch města Třeboně (oprávněného). Náklady spojené se
  sepsáním smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí hradí město Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 5
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mrá...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 5
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., PaedDr. Jan Váňa

  Protinávrh Ing. Jiřího Houdka:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu
  150,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 6 Proti: 5 Zdrželi se: 10
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 28/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu
  250,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m² v k. ú. Třeboň + přijetí daru, případ - výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m2
  v k. ú. Třeboň + přijetí daru –
  případ výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova.
  Předkladatel: In...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m2
  v k. ú. Třeboň + přijetí daru –
  případ výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Jitka
  Filípková, Ing. Pavel Hajna, Vladimír Janíček, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa,
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Houdek
  - odchody a příchody: 17:34 Doležal – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 29/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň o výměře cca 240 m2
  za cenu
  2.500,00 Kč/m2
  pro účely výstavby odbočovacího pruhu silnice I/24 vč. odvodnění, vlastníku pozemku p. č.
  KN 1705/1 v k. ú. Třeboň a každému dalšímu vlastníku pozemku (v koordinačním situačním výkresu
  označeno jako „SO 4“).
  II. neschvaluje
  přijetí nabídky darů nemovitostí – pojízdného chodníku a chodníku pro pěší (zpevněné plochy
  z ul. Táboritská) na pozemcích p. č. KN 1695/155 a p. č. KN 1705/1 v k. ú. Třeboň, (v koordinačním
  situačním výkresu označeno jako „SO 1.1“ a „SO 1.2“) a chodníku z cyklostezky (z ul. Jiráskova) na
  pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň (v koordinačním situačním výkresu označeno jako „SO 2“) od
  společnosti RENT Group, s. r. o. (Nerudova 957/7, Chomutov).
  III. schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a spol. RENT Group, s. r. o. (Nerudova
  957/7, Chomutov) na darování staveb přechodu pro chodce s dělícím ostrůvkem (v koordinačním situačním
  výkresu označeno jako „SO 3“) a na darování 2 kompletních osvětlovacích bodů vč. kabelového vedení
  veřejného osvětlení umístěného na pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň. K uzavření darovací smlouvy
  vč. předání předmětu daru dojde do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, nejpozději
  však do 31.12.2016.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Doplnění usnesení zm. č. 8/2014-30 - právo na vykoupení věcného břemene. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 10
  Doplnění usnesení ZM č. 8/2014-30 – právo na vykoupení věcného břemene.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Jitka...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 10
  Doplnění usnesení ZM č. 8/2014-30 – právo na vykoupení věcného břemene.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Jitka Filípková, JUDr. Jaromír Hájek, Ing. Jaroslav Kubal,
  PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 17:58 Houdek – odchod – počet 20
  17:59 Korda – příchod – počet 21
  18:01 Houdek – příchod – počet 22
  18:06 Kahounová – odchod – počet 21
  18:08 Houdek – odchod – počet 20
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 33/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  doplnění usnesení zastupitelstva města č. 8/2014-30 bod I., kdy se za třetí větu vkládá: „Povinný z věcného
  břemene (tj. budoucí vlastník pozemku v GP č. 633-153/2013 označeného jako p. č. KN 160/4) je povinen
  provádět na své náklady sečení zájmových pozemků v rozsahu vyznačeném v geom. plánu č. 633-153/2013
  minimálně 3x ročně. V případě nesplnění této povinnosti provede oprávněný sečení na své náklady, které
  budou následně povinnému přeúčtovány. Pokud by chtěl povinný vykoupit věcné břemeno, je povinen
  uhradit oprávněnému částku ve výši 145.200,00 Kč.“
  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 6
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

  Pozn.: Po zhlédnutí online záznamu bylo zjištěno, že hlasovalo 20 zastupitelů, z toho 17 pro a 3 se zdrželi.
  Výsledek hlasování OPRAVA:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ul". - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 22
  Žádost na poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň
  – Dukelská ulice“.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - dis...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 22
  Žádost na poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň
  – Dukelská ulice“.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Milan Hlásek, Ing. Pavel Hajna, Mgr. Terezie Jenisová, doc. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc., Zdeněk Mráz, Anna Kahounová, Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., Ing. Marie Košinová, JUDr. Jaromír Hájek
  - odchody a příchody: 19:10 Florianová – odchod – počet 21
  19:12 Košinová – odchod – počet 20
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 45/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory z 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro oblast podpory 1.5 Rozvoj
  místních komunikací na projekt „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ulice“,
  b) realizaci projektu „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ulice“,
  c) zajištění financování realizace projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města ve výši 3.129.411,00 Kč
  včetně DPH.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Přijetí daru - ceny do tomboly městského plesu 29. března 2014. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 23
  Přijetí daru – ceny do tomboly Městského plesu 29. března 2014.
  Předkladatel: MgA. Josef Žajdlík
  Diskuse:
  - diskutující:
  Mgr. Terezie Jenisová – pozvala zastupitele ...

  Celý text (zobrazeno 23 %)

  k bodu 23
  Přijetí daru – ceny do tomboly Městského plesu 29. března 2014.
  Předkladatel: MgA. Josef Žajdlík
  Diskuse:
  - diskutující:
  Mgr. Terezie Jenisová – pozvala zastupitele na městský ples, který se bude konat dne 29.03.2014.
  Anna Kahounová – požaduje předložit rozpočet a vyúčtování plesu poté, co se akce uskuteční.
  Ing. Jiří Houdek, Mgr. Tomáš Veselý, Ing. Jan Ďoubal
  - odchody a příchody: 19:16 Florianová – příchod – počet 21

  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 11
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 46/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí daru - ceny do tomboly Městského plesu, který se koná 29. března 2014
  II. ukládá
  odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro Chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko - Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, IČ 62933591 a městem Třeboň. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 24
  Uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast
  Třeboňsko - Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republi...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 24
  Uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast
  Třeboňsko - Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republika – Agentura ochrany
  přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ 62933591 a městem Třeboň.
  Předkladatel: MgA. Josef Žajdlík
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – kolik stojí provoz Domu přírody za rok?, Jaký je současný majetek Domu
  přírody a patří městu?
  MgA. Josef Žajdlík – v roce 2013 stál provoz Domu přírody 480.124,00 Kč, příjmy byly i včetně dotace
  466.255,00 Kč, tzn., že město to stálo 13.869,00 Kč.
  Jitka Filípková – na majetkové věci odpovíme písemně.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – Jaká je roční návštěvnost?
  MgA. Josef Žajdlík – v roce 2013 bylo 4743 platících návštěvníků.
  PaedDr. Jan Váňa, prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 19:19 Kubal – odchod – počet 20
  19:19 Košinová – příchod – počet 21
  19:21 Velemínský – odchod – počet 20
  19:22 Kahounová – odchod – počet 19
  19:22 Velemínský – příchod – počet 20
  19:23 Kubal – příchod – počet 21
  18:24 Kahounová – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 47/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko -
  Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
  Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ 62933591 a městem Třeboň. Předmětem smlouvy je
  závazek města v letech 2014 – 2017 spravovat a provozovat Dům přírody Třeboňska a do 30.11.2014
  obnovit povinné jednotící prvky domů přírody a dále poskytnutí finančního příspěvku Agenturou ochrany
  přírody a krajiny ČR městu Třeboň na zajištění uvedených činností v celkové výši 1.287.520,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění a předložit smlouvu k podpisu starostce města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2014. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 25
  Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na finanční příspěvek pro Zimní...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 25
  Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na finanční příspěvek pro Zimní abonentní koncerty.
  Mgr. Terezie Jenisová – panu Končickému bylo navrhnuto, aby si zažádal o záštitu starosty s finanční
  podporou tak, jak to umožňují pravidla schválená v prosinci 2013. Počítá se s tím, že 65.000,00 Kč by mělo
  jít na Zimní Třeboňská nocturna tak, aby částka byla stejná jako v minulém roce.
  Ing. Milan Hlásek, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jan Ďoubal, Ing. Jiří Houdek, Mgr. Marie Florianová, Ing. Marie
  Košinová


  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 12
  Protinávrh Ing. Jiřího Houdka:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na jednorázové akce a činnost v oblasti kultury takto:
  Žadatel účel Příspěvek 2014 (Kč)
  Anifilm, spol. s. r. o.
  Mezinárodní festival animovaných
  filmů Anifilm 2014
  300.000,00
  Třeboňská nocturna, o. s.
  Mezinárodní hudební festival
  Třeboňská nocturna 2014
  115.000,00
  Okolo Třeboně, o. s. Festival Okolo Třeboně 2014 120.000,00
  Mgr. Šimeček – Třeboňští pištci činnost 2014 80.000,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 3 Proti: 4 Zdrželi se: 15
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 48/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na jednorázové akce a činnost v oblasti kultury takto:
  Žadatel účel Příspěvek 2014 (Kč)
  Anifilm, spol. s. r. o.
  Mezinárodní festival animovaných
  filmů Anifilm 2014
  300.000,00
  Třeboňská nocturna, o. s.
  Mezinárodní hudební festival
  Třeboňská nocturna 2014
  115.000,00
  Okolo Třeboně, o. s. Festival Okolo Třeboně 2014 120.000,00
  Mgr. Šimeček – Třeboňští pištci činnost 2014 60.000,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje budovy bez čp., p. č. ST 84 o výměře 16 m², vtl plynovodu, stl plynovodu a přípojek, vše v k. ú. Přeseka. - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Záměr prodeje budovy bez čp., p. č. st 84 o výměře 16 m2
  , VTL plynovodu, STL plynovodu a přípojek,
  vše v k. ú. Přeseka.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstv...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Záměr prodeje budovy bez čp., p. č. st 84 o výměře 16 m2
  , VTL plynovodu, STL plynovodu a přípojek,
  vše v k. ú. Přeseka.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 22/2014-100 ze dne 15.01.2014
  k projednání žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400 (F. A. Gerstnera 2151/6, České
  Budějovice), zast. společností E.ON Česká republika, s.r.o., o odkoupení budovy bez čp. včetně pozemku
  pod stavbou p. č. st. KN 84 o výměře 16 m2
  , vše v k. ú. Přeseka. Jedná se o regulační stanici plynovodu
  v Přesece. Cenu za odkoupení zájmových nemovitostí požaduje společnost stanovit dle znaleckého
  posudku.
  Pro informaci: V původní žádosti žadatel požadoval odkoupit pouze pozemek pod regulační stanicí.
  Domníval se, že regulační stanice je v jeho vlastnictví. Odborem fin. a majetkovým byl telefonicky
  upozorněn, že budova RS i pozemek pod ní je ve vlastnictví města Třeboně. Z tohoto důvodu e-mailem ze
  dne 21.05.2013 doplnil žadatel svoji žádost o odkoupení i regulační stanice.
  Na základě stanovisek dotčených odborů MěÚ doplnil žadatel svoji žádost o odkoupení i VTL plynovodu,
  STL plynovodu a STL přípojek. Akceptuje cenu dle znaleckého posudku. Z uvedeného vyplývá, že
  předmětem případného prodeje bude celé plynárenské zařízení. Návrh na usnesení je předkládán ke
  schválení ve dvou bodech z důvodu, že odkoupení budovy regulační stanice včetně pozemku podléhá
  zápisu v katastru nemovitostí a VTL, STL plynovodu a STL přípojek nikoliv. Je nutno vyhotovit dvě kupní
  smlouvy. Tento požadavek vznesl i kupující. Dle sdělení žadatele podmínkou převodu vlastnického práva
  k plynárenskému zařízení na jiný subjekt je vypořádání města ke SFŽP v případě, že město obdrželo dotaci Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 12
  na akci. Dle sdělení ORI nebyla na výstavbu plynovodu v Přesece poskytnuta žádná dotace. Regulační
  stanici, vysokotlaký plynovod (VTL plynovod), středotlaký plynovod (STL plynovod) a středotlaké přípojky
  (STL přípojky) vybudovalo město Třeboň na své náklady v roce 2002. Dne 14.01.2003 došlo k uzavření
  smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení mezi městem Třeboň a Jihočeskou plynárenskou, a.s., kdy
  předmětné plynárenské zařízení bylo dáno společnosti do výpůjčky s tím, že vypůjčitel bude provozovat
  a v provozuschopném stavu udržovat na své náklady v souladu s právními předpisy plynárenské zařízení.
  V případě, že město před ukončením smlouvy bude mít v úmyslu či mu to podmínky umožní, převést
  předmět výpůjčky (koupí, darováním) na jinou osobu, zřídili si účastníci smlouvy předkupní právo ve
  prospěch vypůjčitele. Náklady na vybudování plyn. zařízení byly ve smlouvě vyčísleny v celkové částce
  2.302.130,88 Kč. Z výpisu z obchodního rejstříku bylo zjištěno, že na základě smlouvy o rozdělení
  odstěpením sloučením společnosti Jihočeské plynárenská a.s. došlo k jejímu rozdělení. Odštěpované části
  jmění společnosti přešly mimo jiné i na jednu z nástupnických organizací, kterou je žadatel (tj. E.ON
  Distribuce a.s.). Skutečnost, že práva a závazky z uvedené smlouvy přešly na žadatele, potvrdila společnost
  E.ON Distribuce a.s. písemně dne 05.06.2013.
  Náklady města Třeboně na vybudování plynárenského zařízení v r. 2002 činily:
  Pořizovací cena
  vč. DPH v r. 2002
  1/ VTL plynovod 216.134,90 Kč
  2/ Regulační stanice 437.366,11 Kč
  3/ STL plynovod + STL přípojky 1.648.629,87 Kč
  Celkem za zařízení 2.302.130,88 Kč
  4/ Další náklady (PD, GP, ….) 135.625,64 Kč
  Celkové náklady 2.437.756,52 Kč
  Měsíční odpisy plynovodu, přípojek a ostatních nákladů (uvedených pod bodem 1/,3/,4/) jsou ve výši
  3.168,00 Kč, regulační stanice ve výši 693,00 Kč. Zůstatková cena v účetnictví VTL, STL plynovodu + STL
  přípojek je ve výši 1.582.292,53 Kč a regulační stanice 345.945,11 Kč (k 28.11.2013– tj. ke dni odevzdání
  podkladového materiálu na jednání rady města dne 04.12.2013).
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá z hlediska odboru k převodu připomínek. Odbor rozvoje
  a investic částečný prodej plynovodního zařízení nedoporučuje, pokud prodávat pak veškerou plynárenskou
  infrastrukturu na katastrálním území Přeseka najednou s předkupním právem na zpětný odprodej. Ing.
  Vaclík uvádí: Pokud se bude plynová infrastruktura v Přesece prodávat, tak by se měla prodávat vcelku a
  netříštit. Jinak může dojít v budoucnu ke komplikacím, kdy mezi rozdílnými vlastníky potrubí a regulační
  stanice může docházet ke konfliktům. Osadní výbor obce Přeseka nemá k prodeji regulační stanice
  a pozemku pod ní připomínky. Dne 28.11.2013 předseda OV telefonicky sdělil, že OV souhlasí
  s odprodejem veškerého plynárenského zařízení, tj. RS, VTL, STL plynovodu a přípojek.
  Stanovisko JUDr. Hájka: Pokud by město zvažovalo prodej pouze regulační stanice včetně pozemku pod
  stavbou, bylo by možné zapracovat do kupní smlouvy podmínku, že např. do dvou let od uzavření smlouvy
  bude odkoupena i zbývající část plynárenského zařízení. Zároveň by byla stanovena smluvní pokuta, pokud
  nedojde k naplnění této podmínky. Její výši bych doporučoval v minimální částce, za kterou by byla
  odprodávána zbývající část plynárenského zařízení. Ve smlouvě by muselo být uvedeno, za jakou cenu
  bude zbývající část plynárenského zařízení odprodána. Doporučuji však odprodat celé plynárenské zařízení
  najednou jako celek.
  Na základě stanoviska dotčených odborů a právníka města byly vypracovány znalecké posudky, kterými
  došlo k ocenění veškerého vypůjčeného plynárenského zařízení, nikoliv pouze RS a pozemku pod budovou,
  které požadovala společnost E.ON Distribuce a.s. původně k odkoupení.
  Vypůjčené nemovitosti byly znaleckým posudkem č. 6732-349/13 oceněny takto:
  VTL plynovod DN 80 v délce 28,7 m 39.993,90 Kč
  VTL plynovod KN 50 v délce 2,1 m 2.570,70 Kč
  STL plynovod IPE D 63 v délce 1 671 m 1.552.312,60 Kč
  STL plynovod DN 80 v délce 1,5 m 1.968,10 Kč
  STL přípojky IPE D 32 v počtu 41 ks 79.007,30 Kč
  Celkem po zaokrouhlení dle § 46 1.675.850,00 Kč
  Vypůjčená budova regulační stanice a pozemek p. č. KN st. 84 byly znaleckým posudkem č. 6699-316/13
  oceněny takto:
  Budova bez čp. (regulační stanice) vč. p. č. KN 84 426.000,00 Kč
  Celkem po zaokrouhlení dle § 46 426.000,00 Kč
  V těchto částkách je navrhován odprodej plynárenského zařízení – viz návrhy na usnesení. Celková kupní
  cena dle znaleckých posudků za veškeré plynárenské zařízení včetně pozemku p. č. KN 84 činí
  2.101.850,00 Kč.
  Pro informaci:
  1) rozdíl v pořizovací ceně plynovodu a cen dle znaleckého posudku činí 335.906,52 Kč. Pokud od této
  částky odečteme vedlejší náklady související s výstavbou plynovodu (tj. 135.625,64 Kč za projektovou
  dokumentaci, geom.plán), činí rozdíl 200.280,88 Kč. Stáří plynárenského zařízení je 11 let, Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 13
  2) stavby na zájmových pozemcích jsou starší 5 let. Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno
  s účinností od 01.01.2014 od daně po uplynutí 5 let od prvního kolaudačního souhlasu, tzn. z prodeje
  nevyplývá žádná daňová povinnost ze zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
  Ke kupní ceně nebude tudíž přičtena příslušná sazba DPH.
  OFM požádal dalšího soudního znalce o sdělení ohledně ocenění uvedeného plynárenského zařízení.
  Znalecký posudek nebyl písemně zpracován, ale znalec p. Vochozka došel k totožným cenám, v jakých byly
  zpracovány znalecké posudky č. 6732-349/13 a č. 6699-316/13 nezávislým znalcem p. Panuškou.
  Rada města svým Usnesením č. 22/2014-100 ze dne 15.01.2014:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje budovy bez čp. stojící na p. č. st. KN 84 a pozemku p. č. st. KN 84 o výměře 16
  m
  2
  vše v k. ú. Přeseka, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400 (F. A. Gerstnera 2151/6, České
  Budějovice) za cenu 426.000,00 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 6699-316/13 a za
  podmínky zřízení předkupního práva pro město Třeboň.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje VTL plynovodu DN 80 v délce 28,7 m a DN 50 v délce 2,1 m, STL plynovodu lPE
  D 63 v délce 1 671 m a DN 80 v délce 1,5 m, STL plynovodní přípojky lPE D 32 v délce 291 m v počtu 41 ks,
  v k. ú. Přeseka, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400 (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice)
  za cenu 1.675.850,00 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 6732-349/13 a za podmínky zřízení
  předkupního práva pro město Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 27.01.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová
  - odchody a příchody: 19:18 Váňa – odchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 7/2014-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje budovy bez čp. stojící na p. č. st. KN 84 a pozemku p. č. st. KN 84 o výměře 16
  m
  2
  vše v k. ú. Přeseka, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400 (F. A. Gerstnera 2151/6, České
  Budějovice) za cenu 426.000,00 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 6699-316/13 a za
  podmínky zřízení předkupního práva pro město Třeboň.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje VTL plynovodu DN 80 v délce 28,7 m a DN 50 v délce 2,1 m, STL plynovodu lPE
  D 63 v délce 1 671 m a DN 80 v délce 1,5 m, STL plynovodní přípojky lPE D 32 v délce 291 m v počtu 41 ks,
  v k. ú. Přeseka, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400 (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice)
  za cenu 1.675.850,00 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 6732-349/13 a za podmínky zřízení
  předkupního práva pro město Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Informace o protokolu z kontroly výkonu samostatné působnosti provedené odborem kontroly veřejné správy ministerstva vnitra u města Třeboň - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni – přijetí dotace
  z ROP Jihozápad.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstv...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni – přijetí dotace
  z ROP Jihozápad.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města podklad ve věci dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování
  kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni". Město Třeboň podalo
  18.07.2013 na základě Usnesení RM č. 467/2013-81 a následně na základě Usnesení ZM č. 71/2013-26
  žádost o poskytnutí podpory na výše uvedený projekt.
  Usnesení RM č. 467/2013-81:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě
  Štěpánka Netolického v Třeboni“,
  b) realizaci projektu „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni“
  předkládaného do 25. výzvy ROP,
  c) zajištění financování projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými výdaji ve výši do
  26.542.763,00 Kč.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne
  24.06.2013.
  Usnesení ZM č. 71/2013-26:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě
  Štěpánka Netolického v Třeboni“,
  b) realizaci projektu „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni“
  předkládaného do 25. výzvy ROP,
  c) zajištění financování projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými výdaji ve výši do
  26.542.763,00 Kč.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajištění potřebných dokumentů.
  Následně byl projekt Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad schválen k poskytnutí dotace
  z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. Oznámení o schválení
  projektu k financování město Třeboň obdrželo 19.12.2013.
  Indikátorem projektu bylo:
  - počet zrekonstruovaných památkových objektů – 1,00 ks
  - počet pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů – 1,00 ks
  Harmonogram projektu byl nastaven tak, že od 01.01.2014 měla být zahájena fyzická realizace projektu.
  Ukončení fyzické realizace projektu bylo stanoveno na 31.08.2014. Datum ukončení projektu s podáním
  žádosti o platbu bylo stanoveno na 20.09.2014. S ohledem na to, že s fyzickou realizací projektu (výběr
  dodavatele stavby) nebylo započato z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu roku 2014, je
  tento harmonogram dnes nereálný. S ohledem na současný vývoj výběrových řízení je předpoklad, že
  výběrové řízení na dodavatele stavby bude trvat cca 3 měsíce. V případě realizace projektu bude zapotřebí
  projednat s ROP Jihozápad změnu projektu spočívající ve změně termínu fyzické realizace projektu. Do
  22.01.2014 bude nutno předložit přílohy předkládané před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí
  dotace. S ohledem na to, že jednání zastupitelstva města, které by mohlo rozhodnout o přijetí/nepřijetí
  dotace, se koná 27.01.2014 a termín pro předání příloh je do 22.01.2014, byly přílohy ve výše uvedeném
  termínu doloženy a z toho důvodu zároveň předkládáme radním města dvě varianty usnesení. V termínu do
  12.02.2014 bude městu Třeboň po předložení příloh před podpisem Smlouvy zaslán ke schválení návrh
  Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Do 19.02.2014 očekává ROP Jihozápad vyjádření ke Smlouvě
  včetně schválení radou/zastupitelstvem města. Předpoklad podpisu Smlouvy v případě doložení všech
  potřebných dokumentů je 26.02.2014 a nebo dle dohody mezi městem a ROP Jihozápad.
  Rada města svým Usnesením č. 5/2014-99 ze dne 07.01.2014 nedoporučuje Zastupitelstvu města Třeboně
  schválit přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě
  Štěpánka Netolického v Třeboni".
  Usnesení RM č. 5/2014-99:
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka
  Netolického v Třeboni". Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 22
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne
  27.01.2014.
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Houdek, Ing. Jan Ďoubal, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh.
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka
  Netolického v Třeboni" s podmínkou posunutí termínu realizace do 31.03.2015 s financováním 5.000.000,00
  Kč v roce 2014 a zbývajících nákladů v roce 2015 a to z důvodu nezajištěných finančních prostředků
  v rozpočtu roku 2014.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 4 Proti: 7 Zdrželi se: 12
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka
  Netolického v Třeboni" z důvodu nedostatečného finančního krytí z vlastních zdrojů žadatele.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 4 (Houdek, Matuška, Florianová, Louvar) Zdrželi se: 10
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka A. Kahounová - město nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.

  Datum: 27. 1. 2014

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – město od roku 2011 nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.
  Mgr. Tom...

  Celý text (zobrazeno 32 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – město od roku 2011 nevymáhá dluhy za svoz odpadu od neplatičů.
  Mgr. Tomáš Veselý, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, pan
  Vladimír Janíček, pan Zdeněk Mráz, pan Jan Makovička, Ing. Milan Hlásek
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz na volné poukazy na lázeňský pobyt pro fotbalové hráče Sparty.
  Mgr. Jitka Bednářová
  Ing. Milan Hlásek – požaduje informace o poukazech pro hráče Sparty.
  pan Bohumil Matuška

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 119 - finanční příspěvek svazu obcí regionu Třeboňsko - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Rozpočtové opatření č. 119 – finanční příspěvek Svazu obcí regionu Třeboňsko.
  Důvodová zpráva:
  - odbor rozvoje a investic a odbor finanční a majetkový předkládají zastupite...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Rozpočtové opatření č. 119 – finanční příspěvek Svazu obcí regionu Třeboňsko.
  Důvodová zpráva:
  - odbor rozvoje a investic a odbor finanční a majetkový předkládají zastupitelstva města k projednání návrh
  rozpočtového opatření č. 119, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  z položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů ve výši 55.565,00 Kč na položku 6349 Členský příspěvek
  SORT (investiční) ve výši 55.565,00 Kč.
  Popis situace: Svazek obcí regionu Třeboňsko požádal město Třeboň o úhradu členského příspěvku ve výši
  55.564,70 Kč v souvislosti s realizací akce „Dovybavení dětských hřišť obcí regionu Třeboňsko“, kde byl
  v rámci této akce pořízen pro naše město následující majetek:
   RH-117-1 Houpačka „Hnízdo“, výška pádu 1 m v ceně 38.393,40 Kč, umístění: dětské hřiště
  v Komenského sadech
   U-230-1 Herní sestava Univerzal 201 v ceně 106.964,00 Kč, umístění: dětské hřiště v Nové Hlíně
  Dotační podíl činí 89.792,70 Kč a podíl města Třeboně na této akci činí 55.564,70 Kč. Členský příspěvek je
  určen právě na úhradu vlastního podílu na financování této akce. Schválení poskytnutí transferu je
  vyhrazeno zastupitelstvu města. V případě schválení poskytnutí transferu je pro jeho vyplacení nutné
  provedení rozpočtového opatření. Odbor finanční a majetkový navrhuje vytvoření výdajové položky
  přesunem prostředků z položky rezervy kapitálových výdajů.
  Rada města tento návrh projednala dne 04.12.2013 a přijala toto usnesení:
  Usnesení RM č. 897/2013-97:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  poskytnutí transferu (investičního příspěvku) z rozpočtu roku 2013 Svazku obcí regionu Třeboňsko na akci
  „Dovybavení dětských hřišť obcí regionu Třeboňsko“ ve výši 55.564,70 Kč.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  provedení rozpočtového opatření č. 119, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
  rozpočtu takto:
  - z položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, § 6409, ORJ 0750, ORG 6093000000, UZ 0 v částce
  55.565,00 Kč,
  - do položky 6349 Členský příspěvek SORT (investiční), § 3639, ORJ 0750, ORG 31580003158, UZ
  0 v částce 55.565,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  119. 0 6093000000 0750 6409 6901 0,00 403,458 -55,565 347,893
  0 3158003158 0750 3639 6349 0,00 0,00 55,565 55,565
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na
  jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty DPH není žádný.
  Diskuse:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 144/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí transferu (investičního příspěvku) z rozpočtu roku 2013 Svazku obcí regionu Třeboňsko na akci
  „Dovybavení dětských hřišť obcí regionu Třeboňsko“ ve výši 55.564,70 Kč.
  II. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření č. 119, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
  rozpočtu takto:
  - z položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, § 6409, ORJ 0750, ORG 6093000000, UZ 0 v částce
  55.565,00 Kč,
  - do položky 6349 Členský příspěvek SORT (investiční), § 3639, ORJ 0750, ORG 31580003158, UZ
  0 v částce 55.565,00 Kč, Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 7
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  119. 0 6093000000 0750 6409 6901 0,00 403,458 -55,565 347,893
  0 3158003158 0750 3639 6349 0,00 0,00 +55,565 55,565
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 - 2016. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 899/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k pr...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 899/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016. Na základě novely č. 557/2004 Sb.
  zákona č. 250/2000 Sb., mají obce povinnost sestavovat rozpočtový výhled na 2 až 5 let následujících po
  roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled by měl být aktualizován, pokud dojde
  k významným změnám, které mají na již sestavený rozpočtový výhled zásadní vliv. Předkládaný návrh
  rozpočtového výhledu obsahuje informace o plánovaných příjmech, výdajích a financování rozčleněné podle
  druhového třídění rozpočtové skladby. Položky výhledu na rok 2014 jsou v souladu s navrhovaným
  rozpočtem na rok 2014. Rozpočtový výhled dále obsahuje informace o splácení všech dlouhodobých úvěrů
  a půjček. Jedná se o splátky jistin úvěrů od ČS a.s. z roku 2004 a z roku 2006, dále splátky jistiny úvěru od
  ČSOB a.s. čerpaného v roce 2012 a splátky půjčky od SFŽP poskytnuté za účelem vrácení dotace na ČOV
  Třeboň (uvedenou půjčku bude město Třeboň splácet v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši
  1.710.245,00 Kč od roku 2015 po dobu 10 let, a to v případě, že nedojde k předčasnému splacení půjčky).
  Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době platný rozpočtový výhled byl radou města schválen na období
  2013 – 2015, je potřeba schválit rozpočtový výhled minimálně na období do roku 2016. Předkládaný
  rozpočtový výhled předpokládá plnění příjmové části rozpočtu v roce 2015 ve výši 237.938,79 tis. Kč
  a čerpání běžných výdajů ve výši 173.704,00 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši 50.145,00 tis. Kč. Přičemž
  predikce položek běžných výdajů vychází z nastavení výše těchto položek v návrhu rozpočtu pro rok 2014.
  Jednotlivé akce zapojené do kapitálových výdajů vycházejí z dlouhodobé potřebnosti jejich realizace.
  Celková výše výdajů v předkládaném rozpočtovém výhledu pro rok 2015 činí 223.849,00 tis. Kč. Saldo
  rozpočtu (příjmy – výdaje) činí 14.089,79 tis. Kč. Při zohlednění nutného financování (splátky výše
  uvedených jistin) v celkové výši -11.640,98 tis. Kč zůstává k použití pro roční sestavení rozpočtu města pro
  rok 2015 částka 2.448,81 tis. Kč. V roce 2016 jsou v předkládaném rozpočtovém výhledu nastaveny příjmy
  a běžné výdaje dle předchozího období. V kapitálových výdajích je zařazen pouze pravidelný příspěvek
  Svazku obcí regionu Třeboňsko ve výši 1.745,00 Kč. K použití pro roční sestavení rozpočtu města pro rok
  2016 zbývá tedy částka 54.883,81 tis. Kč. I když z ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
  pravidlech, v platném znění přímo nevyplývá, že by rozpočtový výhled měl být schválen zastupitelstvem
  města, je doporučováno jeho schválení právě zastupitelstvem s odvoláním na skutečnost, že zastupitelstvo
  schvaluje roční rozpočet a v ustanoveních k rozpočtu je podmínkou, že rozpočet má vycházet
  z rozpočtového výhledu. Schválením rozpočtového výhledu je vlastně zavázáno zastupitelstvo k zohlednění
  dlouhodobých závazků do rozpočtů budoucích období.
  Rada města přijala v této věci na svém jednání dne 04.12.2013 následující usnesení:
  Usnesení RM č. 899/2013-97:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva dne 16.12.2013.
  Tento předkládaný návrh: nemá dopad na schválený/upravený rozpočet. Vztah předkládaného materiálu
  k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 10
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek – tento rozpočtový výhled nepodpoří z toho důvodu, že není v souladu s jeho představami
  a s tím, co vždy na pozici starosty hájil. Finanční prostředky, které vydělají lázně, by se měly vracet zpět do
  lázní, což se neděje. Druhou záležitostí je, aby se koncepčně financovaly záležitosti, které již byly nějakým
  způsobem rozpracovány. V rozpočtovém výhledu 2014 – 2016 se objevují i Technické služby, s jejichž
  investicí se nemůže ztotožnit, protože je na úkor i investic lázeňských.
  PaedDr. Jan Váňa – shledává nedostatky v rozpočtovém výhledu, měly by se plánovat investice i do roku
  2016, rozpočtový výhled také nepodpoří, materiál není dobře zpracován.
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz na areál TS, stezku Stará a Nová Hlína, tenisové zařízení.
  pan Zdeněk Mráz – rozpočtový výhled nemusí být v budoucnu vždy úplně plněn. Informoval o tom, že
  plánované investice do Bertiných lázní musí řádně připravené. Částka 10 mil. Kč je základní finanční
  částkou. Předpokládá, že dalších 30 – 40 mil. Kč v roce 2015 budou brány z úvěru v novém volebním
  období, stejně jako tomu bylo na Auroře. Podotkl, že nechceme zadlužovat město.
  paní Anna Kahounová – pro tento návrh, který nemusí schvalovat zastupitelstvo, hlasovat nebude.
  Ing. Marie Košinová – nedalo by se to vzít jen na vědomí?
  Ing. Jiří Houdek – rozpočtový výhled by se měl schválit nebo neschválit také proto, aby to byl signál pro
  odbory, aby připravovaly akce na rok 2015, 2016. Celý rozpočtový výhled a zejména rok 2014 je v rozporu
  s koaliční smlouvou, která byla v roce 2010 uzavřena. Uzavřeli jsme si ji sami, nikdo nám do toho
  nezasahoval. Dnes se bohužel dostáváme do rozporu, zejména v oblasti Technických služeb, protože nikde
  v koaliční smlouvě není napsáno, že postavíme TS, že do nich budeme významně investovat, je tam pouze
  sběrový dvůr, nikde také není napsáno, že se budeme snažit vyklidit pozemky pod hrází rybníka Svět za
  účelem následného zhodnocení v dalších letech a v dalším volebním období. Je tam napsáno, že budeme
  využívat dotační prostředky. Tento výhled, ani rozpočet tak, jak je navržen a schválen RM, nemůže podpořit.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – informoval o tom, že legislativa přesně neurčuje, kdo má rozpočtový výhled
  schvalovat. Z ministerstva vnitra jsme dostali 2 výklady. Jeden výklad je ten, že rozpočtový výhled je pouze
  pomocný nástroj a proto ho stačí projednat pouze v radě města a více se rozpočtovým výhledem není nutné
  zabývat. Druhý výklad říká, že vzhledem k tomu, že rozpočet na příslušný rok schvaluje zastupitelstvo města
  jako nejvyšší orgán, bylo by dobré, aby rozpočtový výhled i ZM projednalo a schválilo. Jako RM jsme chtěli
  předejít výkladovým nejasnostem a proto jsme rozpočtový výhled předložili i na ZM.
  Ing. Jiří Houdek – rok 2014 a investice 1 mil. Kč a na druhé straně příjem 55 mil. Kč z lázní už nastiňuje to,
  co se i dále prodlužuje pro rok 2015 a to je jednoznačně tunelování lázní. Jestli lázně dávají ročně do
  rozpočtu 55 mil. Kč a v roce 2014 je na investice 1 mil. Kč a v roce 2015 je tam 10 mil. Kč, tak to nemohu
  jinak naznat. V koaliční smlouvě jsme jednoznačně řekli, že vydělané finanční prostředky z lázní budeme
  v nejvyšší míře vracet do lázní. To byla naše společná dohoda a my ji nerespektujeme a dáváme peníze
  úplně někam jinam. Investiční zadluženost lázní tady je, zejména Bertiných lázní a to, že se tam peníze
  nevrací, je podle mého názoru opravdu tunelování ve chvíli, kdy lázně naopak pro svůj rozvoj a pro svoji
  konkurenceschopnost investice potřebují. Považuji to za zcela nezodpovědné ve vztahu k rozpočtu 2014
  i toho výhledu roku 2015 a 2016.
  pan Zdeněk Mráz – jestliže jsme si vzali úvěr na rekonstrukci v Lázních Aurora, a řekli jsme, že do konce
  volebního období úvěr splatíme, tak tak činíme. My jsme si to slíbili, držíme slovo a říkáme ano, v roce 2014
  splatíme úvěr. Splátka úvěru v příštím roce je přibližně 47 mil. Kč. Takže my netunelujeme lázně, my
  splácíme v roce 2014 47 mil. Kč do lázní, které už dnes po rekonstrukci vydělávají peníze. Z tohoto důvodu
  je rozpočet přiškrcený, nechceme město zadlužovat. Finance, které jsme si půjčili, splatíme do konce
  volebního období.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  PaedDr. Jan Váňa – rozpočtový výhled byl zpracován velmi nedbale.
  Ing. Jiří Houdek, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jaroslav Kubal, pan Zdeněk Mráz

  - odchody a příchody: 17:36 Neužil – příchod – počet 24

  Zdeněk Mráz dává návrh na ukončení diskuze.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 147/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 11
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 3 (Houdek, Váňa, Florianová) Zdrželi se: 3 Nehlasovali: 4
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu na rok 2014 - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Návrh rozpočtu na rok 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 892/2013-96 ze dne 27.11.2013
  k projednání návrh rozpočtu města...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Návrh rozpočtu na rok 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 892/2013-96 ze dne 27.11.2013
  k projednání návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014. Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
  vychází z předpokladu příjmů ve výši 287.054.810,00 Kč a výdajů ve výši 243.551.390,00 Kč. V roce 2014
  pak město Třeboň uhradí splátky jistin přijatých úvěrů ve výši 50.300.000,00 Kč, které budou kryty
  přebytkem rozpočtu 2014 (příjmy – výdaje) ve výši 43.503.420,00 Kč a změnou stavu na bankovních účtech
  (zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období) ve výši 6.796.580,00 Kč. Návrh rozpočtu
  zahrnuje i transfery (dotace, příspěvky, granty), na něž je zákonný nárok anebo vyplývá nárok z uzavřených
  smluv či rozhodnutí poskytovatele. Návrh rozpočtu zahrnuje i peněžní fondy města Třeboně, tj. fond sociální
  a povodňový fond. Návrh rozpočtu je zpracován podle dosud platné legislativy, v současnosti však stále
  ještě neprošel návrh státního rozpočtu ani prvním čtením ve sněmovně, což znamená, že nejsou potvrzeny
  souhrnné dotační vztahy státního rozpočtu, takže návrh obsahuje minimalistickou částku ve výši
  potvrzeného příspěvku pro letošní rok a případná odchylka pak bude zapracována rozpočtovým opatřením.
  Zákon rovněž vyžaduje, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, kterými jsou povinny se řídit
  všechny orgány a organizační složky města a právnické osoby napojené na rozpočet města. Zastupitelstvo
  města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých
  a věcných darů jednotlivým fyzickým a právnickým osobám. Toto ustanovení se m. j. vztahuje i na městem
  zřízené příspěvkové organizace, kterým jsou z rozpočtu města poskytovány provozní a investiční příspěvky.
  Je proto žádoucí pro zajištění jejich rovnoměrného financování, aby současně se schválením rozpočtu (což
  je předpoklad), bylo schvalujícím orgánem výslovně odsouhlaseno poskytnutí příspěvků konkrétním
  příspěvkovým organizacím ve výši a na účel uváděný v návrhu rozpočtu. Zákon dále umožňuje, aby rada
  města v zájmu zabezpečení plynulého hospodaření podle schváleného rozpočtu mohla provádět rozpočtová
  opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města. Ke konečnému schválení bude rozpočet města na
  rok 2014 dle rozhodnutí rady města předložen zastupitelstvu města na jednání 16.12.2013. Po zpřesněném
  odhadu očekávané skutečnosti ke konci roku lze reálně očekávat, že přebytek hospodaření zapojený do
  návrhu rozpočtu bude naplněn. Přílohou podkladového materiálu je návrh rozpočtu na rok 2014 v tištěné
  podobě. Návrh rozpočtu je členěn do dvou částí:
  - závazná část rozpočtu města Třeboně na rok 2014, do které náleží
  o souhrnná bilance
  o bilanční tabulka podle odpovědných míst
  o příjmy a výdaje podle odpovědných míst v členění podle rozpočtové skladby
  - informativní část rozpočtu města Třeboně na rok 2014, která obsahuje
  o informace o tvorbě a použití fondů v roce 2014
  o přehled kapitálových výdajů
  o specifikaci kapitálových příjmů ORJ 800
  o přehled k příspěvkům a dotacím přidělovaných z rozpočtu města v oblasti kultury
  a cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví a pro ostatní
  činnosti
  Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2014 dne 27.11.2013 a Usnesením č. 892/2013-96 jej
  doporučila zastupitelstvu města schválit:
  Usnesení RM č. 892/2013-96:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  1) rozpočet na rok 2014 vč. peněžních fondů jako přebytkový v členění na odpovědná místa a odvětvově
  dle oddílů rozpočtové skladby v těchto objemech:
  celkové příjmy rozpočtu ve výši 287.054.810,00 Kč
  financování ve výši - 43.503.420,00 Kč
  celkové zdroje ve výši 243.551.390,00 Kč
  běžné výdaje ve výši 171.010.960,00 Kč
  kapitálové výdaje ve výši 72.540.430,00 Kč
  celkové výdaje rozpočtu ve výši 243.551.390,00 Kč Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 12
  2) závazné ukazatele rozpočtu, jak jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2013 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v návrhu
  rozpočtu,
  4) zmocnění pro radu města pro rok 2013 k provádění rozpočtových opatření v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací, příspěvků, grantů (transferů), které
  budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky
  5.000.000,00 Kč,
  c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  d) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2014 na úřední desce a předložit materiál
  na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek – návrh rozpočtu podpořit nemohu, je to návrh, který vychází ze shody v radě, ale bohužel
  nedošlo ke konsenzu mezi návrhem mým a radou, protože jsem opět toho názoru, že investice do TS je
  zbytná investice, která může rok až tři roky počkat. Určitě by sběrový dvůr, který tam byl postaven, netrpěl
  nějakým zastaráním. V této době by se mělo významněji investovat do lázní z toho důvodu, že lázně
  potřebují investice na svůj rozvoj a zajištění konkurenceschopnosti. Dále v rozpočtu postrádám takové
  záležitosti jako je např. výstavba sociálního bydlení a záležitosti kolem sociálních bytů, stejně tak je velmi
  významné, že díky zamýšleným investicím, které tam jsou, jsou omezovány i výdaje do místních částí.
  Osobně jsem se vždy snažil, aby místní části byly úměrně financovány. V návrhu rozpočtu tuto úměru
  nevidím. To samé je i záležitost nedostatečné situace ve financování lázeňství. Osobně jsem byl názoru,
  abychom snížili nájemné lázním minimálně o 5 možná 10 mil. Kč. Lázně se potřebují dostat z toho šoku,
  který zažívaly v letošním roce. V rozpočtu zároveň schází i dotované stavby, na které město zároveň získává
  dotace. Jedná se např. o Dům Štěpánka Netolického a dotace 15 mil. Kč.
  Mgr. Marie Florianová – vadí mi, že rozpočet je tak napnutý. Seškrtalo se, co šlo. Myslím, že to ale bylo na
  úkor dobrých věcí. Zmínila, že V loňském roce se Lázně Aurora platily 45 mil. Kč do městské pokladny, letos
  to bylo 51 mil. Kč. Poukázala na to, že lázně jsou jedinou společností, která pro město přináší takové zisky.
  Pokud bychom to vzali na počet zaměstnanců, tak každý zaměstnanec Aurory letos přinesl do rozpočtu
  města svojí prací 150.000,00 Kč. Každý zaměstnanec Bertiných lázní přinesl do rozpočtu města v letošním
  roce, i když se Bertiným lázním snížil pronájem městu o 15 mil. Kč, 58.800,00 Kč. Jaký jiný podnik může mít
  město, než lázně, které mu přináší takovéto zisky a přesto v rozpočtu do lázní nedává nic? Je to smutné,
  protože Berta nebude konkurenceschopná. V době, kdy je 50 % klientely hrazeno ze zdravotních pojišťoven,
  jsme na tom pořád ještě dobře. Dělá se všechno pro to, aby do lázní lidé jezdili a aby se co nejvíce vydělalo.
  Když se podíváme na to, jaká je obsazenost lázní v ČR, tak jsou na tom městské slatinné lázně ještě dobře.
  Je opravdu škoda, že se Berta nepodpoří, protože jinak nebude konkurenceschopná. Do Berty prší střechou,
  v zimním období, až se začne srážet vlivem teploty na vikýřích, které jsou ve stropech, voda, tak tam poletí
  proudy vody a je to pro ostudu. Když klient navštíví Lázně Aurora, už se nechce do Bertiných lázní vracet.
  Lázně Aurora by si také zasloužily nějaké peníze. Také nejsou podporovány investice, které by vzešly
  z evropských fondů, tzn. např. kulturní akce jako Dům Štěpánka Netolického. Seškrtaly se školy, nepočítá se
  se soc. bydlením, je také vyškrtaná oprava komunikací.
  pan Vladimír Janíček – připomněl, že na minulém jednání zastupitelstva města byla schválena investice do
  správní budovy Technických služeb a zároveň i do rozvoje a přesunu společnosti. V současné době se i
  vedení společnosti rozhodlo, že chce investovat vlastní finanční prostředky, které má připraveny na své
  investice a investovat zčásti do dalšího rozvoje a výstavby další budovy autodílny.
  MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Houdek
  PaedDr. Jan Váňa – informoval o tom, že by chtěli předložit návrhy a pokud by se našla shoda a zařadily se
  položky a změny, které navrhují, tak by rádi rozpočet podpořili.
  pan Zdeněk Mráz – pro návrhy opozice za sebe hlasovat nebude, protože by se rozbouralo něco, co se
  měsíce připravovalo.
  Paeddr. Jan Váňa, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, Ing. Milan Hlásek
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – upozornil na to, že je škoda, že opozice materiál neposkytla dříve, tzn. v rámci
  lhůty, kdy rozpočet visel. Mohli bychom se tím zabývat a možná bychom v některých věcech našli řeč.
  paní Anna Kahounová – vznesla dotazy na některé položky v rozpočtu. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 13
  Ing. Alena Baštová, Ing. Jiří Houdek, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Bc. Eva Dytrichová, Ing.
  Jaroslav Kubal, pan Vladimír Janíček, Ing. Milan Hlásek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal
  Bc. Petr Michal, Ing. Jiří Houdek, pan Zdeněk Mráz, pan Jan Makovička
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – seznámil zastupitele s navrhovanými změnami v rozpočtu na rok 2014.
  Ing. Jiří Houdek
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – seznámil zastupitele s výsledky jednání finančního výboru nad rozpočtem 2014.
  - odchody a příchody: 18:39 Kahounová – odchod – počet 23
  18:41 Kahounová – příchod – počet 24
  18:48 Neužil – odchod – počet 23
  18:48 Korda – odchod – počet 22
  18:51 Korda – příchod – počet 23
  18:52 Neužil – příchod – počet 24
  18:59 Elexhauser – odchod – počet 23
  19:01 Florianová – odchod – počet 22
  19:03 Elexhauser – příchod – počet 23
  19:04 Florianová – příchod – počet 24
  19:18 Kahounová – odchod – počet 23
  19:19 Kohout – odchod – počet 22
  19:20 Kohout – příchod – počet 23
  19:21 Kahounová – příchod – počet 24

  Návrh na doplnění a změnu rozpočtu od doc. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.

  Pozměňovací návrh:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  navržené změny rozpočtu na rok 2014 v uvedeném přehledu:
  návrh RM
  v tis. Kč
  konečný návrh
  v tis. Kč
  Dopravní obslužnost 600 100
  Hubení komárů 100 200
  TS smlouva – čištění města 2 840 2 340
  Nebytové prostory – ostatní
  služby, revize
  600 300

  Zázemí pro tenisový klub 600 2 000
  Sportovní areál - tribuna, travnatá
  plocha
  15 000 8 000
  Bertiny lázně – investice 1 000 5 000
  Bytové prostory – technické
  zhodnocení
  500 1 500
  Administrativní budova TS 12 100 6 100
  Venkovní bazén 7 000
  Oprava ulice Boženy Němcové 3 863
  Chodník Sportovní ulice 1 500
  Veřejné prostranství Palackého
  nám.
  1 500
  Zábradlí u Budějovické brány 1 000
  Tiskové konference, P.R. +
  marketing
  90 190
  Poplatek za provoz,
  shromaždování a odstr. kom.
  odpadu
  4 200 3 800
  Pronájem - nebytové prostory –
  Bertiny lázně
  10 000 15 000
  Pronájem – pozemky – TLR 500 1 000
  Audit – přezkum hospodaření 163 0
  Odbor kultury – běžné výdaje 7 330 5 730
  MěPo – běžné výdaje 7 954 7 654
  Změny v příjmové i výdajové části jsou e výši 21.830.000,00 Kč, tedy rozpočtově neutrální.
  Příloha: Změny v návrhu rozpočtu města na rok 2014 předložené doc. RNDr. Jiřím Masojídkem, CSc. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 14
  Výsledek hlasování:
  Pro: 6 Proti: 10 Zdrželi se: 8
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 148/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2014 vč. peněžních fondů jako přebytkový v členění na odpovědná místa a odvětvově
  dle oddílů rozpočtové skladby v těchto objemech:
  celkové příjmy rozpočtu ve výši 287.054.810,00 Kč
  financování ve výši - 43.503.420,00 Kč
  celkové zdroje ve výši 243.551.390,00 Kč
  běžné výdaje ve výši 171.010.960,00 Kč
  kapitálové výdaje ve výši 72.540.430,00 Kč
  celkové výdaje rozpočtu ve výši 243.551.390,00 Kč
  2) závazné ukazatele rozpočtu, jak jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2014 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v návrhu
  rozpočtu,
  4) zmocnění pro radu města pro rok 2014 k provádění rozpočtových opatření v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací, příspěvků, grantů (transferů), které
  budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky
  5.000.000,00 Kč,
  c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  d) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 8 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o prodej pozemku 54 m čtverečních nedaleko zámku. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 861/2013-95...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 861/2013-95 ze dne 20.11.2013
  k projednání žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej
  části pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 54 m2
  v k. ú. Třeboň. Zájmová část pozemku přiléhá k pozemkům
  ve vlastnictví žadatelů. Důvodem je záměr celkové rekonstrukce objektu restaurace Šupinka včetně
  přilehlých ploch. Za zájmovou část pozemku nabízí kupní cenu v částce 3.000,00 Kč/m2
  . Na zájmové části
  pozemku se nachází vedení NN a kanalizace. Zájmovou část pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 25 m2

