Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Hledání
Fulltext: detailní hledání
 • Blízek Augustin, MVDr., KDU-ČSL, bez PP (0/16)
 • Černý Rostislav, Mgr. CSc., ČSSD (0/37)
 • Chaloupka Zdeněk, Bc. Ing., KDU-ČSL (0/2)
 • Doležal Antonín, MUDr., KDU-ČSL (5/40)
 • Ďoubal Jan, Ing., ODS (7/47)
 • Elexhauser Karel, ODS (8/77)
 • Florianová Marie, Mgr., Občané.cz, bez PP (0/18)
 • Grammetbauerová Jana, Ing., ODS (30/142)
 • Hadravová Ladislava, KDU-ČSL (0/2)
 • Hladílek Jiří, MUDr., PRO zdraví a sport (7/7)
 • Hlásek Milan, Ing., ODS (0/66)
 • Holzer Filip, SZ (8/8)
 • Horváthová Magdalena, Bc. DiS., KDU-ČSL (0/30)
 • Houdek Jiří, Ing., KDU-ČSL (0/313)
 • Janát Eduard, ODS (0/2)
 • Janíček Vladimír, Občané.cz, bez PP (0/43)
 • Jenisová Terezie, Mgr., KDU-ČSL (16/364)
 • Jirák Bohuslav, Ing., ANO 2011, bez PP (0/45)
 • Kahounová Anna, ODS (12/318)
 • Kohout Petr, Občané.cz, bez PP (0/11)
 • Kohoutová Anna, Mgr., ODS (0/31)
 • Korda František, Ing., KSČM (0/13)
 • Košinová Marie, Ing., KDU-ČSL (0/36)
 • Kubal Jaroslav, Ing., ODS (6/187)
 • Kukačka Zdeněk, Ing., ODS (2/2)
 • Kuta Jiří, Ing. et Ing., TOP09 (3/9)
 • Louvar Stanislav, KDU-ČSL (0/1)
 • Ludvík Viktor, ODS (1/1)
 • Lukavský Jan, Piráti (2/2)
 • Makovička Jan, OMMO (0/10)
 • Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc., ODS (9/273)
 • Matuška Bohumil, KDU-ČSL (0/5)
 • Michal Petr, Mgr. Bc., OMMO, bez PP (41/112)
 • Mráz Zdeněk, ČSSD (25/332)
 • Neužil Josef, ČSSD (0/22)
 • Padrta Petr, ODS (2/2)
 • Pfeifer František, MUDr., ANO 2011, bez PP (7/16)
 • Pindroch Josef, Ing., ANO 2011, bez PP (16/142)
 • Polčáková Jana, Mgr., ANO 2011, bez PP (2/7)
 • Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D., SZ (22/95)
 • Psík Jaroslav, PhDr., ČSSD (0/2)
 • Řimnáč Pavel, ANO 2011, bez PP (1/9)
 • Štěrbová Jaroslava, KDU-ČSL (0/11)
 • Váňa Jan, PaedDr., ODS (66/442)
 • Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc., ČSSD (0/38)
 • Vopátek Jiří, Ing. Ph.D., SZ (43/208)
 • Werner Petr, Mgr., PRO zdraví a sport (13/13)

Poznámka: Červené číslo symbolizuje počet všech vystoupení, zelené číslo počet vystoupení v akt. volebním období. Vyhledávání (stejně jako počet příspěvků v diskuzích u jednotlivých zastupitelů) se vztahuje pouze k těm záznamům v archivu, které jsou naindexované (označené zelenou fajfkou). Budeme se snažit postupně tuto indexaci doplnit i u starších záznamů.

Výsledek hledání (nalezeno: 362)
 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017 - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

  k bodu 5
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 17:46 Blízek – odchod – počet 24
  Návrh ...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 5
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 17:46 Blízek – odchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 100/2017-25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:
  Žadatel Účel Dotace 2017 (Kč)
  Hospicová péče sv. Kleofáše,
  o.p.s.
  Celoroční činnost 2017 100.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Hospicová péče sv. Kleofáše,
  o.p.s., IČ 22707328, Svatopluka Čecha 20, Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na
  celoroční činnost v roce 2017.
  III. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření č. 125, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
  rozpočtu
  - z položky 5223 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, § 4341, ORJ 0800, ORG 9800003148,
  UZ 0 v částce 100.000,00 Kč,
  - do položky 5221 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, § 3525, ORJ 0800, ORG
  9800003148, UZ 0 v částce 100.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  125
  .
  0 9800003148 0800 4341 5223 664 000 490 000 -100 000 390 000
  0 9800003148 0800 3525 5221 0 40 000 + 100 000 140 000
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu starostce města k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

  k bodu 16
  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem
  a městem Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a př...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 16
  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem
  a městem Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 18:39 Kahounová – příchod – počet 24
  18:39 Michal – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 14/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým
  úřadem (se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, „převádějící“) a městem
  Třeboň („nabyvatel“), kdy předmětem převodu jsou pozemky p. č. KN 2790/9 (ostatní plocha) o výměře
  77 m
  2
  a p. č. KN 2790/11 (ostatní plocha) o výměře 836 m2
  vše v k. ú. Branná, pozemky p. č. KN 534/4
  (ostatní plocha) o výměře 358 m2
  a p. č. KN 1931/4 (ostatní plocha) o výměře 126 m2
  vše v k. ú. Břilice.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
  10
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 29.01.2018 - 07.03.2018. - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zast...

  Celý text (zobrazeno 61 %)

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 01.11. - 29.11.2017

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Volba volební a návrhové komise - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Diskuze - Pozice bezp. ředitele

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně s přílohou Volební řád - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 29.8.2018 - 20.11.2018 - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Prodej bytových jednotek ve střešní nástavbě domu č. p. 1015 až 1017 v ul. Svobody, Třeboň - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Obecně závazná vyhláška č. 4 o místních poplatcích - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

  k bodu 19
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Vá...

  Celý text (zobrazeno 32 %)

  k bodu 19
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch, Ing. Veronika Hačková
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 131/2017-26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Ustavující zastupitelstvo:
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 - Schválení programu

  Datum: 13. 11. 2018

 • Ustavující zastupitelstvo:
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 - Určení dlouhodobě uvolněných funkcí

  Datum: 13. 11. 2018

 • Ustavující zastupitelstvo:
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 - Volba prvního místostarosty

  Datum: 13. 11. 2018

 • Ustavující zastupitelstvo:
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 - Volba druhého místostarosty

  Datum: 13. 11. 2018

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně s přílohou Volební řád - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Schválení programu - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

  k bodu 16
  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem
  a městem Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a př...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 16
  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem
  a městem Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 18:39 Kahounová – příchod – počet 24
  18:39 Michal – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 14/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým
  úřadem (se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, „převádějící“) a městem
  Třeboň („nabyvatel“), kdy předmětem převodu jsou pozemky p. č. KN 2790/9 (ostatní plocha) o výměře
  77 m
  2
  a p. č. KN 2790/11 (ostatní plocha) o výměře 836 m2
  vše v k. ú. Branná, pozemky p. č. KN 534/4
  (ostatní plocha) o výměře 358 m2
  a p. č. KN 1931/4 (ostatní plocha) o výměře 126 m2
  vše v k. ú. Břilice.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
  10
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018 - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

  k bodu 19
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Pavel Zajíček, doc. RNDr. Jiří Maso...

  Celý text (zobrazeno 33 %)

  k bodu 19
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Pavel Zajíček, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 77/2018-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018 takto: 10.09., 05.11., 17.12.
  II. ukládá
  kanceláři starosty seznámit odbory a městské společnosti s tímto harmonogramem.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Dotace pro Ledax, o.p.s. – na poskytování pečovatelské služby - Tajemník - Informace o přípravě komunálních voleb

  Datum: 10. 9. 2018

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o školských obvodech - Připomínka Michal Petr - Dostal se mi do ruky mail, že pí. starostka oslovuje banku s žádostí o půjčku pro známého.

  Datum: 10. 9. 2018

  k bodu 17
  Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem
  Třeboň a obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o školských obvodech mateřský...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 17
  Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem
  Třeboň a obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o školských obvodech mateřských škol zřizovaných
  městem Třeboň.
  Předkladatel: Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 19:58 Michal – odchod – počet 24
  19:58 Blízek – odchod – počet 23
  19:58 Elexhauser – odchod – počet 22
  19:58 Psík – odchod – počet 21
  19:58 Kuta – odchod – počet 20
  Zápis z 25. jednání ZM dne 06.11.2017
  11
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 112/2017-25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem Třeboň.
  II. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017 o školských obvodech mateřských škol zřizovaných městem Třeboň.
  III. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů - Jenisová Terezie - Poděkování členům zastupitelstva.

  Datum: 10. 9. 2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

  k bodu 4
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 02.05.2018 - 06.06.2018.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová...

  Celý text (zobrazeno 50 %)

  k bodu 4
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 02.05.2018 - 06.06.2018.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 02.05.2018 - 06.06.2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  . Uzavření Darovací smlouvy na komunikaci, chodník, splaškovou kanalizaci, vodovodní řad, veřejné osvětlení, zeleného pruhu včetně částí pozemků p. č. KN 3218/3, p. č. KN 3214, p. č. KN 3216 v k. ú. Třeboň dotčených stavbou komunikace, chodníku, vodohospodářské infrastruktury včetně zeleného pruhu - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m² v k. ú. Holičky u Staré Hlíny - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

  k bodu 10
  Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny za část p. č. 3647
  o výměře 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  ...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 10
  Záměr směny části p. č. KN 1/1 o výměře 340 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny za část p. č. 3647
  o výměře 54 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 105/2017-25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření směnné smlouvy (s doplatkem) spojené se smlouvou o zřízení služebnosti mezi
  městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem směny bude část pozemku p. č.
  KN 1/1 o výměře 340 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny (v geom. plánu č. 503-39/2017 označeno jako p. č. KN
  1/76), ve vlastnictví města Třeboně, za část pozemku p. č. KN 3647 o výměře 54 m2
  v k. ú. Třeboň (v geom.
  plánu č. 3730-38/2017 označeno jako p. č. KN 3647/2), když výše doplatku bude činit 100,00 Kč/m2
  .
  Smlouva bude dále řešit zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1/1 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, která
  bude spočívat v právu přístupu, údržby a oprav nutných k zajištění otevřené stoky správcem stoky ve
  prospěch vlastníka stoky, tj. města Třeboně. Rozsah služebnosti je zpřesněn geom. plánem č. 508-39/2017.
  Služebnost bude zřízena bezúplatně. Doplatek ze strany xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bude zaplacen na účet města
  Zápis z 25. jednání ZM dne 06.11.2017
  6
  Třeboně do 30 dnů od podpisu směnné smlouvy. Veškeré náklady spojené se směnou budou hrazeny
  městem Třeboň. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání směnné smlouvy zajistí
  advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13... - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:23 Horváthová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 8/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2135/3 o výměře 122 m2
  , pozemku p. č. KN 2125/13 o výměře
  183 m2
  , pozemku p. č. KN 2136/5 o výměře 8 m2
  , části pozemku p. č. KN 2125/4 o výměře cca 115 m2
  vše
  v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m2
  s tím, že cena za
  vzrostlé dřeviny bude stanovena v částce 100,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2020-2022 - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018 - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

  k bodu 19
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Pavel Zajíček, doc. RNDr. Jiří Maso...

  Celý text (zobrazeno 33 %)

  k bodu 19
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Pavel Zajíček, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 77/2018-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018 takto: 10.09., 05.11., 17.12.
  II. ukládá
  kanceláři starosty seznámit odbory a městské společnosti s tímto harmonogramem.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Dotazy a připomínky zastupitelstva města - Masojídek J. - Mohla by městská policie více usměrňovat cyklisty?

  Datum: 25. 6. 2018

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová – požadavek na MěPo o dohled n...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová – požadavek na MěPo o dohled nad cyklisty
  na chodníku v Jindřichohradecké bráně.
  Vladimír Školka – vyjádřil se ke kontrolám cyklistů. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz na zhotovitele, kteří podali nabídky na realizaci zakázky zimního
  stadionu.
  Ing. Pavel Hajna – zodpověděl dotaz a dále uvedl, že celá soutěž není doposud uzavřena.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Bohuslav Jirák
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na technický stav mostu v Dukelské ulici.
  Ing. Pavel Hajna – vyjádřil se k problematice. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz týkající se nádob na odpad u sběrných surovin. Dále poukázal na rozebraný
  městský chodník v ulici k Bertě.
  Ing. Josef Pindroch – vyjádřil se ke kontejnerům. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Pavel Hajna – vyjádřil se k chodníku s tím, že bude kontaktován zhotovitel stavby domu v Dukelské ulici
  ve věci uvedení chodníku (příp. celé komunikace) do původního stavu. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz, jaká byla cena od projektanta na stavbu zimního stadionu.
  Ing. Bohuslav Jirák – odpověděl na dotaz.
  Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz na rekonstrukci budov č. p. 19 a 20. Dále dotaz týkající se sloupků a jejich
  funkce.
  Ing. Josef Pindroch – vyjádřil se k problému se sloupky. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Pavel Hajna – vyjádřil se ke stavu rekonstrukce budov č. p. 19 a 20. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – zmínil dopis pana Váchy ohledně fungování ZUŠ. Žádá o reakci a vysvětlení, jaký bude
  postup v této věci.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyjádřila se k celé situaci. (dotaz zodpovězen)
  Diskuze ke Slatinným lázním Třeboň: Ing. Jana Grammetbauerová, PhDr. Milan Kramárik, Ing. Josef
  Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 19:08 Jirák – odchod – počet 20
  19:10 Jirák – příchod – počet 21
  19:20 Blízek – odchod – počet 20
  19:24 Blízek – příchod – počet 21

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Rozpočtové opatření č. 133 - příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita Třeboň - Kubal J. - Dotazy k zimnímu stadionu. Dotaz na stav mostů, vyhodnocení. Dotaz proč zaniklo hnízdo u sběrných surovin?

  Datum: 25. 6. 2018

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 1.11. - 29.11.2018 - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zast...

  Celý text (zobrazeno 61 %)

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 01.11. - 29.11.2017

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1098/22 o výměře cca 30m² - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Nákup pozemku p. č. KN 3218/2 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM - revok - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 17
  Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM – revokace usnesení.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usn...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 17
  Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM – revokace usnesení.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 15/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci části usnesení Zastupitelstva města Třeboně č. 56/2017-21 ze dne 22.05.2017 bod I. a to:
  - písm. c/, kdy se původní text pro k. ú. Břilice nahrazuje novým zněním „část pozemku p. č. KN 1919/3
  o výměře cca 534 m2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. Zájmová část pozemku bude
  převedena za podmínky, že město Třeboň odkoupí zbývající část pozemku p. č. KN 1919/3 o výměře cca
  140 m2
  v k. ú. Břilice“,
  - písm. a/, kdy se původní text pro k. ú. Třeboň nahrazuje novým zněním „část pozemku p. č. KN 426/8
  o výměře cca 16 m2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem“.
  II. schvaluje
  podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2),
  o úplatný převod části pozemku p. č. KN 1919/3 o výměře cca 140 m2
  v k. ú. Břilice, na město Třeboň, když
  výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Revokace usnesení ZM č. 92/2018-31 ze dne 10.9.2018. Záměr prodeje části pozemku KN 1021/2 k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Darování komunikace, chodníků, dešťovéé kanalizace, splaškové kanalizace v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 15
  Darování komunikace, chodníku, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vodovodního řadu,
  veřejné osvětlení, zeleně vše vybudované na části pozemků p. č. KN 3218, p. ...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 15
  Darování komunikace, chodníku, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vodovodního řadu,
  veřejné osvětlení, zeleně vše vybudované na části pozemků p. č. KN 3218, p. č. KN 3214, p. č. KN
  3216 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 127/2017-26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň (jako budoucí obdarovaný),
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (jako budoucí dárce, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) a
  společností Pozemky Třeboň s.r.o. (jako budoucí dárce, se sídlem U Lesa 129, Libníč, Rudolfov).
  Předmětem daru bude komunikace v délce 220 m, chodník v délce 220 m, zelený pruh v délce 200 m,
  veřejné osvětlení – 210 m kabelového vedení v zemi vč. 8 ks osvětlovacích bodů a jednoho kusu pilíře
  (zapínací bod veřejného osvětlení vč. fakturačního měření), splašková kanalizace DN 250 v délce 151,2 m
  (gravitační kanalizace), PE 63/5,8 v délce 60 m (tlaková kanalizace), vodovodní řád DN 100 v délce 208,7 m
  na pozemcích p. č. KN 3218, p. č. KN 3216, p. č. KN 3214, vodovodní řad DN 100 v délce 162,3 m (na
  pozemcích p. č. KN 3288, p. č. KN 1504/1), části pozemků: p. č. KN 3218, p. č. KN 3216, p. č. KN 3214
  dotčených stavbou komunikace, chodníku a vodohospodářské infrastruktury, zeleně, za podmínky, že
  - veškeré náklady s vybudováním budou hrazeny investorem stavby společností Pozemky Třeboň s.r.o. (U
  Lesa 129, Libníč, Rudolfov),
  - projektová dokumentace k výstavbě vodovodního řadu, splaškové kanalizace, veřejného osvětlení,
  komunikace, chodníků bude před vydáním stavebního povolení předložena ke schválení radě města,
  - odboru rozvoje a investic budou předkládány všechny stupně projektové dokumentace pro účely územního
  řízení, stavebního řízení a provedení stavby k odsouhlasení,
  - odbor rozvoje a investic bude přizván ke kontrole položení vodovodního řadu, splašková kanalizace,
  veřejného osvětlení před zásypem a položením konstrukčních vrstev.
  K předání předmětu daru dojde nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí darovací.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Účetní závěrka města za rok 2018 + Závěrečný účet města za rok 2018 - Diskuze

  Datum: 29. 1. 2018

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Prodej bytové jednotky č. 1052/15 o velikosti 2+1 (65,80m²) ul. Táboritská - Připomínka Váňa J. - Volební komise dostává velmi nízkou mzdu.

  Datum: 29. 1. 2018

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018 - Dotaz Kubal J. - V TLTV zaznělo, že se podařilo naplnit daňové příjmy. Co to znamená?

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 19
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Pavel Zajíček, doc. RNDr. Jiří Maso...

  Celý text (zobrazeno 33 %)

  k bodu 19
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Pavel Zajíček, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 77/2018-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018 takto: 10.09., 05.11., 17.12.
  II. ukládá
  kanceláři starosty seznámit odbory a městské společnosti s tímto harmonogramem.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Obecně závazná vyhláška k ochraně životního prostředí - Dotaz Grammetbauerová J. - Rada města schválila půjčku pozemku, kde ten pozemek je? Ukončení smlouvy s Teplospol. Jak se nyní topí v Roháči?

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 20
  Obecně závazná vyhláška k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a
  o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.
  Předklada...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 20
  Obecně závazná vyhláška k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a
  o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – požadavek, aby všechny lokality byly udržovány podobně jako lokalita
  B v Táboritské ulici.
  Ing. Josef Pindroch – Technické služby dostanou pokyn.
  JUDr. Mojmír Vonka, Mgr. Bc. Petr Michal, Mgr. Ondřej Janoušek, doc. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová
  - odchody a příchody: 19:04 Pfeifer – odchod – počet 20
  19:06 Pfeifer – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 78/2018-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a o
  pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích (viz příloha).
  II. ukládá
  odboru právnímu zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 30. jednání ZM dne 25.06.2018
  10
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20 - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2019 - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Dotace pro Ledax, o.p.s. – na poskytování pečovatelské služby - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a výše odměn neuvolněného starosty - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Harmonogram jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2019 - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

  k bodu 19
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Vá...

  Celý text (zobrazeno 32 %)

  k bodu 19
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch, Ing. Veronika Hačková
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 131/2017-26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2018 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  . Uzavření Darovací smlouvy na komunikaci, chodník, splaškovou kanalizaci, vodovodní řad, veřejné osvětlení, zeleného pruhu včetně částí pozemků p. č. KN 3218/3, p. č. KN 3214, p. č. KN 3216 v k. ú. Třeboň dotčených stavbou komunikace, chodníku, vodohospodářské infrastruktury včetně zeleného pruhu - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Schválení programu - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Schválení členů a volba předsedů osadních výborů - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Revokace usnesení zastupitelstva města č. 68/2018-30 - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13... - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2135/3, p. č. KN 2125/13, p. č. KN 2136/5, p. č. KN 2125/4 v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:23 Horváthová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 8/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2135/3 o výměře 122 m2
  , pozemku p. č. KN 2125/13 o výměře
  183 m2
  , pozemku p. č. KN 2136/5 o výměře 8 m2
  , části pozemku p. č. KN 2125/4 o výměře cca 115 m2
  vše
  v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m2
  s tím, že cena za
  vzrostlé dřeviny bude stanovena v částce 100,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Bertiny lázně - stavební akce 2018/19. - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 5
  Bertiny lázně - stavební akce 2018/19.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch
  Anna Kahounová – pros...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 5
  Bertiny lázně - stavební akce 2018/19.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch
  Anna Kahounová – prosí o oddělené hlasování.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena
  Baštová, Ing. Jana Grammetbauerová
  PaedDr. Jan Váňa – žádá oddělené hlasování.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PhDr. Milan Kramárik, Mgr. Bc. Petr Michal
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – navrhuje oddělené hlasování.
  Mgr. Terezie Jenisová – návrh na doplnění usnesení od Ing. Aleny Baštové.
  - odchody a příchody: 18:46 Elexhauser – odchod – počet 24
  18:46 Matuška – odchod – počet 23
  18:52 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:53 Matuška – příchod – počet 25
  19:05 Grammetbauerová – odchod – počet 24
  19:08 Grammetbauerová – příchod – počet 25
  19:14 Jirák – odchod – počet 24
  19:17 Jirák – příchod – počet 25
  19:25 Pfeifer – odchod – počet 24
  19:27 Pfeifer – příchod – počet 25
  Oddělené hlasování č. 1:
  Usnesení ZM č. 19/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení bodu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Oddělené hlasování č. 2:
  Usnesení ZM č. 20/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  způsob financování stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“, kdy město Třeboň uhradí
  stavební práce v předpokládané výši 119,2 mil. Kč. vč. DPH a Slatinné lázně Třeboň s.r.o. uhradí dodávky
  gastronomické technologie, vybavení interiérů, bazénové technologie a budou tento majetek evidovat jako
  svůj vlastní. Náklady na realizaci akce, které bude hradit město, budou financovány prostřednictvím úvěru,
  Zápis z 28. jednání ZM dne 26.03.2018
  4
  úvěr bude čerpán v období 01-12/2019, úvěr bude splácen pravidelnými měsíčními splátkami po dobu 10 let.
  Část výdajů, které budou hrazeny v roce 2018, budou předfinancovány z rozpočtu města.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit úvěr na financování výdajů na akci ze strany města Třeboň.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 8 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) realizaci stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“
  b) způsob financování stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“
  II. ukládá
  a) odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení bodu a)
  b) odboru finančnímu a majetkovému zajistit úvěr na financování výdajů na akci ze strany města Třeboň

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Přeložka silnice II/154, Třeboň - stanovisko města - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 22
  „Přeložka silnice II/154, Třeboň“ – stanovisko města k pokračování projektové přípravy zajišťované
  Krajským úřadem Jihočeského kraje.
  Předkladatel: Ing. Pavel Ha...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 22
  „Přeložka silnice II/154, Třeboň“ – stanovisko města k pokračování projektové přípravy zajišťované
  Krajským úřadem Jihočeského kraje.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. arch. Aleš Valder, JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, PaedDr. Jan
  Váňa, Karel Zwicker, Mgr. Bc. Petr Michal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., MUDr. František Pfeifer, pan Kolík, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Pavel Hajna,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jana Grammetbauerová
  - odchody a příchody: 19:20 Blízek – odchod – počet 21
  19:24 Blízek – příchod – počet 22
  20:05 Černý – odchod – počet 21
  20:07 Černý – příchod – počet 22
  Zápis z 29. jednání ZM dne 21.05.2018
  10
  Oddělené hlasování:
  Usnesení ZM č. 56/2018-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zadání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí přeložky silnice II/154 ve variantě 1 (zachování
  stávajícího stavu s dílčími stavebními a organizačními opatřeními ve stávajícím dopravním prostoru) a
  neřešení ostatních variant přeložky.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  II. schvaluje
  udělení souhlasu a příslib spolupráce majiteli komunikace s přípravou zadání stavby (tj. vypracování
  projektové dokumentace), která bude řešit závady na ní (přechody pro chodce, oddělení motorové a
  nemotorové dopravy apod.) při zachování současných parametrů dopravy (zejména omezení hmotnosti
  projíždějících vozidel, rychlost, plynulost, počet vozidel).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  III. ukládá
  právnímu odboru zpracování právní analýzy (zjistit možnosti, kterými lze ověřit věrohodnost EIA, případně
  podat správní žalobu na EIA)
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  IV. ukládá
  vedení města projednání stanoviska města s hejtmankou Jihočeského kraje.
  V. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení a zaslat odpověď Jihočeskému kraji, odboru dopravy a
  silničního hospodářství.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Blízek A.: Bylo by dobré zřídit nějaký útulek pro psy a kočky? Má město ještě závazky vůči rodině, která žalovala město?

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  MVDr. Augustin Blízek – navrhuje zřízení útulku pro toulavé psy a kočky. Dále vnesl dot...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  MVDr. Augustin Blízek – navrhuje zřízení útulku pro toulavé psy a kočky. Dále vnesl dotaz na kauzu
  Lukášovi
  20:20 Pfeifer – příchod – počet 25
  JUDr. Mojmír Vonka – objasnil kauzu týkající se rodiny Lukášových.
  Mgr. Terezie Jenisová
  Vladimír Školka – informoval o provozu záchytného útulku pro zvířata. Domnívá se, že v současné době to
  stačí. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz na Eger desky, kdy bude oprava dokončena.
  Ing. Pavel Hajna – oprava má být dokončena v lednu 2018 (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k osvětlení za Bertinými lázněmi, které již dva roky nesvítí.
  PhDr. Milan Kramárik – děkuje za připomínku.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – vznesl dotaz na sběr velkoobjemového odpadu v příštím roce.
  Petr Tětek – v plánu je sběrový den ve stejném formátu jako v letošním roce, pouze dřevní odpad ze zahrad.
  (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – vznesl dotaz na situaci s obchvatem.
  Zdeněk Mráz – podal informace týkající se situace s obchvatem. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Darování komunikace, chodníků, dešťovéé kanalizace, splaškové kanalizace v k. ú. Třeboň - Dotaz Váňa J. : Kdy bude dokončená oprava desek na Bertiných lázních?

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 15
  Darování komunikace, chodníku, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vodovodního řadu,
  veřejné osvětlení, zeleně vše vybudované na části pozemků p. č. KN 3218, p. ...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 15
  Darování komunikace, chodníku, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vodovodního řadu,
  veřejné osvětlení, zeleně vše vybudované na části pozemků p. č. KN 3218, p. č. KN 3214, p. č. KN
  3216 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 127/2017-26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň (jako budoucí obdarovaný),
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (jako budoucí dárce, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) a
  společností Pozemky Třeboň s.r.o. (jako budoucí dárce, se sídlem U Lesa 129, Libníč, Rudolfov).
  Předmětem daru bude komunikace v délce 220 m, chodník v délce 220 m, zelený pruh v délce 200 m,
  veřejné osvětlení – 210 m kabelového vedení v zemi vč. 8 ks osvětlovacích bodů a jednoho kusu pilíře
  (zapínací bod veřejného osvětlení vč. fakturačního měření), splašková kanalizace DN 250 v délce 151,2 m
  (gravitační kanalizace), PE 63/5,8 v délce 60 m (tlaková kanalizace), vodovodní řád DN 100 v délce 208,7 m
  na pozemcích p. č. KN 3218, p. č. KN 3216, p. č. KN 3214, vodovodní řad DN 100 v délce 162,3 m (na
  pozemcích p. č. KN 3288, p. č. KN 1504/1), části pozemků: p. č. KN 3218, p. č. KN 3216, p. č. KN 3214
  dotčených stavbou komunikace, chodníku a vodohospodářské infrastruktury, zeleně, za podmínky, že
  - veškeré náklady s vybudováním budou hrazeny investorem stavby společností Pozemky Třeboň s.r.o. (U
  Lesa 129, Libníč, Rudolfov),
  - projektová dokumentace k výstavbě vodovodního řadu, splaškové kanalizace, veřejného osvětlení,
  komunikace, chodníků bude před vydáním stavebního povolení předložena ke schválení radě města,
  - odboru rozvoje a investic budou předkládány všechny stupně projektové dokumentace pro účely územního
  řízení, stavebního řízení a provedení stavby k odsouhlasení,
  - odbor rozvoje a investic bude přizván ke kontrole položení vodovodního řadu, splašková kanalizace,
  veřejného osvětlení před zásypem a položením konstrukčních vrstev.
  K předání předmětu daru dojde nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí darovací.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2 a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2 za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2 a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca 683 m2, vše v obci a k. ú. Třeboň – záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné - Dotaz Kubal J. : U akademie věd nesvítí lampa, mohlo by se vyměnit?

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 14
  Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2
  a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2
  za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2
  a část pozemku p. č. KN 3298 ...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 14
  Směna pozemků p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2
  a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2
  za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca 512 m2
  a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca
  683 m
  2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň – záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 20:39 Kahounová – příchod – počet 24
  20:43 Kuta – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 29/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxx
  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kdy předmětem smlouvy bude směna části pozemku
  p. č. KN 3008 o výměře cca 1069 m2
  a pozemku p. č. KN 4674 o výměře 93 m2
  ve vlastnictví xxxxx
  xxxxxxxxxxx za pozemky ve vlastnictví města Třeboně, a to za část pozemku p. č. KN 4675 o výměře cca
  512 m2
  a část pozemku p. č. KN 3298 o výměře cca 683 m2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň, když ze strany xxxxx
  xxxxxxxxxxx dojde k úhradě doplatku rozdílu ceny pozemků ve výši cca 16 500,00 Kč, tj. 33 m2
  x 500,00
  Kč/m2
  a za podmínky, že:
  1) dojde ke zpřesnění oddělovaných částí pozemků geometrickým plánem,
  2) ze strany vlastníků pozemků p. č. KN 3008 a p. č. KN 4674 k. ú. Třeboň dojde k poskytnutí součinnosti při
  územním a stavebním řízení pro realizaci akce „ZTV Břilice III. etapa“,
  3) po vydání územního rozhodnutí dojde bezprostředně k uzavření Směnné smlouvy, nejpozději však do
  5 let od uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné,
  4) náklady související s vybudováním inženýrských sítí (přípojek – kanalizační, vodovodní, elektro) budou
  hradit xxxxxxxxxxxxxxxxx.
  Veškeré náklady spojené se směnou pozemků budou hrazeny v poměru 1:1.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Prezentace a vizualizace koupaliště Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 21
  „Veřejné koupaliště Třeboň“ – prezentace vizualizací.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Kregl – představil studii „Veřejné koupali...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 21
  „Veřejné koupaliště Třeboň“ – prezentace vizualizací.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Kregl – představil studii „Veřejné koupaliště Třeboň“.
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie
  Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, Pavel Řimnáč, Anna Kahounová, Mgr. Bc. Petr Michal,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Pavel Hajna
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  3
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 82/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  provedení, umístění a vybavení veřejného koupaliště v Třeboni u Světa, dle vizualizační studie předložené
  zhotovitelem projektové dokumentace „Veřejné koupaliště Třeboň“ společností ATELIER 11 HRADEC
  KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ 47450347.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic dokončit projektovou dokumentaci.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Návrh řešení stavby křížovatky v ul. Táboritská (křížení: Jiráskova, Třebízského) - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 22
  "Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň" - prezentace návrhu
  řešení.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Ra...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 22
  "Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň" - prezentace návrhu
  řešení.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Radek Lukeš, Hana Velková (projektanti)
  Anna Kahounová, Ing. Josef Pindroch, Mgr. Terezie Jenisová, Karel Elexhauser, Mgr. Bc.
  Petr Michal, MUDr. František Pfeifer, Mgr. Rostislav Černý, CSc., prof. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc., Ing. Pavel Hajna, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Karel Elexhauser, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – navrhuje pouze vzít na vědomí, ale nehlasovat.
  Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:57 Kahounová – odchod – počet 21
  17:59 Kahounová – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  řešení „Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň“ dle studie předložené
  zhotovitelem projektové do

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Správa o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Mgr. Terez...

  Celý text (zobrazeno 23 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 18:27 Černý – odchod – počet 21
  18:27 Váňa – odchod – počet 20
  18:27 Elexhauser – odchod – počet 19
  18:27 Pfeifer – odchod – počet 18
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (26.06.2017 a 24.07.2017).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 22.05.2017, která
  byla zaslána dne 21.06.2017 a zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva
  města dne 24.07.2017, která byla zaslána dne 14.08.2017.

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.6.2017, mezitimní účetní závěrka k 30.6.2017 - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 4
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.06.2017, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek,...

  Celý text (zobrazeno 43 %)

  k bodu 4
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.06.2017, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o plnění a čerpání rozpočtu města k 30.06.2017 a mezitimní účetní závěrku sestavenou k
  30.06.2017.

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 4465 o výměře cca 11 000 m² vč. porostu a části p. č. KN 1159/9 o výměře cca 50 m² vč. porostu v k. ú. Branná - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 9
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 4465 o výměře cca 11 000 m2
  vč. porostu a části p. č. KN
  1159/9 o výměře cca 50 m2
  vč. porostu v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. ...

  Celý text (zobrazeno 20 %)

  k bodu 9
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 4465 o výměře cca 11 000 m2
  vč. porostu a části p. č. KN
  1159/9 o výměře cca 50 m2
  vč. porostu v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 19:01 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  19:01 Neužil – odchod – počet 20
  19:04 Neužil – příchod – počet 21
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  7
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 4465 o výměře cca 11 000 m2
  vč. porostu a části p. č. KN
  1159/9 o výměře cca 50 m2
  vč. porostu v k. ú. Branná.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 11 Proti: 8 Zdrželi se: 2
  NEPŘIJATO
  19:08 Michal – příchod – počet 22

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří Mas...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 19:09 Jirák – odchod – počet 21
  19:12 Jirák – příchod – počet 22
  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3750-20/2017 p. p.
  č. KN 1915/781) o výměře 5 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu 150,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 6 Proti: 12 Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 87/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1915/39 (dle geometrického plánu č. 3750-20/2017 p. p.
  č. KN 1915/781) o výměře 5 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu 500,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Prodej části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 30 m² v k. ú. Stará Hlína - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 14
  Prodej části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 30 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. Zdeněk...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 14
  Prodej části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 30 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 19:29 Pfeifer – odchod – počet 21
  19:31 Pfeifer – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 91/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře 30 m2
  (v geom. plánu č. 260-43/2017 označeno jako díl „a“) v
  k. ú. Stará Hlína, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 500,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude
  zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se
  sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle
  zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním
  právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města - Michal P. - Kritika usnesení 672, týkajícího se žaloby. Jak je to se zveřejněním článku zmíněném na "Třeboňské drbně"

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat“.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz na článek v zahraničním časopise o UNESCO.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Anna Kahounová – připomínka ke špatnému stavu oken ve školní jídelně.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  12
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k záležitosti pana Lukáše. Žádá o písemnou odpověď, kdo bude platit pokutu
  50.000,00 Kč; údajná agitace rodičů žáků 1. tříd na 2. ZŠ k zimnímu stadionu.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci v kauze Lukáš. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – pokutu bude hradit město. (dotaz zodpovězen)
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, Ing. Bohuslav Jirák, pan Fleischmann, Pavel Řimnáč – vyvrátili tvrzení k údajné
  agitaci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k černým hadrům, které visí z Roháče.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – prosí o opravu příjezdové cesty k lávce před Mlýnskou stoku, která byla
  opravena; prosba o umístění více laviček do intravilánu Hliníku; dále upozornil na špatný stav cesty mezi
  garážemi za hřbitovem.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser – diskuze k opravě okružní křižovatky na
  sil. I/34 „U kaprů“. (dotaz zodpovězen p. Mrázem)
  Karel Elexhauser – upozornil na přetížení centra města cyklisty během letní sezóny.
  PaedDr. Jan Váňa – námět na zjištění četnosti dopravy na Táboritské a Třebízského. Jak to vypadá
  s reklamací na BL – desky Eger?
  Ing. Martin Blažek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – objasnil situaci.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zavřeným restauracím na lázních Aurora.
  Ing. Martin Blažek – objasnil situaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – doplnila informace Ing. Blažka.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – poznámky k referendu; stavba polikliniky; stav sportovní haly; cyklostezka na
  Rožmberk; bazén v areálu LS Aurora (dopis MZ ČR / ČIL).
  19:59 Grammetbauerová – odchod – počet 21
  19:59 Kahounová – odchod – počet 20
  20:05 Kahounová – příchod – počet 21
  20:06 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  21:04 Kuta – odchod – počet 21
  21:07 Kuta – příchod – počet 22
  k bodu 24
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:10 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová, v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, v. r. dne:……………………………………..
  PhDr. Jaroslav Psík, v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 21.09.2017

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města - Kubal J. - Jak je to s řešením věci bytu p. Lukáše, kdo bude hradit pokutu?

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat“.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz na článek v zahraničním časopise o UNESCO.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Anna Kahounová – připomínka ke špatnému stavu oken ve školní jídelně.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  12
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k záležitosti pana Lukáše. Žádá o písemnou odpověď, kdo bude platit pokutu
  50.000,00 Kč; údajná agitace rodičů žáků 1. tříd na 2. ZŠ k zimnímu stadionu.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci v kauze Lukáš. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – pokutu bude hradit město. (dotaz zodpovězen)
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, Ing. Bohuslav Jirák, pan Fleischmann, Pavel Řimnáč – vyvrátili tvrzení k údajné
  agitaci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k černým hadrům, které visí z Roháče.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – prosí o opravu příjezdové cesty k lávce před Mlýnskou stoku, která byla
  opravena; prosba o umístění více laviček do intravilánu Hliníku; dále upozornil na špatný stav cesty mezi
  garážemi za hřbitovem.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser – diskuze k opravě okružní křižovatky na
  sil. I/34 „U kaprů“. (dotaz zodpovězen p. Mrázem)
  Karel Elexhauser – upozornil na přetížení centra města cyklisty během letní sezóny.
  PaedDr. Jan Váňa – námět na zjištění četnosti dopravy na Táboritské a Třebízského. Jak to vypadá
  s reklamací na BL – desky Eger?
  Ing. Martin Blažek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – objasnil situaci.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zavřeným restauracím na lázních Aurora.
  Ing. Martin Blažek – objasnil situaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – doplnila informace Ing. Blažka.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – poznámky k referendu; stavba polikliniky; stav sportovní haly; cyklostezka na
  Rožmberk; bazén v areálu LS Aurora (dopis MZ ČR / ČIL).
  19:59 Grammetbauerová – odchod – počet 21
  19:59 Kahounová – odchod – počet 20
  20:05 Kahounová – příchod – počet 21
  20:06 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  21:04 Kuta – odchod – počet 21
  21:07 Kuta – příchod – počet 22
  k bodu 24
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:10 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová, v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, v. r. dne:……………………………………..
  PhDr. Jaroslav Psík, v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 21.09.2017

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města - Masojídek J. - Proč se opravoval kruhový objezd během prázdnin?

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat“.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz na článek v zahraničním časopise o UNESCO.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Anna Kahounová – připomínka ke špatnému stavu oken ve školní jídelně.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  12
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k záležitosti pana Lukáše. Žádá o písemnou odpověď, kdo bude platit pokutu
  50.000,00 Kč; údajná agitace rodičů žáků 1. tříd na 2. ZŠ k zimnímu stadionu.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci v kauze Lukáš. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – pokutu bude hradit město. (dotaz zodpovězen)
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, Ing. Bohuslav Jirák, pan Fleischmann, Pavel Řimnáč – vyvrátili tvrzení k údajné
  agitaci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k černým hadrům, které visí z Roháče.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – prosí o opravu příjezdové cesty k lávce před Mlýnskou stoku, která byla
  opravena; prosba o umístění více laviček do intravilánu Hliníku; dále upozornil na špatný stav cesty mezi
  garážemi za hřbitovem.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser – diskuze k opravě okružní křižovatky na
  sil. I/34 „U kaprů“. (dotaz zodpovězen p. Mrázem)
  Karel Elexhauser – upozornil na přetížení centra města cyklisty během letní sezóny.
  PaedDr. Jan Váňa – námět na zjištění četnosti dopravy na Táboritské a Třebízského. Jak to vypadá
  s reklamací na BL – desky Eger?
  Ing. Martin Blažek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – objasnil situaci.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zavřeným restauracím na lázních Aurora.
  Ing. Martin Blažek – objasnil situaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – doplnila informace Ing. Blažka.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – poznámky k referendu; stavba polikliniky; stav sportovní haly; cyklostezka na
  Rožmberk; bazén v areálu LS Aurora (dopis MZ ČR / ČIL).
  19:59 Grammetbauerová – odchod – počet 21
  19:59 Kahounová – odchod – počet 20
  20:05 Kahounová – příchod – počet 21
  20:06 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  21:04 Kuta – odchod – počet 21
  21:07 Kuta – příchod – počet 22
  k bodu 24
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:10 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová, v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, v. r. dne:……………………………………..
  PhDr. Jaroslav Psík, v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 21.09.2017

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města - Masojídek J. - Chaotická doprava cyklistů, musí se tomu dát řád.

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat“.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz na článek v zahraničním časopise o UNESCO.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Anna Kahounová – připomínka ke špatnému stavu oken ve školní jídelně.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  12
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k záležitosti pana Lukáše. Žádá o písemnou odpověď, kdo bude platit pokutu
  50.000,00 Kč; údajná agitace rodičů žáků 1. tříd na 2. ZŠ k zimnímu stadionu.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci v kauze Lukáš. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – pokutu bude hradit město. (dotaz zodpovězen)
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, Ing. Bohuslav Jirák, pan Fleischmann, Pavel Řimnáč – vyvrátili tvrzení k údajné
  agitaci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k černým hadrům, které visí z Roháče.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – prosí o opravu příjezdové cesty k lávce před Mlýnskou stoku, která byla
  opravena; prosba o umístění více laviček do intravilánu Hliníku; dále upozornil na špatný stav cesty mezi
  garážemi za hřbitovem.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser – diskuze k opravě okružní křižovatky na
  sil. I/34 „U kaprů“. (dotaz zodpovězen p. Mrázem)
  Karel Elexhauser – upozornil na přetížení centra města cyklisty během letní sezóny.
  PaedDr. Jan Váňa – námět na zjištění četnosti dopravy na Táboritské a Třebízského. Jak to vypadá
  s reklamací na BL – desky Eger?
  Ing. Martin Blažek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – objasnil situaci.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zavřeným restauracím na lázních Aurora.
  Ing. Martin Blažek – objasnil situaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – doplnila informace Ing. Blažka.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – poznámky k referendu; stavba polikliniky; stav sportovní haly; cyklostezka na
  Rožmberk; bazén v areálu LS Aurora (dopis MZ ČR / ČIL).
  19:59 Grammetbauerová – odchod – počet 21
  19:59 Kahounová – odchod – počet 20
  20:05 Kahounová – příchod – počet 21
  20:06 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  21:04 Kuta – odchod – počet 21
  21:07 Kuta – příchod – počet 22
  k bodu 24
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:10 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová, v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, v. r. dne:……………………………………..
  PhDr. Jaroslav Psík, v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 21.09.2017

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města - Váňa J. - Zpracovat studii dopravy na křižovatce u Třebízského. Jak to vypadá s reklamací desek na lázních Berta?

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat“.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz na článek v zahraničním časopise o UNESCO.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Anna Kahounová – připomínka ke špatnému stavu oken ve školní jídelně.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  12
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k záležitosti pana Lukáše. Žádá o písemnou odpověď, kdo bude platit pokutu
  50.000,00 Kč; údajná agitace rodičů žáků 1. tříd na 2. ZŠ k zimnímu stadionu.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci v kauze Lukáš. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – pokutu bude hradit město. (dotaz zodpovězen)
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, Ing. Bohuslav Jirák, pan Fleischmann, Pavel Řimnáč – vyvrátili tvrzení k údajné
  agitaci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k černým hadrům, které visí z Roháče.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – prosí o opravu příjezdové cesty k lávce před Mlýnskou stoku, která byla
  opravena; prosba o umístění více laviček do intravilánu Hliníku; dále upozornil na špatný stav cesty mezi
  garážemi za hřbitovem.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser – diskuze k opravě okružní křižovatky na
  sil. I/34 „U kaprů“. (dotaz zodpovězen p. Mrázem)
  Karel Elexhauser – upozornil na přetížení centra města cyklisty během letní sezóny.
  PaedDr. Jan Váňa – námět na zjištění četnosti dopravy na Táboritské a Třebízského. Jak to vypadá
  s reklamací na BL – desky Eger?
  Ing. Martin Blažek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – objasnil situaci.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zavřeným restauracím na lázních Aurora.
  Ing. Martin Blažek – objasnil situaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – doplnila informace Ing. Blažka.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – poznámky k referendu; stavba polikliniky; stav sportovní haly; cyklostezka na
  Rožmberk; bazén v areálu LS Aurora (dopis MZ ČR / ČIL).
  19:59 Grammetbauerová – odchod – počet 21
  19:59 Kahounová – odchod – počet 20
  20:05 Kahounová – příchod – počet 21
  20:06 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  21:04 Kuta – odchod – počet 21
  21:07 Kuta – příchod – počet 22
  k bodu 24
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:10 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová, v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, v. r. dne:……………………………………..
  PhDr. Jaroslav Psík, v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 21.09.2017

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města - Vopátek J. - Reakce na leták o referendu od koaličních zastupitelů.

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 23
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Mgr. Bc. Petr Michal – Usnesení RM č. 672/2017-82, žaloba je zbytečná, zřejmě „není co vymáhat“.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz na článek v zahraničním časopise o UNESCO.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Anna Kahounová – připomínka ke špatnému stavu oken ve školní jídelně.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  12
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k záležitosti pana Lukáše. Žádá o písemnou odpověď, kdo bude platit pokutu
  50.000,00 Kč; údajná agitace rodičů žáků 1. tříd na 2. ZŠ k zimnímu stadionu.
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil situaci v kauze Lukáš. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – pokutu bude hradit město. (dotaz zodpovězen)
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, Ing. Bohuslav Jirák, pan Fleischmann, Pavel Řimnáč – vyvrátili tvrzení k údajné
  agitaci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k černým hadrům, které visí z Roháče.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – prosí o opravu příjezdové cesty k lávce před Mlýnskou stoku, která byla
  opravena; prosba o umístění více laviček do intravilánu Hliníku; dále upozornil na špatný stav cesty mezi
  garážemi za hřbitovem.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser – diskuze k opravě okružní křižovatky na
  sil. I/34 „U kaprů“. (dotaz zodpovězen p. Mrázem)
  Karel Elexhauser – upozornil na přetížení centra města cyklisty během letní sezóny.
  PaedDr. Jan Váňa – námět na zjištění četnosti dopravy na Táboritské a Třebízského. Jak to vypadá
  s reklamací na BL – desky Eger?
  Ing. Martin Blažek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – objasnil situaci.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zavřeným restauracím na lázních Aurora.
  Ing. Martin Blažek – objasnil situaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – doplnila informace Ing. Blažka.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – poznámky k referendu; stavba polikliniky; stav sportovní haly; cyklostezka na
  Rožmberk; bazén v areálu LS Aurora (dopis MZ ČR / ČIL).
  19:59 Grammetbauerová – odchod – počet 21
  19:59 Kahounová – odchod – počet 20
  20:05 Kahounová – příchod – počet 21
  20:06 Grammetbauerová – příchod – počet 22
  21:04 Kuta – odchod – počet 21
  21:07 Kuta – příchod – počet 22
  k bodu 24
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:10 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová, v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  Bc. Mgr. Jana Polčáková, v. r. dne:……………………………………..
  PhDr. Jaroslav Psík, v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 21.09.2017

 • Zastupitelstvo 24. 7. 2017:
  1. Jednání o dotaci na výstavbu zimního stadionu - Diskuze

  Datum: 24. 7. 2017

  k bodu 3
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Anna Kahounová – připomínka ke zřízení dozorčí rady Městské Vodohospodářské s.r.o.
  Zdeněk M...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 3
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Anna Kahounová – připomínka ke zřízení dozorčí rady Městské Vodohospodářské s.r.o.
  Zdeněk Mráz – měla by být zřízena do konce roku 2017. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – okomentoval odpověď na dotaz zaslaný zastupitelům (z 21. jednání ZM) týkající se TIC
  Třeboň.
  Ing. Pavel Hajna – vyjádřil se ke komentáři.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na počet podaných nabídek na výběrové řízení „Rekonstrukce ul. B. Němcové“.
  Ing. Pavel Hajna – podány 2 nabídky. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Bc. Petr Michal – požaduje přehled podnětů ve věci sporu paní Uhlířové vs. paní Branné, které řešilo
  město Třeboň (kolik podnětů, jak byly řešeny). Dále připomínka k investici do hasičů v Branné, nutně
  potřebují nové vozidlo, je třeba na to myslet v rozpočtu na příští rok.
  Mgr. Terezie Jenisová – děkuje za připomínku.
  Zdeněk Mráz – vyjádření k hasičům v Branné.
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz, zda je ukončené jednání s památkáři ohledně stavby na Bertě.
  Mgr. Terezie Jenisová – čekáme na závazné stanovisko, které by mělo být v dohledné době. (dotaz
  zodpovězen)

 • Zastupitelstvo 26. 6. 2017:
  Návrh na konání místního referenda - Diskuze

  Datum: 26. 6. 2017

  k bodu 3
  Návrh na konání místního referenda.
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Pindroch – dává 1. protinávrh.
  Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 3
  Návrh na konání místního referenda.
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Pindroch – dává 1. protinávrh.
  Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal,
  Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Bc. Petr Michal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PaedDr. Jan
  Váňa, JUDr. Mojmír Vonka, pan Nehoda, Mgr. Roman Hrdý, MVDr. Augustin Blízek
  Ing. Jana Grammetbauerová – dává 2. protinávrh.
  Josef Neužil, Ing. Milan Hlásek
  - odchody a příchody: 17:56 Blízek – odchod – počet 21
  18:00 Blízek – příchod – počet 22
  18:21 Elexhauser – odchod – počet 21
  18:24 Elexhauser – příchod – počet 22
  18:41 Černý – odchod – počet 21
  18:48 Černý – příchod – počet 22
  18:57 Pfeifer – odchod – počet 21
  18:58 Elexhauser – odchod – počet 20
  18.58 Blízek – odchod – počet 19
  18:59 Pfeifer – příchod – počet 20
  19:00 Grammetbauerová – odchod – počet 19
  19:02 Blízek – příchod – počet 20
  19:03 Grammetbaurová – příchod – počet 21
  19:03 Elexhauser – příchod – počet 22
  Hlasování o v pořadí 2. vzneseném protinávrhu - Ing. Jany Grammetbauerové:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Návrh na konání místního referenda, který podává přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb.,
  o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“), připojený
  v příloze.
  Zápis z 22. jednání ZM dne 26.06.2017
  3
  II. rozhoduje
  o vyhlášení místního referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona o místním referendu s otázkami
  „1. Má město Třeboň stavět zimní stadion?“ a „2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou
  vodou u lázní Aurora?“ v termínu 20. a 21.10.2017.
  III. ukládá
  a) právnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět
  zmocněnce přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva,
  b) kanceláři starosty, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení
  zastupitelstva na úřední desce MěÚ Třeboň po dobu 15 dnů.
  c) tajemníkovi úřadu zajistit přijaté usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 (jmenovitě: Vopátek, Michal, Prášil, Váňa, Elexhauser, Grammetbauerová, Kubal) Proti: 11
  Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO
  Hlasování o v pořadí 1. vzneseném protinávrhu - Ing. Josefa Pindrocha:
  Usnesení ZM č. 66/2017-22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Návrh na konání místního referenda, který podává přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o
  místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“), připojený v
  příloze.
  II. rozhoduje
  o nevyhlášení místního referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu, neboť o
  navržených otázkách uvedených v Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda („1. Má město
  Třeboň stavět zimní stadion?“ a „2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou vodou u lázní
  Aurora?“) nelze místní referendum konat, a dále pak z důvodu, že odhad nákladů spojených s provedením
  místního referenda je dle Návrhu na konání místního referenda zjevně nesprávný.
  III. ukládá
  a) právnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět zmocněnce
  přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva,
  b) kanceláři starosty, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení
  zastupitelstva na Úřední desce MěÚ Třeboň po dobu 15 dnů.
  IV. vyhlašuje
  podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ve spojení s
  § 8 odst. 1 písm. a) a § 14 zákona o místním referendu, místní referendum o otázce: „Souhlasíte s tím, aby
  město Třeboň v probíhajícím volebním období zastupitelstva města (2014 - 2018) zahájilo stavbu „Zimní
  stadion Třeboň“, dle městem zveřejněného projektu, a to v lokalitě sportovního areálu Hliník v Třeboni?“.
  Místní referendum se bude konat dne 16.09.2017 (sobota) v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod., a to na
  celém území města Třeboně a jeho místních částí.
  V. odůvodňuje
  vyhlášení místního referenda následovně: Zastupitelstvo města Třeboně respektuje zvýšený zájem občanů
  města Třeboně a jeho místních částí rozhodnout o možnosti výstavby krytého zimního stadionu na území
  města Třeboně přímo – tj. prostřednictvím společenství občanů v místním referendu. Účelem tohoto
  místního referenda je tedy umožnit občanům přímé rozhodnutí o tom, zda má město Třeboň zahájit výstavbu
  krytého zimního stadionu v Třeboni v probíhajícím volebním období zastupitelstva města (2014 - 2018) či
  nikoli. Stavba „Zimní stadion Třeboň“ by měla probíhat dle městem zveřejněného projektu, když tato se
  předpokládá v lokalitě sportovního areálu Hliník v Třeboni. V návaznosti na plánovanou výstavbu zimního
  stadionu již Zastupitelstvo města Třeboně schválilo dne 12.12.2016 podání žádosti o poskytnutí státní
  podpory z programu MŠMT.
  VI. odhaduje
  a) náklady na konání místního referenda v částce cca 250.000,00 Kč (budou hrazeny z běžných výdajů
  rozpočtu města pro rok 2017 prostř. rozpočtového opatření),
  b) náklady na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu (výstavba zimního stadionu) v částce cca 60
  milionů bez DPH (budou hrazeny z investičních výdajů rozpočtu města v letech 2018 a 2019, dle
  schváleného střednědobého výhledu rozpočtu).
  VII. schvaluje
  odměnu pro členy okrskové a místní komise ve výši 1.000,00 Kč, pro zapisovatele komise ve výši 1.200,00
  Kč, pro předsedu komise ve výši 1.500,00 Kč.
  VIII. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 7 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  Zápis z 22. jednání ZM dne 26.06.2017
  4
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Návrh na konání místního referenda, který podává přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o
  místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“), připojený v
  příloze.
  II. rozhoduje
  o nevyhlášení místní referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu, neboť
  o navržených otázkách uvedených v Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda („1. Má
  město Třeboň stavět zimní stadion?“ a „2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou vodou
  u lázní Aurora?“) nelze místní referendum konat, a dále pak z důvodu, že odhad nákladů spojených
  s provedením místního referenda je dle Návrhu na konání místního referenda zjevně nesprávný.
  III. ukládá
  a) právnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět zmocněnce
  přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva,
  b) kanceláři starosty, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení
  zastupitelstva na Úřední desce MěÚ Třeboň po dobu 15 dnů.
  V 19:33 hodin vyhlásila starostka města přestávku.
  V 20:00 hodin zahájila starostka města pokračování jednání zastupitelstva města.
  Nepřítomni: Grammetbaurová, Kubal, Elexhauser, Váňa, Pindroch, Vopátek – počet

 • Zastupitelstvo 26. 6. 2017:
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 334/17, části pozemku p. č. KN 334/9 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 26. 6. 2017

  k bodu 9
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 334/17, části pozemku p. č. KN 334/9 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal – dává ...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 9
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 334/17, části pozemku p. č. KN 334/9 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal – dává protinávrh.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna,
  pan Janeček, Ing. Josef Pindroch, Bc. Mgr. Jana Polčáková, Bc. Magdalena Horváthová,
  DiS.
  Protinávrh Mgr. Bc. Petra Michala:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 334/9 o výměře cca 102 m2
  v k. ú. Třeboň za
  500,00 Kč/m2
  , přičemž z pozemku bude geometrickým plánem oddělen nezbytně nutný manipulační
  třímetrový pruh pro údržbu stoky.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 334/17 o výměře 24 m2
  za cenu 500,00 Kč/m2
  .
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 3 Proti: 12 Zdrželi se: 3
  NEPŘIJATO
  Zápis z 22. jednání ZM dne 26.06.2017
  7
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 71/2017-22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 334/9 o výměře cca 102 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 334/17 o výměře 24 m2
  za cenu 500,00 Kč/m2
  .
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 26. 6. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotazy občanů - Jak to vypadá s lékaři v Třeboni?

  Datum: 26. 6. 2017

  k bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na rekonstrukci ulice Potoční v Břilicích.
  Zdeněk Mráz – odpověd...

  Celý text (zobrazeno 33 %)

  k bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na rekonstrukci ulice Potoční v Břilicích.
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Bc. Petr Michal – chválí Technické služby za úklid v Třeboni.
  paní Kolíková – dotaz na situaci s lékaři.
  Mgr. Terezie Jenisová – objasnila situaci s lékaři. (dotaz zodpovězen)
  paní Kolíková – proč nebyl přijat doktor Šteffl paní starostkou?
  Mgr. Terezie Jenisová – doktor Šteffl mě nikdy nekontaktoval. (dotaz zodpovězen)

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 15.3.2017 do 26.4.2017 - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2016 a účtní závěrka města Třeboně za rok 2016 - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 4358 vč. porostu o výměře cca 200m2 v k. ú. Branná - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Dotace pro LSPP - Na nájem a služby, na mzdové náklady - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr....

  Celý text (zobrazeno 30 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, PhDr. Milan
  Kramárik, Ing. Jaroslav Kubal, JUDr. Mojmír Vonka, Ing. arch. Aleš Valder
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (30.01.2017).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 30.01.2017, která
  byla zaslána dne 22.02.2017.

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 11.1.2017 do 1.3.2017 - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 11. 1. 2017 do 1. 3. 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. ...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 11. 1. 2017 do 1. 3. 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz k rozpočtovému opatření č. 6, týkajícímu se
  projektu z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Rozvoj personální
  politiky MěÚ Třeboň a Městské Policie Třeboň“. Až to proběhne, dostane zastupitelstvo
  nějaké výstupy?
  Ing. arch. Aleš Valder – tento audit se bude týkat mj. i personálního uspořádání městského
  úřadu. Podstatnou částí dotace jsou prostředky na další vzdělávání pracovníků.
  Zastupitelstvo bude určitě informováno. Projekt je rozložen do dvou let. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dostanou zastupitelé průběžné informace?
  Mgr. Terezie Jenisová – pokud půjde o ucelené výstupy, tak je zastupitelé obdrží. Pokud
  půjde o výstupy, které navazují na další, počkáme, až budou ucelené. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 19. jednání ZM dne 20.03.2017
  3
  - odchody a příchody: 17:37 Kahounová – odchod – počet 22
  17:37 Pfeifer – odchod – počet 21
  17:39 Kahounová – příchod – počet 22
  17:40 Pfeifer – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboň
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 11. 1. 2017 do 1. 3. 2017.

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Dotace na akce vhodné zřetele - Anifilm, Mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 2017 a Mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2017 - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 5
  Dotace na akce hodné zřetele – Anifilm, mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 2017 a
  Mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2017.
  Předkladatel: Ing. Alen...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 5
  Dotace na akce hodné zřetele – Anifilm, mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 2017 a
  Mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Ing. Alena Baštová, Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 15/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace žadateli Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu z. s., IČ 22813861, se sídlem
  Hradešínská 1542/6, Praha 10 na akci hodnou zřetele ANIFILM, MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
  ANIMOVANÝCH FILMŮ, TŘEBOŇ 2017 ve výši 300.000,00 Kč.
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Občanské sdružení pro podporu
  animovaného filmu z. s., IČ 22813861, se sídlem Hradešínská 1542/6, Praha 10. Předmětem smlouvy bude
  poskytnutí dotace na akci hodnou zřetele ANIFILM, MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ,
  TŘEBOŇ 2017.
  III. schvaluje
  poskytnutí dotace žadateli „Spolek Třeboňská nocturna“, IČ 27040721, se sídlem Vrchlického 939, Třeboň
  na akci hodnou zřetele Mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2017 ve výši 120.000,00 Kč.
  IV. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci „Spolek Třeboňská nocturna“, IČ
  27040721, se sídlem Vrchlického 939, Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na akci hodnou
  zřetele Mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2017.
  V. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN689/1 k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesen...

  Celý text (zobrazeno 35 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 16/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 o výměře cca 5 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Zápis z 19. jednání ZM dne 20.03.2017
  4
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Směna části pozemků p. č. KN 587/11 o výměře cca 117 m² a p. č. KN 587/16 o výměře cca 117 m² vše k. ú. Třeboň. Panelové parkoviště na pozemku p. č. KN587/12 k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  bodu 8
  Směna části pozemků p. č. KN 587/11 o výměře cca 117 m2
  a p. č. KN 587/16 o výměře cca 117 m2
  ,
  vše k. ú. Třeboň. Panelové parkoviště na pozemku p. č. KN 587/12 k. ú. ...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  bodu 8
  Směna části pozemků p. č. KN 587/11 o výměře cca 117 m2
  a p. č. KN 587/16 o výměře cca 117 m2
  ,
  vše k. ú. Třeboň. Panelové parkoviště na pozemku p. č. KN 587/12 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 18:28 Váňa – příchod – počet 19
  18:28 Kahounová – příchod – počet 20
  18:29 Černý – příchod – počet 21
  18:29 Pfeifer – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 18/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru směny části pozemků v poměru 1 : 1, a to pozemku ve vlastnictví města Třeboně p. č. KN
  587/11 o výměře cca 117 m2
  za dvě části pozemku p. č. KN 587/16 o výměře cca 14 m2
  a cca 103 m2
  ve
  vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vše v k. ú. Třeboň s tím, že ze strany
  majitele pozemku p. č. KN 587/16 k. ú. Třeboň dojde k úhradě ceny za zeleň, která bude upřesněna dle
  znaleckého posudku. Na části pozemku dotčeného směnou pozemků - p. č. KN 587/16 o výměře 14 m2
  ,
  dojde ke zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu stezky a cesty ve prospěch vlastníka
  pozemku p. č. KN 587/16, když rozsah věcného břemene – služebnosti bude zpřesněn dle geometrického
  plánu. Zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu stezky a cesty ve prospěch vlastníka
  pozemku p. č. KN 587/16 k. ú. Třeboň bude i na části pozemku p. č. KN 472/4 a části 587/11 přiléhající
  k části pozemku p. č. KN 587/16 o výměře 14 m2
  , vše k. ú. Třeboň, a to na základě geometrického plánu.
  Zřízení věcného břemene – služebnosti bude bezúplatné.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru úplatného převodu panelového parkoviště vč. veřejného osvětlení ve vlastnictví města
  Třeboně (jako prodávající) nacházejícího se na části pozemku p. č. KN 587/12 k. ú. Třeboň o výměře cca
  970 m2
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 1.000,00 Kč. Cena
  1.000,00 Kč je navržena z důvodu špatného technického stavu betonových dílů, který neumožní jejich
  demontáž bez dalšího poškození.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Revitalizace památek v centru Třeboně - Informace o přípravě žádosti o podporu, schválení podání žádosti o podporu - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 13
  „Revitalizace památek v centru Třeboně“ - informace o přípravě žádosti o podporu, schválení podání
  žádosti o podporu.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskut...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 13
  „Revitalizace památek v centru Třeboně“ - informace o přípravě žádosti o podporu, schválení podání
  žádosti o podporu.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch, Mgr. Bc. Petr Michal,
  Ing. arch. Aleš Valder
  - odchody a příchody: 18:55 Blízek – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 23/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o stavu zpracování podkladů pro podání žádosti o podporu ve výzvě č. 52. IROP REVITALIZACE
  VYBRANÝCH PAMÁTEK II. na projekt „Revitalizace památek v centru Třeboně“.
  II. schvaluje
  podání žádosti o podporu ve 52. výzvě IROP na projekt na projekt „Revitalizace památek v centru Třeboně“,
  když tento projekt bude obsahovat dvě části – etapy Revitalizace objektu čp. 1 Třeboň (vč. expozice Dům
  animace Třeboň) a Revitalizace parčíku Lipovka v Třeboni.
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit podání žádosti o podporu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Dodatek č. 2 zprávy o uplatňování územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 15
  Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 15
  Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  MVDr. Augustin Blízek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Bohuslav Jirák,
  Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 19:13 Neužil – odchod – počet 21
  19:16 Neužil – příchod – počet 22
  19:25 Korda – odchod – počet 21
  19:29 Korda – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
  stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) za použití ustanovení § 55
  odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 4 Proti: 14 (Masojídek, Váňa, Kahounová, Grammetbauerová, Kubal, Kuta, Michal, Vopátek)
  Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Návrh seznamu akcí pro doataci na rok 2017 z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 17
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2017 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Ji...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k bodu 17
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2017 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 20:00 Váňa – odchod – počet 19
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 26/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2017 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Zadání změny č. 4 územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 19
  Zadání změny č. 4 Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Miroslav Roubal
  - odchody a příchody: ...

  Celý text (zobrazeno 34 %)

  k bodu 19
  Zadání změny č. 4 Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Miroslav Roubal
  - odchody a příchody: 20:05 Jirák – odchod – počet 19
  20:05 Michal – odchod – počet 18
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 28/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Zadání změny č. 4 Územního plánu Třeboň.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Váňa J. - Dva občané si stěžovali na evidenci vozidel. Referendum o výstavbě stavby třeboňského stadionu.

  Datum: 20. 3. 2017

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotazy občanů - Dotaz na stav zdravotnictví v Třeboni.

  Datum: 20. 3. 2017

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Rozpočtové opatření č. 1 - Zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 4
  Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: MVDr. Augustin Blízek, Ing. Pa...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 4
  Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: MVDr. Augustin Blízek, Ing. Pavel Hajna, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. et Ing. Jiří Kuta,
  Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa,
  Bohumil Matuška, Ing. Pavel Zajíček
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 2/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v navýšení/ponížení rozpočtu výdajových položek a navýšení
  položky financování takto:
  - navýšení výdajové položky 6121 Stezka Třeboň – Nová Hlína – II. etapa, § 2219, ORJ 0750, ORG
  6084000000, NZUZ 0 o částku 450.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Snížení energetické náročnosti DPS 1, § 3612, ORJ 0750, ORG
  6216000000, NZUZ 0 o částku 1.100.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 61xx Školní jídelna – investice, § 3113, ORJ 0750, ORG 312000315, NZUZ 0 o
  částku 3.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Oranžový přechod pro chodce nadace ČEZ - příspěvek, § 2223, ORJ
  0750, ORG 6152000000, NZUZ 0 o částku 120.000,00 Kč
  - ponížení výdajové položky 5499 Výkon pěstounské péče - hrazeno ze st.příspěvku ÚP ČR, § 43XX, ORJ
  0100, ORG 9100000000, NZUZ 0 o částku 176.020,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 SA Hliník - opravy, § 3412, ORJ 0750, ORG 9750006091, NZUZ 0 o
  částku 32.718,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5909 Pokuta kontrolní vážení - podíl Jčk a SFDI, § 2219, ORJ 0300, ORG 0,
  NZUZ 0 o částku 21.600,00 Kč,
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  3
  - navýšení výdajové položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, §6409, ORJ 0800, ORG 6093000000,
  NZUZ 0 o částku 64.800.000,00 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG 9850000000,
  NZUZ 0 o částku 69.348.298,00 Kč.
  Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragra
  f
  Položk
  a
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  1. 0 6084000000 0750 2219 6121 0 0 +450 000 450 000
  0 6216000000 0750 3612 6121 0 0 +1 100 000 1 100 000
  0 312000315 0750 3113 61xx 1 000 000 1 000 000 +3 000 000 4 000 000
  0 6152000000 0750 2223 6121 0 0 +120 000 120 000
  13010 9100000000 0100 43XX 5499 500 000 500 000 -176 020 323 980
  0 9750006091 0750 3412 5171 100 000 100 000 +32 718 132 718
  0 0 0300 2219 5909 0 0 +21 600 21 600
  0 6093000000 0800 6409 6901 0 0 +64 800 000 64 800 000
  Financování (Kč):
  1. 0 9850000000 0800 0 8115 4 734 511 4 734 511 +69 348 298 74 082 809
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2017 - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 5
  Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Ing. Alena Baštová, PaedD...

  Celý text (zobrazeno 34 %)

  k bodu 5
  Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, Ing. Alena Baštová, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová,
  Ing. Josef Pindroch
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 3/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2017.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 K. Ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – doporučuje pozemek prodat. Dává ...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – doporučuje pozemek prodat. Dává protinávrh.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Rostislav Černý, CSc., Mgr. Terezie Jenisová,
  Ing. Josef Pindroch, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Pavel Zajíček, Anna Kahounová, prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D., Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Pavel Hajna, pan Kříž (žadatel
  o pozemek)
  Jitka Filípková – v případě schvalování záměru je třeba uvést do textu protinávrhu i cenu.
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  4
  Protinávrh Ing. Jaroslava Kubala:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 o výměře cca 18 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu
  500,00 Kč/m2 s tím, že kupující na své náklady přemístí dopravní značku a sloupek s informačním
  směrníkem.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 10 Proti: 9 Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 o výměře cca 18 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 10 Proti: 8 Zdrželi se: 5
  NEPŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 337/1 k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 7
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 337/1 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Jitka Filípková, Ing....

  Celý text (zobrazeno 35 %)

  k bodu 7
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 337/1 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Jitka Filípková, Ing. Josef Pindroch
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 4/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 337/1 o výměře cca 100 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 282/1 o výměře 705m², p. č. KN 282/2 o výměře 650m², p. č. KN 281/3 o výměře 432 m², vše v k. ú. Majdalena. - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 9
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 282/1 o výměře 705 m2
  , p. č. KN 282/2 o výměře 650 m2
  , p. č. KN
  281/3 o výměře 432 m2
  , vše v k. ú. Majdalena.
  Předkladatel: Ing. Alen...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 9
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 282/1 o výměře 705 m2
  , p. č. KN 282/2 o výměře 650 m2
  , p. č. KN
  281/3 o výměře 432 m2
  , vše v k. ú. Majdalena.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Ondřej
  Prášil, Ph.D., Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  5
  - odchody a příchody: 17:52 Blízek – odchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 6/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  vyjádření manž. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manž. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxx, manž. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manž. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k případnému
  nájmu částí pozemků p. č. KN 282/1, p. č. KN 282/2, p. č. KN 281/3, vše v k. ú. Majdalena.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemků a to:
  a) části pozemku p. č. KN 281/3 o výměře cca 167 m2
  (v orientační mapě označeno jako díl „A“) v k. ú.
  Majdalena, za cenu 20,00 Kč/m2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem,
  b) části pozemku p. č. KN 281/3 o výměře cca 125 m2
  (v orientační mapě označeno jako díl „B“), vlastníkům
  pozemku p. č. KN 298/14, vše v k. ú. Majdalena, za cenu 20,00 Kč/m2
  , když výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  c) části pozemku p. č. KN 281/3 o výměře cca 70 m2
  (v orientační mapě označeno jako díl „C“), vlastníkům
  pozemku p. č. KN 298/15, vše v k. ú. Majdalena, za cenu 20,00 Kč/m2
  , když výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  d) části pozemku p. č. KN 281/3 o výměře cca 60 m2
  (v orientační mapě označeno jako díl „D“) a části
  pozemku p. č. KN 282/2 o výměře cca 97 m2
  (v orientační mapě označeno jako díl „E“), vlastníkům pozemku
  p. č. KN 298/16, vše v k. ú. Majdalena, za cenu 20,00 Kč/m2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým
  plánem,
  e) pozemku p. č. KN 282/1 o výměře 705 m2
  , části pozemku p. č. KN 282/2 o výměře cca 253 m2
  (v orientační mapě označeno jako díl „H“) a části pozemku p. č. KN 281/3 o výměře cca 10 m2
  (v orientační
  mapě označeno jako díl „G“), vše v k. ú. Majdalena, za cenu 20,00 Kč/m2
  , když výměra bude zpřesněna
  geometrickým plánem,
  f) části pozemku p. č. KN 282/2 o výměře cca 300 m2
  (v orientační mapě označeno jako díl „F“) v k. ú.
  Majdalena, za cenu 20,00 Kč/m2
  , podílovému spoluvlastníku pozemku p. č. KN 298/18 panu Pavlu
  Němečkovi, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Prodej pozemku p. č. KN 4502, p. č. KN 4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 12
  Prodej pozemků p. č. KN 4502, p. č. KN 4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Ro...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 12
  Prodej pozemků p. č. KN 4502, p. č. KN 4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Rostislav Černý, CSc., Jitka Filípková
  - odchody a příchody: 18:03 Kahounová – odchod – počet 21
  18:04 Neužil – příchod – počet 22
  18:05 Kahounová – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 9/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  vyjádření xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k záměru prodeje pozemků p. č. KN 4502, p. č. KN
  4503, p. č. KN 4504 v k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  prodej pozemků p. č. KN 4502 o výměře 291 m2
  , p. č. KN 4503 o výměře 219 m2
  , p. č. KN 4504 o výměře
  1201 m2
  v k. ú. Třeboň, když na pozemku p. č. KN 4503 k. ú. Třeboň bude bezúplatně zřízena služebnost
  stezky, cesty ve prospěch vlastníka pozemků p. č. KN 4500, p. č. KN 4501 k. ú. Třeboň a každého dalšího
  vlastníka pozemků p. č. KN 4500, p. č. KN 4501, včetně ceny za případnou zeleň, jejíž cena bude stanovena
  dle znaleckého posudku, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 250,00 Kč/m2
  . Kupní cena
  bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady
  spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude
  hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Dotatek ke zprávě o uplatňování územnío plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 14
  Dodatek ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh,...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 14
  Dodatek ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh, navrhuje schválit všechny ostatní body a bod 9
  vynechat.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Miroslav Roubal, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MVDr. Augustin
  Blízek, Mgr. Rostislav Černý, CSc., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  - odchody a příchody: 18:12 Michal – odchod – počet 22
  18:15 Michal – příchod – počet 23
  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
  a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon") za použití ustanovení
  § 55 odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona dodatek Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň dle předloženého materiálu bodů 1 až 8.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 12 Proti: 3 Zdrželi se: 8
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
  a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon") za použití ustanovení
  § 55 odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona dodatek Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 11 Proti: 7 Zdrželi se: 5
  NEPŘIJATO
  Ing. Miroslav Roubal – informoval zastupitele, že pokud nebudou započaty práce na návrhu změny
  ÚPT, dotkne se to i ostatních žadatelů.
  PaedDr. Jan Váňa – navrhoval schválit všechny ostatní body a bod 9 vynechat. Tím by práce mohly
  běžet dál s tím, že k bodu 9 bychom se mohli vždy vrátit.

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Třeboňská televize - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 15
  Třeboňská televize.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Mgr. Jitka Bednářová, Karel E...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 15
  Třeboňská televize.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Mgr. Jitka Bednářová, Karel Elexhauser, Zdeněk
  Mráz, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Josef Pindroch
  - odchody a příchody: 18:47 Blízek – odchod – počet 22
  18:47 Matuška – odchod – počet 21
  18:47 Kahounová – odchod – počet 20
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  8
  18:47 Kuta – odchod – počet 19
  18:49 Kahounová – příchod – počet 20
  18:50 Kuta – příchod – počet 21
  18:50 Matuška – příchod – počet 22
  18:50 Blízek – příchod – počet 23
  18:52 Černý – odchod – počet 22
  18:53 Prášil – odchod – počet 21
  18:55 Černý – příchod – počet 22
  18:58 Polčáková – odchod – počet 21
  19:00 Polčáková – příchod – počet 22
  19:01 Prášil – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 11/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) televizní vysílání pod názvem Třeboňská televize v období let 2017 – 2019 o předpokládaných celkových
  nákladech 3.300.000,00 Kč vč. DPH.
  b) alokaci finančních prostředků ve výši cca 1.100.000,00 Kč vč. DPH pro rok 2018, a ve výši cca
  1.100.000,00 Kč vč. DPH pro rok 2019 na televizní vysílání Třeboňské televize.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka a kanceláři starostky zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 4 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Představení projektu rozvoje Bertiných lázní 2017 - 2018 - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 17
  Představení PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018.
  Předkladatel: PhDr. Milan Kramárik
  Diskuze:
  - diskutující: PhDr. Milan Kramárik, MVDr. Augustin Blízek, prof. RNDr....

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 17
  Představení PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018.
  Předkladatel: PhDr. Milan Kramárik
  Diskuze:
  - diskutující: PhDr. Milan Kramárik, MVDr. Augustin Blízek, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jaroslav
  Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Bohuslav
  Jirák, Mgr. Bc. Petr Michal
  - odchody a příchody: 19:11 Pfeifer – odchod – počet 21
  19:11 Váňa – příchod – počet 22
  19:12 Pfeifer – příchod – počet 23
  19:19 Neužil – odchod – počet 22
  19:22 Vopátek – odchod – počet 21
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  9
  19:23 Kahounová – odchod – počet 20
  19:23 Korda – odchod – počet 19
  19:23 Neužil – příchod – počet 20
  19:24 Vopátek – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – příchod – počet 22
  19:29 Korda – příchod – počet 23
  19:41 Blízek – odchod – počet 22
  19:44 Černý – odchod – počet 21
  19:45 Blízek – příchod – počet 22
  19:49 Černý – příchod – počet 23
  19:59 Pfeifer – odchod – počet 22
  20:01 Pfeifer – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 13/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  PROJEKT rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018, připojený v příloze, předkládaný jednatelem společnosti
  Slatinné lázně Třeboň s.r.o., PhDr. Milanem Kramárikem.
  II. schvaluje
  rozpracování možnosti financování PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018 dle varianty č. 1,
  připojené v příloze, kdy po provedené realizaci projektu bude od roku 2019 (včetně) Slatinným lázním
  Třeboň s.r.o. navýšeno nájemné o 20 mil. Kč ročně.
  III. ukládá
  a) odboru finančnímu a majetkovému připravit výběrové řízení na poskytovatele úvěru.
  b) odboru rozvoje a investic zajistit výběrové řízení na zhotovitele díla.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  Mgr. Terezie Jenisová informovala zastupitele, že pro schválení výdajů příštích let a zadání soutěže bude
  potřeba svolat mimořádné jednání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 24. dubna 2017 od 17:00
  hodin.

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Představení projektu rozvoje Bertiných lázní 2017 - 2018 - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 17
  Představení PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018.
  Předkladatel: PhDr. Milan Kramárik
  Diskuze:
  - diskutující: PhDr. Milan Kramárik, MVDr. Augustin Blízek, prof. RNDr....

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 17
  Představení PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018.
  Předkladatel: PhDr. Milan Kramárik
  Diskuze:
  - diskutující: PhDr. Milan Kramárik, MVDr. Augustin Blízek, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jaroslav
  Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Bohuslav
  Jirák, Mgr. Bc. Petr Michal
  - odchody a příchody: 19:11 Pfeifer – odchod – počet 21
  19:11 Váňa – příchod – počet 22
  19:12 Pfeifer – příchod – počet 23
  19:19 Neužil – odchod – počet 22
  19:22 Vopátek – odchod – počet 21
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  9
  19:23 Kahounová – odchod – počet 20
  19:23 Korda – odchod – počet 19
  19:23 Neužil – příchod – počet 20
  19:24 Vopátek – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – příchod – počet 22
  19:29 Korda – příchod – počet 23
  19:41 Blízek – odchod – počet 22
  19:44 Černý – odchod – počet 21
  19:45 Blízek – příchod – počet 22
  19:49 Černý – příchod – počet 23
  19:59 Pfeifer – odchod – počet 22
  20:01 Pfeifer – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 13/2017-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  PROJEKT rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018, připojený v příloze, předkládaný jednatelem společnosti
  Slatinné lázně Třeboň s.r.o., PhDr. Milanem Kramárikem.
  II. schvaluje
  rozpracování možnosti financování PROJEKTU rozvoje Bertiných lázní 2017 – 2018 dle varianty č. 1,
  připojené v příloze, kdy po provedené realizaci projektu bude od roku 2019 (včetně) Slatinným lázním
  Třeboň s.r.o. navýšeno nájemné o 20 mil. Kč ročně.
  III. ukládá
  a) odboru finančnímu a majetkovému připravit výběrové řízení na poskytovatele úvěru.
  b) odboru rozvoje a investic zajistit výběrové řízení na zhotovitele díla.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  Mgr. Terezie Jenisová informovala zastupitele, že pro schválení výdajů příštích let a zadání soutěže bude
  potřeba svolat mimořádné jednání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 24. dubna 2017 od 17:00
  hodin.