  v k. ú. Třeboň užívá spol. Šupina a Šupinka s.r.o. na základě nájemní smlouvy jako předzahrádku. Nájemní
  smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nájemné je stanoveno ve výši 17.000,00 Kč/rok.
  OFM sděluje, že pozemek p. č. KN 9/2 v k. ú. Třeboň je součástí areálu národní kulturní památky Zámek
  Třeboň. V případě, že by zastupitelstvo města schválilo prodej předmětné části pozemku, bylo by město jako
  vlastník národní kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, podle § 13 povinno
  zájmovou část pozemku přednostně nabídnout ministerstvu kultury ke koupi (úplatnému nabytí do státního
  vlastnictví). Odb. úz. plán. a st. řádu uvedl, že se jedná o veřejné prostranství v exponované historické části
  města. Prodej není možné doporučit. Odbor rozvoje a investic uvedl, že vzhledem ke stísněnosti stávajících
  poměrů nedoporučuje prodat pro záměr zástavby. Ing. Vaclík uvedl, že pozemek není takového rozsahu,
  aby prostor zásadním způsobem ovlivnil, zřejmě by měl být využíván jako prostor pro letní terasu.
  Směrodatné by mělo být vyjádření od. územ. plán. a st. řádu. OFM se přiklání k vyjádření příslušných odborů
  a navrhuje zájmový pozemek neprodat.
  Rada města svým Usnesením č. 861/2013-95 ze dne 20.11.2013:
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 15
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová
  - odchody a příchody: 20:09 Masojídek – odchod – počet 23
  20:09 Elexhauser – odchod – počet 22
  20:09 Kubal – odchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 149/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 1 Nehlasovali: 3
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m² (dle geometrického plánu č. 3430-604/2013 pozemek p. č. kn 1705/11) v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Prodej části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle geometrického plánu č. 3430-604/2013
  pozemek p. č. KN 1705/11) v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkl...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Prodej části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle geometrického plánu č. 3430-604/2013
  pozemek p. č. KN 1705/11) v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 905/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání žádost obchodní společnosti RENT Group s.r.o., IČ: 273 58 089 (Nerudova 957/7, Chomutov)
  o prodej části pozemku p. č. KN 1705/1 o výměře cca 254 m2
  v k. ú. Třeboň. Zájmový pozemek těsně
  navazuje na pozemky ve vlastnictví žadatele. Společnost má záměr vybudovat v dané lokalitě obchodní
  dům. Zásobovací vjezd do obchodního domu je plánován z Jiráskovy ulice. Společnost nechala vypracovat
  geometrický plán na oddělení zájmové části pozemku. Ze stávajícího pozemku p. č. KN 1705/11 o celkové
  výměře 457 m2
  je dle GP č. 3430-604/2013 oddělen pozemek p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  , který
  v případě schválení orgánů obce bude ve vlastnictví společnosti RENT Group s.r.o. Zbývající část
  z původního pozemku p. č. KN 1705/11 (dle GP č. 3430-604/2013 pozemek p. č. KN 1705/13) o výměře 204
  m
  2
  zůstane ve vlastnictví města – GP je přílohou podkladového materiálu. Na základě Usnesení
  zastupitelstva města č. 116/2013-28 ze dne 04.11.2013 byl ve dnech 11.11.2013–26.11.2013 zveřejněn
  záměr prodeje předmětné části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  v k. ú. Třeboň, za cenu
  2.500,00 Kč/m2
  a za podmínek schválených zastupitelstvem města. Během zveřejnění společnost RENT
  Group s.r.o. potvrdila svůj záměr. Odb. úz. plán. a st. řádu uvedl, že s prodejem pozemku souhlasí. Odbor
  rozvoje a investic uvedl, že s prodejem souhlasí. Ing. Vaclík uvedl, že tento pozemek městu k ničemu
  neslouží, je možné jej prodat. Problematická by eventuálně mohla být hluková zátěž sousedních bytových
  domů – nedokáže posoudit.
  Rada města svým Usnesením č. 774/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  (když výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Třeboň, za cenu 2.500,00 Kč/m2
  . Kupní smlouva bude uzavřena za
  podmínek:
  1) kupující se zavazuje, že mezi zájmovou částí pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m
  2
  a pozemky
  p. č. KN 1704/1 a p. č. KN 1697/11, vše v k. ú. Třeboň zachová pruh o šíři 1 m (zůstane ve vlastnictví
  města), tak jak je vyznačen v přiložené mapce,
  2) kupující se zavazuje, že na zájmové části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  vybuduje na
  své náklady protihlukovou stěnu, která bude umístěna, tak jak je zakreslena v přiložené mapce. Protihluková
  stěna bude vybudována dle návrhu projektanta obchodního domu, když její návrh podléhá schválení odboru
  rozvoje a investic a odboru územního plánování a stavebného řádu MěÚ Třeboň. Protihluková stěna bude
  vybudována nejpozději do kolaudace obchodního domu, nejpozději však do 31.12.2015.
  Pokuta za porušení výše uvedených podmínek je stanovena v částce 200.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Zastupitelstvo města svým Usnesením č. 116/2013-28 ze dne 04.11.2013:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  (když výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Třeboň, za cenu 2.500,00 Kč/m2
  . Kupní smlouva bude uzavřena za
  podmínek:
  1) kupující se zavazuje, že mezi zájmovou částí pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  a pozemky
  p. č. KN 1704/1 a p. č. KN 1697/11, vše v k. ú. Třeboň zachová pruh o šíři 1 m (zůstane ve vlastnictví města)
  tak, jak je vyznačen v přiložené mapce, Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 26
  2) kupující se zavazuje, že na zájmové části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m2
  vybuduje na
  své náklady protihlukovou stěnu, která bude umístěna tak, jak je zakreslena v přiložené mapce. Protihluková
  stěna bude vybudována dle návrhu projektanta obchodního domu, když její návrh podléhá schválení odboru
  rozvoje a investic a odboru územního plánování a stavebného řádu MěÚ Třeboň. Protihluková stěna bude
  vybudována nejpozději do kolaudace obchodního domu, nejpozději však do 31.12.2015.
  Pokuta za porušení výše uvedených podmínek je stanovena v částce 200.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým Usnesením č. 905/2013-97 ze dne 04.12.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle geometrického plánu č. 3430-604/2013
  pozemek p. č. KN 1705/11) v k. ú. Třeboň, obchodní společnosti RENT Group, s. r. o., IČ 27358089
  (Nerudova 957/7, Chomutov) za cenu 2.500,00 Kč/m2
  . Kupní smlouva bude uzavřena za podmínek:
  1) kupující se zavazuje, že mezi zájmovou částí pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle
  geometrického plánu č. 3430-604/2013 pozemek p. č. KN 1705/11) a pozemky p. č. KN 1704/1 a p. č. KN
  1697/11, vše v k. ú. Třeboň zachová pruh o šíři 1 m (zůstane ve vlastnictví města), tak jak je vyznačen
  v přiložené mapce podkladového materiálu,
  2) kupující se zavazuje, že na zájmové části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle geometrického
  plánu č. 3430-604/2013 pozemek p. č. 1705/11) vybuduje na své náklady protihlukovou stěnu, která bude
  umístěna, tak jak je zakreslena v přiložené mapce. Protihluková stěna bude vybudována dle návrhu
  projektanta obchodního domu, když její návrh podléhá schválení odboru rozvoje a investic a odboru
  územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň. Protihluková stěna bude vybudována nejpozději do
  kolaudace obchodního domu, nejpozději však do 31.12.2015. Pokuta za porušení výše uvedených
  podmínek je stanovena v částce 200.000,00 Kč.
  Kupní cena bude zaplacena do 90 dnů na účet města od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti
  bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  k poskytování právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Ing. Milan Hlásek, PaedDr. Jan Váňa, paní Jitka
  Filípková, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, Ing. Marie Košinová
  - odchody a příchody: 20:46 Štěrbová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 155/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle geometrického plánu č. 3430-604/2013
  pozemek p. č. KN 1705/11) v k. ú. Třeboň, obchodní společnosti RENT Group s.r.o., IČ: 273 58 089
  (Nerudova 957/7, Chomutov) za cenu 2.500,00 Kč/m2
  . Kupní smlouva bude uzavřena za podmínek:
  1) kupující se zavazuje, že mezi zájmovou částí pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle
  geometrického plánu č. 3430-604/2013 pozemek p. č. KN 1705/11) a pozemky p. č. KN 1704/1 a p. č. KN
  1697/11, vše v k. ú. Třeboň zachová pruh o šíři 1 m (zůstane ve vlastnictví města), tak jak je vyznačen
  v přiložené mapce,
  2) kupující se zavazuje, že na zájmové části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m2
  (dle geometrického
  plánu č. 3430-604/2013 pozemek p. č. 1705/11) vybuduje na své náklady protihlukovou stěnu, která bude
  umístěna, tak jak je zakreslena v přiložené mapce. Protihluková stěna bude vybudována dle návrhu
  projektanta obchodního domu, když její návrh podléhá schválení odboru rozvoje a investic a odboru
  územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň. Protihluková stěna bude vybudována nejpozději do
  kolaudace obchodního domu, nejpozději však do 31.12.2015. Pokuta za porušení výše uvedených
  podmínek je stanovena v částce 200.000,00 Kč.
  Kupní cena bude zaplacena do 90 dnů na účet města od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti
  bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  k poskytování právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 2 (jmenovitě: Váňa, Velemínský) Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemku p. č. KN 521/3 a p. č. kn 521/34 v k. ú. Břilice - Lokalita Gigant - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Prodej částí pozemků p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú. Břilice – lokalita Gigant. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 27
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupi...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Prodej částí pozemků p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú. Břilice – lokalita Gigant. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 27
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 906/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx společnosti London Finance
  and Investment Corporation a.s. (Rybná 669/4, Praha 1) o prodej částí pozemků v k. ú. Břilice v lokalitě Sídl.
  Gigant. Na základě Usnesení zastupitelstva města č. 118/2013-28 ze dne 04.11.2013 byl ve dnech
  11.11.2013 - 26.11.2013 zveřejněn záměr prodeje částí pozemků p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú.
  Břilice. V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, námitka ani připomínka. Společnost London
  Finance and Investment Corporation a.s. písemně potvrdila, že její zájem o odkoupení zájmových částí
  pozemků i nadále trvá za podmínek schválených usnesením ZM, xxxxxxxxxxxxxxxxx se nevyjádřili. Na
  základě podnětu ředitele společnosti Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o. došlo na podzim r. 2012 k místnímu
  šetření za účasti pana místostarosty, Ing. Vaclíka, pí Janečkové (za odbor ŽP), pí Němcové a pí Filípkové
  (za OFM) a p. Dvořáka (za TLR s.r.o.). Pan Dvořák poukazoval na skutečnost, že řadu let obyvatelé Sídl.
  Gigant užívají části městského pozemku p. č. KN 521/34 v k. ú. Třeboň, který je v katastru veden jako lesní
  pozemek. Při šetření došlo k označení prostoru, který by měl být vyjmut z lesních pozemků. Následně byly
  užívané části pozemku rozparcelovány dle GP a nabídnuty k odprodeji (příp. pronájmu) uživatelům.
  Z důvodu, že se jedná o lesní pozemek, bylo nutno pozemky vyjmout z pozemků plnících funkci lesa.
  Částečně se rozhodlo v pochybnostech. Tam, kde jsou na pozemku p. č. KN 521/34 postaveny zděné
  stavby (tj. pozemek pod stájí) nebo takové části pozemku, které skutečně splňují znaky lesa, dojde k vynětí
  za poplatek. Ten budou hradit kupující, příp. nájemci, zájmových pozemků. Dále bylo zjištěno, že někteří
  vlastníci nemovitostí mají připloceny ke svým domům i části pozemku p. č. KN 521/3 v k. ú. Břilice a užívají
  je jako zahradu. Ing. Vaclík zpracoval orientační zaměření užívaných částí městských pozemků. Dne
  06.03.2013 se uskutečnilo jednání na MěÚ, na němž byli vlastníci nemovitostí na Sídl. Gigant seznámeni se
  zaměřením a byly jim nabídnuty dvě varianty řešení, jak si mohou zlegalizovat užívání městských pozemků
  a to:
  1) odkoupení užívaných částí pozemků do svého vlastnictví. Části p. č. KN 521/34 splňující znaky lesa by
  byly odprodávány včetně porostu oceněného znaleckým posudkem a kupující by si hradili poplatky za vynětí
  pozemku z pozemků plnících funkci lesa,
  2) pronájem užívaných částí pozemků.
  Pro informaci:
  a) na části pozemku p. č. KN 521/34 (v geom. plánu označeno jako p. č. KN 521/99) je postavená stavba,
  která slouží jako stáj. Stavba není zapsána v katastru nemovitostí, je neznámého vlastníka. Po poradě
  s právníkem města JUDr. Hájkem byla tato skutečnost uvedena v záměru pronájmu. Dále byla stanovena
  podmínka, že si nájemce zajistí na vlastní náklady vyjmutí části pozemku p. č. KN 521/34 pod budovou
  (v GP označeno jako p. č. KN 521/99) z pozemků plnících funkci lesa.
  b) na částech pozemků p. č. KN 521/34, které jsou nyní předmětem prodeje, příp. pronájmu (tj. p. č. KN
  521/85, p. č. KN 521/86, p. č. KN 521/87, p. č. KN 521/88, p. č. KN 521/92, p. č. KN 521/96, p. č. KN 521/99,
  p. č. st. 541), se nenachází žádný lesní porost. Z tohoto důvodu nebyl na uvedené části pozemků
  zpracováván znalecký posudek na ocenění lesního porostu,
  c/ pozemky v GP označeny jako p. č. KN 521/85, p. č. KN 521/86 a p. č. KN 521/87 zůstanou v majetku
  města, nebudou předmětem prodeje ani pronájmu,
  d/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx neměli zájem o odkoupení
  zájmových částí užívaných pozemků (v GP označeno jako p. č. KN 521/93, p. č. KN 521/94, p. č. KN 521/95,
  p. č. KN 521/92 a p. č. KN 521/99), požádali pouze o pronájem. RM na svém jednání dne 04.11.2013 bude
  projednávat uzavření nájemních smluv na části užívaných pozemků.
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá k převodu, směně, příp. k pronájmu připomínek. Odbor
  upozorňuje na platnou stavební uzávěru, která znemožňuje další obytnou zástavbu v místě. Odbor rozvoje
  a investic nemá k prodeji, příp. pronájmu, připomínky. Ing. Vaclík uvádí: V lokalitě Sídl. Gigant město Třeboň
  asi nemá žádné zájmy, doporučuji prodej dle zájmu jednotlivých zúčastněných s ohledem na dopravní
  obslužnost a infrastrukturu. Osadní výbor obce Břilice souhlasí s prodejem, příp. pronájmem, zájmových
  částí pozemků. OV doporučuje při tvorbě geom. plánu řešení lokality Sídl. Gigant (s ohledem na požární
  bezpečnost, budoucí vývoj lokality, obslužnost lesního masiv a zájmy jiných než místních vlastníků
  dotčených území) vytvořit a zachovat základní systém dopravní obslužnosti a přístupnosti všech dotčených
  pozemků.
  Užívané části městských pozemků budou postupně zaměřovány po částech několika geometrickými plány
  zpracovanými Ing. Vaclíkem. Prodej první části zájmové lokality je nyní projednáván. Další části uvedené
  lokality budou postupně předkládány k projednání orgánům obce až po vyhotovení geometrických plánů.
  Rada města svým Usnesením č. 773/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 151 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013
  označeno jako p. č. KN 521/91) v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníkům budovy čp. 159.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  1) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 54 m2 a 71 m2 (v geom. plánu č. 1107-
  51/2013 označeno jako p. č. KN 521/89 a p. č. KN 521/90) a části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 186 Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 28
  m
  2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/88), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00
  Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 160.
  2) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 49 m2 a 60 m2 (v geom. plánu č. 1107-
  51/2013 označeno jako p. č. KN 521/97 a p. č. KN 521/98) a částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 222
  m
  2 a 25 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/96 a st. KN 541), vše v k. ú. Břilice,
  za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 156, za podmínky, že si kupující na vlastní náklady zajistí vynětí
  předmětné části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 25 m2 (v GP označeno jako p. č. st. KN 541) z pozemků
  plnících funkci lesa.
  III. schvaluje
  1) zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 139 m
  2
  (v geom. plánu č. 1107-
  51/2013 označeno jako p. č. KN 521/95), v k. ú. Břilice, vlastníku budovy čp. 157, za cenu 9,00 Kč/m2
  /rok, na
  dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Zájmová část pozemku bude užívána jako zahrada.
  2) zveřejnění záměru pronájmu částí pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 32 m2
  a 59 m2
  (v geom. plánu č.
  1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/93 a p. č. KN 521/94), části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře
  314 m2 a 90 m2
  (v geom. plánu č. 1107-51/2013. označeno jako p. č. KN 521/92 a p č. KN 521/99), vše
  v k. ú. Břilice, vlastníku budovy čp. 158, za cenu 9,00 Kč/m2
  /rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní
  lhůtou. Smlouva bude uzavřena za podmínky, že si nájemce zajistí na vlastní náklady vynětí části pozemku
  p. č. KN 521/34 (v GP označeno jako p. č. KN 521/99) z pozemků plnících funkci lesa. Na části pozemku
  p. č. KN 521/34 (v GP označeno jako p. č. KN 521/99) se nachází budova neevidovaná v katastru
  nemovitostí, neznámého vlastníka. Pozemky označené v geom. plánu jako p. č. KN 521/92, p. č. KN 521/93
  a p. č. KN 521/94 budou užívány jako zahrada.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Zastupitelstvo města svým Usnesením č. 118/2013-28 ze dne 04.11.2013:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 151 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013
  označeno jako p. č. KN 521/91) v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníkům budovy čp. 159.
  II. schvaluje
  1) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 54 m2 a 71 m2 (v geom. plánu č. 1107-
  51/2013 označeno jako p. č. KN 521/89 a p. č. KN 521/90) a části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 186
  m
  2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/88), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00
  Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 160.
  2) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 49 m2 a 60 m2 (v geom. plánu č. 1107-
  51/2013 označeno jako p. č. KN 521/97 a p. č. KN 521/98) a částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 222
  m
  2 a 25 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/96 a st. KN 541), vše v k. ú. Břilice,
  za cenu 100,00 Kč/m2
  , vlastníku budovy čp. 156, za podmínky, že si kupující na vlastní náklady zajistí vynětí
  předmětné části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 25 m2 (v GP označeno jako p. č. st. KN 541) z pozemků
  plnících funkci lesa.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým Usnesením č. 906/2013-97 ze dne 04.12.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 151 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č.
  KN 521/91) v k. ú. Břilice, do vlastnictví manželů Karla a Marie Studených (Sídl. Gigant 159, Břilice, Třeboň),
  za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
  Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
  z převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem
  Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej části pozemku KN 521/3 o výměře 54 m2
  , 71 m2
  , 49 m2 a 60 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013
  označeno jako p. č. KN 521/89, p. č. KN 521/90, p. č. KN 521/97 a p. č. KN 521/98), části pozemku p. č. KN
  521/34 o výměře 186 m2
  , 222 m2 a 25 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/88,
  p. č. KN 521/96 a st. KN 541), vše v k. ú. Břilice, do vlastnictví společnosti London Finance and Investment
  Corporation, a. s., IČ 26031621 (Rybná 669/4, Praha 1), za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena
  na účet města do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující si zajistí na vlastní náklady, nejpozději do 90
  dnů od rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji pozemku p. č. KN st. 541 v k. ú. Břilice, vynětí tohoto
  pozemku z pozemků plnících funkci lesa. Kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí až po
  zaplacení kupní ceny a po vynětí pozemku p. č. st. KN 541 z pozemků plnících funkci lesa. Kupující hradí
  veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu
  bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 29
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová, pan Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 20:57 Janíček – odchod – počet 23
  20:57 Váňa – odchod – počet 22
  20:57 Hlásek – odchod – počet 21
  20:59 Janíček – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 156/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 151 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č.
  KN 521/91) v k. ú. Břilice, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
  Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
  z převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem
  Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. schvaluje
  prodej části pozemku KN 521/3 o výměře 54 m2
  , 71 m2
  , 49 m2 a 60 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013
  označeno jako p. č. KN 521/89, p. č. KN 521/90, p. č. KN 521/97 a p. č. KN 521/98), části pozemku p. č. KN
  521/34 o výměře 186 m2
  , 222 m2 a 25 m2 (v geom. plánu č. 1107-51/2013 označeno jako p. č. KN 521/88,
  p. č. KN 521/96 a st. KN 541), vše v k. ú. Břilice, do vlastnictví společnosti London Finance and Investment
  Corporation, a. s., IČ 26031621 (Rybná 669/4, Praha 1), za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena
  na účet města do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující si zajistí na vlastní náklady, nejpozději do 90
  dnů od rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji pozemku p. č. KN st. 541 v k. ú. Břilice, vynětí tohoto
  pozemku z pozemků plnících funkci lesa. Kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí až po
  zaplacení kupní ceny a po vynětí pozemku p. č. st. KN 541 z pozemků plnících funkci lesa. Kupující hradí
  veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu
  bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.

  21:01 Váňa – příchod – počet 23
  21:01 Hlásek – příchod – počet 24

  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 1 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Prodej bj č. 376/2 ul. Lidická Třeboň - Revokace usnesení - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Prodeje BJ č. 376/2, ul. Lidická, Třeboň – revokace usnesení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 870/2013-95 ze dne 20.11.2013
  ...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Prodeje BJ č. 376/2, ul. Lidická, Třeboň – revokace usnesení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 870/2013-95 ze dne 20.11.2013
  k projednání snížení minimální nabídkové ceny za prodej bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  )
  v budově č. p. 376 v ul. Lidická, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na
  pozemcích p. č. KN 809, p. č. KN 810/3 o velikosti 1061/5566 a prodeje pozemku p. č. KN 810/2 o výměře
  127 m2
  , vše v k. ú. Třeboň. Záměr prodeje BJ č. 376/2 v ulici Lidická, Třeboň byl opakovaně zveřejňován od
  října 2011, kdy byl v zastupitelstvu města schválen její prodej. Do současné doby na bytovou jednotku
  nebyla podána žádná nabídka. Dispozice bytové jednotky nevyhovuje současným nárokům na moderní Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 32
  bydlení. Vzhledem k tomu, že je potřeba do bytové jednotky investovat další finanční částky na její
  rekonstrukci, jeví se kupní cena jako vysoká. OFM přílohou přikládá vyjádření JUDr. Hájka.
  Přehled vývoje kupní ceny a schválení zveřejnění záměru prodeje předmětné BJ:
  Kupní cena Usnesení ZM týkající se prodeje BJ Zveřejnění
  2.300.000,00 Kč

  Usnesení ZM č. 211/2011-11 ze dne 03.10.2011 10.10.2011 – 15.11.2011
  05.12.2011 – 31.01.2012
  20.02.2012 – 17.04.2012
  1.950.000,00 Kč Usnesení ZM č. 92/2012-16 ze dne 14.05.2012
  (revokace týkající se kupní ceny)
  28.05.2012 – 31.07.2012
  19.11.2012 – 04.12.2012*
  2.148.780,00 Kč Usnesení ZM č. 97/2013-27 ze dne 09.09.2013 18.09.2013 – 15.10.2013

  * pozn.: v období od 03/2013 do 08/2013 uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového
  spoluvlastnictví pozemků p. č. KN 808 a p. č. KN 810, vše v k. ú. Třeboň
  Zastupitelstvo města svým Usnesením č. 97/2013-27 ze dne 09.09.2013:
  I. schvaluje
  zrušení Usnesení zastupitelstva města č. 211/2011-11 ze dne 03.10.2011 a č. 92/2012-16 ze dne
  14.05.2012, týkajících se prodeje bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  ) v budově č. p. 376
  v ulici Lidická, Třeboň.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  ) v budově č. p. 376 v ulici
  Lidická, Třeboň včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemcích p. č. KN
  809, p. č. KN 810/3 o velikosti 1061/5566 a prodeje pozemku p. č. KN 810/2 o výměře 127 m2
  , vše v k. ú.
  Třeboň. Prodej bude realizován formou obálkové metody, když minimální nabídková cena dle platného
  znaleckého posudku činí 2.148.780,00 Kč.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým Usnesením č. 870/2013-95 ze dne 20.11.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města
  revokaci části Usnesení zastupitelstva města č. 97/2013-27 ze dne 09.09.2013 bod II. týkající se prodeje
  bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  ) v budově č. p. 376 v ul. Lidická, Třeboň v části, „když
  minimální nabídková cena dle platného znaleckého posudku činí 2.148.780,00 Kč“ na „když minimální
  nabídková cena dle platného znaleckého posudku je z důvodu dlouhodobé neprodejnosti snížena na
  1.690.000,00 Kč“.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, paní Jitka Filípková, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., pan
  Josef Neužil
  - odchody a příchody: 21:11 Hadravová – odchod – počet 23
  21:11 Velemínský – odchod – počet 22
  21:15 Velemínský – příchod – počet 23
  21:15 Hadravová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 158/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci části Usnesení zastupitelstva města č. 97/2013-27 ze dne 09.09.2013 bod II. týkající se prodeje
  bytové jednotky č. 376/2 o velikosti 3+1 (106,1 m2
  ) v budově č. p. 376 v ul. Lidická, Třeboň v části, „když
  minimální nabídková cena dle platného znaleckého posudku činí 2.148.780,00 Kč“ na „když minimální
  nabídková cena dle platného znaleckého posudku je z důvodu dlouhodobé neprodejnosti snížena na
  1.690.000,00 Kč“.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Dílčí odpis nevymožitelných pohledávek města Třeboň (Pohledávek z místních poplatků, pokut a nákladů řízení) předaných exekučnímu vymáhání v období r. 2006-2012 - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Dílčí odpis nevymožitelných pohledávek města Třeboň (pohledávek z místních poplatků, pokut
  a nákladů řízení) předaných k exekučnímu vymáhání v období r. 2006 – 2012.
  D...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  Dílčí odpis nevymožitelných pohledávek města Třeboň (pohledávek z místních poplatků, pokut
  a nákladů řízení) předaných k exekučnímu vymáhání v období r. 2006 – 2012.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení RM č. 900/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání dílčí přehled nevymožitelných pohledávek k odpisu (pohledávky z místních poplatků, pokut
  a nákladů řízení) předaných k exekučnímu vymáhání v období r. 2006 - 2012 a jejich celkovou výši.
  Usnesení RM č. 900/2013-97:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  dílčí přehled vymožených pohledávek (z místních poplatků, pokut a nákladů řízení) předaných k exekučnímu
  vymáhání v období 2006 – 2012, týkající se 67 pohledávek v celkové výši 83.972,00 Kč.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  dílčí odpis nevymožitelných pohledávek (z místních poplatků, pokut a nákladů řízení) předaných
  k exekučnímu vymáhání v období 2006 – 2012, týkající se 16 pohledávek v celkové výši 50.614,00 Kč.
  III. ukládá
  útvaru tajemníka předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  U těchto pohledávek došlo v průběhu exekučního či insolvenčního řízení ke zjištění, že povinný zemřel,
  pohledávka je ze sociálních důvodů na straně povinného nevymožitelná, nezbývá nic z rozdělované
  podstaty apod. Bližší přehled nevymožitelných pohledávek vč. důvodu nevymožitelnosti je uveden v příloze
  č. 1 podkladového materiálu (stav k 25.11.2013).
  Tento dílčí odpis nevymožitelných pohledávek je předkládán zastupitelstvu města výlučně z toho důvodu,
  že odpis pohledávky č. 13 uvedené v příloze podkladového materiálu je ve smyslu ust. § 85 písm. f) zákona
  č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích (obecní zřízení) v pravomoci zastupitelstva města. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 46
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová – požaduje informaci o trendu vývoje pohledávek za odpady od roku 2010 s tím, kolik
  nám lidé dluží.
  - odchody a příchody: 21:53 Masojídek – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 162/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  dílčí odpis nevymožitelných pohledávek (z místních poplatků, pokut a nákladů řízení) předaných
  k exekučnímu vymáhání v období 2006 – 2012, týkající se 16 pohledávek v celkové výši 50.614,00 Kč.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2014 a zpráva o činnosti a aktivitách projektu "Zdravé město Třeboň" a MA 21 za rok 2013. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2014 a Zpráva o činnosti a aktivitách projektu Zdravé město
  Třeboň a MA21 za rok 2013.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastu...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2014 a Zpráva o činnosti a aktivitách projektu Zdravé město
  Třeboň a MA21 za rok 2013.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 881/2013-95 ze dne 20.11.2013
  k projednání Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2014. Plán zdraví a kvality života pro rok 2014 je
  základem komunitního plánování dle Metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR. Komunitní plán je tzv.
  komunitní dohoda – tedy formulace problémů z pohledu veřejnosti, přičemž jsou sledovány všechny oblasti
  s vlivem na kvalitu života a zdraví obyvatel města. Všechny body v Plánu zdraví a kvality života pro rok 2014
  byly formulovány během fóra Zdravého města, které se konalo 26.09.2013. Navržené body veřejnost
  doporučuje k řešení v daném roce. K řešení závazné jsou pro vedení města tzv. „ověřené problémy“, které
  jsou v dokumentu vyznačeny. Na základě Usnesení RM č. 882/2013-95 jim byli přiděleni garanti, kteří
  dohlížejí na řešení problému. Zpráva o činnosti a aktivitách Zdravého města Třeboň a MA21 za rok 2013 je
  přehledem aktivit, které byly realizovány v letošním roce. Tento dokument je nutný pro správný postup místní
  Agendy 21 a projektu Zdravé město. Dokument je jedním z kritérií pro dosažení kvality MA21 v kategorii „C“,
  o kterou se v letošním roce město uchází. Dokument byl schválen Usnesením rady města č. 808/2013-93 ze
  dne 23.10.2013.
  Oba dokumenty byly konzultovány s pracovníky Národní sítě Zdravých měst.
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová – vznesla dotaz ohledně TLTV.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2014 a Zprávu o činnosti a aktivitách projektu Zdravé město
  Třeboň a MA21 za rok 201

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - A. Kahounová - Žádost o získání plnění smlouvy pozemků za Auroru.

  Datum: 16. 12. 2013

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – dotaz na Pravidla pro čestné občanství.
  Bc. Miluše Houdk...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – dotaz na Pravidla pro čestné občanství.
  Bc. Miluše Houdková Šímová – bude předloženo na RM.
  Ing. Milan Hlásek – vznesl připomínku na to, že chybí dopravní značka dej přednost v jízdě v Jiráskově ulici
  u Domu dětí.
  Ing. Marie Košinová – upozornila na to, že návštěvnost Třeboně klesla. Třeboň nemá turistům co nabídnout,
  chybí nápad, něco co jiná města nemají.
  paní Anna Kahounová – žádá předložení plnění smlouvy pozemků za Auroru.
  Ing. Jaroslav Kubal – nedostal dopis od TS.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – upozornil na potřebu údržby odvodňovací spáry na novém mostu. Vznesl
  připomínku k projektu modernizace učebny ZŠ Na Sadech.
  pan Kolík Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 52
  Ing. Milan Hlásek – upozornil na to, že hrozí podmáčení vozovky v Nádražní ulici.
  pan Petr Kohout, pan Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 22:45 Kahounová – odchod – počet 23
  22:47 Kahounová – příchod – počet 24

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2205/3 o výměře cca 169 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2205/3 o výměře cca 169 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 772/201...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2205/3 o výměře cca 169 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 772/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání žádost obchodní společnosti ŠTĚPÁN, s r.o., IČ: 430 05 667 (Krčská 33, Praha 4) o prodej
  části pozemku p. č. KN 2205/3 o výměře cca 169 m2
  v k. ú. Třeboň. Zájmová část pozemku přiléhá
  k pozemkům ve vlastnictví žadatele, na kterých má společnost povolenou stavbu dvou rodinných domů.
  Zájmová část pozemku by sloužila jako zahrada u rodinného domu, byla by zaplocena lehkým plotem a bylo
  by o ni řádně pečováno. OFM pro informaci sděluje, že pod zájmovým pozemkem vede kanalizační stoka,
  která je ve vlastnictví města Třeboň. Z tohoto důvodu bude součástí kupní smlouvy smlouva o zřízení
  věcného břemene v právu uložení, vedení a oprav kanalizační stoky ve prospěch města Třeboň a každého
  dalšího vlastníka kanalizační stoky. Odb. úz. plán. a st. řádu uvedl, že kolem stoky musí zůstat volný
  manipulační prostor pro její údržbu. Ke zbytkové části pozemku pak není z hlediska odboru připomínek – při
  zaměření předmětné části pozemku bude vypracován GP tak, aby byl v souladu s vyjádřením, tzn., že po
  oddělení předmětné části pozemku dojde k zachování dostatečného manipulačního prostoru pro údržbu
  stoky. Odbor rozvoje a investic uvedl, že k záměru prodeje v rozsahu předložené žádosti nemá připomínky.
  Pro kanalizaci je nutné zřídit věcné břemeno. Ing. Vaclík uvedl, že pozemek městu k ničemu neslouží, jako
  samostatná parcela je nevyužitelný. Pozemkem podle jeho názoru probíhá hlavní kanalizační sběrač
  vybudovaný začátkem 90. let. V případě prodeje zřídit dostatečné věcné břemeno vzhledem
  k charakteristice potrubí. OFM se přiklání k vyjádření příslušných odborů a navrhuje zájmový pozemek
  prodat. Pro informaci OFM uvádí, že pozemky v lokalitě Na Kopečku sloužící jako zahrada byly v minulosti
  prodávány za 150,00 Kč/m2
  . Stavební pozemky byly prodávány spol. Lesostavby Třeboň a.s. za cenu
  401,00 Kč/m2
  .
  Rada města svým usnesením č. 772/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 2205/3 o výměře cca 169 m² (když výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Třeboň, za cenu 500,00 Kč/m². Smlouva bude uzavřena za
  podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene v právu uložení, vedení a oprav kanalizační stoky ve
  prospěch města Třeboň a každého dalšího vlastníka stoky.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kalounová, pan Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Hajna, doc. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc.
  - odchody a příchody: 18:22 Neužil – odchod – počet 21
  18:24 Elexhauser – příchod – počet 22
  18:26 Neužil – příchod – počet 23 Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 11
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 117/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 2205/3 o výměře cca 169 m2
  (když výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Třeboň, za cenu 500,00 Kč/m2
  . Smlouva bude uzavřena za
  podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene v právu uložení, vedení a oprav kanalizační stoky ve
  prospěch města Třeboň a každého dalšího vlastníka stoky.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Zámě prodeje pozemku p. č. KN 27/14 o výměře 168 m², části p. č. KN 27/15 o výměře 569 p. č. KN o výměře 117 m² a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m², vše v k. ú. Branná. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 27/14 o výměře 168 m2
  , části p. č. KN 27/15 o výměře 569 m2
  , p. č.
  KN 27/24 o výměře 117 m2
  a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m2
  , vše v k. ú....

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 27/14 o výměře 168 m2
  , části p. č. KN 27/15 o výměře 569 m2
  , p. č.
  KN 27/24 o výměře 117 m2
  a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m2
  , vše v k. ú. Branná.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 701/2013-91 ze dne 25.09.2013
  k projednání prodej pozemků p. č. KN 27/14 o výměře 168 m2
  , části p. č. KN 27/15 o výměře 569 m2
  , p. č.
  KN 27/24 o výměře 117 m2
  (v geom. plánu č. 628-107/2013 označeno jako p. č. KN 27/15 o výměře 854 m2
  )
  a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m2
  , vše v k. ú. Branná. Jedná se o pozemky v lokalitě ZTV Branná. Na
  zájmových pozemcích, příp. v jejich bezprostřední blízkosti, se nacházejí inž. sítě, vodovod, podzemní
  vedení NN.
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá k převodu pozemků připomínek (odbor bere na vědomí, že
  pozemek pod komunikací nebude předmětem převodu). Odbor rozvoje a investic s prodejem souhlasí.
  Ing. Vaclík: Jedná se o zainvestovanou stavební parcelu, pokud město zde nemá vlastní plán využití, pak
  prodat. Osadní výbor obce Branná souhlasí s prodejem zájmových pozemků formou obálkové metody.
  Pro informaci:
  1) město Třeboň uzavřelo v roce 2013 Dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na
  pozemcích p. č. KN 27/14, p. č. KN 27/15, p. č. KN 27/16, p. č. KN 27/17, p. č. KN 27/18, p. č. KN 27/24
  a p. č. KN 27/40, vše v k. ú. Branná s panem Moudrým a spol. Na uvedených pozemcích město vlastnilo
  podíl ½, dalších 7 spoluvlastníků zbylé podíly. Po vypořádání podílového spoluvlastnictví je nyní město
  Třeboň výlučným vlastníkem pozemků p. č. KN 27/14, p. č. KN 27/15, p. č. KN 27/24 a p. č. KN 27/40
  o celkové výměře 1 285 m2
  ,
  2) dle platného územního plánu Třeboně v uvedené lokalitě BV 14 (bydlení venkovské) musí být plochy
  o min. ploše stavebního pozemku 1 200 m2
  . Je proto zřejmé, že dva rodinné domy (pokud se bude jednat
  o samostatné stavby) nebude možno v dané lokalitě umístit. Vhodným řešením by proto bylo umístění
  dvojdomku. Z tohoto důvodu je orgánům obce předkládáno schválení záměru prodeje uvedených pozemků
  jako celku,
  3) v minulosti město prodávalo stavební pozemky (části zahrady u bývalé školy v Branné) za minimální
  nabídkovou cenu 600,00 Kč/m2
  .
  4) pozemek p. č. KN 27/15 zasahuje do stávající komunikace. Geometrickým plánem č. 628-107/2013 došlo
  k oddělení pruhu pod komunikací, který zůstane v majetku města. Předmětem prodeje bude p. č. KN 27/14,
  část p. č. KN 27/15, p. č. KN 27/24, které byly sloučeny geom. plánem do pozemku p. č. KN 27/15 o výměře
  854 m2
  a dále p. č. KN 27/40 o výměře 392 m2
  . Takto je formulován i návrh na usnesení.
  Rada města svým usnesením č. 701/2013-91 ze dne 25.09.2013:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 27/14 o výměře 168 m2
  , části p. č. KN 27/15 o výměře 569 m2
  ,
  p. č. KN 27/24 o výměře 117 m2
  (v geom. plánu č. 628-107/2013 označeno jako p. č. KN 27/15 o výměře
  854 m2
  ) a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m2
  , vše v k. ú. Branná, a to formou obálkové metody, když minimální
  nabídková cena za pozemky bude činit 600,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů od
  podpisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne rozhodnutí
  zastupitelstva města o prodeji pozemků.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 119/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 27/14 o výměře 168 m2
  , části p. č. KN 27/15 o výměře 569 m2
  ,
  p. č. KN 27/24 o výměře 117 m2
  (v geom. plánu č. 628-107/2013 označeno jako p. č. KN 27/15 o výměře
  854 m2
  ) a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m2
  , vše v k. ú. Branná, a to formou obálkové metody, když minimální
  nabídková cena za pozemky bude činit 600,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů od
  podpisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne rozhodnutí
  zastupitelstva města o prodeji pozemků.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Zrušení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Zrušení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 779/2013-93 ze dne ...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Zrušení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 779/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání:
  1) informaci o podaných připomínkách k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ,
  2) zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013,
  3) zrušení záměru prodeje pozemků, příp. jejich částí, p. č. KN 1643/2, p. č. KN 1643/3, p. č. KN 1643/19,
  p. č. KN 1643/18, p. č. KN 1643/1, vše v k. ú. Břilice. Pozemky se nachází v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Na základě Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 byl ve dnech 18.09.2013 -
  15.10.2013 zveřejněn záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ. Prodej byl realizován
  formou obálkové metody, když minimální nabídková cena byla stanovena ve výši 1.600,00 Kč/m2
  . Částka se
  skládá z ceny za budovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00 Kč/m2
  vč. DPH a z minimální ceny za pozemek
  ve výši 400,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy
  kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne rozhodnutí ZM o prodeji pozemku. Pokud
  město Třeboň nevybuduje k zájmovým pozemkům infrastrukturu do 30.06.2015, má kupující právo odstoupit
  od kupní smlouvy. Dne 14.10.2013 (tj. v době zveřejnění) vznesli připomínku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků
  v lokalitě ZTV Břilice západ (viz příloha podkladového materiálu).
  K připomínkám dotčené odbory MěÚ uvádějí:
  Odbor územního plánování a st. řádu uvádí: Na dopravní a technickou infrastrukturu (komunikace,
  inženýrské sítě) je pro danou lokalitu vedeno u stavebního úřadu územní řízení o umístění stavby. Územní
  řízení tedy není vedeno na parcelaci (dělení pozemků), ale pouze na stavby, jak je výše uvedeno. K věci se
  doplňuje, že toto územní řízení nebylo dosud ukončeno rozhodnutím.
  K prodeji pozemků tj. k parcelaci se sděluje: Lokalita Břilice západ je dle územního plánu města Třeboně
  vedena v plochách BV 5 a BV 23. Jedná se o bydlení venkovské. Hlavní funkční využití: stavby pro bydlení –
  bydlení individuální (v rodinných domech). Prostorové uspořádání: max. zastavěnost parcely (nadzemními
  objekty) 25 %, minimální zastoupení zeleně na parcele 50 %, max. podlažnost 1 nadzemní podlaží
  a podkroví. Doplňující podmínky: Lokalita BV 5: min. velikost parcely 1200 m2
  , výjimka z min. velikosti
  parcely je připuštěna v případě již existující stávající parcelace, parcelace v lokalitě bude provedena
  analogicky dle parcelace v sousedním zastavěném území stejného funkčního využití, minimalizovat zásahy
  do existující vzrostlé zeleně. Před realizací zástavby v lokalitě je nutno posoudit zásah do krajinného rázu ve
  smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Doplňující podmínky: Lokalita BV 23: min. velikost parcely 1200 m2
  ,
  výjimka z min. velikosti parcely je připuštěna v případě již existující stávající parcelace, parcelace v lokalitě
  bude provedena analogicky dle parcelace v sousedním zastavěném území stejného funkčního využití.
  Z navržené parcelace (z dokladů doložených odborem fin. a maj.) vyplývá následující: Výměra navržených
  parcel činí: 685 m2
  , 1 311 m2
  , 788 m2
  , 865 m2
  , 622 m2
  , 495 m2
  , 761 m2
  , 722 m2
  , 580 m2
  , 521 m2
  , 603 m2
  ,
  tj. od 495 m2
  do 1 311 m2
  , průměr činí 723 m2
  . Výměra parcel (zahrad) kolem stávajících sousedních
  rodinných domků (bez pruhu za zahradami) činí: p. č. 1643/4 – 437 m2
  , p. č. 1643/5 – 527 m2
  , p. č. 1643/6 –
  594 m2
  , p. č. 1643/7 – 510 m2
  , p. č. 1643/8 – 458 m2
  , p. č. 1643/9 – 507 m2
  , tj. od 437 m2
  do 594 m2
  , průměr
  činí 506 m2
  . K výměrám těchto zahrad je však nutno přičíst zastavěnou plochu rodinných domů v místě
  (tj. cca 120 m2
  ).
  Závěr: Porovnáním návrhu parcelace a snímku z katastrální mapy lze dospět k závěru, že navrhovaná
  parcelace je provedena obdobně jako parcelace v sousedním zastavěném území stejného funkčního využití.
  Z tohoto důvodu není navržená parcelace v rozporu s územním plánem města (je splněna podmínka Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 16
  územního plánu, jak je výše uvedeno). Obslužnost stávajících zahrad u stávajících rodinných domků v dané
  lokalitě bude možná ze stávající ulice. K věci se doplňuje, že navržená parcela byla již v minulosti (před
  platností současného územního plánu města) prověřena urbanistickou studií, které byla také projednána
  s městem Třeboň, s veřejností a s dotčenými orgány. Tato studie byla poté vložena do centrální evidence
  územně plánovacích podkladů, která je vedena Ústavem územního rozvoje Brno.
  Odbor rozvoje a investic uvádí: Odbor jako podklad pro dokumentaci pro územní rozhodnutí převzal studii
  dané lokality zpracovanou odborem ÚPaSŘ.
  V době zveřejnění byly podány tyto nabídky:
  Označení
  pozemku
  dle studie
  Žadatelé Nabídková
  cena/m2
  „1 + 2“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „3 + 4“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „5“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „6“ Bc. Ladislav Kubeš (Na Obci 232, Břilice, Třeboň) 1.624,00 Kč
  „7“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „8“ Nebyla podána žádná nabídka
  -
  „9 + 10“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „11“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „12“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „13“ Nebyla podána žádná nabídka -
  „14“ Nebyla podána žádná nabídka -
  Dne 15.10.2013 zasedala komise pro otevírání a hodnocení nabídek. Protokol přikládá OFM v příloze
  podkladového materiálu. Náklady na vybudování infrastruktury v zájmové lokalitě jsou počítány ve výši cca
  10.000.000,00 Kč. V případě, že by došlo k prodeji byť jediného pozemku, muselo by město infrastrukturu
  vybudovat.
  Vyjádření JUDr. Hájka: Vzhledem k podání pouze jedné nabídky bych doporučoval zrušení obálkové
  soutěže ze dne 15.10.2013 a doplnění dalších podmínek do usnesení zastupitelstva města týkajících se
  možnosti odstoupení města od uzavření kupních smluv, např. že město má právo od smluv odstoupit, pokud
  se neprodá ¾ pozemků do určitého termínu apod. Co se týká možných sankcí, které by mohli kupující
  požadovat od města, pokud odstoupí od smlouvy z důvodu nevybudování inž. sítí, uvádím: Kupující mohou
  požadovat úrok z peněz, které zaplatili jako kupní cenu městu, dále náklady za již vyhotovené projektové
  dokumentace apod.
  OFM předložil RM dne 23.10.2013 návrh na doplnění usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27
  o ustanovení, že město Třeboň má právo od uzavřených smluv odstoupit do 31.10.2014, pokud nedojde
  k uzavření kupních smluv na minimálně ¾ celkové plochy prodávaných pozemků, záměr jejichž prodeje
  bude zveřejněn. Dále pak OFM navrhl změnu termínu výstavby infrastruktury do 31.10.2015 (původní
  schválený termín 30.06.2015) a zřízení bezúplatného věcného břemene pro město Třeboň v právu vstupu
  a vjezdu za účelem vybudování infrastruktury na prodávané pozemky.
  V oznámení o záměru prodeje uvedených pozemků si město Třeboň vyhradilo právo zrušit obálkovou
  soutěž. OFM po konzultaci celého případu s právníkem města JUDr. Hájkem dal radě města na zvážení
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 a doplnění usnesení ZM ze dne 09.09.2013 o další podmínky.
  Zastupitelstvo města svým usnesením č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ a to:
  a) částí pozemků p. č. KN 1643/19, p. č. KN 1643/18 o celkové výměře cca 403,40 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „1“) a části p. č. KN 1643/18 o výměře cca 357,17 m2 (v přiložené studii označeno jako
  č. „2“), vše v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00
  Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  b) části pozemku p. č. KN 1643/18 o výměře cca 332,69 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „3“) a části
  p. č. KN 1643/18 o výměře cca 389,41 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „4“) v k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  c) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 579,90 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „5“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  d) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 520,51 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „6“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem, Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 17
  e) částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 602,81 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „7“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  f) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 494,88 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „8“) v k. ú.
  Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude
  zpřesněna geometrickým plánem,
  g) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300,86 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „9“) a části
  p. č. KN 1643/1 o výměře cca 321,19 m2
  (v přiložené studii označeno jako č. „10“), vše v k. ú. Břilice, formou
  obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit 1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  h) částí pozemku p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 864,58 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „11“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  i) částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 788,16 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „12“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  j) částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 1 310,67 m2 (v přiložené studii
  označeno jako č. „13“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  k) částí pozemků p. č. KN 1643/2 a p. č. KN 1643/3 o celkové výměře cca 684,98 m2
  (v přiložené studii
  označeno jako č. „14“) v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit
  1.600,00 Kč/m2 a výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  Nabídková cena pro jednotlivé parcely bude stanovena obálkovou metodou, když minimální nabídková cena
  bude ve výši 1.600,00 Kč/m2
  . Cena se bude skládat z ceny za budovanou infrastrukturu ve výši 1.200,00
  Kč/m2
  vč. DPH a z minimální ceny za pozemek ve výši 400,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude uhrazena nejpozději
  do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne
  rozhodnutí ZM o prodeji pozemku. Pokud město Třeboň nevybuduje k zájmovým pozemkům infrastrukturu
  do 30.06.2015, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Rada města svým usnesením č. 779/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  III. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 týkající se schválení záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek – navrhuje schválit část I., II. a IV. a vypustit část III., tzn. zrušit obálkovou soutěž, protože
  se přihlásil pouze jeden zájemce, ale nerušit zrušení prodeje těch parcel, protože město nemá mnoho lokalit,
  zastavitelných, v rámci územního plánu.
  PaedDr. Jan Váňa – mohlo by se to vyřešit hlasováním o jednotlivých bodech, nemusel by se dávat
  protinávrh.
  paní Jitka Filípková – měl by zaznít protinávrh. Schválit by se měl bod I., II. a IV. a bod III. by měl být
  doplněn o podmínku prodeje min. ¾ parcel.
  paní Anna Kahounová, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal, pan Josef Neužil
  - odchody a příchody: 18:48 Kohout – příchod – počet 24
  18:55 Kahounová – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ. Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 18
  II. schvaluje
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  III. schvaluje
  zrušení usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 týkající se schválení záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.

  Proces hlasování:
  1)
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

  2)
  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh k bodu III. návrhu na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  III. schvaluje
  doplnění Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 týkající se schválení záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ o podmínku zahájení realizace stavby s prodejem min. 10
  parcel.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 12 Proti: 1 Zdrželi se: 10
  NEBYLO PŘIJATO

  3)
  Hlasování o bodu III. návrhu na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  III. schvaluje
  zrušení Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne 09.09.2013 týkající se schválení záměru
  prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 3 Proti: 8 Zdrželi se: 11 Nehlasovali: 1
  NEBYLO PŘIJATO

  Konečný návrh na usnesení k bodu číslo 14 ze schváleného programu – výsledek dle procesu
  hlasování k bodu 1) až 3):
  Usnesení ZM č. 121/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k prodeji pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje
  zrušení obálkové soutěže ze dne 15.10.2013 týkající se prodeje stavebních pozemků v souladu
  s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 v k. ú Třeboň včetně torza seníku č. 18. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 v k. ú. Třeboň včetně torza seníku č. 18.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 783/2013-93 z...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 v k. ú. Třeboň včetně torza seníku č. 18.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 783/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 (zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka)
  o výměře 52 m2
  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Na pozemku p. č. KN 2442
  v k. ú. Třeboň se nachází torzo seníku. Přijetí daru je podmíněno uzavřením smlouvy o zřízení věcného
  břemene v právu přístupu a příjezdu na pozemku p. č. KN 2434/21 ve prospěch pozemku p. č. KN 2442 vše
  v k. ú. Třeboň a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 2442 z důvodu údržby, když rozsah a umístění
  věcného břemene bude upřesněno geometrickým plánem, který bude vlastníku pozemku p. č. KN 2434/21
  zaslán k odsouhlasení. Město Třeboň, p. místostarosta, oslovil některé vlastníky seníků na Mokrých Lukách
  za účelem obnovy kulturního dědictví. xxxxxxxxxxxxxxx, vlastník pozemku p. č. KN 2442 (druh pozemku:
  zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: nemovitá kulturní památka) o výměře 52 m2
  souhlasí
  s darováním pozemku vč. seníku. Při projednání bylo zjištěno, že torzo seníku (několik trámů) je v katastru
  nemovitostí vedeno jako stavba bez čp./če na LV vlastník neznámý (LV 11 000). Město Třeboň, odbor
  finanční a majetkový, vešel v jednání s katastrálním úřadem v Jindřichově Hradci. Zde byl domluven postup
  řešení celé situace. S paní Vojtovou bude uzavřena darovací smlouva vč. popisu současného stavu seníku.
  Při podání návrhu na vklad do KN bude zároveň podáno vyjádření odboru územního plánování a stavebního
  řádu, že se jedná o zbořeniště (torzo seníku). Katastrální úřad na základě těchto dokumentů uvede vztah do
  skutečného stavu. S pí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bylo předběžně domluveno zřízení věcného břemene v právu
  přístupu a příjezdu na pozemku p. č. KN 2434/21 z důvodu údržby. Rozsah a umístění věcného břemene
  bude zpřesněno geometrickým plánem, který bude xxxxxxxxxx zaslán k odsouhlasení. Poté bude radě
  města předloženo zřízení věcného břemene.
  Rada města svým usnesením RM č. 783/2013-93 ze dne 23.10.2013:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 (zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka) o výměře 52 m2

  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Na pozemku p. č. KN 2442 v k. ú. Třeboň
  se nachází torzo seníku. Přijetí daru je podmíněno uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene v právu
  přístupu a příjezdu na pozemku p. č. KN 2434/21 ve prospěch pozemku p. č. KN 2442 vše v k. ú. Třeboň
  a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 2442 z důvodu údržby. Rozsah a umístění věcného břemene
  bude upřesněno geometrickým plánem, který bude vlastníku pozemku KN 2434/21 k. ú. Třeboň zaslán
  k odsouhlasení. Sepsání darovací smlouvy spojené se smlouvou o zřízení věcného břemene zajistí
  advokátní kancelář pověřená městem Třeboň k poskytování právních služeb. Veškeré náklady spojené
  s vyhotovením geometrického plánu, sepsáním darovací smlouvy spojené se smlouvou o zřízení věcného
  břemene, návrhem na vklad do KN budou hrazeny obdarovaným.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání ZM dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová, pan Zdeněk Mráz, paní Jitka Filípková
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz, kolik opravených seníků město vlastní a zda jsou pojištěné. Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 24
  paní Jitka Filípková – seníky jsou pojištěné a je jich 9 nebo 10.
  Ing. Jaroslav Kubal – jaké bude jejich další využití? Jak jsou zabezpečené a jak často se kontrolují?
  Poukázal na to, že se tam mohou shromažďovat různé skupiny.
  pan Zdeněk Mráz – v tuto chvíli se tam nikdo neshromažďuje, žádný seník za poslední léta nevyhořel.
  Seníky jsou zamčené visacím zámkem. Pokud by byly zaznamenány nějaké aktivity, tak na tom městská
  policie určitě bude pracovat. Seníky neodmyslitelně patří k Třeboni a je naší povinností zachovat ráz krajiny.
  Ing. Jiří Houdek
  - odchody a příchody: 19:22 Štěrbová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 124/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 (zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka) o výměře 52 m2

  v k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Na pozemku p. č. KN 2442 v k. ú. Třeboň
  se nachází torzo seníku. Přijetí daru je podmíněno uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene v právu
  přístupu a příjezdu na pozemku p. č. KN 2434/21 ve prospěch pozemku p. č. KN 2442 vše v k. ú. Třeboň
  a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 2442 z důvodu údržby. Rozsah a umístění věcného břemene
  bude upřesněno geometrickým plánem, který bude vlastníku pozemku KN 2434/21 k. ú. Třeboň zaslán
  k odsouhlasení. Sepsání darovací smlouvy spojené se smlouvou o zřízení věcného břemene zajistí
  advokátní kancelář pověřená městem Třeboň k poskytování právních služeb. Veškeré náklady spojené
  s vyhotovením geometrického plánu, sepsáním darovací smlouvy spojené se smlouvou o zřízení věcného
  břemene, návrhem na vklad do KN budou hrazeny obdarovaným.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Lázně Aurora, s. r. o. - úrok z prodlení. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Lázně Aurora, s. r. o. – Úrok z prodlení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 699/2013-91 ze dne 11.09.2013
  projednání prominu...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Lázně Aurora, s. r. o. – Úrok z prodlení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 699/2013-91 ze dne 11.09.2013
  projednání prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora s.r.o. Město Třeboň
  uzavřelo dne 07.03.2001 nájemní smlouvu se společností Lázně Aurora s.r.o. Dodatkem č. 27 ze dne
  17.12.2012 byla stanovena výše úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den
  prodlení. Roční nájemné je dle nájemní smlouvy ve znění pozdějších dodatků splatné v příslušných
  měsíčních splátkách, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Společnost Lázně
  Aurora s.r.o. se dostala do prodlení s úhradou splátky za měsíc květen 2013 (splatnost k 31.05.2013), jejíž
  výše činila 3.820.833,00 Kč. K úhradě této splátky nájemného došlo až dne 18.06.2013. Lázně Aurora s.r.o.
  tak byly s úhradou splátky nájemného v prodlení 18 dní. Výše smluvního úroku z prodlení za toto období činí
  částku 34.388,00 Kč. V souladu s ust. § 85 písm. f) zákona o obcích je rozhodování o vzdání se práva
  a prominutí pohledávky vyšší než 20.000,00 Kč vyhrazeno zastupitelstvu města.
  Usnesení RM č. 699/2013-91:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora, s. r. o. týkající se úroku z prodlení
  z pozdě placeného nájemného za měsíc květen 2013 vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
  07.03.2001.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jan Ďoubal – neměli bychom se takhle chovat. Spravujeme ne svůj majetek a potom tímto způsobem
  bychom vytvářeli precedens na plnění nějakých jiných pohledávek po komkoliv jiném, nemusely by to být
  zrovna Lázně Aurora, a ten dotyčný dlužník by potom mohl poukázat na to, když jste ulevili jednomu, proč
  nemůžete ulevit mně. Nedomnívám se, že by se jednalo o takovou částku, kvůli které by se musely dělat
  takováto precedencia.
  Ing. Jiří Houdek – věcně dává zapravdu Ing. Janu Ďoubalovi, avšak tím, že jsou Lázně Aurora majetkem
  města, bychom měli pohledávku prominout.
  paní Anna Kalounová – lázně mohly požádat o prodloužení doby splatnosti.
  paní Jaroslava Štěrbová – lázně se do tohoto problému nedostaly samy.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – vzhledem k tomu, že jde o částku 34.388,00 Kč, že se jedná o prodlení jen 18 dnů,
  a že je to městská společnost, je pro usnesení schválit tak, jak je navrženo.
  PaedDr. Jan Váňa – právě proto, že to je naše společnost, tak bychom se k ní měli chovat tak, že budeme
  požadovat plnění a naplnění té smlouvy.
  Mgr. Marie Florianová, pan Josef Neužil
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 130/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora s.r.o. týkající se úroku z prodlení
  z pozdě placeného nájemného za měsíc květen 2013 vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
  07.03.2001.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Informace o ukončení projektu "Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní." - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Lázně Aurora, s. r. o. – Úrok z prodlení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 699/2013-91 ze dne 11.09.2013
  projednání prominu...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Lázně Aurora, s. r. o. – Úrok z prodlení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 699/2013-91 ze dne 11.09.2013
  projednání prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora s.r.o. Město Třeboň
  uzavřelo dne 07.03.2001 nájemní smlouvu se společností Lázně Aurora s.r.o. Dodatkem č. 27 ze dne
  17.12.2012 byla stanovena výše úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den
  prodlení. Roční nájemné je dle nájemní smlouvy ve znění pozdějších dodatků splatné v příslušných
  měsíčních splátkách, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Společnost Lázně
  Aurora s.r.o. se dostala do prodlení s úhradou splátky za měsíc květen 2013 (splatnost k 31.05.2013), jejíž
  výše činila 3.820.833,00 Kč. K úhradě této splátky nájemného došlo až dne 18.06.2013. Lázně Aurora s.r.o.
  tak byly s úhradou splátky nájemného v prodlení 18 dní. Výše smluvního úroku z prodlení za toto období činí
  částku 34.388,00 Kč. V souladu s ust. § 85 písm. f) zákona o obcích je rozhodování o vzdání se práva
  a prominutí pohledávky vyšší než 20.000,00 Kč vyhrazeno zastupitelstvu města.
  Usnesení RM č. 699/2013-91:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora, s. r. o. týkající se úroku z prodlení
  z pozdě placeného nájemného za měsíc květen 2013 vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
  07.03.2001.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jan Ďoubal – neměli bychom se takhle chovat. Spravujeme ne svůj majetek a potom tímto způsobem
  bychom vytvářeli precedens na plnění nějakých jiných pohledávek po komkoliv jiném, nemusely by to být
  zrovna Lázně Aurora, a ten dotyčný dlužník by potom mohl poukázat na to, když jste ulevili jednomu, proč
  nemůžete ulevit mně. Nedomnívám se, že by se jednalo o takovou částku, kvůli které by se musely dělat
  takováto precedencia.
  Ing. Jiří Houdek – věcně dává zapravdu Ing. Janu Ďoubalovi, avšak tím, že jsou Lázně Aurora majetkem
  města, bychom měli pohledávku prominout.
  paní Anna Kalounová – lázně mohly požádat o prodloužení doby splatnosti.
  paní Jaroslava Štěrbová – lázně se do tohoto problému nedostaly samy.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – vzhledem k tomu, že jde o částku 34.388,00 Kč, že se jedná o prodlení jen 18 dnů,
  a že je to městská společnost, je pro usnesení schválit tak, jak je navrženo.
  PaedDr. Jan Váňa – právě proto, že to je naše společnost, tak bychom se k ní měli chovat tak, že budeme
  požadovat plnění a naplnění té smlouvy.
  Mgr. Marie Florianová, pan Josef Neužil
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 130/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora s.r.o. týkající se úroku z prodlení
  z pozdě placeného nájemného za měsíc květen 2013 vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
  07.03.2001.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Žádost MAS Třeboňsko, o. p. s. o mimořádný příspěvek na činnosti v roce 2014. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Žádost MAS Třeboňsko, o. p. s., o mimořádný příspěvek na činnosti v roce 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení RM ze dne 23.1...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  Žádost MAS Třeboňsko, o. p. s., o mimořádný příspěvek na činnosti v roce 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení RM ze dne 23.10.2013 k projednání
  žádost MAS Třeboňsko, o.p.s., o mimořádný finanční příspěvek na činnost v roce 2014. Na město Třeboň se
  obrátila obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Třeboňsko se žádostí o podporu její činnosti
  v roce 2014. Uvedená společnost působí na Třeboňsku již 9 let a v letošním roce uzavírá programovací
  období 2007-2013. V současné době se připravuje na další programovací období 2014-2020. Jak ve své
  žádosti uvádí, vzhledem k současné politické nestabilitě v našem státě a neustálým změnám v systému
  rozdělování fondů EU předpokládá, že v roce 2014 nebude mít, stejně jako ostatní jednotlivé místní akční
  skupiny v zemi, dostatek finančních prostředků na svou činnost. Z toho důvodu se obrací na město Třeboň
  a na ostatní členy MAS Třeboňsko se žádostí o mimořádný příspěvek na činnost v roce 2014 ve výši 50 Kč
  na obyvatele (v žádosti uvádějí, že se současně budou obracet na podnikatelské subjekty se žádostí
  o podporu v částce 2.000,00 Kč u OSVČ a 5.000,00 Kč u právnických osob). Při uvažovaném počtu obyvatel
  Třeboně k 31.12.2012 8.588 by se jednalo o příspěvek ve výši 429.400,00 Kč.
  Rada města přijala v této věci dne 23.10.2013 následující usnesení:
  Usnesení RM č. 770/2013-93:
  Rada města Třeboně
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  poskytnutí mimořádného finančního příspěvku společnosti MAS Třeboňsko, o.p.s., se sídlem Dukelská 145,
  IČ 26075679 na činnost v roce 2014,
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Tento předkládaný návrh se vztahuje k rozpočtu roku 2014. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané
  hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující:
  paní Anna Kahounová, pan Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 134/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  poskytnutí mimořádného finančního příspěvku společnosti MAS Třeboňsko, o.p.s., se sídlem Dukelská 145,
  IČ 26075679 na činnost v roce 2014.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 43
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 1 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará Hlína a Holičky u Staré Hlíny. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky u Staré
  Hlíny.
  Důvodová zpráva:
  - rada města Třeboň předkládá zastupitelstvu m...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky u Staré
  Hlíny.
  Důvodová zpráva:
  - rada města Třeboň předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení konečný návrh „Plánu
  společných zařízení komplexních pozemkových úprav v kat. území Stará Hlína a Holičky u Staré Hlíny“ (dále
  jen PSZ KPÚ Stará Hlína a Holičky). Zastupitelstvo města Třeboň se tímto dokumentem, který řeší podmínky
  pro pozemkové úpravy v obou uvedených katastrech, zabývalo na svých zasedáních dne 25.06.2012
  (Usnesení č. 118/2012-1), 18.03.2013 (Usnesení č. 34/2013-24) a 09.09.2013 (Usnesení č. 101/2013-27)
  a přijalo k němu svými usneseními určité požadavky, které vzešly během procesu projednávání PSZ KPÚ
  Stará Hlína a Holičky u Staré Hlíny v orgánech města Třeboň (MěÚ Třeboň).
  Dopisem zn. SPU 362754/2013 (příloha č. 1) požádal Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
  Praha 3, pobočka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj v Jindřichově Hradci o schválení
  upraveného a dokončeného dokumentu PSZ KPÚ Stará Hlína a Holičky v Zastupitelstvu města Třeboň.
  Uvedený dokument, který byl doručen spolu s žádostí v digitální podobě na CD nosiči, je uveřejněn,
  s ohledem na jeho rozsah, na webových stránkách města Třeboň na adrese:
  http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/uzemni-plany-a-studie/kpu-trebon.html
  Dokument byl projednán a schválen také na IV. jednání sboru zástupců dne 28.08.2013 (příloha č. 2)
  a komentář k aplikaci požadavků města Třeboň připojil projektant dokumentace PSZ KPÚ Stará Hlína
  a Holičky Ing. Daniel Valenta (příloha č. 3).
  Před úplným dokončením KPÚ v k. ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny je ve smyslu zákona
  č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
  vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění, nezbytné schválit PSZ KPÚ
  Stará Hlína a Holičky v zastupitelstvu města Třeboň. Na dokončení a schválení dokumentu přímo navazují
  některé připravované investice, jako např. protipovodňová ochrana Staré Hlíny, nebo výstavba polních
  účelových cest sloužících také pro cyklistickou dopravu a také napojení místních části Stará Hlína a Nové
  Hlína na Třeboň. Výsledná podoba dokumentu uplatněné požadavky města Třeboň reflektuje.
  Aplikace požadavků města Třeboň při úkonech navazujících na schválený PSZ KPÚ Stará Hlína a Holičky
  (projektová a investiční příprava a realizace jednotlivých zařízení) a kontrola jejich dodržování je trvalým
  úkolem pro příslušné odbory MěÚ Třeboň.
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová, Ing. Jiří Houdek
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 139/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  „Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny“
  v podobě dle přílohy č. 2 dopisu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
  pobočky Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj v Jindřichově Hradci zn. SPU 362754/2013
  z 30.08.2013. Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 48
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit zaslání výpisu s tímto usnesením Zastupitelstva
  města Třeboň Státnímu pozemkovému úřadu v Jindřichově Hradci.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Kahounová A.: Připomínka týkající se toho, že nešel on-line přenos zastupitelstva.

  Datum: 4. 11. 2013

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Vopátek J.: Dotaz na členy strany ODS ohledně jejich příspěvku v Třeboňských novinách, který se týkal výstavby bazénu v Lázních Berta.

  Datum: 4. 11. 2013

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Váňa J.: Vyjádření z Transparency International.