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Elexhauser K. dotaz: Jak je to s pronájmem golfové louky u rybníka?

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – vznesl dotaz na stav pronájmu golfové louky u Lázní Aurora. Žádá o p...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – vznesl dotaz na stav pronájmu golfové louky u Lázní Aurora. Žádá o písemnou informaci.
  Mgr. Ondřej Janoušek – dílčí odpověď.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jaroslav Kubal, Ing. arch. Aleš Valder
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – byl by rád, aby se na vysílání Třeboňské televize podílela také opozice.
  Je třeba dávat pozor na rozpracovanost příliš mnoha akcí, z hlediska financování i kontroly.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyváženost vysílání by měla být, dohlíží na to také Rada pro rozhlasové a televizní
  vysílání. Ten, kdo bude vybrán v řádném výběrovém řízení, by měl na vyváženost dbát.
  Mgr. Bc. Petr Michal – v jaké fázi je plnění smlouvy s Anifilmem na Dům animace? Kdy bude projekt
  prezentován?
  Ing. Pavel Hajna – částečně zodpověděl dotaz. (bude zodpovězeno písemně)
  Antonín Buman – připomínka k vysílání Třeboňské lázeňské televize, v Branné nikdy nešla, nebo když, tak
  jen jedincům. V letošním roce Branná nedostala žádné peníze na opravu vozovek v obci, pouze na vozovku
  mezi Brannou a Domanínem (námět – využít prostředky získané prodejem pozemku - bod 13. programu
  ZM). Připomínka k asfaltové polní cestě okolo Branné (obchvat), kam vjíždějí i těžká vozidla. Problém
  s rašelinou, nesouhlasí se zalesněním („náletem“), požadavek na zalesnění sazenicemi. Připomínka ke
  stoce U 1-9 (od rašeliny do Třeboně), která je zanesená.
  Ing. Pavel Hajna – vyjádřil se k připomínce týkající se polní cesty okolo Branné.
  20:09 Psík – odchod – počet 22
  20:12 Psík – příchod – počet 23
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  10
  k bodu 19
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:26 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  Karel Elexhauser v. r. dne:……………………………………..
  MUDr. František Pfeifer v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 31.01.2017

 • Zastupitelstvo 30. 1. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Masojídek J. připomínka: Byl bych rád, kdyby se na vysílání TV mohla podílet i opozice.

  Datum: 30. 1. 2017

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – vznesl dotaz na stav pronájmu golfové louky u Lázní Aurora. Žádá o p...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – vznesl dotaz na stav pronájmu golfové louky u Lázní Aurora. Žádá o písemnou informaci.
  Mgr. Ondřej Janoušek – dílčí odpověď.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jaroslav Kubal, Ing. arch. Aleš Valder
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – byl by rád, aby se na vysílání Třeboňské televize podílela také opozice.
  Je třeba dávat pozor na rozpracovanost příliš mnoha akcí, z hlediska financování i kontroly.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyváženost vysílání by měla být, dohlíží na to také Rada pro rozhlasové a televizní
  vysílání. Ten, kdo bude vybrán v řádném výběrovém řízení, by měl na vyváženost dbát.
  Mgr. Bc. Petr Michal – v jaké fázi je plnění smlouvy s Anifilmem na Dům animace? Kdy bude projekt
  prezentován?
  Ing. Pavel Hajna – částečně zodpověděl dotaz. (bude zodpovězeno písemně)
  Antonín Buman – připomínka k vysílání Třeboňské lázeňské televize, v Branné nikdy nešla, nebo když, tak
  jen jedincům. V letošním roce Branná nedostala žádné peníze na opravu vozovek v obci, pouze na vozovku
  mezi Brannou a Domanínem (námět – využít prostředky získané prodejem pozemku - bod 13. programu
  ZM). Připomínka k asfaltové polní cestě okolo Branné (obchvat), kam vjíždějí i těžká vozidla. Problém
  s rašelinou, nesouhlasí se zalesněním („náletem“), požadavek na zalesnění sazenicemi. Připomínka ke
  stoce U 1-9 (od rašeliny do Třeboně), která je zanesená.
  Ing. Pavel Hajna – vyjádřil se k připomínce týkající se polní cesty okolo Branné.
  20:09 Psík – odchod – počet 22
  20:12 Psík – příchod – počet 23
  Zápis z 18. jednání ZM dne 30.01.2017
  10
  k bodu 19
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:26 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili:
  Karel Elexhauser v. r. dne:……………………………………..
  MUDr. František Pfeifer v. r. dne:……………………………………..
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 31.01.2017

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Výstavba zimního stadionu Třeboň - Studie proveditelnosti, podání žádosti o dotaci - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Správa o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 2
  Výstavba zimního stadionu Třeboň – studie proveditelnosti, podání žádosti o dotaci.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Bohuslav Jirák
  Ing. Vodák z...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 2
  Výstavba zimního stadionu Třeboň – studie proveditelnosti, podání žádosti o dotaci.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Bohuslav Jirák
  Ing. Vodák z firmy Quantum CZ s.r.o. – představil studii proveditelnosti a odpověděl na
  dotazy.
  Anna Kahounová – dotaz, jak se zjišťovala poptávka bruslení veřejnosti.
  Ing. Vodák – vycházeli jsme z dat, které nám byly dodány, z deníku TS. Co se týká otázky
  časové vytíženosti, podklady jsme dostali od mládežnického hokeje. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz
  PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil, pan Luděk
  Bukač, pan Oldřich Vonka, MVDr. Augustin Blízek, Ing. Jana Grammetbauerová
  - odchody a příchody: 17:19 Vopátek – odchod – počet 22
  17:21 Blízek – příchod – počet 23
  17:21 Vopátek – příchod – 24
  17:56 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  17:59 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  17:59 Kahounová – odchod – počet 23
  18:01 Kahounová – příchod – počet 24
  18:21 Elexhauser – odchod – počet 23
  18:21 Kahounová – odchod – počet 22
  18:24 Kahounová – příchod – počet 23
  18:24 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:35 Kubal – odchod – počet 23
  18:36 Matuška – odchod – počet 22
  18:36 Neužil – odchod – počet 21
  18:37 Neužil – příchod – počet 22
  18:38 Matuška – příchod – počet 23
  18:38 Kubal – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 95/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Studii proveditelnosti na akci Zimní stadion Třeboň zpracovanou společností QUANTUM CZ s.r.o.
  II. schvaluje
  podání žádosti o poskytnutí podpory z programu MŠMT Státní podpora sportu pro rok 2017 – programu
  133510 na realizaci akce „Výstavba zimního stadionu Třeboň“ v letech 2017 - 2018 a souhlasí v případě
  získání dotace s dofinancováním akce do výše investičních nákladů.
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  18:42 Váňa – odchod – počet 23
  18:42 Grammetbauerová – odchod – počet 22
  18:42 Kahounová – odchod – počet 21
  18:42 Elexhauser – odchod – počet 20
  18:42 Kubal – odchod – počet 19
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 1 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO
  18:42 Černý – odchod – počet 18
  18:42 Pfeifer – odchod – počet 17
  18:43 Korda – odchod – počet 16
  18:43 Kuta – odchod – počet 15
  18:43 Prášil – odchod – počet 14
  18:43 Grammetbauerová – příchod – počet 15

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Návrh rozpočtu města na rok 2017 - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu města na rok 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – finanční v...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu města na rok 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – finanční výbor rozpočet nepodpoří. Dává protinávrh na odložení
  návrhu. Navrhuje vzít na vědomí připomínky FV a schválit rozpočet na nejbližším možném
  jednání ZM.
  PhDr. Milan Kramárik – seznámil zastupitele s investicemi na rok 2017.
  Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Bohuslav Jirák,
  Zdeněk Mráz, Ing. Alena Baštová
  - odchody a příchody: 18:47 Matuška – odchod – počet 19
  18:47 Blízek – odchod – počet 18
  18:48 Jirák – příchod – počet 19
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  6
  18:49 Korda – příchod – počet 20
  18:49 Vopátek – příchod – počet 21
  18:49 Neužil – odchod – počet 20
  18:49 Michal – příchod – počet 21
  18:51 Blízek – příchod – počet 22
  18:51 Matuška – příchod – počet 23
  18:52 Neužil – příchod – počet 24
  19:16 Doležal – odchod – počet 23
  19:22 Doležal – příchod – počet 24
  19:26 Jenisová – odchod – počet 23
  19:28 Jenisová – příchod – počet 24
  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  odložení schvalování rozpočtu na rok 2017.
  II. ukládá
  vedení města zabývat se připomínkami finančního výboru a předložit upravený návrh rozpočtu na nejbližším
  jednání zastupitelstva města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 15 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 97/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2017 v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů rozpočtové skladby dle
  přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 305.134.032,00 Kč
  celkové výdaje 303.512.563,00 Kč
  saldo rozpočtu 1.621.649,00 Kč
  splátky jistin 6.840.980,00 Kč
  zapojení finančních prostředků z minulých let 5.219.511,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2017 a dále příspěvky,
  dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v tabulkové části tohoto
  materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2017 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona č.
  250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve výdajové
  části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací, příspěvků,
  grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
  rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován a
  nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 6 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017 - 2020 - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Alena Baštová, Ing. Bohuslav Jirák, Mgr....

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Alena Baštová, Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch,
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Mgr. Bc. Petr Michal – dává protinávrh na odložení projednání bodu.
  PaedDr. Jan Váňa
  Zdeněk Mráz – dává protinávrh, aby ZM vzalo rozpočtový výhled na vědomí.
  pan Nehoda, Mgr. Ondřej Janoušek
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  7
  - odchody a příchody: 19:53 Polčáková – odchod – počet 23
  19:54 Elexhauser – odchod – počet 22
  19:55 Polčáková – příchod – počet 23
  19:59 Elexhauser – příchod – počet 24
  20:09 Prášil – odchod – počet 23
  20:11 Prášil – příchod – počet 24
  20:13 Pfeifer – odchod – počet 23
  1. protinávrh Mgr. Bc. Petra Michala na odložení projednávání bodu.
  2. protinávrh Zdeňka Mráze na vzetí rozpočtového výhledu na vědomí.
  Hlasování o v pořadí 2. navrženém protinávrhu Zdeňka Mráze:
  Usnesení ZM č. 98/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 8
  PŘIJATO
  20:16 Pfeifer – příchod – počet 24
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4 / 2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 17
  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/ 2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města
  Třeboně č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďován...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 17
  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/ 2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města
  Třeboně č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
  využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Mgr. Ondřej
  Janoušek, Ing. Josef Pindroch, PaedDr. Jan Váňa, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.,
  Ing. Alena Baštová
  - odchody a příchody: 20:42 Korda – příchod – počet 24
  20:44 Blízek – odchod – počet 23
  20:48 Blízek – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 108/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/2015 o
  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
  komunálních odpadů.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 9
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  bodu 19
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, ...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  bodu 19
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Josef Pindroch, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Vladimír Školka, PaedDr. Jan Váňa,
  Mgr. Zuzana Průchová, Ing. arch. Aleš Valder, Anna Kahounová, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Mgr. Ondřej Janoušek, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  - odchody a příchody: 20:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  12
  20:58 Kahounová – příchod – počet 24
  21:01 Elexhauser – odchod – počet 23
  21:04 Elexhauser – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 110/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je
  doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
  II. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
  přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku.
  III. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 2 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Fórum zdravého města, ustanovení priorit - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 22
  Fórum Zdravého města a Plán zdraví a kvality života 2017.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a př...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 22
  Fórum Zdravého města a Plán zdraví a kvality života 2017.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 21:26 Jirák – odchod – počet 22
  21:26 Michal – odchod – počet 21
  21:29 Černý – odchod – počet 20
  21:29 Michal – příchod – počet 21
  21:29 Jirák – příchod – počet 22
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  13
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 113/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o řešení 5 ověřených priorit z Fóra Zdravého města 2015.
  II. bere na vědomí
  informaci o výsledku hlasování v anketě k Fóru Zdravého města 2016.
  III. schvaluje
  aktualizovaný Plán zdraví a kvality života 2017.
  IV. ukládá
  kanceláři starosty předložit zastupitelstvu města zprávu o řešení ověřených problémů z Fóra 2016 v druhém
  pololetí 2017.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 1 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO
  21:30 Kubal – příchod – počet 23

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Grammetbauerová J. - Bylo by možné dostat informace o provozu Domu Štěpánka Netolického?

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na pověření Nisana Jazairi k zastupování města Třeboně na konfe...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na pověření Nisana Jazairi k zastupování města Třeboně na konferenci
  v Córdobě.
  Mgr. Terezie Jenisová – objasnila situaci. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k nebezpečné šachtě u dětského hřiště u věžáku.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – žádá Ing. Roubala o informaci ve věci priorit realizace Plánu společných
  zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břilice.
  Ing. Miroslav Roubal – bude zasláno písemně. (bude zodpovězeno písemně)
  Ing. Jana Grammetbauerová – děkuje za opravu ul. Mlýnské. Dotaz na počet návštěvníků v DŠN a kolik stál
  provoz.
  Mgr. Terezie Jenisová – v listopadu byl počet návštěvníků v DŠN 14000. Na dotaz týkající se provozu bude
  odpovězeno. (bude zodpovězeno písemně)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na antény na domě čp. 103, které údajně ruší signál.
  Ing. Pavel Hajna – objasnil situaci. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na rekonstrukci BL, zda je již problém vyřešen.
  Ing. Josef Pindroch – problém není vyřešen, řeší se jako plnohodnotná reklamace. (dotaz zodpovězen)
  PhDr. Milan Kramárik – doplnil informace. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  15
  Mgr. Bc. Petr Michal – upozornění na nález ÚOHS s podezřením na pletichu některých stavebních firem,
  které v minulosti zhotovily VZ i pro město Třeboň.
  Ing. arch. Aleš Valder – aktuálně nemáme informaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  Ing. Jaroslav Kubal
  21:53 Blízek – odchod – počet 23
  k bodu 28
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:57 hodin

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Váňa J. - Slyšel jsem o rušení TV signálu na náměstí. Jaké je řešení? - Jak dopadlo řešení reklamací s dodavatelem rekonstrukce lázní? - Připomínka k článku v Třeboňském světě.

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na pověření Nisana Jazairi k zastupování města Třeboně na konfe...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na pověření Nisana Jazairi k zastupování města Třeboně na konferenci
  v Córdobě.
  Mgr. Terezie Jenisová – objasnila situaci. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k nebezpečné šachtě u dětského hřiště u věžáku.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – žádá Ing. Roubala o informaci ve věci priorit realizace Plánu společných
  zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břilice.
  Ing. Miroslav Roubal – bude zasláno písemně. (bude zodpovězeno písemně)
  Ing. Jana Grammetbauerová – děkuje za opravu ul. Mlýnské. Dotaz na počet návštěvníků v DŠN a kolik stál
  provoz.
  Mgr. Terezie Jenisová – v listopadu byl počet návštěvníků v DŠN 14000. Na dotaz týkající se provozu bude
  odpovězeno. (bude zodpovězeno písemně)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na antény na domě čp. 103, které údajně ruší signál.
  Ing. Pavel Hajna – objasnil situaci. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na rekonstrukci BL, zda je již problém vyřešen.
  Ing. Josef Pindroch – problém není vyřešen, řeší se jako plnohodnotná reklamace. (dotaz zodpovězen)
  PhDr. Milan Kramárik – doplnil informace. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  15
  Mgr. Bc. Petr Michal – upozornění na nález ÚOHS s podezřením na pletichu některých stavebních firem,
  které v minulosti zhotovily VZ i pro město Třeboň.
  Ing. arch. Aleš Valder – aktuálně nemáme informaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  Ing. Jaroslav Kubal
  21:53 Blízek – odchod – počet 23
  k bodu 28
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:57 hodin

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Jenisová T. - Poděkování za spolupráci a přání do Nového roku

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na pověření Nisana Jazairi k zastupování města Třeboně na konfe...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na pověření Nisana Jazairi k zastupování města Třeboně na konferenci
  v Córdobě.
  Mgr. Terezie Jenisová – objasnila situaci. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k nebezpečné šachtě u dětského hřiště u věžáku.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – žádá Ing. Roubala o informaci ve věci priorit realizace Plánu společných
  zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břilice.
  Ing. Miroslav Roubal – bude zasláno písemně. (bude zodpovězeno písemně)
  Ing. Jana Grammetbauerová – děkuje za opravu ul. Mlýnské. Dotaz na počet návštěvníků v DŠN a kolik stál
  provoz.
  Mgr. Terezie Jenisová – v listopadu byl počet návštěvníků v DŠN 14000. Na dotaz týkající se provozu bude
  odpovězeno. (bude zodpovězeno písemně)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na antény na domě čp. 103, které údajně ruší signál.
  Ing. Pavel Hajna – objasnil situaci. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na rekonstrukci BL, zda je již problém vyřešen.
  Ing. Josef Pindroch – problém není vyřešen, řeší se jako plnohodnotná reklamace. (dotaz zodpovězen)
  PhDr. Milan Kramárik – doplnil informace. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  15
  Mgr. Bc. Petr Michal – upozornění na nález ÚOHS s podezřením na pletichu některých stavebních firem,
  které v minulosti zhotovily VZ i pro město Třeboň.
  Ing. arch. Aleš Valder – aktuálně nemáme informaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  Ing. Jaroslav Kubal
  21:53 Blízek – odchod – počet 23
  k bodu 28
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:57 hodin

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 14
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová – sez...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 14
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová – seznámila zastupitele a občany s průběhem nadcházející rozpravy.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal právní výklad k předložené žádosti.
  Zdeněk Mráz – vyjádřil se k celé situaci. Zmínil první plány na zapsání do UNESCO.
  Podporuje variantu v rozměru, který byl tenkrát stanoven. S KPZ s rozlohou 300 km2
  nesouhlasí.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k technickému průběhu. Žádá o změnu jednacího řádu
  a dovolení občanům vstoupit do diskuze i v průběhu diskuze zastupitelů.
  Mgr. Terezie Jenisová – jednací řád není potřeba měnit a občanům bude dána možnost
  vystoupit v obecné rozpravě.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – nechce se vyjadřovat k usnesení.
  Mgr. Terezie Jenisová – objasnila situaci ohledně prohlášení a vzniku KPZ (správní řízení).
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. arch. Aleš Valder – seznámil přítomné se strategickým plánem města Třeboň, který byl
  schválen v listopadu 2008, který platí do roku 2020 a neexistuje žádné rozhodnutí o jeho
  případné aktualizaci. Je zároveň dostupný na internetových stránkách města.
  Ing. Jan Hůda – vyjádřil se ke KPZ. Se vznikem KPZ dle jeho vyjádření nesouhlasí 90 – 95%
  obyvatel města.
  Mgr. Terezie Jenisová – proces prohlášení KPZ je předmětem správního řízení, KPZ
  prohlašuje Ministerstvo kultury ČR.
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh.
  Ing. Bohuslav Jirák
  Ing. arch. Aleš Valder – oponoval některé informace z projevu Ing. Hůdy.
  Antonín Buman – vyjádřil svůj názor s KPZ.
  Ing. arch. Aleš Valder – vyjádřil se k názoru pana Bumana.
  Ing. Jaroslav Kubal, Josef Neužil
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – dává protinávrh.
  Ing. Jana Grammetbauerová – bude mít ZM v budoucnu možnost se vyjádřit k tomu, jestli
  město chce nebo nechce KPZ?
  Mgr. Terezie Jenisová – na zastupitelstvu města bude projednáno (po zahájení správního
  řízení). (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – vyjádření k protinávrhu Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  JUDr. Mojmír Vonka – vyjádřil se k navrhovaným protinávrhům.
  pan Hrubec
  (téma vysvětleno, dotazy zodpovězeny)
  - odchody a příchody: 18:05 Michal – příchod – počet 21
  18:06 Kahounová – příchod – počet 22
  18:06 Pfeifer – příchod – počet 23
  18:07 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:33 Kahounová – odchod – počet 23
  18:36 Kahounová – příchod – počet 24
  1. protinávrh PaedDr. Jana Váni
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. souhlasí
  se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  II. pověřuje
  vedení města k jednání s příslušnými státními orgány za účelem vzniku krajinné památkové zóny (KPZ)
  Třeboňská rybniční krajina.
  2. protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. odkládá
  projednávání krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina do doby, než Ministerstvo
  kultury ČR bude v této věci činit relevantní kroky dle platné legislativy.
  Zápis z 16. jednání ZM dne 24.10.2016
  9
  III. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Hlasování č. 1 – hlasování o v pořadí 2. předloženém protinávrhu Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. odkládá
  projednávání krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina do doby, než Ministerstvo
  kultury ČR bude v této věci činit relevantní kroky dle platné legislativy.
  III. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 8 Proti: 8 Zdrželi se: 8
  NEPŘIJATO
  Hlasování č. 2 – hlasování o v pořadí 1. předloženém protinávrhu PaedDr. Jana Váni:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. souhlasí
  se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  II. pověřuje
  vedení města k jednání s příslušnými státními orgány za účelem vzniku krajinné památkové zóny (KPZ)
  Třeboňská rybniční krajina.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 0 Proti: 11 Zdrželi se: 13
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 92/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 13 Proti: 8 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO
  19:36 Elexhauser – odchod – počet 23

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Podněty zastupitelů města - Dotaz Kahounová A.: Proč bude zavřený bazén pro veřejnost?

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třebon...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třeboně od ledna
  2017.
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci. Bazén bude uzavřen kompletně pro veřejnost. (vysvětleno)
  Anna Kahounová – je možné, aby Městská vodohospodářská informovala včas občany o čísle účtu?
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz s tím, že od 1. listopadu bude přijata účetní a dělník. Vše je připraveno
  a všichni budou včas informováni. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k výjimkám ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.
  Bc. Mgr. Jana Polčáková – poděkování za dobře odvedenou práci při rekonstrukci varny ve školní jídelně.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz k záležitosti stěhování knihovny do Besedy, k prostoru kinokavárny, infocentra.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyjádřila se k dotazu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se prostoru TIC a kinokavárny. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na čp. 19 a 20. Už se přemýšlelo, co bude v budově stávající ZUŠ?
  Ing. Josef Pindroch – žádný konkrétní záměr k budově ZUŠ není. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke světlům v Dukelské ulici, která nesvítí.
  Petr Tětek – bude prověřeno.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k opravě mostu u Tyršova stadionu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dotazu na minulém jednání ZM ohledně spadlých stromů.
  Petr Tětek – objasnil situaci.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – přimlouvá se za instalování světel na přechodech u příjezdů do města.
  Zdeněk Mráz – světla na přechodu pod hrází instaloval vlastník silnice – Jihočeský kraj.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na montáž kamerového systému na lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na zvyšování ubytovací kapacity na Bertiných lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Anna Kahounová – bylo by možné vidět studii?
  Ing. Josef Pindroch – studie je rozpracovaná.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – připomínka k zarostlému chodníku na Kopečku u autobusové zastávky. Dále
  připomínka k vjezdu do Mlýnské ulice, kde se zvyšuje hrb na silnici. (bude zodpovězeno písemně)
  Mgr. Bc. Petr Michal – námět na zavedení objednávkového systému v evidenci vozidel.
  Ing. Pavel Zajíček – vyjádřil se k námětu.
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder – námět bude prověřen. (bude zodpovězeno písemně)
  pan Kolík – informace o častém přeletu letadel nad Třeboní. Připomínka k častým ohňostrojům. Chválí lázně
  za tenisový kurt. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:47 Korda – příchod – počet 21
  19:49 Matuška – příchod – počet 22
  19:49 Blízek – příchod – počet 23
  19:49 Kuta – příchod – počet 24
  19:51 Pindroch – odchod – počet 23
  19:51 Jenisová – odchod – počet 22
  19:52 Doležal – odchod – počet 21
  19:53 Jenisová – příchod – počet 22
  19:53 Pindroch – příchod – počet 23
  19:55 Grammetbauerová odchod – počet 22
  19:57 Kahounová – odchod – počet 21
  19:57 Černý – odchod – počet 20
  19:57 Pfeifer – odchod – počet 19
  19:59 Grammetbauerová – příchod - počet 20
  19:59 Neužil – odchod – počet 19
  20:00 Pfeifer – příchod – počet 20
  20:00 Doležal – příchod – počet 21
  20:00 Černý – příchod – počet 22
  20:01 Kahounová – příchod – počet 23
  20:04 Neužil – příchod – počet 24
  20:08 Váňa – odchod – počet 23

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Podněty zastupitelů města - Váňa J.: Jak je to se stěhováním knihovny a Besedy?

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třebon...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třeboně od ledna
  2017.
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci. Bazén bude uzavřen kompletně pro veřejnost. (vysvětleno)
  Anna Kahounová – je možné, aby Městská vodohospodářská informovala včas občany o čísle účtu?
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz s tím, že od 1. listopadu bude přijata účetní a dělník. Vše je připraveno
  a všichni budou včas informováni. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k výjimkám ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.
  Bc. Mgr. Jana Polčáková – poděkování za dobře odvedenou práci při rekonstrukci varny ve školní jídelně.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz k záležitosti stěhování knihovny do Besedy, k prostoru kinokavárny, infocentra.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyjádřila se k dotazu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se prostoru TIC a kinokavárny. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na čp. 19 a 20. Už se přemýšlelo, co bude v budově stávající ZUŠ?
  Ing. Josef Pindroch – žádný konkrétní záměr k budově ZUŠ není. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke světlům v Dukelské ulici, která nesvítí.
  Petr Tětek – bude prověřeno.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k opravě mostu u Tyršova stadionu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dotazu na minulém jednání ZM ohledně spadlých stromů.
  Petr Tětek – objasnil situaci.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – přimlouvá se za instalování světel na přechodech u příjezdů do města.
  Zdeněk Mráz – světla na přechodu pod hrází instaloval vlastník silnice – Jihočeský kraj.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na montáž kamerového systému na lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na zvyšování ubytovací kapacity na Bertiných lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Anna Kahounová – bylo by možné vidět studii?
  Ing. Josef Pindroch – studie je rozpracovaná.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – připomínka k zarostlému chodníku na Kopečku u autobusové zastávky. Dále
  připomínka k vjezdu do Mlýnské ulice, kde se zvyšuje hrb na silnici. (bude zodpovězeno písemně)
  Mgr. Bc. Petr Michal – námět na zavedení objednávkového systému v evidenci vozidel.
  Ing. Pavel Zajíček – vyjádřil se k námětu.
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder – námět bude prověřen. (bude zodpovězeno písemně)
  pan Kolík – informace o častém přeletu letadel nad Třeboní. Připomínka k častým ohňostrojům. Chválí lázně
  za tenisový kurt. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:47 Korda – příchod – počet 21
  19:49 Matuška – příchod – počet 22
  19:49 Blízek – příchod – počet 23
  19:49 Kuta – příchod – počet 24
  19:51 Pindroch – odchod – počet 23
  19:51 Jenisová – odchod – počet 22
  19:52 Doležal – odchod – počet 21
  19:53 Jenisová – příchod – počet 22
  19:53 Pindroch – příchod – počet 23
  19:55 Grammetbauerová odchod – počet 22
  19:57 Kahounová – odchod – počet 21
  19:57 Černý – odchod – počet 20
  19:57 Pfeifer – odchod – počet 19
  19:59 Grammetbauerová – příchod - počet 20
  19:59 Neužil – odchod – počet 19
  20:00 Pfeifer – příchod – počet 20
  20:00 Doležal – příchod – počet 21
  20:00 Černý – příchod – počet 22
  20:01 Kahounová – příchod – počet 23
  20:04 Neužil – příchod – počet 24
  20:08 Váňa – odchod – počet 23

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Podněty zastupitelů města - Masojídek J.: Dotaz k vyjádření na facebooku pí. starostky.

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třebon...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třeboně od ledna
  2017.
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci. Bazén bude uzavřen kompletně pro veřejnost. (vysvětleno)
  Anna Kahounová – je možné, aby Městská vodohospodářská informovala včas občany o čísle účtu?
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz s tím, že od 1. listopadu bude přijata účetní a dělník. Vše je připraveno
  a všichni budou včas informováni. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k výjimkám ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.
  Bc. Mgr. Jana Polčáková – poděkování za dobře odvedenou práci při rekonstrukci varny ve školní jídelně.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz k záležitosti stěhování knihovny do Besedy, k prostoru kinokavárny, infocentra.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyjádřila se k dotazu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se prostoru TIC a kinokavárny. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na čp. 19 a 20. Už se přemýšlelo, co bude v budově stávající ZUŠ?
  Ing. Josef Pindroch – žádný konkrétní záměr k budově ZUŠ není. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke světlům v Dukelské ulici, která nesvítí.
  Petr Tětek – bude prověřeno.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k opravě mostu u Tyršova stadionu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dotazu na minulém jednání ZM ohledně spadlých stromů.
  Petr Tětek – objasnil situaci.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – přimlouvá se za instalování světel na přechodech u příjezdů do města.
  Zdeněk Mráz – světla na přechodu pod hrází instaloval vlastník silnice – Jihočeský kraj.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na montáž kamerového systému na lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na zvyšování ubytovací kapacity na Bertiných lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Anna Kahounová – bylo by možné vidět studii?
  Ing. Josef Pindroch – studie je rozpracovaná.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – připomínka k zarostlému chodníku na Kopečku u autobusové zastávky. Dále
  připomínka k vjezdu do Mlýnské ulice, kde se zvyšuje hrb na silnici. (bude zodpovězeno písemně)
  Mgr. Bc. Petr Michal – námět na zavedení objednávkového systému v evidenci vozidel.
  Ing. Pavel Zajíček – vyjádřil se k námětu.
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder – námět bude prověřen. (bude zodpovězeno písemně)
  pan Kolík – informace o častém přeletu letadel nad Třeboní. Připomínka k častým ohňostrojům. Chválí lázně
  za tenisový kurt. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:47 Korda – příchod – počet 21
  19:49 Matuška – příchod – počet 22
  19:49 Blízek – příchod – počet 23
  19:49 Kuta – příchod – počet 24
  19:51 Pindroch – odchod – počet 23
  19:51 Jenisová – odchod – počet 22
  19:52 Doležal – odchod – počet 21
  19:53 Jenisová – příchod – počet 22
  19:53 Pindroch – příchod – počet 23
  19:55 Grammetbauerová odchod – počet 22
  19:57 Kahounová – odchod – počet 21
  19:57 Černý – odchod – počet 20
  19:57 Pfeifer – odchod – počet 19
  19:59 Grammetbauerová – příchod - počet 20
  19:59 Neužil – odchod – počet 19
  20:00 Pfeifer – příchod – počet 20
  20:00 Doležal – příchod – počet 21
  20:00 Černý – příchod – počet 22
  20:01 Kahounová – příchod – počet 23
  20:04 Neužil – příchod – počet 24
  20:08 Váňa – odchod – počet 23

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Revitalizace příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora v Třeboni - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 2
  Revitalizace příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora v Třeboni - urbanisticko-architektonická
  soutěž.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terez...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 2
  Revitalizace příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora v Třeboni - urbanisticko-architektonická
  soutěž.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová
  Ing. Markéta Kohoutová – představila architektonickou soutěž o návrh.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz na souvislost s projektem revitalizace lázeňského
  parku.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  PaedDr. Jan Váňa – v čem je význam velkého rozsahu? Jakého je to rozsahu? Bude
  konečnou variantu schvalovat zastupitelstvo města?
  Ing. Markéta Kohoutová – odpověděla na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  PaedDr. Jan Váňa – domnívá se, že je to plně v působnosti rady města jako valné hromady.
  Ing. arch. Aleš Valder – doplnil informace. Výsledek nezávislé poroty můžou orgány města
  potvrdit.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz týkající se závislých členů poroty.
  Ing. Markéta Kohoutová – odpověděla na dotaz.
  Ing. Jana Grammetbauerová – kdo se podílel na stanovení rozsahu podmínek soutěže?
  Ing. Josef Pindroch – prvotní impuls přišel od jednatele společnosti, na to navazovalo
  vedení, rada města jako VH. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  3
  - odchody a příchody: 17:20 Váňa – odchod – počet 23
  17:22 Váňa – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 65/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  soutěžní podmínky urbanisticko-architektonické soutěže REVITALIZACE PŘÍJEZDOVÝCH A VSTUPNÍCH
  PROSTOR LÁZNÍ AURORA V TŘEBONI včetně výše nákladů dle předloženého návrhu a realizaci v letech
  2016 a 2017.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit realizaci urbanisticko-architektonické soutěže v letech 2016 a 2017.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Čerpání rozpočtu města k 30.6.2016, mezitimní účetní závěrka k 30.6.2016 - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 9
  Čerpání rozpočtu města k 30.06.2016, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Zápis z...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 9
  Čerpání rozpočtu města k 30.06.2016, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  6
  PaedDr. Jan Váňa – budou do konce roku splněny všechny investiční akce?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – proč naběhly běžné výdaje (OKCR, OFM, ÚT,…)?
  Ing. Alena Baštová – odpověděla na dotaz. (soudní výlohy, dotační věci,…)
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o plnění rozpočtu města k 30.06.2016 a mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30.06.2016.
  k bodu 10
  Poskytnutí dotace (finančního příspěvku) Jihočeské hospodářské komoře v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 70/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace (finančního příspěvku) Jihočeské hospodářské komoře, se sídlem Husova 9, České
  Budějovice ve výši 55.000,00 Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s provozem kanceláře Oblastní
  hospodářské komory v Třeboni v roce 2016.
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (finančního příspěvku) mezi městem Třeboň a
  Jihočeskou hospodářskou komorou, se sídlem Husova 9, České Budějovice ve výši 55.000,00 Kč na pokrytí
  provozních nákladů souvisejících s provozem kanceláře Oblastní hospodářské komory v Třeboni v roce
  2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostce města k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 1087/17 K. Ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 11
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – dává protinávrh, aby se pozeme...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 11
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – dává protinávrh, aby se pozemek prodal.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Ing. Josef Pindroch
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – navrhuje zřízení zón.
  Mgr. Terezie Jenisová – parkováním se zabýváme, řešíme koncepci parkování v celém
  městě, ale je to otázka měsíců.
  - odchody a příchody: 17:58 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  18:00 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Protinávrh Ing. Jaroslav Kubala:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 v k. ú. Třeboň dle žádosti SVJ Lázeňská 1229/II,
  Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 16 Zdrželi se: 1
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 71/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 v k. ú. Třeboň dle žádosti SVJ Lázeňská 1229/II,
  Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  7
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Záměr směny části pozemků p. č. KN 1695/155 za část p. č. KN 1705/12, vše v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 13
  Záměr směny částí pozemků p. č. KN 1695/155 za část p. č. KN 1705/12, vše v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa,...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 13
  Záměr směny částí pozemků p. č. KN 1695/155 za část p. č. KN 1705/12, vše v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc., Mgr. Rostislav Černý, CSc.,
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch,
  Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Miroslav Roubal, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Bc. Petr Michal
  - odchody a příchody: 18:10 Kahounová – odchod – počet 23
  18:15 Kahounová – příchod – počet 24
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. KN 1695/155 o výměře cca 91 m2
  (ve vlastnictví města
  Třeboně) za část pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře cca 115 m2
  (ve vlastnictví společnosti RENT Group
  s.r.o.), vše v k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1695/155 o výměře cca 91 m2
  v k. ú. Třeboň, za cenu
  2.500,00 Kč/m2
  + DPH, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, vlastníku pozemku p. č. KN
  1705/12 v k. ú. Třeboň. Zájmová část pozemku bude využita pro účely vybudování parkovacích ploch,
  propojovacího chodníku a pojízdného chodníku v rámci akce „Retaily OC Třeboň“. Budoucí kupující je
  povinen vybudovat předmětné stavby (opatřit si příslušný kolaudační souhlas) a vyzvat písemně budoucího
  prodávajícího nejpozději do 31.12.2018 k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1695/155
  o výměře cca 91 m2
  v k. ú. Třeboň, když přesná výměra prodávané části pozemku bude zpřesněna geom.
  plánem. V případě nedodržení shora uvedených podmínek a termínu (tj. 31.12.2018) se stanovuje pro
  budoucího kupujícího smluvní pokuta ve výši 2.500,00 Kč denně; touto smluvní pokutou nebude dotčeno
  právo budoucího prodávajícího na náhradu škody v plné výši.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Návrh PaedDr. Jana Váni na oddělené hlasování:
  Usnesení ZM č. 73/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. KN 1695/155 o výměře cca 91 m2
  (ve vlastnictví města
  Třeboně) za část pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře cca 115 m2
  (ve vlastnictví společnosti RENT Group
  s.r.o.), vše v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 18
  Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv – Stavební bytové družstvo Města Třeboně 2000.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Ku...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 18
  Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv – Stavební bytové družstvo Města Třeboně 2000.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Jitka Filípková
  - odchody a příchody: 18:44 Jirák – příchod – počet 23
  18:48 Blízek – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  10
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 78/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/102042199 mezi Českou spořitelnou,
  a.s. (IČO: 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka), městem Třeboň
  (jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO: 26019663, se sídlem: Palackého
  nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho zřizování a sjednání
  některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 11/II v Třeboni nacházející se
  na pozemku p. č. KN 762/4 k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/102061189 mezi Českou spořitelnou,
  a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka), městem Třeboň
  (jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se sídlem: Palackého
  nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho zřizování a sjednání
  některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 566/II v Třeboni nacházející se
  na pozemku p. č. KN 1178/4 k. ú. Třeboň.
  III. schvaluje
  uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P/102035159 mezi Českou spořitelnou,
  a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka), městem Třeboň
  (jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se sídlem: Palackého
  nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho zřizování a sjednání
  některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 1135/II v Třeboni nacházející se
  na pozemku p. č. KN 1910/46 k. ú. Třeboň.
  IV. schvaluje
  uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/1378/03/LCD mezi Českou
  spořitelnou, a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka),
  městem Třeboň (jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se
  sídlem: Palackého nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho
  zřizování a sjednání některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 1185/II v
  Třeboni nacházející se na pozemku p. č. KN 1910/60 k. ú. Třeboň.
  V. schvaluje
  uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistných smluv č. ZP-P2/1379/03/LCD mezi Českou
  spořitelnou, a.s. (IČO 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako banka),
  městem Třeboň (jako zástavce) a Stavebním bytovým družstvem Města Třeboň 2000 (IČO 26019663, se
  sídlem: Palackého nám. 46/II, Třeboň, jako zástavce) ve věci zřízení zástavního práva, podmínek jeho
  zřizování a sjednání některých podmínek uspokojení zajištěných dluhů související s budovou čp. 1186/II v
  Třeboni nacházející se na pozemku p. č. KN 1910/66 k. ú. Třeboň.
  VI. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Turistická oblast Třeboňsko - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 20
  Turistická oblast Třeboňsko.
  Předkladatel: Ing. Alena Seberová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Alena Seberová – podala informace připravované turistické oblasti.
  JUDr. Mojmír...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 20
  Turistická oblast Třeboňsko.
  Předkladatel: Ing. Alena Seberová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Alena Seberová – podala informace připravované turistické oblasti.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal informace o připravovaných stanovách spolku.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k právní formě této právnické osoby.
  Ing. Alena Seberová – odpověděla na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – z čeho vyplynuly jednotlivé cíle a úkoly spolku?
  JUDr. Mojmír Vonka – odpověděl na dotaz.
  Ing. Alena Seberová – vycházelo se z metodiky KÚ. Metodickou příručku zašleme.
  PaedDr. Jan Váňa
  Mgr. Terezie Jenisová – podala informace o důvodu založení spolku.
  Ing. Josef Pindroch
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  - odchody a příchody: 19:04 Jenisová – odchod – počet 22
  19:05 Černý – příchod – počet 23
  19:06 Jenisová – příchod – počet 24
  19:16 Kahounová – odchod – počet 23
  19:18 Kahounová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 80/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. rozhoduje
  jako spoluzakladatel o založení spolku s názvem „Turistická oblast Třeboňsko, z.s.“, jehož cílem bude
  zejména koordinace rozvoje turistické destinace Třeboňsko, Vitorazsko a Veselsko.
  II. schvaluje
  a) účast města Třeboně jako řádného člena spolku s názvem „Turistická oblast Třeboňsko, z.s.“ vč. zařazení
  území města Třeboně do působnosti tohoto spolku,
  b) Stanovy spolku „Turistická oblast Třeboňsko, z.s.“ připojené v příloze.
  III. deleguje
  starostku města, Mgr. Terezii Jenisovou, jako zástupce města Třeboně ve spolku „Turistická oblast
  Třeboňsko, z.s.“, a to včetně hlasovacího práva na Valné hromadě spolku.
  IV. souhlasí
  s umístěním sídla spolku „Turistická oblast Třeboňsko, z.s.“ na adrese Palackého nám 46/II, 379 01 Třeboň.
  V. ukládá
  odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 1 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Prášil O. - Námět ohledně parkování u lázní Berta.

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Kahounová A. - Budoucnost kinokavárny a informačního střediska?

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Blízek A. - Bude se stěhovat knihovna?

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Váňa J. - U laviček na Hliníku chybí odpadkový koš. Umístění knihovny v Třeboni. Umístění ZUŠ.

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Michal P. - Nová technika pro hasiče v Branné

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2015 a účetní závěrka města Třeboně za rok 2015 - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2015 a účetní závěrka města Třeboně za rok 2015 - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č.54 - Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Náměty a přípomínky zastupitelů města - Kahounová Anna - Dříve uklízet dětské hřiště. Připomínka k valné hromadě TS Třeboň.

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Náměty a přípomínky zastupitelů města - Korda František - Připomínka ke kontrolnímu výboru.

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Náměty a přípomínky zastupitelů města - Připomínka občanů města

  Datum: 20. 6. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2016 - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2016 - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 6
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena B...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 6
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová, prof. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc.,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – v usnesení je uvedena celková částka, ale je to na dvě aktivity.
  Bylo by dobré, aby zazněla částka, která bude na provoz registrované sociální služby
  Občanská poradna a na provoz sociálně terapeutické dílny Motýl.
  Mgr. Terezie Jenisová – RM předkládá návrh na částku 40.000,00 Kč pro provoz
  registrované sociální služby Občanská poradna a 80.000,00 Kč pro provoz sociálně
  terapeutické dílny Motýl.
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz, zda budou částky součástí usnesení.
  Ing. Josef Pindroch
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – ze zastupitelstva by měl vzejít jasný signál.
  Ing. Alena Baštová – je pro rozdělení částky.
  Technická poznámka:
  Anna Kahounová – požaduje, aby i v usnesení v bodě II. bylo specifikováno, že se jedná o
  dvě aktivity.
  Mgr. Terezie Jenisová – lze doplnit.
  - odchody a příchody: 17:33 Korda – odchod – počet 20
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 33/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:
  Žadatel Účel Dotace 2016 (Kč)
  Oblastní charita Třeboň Občanská poradna - činnost 2016
  Sociálně terapeutická dílna Motýl - činnost 2016
  40.000,00
  80.000,00
  Zápis z 13. jednání ZM dne 09.05.2016
  5
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Oblastní charita Třeboň,
  Chelčického 2, 379 01 Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč na
  celoroční činnost registrované sociální služby Občanská poradna a dotace ve výši 80.000,00 Kč na celoroční
  činnost sociálně terapeutické dílny Motýl.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti tělovýchovy v roce 2016 - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti kultury 2016 - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 7
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Pavel Řimnáč, Ing. Bohuslav Jirák, Anna Kahouno...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 7
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Pavel Řimnáč, Ing. Bohuslav Jirák, Anna Kahounová
  Karel Elexhauser – vznesl dotaz týkající se akce Sportovní roadshow (Michaela Průchová),
  akce pana Klejny, cyklojízdy do Interlakenu (Jakub Hulec).
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz týkající se hokejových klubů v Třeboni.
  Ing. Bohuslav Jirák – odpověděl na dotaz.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 34/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotací žadatelům v oblasti tělovýchovy a sportu na celoroční činnost a jednorázovou akci:
  Žadatel Účel Dotace 2016 (Kč)
  Taekwon-do Třeboň Činnost 2016 182.202,00
  TJ Slovan Břilice Činnost 2016 74.082,00
  Hokej Třeboň Činnost 2016 77.887,00
  TJ Jiskra Třeboň Činnost 2016 965.072,00
  TJ Jiskra Třeboň - oddíl veslování Výstavba a složení veslařské dráhy
  Lago Albano 2016 80.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni v
  bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost nebo jednorázovou akci.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 1 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  k bodu 8
  Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – dotaz na akci Okolo Třeboně k přidělení financí panu Barnášovi.
  Ing. Alena Baštová – objasnila situaci (dotaz zodpovězen).
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Alena Baštová, Zdeněk Mráz, Mgr. Bc. Petr
  Michal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 35/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace žadateli v oblasti kultury a cestovního ruchu na jednorázovou akci:
  Žadatel Účel Dotace 2016 (Kč)
  Okolo Třeboně Kultura v Třeboni 2016 70.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Okolo Třeboně, Komenského
  875, 379 01 Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na jednorázovou akci.
  Zápis z 13. jednání ZM dne 09.05.2016
  6
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 5 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Jmenování Mgr. Terezie Jenisové na pozici určeného zastupitele pro pořízení regulačního plánu Třeboň - zasvitelné plochy BV15 - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 17
  Jmenování starostky města Třeboň, Mgr. Terezie Jenisové na pozici určeného zastupitele pro
  pořízení Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BV15.
  Předkladatel: In...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 17
  Jmenování starostky města Třeboň, Mgr. Terezie Jenisové na pozici určeného zastupitele pro
  pořízení Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BV15.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – dotaz na regulační plány.
  Ing. Miroslav Roubal – dotaz zodpovězen.
  - odchody a příchody: 18:21 Kubal – příchod – počet 20
  18:23 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 44/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zahájení prací na pořízení Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BV15.
  II. schvaluje
  Jmenování starostky města Třeboň, Mgr. Terezie Jenisové na pozici určeného zastupitele pro pořízení
  Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BV15.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  k bodu 18
  Příspěvek na provoz pro Domov seniorů.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. - připomínka k důvodové zprávě, kde je uvedeno, že se dávají
  finanční prostředky na konkrétní cíl a to na opravu koupelny pro klienty. Ve veřejnoprávní
  smlouvě je uveden cíl za účelem rekonstrukce. Je třeba to ošetřit tak, aby nedošlo
  k pochybnostem, že částka byla čerpána v rozporu se smlouvou.
  Bc. Eva Dytrichová
  Mgr. Terezie Jenisová – bude zjištěna skutečná situace a dojde k opravě.
  Zápis z 13. jednání ZM dne 09.05.2016
  10
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 45/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150.000,00 Kč pro Domov seniorů Třeboň, Daskabát 306/II, jehož
  provozovatelem je Centrum sociálních služeb Jindř. Hradec, příspěvková organizace.
  II. ukládá
  uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Centrem sociálních služeb, Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377
  01.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Příspevěk na provoz pro domov seniorů - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 18
  Příspěvek na provoz pro Domov seniorů.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. - připomínka k důvodové zprávě, kde je uvedeno, ...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 18
  Příspěvek na provoz pro Domov seniorů.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. - připomínka k důvodové zprávě, kde je uvedeno, že se dávají
  finanční prostředky na konkrétní cíl a to na opravu koupelny pro klienty. Ve veřejnoprávní
  smlouvě je uveden cíl za účelem rekonstrukce. Je třeba to ošetřit tak, aby nedošlo
  k pochybnostem, že částka byla čerpána v rozporu se smlouvou.
  Bc. Eva Dytrichová
  Mgr. Terezie Jenisová – bude zjištěna skutečná situace a dojde k opravě.
  Zápis z 13. jednání ZM dne 09.05.2016
  10
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 45/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150.000,00 Kč pro Domov seniorů Třeboň, Daskabát 306/II, jehož
  provozovatelem je Centrum sociálních služeb Jindř. Hradec, příspěvková organizace.
  II. ukládá
  uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Centrem sociálních služeb, Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 377
  01.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Kubal J. - Poznámka k dozorčí radě TS Třeboň, personální audit

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Černý R. - Dotaz k parkovišti pod hrází Světa. Špatný stav Šustovy aleje. Parkování ve Vrchlického ulici.

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Váňa J. - Úprava dopravy ve městě. Poznámka studii o turistickém ruchu.

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Grammetbauerová J. - Dotaz k žádosti zařazení čp 20 do seznamu kulturních památek.

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka občana - Přednesení stížnosti na zaměstnance TS Třeboň.

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka občana ke svozovému dnu.

  Datum: 9. 5. 2016

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz k zas...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz k zaslané tabulce vstupů občanů Třeboně do městských slatinných lázní.
  Domnívala se, že město Třeboň hradí 30 % lázním. Co znamená sleva 10 %?
  Ing. Alena Baštová – podala vysvětlení.
  Mgr. Terezie Jenisová – správnost tabulky bude prověřena.
  Anna Kahounová – žádá o zaslání správné tabulky. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na usnesení ZM č. 5/2016-11, týkající se nákupu nemovitosti čp. 19 a čp. 20.
  Vznesl připomínku k plnění usnesení, kde je uvedeno pouze „Rozpočtové opatření bylo zaevidováno do IS
  Ginis.“ Co ostatní věci, které vyplynuly z usnesení?
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. arch. Aleš Valder
  Jitka Filípková – vysvětlila kroky a další informace budou prověřeny.
  Mgr. Terezie Jenisová – na příštím jednání to bude kompletní. OFM to prověří. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k umístění reklamního nosiče typu „A“ před Barem U Čerta a k nátěru
  zábradlí na mostě přes Prostřední stoku.
  Jitka Filípková – podána informace k reklamnímu nosiči. (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder – reagoval na připomínku k nátěru zábradlí. (dotaz zodpovězen)
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (25.01.2016).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 25.01.2016, která
  byla zaslána dne 23.02.2016.

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 7 soudní výlohy - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 4
  Rozpočtové opatření č. 7 - soudní výlohy.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz, odkud se peníze z rozpočtu budou br...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 4
  Rozpočtové opatření č. 7 - soudní výlohy.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz, odkud se peníze z rozpočtu budou brát. Jsme nuceni se sporu účastnit?
  Pokud by do toho město nevstoupilo, má to na něco vliv? Co se stane s penězi, pokud bychom spor
  prohráli?
  Zdeněk Mráz – jako účastník řízení DSO už v procesu je. Na doporučení právníků byl vznesen požadavek,
  abychom do sporu vstoupili. Dva dny před soudem na veřejném jednání zastupitelstva města nám však
  nepřísluší rozebírat strategii postupu. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová
  Ing. Alena Baštová – odpověděla na dotaz k rozpočtu. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa
  Mgr. Ondřej Janoušek – vysvětlil, proč má město Třeboň právní zájem vstoupit do sporu.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl dotaz na to, co se s penězi stane.
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz prof. Prášila. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – odpověděl na dotaz prof. Prášila. (dotaz zodpovězen)
  - odchody a příchody: 17:45 Blízek – odchod – počet 22
  17:49 Blízek – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 16/2016-12
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 7, které spočívá v:
  - navýšení výdajové položky 5192 Soudní výlohy, § 6171, ORJ 0800, ORG 9800000201, UZ 0 o částku
  1.600.000 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG 9850000000,
  UZ 0 o částku 1.600.000 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  7. 0 0009800000201 0800 6171 5192 30 000 30 000 +1 600 000 1 630 000
  Financování (Kč):
  7. 0 9850000000 0800 0000 8115 -8 067 807 6 033 193 +1 600 000 7 633 193
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  17:55 Pfeifer – odchod – počet 22
  17:55 Neužil – odchod – počet 21

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p.č. 1741 v KN Třeboň - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 8
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1741 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, p...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 8
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1741 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Miroslav
  Roubal, Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Ing. arch. Aleš Valder
  - odchody a příchody: 18:09 Elexhauser – příchod – počet 22
  Protinávrh prof. RNDr. Ondřeje Prášila, Ph.D.:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1741 o výměře cca 32 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 2 Proti: 12 Zdrželi se: 8
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 20/2016-12
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1741 o výměře cca 32 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO
  PaedDr. Jan Váňa – technická poznámka – je toho názoru, že pokud při prvním hlasování nebylo schváleno,
  tak už se nemuselo o původním usnesení hlasovat.
  Mgr. Terezie Jenisová – pokud zastupitelstvo neschválilo protinávrh, neznamená to, že už se dále nemusí
  hlasovat, je to podle všech metodik. (zodpovězeno)

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Zřízení služebnosti na pozemku č. 382 - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 13
  Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 382 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – dává protinávrh na odložení bod...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 13
  Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 382 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová – dává protinávrh na odložení bodu.
  Mgr. Terezie Jenisová, Jitka Filípková, Ing. Josef Pindroch, Ing. Pavel Hajna
  PaedDr. Jan Váňa – doporučuje změnu usnesení v bodě II. ukládá „odboru finančnímu
  a majetkovému zajistit plnění usnesení a projednat s panem Jeníkem možnost odkoupení
  pozemku“.
  Anna Kahounová – v případě, že se bude jednat o návrhu PaedDr. Jana Váni, svůj
  protinávrh stahuje.
  - odchody a příchody: 18:41 Kubal – příchod – počet 21
  18:43 Blízek – příchod – počet 22
  18:45 Prášil – odchod – počet 21
  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (oprávněný) a panem
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (povinný) na pozemku p. č. KN 382 v k. ú. Třeboň, když rozsah
  služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č. 3552-209/2014. Služebnost bude spočívat v právu umístění,
  provozování, udržování a oprav chodníku, vozovky místní komunikace, rozvaděče vč. kabelového vedení
  veřejného osvětlení, lavičky a veřejné zeleně. Služebnost bude zřízena ve prospěch města Třeboň, na dobu
  neurčitou a bezúplatně.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a jednat s panem Jeníkem o možnosti odkoupení
  předmětného pozemku.
  Pro: 11 Proti: 9 zdrželi se: 1
  NEPŘIJATO
  18:47 Prášil – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 25/2016-12
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (oprávněný) a panem
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (povinný) na pozemku p. č. KN 382 v k. ú. Třeboň, když rozsah
  služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č. 3552-209/2014. Služebnost bude spočívat v právu umístění,
  provozování, udržování a oprav chodníku, vozovky místní komunikace, rozvaděče vč. kabelového vedení
  veřejného osvětlení, lavičky a veřejné zeleně. Služebnost bude zřízena ve prospěch města Třeboň, na dobu
  neurčitou a bezúplatně.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 4 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Přijetí daru kanalizační stoky p.č. KN 693 v KÚ Třeboň - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 15
  Přijetí daru - kanalizační stoka vč. 2 ks revizních šachet na pozemku p. č. KN 693/2 v k. ú. Holičky u
  Staré Hlíny od p. Karla Kročáka (Holičky 38, Třeboň) vč. zřízení...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 15
  Přijetí daru - kanalizační stoka vč. 2 ks revizních šachet na pozemku p. č. KN 693/2 v k. ú. Holičky u
  Staré Hlíny od p. Karla Kročáka (Holičky 38, Třeboň) vč. zřízení služebnosti se státní příspěvkovou
  organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:51 Černý – příchod – počet 21
  18:53 Pfeifer – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 27/2016-12
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí daru od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to kanalizační stoky PVC DN 250 mm v délce
  69,0 m a 2 ks revizních kanalizačních šachet Š1 a Š2, vše na pozemku p. č. KN 693/2 v k. ú. Holičky u Staré
  Hlíny popsané Kolaudačním souhlasem ze dne 07.06.2010 MěÚ Třeboň, odbor ŽP, č.j. ŽP 2821/2010-306
  Pa. Veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy hradí město Třeboň.
  II. schvaluje
  uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 24/LR/SVB26-2015 mezi Ředitelstvím silnic a
  dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací (IČ: 65993390, jako strana „povinná“) a městem Třeboň (jako
  strana „oprávněná“) na akci (stavbu) „Páteřní kanalizační sběrač v Třeboni“. Věcné břemeno se zřizuje v
  rozsahu dle geometrického plánu č. 486-9/2016 ze dne 16.02.2016 v právu umístění stavby „Páteřního
  kanalizačního sběrače v Třeboni“, provozovat vedení, vstupovat a vjíždět na nemovitost pozemek p. č. KN
  693/2 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny ve prospěch vlastníka kanalizačního sběrače – města Třeboně.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Smlouva o infrastruktuře obchodního střediska Třeboň - Diskuze

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 17
  Převod staveb veřejné infrastruktury městu Třeboň – případ OC Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usn...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 17
  Převod staveb veřejné infrastruktury městu Třeboň – případ OC Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 29/2016-12
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  uzavření Protokolu o předání a převzetí mezi společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ: 251 10 161
  (Bělohorská 2428/203, Břevnov, Praha 6) jako předávajícím a městem Třeboň jako přejímajícím na předání
  a převzetí:
  a) stavby přechodu pro chodce s dělícím ostrůvkem (v Kolaudačním souhlasu na stavbu „Obchodní centrum
  Třeboň – SO 03, SO 04, SO 07c a SO 07d“ ze dne 27.01.2016, vydaném Městským úřadem Třeboň,
  odborem dopravy, spis. zn.: č. j. METR_S 140/2016 OD, č. j. METR 431/2016 KoAl, označeno jako část
  stavby SO 03, která představuje příjezdovou komunikaci na p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň),
  b) dvou kompletních osvětlovacích bodů vč. kabelového vedení veřejného osvětlení umístěných na pozemku
  p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň (v Kolaudačním souhlasu na stavbu „Obchodní centrum Třeboň“ ze dne
  09.02.2016 vydaném Městským úřadem Třeboň, odborem úz. plánování a st. řádu, spis. zn.: METR_S
  199/2016 OÚPaSŘ, č.j. METR 512/2016 GrPe označeno jako veřejné osvětlení – osvětlení přechodu) za
  úplatu 9.800,00 Kč vč. DPH.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy darovací mezi městem Třeboň a společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ: 251 10
  161 (Bělohorská 2428/203, Břevnov, Praha 6). Předmětem daru budou:
  a) stavba přechodu pro chodce s dělícím ostrůvkem (v Kolaudačním souhlasu na stavbu „Obchodní centrum
  Třeboň – SO 03, SO 04, SO 07c a SO 07d“ ze dne 27.01.2016, vydaném Městským úřadem Třeboň,
  odborem dopravy, spis. zn.: č. j. METR_S 140/2016 OD, č. j. METR 431/2016 KoAl, označeno jako část
  stavby SO 03, která představuje příjezdovou komunikaci na p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň),
  b) dva kompletní osvětlovací body vč. kabelového vedení veřejného osvětlení umístěných na pozemku p. č.
  KN 1695/1 v k. ú. Třeboň (v Kolaudačním souhlasu na stavbu „Obchodní centrum Třeboň“ ze dne
  09.02.2016 vydaném Městským úřadem Třeboň, odborem úz. plánování a st. řádu, spis. zn.: METR_S
  199/2016 OÚPaSŘ, č.j. METR 512/2016 GrPe označeno jako veřejné osvětlení – osvětlení přechodu)
  Stavby, které budou předmětem daru, jsou ve Smlouvě o smlouvě budoucí darovací ze dne 18.08.2014
  označeny jako přechod pro chodce s dělícím ostrůvkem spolu se dvěma kompletními osvětlovací body,
  jejichž součástí bude i kabelové vedení veřejného osvětlení.
  Sepsání darovací smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických
  služeb. Náklady spojené se sepsáním darovací smlouvy hradí město Třeboň. K uzavření darovací smlouvy
  dojde nejpozději do 31.12.2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměsty členů zastupitelstva města - Kahounová A. - Dojde na veřejnou wifi na měú? Dotaz k inventuře měú.

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se provádí inventura
  na majetku, který někomu pronajímáme a nejedná se o společnost města (Beseda, městské rybníky). Námět
  na vyčištění křoví okolo stezky v Dukelské ulici.
  Mgr. Terezie Jenisová – veřejná wi-fi se neplánuje. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  10
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz k inventarizační komisi. Inventura se provádí na veškerém majetku
  i na majetku, který podléhá nájemní smlouvě. Inventura v Besedě proběhla. (dotaz zodpovězen)
  RNDr. Hana Vojtěchová – dotaz týkající se křoví v Dukelské ulici – situace bude prověřena. (bude
  zodpovězeno ve lhůtě)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz na městský pozemek 1751/2 v Jiráskově ulici naproti supermarketu
  Terno, který je ve špatném stavu. Jaké má město plány s tímto pozemkem?
  Zdeněk Mráz – (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz týkající se sjezdu u STK.
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  MVDr. Augustin Blízek – jak bude pokračovat vyčištění prostoru v Táboritské ulici před domem č. 800, kde
  byly pokáceny jehličnaté stromy a nyní tam zůstaly pařezy a nálet?
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  Pavel Řimnáč – bude pokračovat výměna bříz v Táboritské ulici v úseku naproti bývalé OA?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz. Situaci prověří. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Bohumil Matuška – upozornil na vypálený dub na hrázi Opatovického rybníka.
  Mgr. Terezie Jenisová – nejedná se o městský pozemek.
  RNDr. Hana Vojtěchová – podnět bude předán Ing. Fliegelové. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na znalecký posudek čp. 20. Na minulém ZM se ptal, jak vznikla věcná cena,
  respektive opotřebení, nedostal odpověď. Žádá o písemnou odpověď s podrobným vysvětlením, jak byla
  vypočtena věcná cena a jak bylo vypočítáno opotřebení. Dotaz k Bertiným lázním – je dořešena
  problematika sporu mezi městem a dodavatelem? (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se BL. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k odpovědi od Mgr. Vonky (ve věci podání podnětu od RM ke krajskému
  soudu vůči Spolku Třeboňsko), konkrétně k větě: „Činnost Spolku Třeboňsko se promítá výhradně
  v Třeboňských novinách.“ Požaduje písemnou odpověď s vysvětlením, jak Mgr. Vonka přišel ke slovu
  „výhradně“.
  19:16 Jirák – odchod – počet 20
  Mgr. Terezie Jenisová – Mgr. Vonka odpoví. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil problematiku spolků. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – v usnesení v bodu č. 6 přidat „z. s.“ (usnesení upraveno)
  Ing. Jaroslav Kubal – je třeba to doplnit i ve smlouvě.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude doplněno. (dotaz zodpovězen)
  Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  pan Kolík – připomínka ke stavu lékařů ve městě a k tristní situaci na poliklinice. Dotaz na neprodloužení
  smluv lékařů na lázních. Dále vzpomněl článek v Jindřichohradeckých novinách o situaci v třeboňských
  lázních.
  19:20 Jirák – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – odchod – počet 20
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci týkající se lékařů na lázních. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:27 Kahounová – příchod – počet 21
  Mgr. Terezie Jenisová – podala vyjádření k článku v Jindřichohradeckém deníku. Plně se postavila za
  jednatele lázní. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:29 Váňa – odchod – počet 20
  19:29 Kuta – odchod – počet 19
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  MUDr. Antonín Doležal – vyjádřil se k situaci na lázních a k situaci s doktory v Třeboni.
  19:30 Váňa – příchod – počet 20
  pan Nehoda – dotaz na svozový den a připomínka k chodníku u Penny.
  Vladimír Janíček – odpověděl na dotaz týkající se svozového dne. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Anna Kahounová
  paní Kolíková – poukázala na problém s tříděním odpadu.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na zpřístupnění budov čp. 19 a 20.
  Mgr. Terezie Jenisová – plyne lhůta pro vyřízení odpovědi. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  pan Nehoda – připomínka k situaci se zatrubněním u Penny.
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  11
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz, vysvětlil důvody. ŘSD ani dopravní policie nechtějí, aby se tam lidé
  pohybovali. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl dotaz, proč není možné vymyslet technické řešení chodníku za zdí,
  když se jedná o městské pozemky. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Anna Kahounová

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměsty členů zastupitelstva města - Kubal J. - Dotaz k usnesení týkajícího se soudu.

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se provádí inventura
  na majetku, který někomu pronajímáme a nejedná se o společnost města (Beseda, městské rybníky). Námět
  na vyčištění křoví okolo stezky v Dukelské ulici.
  Mgr. Terezie Jenisová – veřejná wi-fi se neplánuje. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  10
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz k inventarizační komisi. Inventura se provádí na veškerém majetku
  i na majetku, který podléhá nájemní smlouvě. Inventura v Besedě proběhla. (dotaz zodpovězen)
  RNDr. Hana Vojtěchová – dotaz týkající se křoví v Dukelské ulici – situace bude prověřena. (bude
  zodpovězeno ve lhůtě)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz na městský pozemek 1751/2 v Jiráskově ulici naproti supermarketu
  Terno, který je ve špatném stavu. Jaké má město plány s tímto pozemkem?
  Zdeněk Mráz – (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz týkající se sjezdu u STK.
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  MVDr. Augustin Blízek – jak bude pokračovat vyčištění prostoru v Táboritské ulici před domem č. 800, kde
  byly pokáceny jehličnaté stromy a nyní tam zůstaly pařezy a nálet?
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  Pavel Řimnáč – bude pokračovat výměna bříz v Táboritské ulici v úseku naproti bývalé OA?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz. Situaci prověří. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Bohumil Matuška – upozornil na vypálený dub na hrázi Opatovického rybníka.
  Mgr. Terezie Jenisová – nejedná se o městský pozemek.
  RNDr. Hana Vojtěchová – podnět bude předán Ing. Fliegelové. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na znalecký posudek čp. 20. Na minulém ZM se ptal, jak vznikla věcná cena,
  respektive opotřebení, nedostal odpověď. Žádá o písemnou odpověď s podrobným vysvětlením, jak byla
  vypočtena věcná cena a jak bylo vypočítáno opotřebení. Dotaz k Bertiným lázním – je dořešena
  problematika sporu mezi městem a dodavatelem? (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se BL. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k odpovědi od Mgr. Vonky (ve věci podání podnětu od RM ke krajskému
  soudu vůči Spolku Třeboňsko), konkrétně k větě: „Činnost Spolku Třeboňsko se promítá výhradně
  v Třeboňských novinách.“ Požaduje písemnou odpověď s vysvětlením, jak Mgr. Vonka přišel ke slovu
  „výhradně“.
  19:16 Jirák – odchod – počet 20
  Mgr. Terezie Jenisová – Mgr. Vonka odpoví. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil problematiku spolků. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – v usnesení v bodu č. 6 přidat „z. s.“ (usnesení upraveno)
  Ing. Jaroslav Kubal – je třeba to doplnit i ve smlouvě.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude doplněno. (dotaz zodpovězen)
  Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  pan Kolík – připomínka ke stavu lékařů ve městě a k tristní situaci na poliklinice. Dotaz na neprodloužení
  smluv lékařů na lázních. Dále vzpomněl článek v Jindřichohradeckých novinách o situaci v třeboňských
  lázních.
  19:20 Jirák – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – odchod – počet 20
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci týkající se lékařů na lázních. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:27 Kahounová – příchod – počet 21
  Mgr. Terezie Jenisová – podala vyjádření k článku v Jindřichohradeckém deníku. Plně se postavila za
  jednatele lázní. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:29 Váňa – odchod – počet 20
  19:29 Kuta – odchod – počet 19
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  MUDr. Antonín Doležal – vyjádřil se k situaci na lázních a k situaci s doktory v Třeboni.
  19:30 Váňa – příchod – počet 20
  pan Nehoda – dotaz na svozový den a připomínka k chodníku u Penny.
  Vladimír Janíček – odpověděl na dotaz týkající se svozového dne. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Anna Kahounová
  paní Kolíková – poukázala na problém s tříděním odpadu.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na zpřístupnění budov čp. 19 a 20.
  Mgr. Terezie Jenisová – plyne lhůta pro vyřízení odpovědi. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  pan Nehoda – připomínka k situaci se zatrubněním u Penny.
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  11
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz, vysvětlil důvody. ŘSD ani dopravní policie nechtějí, aby se tam lidé
  pohybovali. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl dotaz, proč není možné vymyslet technické řešení chodníku za zdí,
  když se jedná o městské pozemky. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Anna Kahounová

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměsty členů zastupitelstva města - pan Kolík - Připomínka ke stavu lékařů ve městě.

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se provádí inventura
  na majetku, který někomu pronajímáme a nejedná se o společnost města (Beseda, městské rybníky). Námět
  na vyčištění křoví okolo stezky v Dukelské ulici.
  Mgr. Terezie Jenisová – veřejná wi-fi se neplánuje. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  10
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz k inventarizační komisi. Inventura se provádí na veškerém majetku
  i na majetku, který podléhá nájemní smlouvě. Inventura v Besedě proběhla. (dotaz zodpovězen)
  RNDr. Hana Vojtěchová – dotaz týkající se křoví v Dukelské ulici – situace bude prověřena. (bude
  zodpovězeno ve lhůtě)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz na městský pozemek 1751/2 v Jiráskově ulici naproti supermarketu
  Terno, který je ve špatném stavu. Jaké má město plány s tímto pozemkem?
  Zdeněk Mráz – (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz týkající se sjezdu u STK.
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  MVDr. Augustin Blízek – jak bude pokračovat vyčištění prostoru v Táboritské ulici před domem č. 800, kde
  byly pokáceny jehličnaté stromy a nyní tam zůstaly pařezy a nálet?
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  Pavel Řimnáč – bude pokračovat výměna bříz v Táboritské ulici v úseku naproti bývalé OA?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz. Situaci prověří. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Bohumil Matuška – upozornil na vypálený dub na hrázi Opatovického rybníka.
  Mgr. Terezie Jenisová – nejedná se o městský pozemek.
  RNDr. Hana Vojtěchová – podnět bude předán Ing. Fliegelové. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na znalecký posudek čp. 20. Na minulém ZM se ptal, jak vznikla věcná cena,
  respektive opotřebení, nedostal odpověď. Žádá o písemnou odpověď s podrobným vysvětlením, jak byla
  vypočtena věcná cena a jak bylo vypočítáno opotřebení. Dotaz k Bertiným lázním – je dořešena
  problematika sporu mezi městem a dodavatelem? (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se BL. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k odpovědi od Mgr. Vonky (ve věci podání podnětu od RM ke krajskému
  soudu vůči Spolku Třeboňsko), konkrétně k větě: „Činnost Spolku Třeboňsko se promítá výhradně
  v Třeboňských novinách.“ Požaduje písemnou odpověď s vysvětlením, jak Mgr. Vonka přišel ke slovu
  „výhradně“.
  19:16 Jirák – odchod – počet 20
  Mgr. Terezie Jenisová – Mgr. Vonka odpoví. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil problematiku spolků. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – v usnesení v bodu č. 6 přidat „z. s.“ (usnesení upraveno)
  Ing. Jaroslav Kubal – je třeba to doplnit i ve smlouvě.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude doplněno. (dotaz zodpovězen)
  Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  pan Kolík – připomínka ke stavu lékařů ve městě a k tristní situaci na poliklinice. Dotaz na neprodloužení
  smluv lékařů na lázních. Dále vzpomněl článek v Jindřichohradeckých novinách o situaci v třeboňských
  lázních.
  19:20 Jirák – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – odchod – počet 20
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci týkající se lékařů na lázních. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:27 Kahounová – příchod – počet 21
  Mgr. Terezie Jenisová – podala vyjádření k článku v Jindřichohradeckém deníku. Plně se postavila za
  jednatele lázní. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:29 Váňa – odchod – počet 20
  19:29 Kuta – odchod – počet 19
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  MUDr. Antonín Doležal – vyjádřil se k situaci na lázních a k situaci s doktory v Třeboni.
  19:30 Váňa – příchod – počet 20
  pan Nehoda – dotaz na svozový den a připomínka k chodníku u Penny.
  Vladimír Janíček – odpověděl na dotaz týkající se svozového dne. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Anna Kahounová
  paní Kolíková – poukázala na problém s tříděním odpadu.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na zpřístupnění budov čp. 19 a 20.
  Mgr. Terezie Jenisová – plyne lhůta pro vyřízení odpovědi. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  pan Nehoda – připomínka k situaci se zatrubněním u Penny.
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  11
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz, vysvětlil důvody. ŘSD ani dopravní policie nechtějí, aby se tam lidé
  pohybovali. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl dotaz, proč není možné vymyslet technické řešení chodníku za zdí,
  když se jedná o městské pozemky. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Anna Kahounová

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměsty členů zastupitelstva města - Masojídek J. - Byl určen průvodce pro prohlídku budov na náměstí?

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se provádí inventura
  na majetku, který někomu pronajímáme a nejedná se o společnost města (Beseda, městské rybníky). Námět
  na vyčištění křoví okolo stezky v Dukelské ulici.
  Mgr. Terezie Jenisová – veřejná wi-fi se neplánuje. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  10
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz k inventarizační komisi. Inventura se provádí na veškerém majetku
  i na majetku, který podléhá nájemní smlouvě. Inventura v Besedě proběhla. (dotaz zodpovězen)
  RNDr. Hana Vojtěchová – dotaz týkající se křoví v Dukelské ulici – situace bude prověřena. (bude
  zodpovězeno ve lhůtě)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz na městský pozemek 1751/2 v Jiráskově ulici naproti supermarketu
  Terno, který je ve špatném stavu. Jaké má město plány s tímto pozemkem?
  Zdeněk Mráz – (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz týkající se sjezdu u STK.
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  MVDr. Augustin Blízek – jak bude pokračovat vyčištění prostoru v Táboritské ulici před domem č. 800, kde
  byly pokáceny jehličnaté stromy a nyní tam zůstaly pařezy a nálet?
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  Pavel Řimnáč – bude pokračovat výměna bříz v Táboritské ulici v úseku naproti bývalé OA?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz. Situaci prověří. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Bohumil Matuška – upozornil na vypálený dub na hrázi Opatovického rybníka.
  Mgr. Terezie Jenisová – nejedná se o městský pozemek.
  RNDr. Hana Vojtěchová – podnět bude předán Ing. Fliegelové. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na znalecký posudek čp. 20. Na minulém ZM se ptal, jak vznikla věcná cena,
  respektive opotřebení, nedostal odpověď. Žádá o písemnou odpověď s podrobným vysvětlením, jak byla
  vypočtena věcná cena a jak bylo vypočítáno opotřebení. Dotaz k Bertiným lázním – je dořešena
  problematika sporu mezi městem a dodavatelem? (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se BL. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k odpovědi od Mgr. Vonky (ve věci podání podnětu od RM ke krajskému
  soudu vůči Spolku Třeboňsko), konkrétně k větě: „Činnost Spolku Třeboňsko se promítá výhradně
  v Třeboňských novinách.“ Požaduje písemnou odpověď s vysvětlením, jak Mgr. Vonka přišel ke slovu
  „výhradně“.
  19:16 Jirák – odchod – počet 20
  Mgr. Terezie Jenisová – Mgr. Vonka odpoví. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil problematiku spolků. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – v usnesení v bodu č. 6 přidat „z. s.“ (usnesení upraveno)
  Ing. Jaroslav Kubal – je třeba to doplnit i ve smlouvě.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude doplněno. (dotaz zodpovězen)
  Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  pan Kolík – připomínka ke stavu lékařů ve městě a k tristní situaci na poliklinice. Dotaz na neprodloužení
  smluv lékařů na lázních. Dále vzpomněl článek v Jindřichohradeckých novinách o situaci v třeboňských
  lázních.
  19:20 Jirák – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – odchod – počet 20
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci týkající se lékařů na lázních. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:27 Kahounová – příchod – počet 21
  Mgr. Terezie Jenisová – podala vyjádření k článku v Jindřichohradeckém deníku. Plně se postavila za
  jednatele lázní. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:29 Váňa – odchod – počet 20
  19:29 Kuta – odchod – počet 19
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  MUDr. Antonín Doležal – vyjádřil se k situaci na lázních a k situaci s doktory v Třeboni.
  19:30 Váňa – příchod – počet 20
  pan Nehoda – dotaz na svozový den a připomínka k chodníku u Penny.
  Vladimír Janíček – odpověděl na dotaz týkající se svozového dne. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Anna Kahounová
  paní Kolíková – poukázala na problém s tříděním odpadu.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na zpřístupnění budov čp. 19 a 20.
  Mgr. Terezie Jenisová – plyne lhůta pro vyřízení odpovědi. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  pan Nehoda – připomínka k situaci se zatrubněním u Penny.
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  11
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz, vysvětlil důvody. ŘSD ani dopravní policie nechtějí, aby se tam lidé
  pohybovali. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl dotaz, proč není možné vymyslet technické řešení chodníku za zdí,
  když se jedná o městské pozemky. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Anna Kahounová

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 154 - úprava dotačních vztahů - Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 154 – úprava dotačních vztahů – Centrum Třeboňského rybníkářského
  dědictví v domě Štěpánka Netolického.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštov...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 154 – úprava dotačních vztahů – Centrum Třeboňského rybníkářského
  dědictví v domě Štěpánka Netolického.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 4/2016-11
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 154, které spočívá v ponížení transferu v příjmové části rozpočtu a současně jeho
  ponížení ve výdajové části rozpočtu a nahrazení vlastními zdroji takto:
  - ponížení příjmové položky 4116 Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOP –
  ERDF/SR - NIV“, § 0, ORJ 0780, ORG 6138000000, NZUZ 36X1700X o částku -1.028.387,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 4216 Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOP –
  ERDF/SR - IV, § 0, ORJ 0780, ORG 6138000000, NZUZ 36X1700X o částku -10.157.036,00 Kč,
  - navýšení příjmové položky 1121 Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí), § 0, ORJ 0800,
  ORG 0, NZUZ 0 o částku 2.354.929,00 Kč,
  - navýšení příjmové položky 3202 ATC Třeboňský ráj s.r.o. - snížení zákl. kapitálu společnosti, §
  2143, ORJ 0800, ORG 0, NZUZ 0 o částku 1.000.000,00 Kč,
  - ponížení výdajové položky 5XXX Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOPERDF/SR-NIV,
  § 3322, ORJ 07X0, ORG 6138000000, NZUZ 36X1700X o částku -768.858,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOPERDF/SR-NIV,
  § 3322, ORJ 07X0, ORG 6138000000, NZUZ 0 o částku 39.905,00 Kč,
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 4
  - ponížení výdajové položky 6XXX „Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOPERDF/SR-IV“,
  § 3322, ORJ 0750, ORG 6138000000, NZUZ 36X1700X o částku -10.157.036,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6XXX „Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOPERDF/SR-IV“,
  § 3322, ORJ 0750, ORG 6138000000, NZUZ 0 o částku 3.055.495,00 Kč
  Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtov
  é opatření
  Rozpočet od
  počátku roku
  po RO
  Rozpočtové příjmy (Kč):
  154. 36X1700X 6138000000 0780 0 4116 1 062 688 1 062 688 -1 028 387 34 301
  36X1700X 6138000000 0780 0 4216 30 096 012 30 096 012 -10 157 036 19 938 976
  0 0 800 0 1121 19 000 000 19 000 000 2 354 929 21 354 929
  0 0 800 2143 3202 0 0 1 000 000 1 000 000
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  154. 36X1700X 6138000000 07X0 3322 5XXX 803 159 803 159 -768 858 34 301
  0 6138000000 07X0 3322 5XXX 0 0 +39 905 39 905
  36X1700X 6138000000 0750 3322 6XXX 30 096 012 30 096 012 -10 157 036 19 938 976
  0 6138000000 0750 3322 6XXX 0 0 +3 055 495 3 055 495
  II. ukládá
  kanceláři starosty, odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtový výhled města na období 2016 - 2019 - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města na období 2016-2019.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Práš...

  Celý text (zobrazeno 35 %)

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města na období 2016-2019.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie
  Jenisová, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:22 Blízek – příchod – počet 24
  17:33 Mráz – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2016-2019.