  Datum: 4. 11. 2013

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Změna jednacího řádu zastupitelstva města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  Důvodová zpráva:
  -
  kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města k
  projednání změnu Jednacího řádu Zastupitelstv
  a měs...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  Důvodová zpráva:
  -
  kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města k
  projednání změnu Jednacího řádu Zastupitelstv
  a města
  Třeboně.
  Rada města přijala dne 17.07.2013 následující usnesení:
  Usnesení RM č.
  510/2013
  -
  84
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  II. ukládá
  útvaru taj
  emníka předložit návrh na jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 09.09.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Milan Hlásek
  , Mgr. Terezie Jenisová
  , PaedDr. Jan Váňa
  , paní Anna Kahounová
  ,
  Ing.
  Jiří Houdek
  ,
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc
  .
  , Ing. Jan Ďoubal
  , Ing.
  Jiří Vopátek, Ph.D.
  D
  oc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  vznesl
  p
  rotinávrh
  :
  Z
  astupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  změnu Jednacího řádu
  zastupitelstva
  města čl. 7
  bod
  6
  )
  následujícím
  způsobem
  : „
  O ukončení rozpravy
  k
  jednotlivým bodům jednání rozhoduje pře
  dsedající p
  o
  dostatečném
  projednání
  .“
  Následující
  v
  ět
  a
  bude
  vy
  škrtnuta
  . V
  čl. 7 bod
  11)
  :
  vypu
  stit
  vět
  u

  K
  e každému
  jednotlivému
  bod
  u může zastupitel, s
  výjimkou
  předsedajícího a předkladatele návrhu, vystoupit pouze dvakrát.

  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Pro
  ti: 15
  Zdrželi se: 2
  NEBYLO PŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení RM č.
  79
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka seznámit se změnou Jednacího řádu Zastupitels
  tva města Třeboně všechny zaměstnance
  úřadu, členy komisí rady města a výborů zastupitelstva města a zaslat výpis z
  usnesení společně s
  jednacím
  řádem všem společnostem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  17 Proti: 5 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č.72 - snížení nájemného lázním. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Rozpočtové opatření č. 72

  snížení nájemného lázním.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Rozpočtové opatření č. 72

  snížení nájemného lázním.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09.2013
  k
  proje
  dnání návrh rozpočtového opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě (snížení či zvýšení) v
  příjmové části
  rozpočtu a ve výdajové části rozpočtu ve výši a u položek podle přílohy podkladového materiálu.
  Popis situace:
  Navrhované rozpočtové opatření řeší zejmén
  a vázání výdajů v
  souvislosti s
  předpokládaným
  nenaplněním některých příjmových položek, a to:
  1)
  nenaplnění příjmu z
  nájmu z
  městských lázní ve výši 15.000.000
  ,00
  Kč. V
  této věci přijala rada
  města dne 28.08.2013 usnesení č. 625/2013
  -
  87,
  2)
  nenaplnění příjmů z
  prodeje majetku města Třeboně v
  celkové předpokládané výši 12.279.000
  ,00
  Kč (jedná se o příjem z
  prodeje bytů ve výši 307.000
  ,00
  Kč, příjem z
  prodeje pozemků ve výši
  7.156.000
  ,00
  Kč, příjem z
  prodeje budovy čp. 51 v
  místní části Branná ve výši 1.816.000
  ,00

  a
  příjem z
  prodeje akcií ČS
  ,
  a.
  s.
  ,
  ve výši 3.000.000
  ,00
  Kč),
  3)
  nenaplnění příjmů z
  dotace zelená úsporám ve výši 10.487.230
  ,00
  Kč (v rozpočtu bylo počítáno
  s
  částkou 10.487.230
  ,00
  Kč na příjmové straně a s
  výdajem ve výši 4.487.230
  ,00
  Kč, reálně se tedy
  jedná o nenaplnění příjmů ve výši 6.000.000
  ,00
  Kč),
  4)
  nenaplnění příjmů z
  dotace na digitální povodňový plán a varovný systém, a to od poskytovatele
  OPŽP

  SFŽP ČR ve výši 210.210
  ,00
  Kč a od poskytovatele OPŽP

  podpora z
  fondu solidarity
  (ERDF) ve výši 3.5
  73.570
  ,00
  Kč.
  5)
  nenaplnění rozpočtovaných příjmů u odboru kultury a cestovního ruchu v
  celkové výši 3.105.400
  ,00
  Kč. Odpovědné místo ORJ 900

  odbor kultury a cestovního ruchu předpokládá nenaplnění příjmové
  části rozpočtu v
  celkové výši 3.105.400
  ,00
  Kč. Roz
  počet odboru kultury a cestovního ruchu byl pro
  letošní rok sestaven na základě podkladů příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko
  města Třeboně. Tato organizace předložila pro potřeby sestavení rozpočtu odboru účetní údaje
  z
  roku 2011. V
  souč
  asné době, po 8 měsících fungování odboru ku
  ltury a cestovního ruchu, lze
  s
  jistotou říci, že schválený rozpočet nelze v
  příjmové části reálně naplnit. Oproti tomu také lze říci,
  že nedojde ani k
  vyčerpání všech prostředků rozpočtovaných pro
  odpovědné míst
  o odbor kultury
  a
  cestovního ruchu ve výdajové části rozpočtu. Nedočerpání se předpokládá ve výši 1.897.840
  ,00
  Kč. U položek odboru kultury a cestovního ruchu dochází rozpočtovým opatřením jednak
  k
  přesunům rozpočtových prostředků mezi položkami, tak aby r
  ozpočet reálně odpovídal tomu, na
  jaké položky jsou jednotlivé příjmy a výdaje odboru účtovány, a dále dochází k
  vázání některých
  výdajů odpovědného místa odbor kultury a cestovního ruchu a k zapojení některých
  nepředpokládaných příjmů jiných odpovědných m
  íst, tak aby bylo pokryto předpokládané nenaplnění
  uvedených příjmových položek.
  6)
  poslední část rozpočtového opatření řeší některé drobné položky, u nichž je zřejmé, že budou muset
  být nutně navýšeny (pečovatelská služba

  příspěvek provozovateli

  Ledax, o
  blastní charita,
  některé položky energií, nákup materiálu

  úklidové prostředky a položka daně z
  přidané hodnoty).
  Pro informaci OFM
  uvádí, že odbor finanční a majetkový předložil radě města na její jednání dne 28.08.2013
  k
  projednání čerpání a plnění roz
  počtu města k
  31.07.2013 s
  podrobným ro
  zpisem k
  jednotlivým položkám
  a
  zároveň plán čerpání a plnění rozpočtu v
  období 08
  -
  12/2013. Tento plán byl sestaven na základě
  informací poskytnutých všemi správci rozpočtových prostředků rozpočtu města pro letošní ro
  k. Rada města
  v
  této věci přijala následující usnesení:
  Usnesení RM č.
  596/2013
  -
  87
  :
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o plnění a čerpání rozpočtu k
  31.07.2013 a o plánovaném plnění a čerpání rozpočtu v
  období 08
  -
  12/2013.
  II. ukládá
  odboru
  finančnímu a majetkovému předložit přehled o plnění a čerpání rozpočtu k
  31.07.2013 na jednání
  zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému ve spolupráci s
  ostatními odbory připravit návrh rozpočtového opatření,
  kterým
  dojde k
  vázání výdajů tak, aby bylo zamezeno vzniku nepokrytého schodku rozpočtu na konci roku
  2013 ve výši 15 mil. Kč.
  Přehled čerpání a plnění rozpočtu k
  31.07.2013 je samostatným materiálem předloženým zastupitelstvu
  města v
  bodu 5.
  Dále vedení města vy
  dalo pokyn všem správcům rozpočtových prostředků, aby odboru
  finančnímu a majetkovému předložili další návrhy na možné úspory ve stávajícím rozpočtu. Tyto návrhy byly
  do plánu čerpání a plnění rozpočtu zapracovány a plán s
  návrhem na úspory či případné zap
  ojení
  neočekávaných příjmů a návrh na rozpočtové opatření byl radě města předložen na jednání dne 03.09.2013
  a rada města v
  této věci přijala následující usnesení:
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  6
  Usnesení RM č. 657/
  2013
  -
  88
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu m
  ěsta schválit
  rozpočtové opatření vyplývající ze schválené
  přílohy Přehledu čerpání výdajové části rozpočtu k
  31.07.2013
  Plánované čerpání v
  období 08

  12/2013 a Přehledu plnění příjmové části rozpočtu k
  31.07.2013
  Plánované plnění v
  období 08

  12/2013 z
  aokrouhlené na celé tisíce Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva dne 09.09.2013
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odst. (4) říká, že rozpočtová opatření
  se uskutečňují
  povinně, jde
  -
  li o změny ve finančních vztazích k
  jinému rozpočtu, o změny závazných
  ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
  Schválením
  předkládaného rozpočtového opatření dojde k
  celkovému snížení objemu rozpo
  čtu o
  36.552.852 Kč
  v
  příjmové i výdajové části rozpočtu.
  Tento předkládaný návrh
  má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je
  řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením.
  Vztah předkládaného materiálu k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH)
  není
  žádný
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jiří Houdek

  informoval o tom, že radě města
  navrhoval
  řešení o
  sníž
  ení
  nájemné
  ho lázním o 25 mil.

  . RM se přiklonila k
  částce 15 mil. Kč. N
  ávrh
  v
  tomto znění
  nepodpoří
  .
  Ing.
  Milan Hlásek

  bylo by dobré vědět, kolik bylo j
  iž z
  rozpočtu
  v
  jednotlivých položkách (k 31.08.2013)
  vyčerpáno
  .
  paní Anna Kahounová

  vznesla dotaz na kotelnu v
  Roháči
  . Bude kotelna Teplospolu dále pokračovat?
  pan Zdeněk Mráz

  kotelna zůstává
  i nadále
  .
  Ing. Jan Ďoubal

  je důležité, aby lázně dělaly z
  ásadní opatření
  .
  pan Zdeněk Mráz

  RM po tvrdé diskuzi zastavila realizaci akce bazén na Bertiných lázních
  .
  GŘ musí se
  svým týmem
  udělat spoustu opatření
  . S
  nížení
  o
  25 mil. Kč nepodpoří, podpořil
  snížení o
  15 mil. Kč
  .
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  h
  lasoval pro bazén
  .
  Z
  hlediska investice
  bylo
  vše
  v
  pořádku, proto to
  podporoval
  . Pro příště
  požaduje
  předložení rozpoč
  t
  u
  o
  d
  nezávislého ekonoma
  .
  PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Alena Baštová
  Ing. Marie Košinová
  Mgr. Marie Florianová
  doc. RN
  Dr. Jiří Masojídek, CSc.
  pan Václav Nehoda
  MUDr. Antonín Doležal
  pan Vladimír Janíček
  pan Kubal

  požaduje po GŘ vysvětlení situace v
  lázeňství
  .
  JUDr. Jiří Kolban
  -
  podal informace o vývoji situace v
  lázeňství
  .
  Mgr. Terezie Jenisová
  -
  odchody a příchody:
  1
  8:12 Kahounová

  odchod

  počet 23
  18:13
  Kahounová

  pří
  chod

  počet
  24
  18:24 Velemínský

  odchod

  počet 23
  18:
  29
  Velemínský

  příchod

  počet
  24
  18:47 Hadravová

  odchod

  počet 23
  18:
  51
  Hadravová

  příchod

  počet
  24
  19:14 Váňa

  odchod

  počet 23
  19:
  21
  Váňa

  příchod

  počet
  24
  Ing. Jiří Houdek
  vznesl
  protinávrh:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě, tzn. snížení příjmové části rozpočtu o 25 mil. Kč.
  II. ukládá
  všem
  příslušným odborům
  připravit
  rozpočtové opatření i ve výdajové části tak, aby tento návrh byl
  předložen na příštím
  jednání
  ZM.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 3 Proti: 11 Zdrželi se: 8 Nehlasovali: 2
  NEBYLO PŘIJATO
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  7
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  81
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo měst
  a Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě (snížení či zvýšení) v
  příjmové části rozpočtu a ve
  výdajové části rozpočtu ve výši a u položek podle přílohy podkladového materiálu.
  II. ukládá
  všem odborům a útvarům, příspěvkovým
  organizacím a obchodním společnostem zřízeným a založeným
  m
  ěstem Třeboň zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  13
  Proti:
  9
  Zdrželi se:
  1 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje částí pozemku P.Č. kn 160-1, P. Č. KN 160/4 a P. Č. KN 2861/1 o celkové výměře cca 305m² v k. ú. Branná. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  áměr prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1, p.
  č. KN 160/4 a p. č. KN 28
  61/1 o celkové výměře cca
  305 m
  2
  v
  k. ú. Branná.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupi...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  áměr prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1, p.
  č. KN 160/4 a p. č. KN 28
  61/1 o celkové výměře cca
  305 m
  2
  v
  k. ú. Branná.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 523/2013
  -
  84 ze dne 17.07.2013
  k
  projednání
  žádost
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  o prodej pozemku p. č. KN
  160/4 o výměře 257 m
  2
  v
  k. ú. Branná. Zájmový pozemek navazuje na pozemky p. č. KN 160/2, p. č. KN 4/4
  a p. č. KN 2861/2, které jsou ve vlastnictví žadatelky. Na zájmovém pozemku, příp. v
  jeho bezprostřední
  blízkosti,
  se nacházejí inž. sítě

  nadzemní vedení NN.
  Na základě požadavku osadního výboru obce
  Branná vypracoval Ing. Vaclík orientační zákres, kterým došlo k
  zakreslení připlocených částí pozemků,
  které jsou ve vlastnictví města. Ve skutečnosti má žadatelka připl
  oceny části p. č. KN 160/1, p. č. KN 160/4,
  p. č. KN 2861/1 o celkové výměře cca 305 m
  2
  . Cca 1,5 m od plotu vede stoka. Po seznámení s
  uvedenými
  skutečnostmi žadatelka doplnila svoji žádost o odkoupení i částí p. č. KN 160/1 a p. č. KN 2861/1 dle
  orientačn
  ího zákresu.
  Odbor územního plánování a st. řádu uvádí: Pokud se jedná o již v
  minulosti
  zaplocené pozemky, tj. má se pouze uvést do souladu stav skutečný se stavem evidovaným, není k
  prodeji
  připomínek.
  Odbor rozvoje a investic po orientačním zaměření sku
  tečného oplocení:
  1
  )
  s
  prodejem pozemku
  podél stoky v
  rozsahu stávajícího oplocení souhlasí.
  2
  )
  s
  prodejem pozemku podél kulturního domu
  nesouhlasí z
  důvodu budoucích oprav a úprav, budoucích možností ochrany veřejného prostoru
  před
  hlukem z
  kulturního dom
  u a
  podobně. V
  případě této části souhlasí pouze s
  pronájmem.
  Ing. Vaclík souhlasí
  s
  možným prodejem. Obec pozemek nepotřebuje, směrodatné by mělo být technické vyjádření ORI. Situaci
  by bylo možné řešit dlouhodobý
  m pronájmem s
  omezením oplocení
  a staveb.
  Osadní výbor obce Branná
  souhlasí s
  prodejem
  pozemku za podmínky dodržení stávajícího zaplocení. OV doporučuje zřídit věcné
  břemeno pro účely a údržby zeleně na hraně stoky žadatelkou.
  K
  doporučení OV zřídit věcné břemeno pro
  údržbu zeleně na hraně stoky J
  UDr. Hájek uvádí:
  Převáděnou část nemovitosti je skutečně možno zatížit
  povinností konat, tj. udržovat vedle ležící pro
  stor mezi skutečným oplocením a
  stokou, jedná se o tzv. reálné
  břemeno.
  Na základě vyjádření ORI dal odbor finanční a majetkový radě měst
  a
  na zvážení dvě varianty
  řešení
  a to:
  Varianta A
  )

  prodej zaplocených částí pozemků
  KN 160/1,
  p. č. KN 160/4, p. č. KN 2861/1
  o výměře cca
  305 m
  2
  , vše v
  k. ú. Branná

  dle žádosti žadatelky, dle vyjádření odboru ÚPSŘ, Ing. Vaclíka a OV
  .
  Usnesení RM č.
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1,
  KN 160/4 a p. č. KN 2861/1 o celkové výměře cca
  305 m
  2
  , vše
  v
  k. ú. Branná, za cenu ..... Kč/m
  2
  , když výměra bude zpřesn
  ěna geometrickým plánem a za
  podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene spočívající v
  povinnosti údržby části pozemku p. č. KN
  160/1 od hranice stávajícího plotu podél stoky až k
  hranici stoky.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit mater
  iál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  Varianta B)
  -
  prodej částí p. č. KN 160/4 a p. č. KN 160/1 o celkové výměře cca 213 m
  2
  (pozemky podél
  stoky), neschválení prodeje částí p. č. KN 160/4, p. č. KN 160/1 a 2861/1 o celkové výměře cca 92 m
  2
  (
  pozemky podél kulturního domu), vše v
  k. ú. Branná. V
  případě, že orgány obce schválí tuto variantu, bude
  žadatelce nabídnut pronájem částí pozemků podél kulturního domu.
  Usnesení RM č.
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu mě
  sta schválit
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1 a
  KN 160/4 o celkové výměře cca 213 m
  2
  ,
  vše
  v
  k.
  ú. Branná, za cenu ... Kč/m
  2
  (části pozemků podél přilehlé stoky), když výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem a za podmínky bezúplatného
  zřízení věcného břemene spočívající v
  povinnosti
  údržby části pozemku p. č. KN 160/1 od hranice stávajícího plotu podél stoky až k
  hranici stoky.
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  11
  II. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. KN
  160/1,
  KN 160/4 a p. č. KN 2861/1 o celkové výměře cca
  92 m
  2
  (části pozemků podél kulturního domu)
  v
  k. ú. Branná
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  Rada města schválila variantu B
  )
  .
  Rada města svým usnesením č. 523/2013
  -
  84 ze dne 17.07.2013
  :
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1 a
  KN 160/4 o celkové výměře cca
  213 m
  2
  ,
  vše
  v
  k.
  ú. Branná, za cenu 100,00 Kč/m
  2
  (
  části pozemků podél přilehlé stoky), když výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem a za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene spočívající v
  povinnosti
  údržby části pozemku p. č. KN 160/1 od hranice stávajícího plotu podél stoky až k
  hranici stoky.
  II. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1,
  KN 160/4 a p. č. KN 2861/1 o celkové výměře cca
  92 m
  2
  (části pozemků podél kulturního domu)
  v
  k. ú. Branná.
  III. ukládá
  odboru finančnímu
  a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  83
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje částí pozem
  ků p. č. KN 160/1 a
  KN 160/4 o celkové výměře cca
  213 m
  2
  ,
  vše
  v
  k.
  ú. Branná, za cenu 100,00 Kč/m
  2
  (části pozemků podél přilehlé stoky), když výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem a za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene spočívající v
  povinno
  sti
  údržby části pozemku p. č. KN 160/1 od hranice stávajícího plotu podél stoky až k
  hranici stoky.
  II. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. KN 160/1,
  KN 160/4 a p. č. KN 2861/1 o celkové výměře cca
  92 m
  2
  (části pozemků podél kulturn
  ího domu)
  v
  k. ú. Branná.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a vejít v
  jednání s
  žadatelkou ohledně pronájmu
  částí pozemků p. č. KN 160/1,
  KN 160/4 a p. č. KN 2861/1 o celkové výměře cca 92 m
  2
  (části pozemků podél
  kulturní
  ho domu)
  v
  k. ú. Branná
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  23
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Záměr směny pozemků ve vlastnictví města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Záměr směny pozemků ve vlastnictví města Třeboně

  pozemky p. č. PK 429/2 o výměře 341 m
  2
  , p. č.
  PK 430 o výměře 4 938 m
  2
  , p. č. PK 431/1 o výměře 1 999 m
  2
  ,
  p. č...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Záměr směny pozemků ve vlastnictví města Třeboně

  pozemky p. č. PK 429/2 o výměře 341 m
  2
  , p. č.
  PK 430 o výměře 4 938 m
  2
  , p. č. PK 431/1 o výměře 1 999 m
  2
  ,
  p. č. PK 431/4 o výměře 12 132 m
  2
  , p. č.
  PK 433/2 o výměře 5390 m
  2
  , vše v k. ú. Stará Hlína za pozemky ve vlastnictví ČR

  právo hospodařit
  s
  majetkem státu pro Lesy ČR s. p.
  -
  pozemky p. č. st. KN 134 o výměře 4 m
  2
  , p.
  č. KN 168/65
  oddělená z pozemku p.
  č. KN 168/2 o výměře 5 505 m
  2
  , p. č. KN 722/6 oddělená z pozemku p. č. KN
  722/3 o
  výměře 132 m
  2
  , p. č. KN 722/7 oddělená z pozemku p. č. KN 722/4 o
  výměře 126 m
  2
  , vše v k. ú.
  Holičky u Staré Hlíny.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu měs
  ta
  na základě usnesení č. 612/2013
  -
  97 ze dne 28.08.2013
  k
  projednání
  zveřejnění záměru směny
  pozemků p. č. PK 429/2 o
  výměře 341 m
  2
  , p. č. PK 430 o výměře
  4
  938 m
  2
  , p. č. PK 431/1 o výměře 1
  999 m
  2
  , p. č. PK 431/4 o výměře 12
  132 m
  2
  , p. č. PK 433/2 o výměř
  e
  5390 m
  2
  , vše v
  k. ú. Stará Hlína dosud ve vlastnictví města Třeboně
  za
  poze
  mky p. č. st. KN 134 o výměře
  4
  m
  2
  , p. č. KN 168/65 oddělená geometrickým plánem č. 402
  -
  157/2012 z
  pozemku p. č. KN 168/2 o
  výměře
  5
  505 m
  2
  , p. č. KN 722/6 oddělená geometrickým p
  lánem č. 402
  -
  157/2012 z
  pozemku p. č. KN 722/3
  o
  výměře 132 m
  2
  , p. č. KN 722/7 oddělená geometrickým plánem č. 402
  -
  157/2012 z
  pozemku p. č. KN 722/4
  o výměře 126 m
  2
  , vše v
  k. ú. Holičky u Staré Hlíny dosud ve vlastnictví ČR

  právo hospodařit s
  majetkem
  st
  átu pro Lesy ČR
  ,
  s. p. za účelem výstavby stezky Třeboň

  Nová Hlína.
  Odbor rozvoje a investic MěÚ Třeboň nechal vypracovat projektovou dokumentaci na stavbu stezky Třeboň

  Nová Hlína. Tato stavba se bude nacházet podél silnice I/34 v
  k. ú. Třeboň a v k.
  ú. Holičky u Staré Hlíny
  na pozemcích fyzických a právnických osob (Ředitelství silnic a dálnic, Českomoravský štěrk
  ,
  a.
  s., pí
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  , apod.). Její realizací dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti pro chodce a
  cyklisty, kdy dojde k
  propojen
  í Třeboně a jejích místních částí Nová Hlína a Stará Hlína. Na základě
  projektové dokumentace bylo zjištěno, že výstavbou stezky dojde k
  záboru mimo jiné i
  pozemků ve
  vlastnictví ČR

  právo hospodařit s
  majetkem státu pro Lesy ČR
  ,
  s.
  p.
  V
  červenci roku 201
  1 byla učiněna
  žádost na Lesní správě Třeboň o převod dotčených pozemků stezkou Třeboň

  Nová Hlína. Lesní správa
  odkázala město na generální ředitelství v
  Hradci Králové. Na Lesy ČR, úsek generálního ředitele v
  Hradci
  Králové
  ,
  byla v
  říjnu roku 2011 učině
  na žádost o
  bezúplatný převod dotčených pozemků. Státní podnik
  nevyhověl žádosti města z
  důvodu nesplnění zákonných podmínek dle ust. § 17 odst. 1 a § 18 od
  st. 1 písm.
  a)

  nejednalo se o
  odloučené lesní pozemky od komplexu státního lesa, tj. jsou přímo je
  ho částí, dále pak
  pozemek p. č. KN 722/3 není lesním pozemkem, ale ostatní plochou.
  Na základě tohoto vyjádření připravilo
  město jinou vhodnou variantu řešení, a to směnu pozemků. Byl vypracován geometrický plán č. 402
  -
  157/2012
  ,
  na základě kterého došlo k
  upřesnění pozemků Lesů ČR dotčených stavbou stezky. Geometrický
  plán byl vypracován tak, aby splňoval i zákonné podmínky, tzn. že dělením nevznikly pozemky nevhodného
  tvaru nebo velikosti neumožňující řádné hospodaření v
  lese. Potřeby města Třeboně byly d
  le projektové
  dokumentace poloviční, požadavek byl cca pruh o šíři 3 m, ale z
  důvodu splnění zákonných podmínek došlo
  k
  oddělení části lesa na pozemek p.
  č. KN 168/65 o výměře 5
  505 m
  2
  . Tato varianta byla řešena na Lesní
  správě Třeboň a na Krajském ředitel
  ství v
  Českých Budějovicích, směna byla předběžně odsouhlasena. Při
  dalším jednání bylo městu sděleno, že předmětné pozemky jsou „zatíženy“ soudním řízením ve věci
  navrácení majetku
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  . Město navrhlo ještě jinou variantu, a to umístění stezky n
  a existující
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  21
  lesní cestu, která vede přes pozemek p. č. KN 168/2
  ,
  a
  která navazuje na budovaný úsek stezky. Tato
  varianta nebyla přijata a upřednostnila se varianta směny. Město nechalo vytipovat jednatelem společnosti
  Třeboňské lesy a rybníky
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  l
  es, který by byl vhodný pro směnu.
  Předmět směny ze strany města:
  k.
  ú. Stará Hlína
  Pozemek p. č.
  Výměra m
  2
  Druh pozemku
  Skutečné využití
  429/2
  341
  zjednodušená evidence
  lesní pozemek


  zjednodušená evidence
  lesní pozemek
  㐳ㄯㄠ

  ††
  zjednodušená evidence
  lesní pozemek
  㐳ㄯ㐠


  zjednodušená evidence
  lesní pozemek
  㐳㌯(一)


  zjednodušená evidence
  lesní pozemek
  24
  800 (celkem)
  Předmět směny ze strany Lesů ČR :
  k.
  ú. Holičky u Staré Hlíny
  Pozemek p. č.
  Výměra m
  2
  D
  ruh pozemku
  Skutečné využití
  St. 134
  4
  zastavěná plocha
  zastavěná plocha
  ᆭ㠯㘵
  (odděleno z


  č. 168/2)

  lesní pozemek
  lesní pozemek
  㜲(土)
  (odděleno z


  č. 722/3)


  ostatní plocha
  ostatní plocha
  㜲(土)㜠
  (odděleno z


  č. 722/  ostatní plocha
  ostatní plocha
  5
  767 (celkem)
  Lesní správa Třeboň nechala v
  souladu s
  jejich vnitřními předpisy vypracovat znalecké posudky, kdy
  závěrem byly
  lesní pozemky města ohodnoceny cenou v
  místě a čase obvyklou ve výši 223.000,00 Kč,
  pozemky Lesů ČR byly ohodnoceny cenou v
  místě a čase obvyklou ve výši 685.000,00 Kč
  .
  Rozdíl tedy činí
  462.000,00 Kč = doplatek města Třeboně. Součástí doplatku budou i v
  eškeré náklady spojené se směnou.
  V
  případě realizace stezky Třeboň

  Nová Hlína je nu
  tné pozemky vyjmout z
  lesního půdního fondu.
  Pozemek p. č. PK 429/2 o výměře 341
  m
  2
  vzniklý oddělením z
  pozemku p. č. PN 429/2 o výměře 14
  566 m
  2
  a pozemek p. č. PK 433/2 o výměře 5
  390 m
  2
  vzniklý oddělením z
  pozemku p. č. PK 433
  /2 o
  výměře 15
  727
  m
  2
  užívá
  na základě nájemní smlouvy Ing. Kačerovský, K+K Břilice

  Gigant. V
  případě, že bude
  odsouhlasen záměr směny pozemků
  ,
  vstoupí odbor
  finanční a majetkový s
  nájemcem
  v
  jednání za účelem
  vynětí pozemků z
  nájemní smlouvy dohodou k
  31.12.2013. Smluvní vztahy j
  sou v
  současné době ujednány
  s
  roční
  výpovědní lhůtou k
  0
  1.10. běžného roku pokud nedojde k
  dohodě. Z
  důvodu, že nájemce fakticky
  neužívá tyto pozemky, domníváme se, že dojde k
  uzavření dohody.
  Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá k
  převodu při
  pomínek. Odbor rozvoje a investic
  s
  ouhlasí se směnou, doplatek není malý, ale trasa je jediná vhodná pro používání občany pro cyklistickou
  dopravu nejkratším směrem ze Staré i Nové Hlíny. Vedením v
  blízkosti stávající silnice se zvyšuje
  bezpečnost cyklistů
  a tím i používání této stezky v
  období snížené viditelnosti (ráno, večer) pro možnost
  dojíždění do práce a škol. Ostatní varianty nebudou občany města využívány a stanou se variantou
  stávajících tras pro cykloturisty mezi Novou Hlínou a
  Kopečkem, případně
  pergolou.
  Ing. Vaclík uvádí: Trasa
  podél silnice v
  prostoru lesa, který má být předmětem směny, je asi vhodnější variantou,
  neboť je trasou
  nejkratší a přímo navazuje na stávající vybudovanou a část zrušené silnici I. třídy. Vzhledem ke značnému
  rozdílu o
  ceňovaných nemovitostí však zvážit, zda by stezku nebylo vhodnější vést v
  trase navrhované cesty
  pozemkovou úpravou, která je s
  hlavní silnicí rovnoběžná a vychází od židovského hřbitova, prochází po
  západním okraji lesního celku a vychází do místní části
  Nová Hlína na jejím východním okraji zastavěné
  části. Takto získaný pozemek bude zdarma a prostředky by mohly být využity na vlastní stavbu, příp. jiným
  způsobem. Tato trasa by byla zřejmě i stavebně levnější, neboť by vypadlo obcházení stávající zahrádky
  v
  krajnici silnice I. třídy a přechod stávající komunikace připojující místní část Nová Hlína. Skončení
  pozemkové úpravy je uvažováno v
  optimálním případě na podzim tohoto roku, pesimisticky začátkem roku
  2014.
  *pozn.: Součástí podkladového materiálu je sn
  ímek se zákresem trasy navrhované cesty pozemkovou úpravou (ve
  snímku vyznačeno červeně)
  Daniel Dvořák, jednatel
  společnosti Třeboňské lesy a rybníky se směnou souhlasí.
  II. etapa stezky Třeboň

  Nová Hlína je umístěna nejen na pozemcích Lesů ČR, ale i na
  pozemcích:
  -
  Společnosti Českomoravský štěrk, a.
  s.

  s
  touto společností je uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě
  kupní na základě usnesení ZM č. 18/2012
  -
  14 ze dne 30.01.2012. V
  této smlouvě se město zavázalo, že
  odkoupí část pozemku, na kterém bude vybudo
  vána stezka, za cenu 100,00 Kč/m
  2
  . Předpokládaná výměra
  cca 55 m
  2
  + cca 40 m
  2
  . Předpokládaná kupní cena

  9.500,00 Kč.
  -
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  x
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  S
  těmito
  vlastníky je uzavřena Smlouva o
  budoucí smlouvě směnné, kde se město
  zavázalo směnit část pozemku
  p.
  č. KN 1/1 (náves v
  Nové Hlíně) za části pozemků dotčených stavbou stezky (výměra cca 120 m
  2
  ).
  -
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  .
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxx
  je vlastníkem pozemků p.
  č. KN
  2371/35 (pozemek u Vodárenského mostu) a p. č. PK 113/8 (pozemek dotčený II. etapou stezky).
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  22
  S
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  je uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě směnné spojená se zřízení
  m
  věcných
  břemen. Předmětem směny ze strany města je pozemek v
  Nové Hlíně u nemov
  itostí
  syna
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  , jedná se o
  pozemek p.
  č. KN 1/1 (náves Nové Hlíny).
  Lesy ČR uzavřou s
  městem Třeboň směnnou smlouvu až po zaslání usnesení ZM, kdy bude směna
  pozemků odsouhlasena, tzn. že k
  informaci dojde až po jednání ZM dne 04.11.2013. Směn
  nou smlouvu
  bude uzavírat ze strany státního podniku Lesů ČR Krajské ředitelství v
  Českých Budějovicích. Před
  uzavřením směnné smlouvy musí dojít k
  odsouhlasení směny na generálním
  ředitelství v
  Hradci Králové
  a
  na Ministerstvu zemědělství ČR. Odsouhlasení
  na generálním ředitelství se předpokládá do 14 dnů ode
  dne podání žádosti ze strany Lesní správy Třeboň. Otázkou je, kdy se Ministerstvo zemědělství vyjádří ke
  směně, tzn. zda k
  uzavření směnné smlouvy dojde např. do konce roku 2013, nebo až v
  roce 2014.
  Uzavření smlouvy směnné je podstatný dokument pro odbor rozvoje a investic, který potřebuje pro zahájení
  územního řízení a následně stavebního.
  Z
  tohoto důvodu
  RM podmínila směnu pozemků uzavřením směnné
  smlouvy v
  termínu do 31.01.2014. Termín byl konzulto
  ván s
  ORI a je to dostačující termín pro dokončení
  stavby do konce roku 2014.
  Usnesení RM č. 612
  /2013
  -
  87
  :
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru směny
  pozemků p. č. PK 429/2 o
  výměře 341 m
  2
  , p. č. PK 430 o výměře 4
  938 m
  2
  , p. č.
  PK 431/1 o výměře 1
  999 m
  2
  , p. č. PK 431/4 o výměře 12
  132 m
  2
  , p. č. PK 433/2 o výměře 5390 m
  2
  , vše
  v
  k.
  ú. Stará Hlína dosud ve vlastnictví města Třeboně za pozemky p. č. st. KN 134 o výměře 4 m
  2
  , p. č. KN
  168/65 oddělená geometrickým plánem č. 4
  02
  -
  157/2012 z
  pozemku p. č. KN 168/2 o
  výměře 5
  505 m
  2
  , p. č.
  KN 722/6 oddělená geometrickým plánem č. 402
  -
  157/2012 z
  pozemku p. č. KN 722/3 o
  výměře 132 m
  2
  , p. č.
  KN 722/7 oddělená geometrickým plánem č. 402
  -
  157/2012 z
  pozemku p. č. KN 722/4 o výměře 126
  m
  2
  , vše
  v
  k. ú. Holičky u Staré Hlíny dosud ve vlastnictví ČR

  právo hospodařit s
  majetkem státu pro Lesy ČR s. p.
  za podmínky, že směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 31.01.2014. Doplatek ze strany města bude
  činit 462.000,00 Kč. Veškeré náklady bu
  dou hrazeny v
  poměru 1:1 (podíl nákladů města Třeboně bude
  přičten ke kupní ceně a bude tvořit jeho součást).
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání ZM dne 09.09.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Milan Hlásek, pan Zdeně
  k Mráz
  , Ing. Pavel Hajna
  , paní Anna Kahounová
  -
  odchody a příchody:
  2
  0:53 Jenisová

  příchod

  počet 23
  20:53 Vopátek

  příchod

  počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  90
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru sm
  ěny
  pozemků p. č. PK 429/2 o
  výměře 341 m
  2
  , p. č. PK 430 o výměře 4
  938 m
  2
  , p. č.
  PK 431/1 o výměře 1
  999 m
  2
  , p. č. PK 431/4 o výměře 12
  132 m
  2
  , p. č. PK 433/2 o výměře 5390 m
  2
  , vše
  v
  k.
  ú. Stará Hlína dosud ve vlastnictví města
  Třeboně za pozemky p. č. st
  . KN 134 o výměře 4 m
  2
  , p. č. KN
  168/65 oddělená geometrickým plánem č. 402
  -
  157/2012
  z
  pozemku p. č. KN 168/2 o
  výměře 5
  505 m
  2
  , p. č.
  KN 722/6 oddělená geometrickým plánem č. 402
  -
  157/2012 z
  pozemku p. č. KN 722/3 o
  výměře 132 m
  2
  , p. č.
  KN 722/7 oddělená g
  eometrickým plánem č. 402
  -
  157/2012 z
  pozemku p. č. KN 722/4 o výměře 126 m
  2
  , vše
  v
  k. ú. Holičky u Staré Hlíny dosud ve vlastnictví ČR

  právo hospodařit s
  majetkem státu pro Lesy ČR s. p.
  za podmínky, že směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 31.01.20
  14. Doplatek ze strany města bude
  činit 462.000,00 Kč. Veškeré náklady budou hrazeny v
  poměru 1:1 (podíl nákladů města Třeboně bude
  přičten ke kupní ceně a
  bude tvořit jeho součást).
  II. ukládá
  odboru
  a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hla
  sování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Pozemek P. Č KN 593/3 a st. P. Č. KN 267 v k. ú. Břilice - duplicitní zápis vlastnictví. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Pozemek p. č. KN 593/3 a st. p. č. KN 267 v
  k. ú. Břilice

  duplicitní zápis vlastnictví.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Pozemek p. č. KN 593/3 a st. p. č. KN 267 v
  k. ú. Břilice

  duplicitní zápis vlastnictví.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.482/2013
  -
  83 ze dne 26.06.2013
  k
  projednání
  duplicitní zápis vlastnictví
  na pozemcích p. č. KN 593/3 a st. p. č. KN 267 v
  k. ú. Břilice.
  Pozemky p. č. KN 593/3 (zahrada) o výměře 382 m
  2
  a st. p. č. KN 267 (zastavěná plocha, nádvoří) o
  výměře
  37 m
  2
  v
  k. ú. Břilice se nachází v
  blízkosti areálu Gigant.
  Na pozemcích je zapsáno dup
  licitní vlastnictví.
  Vlastnická duplicita je zde zapsána je
  dnak pro město Třeboň a současně
  pro
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Vyjádření JUDr. Hájka:
  Po seznámení se s
  listinami vztahujícími se
  k
  duplicitnímu vlastn
  ictví shora
  uvedených pozemků jsem došel k
  názoru, že tyto nemovitosti jsou ve vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  nikoliv ve vlastnictví města Třeboně.
  Dne 27. 7. 1984 uzavřela
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (tehdy jako
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ) kupní a darovací smlou
  vu, jejímž předmětem byla i parcela 593/2 (následně
  593/2,593/3 a st. 267). Tato smlouva byla registrována státním notářstvím a vlastnictví dle ní pak zapsáno
  do evidence nemovitostí. Od tohoto dne byla jmenovaná v
  dobré víře, že je vlastníkem těchto nemov
  itostí a
  od té doby byla také oprávněným držitelem. K
  vydržení vlastnického práva (pochopitelně za trvání dobré víry
  po celou dobu nutnou k
  vydržení) k
  nemovitostem zákon stanoví lhůtu 10 let. Ta uplynula 27. 7. 1994. Na
  dotčeném pozemku, který považovala
  za svůj vlastní, dokonce postavila nemovitost č.
  e. 142.
  Až v
  roce
  2007, téměř 13 let po uplynu
  té lhůty nutné k
  vydržení, bylo
  na základě souhlasného prohlášení města
  Třeboně a Lesů České republiky s.
  p.
  zapsáno duplicitní vlastnické právo města.
  Můj názor
  je takový, aby se
  město nedomáhalo určení vlastnického práva pro sebe, neboť v
  tomto sporu bude neúspěšné. Pokud
  nebude natolik iniciativní, aby nabídlo jmenované učinit souhlasné prohlášení o jejím vlastnictví, mělo by
  stav v
  katastru nemovitostí ponecha
  t takový, jako je doposud.
  Celá záležitost byla projednána i s
  Ing. Vaclíkem, ten
  uvádí: Je zřejmé, že v
  okamžiku nabytí vlastnictví
  xxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  , dříve
  xxxxxxxxxxxx
  , dne 27.07.1984 byly nemovitosti st
  avební 267 (chata
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  25
  ev. č. 142) a
  tehdy p. č. 59
  3/2 (zahrada) zapsány v
  evidenci nemovitostí na předávající matku
  xxxxxxxxx
  xxxxxxx
  xxxxxxxxxx
  chybou vedení evidence nemovitostí. Jak uvádí JUDr. Hájek,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  nabyla nemovitost v
  dobré víře, toto nemohla předpokládat a lhůty pro vydržení majetku s
  rezervou splňuje.
  Z
  těchto důvodů by bylo vhodné pro zjednodušení administrativy uzavřít, jak uvádí JUDr. Hájek, souhlasné
  prohlášení o
  vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  .
  Odbor finanční a majetkový se přiklání
  k
  názoru právníka města a Ing. Vaclíka. JUDr. Háje
  k, právník města, doporučuje předložit materiál na
  jednání ZM, i když se nejedná o
  majetkoprávní úkon vyhrazený zastupitelstvu města dle zákona o obcích

  nabytí a převod nemovitých věcí. Toto doporučení JUDr. Hájek odůvodňuje skutečností, že
  se
  jedná o
  ur
  čení vlastnictví, v
  tomto případě uznání vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  , nikoliv vlastnictví města
  Třeboně.
  Usnesením RM č.
  482/2013
  -
  8
  3 ze dne 26.06.2013:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  podepsání souhlasného prohlá
  šení, týkajícího se pozemků p. č. KN 593/3 a st. p. č. KN 267 v
  k. ú. Břilice,
  jehož obsahem je uznání výlučného vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  k
  tomuto pozemku.
  II. ukládá
  odboru finančního a majetkovému předložit ma
  teriál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  O usnesení RM č. 482/2013
  -
  83 byla
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  písemně informována. S
  usnesením
  RM souhlasí.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , pan
  í Jitka Filípková,
  Bc.
  Petr
  Michal, paní Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  93
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  podepsání souhlasného prohlášení, týkajícího se pozemků p. č. KN 593/3 a st. p. č. KN 267 v
  k. ú. Břilice,
  jehož obsahem je uznání výlučného vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  k
  tomuto pozemku.
  II. ukládá
  odboru finančního a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku doborolného svazku obcí, Vodovod Hamr území obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7)Stanov dobovolného svozku obcí Vodovod Hamr. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“ na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 o
  dst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr.
  ...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“ na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 o
  dst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 634/
  2013
  -
  87
  ze dne 28.08.2013
  k
  projednání
  v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr žádos
  t města
  Třeboně o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“, respektive svého
  nepeněžitého vkladu, majetku, který v
  jeho prospěch do svazku vložil FNM, a majetku svazku, který se
  nachází na území obce Třeboň (k. ú. Třeboň, Břilice
  , Branná, Přeseka, Holičky u Staré Hlíny, Stará Hlína) do
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  41
  majetku města. Součástí žádosti budou i nemovité věci. Žádost se bude vztahovat i na majetek odpovídající
  těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem obcí „Vodov
  od Hamr“ pořízen do 31.12.2013.
  D
  le § 7 odst.
  7) Stanov Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“ má každý člen právo
  i za trvání členství požádat
  o
  bezplatné převedení svého nepeněžitého vkladu, majetku, který v
  jeho p
  rospěch do Svazku vložil FNM,
  a
  majetku svazku, který se nachází v
  katas
  tru jeho obce za podmínky, že se jedná
  o fyzicky oddělitelný
  majetek.
  Spolu s
  tímto majetkem se převádí členům pozemky, na kterých je majetek umístěn, pokud jsou ve
  vlastnictví Svazku. Tento majetek se vyjímá vždy k
  31.12. běžného roku,
  jestliže člen doruč
  il žádost
  o
  vyjmutí majetku písemně jednateli Svazku nejpozději do 30.09. toho roku a současně ji doložil souhlasným
  rozhodnutím svého zastupitelstva. Na základě této žádosti se převede č
  lenovi veškerý takový majetek.
  Žádost může být omezena pouze v
  rozsah
  u veškerého majetku vodovodního nebo kanalizačního. K
  žádosti
  o převedení pouze části takového majetku se nepřihlíží. Žádost nelze podat ani jí nelze vyhovět v
  době
  účinného rozhodnutí Valné hromady o zrušení Svazku. Tento majetek se převádí smlouvou o be
  zúplatném
  převodu, kterou uzavře Svazek s
  členem Svazku. S
  uzavřením smlouvy jednatel seznámí Valnou hromadu
  Dobrovolného svazku obcí „Vodovod Hamr“.
  Předmět převodu je popsán v
  příloze č. 1 důvodové zprávy
  (pozn.: šedá barva

  majetek získaný převodem
  z
  Fondu národního majetku, zelená a hnědá barva

  investiční majetek DSO „Vodovod Hamr“):
  1)
  Jedná se o celou vodovodní infrastrukturu od vstupu přivaděče pitné vody do areálu Na Kopečku až
  po vodovodní řad pokračující ze Staré Hlíny do Mlák
  y (tzn., že město b
  ude vlastnit
  i kompletní
  čerpací stanici a vodojemy v
  areálu Na Kopečku).
  2)
  Kanalizační infrastruktura bude vyžádána také v
  kompletním rozsahu.
  3)
  Dále pak se jedná o nemovitosti popsané na LV 2427 pro obec T
  řeboň, k. ú. Třeboň

  pozemky
  a
  stavby, které tvoří:
  -
  čerpací stanici odpadních vod u „Jatek“ na pozemcích p. č. KN 2453/2, 2453/3, 2453/7, 2453/13,
  2453/15, 2453/16, 2466/2, 2466/3, 2561,
  -
  meziskládku výkopové zeminy na pozemcích p. č. KN 1716/2 a p. č. KN 1716/3 (vedle areálu
  „Jatek“), kterou užívá na z
  ákladě nájemní smlouvy spol. Čevak
  ,
  a.
  s.,
  -
  armaturní komoru na pozemku p. č. KN 2376/48 (u Vodárenského mostu),
  -
  armaturní komoru na pozemku p. č. KN 1847/2 (U Trojice),
  -
  čerpací stanici odpadních vod na pozemcích ve vlastnictví cizích osob

  p. č. KN
  432/2 a
  431/2, ul.
  Dukelská,
  vše v
  obci a k. ú. Třeboň.
  Snímky z
  mapy s
  vyznačením jednotlivého převáděného majetku je k
  dispozici k
  nahlédnutí na odboru
  finančním a majetkovém.
  Důvodem, proč součástí podkladového materiálu nejsou zákresy převáděného
  maj
  etku
  -
  vodovodu, kanalizace a nemovitého majetku je jejich velká obsáhlost. Po odsouhlasení podání
  žádosti dle stanov DSO na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013 bude jednateli svazku DSO
  „Vodovod Hamr“ podána žádost o převedení majetku. Poté dojde
  k
  vyhotovení konkrétní smlouvy
  o
  bezplatném převodu, která bude zastupitelstvu města předložena k
  odsouhlasení na jednání dne
  16.12.2013.
  Po zařazení předmětného majetku do majetkové evidence m
  ěsta dojde k uzavření Smlouvy
  o
  správě mezi městem Třeboň a dob
  rovolným svazkem obcí „Vodovod Hamr“. Smlouva bude uzavřena na
  dobu určitou od 01.01.2014 do 31.12.2015 a bude obsahovat veškerý majetek (tzn. stávající majetek města
  a majetek převedený z
  DSO „Vodovod Hamr“ k
  31.12.2013). Zároveň bude smlouva řešit i
  ukon
  čení
  stávajících smluv o správě. Smlouva o správě bude předložena radě města ke schválení koncem roku 2013
  tak, aby účinnost smlouvy byla od 01.01.2014. O převod majetku pořízeného DSO „Vodovod Hamr“ v
  roce
  2014 a 2015 požádá město Třeboň vždy k
  30.09. běž
  ného roku jednatele společnosti, a to na z
  ákladě
  předchozího souhlasu ZM.
  Vyjmutím veškeré vodovodní a kanalizační infrastruktury z
  majetku DSO
  „Vodovod Hamr“ a jejím převodem do majetku města bude mít pozitivní vliv ve prospěch občanů Třeboně na
  výši ceny
  vodného a stočného, jejíž výši bude moci zastupitelstvo města ovlivňovat. Dále dojde k
  možnosti
  samostatného rozhodování města ve věci jejího provozování s
  majetkově vyjasněnými vztahy umožňujícími
  žádat o dotace do vodohospodářské infrastruktury, a to ze
  jména v
  místních částech. Z
  jednání pracovní
  skupiny, kterých se účastnilo vedení města, pracovníci příslušných odborů, zástupci Městské
  vodohospodářské
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  a zástupci DSO „Vodovod Hamr“ vyplynul záměr provozovat veškerou vodovodní
  a kanalizační inf
  rastrukturu spol. Městská vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  od 01.01.2016 formou s
  mlouvy o nájmu
  vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku. Rozhodnutí o tomto
  záměru pronájmu je nutno přijmout co nejdříve. V
  případě, že tento z
  áměr nebude přijat, musí město zahájit
  koncesní řízení na nového provozovatele, které je časově náročné a jehož přípravu je třeba zahájit již
  začátkem roku 2014
  .
  Městská vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  v
  současné době užívá na základě nájemní
  smlouvy čistírnu o
  dpadních vod.
  Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr má s
  obchodní společností
  ČEVAK, a.
  s., uzavřenou Smlouvu o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného
  vodohospodářského majetku za účelem jeho správy a provozování ze dne 29.04.2005. Tato sm
  louva je
  uzavřena na dobu určitou do 31.12.2015. Radě města v
  působnosti valné hromady spol. Městská
  Vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o.
  , bude do 18.12.
  2013 předložen podkladový materiál, který bude obsahovat
  jednotlivé kroky společnosti potřebné k zajištění správy
  a provozování veškeré vodovodní a kanalizační
  infrastruktury na území obce Třeboň, vč. personálního, technického a materiálního zabezpečení společnosti.
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  42
  Pro zajištění chodu společnosti Městská Vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  by bylo vhodné vyřešit mimo jiné i
  areál
  vodárny Na Kopečku v
  Třeboni. V
  současné době má město Třeboň se společností ČEVAK
  ,
  a.
  s.
  ,
  uzavřenou
  nájemní smlouvu. Předmětem této smlouvy jsou pozemky a budovy v
  areálu vodárny v
  ul. Na Kopečku,
  Třeboň. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčito
  u s
  účinností od 01.07.2000. Zrušena může být
  dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je sjednána
  jednoroční. Její běh počíná prvním dnem měsíce následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
  Nájemné
  pro rok 2013 bylo stanoveno ve výši 276.138,00 Kč. V
  areálu se nachází nemovitosti, které nejsou
  ve vlastnictví města Třeboně, a to budova bez čp./če. na pozemku p. č. KN 367/5 (pozemek ve vlastnictví
  města) a budova bez čp
  .
  /če
  .
  vč. pozemku p. č. KN 367/3
  , které jsou ve vlastnictví spol. ČEVAK a dále pak
  budovy a stavby DSO „Vodovod Hamr“

  stavby na pozemku p. č. KN 351/2, 351/4 a p. č. 367/2 (součást
  žádosti o převod k
  31.12.2013). Na základě tohoto zjištění je nutné vejít v
  jednání se společností ČEVAK
  ,
  a.
  s.
  ,
  a
  :
  1)
  ukončit nájemní poměr k
  31.12.2015,
  2)
  vyřešit nemovitosti (pozemek a stavby) ve vlastnictví spol. ČEVAK
  ,
  a.
  s., a to např. nákupem
  městem příp. spol. Městská Vodohospodářská
  ,
  s.
  r.
  o., příp. pronájmem (jejich potřebnost posoudí
  Městská Vodohospodá
  řská
  ,
  s.
  r.
  o.
  ,
  ve svém materiálu o
  personálním, technickém a materiálním
  zabezpečení společnosti viz bod. II. návrhu na usnesení RM jako valné hromady spol. Městská
  Vodohospodářská
  ) a příp. způsob jejich dalšího používání spol. ČEVAK
  ,
  a.
  s.
  Daňové dopady
  převodu majetku z
  DSO Vodovod Hamr na město Třeboň:
  1)
  Daň z
  převodu nemovitostí:
  Převod majetku z
  DSO Vodovod Hamr na město Třeboň je osvobozen od daně z
  převodu nemovitostí.
  2)
  Daň z
  přidané hodnoty při převodu majetku:
  Převod pozemků je osvobozen od daně z
  přidané hodnoty.
  Převod ostatního majetku (vodovodní a kanalizační infrastruktura, budovy, stavby):
  Z
  pohledu DPH je převáděný majetek stavbou či budovou. Převod majetku podléhá dani z
  přidané hodnoty.
  Sazba daně bude 21 %. Základem daně z
  přidané hodnoty
  je pořizovací cena (hodnota vynaložených
  nákladů na pořízení) majetku. Od daně z
  přidané hodnoty v
  případě bezúplatného převodu majetku je
  osvobozený darovaný majetek po uplynutí tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy
  bylo započa
  té první užívání stavby (toto se týká majetku, který byl dobrovolným svazkem nabytý do
  31.12.2012), a současně byl uplatněný nárok na odpočet daně z
  přidané hodnoty, popř. části daně z
  přidané
  hodnoty. U majetku, který byl dobrovolným svazkem nabytý od 01.
  01.2013 je lhůta pro osvobození 5 let.
  V
  příloze č. 2 podkladového materiálu je ve sloupci DPH při převodu vy
  číslena daň z
  přidané hodnoty
  u
  majetku, který je předmětem daně z
  přidané hodnoty při převodu. Výše daně z
  přidané hodnoty při
  převodu majetku, kt
  erou odvede DSO, činí celkem 2.819.756,52 Kč.
  3)
  Úprava odpočtu daně na vstupu na straně DSO Vodovod Hamr:
  Pokud byl u převáděného majetku dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr uplatněný
  odpočet daně
  z
  přidané hodnoty a současně dojde k
  osvobozenému převodu m
  ajetku, vzniká povinnost vrátit část
  uplatněného odpočtu daně z
  přidané hodnoty na vstupu, a to:
  -
  ve výši příslušného počtu pětin u majetku pořízeného do 31.03.2011 (§ 78 zákona o dani z
  přidané hodnoty
  ve znění platném do 31.03.2011),
  -
  ve výši příslušné
  ho počtu desetin u majetku pořízeného od 01.04.2011 z
  hodnoty daně z
  přidané hodnoty
  uplatněné na vstupu (§ 78 až 78c zákona o dani z
  přidané hodnoty ve znění platném od 01.04.2011).
  V
  příloze č. 2 podkladového materiálu je ve sloupci výše upraveného odpoč
  tu daně u DSO vyčíslena
  předpokládaná výše daně z
  přidané hodnoty, kterou bude DSO po převodu majetku vracet finančnímu
  úřadu. Předběžně propočtená částka, která vychází z
  údajů k
  07/2013 činí
  728.965,21 Kč
  a byla vypočtena
  z
  pořizovací ceny majetku s
  použ
  itím předpokladu, že z
  celé pořizovací ceny byl uplatněn odpočet DPH.
  Přesná částka by měla být stanovena DSO na základě skutečně odvedené DPH u jednotlivých akcí.
  Povinnost odvodu DPH při převodu majetku městu Třeboň a povinnost úpravy odpočtu a vrácení č
  ásti
  odpočtu DPH v
  celkové částce 3.548.721,73 Kč vznikají dobrovolnému svazku obcí, převod majetku je
  ovšem zájmem města Třeboně, které o převod majetku žádá. Z
  toho d
  ůvodu navrhuje odbor finanční
  a
  majetkový, aby daň z
  přidané hodnoty vyplývající z
  převo
  du majetku i vrácení části odpočtu DPH
  dobrovolným svazkem obcí byly následně dobrovolnému svazku obcí Vodovod Hamr kompenzovány např.
  formou příspěvku z
  rozpočtu města na rok 2014.
  Usnesením RM č. 634/
  2013
  -
  87 ze dne 28.08.2013:
  Rada města Třeboně
  I. schv
  aluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr
  podání žádosti o bezplatné
  převedení
  nepeněžitého vkladu, majetku, který v
  jeho prospěch do Dobrovolného svazku obcí „Vodovod
  Hamr“ (se
  sídlem Palackého nám. 46, Třeboň) vložil Fond národního majetku ČR, a majetku svazku, který
  se nachází na území obce Třeboň (k. ú. Třeboň, Břilice, Branná, Přeseka, Holičky u Staré Hlíny, Stará Hlína)
  včetně pozemků, na kterých je majetek umístěn a pokud
  je ve vlastnictví svazku. Žádost se bude vztahova
  t
  i
  na majetek odpovídající těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem obcí „Vodovod Hamr“ pořízen do
  31.12.2013. Podání žádosti bude učiněno do 30.09.2013
  II. schvaluje
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  43
  zajišťování správy a provozování
  veškeré vodovodní a kanalizační infrastruktury v
  majetku města na území
  obce Třeboň formou smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného
  vodohospodářského majetku společností Městská vodohospodářská s.r.o. (Palackého nám. 46, Třeboň)
  od
  01.01.2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013,
  požádat, aby v
  termínu do 31.10.2013 předložil DSO „Vodovod Hamr“ vyčíslení DPH vztahujícího se
  k
  převáděnému majetku, včetně upř
  esnění převáděného majetku, který bude dobrovolným svazkem pořízen
  do 31.12.2013 a následně převeden na město Třeboň.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  pan Petr Kohout
  , Ing. Jiří Houdek
  , paní Anna Kahounová
  , PaedDr. Jan Váňa, pan Zdeněk
  Mráz
  , Ing. Pavel Hajna, Ing.
  Miroslav Kajan
  , Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  -
  odchody a příchody:
  22:00 Kohoutová

  odchod

  počet 22
  22:02 Kohoutová

  příchod

  počet 23
  22:09 Neužil

  odchod

  počet 22
  22:11 Neužil

  příchod

  počet 23
  22:39 Košinová

  odchod

  počet 22
  22:47 košinová

  p
  říchod

  počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  10
  5
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr
  podání žádosti o bezplatné
  převedení
  nepeněžitého vkladu, majetku, který
  v
  jeho prospěch do Dobrovolného svazku obcí „Vodovod
  Hamr“ (se sídlem Palackého nám. 46, Třeboň) vložil Fond národního majetku ČR, a
  majetku svazku, který
  se nachází na území obce Třeboň (k. ú. Třeboň, Břilice, Branná, Přeseka, Holičky u Staré Hlíny, Star
  á Hlína)
  včetně pozemků, na kterých je majetek umístěn a pokud je ve vlastnictví sva
  zku. Žádost se bude vztahovat
  i
  na majetek odpovídající těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem obcí „Vodovod Hamr“ pořízen do
  31.12.2013. Podání žádosti bude učině
  no do 30.09.2013
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  14
  Proti:
  1 Zdrželi se: 7 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO
  22:52 Kahounová

  odchod

  počet 22
  22:53 Elexhauser

  odchod

  počet 21

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Účetní uzávěrka za rok 2012 a závěrečný účet za rok 2012. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Účetní uzávěrka za rok 2012 a závěrečný účet
  z
  a
  rok 2012.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá
  zastupitelstvu
  města na základě usn
  esení č.
  418/2013
  -
  80
  ze dne...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Účetní uzávěrka za rok 2012 a závěrečný účet
  z
  a
  rok 2012.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá
  zastupitelstvu
  města na základě usn
  esení č.
  418/2013
  -
  80
  ze dne 07.06.2013
  k
  projednání návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 a zároveň účetní závěrku města Třeboně
  za rok 2012.
  Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní
  závěrky. Uve
  denou povinnost přinesla novela zákona o účetnictví, vyhlášená ve
  Sbírce zákonů pod
  č.
  239/2012 s
  účinností od 01.08.2012. U obce schvaluje účetní závěrku zastupitelstvo obce. Účetní závěrka
  vybraných účetních jednotek má být schválena do 6 měsíců ode dne,
  ke kterému se účetní závěrka
  sestavuje, tedy v
  případě účetní závěrky sestavené k
  31.12.2012 do 30.06.2013.
  Odbor finanční a majetkový předkládá následující podklady pro schválení účetní závěrky města:

  Účetní závěrku města, kterou tvoří:
  o
  Rozvaha ÚSC sesta
  vená k
  31.12.2012
  o
  Výkaz zisku a ztráty ÚSC sestavený k
  31.12.2012
  o
  Příloha účetní závěrky

  Inventarizační zprávu (souhrnnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni
  31.12.2012)

  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboně za rok
  2012
  Uvedené dokumenty kromě inventarizační zprávy jsou přílohou návrhu závěrečného účtu, a proto je odbor
  finanční a majetkový přikládá pouze jednou právě jako přílohu závěrečného účtu. Inventarizační zpráva je
  samostatnou přílohou podkladového materiálu.
  Odbor finanční a majetkový dále předkládá
  zastupitelstvu
  města k
  projednání návrh závěrečného účtu za rok
  2012, který v
  souladu s § 17 zákona č.
  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
  schvaluje zastupitelstvo města v
  termínu do 30.06.2
  013. Součástí závěrečného účtu je podle § 43 zákona
  č.
  128/2000 Sb., v
  platném znění, zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2012. Přezkoumání
  hospodaření města provedla auditorská společnost TOP AUDITING, s.
  r.
  o., Kotlářská 931/53, 602
  00 Brn
  o.
  Jménem auditorské společnosti provedli přezkoumání hospodaření města JUDr. Antonín Husák (auditor,
  oprávnění auditora KAČR č
  . 0098, licence auditora ÚDVA č
  . 236) a pracovn
  íci auditorské společnosti
  Ing.
  Eva Kopřivová a Vladimír Šrytr.
  Územní celek je ve
  smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona
  č.
  420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k
  nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě a podat o tom
  písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy. Závěr
  zprávy auditora konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 10, odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona
  nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření
  v
  budoucnosti.
  Předkládaný závěrečný účet města má ná
  sledující součásti:

  Hodnotící zpráva v
  členění na:
  o
  Souhrnné výsledky za rok 2012
  o
  Příjmy v
  roce 2012
  o
  Výdaje v
  roce 2012
  o
  Hospodaření s
  majetkem města
  o
  Monitoring hospodaření
  o
  Tvorba a použití účelových fondů
  o
  Hospodaření příspěvkových organizací zřízených měste
  m Třeboň
  o
  Hospodaření právnických osob založených městem Třeboň
  o
  Přezkoumání hospodaření a účetní závěrky města Třeboň za rok 2012
  o
  Doplňující informace k
  závěrečnému účtu
  o
  Seznam použitých zkratek a pojmů
  o
  Seznam příloh

  Přílohy, kterými jsou:
  o
  Podrobný pře
  hled
  o plnění rozpočtu příjmů:
  str. 1

  5
  o
  Podrobný p
  řehled o plnění rozpočtu výdajů:
  str. 6

  17
  o
  Financování:
  str. 17
  o
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
  o
  Výkaz o plnění rozpočtu
  o
  Účetní závěrka sestavená k
  31.12.2012
  o
  Přehled o hospodaření příspěvkových org
  anizací (samostatně)
  o
  Přehled o hospodaření právnických osob (samostatně)
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  4
  Rada města návrh závěrečného účtu a účetní závěrku projednala dne 07.06.2012 a přijala následující
  usnesení:
  Usnesení RM č.
  418/2013
  -
  80
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  účetní závěrku města za rok 2012.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  závěrečný účet města za rok 2012 v
  četně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboň za rok
  2012.
  III. doporučuje zastupitelstvu města schválit
  závěrečný účet města s vyjádřením souhlasu s
  celoročním hospodařením bez výhrad.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit ú
  četní závěrku města za rok 2012 a závěrečný účet města za
  rok 2012 včetně příloh na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní
  Anna Kahounová

  aktiva jsou ve výši přes 2 mld. Kč.
  , vznesla dotaz, zda se dělaly odhady nemovit
  ostí
  nebo z
  jakých čís
  el se vycházelo
  . Ja
  k tato suma přes 2 mld. vznikne,
  je to účetní
  hodnota nebo se udělaly
  odhady?
  Ing. Jiří Houdek
  Ing.
  Jitka Filípková

  jedná se o účetní hodnotu
  .
  paní Anna Kahounová

  navrhuje znovu ocenit nemovitosti, protože účet
  ní hodnota nevypovídá o
  hodnotě
  nemovitostí
  .
  paní Jitka Filípková

  účetní hodnota je nastavená,
  nelze
  přehodnocovat
  .
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  jedná se o hodnoty z
  účetních výkazů, v
  účetních výkazech se eviduje majetek
  v
  tzv.
  historických (vstupních, po
  řizovacích) cenách
  .
  Ing. Jan Ďoubal

  ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření spol.
  Top
  Audi
  ting se uvádí vý
  počet
  ukazatelů. E
  xistuje interpretace těch
  to
  ukazatelů
  , srovnání s
  minulými lety
  ?
  Ing. Jiří Houdek

  je to ve zprávě
  auditora
  .
  PaedDr. Jan Váň
  a

  udělil pochvalu OFM za pečlivé zpracování závěrečného účtu. P
  o formální stránce
  je
  závěrečný účet zpracován výborně
  ,
  obsahová stránka je smutná
  .
  Všechny ukazatele ukazují, že
  hospodaření města nebylo optimální.
  -
  zadlužení 163 mil. ke konci roku 2012
  ,
  nárůst
  o
  proti roku 2011
  -
  město Třeboň v
  roce 2012 nehospodařilo dobře
  -
  str. 16:
  tabulka

  aktiva celkem
  , není zřejmé, proč jsou rozdíly tak vysoké
  -
  str. 10:
  tabulka

  běžné výdaje vzrostly
  paní Anna Kahounová

  na lednovém jednání ZM
  žádala o
  předlože

  audit
  u
  na IKS
  , který doposud
  neobdržela
  .
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  ocenil práci odboru
  finančního a majetkového
  a paní tajemnice
  . P
  odal podrobné
  informace o
  účetní závěrce a
  závěrečném účtu
  za rok 2012
  . I
  nformoval o jednání finančního výboru
  .
  -
  odchody
  a příchody:
  17:20 Janíček

  příchod

  počet 21
  17:22 Doležal

  příchod

  počet 22
  17:28 Korda

  odchod

  počet 21
  17:32 Korda

  příchod

  počet 22
  17:5
  0
  Neužil

  odchod

  počet
  21
  17:54 Neužil

  příchod

  počet 22
  17:57 Kahounová

  odchod

  po
  čet 21
  17:57 Váňa

  odchod

  počet 20
  17:59 Kahounová

  příchod

  počet 21
  18:01 Váňa

  příchod

  počet 22
  18:02 Kohoutová

  odchod

  počet 21
  18:
  05 Kohoutová

  příchod

  počet 22
  -
  požadavky:
  Ing.
  Jan Ďoubal
  pož
  aduje
  vývoj ukazatelů
  za čtyři roky zpě
  t
  .
  Paní Anna Kahounová opětovně
  požaduje audit na IKS od pana Ing.
  J.
  Hlávky
  .
  PaedDr. Jan Váňa
  požaduje
  předložit
  hospodaření na IKS
  .
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  5
  2
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěr
  ku města
  za rok 2012.
  II. schvaluje
  závěrečný účet města za rok 2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  5
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti:
  5 Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012 - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města
  předkládá
  zastupitelstvu města na základě rozhodnutí č
  . 427/2013
  -
  81 ze dne 1...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  Závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města
  předkládá
  zastupitelstvu města na základě rozhodnutí č
  . 427/2013
  -
  81 ze dne 12.06.2013
  k
  p
  rojednání následující dokumenty:
  Zpráva o hospodaření a závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012,
  Zpráva
  o
  výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko 2012 a
  Rozpočet DSO Svazek
  obcí regionu Třeboňsko na rok 2013.
  Podle zákona č. 250/2000 Sb.
  ,
  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  ,
  předkládá svazek obcí
  závěrečný účet zastupitelstvům členských obcí po jeho schválení v
  orgánu svazku obcí.
  Předkládané zprávy
  byly zveřejněny na
  úředních deskách členských obcí DSO
  Svazek obcí regionu Třeboňsko
  a byly schváleny
  na
  V
  alné
  hromadě DSO
  Svazek obcí regionu Třeboňsko dne 21.03.2013
  . Závěrečný účet DSO za rok 2012
  byl schválen s
  výrokem bez výhrad.
  Rada města přijala na svém jednání dne
  12.06.2013 v
  této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č.
  427/2013
  -
  81:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  -
  Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012,
  -
  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí
  regionu Třeboňsko za rok 2012,
  -
  Rozpočet DSO na rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit závěrečný účet včetně příloh na jednání zastupitelstva města
  dne 24.06.2013.
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  6
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová

  vznesla dotaz,
  jak
  daleko
  je to
  s
  další etapou skládky
  .
  pan Zdeněk Mráz

  je hotová projektová dokumentace pro stavební řízení,
  v
  tuhle chvíli nám chybí vyhlášení
  od hygieny,
  j
  ednáme
  celkem
  úspěšně, jsme jedni z
  mála, kteří mají možnost se
  ještě někam
  rozšiřovat
  .
  pan Vladi
  mír Janíček

  čekáme na schválení územního plánu města Stráž nad Nežárkou,
  který bude
  schválen na podzim. P
  rojekt je hotov,
  v
  nejbližších měsících by mělo být připraveno výběr
  ové řízení na
  dodavatele stavby. P
  ráce by mohly být zahájeny ještě v
  letošním roc
  e
  .
  -
  odchody a příchody:
  18:17 Elexhauser

  odchod

  počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  5
  4
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za
  rok 2012,
  Zprávu
  o
  výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2012,
  Rozpočet DSO
  Svazek obcí regionu Třeboňsko na rok 2013.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  21
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 43 - oprava Mlýnské stoky. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Rozpočtové opatření č. 43
  -
  oprava Mlýnské stoky.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá
  zastupitelstvu města
  k
  projednání
  návrh rozpočtové
  ho opatření č.
  43,
  kter...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Rozpočtové opatření č. 43
  -
  oprava Mlýnské stoky.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá
  zastupitelstvu města
  k
  projednání
  návrh rozpočtové
  ho opatření č.
  43,
  které spočívá
  v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z
  položky
  5169 Deratizace
  ve výši
  90.000,00
  Kč, z
  položky
  6121 Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače)
  ve výši
  460.000,00
  Kč, z
  položky
  5171
  Oprava stoky
  Rašelina
  ve výši
  150.000,00
  Kč na položku
  5171 Opravy na městských rybnících
  ve výši
  700.000,00
  Kč.
  Popis situace:
  Usnesením RM č.
  470/2013
  -
  81
  ze dne 12.06.2013
  rada města Třeboně schválila a
  doporučila
  zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.
  43
  -
  oprava Mlýnské stoky. Z
  důvodu intenzivních
  průsaků a podmáčení přilehlých pozemků Mlýnské stoky v
  Lesní
  ulici připravil odbor rozvoje a
  investic
  k
  realizaci opravu úseku v
  délce cca 75 m betonovými prefabrikáty.
  Rekonstruovaná část naváže na část
  op
  ravenou již v
  minulosti. Předpokládaná cena realizace dle rozpočtu projektanta je cca 1.000.000
  ,00
  Kč,
  proto
  je
  předkládá
  n
  návrh k
  navýšení položky „Opravy na městských rybnících“ provedením
  rozpočtového
  opatření č. 43.
  Usnesení RM č.
  470/2013
  -
  81
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  rozpočtové opatření č. 43, které spočívá v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  -
  z
  položky 5169 Deratizace,
  §
  1014,
  ORJ
  0750, ORG 0
  009750000000,
  UZ 0
  v
  částce 90.000,00 Kč
  -
  z
  položky 6121 Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače),
  §
  2212,
  ORJ
  0750
  , ORG
  0006085000000,
  UZ 0
  v
  částce 460.000,00 Kč
  -
  z
  položky 5171 Oprava stoky Rašelina,
  §
  2341,
  ORJ
  0750, ORG 0009750002029,
  UZ 0
  v
  čás
  tce
  150.000,00 Kč
  -
  do položky
  5171 Opravy na městských rybnících, § 2341, ORJ 0750, ORG 00097500020
  25, UZ 0
  v
  částce 700.000,00 Kč.
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  12
  Čís.
  RM
  ÚZ
  ORG
  ORJ
  Paragraf
  Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku
  po
  RO
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  43.
  0
  9750000000
  0750
  1014
  5169
  200,00
  200,00
  -
  90,00
  110,00
  0
  6085000000
  0750
  2212
  6121
  700,00
  550,00
  -
  460,00
  90,00
  0
  9750002029
  0750
  2341
  5171
  150,00
  150,00
  -
  150,00
  0,00
  0
  9750002025
  0750
  2341
  5171
  302,00
  30
  2,00
  +700,00
  1.002,00
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtové opatření na jednání ZM
  dne 24.06.2013.
  Tento předkládaný návrh
  má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  r
  ozpočtovým opatřením.
  Vztah předkládaného materiálu k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH):
  u návrhu akce
  bude uplatňován
  úplný odpočet DPH
  .
  Zdůvodnění odpočtu:
  Mlýnská stoka je předmětem nájemní smlouvy
  s
  Rybářstvím Třeboň
  ,
  a.
  s.
  ,
  ze dne 30.06.2005.
  Diskuse:
  -
  di
  skutující:
  paní Anna Kahounová
  , Ing. Pavel Hajna
  , Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  , pan Zdeněk Mráz
  -
  odchody a příchody:
  18:33 Ďoubal

  příchod

  počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  5
  9
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města
  Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 43, které spočívá v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  -
  z
  položky 5169 Deratizace,
  §
  1014,
  ORJ
  0750, ORG 0009750000000,
  UZ 0
  v
  částce 90.000,00 Kč
  -
  z
  položky 6121 Místa pro přecházení (ostr
  ůvky, radary, blikače),
  §
  2212,
  ORJ
  0750,
  ORG
  0006085000000,
  UZ 0
  v
  částce 460.000,00 Kč
  -
  z
  položky 5171 Oprava stoky Rašelina,
  §
  2341,
  ORJ
  0750, ORG 0009750002029,
  UZ 0
  v
  částce
  150.000,00 Kč
  -
  do položky
  5171 Opravy na městských rybnících, § 2341, ORJ 0750,
  ORG 0009750002025, UZ 0
  v
  částce 700.000,00 Kč:
  Čís.
  RM
  ÚZ
  ORG
  ORJ
  Paragraf
  Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  43.
  0
  9750000000
  0750
  1014
  5169
  200,00
  200,
  00
  -
  90,00
  110,00
  0
  6085000000
  0750
  2212
  6121
  700,00
  550,00
  -
  460,00
  90,00
  0
  9750002029
  0750
  2341
  5171
  150,00
  150,00
  -
  150,00
  0,00
  0
  9750002025
  0750
  2341
  5171
  302,00
  302,00
  +700,00
  1.002,00
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a
  majetkovému zajistit plnění usnesení.
  V
  ýsledek hlasování:
  Pro:
  22
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENo

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Poskytnutí daru městu Terezín, darovací smlouva a rozpočtové opatření č. 41. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Poskytnutí daru městu Terezín, darovací smlouva a rozpočtové opatření č. 41.
  Star
  osta města upozornil na doplněné znění darovací smlouvy. Doplnění
  spočívá v
  tom, že 1 mil. K...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Poskytnutí daru městu Terezín, darovací smlouva a rozpočtové opatření č. 41.
  Star
  osta města upozornil na doplněné znění darovací smlouvy. Doplnění
  spočívá v
  tom, že 1 mil. Kč, který
  by se schvaloval, by byl určen pro 108 postižených domů, které byly v
  Českých Kopistech zaplaveny.
  Seznam je v
  příloze smlouvy.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 419/2013
  -
  80 ze dne 07.06.2013
  k
  projednání poskytnutí daru městu Terezín, darovací smlouvu a návrh rozpočtového opatření č.
  41,
  které
  spočívá
  v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z
  položky
  5223
  Příspěvky na obl.
  soc.
  služ.
  a zdravotnictví
  v
  e výši
  800.000,00
  Kč a z
  položky
  6122 IT
  -
  Hlasovací zařízení pro zastupitelstvo
  ve
  výši 2
  00.000,00
  Kč na položku
  5321 Neinvestiční transfery obcím

  finanční dar městu Terezín
  ve výši
  1.000.000,00
  Kč.
  Popis situace:
  V
  červnu letošního roku došlo na území
  České republiky k
  rozsáhlým povodním, které
  způsobily značnou škodu na mnoha místech naší země. Jedním z
  nejvíce postižených měst je město
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  13
  Terezín, zejména pak jeho místní část České Kopisty. Rada města proto navrhuje poskytnutí finančního
  daru ve výši 1.0
  00.000
  ,00
  Kč městu Terezín na odstraňování povodňových škod v
  jeho místní části České
  Kopisty. Z
  tohoto důvodu předkládá rada města k
  projednání darovací smlouvu, jejímž předmětem je
  poskytnutí finančního daru ve výši 1.000.000
  ,00
  Kč městu Terezín (darovac
  í smlouva je přílohou
  podkladového materiálu). Obdarovaný se podpisem této darovací smlouvy zavazuje použít finanční dar
  výlučně pro obyvatele místní části České Kopisty na odstraňování povodňových škod vzniklých při
  povodních v
  roce 2013.
  Současně rada mě
  sta předkládá k
  projednání rozpočtové opatření č. 41, kterým
  budou připraveny finanční zdroje k
  pokrytí výše uvedeného finančního daru, a to uvolněním částky 800 tis.
  Kč z
  položky příspěvků na oblast sociálních služeb a zdravotnictví. Jedná se o položku, k
  terá byla v
  rozpočtu
  letošního roku navýšena oproti rozpočtu pro rok 2012 na částku 1.240,59 tis. Kč (v roce 2012 bylo
  rozpočtováno 160 tis. Kč a čerpáno 153 tis. Kč). Příspěvky pro oblast sociálních služeb a zdravotnictví byly
  doposud RM schváleny a rozdě
  leny v
  celkové částce 150 tis. Kč. Na uvedené položce zbývá 1.090,59 tis.
  Kč. Po rozpočtovém opatření zůstane na uvedené položce pro letošní rok ještě částka 290,59 tis. Kč. Dále
  navrhuje rada města pro účely pokrytí finančního daru uvolnit prostředky z
  po
  ložky IT

  hlasovací zařízení
  pro zastupitelstvo ve výši 200 tis. Kč.
  Rada města přijala na svém mimořádném jednání dne 07.06.2013 následující usnesení:
  Usnesení RM č. 419/2013
  -
  80:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  poskytnutí finančního daru ve výši 1.000.000,00 Kč městu Terezín na odstranění povodňových škod
  vzniklých při povodních v
  červnu 2013 obyvatelům místní části
  České Kopisty.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  uzavření darovací smlouvy mezi městem Třeboň a městem Terezín, nám. ČSA 179, IČ:00264474, jejímž
  předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 1.000.000,00 Kč za podmínky, že dar bu
  de využit výlučně
  pro obyvatele místní části České Kopisty na odstranění škod vzniklých při povodních v
  červnu 2013.
  III. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  rozpočtové opatření č. 41, které spočívá v
  přesunutí finančních prostředků ve vý
  dajové části rozpočtu
  -
  z
  položky
  5223
  Příspěvky na obl. soc. služ. a zdravotnictví, §
  4341
  , ORJ 0800, ORG 980000
  3148
  ,
  UZ 0 v
  částce 800.000,00 Kč,
  -
  z položky
  6122 IT
  -
  Hlasovací zařízení pro zastupitelstvo, § 6171, ORJ 0770, ORG
  555000000
  , UZ
  0 v
  částce 200,
  000,00 Kč,
  -
  do položky
  5321 Neinvestiční transfery obcím

  finanční dar městu Terezín, § 5272, ORJ 0800,
  ORG 9800000000, UZ 0, ZJ 35 v
  částce 1.000.000,00 Kč.
  IV. ukládá
  útvaru tajemníka předložit darovací smlouvu a odboru finančnímu a majetkovému předložit
  rozpočtové
  opatření na jednání ZM
  dne 24.06.2013.
  Tento předkládaný návrh
  má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením.
  Vztah předkládaného materiálu
  k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH) není
  žádný
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová

  vznesla dotaz,
  proč
  bylo vybráno město Terezín.
  P
  roč ne
  bylo vybráno město
  v
  J
  ihočeském k
  raji (např. Putim
  )
  ?
  Ing. Jiří Houdek

  Terezín byl zaplavován opakovaně
  ,
  to není případ Putimi v
  takovém rozsahu, v
  jakém bylo

  sto Terezín
  . V
  Českých Kopistech bylo zaplaveno 108 z
  asi 180 obytných domů
  . Je to určitý výraz
  i
  k
  městu, které má historii
  . H
  ledal jsem místo, kter
  é má
  zaplavovanou
  místní část podobně jako
  Třeboň.
  PaedDr. Jan Váňa

  v
  minulosti ZM přispívalo
  při takovýc
  hto příležitostech,
  ale ne v
  takové částce
  . D
  ává
  protinávrh:
  navrhuje částku rozdělit na dvě poloviny, jednu pro
  Terezín
  a
  druhou pro
  Putim
  .
  Ing.
  František Korda

  existuje někdo, kdo koordinuje tyto dary
  a pomoci
  ?
  U
  rčitě
  nejsme jediná obec, která
  tuto pom
  oc poskytuje
  .
  Ing. Jiří Houdek

  vyjadřuje solidaritu mezi městy i přes hranice regionu
  .
  Protinávrh:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskyt
  nutí finančního daru ve výši
  1.000.000,00 Kč a to
  5
  00.000,00 Kč městu
  Putimi
  a 500
  .
  000
  ,00 Kč
  městu
  Terezí
  n, místní části České Kopisty.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 6 Proti: 10 Zdrželi se: 6
  NESCHVÁLENO. Návrh na usnesení:
  Usnesení RM č.
  60
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního daru
  ve výši 1.000.000,00 Kč městu Terezín na odstranění povodňových škod
  vzniklých při povodních v
  červnu 2013 obyvatelům místní části České Kopisty,
  II. schvaluje
  uzavření darovací smlouvy mezi městem Třeboň a městem Terezín, nám. ČSA 179, IČ:00264474, jejímž
  předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 1.000.000,00 Kč za podmínky, že dar bude využit výlučně
  pro obyvatele místní části České Kopisty na odstranění povodňových škod vzniklých při povodních v
  červnu
  2013,
  III. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 4
  1, které spočívá v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  -
  z
  položky
  5223
  Příspěvky na obl.
  soc.
  služ. a zdravotnictví, §
  4341
  , ORJ 0800, ORG 980000
  3148
  ,
  UZ 0 v
  částce 800.000,00 Kč,
  -
  z položky
  6122 IT
  -
  Hlasovací zařízení pro zastupitels
  tvo, § 6171, ORJ 0770, ORG
  555000000
  , UZ
  0 v
  částce 200,000,00 Kč,
  -
  do položky
  5321 Neinvestiční transfery obcím

  finanční dar městu Terezín, § 5272, ORJ 0800,
  ORG 9800000000, UZ 0, ZJ 35 v
  částce 1.000.000,00 Kč:
  Čís.
  RM
  ÚZ
  ORG
  ORJ
  Paragraf
  Položka
  Schvál
  ený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  41.
  0
  9800003148
  0800
  4341
  5223
  1.240,59
  1.149,59
  -
  800,00
  349,59
  0
  0555000000
  0770
  6171
  6122
  400,00
  400,00
  -
  200,00
  200,00
  0
  9800
  000000
  0800
  5272
  5321
  0,00
  0,00
  +1.000,00
  1.000,00
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit starostovi města smlouvu k
  podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  19 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA, a. s. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost
  MIVA
  ,
  a
  . s.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 368/2013
  -
  78 ze dne 15...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost
  MIVA
  ,
  a
  . s.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 368/2013
  -
  78 ze dne 15.
  0
  5.2013
  k
  projednání
  udělení
  souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA
  ,
  a.
  s.
  ,
  IČO
  492 41
  486, se sídlem
  Praha 8, Sokolovská 352/23
  ,
  z
  ti
  tulu žádosti právního zástupce oprávněného JUDr. Vladimíra Peška a na
  základě Vyrozumění Exekutorského úřadu Praha 1, JUDr. Ivo Luhana o dosavadním průběhu exekuce ze
  dne 11.
  0
  4.2013. Návrh na exekuci byl u shora uvedeného exekutora podán dne
  02.10.2007 a u
  snesení
  o
  nařízení exekuce nabylo právní moci dne
  0
  5.
  0
  1.2008. Oprávněný
  -
  m
  ěsto Třeboň na základě
  pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v
  Jindřichově Hradci ze dne 26.11.2002, č.
  j.
  4
  C 783/97
  -
  407 za povinným evidoval pohledávku ve výši 785
  .128,80 Kč s
  příslušenstvím, na kterou byla
  v
  rámci shora uvedeného exekučního řízení do dnešního dne vymožena částka ve výši 91.127,50 Kč.
  V
  současné době tak oprávněný za povinným eviduje pohledávku ve výši 694.001,30 Kč bez příslušenství.
  Veškeré doposu
  d vymožené prostředky byly exekutorem získány blokací bankovních účtů v
  měsíci září
  20
  11 (34.989,00
  Kč)
  a v měsíci březnu 2012 (56.138,00
  Kč) a následně byly tyto částky zaslány na účet
  oprávněného. V
  průběhu exekučního řízení byly za účelem zjištění majet
  kových poměrů povinné společnosti
  učiněny součinnostní dotazy ze strany exekutora za bankami a jinými institucemi mající možný vztah
  k
  majetkovým poměrům povinné společnosti. Poslední součinnostní dotaz byl vypraven Exekučním úřadem
  Praha 1 dne 18.
  0
  1.2013.
  Exekučním úřadem nebyl zjištěn další postižitelný majetek povinné společnosti.
  Kontrolou povinné společnosti v obchodním rejstříku a sbírce listin v
  obchodním rejstříku bylo zjištěno, že
  poslední dokumenty založené rejstříkovým soudem do sbírky listin u p
  ovinné společnosti tvoří exekuční
  příkaz z
  roku 2004 a nespecifikované usnesení o exekuci z
  roku 2006. S
  největší pravděpodobností
  společnost již nevykonává jakoukoli faktickou podnikatelskou činnost a exekuci oprávněného zřejmě
  předchází i jiné exekuce na
  povinnou společnost. S
  ohledem na shora uvedené proto útvar tajemníka
  doporučil radě města schválit a doporučit zastupitelstvu města schválit udělení souhlasu se zastavením
  exekuce.
  Po projednání v
  radě města je tento materiál předkládán zastupitelstvu.
  V
  případě neschválení
  udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA
  ,
  a.
  s.
  ,
  zastupitelstvem města, sdělí tuto
  skutečnost útvar tajemníka prostřednictvím právníka města
  právnímu zástupci oprávněného JUDr. Vladimíru
  Peškovi. Exekutorský úřad Praha
  1, JUDr. Ivo Luhan tak bude na základě vyrozumění JUDr. Vladimíra
  Peška i nadále vést exekuční řízení na společnost MIVA
  ,
  a.
  s. Exeku
  tor
  v
  případě nového zjištění
  o
  vlastnictví majetku povinného postižitelného exekucí nebo nabytí nového majetku povinným t
  ento majetek
  zajistí exekucí ve prospěch oprávněného.
  Tento předkládaný návrh nemá do
  pad na schválený rozpočet
  a
  pohledávka za povinným je i nadále vedena v
  přehledu pohledávek města Třeboň.
  Vztah předkládaného
  materiálu k
  dani z

  idané hodnoty (DPH) není
  žádný
  .
  Usnesení RM č.
  368/2013
  -
  78
  :
  Rada města Třeboně
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  v
  souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, souhlas se zastavením exekuce na společnost
  MIVA a.s., IČ 492 41
  486
  , se sídlem Praha 8, Sokolovská 352/23, jíž byl pověřen na základě usnesení
  Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 19.09.2007, č. j. 15 Nc 7633/2007
  -
  16 a na základě rozsudku
  Okresního soudu v
  Jindřichově Hradci ze dne 26.11.2002, č. j. 4 C 783/97
  -
  407, soudní
  exekutor JUDr. Ivo
  Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo náměstí 17, 120 00, Praha 2.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof.
  MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  vznesl dotaz, o jakou společnost se jedná
  .
  Ing. Jiří Houdek

  rozhodujeme to z
  toho důvodu, že máme k
  té společnosti n
  ějaké pohledávky, nejde o to,
  co to j
  e, ale jak dlouho se spor vede. J
  e to opravdu dlouhodobý spor,
  my jsme věřitelé
  .
  PaedDr. Jan Váňa, M
  gr. Terezie Jenisová
  , pan Zdeněk Mráz
  , paní Anna Kahounová, Ing. Milan Hlásek
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  vyjádřil názor, že by mělo být řečeno
  , o jakou společnost se jedná
  a
  jakou částku dluží
  .
  Karel Elexhauser

  vznesl dotaz,
  jak vznikla pohl
  edávka města Třeboně
  za
  spol. MIVA
  .
  Ing.
  Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh na odložení bodu a dopracování historie pohledávky.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  72
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  28
  I.
  odkládá
  h
  lasování o bodu zastavení exekuce za spol. MIVA.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  2
  0 Proti: 1
  Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na zák
  ladě usnesení RM č.
  476/2013
  -
  82
  k projednání
  návrh na
  jmenov...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na zák
  ladě usnesení RM č.
  476/2013
  -
  82
  k projednání
  návrh na
  jmenování pana prof. Jiřího Hlaváč
  e čestným občanem města Třeboně.
  Usnesení RM č.
  476/2013
  -
  82:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  udělení čestného občans
  tví města Třeboně panu prof. Jiřímu Hlaváčovi.
  II. ukládá
  kanceláři starosty předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2013.
  Prof. Jiří Hlaváč je klarinetistou, skladatelem,
  šéfem katedry dechových nástrojů pražské AMU
  a
  dramaturgickým ř
  editelem všech Třeboňských nocturen od roku 2004 a Abonentních koncertů od roku
  1998. Práci pro tyto hudební festivaly vykonával vždy s
  nesmírným nadšením a s
  úctou k
  městu Třeboň.
  Hudební veřejnosti jsou známy jeho aktivity v
  rovině interpretační, kompozi
  ční, pedagogické,
  popularizátorské, publicistické i moderátorské. V
  průběhu své koncertní kariéry absolvoval více jak 5000
  vystoupení ve 43 zemích Evropy, Ameriky, Asie, Afriky, Austrálie. Hrál na prestižních mezinárodních
  festivalech v
  Berlíně, Vídni, New
  Yorku, Moskvě, Amsterodamu, Oslu, Havaně, Bukurešti, Lisabonu,
  Madridu, Sofii, Paříži, Mnichově aj.
  V
  roce 1975 založil soubor Barock Jazz Quintet a v
  postu uměleckého
  vedoucího stojí dodnes, od roku 1972 je členem Českého dechového tria a působí i jako k
  omorní partner
  nebo sólista. Repertoár Jiřího Hlaváče zahrnuje díla všech slohových období, významně je zastoupena
  hudba 20. století a též hudba na pomezí vážné hudby a jazzu. Je držitelem prestižních ocenění: Zlatý štít za
  CD Genus
  (1989), Gramy Classic (
  1993), Man of the Year (1998), Cena Rudolfa II. (2004), Světová cena
  míru za umělecký přínos (2006). Jiří Hlaváč je autorem řady skladeb klasické i jazzové hudby i rozhlasových
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  30
  a televizních pořadů, k
  jeho aktivitám patří i činnost v
  hudebních institucích.
  Od roku 1989 je např. členem
  AICM v
  New Yorku, stojí v
  čele výborů mezinárodních soutěží Pražské jaro a Concertino Praga, v letech
  1999
  -
  2006 byl děkanem Hudební fakulty AMU, kde dnes působí jako profesor klarinetové třídy a vedoucí
  katedry dechových nástr
  ojů. Je předsedou Rady Asociace hudebních umělců a vědců a je předsedou
  Kolegia pro udílení cen Thalie.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  upozornil na problém s
  udělením čestného občanství panu prof.
  Petráškovi
  před deseti lety
  , jednalo se o nějaký
  administrativní zádrhel
  , byly na to předpisy
  .
  Ing. Jiří Houdek
  pan Zdeněk Mráz

  Starosta poslední dobou, jak kráčí po Třeboni, tak občas ho něco napadne a rozhodne
  se to vyřešit sám z
  fleku, z
  v
  oleje s
  tím, že já s
  tímhle postupem
  nemůžu souhlasit. Já to beru tak, že
  jestliže
  jsem ve vedení města
  společně s
  Terezou a myslím si, že s
  tajemnicí a
  samozřejmě společně
  se starostou,
  tak by měly být určité
  věci, nejen to, co tu teď budeme projednávat, projednávány
  předem
  . Je pro m
  ne
  nedůs
  tojné a nepřijatelné, aby se určité věci řešily tak, že už je rozhodnuto a pak se na to něco lepilo. To už
  je za mnou, to jsme si se starostou vysvětlili na RM, dál bych se k
  tomu nevracel. To byly jiné věci. Ale po
  radě uteklo dalších pět dní a z
  ničeho n
  ic jsem se dozvěděl, že budeme dávat čestné občanství panu prof.
  Hlaváčovi. Já si ho velice považuji, znám ho. Byl jsem s
  ním několikrát v
  jeho společnosti.
  Své kvality má
  nezpochybnitelné. P
  ro
  mn
  e
  je nepřijatelné a nemožné, aby mi bylo v
  pondělí po RM řeč
  eno, že na ZM
  udělíme prof. Hlaváčovi čestné občanství. Na základě toho jsem se k
  tomu postavil tak, jak jsem se postavil,
  budu citovat ze zápisu: z
  tel. hlasování RM: „pan místostarosta Mráz nesouhlasí s
  tel. hlasováním.“ Jestliže
  někomu uděluji čestné ob
  čanství, tak by z
  m
  ého pohledu obyčejného člověka s
  e středoškolským vzděláním
  mělo dojít k
  nějaké diskuzi, popovídat si o tom. Ten čestný občan není čestným občanem starosty města,
  ten je čestným občanem nás všech, všech zastupitelů města, kteří se k
  tomu
  vyjádří.
  Já to vnímám tak, že
  tento návrh
  nepodpořím, protože toto vyhlášení nebylo důstojné tomuto třeba budoucímu čestnému
  občanovi města Třeboně.
  Ing. Jiří Houdek

  čestné občanství nemá a nemusí mít žádná
  pravidla
  . D
  o této chvíle je nemáme, pokud je
  bu
  deme chtít vytvořit, vytvořme si je
  . U
  vedl příklady minulých udělení čestného občanství
  . J
  e pravdou
  , že
  tento návrh vzešel až po
  jednání
  RM
  . J
  e na zastupitelích, aby rozhodli, zda to je či není důstojný postup
  . J
  e
  přesvědčen o tom,
  že když nejsou žádná pra
  vidla, tak každý může na
  jednání
  Z
  M
  nebo i na RM
  navrhnout
  kohokoliv, kdykoliv
  . O
  mluvil se za procesní chybu
  .
  paní Anna Kahounová

  dochází k
  devastaci
  , znevážení
  čestného občanství
  . N
  avrhla stanovit
  pravidla pro
  uděl
  ování čestného občanství, kterými bycho
  m se řídili
  .
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  sám byl překvapen telefonickým dotazem na tuto věc
  . Z
  důraznil, že by k
  tomuto
  bodu potřeboval širší diskuzi na RM, která neproběhla
  . P
  ři tel. kontaktu m
  u
  ani nebyla známa důvodová
  zpráva.
  V
  áží
  si pana profesora
  .
  Paed
  Dr. Jan Váňa

  tato věc by měla být s
  panem profesorem předjednána, zda vůbec stojí
  o to
  ,
  být
  čestným občanem města Třeboně
  .
  U
  pozornil na to, že
  tento
  návrh přišel v
  okamžiku, kdy s
  e o panu
  Hlaváčovi
  začalo mluvit jako o kandidátovi na
  ministr
  a
  kultury
  . N
  a
  vrh
  l
  odložení
  bod
  u
  a
  vytvoření pravidel.
  Mělo by se
  počkat, jak dopadnou jeho
  ministerské ambice a pak bychom
  mohli hovořit o tom, jestli panu
  prof. Hlaváčovi udělíme čestné občanství, samozřejmě s
  jeho souhlasem
  .
  Ing. Jiří Houdek

  omluvil se každému, koh
  o se proces projednávání dotýkal, že to přišlo tak rychle, že
  proběhlo tel. hlasování
  . P
  řesto požádal o podporu
  .
  D
  odal, že se budou muset udělat pravidla, aby
  k
  takovýmto pochybením už nedošlo
  .
  Ing. Marie Košinová
  Ing. Jan Ďoubal

  dává protinávrh na odlo
  žení bodu
  .
  Mgr. Terezie Jenisová

  diskuzi
  o tom, kdo se má stát čestným občanem města považuje
  za nezbytnou jak
  na
  úrovni
  RM, tak i na ZM
  . N
  e

  pro schválení
  jakýchkoliv pravidel pro udělování
  čestného občanství
  .
  M
  yslím si, že zdaleka ne všechna města ta
  pravidla mají a pakliže pravidla mají, tak pak dochází
  k
  devalvování institutu čestného občanství, neboť se stává to, že každý, kdo naplní podmínky a, b, c, d, e, f,
  se třeba téměř automaticky stává čestným občanem
  . K
  dyž se potom podíváte do galerie těchto
  měst a obcí,
  tak zjistíte, že mají desítky, ne
  -
  li stovky čestných občanů. V
  tu chvíli
  se
  vlastně institut čestného občanství,
  který by měl být naprosto výjimečný a jedinečný, stává obyčejnou záležitostí. Z
  tohoto důvodu
  nejsem
  pro
  stanovení pravidel. Jina
  k si myslím, že jsme možná v
  minulosti rozhodovali spontánně o čestných
  občanstvích, nikoliv však neuváženě. Když se pod
  í
  váte na osobnosti, které to čestné občanství obdrželi, ať
  už to byl pan prof. Zahradník, pan kardinál Vlk nebo zes
  nulý pan prezident Vá
  clav Havel, n
  ikdy to nebylo
  uděleno bez rozmyslu
  .
  V
  ždy to byla významná osobnost, k
  terá měla vysoký morální kredit
  , která byla
  uznávána nejen v
  ČR, ale i v
  zahraničí, a která se nějakým způsobem zasloužila o město Třeboň. Tohoto
  bychom se měli i do budoucn
  a držet.
  MUDr. Antonín Doležal

  všichni jsme se shodli na tom, že si pana profesora vážíme,
  že
  udělal obrovskou
  práci pro Třeboň, je zbytečné, k
  čemu došlo
  . N
  avrhuje o
  prostit se od toho, co se stalo
  ,
  a hlasovat pro pana
  profesora
  . B
  yla by škoda, aby na z
  ákladě
  této situace
  jeho vyznamenání zapadlo
  .
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  ve věci prof. Petráška
  bylo
  jedno z
  p
  ravidel, aby pan prof. přišel
  a
  představil se
  . T
  enkrát bylo
  řečeno, že pravidla musí být
  . J
  e toho názoru, že pravidla by měla být
  .
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  31
  pan
  Z
  deněk Mráz

  nejde o prof. Hlaváče, jde o způsob, jakým připravujeme čestné občanství
  .
  paní Jaroslava Štěrbová

  pan prof. Hlaváč
  je
  tady
  naposledy, svoji kariéru v
  Třeboni končí, a určitě by si
  čestné občanství při této příležitosti
  zaslouž
  il.
  Ing.
  Franti
  šek Korda
  Mgr. Marie Florianová

  hlasováním bychom měli dát najevo, zda si prof.
  Hlaváče vážíme a zda si přejeme,
  aby byl čestným občanem
  .
  Protinávrh
  :
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. navrhuje
  o
  dložení
  návrhu
  udělení čestného občanství města Třeboně panu
  prof. Jiřímu Hlaváčovi.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 P
  roti: 13 Zdrželi se: 0
  NESCHVÁLENO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  7
  4
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  udělení čestného občanství města Třeboně panu prof. Jiřímu Hlaváčovi.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  13 Proti: 3 Zdrželi se: 6
  SCHVÁLENO

 • 25. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 28.02.2013 do 24.04.2013 . - Diskuze

  Datum: 6. 5. 2013

  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 28.02.2013 do 24.04.2013
  .
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastu
  pitelstvu města
  na základě usnesení ZM č. 182/20...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 28.02.2013 do 24.04.2013
  .
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastu
  pitelstvu města
  na základě usnesení ZM č. 182/2012
  -
  22
  ze dne 17.12.2012
  k
  projednání přehled rozpočtových opatření provedených dle zmocnění v období
  od 28.02.2013 do
  24.04.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová

  vznesla dotaz na
  revitalizaci

  dliště Táboritská
  Ing. Jiří Houdek

  celá záležitost
  není
  ještě
  uzavřena
  Ing. Jan Ďoubal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  38/
  2013
  -
  25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 28.02.
  2013 do 24.04.2013.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  23
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 25. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 1/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských a jiných obdobných zařízení. - Diskuze

  Datum: 6. 5. 2013

  t
  rušení nočního klidu v
  souvislosti s
  konzumací alkoholu.
  Účelem vyhlášky je omezit
  činnosti, které by mohly
  narušit veřejný pořádek v obci nebo být v
  rozporu s dobrými mravy...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  t
  rušení nočního klidu v
  souvislosti s
  konzumací alkoholu.
  Účelem vyhlášky je omezit
  činnosti, které by mohly
  narušit veřejný pořádek v obci nebo být v
  rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
  Cílem je
  zabezpečení
  veřejného pořádku v
  širších dimenzích (ne jen ochrana zdraví)
  ,
  do nichž spadá právo
  občanů na ochranu soukromí, nerušené užívání jejich domovů,
  dobré soužití, jako i uspokojení jejich
  oprávněných zájmů a potřeb.
  Tento předkládaný návrh
  nemá dopad na schvál
  ený/upravený rozpočet
  .
  Vztah
  předkládaného materiálu k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH)
  není
  žádný.
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  4
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Milan Hlásek

  navrhuje nehlasovat
  Ing. Jan Váňa

  nemůžeme přijímat vyhlášku, která je zaměřena na jednoho
  provozovatele, není t
  o správné a důstojné, je to nesystémové opatření
  Ing
  . Jiří Houdek

  tato provozovna
  se jeví jako nejkonfliktnější,
  vykazuje hluk
  Mgr. Anna Kohoutová
  ,
  Mgr. Terezie Jenisová
  , paní Anna Kahounová
  , doc. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc.
  , pan Bohumil Matuška
  , Vladimír
  Janíček
  , Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  -
  odchody a příchody:
  17:14 Váňa

  příchod

  počet 24
  17:31 Doležal

  příchod

  počet 25
  D
  oc. RNDr. Jiří
  Masojídek
  , CSc.
  vznesl protinávrh
  :
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. odkládá
  obecně závaznou vyhlášku města Třebo
  ně č. 1/2013,
  o ochraně veřejného pořádku při provozování
  pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby
  .
  II. ukládá
  odboru živnostenskému a správních činností
  předložit materiál na další jednání ZM
  .
  PRO: 7
  Proti: 1
  8
  Zdrželi se:
  0
  N
  ESCHVÁLENO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  40/
  2013
  -
  25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  o
  becně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 1/2013,
  o ochraně veřejného pořádku při provozování
  pohostinských zařízen
  í, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby
  .
  II. ukládá
  o
  dboru živnostenskému a správních činností zajistit plnění usnesení
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18
  Proti:
  7
  Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 25. jednání ZM Třeboně:
  Smlouva o postoupení záručních práv - Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren v Třeboni pro potřeby veřejné správy. - Diskuze

  Datum: 6. 5. 2013

  Smlouva o postoupení záručních práv
  -
  Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren v
  Třeboni pro
  potřeby veřejné správy.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitel...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  Smlouva o postoupení záručních práv
  -
  Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren v
  Třeboni pro
  potřeby veřejné správy.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 150/2013
  -
  74 ze dne 13.03.2013
  k
  projednání S
  mlouvu
  o postoupení záručních práv
  s
  firmou STAVCENT, a. s., Jindřichův Hradec u veřejné
  zakázky
  „Sanace a revitalizace areálu b
  ývalých kasáren v
  Třeboni pro potřeby veřejné správy“.
  Společnost
  STAVCENT, a.
  s., a m
  ěsto Třeboň
  uzavřely dne 26.06.2008 smlouvu
  o dílo, jejímž předmětem byla realizace
  díla
  „Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren v
  Třebon
  i pro potřeby veřejné sprá
  vy“.
  Záruční lhůta na
  dílo je 73 m
  ěsíců od dokončení díla a končí
  30.09.2015.
  S
  ohledem na situaci, ve které se společnost
  STAVCENT, a.
  s.
  ,
  Jindřichův
  Hradec nachází, vznesl odbor rozv
  oje a investic MěÚ, na základě požadavku
  vedení města, na zhotovitele
  po
  žadavek na postoupení pr
  áv reklamovat vady díla přímo u
  subdodavatelů.
  S
  polečnost
  STAVCENT, a.
  s.
  , Jindřichův Hradec na základě tohoto pož
  adavku předložila Smlouvu
  o
  postoupení záručních práv. Tato smlouva by vstoupila v
  platnost dnem jejího podpisu smluvn
  ími stranami,
  účinnosti by nabyla dnem vstupu společnosti STAVCENT, a.
  s.
  , do likvidace,
  nebo dnem právní moci
  usnesení příslušného soudu o zjištění úpadku STAVCENT, a.
  s.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  pan Stanislav Louvar
  , Ing. Pavel Hajna
  , paní Anna Kahounová
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  , Ing. Jiří
  Houdek
  , Ing. Jan Ďoubal
  -
  odchody a příchody:
  18:07 Neužil

  odchod

  počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  46/2
  013
  -
  25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. souhlasí
  s
  uzavřením
  Smlouvy o postoupení záručních práv
  s
  f. S
  TAVCENT, a.
  s., Jindřichův Hradec u veřejné
  zakázky
  „Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren v
  Třeboni pro potřeby veřejné správy“
  dle
  předloženého návrhu
  .
  II. ukládá
  o
  dboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení
  .
  Výsledek hlasování:
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  14
  Pro:
  24
  P
  roti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 25. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz A. Kahounová: nemohli by pořadatelé trhů dávat pozor na jejich úklid po skončení akce?

  Datum: 6. 5. 2013

  Dotazy, připomínky a náměty členů za
  stupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  p
  rof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  navrhuje přemýšlet o využití náměstí v
  zimních m...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů za
  stupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  p
  rof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  navrhuje přemýšlet o využití náměstí v
  zimních měsících, za chvíli
  nebude na náměstí
  žádný život
  Ing. Jiří Houdek

  podal informace
  o projektu Města v
  rozletu
  (
  6 měst

  3 čes
  ká a 3 rakouská,
  snaha řešit
  tento problém různými aktivitami
  )
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  16
  -
  Třeboň

  spolupracuje
  s
  podnikatelskými subjekty působícími ve
  městě, pořádání různých akcí
  v
  centru
  -
  >
  cílem je
  oživit fungování historického cent
  ra
  nejen v
  období sezóny, ale i
  mimo ni
  p
  rof.
  MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  připomenul využití
  obřadní síně v
  domě
  Štěpánka Netolického
  a
  využití varhan
  pan Zdeněk Mráz

  tato zakázka je již zadaná,
  připravuje se
  i
  oprava varhan
  , dále bude naceněno jejich
  stěhování v
  případě potřeby
  pan
  Petr Kohout

  vznesl dotaz na
  majet
  ek
  , který město prodalo

  jedná se o objekt radnice, Nového Dvora,
  kláštera a Valů
  Ing. Jiří Houdek

  pokud jde o bývalou
  radnic
  i,
  do 3 let tam měl stát exkluzivní hotel,
  ale nyní je to asi 4 nebo
  5 let a
  doposud se nic neděje
  -
  Nový Dv
  ůr

  po prodeji se tam také nic neděje
  -
  Valy

  po komplikovaném prodeji
  se dosud žádná rekonstrukce neuskutečnila
  -
  k
  lášter

  je to obrovský areál, není to jen záležitost bývalých prostorů, které byly
  určeny
  pro lesy,
  nebyt
  ové záležitosti se rekonstruují
  -
  k

  šter
  má být využit pro potřeby archivu, ředitel archivu
  pan doktor Rameš je
  v
  této věci
  velmi
  optimistický
  p
  an Zdeněk Mráz

  zhodnotil
  proběhlé prodeje majetku jako legitimní
  paní Anna Kahounová

  apeluje na
  pořadatele
  trhů
  , aby zajistili
  úklid po trhovcí
  ch, aby
  po ukončení trhu
  nebyl
  na náměstí
  nepořádek
  pan Vladimír Janíček

  doplňuje, že vždy Technické služby zajišťují úklid a množství kontejnerů
  v
  požadované výši
  PaedDr. Jan Váňa

  vznesl dotaz na
  pozem
  e
  k
  u
  L
  ázní
  Aurora
  prodaný společnosti Indest Inve
  st, na kterém
  se neuskutečňuje žádná činnost, jak bylo
  při jeho prodeji sdělováno
  -
  vznesl dotaz na
  to, jaké kroky učinilo město ve věci možné přeměny jednoho z Penny
  marketů
  na Billu
  -
  jak bude město postupovat v
  případě
  výherní
  ch terminálů
  pan Zdeněk Mr
  áz

  dle informací pokračují jednání ve věci dalšího nákupního centra,
  pravděpodobně
  půjde
  o
  Kaufland
  , dle informací by měl stát na prostoru bývalého fotbalového hřiště v
  Jiráskově ulici
  .
  T
  ento
  pozemek není v
  majetku města
  .
  Mgr. Terezie Jenisová

  vystupu
  je proti nekorektním
  článkům
  v
  Třeboň
  ských
  novinách
  , dle jejího názoru
  jsou plné polopravd, cílené na osobu starosty Ing. Jiřího Houdka.
  PaedDr. Jan Váňa

  nelze nás napadat za
  dodání článků v
  termínu
  .
  -
  odchody a příchody:
  18:39 Kahounová

  odchod

  poč
  et 24
  18:40 Elexhauser

  odchod

  počet 2
  3
  18:4
  1
  Kahounová

  příchod

  počet 24
  18:41 Košinová

  odchod

  počet 23
  18:42 Florianová

  odchod

  počet 22
  18:43 Elexhauser

  příchod

  počet 23
  18:44 Košinová

  příchod

  počet 24
  18:46 Florianová

  příchod

  počet 25
  18:51 Mráz

  odchod

  počet 24
  18:51 Velemínský

  odchod

  počet 23
  18:54 Mráz

  příchod

  počet 24
  18:54 Velemínský

  příchod

  počet 25
  19:01 Kahounová

  odchod

  počet 24
  19:02 Ďoubal

  odchod

  počet 23
  19:04 Ďoubal

  příchod

  počet 24
  19:04 Kahounová

  příchod

  počet 25
  Ing. Jiří Houdek přivítal hosta p
  ana Ing. Michala Bláhu z
  České s
  pořitelny
  a vyzval zastupitele k
  případným
  dotazům ve vě
  c
  i úvěru poskytn
  utého Českou spořitelnou Bertin
  ým lázním na projekt „Ro
  z
  ší
  ření lázeňské
  infrastruktury v
  areálu
  Bertin
  ých lázní Třeboň
  “.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  citoval
  ve věci Třeboňských novin
  ze zápisů
  zastupitelst
  e
  v
  města
  ze dne
  19.04.2010 a 09.08
  .2010.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  opětovně se vyjádřil ve věci
  nedo
  držení termínu
  poskytnutí informací
  ,
  o
  které žádal,
  a upozor
  nil
  , že v
  případě opakování bude z
  je
  ho strany
  podána
  stížnost
  v
  postupu poskytnutí
  informací
  na Krajský úřad
  Ing. Milan Hlásek

  vznesl dotaz na
  výsledky
  zahraniční
  ch
  cest
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  17
  Mgr. Terezie Jenis
  ová

  uskutečnila se zatím
  pouze
  jedna zahraniční cesta
  do Dán
  s
  ka
  , která
  proběhla
  na
  základě
  pozvání
  pana velvyslance
  PhDr. Ing.
  Zdeňka Lyčky v
  souvislosti se
  zahájení
  m
  výstavy
  v
  Horsensu
  o
  dánské královně Dagmar, která
  měla
  kořeny v
  Čechách
  . Zástupci byli
  pozváni velvyslancem
  s
  cílem
  pokusu o
  znovuobnovení partnerství s
  městem Horsens
  ,
  které bylo v
  roce 2007 přerušeno, avšak město
  Třeboň o
  tom nikdy nebylo oficiálně vyrozuměno.
  PaedDr. Jan Vá
  ňa

  vznesl
  dotaz
  na
  částku
  500 tisíc
  Kč z
  IKS
  ,
  zda ji již m
  ěsto
  Třeboň obdrželo na účet
  paní Jaroslava Štěrbová

  vznesla
  dotaz na úpravu povrchu na Světské hrázi
  paní Kolíková

  vznesla dotaz na
  zhorš
  enou
  kvalit
  u
  vody
  v
  Nádražní ulici a
  dotázala se,
  na koho
  se
  mají
  občané v
  této záležitosti obráti
  t.
  Ing.
  Milan Hlásek

  kvalita vody v
  Nádražní ulici je opravdu
  špatná
  pan Petr Kohout

  informoval o poruše na vodovodním řadu v
  Dukelské
  ulici a nabídl paní Kolíkové možnost
  řešení problému

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 9 – změna závazných ukazatelů. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

  Rozpočtové opatření č. 9

  změna závazných ukazatelů.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města k
  projednání návrh rozpočtového opatření č. 9, kter...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Rozpočtové opatření č. 9

  změna závazných ukazatelů.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města k
  projednání návrh rozpočtového opatření č. 9, které spočívá
  v
  přesunutí
  finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  -
  z
  položky
  5331 Školní jídelna CENTRUM
  -
  příspěvek na provoz, § 3141, ORJ 0100, ORG
  9100000315, UZ 0 v
  částce 1.140.834,00 Kč,
  -
  do položky
  5331
  ZŠ Na
  Sadech
  -
  příspěvek na provoz, §, ORJ 0100, ORG 9100000312,
  UZ 0
  v
  částce 1.140.834,00 Kč,
  -
  z
  položky
  5331 Školní jídelna CENTRUM
  -
  příspěvek na opravy, § 3141, ORJ 0750, ORG
  9750000315, UZ 0 v
  částce 150.000,00 Kč,
  -
  do položky
  5331 ZŠ Na Sadech
  -
  příspěvek na opravy, §, ORJ 0750, ORG 9750000312, UZ 0
  v
  částce 150.0
  00,00 Kč
  .
  Popis situace:
  Usnesením zastupitelstva města č. 196/2012
  -
  22, ze dne 17.02.2012 bylo schváleno sloučení
  příspěvkových organizací