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Nákup nemovistostí - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 9
  Nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN
  518 o výměře 543 m
  2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Rozp...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 9
  Nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN
  518 o výměře 543 m
  2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Rozpočtové opatření č. 1.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Ing. et Ing. Jiří Kuta, prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal
  Mgr. Terezie Jenisová – podala informaci o jednání o dopravní koncepci, které proběhne
  dne 8. února 2016 v 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 118 MěÚ Třeboň.
  Anna Kahounová, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Ondřej Janoušek, Bc. Petr Michal,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Vladimír
  Janíček
  - odchody a příchody: 18:08 Neužil – odchod – počet 24
  18:12 Neužil – příchod – počet 25
  18:23 Černý – odchod – počet 24
  18:25 Černý – příchod – počet 25
  18:34 Jenisová – odchod – počet 24
  18:36 Jenisová – příchod – počet 25
  18:37 Grammetbauerová – odchod – počet 24
  18:38 Kahounová – odchod – počet 23
  18:39 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  18:40 Kahounová – příchod – počet 25
  18:47 Matuška – odchod – počet 24
  18:52 Matuška – příchod – počet 25
  18:55 Jirák – odchod – počet 24
  18:56 Prášil – odchod – počet 23
  18:56 Blízek – odchod – počet 22
  18:56 Korda – odchod – počet 21
  18:57 Pfeifer – odchod – počet 20
  18:59 Prášil – příchod – počet 21
  19:00 Jirák – příchod – počet 22
  19:00 Pfeifer – příchod – počet 23
  19:01 Blízek – příchod – počet 24
  19:02 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Karla Elexhausera:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. odkládá
  nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří)
  o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú.
  Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 14.000.000,00 Kč.
  II. ukládá
  radě města předložit nový oponentní znalecký posudek.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 5/2016-11
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  znalecký posudek č. 5667-01/2016 vypracovaný znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhad
  nemovitostí, Ing. Vladimírem Pokorným (Buděšínského 24, České Budějovice), na nemovitosti pozemek p. č.
  KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba
  občanského vybavení) a pozemek p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy
  čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 6
  II. schvaluje
  nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří)
  o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú.
  Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 14.000.000,00 Kč.
  Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 29.01.2016 na zvláštní samostatný jistotní účet vedený
  u Oberbank AG. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající.
  III. bere na vědomí
  znění Smlouvy o koupi nemovitosti mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a městem Třeboň, jejímž předmětem je nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha
  a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku
  p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba
  občanského vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň.
  IV. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v:
  - navýšení výdajové položky 61XX Nákup majetku + Nákup pozemku, § 3639, ORJ 0800, ORG
  6032000000, UZ 0 o částku 14.000.000,00 Kč
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 14.000.000,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  1. 0 6032000000 0800 3639 61XX 2 395 000 2 395 000 +14 000 000 16 395 000
  Financování (Kč):
  1. 0 9850000000 0800 0000 8115 -8 067 807 -8 067 807 +14 000 000 5 932 193
  V. bere na vědomí
  převod práv a povinností plynoucí z Nájemní smlouvy a Dohody o přeúčtování nákladů za elektrickou
  energii spotřebovanou telekomunikačním zařízením č. 35054 uzavřené dne 22. 2. 2001 mezi právním
  předchůdcem Prodávajícího, kterým bylo město Třeboň, IČ: 00247618, jako pronajímatelem, a společností
  T-Mobile Czech Republic a.s. (dříve RadioMobil a.s.), se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4,
  IČ: 64949681, jako nájemcem. Nájemci je úplatně pronajat prostor k umístění telekomunikačního zařízení
  v půdních prostorách budovy č. p. 20. Převzetí práv a povinností z Nájemní smlouvy bude účinné ke dni
  01.04.2016.
  VI. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 (jmenovitě: Ing. et Ing. Jiří Kuta, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Karel
  Elexhauser, Anna Kahounová, PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.) Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Záměr ukončení členství města Třeboně v zájmovém sdružení právnických osob - cyklostezka Lužnice. - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 16
  Záměr ukončení členství města Třeboně v zájmovém sdružení právnických osob – Cyklostezka
  Lužnice.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: prof...

  Celý text (zobrazeno 27 %)

  k bodu 16
  Záměr ukončení členství města Třeboně v zájmovém sdružení právnických osob – Cyklostezka
  Lužnice.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.,
  Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Ondřej Janoušek
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 12/2016-11
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  ukončení členství města Třeboně v zájmovém sdružení „Cyklostezka Lužnice” vystoupením ze sdružení.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 9
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 22.10.2015 do 18.11.2015 - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 22.10.2015 do 18.11.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Z...

  Celý text (zobrazeno 49 %)

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 22.10.2015 do 18.11.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 22.10.2015 do 18.11.2015.

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Nákup nemovitosti pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m² vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m² vč. budovy čp 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň, smlouva o úvěru mezi městem Třeboň a spol. Lázně Aurora s. r. o. rozpočtové opatření č. 136 - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 4
  Informace o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k....

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 4
  Informace o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Josef Pindroch
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jana Grammetbauerová, Karel Elexhauser,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová, MUDr. Antonín Doležal,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., MVDr. Augustin Blízek, Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Ing. František Korda
  Návrh na usnesení Ing. Josefa Pindrocha:
  Usnesení ZM č. 163/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Informaci o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
  258 m
  2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518
  (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského
  vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  za cenu 14.000.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zadat znalci z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhad nemovitostí,
  vypracování znaleckého posudku, které bude předloženo na nejbližší jednání zastupitelstva města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 5
  Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně.
  Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Disk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 5
  Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně.
  Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová,
  Ing. Bohuslav Jirák
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 164/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Směrnici o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně s platností a účinností od 01.01.2016.
  II. schvaluje
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti
  tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 01.01.2016.
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 4
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti kultury
  a cestovního ruchu s platností a účinností od 01.01.2016.
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti ostatních
  zájmových činností s platností a účinností od 01.01.2016.
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu činnosti vedoucích
  oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží s platností a účinností od 01.01.2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu na rok 2016. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu na rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  Anna Kaho...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu na rok 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  Anna Kahounová – námět na umístění pamětní desky k 17. listopadu na Masarykově
  náměstí.
  Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová, Mgr. Terezie Jenisová,
  PhDr. Milan Kramárik
  pan Kolík – námět na vybudování odstavných ploch pro parkování v Nádražní ulici
  u sídliště Otavan.
  Zdeněk Mráz – objasnil aktuální stav, město se bude tímto podnětem zabývat.
  pan Janát
  Ing. Josef Pindroch – podal informaci k připravovanému systému parkování a dopravy
  v centru města. V principu nedojde k omezení příjezdu aut k nemovitostem příslušných
  vlastníků. Celá záležitost bude v předstihu projednána s občany (předpokládaný začátek
  platnosti úpravy cca v polovině dubna).
  - odchody a příchody: 18:30 Elexhauser – odchod – počet 24
  18:31 Blízek – odchod – počet 23
  18:35 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:36 Blízek – příchod – počet 25
  18:48 Kahounová – odchod – počet 24
  18:50 Prášil – odchod – počet 23
  18:52 Kahounová – příchod – počet 24
  18:53 Černý – odchod – počet 23
  18:53 Pfeifer – odchod – počet 22
  18:54 Prášil – příchod – počet 23
  18:56 Černý – příchod – počet 24
  18:56 Pfeifer – příchod – počet 25
  Protinávrh prof. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.:
  1) Zrušení příjmové položky poplatek za provoz, shromažďování komunálního odpadu ve výši 4,2 mil. Kč
  (zavedení odpadu zadarmo).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  2) Navýšení výdajové položky plán opravy bytových a nebytových domů o 2,7 mil. Kč na konečných 6 mil.
  Kč.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  3) Navýšení výdajové položky projekty, studie, tělovýchova, sport, hřiště o 2 mil. Kč pro zpracování
  projektové dokumentace na venkovní koupaliště.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 5
  4) Navýšení výdajů na projektovou dokumentaci chodníky, stezky o 1,1 mil. Kč na úpravu veřejných
  prostranství „U Komárků, prostranství před obchody na Hliníku, Lipovka a Valy“.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Protinávrh Mgr. Terezie Jenisové:
  Usnesení ZM č. 165/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2016 včetně fondů v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů
  rozpočtové skladby dle přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 281.727.397,00 Kč
  celkové výdaje 264.068.610,00 Kč
  saldo rozpočtu 17.658.787,00 Kč
  splátky jistin 10.140.980,00 Kč
  změna stavu finančních prostředků (zvýšení) 7.517.807,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2016 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným
  v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2016 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona
  č. 250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část
  rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2016 v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů rozpočtové skladby
  dle přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 281.727.397,00 Kč
  celkové výdaje 264.068.610,00 Kč
  saldo rozpočtu 17.658.787,00 Kč
  splátky jistin 18.640.980,00 Kč
  zapojení finančních prostředků z minulých let 982.193,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2016 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným
  v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2016 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona
  č. 250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací,
  příspěvků, grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část
  rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 6
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Poskytnutí finančního příspěvku DSO vodovod Hamr - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 7
  Poskytnutí finančního příspěvku DSO Vodovod Hamr.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal, paní Kolíko...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 7
  Poskytnutí finančního příspěvku DSO Vodovod Hamr.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal, paní Kolíková
  - odchody a příchody: 19:21 Makovička – odchod – počet 24
  19:21 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  19:21 Masojídek – odchod – počet 22
  19:21 Elexhauser – odchod – počet 21
  19:23 Kahounová – odchod – počet 20
  19:24 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  19:25 Doležal – odchod – počet 20
  19:26 Kahounová – příchod – počet 21
  19:27 Elexhauser – příchod – počet 22
  19:27 Masojídek – příchod – počet 23
  19:28 Doležal – příchod – počet 24
  19:28 Makovička – příchod – počet 25
  19:29 Kubal – odchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 166/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku DSO Vodovod Hamr (Palackého nám. 46/II, Třeboň, IČ: 60818361) ve výši
  3.687.217,00 Kč.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.687.217,00 Kč mezi městem Třeboň
  a Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr se sídlem Palackého nám. 46/II, Třeboň (IČ: 60818361).
  Účelem poskytnutí finančního příspěvku je kompenzace částky odvedené DSO Vodovod Hamr finančnímu
  úřadu v souvislosti s bezúplatným převodem vodohospodářského majetku do vlastnictví města k 31.12.2013.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostce města k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 12
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – námět na vybudování prostoru pr...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 12
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – námět na vybudování prostoru pro venčení psů.
  Ing. Josef Pindroch, Mgr. Terezie Jenisová, Anna Kahounová, Karel Elexhauser,
  Ing. Alena Baštová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 19:48 Kubal – příchod – počet 23
  19:48 Matuška – příchod – počet 24
  19:51 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Anny Kahounové:
  Usnesení ZM č. 171/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 5/2015 o místních poplatcích v předloženém znění s tím, že se
  původní text čl. 19 odst. 2 písmeno c) nahrazuje zněním „umístění kolostavu, reklamního informačního
  a propagačního zařízení včetně vystaveného zboží s plochou do 1 m2
  , u vystaveného zboží - květiny
  a okrasné rostliny - s plochou do 2 m2
  “.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit obecně závaznou vyhlášku v souladu
  s právními předpisy.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 5 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 5/2015 o místních poplatcích.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit obecně závaznou vyhlášku v souladu
  s právními předpisy.

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Stanovení priorit realizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břilice. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 15
  Stanovení priorit realizace Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú.
  Břilice.
  Předkladatel:
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, P...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 15
  Stanovení priorit realizace Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú.
  Břilice.
  Předkladatel:
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Anna
  Kahounová
  - odchody a příchody: 20:24 Váňa – příchod – počet 24
  20:24 Černý – příchod – počet 25
  20:24 Blízek – odchod – počet 24
  20:28 Kuta – odchod – počet 23
  20:29 Blízek – příchod – počet 24
  20:31 Kuta – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 174/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  priority realizace Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břilice.
  II. schvaluje
  priority realizace Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břilice v tomto pořadí:
  1. Hlavní polní cesta HPC 2
  2. Vedlejší polní cesta VPC 30
  3. Vedlejší polní cesta VPC 4 spolu s vedlejší polní cestou VPC 7
  4. Vedlejší polní cesta VPC 10
  5. Vedlejší polní cesta VPC 1
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 10
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň zaslat Státnímu pozemkovému úřadu zápis
  z jednání zastupitelstva v dané věci.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2016 z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 17
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2016 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav K...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k bodu 17
  Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2016 z Programu regenerace městské památkové rezervace
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 176/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  „Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2016 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň“
  dle návrhu.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit další zpracování podkladů pro dotaci v roce 2016.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Fórum zdravého města 2015 - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 18
  Fórum Zdravého města 2015.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: Mgr. Rostislav Černý, CSc., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č...

  Celý text (zobrazeno 26 %)

  k bodu 18
  Fórum Zdravého města 2015.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: Mgr. Rostislav Černý, CSc., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 177/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o řešení 5 ověřených priorit z Fóra Zdravého města 2014.
  II. bere na vědomí
  informaci o výsledku hlasování v anketě k Fóru Zdravého města 2015.
  III. bere na vědomí
  aktualizovaný Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2016.
  IV. ukládá
  kanceláři starosty předložit zastupitelstvu města zprávu o řešení ověřených problémů z Fóra 2015 v druhém
  pololetí 2016.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Váňa Jan - Jak se to má s výběrovým řízením na automobily pro město? V jaké fázi je příprava krajinné památkové zóny?

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro opt...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro optimalizaci spojení do
  Prahy.
  Ing. Pavel Zajíček – odpověděl na dotaz s tím, že bude kontaktován Jihočeský koordinátor pro dopravu
  a odpověď bude zaslána zastupitelům.
  paní Kolíková, Ing. Jaroslav Kubal
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – vznesl dotaz, kdo dělal stavební dozor na domě vedle Hotelu Bílý Koníček
  a upozornil na znečištění dlažby náměstí.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno a bude podána informace.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zápisu z kontrolního výboru (výběrové řízení na automobily).
  Ing. arch. Aleš Valder – vyjádření k výběrovému řízení na automobily bude dodáno do 30 dnů.
  Ing. František Korda, Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Ondřej Janoušek, Vladimír Janíček, pan Kolík, Ing.
  Jaroslav Fliegel, PhDr. Milan Kramárik, Jan Makovička, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Pavel Hajna
  paní Kolíková – upozornila na situaci k cyklostezce u Kauflandu (vyjíždění vozidel přes areál STK
  a cyklostezku) a vznesla dotaz, jak budou nahrazeny pokácené stromy (9 kusů) na pozemku 1752/8 v k. ú.
  Třeboň.
  21:12 Neužil – odchod – počet 24
  21:15 Neužil – příchod – počet 25
  21:16 Prášil – odchod – počet 24
  21:19 Prášil – příchod – počet 25
  21:23 Kahounová – odchod – počet 24
  21:25 Kahounová – příchod – počet 25

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Grammetbauerová Jana - K čemu bude sloužit dar na zdravotnictví?

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro opt...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro optimalizaci spojení do
  Prahy.
  Ing. Pavel Zajíček – odpověděl na dotaz s tím, že bude kontaktován Jihočeský koordinátor pro dopravu
  a odpověď bude zaslána zastupitelům.
  paní Kolíková, Ing. Jaroslav Kubal
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – vznesl dotaz, kdo dělal stavební dozor na domě vedle Hotelu Bílý Koníček
  a upozornil na znečištění dlažby náměstí.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno a bude podána informace.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zápisu z kontrolního výboru (výběrové řízení na automobily).
  Ing. arch. Aleš Valder – vyjádření k výběrovému řízení na automobily bude dodáno do 30 dnů.
  Ing. František Korda, Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Ondřej Janoušek, Vladimír Janíček, pan Kolík, Ing.
  Jaroslav Fliegel, PhDr. Milan Kramárik, Jan Makovička, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Pavel Hajna
  paní Kolíková – upozornila na situaci k cyklostezce u Kauflandu (vyjíždění vozidel přes areál STK
  a cyklostezku) a vznesla dotaz, jak budou nahrazeny pokácené stromy (9 kusů) na pozemku 1752/8 v k. ú.
  Třeboň.
  21:12 Neužil – odchod – počet 24
  21:15 Neužil – příchod – počet 25
  21:16 Prášil – odchod – počet 24
  21:19 Prášil – příchod – počet 25
  21:23 Kahounová – odchod – počet 24
  21:25 Kahounová – příchod – počet 25

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Jenisová Terezie - Přání do nového roku.

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro opt...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro optimalizaci spojení do
  Prahy.
  Ing. Pavel Zajíček – odpověděl na dotaz s tím, že bude kontaktován Jihočeský koordinátor pro dopravu
  a odpověď bude zaslána zastupitelům.
  paní Kolíková, Ing. Jaroslav Kubal
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – vznesl dotaz, kdo dělal stavební dozor na domě vedle Hotelu Bílý Koníček
  a upozornil na znečištění dlažby náměstí.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno a bude podána informace.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zápisu z kontrolního výboru (výběrové řízení na automobily).
  Ing. arch. Aleš Valder – vyjádření k výběrovému řízení na automobily bude dodáno do 30 dnů.
  Ing. František Korda, Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Ondřej Janoušek, Vladimír Janíček, pan Kolík, Ing.
  Jaroslav Fliegel, PhDr. Milan Kramárik, Jan Makovička, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Pavel Hajna
  paní Kolíková – upozornila na situaci k cyklostezce u Kauflandu (vyjíždění vozidel přes areál STK
  a cyklostezku) a vznesla dotaz, jak budou nahrazeny pokácené stromy (9 kusů) na pozemku 1752/8 v k. ú.
  Třeboň.
  21:12 Neužil – odchod – počet 24
  21:15 Neužil – příchod – počet 25
  21:16 Prášil – odchod – počet 24
  21:19 Prášil – příchod – počet 25
  21:23 Kahounová – odchod – počet 24
  21:25 Kahounová – příchod – počet 25

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli. - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 76 - SORT - PŘÍSPĚVEK - OPRAVA ROZPISU - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - doplatky - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Dotace pro vedoucí oddílů kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za rok 2015 - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 4261 o výměře 2095 m² v k. ú. Branná - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Revokace usnesení ZM č. 57/2014 - 3 ze dne 15. 12. 2014 týkajícího se členství v místní akční skupině Třeboňsko o. p. s. - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Povinnosti osadních výborů - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Kahounová Anna - Už je vyklizený Krčínův dům? Byla vymáhána pokuta od firmy, která měla stavět golfové hřiště? Jak pokračuje rušení heren? Bylo by možné zjistit, kolik se vybralo peněz za "áčka"?

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Masojídek Jiří - Jaký je postup jednání s firmou, která dělala rekonstrukci Lázní Berta? Jak se obsazují prostory po finančním úřadu? Jak vypadá situace s krajskou památkovou zónou?

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka Karel Elexhauser - Mělo by se vyřešit přemnožení holubů na bývalém pečovatelském domě.

  Datum: 2. 11. 2015

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žádá ...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žádá o odpověď týkající se hmotné odpovědnosti bývalého
  vedoucího IKS.
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PhDr. Milan Kramárik, Ing. Josef
  Pindroch, PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 17:10 Doležal – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (22.06.).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 18.05.2015, která
  byla zaslána dne 17.06.2015, a dne 22.06.2015, která byla zaslána dne 21.07.2015.

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 4.6.2015 do 19.8.2015 - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 04.06.2015 do 19.08.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., M...

  Celý text (zobrazeno 40 %)

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 04.06.2015 do 19.08.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna
  - odchody a příchody: 17:21 Blízek – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 04.06.2015 do 19.08.2015.

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.6.2015, mezitimní účetní závěrka k 30.6.2015 - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 4
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.06.2015, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žád...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k bodu 4
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.06.2015, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žádá o písemné předložení příjmů a výdajů úschovny kol.
  Ing. Pavel Hajna, Mgr. Michaela Kajerová, Ing. Josef Pindroch, Anna Kahounová, Zdeněk
  Mráz, Ing. Alena Baštová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jana Grammetbauerová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o plnění rozpočtu města k 30.06.2015 a mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30.06.2015.

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 74 - Havarijní oprava kamerového systému - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 74 – havarijní oprava kamerového systému.
  Předkladatel: Vladimír Školka, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 74 – havarijní oprava kamerového systému.
  Předkladatel: Vladimír Školka, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 137/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 74, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 2322 Přijaté pojistné náhrady, § 5311, ORJ 0000, ORG 250, UZ 0
  o částku 596.208,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 MP - opravy a udržování, § 5311, ORJ 0000, ORG 9250000000,
  UZ 0 o částku 596.208,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (Kč):
  74. 0 250 0000 5311 2322 0 0 +596 208 596 208
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  74. 0 9250000000 0000 5311 5171 190 000 190 000 +596 208 786 208
  II. ukládá
  Městské policii a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění rozhodnutí.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku MAS Třeboňsko o.p.s. - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 6
  Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku MAS Třeboňsko, o.p.s.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Te...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 6
  Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku MAS Třeboňsko, o.p.s.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 17:53 Korda – odchod – počet 24
  17:58 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Ing. Jaroslava Kubala:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí mimořádného finančního příspěvku žadateli MAS Třeboňsko, o.p.s. na činnost.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku mezi městem Třeboň a MAS Třeboňsko,
  o.p.s., Dukelská 145, Třeboň na činnost.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 17 Zdrželi se: 1
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 138/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  poskytnutí mimořádného finančního příspěvku žadateli MAS Třeboňsko, o.p.s. na činnost.
  II. neschvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku mezi městem Třeboň a MAS Třeboňsko,
  o.p.s., Dukelská 145, Třeboň na činnost.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizaci pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň a spol. Městská vodohospodářská s. r. o. - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 19
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň
  a spol. Městská vodohospodářská s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Di...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 19
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň
  a spol. Městská vodohospodářská s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, PaedDr. Jan Váňa,
  Ing. Miroslav Kajan, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie
  Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. et Ing. Jiří Kuta, Vladimír
  Janíček, paní Kolíková
  - odchody a příchody: 18:50 Kahounová – příchod – počet 25
  18:50 Jirák – odchod – počet 24
  18:53 Jirák – příchod – počet 25
  19:22 Kuta – odchod – počet 24
  19:24 Kuta – příchod – počet 25
  19:24 Neužil – odchod – počet 24
  19:28 Neužil – příchod – počet 25
  19:38 Prášil – odchod – počet 24
  19:40 Prášil – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 148/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň, jako
  vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a společností Městská Vodohospodářská s.r.o. (IČ 281 36 853,
  se sídlem Palackého nám. 46, Třeboň), jako provozovatelem, kdy:
  ­ předmětem a účelem smlouvy je sjednání technických, provozních, ekonomických, platebních a dalších
  věcných podmínek pro zajištění plynulého a bezpečného provozování (dodávka pitné vody, odvádění
  a čištění odpadních vod, dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody
  včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo
  manipulačních řadů, kanalizačního řadu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření,
  dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné
  a ceny pro stočné a další související činnosti) vodovodů (vodovod ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1
  zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 nebo který se
  stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní smlouvy) a kanalizací (kanalizace ve
  smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v rozsahu
  uvedeném v příloze č. 2, nebo který se stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní
  smlouvy), a to v souladu s právní úpravou obsaženou zejména v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech
  a kanalizacích, zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, vše ve
  znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu smlouvy bude i majetek, který je v současné době
  předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Třeboň a společností Městská Vodohospodářská
  dne 01.11.2011 (ČOV). Předmětem Smlouvy o provozování bude dále i takový majetek, o který město
  Třeboň požádá Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr v souladu s § 7 odst. 7) Stanov v termínu do
  30.09.2015 a majetek odpovídající kritériím Stanov, který bude dobrovolným svazkem obcí Vodovod
  Hamr pořízen do 31.12.2015. Majetek bude provozovatelem užíván vlastním jménem a na vlastní
  odpovědnost, vlastník umožňuje provozovateli, aby po dobu provozování vybíral vodné a stočné od
  odběratelů, provozovatel se zavazuje platit vlastníkovi nájemné stanovené smlouvou.
  ­ nájemné pro kalendářní rok 2016 bude ve výši 9.776.164,00 Kč (bez DPH), z toho nájemné pro
  vodovody 61.176,00 Kč (bez DPH) a pro kanalizaci 9.714.988,00 Kč (bez DPH). Výše ročního
  nájemného bude pro každý další kalendářní rok stanovena vlastníkem.
  ­ splatnost nájmu - nájemné v prvním roce trvání smlouvy je provozovatel povinen uhradit vlastníkovi ve
  čtyřech stejných čtvrtletních splátkách splatných tak, že první a druhá splátka budou splatné ke dni
  15.07.2016 a třetí a čtvrtá splátka do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, ze kterého
  se splátka platí. Nájemné od 01.01.2017 bude splatné ve čtyřech stejných čtvrtletních splátkách,
  splatných vždy do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které se splátka nájemného
  platí.
  ­ smlouva se sjednává na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2030.
  ­ nájemní smlouva mezi městem Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. ze dne 01.11.2011
  vztahující se k užívání čistírny odpadních vod uzavřením Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací
  pro veřejnou potřebu zanikne dnem 01.01.2016.
  Zápis z 8. jednání ZM dne 07.09.2015 10
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 (jmenovitě: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Anna Kahounová, Karel
  Elexhauser, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. et Ing. Jiří Kuta) Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Připomínka Černý Rostislav - Přes prázdniny lidé parkují na městské zeleni.

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu Mě...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu MěÚ pro návštěvníky.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Karel
  Elexhauser, Zdeněk Mráz, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Ing. arch. Aleš Valder,
  Ing. Bohuslav Jirák, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Jitka Bednářová, pan Kolík, paní Kolíková
  19:58 Korda – odchod – počet 24
  20:00 Korda – příchod – počet 25
  20:19 Váňa – odchod – počet 24
  20:20 Černý – odchod – počet 23
  20:21 Váňa – příchod – počet 24
  20:23 Černý – příchod – počet 25
  k bodu 21
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:28 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili: pan Ing. Bohuslav Jirák v. r. dne: ………………………………
  pan prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. v. r. dne: ………………………………
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 09.09.2015

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Připomínka Váňa Jan - Situace ohledně protipovodňového opatření Rožmberk.

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu Mě...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu MěÚ pro návštěvníky.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Karel
  Elexhauser, Zdeněk Mráz, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Ing. arch. Aleš Valder,
  Ing. Bohuslav Jirák, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Jitka Bednářová, pan Kolík, paní Kolíková
  19:58 Korda – odchod – počet 24
  20:00 Korda – příchod – počet 25
  20:19 Váňa – odchod – počet 24
  20:20 Černý – odchod – počet 23
  20:21 Váňa – příchod – počet 24
  20:23 Černý – příchod – počet 25
  k bodu 21
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:28 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili: pan Ing. Bohuslav Jirák v. r. dne: ………………………………
  pan prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. v. r. dne: ………………………………
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 09.09.2015

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (Dle geometrického plánu č. 3461-50/2014 poz. p. č. KN 2503/10) o výměře 2039 m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 6
  Nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (dle geometrického plánu č. 3461
  -
  50/2014 poz. p. č. KN 2503/10)
  o výměř
  e 2039 m
  2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Ba...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k
  bodu 6
  Nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (dle geometrického plánu č. 3461
  -
  50/2014 poz. p. č. KN 2503/10)
  o výměř
  e 2039 m
  2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová

  požadavek týkající se
  udržování cyklostezky
  směrem na Novou Hlínu
  ,
  prostor
  u
  pod kostelem
  a dále udržování chodníků
  .
  Mgr. Terezie Jenisová,
  PaedDr. Jan Vá
  ňa
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  požadavek na celkovou cenu
  cyklo
  stezky
  do
  Nové
  Hlín
  y
  .
  Ing. Pavel Hajna

  bude zodpovězeno.
  Zdeněk Mráz
  , Ing. Jana Grammetbauerová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  121/2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (dle geometrického plánu č. 3461
  -
  50/2014 poz. p. č. KN
  2503/10)
  o
  výměře 2039 m
  2
  v k. ú. Třeboň od Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05
  Praha 4
  -
  Nusle za cenu 305.850,00 Kč. Město Třeboň h
  radí veškeré náklady spojené s převodem
  nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  21
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1897/212 k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 7
  Záměr prodeje části pozemku p. č.
  KN 1897/212 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  ,
  PaedDr. Jan Váňa, Jitka...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k
  bodu 7
  Záměr prodeje části pozemku p. č.
  KN 1897/212 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  ,
  PaedDr. Jan Váňa, Jitka Filípková
  , Mgr. Terezie Jenisová
  Protinávrh Ing. Jaroslav
  a
  Kubala:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN
  1897/212 o výměře cca 56 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, když
  výměra bude zpřesněna ge
  ometrickým plánem, za
  cenu 1
  00,00 Kč/m
  2
  .
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN
  1897/212 o výměře cca 26 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, když
  výměra bude zpřesněn
  a geometrickým plánem, za
  cenu 1
  00,00 Kč/m
  2
  .
  Zápis z
  7
  . jednání ZM dne
  22
  .
  06
  .2
  01
  5
  5
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  6
  Proti:
  14 Zdrželi se: 1
  NE
  PŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  12
  2
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění zám
  ěru prodeje části pozemku p. č. KN
  1897/212 o výměře cca 56 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, když
  výměra bude zpřesněna ge
  ometrickým plánem, za cenu 400,00
  Kč/m
  2
  .
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN
  1897/212 o výměře cca 26 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň
  , když
  výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 400,00 Kč/m
  2
  .
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  14 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Zřízení služebnosti v právu uložení kanalizačního potrubí na pozemcích p. č. KN 394/31, p. č. KN 25/11 v k. ú. Stará Hlína - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 11
  Zřízení služebnosti v
  právu uložení kanalizačního potrubí na pozemcích p. č. KN 394/31,
  p.
  č.
  KN
  25/11 v
  k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel:
  Ing. Alena B...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k
  bodu 11
  Zřízení služebnosti v
  právu uložení kanalizačního potrubí na pozemcích p. č. KN 394/31,
  p.
  č.
  KN
  25/11 v
  k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  , Mgr. Terezie Jenisová, Jitka Filípková
  , Ing. Josef Pindroch
  , Zdeněk
  Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  12
  6
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zříz
  ení služebnosti na
  pozemku
  p. č. KN 394/31
  v
  k. ú. Stará Hlína
  , na akci
  „Třeboň, Stará Hlína
  -
  kanalizace a čistírna odpadních vod“. Služebnost
  bude
  spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kanalizačního potrubí. Služebnost bude zřízena
  bezúplatně,
  ve prospěch města Třeboň (oprávněný) na dobu určitou 5 let.
  II. schvaluje
  zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na
  pozemku
  p. č.
  KN 25/11
  v
  k. ú. Stará Hlína
  , na akci
  „Třeboň, Stará Hlína
  -
  kanalizace a čistírna o
  dpadních vod“. Služebnost
  bude
  spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kanalizačního potrubí. Služebnost bude zřízena
  bezúplatně, ve prospěch města Třeboň (oprávněný) na dobu určitou 5 let.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plně
  ní usnesení.
  Zápis z
  7
  . jednání ZM dne
  22
  .
  06
  .2
  01
  5
  7
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  22
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr na území obce Třeboň v souladu s par. 7 odst. 7) stanov dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr, vodohospodářská infrastruktura na území města Třeboně - zveřejnění záměru paktu - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 12
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obc...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k
  bodu 12
  Podání žádosti o bezplatné převedení majetku Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr na území
  obce Třeboň v souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Ha
  mr,
  Vodohospodářská infrastruktura na území města Třeboně

  zveřejnění záměru pachtu.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Zdeněk Mráz
  , prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , Anna Kahounová
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  , Mgr. Tere
  zie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  12
  7
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr podání žádosti o bezplatné
  převedení majetku, který se nachází na území obce Třeboň (
  k. ú. Třeboň, Břil
  ice, Branná, Přeseka, Holičky
  u
  Staré Hlíny, Stará Hlína) včetně pozemků, na kterých je majetek umístěn a pokud je ve vlastnictví svazku.
  Žádost se bude vztahovat i na majetek odpovídající těmto kritériím, který bude dobrovolným svazkem o
  bcí
  Vodovod Hamr pořízen do 31.12.2015. Podání žádosti bude učiněno do 30.09.2015
  .
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi
  městem Třeboň, jako vlastníkem vodohospodářské infrastruktury
  a společností Městská Vodohospodářská
  s.r.o. (IČ 281 36
  853, se sídlem Palackého nám. 46, Třeboň), jako provozovatelem, kdy:
  předmětem a účelem smlouvy je sjednání technických, provozních, ekonomických, platebních a dalších
  věcných podmínek pro zajištění
  plynulého a bezpečného provozování (dodávka pitné vody, odvádění
  a
  čištění odpadních vod, dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody
  včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo
  manipulačních řadů, kanalizačního řadu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření,
  dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné
  a
  ceny pro stočné a další související činnosti) vodovodů (v
  odovod ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1
  zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v
  rozsahu uvedeném v
  příloze č. 1 nebo který se
  stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní smlouvy) a kanalizací (kanalizace ve
  smyslu ustanovení
  § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v
  rozsahu
  uvedeném v
  příloze č. 2, nebo který se stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní
  smlouvy), a to v
  souladu s
  právní úpravou obsaženou zejména v
  zákoně č. 274/2001 S
  b., o
  vodovodech
  a kanalizacích, zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, vše ve
  znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu smlouvy bude i majetek, který je v
  současné době
  předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi městem
  Třeboň a společností Městská Vodohospodářská
  dne 01.11.2011 (ČOV). Předmětem Smlouvy o provozování bude dále i takový majetek, o který město
  Třeboň požádá Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr v
  souladu s § 7 odst. 7) Stanov v
  termínu do
  30.09.2015 a majete
  k odpovídající kritériím Stanov, který bude dobrovolným svazkem obcí Vodovod
  Hamr pořízen do 31.12.2015. Majetek bude provozovatelem užíván vlastním jménem a na vlastní
  odpovědnost, vlastník umožňuje provozovateli, aby po dobu provozování vybíral vodné a s
  točné od
  odběratelů, provozovatel se zavazuje platit vlastníkovi nájemné stanovené smlouvou.
  nájemné pro kalendářní rok 2016 bude ve výši 9.776.164,00 Kč (bez DPH), z
  toho nájemné pro
  vodovody 61.176,00 Kč (bez DPH) a pro kanalizaci 9.714.988,00 Kč (bez DP
  H). Výše ročního
  nájemného bude pro každý další kalendářní rok stanovena vlastníkem.
  splatnost nájmu
  -
  nájemné v
  prvním roce trvání smlouvy je provozovatel povinen uhradit vlastníkovi ve
  čtyřech stejných čtvrtletních splátkách splatných tak, že první a dr
  uhá splátka budou splatné ke dni
  15.07.2016 a třetí a čtvrtá splátka do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, ze kterého
  se splátka platí. Nájemné od 01.01.2017 bude splatné ve čtyřech stejných čtvrtletních splátkách,
  splatných
  vždy do 15.
  dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které se splátka nájemného
  platí.
  smlouva se sjednává na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2030.
  nájemní smlouva mezi městem Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. ze dne 01.11.2011
  vztahujíc
  í se k
  užívání čistírny odpadních vod uzavřením Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací
  pro veřejnou potřebu zanikne dnem 01.01.2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  16 Proti: 0 Zdrželi se:
  6
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Revokace usnesení ZM č. 56/2014 - 3 ze dne 15. 12. 2014 ve věci "Schválení priorit realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny" - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 14
  Revokace usnesení ZM č. 56/2014
  -
  3 ze dne 15.12.2014 ve věci „Schválení priorit realizace spo
  lečných
  zařízení v
  rámci komplexních pozemkových úprav v
  k. ú. Stará...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k
  bodu 14
  Revokace usnesení ZM č. 56/2014
  -
  3 ze dne 15.12.2014 ve věci „Schválení priorit realizace spo
  lečných
  zařízení v
  rámci komplexních pozemkových úprav v
  k. ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky u
  Staré Hlíny".
  Předkladatel:
  Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz
  , prof.
  RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  , Ing. arch.
  Aleš Valder
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , Ing. Josef Pindroch
  , Mgr. Terezie Jenisová
  ,
  Ing.
  Bohuslav Jirák
  , PaedDr. Jan Váňa
  , Anna Kahounová
  -
  odchody a příchody:
  18:20 Kahounová

  příchod

  počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  12
  9
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo mě
  sta Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci své
  ho u
  snesení č. 56/2014
  -
  3 ze dne 15.12.2014 tak, že schvaluje

  hlavní polní cestu HPC
  -
  1 v k. ú. Stará Hlína,

  vedlejší polní cestu VPC
  -
  23 v k. ú. Stará Hlína

  a opatření k ochraně úze
  mí před povodněmi s označením „
  SO 04
  Ochranné hráze ve Staré Hlíně“
  dle ustanovení bodu č.
  5, čl. 7.A.4.2 textové části Plánu společných zařízení z června 2013,
  uvedené na jeho str. 85, spočívající ve stavbě kontinuální protipovodňové hráze situované na
  pravém břehu Staré řeky v úseku od most
  u se silnicí I/34 po fotbalový areál Stará Hlína,
  jako priority realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových
  úprav v k. ú. Stará Hlína
  a
  k.
  ú. Holičky u Staré Hlíny, vše v obci Třeboň, ve smyslu žádosti Státního pozemkového úřadu

  pobočk
  y
  Krajského pozemkového úřadu pro Jiho
  český kraj v Jindřichově Hradci.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň zaslat toto usnesení zastupitelstva města
  Státnímu pozemkovému úřadu

  pobočce Krajského pozemkového úřadu pro Jihočesk
  ý kraj v
  Jindřichově
  Hradci.
  Zápis z
  7
  . jednání ZM dne
  22
  .
  06
  .2
  01
  5
  9
  Výsledek hlasování:
  Pr
  o: 22
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dohoda o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň (ČR) a Interlaken (Švýcarsko) na období 2015 až 2019 - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 18
  Dohoda o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň (ČR) a Interlaken (Švýcarsko) na období 2015
  až 2019.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Pae...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k
  bodu 18
  Dohoda o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň (ČR) a Interlaken (Švýcarsko) na období 2015
  až 2019.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  , Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Pavel Zajíček
  , Karel Elexhauser
  ,
  prof
  .
  RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  133
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Dohodu o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň a Interlaken na období 2015 až 2019.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usne
  sení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  16 Proti: 1 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka Váňa Jan - Nedostatky ve vystavené zprávě o rekonstrukci Bertiných lázní

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstruk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstrukc
  e
  B
  ertiných lázní.
  Jak
  dlouho b
  ude trvat odstávka
  v
  souvislosti s
  opravami závad
  ?
  J
  aké budou finanční dopady na investora
  ?
  Kdo
  konkrétně
  vykonával stavební dozor
  ?
  Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Josef Pindroch

  probíhají jednání,
  jakmile bude
  znám
  výsledek
  , obdrží
  ho
  zastupitelé
  písemnou f
  ormou
  (předpoklad
  do konce července
  2015
  )
  .
  Ing. Pavel Hajna

  odpo
  věděl na dotaz, kdo konkrétně vykonával stavební dozor.
  Anna Kahounov
  á,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal

  vznesl dotaz, zda se
  vymáhají
  peníze od bývalé ředitelky IKS.
  Ing. Pa
  vel Zajíček

  odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Vladimír Janíček
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  diskuze týkající se
  rubrik
  y
  v
  Třeboňském světě
  .
  Bohumil Matuška
  ,
  Zdeněk Mráz
  , Karel Elexhauser
  ,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  19:07 Pfeifer

  odchod

  počet 21
  19:08 Neužil

  odchod

  počet 20
  19:10 Pfeifer

  příchod

  počet 21
  19:12 Neužil

  příchod

  počet 22
  19:36 Prášil

  odchod

  počet 21
  19:39 Prášil

  příchod

  počet 22
  19:39 Kubal

  odchod

  počet 21
  19:41 Kubal

  příchod

  počet 22
  19:52 Kahounová

  odchod

  počet 21
  19:52 Elexhauser

  odchod

  počet 20

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Kahounová Anna - Proč pí. starostka opustila místo jednatele v lázních?

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstruk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstrukc
  e
  B
  ertiných lázní.
  Jak
  dlouho b
  ude trvat odstávka
  v
  souvislosti s
  opravami závad
  ?
  J
  aké budou finanční dopady na investora
  ?
  Kdo
  konkrétně
  vykonával stavební dozor
  ?
  Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Josef Pindroch

  probíhají jednání,
  jakmile bude
  znám
  výsledek
  , obdrží
  ho
  zastupitelé
  písemnou f
  ormou
  (předpoklad
  do konce července
  2015
  )
  .
  Ing. Pavel Hajna

  odpo
  věděl na dotaz, kdo konkrétně vykonával stavební dozor.
  Anna Kahounov
  á,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal

  vznesl dotaz, zda se
  vymáhají
  peníze od bývalé ředitelky IKS.
  Ing. Pa
  vel Zajíček

  odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Vladimír Janíček
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  diskuze týkající se
  rubrik
  y
  v
  Třeboňském světě
  .
  Bohumil Matuška
  ,
  Zdeněk Mráz
  , Karel Elexhauser
  ,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  19:07 Pfeifer

  odchod

  počet 21
  19:08 Neužil

  odchod

  počet 20
  19:10 Pfeifer

  příchod

  počet 21
  19:12 Neužil

  příchod

  počet 22
  19:36 Prášil

  odchod

  počet 21
  19:39 Prášil

  příchod

  počet 22
  19:39 Kubal

  odchod

  počet 21
  19:41 Kubal

  příchod

  počet 22
  19:52 Kahounová

  odchod

  počet 21
  19:52 Elexhauser

  odchod

  počet 20

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka Kubal Jaroslav - Proč město nevyžaduje vymáhání peněz po bývalé ředitelce IKS?