  Školní jídelna
  -
  Centrum Třeboň, Na Sadech 349 a Základní škola Třeboň, Na
  Sadech 375 (dále jen ŠJ a ZŠ) ke dni 01.
  03.2013. Přejímající organizací je ZŠ Třeboň, Na Sadech 375.
  Z
  tohoto důvodu je nutné převést na přejímající ZŠ i příspěvky na provoz a opravy, které byly ŠJ schváleny
  zastupitelstvem města jako závazné ukazatele.
  Příspěvek na provoz ŠJ činil 1.369.000,00
  Kč. Vyčerpáno
  bylo za leden a únor 2
  x
  114.083,00 Kč. K převedení
  příspěvku zbývá 1.140.834,00 Kč.
  Příspěvek na opravy
  činil 150.000,00 Kč. Nebyl čerpán a příspěvek bude převeden v
  plné výši.
  Rada města přijala v
  této věci následující usnesení:
  Usnese
  ní rady města č. 135/2013
  -
  73, ze dne 27.02.2013
  :
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  rozpočtové opatření č.
  9,
  které spočívá v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  -
  z
  položky
  5331 Školní jídelna CENTRUM
  -
  příspěvek
  na provoz, § 3141, ORJ 0100, ORG
  9100000315, UZ 0 v
  částce 1.140.834,00 Kč,
  -
  do položky
  5331 ZŠ Na Sadech
  -
  příspěvek na provoz, §, ORJ 0100, ORG 9100000312, UZ 0
  v
  částce 1.140.834,00 Kč,
  -
  z
  položky
  5331 Školní jídelna CENTRUM
  -
  příspěvek na opravy, § 3141,
  ORJ 0750, ORG
  9750000315, UZ 0 v
  částce 150.000,00 Kč,
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  4
  -
  do položky
  5331 ZŠ Na Sadech
  -
  příspěvek na opravy, §, ORJ 0750, ORG 9750000312, UZ 0
  v
  částce 150.000,00 Kč.
  Čís.
  RM
  ÚZ
  ORG
  ORJ
  Paragraf
  Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  9.
  0
  9100000315
  0100
  3141
  5331
  1
  369,00
  1
  369,00
  -
  1
  140,83
  228,17
  0
  9100000312
  0100
  3113
  5331
  2
  484,00
  2
  484,00
  +1
  140,83
  3 624,83
  0
  9750000315
  0750
  3141
  5331
  150,00
  150,00
  -
  15
  0,00
  0,00
  0
  9750000312
  0750
  3113
  5331
  400,00
  400,00
  +150,00
  550,00
  II. ukládá
  odboru
  školství a sociálních věcí
  a odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtové opatření na jednání
  ZM dne 18.03.2013.
  Tento předkládaný návrh
  má dopad na schválený
  rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením.
  Vztah předkládaného materiálu k
  dani
  z
  přidané hodnoty (DPH)
  není
  žád
  ný.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová

  vznesla dotaz na služby
  řídící
  firmy
  , která dohlíží nad chodem jíde
  lny.
  J
  e
  ta
  to služba trvalá?
  Pokud ano,
  kolik
  služba stojí?
  Ing. Jiří Houdek

  služba
  není trva
  lá, bude jen na přechodnou dobu
  . B
  ude záležet na kvalitě
  a
  na tom,
  jak se věci budou vyvíjet dál. Cena
  služby
  je záležitostí příspěvkové organizace.
  Dodal, že p
  ro
  školy se kvalita výrazně
  vy
  lepšila
  .
  Ing. Milan Hlásek

  bude základní škola po ukončení poradenské služby přijímat na provoz

  delny nějaké další pracovní síly?
  Ing.
  Jiří Houdek
  -
  záleží to na pří
  s
  p
  ěvkové organizaci
  .
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Návrh
  na usnesení:
  Usnesení RM č.
  15/2013
  -
  24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č.
  9,
  které spočívá v
  přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  -
  z
  položky
  5331 Školní jídelna CENTRUM
  -
  příspěvek na provoz, § 3141, ORJ 0
  100, ORG
  9100000315, UZ 0 v
  částce 1.140.834,00 Kč,
  -
  do položky
  5331
  ZŠ Na
  Sadech
  -
  příspěvek na provoz, §, ORJ 0100, ORG 9100000312, UZ 0
  v
  částce 1.140.834,00 Kč,
  -
  z
  položky
  5331 Školní jídelna CENTRUM
  -
  příspěvek na opravy, § 3141, ORJ 0750, ORG
  975000031
  5, UZ 0 v
  částce 150.000,00 Kč,
  -
  do položky
  5331 ZŠ Na Sadech
  -
  příspěvek na opravy, §, ORJ 0750, ORG 9750000312, UZ 0
  v
  částce 150.000,00 Kč:
  Čís.
  RM
  ÚZ
  ORG
  ORJ
  Paragraf
  Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  po
  čátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  9.
  0
  9100000315
  0100
  3141
  5331
  1
  369,00
  1
  369,00
  -
  1
  140,83
  228,17
  0
  9100000312
  0100
  3113
  5331
  2
  484,00
  2
  484,00
  +1
  140,83
  3 624,83
  0
  9750000315
  0750
  3141
  5331
  150,00
  150,00
  -
  150,00
  0,00
  0
  975000031
  2
  0750
  3113
  5331
  400,00
  400,00
  +150,00
  550,00
  II. ukládá
  odboru
  školství a sociálních věcí
  a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0
  Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2013. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  5
  k
  bodu 5
  Finanční příspěvky v
  oblasti
  kultury na rok 2013.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města k
  ...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  5
  k
  bodu 5
  Finanční příspěvky v
  oblasti
  kultury na rok 2013.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města k
  projednání žádosti o poskytnutí příspěvků na akce a
  činnost
  organizací působících v
  oblasti kultury. K
  žádostem se vyjádřila
  k
  ulturní komise, která navrhla rozdělení
  příspě
  vků jako podklad pro rozhodování rady města. Všichni žadatelé splnili podmínky stanovené
  v
  Pravidlech. Zastupitelstvu jsou předkládány ke schválení příspěvky, které jsou svou výší v
  jeho
  kompetenci.
  V
  rozpočtu města Třeboň je v
  roce 2013 v
  oblasti kultury
  rozpočtováno celkem 1.199.000,00
  Kč. V
  rozpočtu zbývá k dispozici pro rozdělení celkem 29.000,00 Kč.
  Usnesení RM č.
  124/2013
  -
  73
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na činnost a jednorázové akce takto:
  Ž
  adatel
  Účel
  Příspěvek 2013(Kč)
  Pěvecký sbor Pěslav Ozvěna,
  o.
  s.
  činnost 2013
  20.000,00
  Divadelní spolek Kajetán
  ,
  o.
  s.
  činnost 2013
  50.000,00
  Spolek tř. loutkového divadla,
  o.
  s.
  činnost 2013
  50.000,00
  Spolek přátel Třeboně, o. s.
  činnost 2013
  40.000,
  00
  Destinace Třeboňsko, o.
  p.
  s.
  činnost 2013
  3.000,00
  Česká křesťanská akademie, o. s.
  činnost 2013
  12.000,00
  Okolo Třeboně, o. s.
  Léto v Třeboni
  20.000,00
  Okolo Třeboně, o. s.
  Zpátky do Třeboně
  20.000,00
  Okolo Třeboně, o. s.
  Klasika na Jihu
  20.000,0
  0
  Okolo Třeboně, o. s.
  Zimní Okolo Třeboně
  10.000,00
  Třeboňská rozvojová, o. p. s.
  Třeboňský divadelní festival
  35.000,00
  Třeboňská rozvojová, o. p. s.
  Měsíc pro neziskový sektor
  10.000,00
  Agentura Třeboňsko, o. p. s.
  Houbařské slavnosti
  0,00
  Agentura
  Třeboňsko, o. p. s.
  Červen bez úrazu a dny zdraví 2013
  15.000,00
  Destinace Třeboňsko, o.
  p.
  s.
  Rybářské slavnosti
  0,00
  Kinematograf bří.Čadíků, spol. s
  r.
  o.
  Filmové léto 2013
  20.000,00
  Eva Gutová, Werichovci
  -
  Shluk Praha
  Čochtanova Zlatá stoka Třeboň 2
  013
  6.000,00
  DDM Jindř. Hradec
  -
  tan.sk.Lentilky
  Soutěž Taneční skupina roku 2013
  27.000,00
  ZUŠ Třeboň
  Soutěž ve hře na akordeon
  -
  okres.
  kolo
  10.000,00
  ZUŠ Třeboň
  Koncert vítězů soutěže ve hře na akordeon
  3.000,00
  Veronika Poláková,Agentura Verona
  Velká
  módní show
  10.000,00
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na činnost a jednorázové akce takto:
  Žadatel
  účel
  Příspěvek 2012 (Kč)
  Třeboňský lázeňský symfonický orchestr
  činnost v
  roce 2013
  80
  000,00
  Třeboňští pištci
  činnost v
  roce 2013
  80
  000,00
  Anifilm, spol. s. r. o.
  Festival animovaných filmů Anifilm 2013
  300.000,00
  Třeboňská nocturna,
  o. s.
  Mezinárodní hudební festival Třeboňská
  nocturna 2013
  180.000,00
  Tře
  boňská nocturna, o. s.
  Zimní abonentní koncerty 2013/14
  0,00
  Okolo Třeboně, o. s.
  Festival Okolo Třeboně 2013
  120.000,00
  III. bere na vědomí
  zápis z
  jednání kulturní komise ze dne 25.02.2013
  .
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému na p
  říspěvky do 50.000,00 Kč připravit smlouvy k
  podpisu a příspěvky
  nad 50.000,00 Kč předložit na jednání zastupitelstva dne 18.03.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof.
  MUDr. Miloš
  Velemínský
  , CSc.

  vznesl dotaz na
  varhany
  v obřadní síni. Takovýto
  hudební nást
  roj potřebuje údržbu. P
  očítá se s
  nějakou
  údržbou
  těchto varhan
  ?
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  6
  Ing. Jiří Houdek

  varhany a jejich údržba je záležitost města, které ze svých pros
  tředků
  peníze
  na údržbu
  může
  dát. Je to n
  ámět pro
  oddělení majetku, které by m
  ohlo
  nechat
  zrevidovat varhany
  , aby ned
  ocházelo
  k
  nějaké škodě.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  je škoda, že se neobjevila alespoň symboli
  cká částka
  u
  takových akcí, jakými
  jsou
  Rybářské
  a
  Houbařské slavnosti
  , které jsou hodně
  navštěvované.
  paní
  Anna Kahounová

  vznesla dotaz na agen
  turu Veronu
  .
  Tato firma je pro nás
  neznámá, bylo by dobré, uvést o ní nějaké informace.
  Ing. Jiří Houdek

  firma Verona tady v
  sobotu zorganizovala
  galavečer s
  m
  ódní přehlídkou,
  za účasti sportovců, podnikatelů.
  Firma je z
  Českých Budějovic
  a má modelingov
  ou
  agenturu.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  16/2013
  -
  24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na činnost a jednorázové akce takto:
  Žadatel
  účel
  Příspěvek 2013 (Kč)
  Třeboňský lázeňský symfonický orchest
  r
  činnost v
  roce 2013
  80
  000,00
  Třeboňští pištci
  činnost v
  roce 2013
  80
  000,00
  Anifilm, spol. s. r. o.
  Festival animovaných filmů Anifilm 2013
  300.000,00
  Třeboňská nocturna, o. s.
  Mezinárodní hudební festival Třeboňská
  nocturna 2013
  180.000,00
  Okolo Tř
  eboně, o. s.
  Festival Okolo Třeboně 2013
  120.000,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k
  podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2013. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

  Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2013.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 79/2013
  -
  70 ze dne 06.02.2013
  k
  projedná...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2013.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 79/2013
  -
  70 ze dne 06.02.2013
  k
  projednání Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2013.
  Plán zdraví a kvality života pro rok 2013 je
  základem komunitního plánování dle Metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR. Komunitní plán je tzv.
  komunitní dohoda

  tedy formulace problémů z
  pohledu
  veřejnosti, přičemž jsou sledovány všechny oblasti
  s
  vlivem na kvalitu života a zdraví obyvatel města. Všechny body v
  Plánu zdraví a kvality života pro rok 2013
  byly formulovány během fóra Zdravého města, které se konalo 04.10.2012. Navržené body veřejnos
  t
  doporučuje k
  řešení v
  daném roce. K
  řešení závazné jsou pro vedení města tzv. „ověřené problémy“, které
  jsou v
  dokumentu vyznačeny. Na základě usnesení RM č. 884/2012
  -
  64 jim byli přiděleni garanti, kteří
  dohlížejí na řešení problému. Dokument byl konzult
  ován s
  pracovníky Národní sítě Zdravých měst ČR.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová

  vznesla dotaz na projekt „Bezpečná komunita“
  . Pokračuje tento projekt i nadále?
  Mgr. Terezie Jenisová

  tento projekt pokračuje. V
  loňském roce jsme spolupraco
  vali s
  paní
  doktorkou
  Lavičkov
  ou, tak jako v
  předešlých letech. Paní doktorka je však v poslední
  době velmi vytížená a její aktivita
  se snižovala, až téměř zanikla. Na začátku letošního roku jsme se s ní dohodli, že
  dále pro nás už
  tuto
  činnost
  aktivně
  vyk
  onávat
  nebude a že bude instruovat naši koordinátorku projektu Zdravého města, paní
  Alenu Zárubovou,
  předá
  jí veškerou agendu a pokud budeme mít nějaké problémy k
  řešení, tak je ochotna je
  s
  námi konzultovat.
  paní Anna Kahounová

  titul Bezpečná komunita
  není titul trvalého charakteru, v
  letošním roce by mělo dojít
  k
  jeho obhajobě.
  Budeme se pokoušet o obhajobu titulu?
  Mgr. Terezie Jenisová

  určitě uděláme vše pro to, abychom si titul udrželi i nadále, proto jsme se i na
  začátku roku sešli s
  doktorkou Lav
  ičkovou, abychom zavčasu zjistili, co nás
  při obhajobě
  čeká.
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  Bezpečnou komunitu nesmíme podceňovat. Měli byste mi to oznámit,
  jsem takovým tím otcem vzadu a myslím si, že
  by
  ch měl
  vědět o tom, že doktorka Lavičková bude
  končit
  .
  Rád bych pomohl.
  Bezpečná komunita by měla být v
  Plánu
  zdraví a kvality života.
  Mgr. Terezie Jenisová

  Bezpečná komunita být v
  Plánu nemůže, tam jsou uvedeny jen problémy, které se
  diskutovali na Fóru zdraví.
  Ing. Jiří Houdek
  prof. MUDr. Miloš
  Velemínský, CSc.

  navrhuje, že bude
  dělat zástupce paní doktorky Lavičkové
  .
  d
  oc.
  RNDr. Jiří
  Masojídek
  , CSc.
  paní Anna Kahounová

  navrhuje spojit se s
  Chrudimí, jsou na tom stejně jako my
  , měli by také obhajovat
  titul
  .
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  31
  /2013
  -
  24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2013
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO
  18:34 Kahounová

  odchod

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Zástavní smlouva a podmínky partnerství města Třeboně a Bertiných lázní Třeboň, s. r. o. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

  Zástava nemovitých věcí, obchodního podílu, podmí
  nky Smlouvy o partnerství
  .
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  191/2013
  -...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Zástava nemovitých věcí, obchodního podílu, podmí
  nky Smlouvy o partnerství
  .
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  191/2013
  -
  74 ze dne 13.03.2013
  k
  projednání stanovení
  podmínek Smlouvy o partnerství včetně návrhu na zastavení nemovitých věcí
  a
  obchodního podíl
  u
  Bertiných lázní Třeboň, s. r. o.,
  na
  zajištění financování akce „Rozšíření lázeňské
  infrastruktury v
  areálu Bertiných lázní Třeboň“.
  Na základě u
  snesení číslo 690/2012
  -
  55
  ze dne 19.09.2012 R
  ada města Třeboně v působnosti Valné
  hromady Bertiných lázní Tře
  boň, s. r. o.
  I.
  schválila:
  a)
  podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „
  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných
  lázní Třeboň“
  ,
  b)
  realizaci projektu

  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“
  předkládaného
  v
  rámci 23
  . výzvy ROP,
  c)
  zajištění financování celého projektu z úvěru s celkovými výdaji ve výši do 75.000.000,00 Kč,
  d)
  zmocnění starosty města jednat o podmínkách úvěru k
  zajištění financování projektu „
  Rozšíření
  lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň

  ,
  e)
  dodatek č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 20.03.2000 uzavřené mezi Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o.,
  a
  městem Třeboň.
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  23
  Dne 30.09.2012 došlo v
  rámci vyhlášené 23. Výzvy ROP k podání žádosti o poskytnutí podpory, poté
  následovalo hodnocení a dne 26.02.2013
  Výbor Regionální rady schválil projekt k
  financování. Alokovaná
  částka pro podporu projektu je ve výši
  19.982.931,99 Kč.
  V
  rámci předkládaného projektu bylo dokládáno Prohlášení o partnerství, když partnery projektu byly město
  Třeboň a Lázně Aurora, s. r.
  o. Prohlášení o partnerství vyjadřuje souhlas s
  p
  rincipy partnerské spolupráce
  a
  pak definuje role partnera projektu ve fázi předinvestiční, investiční a provozní. V
  provozní fázi je uvedeno,
  že se jedná o zajištění spolupráce při řešení problémů plynoucíc
  h z
  provozu a jejich společné odstraňování.
  Pro úplnost uvádíme definici „partnerství“ z
  Příručky pro žadatele pro oblast podpory 3.1
  Rozvoj
  infrastruktury cestovního ruchu:
  Partnerství
  Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty (ať již soukromým
  i či veřejnými), který spočívá ve
  spolupráci subjektů ve fázi přípravy, realizace, případně v provozní fázi projektu. Subjekty působící
  v
  partnerství jsou označovány jako tzv. partneři. Partner není příjemcem ze SF ve smyslu všeobecných
  nařízení. Povaha pr
  ávních vztahů mezi příjemcem podpory a jeho partnery není založena na jakýchkoliv
  aktivitách za úhradu spojenou s projektem (
  dodavatel není partner
  ). V
  případě zapojení partnera do projektu
  doloží žadatel již v rámci žádosti o podporu projektu Prohlášení o
  partnerství/Smlouvu o partnerství, ze
  kterého/ze které je patrné zapojení partnera do jednotlivých fází projektu.
  Výše uvedené usnesení rady města schválilo zajištění financování celého projektu z úvěru s
  celkovými
  výdaji ve výši do 75.000.000,00 Kč a zmo
  cnilo starostu města jednat o podmínkách úvěru k
  zajištění
  financování projektu „
  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“
  .
  K
  zajištění financování projektu z
  úvěru na základě usnesení RM č. 690/2012
  -
  55 ze dne 19.09.2012, bod I,

  sm. c) a ze zmocnění starosty jednat o podmínkách úvěru na základě usnesení RM č. 690/2012
  -
  55 ze dne
  19.09.2012, bod I, písm. d) vyplynulo:
  Na zajištění financování projektu „
  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň
  "
  dojde
  k
  uzavř
  ení dvou Smluv o úvěru, obě Smlouvy o úvěru budou uzavřeny mezi Českou spořitelnou, a. s.,
  a
  Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o., účelem úvěrů je financování výše
  uvedeného investičního záměru
  a
  předfinancování dotace poskytované na uvedenou akci, přičemž c
  elková výše úvěru je 70.000.000,00 Kč.
  Příloha č. 1 k usnesení zastupitelstva města
  -
  podmínky úvěrů:
  -
  úvěry uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s., a Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o.,
  -
  účel úvěrů je financování investičního záměru "
  Rozšíření lázeňské in
  frastruktury v areálu Bertiných
  lázní Třeboň
  " a předfinancování dotace poskytované na tuto akci,
  -
  dva dlouhodobé úvěry ve výši 35.000.000,00 Kč,
  -
  jeden s podporou EIB, druhý bez podpory EIB,
  -
  úroková sazba pohyblivá
  minimálně
  s 5 letou fixací
  -
  čerpání úvěru v
  roce 2013 a 2014,
  -
  doba splatnosti 15 let od podpisu smlouvy o úvěru,
  -
  předčasná splátka (bez poplatku za předčasné splacení případně jiných sankcí) bude umožněna
  pouze u mimořádné splátky uskutečněné z dotace přijaté z ROP v souvislosti s
  realizací této
  in
  vestiční akce
  -
  nejpozději k
  31.03.2015,
  -
  splácení jistin čtvrtletně ve výši 943.000,00 Kč, poslední splátka bude ve výši 964.000,00 Kč,
  -
  první splátka bude k 31.03.2015, poslední splátka bude k 31.03.2028,
  -
  zástava
  -
  nemovitým majetkem ve vlastnictví města Tř
  eboně a obchodním podílem Bertiných lázní
  Třeboň, s. r. o., (bližší specifikace v
  návrhu na usnesení),
  -
  bez souhlasu banky nedojde ke změně nájemce ani vlastníka.
  Pro informaci o úvěrech:
  úroková sazba
  úvěr bez dotace EIB po dobu čerpání
  1,42%
  úvěr s
  dotací EIB po dobu čerpání
  1,17%
  úvěr bez dotace EIB po 5 let po načerpání
  2,65%
  úvěr s dotací EIB po 5 let po načerpání
  2,40%
  zaplacené úroky za prvních 5 let
  ††††††††††
  㐠〒‹〱㌸†
  dotace EIB na úroky
  ††††††††††
  ㌠㌱‸ᄄ
  㐶†
  reálně zaplacený úrok za prvních 5 let
  1 175 082,92
  výsledná úroková sazba za celé období
  1,00%
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Pavel Hajna
  , Ing. Jiří Houdek
  pan Vladimír Janíček
  ,
  paní Anna Kahounová,
  doc. RNDr.
  Jiří Masojí
  dek, CSc.
  , Ing. Marie Košinová, MUDr.
  Antonín Doležal
  ,
  Mgr. Marie Florianová,
  Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D.
  ,
  pan Karel Elexhauser, Ing. Milan Hlásek
  ,
  Mgr. Anna Kohoutová
  , paní Ladislava Hadravová
  ,
  Ing. Jan
  Ďoubal
  , JUDr. Jiří Kolban
  ,
  pan Kolík
  , pan Váňa
  ml.
  , pan
  Kahoun, pan Kubal
  -
  odchody a příchody:
  18:41 Velemínský

  odchod

  počet 22
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  24
  18:43 Velemínský

  příchod

  počet 23
  18:45 Kohout

  příchod

  počet 24
  19:19 Kahounová

  odchod

  počet 23
  19:21 Kahounová

  příchod

  počet 24
  19:36 Elexhauser

  odch
  od

  počet 23
  19:37 Jenisová

  odchod

  počet 22
  19:38 Elexhauser

  příchod

  počet 23
  19:38 Jenisová

  příchod

  počet 24
  19:49 Velemínský

  odchod

  počet 23
  19:52 Velemínský

  příchod

  počet 24
  19:57 Kahounová

  odchod

  počet 23
  19:57 Ko
  šinová

  odchod

  počet 22
  19:57 Štěrbová

  odchod

  počet 21
  19:59 Kahounová

  příchod

  počet 22
  20:00 Štěrbová

  příchod

  počet 23
  20:01 Košinová

  příchod

  počet 24
  20:03 Korda

  odchod

  počet 23
  20:06 Korda

  příchod

  počet 24
  Návrh
  na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  33
  /2013
  -
  24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přistoupení k
  závazkům Bertiných lázní Třeboň, s. r. o., Tylova 171, 379 01 Třeboň, IČ 600 67 837
  vůči
  České spořitelně, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Prah
  a 4, IČ 452 44 782 vyplývajícím
  ze Smluv
  o
  úvěrech (podmínky úvěrů jsou definovány v
  příloze č. 1 tohoto usnesení) na financování projektu
  „Rozšíření lázeňské infrastruktury v
  areálu Bertiných lázní Třeboň“, případně
  převzetí těchto dluhů a to až do
  výše 7
  0.000.000,00 Kč.
  II. schvaluje
  v souvislosti s přistoupením k
  závazkům, případně převzetím dluhů, uzavření Smlouvy o partnerství mezi
  městem Třeboň IČ 002 47 618, Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o., IČ 600 67 837 a Českou spořitelnou, a. s.,
  IČ 452 44
  782
  v
  projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury v
  areálu Bertiných lázní Třeboň“, jejímž obsahem
  bude shora uvedené a způsob úhrady plnění města Třeboně za Bertiny lázně Třeboň, s. r. o., když
  pohledávka města Třeboně za Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o.,
  bude započtena na závazek města ke
  vkladu při zvýšení základního kapitálu Bertiných lázní Třeboň, s. r. o., o kterém bude rozhodnuto nejpozději
  k 30.06.2028.
  III. schvaluje
  zastavení nemovitých věcí
  -
  části pozemku p. č. KN 1977/11 (dle geometrického plán
  u č. 3383
  -
  26 /13
  pozemek p. č. KN 1977/23) o výměře 1166 m
  2
  včetně stavby bez čp. na tomto pozemku

  ubytovací objekt A
  Lázní Aurora, s. r. o., a pozemku p. č. KN 581 o výměře 2510 m
  2
  včetně sta
  vby čp. 172

  restaurace Adéla,
  jídelny, kuchyně, ubytovacích
  pokojů, balneoprovozů a administrativní části Bertiných lázní Třeboň, s. r. o.,
  to vše v obci k. ú. Třeboň a obchodního podílu Bertiných lázní Třeboň, s. r. o., za účelem zajištění úvěru na
  financování projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury v
  areálu B
  ertiných lázní Třeboň“ ve prospěch
  České
  spořitelny
  ,
  a.
  s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 452 44
  782.
  IV. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  16 Proti: 7
  (
  jmenovitě:
  Masojídek, Kahounová, Elexhauser, Hlásek,
  Ďoubal, Kohoutová)
  Zdrželi se: 1 SCHVÁLENO

 • 23. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2013

  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Důvodová zpráva:
  -
  útvar tajemníka p
  ředkládá zastupitelstvu města aktuální infor...

  Celý text (zobrazeno 20 %)

  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Důvodová zpráva:
  -
  útvar tajemníka p
  ředkládá zastupitelstvu města aktuální informaci o plnění usnesení orgánů města
  (viz příloha). Zpráva o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva dne
  17.12.2012
  byla zastupitelům zaslána dne 16.01.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  pan
  í Anna Kahounová
  ,
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing
  . Pavel Hajna
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  2/2013
  -
  23
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení rady města (12.12.2012, 17.12.2012, 31.12.2012, 09.01.2013) a
  zastupitel
  stva
  města (17.12.2012).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012, která
  byla zaslána dne 16.01.2013.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  20
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 23. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 1 – úpravy rozpočtu na rok 2013 - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2013

  Rozpočtové opatření č. 1

  úpravy rozpočtu na rok 2013.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města k
  projednání návrh
  rozpo
  čtového opatření č. 1, kt...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Rozpočtové opatření č. 1

  úpravy rozpočtu na rok 2013.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města k
  projednání návrh
  rozpo
  čtového opatření č. 1, které spočívá v:
  -
  ponížení příjmové položky 4112 Dotace

  příspěvek na výkon státní správy“, § 0, ORJ 0800, ORG 0,
  UZ 0 o částku 103.300,00 Kč,
  -
  navýšení příjmové položky 4122 Dotace
  -
  JčK

  MK

  Zaj.
  reg.
  funkcí knihoven v
  JčK, § 0,
  ORJ
  0900, ORG XXX, UZ 744 o částku 267.000,00 Kč,
  -
  navýšení příjmové položky 212X Ostatní odvody příspěvkových organizací, § 3392, ORJ 0800, ORG
  0, UZ 0 o částku 2.227.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5331 Zaj.
  reg.
  funkcí knihoven v
  JčK
  -
  dotace
  -
  JčK
  -
  MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 267.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5151 Nebytové prostory
  -
  záloha na vodu, § 3613, ORJ 0800, ORG
  9800000215, UZ 0 o částku 30.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5152 Nebytové prostory
  -
  záloh
  a na teplo, § 3613, ORJ 0800, ORG
  9800000215, UZ 0 o částku 400.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5154 Nebytové prostory
  -
  záloha na el. energii , § 3613, ORJ 0800, ORG
  9800000215, UZ 0 o částku 350.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 53
  66 Finanční vyp
  ořádání min. let
  , § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 43.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, § 6409, ORJ 0750, ORG
  6093000000, UZ 0 o částku 2.780.700,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5901 Nespecifikované rezervy,
  § 6409, ORJ 0900, ORG 9900000000,
  UZ 0 o částku 2.227.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové po
  ložky 5499 SF

  příspěvek na ....
  , § 6171, ORJ 0770, ORG 0, UZ 0 o částku
  75.000,00 Kč,
  -
  navýšení položky financování 8115
  Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, O
  RG
  9800000000, UZ 0 o částku 3.707.000,00 Kč,
  -
  navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků (SF), § 0, ORJ 0770, ORG
  5010005010, UZ 0 o částku 75
  000,00Kč.
  Popis situace:
  Po ukončení operací roku 2012 je do rozpočtu na rok 2013 zapojo
  ván kladný rozdíl zůstatků
  dosažený na bankovních účtech oproti částce zapojené do schváleného rozpočtu, který je použit jednak ke
  krytí zvýšených výdajů na nebytové prostory (Roháč), k
  pokrytí finančního vypořádání s
  JčK a zbývající část
  je použita k
  vytv
  oření rezervy kapitálových výdajů. Dále je do příjmové části zap
  ojován zůstatek bankovních
  účtů
  ze zrušené příspěvkové organizace IKS, který je navrhován k
  vytvoření neinvestiční rezervy ke krytí
  případných závazků přecházejících z
  této organizace. Současn
  ě jsou upravovány vztahy k rozpočtu JčK, tak
  jak byl mezitím schválen a dále byly navýšeny položky Sociálního fondu o částku rozdílu dosaženého
  zůstatku účtu oproti zapojenému ve schváleném rozpočtu.
  Rada města přijala v
  této věci následující usnesení:
  Usn
  esení RM č.
  8/2013
  -
  68
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  provedení rozpočtového opatření č. 1, které spočívá v:
  -
  ponížení příjmové položky 4112 Dotace

  příspěvek na výkon státní správy“, § 0, ORJ 0800, ORG 0,
  UZ 0 o částku 103.300,00 Kč,
  -
  navýšení příjmové položky 4122 Dotace
  -
  JčK

  MK

  Zaj. reg. funkcí knihoven v
  JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 267.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5331 Zaj. reg. funkcí knihoven v
  JčK
  -
  dotace
  -
  JčK
  -
  MK, § 331
  4, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 267.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5151 Nebytové prostory
  -
  záloha na vodu, § 3613, ORJ 0800, ORG
  9800000215, UZ 0 o částku 30.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5152 Nebytové prostory
  -
  záloha na teplo,
  § 3613, ORJ 0800, ORG
  9800000215, UZ 0 o částku 400.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5154 Nebytové prostory
  -
  záloha na el. energii, § 3613, ORJ 0800, ORG
  9800000215, UZ 0 o částku 350.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 53
  66 Finanční vypořádání min.
  let
  , § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 43.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, § 6409, ORJ 0750, ORG
  6093000000, UZ 0 o částku 2.780.000,00 Kč,
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  4
  -
  navýšení výdajové položky 5901 Nespecifikované rezervy, § 6409, ORJ
  0900, ORG 9900000000,
  UZ 0 o částku 2.227.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5499 SF

  příspěvek na ...., § 61
  71, ORJ 0770, ORG 0, UZ XXXXX
  o
  částku 75.000,00 Kč,
  -
  navýšení položky financování 8115
  Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  98000
  00000, UZ 0 o částku 3.707.000,00 Kč,
  -
  navýšení položky financování 8115
  Změna stavu finančních prostředků (SF), § 0, ORJ 0770, ORG
  5010005010, UZ 0 o částku 75
  000,00Kč.
  Čís.
  RM
  ÚZ
  ORG
  ORJ
  Paragraf
  Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpoč
  tové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy
  (tis. Kč):
  1.
  0
  0
  0800
  0
  4112
  16
  545,00
  16
  545,00
  -
  103,30
  16
  441,70
  744
  XXX
  0900
  0
  4122
  0,00
  0,00
  +267,00
  267,00
  0
  0
  0800
  3392
  212X
  0,00
  0,00
  +2
  227,00
  2
  227,00
  Rozpočtové výdaje (ti
  s. Kč):
  1.
  744
  9900000XXX
  0900
  3314
  5331
  0,00
  0,00
  +267,00
  267,00
  0
  9800000215
  0800
  3613
  5151
  450,00
  450,00
  +30,00
  480,00
  0
  9800000215
  0800
  3613
  5152
  0,00
  0,00
  +400,00
  400,00
  0
  9800000215
  0800
  3613
  5154
  780,00
  780,00
  +350,00
  1 130,00
  XXXXX
  0
  0000
  6402
  5366
  0,00
  0,00
  +43,00
  43,00
  0
  6093000000
  0750
  6409
  6901
  0,00
  0,00
  2
  780,70
  2
  780, 70
  0
  9900000000
  0900
  6409
  5901
  0,00
  0,00
  2 227,00
  2 227,00
  0
  5010005010
  0770
  6171
  5499
  1
  836,80
  1 836,80
  +75,00
  1 911,80
  Financování (tis. Kč):
  1.
  0
  0
  0
  800
  0
  8115
  35
  657,24
  35
  657,24
  +3 707,00
  39 364,24
  0
  0
  0770
  0
  8115
  165,00
  165,00
  +75,00
  240,00
  II. ukládá
  útvaru tajemníka a odboru finančnímu a majetkovému
  předložit
  rozpočtové opatření na jednání ZM dne
  28.01.2013.
  Tento předkládaný návrh
  má dopad na
  schválený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením.
  Vztah předkládaného materiálu k
  dan
  i z
  přidané hodnoty (DPH) není
  žádný
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , Ing. Jiří Houdek
  , paní Anna Kahounová
  , PaedDr.
  Jan Váňa
  -
  odchody a příchody:
  17:17 Váňa

  příchod

  počet 22
  17:24 Hadravová

  příchod

  počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  4/2013
  -
  23
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v:
  -
  ponížení příjmové polož
  ky 4112 Dotace

  příspěvek na výkon státní správy“, § 0, ORJ 0800, ORG 0,
  UZ 0 o částku 103.300,00 Kč,
  -
  navýšení příjmové položky 4122 Dotace
  -
  JčK

  MK

  Zaj.
  reg.
  funkcí knihoven v
  JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 267.000,00 Kč,
  -
  navýšení příjmov
  é položky 212X Ostatní odvody příspěvkových organizací, § 3392, ORJ 0800, ORG
  0, UZ 0 o částku 2.227.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5331 Zaj.
  reg.
  funkcí knihoven v
  JčK
  -
  dotace
  -
  JčK
  -
  MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 267.000,00
  Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5151 Nebytové prostory
  -
  záloha na vodu, § 3613, ORJ 0800, ORG
  9800000215, UZ 0 o částku 30.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5152 Nebytové prostory
  -
  záloha na teplo, § 3613, ORJ 0800, ORG
  9800000215, UZ 0 o částku 400.00
  0,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5154 Nebytové prostory
  -
  záloha na el. energii , § 3613, ORJ 0800, ORG
  9800000215, UZ 0 o částku 350.000,00 Kč,
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  5
  -
  navýšení výdajové položky 53
  66 Finanční vypořádání min. let
  , § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 43.00
  0,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, § 6409, ORJ 0750, ORG
  6093000000, UZ 0 o částku 2.780.700,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5901 Nespecifikované rezervy, § 6409, ORJ 0900, ORG 9900000000,
  UZ 0 o částku 2.227.000,00 Kč,
  -
  n
  avýšení výdajové položky 5499 SF

  příspěvek na ...., § 61
  71, ORJ 0770, ORG 0, UZ XXXXX
  o
  částku 75.000,00 Kč,
  -
  navýšení položky financování 8115
  Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9800000000, UZ 0 o částku 3.707.000,00 Kč,
  -
  navýšení položky
  financování 8115
  Změna stavu finančních prostředků (SF), § 0, ORJ 0770, ORG
  5010005010, UZ 0 o částku 75
  000,00Kč.
  Čís.
  RM
  ÚZ
  ORG
  ORJ
  Paragraf
  Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočt
  ové příjmy (tis. Kč):
  1.
  0
  0
  0800
  0
  4112
  16
  545,00
  16
  545,00
  -
  103,30
  16
  441,70
  744
  XXX
  0900
  0
  4122
  0,00
  0,00
  +267,00
  267,00
  0
  0
  0800
  3392
  212X
  0,00
  0,00
  +2
  227,00
  2
  227,00
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  1.
  744
  9900000XXX
  0900
  3314
  5331
  0,00
  0,00
  +
  267,00
  267,00
  0
  9800000215
  0800
  3613
  5151
  450,00
  450,00
  +30,00
  480,00
  0
  9800000215
  0800
  3613
  5152
  0,00
  0,00
  +400,00
  400,00
  0
  9800000215
  0800
  3613
  5154
  780,00
  780,00
  +350,00
  1 130,00
  XXXXX
  0
  0000
  6402
  5366
  0,00
  0,00
  +43,00
  43,00
  0
  6093000000
  0750
  6409
  6901
  0,00
  0,00
  2
  780,70
  2
  780, 70
  0
  9900000000
  0900
  6409
  5901
  0,00
  0,00
  2 227,00
  2 227,00
  0
  5010005010
  0770
  6171
  5499
  1
  836,80
  1 836,80
  +75,00
  1 911,80
  Financování (tis. Kč):
  1.
  0
  0
  0800
  0
  8115
  35
  657,24
  35
  657,24
  +3 707,00
  39 364,24
  0
  0
  0770
  0
  8115
  165,00
  165,00
  +75,00
  240,00
  II. ukládá
  útvaru tajemníka a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18
  Proti: 0
  Zd
  rželi se: 5
  SCHVÁLENO

 • 23. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemku p. č. KN 1038 v k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288-67/2012 pozemek p. č. KN 1038) v obci a k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2013

  Prodej části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  v
  obci a k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelst...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Prodej části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  v
  obci a k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení
  č.
  36/2013
  -
  69 ze dne 23.01.2013
  k
  projednání
  prodej části pozemku p. č. KN 1038
  (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č.
  KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji
  (se sídlem: U Z
  imního stadionu 1952/2, České Budějovice) za účelem „Výstavby chráněného bydlení pro
  osoby se zdravotním postižením“.
  Na zákl
  adě
  usnesení ZM č. 181/2012
  -
  22
  ze dne 17.12.
  2012 došlo ve dnech 07.01.2013 až
  22.01.2013 ke
  zveřejnění záměru prodeje výše uvedené
  části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň. V
  době zveřejnění
  byla podána připomínka k
  záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 od
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ,
  xxxxxxxxxxxxx
  . Jihočeský kraj v
  době zveřejnění potvrdil svůj zájem o koupi části pozemku p. č. KN
  1038
  v
  k. ú. Třeboň.
  Odbor územního plánování a stavebního řádu ke změně smluvních podmínek (k prodloužení termínu) nemá
  připomínek. Odbor rozvoje a investic souhlasí s
  požadavkem krajského úřadu.
  Rekapitulace prodeje pozemku p. č. KN 1038, k. ú. Třeboň:
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  10
  Usnesení ZM č. 44/2012
  -
  15 ze dne 26.03.2012:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 o výměře cca 944 m
  2
  , když výměra bude zpřesněna
  geometrickým
  plánem, včetně porostu v
  obci a
  k. ú. Třeboň Ji
  hočeskému kraji (se sídlem: U Zimního
  stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
  Cena za porost bude zjištěna znaleckým posudkem.
  Kupní smlouva mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem bude uzavřena
  za podmínky, že Jihočeský kraj
  doloží schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci
  „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ do 31.12.2012.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajis
  tit plnění usnesení.
  Zveřejněn záměr: 30.03.2012 až
  14.04.2012.
  Dne 14.05.2012 přijalo zastupitelstvo města usnesení:
  Usnesení ZM č. 87/2012
  -
  16:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN
  1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji (se
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  a uzavření
  smlouvy
  o
  budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem bude uzavřena za
  podmínky, že Jihočeský kraj doloží schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu
  EU na akci „Výstavba chráněného bydlení
  pro osoby se zdravotním postižením“ do 31.12.2012.
  Veškeré náklady spojené s
  vyhotovením geometrického plánu, znaleckým posudkem, sepsáním smlouvy
  o
  budoucí smlouvě kupní hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  II. bere na vědom
  í
  připomínky
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a petici občanů k
  prodeji části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usn
  esení.
  Na základě výše uvedeného usnesení a po schválení budoucí koupě pozemku Jihočeským krajem dne
  25.09.2012 došlo dne 16.10.2012 k
  podepsání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12
  mezi městem Třeboň (dále jen MT) a Jihočeským krajem (dále
  jen JK).
  V
  této smlouvě v
  čl. IX bylo mimo jiné uvedeno:
  „Tato smlouva se uzavírá do doby realizace převodu vlastnictví k
  předmětnému pozemku. Nebude
  -
  li však
  budoucím kupujícím (JK) předloženo budoucímu prodávajícímu (MT) rozhodnutí o poskytnutí dotace d
  o
  31.12.2012, končí následujícím dnem platnost a účinnost této smlouvy.“
  Uzavření smlouvy kupní bylo podmíněno závazkem budoucího kupujícího (JK), že předloží budoucímu
  prodávajícímu (MT) v
  termínu do 31.12.2012 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovan
  ého operačního
  programu EU na stavbu „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“.
  Dne 12.12.2012 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost JK o výpůjčku části pozemku p. č. KN 1038 o
  výměře
  858 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň s
  účinností od 01.01.2013 do
  doby uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku
  p.
  č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň. Smlouva o výpůjčce bude překlenovat období od skončení účinnosti Smlouvy
  o
  budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12 ze dne 16.10.2012 do doby uzavření nové smlouvy.
  Usnesení
  RM č. 949/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru výpůjčky
  části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  o
  bci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) na dobu od 01.01.2013 do
  doby nabytí účinnosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je tento pozemek, nebo do odstoupení od této kupní
  smlouvy mezi městem Třeboň a Jih
  očeským krajem na prodej části pozemku p.
  č. KN 1038 (dle
  geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038) o výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů
  a
  zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
  postižením“.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k
  . ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  .
  Kupní smlouva mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je
  doložení schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí
  dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci
  „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto
  rozhodnutí do 31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit.
  I
  II. ukládá
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  11
  odboru finanč
  nímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na jednání zastupitelstva
  města dne 17.12.2012.
  Usnesení ZM č. 181/2012
  -
  22 ze dne 17.12.2012:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3
  288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  za
  podmínky, že Jihočeský kraj nedoloží do 3
  1.12.2012 schválené Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace
  z
  Integrovaného operačního programu EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
  postižením“. Kupní smlouva mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací
  podmínkou, kt
  erou je doložení schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským
  krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do 31.12.2014, má město Třeboň právo
  od této smlouvy odstoupit.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zveřejněn záměr dne
  07.01.2013 až
  22.01.2013.
  Usnesení RM č.
  951/2012
  -
  67 ze dne 31.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  návrh
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze dne 28.12.2012 a neschvaluje jej.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o výpůjčce
  části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy
  v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) na dobu od 01.01.2013 do
  doby nabytí účinnosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je tento pozemek, nebo do odstoupení od této kupní
  smlouvy mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem na prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle
  geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038) o výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů
  a
  zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravot
  ním
  postižením“.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Usnesení RM č. 36/2013
  -
  69 ze dne 23.01.2013:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
  připomínku
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze
  dne 22.01.2013
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  ob
  ci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji (se
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  . Kupní smlouva mezi
  městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je doložení
  schváleného Rozhodnutí o
  posky
  tnutí dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci „Výstavba
  chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do
  31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit. Náklady spojené s
  vy
  hotovením kupní
  smlouvy hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání ZM dne 28.01.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Anna Kohoutová
  , Ing. Jiří Houdek
  ,
  prof.
  M
  UDr.
  Miloš Velemínský
  , CSc.

  tento návrh neodsouhlasí,
  nikdy
  nebyl
  předložen
  seznam
  ostatn
  ích lokalit
  Ing. Jiří
  Houdek

  názor
  odborníků
  mluví pro
  tuto lokalitu
  Ing. Jan Ďoubal

  žádá o předložení soupisu lokalit
  paní Anna Kahounová
  , Josef Neužil
  PaedD
  r. Jan Váňa

  žá
  dá předložit seznam lokalit
  Mgr. Terezie Jenisová

  seznam lokalit je irelevantní
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , K
  arel Elexhauser
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  8/2013
  -
  23
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomí
  nku
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze dne 22.01.2013.
  II. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Ji
  hočeskému kraji (se
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  12
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  . Kupní smlouva mezi
  městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je doložení
  schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace z
  Integ
  rovaného operačního programu EU na akci „Výstavba
  chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do
  31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit. Náklady spojené s
  vyhotovením kupní
  smlo
  uvy hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  15 Proti: 8
  (jmenovitě: Velemínský, Masojídek, Váňa, Kahounová, Elexhauser, Hlásek, Ďouba
  l,
  Kohoutová)
  Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  k
  bodu 8
  Naplnění smlouvy kupní Prodej části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  v
  obci a k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení
  č.
  36/2013
  -
  69 ze dne 23.01.2013
  k
  projednání
  prodej části pozemku p. č. KN 1038
  (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č.
  KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji
  (se sídlem: U Z
  imního stadionu 1952/2, České Budějovice) za účelem „Výstavby chráněného bydlení pro
  osoby se zdravotním postižením“.
  Na zákl
  adě
  usnesení ZM č. 181/2012
  -
  22
  ze dne 17.12.
  2012 došlo ve dnech 07.01.2013 až
  22.01.2013 ke
  zveřejnění záměru prodeje výše uvedené
  části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň. V
  době zveřejnění
  byla podána připomínka k
  záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 od
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ,
  xxxxxxxxxxxxx
  . Jihočeský kraj v
  době zveřejnění potvrdil svůj zájem o koupi části pozemku p. č. KN
  1038
  v
  k. ú. Třeboň.
  Odbor územního plánování a stavebního řádu ke změně smluvních podmínek (k prodloužení termínu) nemá
  připomínek. Odbor rozvoje a investic souhlasí s
  požadavkem krajského úřadu.
  Rekapitulace prodeje pozemku p. č. KN 1038, k. ú. Třeboň:
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  10
  Usnesení ZM č. 44/2012
  -
  15 ze dne 26.03.2012:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 o výměře cca 944 m
  2
  , když výměra bude zpřesněna
  geometrickým
  plánem, včetně porostu v
  obci a
  k. ú. Třeboň Ji
  hočeskému kraji (se sídlem: U Zimního
  stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
  Cena za porost bude zjištěna znaleckým posudkem.
  Kupní smlouva mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem bude uzavřena
  za podmínky, že Jihočeský kraj
  doloží schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci
  „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ do 31.12.2012.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajis
  tit plnění usnesení.
  Zveřejněn záměr: 30.03.2012 až
  14.04.2012.
  Dne 14.05.2012 přijalo zastupitelstvo města usnesení:
  Usnesení ZM č. 87/2012
  -
  16:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN
  1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji (se
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  a uzavření
  smlouvy
  o
  budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem bude uzavřena za
  podmínky, že Jihočeský kraj doloží schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu
  EU na akci „Výstavba chráněného bydlení
  pro osoby se zdravotním postižením“ do 31.12.2012.
  Veškeré náklady spojené s
  vyhotovením geometrického plánu, znaleckým posudkem, sepsáním smlouvy
  o
  budoucí smlouvě kupní hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  II. bere na vědom
  í
  připomínky
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a petici občanů k
  prodeji části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usn
  esení.
  Na základě výše uvedeného usnesení a po schválení budoucí koupě pozemku Jihočeským krajem dne
  25.09.2012 došlo dne 16.10.2012 k
  podepsání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12
  mezi městem Třeboň (dále jen MT) a Jihočeským krajem (dále
  jen JK).
  V
  této smlouvě v
  čl. IX bylo mimo jiné uvedeno:
  „Tato smlouva se uzavírá do doby realizace převodu vlastnictví k
  předmětnému pozemku. Nebude
  -
  li však
  budoucím kupujícím (JK) předloženo budoucímu prodávajícímu (MT) rozhodnutí o poskytnutí dotace d
  o
  31.12.2012, končí následujícím dnem platnost a účinnost této smlouvy.“
  Uzavření smlouvy kupní bylo podmíněno závazkem budoucího kupujícího (JK), že předloží budoucímu
  prodávajícímu (MT) v
  termínu do 31.12.2012 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovan
  ého operačního
  programu EU na stavbu „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“.
  Dne 12.12.2012 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost JK o výpůjčku části pozemku p. č. KN 1038 o
  výměře
  858 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň s
  účinností od 01.01.2013 do
  doby uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku
  p.
  č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň. Smlouva o výpůjčce bude překlenovat období od skončení účinnosti Smlouvy
  o
  budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12 ze dne 16.10.2012 do doby uzavření nové smlouvy.
  Usnesení
  RM č. 949/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru výpůjčky
  části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  o
  bci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) na dobu od 01.01.2013 do
  doby nabytí účinnosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je tento pozemek, nebo do odstoupení od této kupní
  smlouvy mezi městem Třeboň a Jih
  očeským krajem na prodej části pozemku p.
  č. KN 1038 (dle
  geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038) o výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů
  a
  zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
  postižením“.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k
  . ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  .
  Kupní smlouva mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je
  doložení schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí
  dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci
  „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto
  rozhodnutí do 31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit.
  I
  II. ukládá
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  11
  odboru finanč
  nímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na jednání zastupitelstva
  města dne 17.12.2012.
  Usnesení ZM č. 181/2012
  -
  22 ze dne 17.12.2012:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3
  288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  za
  podmínky, že Jihočeský kraj nedoloží do 3
  1.12.2012 schválené Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace
  z
  Integrovaného operačního programu EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
  postižením“. Kupní smlouva mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací
  podmínkou, kt
  erou je doložení schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským
  krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do 31.12.2014, má město Třeboň právo
  od této smlouvy odstoupit.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zveřejněn záměr dne
  07.01.2013 až
  22.01.2013.
  Usnesení RM č.
  951/2012
  -
  67 ze dne 31.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  návrh
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze dne 28.12.2012 a neschvaluje jej.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o výpůjčce
  části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy
  v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) na dobu od 01.01.2013 do
  doby nabytí účinnosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je tento pozemek, nebo do odstoupení od této kupní
  smlouvy mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem na prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle
  geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038) o výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů
  a
  zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravot
  ním
  postižením“.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Usnesení RM č. 36/2013
  -
  69 ze dne 23.01.2013:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
  připomínku
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze
  dne 22.01.2013
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  ob
  ci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji (se
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  . Kupní smlouva mezi
  městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je doložení
  schváleného Rozhodnutí o
  posky
  tnutí dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci „Výstavba
  chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do
  31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit. Náklady spojené s
  vy
  hotovením kupní
  smlouvy hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání ZM dne 28.01.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Anna Kohoutová
  , Ing. Jiří Houdek
  ,
  prof.
  M
  UDr.
  Miloš Velemínský
  , CSc.

  tento návrh neodsouhlasí,
  nikdy
  nebyl
  předložen
  seznam
  ostatn
  ích lokalit
  Ing. Jiří
  Houdek

  názor
  odborníků
  mluví pro
  tuto lokalitu
  Ing. Jan Ďoubal

  žádá o předložení soupisu lokalit
  paní Anna Kahounová
  , Josef Neužil
  PaedD
  r. Jan Váňa

  žá
  dá předložit seznam lokalit
  Mgr. Terezie Jenisová

  seznam lokalit je irelevantní
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , K
  arel Elexhauser
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  8/2013
  -
  23
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomí
  nku
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze dne 22.01.2013.
  II. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Ji
  hočeskému kraji (se
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  12
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  . Kupní smlouva mezi
  městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je doložení
  schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace z
  Integ
  rovaného operačního programu EU na akci „Výstavba
  chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do
  31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit. Náklady spojené s
  vyhotovením kupní
  smlo
  uvy hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  15 Proti: 8
  (jmenovitě: Velemínský, Masojídek, Váňa, Kahounová, Elexhauser, Hlásek, Ďouba
  l,
  Kohoutová)
  Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 23. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Ing. Vopátek - prohlášení týkající se informací kolem dotací na výstavbu ČOV

  Datum: 28. 1. 2013

 • 23. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - pí Kahounová - požaduje výsledky auditu provedené na IKS panem Ing. Hlávkou

  Datum: 28. 1. 2013

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu na rok 2013. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Návr
  h rozpočtu na rok 2013.
  Důvodová zpráva:
  R
  ada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  891/2012
  -
  64
  ze dne 28.11.2012
  k
  projednání návrh rozpočtu...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Návr
  h rozpočtu na rok 2013.
  Důvodová zpráva:
  R
  ada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  891/2012
  -
  64
  ze dne 28.11.2012
  k
  projednání návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2013.
  Návrh rozpočtu vychází z
  předpokladu příjmů ve výši
  325.818.810,0
  0 Kč
  a výdajů ve výši
  311.325.745,00

  . V
  roce 2013 pak město Třeboň uhradí splátky jistin přijatých úvěrů ve výši 50.300.000,00 Kč, které
  budou kryty přebytkem rozpočtu 2013 (příjmy

  výdaje) ve výši
  14.493.065,00 Kč
  a změnou stavu na
  bankovních účtech (
  zapojení zůstatku na bankovních účtech z
  minulého období) ve výši 35.806.935,00 Kč.
  Návrh rozpočtu zahrnuje i transfery (dotace, příspěvky, granty), na něž je zákonný nárok anebo nárok na ně
  vyplývá z
  uzavřených smluv či rozhodnutí poskytovatele.
  Návrh ro
  zpočtu zahrnuje i peněžní fondy města Třeboně, tj. fond sociální, fond rozvoje bydlení a povodňový
  fond.
  Návrh rozpočtu je zpracován podle dosud platné legislativy, v
  době zpracování však ještě neprošel návrh
  státního rozpočtu ani prvním čtením ve sněmovně
  , což znamená, že nejsou potvrzeny souhrnné dotační
  vztahy státního rozpočtu, takže návrh obsahuje minimalistickou částku ve výši potvrzeného příspěvku pro
  letošní rok a případná odchylka pak bude zapracována rozpočtovým opatřením.
  Zastupitelstvo města sch
  valuje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací,
  peněžitých a věcných darů jednotlivým fyzickým a právnickým osobám. Toto ustanovení se mimo jiné
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  5
  vztahuje i na městem zřízené příspěvkové organizace, kterým jsou z
  rozpočtu města p
  oskytovány provozní
  a
  investiční příspěvky. Je proto žádoucí pro zajištění jejich rovnoměrného financování, aby současně se
  schválením rozpočtu (což je předpoklad), bylo schvalujícím orgánem výslovně odsouhlaseno poskytnutí
  příspěvků konkrétním příspěvkový
  m organizacím ve výši a na účel uváděný v
  návrhu rozpočtu.
  Zákon dále umožňuje, aby rada města v
  zájmu zabezpečení plynulého hospodaření podle schváleného
  rozpočtu mohla provádět rozpočtová opatření v
  rozsahu stanoveném zastupitelstvem města. Za tím účelem
  je součástí usnesení zastupitelstva zmocnění rady města k
  provádění rozpočtových opatření.
  Po zpřesněném odhadu očekávané skutečnosti ke konci roku lze reálně očekávat, že přebytek hospodaření
  zapojený do návrhu rozpočtu bude naplněn.
  Přílohou podkladové
  ho materiálu je návrh rozpočtu na rok 2013 v
  tištěné podobě. Návrh rozpočtu je členěn
  do dvou částí:
  -
  závazná část rozpočtu města Třeboně na rok 2013, do které náleží
  o
  souhrnná bilance
  o
  bilanční tabulka podle odpovědných míst
  o
  příjmy a výdaje podle odpovědnýc
  h míst v
  členění podle rozpočtové skladby
  -
  informativní část rozpočtu města Třeboně na rok 2013, která obsahuje
  o
  informace o tvorbě a použití fondů v
  roce 2013
  o
  přehled kapitálových výdajů
  o
  specifikaci kapitálových příjmů ORJ 800
  o
  přehled k
  příspěvkům a dotací
  m přidělovaných z
  roz
  počtu města v
  oblasti kultury
  a
  cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví a pro ostatní
  činnosti
  Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2013 dne 28.11.2012 a usnesením č. 891/2012
  -
  64 jej
  doporučila
  zastupitelstvu města schválit:
  Usnesení RM č.
  891/2012
  -
  64:
  Rada města Třeboně
  I. doporučuje ZM schválit
  1)
  rozpočet na rok 2013 vč. peněžních fondů jako přebytkový v
  členění na odpovědná místa a odvětvově
  dle oddílů rozpočtové skladby v
  těchto objemech:
  celkové příjmy rozpočtu ve výši
  325.818.810,00 Kč
  financování ve výši
  14.568.065,00 Kč
  celkové zdroje ve výši
  311.325.745,00 Kč
  běžné výdaje ve výši
  179.641.375,00 Kč
  kapitálové výdaje ve výši
  131.684.370,00 Kč
  celkové výdaje rozpočtu ve výši
  ㌱ㄮ㌲
  5.745,00 Kč
  (十)
  závazné ukazatele rozpočtu jak jsou uvedené v
  tabulkové části tohoto materiálu,
  3)
  příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2013
  a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v
  té výši a těm fyzickým a právnic
  kým osobám uvedeným v
  návrhu
  rozpočtu,
  4)
  zmocnění pro radu města pro rok 2013 k provádění rozpočtových opatření v
  rozsahu:
  a)
  příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč
  vč. v
  jednotlivém případě,
  včetně použití ve
  výdajové části,
  b)
  výdajová část rozpočtu do
  výše 500.000,00 Kč vč.
  v
  jednotlivém případě
  mezi položkami,
  příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů
  ), které
  budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky
  5.
  000.000,0
  0 Kč,
  c)
  úhrady pokut, penále z
  rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  d
  ůvodu dodržení termínu
  závěrky,
  d)
  zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci
  o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému dopracovat návrh rozpočtu na rok 2013 podle zada
  ných požadavků RM,
  zveřejnit jej na úřední desce a předložit na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 948/2012
  -
  65 informaci o
  rozpočtovém
  výhledu města Třeboně na období 2013
  -
  2015.
  N
  a základě novely č. 557/2004 Sb.
  ,
  zákona č. 250/2000 Sb.
  ,
  mají obce povinnost sestavovat rozpočtový
  výhled na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled by měl
  být aktualizován, pokud dojde k
  významným změnám,
  které mají na již sestavený rozpočtový výhled zásadní
  vliv.
  Předkládaný zaktualizovaný rozpočtový výhled obsahuje informace o p
  lánovaných příjmech, výdajích
  a
  financování rozčleněné podle druhového třídění rozpočtové skladby.
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  6
  Do rozpočtového výhledu byly
  doplněny aktuální hodnoty ve sloupci očekávaná skutečnost, dále byly
  v
  souvislosti s
  ukončením činnosti Informačního a kulturního
  střediska
  v
  Třeboni a se změnou organizační
  struktury městského úřadu do výhledu zapracovány plánované příjmy a výdaje týkají
  cí s
  e odboru kultury
  a
  cestovního ruchu; položka běžných dotací byla ponížena (součástí souhrnného dotačního vztahu již
  nebudou příspěvky na žáky).
  Dále byly doplněny údaje o splácení půjčky od SFŽP na ČOV, kterou bude město Třeboň splácet
  v
  pravidelných
  čtvrtletních splátkách ve výši 1.710.245
  ,00
  Kč od roku 2015 po dobu 10 let (v případě, že
  nedojde k
  předčasnému splacení půjčky).
  Všechny výše uvedené skutečnosti zásadně ovlivňují již sestavený rozpočtový výhled, který byl radou města
  schválen usnesením č
  . 626/2012
  -
  52 dne 22.08.2012 a zastupitelstvu města informativně předložen na jeho
  jednání dne 03.09.2012, a proto rada města schválila aktualizovaný r
  ozpočtový výhled na období 2013
  -
  2015.
  Rada města přijala dne 12.12.2012 v
  této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č. 948
  /2012
  -
  65
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtový výhled města Třeboně na období 2013
  -
  2015.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit informaci o rozpočtovém výhledu na jednání ZM dne
  17.12.2012.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová
  , PaedDr. Jan Váňa
  , Ing. Jiří Houdek, p. Zdeněk Mráz
  , Ing. arch.
  Aleš Valder, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. Milan Hlásek, Ing. Jiří Vopátek Ph.D.
  -
  požadavky:
  PaedDr. Jan Váňa

  žádá OFM, aby předložil
  objem rozpočtov
  ých opatření
  za rok 2012.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  182/2012
  -
  22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1)
  rozpočet na rok 2013 vč. peněžních fondů jako
  přebytkový
  v
  členění na odpovědná místa a odvětvově
  dle oddílů rozpočtové skladby v
  těcht
  o objemech:
  celkové příjmy rozpočtu ve výši
  325.818.810,00 Kč
  financování ve výši
  14.493.065,00 Kč
  celkové zdroje ve výši
  311.325.745,00 Kč
  běžné výdaje ve výši
  179.641.375,00 Kč
  kapitálové výdaje ve výši
  131.684.370,00 Kč
  celkové výdaje rozpočtu ve
  výši
  311.325.745,00 Kč
  2)
  závazné ukazatele rozpočtu, jak jsou uvedené v
  tabulkové části tohoto materiálu,
  3)
  příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2013
  a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v
  té výši a těm fyzick
  ým a právnickým osobám uvedeným v
  návrhu
  rozpočtu,
  4)
  zmocnění pro radu města pro rok 2013 k provádění rozpočtových opatření v
  rozsahu:
  e)
  příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč
  vč. v
  jednotlivém případě,
  včetně použití ve
  výdajové části,
  f)
  výdajová část roz
  počtu do výše 500.000,00 Kč vč.
  v
  jednotlivém případě
  mezi položkami,
  příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů
  ), které
  budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky
  5.
  000.000,00 Kč,
  g)
  úhrady pokut, penále z
  rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce
  nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  h)
  zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci
  o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Paní
  Anna Kahounová vznesla protinávrh
  na změnu rozpočtu
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro
  : 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NESCHVÁLENO
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  7
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18 Proti: 7
  Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 241/18 o výměře 37 m² v k. ú. Břilice. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 241/18 o výměře 37 m
  2
  v
  k. ú. Břilice.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 911/2012
  -
  65 ze...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 241/18 o výměře 37 m
  2
  v
  k. ú. Břilice.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 911/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012
  k
  projednání
  žádost
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  o prodej pozemku p. č
  . KN
  241/18 o výměře 37 m
  2
  v
  k. ú.
  Břilice
  .
  Pozemek sousedí s
  p. č. KN 241/35 a s
  p. č. KN 241/32, které jsou ve
  vlastnictví žadatelky. Zájmový pozemek slouží jako příjezdová cesta k
  nemovitostem na p. č. st. KN 234, st.
  KN 30/3, k
  pozemkům p. č. KN 241/15 a p. č. KN 241/16, které jsou v
  po
  dílov
  ém spoluvlastnictví žadatelky
  a
  dalších 4 osob. O pozemek se žadatelka celoročně stará a udržuje jej na své náklady.
  Při místním šetření dne 21.11.2012 bylo zjištěno, že žadatelka bez právního důvodu užívá i přilehlý městský
  pozemek p. č. KN 241/6 o
  výměře 437 m
  2
  v
  k. ú. Břilice. Pozemek je připlocen k
  její nemovitosti. Na
  pozemku je umístěna klouzačka, sušák na prádlo, vysázeny ovocné stromy apod. (foto zájmového prostoru
  je v
  příloze podkladového materiálu). Odbor finanční a majetkový vstoupí v
  jedn
  ání s
  žadatelkou a bude jí
  nabídn
  ut užívaný pozemek k
  odkoupení
  nebo pronájmu. V
  současné době město Třeboň pronajímá zahrady
  za 9,00 Kč/m
  2
  /rok. Při této sazbě by cena za pronájem vzhledem k
  velikosti pozemku činila 3.933,00 Kč
  ročně.
  Na zájmovém pozemku
  se nachází elektrické vedení (ve správě E.ON).
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá z
  hlediska odboru k
  prodeji připomínky. Odbor rozvoje a investic
  souhlasí s
  prodejem. Ing. Vaclík uvádí:
  j
  edná se o zaplocený pozemek, který město neužívá a je užíván
  k
  zahradě p. č. KN 241/31. Navrhuji prodat. Osadní výbor obce Břilice souhlasí s
  prodejem zájmového
  pozemku do vlastnictví žadatelky. OV doporučuje prodej za cenu 100,00 Kč/m
  2
  , za kterou se v
  minulosti
  prodávaly pozemky malých rozsahů tzv. předzahrádek a v
  ýměra uvedeného pozemku odpovídá rozsahem
  v
  minulosti realizovaných prodejů.
  Rada města svým usnesením č. 911/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  12
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN
  241/18 o výměře 37
  m
  2
  v
  k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m
  2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová
  , p. Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  188/2012
  -
  2
  2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN
  241/18 o výměře 37 m
  2
  v
  k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m
  2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Pro
  ti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části p. č. KN 2869/1 o výměře cca 240 m² v k. ú. Branná. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Záměr prodeje části p. č. KN 2869/1 o výměře cca 240 m
  2
  v
  k. ú. Branná.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 815/2012
  -
  6...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Záměr prodeje části p. č. KN 2869/1 o výměře cca 240 m
  2
  v
  k. ú. Branná.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 815/2012
  -
  61 ze dne 14.11.2012
  k
  projednání
  žádost
  xxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  o prodej části pozemku p. č. KN
  2869/1 o výměře cca 240 m
  2
  v
  k. ú. Branná. Zájmová část pozemku přiléhá k
  pozemku ve vlastnictví
  žadatelky a slo
  uží jako vjezd do domu čp. 17.
  V
  žádosti
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  uvádí
  , že pozemkem
  prochází odpadní stoka povrchových vo
  d z
  nemovitostí čp. 53 a čp. 17
  a z
  přilehlých pozemků. Stoku a
  zbytek zájmové části pozemku dlouhodobě udržuje v
  řádném stavu na vlastní náklady.
  Pro informaci:
  p
  ři místním šetření v
  této lokalitě na jaře
  letošního roku bylo zjištěno, že se nejedná
  o
  odtokovou stoku v
  pravém slova smyslu, jde pouze o mělkou, vyhloubenou strouhu. Voda se zde
  celoročně nedrží, patrně pouze při prudších deštích. Na zájmové části pozemku se nachází nadzemní
  vedení NN ve správě
  E.ON Česká republika, s. r. o.
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá z
  hlediska odboru k
  prodeji připomínky.
  Odbor rozvoje a investic
  s
  prodejem nesouhlasí z
  hlediska zmenšování veřejného prostoru v
  majetku města. Požadovaný pozemek
  může být potřebný v
  případě realizace splaškové nebo dešťové kanalizace nebo rozšíření současné obecní
  cesty. V
  případě prodeje budou odtékat dešťové srážky z
  části komunikace na soukromý pozemek, což
  může být v
  budoucnu problém.
  Ing. Vaclík uvádí:
  Vhodnost prodeje nechť pos
  oudí osadní výbor, kterému by
  měly být známy odtokové poměry za vyšších stavů
  srážek.
  Možno prodat při respektování stanoviska OV.
  Osadní výbor obce Branná souhlasí s
  prodejem zájmové části pozemku za podmínky zachování přístupu na
  p. č. KN 98/1, která je
  ve vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxx
  .
  Na základě stanoviska dotčených odborů MěÚ a osadního výboru obce Bra
  nná dal odbor finanční
  a
  ma
  jetkový na zvážení tři varianty řešení (pronájem v
  případě pří
  jezdové komunikace není vhodný)
  a to:
  Varianta A

  prodej dle žádo
  sti žadatelky
  Usnesení RM č.
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části p. č. KN 2869/1 o výměře cca 240 m
  2
  v
  k. ú. Branná, za cenu 100,00 Kč/m
  2
  ,
  když výměra bude zpřesněna geometrický
  m plánem.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Varianta B

  dle stanoviska osadního výboru obce Branná
  Usnesení RM č.
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitels
  tvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části p. č. KN 2869/1 o výměře cca 240 m
  2
  v
  k. ú. Branná, za cenu 100,00 Kč/m
  2
  ,
  když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za podmínky zřízení věcného břemene v
  právu
  přístupu a příjezdu pro vlastníka p. č.
  KN 98/1 v
  k. ú. Branná.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Varianta C

  dle stanoviska odboru rozvoje a investic
  Usnesení RM č.
  Rada města Třeboně
  I. neschvaluje a nedoporu
  čuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části p. č. KN 2869/1 o výměře cca 240 m
  2
  v
  k. ú. Branná, za cen 100,00 Kč/m
  2
  ,
  když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jed
  nání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  13
  Odbor finanční a majetkový se přiklonil ke stanovisku odboru rozvoje a investic

  tj. ke schválení varianty C.
  Rada města schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit variantu C.
  Rada města svým usnesením č
  . 815/2012
  -
  61 ze dne 14.11.2012:
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části p. č. KN 2869/1 o výměře cca 240 m
  2
  v
  k. ú. Branná, za cenu 100,00 Kč/m
  2
  ,
  když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  II. uklád
  á
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Diskuse:
  -
  -
  odchody a příchody:
  19:01 Váňa

  příchod

  počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  189/2012
  -
  22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schv
  aluje
  zveřejnění záměru prodeje části
  pozemku
  p. č. KN 2869/1 o výměře cca 240 m
  2
  v
  k. ú. Branná, za cenu
  100,00 Kč/m
  2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování
  :
  Pro:
  0
  Proti:
  18 Zdrželi se: 7
  NE
  SCHVÁLENO

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části p. č. 427/2 o výměře cca 15 m² a části p. č. 426/16 o výměře cca 22 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Záměr prodeje části p
  . č. KN 427/2 o výměře cca 15 m
  2
  a části p.
  č. KN 426/16 o výměře cca 2
  2 m
  2
  v k.
  ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupit...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Záměr prodeje části p
  . č. KN 427/2 o výměře cca 15 m
  2
  a části p.
  č. KN 426/16 o výměře cca 2
  2 m
  2
  v k.
  ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 817/2012
  -
  61 ze dne 14.11.2012
  k
  projednání
  žádost
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  o prodej části p. č. KN 427/2 o výměře
  cca 15 m
  2
  a části p.
  č. KN 426/16 o výměře cca 22 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň. Zájmové části pozemků navazují na
  pozemky p. č. KN 427/31 a p. č. KN 428/4 v
  k. ú. Třeboň, které jsou ve vlastnictví žadatelky.
  Na zájmové části p. č. KN 427/2 je živý plot, části pozemků p. č. KN 426/16 cc
  a 22 m
  2
  a p. č. KN 427/2
  o
  výměře cca 2 m
  2
  jsou řadu let připloceny k
  nemovitosti žadatelky.
  Pro informaci:
  1)
  žadatelka požádala o odprodej zájmových částí pozemků již v
  r. 2011. Zastupitelstvo města neschválilo
  zveřejnění záměru prodeje. Jedním z
  důvodů
  byla i skutečnost, že skutečný stav užívání pozemků v
  ul.
  Mlýnská neodpovídá stavu vedeného v katastrální mapě. Na základě žádosti o
  dboru finančního
  a
  majetkového Ing. Vaclík v
  září 2012 orientačně zaměřil pozemky v
  zájmové lokalitě. Ze zákresu je zřejmé,
  že vlastníci rodinných domů
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  mají
  připloceny i
  části městských pozemků (viz příloha
  podkladového materiálu
  č. 1). Foto z
  místního šetření je
  přílohou podkladového materiálu (viz příloha
  podkladové
  ho materiálu
  č. 2). V
  případě, že orgány obce
  schválí zveřejnění záměru prodeje dotčených částí pozemků do vlastnictví žadatelky, osloví OFM další
  vlastníky rodinným domů a nabídne jim užívané (připlocené) části p. č. KN 426/16 v
  k. ú. Třeboň k
  prodeji,

  íp. pronájmu,
  2
  )
  při prodeji pozemků v
  této lokalitě byla v
  minulosti odsouhlasena zastupitelstvem města cena 150,00
  Kč/m
  2
  .
  3)
  na zájmových částech pozemků p. č. KN 426/16 a p. č. KN 427/2 se nachází vedení NN, na části p. č. KN
  427/2 kanalizace.
  Odbor úze
  mního plánování a st. řádu doporučuje prodat jen zaplocené části pozemků.
  Odbor rozvoje
  a
  investic n
  a základě předloženého zaměření hranic pozemků a chodníku souhlasí s
  prodejem zaplocené
  části p. p.
  č. 426/16, nedoporučuje prodat p. p. č. 427/2, vjezd na
  pozemek 427/31 může být zajištěn přes
  obecní pozemek na základě věcného břemene.
  Ing. Vaclík uvádí:
  p
  rodat veškeré části pozemků, které jsou
  mimo trasu chodníku, je možné. Žadatelka požaduje zejména část p. č. KN 427/2, což by jí umožnilo vjezd,
  resp. výst
  avbu garáže na p. č. KN 427/31, která je v
  jejím vlastnictví. Domnívám se, že živý plot by neměl být
  zásadní překážkou prodeje. Dle DTMM je pozemek dotčen inž. sítěmi (ochranná pásma?). Před případným
  schválením prodeje ošetřit věcnými břemeny.
  O vyjádření
  k
  žádosti
  xxxxxxxxxxxxxx
  byl vyzván vlastník kanalizace na pozemku p.
  č. KN 427/2 a KN
  427/31 DSO Vodovod Hamr, který uvádí:
  k
  analizace vedoucí z
  Mlýnské ulic
  e přes pozemky p. č. KN 427/2
  a
  p. č. KN 427/31 a pokračující dál k
  čerpací stanici odpadních vod
  u Dukelské ulice (naproti hasičárně) je ve
  vlastnictví DSO. V
  případě prodeje zájmových částí pozemků do vlastnictví žadatelky by bylo nutno uzavřít
  smlouvy o věcném břemenu. DSO Vodovod Hamr neví, zda tato záležitost byla s
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  15
  projed
  nána. V
  případě uzavření smlouvy o věcném břemenu nemáme k
  prodeji zájmových částí pozemků
  připomínky.
  K
  vyjádření odboru rozvoje a investic odbor finanční a majetkový uvádí, že případné věcné břemeno v
  právu
  chůze a jízdy by bylo zřízeno úplatně dle znale
  ckého posudku (na toto VB se nevztahuje ceník schválený
  radou města). Řádově by úhrada za VB byla ve stokorunových částkách a město by si tímto krokem zatížilo
  část svého pozemku věcným břemenem. Bylo by však nutno také řešit přístup na p. č. KN 427/31 čás
  tečným
  vykácením živého plotu.
  Na zájmových částech pozemků p. č. KN 426/16 a p. č. KN 427/2 se nachází vedení NN, na části p. č. KN
  427/2 kanalizace. Toto věcné břemeno není zaneseno v
  katastru nemovitostí. V
  případě, že orgány obce
  schválí prodej dle žád
  osti žadatelky, navrhuje odbor finanční a majetkový zveřejnit záměr prodeje za
  podmínky, že bude zřízeno věcné břemeno na zájmových částech pozemků v
  právu uložení, vedení,
  příjezdu a přístupu za účelem údržby a opravy pro vlastníky inženýrských sítí.
  Rada
  města svým usnesením č. 817/2012
  -
  61 ze dne 14.11.2012:
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části p. č. KN
  427/2 o výměře cca 15 m
  2
  a části p. č. KN 426/16 o výměře cca 22
  m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, vlastníku souse
  dního pozemku p. č. KN 427/31 a p. č. KN 428/4 v
  k. ú. Třeboň, za cenu
  ... Kč/m
  2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Z
  uvedeného usnese
  ní rady města vyplývá, že rada města neschválila a nedoporučila zastupitelstvu města
  schválit prodej žádné části zájmových pozemků.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa, paní Anna Kahounová, pan Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  191/2012
  -
  22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části p. č. KN
  427/2 o výměře cca 15 m
  2
  a části p. č. KN 426/16
  o výměře cca 22
  m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, vlastníku sousedního pozemku p. č. KN 427/31 a p. č. KN 428/4 v
  k. ú. Třeboň,
  za cenu
  150,00
  Kč/m
  2
  , když
  výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  6 Proti: 16 Zdrželi se: 3
  NE
  SCHVÁLENO

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Schválení Plánu společných zařízení KPÚ Břilice. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Schválení Plánu společných zařízení KPÚ Břilice.
  Důvodová zpráva:
  -
  r
  ada měs
  ta předkládá Zastupitelstvu města
  k
  projednání
  Plán společných
  zařízení komplexních
  p...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  Schválení Plánu společných zařízení KPÚ Břilice.
  Důvodová zpráva:
  -
  r
  ada měs
  ta předkládá Zastupitelstvu města
  k
  projednání
  Plán společných
  zařízení komplexních
  pozemkových úprav v
  katastrálním území Břilice (dále jen PSZ KPÚ Břilice)
  . PSZ KPÚ Břilice byl schválen
  r
  adou města dne 12.12.2012 usnesením č. 930/2012
  -
  65.
  Komplexními poz
  emkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky,
  scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků. Hranice pozemků se vyrovnávají
  tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků p
  ůdy. V těchto souvislostech se k nim
  uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se komplexními pozemkovými
  úpravami zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní
  hospodářství a
  zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu
  katastrálního operátu.
  Plán společných zařízení obsahuje:

  Opatření ke zpřístupnění pozemků

  Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu

  Vodohospodářská opatření

  Opatření
  k
  ochraně a tvorbě životního prostředí
  PSZ KPÚ Břilice byl v
  souladu se zákonem 139/2002 Sb
  .
  , o pozemkových úpravách a pozemkových
  úřadech předložen dotčeným orgánům a sboru zástupců.
  Na základě žádosti zpracovatele Komplexních pozemkových úprav, firmy Geo
  pozem
  ,
  v.
  o.
  s., České
  Budějovice, předkládá r
  ada města v
  souladu se zákonem 139/2002 Sb.
  ,
  z
  astupitelstvu města ke schválení
  PSZ KPÚ Břilice.
  Plán společných zařízení KPÚ Břilice je umístěn na:
  http://www.mesto
  -
  trebon.cz/mestsky
  -
  urad
  -
  trebon/uzemni
  -
  plany
  -
  a
  -
  studie/kpu
  -
  brilice.html
  Usnesením RM č. 930
  /2012
  -
  55 ze dne 12.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a předkládá
  Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v
  kat. území Břilice
  .
  II. ukládá
  Odboru územního plánování a stavebního řádu p
  ředložit Plán společných zařízení komplexních
  pozemkových úprav v
  katastrálním území Břilice Zastupitelstvu města ke schválení.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová
  , Ing
  . a
  rch. Aleš Valder
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  201/2012
  -
  22
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  35
  Zastupi
  telstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v
  kat. území Břilice
  .
  II. ukládá
  Odboru územního plánování a stavebního řádu vyrozumět
  zpracovatele KPÚ o výsledku projednání
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  23
  Proti: 0
  Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Dotaz A. Kahounová: nemohla by být dětská hřiště uklízena dříve?

  Datum: 17. 12. 2012

  Dotazy, připomínky a nám
  ěty členů zastupitelstva města.
  Diskuse
  :
  -
  diskutující:
  Ing. Jiří Houdek,
  paní Anna Kahounová

  apeluje na pečlivé uklí
  zení dětských hřišť
  ...

  Celý text (zobrazeno 42 %)

  Dotazy, připomínky a nám
  ěty členů zastupitelstva města.
  Diskuse
  :
  -
  diskutující:
  Ing. Jiří Houdek,
  paní Anna Kahounová

  apeluje na pečlivé uklí
  zení dětských hřišť
  ,
  Ing. Milan Hlásek
  ,
  Jaroslava Štěrbová
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  -
  odchody a příchody:
  20:57 Psík

  odchod

  počet 23
  21:00 Psík

  příchod

  počet 24
  k
  bodu
  27
  Závěr
  Jednání zastup
  itelstva města ukončil
  starosta v
  21:02
  hodin
  .

 • 21. jednání ZM Třeboně:
  Vydání Územního plánu Třeboň - Diskuze k námitkám k územnímu plánu

  Datum: 26. 11. 2012

  k bodu 3
  Vydání Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  .
  D
  ů
  vodová zpráva:
  Rada m
  ě
  sta p
  ř
  edkládá zastupitelstvu m
  ě
  sta k projednání vydání Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  . ...

  Celý text (zobrazeno 0 %)

  k bodu 3
  Vydání Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  .
  D
  ů
  vodová zpráva:
  Rada m
  ě
  sta p
  ř
  edkládá zastupitelstvu m
  ě
  sta k projednání vydání Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  . M
  ě
  sto T
  ř
  ebo
  ň

  platný územní plán z roku 1976 (Sm
  ě
  rný územní plán; zpracovatel SÚRPMO), který byl p
  ř
  ehodnocen
  zm
  ě
  nou z roku 1987 (zpracovatel SÚRPMO) a zejména pak
  zásadní zm
  ě
  nou z roku 1994 (zpracovatel Ing.
  arch. Ji
  ř
  í N
  ě
  mec a kol.), která znamenala pro v
  ě
  tšinu správního území m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  prakticky nový územní
  plán, reagující na novou politickou, spole
  č
  enskou a ekonomickou situaci po roce 1989.
  V letech 1998 až 2010 byly postupn
  ě
  po
  ř
  ízeny zm
  ě
  ny
  č
  . 1 až 5 a 12 a 13 (zpracovatelé Ing. arch. Dagmar
  Polcarová, resp. Ing. arch. Aleš Valder, resp. Ing.
  arch. Stanislav Ková
  ř
  , resp. Ing. arch. Buzu).
  V sou
  č
  asné dob
  ě
  jsou p
  ř
  ipravovány další zm
  ě
  ny (zm
  ě
  na
  č
  . 6 až zm
  ě
  na
  č
  . 11), týkající se pouze plošn
  ě
  omezených území.
  Rozhodnutí o po
  ř
  ízení nového Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  , z vlastního podn
  ě
  tu, bylo vydáno zastupitelstvem
  m
  ě
  sta usnesením
  č
  . 5a) z 30. jednání zastupitelstva m
  ě
  sta ze dne 12.09.2005.
  Následovalo zpracování Zadání územního plánu T
  Ř
  EBO
  Ň
  dle zákona
  č
  . 183/2006 Sb., o územním
  plánování a stavebním
  ř
  ádu (stavební zákon), ve zn
  ě
  ní pozd
  ě
  jších zm
  ě
  n a p
  ř
  edpis
  ů
  (dále jen „stavební
  zákon“) a vyhlášky
  č
  . 500/2006 Sb., o územn
  ě
  analytických podkladech, územn
  ě
  plánovací dokumentaci
  a zp
  ů
  sobu evidence územn
  ě
  plánovací
  č
  innosti. Projednávání Zadání bylo zahájeno dne 16.0
  4.2009.
  Po projednání bylo Zadání upraveno dle vydaných sta
  novisek, požadavk
  ů
  a podn
  ě
  t
  ů
  a schváleno
  zastupitelstvem m
  ě
  sta dne 20.07.2009 usnesením
  č
  . 125/2009. Vzhledem k požadavku dot
  č
  eného orgánu,
  kterým byl Krajský ú
  ř
  ad – Jiho
  č
  eský kraj,
  č
  . j. KUJCK 16060/2009/OZZL/2/Sf, na variantní vyhod
  nocení vlivu
  Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  na životní prost
  ř
  edí a na území soustavy NATURA 2000, bylo v zadání
  rozhodnuto
  o zpracování Konceptu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  .
  Koncept Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  byl zpracován v
  ř
  íjnu 2009, Vyhodnocení vliv
  ů
  konceptu Územního plánu
  T
  ř
  ebo
  ň
  na životní prost
  ř
  edí podle p
  ř
  ílohy zákona
  č
  . 183/2006 Sb. (SEA) bylo zpracováno v
  ř
  íjnu 2009,
  Hodnocení vliv
  ů
  konceptu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  na evropsky významné lokality a pta
  č
  í oblasti podle § 45
  zákona
  č
  . 114/1992 Sb. (NATURA 2000) bylo zpracováno v ledn
  u 2010.
  Projednání konceptu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  bylo po
  ř
  izovatelem zve
  ř
  ejn
  ě
  no vyhláškou (
  č
  . j. METR
  1883/2010 VaAl) ze dne 06.04.2010 na ú
  ř
  ední desce M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  s uvedením místa a termínu ve
  ř
  ejného
  projednání a informacemi o možnosti podání p
  ř
  ipomínek a námitek. Ve
  ř
  ejné projednání konceptu Územního
  plánu T
  ř
  ebo
  ň
  bylo svoláno na 11.05.2010. V zákonem stanovené lh
  ů
  t
  ě
  byla ke konceptu uplatn
  ě
  na
  stanoviska dot
  č
  ených orgán
  ů
  státní správy; sousedních obcí, podány námitky vla
  stník
  ů
  pozemk
  ů
  a staveb
  a p
  ř
  ipomínky ostatních.
  Ve smyslu § 48 odst. 5 stavebního zákona po
  ř
  izovatel p
  ř
  edložil koncept Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  k posouzení nad
  ř
  ízenému orgánu územního plánování – Krajskému ú
  ř
  adu Jiho
  č
  eského kraje, odboru
  regionálního rozvoje, územního plánování, stavebníh
  o
  ř
  ádu a investic; stanovisko tohoto nad
  ř
  ízeného
  orgánu bylo vydáno dne 01.06.2010
  č
  . j.: KUJCK 19336/2010 OREG/1.
  Vzhledem k tomu, že ve správním obvodu M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  není ustavena Rada obcí pro trvale udržitelný rozv
  oj,
  její vyjád
  ř
  ení k vyhodnocení vlivu ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  na životní prost
  ř
  edí nebylo možno opat
  ř
  it (§ 48, odstavec (6)
  stavebního zákona).
  Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  byly schváleny zastupitelstvem m
  ě
  sta usnesením
  č
  . ZM 134/2011-7 z jednání zastupitelstva m
  ě
  sta ze dne 09.05.2011.
  Na základ
  ě
  schválených Pokyn
  ů
  vypracoval projektant návrh ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  . Tento byl ve smyslu ustanovení
  § 50 stavebního zákona projednán s dot
  č
  enými orgány, sousedícími obcemi a Krajským ú
  ř
  adem
  Jiho
  č
  eského kraje na spole
  č
  ném jednání dne 16.11.2011. Lh
  ů
  ta pro uplatn
  ě
  ní stanovisek byla na základ
  ě
  od
  ů
  vodn
  ě
  né písemné žádosti Ministerstva kultury
  Č
  R prodloužena do 15. ledna 2012. Poté po
  ř
  izovatel
  s ur
  č
  eným zastupitelem vyhodnotili doru
  č
  ená stanoviska dot
  č
  ených orgán
  ů
  a p
  ř
  ipomínky sousedících obcí
  a konstatovali, že je nutno zahájit dohodovací jedn
  ání s Ministerstvem dopravy
  Č
  R, Ministerstvem kultury
  Č
  R
  a Krajským ú
  ř
  adem – Jiho
  č
  eský kraj/odbor životního prost
  ř
  edí s cílem dosažení dohody nad jejich v tu chvíli
  nesouhlasným stanoviskem. Ostatní orgány k návrhu Ú
  P T
  ř
  ebo
  ň
  vydaly stanoviska souhlasná.
  Dohody byly po opakovaných jednáních dosaženy bez v
  ýznamného dopadu na koncepci
  ř
  ešení ÚP takto:
  - s Ministerstvem dopravy
  Č
  R dne 23. kv
  ě
  tna 2012;
  - s Ministerstvem kultury
  Č
  R dne 25. kv
  ě
  tna 2012;
  - s Krajským ú
  ř
  adem – Jiho
  č
  eský kraj/OŽPZL dne 1. srpna 2012.
  Na základ
  ě
  dosažených dohod byla v souladu s ustanovením § 51
  stavebního zákona vypracována Zpráva
  o projednání návrhu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  a Krajský ú
  ř
  ad Jiho
  č
  eského kraje byl požádán o její posouzení.
  Své souhlasné stanovisko a souhlas se zahájením
  ř
  ízení o vydání ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  vydal Krajský ú
  ř
  ad
  Jiho
  č
  eského kraje dne 10. zá
  ř
  í 2012 pod
  č
  . j. KUJCK 39951/2011 OREG/5.
  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  6
  V návaznosti na tento souhlas oznámil po
  ř
  izovatel podle § 52 stavebního zákona ve
  ř
  ejné projednání návrhu
  ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  , které svolal na den 10.
  ř
  íjna 2012 v 15:00 hodin do spole
  č
  enského sálu Besedy. Sou
  č
  asn
  ě
  návrh vystavil v tišt
  ě
  né i elektronické podob
  ě
  k nahlédnutí každému.
  Ve
  ř
  ejné projednání prob
  ě
  hlo ve stanoveném termínu za hojné ú
  č
  asti ve
  ř
  ejnosti. K termínu konání bylo
  uplatn
  ě
  no celkem 54 písemných námitek nebo p
  ř
  ipomínek, které bylo následn
  ě
  nutno vyhodnotit (ur
  č
  ený
  zastupitel, projektant, po
  ř
  izovatel) a s ohledem na jejich charakter v p
  ř
  ípad
  ě
  v
  ě
  tšiny z nich opat
  ř
  it dodate
  č

  stanoviska dot
  č
  ených orgán
  ů
  (CHKO T
  ř
  ebo
  ň
  sko; Ministerstvo dopravy
  Č
  R, Krajská hygienická stanice
  Jiho
  č
  eského kraje; Krajský ú
  ř
  ad – Jiho
  č
  eský kraj/odbory OŽPZL, dopravy a silni
  č
  ního hospodá
  ř
  ství; M
  ě
  Ú
  T
  ř
  ebo
  ň
  /odbory ŽP a ORI). Poslední z požadovaných stanovis
  ek obdržel po
  ř
  izovatel po opakované urgenci
  dne 19.11.2012 – ODSH Krajského ú
  ř
  adu Jiho
  č
  eského kraje. Vyhodnocení uplatn
  ě
  ných p
  ř
  ipomínek
  a námitek tvo
  ř
  í podklad pro doporu
  č
  ení zastupitelstvu k jejich vypo
  ř
  ádání (vyhov
  ě
  t nebo nevyhov
  ě
  t).
  Na základ
  ě
  vyhodnocení celého pr
  ů
  b
  ě
  hu po
  ř
  ízení ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  lze konstatovat, že dokument je vypracován
  v souladu se schváleným zadáním, projednaným koncep
  tem, schválenými pokyny pro zpracování návrhu
  a v souladu se stanovisky dot
  č
  ených orgán
  ů
  a uzav
  ř
  enými dohodami i stanoviskem Krajského ú
  ř
  adu
  Jiho
  č
  eského kraje. Drobné odchylky a záv
  ě
  ry ve
  ř
  ejného projednání s doporu
  č
  eným vypo
  ř
  ádáním nemají
  podstatný vliv na návrh ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  a lze jej p
  ř
  edložit zastupitelstvu k vydání. Návrh územního plá
  nu je
  v souladu:
  a) s politikou územního rozvoje a územn
  ě
  plánovací dokumentací vydanou Jiho
  č
  eským krajem,
  b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s pož
  adavky na ochranu architektonických a urbanistickýc
  h
  hodnot v území a požadavky na ochranu nezastav
  ě
  ného území,
  c) s požadavky stavebního zákona a jeho provád
  ě
  cích právních p
  ř
  edpis
  ů
  ,
  d) s požadavky zvláštních právních p
  ř
  edpis
  ů
  a se stanovisky dot
  č
  ených orgán
  ů
  podle zvláštních právních
  p
  ř
  edpis
  ů
  , pop
  ř
  ípad
  ě
  s výsledkem
  ř
  ešení rozpor
  ů
  .
  Vyhodnocení vliv
  ů
  na udržitelný rozvoj území vypracované a vyhodnoce
  né v rámci konceptu ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  (SEA) v
  č
  etn
  ě
  stanoviska Krajského ú
  ř
  adu Jiho
  č
  eského kraje k vyhodnocení vliv
  ů
  na životní prost
  ř
  edí
  a Vyhodnocení vlivu na evropsky významné lokality a
  pta
  č
  í oblasti (NATURA 2000), tak jak bylo
  zapracováno do pokyn
  ů
  pro zpracování návrhu (usnesení Zastupitelstva m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  č
  . 134/2011-7
  z jednání zastupitelstva m
  ě
  sta ze dne 09.05.2011), je v návrhu bez výhrad akce
  ptováno.
  Ve vyhodnocení ú
  č
  elného využití zastav
  ě
  ného území a vyhodnocení pot
  ř
  eby vymezení zastavitelných ploch
  se konstatuje, že v území se nachází cca 233 ha zas
  tavitelných ploch vyžadujících vyn
  ě
  tí ze zem
  ě
  d
  ě
  lského
  p
  ů
  dního fondu (t
  ř
  ída ochrany III. až V.) a cca 4,5 ha vyžadujících v
  yn
  ě
  tí z ploch ur
  č
  ených pro pln
  ě
  ní funkce
  lesa. S ohledem na stávající rozsah zastav
  ě
  ného území ve všech 6 k. ú. (409 ha) se jedná o dos
  tate
  č

  rozvojový prostor m
  ě
  sta.
  Pr
  ů
  b
  ě
  hem prací na po
  ř
  ízení Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  a projektových pracích na tomto dokumentu se
  zabývala na svých sedmi zasedáních Pracovní skupina
  pro tvorbu územního plánu, kterou svým usnesením
  č
  . 694/2007 z 06.08.2007 z
  ř
  ídila rada m
  ě
  sta.
  Pr
  ů
  b
  ě
  hem prací na po
  ř
  ízení Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  a projektových pracích na tomto dokumentu se rovn
  ě
  ž
  v jeho rozhodujících fázích zabývaly komise Rady m
  ě
  sta (životního prost
  ř
  edí, kultury a cestovního ruchu,
  rozvoje a investic, láze
  ň
  ská, sportu a mládeže a sociální a školská) a také
  osadní výbory.
  Územní plán T
  ř
  ebo
  ň
  v projednávané verzi je k dispozici dálkovým p
  ř
  ístupem na webových stránkách m
  ě
  sta
  s adresou: http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-ur
  ad-trebon/uzemni-plany-a-studie/trebon.html.
  „Návrh rozhodnutí o námitkách a o vypo
  ř
  ádání p
  ř
  ipomínek jejich od
  ů
  vodn
  ě
  ní“ je k nahlédnutí dálkovým
  p
  ř
  ístupem na webových stránkách m
  ě
  sta s adresou:
  http://www.mesto-trebon.cz/mestsky-urad-trebon/uzem
  ni-plany-a-studie/trebon/namitky.html.
  Rada m
  ě
  sta T
  ř
  ebon
  ě
  projednala vydání Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  na svém zasedání dne 20.11.2012
  a usnesením
  č
  . 852/2012-62
  doporu
  č
  ila zastupitelstvu m
  ě
  sta projednat a schválit vydání Územního plánu
  T
  ř
  ebo
  ň
  v
  č
  . rozhodnutí o námitkách a v
  č
  etn
  ě
  vypo
  ř
  ádání p
  ř
  ipomínek.
  - 17:24 Ing. Ji
  ř
  í Houdek p
  ř
  ivítal Ing. architekta Ivana Plicku
  Diskuse
  :
  - diskutující:
  paní Anna
  Kahounová
  – žádá o promítnutí jednotlivých námitek
  Ing. arch. Aleš Valder
  Ing. Milan Hlásek
  Námitka 1)
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – materiál jsme dostali pozd
  ě
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – materiál byl dán v souladu s Jednacím
  ř
  ádem, takže v
  č
  as
  Námitka 13)
  MUDr. Antonín Doležal
  – pro
  č
  se nevyhovuje?
  Ing. arch. Aleš Valder
  – nesouhlasné stanovisko Chrán
  ě
  né krajinné oblasti, záporné
  stanovisko Krajského ú
  ř
  adu, odboru životního prost
  ř
  edí
  Námitka 22)
  paní Anna Kahounová
  - dává protinávrh na zm
  ě
  nu pom
  ě
  r
  ů
  - 60 % pro zastavitelnost
  a 40 % pro ve
  ř
  ejné prostranství
  P
  ř
  ipomínka 1)
  doc. RNDr. Ji
  ř
  í Masojídek, CSc.
  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  7
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  Ing. Jan
  Ď
  oubal
  – vznesl dotaz na procesní rozdíl mezi námitkou a
  p
  ř
  ipomínkou
  Ing. arch. Aleš Valder
  – námitku m
  ů
  že uplatnit pouze ten, kdo je územním plánem dot
  č
  en
  p
  ř
  ímo ve svých vlastnických právech a to bu
  ď
  návrhem ve
  ř
  ejn
  ě
  prosp
  ě
  šných staveb nebo
  návrhem ve
  ř
  ejn
  ě
  prosp
  ě
  šných opat
  ř
  ení nebo vymezením zastavitelných ploch a dále
  zástupce ve
  ř
  ejnosti. Ti, kte
  ř
  í mají pozemky, budovy, nemovitý majetek v území, k
  teré je
  dot
  č
  eno t
  ě
  mito t
  ř
  emi parametry tak mohou uplat
  ň
  ovat námitku. P
  ř
  ipomínku k územnímu
  plánu m
  ů
  že dát kdokoliv, nemusí být ani ob
  č
  an T
  ř
  ebon
  ě
  .
  P
  ř
  ipomínka 2)
  paní Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM
  č
  . 178/2012-21
  Zastupitelstvo m
  ě
  sta T
  ř
  ebon
  ě
  I. bere na v
  ě
  domí
  d
  ů
  vodovou zprávu po
  ř
  izovatele o po
  ř
  izování Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  .
  II. schvaluje
  rozhodnutí o námitkách
  uplatn
  ě
  ných ke Konceptu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  , které byly schváleny
  zastupitelstvem obce p
  ř
  i schvalování Pokyn
  ů
  pro zpracování návrhu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  usnesením
  č
  . ZM 134/2011-7 z jednání zastupitelstva m
  ě
  sta ze dne 09.05.2011.
  III. schvaluje
  vypo
  ř
  ádání p
  ř
  ipomínek uplatn
  ě
  ných ke Konceptu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  tak, jak byly schváleny
  zastupitelstvem obce p
  ř
  i schvalování Pokyn
  ů
  pro zpracování návrhu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  usnesením
  č
  . ZM 134/2011-7 z jednání zastupitelstva m
  ě
  sta ze dne 09.05.2011.
  IV. schvaluje
  rozhodnutí o následujících námitkách vznesených k N
  ávrhu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  takto:
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  1/
  Ev.
  č
  . 02
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q3AI
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  1915/587
  Námitka Za
  ř
  azení pozemku do zastavitelného území s funkcí bydl
  ení.
  Námitce se vyhovuje.
  2/
  Ev.
  č
  . 04
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q46V
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  119/1
  Námitka Redukce koridoru plochy DI 1 (p
  ř
  eložka silnice II/154) mimo pozemek.
  Námitce se vyhovuje.
  3/
  Ev.
  č
  . 05
  Ev.
  č
  . 07
  Ev.
  č
  . 09
  Novohradská o. s., Novohradská 232, T
  ř
  ebo
  ň
  DDS TOUR s. r. o., Brno, Josefská 25
  Č
  eský nada
  č
  ní fond pro vydru, Jate
  č
  ní 311, T
  ř
  ebo
  ň
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q47Q
  METRP006Q32M
  METRP006Q37X
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  1915/587 (05); 2092/8 (07);
  č
  p.
  311,
  p.
  č
  . 1718, 1719/1, 1719/2,1720,
  1721, 1722/1, 1722/2, 1723 (09); 118/1, 118/3, 118/
  4, 138/10, 138/8,
  121, 138/9, 125/1, 133/1 (05)
  Námitka Nesouhlas s trasou p
  ř
  eložky silnice II/154 v rozsahu funk
  č
  ní plochy DI1.
  V
  ě
  cn
  ě
  shodné námitce se nevyhovuje.
  k bodu 3
  Vydání Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  .
  D
  ů
  vodová zpráva:
  Rada m
  ě
  sta p
  ř
  edkládá zastupitelstvu m
  ě
  sta k projednání vydání Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  . M
  ě
  sto T
  ř
  ebo
  ň

  platný územní plán z roku 1976 (Sm
  ě
  rný územní plán; zpracovatel SÚRPMO), který byl p
  ř
  ehodnocen
  zm
  ě
  nou z roku 1987 (zpracovatel SÚRPMO) a zejména pak
  zásadní zm
  ě
  nou z roku 1994 (zpracovatel Ing.
  arch. Ji
  ř
  í N
  ě
  mec a kol.), která znamenala pro v
  ě
  tšinu správního území m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  prakticky nový územní
  plán, reagující na novou politickou, spole
  č
  enskou a ekonomickou situaci po roce 1989.
  V letech 1998 až 2010 byly postupn
  ě
  po
  ř
  ízeny zm
  ě
  ny
  č
  . 1 až 5 a 12 a 13 (zpracovatelé Ing. arch. Dagmar
  Polcarová, resp. Ing. arch. Aleš Valder, resp. Ing.
  arch. Stanislav Ková
  ř
  , resp. Ing. arch. Buzu).
  V sou
  č
  asné dob
  ě
  jsou p
  ř
  ipravovány další zm
  ě
  ny (zm
  ě
  na
  č
  . 6 až zm
  ě
  na
  č
  . 11), týkající se pouze plošn
  ě
  omezených území.
  Rozhodnutí o po
  ř
  ízení nového Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  , z vlastního podn
  ě
  tu, bylo vydáno zastupitelstvem
  m
  ě
  sta usnesením
  č
  . 5a) z 30. jednání zastupitelstva m
  ě
  sta ze dne 12.09.2005.
  Následovalo zpracování Zadání územního plánu T
  Ř
  EBO
  Ň
  dle zákona
  č
  . 183/2006 Sb., o územním
  plánování a stavebním
  ř
  ádu (stavební zákon), ve zn
  ě
  ní pozd
  ě
  jších zm
  ě
  n a p
  ř
  edpis
  ů
  (dále jen „stavební
  zákon“) a vyhlášky
  č
  . 500/2006 Sb., o územn
  ě
  analytických podkladech, územn
  ě
  plánovací dokumentaci
  a zp
  ů
  sobu evidence územn
  ě
  plánovací
  č
  innosti. Projednávání Zadání bylo zahájeno dne 16.0
  4.2009.
  Po projednání bylo Zadání upraveno dle vydaných sta
  novisek, požadavk
  ů
  a podn
  ě
  t
  ů
  a schváleno
  zastupitelstvem m
  ě
  sta dne 20.07.2009 usnesením
  č
  . 125/2009. Vzhledem k požadavku dot
  č
  eného orgánu,
  kterým byl Krajský ú
  ř
  ad – Jiho
  č
  eský kraj,
  č
  . j. KUJCK 16060/2009/OZZL/2/Sf, na variantní vyhod
  nocení vlivu
  Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  na životní prost
  ř
  edí a na území soustavy NATURA 2000, bylo v zadání
  rozhodnuto
  o zpracování Konceptu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  .
  Koncept Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  byl zpracován v
  ř
  íjnu 2009, Vyhodnocení vliv
  ů
  konceptu Územního plánu
  T
  ř
  ebo
  ň
  na životní prost
  ř
  edí podle p
  ř
  ílohy zákona
  č
  . 183/2006 Sb. (SEA) bylo zpracováno v
  ř
  íjnu 2009,
  Hodnocení vliv
  ů
  konceptu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  na evropsky významné lokality a pta
  č
  í oblasti podle § 45
  zákona
  č
  . 114/1992 Sb. (NATURA 2000) bylo zpracováno v ledn
  u 2010.
  Projednání konceptu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  bylo po
  ř
  izovatelem zve
  ř
  ejn
  ě
  no vyhláškou (
  č
  . j. METR
  1883/2010 VaAl) ze dne 06.04.2010 na ú
  ř
  ední desce M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  s uvedením místa a termínu ve
  ř
  ejného
  projednání a informacemi o možnosti podání p
  ř
  ipomínek a námitek. Ve
  ř
  ejné projednání konceptu Územního
  plánu T
  ř
  ebo
  ň
  bylo svoláno na 11.05.2010. V zákonem stanovené lh
  ů
  t
  ě
  byla ke konceptu uplatn
  ě
  na
  stanoviska dot
  č
  ených orgán
  ů
  státní správy; sousedních obcí, podány námitky vla
  stník
  ů
  pozemk
  ů
  a staveb
  a p
  ř
  ipomínky ostatních.
  Ve smyslu § 48 odst. 5 stavebního zákona po
  ř
  izovatel p
  ř
  edložil koncept Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  k posouzení nad
  ř
  ízenému orgánu územního plánování – Krajskému ú
  ř
  adu Jiho
  č
  eského kraje, odboru
  regionálního rozvoje, územního plánování, stavebníh
  o
  ř
  ádu a investic; stanovisko tohoto nad
  ř
  ízeného
  orgánu bylo vydáno dne 01.06.2010
  č
  . j.: KUJCK 19336/2010 OREG/1.
  Vzhledem k tomu, že ve správním obvodu M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  není ustavena Rada obcí pro trvale udržitelný rozv
  oj,
  její vyjád
  ř
  ení k vyhodnocení vlivu ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  na životní prost
  ř
  edí nebylo možno opat
  ř
  it (§ 48, odstavec (6)
  stavebního zákona).
  Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  byly schváleny zastupitelstvem m
  ě
  sta usnesením
  č
  . ZM 134/2011-7 z jednání zastupitelstva m
  ě
  sta ze dne 09.05.2011.
  Na základ
  ě
  schválených Pokyn
  ů
  vypracoval projektant návrh ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  . Tento byl ve smyslu ustanovení
  § 50 stavebního zákona projednán s dot
  č
  enými orgány, sousedícími obcemi a Krajským ú
  ř
  adem
  Jiho
  č
  eského kraje na spole
  č
  ném jednání dne 16.11.2011. Lh
  ů
  ta pro uplatn
  ě
  ní stanovisek byla na základ
  ě
  od
  ů
  vodn
  ě
  né písemné žádosti Ministerstva kultury
  Č
  R prodloužena do 15. ledna 2012. Poté po
  ř
  izovatel
  s ur
  č
  eným zastupitelem vyhodnotili doru
  č
  ená stanoviska dot
  č
  ených orgán
  ů
  a p
  ř
  ipomínky sousedících obcí
  a konstatovali, že je nutno zahájit dohodovací jedn
  ání s Ministerstvem dopravy
  Č
  R, Ministerstvem kultury
  Č
  R
  a Krajským ú
  ř
  adem – Jiho
  č
  eský kraj/odbor životního prost
  ř
  edí s cílem dosažení dohody nad jejich v tu chvíli
  nesouhlasným stanoviskem. Ostatní orgány k návrhu Ú
  P T
  ř
  ebo
  ň
  vydaly stanoviska souhlasná.
  Dohody byly po opakovaných jednáních dosaženy bez v
  ýznamného dopadu na koncepci
  ř
  ešení ÚP takto:
  - s Ministerstvem dopravy
  Č
  R dne 23. kv
  ě
  tna 2012;
  - s Ministerstvem kultury
  Č
  R dne 25. kv
  ě
  tna 2012;
  - s Krajským ú
  ř
  adem – Jiho
  č
  eský kraj/OŽPZL dne 1. srpna 2012.
  Na základ
  ě
  dosažených dohod byla v souladu s ustanovením § 51
  stavebního zákona vypracována Zpráva
  o projednání návrhu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  a Krajský ú
  ř
  ad Jiho
  č
  eského kraje byl požádán o její posouzení.
  Své souhlasné stanovisko a souhlas se zahájením
  ř
  ízení o vydání ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  vydal Krajský ú
  ř
  ad
  Jiho
  č
  eského kraje dne 10. zá
  ř
  í 2012 pod
  č
  . j. KUJCK 39951/2011 OREG/5.
  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  6
  V návaznosti na tento souhlas oznámil po
  ř
  izovatel podle § 52 stavebního zákona ve
  ř
  ejné projednání návrhu
  ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  , které svolal na den 10.
  ř
  íjna 2012 v 15:00 hodin do spole
  č
  enského sálu Besedy. Sou
  č
  asn
  ě
  návrh vystavil v tišt
  ě
  né i elektronické podob
  ě
  k nahlédnutí každému.
  Ve
  ř
  ejné projednání prob
  ě
  hlo ve stanoveném termínu za hojné ú
  č
  asti ve
  ř
  ejnosti. K termínu konání bylo
  uplatn
  ě
  no celkem 54 písemných námitek nebo p
  ř
  ipomínek, které bylo následn
  ě
  nutno vyhodnotit (ur
  č
  ený
  zastupitel, projektant, po
  ř
  izovatel) a s ohledem na jejich charakter v p
  ř
  ípad
  ě
  v
  ě
  tšiny z nich opat
  ř
  it dodate
  č

  stanoviska dot
  č
  ených orgán
  ů
  (CHKO T
  ř
  ebo
  ň
  sko; Ministerstvo dopravy
  Č
  R, Krajská hygienická stanice
  Jiho
  č
  eského kraje; Krajský ú
  ř
  ad – Jiho
  č
  eský kraj/odbory OŽPZL, dopravy a silni
  č
  ního hospodá
  ř
  ství; M
  ě
  Ú
  T
  ř
  ebo
  ň
  /odbory ŽP a ORI). Poslední z požadovaných stanovis
  ek obdržel po
  ř
  izovatel po opakované urgenci
  dne 19.11.2012 – ODSH Krajského ú
  ř
  adu Jiho
  č
  eského kraje. Vyhodnocení uplatn
  ě
  ných p
  ř
  ipomínek
  a námitek tvo
  ř
  í podklad pro doporu
  č
  ení zastupitelstvu k jejich vypo
  ř
  ádání (vyhov
  ě
  t nebo nevyhov
  ě
  t).
  Na základ
  ě
  vyhodnocení celého pr
  ů
  b
  ě
  hu po
  ř
  ízení ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  lze konstatovat, že dokument je vypracován
  v souladu se schváleným zadáním, projednaným koncep
  tem, schválenými pokyny pro zpracování návrhu
  a v souladu se stanovisky dot
  č
  ených orgán
  ů
  a uzav
  ř
  enými dohodami i stanoviskem Krajského ú
  ř
  adu
  Jiho
  č
  eského kraje. Drobné odchylky a záv
  ě
  ry ve
  ř
  ejného projednání s doporu
  č
  eným vypo
  ř
  ádáním nemají
  podstatný vliv na návrh ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  a lze jej p
  ř
  edložit zastupitelstvu k vydání. Návrh územního plá
  nu je
  v souladu:
  a) s politikou územního rozvoje a územn
  ě
  plánovací dokumentací vydanou Jiho
  č
  eským krajem,
  b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s pož
  adavky na ochranu architektonických a urbanistickýc
  h
  hodnot v území a požadavky na ochranu nezastav
  ě
  ného území,
  c) s požadavky stavebního zákona a jeho provád
  ě
  cích právních p
  ř
  edpis
  ů
  ,
  d) s požadavky zvláštních právních p
  ř
  edpis
  ů
  a se stanovisky dot
  č
  ených orgán
  ů
  podle zvláštních právních
  p
  ř
  edpis
  ů
  , pop
  ř
  ípad
  ě
  s výsledkem
  ř
  ešení rozpor
  ů
  .
  Vyhodnocení vliv
  ů
  na udržitelný rozvoj území vypracované a vyhodnoce
  né v rámci konceptu ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  (SEA) v
  č
  etn
  ě
  stanoviska Krajského ú
  ř
  adu Jiho
  č
  eského kraje k vyhodnocení vliv
  ů
  na životní prost
  ř
  edí
  a Vyhodnocení vlivu na evropsky významné lokality a
  pta
  č
  í oblasti (NATURA 2000), tak jak bylo
  zapracováno do pokyn
  ů
  pro zpracování návrhu (usnesení Zastupitelstva m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  č
  . 134/2011-7
  z jednání zastupitelstva m
  ě
  sta ze dne 09.05.2011), je v návrhu bez výhrad akce
  ptováno.
  Ve vyhodnocení ú
  č
  elného využití zastav
  ě
  ného území a vyhodnocení pot
  ř
  eby vymezení zastavitelných ploch
  se konstatuje, že v území se nachází cca 233 ha zas
  tavitelných ploch vyžadujících vyn
  ě
  tí ze zem
  ě
  d
  ě
  lského
  p
  ů
  dního fondu (t
  ř
  ída ochrany III. až V.) a cca 4,5 ha vyžadujících v
  yn
  ě
  tí z ploch ur
  č
  ených pro pln
  ě
  ní funkce
  lesa. S ohledem na stávající rozsah zastav
  ě
  ného území ve všech 6 k. ú. (409 ha) se jedná o dos
  tate
  č

  rozvojový prostor m
  ě
  sta.
  Pr
  ů
  b
  ě
  hem prací na po
  ř
  ízení Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  a projektových pracích na tomto dokumentu se
  zabývala na svých sedmi zasedáních Pracovní skupina
  pro tvorbu územního plánu, kterou svým usnesením
  č
  . 694/2007 z 06.08.2007 z
  ř
  ídila rada m
  ě
  sta.
  Pr
  ů
  b
  ě
  hem prací na po
  ř
  ízení Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  a projektových pracích na tomto dokumentu se rovn
  ě
  ž
  v jeho rozhodujících fázích zabývaly komise Rady m
  ě
  sta (životního prost
  ř
  edí, kultury a cestovního ruchu,
  rozvoje a investic, láze
  ň
  ská, sportu a mládeže a sociální a školská) a také
  osadní výbory.
  Územní plán T
  ř
  ebo
  ň
  v projednávané verzi je k dispozici dálkovým p
  ř
  ístupem na webových stránkách m
  ě
  sta
  s adresou: http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-ur
  ad-trebon/uzemni-plany-a-studie/trebon.html.
  „Návrh rozhodnutí o námitkách a o vypo
  ř
  ádání p
  ř
  ipomínek jejich od
  ů
  vodn
  ě
  ní“ je k nahlédnutí dálkovým
  p
  ř
  ístupem na webových stránkách m
  ě
  sta s adresou:
  http://www.mesto-trebon.cz/mestsky-urad-trebon/uzem
  ni-plany-a-studie/trebon/namitky.html.
  Rada m
  ě
  sta T
  ř
  ebon
  ě
  projednala vydání Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  na svém zasedání dne 20.11.2012
  a usnesením
  č
  . 852/2012-62
  doporu
  č
  ila zastupitelstvu m
  ě
  sta projednat a schválit vydání Územního plánu
  T
  ř
  ebo
  ň
  v
  č
  . rozhodnutí o námitkách a v
  č
  etn
  ě
  vypo
  ř
  ádání p
  ř
  ipomínek.
  - 17:24 Ing. Ji
  ř
  í Houdek p
  ř
  ivítal Ing. architekta Ivana Plicku
  Diskuse
  :
  - diskutující:
  paní Anna
  Kahounová
  – žádá o promítnutí jednotlivých námitek
  Ing. arch. Aleš Valder
  Ing. Milan Hlásek
  Námitka 1)
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – materiál jsme dostali pozd
  ě
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – materiál byl dán v souladu s Jednacím
  ř
  ádem, takže v
  č
  as
  Námitka 13)
  MUDr. Antonín Doležal
  – pro
  č
  se nevyhovuje?
  Ing. arch. Aleš Valder
  – nesouhlasné stanovisko Chrán
  ě
  né krajinné oblasti, záporné
  stanovisko Krajského ú
  ř
  adu, odboru životního prost
  ř
  edí
  Námitka 22)
  paní Anna Kahounová
  - dává protinávrh na zm
  ě
  nu pom
  ě
  r
  ů
  - 60 % pro zastavitelnost
  a 40 % pro ve
  ř
  ejné prostranství
  P
  ř
  ipomínka 1)
  doc. RNDr. Ji
  ř
  í Masojídek, CSc.
  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  7
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  Ing. Jan
  Ď
  oubal
  – vznesl dotaz na procesní rozdíl mezi námitkou a
  p
  ř
  ipomínkou
  Ing. arch. Aleš Valder
  – námitku m
  ů
  že uplatnit pouze ten, kdo je územním plánem dot
  č
  en
  p
  ř
  ímo ve svých vlastnických právech a to bu
  ď
  návrhem ve
  ř
  ejn
  ě
  prosp
  ě
  šných staveb nebo
  návrhem ve
  ř
  ejn
  ě
  prosp
  ě
  šných opat
  ř
  ení nebo vymezením zastavitelných ploch a dále
  zástupce ve
  ř
  ejnosti. Ti, kte
  ř
  í mají pozemky, budovy, nemovitý majetek v území, k
  teré je
  dot
  č
  eno t
  ě
  mito t
  ř
  emi parametry tak mohou uplat
  ň
  ovat námitku. P
  ř
  ipomínku k územnímu
  plánu m
  ů
  že dát kdokoliv, nemusí být ani ob
  č
  an T
  ř
  ebon
  ě
  .
  P
  ř
  ipomínka 2)
  paní Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM
  č
  . 178/2012-21
  Zastupitelstvo m
  ě
  sta T
  ř
  ebon
  ě
  I. bere na v
  ě
  domí
  d
  ů
  vodovou zprávu po
  ř
  izovatele o po
  ř
  izování Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  .
  II. schvaluje
  rozhodnutí o námitkách
  uplatn
  ě
  ných ke Konceptu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  , které byly schváleny
  zastupitelstvem obce p
  ř
  i schvalování Pokyn
  ů
  pro zpracování návrhu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  usnesením
  č
  . ZM 134/2011-7 z jednání zastupitelstva m
  ě
  sta ze dne 09.05.2011.
  III. schvaluje
  vypo
  ř
  ádání p
  ř
  ipomínek uplatn
  ě
  ných ke Konceptu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  tak, jak byly schváleny
  zastupitelstvem obce p
  ř
  i schvalování Pokyn
  ů
  pro zpracování návrhu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  usnesením
  č
  . ZM 134/2011-7 z jednání zastupitelstva m
  ě
  sta ze dne 09.05.2011.
  IV. schvaluje
  rozhodnutí o následujících námitkách vznesených k N
  ávrhu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  takto:
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  1/
  Ev.
  č
  . 02
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q3AI
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  1915/587
  Námitka Za
  ř
  azení pozemku do zastavitelného území s funkcí bydl
  ení.
  Námitce se vyhovuje.
  2/
  Ev.
  č
  . 04
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q46V
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  119/1
  Námitka Redukce koridoru plochy DI 1 (p
  ř
  eložka silnice II/154) mimo pozemek.
  Námitce se vyhovuje.
  3/
  Ev.
  č
  . 05
  Ev.
  č
  . 07
  Ev.
  č
  . 09
  Novohradská o. s., Novohradská 232, T
  ř
  ebo
  ň
  DDS TOUR s. r. o., Brno, Josefská 25
  Č
  eský nada
  č
  ní fond pro vydru, Jate
  č
  ní 311, T
  ř
  ebo
  ň
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q47Q
  METRP006Q32M
  METRP006Q37X
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  1915/587 (05); 2092/8 (07);
  č
  p.
  311,
  p.
  č
  . 1718, 1719/1, 1719/2,1720,
  1721, 1722/1, 1722/2, 1723 (09); 118/1, 118/3, 118/
  4, 138/10, 138/8,
  121, 138/9, 125/1, 133/1 (05)
  Námitka Nesouhlas s trasou p
  ř
  eložky silnice II/154 v rozsahu funk
  č
  ní plochy DI1.
  V
  ě
  cn
  ě
  shodné námitce se nevyhovuje.
  k bodu 3
  Vydání Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  .
  D
  ů
  vodová zpráva:
  Rada m
  ě
  sta p
  ř
  edkládá zastupitelstvu m
  ě
  sta k projednání vydání Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  . M
  ě
  sto T
  ř
  ebo
  ň