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstruk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstrukc
  e
  B
  ertiných lázní.
  Jak
  dlouho b
  ude trvat odstávka
  v
  souvislosti s
  opravami závad
  ?
  J
  aké budou finanční dopady na investora
  ?
  Kdo
  konkrétně
  vykonával stavební dozor
  ?
  Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Josef Pindroch

  probíhají jednání,
  jakmile bude
  znám
  výsledek
  , obdrží
  ho
  zastupitelé
  písemnou f
  ormou
  (předpoklad
  do konce července
  2015
  )
  .
  Ing. Pavel Hajna

  odpo
  věděl na dotaz, kdo konkrétně vykonával stavební dozor.
  Anna Kahounov
  á,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal

  vznesl dotaz, zda se
  vymáhají
  peníze od bývalé ředitelky IKS.
  Ing. Pa
  vel Zajíček

  odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Vladimír Janíček
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  diskuze týkající se
  rubrik
  y
  v
  Třeboňském světě
  .
  Bohumil Matuška
  ,
  Zdeněk Mráz
  , Karel Elexhauser
  ,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  19:07 Pfeifer

  odchod

  počet 21
  19:08 Neužil

  odchod

  počet 20
  19:10 Pfeifer

  příchod

  počet 21
  19:12 Neužil

  příchod

  počet 22
  19:36 Prášil

  odchod

  počet 21
  19:39 Prášil

  příchod

  počet 22
  19:39 Kubal

  odchod

  počet 21
  19:41 Kubal

  příchod

  počet 22
  19:52 Kahounová

  odchod

  počet 21
  19:52 Elexhauser

  odchod

  počet 20

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Prášil Ondřej - Proč a komu se bude prodávat pozemek a dům čp 66?

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstruk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstrukc
  e
  B
  ertiných lázní.
  Jak
  dlouho b
  ude trvat odstávka
  v
  souvislosti s
  opravami závad
  ?
  J
  aké budou finanční dopady na investora
  ?
  Kdo
  konkrétně
  vykonával stavební dozor
  ?
  Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Josef Pindroch

  probíhají jednání,
  jakmile bude
  znám
  výsledek
  , obdrží
  ho
  zastupitelé
  písemnou f
  ormou
  (předpoklad
  do konce července
  2015
  )
  .
  Ing. Pavel Hajna

  odpo
  věděl na dotaz, kdo konkrétně vykonával stavební dozor.
  Anna Kahounov
  á,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal

  vznesl dotaz, zda se
  vymáhají
  peníze od bývalé ředitelky IKS.
  Ing. Pa
  vel Zajíček

  odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Vladimír Janíček
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  diskuze týkající se
  rubrik
  y
  v
  Třeboňském světě
  .
  Bohumil Matuška
  ,
  Zdeněk Mráz
  , Karel Elexhauser
  ,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  19:07 Pfeifer

  odchod

  počet 21
  19:08 Neužil

  odchod

  počet 20
  19:10 Pfeifer

  příchod

  počet 21
  19:12 Neužil

  příchod

  počet 22
  19:36 Prášil

  odchod

  počet 21
  19:39 Prášil

  příchod

  počet 22
  19:39 Kubal

  odchod

  počet 21
  19:41 Kubal

  příchod

  počet 22
  19:52 Kahounová

  odchod

  počet 21
  19:52 Elexhauser

  odchod

  počet 20

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Masojídek Jiří - Proč je v rubrice TS daný počet znaků?

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstruk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstrukc
  e
  B
  ertiných lázní.
  Jak
  dlouho b
  ude trvat odstávka
  v
  souvislosti s
  opravami závad
  ?
  J
  aké budou finanční dopady na investora
  ?
  Kdo
  konkrétně
  vykonával stavební dozor
  ?
  Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Josef Pindroch

  probíhají jednání,
  jakmile bude
  znám
  výsledek
  , obdrží
  ho
  zastupitelé
  písemnou f
  ormou
  (předpoklad
  do konce července
  2015
  )
  .
  Ing. Pavel Hajna

  odpo
  věděl na dotaz, kdo konkrétně vykonával stavební dozor.
  Anna Kahounov
  á,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal

  vznesl dotaz, zda se
  vymáhají
  peníze od bývalé ředitelky IKS.
  Ing. Pa
  vel Zajíček

  odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Vladimír Janíček
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  diskuze týkající se
  rubrik
  y
  v
  Třeboňském světě
  .
  Bohumil Matuška
  ,
  Zdeněk Mráz
  , Karel Elexhauser
  ,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  19:07 Pfeifer

  odchod

  počet 21
  19:08 Neužil

  odchod

  počet 20
  19:10 Pfeifer

  příchod

  počet 21
  19:12 Neužil

  příchod

  počet 22
  19:36 Prášil

  odchod

  počet 21
  19:39 Prášil

  příchod

  počet 22
  19:39 Kubal

  odchod

  počet 21
  19:41 Kubal

  příchod

  počet 22
  19:52 Kahounová

  odchod

  počet 21
  19:52 Elexhauser

  odchod

  počet 20

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Účetní závěrka města Třeboně za rok 2014 a závěrečný účet města Třeboně za rok 2014 - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 4
  Účetní závěrka města Třeboně za rok 2014 a Závěrečný účet města Třeboně za rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Maso...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 4
  Účetní závěrka města Třeboně za rok 2014 a Závěrečný účet města Třeboně za rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Alena Baštová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie
  Jenisová, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Ing. Pavel Zajíček, Mgr. Ondřej Janoušek, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:28 Psík – příchod – počet 23
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 3
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 93/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2014 s výrokem:
  Zastupitelstvo města Třeboně nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
  v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
  jednotky.
  II. schvaluje
  znění protokolu o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2014.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok
  2014 starostce města k podpisu a zajistit odeslání dat týkajících se schvalování účetní závěrky do CSÚIS
  (Centrální systém účetních informací státu).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Usnesení ZM č. 94/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboně za
  rok 2014.
  II. schvaluje
  závěrečný účet města s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Účetní závěrka města Třeboně za rok 2014 a závěrečný účet města Třeboně za rok 2014 - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 4
  Účetní závěrka města Třeboně za rok 2014 a Závěrečný účet města Třeboně za rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Maso...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 4
  Účetní závěrka města Třeboně za rok 2014 a Závěrečný účet města Třeboně za rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Alena Baštová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie
  Jenisová, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Ing. Pavel Zajíček, Mgr. Ondřej Janoušek, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:28 Psík – příchod – počet 23
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 3
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 93/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2014 s výrokem:
  Zastupitelstvo města Třeboně nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
  v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
  jednotky.
  II. schvaluje
  znění protokolu o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2014.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok
  2014 starostce města k podpisu a zajistit odeslání dat týkajících se schvalování účetní závěrky do CSÚIS
  (Centrální systém účetních informací státu).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Usnesení ZM č. 94/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboně za
  rok 2014.
  II. schvaluje
  závěrečný účet města s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 6
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Zajíček, Mgr. Terezi...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 6
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Zajíček, Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 96/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotací žadatelům v oblasti tělovýchovy a sportu na celoroční činnost a jednorázovou akci takto:
  Žadatel Účel Dotace 2015 (Kč)
  Taekwon-do Třeboň Činnost 2015 119.040,00
  TJ Slovan Břilice Činnost 2015 72.960,00
  TJ Jiskra Třeboň Činnost 2015 736.720,00
  TJ Jiskra Třeboň - veslování Výstavba a složení veslařské dráhy 80.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni
  v bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost nebo jednorázovou akci.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2015 - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 7
  Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová
  ...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 7
  Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová
  - odchody a příchody: 18:08 Blízek – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 97/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotací žadatelům v oblasti kultury a cestovního ruchu na celoroční činnost a jednorázové akce
  takto:
  Žadatel Účel Dotace 2015 (Kč)
  Třeboň. lázeň. symf. orchestr Činnost 2015 80.000,00
  O. s. pro podporu animovaného
  filmu. Anifilm 2015 300.000,00
  Spolek Třeboňská nocturna Třeboňská nocturna 2015 120.000,00
  Okolo Třeboně Okolo Třeboně 2015 120.000,00
  Okolo Třeboně Kultura v Třeboni 70.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni
  v bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost a jednorázové akce.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2015 - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 7
  Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová
  ...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 7
  Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová
  - odchody a příchody: 18:08 Blízek – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 97/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotací žadatelům v oblasti kultury a cestovního ruchu na celoroční činnost a jednorázové akce
  takto:
  Žadatel Účel Dotace 2015 (Kč)
  Třeboň. lázeň. symf. orchestr Činnost 2015 80.000,00
  O. s. pro podporu animovaného
  filmu. Anifilm 2015 300.000,00
  Spolek Třeboňská nocturna Třeboňská nocturna 2015 120.000,00
  Okolo Třeboně Okolo Třeboně 2015 120.000,00
  Okolo Třeboně Kultura v Třeboni 70.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni
  v bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost a jednorázové akce.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Příspěvek na provoz pro hospicovou péči sv. Kleofáše - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 10
  Příspěvek na provoz pro Hospicovou péči sv. Kleofáše.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Bc. Eva Dytr...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 10
  Příspěvek na provoz pro Hospicovou péči sv. Kleofáše.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Bc. Eva Dytrichová
  - odchody a příchody: 18:15 Elexhauser – příchod – počet 22
  18:16 Kahounová – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 100/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku pro Hospicovou péči sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s., se sídlem Na Nábřeží 552,
  378 16 Lomnice nad Lužnicí ve výši 100.000,00 Kč.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Hospicovou péčí sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s., se sídlem
  Na Nábřeží 552, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, IČ: 22707328.
  III. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku starostce města k podpisu.
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 6
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemků p. č. KN 1918/6, p. č. KN 1917/8 v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 14
  Záměr prodeje části pozemků p. č. KN 1918/6, p. č. KN 1917/8 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., ...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 14
  Záměr prodeje části pozemků p. č. KN 1918/6, p. č. KN 1917/8 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.,
  Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 18:26 Grammetbauerová – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 104/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1918/6 o výměře cca 151 m2
  , části pozemku p. č. KN
  1917/8 o výměře cca 54 m2
  v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu
  2.000,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 1 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1534/6 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 16
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1534/6 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, Ing. M...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  k bodu 16
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1534/6 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, Ing. Miroslav Roubal, Zdeněk
  Kocanda, Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:44 Vopátek – odchod – počet 22
  18:45 Vopátek – příchod – počet 23
  18:46 Váňa – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 106/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1534/6 o výměře 207 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 9
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Revokace usnesení ZM č. 74/2014-4 ze dne 26.1.2015, zvěřejnění záměru směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m², p. č. KN 18997/152 o výměře 153 m², p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m², p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m² a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 výměře 110 m² ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 17
  Revokace usnesení ZM č. 74/2015-4 ze dne 26.01.2015, zveřejnění záměru směny pozemků p. č. KN
  1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN 18...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 17
  Revokace usnesení ZM č. 74/2015-4 ze dne 26.01.2015, zveřejnění záměru směny pozemků p. č. KN
  1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č.
  KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za
  pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:50 Korda – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 107/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci usnesení ZM č. 74/2015-4 ze dne 26.01.2015 ve věci směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře
  155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m
  2
  , p. č. KN 1897/156
  o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za cenu 1.500,00 Kč/m2
  za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu
  400,00 Kč/m2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem ze strany pana xxxxxxx ve výši 1.003.000,00 Kč a ve
  věci zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (oprávněným) a p. xxxxxxxxxxxxxxx (povinným) na části
  pozemku p. č. KN 1897/155 v k. ú. Třeboň v k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře
  153 m
  2
  , p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155
  o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za cenu 1.500,00 Kč/m2
  za pozemek p. č. KN 1897/149
  o výměře 110 m
  2
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 400,00 Kč/m2
  , vše v obci a k. ú.
  Třeboň s doplatkem ze strany pana xxxxxxx ve výši 1.003.000,00 Kč a za podmínky, že město Třeboň
  vybuduje na hranici směňovaných pozemků přípojky kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, přípojku
  vodovodní, přípojku plynovodní a elektropřípojku, když termín realizace těchto přípojek bude nejpozději
  do 31.12.2017 za předpokladu uzavření směnné smlouvy mezi městem Třeboň a p. xxxxxxxx v termínu
  do 45 dnů ode dne rozhodnutí zastupitelstva města o směně pozemků. Doplatek ve výši 1.003.000,00 Kč
  bude ze strany p. xxxxxxx uhrazen do 90 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy. Náklady spojené se
  směnou budou hrazeny v poměru 1:1, když daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání
  směnné smlouvy spojenou se zřízením služebnosti zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právních služeb.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 9
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATOk bodu 17
  Revokace usnesení ZM č. 74/2015-4 ze dne 26.01.2015, zveřejnění záměru směny pozemků p. č. KN
  1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č.
  KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za
  pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:50 Korda – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 107/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci usnesení ZM č. 74/2015-4 ze dne 26.01.2015 ve věci směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře
  155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m
  2
  , p. č. KN 1897/156
  o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za cenu 1.500,00 Kč/m2
  za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu
  400,00 Kč/m2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem ze strany pana xxxxxxx ve výši 1.003.000,00 Kč a ve
  věci zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (oprávněným) a p. xxxxxxxxxxxxxxx (povinným) na části
  pozemku p. č. KN 1897/155 v k. ú. Třeboň v k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře
  153 m
  2
  , p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155
  o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za cenu 1.500,00 Kč/m2
  za pozemek p. č. KN 1897/149
  o výměře 110 m
  2
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 400,00 Kč/m2
  , vše v obci a k. ú.
  Třeboň s doplatkem ze strany pana xxxxxxx ve výši 1.003.000,00 Kč a za podmínky, že město Třeboň
  vybuduje na hranici směňovaných pozemků přípojky kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, přípojku
  vodovodní, přípojku plynovodní a elektropřípojku, když termín realizace těchto přípojek bude nejpozději
  do 31.12.2017 za předpokladu uzavření směnné smlouvy mezi městem Třeboň a p. xxxxxxxx v termínu
  do 45 dnů ode dne rozhodnutí zastupitelstva města o směně pozemků. Doplatek ve výši 1.003.000,00 Kč
  bude ze strany p. xxxxxxx uhrazen do 90 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy. Náklady spojené se
  směnou budou hrazeny v poměru 1:1, když daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání
  směnné smlouvy spojenou se zřízením služebnosti zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právních služeb.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 9
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a pč. ST 49 o výměře 716 m² a p. č. KN2827/2 o výměře 578 m² v k. ú. Branná - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 20
  Prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a p. č. st. KN 49 o výměře 716 m2
  a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m2
  v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. ...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 20
  Prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a p. č. st. KN 49 o výměře 716 m2
  a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m2
  v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 19:02 Kahounová – příchod – počet 23
  19:03 Elexhauser – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 110/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a pozemků p. č. st. KN 49 o výměře 716
  m
  2
  a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m2
  , vše v k. ú. Branná, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxx, za cenu 775.000,00 Kč. Kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne rozhodnutí
  zastupitelstva města o prodeji nemovitostí. Kupní cena bude zaplacena nejpozději do 60 dnů od podpisu
  kupní smlouvy kupujícím na účet města Třeboně. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním
  kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
  Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických
  služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 26
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pind...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 26
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jana
  Grammetbauerová
  - odchody a příchody: 19:22 Jenisová – odchod – počet 23
  19:24 Jenisová – příchod – počet 24
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 13
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 116/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zřízení osadních výborů v místních částech Branná, Břilice, Přeseka a Stará a Nová Hlína pro volební
  období 2014 – 2018 a volí předsedy dle návrhu.
  Branná: 7 členů – předseda p. Antonín Buman
  členové: p. František Vrátný, p. Václav Jiráček, Ing. Marie Čápová, p. Josef Márovec, Ing. Jan Kouba,
  p. Vladimír Košíček,
  Břilice: 9 členů – předseda Bc. Petr Michal
  členové: p. Petr Novotný, p. Viktor Ludvík, p. Zdeněk Mráz, p. Vojtěch Leština, p. Stanislav Matějka,
  p. Miroslav Matoušek, p. Jaroslav Pumpr, p. Jiří Hrnčíř st.,
  Přeseka: 5 členů – předseda p. Pavel Bicek
  členové: p. Jaroslav Zeman, p. Karel Macho, p. Milan Čermák, p. Vladislav Šafář,
  Stará a Nová Hlína: 7 členů – předsedkyně pí Hana Marková
  členové: p. Filip Ouška, p. Miroslav Kabourek, p. Zdeněk Kočka, p. František Sokolík ml., pí Simona
  Mikyšková, pí Ilona Šanderová.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomnínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka Kahounová A. - Bylo by možné opravit dětské hřiště? Mohli by ho uklízet TS? Jaké jsou závěry nejnovějších jednání o Rožmberku?

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – požadavek k Technickým službám na opravu sítí na dětském hřišti v P...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – požadavek k Technickým službám na opravu sítí na dětském hřišti v Přemyslově ulici.
  Dále vznesla dotaz týkající se zveřejnění dohody o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň a Interlaken
  na období 2015 až 2019. Žádá o sdělení povodňových informací týkajících se rybníka Rožmberk v rámci
  jednání RM.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpovědi na požadavky budou zaslány.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Pavel Zajíček, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Pavel Hajna, Jan
  Makovička, Ing. Josef Pindroch, Ing. Miroslav Roubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na úplný seznam závad vycházejících z rekonstrukce BL, způsob a čas
  jejich odstranění. Dále požaduje informaci, jak bude řešena situace do odstranění těchto závad. Jaké budou
  finanční dopady na investora? Kdo vykonával stavební dozor, jakou nese zodpovědnost a jak to bylo
  ošetřené ve smlouvě se stavením dozorem? Kdo ponese odpovědnost za nastalou situaci?
  PhDr. Milan Kramárik, Zdeněk Mráz, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jaroslav Kubal, Bc. Magdalena
  Horváthová, DiS., Vladimír Janíček, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jan Hůda, Ph.D.
  - odchody a příchody: 19:38 Pindroch – odchod – počet 23
  19:41 Pindroch – příchod – počet 24
  19:41 Blízek – odchod – počet 23
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 14
  19:44 Kahounová – odchod – počet 22
  19:45 Blízek – příchod – počet 23
  19:46 Kahounová – příchod – počet 24
  19:50 Černý – odchod – počet 23
  19:51 Vopátek – odchod – počet 22
  19:53 Černý – příchod – počet 23
  19:55 Vopátek – příchod – počet 24
  20:03 Neužil – odchod – počet 23
  20:06 Neužil – příchod – počet 24
  20:35 Jirák – odchod – počet 23
  20:37 Jirák – příchod – počet 24

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomnínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka Černý R. - Mohli bychom se zasadit o zachování pokladny FÚ?

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – požadavek k Technickým službám na opravu sítí na dětském hřišti v P...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – požadavek k Technickým službám na opravu sítí na dětském hřišti v Přemyslově ulici.
  Dále vznesla dotaz týkající se zveřejnění dohody o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň a Interlaken
  na období 2015 až 2019. Žádá o sdělení povodňových informací týkajících se rybníka Rožmberk v rámci
  jednání RM.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpovědi na požadavky budou zaslány.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Pavel Zajíček, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Pavel Hajna, Jan
  Makovička, Ing. Josef Pindroch, Ing. Miroslav Roubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na úplný seznam závad vycházejících z rekonstrukce BL, způsob a čas
  jejich odstranění. Dále požaduje informaci, jak bude řešena situace do odstranění těchto závad. Jaké budou
  finanční dopady na investora? Kdo vykonával stavební dozor, jakou nese zodpovědnost a jak to bylo
  ošetřené ve smlouvě se stavením dozorem? Kdo ponese odpovědnost za nastalou situaci?
  PhDr. Milan Kramárik, Zdeněk Mráz, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jaroslav Kubal, Bc. Magdalena
  Horváthová, DiS., Vladimír Janíček, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jan Hůda, Ph.D.
  - odchody a příchody: 19:38 Pindroch – odchod – počet 23
  19:41 Pindroch – příchod – počet 24
  19:41 Blízek – odchod – počet 23
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 14
  19:44 Kahounová – odchod – počet 22
  19:45 Blízek – příchod – počet 23
  19:46 Kahounová – příchod – počet 24
  19:50 Černý – odchod – počet 23
  19:51 Vopátek – odchod – počet 22
  19:53 Černý – příchod – počet 23
  19:55 Vopátek – příchod – počet 24
  20:03 Neužil – odchod – počet 23
  20:06 Neužil – příchod – počet 24
  20:35 Jirák – odchod – počet 23
  20:37 Jirák – příchod – počet 24

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomnínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Makovička J. - Jaký bude osud budov Nový dvůr?

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – požadavek k Technickým službám na opravu sítí na dětském hřišti v P...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – požadavek k Technickým službám na opravu sítí na dětském hřišti v Přemyslově ulici.
  Dále vznesla dotaz týkající se zveřejnění dohody o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň a Interlaken
  na období 2015 až 2019. Žádá o sdělení povodňových informací týkajících se rybníka Rožmberk v rámci
  jednání RM.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpovědi na požadavky budou zaslány.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Pavel Zajíček, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Pavel Hajna, Jan
  Makovička, Ing. Josef Pindroch, Ing. Miroslav Roubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na úplný seznam závad vycházejících z rekonstrukce BL, způsob a čas
  jejich odstranění. Dále požaduje informaci, jak bude řešena situace do odstranění těchto závad. Jaké budou
  finanční dopady na investora? Kdo vykonával stavební dozor, jakou nese zodpovědnost a jak to bylo
  ošetřené ve smlouvě se stavením dozorem? Kdo ponese odpovědnost za nastalou situaci?
  PhDr. Milan Kramárik, Zdeněk Mráz, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jaroslav Kubal, Bc. Magdalena
  Horváthová, DiS., Vladimír Janíček, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jan Hůda, Ph.D.
  - odchody a příchody: 19:38 Pindroch – odchod – počet 23
  19:41 Pindroch – příchod – počet 24
  19:41 Blízek – odchod – počet 23
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 14
  19:44 Kahounová – odchod – počet 22
  19:45 Blízek – příchod – počet 23
  19:46 Kahounová – příchod – počet 24
  19:50 Černý – odchod – počet 23
  19:51 Vopátek – odchod – počet 22
  19:53 Černý – příchod – počet 23
  19:55 Vopátek – příchod – počet 24
  20:03 Neužil – odchod – počet 23
  20:06 Neužil – příchod – počet 24
  20:35 Jirák – odchod – počet 23
  20:37 Jirák – příchod – počet 24

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomnínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka Masojídek J. - Na lázních je po rekonstrukci spousta závad, které by bylo třeba nějakým způsobem vyřešit.

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – požadavek k Technickým službám na opravu sítí na dětském hřišti v P...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – požadavek k Technickým službám na opravu sítí na dětském hřišti v Přemyslově ulici.
  Dále vznesla dotaz týkající se zveřejnění dohody o spolupráci mezi partnerskými městy Třeboň a Interlaken
  na období 2015 až 2019. Žádá o sdělení povodňových informací týkajících se rybníka Rožmberk v rámci
  jednání RM.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpovědi na požadavky budou zaslány.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Pavel Zajíček, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Pavel Hajna, Jan
  Makovička, Ing. Josef Pindroch, Ing. Miroslav Roubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na úplný seznam závad vycházejících z rekonstrukce BL, způsob a čas
  jejich odstranění. Dále požaduje informaci, jak bude řešena situace do odstranění těchto závad. Jaké budou
  finanční dopady na investora? Kdo vykonával stavební dozor, jakou nese zodpovědnost a jak to bylo
  ošetřené ve smlouvě se stavením dozorem? Kdo ponese odpovědnost za nastalou situaci?
  PhDr. Milan Kramárik, Zdeněk Mráz, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jaroslav Kubal, Bc. Magdalena
  Horváthová, DiS., Vladimír Janíček, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jan Hůda, Ph.D.
  - odchody a příchody: 19:38 Pindroch – odchod – počet 23
  19:41 Pindroch – příchod – počet 24
  19:41 Blízek – odchod – počet 23
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 14
  19:44 Kahounová – odchod – počet 22
  19:45 Blízek – příchod – počet 23
  19:46 Kahounová – příchod – počet 24
  19:50 Černý – odchod – počet 23
  19:51 Vopátek – odchod – počet 22
  19:53 Černý – příchod – počet 23
  19:55 Vopátek – příchod – počet 24
  20:03 Neužil – odchod – počet 23
  20:06 Neužil – příchod – počet 24
  20:35 Jirák – odchod – počet 23
  20:37 Jirák – příchod – počet 24

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  - Připomínka Masojídek J. - Na lázních je po rekonstrukci spousta závad, které by bylo třeba nějakým způsobem vyřešit.

  Datum: 18. 5. 2015

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  - Pozvánka starostky Terezie Jenisové na Otevírání lázeňské sezóny.

  Datum: 18. 5. 2015

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 15.01.2015 do 25.02.2015 - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 4
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 15.01.2015 do 25.02.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisov...

  Celý text (zobrazeno 48 %)

  k bodu 4
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 15.01.2015 do 25.02.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 15.01.2015 do 25.02.2015

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 14 - oprava povrchu komunikace z Branné směr Domanín - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 14 – oprava povrchu komunikace z Branné směr Domanín.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej ...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 14 – oprava povrchu komunikace z Branné směr Domanín.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa,
  Ing. Jaroslav Kubal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 80/2015-5
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 14, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto:
  - z položky 6901 „Rezervy kapitálových výdajů“, § 64XX, ORJ 0800, ORG XXXX000000, UZ 0, v částce
  1.700.000,00 Kč,
  - do položky 5171 „Oprava povrchu komunikace z Branné směr Domanín“, § 2212, ORJ 0750, ORG
  XXXX000000, UZ 0, v částce 1.700.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  14. 0 XXXX000000 0800 64XX 6901 0 5.242.008 - 1.700.000 3.542.008
  0 9750000XXX 0750 2212 5171 0 0 +1.700.000 1.700.000
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2049/52 o výměře cca 62 m² v k. ú. Branná. - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2049/52 o výměře cca 62 m2
  v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Josef Pindro...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2049/52 o výměře cca 62 m2
  v k. ú. Branná.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Josef Pindroch, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna
  Protinávrh Anny Kahounové:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 2049/52 o výměře cca 62 m2
  v k. ú. Branná, když správa
  a údržba sítí bude řešena bezúplatně služebností.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 15 Zdrželi se: 3
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 81/2015-5
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 2049/52 o výměře cca 62 m2
  v k. ú. Branná.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 2 Zdrželi se: 8
  PŘIJATO

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1936/9, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 78/4 vše v k. ú. Břilice - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 7
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1936/9, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú. Břilice.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz – před...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 7
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1936/9, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú. Břilice.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz – předkládá 1. protinávrh.
  Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – předkládá 2. protinávrh.
  Zápis z 5. jednání ZM dne 16.03.2015 5
  Bc. Petr Michal, Bc. Magdalena Horváthová, DiS., PaedDr. Jan Váňa, pan Sršeň,
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 20:06 Jirák – odchod – počet 24
  20:09 Jirák – příchod – počet 25
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1936/9 o výměře 56 m2
  , p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m2
  a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m2
  , vše v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena
  činí 200,00 Kč/m2 a za těchto podmínek:
  a) bezúplatného zřízení věcného břemene - služebnosti na p. č. KN 1936/9 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú.
  Břilice, které bude spočívat v povinnosti strpět na předmětných pozemcích kanalizaci a v právu udržovat
  a opravovat kanalizaci, vše ve prospěch města Třeboně,
  b) bezúplatného zřízení věcného břemene - služebnosti na p. č. KN 1936/8 v k. ú. Břilice, které bude
  spočívat v povinnosti strpět na tomto pozemku vodovodní přípojku a v právu udržovat a opravovat
  vodovodní přípojku, vše ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN st. 304 v k. ú. Břilice a každého dalšího
  vlastníka pozemku p. č. KN st. 304 v k. ú. Břilice.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Protinávrh prof. RNDr. Ondřeje Prášila, Ph.D.:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1936/9 o výměře 56 m2
  , p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m2
  a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m2
  v k. ú. Břilice.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 5 Proti: 15 Zdrželi se: 5
  NEPŘIJATO
  Protinávrh Zdeňka Mráze:
  Usnesení ZM č. 82/2015-5
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1936/9 o výměře 56 m2
  , p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m2
  a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m2
  , vše v k. ú. Břilice, formou přímého prodeje vlastníkům pozemku p. č. KN
  1931/8 v k. ú. Břilice, za cenu 200,00 Kč/m2
  a za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene -
  služebnosti na p. č. KN 1936/9 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú. Břilice, které bude spočívat v povinnosti strpět na
  předmětných pozemcích kanalizaci a v právu udržovat a opravovat kanalizaci, vše ve prospěch města
  Třeboně.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO
  20:12 Kubal – odchod – počet 24

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Neuplatnění předkupního práva k pozemku p. č. KN 2244/12 o výměře 399 m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň - změna č. 2 program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2015 - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 14
  Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň - změna č. 2. Program poskytnutí dotací na podporu
  volnočasových aktivit v roce 2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskus...

  Celý text (zobrazeno 23 %)

  k bodu 14
  Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň - změna č. 2. Program poskytnutí dotací na podporu
  volnočasových aktivit v roce 2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Pavel
  Vejvar
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 89/2015-5
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Pravidla pro poskytování dotací městem Třeboň – změnu č. 2 s platností a účinností od 17.03.2015.
  II. schvaluje
  Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2015.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  20:39 Grammetbauerová – odchod – počet 24
  20:39 Kahounová – odchod – počet 23

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Žádost ZŠ Třeboň Na Sadech o přesun části výše závazných ukazatelů rozpočtové opatření č. 11 - změna příspěvku ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 15
  Žádost ZŠ Třeboň, Na Sadech o přesun části výše závazných ukazatelů. Rozpočtové opatření č. 11 -
  změna příspěvku ZŠ Třeboň, Na Sadech 375.
  Předkladatel: Bc. Eva ...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 15
  Žádost ZŠ Třeboň, Na Sadech o přesun části výše závazných ukazatelů. Rozpočtové opatření č. 11 -
  změna příspěvku ZŠ Třeboň, Na Sadech 375.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Bc. Mgr. Jana Polčáková, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová,
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. et Ing. Jiří Kuta
  - odchody a příchody: 20:42 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  20:42 Kahounová – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 90/2015-5
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  změnu výše závazných ukazatelů u příspěvkové organizace Základní škola Třeboň, Na Sadech 375, na rok
  2015 spočívající ve snížení příspěvku na provoz školní jídelny a zároveň navýšení příspěvku na provoz
  školy o částku 600.000,00 Kč.
  II. schvaluje
  změnu výše závazného ukazatele u příspěvkové organizace Základní škola Třeboň, Na Sadech 375, na rok
  2015 spočívající ve snížení příspěvku na provoz školní jídelny o částku 600.000,00 Kč.
  III. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 11, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  - z položky 5331 ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz školní jídelna, § 3113, ORJ 0100, ORG
  0009100000315, UZ 0 v částce 600.000,00 Kč,
  - do položky 5901 Nespecifikované rezervy, § 6402, ORJ 0800, ORG 9800000000, UZ 0 v částce
  600.000,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  Zápis z 5. jednání ZM dne 16.03.2015 9
  11. 0 9100000315 0100 3113 5331 1 903 000 1 903 000 -600 000 1 303 000
  11. 0 9800000000 0800 6402 5901 500 000 780 339 +600 000 1 380 339
  IV. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Veřejnoprávní smlouva. - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 16
  Veřejnosprávní smlouva.
  Předkladatel: Vladimír Školka
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. ...

  Celý text (zobrazeno 42 %)

  k bodu 16
  Veřejnosprávní smlouva.
  Předkladatel: Vladimír Školka
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 91/2015-5
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Veřejnoprávní smlouvu na činnost Městské policie Třeboň na území obce Domanín.
  II. ukládá
  Městské policii zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Kubal J. - Jak je to s otevřením lázní Berta?

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 17
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – ocenila zpracovaný přehled o dlužných částkách za komunální odpad za...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 17
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – ocenila zpracovaný přehled o dlužných částkách za komunální odpad za období 2010 až
  2014.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na situaci v Bertiných lázních.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Zdeněk Mráz – jako jednatel Městské vodohospodářské s.r.o. pozval na prohlídku ČOV v rámci akce
  Světový den vody, neděle 22.03.2015 od 9 do 16 hodin.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá rozeslat zastupitelům stanovisko veřejné ochránkyně práv (Mgr. Anna Šabatová,
  Ph.D.) týkající se kauzy Lukáš.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz týkající se redakční rady.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – odpověděl na dotaz.
  paní Pešlová – požadavek na čištění stok.
  Zdeněk Mráz – reagoval na požadavek.
  - odchody a příchody: 20:54 Kuta – odchod – počet 24
  20:55 Jirák – odchod – počet 23
  20:56 Kuta – příchod – počet

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Masojídek J. - Nebude mít stavební firma smluvní pokutu za zpoždění staveb na lázních Berta.

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 17
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – ocenila zpracovaný přehled o dlužných částkách za komunální odpad za...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 17
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – ocenila zpracovaný přehled o dlužných částkách za komunální odpad za období 2010 až
  2014.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na situaci v Bertiných lázních.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Zdeněk Mráz – jako jednatel Městské vodohospodářské s.r.o. pozval na prohlídku ČOV v rámci akce
  Světový den vody, neděle 22.03.2015 od 9 do 16 hodin.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá rozeslat zastupitelům stanovisko veřejné ochránkyně práv (Mgr. Anna Šabatová,
  Ph.D.) týkající se kauzy Lukáš.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz týkající se redakční rady.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – odpověděl na dotaz.
  paní Pešlová – požadavek na čištění stok.
  Zdeněk Mráz – reagoval na požadavek.
  - odchody a příchody: 20:54 Kuta – odchod – počet 24
  20:55 Jirák – odchod – počet 23
  20:56 Kuta – příchod – počet

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Váňa J. - Závěry šetření případu nepřidělení bytu handicapovanému p. Lukášovi

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 17
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – ocenila zpracovaný přehled o dlužných částkách za komunální odpad za...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 17
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – ocenila zpracovaný přehled o dlužných částkách za komunální odpad za období 2010 až
  2014.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na situaci v Bertiných lázních.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověděla na dotaz.
  Zdeněk Mráz – jako jednatel Městské vodohospodářské s.r.o. pozval na prohlídku ČOV v rámci akce
  Světový den vody, neděle 22.03.2015 od 9 do 16 hodin.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá rozeslat zastupitelům stanovisko veřejné ochránkyně práv (Mgr. Anna Šabatová,
  Ph.D.) týkající se kauzy Lukáš.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz týkající se redakční rady.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – odpověděl na dotaz.
  paní Pešlová – požadavek na čištění stok.
  Zdeněk Mráz – reagoval na požadavek.
  - odchody a příchody: 20:54 Kuta – odchod – počet 24
  20:55 Jirák – odchod – počet 23
  20:56 Kuta – příchod – počet

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města. - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  bodu 2
  Zpr
  áva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová, Mgr.
  Terezie Jeni...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  bodu 2
  Zpr
  áva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová, Mgr.
  Terezie Jenisová, Ing. Pavel Vejvar
  -
  odchody a příchody:
  17:0
  8
  Makovička

  příchod

  počet 23
  17:0
  9 Psík

  příchod

  počet 2
  4
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení
  zastupitelstva
  města (24.11.2014, 15.12.2014).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na j
  ednání zastupitelstva města dne 15.12.2014, která
  byla zaslána dne 14.01.2015.

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatřední provedená radou města v období od 4.12.2014 do 14.1.2015 - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 04.12.2014 do 14.01.2015.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof.
  RNDr.
  Ondřej Prášil
  ,
  P
  ...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 04.12.2014 do 14.01.2015.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof.
  RNDr.
  Ondřej Prášil
  ,
  P
  h.D.,
  Mgr. Terezie Jenisová
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  žádá o
  předložení
  přehled
  u
  hospodaření školní jídelny
  za rok 2014
  .
  Bc. Eva Dytrichová

  bude předloženo, až bude zpracováno.
  An
  na Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo mě
  sta Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 04.12.2014 do 14.01.2015

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  3
  Ing. Jiří Vopátek
  , Ph.D.
  navrhuje, aby se h
  lasovalo o každé položce zvlášť.
  Posléze bylo
  navrženo
  , aby se
  nejprve hlasovalo...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  3
  Ing. Jiří Vopátek
  , Ph.D.
  navrhuje, aby se h
  lasovalo o každé položce zvlášť.
  Posléze bylo
  navrženo
  , aby se
  nejprve hlasovalo o pol
  ožce 5901 Rezerva pro rok 2016 a poté o zbylých položkách dohromady.
  1) Hlasování o položce 5901 Rezerva pro r
  ok 2016:
  Usnesení ZM č.
  63
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  část
  rozpočtové
  ho
  opatření č. 1, které spočívá v
  navýšení výdajové polož
  ky 5901 Rezerva pro rok 2016,
  §
  64XX, ORJ 0800, ORG
  9800000000
  , NZUZ
  0
  o částku 5.000.000
  ,00
  Kč.
  Výsledek hl
  asování:
  Pro: 1
  6
  Proti: 7 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  Pozn.: Při jednán
  í zastupitelstva města
  bylo řečeno, že PRO je
  15
  zastupitelů
  , ale p
  o z
  hlédnutí online
  záznamu bylo zjištěno, že PRO bylo 16 zastupitelů.
  Nebyl započítán hlas pana Makovičky. Na přijetí
  usnes
  ení to nemá vliv.
  2) Hlaso
  vání o ostatních položkách RO č. 1:
  Usnesení ZM č.
  6
  4
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v
  navýšení / ponížení rozpočtu výdajových položek a navýšení
  položky financování takt
  o:
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Přechod pro chodce a úpravy BUS zastávek u kaple u sv. Petra
  a
  Pavla, § 22XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice U Školky v Břilicích, § 22XX, ORJ 0750, O
  RG
  XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Areál technických služeb
  -
  mycí rampa vč. zpevněných ploch,
  §
  36XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Areál technických služeb
  -
  sklá
  dka posypových materiálů
  -
  1.
  etapa, § 36XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce rybniční soustavy u Víta (1. etapa), § 23XX, ORJ
  0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajov
  é položky 6122 Parkovací automat včetně el. přípojky
  -
  parkoviště u JH brány,
  §
  22XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 200.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Osvětlení přechodu pro chodce v Jiráskově ulici, § 22XX, ORJ
  0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o čá
  stku 120.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5192 Sportovní zařízení
  -
  úhrada újmy, § 34XX, ORJ 0800, ORG
  9800000000, NZUZ 0 o částku 150.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6322 SK Boxing
  -
  investiční finanční příspěvek, § 34XX, ORJ 0800, ORG
  980000XXXX
  , NZUZ 0 o částku 70.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5319 HZS Jihočeského kraje
  -
  příspěvek na vybavení jednotky v Třeboni,
  § 55XX, ORJ 0770, ORG 977000XXXX, NZUZ 0 o částku 50.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, § 6
  4XX, ORJ 0800, ORG XXXX,
  NZUZ 0 o částku 5.900.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5901 Nespecifikované rezervy, § 64XX, ORJ 0800, ORG 9800000000,
  NZUZ 0 o částku 280.339,00 Kč,
  -
  ponížení výdajové položky 5499 Výkon pěstounské péče
  -
  hrazeno ze st. příspě
  vku ÚP ČR, § 43XX,
  ORJ 0100, ORG 9100000000, NZUZ 0 o částku 195.428,00 Kč,
  -
  navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, NZUZ 0 o částku 21.574.911,00 Kč:
  I
  I. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zaj
  istit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  19
  Proti:
  0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 130 - řízení likvidity - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  5
  II. ukládá
  odboru finanční
  mu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘI...