  platný územní plán z roku 1976 (Sm
  ě
  rný územní plán; zpracovatel SÚRPMO), který byl p
  ř
  ehodnocen
  zm
  ě
  nou z roku 1987 (zpracovatel SÚRPMO) a zejména pak
  zásadní zm
  ě
  nou z roku 1994 (zpracovatel Ing.
  arch. Ji
  ř
  í N
  ě
  mec a kol.), která znamenala pro v
  ě
  tšinu správního území m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  prakticky nový územní
  plán, reagující na novou politickou, spole
  č
  enskou a ekonomickou situaci po roce 1989.
  V letech 1998 až 2010 byly postupn
  ě
  po
  ř
  ízeny zm
  ě
  ny
  č
  . 1 až 5 a 12 a 13 (zpracovatelé Ing. arch. Dagmar
  Polcarová, resp. Ing. arch. Aleš Valder, resp. Ing.
  arch. Stanislav Ková
  ř
  , resp. Ing. arch. Buzu).
  V sou
  č
  asné dob
  ě
  jsou p
  ř
  ipravovány další zm
  ě
  ny (zm
  ě
  na
  č
  . 6 až zm
  ě
  na
  č
  . 11), týkající se pouze plošn
  ě
  omezených území.
  Rozhodnutí o po
  ř
  ízení nového Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  , z vlastního podn
  ě
  tu, bylo vydáno zastupitelstvem
  m
  ě
  sta usnesením
  č
  . 5a) z 30. jednání zastupitelstva m
  ě
  sta ze dne 12.09.2005.
  Následovalo zpracování Zadání územního plánu T
  Ř
  EBO
  Ň
  dle zákona
  č
  . 183/2006 Sb., o územním
  plánování a stavebním
  ř
  ádu (stavební zákon), ve zn
  ě
  ní pozd
  ě
  jších zm
  ě
  n a p
  ř
  edpis
  ů
  (dále jen „stavební
  zákon“) a vyhlášky
  č
  . 500/2006 Sb., o územn
  ě
  analytických podkladech, územn
  ě
  plánovací dokumentaci
  a zp
  ů
  sobu evidence územn
  ě
  plánovací
  č
  innosti. Projednávání Zadání bylo zahájeno dne 16.0
  4.2009.
  Po projednání bylo Zadání upraveno dle vydaných sta
  novisek, požadavk
  ů
  a podn
  ě
  t
  ů
  a schváleno
  zastupitelstvem m
  ě
  sta dne 20.07.2009 usnesením
  č
  . 125/2009. Vzhledem k požadavku dot
  č
  eného orgánu,
  kterým byl Krajský ú
  ř
  ad – Jiho
  č
  eský kraj,
  č
  . j. KUJCK 16060/2009/OZZL/2/Sf, na variantní vyhod
  nocení vlivu
  Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  na životní prost
  ř
  edí a na území soustavy NATURA 2000, bylo v zadání
  rozhodnuto
  o zpracování Konceptu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  .
  Koncept Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  byl zpracován v
  ř
  íjnu 2009, Vyhodnocení vliv
  ů
  konceptu Územního plánu
  T
  ř
  ebo
  ň
  na životní prost
  ř
  edí podle p
  ř
  ílohy zákona
  č
  . 183/2006 Sb. (SEA) bylo zpracováno v
  ř
  íjnu 2009,
  Hodnocení vliv
  ů
  konceptu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  na evropsky významné lokality a pta
  č
  í oblasti podle § 45
  zákona
  č
  . 114/1992 Sb. (NATURA 2000) bylo zpracováno v ledn
  u 2010.
  Projednání konceptu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  bylo po
  ř
  izovatelem zve
  ř
  ejn
  ě
  no vyhláškou (
  č
  . j. METR
  1883/2010 VaAl) ze dne 06.04.2010 na ú
  ř
  ední desce M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  s uvedením místa a termínu ve
  ř
  ejného
  projednání a informacemi o možnosti podání p
  ř
  ipomínek a námitek. Ve
  ř
  ejné projednání konceptu Územního
  plánu T
  ř
  ebo
  ň
  bylo svoláno na 11.05.2010. V zákonem stanovené lh
  ů
  t
  ě
  byla ke konceptu uplatn
  ě
  na
  stanoviska dot
  č
  ených orgán
  ů
  státní správy; sousedních obcí, podány námitky vla
  stník
  ů
  pozemk
  ů
  a staveb
  a p
  ř
  ipomínky ostatních.
  Ve smyslu § 48 odst. 5 stavebního zákona po
  ř
  izovatel p
  ř
  edložil koncept Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  k posouzení nad
  ř
  ízenému orgánu územního plánování – Krajskému ú
  ř
  adu Jiho
  č
  eského kraje, odboru
  regionálního rozvoje, územního plánování, stavebníh
  o
  ř
  ádu a investic; stanovisko tohoto nad
  ř
  ízeného
  orgánu bylo vydáno dne 01.06.2010
  č
  . j.: KUJCK 19336/2010 OREG/1.
  Vzhledem k tomu, že ve správním obvodu M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  není ustavena Rada obcí pro trvale udržitelný rozv
  oj,
  její vyjád
  ř
  ení k vyhodnocení vlivu ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  na životní prost
  ř
  edí nebylo možno opat
  ř
  it (§ 48, odstavec (6)
  stavebního zákona).
  Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  byly schváleny zastupitelstvem m
  ě
  sta usnesením
  č
  . ZM 134/2011-7 z jednání zastupitelstva m
  ě
  sta ze dne 09.05.2011.
  Na základ
  ě
  schválených Pokyn
  ů
  vypracoval projektant návrh ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  . Tento byl ve smyslu ustanovení
  § 50 stavebního zákona projednán s dot
  č
  enými orgány, sousedícími obcemi a Krajským ú
  ř
  adem
  Jiho
  č
  eského kraje na spole
  č
  ném jednání dne 16.11.2011. Lh
  ů
  ta pro uplatn
  ě
  ní stanovisek byla na základ
  ě
  od
  ů
  vodn
  ě
  né písemné žádosti Ministerstva kultury
  Č
  R prodloužena do 15. ledna 2012. Poté po
  ř
  izovatel
  s ur
  č
  eným zastupitelem vyhodnotili doru
  č
  ená stanoviska dot
  č
  ených orgán
  ů
  a p
  ř
  ipomínky sousedících obcí
  a konstatovali, že je nutno zahájit dohodovací jedn
  ání s Ministerstvem dopravy
  Č
  R, Ministerstvem kultury
  Č
  R
  a Krajským ú
  ř
  adem – Jiho
  č
  eský kraj/odbor životního prost
  ř
  edí s cílem dosažení dohody nad jejich v tu chvíli
  nesouhlasným stanoviskem. Ostatní orgány k návrhu Ú
  P T
  ř
  ebo
  ň
  vydaly stanoviska souhlasná.
  Dohody byly po opakovaných jednáních dosaženy bez v
  ýznamného dopadu na koncepci
  ř
  ešení ÚP takto:
  - s Ministerstvem dopravy
  Č
  R dne 23. kv
  ě
  tna 2012;
  - s Ministerstvem kultury
  Č
  R dne 25. kv
  ě
  tna 2012;
  - s Krajským ú
  ř
  adem – Jiho
  č
  eský kraj/OŽPZL dne 1. srpna 2012.
  Na základ
  ě
  dosažených dohod byla v souladu s ustanovením § 51
  stavebního zákona vypracována Zpráva
  o projednání návrhu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  a Krajský ú
  ř
  ad Jiho
  č
  eského kraje byl požádán o její posouzení.
  Své souhlasné stanovisko a souhlas se zahájením
  ř
  ízení o vydání ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  vydal Krajský ú
  ř
  ad
  Jiho
  č
  eského kraje dne 10. zá
  ř
  í 2012 pod
  č
  . j. KUJCK 39951/2011 OREG/5.
  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  6
  V návaznosti na tento souhlas oznámil po
  ř
  izovatel podle § 52 stavebního zákona ve
  ř
  ejné projednání návrhu
  ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  , které svolal na den 10.
  ř
  íjna 2012 v 15:00 hodin do spole
  č
  enského sálu Besedy. Sou
  č
  asn
  ě
  návrh vystavil v tišt
  ě
  né i elektronické podob
  ě
  k nahlédnutí každému.
  Ve
  ř
  ejné projednání prob
  ě
  hlo ve stanoveném termínu za hojné ú
  č
  asti ve
  ř
  ejnosti. K termínu konání bylo
  uplatn
  ě
  no celkem 54 písemných námitek nebo p
  ř
  ipomínek, které bylo následn
  ě
  nutno vyhodnotit (ur
  č
  ený
  zastupitel, projektant, po
  ř
  izovatel) a s ohledem na jejich charakter v p
  ř
  ípad
  ě
  v
  ě
  tšiny z nich opat
  ř
  it dodate
  č

  stanoviska dot
  č
  ených orgán
  ů
  (CHKO T
  ř
  ebo
  ň
  sko; Ministerstvo dopravy
  Č
  R, Krajská hygienická stanice
  Jiho
  č
  eského kraje; Krajský ú
  ř
  ad – Jiho
  č
  eský kraj/odbory OŽPZL, dopravy a silni
  č
  ního hospodá
  ř
  ství; M
  ě
  Ú
  T
  ř
  ebo
  ň
  /odbory ŽP a ORI). Poslední z požadovaných stanovis
  ek obdržel po
  ř
  izovatel po opakované urgenci
  dne 19.11.2012 – ODSH Krajského ú
  ř
  adu Jiho
  č
  eského kraje. Vyhodnocení uplatn
  ě
  ných p
  ř
  ipomínek
  a námitek tvo
  ř
  í podklad pro doporu
  č
  ení zastupitelstvu k jejich vypo
  ř
  ádání (vyhov
  ě
  t nebo nevyhov
  ě
  t).
  Na základ
  ě
  vyhodnocení celého pr
  ů
  b
  ě
  hu po
  ř
  ízení ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  lze konstatovat, že dokument je vypracován
  v souladu se schváleným zadáním, projednaným koncep
  tem, schválenými pokyny pro zpracování návrhu
  a v souladu se stanovisky dot
  č
  ených orgán
  ů
  a uzav
  ř
  enými dohodami i stanoviskem Krajského ú
  ř
  adu
  Jiho
  č
  eského kraje. Drobné odchylky a záv
  ě
  ry ve
  ř
  ejného projednání s doporu
  č
  eným vypo
  ř
  ádáním nemají
  podstatný vliv na návrh ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  a lze jej p
  ř
  edložit zastupitelstvu k vydání. Návrh územního plá
  nu je
  v souladu:
  a) s politikou územního rozvoje a územn
  ě
  plánovací dokumentací vydanou Jiho
  č
  eským krajem,
  b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s pož
  adavky na ochranu architektonických a urbanistickýc
  h
  hodnot v území a požadavky na ochranu nezastav
  ě
  ného území,
  c) s požadavky stavebního zákona a jeho provád
  ě
  cích právních p
  ř
  edpis
  ů
  ,
  d) s požadavky zvláštních právních p
  ř
  edpis
  ů
  a se stanovisky dot
  č
  ených orgán
  ů
  podle zvláštních právních
  p
  ř
  edpis
  ů
  , pop
  ř
  ípad
  ě
  s výsledkem
  ř
  ešení rozpor
  ů
  .
  Vyhodnocení vliv
  ů
  na udržitelný rozvoj území vypracované a vyhodnoce
  né v rámci konceptu ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  (SEA) v
  č
  etn
  ě
  stanoviska Krajského ú
  ř
  adu Jiho
  č
  eského kraje k vyhodnocení vliv
  ů
  na životní prost
  ř
  edí
  a Vyhodnocení vlivu na evropsky významné lokality a
  pta
  č
  í oblasti (NATURA 2000), tak jak bylo
  zapracováno do pokyn
  ů
  pro zpracování návrhu (usnesení Zastupitelstva m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  č
  . 134/2011-7
  z jednání zastupitelstva m
  ě
  sta ze dne 09.05.2011), je v návrhu bez výhrad akce
  ptováno.
  Ve vyhodnocení ú
  č
  elného využití zastav
  ě
  ného území a vyhodnocení pot
  ř
  eby vymezení zastavitelných ploch
  se konstatuje, že v území se nachází cca 233 ha zas
  tavitelných ploch vyžadujících vyn
  ě
  tí ze zem
  ě
  d
  ě
  lského
  p
  ů
  dního fondu (t
  ř
  ída ochrany III. až V.) a cca 4,5 ha vyžadujících v
  yn
  ě
  tí z ploch ur
  č
  ených pro pln
  ě
  ní funkce
  lesa. S ohledem na stávající rozsah zastav
  ě
  ného území ve všech 6 k. ú. (409 ha) se jedná o dos
  tate
  č

  rozvojový prostor m
  ě
  sta.
  Pr
  ů
  b
  ě
  hem prací na po
  ř
  ízení Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  a projektových pracích na tomto dokumentu se
  zabývala na svých sedmi zasedáních Pracovní skupina
  pro tvorbu územního plánu, kterou svým usnesením
  č
  . 694/2007 z 06.08.2007 z
  ř
  ídila rada m
  ě
  sta.
  Pr
  ů
  b
  ě
  hem prací na po
  ř
  ízení Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  a projektových pracích na tomto dokumentu se rovn
  ě
  ž
  v jeho rozhodujících fázích zabývaly komise Rady m
  ě
  sta (životního prost
  ř
  edí, kultury a cestovního ruchu,
  rozvoje a investic, láze
  ň
  ská, sportu a mládeže a sociální a školská) a také
  osadní výbory.
  Územní plán T
  ř
  ebo
  ň
  v projednávané verzi je k dispozici dálkovým p
  ř
  ístupem na webových stránkách m
  ě
  sta
  s adresou: http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-ur
  ad-trebon/uzemni-plany-a-studie/trebon.html.
  „Návrh rozhodnutí o námitkách a o vypo
  ř
  ádání p
  ř
  ipomínek jejich od
  ů
  vodn
  ě
  ní“ je k nahlédnutí dálkovým
  p
  ř
  ístupem na webových stránkách m
  ě
  sta s adresou:
  http://www.mesto-trebon.cz/mestsky-urad-trebon/uzem
  ni-plany-a-studie/trebon/namitky.html.
  Rada m
  ě
  sta T
  ř
  ebon
  ě
  projednala vydání Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  na svém zasedání dne 20.11.2012
  a usnesením
  č
  . 852/2012-62
  doporu
  č
  ila zastupitelstvu m
  ě
  sta projednat a schválit vydání Územního plánu
  T
  ř
  ebo
  ň
  v
  č
  . rozhodnutí o námitkách a v
  č
  etn
  ě
  vypo
  ř
  ádání p
  ř
  ipomínek.
  - 17:24 Ing. Ji
  ř
  í Houdek p
  ř
  ivítal Ing. architekta Ivana Plicku
  Diskuse
  :
  - diskutující:
  paní Anna
  Kahounová
  – žádá o promítnutí jednotlivých námitek
  Ing. arch. Aleš Valder
  Ing. Milan Hlásek
  Námitka 1)
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – materiál jsme dostali pozd
  ě
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – materiál byl dán v souladu s Jednacím
  ř
  ádem, takže v
  č
  as
  Námitka 13)
  MUDr. Antonín Doležal
  – pro
  č
  se nevyhovuje?
  Ing. arch. Aleš Valder
  – nesouhlasné stanovisko Chrán
  ě
  né krajinné oblasti, záporné
  stanovisko Krajského ú
  ř
  adu, odboru životního prost
  ř
  edí
  Námitka 22)
  paní Anna Kahounová
  - dává protinávrh na zm
  ě
  nu pom
  ě
  r
  ů
  - 60 % pro zastavitelnost
  a 40 % pro ve
  ř
  ejné prostranství
  P
  ř
  ipomínka 1)
  doc. RNDr. Ji
  ř
  í Masojídek, CSc.
  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  7
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  Ing. Jan
  Ď
  oubal
  – vznesl dotaz na procesní rozdíl mezi námitkou a
  p
  ř
  ipomínkou
  Ing. arch. Aleš Valder
  – námitku m
  ů
  že uplatnit pouze ten, kdo je územním plánem dot
  č
  en
  p
  ř
  ímo ve svých vlastnických právech a to bu
  ď
  návrhem ve
  ř
  ejn
  ě
  prosp
  ě
  šných staveb nebo
  návrhem ve
  ř
  ejn
  ě
  prosp
  ě
  šných opat
  ř
  ení nebo vymezením zastavitelných ploch a dále
  zástupce ve
  ř
  ejnosti. Ti, kte
  ř
  í mají pozemky, budovy, nemovitý majetek v území, k
  teré je
  dot
  č
  eno t
  ě
  mito t
  ř
  emi parametry tak mohou uplat
  ň
  ovat námitku. P
  ř
  ipomínku k územnímu
  plánu m
  ů
  že dát kdokoliv, nemusí být ani ob
  č
  an T
  ř
  ebon
  ě
  .
  P
  ř
  ipomínka 2)
  paní Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM
  č
  . 178/2012-21
  Zastupitelstvo m
  ě
  sta T
  ř
  ebon
  ě
  I. bere na v
  ě
  domí
  d
  ů
  vodovou zprávu po
  ř
  izovatele o po
  ř
  izování Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  .
  II. schvaluje
  rozhodnutí o námitkách
  uplatn
  ě
  ných ke Konceptu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  , které byly schváleny
  zastupitelstvem obce p
  ř
  i schvalování Pokyn
  ů
  pro zpracování návrhu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  usnesením
  č
  . ZM 134/2011-7 z jednání zastupitelstva m
  ě
  sta ze dne 09.05.2011.
  III. schvaluje
  vypo
  ř
  ádání p
  ř
  ipomínek uplatn
  ě
  ných ke Konceptu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  tak, jak byly schváleny
  zastupitelstvem obce p
  ř
  i schvalování Pokyn
  ů
  pro zpracování návrhu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  usnesením
  č
  . ZM 134/2011-7 z jednání zastupitelstva m
  ě
  sta ze dne 09.05.2011.
  IV. schvaluje
  rozhodnutí o následujících námitkách vznesených k N
  ávrhu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  takto:
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  1/
  Ev.
  č
  . 02
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q3AI
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  1915/587
  Námitka Za
  ř
  azení pozemku do zastavitelného území s funkcí bydl
  ení.
  Námitce se vyhovuje.
  2/
  Ev.
  č
  . 04
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  x
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q46V
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  119/1
  Námitka Redukce koridoru plochy DI 1 (p
  ř
  eložka silnice II/154) mimo pozemek.
  Námitce se vyhovuje.
  3/
  Ev.
  č
  . 05
  Ev.
  č
  . 07
  Ev.
  č
  . 09
  Novohradská o. s., Novohradská 232, T
  ř
  ebo
  ň
  DDS TOUR s. r. o., Brno, Josefská 25
  Č
  eský nada
  č
  ní fond pro vydru, Jate
  č
  ní 311, T
  ř
  ebo
  ň
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q47Q
  METRP006Q32M
  METRP006Q37X
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  1915/587 (05); 2092/8 (07);
  č
  p.
  311,
  p.
  č
  . 1718, 1719/1, 1719/2,1720,
  1721, 1722/1, 1722/2, 1723 (09); 118/1, 118/3, 118/
  4, 138/10, 138/8,
  121, 138/9, 125/1, 133/1 (05)
  Námitka Nesouhlas s trasou p
  ř
  eložky silnice II/154 v rozsahu funk
  č
  ní plochy DI1.
  V
  ě
  cn
  ě
  shodné námitce se nevyhovuje.

  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  8
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 2
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 2
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  4/
  Ev.
  č
  . 06
  Ev.
  č
  . 37
  Ev.
  č
  . 39
  Ev.
  č
  . 40
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  PTR Strojní závod s. r. o., Jiráskova 619, T
  ř
  ebo
  ň
  Santal s. r. o., Jiráskova 738/II, T
  ř
  ebo
  ň
  HSP CZ s. r. o., U Centrumu 751, Orlová - Lutyn
  ě
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q2KB
  METRP006QR2Y
  METRP006QSIJ
  METRP006QRCK
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  1750/9, 1750/18 (06); 1731/1, 1731/2, 1731/5, 1730/
  8, 1726, 1727,
  1708/3 (37); 1736/1, 1737 (39); 1748/1, 1748/9, 174
  9/2 (40)
  Námitka
  Redukce koridoru funk
  č
  ní plochy DI 8 (optimalizace žel. trati Veselí n. L
  . – Suchdol n. L.)
  a DI 1 (p
  ř
  eložka silnice I/34) mimo tyto pozemky.
  a)
  V
  ě
  cn
  ě
  shodné námitce se vyhovuje ve v
  ě
  ci redukce koridoru funk
  č
  ní plochy Dl8.
  b) Námitce ve v
  ě
  ci redukce koridoru Dl1 se nevyhovuje.
  5/
  Ev.
  č
  . 10
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q2JG
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  1918/1, 1917/4, 1915/542
  Námitka
  Plochy ob
  č
  anského vybavení - láze
  ň
  ství (LA); Zm
  ě
  nit popis lokality LA2 ze stávajícího zn
  ě

  na nový text a to takto: Lokalita LA2 - dopl
  ň
  ující podmínky:
  max. zastav
  ě
  nost parcely (nadzemní objekty): 40 %, minimální za
  stoupení zelen
  ě
  na parcele:
  20 %; max. podlažnost: 3 nadzemní podlaží (v
  č
  etn
  ě
  využitého podkroví - v p
  ř
  ípad
  ě
  zast
  ř
  ešení šikmou st
  ř
  echou).
  Námitce se nevyhovuje.
  6/
  Ev.
  č
  . 11
  Ev.
  č
  . 12
  D
  ř
  evnice s. r. o., Novohradská 226, T
  ř
  ebo
  ň
  RESI s. r. o., Novohradská 1153, T
  ř
  ebo
  ň
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q2HQ
  METRP006Q2CF
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  138/1,138/2, 138/15, 138/4, 138/5, 138/16, 138/3, 1
  38/6, 138/14,
  138/19, 138/11, 138/12, 138/23, 138/24, 138/13, 138
  /17 (11); 107/17,
  107/2 (12);
  Námitka
  Námitka proti za
  ř
  azení p
  ř
  edm
  ě
  tného území do funk
  č
  ní plochy – OS 2 a OS 3 / plocha
  ob
  č
  anského vybavení - obchod, služby, požadavek zachov
  ání sou
  č
  asného stavu (funk
  č

  plocha výroba, skladování).
  V
  ě
  cn
  ě
  shodné námitce se nevyhovuje.
  7/
  Ev.
  č
  . 18
  Ev.
  č
  . 42
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q1RJ
  METRP006T50F
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  181/1, 182/1, 182/2
  Námitka
  Na uvedených parcelách mám vydáno platné stavební p
  ovolení a byly zapo
  č
  aty stavební
  práce. V platném úz. plánu jsou dosud vedeny jako s
  tavební pozemky.
  V
  ě
  cn
  ě
  shodné námitce se vyhovuje.
  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  9
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  8/
  Ev.
  č
  . 20
  Ev.
  č
  . 21
  Ev.
  č
  . 54
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q1U4
  METRP006Q1VZ
  METRP006Q1T9
  k. ú.
  B
  ř
  ilice
  p.
  č
  .
  1643/1 (20); 1643/1 (21); 1643/1
  Námitka Nesouhlas s vymezením funk
  č
  ní plochy BV 5 jako ploch zastavitelné.
  V
  ě
  cn
  ě
  shodné námitce se nevyhovuje.
  9/
  Ev.
  č
  . 23
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q1XP
  k. ú.
  Branná
  p.
  č
  .
  4256, 4757 (d
  ř
  íve 145/1 a 145/2)
  Námitka Požadavek na zahrnutí pozemku do zastavitel
  ného území s funkcí bydlení venkovské.
  Námitce se vyhovuje.
  10/
  Ev.
  č
  . 24
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q25E
  k. ú.
  Branná
  p.
  č
  .
  4323, 4366, 200/10
  Námitka Zp
  ů
  sob p
  ř
  ístupu k pozemk
  ů
  m a zajišt
  ě
  ní funk
  č
  ního meliora
  č
  ního systému.
  Námitce se nevyhovuje.
  11/
  Ev.
  č
  . 25
  Ev.
  č
  . 26
  Ev.
  č
  . 27
  Ev.
  č
  . 28
  Ev.
  č
  . 29
  Ev.
  č
  . 30
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q269
  METRP006Q0V6
  METRP006Q0W1
  METRP006Q23O
  METRP006Q22T
  METRP006Q21Y
  k. ú.
  Branná
  p.
  č
  .
  4285/5 (25); 4285/4 (26); 4297 (27); 4724 (
  28); 4296, 4752 (29); 4388
  (30)
  Námitka
  Velká vým
  ě
  ra stavebních pozemk
  ů
  a ve
  ř
  ejného prostranství ve funk
  č
  ní ploše BV 15;
  podmínka možnosti zástavby v ploše BV 15 až po vy
  č
  erpání všech územních rezerv v k. ú.
  Branná.
  a/ V
  ě
  cn
  ě
  shodné námitce se vyhovuje
  č
  á
  ste
  č
  n
  ě
  -
  Podmínka rozvoje až po napln
  ě
  ní ostatních lokalit
  v Branné bude vypušt
  ě
  na.
  b/ V
  ě
  cn
  ě
  shodné námitce se nevyhovuje v
  ostatním
  .
  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  10
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  12/
  Ev.
  č
  . 31
  U + M Servis s.
  r.
  o., Pražská 884, T
  ř
  ebo
  ň
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q1YK
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  1818/47,
  č
  . p. 1884/II
  Námitka
  Doplnit komunikaci napojující plochu VS 1 na silnic
  i I/24 severn
  ě
  od areálu U+M Servis dle
  platného ÚPnSÚ T
  ř
  ebo
  ň
  .
  Námitce se vyhovuje
  č
  áste
  č
  n
  ě
  tím, že plocha
  pro budoucí komunikaci bude za
  ř
  azena do územní
  rezervy a prov
  ěř
  ena p
  ř
  i 1. Aktualizaci ÚP T
  ř
  ebo
  ň
  , nejpozd
  ě
  ji do 26.11.2016.
  13/
  Ev.
  č
  . 32
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q1ZF
  k. ú.
  Stará
  Hlína
  p.
  č
  .
  461/4 (p
  ů
  v.), nyní 310/1
  Námitka Za
  ř
  azení pozemku jako zastavitelné plochy s funkcí byd
  lení venkovské.
  Námitce se nevyhovuje.
  14/
  Ev.
  č
  . 33
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q203
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  1915/60
  Námitka
  Vy
  ř
  azení pozemku z ploch ve
  ř
  ejných prostranství a p
  ř
  i
  č
  len
  ě
  ní k plochám bydlení individuální
  s ohledem na vlastnický vztah a oplocení.
  Námitce se vyhovuje.
  15/
  Ev.
  č
  . 34
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q24J
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  1546, 1545/1
  Námitka Nesouhlasí s tím, aby na t
  ě
  chto pozemcích byla umíst
  ě
  na stávající místní komunikace.
  Námitce se nevyhovuje.
  16/
  Ev.
  č
  . 35
  M
  ě
  sto T
  ř
  ebo
  ň
  , Palackého nám. 46/II, T
  ř
  ebo
  ň
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006QS72
  k. ú.
  Celé
  území
  p.
  č
  .
  Lesní pozemky ve vlastnictví m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  , 521/34 v k. ú. B
  ř
  ilice
  Námitka
  Požadavek redukce rozsahu funk
  č
  ních ploch BM6, PH7, PH6 a PH4 na vzdálenost
  redukovaného ochr. pásma lesa 25 m, v p
  ř
  ípad
  ě
  plochy BM 6 na 35 m.
  Požadavek rozší
  ř
  ení funk
  č
  ní plochy bydlení / stav na faktickou hranici zásta
  vby.
  Námitce se vyhovuje.
  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  11
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  SCHVÁLENO
  17/
  Ev.
  č
  . 41
  Spole
  č
  enství vlastník
  ů
  domu
  č
  . p. 1096 a 1097 a 1098,
  Vodárenská ulice, T
  ř
  ebo
  ň
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006QSL4
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  359, 357/13, 357/2, 357/15
  Námitka
  Zajišt
  ě
  ní pr
  ů
  chodu mezi Vodárenskou ulici a mostem p
  ř
  es silnici I/34 k sv. Vítu p
  ř
  es uvedené
  pozemky.
  Námitce se vyhovuje.
  18/
  Ev.
  č
  . 44
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006SJGU
  k. ú.
  P
  ř
  eseka
  p.
  č
  .
  47/4 a 45/2
  Námitka
  Zahrnutí pozemk
  ů
  do zastavitelného území s ohledem na vydané staveb
  ní povolení stavby
  rodinného domu
  č
  . j. Výst. 617/1362/2000.
  Námitce se vyhovuje.
  19/
  Ev.
  č
  . 45
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006SKID
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  2205/5, 2205/6
  Námitka Požadavek na za
  ř
  azení pozemku do zastavitelných ploch s funkcí bydl
  ení.
  Námitce se vyhovuje.
  20/
  Ev.
  č
  . 47
  Č
  eské dráhy a. s., L. Svobody 1222, Praha 1
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006SDIQ
  k. ú.
  Celé
  území
  p.
  č
  .
  Veškeré nemovitosti v majetku
  Č
  D na území m
  ě
  sta
  Námitka
  Plochy OS1/US a DI4/US budou na styku s drážními po
  zemky v dalších fázích územní
  p
  ř
  ípravy
  ř
  ešeny v sou
  č
  innosti s SŽDC a upraven styk t
  ě
  chto ploch tak, aby z
  ů
  staly koridory
  ploch ve
  ř
  ejn
  ě
  p
  ř
  ístupných.
  Námitce se vyhovuje.
  21/
  Ev.
  č
  . 48
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006R0L7
  k. ú.
  P
  ř
  eseka
  p.
  č
  .
  685
  Námitka Za
  ř
  azení pozemku do zastavitelného území s funkcí ovoc
  ný sad.
  Námitce se nevyhovuje.
  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  12
  Protinávrh k námitce 22
  – p
  ř
  edkládá paní Anna Kahounová
  - navrhuje 60 % plochy pro zástavbu, 40 % pro ve
  ř
  ejná prostranství
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 8 Zdrželi se: 6 Nehlasovali: 1
  NESCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  V. schvaluje
  vypo
  ř
  ádání p
  ř
  ipomínek vznesených k Návrhu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  takto:
  22/
  Ev.
  č
  . 50
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006RL2R
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  2276/7
  Námitka
  Nesouhlasí s funkcí ve
  ř
  ejná zele
  ň
  na uvedeném pozemku a požaduje možnost zastav
  ě

  stavbou.
  Námitce se vyhovuje
  č
  áste
  č
  n
  ě
  tak, že zastavitelnou se stane cca 40 % plochy p
  ř
  i západní hranici ve
  vazb
  ě
  na areál
  Č
  SPH Benzina. Zbývající
  č
  ást z
  ů
  stane v režimu ve
  ř
  ejné prostranství – ve
  ř
  ejná zele
  ň
  .
  Míra zastav
  ě
  ní bude prov
  ěř
  ena návrhem dopravního prostoru pro úpravu k
  ř
  ižovatky I/24 s
  ul. Na
  Kope
  č
  ku (na náklady investora stavby).
  23/
  Ev.
  č
  . 51
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006QSXG
  k. ú.
  P
  ř
  eseka
  p.
  č
  .
  Pozemky v ploše BV 18
  Námitka Možnost umístit v ploše 3 RD.
  Námitce se vyhovuje.
  24/
  Ev.
  č
  . 52
  Lesy
  Č
  R, správa T
  ř
  ebo
  ň
  , Holi
  č
  ky 18, T
  ř
  ebo
  ň
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006QSVQ
  k. ú.
  Celé
  území
  p.
  č
  .
  V rozsahu celého vlastnictví nemovitostí (les
  ů
  ) v
  majetku
  žadatele
  Námitka
  D
  ů
  sledn
  ě
  vymezit ochr. pásmo lesa v rozsahu dle lesního zák
  ona a u všech zastavitelných
  ploch BV22, BV8 redukovat rozsah zastav
  ě
  ní na 25 m, u ploch BM5 a BM6 redukovat na 30
  m od okraje lesních pozemk
  ů
  . Tyto podmínky doplnit do textové i grafické
  č
  ásti.
  Námitce se vyhovuje.
  25/
  Ev.
  č
  . 53
  TJ Jiskra T
  ř
  ebo
  ň
  , Jiráskova 444, T
  ř
  ebo
  ň
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006RJTE
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  1705/1, 1705/2, 1705/11, 1705/12
  Námitka
  Dát do souladu návrh se stavem ÚPnSÚ T
  ř
  ebo
  ň
  – tj. jako území p
  ř
  estavby s funkcí ob
  č
  anské
  vybavení.
  Námitce se vyhovuje.
  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  13
  1/
  Ev.
  č
  . 04
  Ev.
  č
  . 19
  Ev.
  č
  . 16
  Ev.
  č
  . 08
  Ev.
  č
  . 03
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Rybá
  ř
  ství T
  ř
  ebo
  ň
  Hld., Rybá
  ř
  ská 801, T
  ř
  ebo
  ň
  Destinace T
  ř
  ebo
  ň
  sko o. p. s., Rybá
  ř
  ská 801, T
  ř
  ebo
  ň
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q46V
  METRP006Q1SE
  METRP006Q1PT
  METRP006Q2T2
  METRP006Q2NW
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  neuvedeno
  P
  ř
  ipomínka
  Nesouhlas s trasou p
  ř
  eložky silnice II/154 v rozsahu funk
  č
  ní plochy DI1 v
  č
  . zásah
  ů
  do t
  ě
  lesa
  Zlaté stoky.
  V
  ě
  cn
  ě
  shodné p
  ř
  ipomínce se nevyhovuje.
  2/
  Ev.
  č
  . 22
  Krajský ú
  ř
  ad – Jiho
  č
  eský kraj, odb. dopravy SH
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q1WU
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  neuvedeno
  P
  ř
  ipomínka
  Nesouhlas s vyzna
  č
  ením trasy p
  ř
  eložky silnice II/154 (plocha DI1) liniov
  ě
  , požadavek na
  vymezení koridoru DI1 tak, aby svými vlastnostmi um
  ožnil umístit stavbu p
  ř
  eložky silnice
  II/154 i v podob
  ě
  dosud platného ÚPnSÚ resp. s ním slad
  ě
  né varianty studie p
  ř
  eložky
  vypracované firmou Mott MaDonald (2005).
  P
  ř
  ipomínce se vyhovuje.
  3/
  Ev.
  č
  . 36
  E.ON
  Č
  eská republika, F. A. Gerstnera 2151/6,
  Č
  eské
  Bud
  ě
  jovice
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q43A
  k. ú.
  p.
  č
  .
  neuvedeno
  P
  ř
  ipomínka
  Požadavek na korekci aktuálního zakreslení stávajíc
  ích vedení a trafostanic v grafické
  č
  ásti.
  Požadavek na vymezení navrhovaných trafostanic jako
  ve
  ř
  ejn
  ě
  prosp
  ě
  šných staveb.
  Požadavek na respektování ochranných pásem soustav.
  P
  ř
  ipomínce se vyhovuje
  č
  áste
  č
  n
  ě
  ve v
  ě
  ci aktuálního stavu sít
  ě
  zakresleného do dokumentace.
  P
  ř
  ipomínce se nevyhovuje ve v
  ě
  ci požadavku za
  ř
  azení jednotlivých trafostanic v díl
  č
  ích
  zastavitelných plochách jako ve
  ř
  ejn
  ě
  prosp
  ě
  šných staveb s ohledem na rozpor s ustanovením § 2,
  odstavce (1), písmene l) stavebního zákona.
  4/
  Ev.
  č
  . 38
  Č
  EPRO a. s., D
  ě
  lnická 231, Praha 7
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006QS5C
  k. ú.
  Celé
  území
  p.
  č
  .
  neuvedeno
  P
  ř
  ipomínka
  Potvrzení stavu sít
  ě
  v území bez dopadu na tuto sí
  ť
  v d
  ů
  sledku vydání Územního plánu
  T
  ř
  ebo
  ň
  .
  P
  ř
  ipomínce se vyhovuje.
  5/
  Ev.
  č
  . 46
  Ř
  editelství vodních cest, Vinohradská 184, Praha
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRX006V04K
  k. ú.
  Celé
  území
  p.
  č
  .
  neuvedeno
  P
  ř
  ipomínka
  Potvrzení stavu sít
  ě
  v území bez dopadu na tuto sí
  ť
  v d
  ů
  sledku vydání Územního plánu
  T
  ř
  ebo
  ň
  .
  P
  ř
  ipomínce se vyhovuje.
  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  14
  6/
  Ev.
  č
  . 13
  Lesostavby T
  ř
  ebo
  ň
  a.
  s., Novohra
  dská 226, T
  ř
  ebo
  ň
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q2L6
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  138/1,138/2, 138/15, 138/4, 138/5, 138/16, 138/3, 1
  38/6, 138/14,
  138/19, 138/11, 138/12, 138/23, 138/24, 138/13, 138
  /17
  P
  ř
  ipomínka
  P
  ř
  ipomínka proti za
  ř
  azení p
  ř
  edm
  ě
  tného území do funk
  č
  ní plochy – OS 2 a OS 3 / plocha
  ob
  č
  anského vybavení - obchod, služby, požadavek zachov
  ání sou
  č
  asného stavu (funk
  č

  plocha výroba, skladování).
  P
  ř
  ipomínce se nevyhovuje
  .
  7/
  Ev.
  č
  . 43
  Ev.
  č
  . 49
  NET4GAS s. r. o., Na H
  ř
  ebenech II 1718/8, Praha
  NET4GAS s. r. o., Na H
  ř
  ebenech II 1718/8, Praha
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006SKJ8
  METRP006RLFY
  k. ú.
  Celé
  území
  p.
  č
  .
  neuvedeno
  P
  ř
  ipomínka
  Potvrzení stavu sít
  ě
  v území bez dopadu na tuto sí
  ť
  v d
  ů
  sledku vydání Územního plánu
  T
  ř
  ebo
  ň
  .
  P
  ř
  ipomínce se vyhovuje.
  8/
  Ev.
  č
  . 14
  Pozemkový fond
  Č
  R, pracovišt
  ě
  Č
  eské Bud
  ě
  jovice
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q0O5
  k. ú.
  Celé
  území
  p.
  č
  .
  neuvedeno
  P
  ř
  ipomínka
  - pro bezúplatný p
  ř
  evod navrhované ve
  ř
  ejné zelen
  ě
  na m
  ě
  sto by bylo t
  ř
  eba použít
  v legend
  ě
  územního plánu místo „plochy ve
  ř
  ejných prostranství - ve
  ř
  ejné parky,
  h
  ř
  bitovy" pouze „ve
  ř
  ejná zele
  ň

  - vymezení ve
  ř
  ejn
  ě
  prosp
  ě
  šných staveb - nejen ve výkresu VPS a popisem
  v textové
  č
  ásti, ale i seznamem dot
  č
  ených parcel
  - pokud budou uvedeny v územním plánu „plochy smíše
  né obytné", m
  ů
  že PF
  Č
  R
  pozemky na m
  ě
  sto p
  ř
  evést pouze úplatn
  ě
  P
  ř
  ipomínce se vyhovuje.
  9/
  Ev.
  č
  . 15
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q1OY
  k. ú.
  T
  ř
  ebo
  ň
  p.
  č
  .
  neuvedeno
  P
  ř
  ipomínka Do ÚP zahrnout parkovou úpravu podél toku
  Zlaté stoky v celém katastrálním území T
  ř
  ebo
  ň
  .
  P
  ř
  ipomínce se vyhovuje.
  10/
  Ev.
  č
  . 17
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q1QO
  k. ú.
  B
  ř
  ilice
  p.
  č
  .
  neuvedeno
  P
  ř
  ipomínka Zánik plánovaných komunikací v zastaviteln
  ém území BV3/US.
  P
  ř
  ipomínce se vyhovuje.
  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  15
  Výsledek hlasování o všech p
  ř
  ipomínkách:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  SCHVÁLENO
  VI. schvaluje
  návrh Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  v
  č
  etn
  ě
  rozhodnutí o námitkách a vypo
  ř
  ádání p
  ř
  ipomínek a vydává v souladu
  s § 54 odst. (2) zákona
  č
  . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
  ř
  ádu (stavební zákon) v platném
  zn
  ě
  ní, podle ustanovení § 171 až § 174 zákona
  č
  . 500/2004 Sb., správní
  ř
  ád, v platném zn
  ě
  ní, a dále podle
  ustanovení § 13 a p
  ř
  ílohy
  č
  . 7 vyhlášky MMR
  Č
  R
  č
  . 500/2006 Sb., o územn
  ě
  analytických podkladech,
  územn
  ě
  plánovací dokumentaci a zp
  ů
  sobu evidence územn
  ě
  plánovací
  č
  innosti, v platném zn
  ě
  ní, Územní
  plán T
  ř
  ebo
  ň
  s jeho od
  ů
  vodn
  ě
  ním, jako opat
  ř
  ení obecné povahy, po p
  ř
  edchozím ov
  ěř
  ení jeho souladu se
  stanovisky dot
  č
  ených orgán
  ů
  , stanoviskem Krajského ú
  ř
  adu, Politikou územního rozvoje
  Č
  R a Zásadami
  územního rozvoje Jiho
  č
  eského kraje.
  VII.
  schvaluje
  ukon
  č
  ení platnosti územního plánu sídelního útvaru T
  ř
  ebo
  ň
  , který byl schválen usnesením Zastupitelstva
  m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  dne 04.05.1994 a obecn
  ě
  závazné vyhlášky
  č
  . 4/1994 o závazných
  č
  ástech územního plánu
  sídelního útvaru T
  ř
  ebo
  ň
  , v
  č
  etn
  ě
  jeho
  Zm
  ě
  ny
  č
  . 1 ÚPnSÚ T
  ř
  ebo
  ň
  a vyhlášky m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  č
  . 6/1998 z 26.10.1998,
  Zm
  ě
  ny
  č
  . 2 ÚPnSÚ T
  ř
  ebo
  ň
  a vyhlášky m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  č
  . 4/2001 z 30.07.2001,
  Zm
  ě
  ny
  č
  . 3 ÚPnSÚ T
  ř
  ebo
  ň
  a vyhlášky m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  č
  . 2/2003 z 28.07.2003,
  Zm
  ě
  ny
  č
  . 4 ÚPnSÚ T
  ř
  ebo
  ň
  a vyhlášky m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  č
  . 3/2003 z 13.10.2003,
  Zm
  ě
  ny
  č
  . 5 ÚPnSÚ T
  ř
  ebo
  ň
  a vyhlášky m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  č
  . 2/2005 z 05.12.2005,
  Zm
  ě
  ny
  č
  . 12 ÚPnSÚ T
  ř
  ebo
  ň
  a opat
  ř
  ení obecné povahy m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  vydané usnesením Zastupitelstva
  m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  č
  . 164/2010 ze dne 04.10.2010,
  a Zm
  ě
  ny
  č
  . 13 ÚPnSÚ T
  ř
  ebo
  ň
  a opat
  ř
  ení obecné povahy m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  vydané usnesením Zastupitelstva
  m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  č
  . 165/2010 ze dne 04.10.2010,
  vše ke dni nabytí ú
  č
  innosti Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  .
  VIII. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního
  ř
  ádu M
  ě
  Ú zajistit úpravu Územního plánu T
  ř
  ebo
  ň
  v souladu
  s rozhodnutím zastupitelstva o uplatn
  ě
  ných námitkách a v souladu s vypo
  ř
  ádanými p
  ř
  ipomínkami a uve
  ř
  ejnit
  upravený dokument na ú
  ř
  ední desce M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  a po nabytí jeho ú
  č
  innosti opat
  ř
  it doložkou o ú
  č
  innosti.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO
  k bodu 4
  Dotazy, p
  ř
  ipomínky a nám
  ě
  ty
  č
  len
  ů
  zastupitelstva m
  ě
  sta.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová
  – zna
  č
  ka chodník pro p
  ě
  ší na cest
  ě
  z Kope
  č
  ka – p
  ř
  ání ob
  č
  an
  ů
  p. Zden
  ě
  k Mráz
  – dochází k finišování Vodárenské ulice
  paní Anna Kahounová
  – materiály p
  ř
  išly pozd
  ě
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – materiály byly zaslány dle Jednacího
  ř
  ádu
  paní Anna Kahounová
  – p
  ř
  enos zastupitelstva je nekvalitní
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – desítky let jsme dostávali materiály v pond
  ě
  lí ve
  č
  er
  doc. RNDr. Ji
  ř
  í Masojídek, CSc.
  – vznesl dotaz na situaci se školní jídelnou
  Ing. Ji
  ř
  í Vopátek, Ph.D.
  - prob
  ě
  hla anketa na kvalitu stravování ve školní jídeln
  ě
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – p
  ř
  ed konáním zastupitelstva se konala rada m
  ě
  sta
  - záv
  ě
  r: RM rozhodla ve 4 bodech:
  1) vyhlášení pronájmu Rohá
  č
  e - nájemce by m
  ě
  l nastoupit k 01.01.2013
  2) ve
  ř
  ejné stravování bude zachováno – nabídka jen 1 jídl
  a – zahájení
  zm
  ě
  n nejpozd
  ě
  ji od 10. prosince
  3) RM odsouhlasila zrušení p
  ř
  ísp
  ě
  vkové organizace školní stravovny
  Centrum k 18.02.2013
  4) pronájem školní stravovny bude vyhlášen výb
  ě
  rovým
  ř
  ízením
  11/
  Ev.
  č
  . 1
  Rašelina Sob
  ě
  slav a. s., Na Pískách 488, Sob
  ě
  slav
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q29U
  k. ú.
  Branná
  p.
  č
  .
  neuvedeno
  P
  ř
  ipomínka
  Žádost o zapracování plánované t
  ě
  žby rašeliny do územního plánu m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  a vydání
  stanoviska k povolení t
  ě
  žby rašeliny ložiska Branský les II, k. ú. Branná.
  P
  ř
  ipomínce se nevyhovuje.

 • 21. jednání ZM Třeboně:
  Vydání Územního plánu Třeboň - Připomínka 22

  Datum: 26. 11. 2012

 • 21. jednání ZM Třeboně:
  Vydání Územního plánu Třeboň - Připomínka 1 - druhá sada

  Datum: 26. 11. 2012

 • 21. jednání ZM Třeboně:
  Diskuze zastupitelů - A. Kahounová - umístění značek z Kopečka

  Datum: 26. 11. 2012

  Dotazy, p
  ř
  ipomínky a nám
  ě
  ty
  č
  len
  ů
  zastupitelstva m
  ě
  sta.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová
  – zna
  č
  ka chodník pro p
  ě
  ší na cest
  ě
  z Kope
  č
  ka – ...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Dotazy, p
  ř
  ipomínky a nám
  ě
  ty
  č
  len
  ů
  zastupitelstva m
  ě
  sta.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová
  – zna
  č
  ka chodník pro p
  ě
  ší na cest
  ě
  z Kope
  č
  ka – p
  ř
  ání ob
  č
  an
  ů
  p. Zden
  ě
  k Mráz
  – dochází k finišování Vodárenské ulice
  paní Anna Kahounová
  – materiály p
  ř
  išly pozd
  ě
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – materiály byly zaslány dle Jednacího
  ř
  ádu
  paní Anna Kahounová
  – p
  ř
  enos zastupitelstva je nekvalitní
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – desítky let jsme dostávali materiály v pond
  ě
  lí ve
  č
  er
  doc. RNDr. Ji
  ř
  í Masojídek, CSc.
  – vznesl dotaz na situaci se školní jídelnou
  Ing. Ji
  ř
  í Vopátek, Ph.D.
  - prob
  ě
  hla anketa na kvalitu stravování ve školní jídeln
  ě
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – p
  ř
  ed konáním zastupitelstva se konala rada m
  ě
  sta
  - záv
  ě
  r: RM rozhodla ve 4 bodech:
  1) vyhlášení pronájmu Rohá
  č
  e - nájemce by m
  ě
  l nastoupit k 01.01.2013
  2) ve
  ř
  ejné stravování bude zachováno – nabídka jen 1 jídl
  a – zahájení
  zm
  ě
  n nejpozd
  ě
  ji od 10. prosince
  3) RM odsouhlasila zrušení p
  ř
  ísp
  ě
  vkové organizace školní stravovny
  Centrum k 18.02.2013
  4) pronájem školní stravovny bude vyhlášen výb
  ě
  rovým
  ř
  ízením
  11/
  Ev.
  č
  . 1
  Rašelina Sob
  ě
  slav a. s., Na Pískách 488, Sob
  ě
  slav
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q29U
  k. ú.
  Branná
  p.
  č
  .
  neuvedeno
  P
  ř
  ipomínka
  Žádost o zapracování plánované t
  ě
  žby rašeliny do územního plánu m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  a vydání
  stanoviska k povolení t
  ě
  žby rašeliny ložiska Branský les II, k. ú. Branná.
  P
  ř
  ipomínce se nevyhovuje.
  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  16
  doc. RNDr. Ji
  ř
  í Masojídek, CSc.
  – pokud by nájemce cht
  ě
  l va
  ř
  it více jídel pro ve
  ř
  ejnost, bude mu to
  umožn
  ě
  no?
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – budeme trvat na podmínkách, jde nám o zkvalitn
  ě
  ní školní jídelny
  paní Anna Kahounová
  – v jídeln
  ě
  se va
  ř
  í i pro d
  ů
  chodce – výb
  ě
  r jen z jednoho jídla není moc dobrá volba
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – navrhuje zvážení celé situace
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – je to dobrý krok, krok ke zkvalitn
  ě
  ní školního stravování v T
  ř
  eboni
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – výb
  ě
  rem jen 1 jídla se kvalita nezlepší, sou
  č
  asná kvalita stravování je velmi dobrá
  Mgr. Terezie Jenisová
  – podala informace o dotazníkovém šet
  ř
  ení – distribuce p
  ř
  es školy (d
  ě
  ti, rodi
  č
  e,
  u
  č
  itelé)
  - návratnost byla p
  ř
  es 80%
  - výsledky asi od 700 d
  ě
  tí, více než 60 u
  č
  itel
  ů
  p. Vladimír Janí
  č
  ek
  – je tu dostatek možností, kde se m
  ů
  že stravovat ve
  ř
  ejnost
  - školní stravování by m
  ě
  lo být odd
  ě
  leno
  Mgr. Terezie
  Jenisová
  – jídlo by m
  ě
  lo být pestré, neseme zodpov
  ě
  dnost za to, co d
  ě
  ti jí
  - ve
  ř
  ejná anketa potvrdila vážnost problému
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – prioritou je zkvalitn
  ě
  ní školního stravování

 • 21. jednání ZM Třeboně:
  Diskuze zastupitelů - A. Kahounová - termíny předávání podkladů na zastupitelstvo

  Datum: 26. 11. 2012

  Dotazy, p
  ř
  ipomínky a nám
  ě
  ty
  č
  len
  ů
  zastupitelstva m
  ě
  sta.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová
  – zna
  č
  ka chodník pro p
  ě
  ší na cest
  ě
  z Kope
  č
  ka – ...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Dotazy, p
  ř
  ipomínky a nám
  ě
  ty
  č
  len
  ů
  zastupitelstva m
  ě
  sta.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová
  – zna
  č
  ka chodník pro p
  ě
  ší na cest
  ě
  z Kope
  č
  ka – p
  ř
  ání ob
  č
  an
  ů
  p. Zden
  ě
  k Mráz
  – dochází k finišování Vodárenské ulice
  paní Anna Kahounová
  – materiály p
  ř
  išly pozd
  ě
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – materiály byly zaslány dle Jednacího
  ř
  ádu
  paní Anna Kahounová
  – p
  ř
  enos zastupitelstva je nekvalitní
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – desítky let jsme dostávali materiály v pond
  ě
  lí ve
  č
  er
  doc. RNDr. Ji
  ř
  í Masojídek, CSc.
  – vznesl dotaz na situaci se školní jídelnou
  Ing. Ji
  ř
  í Vopátek, Ph.D.
  - prob
  ě
  hla anketa na kvalitu stravování ve školní jídeln
  ě
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – p
  ř
  ed konáním zastupitelstva se konala rada m
  ě
  sta
  - záv
  ě
  r: RM rozhodla ve 4 bodech:
  1) vyhlášení pronájmu Rohá
  č
  e - nájemce by m
  ě
  l nastoupit k 01.01.2013
  2) ve
  ř
  ejné stravování bude zachováno – nabídka jen 1 jídl
  a – zahájení
  zm
  ě
  n nejpozd
  ě
  ji od 10. prosince
  3) RM odsouhlasila zrušení p
  ř
  ísp
  ě
  vkové organizace školní stravovny
  Centrum k 18.02.2013
  4) pronájem školní stravovny bude vyhlášen výb
  ě
  rovým
  ř
  ízením
  11/
  Ev.
  č
  . 1
  Rašelina Sob
  ě
  slav a. s., Na Pískách 488, Sob
  ě
  slav
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q29U
  k. ú.
  Branná
  p.
  č
  .
  neuvedeno
  P
  ř
  ipomínka
  Žádost o zapracování plánované t
  ě
  žby rašeliny do územního plánu m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  a vydání
  stanoviska k povolení t
  ě
  žby rašeliny ložiska Branský les II, k. ú. Branná.
  P
  ř
  ipomínce se nevyhovuje.
  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  16
  doc. RNDr. Ji
  ř
  í Masojídek, CSc.
  – pokud by nájemce cht
  ě
  l va
  ř
  it více jídel pro ve
  ř
  ejnost, bude mu to
  umožn
  ě
  no?
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – budeme trvat na podmínkách, jde nám o zkvalitn
  ě
  ní školní jídelny
  paní Anna Kahounová
  – v jídeln
  ě
  se va
  ř
  í i pro d
  ů
  chodce – výb
  ě
  r jen z jednoho jídla není moc dobrá volba
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – navrhuje zvážení celé situace
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – je to dobrý krok, krok ke zkvalitn
  ě
  ní školního stravování v T
  ř
  eboni
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – výb
  ě
  rem jen 1 jídla se kvalita nezlepší, sou
  č
  asná kvalita stravování je velmi dobrá
  Mgr. Terezie Jenisová
  – podala informace o dotazníkovém šet
  ř
  ení – distribuce p
  ř
  es školy (d
  ě
  ti, rodi
  č
  e,
  u
  č
  itelé)
  - návratnost byla p
  ř
  es 80%
  - výsledky asi od 700 d
  ě
  tí, více než 60 u
  č
  itel
  ů
  p. Vladimír Janí
  č
  ek
  – je tu dostatek možností, kde se m
  ů
  že stravovat ve
  ř
  ejnost
  - školní stravování by m
  ě
  lo být odd
  ě
  leno
  Mgr. Terezie
  Jenisová
  – jídlo by m
  ě
  lo být pestré, neseme zodpov
  ě
  dnost za to, co d
  ě
  ti jí
  - ve
  ř
  ejná anketa potvrdila vážnost problému
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – prioritou je zkvalitn
  ě
  ní školního stravování

 • 21. jednání ZM Třeboně:
  Diskuze zastupitelů - A. Kahounová - kvalita zvuku přenosu ze zastupitelstva

  Datum: 26. 11. 2012

  Dotazy, p
  ř
  ipomínky a nám
  ě
  ty
  č
  len
  ů
  zastupitelstva m
  ě
  sta.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová
  – zna
  č
  ka chodník pro p
  ě
  ší na cest
  ě
  z Kope
  č
  ka – ...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Dotazy, p
  ř
  ipomínky a nám
  ě
  ty
  č
  len
  ů
  zastupitelstva m
  ě
  sta.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová
  – zna
  č
  ka chodník pro p
  ě
  ší na cest
  ě
  z Kope
  č
  ka – p
  ř
  ání ob
  č
  an
  ů
  p. Zden
  ě
  k Mráz
  – dochází k finišování Vodárenské ulice
  paní Anna Kahounová
  – materiály p
  ř
  išly pozd
  ě
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – materiály byly zaslány dle Jednacího
  ř
  ádu
  paní Anna Kahounová
  – p
  ř
  enos zastupitelstva je nekvalitní
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – desítky let jsme dostávali materiály v pond
  ě
  lí ve
  č
  er
  doc. RNDr. Ji
  ř
  í Masojídek, CSc.
  – vznesl dotaz na situaci se školní jídelnou
  Ing. Ji
  ř
  í Vopátek, Ph.D.
  - prob
  ě
  hla anketa na kvalitu stravování ve školní jídeln
  ě
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – p
  ř
  ed konáním zastupitelstva se konala rada m
  ě
  sta
  - záv
  ě
  r: RM rozhodla ve 4 bodech:
  1) vyhlášení pronájmu Rohá
  č
  e - nájemce by m
  ě
  l nastoupit k 01.01.2013
  2) ve
  ř
  ejné stravování bude zachováno – nabídka jen 1 jídl
  a – zahájení
  zm
  ě
  n nejpozd
  ě
  ji od 10. prosince
  3) RM odsouhlasila zrušení p
  ř
  ísp
  ě
  vkové organizace školní stravovny
  Centrum k 18.02.2013
  4) pronájem školní stravovny bude vyhlášen výb
  ě
  rovým
  ř
  ízením
  11/
  Ev.
  č
  . 1
  Rašelina Sob
  ě
  slav a. s., Na Pískách 488, Sob
  ě
  slav
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q29U
  k. ú.
  Branná
  p.
  č
  .
  neuvedeno
  P
  ř
  ipomínka
  Žádost o zapracování plánované t
  ě
  žby rašeliny do územního plánu m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  a vydání
  stanoviska k povolení t
  ě
  žby rašeliny ložiska Branský les II, k. ú. Branná.
  P
  ř
  ipomínce se nevyhovuje.
  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  16
  doc. RNDr. Ji
  ř
  í Masojídek, CSc.
  – pokud by nájemce cht
  ě
  l va
  ř
  it více jídel pro ve
  ř
  ejnost, bude mu to
  umožn
  ě
  no?
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – budeme trvat na podmínkách, jde nám o zkvalitn
  ě
  ní školní jídelny
  paní Anna Kahounová
  – v jídeln
  ě
  se va
  ř
  í i pro d
  ů
  chodce – výb
  ě
  r jen z jednoho jídla není moc dobrá volba
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – navrhuje zvážení celé situace
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – je to dobrý krok, krok ke zkvalitn
  ě
  ní školního stravování v T
  ř
  eboni
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – výb
  ě
  rem jen 1 jídla se kvalita nezlepší, sou
  č
  asná kvalita stravování je velmi dobrá
  Mgr. Terezie Jenisová
  – podala informace o dotazníkovém šet
  ř
  ení – distribuce p
  ř
  es školy (d
  ě
  ti, rodi
  č
  e,
  u
  č
  itelé)
  - návratnost byla p
  ř
  es 80%
  - výsledky asi od 700 d
  ě
  tí, více než 60 u
  č
  itel
  ů
  p. Vladimír Janí
  č
  ek
  – je tu dostatek možností, kde se m
  ů
  že stravovat ve
  ř
  ejnost
  - školní stravování by m
  ě
  lo být odd
  ě
  leno
  Mgr. Terezie
  Jenisová
  – jídlo by m
  ě
  lo být pestré, neseme zodpov
  ě
  dnost za to, co d
  ě
  ti jí
  - ve
  ř
  ejná anketa potvrdila vážnost problému
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – prioritou je zkvalitn
  ě
  ní školního stravování

 • 21. jednání ZM Třeboně:
  Diskuze zastupitelů - J. Masojídek - dotaz na změny školního/veřejného stravování v Roháči

  Datum: 26. 11. 2012

  Dotazy, p
  ř
  ipomínky a nám
  ě
  ty
  č
  len
  ů
  zastupitelstva m
  ě
  sta.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová
  – zna
  č
  ka chodník pro p
  ě
  ší na cest
  ě
  z Kope
  č
  ka – ...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Dotazy, p
  ř
  ipomínky a nám
  ě
  ty
  č
  len
  ů
  zastupitelstva m
  ě
  sta.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová
  – zna
  č
  ka chodník pro p
  ě
  ší na cest
  ě
  z Kope
  č
  ka – p
  ř
  ání ob
  č
  an
  ů
  p. Zden
  ě
  k Mráz
  – dochází k finišování Vodárenské ulice
  paní Anna Kahounová
  – materiály p
  ř
  išly pozd
  ě
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – materiály byly zaslány dle Jednacího
  ř
  ádu
  paní Anna Kahounová
  – p
  ř
  enos zastupitelstva je nekvalitní
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – desítky let jsme dostávali materiály v pond
  ě
  lí ve
  č
  er
  doc. RNDr. Ji
  ř
  í Masojídek, CSc.
  – vznesl dotaz na situaci se školní jídelnou
  Ing. Ji
  ř
  í Vopátek, Ph.D.
  - prob
  ě
  hla anketa na kvalitu stravování ve školní jídeln
  ě
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – p
  ř
  ed konáním zastupitelstva se konala rada m
  ě
  sta
  - záv
  ě
  r: RM rozhodla ve 4 bodech:
  1) vyhlášení pronájmu Rohá
  č
  e - nájemce by m
  ě
  l nastoupit k 01.01.2013
  2) ve
  ř
  ejné stravování bude zachováno – nabídka jen 1 jídl
  a – zahájení
  zm
  ě
  n nejpozd
  ě
  ji od 10. prosince
  3) RM odsouhlasila zrušení p
  ř
  ísp
  ě
  vkové organizace školní stravovny
  Centrum k 18.02.2013
  4) pronájem školní stravovny bude vyhlášen výb
  ě
  rovým
  ř
  ízením
  11/
  Ev.
  č
  . 1
  Rašelina Sob
  ě
  slav a. s., Na Pískách 488, Sob
  ě
  slav
  Podací znak podatelny M
  ě
  Ú T
  ř
  ebo
  ň
  METRP006Q29U
  k. ú.
  Branná
  p.
  č
  .
  neuvedeno
  P
  ř
  ipomínka
  Žádost o zapracování plánované t
  ě
  žby rašeliny do územního plánu m
  ě
  sta T
  ř
  ebo
  ň
  a vydání
  stanoviska k povolení t
  ě
  žby rašeliny ložiska Branský les II, k. ú. Branná.
  P
  ř
  ipomínce se nevyhovuje.
  Zápis z 21. jednání ZM dne 26.11.2012
  16
  doc. RNDr. Ji
  ř
  í Masojídek, CSc.
  – pokud by nájemce cht
  ě
  l va
  ř
  it více jídel pro ve
  ř
  ejnost, bude mu to
  umožn
  ě
  no?
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – budeme trvat na podmínkách, jde nám o zkvalitn
  ě
  ní školní jídelny
  paní Anna Kahounová
  – v jídeln
  ě
  se va
  ř
  í i pro d
  ů
  chodce – výb
  ě
  r jen z jednoho jídla není moc dobrá volba
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – navrhuje zvážení celé situace
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – je to dobrý krok, krok ke zkvalitn
  ě
  ní školního stravování v T
  ř
  eboni
  PaedDr. Jan Vá
  ň
  a
  – výb
  ě
  rem jen 1 jídla se kvalita nezlepší, sou
  č
  asná kvalita stravování je velmi dobrá
  Mgr. Terezie Jenisová
  – podala informace o dotazníkovém šet
  ř
  ení – distribuce p
  ř
  es školy (d
  ě
  ti, rodi
  č
  e,
  u
  č
  itelé)
  - návratnost byla p
  ř
  es 80%
  - výsledky asi od 700 d
  ě
  tí, více než 60 u
  č
  itel
  ů
  p. Vladimír Janí
  č
  ek
  – je tu dostatek možností, kde se m
  ů
  že stravovat ve
  ř
  ejnost
  - školní stravování by m
  ě
  lo být odd
  ě
  leno
  Mgr. Terezie
  Jenisová
  – jídlo by m
  ě
  lo být pestré, neseme zodpov
  ě
  dnost za to, co d
  ě
  ti jí
  - ve
  ř
  ejná anketa potvrdila vážnost problému
  Ing. Ji
  ř
  í Houdek
  – prioritou je zkvalitn
  ě
  ní školního stravování

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - Diskuze

  Datum: 29. 10. 2012

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012 o místním
  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012 o místním
  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
  odpadů.
  S účinností od 01.07.2012 došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
  pozdějších předpisů. K novelizaci došlo zákonem č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
  o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů, v souvislosti se zavedením základních registrů. Novelizace přinesla především tyto zásadní změny
  (podrobnější informace k jednotlivým změnám jsou uvedeny v přiložené tabulce):
  · byl rozšířen okruh poplatníků,
  · došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku,
  · byla zavedena společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku,
  · obcím bylo pro účely řízení o místních poplatcích umožněno čerpat některé referenční údaje ze
  základního registru obyvatel, údaje z informačního systému cizinců a údaje z informačního systému
  evidence obyvatel.
  Výše uvedené změny mají za následek, že pokud bude město v následujícím kalendářním roce, tj. v roce
  2013, chtít nadále vybírat místní poplatek za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
  a odstraňování komunálních odpadů, bude muset vydat novou obecně závaznou vyhlášku, která bude
  v souladu s novelizovaným zněním zákona.
  Ten také ve svém přechodném ustanovení uvádí, že poplatkové povinnosti vzniklé v kalendářním roce 2012
  a dříve se řídí dosavadními právními předpisy.
  V příloze podkladového materiálu je nové znění obecně závazné vyhlášky, ve kterém jsou červeně
  zvýrazněny změny vyplývající z novely zákona o místních poplatcích.
  Předkládaná obecně závazná vyhláška nevyužívá možnost navýšit sazbu poplatku a počítá pro rok 2013 se
  stejnou sazbou jako v roce 2012, tedy se sazbou 500,00 Kč na osobu a rok.
  Rada města přijala dne 17.10.2012 následující usnesení:
  Usnesení RM č. 740/2012-58:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 29.10.2012.
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová, Ing. Jiří Houdek, p. Vladimír Janíček
  - odchody a příchody: 17:32 Matuška - příchod - počet 25
  - požadavky: Paní Anna Kahounová požaduje kalkulaci nákladových cen na svoz a třídění odpadu.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 160/2012-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 7/2012 o místních poplatcích - Diskuze

  Datum: 29. 10. 2012

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012 o místních
  poplatcích.
  Předkládaná OZV č. 7/2012 o místních popl...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012 o místních
  poplatcích.
  Předkládaná OZV č. 7/2012 o místních poplatcích obsahuje změnu v části III. Poplatek za lázeňský nebo
  rekreační pobyt, čl. 12 Osvobození od poplatku:
  V písmenu a) se znění „které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich
  průvodci“ nahrazuje zněním „kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního
  předpisu a jejich průvodci“.
  Dále se přidává písmeno c) ve znění: „osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením,
  kterým byl přiznán II. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu.“
  Do části IV. Poplatek za užívání veřejného prostranství čl. 17 Sazby poplatku se v odstavci 3 písm. C.
  doplňuje sazba za m2 a den. V současné době platná obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
  stanovuje roční paušální částku za vyhrazené parkovací místo pro jeden osobní automobil a rok ve výši
  6.000,00 Kč. Stanovením pouze paušální částky se město může dostat do situace, kdy nebude moci
  poplatek vybrat, a to v případech, kdy nebude doba vyhrazení činit celý rok a použitím paušální sazby by
  došlo k překročení maximální výše sazby stanovené v § 4 odst. 4, zákona o místních poplatcích.
  Do přílohy k OZV č. 7/2012 se přidává pozemek parcelní číslo 1680/3 k. ú. Třeboň, v ulici Táboritská, druh
  pozemku ostatní plocha, využití pozemku zeleň.
  Ostatní články zůstávají beze změn.
  V příloze podkladového materiálu je nové znění obecně závazné vyhlášky, ve kterém jsou změny červeně
  zvýrazněny.
  Rada města přijala dne 17.10.2012 následující usnesení:
  Usnesení RM č. 740/2012-58:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 29.10.2012.
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová, paní Jitka Filípková, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Houdek, Ing.
  Marie Košinová, Ing. Alena Baštová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 161/2012-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012 o místních poplatcích,
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboň - Diskuze

  Datum: 29. 10. 2012

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města
  Třeboně.
  Rada města přijala dne 17.10.2012 usnesení RM č. 76...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města
  Třeboně.
  Rada města přijala dne 17.10.2012 usnesení RM č. 767/2012-58:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně.
  II. ukládá
  místostarostce předložit Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně na jednání zastupitelstva města dne
  29.10.2012.
  Diskuse:
  - diskutující:
  - paní Anna Kahounová – návrh na doplnění dohodovacího řízení (nebylo vysloveno jako protinávrh)
  - doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – materiál je hodně složitý, nikdo se v něm nevyzná, změny nejsou
  vyznačeny, nerozumí tomu
  - Mgr. Terezie Jenisová
  - Mgr. Marie Florianová
  - Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - Mgr. Anna Kohoutová – vadí jí omezování diskuze – je to velmi nedemokratické
  - v praxi při jednání ZM hodně diskutujeme
  - prosba: v návaznosti na článek 9, kdy je stanoveno předčítání návrhů na usnesení –
  nemohlo by v případě, že návrh v písemné podobě je stejný, dojít k přečtení zkráceného
  návrhu na usnesení?
  - Ing. Jiří Houdek
  - Ing. Marie Košinová
  - Ing. Milan Hlásek – doporučuje rozvolnit 2 vystoupení
  - Ing. Jan Ďoubal – nevidí důvod, proč by se zastupitelé nemohli vyjádřit k jednotlivým problémům více jak
  dvakrát
  - doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – doporučuje návrh změnit podle zákona
  - PaedDr. Jan Váňa - prosí o vynechání tohoto bodu – vystoupení pouze 2x vypustit
  - Ing. Jiří Houdek – diskuze tu je, ale musí mít nějaký rámec
  - Mgr. Anna Kohoutová – starosta by mohl být velkorysý, dejte opozici možnost ptát se
  - Ing. Jiří Houdek – je to dostačující
  - Ing. Milan Hlásek – někdo nediskutuje vůbec
  - PaedDr. Jan Váňa – význam diskuze je ovlivnit jednání ZM
  - p. Vladimír Janíček – schvaluje limit diskuzí
  - p. Zdeněk Mráz – 2x a dost podpoří i on
  Protinávrhy:
  1) Mgr. Anna Kohoutová – vypustit tezi z čl. 7, odst. 11: „Ke každému jednotlivému bodu může zastupitel,
  s výjimkou předsedajícího a předkladatele návrhu, vystoupit pouze dvakrát.“
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 12 Zdrželi se: 4
  NESCHVÁLENO
  2) Mgr. Anna Kohoutová – přednášení usnesení – není nutné všechna usnesení doslova předčítat
  - Ing. Jan Ďoubal doplňuje: pokud se shoduje s předloženým písemným návrhem, nemusí se číst vůbec
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 13 Zdrželi se: 3
  NESCHVÁLENO
  3) doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – čl. 7, odst. 8 – doporučuje přesně citovat § 105, zákona o obcích
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 17 Zdrželi se: 1
  NESCHVÁLENO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 162/2012-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně.
  II. ukládá
  tajemníkovi seznámit s Jednacím řádem všechny zaměstnance úřadu a členy komisí rady města a útvaru
  tajemníka zaslat výpis z usnesení společně s Jednacím řádem všem společnostem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o naplnění smlouvy kupní ze dne 26.08.2002 mezi městem Třeboň a p. Karlem Hlouškem, pozemky p. č. KN 1897/143 o výměře 407 m2, p. č. KN 1897/66 o výměře 336 m2 v k. ú. Třeboň zveřejnění záměru prodeje - Diskuze

  Datum: 29. 10. 2012

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemcích p. č. KN 27/14, p. č. KN 27/15, p. č. KN 27/16 , p. č. KN 27/17, p. č. KN 27/18, p. č. KN 27/24, p. č. KN 27/40, vše v k. ú. Branná - Diskuze

  Datum: 29. 10. 2012

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o dotaci – Stezka po schwarzenberských stavbách - Diskuze

  Datum: 29. 10. 2012

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 761/2012-58 ze dne 17.10.2012
  k projednání žádost o dotaci na projekt Stezka po schwarzenbersk...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 761/2012-58 ze dne 17.10.2012
  k projednání žádost o dotaci na projekt Stezka po schwarzenberských stavbách, předkládaný do 23. výzvy
  ROP, Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu,
  Aktivity – Výstavba a rekonstrukce turistických cest včetně doprovodné infrastruktury a značení. Předpoklad
  realizace projektu je v roce 2013. Projekt bude realizován jako jednoetapový a bude realizován pouze
  v případě úspěchu při podání žádosti o dotaci.
  Samotná stezka bude začínat na hrázi Opatovického rybníka u přechodu přes Zlatou stoku, dále povede
  podél Zlaté stoky kolem bývalé sýpky, dále kolem pivovaru k Bertiným lázním až k autobusovému nádraží.
  Dále bude možno jít zpět k výchozímu bodu Jiráskovou ulicí přes náměstí na hráz rybníka Svět až k hrázi
  Opatovického rybníka.
  Minimální uznatelné náklady akce musí být dle příručky pro žadatele ROP NUTS II Jihozápad 1.000.000,00
  Kč. Předpokládané uznatelné maximální výdaje této akce budou do 1.500.000,00 Kč. Tyto výdaje budou
  sloužit na pořízení infrastruktury podél navrhované stezky (naučné a informační tabule, lavičky, odpadkové
  koše, odpočívadla). Předpokládaná dotace bude činit 85 % uznatelných nákladů projektu.
  Čerpání finančních prostředků bude Ex-post, tudíž náklady akce musí žadatel zajistit sám a dotace mu bude
  proplacena po dokončení díla.
  Diskuse:
  - diskutující:
  - paní Anna Kahounová – vznesla dotaz na vzhled stezky
  - Ing. Pavel Hajna – jedná se o projekt projektových manažerů
  - Ing. Jiří Houdek
  - Ing. Marie Košinová
  - PaedDr. Jan Váňa – v usnesení je uvedeno financování celého projektu z vlastních zdrojů
  - Ing. Jiří Houdek – navrhuje doplnit „financování a předfinancování z vlastních zdrojů“
  - Ing. Milan Hlásek – doplňuje: „a to pouze v případě, že bude schválena dotace“
  - doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – kde přesně bude stezka začínat?, navrhuje začít u hrobky
  - Ing. Jiří Houdek – námět přijímáme, určitě bude zaznamenán
  - paní Anna Kahounová – mapa jako příloha by materiálu prospěla
  - p. Karel Elexhauser – vznesl dotaz, zda se jednalo s rybářstvím
  - Ing. Jiří Houdek – ano jednalo
  - Ing. Milan Hlásek – vznesl dotaz: Co bude za 1,5 mil. pořízeno?
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 174/2012-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) podání žádosti o dotaci na projekt Stezka po schwarzenberských stavbách,
  b) realizaci projektu Stezka po schwarzenberských stavbách, předkládaného do 23. výzvy ROP,
  c) předfinancování a financování celého projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými
  výdaji ve výši do 1.500.000,00 Kč v případě schválení dotace z 23. výzvy ROP.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  SCHVÁLENO

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Zrušení příspěvkové organizace IKS Třeboň - Diskuze

  Datum: 29. 10. 2012

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 774/2012-59 ze dne 24.10.2012
  k projednání návrh na zrušení příspěvkové organizace Informačn...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 774/2012-59 ze dne 24.10.2012
  k projednání návrh na zrušení příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně.
  Podle § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, dochází ke zrušení příspěvkové
  organizace dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přechází její majetek,
  práva a závazky na nové anebo přejímající organizace. V případě, že obec bude činnosti vykonávané
  rušenou organizací zajišťovat sama, přechází uplynutím dne uvedeného v rozhodnutí o zrušení její majetek,
  práva a závazky na zřizovatele. To mimo jiné znamená, že zaměstnanec příspěvkové organizace se k datu jejího zániku stane zaměstnancem obce. Zřizovatel může následný den po zrušení příspěvkové organizace
  s těmito právy a závazky volně nakládat. Rozhodnutí o zrušení organizace je prvním a možná
  nejjednodušším krokem, který je zapotřebí v dané věci provést. Následuje oznamovací povinnost státním
  orgánům - finančnímu úřadu, obchodnímu rejstříku, katastru nemovitostí, zdravotní pojišťovně apod. a také
  je zapotřebí informovat všechny dodavatele a odběratele o zrušení organizace, uhradit co nejvíce závazků
  organizace před uzavřením účetnictví, odepsat nedobytné pohledávky (se souhlasem zřizovatele), vypořádat
  fondy organizace, nařídit odvod z odpisů, uzavřít účetnictví, provést inventarizaci atd. Rozhodnutí o zrušení
  organizace se zveřejní v Ústředním věstníku České republiky. O zveřejnění tohoto údaje je třeba požádat,
  zveřejněním dojde k naplnění principu formální publicity.
  Historie příspěvkové organizace:
  Příspěvková organizace vznikla 22.04.1992 Zakládací listinou. V průběhu let činnosti této příspěvkové
  organizace a po 31.12.2000, kdy byla uložena povinnost zapisovat příspěvkové organizace do obchodního
  rejstříku, byla Zakládací listina změněna na Zřizovací listinu (v roce 2003), když k zápisu do Obchodního
  rejstříku a doplnění všech listin do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých
  Budějovicích došlo 04.02.2004.
  V roce 2004 na příspěvkovou organizaci Informační a kulturní středisko města Třeboně se sídlem Třeboň,
  Masarykovo nám. 103/I, IČ 00365751, jako nástupnickou příspěvkovou organizaci přešlo na základě fúze
  sloučením jmění příspěvkové organizace Kongresové a kulturní centrum "Roháč" se sídlem Třeboň, Na
  sadech 349, PSČ 379 01, IČ 71159258, jako zanikající příspěvkové organizace. Důvodem zániku byla
  zejména neprůhlednost účetnictví této příspěvkové organizace. Příspěvková organizace Informační
  a kulturní středisko města Třeboně se sídlem Třeboň, Masarykovo nám. 103/I, IČ 00365751 se stala
  právním nástupcem příspěvkové organizace Kongresové a kulturní centrum "Roháč" se sídlem Třeboň, Na
  Sadech 349, PSČ 379 01, IČ 71159258, která byla zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
  soudem v Českých Budějovicích oddílu Pr 405.
  V průběhu existence příspěvkové organizace byla řešena řada větších či menších nedostatků a pochybení
  v účetnictví této příspěvkové organizace, které byly řešeny buď personálními změnami nebo nápravnými
  opatřeními na základě zjištěných skutečností. Na tento stav nemělo vliv ani zajištění účetnictví
  dodavatelskou formou nebo prostřednictvím svých stálých zaměstnanců. V několika posledních letech byly
  kontroly účetnictví prováděny zejména auditorskou činností městského úřadu. Na základě plánu kontrol došlo počátkem října 2012 k zahájení kontroly této příspěvkové organizace
  (v průběhu letní sezony město provádět kontrolu nechtělo, byl stanoven termín kontroly na říjen 2012).
  Důvodem této kontroly bylo i zjištění účetních nedostatků při kontrole předloženého rozboru hospodaření za
  rok 2011 a následně pak rozboru hospodaření prvního pololetí roku 2012. Řada nesrovnalostí a chyb
  v těchto materiálech byla důvodem opakovaného předkládání na jednání rady města (např. Usnesení RM
  č. 127/2012-37). Proto byla stanovena auditní kontrola.
  Při samotném procesu provádění kontrolní činnosti je třeba odkázat na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
  kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při výkonu
  veřejnoprávní kontroly obec ve své příspěvkové organizaci kontroluje zejména soulad s právními předpisy,
  hospodárnost, efektivnost a účelnost při nakládání s veřejnoprávními prostředky, ať už byly organizaci
  poskytnuty z jeho rozpočtu či jiných veřejných zdrojů.
  Z dílčích výsledků kontroly vyplynulo zjištění, že příspěvková organizace nenakládá s veřejnými prostředky
  v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a došlo k neoprávněnému nakládání s nimi.
  Ředitelka IKS podepsala smlouvu na zhodnocení přidělených finančních prostředků do podílového fondu.
  Tato skutečnost je v přímém rozporu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákona o rozpočtových pravidlech, kde
  v § 36e nákup cenných papírů je příspěvkovým organizacím výslovně zakázán. Celá záležitost je šetřena
  orgány činnými v trestním řízení, neboť zároveň byly objeveny skutečnosti, které naznačují možnost
  podvodného jednání při uzavření výše uvedené smlouvy. Dále z dílčích výsledků kontroly byly zřejmé další
  závažné nedostatky, jako jsou nepřesné vedení majetkové evidence a pracovně-právní agendy. Současně
  v té době probíhala kontrola ze strany Správy sociálního zabezpečení, kde zjištění byla obdobná jako při
  prováděné kontrole. Na základě dílčích zjištění a výsledků kontroly a zejména z důvodu hrubého porušení
  zákona o rozpočtových pravidlech došlo dne 17.10.2012 k odvolání ředitelky IKS na základě usnesení rady
  města:
  Usnesení RM č. 768/2012-58:
  Rada města Třeboně
  I. odvolává
  Evu Potužákovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně,
  příspěvková organizace, Masarykovo nám. 103/I, IČ 00365751 ke dni 17.10.2012. Toto odvolání je účinné
  dnem následujícím po doručení odvolání z funkce ředitelky.
  II. jmenuje
  do funkce ředitele příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně, příspěvková
  organizace, Masarykovo nám. 103/I, IČ 00365751 Ing. Josefa Hlávku do 31.12.2012. Toto jmenování je
  účinné ke dni účinnosti odvolání ředitelky paní Evy Potužákové.
  III. schvaluje
  znění jmenovací listiny a platový výměr pro ředitele Informačního a kulturního střediska Třeboň.
  IV. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Po zvážení výsledků kontroly a kontroly Správy sociálního zabezpečení a s ohledem na vyhodnocení
  hospodaření IKS v uplynulých letech (přehled výsledků hospodaření za rok 2006 – 2011 jsou uvedeny níže)
  a po zvážení jak hlavní, tak i doplňkové činnosti a na základě dlouholetých zkušeností tak velké příspěvkové
  organizace, jakou IKS je, se jeví jako zcela potřebné zajistit finanční toky a samotné účetnictví této činnosti
  finančním a majetkovým odborem města a další organizační činnost z významné části zajistit nově vzniklým
  odborem kultury a cestovního ruchu. Nově vzniklý odbor nebude znamenat navýšení počtu úředníků, ale
  pouze zaměstnanců městského úřadu, kteří budou převedeni z příspěvkové organizace. Tento odbor bude
  zajišťovat kulturu, program divadla, loutkového divadla, dále pak propagaci a podporu cestovního ruchu
  provozem informačního pultu a radniční věže a provozu „Expozice“ v Třeboni.
  Jako zcela bezproblémová část IKS se jeví fungování a financování knihovny, která má i zároveň regionální
  působnost v rámci ORP. V tomto případě by mohlo dojít k založení nové příspěvkové organizace.
  Určitou specifickou činností je zajištění fungování KKC Roháč, který by mohl být vyhlášen k pronájmu se
  závazky, které by zajistily využití pro základní a střední školství.
  Nově vzniklý odbor kultury a cestovního ruchu by zajišťoval následující činnosti (část zaměstnanců IKS by se
  k 01.01.2013 stala zaměstnanci města Třeboně - nově vzniklého odboru kultury a cestovního ruchu): ...
  Finanční prostředky, které město Třeboň poskytuje příspěvkové organizaci formou příspěvku na provoz, by
  byly jednotlivě rozepsány v rozpočtu města (účetnictví by zajišťovalo město tak jako v případě ostatních
  odborů). Náklady (resp. výdaje) příspěvkové organizace by byly položkově určeny ve výdajové části
  rozpočtu pod nově vzniklým odborem kultury a cestovního ruchu. Výnosy (resp. příjmy) příspěvkové
  organizace by byly zahrnuty v příjmové části rozpočtu pod nově vzniklý odbor kultury a cestovního ruchu.
  Položkovým rozpisem se začleněním k příslušnému paragrafu rozpočtové skladby a vnitřním označením
  v účetnictví by bylo určeno, k jakým akcím či propagaci se mají finanční prostředky použít. Zastupitelstvo
  města by tak při schvalování rozpočtu a závěrečného účtu mělo potřebný finanční přehled.
  Lze také konstatovat, že samotná činnost IKS není a nebyla ekonomicky soběstačná a je závislá na
  financování z veřejných rozpočtů. Rozhodující část financí na provoz IKS je garantována zřizovatelem -
  městem Třeboň. Vlastní příjmy dosahovala IKS především z vybraných poplatků od svých klientů, protože však příspěvkové organizace poskytují občanům služby na neziskovém principu, poplatky většinou
  nepokrývají ekonomicky nutnou výši nákladů.
  Je obecně kritizováno, že příspěvková organizace nenese přímou odpovědnost za výsledky hospodaření,
  odpovědnost v konečném důsledku nese obec jako konečná instance a jediný vlastník. Níže uvedený
  přehled o výsledcích hospodaření IKS výše uvedenou větu naplňuje, protože zřizovatel musí rozhodnout
  o úhradě ztráty z činnosti příspěvkové organizace.
  financování.
  Volba některé formy neziskového soukromoprávního subjektu pravděpodobně umožní jasné vymezení
  kompetencí a odpovědností za dosažené výsledky, přehledné zpětné vazby a kontrolu pomocí
  ekonomických nástrojů, volnější pravidla hospodaření, což může vést k efektivnějšímu způsobu řízení
  organizace.
  Přechod na některou formu neziskového soukromoprávního subjektu má však i svá negativa. Je zapotřebí si
  uvědomit, že územní samosprávný celek ztrácí nad organizacemi zřízenými v některé formě neziskového
  soukromoprávního subjektu přímý vliv. Podstatně se snižuje počet osob oprávněných rozhodovat
  o dispozicích s majetkem ve vlastnictví obce a také dojde k vymanění se takového majetku z pod
  veřejnoprávních kontrolních mechanismů nastavených především zákonem o finanční kontrole ve veřejné
  správě. Zakladatel (obec) soukromoprávního neziskového subjektu nemá možnost přímé kontroly a ani
  přímého a účinného ovlivňování chodu organizace. Územní samosprávný celek musí při úvaze o změně
  organizačně-právní formy subjektu brát v úvahu jak hlediska ekonomická, tak i společenská.
  Po vyhodnocení výše uvedeného a po vyhodnocení činnosti IKS je doporučeno „částečné“ začlenění této
  organizace do vlastních organizačních struktur města. Výhody tohoto začlenění do vlastních organizačních
  struktur města spatřujeme v: minimalizaci provozních a mzdových nákladů, přímé vazbě na hlavního
  koordinátora aktivit kultury a cestovního ruchu ve městě (nově vzniklý odbor kultury a cestovního ruchu)
  a s tím související možnost aktivní koordinace činnosti v oblasti kultury a cestovního ruchu a poskytovaných
  finančních zdrojů, tedy aktivní rozhodování ať zastupitelstvem nebo radou města o jejich efektivní alokaci.
  Zajímavou možností spolufinancování činnosti, které budou zajišťovány nově vzniklým odborem kultury
  a cestovního ruchu a na něj napojených rozvojových projektů, jsou dotace ze strukturálních fondů EU.
  Zpracování, realizace a administrativa projektů však vyžaduje dostatečnou odbornost a je časově velmi
  náročná, proto bude přínosem využít zázemí úřednického aparátu. Stejně tak je důležité sledovat a účastnit
  se dalších dotačních možností ať již krajských či národních.
  V případě Kongresového a kulturního centra Roháč je ještě nutno uvést následující. Město Třeboň by
  s ohledem na pronajatý objekt - budovu Besedy - nemělo provozovat „konkurenční“ objekt s podobnou či téměř stejnou možností využití (plesy, restaurace, diskotéky). Ekonomické zaštítění městem v případě
  pokračování příspěvkové organizace by nebylo k provozovateli Besedy zcela šťastné.
  Níže uvedené výsledky hospodaření provozu potvrzují, že provozování Besedy a provozování KKC Roháč
  jsou v těsném spojení. Před rokem 2010 byl Roháč ziskový a po otevření a zahájení činnosti v Besedě došlo
  k zásadnímu poklesu výsledku hospodaření. Vliv je prokazatelný i v roce 2011.
  Z důvodu, že knihovny obecně v ostatních městech jsou příspěvkovými organizacemi, protože jejich
  prostřednictvím územní samosprávné celky plní úkoly vyplývající z jejich samostatné působnosti,
  navrhujeme zřízení nové příspěvkové organizace od 01.01.2013 včetně schválení nové zřizovací listiny.
  Příspěvkové organizace ruší i Jihočeský kraj, když je transformuje k jiné příspěvkové organizaci. Ze strany
  měst je možné uvést i město Velká Bystřice, které zrušilo kulturní středisko a zřídilo odbor na MÚ, Odbor
  kultury a cestovního ruchu již dlouhodobě mají města Jindřichův Hradec, Písek, Tábor, Prachatice a řada
  dalších. Ze spolupracujících ne jihočeských měst můžeme uvést většinu lázeňských měst a dále pak město
  Litomyšl, Telč, Cheb, Hradec Králové, Český Krumlov.
  Usnesení RM č. 774/2012-59:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení příspěvkové organizace města Třeboně Informační a kulturní středisko města Třeboně se sídlem
  Masarykovo nám. 103, IČ 003 65 751 v souladu s § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
  (obecní zřízené), ve znění pozdějších změn a doplňků, s termínem ukončení činnosti 31.12.2012. Majetek,
  práva a závazky příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně přechází v souladu
  s § 27 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, na zřizovatele,
  tj. město Třeboň, Palackého 46/II, IČ 002 47 618 ke dni 01.01.2013.
  II. ukládá
  městskému úřadu zajistit veškeré administrativní úkony k ukončení činnosti příspěvkové organizace,
  zejména změny a zrušení zápisů v Obchodním rejstříku, v Ústředním věstníku ČR, převodu živnostenských
  listů na město Třeboň, převod zaměstnanců p. o. na město Třeboň, kde budou zařazeni do městského úřadu
  od 01.01.2013.
  III. ukládá
  útvaru tajemníka předložit návrh na zřízení příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň včetně
  zřizovací listiny k 01.01.2013 na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  IV. schvaluje
  vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor včetně movitého majetku v čp. 349/II – Roháč s termínem
  zahájení pronájmu k 01.01.2013. Nebytové prostory budou vyhlášeny k pronájmu tak, aby byl zachován
  provoz tělocvičny v objektu čp. 349/II v obci a k. ú. Třeboň pro hodiny tělesné výchovy třeboňských škol,
  tělovýchovné využití sportovních oddílů a pro potřeby města Třeboně a další podmínky, které budou
  upřesněny při schvalování Oznámení o vyhlášení záměru pronájmu radou města v případě schválení
  zrušení příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně zastupitelstvem města.
  Hlavní a doplňková činnost je zajišťována prostřednictvím jednotlivých středisek IKS v nebytových
  prostorách včetně movitého majetku ve vlastnictví zřizovatele a ve vlastnictví příspěvkové organizace.
  Diskuse:
  - diskutující:
  - paní Anna Kahounová – Byl audit na IKS doveden do konce?
  - Ing. Jiří Houdek – audit není zcela uzavřen
  - paní Anna Kahounová – Ing. Hlávka by dál v auditu pokračovat neměl (střet zájmů)
  - Ing. Jiří Houdek – Ing. Hlávka je na půl úvazku ředitelem, na půl auditorem
  - k auditu uvádí, že audit nedělal sám, ale i s ostatními zaměstnanci úřadu
  - paní Anna Kahounová – budou všichni zaměstnanci IKS převedeni na město – včetně účetních?
  - Ing. Jiří Houdek – nebudou převedeni ti, kteří nějakým způsobem pochybili, ostatní budou převedeni
  - paní Anna Kahounová – zůstane drobný prodej předmětů na pultu?
  - Ing. Jiří Houdek – ano, zůstane
  - p. Karel Elexhauser
  - PaedDr. Jan Váňa – 500.000,00 Kč se nevrátilo?
  - Ing. Jiří Houdek – zatím ne
  - PaedDr. Jan Váňa – zdá se mi neefektivní, aby z knihovny byla příspěvková organizace -
  neekonomické
  - Ing. Jiří Houdek – účetnictví by dělalo město pro knihovnu
  - p. Zdeněk Mráz – knihovna byla vždy v černých číslech
  - PaedDr. Jan Váňa – kdy ta kauza vznikla? A kdo v té době dělal účetní práci?
  - Ing. Jiří Houdek – vklad byl proveden v lednu až březnu
  - PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz, proč se audity nekonaly častěji
  - Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - p. Zdeněk Mráz
  - paní Anna Kahounová – kolik zaměstnanců by mělo v odboru kultury pracovat?
  - Ing. Jiří Houdek – ti, co jsou na IKS, by museli dohodou plynule přejít nebo by museli dostat řádné
  rozvázání práce. Ti, co pochybili - pracovní poměr se rozváže.
  - Ing. Jiří Houdek uvádí, že jde o 3 zaměstnance na pultu, 1x expozice, redaktorka TS, pracovník, který
  zajišťuje kulturu, vedoucí odboru -> 7 lidí na odboru
  - Ing. Milan Hlásek
  - p. Karel Elexhauser
  - odchody a příchody: 20:14 Neužil – odchod – počet 24
  20:17 Neužil – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 175/2012-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zrušení příspěvkové organizace města Třeboně, Informačního a kulturního střediska města Třeboně se
  sídlem Masarykovo nám. 103, IČ 003 65 751 v souladu s § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, s termínem ukončení činnosti 31.12.2012.
  Majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně přechází
  v souladu s § 27 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, na
  zřizovatele, tj. město Třeboň, Palackého 46/II, IČ 002 47 618 ke dni 01.01.2013.
  II. ukládá
  Městskému úřadu zajistit veškeré administrativní úkony k ukončení činnosti příspěvkové organizace,
  zejména změny a zrušení zápisů v Obchodním rejstříku, v Ústředním věstníku ČR, převodu účetnictví do
  účetnictví města Třeboně, převodu živnostenských listů na město Třeboň, zajistit úkony vyplývající
  z pracovně právních vztahů souvisejících s převodem zaměstnanců p. o. na město Třeboň, kde budou
  zařazeni do městského úřadu od 01.01.2013.
  III. ukládá
  útvaru tajemníka předložit návrh na zřízení příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň včetně
  zřizovací listiny k 01.01.2013 na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 1 Zdrželi se: 3
  SCHVÁLENO

 • 19. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy zastupitelů a veřejnosti - Dotaz A. Kahounová: požadavek na sestavu s poplatky (popelnice)

  Datum: 1. 10. 2012

  požadavek na vypracování přehledu poplatků za odpad (popelnice) 3 roky nazpět

 • 18. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje optické metropolitní FTTB sítě „Blíže k internetu v Třeboni“ - Diskuze

  Datum: 3. 9. 2012

  Záměr prodeje optické metropolitní FTTB sítě „Blíže k internetu v Třeboni“.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 550/2012-51 z...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Záměr prodeje optické metropolitní FTTB sítě „Blíže k internetu v Třeboni“.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 550/2012-51 ze dne 18.07.2012
  k projednání schválení zveřejnění záměru prodeje optické metropolitní FTTB sítě „Blíže k internetu
  v Třeboni“.
  Jedná se o optickou metropolitní FTTB síť v majetku města Třeboně propojující panelové domy na sídlištích
  Hliník, Svobody a Vrchlického v Třeboni. Síť se skládá z centrály a koncových bodů v jednotlivých
  panelových domech. Propojení centrály s koncovými body je hvězdicově tak, aby jednotlivé koncové body
  byly funkčně na sobě nezávislé. Prodej sítě může komplikovat skutečnost, že centrála sítě je umístěna na
  obytném domě čp. 836/II sídl. Hliník. Sdružení vlastníků tohoto domu nechce již pouštět další poskytovatele
  telekomunikačních služeb na střechu objektu. To by v případě, že síť koupí jiný subjekt, než společnost
  SkyNet, a. s., která po síti FTTB v současné době poskytuje služby (připojení k internetu), znamenalo
  značné komplikace, neboť by si musel umístit centrálu sítě na jiný objekt v dané lokalitě a síť upravit.
  Zároveň by nastaly komplikace s umístěním zařízení na jednotlivých domech. Nový vlastník by musel znovu
  jednat s některými sdruženími vlastníků jednotek. S ohledem na skutečnost, že v současné době je situace
  na trhu poskytovatelů internetu jiná než při budování této sítě, je zde možnost, že nemusí dojít k dohodě.
  Tato situace byla projednána na poradě s vedením města. Výsledkem projednání bylo, že odbor rozvoje
  a investic zajistí stanovení ceny obvyklé prodávané FTTB sítě a prodej bude realizován přímým prodejem
  předem vybranému zájemci - současnému nájemci společnosti SkyNet, a. s.
  Na základě tohoto rozhodnutí vyhledal odbor rozvoje a investic na internetu soudního znalce v daném oboru
  a 21.05.2012 oslovil Ing. Vlastimila Trávníka, kterému předal i potřebné podklady. Znalecký posudek byl
  doručen dne 04.07.2012. Znalec zvolil metodu stanovení obvyklé ceny na základě reálných nabídek oslovených zájemců. Oslovil při ní 13 zájemců, z nichž podali nabídku 2 zájemci. Společnost SkyNet, a. s.,
  nabídku ve výši 255.000,00 Kč bez DPH a společnost Netdatacomm, s. r. o., s nabídkou ve výši 100.000,00
  Kč bez DPH. Společnosti STARNET, s. r. o., a TERMS, a. s., projevily zájem při přímém jednání se zástupci
  města Třeboně.
  Po doručení tohoto znaleckého posudku jsme konzultovali další postup s JUDr. Hájkem. Dne 09.07.2012 byl
  doručen na MěÚ Třeboň dopis společnosti Cznet.cz, Pod Vodárenskou věží 2, Praha 8, podepsaný
  jednatelem p. Jiřím Doležalem, ve kterém kromě jiného vyjádřil zájem o koupi FTTB internetové sítě. Výše
  uvedené podklady a nejvhodnější způsob prodeje jsme konzultovali dne 11.07.2012 s JUDr. Hájkem.
  Závěrem je, že nejvhodnější je prodej obálkovou metodou s tím, že kupující koupí internetovou síť „jak stojí
  a leží“, tj. včetně určité právní nejistoty vyplývající z umístění zařízení v obytných domech pouze na základě
  souhlasu bez smluvního vztahu.
  Rozpočet města uvažuje s příjmem z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku ve výši 700.000,00
  Kč. Roční příjem z pronájmu části kapacity sítě je cca 200.000,00 Kč. Z výše uvedených důvodů, především
  z důvodu určité právní nejistoty ORI navrhuje, aby nejnižší nabídková cena byla 700.000,00 Kč.
  V oznámení prodeje jsou zahrnuty ještě další podmínky týkající se povinnosti nabyvatele zachovat platnost
  smlouvy se stávajícím uživatelem společností SkyNet, a. s., (minimálně po dobu 12 měsíců, aby byla
  zajištěna právní jistota současného uživatele sítě) a ustanovení, že součástí prodeje nejsou 4 optická vlákna
  propojující stávající centrálu sítě v domě čp. 836/II Sídliště Hliník s objektem MěÚ čp. 46/II Palackého nám.,
  Třeboň. Tato vlákna zůstávají v majetku města Třeboně.
  Dále závazek nabyvatele zajistit v případě potřeby zdarma šíření televizního IPTV vysílání městských
  programů a to jak unicastem, tak multicastem v plném rozlišení a poskytnout přenosové okruhy pro
  kamerový systém města Třeboně po dobu minimálně deseti let.
  Usnesení RM č. 550/2012-51:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje optické metropolitní FTTB sítě „Blíže k internetu v Třeboni“ formou obálkové
  metody, když minimální nabídková cena bude činit 700.000,00 Kč a znění „Oznámení“.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na
  jednání zastupitelstva města dne 03.09.2012.
  Diskuse:
  - diskutující: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Ing. Jan Ďoubal, Ing. Milan Hlásek,
  paní Anna Kahounová
  - odchody a příchody: 19:04 Korda – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 135/2012-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje optické metropolitní FTTB sítě „Blíže k internetu v Třeboni“ formou obálkové
  metody, když minimální nabídková cena bude činit 700.000,00 Kč a znění „Oznámení“.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 2
  SCHVÁLENO

 • 18. jednání ZM Třeboně:
  Záměr - nákup části pozemků p. č. KN st. 24 o výměře cca 23 m2, p. č. KN 377/1 o výměře cca 38 m2 a p. č. KN 377/2 o výměře cca 17 m2, vše v k. ú. Stará Hlína - Diskuze

  Datum: 3. 9. 2012

  Záměr - nákup části pozemků p. č. KN st. 24 o výměře cca 23 m2, p. č. KN 377/1 o výměře cca 38 m2
  a p. č. KN 377/2 o výměře cca 17 m2, vše v k. ú. Stará Hlína.
  Důvodová zprá...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Záměr - nákup části pozemků p. č. KN st. 24 o výměře cca 23 m2, p. č. KN 377/1 o výměře cca 38 m2
  a p. č. KN 377/2 o výměře cca 17 m2, vše v k. ú. Stará Hlína.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 575/2012-52 ze dne 22.08.2012
  k projednání žádost manž. Františka a Hany Sokolíkových (Stará Hlína 86, Třeboň). Jmenovaní požádali
  o směnu části pozemku p. č. KN 469/4 v majetku města Třeboně za části pozemků p. č. KN st. 24, p. č. KN
  377/1 a p. č. KN 377/2, vše v k. ú. Stará Hlína. Dle názoru žadatelů se na částech jejich pozemků nachází
  stavba komunikace, která je ve vlastnictví města Třeboně. Část p. č. KN 469/4, za kterou požadují žadatelé
  směnit své pozemky, slouží jako zeleň. Jejím získáním by si žadatelé chtěli rozšířit zahradu.
  Na zájmové části pozemku p. č. KN 469/4 se nenachází žádné inž. sítě. Na zájmových částech pozemků
  p. č. KN st. 24, p. č. KN 377/1 se nacházejí inž. sítě – vodovodní a elektrická přípojka pro čp. 20.
  Pro informaci: na zájmových pozemcích ve vlastnictví manž. Sokolíkových vázne v současné době zástavní
  právo, které by bylo odstraněno do doby podání návrhu smlouvy do katastru nemovitostí. Takto byli žadatelé
  i písemně informováni.
  Odbor územního plánování a st. řádu směnu doporučuje, pozemky pod komunikací by měly být ve
  vlastnictví města a nikoliv fyzických osob (viz zákon o pozemních komunikacích). Odbor rozvoje a investic
  směnu nedoporučuje, protože pozemek požadovaný do vlastnictví manž. Sokolíkových může být pro město
  potřebný pro případné úpravy místní komunikace (rozšíření vozovky, výstavba inž. sítí nebo chodníku)
  a případné oplocení by zhoršilo rozhledové poměry ve směrovém oblouku místní komunikace. Pozemek pod
  místní komunikací, který je v současné době ve vlastnictví manž. Sokolíkových, doporučuje vykoupit z výše
  uvedených důvodů – úpravy komunikace, inž. sítě. Ing. Vaclík uvádí: Jedná se o záležitost, kdy se podle
  vyjádření manželů Sokolíkových na jejich pozemku nachází stávající komunikace. Navrhují toto vypořádat směnou za část pozemku 469/4 na západním okraji jejich nemovitosti p. č. KN st. 24 a p. č. KN 376/2.
  Vzhledem ke kvalitě mapy souvislého zobrazení 1:2880, jejíž přesnost je dána souřadnicovou chybou 1 m
  (rozdíly v umístění mohou být až 2,5 m), je třeba brát vyjádření manž. Sokolíkových s rezervou, i když může
  být pravdivé. Zůstanou-li zachovány obecně technické požadavky na komunikaci v prostoru, kde manž.
  Sokolíkovi uvažují získat z p. č. 469/4 část směnou do svého vlastnictví, pak doporučuji směnu uskutečnit.
  (Pozn. před započetím podobných úvah je třeba prostor zaměřit a přesně porovnat. Zákres ortofotomapy se
  snímkem mapy KN 1:2880 nemůže poskytovat z technické povahy věci spolehlivou informaci). Osadní výbor
  obce Stará a Nová Hlína uvádí: Z důvodu, že část pozemku p. č. KN 469/4 v k. ú. Stará Hlína (ve vyjádření
  chybně uvedeno p. č. KN 469/7), kterou chtějí manž. Sokolíkovi směnit, zasahuje do hlavní cesty protínající
  silnici, směnu rozhodně doporučujeme. Odbor finanční a majetkový požádal Ing. Vaclíka o vyhotovení
  orientačního zákresu částí pozemků, které by mohly být předmětem směny. Stará mapa 1:2880 je v této
  části obce dosti deformovaná. Po orientačním zaměření je zřejmé, že se nejedná o vlastní komunikaci, ta je
  celá mimo, ale spíše o část příkopu (viz zákres). V případě, že orgány obce schválí záměr směny,
  předmětem by byla část p. č. KN 469/4 o výměře cca 54 m2 (v majetku města Třeboně) za část p. č. KN st.
  24 o výměře cca 23 m2, p. č. KN 377/1 o výměře cca 38 m2 a p. č. KN 377/2 o výměře cca 17 m2, vše v k. ú.
  Stará Hlína. Z důvodu, že by město po směně získalo o cca 24 m2 více, jednalo by se o směnu s doplatkem.
  Takto je formulován i návrh na usnesení.
  Na základě stanoviska odboru rozvoje a investic dal OFM radě města na zvážení dvě varianty řešení a to:
  Varianta A/ - směna částí zájmových pozemků dle žádosti manž. Sokolíkových
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru směny (s doplatkem) části pozemku p. č. KN 469/4 o výměře cca 54 m2 (ve vlastnictví
  města Třeboně) za části pozemků p. č. KN st. 24 o výměře cca 23 m2, p. č. KN 377/1 o výměře cca 38 m2
  a p. č. KN 377/2 o výměře cca 17 m2 (ve vlastnictví manž. Sokolíkových), vše v k. ú. Stará Hlína, když
  výměra bude zpřesněna geometrickým plánem a za podmínky, že do doby vkladu směnné smlouvy do
  katastru nemovitostí dojde k výmazu zástavního práva ze směňovaných částí pozemků p. č. KN st. 24, p. č.
  KN 377/1 a p. č. KN 377/2 v k. ú. Stará Hlína. Náklady spojené se směnou budou hrazeny v poměru 1:1.
  Doplatek je stanoven ve výši 100,00 Kč/m2.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 03.09.2012.
  Varianta B/ nákup částí pozemků dle stanoviska ORI
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  nákup části pozemků p. č. KN st. 24 o výměře cca 23 m2, p. č. KN 377/1 o výměře cca 38 m2 a p. č. KN
  377/2 o výměře cca 17 m2 od manž. Františka a Hany Sokolíkových (Stará Hlína 86, Třeboň), vše v k. ú.
  Stará Hlína, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem a za podmínky, že do doby vkladu kupní
  smlouvy do katastru nemovitostí dojde k výmazu zástavního práva ze zájmových částí pozemků p. č. KN st.
  24, p. č. KN 377/1 a p. č. KN 377/2 v k. ú. Stará Hlína. Kupní cena je stanovena ve výši 100,00 Kč/m2 a bude
  zaplacena kupujícím do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se
  sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle zákona.
  Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických
  služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 03.09.2012.
  Rada města svým usnesením č. 575/2012-52 ze dne 22.08.2012:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  nákup části pozemků p. č. KN st. 24 o výměře cca 23 m2, p. č. KN 377/1 o výměře cca 38 m2 a p. č. KN
  377/2 o výměře cca 17 m2 od manž. Františka a Hany Sokolíkových (Stará Hlína 86, Třeboň), vše v k. ú.
  Stará Hlína, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem a za podmínky, že do doby vkladu kupní
  smlouvy do katastru nemovitostí dojde k výmazu zástavního práva ze zájmových částí pozemků p. č. KN st.
  24, p. č. KN 377/1 a p. č. KN 377/2 v k. ú. Stará Hlína. Kupní cena je stanovena ve výši 100,00 Kč/m2 a bude
  zaplacena kupujícím do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se
  sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle zákona.
  Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických
  služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 03.09.2012.
  Usnesení rady města bylo žadatelům zasláno poštou. V přípisu byli vyzváni o vyjádření, zda souhlasí
  s nákupem zájmových částí pozemků městem Třeboň. Do doby odevzdání podkladového materiálu jsme
  neobdrželi jejich stanovisko. V případě, že do zasedání zastupitelstva města stanovisko obdržíme, budou
  zastupitelé s ním seznámeni přímo při jednání. Dne 03.09.2012 v cca 16:30 hod kontaktovala telefonicky
  pracovnice OFM pana Sokolíka ohledně jeho stanoviska k nákupu zájmových pozemků do vlastnictví města.
  (RM nesouhlasila se směnou dle žádosti Sokolíkových, schválila nákup). Pan Sokolík uvedl, že nesouhlasí s odprodejem pozemků městu. Myslel si, že dotčené pozemky jsou skutečně pod komunikací. To, že tomu
  tak není, se dozvěděl až po orientačním zaměření v terénu.
  Diskuse:
  - diskutující: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., p. Zdeněk Mráz, pí Anna Kahounová, Ing. Jiří
  Houdek
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 137/2012-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup části pozemků p. č. KN st. 24 o výměře cca 23 m2, p. č. KN 377/1 o výměře cca 38 m2 a p. č. KN
  377/2 o výměře cca 17 m2 od manž. Františka a Hany Sokolíkových (Stará Hlína 86, Třeboň), vše v k. ú.
  Stará Hlína, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem a za podmínky, že do doby vkladu kupní
  smlouvy do katastru nemovitostí dojde k výmazu zástavního práva ze zájmových částí pozemků p. č. KN st.
  24, p. č. KN 377/1 a p. č. KN 377/2 v k. ú. Stará Hlína. Kupní cena je stanovena ve výši 100,00 Kč/m2 a bude
  zaplacena kupujícím do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se
  sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle zákona.
  Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických
  služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 18. jednání ZM Třeboně:
  Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1680/1 o výměře 204 m2 v k. ú. Třeboň na město Třeboň od ÚZSVM - Diskuze

  Datum: 3. 9. 2012

  Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1680/1 o výměře 204 m2 v k. ú. Třeboň na město Třeboň od
  ÚZSVM.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě us...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1680/1 o výměře 204 m2 v k. ú. Třeboň na město Třeboň od
  ÚZSVM.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 579/2012-52 ze dne 22.08.2012
  k projednání uzavření Souhlasného prohlášení na převod p. č. KN 1680/1 o výměře 204 m2 v k. ú. Třeboň do
  vlastnictví města Třeboně od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“).
  Pozemek se nachází pod částí budovy čp. 1046/II a čp. 644/II v ul. Táboritská. Bytové jednotky v uvedených
  domech jsou ve vlastnictví fyzických osob (16 bytů) a města Třeboně (8 bytů).
  Pro informaci:
  Město Třeboň vstoupilo v roce 2010 v jednání s ÚZSVM ohledně převodu pozemků p. č. KN 1680/1, p. č. KN
  1680/2 a p. č. KN 1680/3 v k. ú. Třeboň. První dva jmenované pozemky se nacházejí pod budovou čp.
  1046/II + čp. 644/II, p. č. KN 1680/3 okolo budovy a slouží jako zeleň. Pozemky p. č. KN 1680/2 a p. č. KN
  1680/3 jsou již v majetku města Třeboně. Pozemek p. č. KN 1680/1 byl původně zapsán na list vlastnictví
  Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ÚZSVM učinil šetření a následně byl pozemek zapsán na jeho LV.
  Nyní jej nabízí městu na základě uvedeného souhlasného prohlášení. Pozemek bude převeden bez
  jakýchkoliv omezujících podmínek.
  Souhlasné prohlášení je přílohou podkladového materiálu.
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá z hlediska odboru k převodu připomínek. Odbor rozvoje
  a investic s převodem souhlasí. Ing. Vaclík uvádí: Jedná se o pozemek v prostoru vlastněném městem.
  Jednoznačně pozemek přijmout.
  Rada města svým usnesením č. 579/2012-52 ze dne 22.08.2012:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  uzavření Souhlasného prohlášení mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech
  majetkových, IČ 69797111 (Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2) a městem Třeboň na převod p. č. KN 1680/1
  o výměře 204 m2 v k. ú. Třeboň dle § 40 vyhlášky č. 26/2007 Sb., v platném znění. Na základě podepsaného
  prohlášení bude uvedený pozemek zapsán na LV 10001.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 03.09.2012.
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 142/2012-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Souhlasného prohlášení mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech
  majetkových, IČ 69797111 (Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2) a městem Třeboň na převod p. č. KN 1680/1
  o výměře 204 m2 v k. ú. Třeboň dle § 40 vyhlášky č. 26/2007 Sb., v platném znění. Na základě podepsaného
  prohlášení bude uvedený pozemek zapsán na LV 10001.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit souhlasné prohlášení k podpisu
  starostovi města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 18. jednání ZM Třeboně:
  Zrušení usnesení - prodej části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 247 m2 včetně porostu, v k. ú. Břilice - Diskuze

  Datum: 3. 9. 2012

  Zrušení usnesení - prodej části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 247 m2 včetně porostu, v k. ú.
  Břilice.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základ...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Zrušení usnesení - prodej části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 247 m2 včetně porostu, v k. ú.
  Břilice.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 581/2012-52 ze dne 22.08.2012
  k projednání zrušení usnesení zastupitelstva města č. 49/2012-15 ze dne 26.03.2012 týkající se prodeje
  části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 247 m2 v k. ú. Břilice do vlastnictví pana Petra Vopelky (Sídl.
  Gigant 149, Třeboň).
  Zastupitelstvo města svým usnesením č. 49/2012-15 ze dne 26.03.2012:
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 247 m2 (v geom. plánu č. 1084-241/2011 označeno jako
  p. č. KN 521/84) včetně porostu, vše v k. ú. Břilice do vlastnictví pana Petra Vopelky (Sídl. Gigant 149,
  Třeboň), za cenu 100,00 Kč/m2. Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní
  smlouvy. Kupující si před podpisem kupní smlouvy zajistí na vlastní náklady nejpozději do 50 dnů od
  rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji pozemku p. č. KN 521/84 v k. ú. Břilice vynětí tohoto pozemku
  z pozemků plnících funkci lesa. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy
  a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí
  advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Odbor životního prostředí vydal dne 19.06.2012 rozhodnutí o souhlasu s dělením lesního pozemku p. č. KN
  521/34 v k. ú. Břilice. V odůvodnění však upozorňuje na skutečnost, že v terénu je skutečně užívána i další
  plocha. Tento stav je v rozporu s § 13 odst. 1 lesního zákona a vyžaduje další řešení (např. trvalé odnětí,
  dočasné odnětí, odstranění staveb apod.). Z tohoto důvodu se v lokalitě Sídl. Gigant uskutečnilo dne
  10.08.2012 jednání za účasti pana místostarosty, pracovníků OFM, živ. prostředí, Ing. Vaclíka a ředitele
  Třeboňských lesů a rybníků, s. r. o., ohledně řešení postupu užívání lesního pozemku p. č. KN 521/34 v k. ú.
  Břilice.
  Závěr: Je nutno vyřešit celý prostor Sídl. Gigant. Desetiletí je řada užívaných zahrádek na městském
  pozemku p. č. KN 521/34 (lesní pozemek), je zde spousta staveb (přístřešky, kůlny), hranice dříví, autovraky
  apod. Na návrh ředitele TLR došlo k označení prostoru, který geometrickým plánem bude oddělen z lesního
  pozemku p. č. KN 521/34. Oddělené pozemky budou mít vlastní parcelní čísla a změní se i jejich kultura na
  ost. plochu, příp. zast. plocha a nádvoří (pozemky pod stavbami). Poté budou nabídnuty k odprodeji, příp.
  pronájmu, osobám, které je užívají. Z tohoto důvodu navrhuje OFM zrušení usnesení zastupitelstva města
  č. 49/2012-15 týkající se prodeje části p. č. KN 521/34 do vlastnictví pana Vopelky. Pan Vopelka se zúčastnil
  také jednání a souhlasil s touto variantou. Vzal na vědomí, že celá lokalita bude řešena komplexně.
  Rada města svým usnesením č. 581/2012-52 ze dne 22.08.2012
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zrušení usnesení zastupitelstva města č. 49/2012-15 ze dne 26.03.2012 týkající se prodeje části pozemku
  p. č. KN 521/34 o výměře 247 m2 včetně porostu, v k. ú. Břilice.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 03.09.2012.
  OFM po oddělení pozemků geometrickým plánem vejde v jednání s vlastníky sousedních nemovitostí
  a nabídne jim užívané pozemky k prodeji, příp. pronájmu.
  Diskuse:
  - diskutující: paní Anna Kahounová, p. Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 143/2012-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zrušení usnesení zastupitelstva města č. 49/2012-15 ze dne 26.03.2012 týkající se prodeje části pozemku
  p. č. KN 521/34 o výměře 247 m2 včetně porostu, v k. ú. Břilice.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 18. jednání ZM Třeboně:
  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a občany sdruženými ve Sdružení vlastníků inženýrských sítí Kopeček II. – Holičky u St. Hlíny - Diskuze

  Datum: 3. 9. 2012

  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a občany sdruženými ve
  Sdružení vlastníků inženýrských sítí Kopeček II – Holičky u St. Hlíny.
  Důvodová zprá...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a občany sdruženými ve
  Sdružení vlastníků inženýrských sítí Kopeček II – Holičky u St. Hlíny.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 585/2012-52 ze dne 22.08.2012 žádost
  Sdružení vlastníků inženýrských sítí (SVIS) Kopeček II - Holičky u Staré Hlíny (Budějovická 917, Třeboň)
  v zastoupení Mgr. Zdeňkem Kučerou a p. Stanislavem Gruberem o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
  darovací. Pozemky budou dotčeny stavbou „ZTV Kopeček Třeboň – místní komunikace“. SVIS požaduje
  uzavření dvou darovacích smluv. První smlouva by řešila darování pouze komunikace. Druhá smlouva by
  řešila darování chodníku, VO, kanalizačního a vodovodního řadu a pozemků pod komunikací. K darování by
  došlo nejpozději do 5 let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací. SVIS dále požaduje, aby
  smluvní pokuta byla určena pouze z předpokládané investice výstavby komunikace k poměrné části stavbou
  dotčených pozemků ve vlastnictví města. Na pozemku města bude pouze stavba komunikace bez VO
  a chodníku. Dešťová kanalizace zůstane v majetku SVIS.
  Sdružení vlastníků inženýrských sítí (SVIS), Kopeček II – Holičky u St. Hlíny (Budějovická 917, Třeboň) je
  sdružení občanů, které bylo založeno za účelem výstavby, správy, provozu a oprav spolčených inženýrských
  sítí v lokalitě Kopeček II – Holičky u St. Hl