  Celý text (zobrazeno 98 %)

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  5
  II. ukládá
  odboru finanční
  mu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Poskytnutí finančního příspěvku SK Boxing Třeboň - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  bodu 7
  Poskytnutí finančního příspěvku SK Boxing Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  , Vladimír Janíček
  , Mgr....

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  bodu 7
  Poskytnutí finančního příspěvku SK Boxing Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  , Vladimír Janíček
  , Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav
  Kubal, Ing. Pavel Vejvar
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  6
  7
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku žadateli SK Boxing Třeb
  oň ve výši 70.000,00 Kč na výstavbu boxerského
  ringu
  .
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Třeboň a SK Boxing Třeboň, Ke
  H
  řišti 98,
  Třeboň
  ,
  ve výši 70.000,00 Kč na výstavbu boxerského ringu
  .
  III. ukládá
  odboru finan
  čnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu k
  podpisu
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje tří částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 540m², cca 612 m² a cca 680 m² v k. ú. Břilice. - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  7
  2) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 612 m
  2
  (v orientační mapě označeno jako díl „B“), vlastníku
  sousedního pozemk...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  7
  2) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 612 m
  2
  (v orientační mapě označeno jako díl „B“), vlastníku
  sousedního pozemku p. č. KN 1643/5, vše v
  k. ú. Břilice,
  3) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca
  680 m
  2
  (v orientační mapě označeno jako díl „C“),
  vlastníkům sousedního pozemku p. č. KN 1643/6, vše v
  k. ú. Břilice,
  s
  ohledem na platná územní rozhodnutí o umístění stavby „ZTV Břilice“ ze dne 26.11.2013, č. j. METR
  3098/2013 RoMi a o dělení nebo scelov
  ání pozemků ze dne 05.06.2014, č.
  j. METR 2235/2014 RoMi.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18
  Proti:
  4 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy a připomínky zastupitelů města - Připomínka Grammetbauerová Jana - Nebyly zaslány žádané důvodové zprávy z rady.

  Datum: 26. 1. 2015

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy a připomínky zastupitelů města - Přípomínka Váňa Jan - Podezření, že se nekonalo zasedání dozorčí rady TS.

  Datum: 26. 1. 2015

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení rady města.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Ing. Josef Pindroch
  , Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnes...

  Celý text (zobrazeno 58 %)

  bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení rady města.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Ing. Josef Pindroch
  , Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města T
  řeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení rady města (05.11., 19.11., 26.11.).

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 109 - přijetí příspěvku na projekt "Města v rozletu". - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  3
  41117007
  9780004063
  0780
  0
  4116
  0,00
  0,000
  +57,898
  57,898
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  109.
  0
  9800000000
  0800
  6409
  5901
  0,...

  Celý text (zobrazeno 49 %)

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  3
  41117007
  9780004063
  0780
  0
  4116
  0,00
  0,000
  +57,898
  57,898
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  109.
  0
  9800000000
  0800
  6409
  5901
  0,00
  2273,053
  1032,686
  3305,739
  II. ukládá
  k
  anceláři starosty a o
  dboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Ropočtové opatření č. 111 - přijetí finanční náhrady - Tomšík, Tomšíková - ZM - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 111

  přijetí finanč
  ní náhrady

  Tomšík, Tomšíková

  ZM.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  disku
  tující:
  Anna Kahounov...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 111

  přijetí finanč
  ní náhrady

  Tomšík, Tomšíková

  ZM.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  disku
  tující:
  Anna Kahounová
  , Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  4
  8
  /2014
  -
  3
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 111, které spočívá v:
  -
  navýšení příjmové položky 2324 Finanční náhrada za škodu, § 617
  1, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0
  o
  částku 1.892.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5901 Nespecifikované rezervy, § 6409, ORJ 0800, ORG 9800000000,
  NZUZ 0 o částku
  1.892.000,00

  Čís.
  RM
  ÚZ
  ORG
  ORJ
  Paragraf
  Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Ro
  zpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  111.
  0
  0
  0800
  6171
  2324
  0,000
  0,000
  +1892,000
  1892,000
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  111.
  0
  9800000000
  0800
  6409
  5901
  0,000
  3462,070
  +1892,000
  5354,070
  II. ukládá
  odboru f
  inančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2015. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  5
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e)
  zastupitelstvo si vyhr...

  Celý text (zobrazeno 51 %)

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  5
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e)
  zastupitelstvo si vyhrazuj
  e právo na informaci
  o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18 Proti: 7
  Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místních poplatcích. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  k
  bodu 10
  Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  D
  iskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Alena Baštová
  ...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k
  bodu 10
  Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  D
  iskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Alena Baštová
  , Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Josef Pindroch
  -
  odchody a příchody:
  19:15 Matuška

  příchod

  počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  53
  /2014
  -
  3
  Zastupi
  telstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2014.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  19 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místních poplatcích. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Schválení priorit realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 13
  Schválení priorit realizace společ
  ných zařízení v
  rámci komplexních pozemkových úprav v
  k.
  ú. Stará
  Hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
  Předkladatel:
  Ing. Miroslav...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  bodu 13
  Schválení priorit realizace společ
  ných zařízení v
  rámci komplexních pozemkových úprav v
  k.
  ú. Stará
  Hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
  Předkladatel:
  Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Zdeněk Mráz
  , prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  56
  /2014
  -
  3
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  hlavní polní cestu HPC
  -
  1 v
  k.
  ú. Stará Hlína a vedlejší polní cestu VPC
  -
  23 v
  k.
  ú. Stará Hlína jako
  priority
  realizace společných zařízení
  v
  rámci
  komplexních pozemkových úprav v
  k.
  ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky
  u
  Staré Hlíny, vše v
  obci Třeboň, ve smyslu žádosti Státního pozemkového úřadu

  pobočky Krajského
  pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj v
  Jindřichově Hradci ze dne 26.08.2014 zn. SP
  U 405227/2014/VYT
  .
  II.
  ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň zaslat výpis z usnesení zastupitelstva města
  Státnímu pozemkovému úřadu

  pobočce Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj v
  Jindřichově
  Hradci
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  25
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Členství v místní akční skupině Třeboňsko o. p. s. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 14
  Členství v
  Místní akční skupině Třeboňsko o.p.s.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch
  Návrh na usnesení:
  Usne...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  bodu 14
  Členství v
  Místní akční skupině Třeboňsko o.p.s.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  57
  /2014
  -
  3
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účast města Třeboně jako člena v
  Místní akční skupině Třeboňsko o.p.s., IČ: 26075679, kde po vzniku
  členství bude na Valné hromadě MAS Třeboňsko o.p.s. zastupovat měst
  o Třeboň pan m
  ístostarosta
  Ing.
  Josef Pindroch.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Potvrzení delegace zástupce do společnosti Teplospol a. s. za město Třeboň. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 15
  Potvrzení delegace zástupce do společnosti Teplospol a.s. za mě
  sto Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usne...

  Celý text (zobrazeno 33 %)

  bodu 15
  Potvrzení delegace zástupce do společnosti Teplospol a.s. za mě
  sto Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  58
  /2014
  -
  3
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. potvrzuje delegaci
  pana místostarosty Zdeňka
  Mráze jako zástupce na valné hromadě za město Třeboň do
  společnosti
  Teplospol a.s. a
  jeho
  zvol
  ení
  do
  funkce člena představenstva společnosti.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů.
  Předkladatel:
  Ing
  . Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Vejvar, Ing. J
  iří Vopá...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů.
  Předkladatel:
  Ing
  . Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Vejvar, Ing. J
  iří Vopátek, Ph.D.,
  prof.
  RNDr.
  Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  , prof. RNDr. Ondřej Prášil,
  CSc.
  ,
  MVDr. Augustin
  Blízek,
  Bc. Magdalena
  Horváthová,
  DiS., I
  ng. Josef Pindroch
  , Bc.
  Petr Michal
  -
  odchody a
  příchody:
  20:00 Grammetbauerová

  odchod

  počet 24
  20:03 Grammetbauerová

  příchod

  počet 2
  5
  20:13 Kuta

  odchod

  počet 24
  20:15 Kuta

  příchod

  počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č
  .
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zřízení osadní
  ch výborů v
  místních částech Branná, Břilice, Přeseka a Stará a Nová Hlína pro volební
  období 2014

  2018 a zachovat stávající počty členů a předsedy osadních výborů. Dosavadní počet členů
  osadních výborů činil:
  Branná 7

  členů

  předseda pan Antonín Buma
  n
  Břilice

  9 členů

  předseda Bc. Petr Michal
  Přeseka

  5 členů

  předseda pan Pavel Bicek
  Stará a Nová Hlína

  7 členů

  předsedkyně paní Hana Marková
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Protinávrh
  PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č
  .
  60
  /
  2014
  -
  3
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  o
  dložení
  projednávaného materiálu.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  15
  Proti:
  9 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Harmonogram jednání zastupitelstva města na 1. pololetí 2015 - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 18
  Harmonogram jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2
  015.
  Předkladatel:
  Ing
  . Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Jan Makovička
  , Karel Elexhauser, Mgr. Terezie Jenisov...

  Celý text (zobrazeno 39 %)

  bodu 18
  Harmonogram jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2
  015.
  Předkladatel:
  Ing
  . Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Jan Makovička
  , Karel Elexhauser, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  61
  /2014
  -
  3
  Zastupitelstvo města
  Třeboně
  I. schvaluje
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na 1. pololetí 2015 takto: 26.01., 16.03., 18.05., 22.06.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  25
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Váňa Jan, Jenisová Terezie - vánoční přání.

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  O...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D.
  ,
  pan Nehoda
  ,
  Zdeněk Mráz
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Ing. Jaroslav Kubal
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Bc. Magdalena Horvátho
  vá, DiS.
  ,
  Karel
  Elexhauser
  -
  odchody a příchody:
  20:26 Kahounová

  odchod

  počet 24
  20:28 Kahounová

  příchod

  počet 25
  20:35 Vopátek

  odchod

  počet 24
  20:3
  7
  Vopátek

  pří
  chod

  počet
  25
  20:38 Polčáková

  odchod

  počet 24
  20:41 Polčáková

  p
  říchod

  počet 25
  20:41 Blízek

  odchod

  počet 24
  20:43 B
  l
  ízek

  příchod

  počet 25

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města.
  Předkladatel: Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová
  N...

  Celý text (zobrazeno 48 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města.
  Předkladatel: Ing. Pavel Vejvar
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení rady města (27.08., 10.09., 18.09., 24.09., 08.10., 22.10.) a zastupitelstva města
  (15.09.).

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1, pozemku p. č. KN 1424/2 včetně garáže v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1, pozemku p. č. KN 1424/2 včetně garáže v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. O...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1, pozemku p. č. KN 1424/2 včetně garáže v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, PaedDr. Jan Váňa, Bc. Magdalena
  Horváthová, DiS., Anna Kahounová, Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz, Jitka
  Filípková
  Návrh Ing. Jany Grammetbauerové na odložení bodu:
  Výsledek hlasování:
  Pro: 10 Proti: 11 Zdrželi se: 1
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1 o výměře cca 50 m2
  , pozemku p. č. KN 1424/2
  o výměře 25 m2
  včetně stavby garáže, vše v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 12 Proti: 6 Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 7
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D....

  Celý text (zobrazeno 27 %)

  k bodu 7
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  Zdeněk Mráz, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 17:24 Doležal – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 25/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře 9 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Záměr směny části pozemku p. č. KN 1000/1 k. ú. Třeboň za pozemky ve vlastnictví p. Josefa Vaněry a pí. Marie Kroupové - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 9
  Záměr směny části pozemku p. č. KN 1000/1 k. ú. Třeboň za pozemky ve vlastnictví p. Josefa Vaněry
  a pí Marie Kroupové.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutu...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  k bodu 9
  Záměr směny části pozemku p. č. KN 1000/1 k. ú. Třeboň za pozemky ve vlastnictví p. Josefa Vaněry
  a pí Marie Kroupové.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Josef Pindroch, Anna
  Kahounová, Marie Kroupová, Ing. Jaroslav Kubal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 27/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  směnu části pozemku p. č. KN 1000/1 v k. ú. Třeboň o výměře cca 2 x 400 m2
  za pozemky ve vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 13 Proti: 2 Zdrželi se: 8
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Záměr směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m², p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m², p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m² a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m² ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem. - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 10
  Záměr směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m
  2
  , p. č.
  KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 10
  Záměr směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m
  2
  , p. č.
  KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve vlastnictví p. Pavla
  Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz, Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch, PaedDr. Jan VáňaZápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 5
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 28/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  záměr směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN
  1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve
  vlastnictví města Třeboně za cenu 1.500,00 Kč/m2
  za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve
  vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 400,00 Kč/m2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem ze
  strany xxxxxxxxxxxxxx ve výši 1.003.000,00 Kč a za podmínky, že město Třeboň vybuduje na hranici
  směňovaných pozemků přípojky kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, přípojku vodovodní, přípojku
  plynovodní a elektropřípojku, když termín realizace těchto přípojek se předpokládá do konce roku 2015 příp.
  ve lhůtě uvedené ve smlouvě o připojení, kterou uzavře město Třeboň s firmou E.ON, a.s. po uzavření
  směnné smlouvy při splnění předpokladu uzavření směnné smlouvy mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxx
  v termínu do konce února 2015. Náklady spojené se směnou budou hrazeny v poměru 1:1, když daň
  z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Pro

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Prodej pozemku p. č. KN 741/2 o výměře 24 m² v k. ú. Holičky u Staré Hlíny - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 14
  Prodej pozemku p. č. KN 741/2 o výměře 24 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: MUDr. Antonín Doležal
  - odchody a p...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 14
  Prodej pozemku p. č. KN 741/2 o výměře 24 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: MUDr. Antonín Doležal
  - odchody a příchody: 18:08 Kahounová – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 32/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej pozemku p. č. KN 741/2 o výměře 24 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny do vlastnictví xxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 200,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena na účet
  města do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní
  smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
  Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických
  služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti a vodohospodářského majetku, odstoupení od části smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 15
  Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku,
  odstoupení od části smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského ...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 15
  Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku,
  odstoupení od části smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Jitka Filípková, Ing. Jana Grammetbauerová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 33/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku mezi
  městem Třeboň a Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr (Palackého nám. 46, Třeboň) ve věci
  odstoupení od smlouvy s účinky zrušení závazku od samého počátku a to platí i pro možnost odstoupení od
  převodu části majetku, který byl součástí smlouvy ze dne 19.12.2013 mezi městem Třeboň a Dobrovolným
  svazkem obcí Vodovod Hamr. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení zastupitelstvem města. Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 7
  II. schvaluje
  odstoupení od části smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku mezi
  městem Třeboň a Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr (Palackého nám. 46, Třeboň) ve věci
  odstoupení od převodu části majetku uvedeného ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí
  a vodohospodářského majetku ze dne 19.12.2013, který je specifikován v její příloze a to majetku
  uvedeného pod evidenčními čísly 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, a 371 vč. pozemků
  p. č. KN 1716/2, p. č. KN 1716/3, p. č. KN 2453/3, p. č. KN 2453/13, p. č. KN 2453/15, p. č. KN 2453/16,
  p. č. KN 2466/2, p. č. KN 2561 a staveb bez čp/če na pozemcích p. č. KN 1716/2 a p. č. KN 2561, vše v obci
  a k. ú. Třeboň. Tím se převod tohoto majetku zrušuje od samého počátku s tím, že odstoupení nabývá
  účinnosti okamžikem schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí
  a vodohospodářského majetku mezi městem Třeboň a Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr
  a schválením tohoto odstoupení zastupitelstvem města.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Odstoupení od záměru prodeje nemovitostí města Třeboně v Autokempu třeboňský Ráj v k. ú. Domanín u Třeboně vč. obchodního podílu ve společnosti Autokempu třeboňský Ráj, s. r. o. - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 19
  Odstoupení od záměru prodeje nemovitostí města Třeboně v Autokempu Třeboňský ráj v k. ú.
  Domanín u Třeboně vč. obchodního podílu ve společnosti Autokempu Třeboňský r...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  k bodu 19
  Odstoupení od záměru prodeje nemovitostí města Třeboně v Autokempu Třeboňský ráj v k. ú.
  Domanín u Třeboně vč. obchodního podílu ve společnosti Autokempu Třeboňský ráj, s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 37/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  odstoupení od záměru prodeje nemovitostí a obchodního podílu schválených body č. I. – IV. usnesení ZM
  č. 125/2012-18 ze dne 03.09.2012.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 5 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 22
  Návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Miroslav Roubal, Ing. Jana...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 22
  Návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Miroslav Roubal, Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk
  Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 40/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o potřebě pořídit změnu č. 1 Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  pořízení změny č. 1 Územního plánu Třeboň v rozsahu pozemků p. č. KN 685, p. č. KN 703 a p. č. KN 708
  v k. ú. Přeseka a v rozsahu území lokality bývalého velkochovu vepřů Gigant v k. ú. Břilice.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického - přijetí dotace z IOP - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 23
  Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického – přijetí dotace z IOP.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskut...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 23
  Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického – přijetí dotace z IOP.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Anna Kahounová, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Helena Šestauberová, Ing.
  Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 18:47 Kahounová – příchod – počet 23
  19:02 Váňa – odchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 41/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí dotace z Integrovaného operačního programu na realizaci projektu „Centrum Třeboňského
  rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického“.
  II. schvaluje
  realizaci projektu a zajištění financování nezpůsobilých výdajů z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města do
  celkové výše 2.592.874,00 Kč.
  III. schvaluje
  uzavření Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 11
  IV. schvaluje
  zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví –
  stavební práce“, zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky III. kategorie zadané mimo režim
  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví – expozice“
  a zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví – vybavení“
  externím zadavatelem.
  V. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Dokumenty Zdravého města a Fórum zdravého města - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 24
  Dokumenty Zdravého města a Fórum Zdravého města.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 19:...

  Celý text (zobrazeno 20 %)

  k bodu 24
  Dokumenty Zdravého města a Fórum Zdravého města.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 19:10 Blízek – odchod – počet 21
  19:15 Blízek – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 42/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o řešení 6 ověřených problémů z Fóra Zdravého města 2013.
  II. bere na vědomí
  informaci o výsledku hlasování v anketě k Fóru Zdravého města 2014.
  III. bere na vědomí
  aktualizovaný Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2015.
  IV. bere na vědomí
  Zprávu o činnosti a aktivitách Zdravého města Třeboň a MA21 za rok 2014.
  V. ukládá
  kanceláři starosty předložit zastupitelstvu města zprávu o řešení ověřených problémů z Fóra 2014 v druhém
  pololetí 2015.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Stanovení oddávajících pro volební období 2014 - 2018 - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 25
  Stanovení oddávajících pro volební období 2014 – 2018.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Pavel Ve...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 25
  Stanovení oddávajících pro volební období 2014 – 2018.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Pavel Vejvar, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk
  Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  oddávající pro volební období 2014 – 2018:
  pan Josef Neužil, PhDr. Jaroslav Psík, Mgr. Jana Polčáková, MVDr. Augustin Blízek.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Protinávrh prof. RNDr. Ondřeje Prášila, Ph.D.:
  Usnesení ZM č. 43/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  tyto zastupitele jako oddávající pro volební období 2014 – 2018: MVDr. Augustin Blízek, Mgr. Rostislav
  Černý, CSc., MUDr. Antonín Doležal, Karel Elexhauser, Ing. Jana Grammetbauerová, Bc. Magdalena
  Horváthová, DiS., Ing. Bohuslav Jirák, Anna Kahounová, Ing. František Korda, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. et
  Ing. Jiří Kuta, Jan Makovička, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Bohumil Matuška, Josef Neužil,
  MUDr. František Pfeifer, Bc. Mgr. Jana Polčáková, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PhDr. Jaroslav Psík,
  Pavel Řimnáč, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 12
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 1 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO
  19:29 Kahounová – odchod – počet 21
  19:29 Černý – odchod – počet 20

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz pí. Grammetbauerová - Bylo by možné mi zasílat i důvodové zprávy?

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Ha...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna,
  Bohumil Matuška, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., MUDr. Antonín Doležal, Mgr. Rostislav Černý, CSc.,
  Jitka Filípková, Jaroslav Vedral, Ing. Miroslav Roubal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  19:40 Grammetbauerová – odchod – počet 20
  19:43 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  19:44 Kuta – odchod – počet 20Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 13
  k bodu 29
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 19:49 hodin.

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz p. Masojídek - Jak se bude řešit provoz bývalého rockového klubu v Besedě.

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Ha...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna,
  Bohumil Matuška, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., MUDr. Antonín Doležal, Mgr. Rostislav Černý, CSc.,
  Jitka Filípková, Jaroslav Vedral, Ing. Miroslav Roubal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  19:40 Grammetbauerová – odchod – počet 20
  19:43 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  19:44 Kuta – odchod – počet 20Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 13
  k bodu 29
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 19:49 hodin.

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz p. Masojídek - Incident na plesu v Roháči

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Ha...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna,
  Bohumil Matuška, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., MUDr. Antonín Doležal, Mgr. Rostislav Černý, CSc.,
  Jitka Filípková, Jaroslav Vedral, Ing. Miroslav Roubal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  19:40 Grammetbauerová – odchod – počet 20
  19:43 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  19:44 Kuta – odchod – počet 20Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 13
  k bodu 29
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 19:49 hodin.

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Vyjádření k pergole.

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Ha...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna,
  Bohumil Matuška, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., MUDr. Antonín Doležal, Mgr. Rostislav Černý, CSc.,
  Jitka Filípková, Jaroslav Vedral, Ing. Miroslav Roubal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  19:40 Grammetbauerová – odchod – počet 20
  19:43 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  19:44 Kuta – odchod – počet 20Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 13
  k bodu 29
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 19:49 hodin.

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Přehled plnění rozpočtu města k 30. 6. 2014, mezitimní účetní závěrka k 30. 6. 2014 - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 4
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.06.2014, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pave...

  Celý text (zobrazeno 48 %)

  k bodu 4
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.06.2014, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Informaci o plnění rozpočtu města k 30.06.2014 a mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30.06.2014

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 755 v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 5
  Záměr prodeje částí pozemku p. č. KN 755 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz
  Návrh...

  Celý text (zobrazeno 27 %)

  k bodu 5
  Záměr prodeje částí pozemku p. č. KN 755 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 93/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 755 o výměře cca 75 m2
  podél pozemku p. č. KN 794/1
  vše v k. ú. Třeboň.
  II. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 755 o výměře cca 25 m2
  podél pozemku p. č. KN 796 vše
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Odstoupení od záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ a nepřijetí nabídky na prodej pozemku ve studii označeném jako č. 6 - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 9
  Odstoupení od záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ a nepřijetí nabídky na prodej
  pozemku ve studii označeném jako č. 6.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Di...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 9
  Odstoupení od záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ a nepřijetí nabídky na prodej
  pozemku ve studii označeném jako č. 6.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 97/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomínky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podané dne 24.06.2014 k prodeji
  pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  II. schvaluje
  odstoupení od záměru prodeje pozemků uvedených v Usnesení zastupitelstva města č. 89/2013-27 ze dne
  09.09.2013 a č. 150/2013-29 ze dne 16.12.2013 týkajících se záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice
  západ.
  III. schvaluje
  nepřijmout nabídku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na prodej pozemku ve studii
  označeném jako č. 6 v souladu s Oznámením o záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 2278 p. č. KN 2279, p. č. KN 2191 a p. č. 2192, vše v k. ú. Břilice od státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 10
  Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 2278, p. č. KN 2279, p. č. KN 2191 a p. č. KN 2192, vše v k. ú.
  Břilice od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Třeboně.
  ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 10
  Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 2278, p. č. KN 2279, p. č. KN 2191 a p. č. KN 2192, vše v k. ú.
  Břilice od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Jitka Filípková
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 98/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. KN 2278 o výměře 68 m2
  , p. č. KN 2279 o výměře 76 m2
  ,
  p. č. KN 2191 o výměře 123 m2
  a p. č. KN 2192 o výměře 133 m2
  , vše v k. ú. Břilice od Státního
  pozemkového úřadu, IČ 01312774 (Husinecká 1024/11a, Praha 3) do vlastnictví města Třeboně.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Zápis z 36. jednání ZM dne 15.09.2014 5
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  "Zateplení MS Jeronýmova 183, Třeboň" - schválení realizace - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 14
  „Zateplení MŠ Jeronýmova 183, Třeboň“ – schválení realizace.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Anna Kahounová...

  Celý text (zobrazeno 26 %)

  k bodu 14
  „Zateplení MŠ Jeronýmova 183, Třeboň“ – schválení realizace.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk
  Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 102/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci projektu „Zateplení MŠ Jeronýmova 183, Třeboň“ v roce 2015 v celkových předpokládaných
  nákladech města Třeboň 1.800.000,00 Kč. Projekt zahrnuje kompletní zateplení fasád, střech, výměnu
  okenních otvorů a kompletní rekonstrukci hromosvodů.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Připojení se města Třeboň k "Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti dopravní infrastruktury dálkového tahu pro silnice I/23 a I/34 v rámci územního obvodu Jihomoravského kraje, kraje Vysočina a Jihočeského kraje". - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 17
  Připojení se města Třeboň k „Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití
  dopravní infrastruktury dálkového tahu pro silnice I/23 a I/34 v rámci ú...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 17
  Připojení se města Třeboň k „Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití
  dopravní infrastruktury dálkového tahu pro silnice I/23 a I/34 v rámci územního obvodu
  Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Jihočeského kraje“.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav
  Kubal, Ing. arch. Aleš Valder
  - odchody a příchody: 18:06 Košinová – odchod – počet 19
  18:08 Košinová – příchod – počet 20Zápis z 36. jednání ZM dne 15.09.2014 8
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 105/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o přípravě a podpisu „Memoranda o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní
  infrastruktury dálkového tahu pro silnice I/23 a I/34 v rámci územního obvodu Jihomoravského kraje, Kraje
  Vysočina a Jihočeského kraje“.
  II. schvaluje
  a) připojení se města Třeboň k podpisu pod „Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti
  a využití dopravní infrastruktury dálkového tahu pro silnice I/23 a I/34 v rámci územního obvodu
  Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Jihočeského kraje“;
  b) požadavek města Třeboň, aby se součástí komplexní rekonstrukce silnic I/23 a I/34 stala úprava průtahu
  silnice I/34 Třeboní spolu s úpravou jeho křížení s Táboritskou ulicí a dostavba mimoúrovňové křižovatky
  s Jiráskovou ulicí včetně realizace celé přeložky silnice II/154 v úseku Novohradská – Jiráskova a jejího
  napojení na silnici I/34.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Dodatek č. 8 ke zřizovací listině základní školy Třeboň, Na Sadech 375, plné znění listiny základní školy Třeboň, Na Sadech 375 - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 21
  Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině Základní školy Třeboň, Na Sadech 375, Plné znění Zřizovací listiny
  Základní školy Třeboň, Na Sadech 375.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytri...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 21
  Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině Základní školy Třeboň, Na Sadech 375, Plné znění Zřizovací listiny
  Základní školy Třeboň, Na Sadech 375.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová, Bc. Eva Dytrichová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 109/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Třeboň, Na Sadech 375, ze dne
  05.12.1994, ve znění jejích platných dodatků.
  II. schvaluje
  vydání plného znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Třeboň, Na Sadech 375, ze dne
  05.12.1994, ve znění jejích platných dodatků ke dni 01.10.2014.
  III. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí připravit dodatek a plné znění zřizovací listiny k podpisu.Zápis z 36. jednání ZM dne 15.09.2014 15
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 83 - rozvoj cyklistiky v Třeboni - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 23
  Rozpočtové opatření č. 83 – rozvoj cyklistiky v Třeboni.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jeniso...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 23
  Rozpočtové opatření č. 83 – rozvoj cyklistiky v Třeboni.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová, prof. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc., MUDr. Antonín Doležal, Josef Neužil
  - odchody a příchody: 18:33 Matuška – příchod – počet 20
  18:35 Hadravová – odchod – počet 19
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 111/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 83, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  - z položky 5223 Asociace měst pro cyklistiku, § 2219, ORJ 0780, ORG 9780000000, UZ 0 v částce
  190.000,00 Kč,
  - do položky 516X Rozvoj cyklistiky v Třeboni (ost. služby), § 3900, ORJ 0780, ORG 9780000000,
  UZ 0 v částce 145.000,00 Kč,
  - do položky 5169 Ostatní služby - slavnosti, akce, představení, § 3392, ORJ 0900, ORG
  9900000000, UZ 0 v částce 45.000,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  83. 0 9780000000 0780 2219 5223 190,00 190,000 -190,000 0,000
  0 9780000XXX 0780 3900 516X 0,00 0,000 +145,000 145,000
  0 9900000000 0900 3392 5169 3200,00 3016,131 +45,000 3061,131
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  18:39 Hadravová – příchod – počet 20

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Připomínka Kubal Jaroslav - neměly by být lépe umístěné pamětní tabule?

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 24
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal – diskuze týkající se pamětní desky související s listopadem 1989.
  ...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 24
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal – diskuze týkající se pamětní desky související s listopadem 1989.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Pavel Hajna
  Anna Kahounová – navrhuje řešit koncepčně v rámci celkového pietního místa.
  Ing. Marie Košinová, Mgr. Terezie Jenisová
  k bodu 25
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 18:48 hodin.
  Starostka města Mgr. Terezie Jenisová poděkovala zastupitelům a úředníkům za jejich práci a občanům
  města za aktivní účast při jednáních zastupitelstva města.
  Zdeněk Mráz a MUDr. Antonín Doležal rovněž poděkovali přítomným zastupitelům.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili: pan Josef Neužil v. r. dne: ………………………………
  paní Jaroslava Štěrbová v. r. dne: ………………………………
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 17.09.2014

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Sumarizace čtyřletého období.

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 24
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal – diskuze týkající se pamětní desky související s listopadem 1989.
  ...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 24
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal – diskuze týkající se pamětní desky související s listopadem 1989.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Pavel Hajna
  Anna Kahounová – navrhuje řešit koncepčně v rámci celkového pietního místa.
  Ing. Marie Košinová, Mgr. Terezie Jenisová
  k bodu 25
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 18:48 hodin.
  Starostka města Mgr. Terezie Jenisová poděkovala zastupitelům a úředníkům za jejich práci a občanům
  města za aktivní účast při jednáních zastupitelstva města.
  Zdeněk Mráz a MUDr. Antonín Doležal rovněž poděkovali přítomným zastupitelům.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili: pan Josef Neužil v. r. dne: ………………………………
  paní Jaroslava Štěrbová v. r. dne: ………………………………
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 17.09.2014

 • 35. jednání ZM Třeboně:
  Bertiny lázně Třeboň - rekonstrukce balneoprovozů" - schválení nákladů na realizaci - Diskuze

  Datum: 18. 8. 2014

  k bodu 2
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing....

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 2
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Zdeněk MrázZápis z 35. jednání ZM dne 18.08.2014 2
  PaedDr. Jan Váňa – požaduje informace týkající se výpadku příjmů, nákladů na provoz
  vzniklých během realizace projektu a dále jakým způsobem bude postaráno
  o zaměstnance v době rekonstrukce Bertiných lázní.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., MUDr.
  Antonín Doležal, Jaroslava Štěrbová, Ing. Jan Ďoubal, Vladimír Janíček
  - odchody a příchody: 17:10 Florianová – příchod – počet 24
  17:41 Korda – odchod – počet 23
  17:42 Korda – příchod – počet 24
  17:43 Kahounová – odchod – počet 23
  17:44 Kahounová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 90/2014-35
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  navýšení nákladů na realizaci výstavby „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ v období let
  2014 – 2015 o 2.000.000,00 Kč z 39.500.000,00 Kč na 41.500.000,00 Kč včetně DPH 21%.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 1 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 35. jednání ZM Třeboně:
  "Zázemí tenisového klubu Třeboň" - náklady na realizaci - Diskuze

  Datum: 18. 8. 2014

  k bodu 3
  „Zázemí tenisového klubu Třeboň“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz, Ing. Jiř...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k bodu 3
  „Zázemí tenisového klubu Třeboň“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 91/2014-35
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  navýšení nákladů na realizaci výstavby „Zázemí tenisového klubu Třeboň“ v období let 2014 – 2015
  o 1.000.000,00 Kč z 15.000.000,00 Kč na 16.000.000,00 Kč včetně DPH 21%.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 8
  PŘIJATO

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č.40 - stezka Dukelská ul., přijetí příspěvku na projekt "Města v rozletu" a navýšení daňových příjmů - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 01.05.2014 do 11.06.2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelst...

  Celý text (zobrazeno 58 %)

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 01.05.2014 do 11.06.2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 01.05.2014 do 11.06.2014.

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka města Třeboně za rok 2013 - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 5
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka měst Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masoj...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 5
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2013 a účetní závěrka měst Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Anna
  Kahounová, Ing. Alena Baštová, Vladimír Janíček, Zdeněk Mráz, Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:21 Doležal – příchod – počet 20
  17:28 Korda – odchod – počet 19
  17:29 Makovička – příchod – počet 20
  17:31 Korda – příchod – počet 21
  17:34 Neužil – odchod – počet 20
  17:44 Neužil – příchod – počet 21
  18:06 Kahounová – odchod – počet 20
  18:10 Kahounová – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 75/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  závěrečný účet města za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboně za
  rok 2013.
  II. schvaluje
  závěrečný účet města s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 7 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Usnesení ZM č. 76/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2013 s výrokem:
  Zastupitelstvo města Třeboně nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
  v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
  jednotky.
  II. schvaluje
  znění protokolu o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.Zápis z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 4
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok
  2013 starostce města k podpisu a zajistit odeslání dat týkajících se schvalování účetní závěrky do CSÚIS
  (Centrální systém účetních informací státu).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO
  18:25 Matuška – odchod – počet 20
  18:25 Louvar – odchod – počet 19
  k bodu 6
  Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Josef Hlávka
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Josef Hlávka
  - odchody a příchody: 18:25 Košinová – odchod – počet 18
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zprávu o hospodaření a závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2013, Zprávu o výsledku přezkoumání
  hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2013 a Rozpočet DSO Vodovod Hamr na rok 2014.

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Finanční příspěvek v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014 - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 9
  Finanční příspěvek v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenis...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  k bodu 9
  Finanční příspěvek v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jan Ďoubal, Josef Neužil
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 77/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku žadateli v oblasti tělovýchovy a sportu na jednorázovou akci takto:Zápis z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 5
  Žadatel Účel Příspěvek 2014 (Kč)
  TJ Jiskra Třeboň - veslování Výstavba a složení veslařské dráhy
  LAGO ALBANO 80.000,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 12
  Prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová – vznesla požadavek týkaj...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 12
  Prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová – vznesla požadavek týkající se systému stanovování cen pozemků
  v jednotlivých místních částech.
  Zdeněk Mráz – na systému se pracuje.Zápis z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 6
  - odchody a příchody: 18:45 Ďoubal – odchod – počet 18
  18:47 Ďoubal – příchod – počet 19
  18:48 Elexhauser – příchod – počet 20
  18:48 Váňa – odchod – počet 19
  18:48 Kubal – příchod – počet 20
  18:51 Váňa – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 80/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m2
  (v geometrickém plánu č. 3494-75/2014 p. č. KN
  401/54) v k. ú. Třeboň, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 250,00 Kč/m2
  .
  Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
  věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemků p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú. Břilice (lokalita sídl. Giganta - II. etapa) - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 12
  Prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová – vznesla požadavek týkaj...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 12
  Prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová – vznesla požadavek týkající se systému stanovování cen pozemků
  v jednotlivých místních částech.
  Zdeněk Mráz – na systému se pracuje.Zápis z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 6
  - odchody a příchody: 18:45 Ďoubal – odchod – počet 18
  18:47 Ďoubal – příchod – počet 19
  18:48 Elexhauser – příchod – počet 20
  18:48 Váňa – odchod – počet 19
  18:48 Kubal – příchod – počet 20
  18:51 Váňa – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 80/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře 109 m2
  (v geometrickém plánu č. 3494-75/2014 p. č. KN
  401/54) v k. ú. Třeboň, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 250,00 Kč/m2
  .
  Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
  náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých
  věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Schválení uzavření smlouvy budoucí kupní na část p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 16
  Schválení uzavření smlouvy budoucí kupní na část p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk M...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 16
  Schválení uzavření smlouvy budoucí kupní na část p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 84/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m2 v k. ú. Třeboň (v koordinačním situačním
  výkresu označeno jako „SO 4“), když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, do vlastnictví
  společnosti RENT Group s.r.o., IČ 27358089 (Nerudova 957/7, Chomutov). Kupní cena je stanovena ve výši
  2.500,00 Kč/m2
  . Zájmová část pozemku bude využita pro účely výstavby odbočovacího pruhu silnice I/24
  vč. odvodnění. Sepsání smlouvy budoucí kupní zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právnických služeb. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy
  a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. K uzavření
  smlouvy kupní dojde nejpozději do 31.12.2016.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 1 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o poskytnutí dotace z IOP na projekt "Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického". - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 17
  Žádost o poskytnutí dotace z IOP na projekt „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě
  Štěpánka Netolického“.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pav...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 17
  Žádost o poskytnutí dotace z IOP na projekt „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě
  Štěpánka Netolického“.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Anna Kahounová,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, prof. MUDr. Miloš
  Velemínský, CSc.
  - odchody a příchody: 19:27 Váňa – odchod – počet 20
  19:30 Váňa – příchod – počet 21
  19:31 Houdek – příchod – počet 22
  19:40 Velemínský – odchod – počet 21
  19:43 Velemínský – příchod – počet 22
  19:49 Florianová – příchod – počet 23
  19:49 Kahounová – odchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 85/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě
  Štěpánka Netolického“ v rámci 24. výzvy Integrovaného operačního programu.
  II. schvaluje
  uzavření Smlouvy o partnerství se Státním oblastním archivem v Třeboni pro odbornou spolupráci při
  realizaci projektu „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického“.
  III. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 5 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  19:50 Kahounová – příchod – počet 23

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na 2. pololetí 2014. - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 19
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na 2. pololetí 2014.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezi...

  Celý text (zobrazeno 41 %)

  k bodu 19
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na 2. pololetí 2014.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 87/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na 2. pololetí 2014 takto: 15.09., 03.11., 15.12.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Potvrzení počtu členů zastupitelstva obce pro volební odbobí 2014 - 2018 - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 20
  Potvrzení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2014 – 2018.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Pro...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 20
  Potvrzení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2014 – 2018.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Protinávrh prof. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. stanoví
  pro volební období 2014 – 2018 volbu Zastupitelstva města Třeboň o počtu 21 členů.
  Ev. č. 04
  Město Třeboň (IČ 247618) zastoupené MěÚ-
  odborem ORI a OFaM, Palackého nám. 456/II,
  37901 Třeboň
  Podací znak podatelny MěÚ Třeboň
  METRP0084687 z 12.05.2014
  k. ú. Třeboň p. č. 1904/8
  Výrok rozhodnutí o námitce:
  námitce se vyhovuje v plném rozsahu; ta část pozemku 1904/8, která je navržená v režimu bloku
  bydlení v rodinných domech (při severozápadní hranici bloků 2.04 a 2.05) bude převedena do režimu
  plocha veřejných prostranství / plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu v bloku 2.DT.04
  posunutím jeho jihovýchodní hranice s bloky 2.04 a 2.05 o 3 m;
  Ev. č. 05
  Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Čerčanská 12, 140 00 Praha 4
  Podací znak podatelny MěÚ Třeboň
  METRP847M2 z 12.05.2014
  k. ú. Třeboň p. č. neuvedeno
  Vyhodnocení připomínky:
  K bodu 1/ - připomínce se nevyhovuje
  K bodu 2/ - připomínce se nevyhovuje
  K bodu 3/ - připomínce bylo vyhověno před veřejným projednáním
  K bodu 4/ - připomínce bylo vyhověno před veřejným projednánímZápis z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 11
  Výsledek hlasování:
  Pro: 5 Proti: 14 Zdrželi se: 4
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 88/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. stanoví
  pro volební období 2014 – 2018 volbu Zastupitelstva města Třeboň o stejném počtu jako v končícím
  volebním období, tj. 25 členů.
  II. ukládá
  odboru živnostenskému a správních činností oznámit rozhodnutí o počtu členů Zastupitelstva města Třeboň
  pro volební období 2014 – 2018 v souladu se zákonem o obcích.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 6.3.2014 do 30.4.2014 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 06.03.2014 do 30.04.2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na vý...

  Celý text (zobrazeno 34 %)

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 06.03.2014 do 30.04.2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na výslednou cenu auta pro Městskou policii.
  Vladimír Školka, Mgr. Terezie Jenisová – bude zodpovězeno písemně.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 06.03.2014 do 30.04.2014.

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2015 - 2017 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 4
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2015 – 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Alena Bašt...

  Celý text (zobrazeno 41 %)

  k bodu 4
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2015 – 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Alena Baštová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 52/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 3
  I. schvaluje
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2015 – 2017.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  "Bertiny lázně Třeboň - rekonstrukce balneoprovozů" - schválení realizace akce - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 5
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. P...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 5
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Pavel Hajna, Ing. arch. Antonín Nehoda, PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová,
  JUDr. Jiří Kolban, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ladislava Hadravová, Vladimír Janíček, MUDr. Antonín Doležal,
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Josef Neužil, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jan Ďoubal
  Zdeněk Mráz – návrh na ukončení diskuze.
  MUDr. Jaroslav Bican, lázeňský host, Ing. Marie Košinová – návrh na ukončení diskuze.
  - odchody a příchody: 17:31 Kahounová – odchod – počet 22
  17:36 Kahounová – příchod – počet 23
  18:05 Ďoubal – odchod – počet 22
  18:07 Ďoubal – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 53/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ v období let 2014 – 2015
  v celkových předpokládaných nákladech 39.500.000,00 Kč včetně DPH. Výstavba zahrnuje rekonstrukci
  slatin, rekonstrukci vodoléčby a nový výtah.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6 (jmenovitě: Váňa, Kahounová, Masojídek, Elexhauser, Hlásek, Kubal)
  PŘIJATO

  18:40 Elexhauser – odchod – počet 22

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  "Zázemí tenisového klubu" - schválení realizace akce - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 6
  „Zázemí tenisového klubu“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Ing. Petr Chalupa, I...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 6
  „Zázemí tenisového klubu“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Ing. Petr Chalupa, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz,
  Vladimír Janíček, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 18:40 Neužil – odchod – počet 21
  18:43 Neužil – příchod – počet 22
  18:50 Elexhauser – příchod – počet 23
  18:52 Doležal – odchod – počet 22
  18:55 Doležal – příchod – počet 23
  18:59 Florianová – příchod – počet 24
  19:10 Kahounová – odchod – počet 23
  19:13 Kahounová – příchod – počet 24
  19:24 Štěrbová – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 54/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Zázemí tenisového klubu“ v období let 2014 – 2015 v celkových předpokládaných
  nákladech 15.000.000,00 Kč včetně DPH 21 %, která zahrnuje demolici stávajících objektů, výstavbu
  budovy obsahující místnosti šaten, WC, sprch, losování turnajů, řízení turnajů, klubovnu a další provozní
  a technické místnosti, úpravu stávající závlahy tenisových kurtů a zhotovení zpevněných komunikací,
  oplocení a sadových úprav.
  II. schvaluje
  znění smlouvy o dílo, která bude součástí zadávací dokumentace soutěže na výběr zhotovitele podlimitní
  veřejné zakázky „Zázemí tenisového klubu“ jako Obchodní podmínky zadavatele.
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 4
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6 (jmenovitě: Váňa, Kahounová, Masojídek, Elexhauser, Hlásek, Florianová)
  PŘIJATO

  19:28 Kubal – odchod – počet 22

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 7
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mr...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 7
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček, doc. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Jan Ďoubal
  Ing. Milan Hlásek – požaduje účetní závěrku IKS za rok 2013, zápis interního auditu (jako součást účetní
  závěrky).
  Ing. Alena Baštová – podala informaci, že IKS bylo zrušeno na konci roku 2012.
  Ing. Marie Košinová, Ing. Milan Hlásek, Karel Elexhauser
  PaedDr. Jan Váňa – žádá doplnění podkladů.
  - odchody a příchody: 19:30 Kubal – příchod – počet 23
  19:30 Ďoubal – odchod – počet 22
  19:30 Matuška – odchod – počet 21
  19:30 Louvar – odchod – počet 20
  19:32 Ďoubal – příchod – počet 21
  19:33 Štěrbová – příchod – počet 22
  19:35 Louvar – příchod – počet 23
  19:36 Matuška – příchod – počet 24
  19:52 Kahounová – odchod – počet 23
  19:52 Florianová – odchod – počet 22
  19:54 Kahounová – příchod – počet 23
  19:57 Florianová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. nevznáší požadavky
  na předložení dalších účetních záznamů a doplňujících informací ke schvalování účetní závěrky města
  Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.06.2014.

  Protinávrh doc. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci ke schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.06.2014.

  Protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit účetní převod dosaženého účetní zisku za rok 2013 ve výši
  59.724.552,34 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období a předložit starostce
  města k podpisu protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.

  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. navrhuje dohodovací řízení v rámci koalice.

  20:21 Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. navrhuje přestávku.

  20:21 Mgr. Terezie Jenisová přerušuje jednání ZM. Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 5

  20:35 Pokračování jednání ZM.

  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. stahuje protinávrh.

  Mgr. Terezie Jenisová navrhuje znění usnesení:
  Usnesení ZM č. 55/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  předložené podklady k posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.03.2014.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Finanční příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a záštita starostky města s finančním příspěvekem - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 8
  Finanční příspěvek v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a záštita starostky města s finančním
  příspěvkem.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - disk...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 8
  Finanční příspěvek v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a záštita starostky města s finančním
  příspěvkem.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – přispívají na Občanskou poradnu i ostatní obce?
  Mgr. Terezie Jenisová – bude zodpovězeno písemně.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá oddělené hlasování.
  Mgr. Marie Florianová, Bc. Eva Dytrichová
  - odchody a příchody: 20:37 Psík – odchod – počet 23
  20:38 Hadravová – odchod – počet 22
  20:38 Korda – odchod – počet 21
  20:40 Psík – příchod – počet 22
  20:41 Hadravová – příchod – počet 23
  20:44 Korda – příchod – počet 24
  Oddělené hlasování:
  Usnesení ZM č. 56/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví takto:
  Žadatel účel Příspěvek 2014 (Kč)
  Sdružení Meta, o.s., J. Hradec Činnost 2014 58.940,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy o poskytnutí příspěvků starostce města k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 5 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

  Usnesení ZM č. 57/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví takto:
  Žadatel účel Příspěvek 2014 (Kč)
  Oblastní charita Třeboň Činnost 2014 90.000,00
  II. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku žadateli v oblasti kultury a cestovního ruchu v rámci záštity starostky města
  s finančním příspěvkem takto:
  Žadatel účel Příspěvek 2014 (Kč)
  O. s. Třeboňská nocturna Zimní abonentní koncerty ABOKO 65.000,00
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy o poskytnutí příspěvků starostce města k podpisu. Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 6
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 9
  Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Petr Chalupa, doc. RNDr. J...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 9
  Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Petr Chalupa, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Josef Neužil, Anna
  Kahounová, Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 58/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančních příspěvků žadatelům v oblasti tělovýchovy a sportu na celoroční činnost takto:
  Žadatel účel
  Příspěvek 2014
  (Kč)
  TJ Slovan Břilice Činnost 2014 110.800,00
  Taekwon-do Třeboň Činnost 2014 141.270,00
  TJ Jiskra Třeboň Činnost 2014 778.370,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Rozdělení dotace z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2014 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 18
  Rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zden...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 18
  Rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 21:21 Masojídek – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 68/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2014 takto:
  Poř.
  č.
  Objekt – prováděné práce Celkové
  náklady
  Příspěvek
  města 10 %
  Příspěvek
  vlastníka
  Dotace %
  1. Čp. 104/I., Masarykovo nám., p.
  Veselý – oprava fasády
  60.001,25 6.000,00 24.001,25 30.000,00 50.0
  2. Kostel P. Marie Královny a sv. Jiljí, -
  restaurování kanovnických lavic –
  pokračování
  270.000,00 8.000,00 262.000,00 97,0
  3. Oprava a restaurování hradební zdi u
  čp. 127/I.
  184.660,00 92.660,00 92.000,00 49.8
  4. Dům čp. 89//., Masarykovo nám. –
  oprava dvorního traktu a výměna pilíře
  457.117,00 229.117,00 228.000,00 49.8
  5. Dům čp. 29/I., Rožmberská ul. –
  výměna střešní krytiny
  211.449,54 106.449,54 105.000,00 49,6
  6. Dům čp. 47/I., Svinenská brána –
  výměna střešní krytiny
  157.955,08 79.955,08 78.000,00 49,4
  Celkem 1.341.182,87 6.000,00 540.182,87 795.000,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a. s. - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 20
  Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a.s.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, PaedD...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 20
  Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a.s.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Tomáš Veselý Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 11
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 70/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. deleguje
  ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jako zástupce města
  Třeboň na řádnou valnou hromadu společnosti Teplospol a.s. (IČ: 251 71 283, se sídlem Vajgar 585/III,
  Jindřichův Hradec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl
  B, vložka 896) konané dne 16.05.2014 od 9:30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru
  141 v Jindřichově Hradci, pana Zdeňka Mráze, místostarostu města.
  II. zmocňuje
  pana Zdeňka Mráze k zastupování města Třeboň při jednání a výkonu příslušných akcionářských práv za
  akcionáře na jednání řádné valné hromady společnosti Teplospol a.s., IČ: 251 71 283 konané dne
  16.05.2014 od 9:30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci.
  III. pověřuje
  starostku města Mgr. Terezii Jenisovou k tomu, aby vystavila jménem města Třeboň panu Zdeňku Mrázovi
  plnou moc k zastupování města Třeboň při účasti, jednání a výkonu příslušných akcionářských práv za
  akcionáře na řádné valné hromadě společnosti Teplospol a.s., IČ: 251 71 283 konané dne 16.05.2014 od
  9:30 hodin v salonku Hotelu Concertino Zlatá Husa, nám. Míru 141 v Jindřichově Hradci.
  IV. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro mobilní hospic - Hospicová péče sv. Kleofáše - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 21
  Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro mobilní hospic – Hospicová péče sv. Kleofáše.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuse:
  - diskutující: Karel Elexhauser...

  Celý text (zobrazeno 28 %)

  k bodu 21
  Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro mobilní hospic – Hospicová péče sv. Kleofáše.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuse:
  - diskutující: Karel Elexhauser, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 71/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  smlouvu s Hospicovou péčí sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s., se sídlem Na Nábřeží 552, Lomnice nad Lužnicí,
  o poskytnutí příspěvku ve výši 165.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí předložit smlouvu o příspěvku pro rok 2014 starostce města k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Zásady pro udělování čestného občanství města Třeboně - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 22
  Zásady pro udělování čestného občanství města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Marie...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  k bodu 22
  Zásady pro udělování čestného občanství města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Marie Košinová, Ing. Pavel Zajíček
  - odchody a příchody: 21:38 Kahounová – odchod – počet 23
  21:38 Elexhauser – odchod – počet 22
  21:40 Kahounová – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 72/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Zásady pro udělování čestného občanství města Třeboně.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit zveřejnění Zásad pro udělování čestného občanství města Třeboně na webových
  stránkách města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav K...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal – na radě města dne 19.02.2014 byly schváleny motivační ukazatele Lázní Aurora
  a Bertiných lázní. Požaduje informaci, jaká byla kritéria pro motivační ukazatele. Kolik se přihlásilo firem na
  stavbu areálu TS? Jak vysoká byla ztráta z provozu ledové plochy zimního stadionu? Dotaz týkající se
  nákupu vozidla pro Městskou policii.
  Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz – na dotazy Ing. Jaroslava Kubala bude odpovězeno písemně.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dopisu pro pana Janíčka z 29. ledna, na který dosud nedostal odpověď.
  Mgr. Terezie Jenisová – odpověď byla zaslána písemně v den, kdy byl doručen panem Vladimírem
  Janíčkem do kanceláře starosty.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – připomínka k příliš stručným zápisům RM. Dotaz bude vznesen na odbor
  kontroly a dozoru veřejné správy Ministerstva vnitra.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení rady města (15.01., 29.01., 13.02., 19.02., 26.02.) a zastupitelstva města (27.01.,
  26.02.).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 27.01.2014, která
  byla zaslána dne 24.02.2014.

  17:19 Makovička – příchod – počet 21

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Finanční příspěvek v oblasti ostatních činností. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 4
  Finanční příspěvek v oblasti ostatních činností.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Pavel Zajíček, Ing. Jan Ďoubal, Mgr....

  Celý text (zobrazeno 28 %)

  k bodu 4
  Finanční příspěvek v oblasti ostatních činností.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Pavel Zajíček, Ing. Jan Ďoubal, Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 17:22 Korda – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 27/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku žadateli na zajištění dopravní výuky takto:
  Žadatel účel
  Příspěvek 2014
  (Kč)
  Martin Ille Dopravní výuka 2014 12.000,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvu k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 5
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mrá...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 5
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., PaedDr. Jan Váňa

  Protinávrh Ing. Jiřího Houdka:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu
  150,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 6 Proti: 5 Zdrželi se: 10
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 28/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m2
  v k. ú. Třeboň za cenu
  250,00 Kč/m2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m² v k. ú. Třeboň + přijetí daru, případ - výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m2
  v k. ú. Třeboň + přijetí daru –
  případ výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova.
  Předkladatel: In...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 o výměře cca 240 m2
  v k. ú. Třeboň + přijetí daru –
  případ výstavba obchodního centra v ul. Jiráskova.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Jitka
  Filípková, Ing. Pavel Hajna, Vladimír Janíček, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa,
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Houdek
  - odchody a příchody: 17:34 Doležal – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 29/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň o výměře cca 240 m2
  za cenu
  2.500,00 Kč/m2
  pro účely výstavby odbočovacího pruhu silnice I/24 vč. odvodnění, vlastníku pozemku p. č.
  KN 1705/1 v k. ú. Třeboň a každému dalšímu vlastníku pozemku (v koordinačním situačním výkresu
  označeno jako „SO 4“).
  II. neschvaluje
  přijetí nabídky darů nemovitostí – pojízdného chodníku a chodníku pro pěší (zpevněné plochy
  z ul. Táboritská) na pozemcích p. č. KN 1695/155 a p. č. KN 1705/1 v k. ú. Třeboň, (v koordinačním
  situačním výkresu označeno jako „SO 1.1“ a „SO 1.2“) a chodníku z cyklostezky (z ul. Jiráskova) na
  pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň (v koordinačním situačním výkresu označeno jako „SO 2“) od
  společnosti RENT Group, s. r. o. (Nerudova 957/7, Chomutov).
  III. schvaluje
  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a spol. RENT Group, s. r. o. (Nerudova
  957/7, Chomutov) na darování staveb přechodu pro chodce s dělícím ostrůvkem (v koordinačním situačním
  výkresu označeno jako „SO 3“) a na darování 2 kompletních osvětlovacích bodů vč. kabelového vedení
  veřejného osvětlení umístěného na pozemku p. č. KN 1695/1 v k. ú. Třeboň. K uzavření darovací smlouvy
  vč. předání předmětu daru dojde do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, nejpozději
  však do 31.12.2016.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Nákup pozemku p. č. KN 463/5 o výměře 183 m² v k. ú. Stará Hlína. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 8
  Nákup pozemku p. č. KN 463/5 o výměře 183 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk M...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 8
  Nákup pozemku p. č. KN 463/5 o výměře 183 m2
  v k. ú. Stará Hlína.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa

  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 5
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 31/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup pozemku p. č. KN 463/5 o výměře 183 m2
  v k. ú. Stará Hlína od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxx, za cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena do 10 dnů od vkladu do katastru
  nemovitostí. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru
  nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená
  městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

  17:54 Váňa – odchod – počet 21

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Prodej pozemku p. č. KN st. 116/2 o výměře 51 m², p. č. KN 1640/2 o výměře 34 m² v k. ú. Břilice a p. č. KN 2529/3 o výměře 51 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 9
  Prodej pozemku p. č. KN st. 116/2 o výměře 51 m2
  , p. č. KN 1640/2 o výměře 34 m2
  v k. ú. Břilice
  a p. č. KN 2529/3 o výměře 51 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: I...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 9
  Prodej pozemku p. č. KN st. 116/2 o výměře 51 m2
  , p. č. KN 1640/2 o výměře 34 m2
  v k. ú. Břilice
  a p. č. KN 2529/3 o výměře 51 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Houdek, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 17:57 Váňa – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 32/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej pozemků p. č. KN st. 116/2 o výměře 51 m2
  , p. č. KN 1640/2 o výměře 34 m2
  v k. ú. Břilice a p. č. KN
  2529/3 o výměře 51 m2
  v k. ú. Třeboň, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za
  cenu 100,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
  Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
  z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář
  pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

  17:58 Korda – odchod – počet 21

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Doplnění usnesení zm. č. 8/2014-30 - právo na vykoupení věcného břemene. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 10
  Doplnění usnesení ZM č. 8/2014-30 – právo na vykoupení věcného břemene.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Jitka...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 10
  Doplnění usnesení ZM č. 8/2014-30 – právo na vykoupení věcného břemene.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Jitka Filípková, JUDr. Jaromír Hájek, Ing. Jaroslav Kubal,
  PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 17:58 Houdek – odchod – počet 20
  17:59 Korda – příchod – počet 21
  18:01 Houdek – příchod – počet 22
  18:06 Kahounová – odchod – počet 21
  18:08 Houdek – odchod – počet 20
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 33/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  doplnění usnesení zastupitelstva města č. 8/2014-30 bod I., kdy se za třetí větu vkládá: „Povinný z věcného
  břemene (tj. budoucí vlastník pozemku v GP č. 633-153/2013 označeného jako p. č. KN 160/4) je povinen
  provádět na své náklady sečení zájmových pozemků v rozsahu vyznačeném v geom. plánu č. 633-153/2013
  minimálně 3x ročně. V případě nesplnění této povinnosti provede oprávněný sečení na své náklady, které
  budou následně povinnému přeúčtovány. Pokud by chtěl povinný vykoupit věcné břemeno, je povinen
  uhradit oprávněnému částku ve výši 145.200,00 Kč.“
  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 6
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

  Pozn.: Po zhlédnutí online záznamu bylo zjištěno, že hlasovalo 20 zastupitelů, z toho 17 pro a 3 se zdrželi.
  Výsledek hlasování OPRAVA:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Zásady schvalování účetní závěrky města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 17
  Zásady schvalování účetní závěrky města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – jak často dostane ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 17
  Zásady schvalování účetní závěrky města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – jak často dostane zastupitelstvo interní audity? Dostaneme čtvrtletní
  zprávu nebo až výroční?
  Mgr. Terezie Jenisová – čtvrtletně bude informována rada města a finanční výbor. Není nic proti ničemu,
  abychom tyto zprávy předkládali i zastupitelům.
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Alena Baštová, Ing. Jiří Houdek
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 40/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Zásady schvalování účetní závěrky města Třeboně,
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému, internímu auditorovi, finančnímu výboru a všem dotčeným osobám řídit
  se schválenými zásadami.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

  18:41 Kahounová – odchod – počet 21

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Schválení smlouvy o poskytuntí příspěvku pro oblastní charitu Třeboň. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 19
  Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Oblastní charitu Třeboň.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Houdek, Mgr. Tomáš Veselý
  ...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 19
  Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Oblastní charitu Třeboň.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Houdek, Mgr. Tomáš Veselý
  - odchody a příchody: 18:45 Váňa – odchod – počet 20
  18:46 Neužil – odchod – počet 19
  18:46 Vopátek – příchod – počet 20
  18:47 Váňa – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 42/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  smlouvu s Oblastní charitou Třeboň o poskytování příspěvku na částečné pokrytí nákladů spojených
  s činností pečovatelské služby v Třeboni a místních částech na rozpočtový rok 2014 na základě vykázaného
  objemu služeb za základní činnosti při poskytování pečovatelské služby a celkovou výši úhrad přijatých od
  klientů.
  II. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí předložit smlouvu o příspěvku pro rok 2014 starostce města k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ul". - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 22
  Žádost na poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň
  – Dukelská ulice“.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - dis...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 22
  Žádost na poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň
  – Dukelská ulice“.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Milan Hlásek, Ing. Pavel Hajna, Mgr. Terezie Jenisová, doc. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc., Zdeněk Mráz, Anna Kahounová, Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., Ing. Marie Košinová, JUDr. Jaromír Hájek
  - odchody a příchody: 19:10 Florianová – odchod – počet 21
  19:12 Košinová – odchod – počet 20
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 45/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory z 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro oblast podpory 1.5 Rozvoj
  místních komunikací na projekt „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ulice“,
  b) realizaci projektu „Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň - Dukelská ulice“,
  c) zajištění financování realizace projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města ve výši 3.129.411,00 Kč
  včetně DPH.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Přijetí daru - ceny do tomboly městského plesu 29. března 2014. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 23
  Přijetí daru – ceny do tomboly Městského plesu 29. března 2014.
  Předkladatel: MgA. Josef Žajdlík
  Diskuse:
  - diskutující:
  Mgr. Terezie Jenisová – pozvala zastupitele ...

  Celý text (zobrazeno 23 %)

  k bodu 23
  Přijetí daru – ceny do tomboly Městského plesu 29. března 2014.
  Předkladatel: MgA. Josef Žajdlík
  Diskuse:
  - diskutující:
  Mgr. Terezie Jenisová – pozvala zastupitele na městský ples, který se bude konat dne 29.03.2014.
  Anna Kahounová – požaduje předložit rozpočet a vyúčtování plesu poté, co se akce uskuteční.
  Ing. Jiří Houdek, Mgr. Tomáš Veselý, Ing. Jan Ďoubal
  - odchody a příchody: 19:16 Florianová – příchod – počet 21

  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 11
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 46/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí daru - ceny do tomboly Městského plesu, který se koná 29. března 2014
  II. ukládá
  odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro Chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko - Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, IČ 62933591 a městem Třeboň. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 24
  Uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast
  Třeboňsko - Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republi...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 24
  Uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast
  Třeboňsko - Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republika – Agentura ochrany
  přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ 62933591 a městem Třeboň.
  Předkladatel: MgA. Josef Žajdlík
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – kolik stojí provoz Domu přírody za rok?, Jaký je současný majetek Domu
  přírody a patří městu?
  MgA. Josef Žajdlík – v roce 2013 stál provoz Domu přírody 480.124,00 Kč, příjmy byly i včetně dotace
  466.255,00 Kč, tzn., že město to stálo 13.869,00 Kč.
  Jitka Filípková – na majetkové věci odpovíme písemně.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – Jaká je roční návštěvnost?
  MgA. Josef Žajdlík – v roce 2013 bylo 4743 platících návštěvníků.
  PaedDr. Jan Váňa, prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 19:19 Kubal – odchod – počet 20
  19:19 Košinová – příchod – počet 21
  19:21 Velemínský – odchod – počet 20
  19:22 Kahounová – odchod – počet 19
  19:22 Velemínský – příchod – počet 20
  19:23 Kubal – příchod – počet 21
  18:24 Kahounová – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 47/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko -
  Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
  Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ 62933591 a městem Třeboň. Předmětem smlouvy je
  závazek města v letech 2014 – 2017 spravovat a provozovat Dům přírody Třeboňska a do 30.11.2014
  obnovit povinné jednotící prvky domů přírody a dále poskytnutí finančního příspěvku Agenturou ochrany
  přírody a krajiny ČR městu Třeboň na zajištění uvedených činností v celkové výši 1.287.520,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění a předložit smlouvu k podpisu starostce města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2014. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 25
  Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na finanční příspěvek pro Zimní...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 25
  Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na finanční příspěvek pro Zimní abonentní koncerty.
  Mgr. Terezie Jenisová – panu Končickému bylo navrhnuto, aby si zažádal o záštitu starosty s finanční
  podporou tak, jak to umožňují pravidla schválená v prosinci 2013. Počítá se s tím, že 65.000,00 Kč by mělo
  jít na Zimní Třeboňská nocturna tak, aby částka byla stejná jako v minulém roce.
  Ing. Milan Hlásek, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jan Ďoubal, Ing. Jiří Houdek, Mgr. Marie Florianová, Ing. Marie
  Košinová


  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 12
  Protinávrh Ing. Jiřího Houdka:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na jednorázové akce a činnost v oblasti kultury takto:
  Žadatel účel Příspěvek 2014 (Kč)
  Anifilm, spol. s. r. o.
  Mezinárodní festival animovaných
  filmů Anifilm 2014
  300.000,00
  Třeboňská nocturna, o. s.
  Mezinárodní hudební festival
  Třeboňská nocturna 2014
  115.000,00
  Okolo Třeboně, o. s. Festival Okolo Třeboně 2014 120.000,00
  Mgr. Šimeček – Třeboňští pištci činnost 2014 80.000,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 3 Proti: 4 Zdrželi se: 15
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 48/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na jednorázové akce a činnost v oblasti kultury takto:
  Žadatel účel Příspěvek 2014 (Kč)
  Anifilm, spol. s. r. o.
  Mezinárodní festival animovaných
  filmů Anifilm 2014
  300.000,00
  Třeboňská nocturna, o. s.
  Mezinárodní hudební festival
  Třeboňská nocturna 2014
  115.000,00
  Okolo Třeboně, o. s. Festival Okolo Třeboně 2014 120.000,00
  Mgr. Šimeček – Třeboňští pištci činnost 2014 60.000,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  "Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni" - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 26
  „Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“ – uzavření
  Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NU...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 26
  „Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“ – uzavření
  Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek, Mgr. Terezie Jenisová, prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan
  Váňa, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Marie Florianová, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – připomínka – bylo by dobré zajistit internetové připojení v jednací síni.
  Mgr. Terezie Jenisová – budeme se tím zabývat.
  - odchody a příchody: 19:48 Kahounová – odchod – počet 21
  19:51 Kahounová – příchod – počet 22
  20:03 Váňa – odchod – počet 21
  20:06 Váňa – příchod – počet 22
  20:07 Hlásek – odchod – počet 21

  Protinávrh Ing. Jiřího Houdka:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Zachování kulturního
  a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni" s termínem realizace do 31.03.2015.
  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 13
  II. schvaluje
  uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
  mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
  a městem Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň na projekt „Zachování kulturního a historického
  dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.2.00/25.02748.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtová opatření zajišťující financování celé akce na dalším
  jednání zastupitelstva města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 2 (jmenovitě: Houdek, Florianová) Proti: 13 Zdrželi se: 6
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 49/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  přijetí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Zachování kulturního
  a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni".
  II. neschvaluje
  uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
  mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
  a městem Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň na projekt „Zachování kulturního a historického
  dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.2.00/25.02748.
  III. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 3 (jmenovitě: Houdek, Florianová, Louvar) Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  "Chodník v Novohradské ulici v Třeboni - 2., 3., 4., a 5. etapa" - Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 27
  „Chodník v Novohradské ulici v Třeboni - 2., 3., 4. a 5. etapa“ – uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
  z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
  Předklada...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 27
  „Chodník v Novohradské ulici v Třeboni - 2., 3., 4. a 5. etapa“ – uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
  z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Hajna
  - odchody a příchody: 20:12 Kahounová – odchod – počet 20
  20:14 Kahounová – příchod – počet 21
  20:14 Hlásek – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 50/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad mezi Regionální radou regionu
  soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice a městem Třeboň, Palackého nám.
  46, 379 01 Třeboň na projekt „Chodník v Novohradské ulici v Třeboni - 2., 3., 4. a 5. etapa“, registrační číslo
  projektu CZ.1.14/1.5.00/26.02797, ve výši do 3.051.292,10 Kč.
  II. schvaluje
  uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
  mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
  a městem Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň na projekt „Chodník v Novohradské ulici v Třeboni -
  2., 3., 4. a 5. etapa“, registrační číslo projektu CZ.1.14/1.5.00/26.02797.
  III. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 31. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 2 - úprava schváleného rozpočtu - Diskuze

  Datum: 26. 2. 2014

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 2 – úpravy schváleného rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa – navrhuje doplnění návrhu r...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 2 – úpravy schváleného rozpočtu.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa – navrhuje doplnění návrhu rozpočtového opatření předloženého Radou města Třeboně:
  „přesunutí z položky 5223 částky 458.000,00 Kč ze sociálních služeb a zdravotnictví do položky 5222 na
  kulturu a sport v částce 196.000,00 Kč a tělovýchovu a sport 262.000,00 Kč“.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Marie Košinová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., pan Vladimír Janíček, MUDr. Antonín
  Doležal, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 17:48 Kahounová – odchod – počet 21
  17:50 Kahounová – příchod – počet 22
  18:00 Korda – odchod – počet 21
  18:03 Korda – příchod – počet 22

  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  - přesunutí z položky 5223 částky 458.000,00 Kč ze sociálních služeb a zdravotnictví do položky 5222 na
  kulturu a sport v částce 196.000,00 Kč a tělovýchovu a sport 262.000,00 Kč. Zápis z 31. jednání ZM dne 26.02.2014 5
  Výsledek hlasování:
  Pro: 6 Proti: 13 Zdrželi se: 3
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 25/2014-31
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 2, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace – JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 2324 Meziobecní spolupráce - SMO, § 6171, ORJ 0780, ORG 0, UZ 0
  o částku 982.890,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče - ÚP ČR - (ost. neinv. tr.
  obyv.), § 4339, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy MK Branná, § 2212, ORJ 0750, ORG 9750000223, UZ 0
  o částku 700.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO - Lidická ul., §
  2212, ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 2.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0
  o částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Břilice - chodník - ul. Ke Školce, § 2219, ORJ 0750, ORG XXXX,
  UZ 0 o částku 900.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX,
  UZ 0 o částku 6.417.110,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0XXX, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč,
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  2. 744 XXX 0900 0 4122 0,000 0,000 +242,000 242,000
  0 0 0800 3639 3111 3007,600 3007,600 -1260,000 1747,600
  0 0 0780 6171 2324 982,890 982,890 -982,890 0,000
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  2. 744 9900000XXX 900 3314 5336 0 0,000 242,000 242,000
  13010 9100000000 100 4339 5XXX 0 0,000 285,894 285,894
  0 9750000223 750 2212 5171 300 300,000 700,000 1000,000
  0 XXXX 750 2212 6121 0 0,000 2922,000 2922,000
  0 219000300 750 2219 6121 0 0,000 980,000 980,000
  0 XXXX 750 2219 6121 0 0,000 900,000 900,000
  0 6091000000 750 3412 6121 15000 15000,000 3000,000 18000,000
  0 230000000 750 3526 6121 1000 1000,000 6417,110 7417,110
  XXXXX XXXXXXXXX 0XXX 6402 5366 0 0,000 105,126 105,126
  Financování (tis. Kč):
  2. 0 9850000000 0800 0 8115 6586,58 6586,580 +17553,020 24139,600
  II. ukládá
  všem příslušným odborům plnit usnesení. Zápis z 31. jednání ZM dne 26.02.2014 6

  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Důvodová zpráva:
  - kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města aktuální info...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Důvodová zpráva:
  - kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města aktuální informaci o plnění usnesení orgánů města (viz
  příloha). Zpráva o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva dne 16.12.2013 byla
  zastupitelům zaslána dne 15.01.2014.
  Diskuse:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz k Usnesení RM č. 941/2013 – odvolání prokuristy Ing. Jiřího Houdka.
  Požaduje vysvětlení a důvody, proč došlo k tomuto kroku a zda to projednávala dozorčí rada lázní.
  Ing. Jiří Houdek – je to v plné kompetenci Valné hromady, tedy rady města. Důvody jsou v zápisu
  formulovány jasně.
  pan Zdeněk Mráz – zvedl ruku pro odvolání Jiřího Houdka z funkce prokuristy, stejně tak, jako zvedl ruku
  v době, kdy byl do funkce jmenován. Za tu dobu došlo k určitým změnám. Celá záležitost je plně
  v kompetenci RM.
  MUDr. Antonín Doležal – problém nastal v době, kdy pan starosta jako prokurista a pan generální ředitel
  přestali mezi sebou komunikovat. Půl roku jsme se to snažili řešit, ale nakonec došlo k tomu, že spolupráce
  mezi nimi nebyla možná. Takže RM jako valná hromada přistoupila k tomuto kroku.
  Ing. Jiří Houdek – ohradil se proti vyjádření jednatele. Jednatel i ostatní členové rady města měli důkazy
  o tom, že generální ředitel nerespektoval prokuristu jako svého nadřízeného. Ohrazuje se proti tomu, že byla
  nedostatečné komunikaci mezi prokuristou a generálním ředitelem. Dodal, že je to záležitost střetu názorů,
  ale možná také střetu zájmů.
  Mgr. Terezie Jenisová – došlo k výrazným změnám a posunům. Věci se posledního půl roku děly tak, že již
  nebyla shoda jak ve vedení lázní, tak mezi vedením lázní a radou města jako valnou hromadou. Pan
  prokurista byl podle organizačního schématu nejvyšší osobou, ale ne jedinou, která může vše rozhodnout
  sama.
  Ing. Jiří Houdek – skutečnost je taková, že RM dala za pravdu generálnímu řediteli a ne mně. Budoucnost
  ukáže, jestli to bylo dobré nebo špatné rozhodnutí.
  pan Zdeněk Mráz – navrhuje ukončit diskuzi a pokračovat v projednávání bodů.
  Mgr. Marie Florianová – dozorčí rada lázní se tím nezabývala. Oznámila, že odchází z rady města
  a z dozorčí rady lázní.

  Zdeněk Mráz dává návrh na ukončení diskuze.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 6 Zdrželi se: 3 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO

  - odchody a příchody: 17:19 Korda – odchod – počet 23
  17:21 Korda – příchod – počet 24
  17:22 Hlásek – odchod – počet 23
  17:24 Hlásek – příchod – počet 24 Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 3
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení rady města (04.12.2013, 18.12.2013, 07.01.2014) a zastupitelstva města (16.12.).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013, která
  byla zaslána dne 15.01.2014.

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Požadavek klubu zastupitelů ODS - změny v rozpočtu města na rok 2014 - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Rozpočtové opatření č. 130 – řízení likvidity.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh na schválení rozpočtu u položek
  krátkodob...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Rozpočtové opatření č. 130 – řízení likvidity.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh na schválení rozpočtu u položek
  krátkodobého financování z tuzemska takto:
  - zařazení položky financování 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce 13.500.000,00 Kč,
  - zařazení položky financování 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce -13.500.000,00 Kč.
  Popis situace: Na těchto položkách jsou v průběhu roku účtovány převody finančních prostředků mezi
  vlastními bankovními účty zřízenými u ČSOB, a.s., z důvodu zhodnocování volných finančních zdrojů na
  spořicím účtu TOP. Jelikož výše těchto převodů se vyhodnocuje v závislosti na konkrétní situaci v řízení
  krátkodobé likvidity až do samotného závěru roku, je nyní předkládán návrh rozpočtového opatření na
  rozpočtové pokrytí konečné výše převodů. Tyto obraty jsou rozpočtově neutrální a nemají žádný vliv na
  saldo rozpočtu.
  Rada města přijala v této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č. 10/2014-100 – 15.01.2014
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  rozpočtové opatření č. 130, které spočívá v doplnění rozpočtu u položek krátkodobého financování
  z tuzemska takto:
  - zařazení položky financování 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce 13.500.000,00 Kč,
  - zařazení položky financování 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce -13.500.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit návrh rozpočtového opatření na jednání ZM dne 27.01.2014.
  Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 2/2014-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 130, které spočívá v doplnění rozpočtu u položek krátkodobého financování
  z tuzemska takto:
  - zařazení položky financování 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce 13.500.000,00 Kč,
  - zařazení položky financování 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje, § 0, ORJ 0,
  ORG 0, NZUZ 0 v částce -13.500.000,00 Kč. Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 4
  Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po
  RO
  Financování (tis. Kč):
  130. 0 0 0 0 8117 0,0 0,0 +13 500,00 +13 500,00
  0 0 0 0 8118 0,0 0,0 -13 500,00 -13 500,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Informace o abdikaci Jiřího Houdka na pozici starosty města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Informace o abdikaci Ing. Jiřího Houdka na pozici starosty města Třeboně.
  Důvodová zpráva:
  - starosta města Ing. Jiří Houdek doručil dne 27.01.2014 na Městský úřad Třeboň abdikac...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  Informace o abdikaci Ing. Jiřího Houdka na pozici starosty města Třeboně.
  Důvodová zpráva:
  - starosta města Ing. Jiří Houdek doručil dne 27.01.2014 na Městský úřad Třeboň abdikaci na pozici starosty
  města k 31.01.2014 určenou Zastupitelstvu města Třeboně. Kompetence vycházející ze zákona o obcích
  přebírá pověřený místostarosta, v případě města Třeboně dle Usnesení zastupitelstva města č. 17/2010-2
  ze dne 13.12.2010. Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 27
  Usnesení ZM č. 17/2010-2 ze dne 13.12.2010:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zastupování starosty města v době jeho nepřítomnosti v tomto pořadí:
  Mgr. Terezie Jenisová
  Zdeněk Mráz
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek – okomentoval své rozhodnutí abdikovat na funkci starosty. Poděkoval všem, kteří s ním
  pracovali. Oznámil, že již nechce kandidovat na post starosty v dalších obdobích. Jako představitel KDU-
  ČSL se bude i nadále snažit o to, aby kontinuálně pokračovala politika, kterou tady více jak 15 let, společně
  i s některými koaličními partnery, tvořili. Bude se zasazovat o to, aby KDU-ČSL byla i v dalších volbách
  úspěšná. Oznámil také, že z rady města a z pozice předsedkyně dozorčí rady lázní odstupuje paní Mgr.
  Marie Florianová.
  Mgr. Terezie Jenisová, Mgr. Tomáš Veselý
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o abdikaci Ing. Jiřího Houdka na pozici starosty města Třeboně k 31.01.2014.

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Pověření Jiřího Houdka zastupovat město Třeboň ve Sdružení lázeňských míst České republiky - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Pověření Ing. Jiřího Houdka zastupovat město Třeboň ve Sdružení lázeňských míst ČR.
  Důvodová zpráva:
  - starosta města Ing. Jiří Houdek doposud vykonával pozici předsedy ve S...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Pověření Ing. Jiřího Houdka zastupovat město Třeboň ve Sdružení lázeňských míst ČR.
  Důvodová zpráva:
  - starosta města Ing. Jiří Houdek doposud vykonával pozici předsedy ve Sdružení lázeňských míst ČR, kde
  byl dne 13.11.2011 na Sněmu Sdružení lázeňských míst ČR konaném v Brně, jednomyslně zvolen a dle
  stanov tohoto sdružení je automaticky zastupujícím za město, jako člena sdružení, starosta. Dle stanov
  sdružení čl. VII, bod 7 – Fyzická osoba přestává být orgánem nebo členem orgánu uplynutím funkčního
  období, odvoláním, vzdáním se funkce, které je účinné po uplynutí měsíce následujícího poté, co tuto
  skutečnost osoba, která se vzdává funkce, oznámí radě, dále okamžikem, kdy fyzická osoba přestane být
  starostou, primátorem, místostarostou či náměstkem primátora, statutárním zástupcem nebo pověřenou
  osobou člena SLM, či ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, úmrtím. V případě, že fyzická
  osoba přestane být starostou, primátorem, místostarostou či náměstkem primátora na základě výsledku
  komunálních voleb zvolením jiné osoby starostou, primátorem, místostarostou či náměstkem primátora,
  přestává být orgánem nebo členem orgánu až dnem, v kterém se uskuteční sněm svolaný do třech měsíců
  ode dne voleb do obecních zastupitelstev. Nebude-li tento sněm svolán ve lhůtě uvedené ve stanovách,
  přestává být orgánem nebo členem orgánu uplynutím lhůty tří měsíců od uskutečnění komunálních voleb.
  Dále dle stanov čl. IV, bod 2. – Řádným členem může být:
  Obec ČR uvedená v čl. I odst. 3 stanov, která podá písemnou přihlášku, jejíž součástí je výpis z usnesení
  zastupitelstva obce, ve kterém bude stanoveno, že zastupitelstvo souhlasí s tím, aby se obec stala členem
  SLM s uvedením jména a funkce osoby, která bude jeho jménem jednat, pokud touto osobou nebude
  starosta či primátor, místostarosta či náměstek primátora, ale jiná pověřená fyzická osoba (v tomto případě
  je třeba k přihlášce doložit písemnou plnou moc k jednání v SLM s uvedením usnesení zastupitelstva nebo
  rady obce o zastupování).
  Aby nadále Ing. Jiří Houdek mohl vykonávat pozici předsedy a případnou změnou nebylo narušeno
  vyjednávání o změnách indikačního seznamu, bylo by žádoucí přijmout toto opatření a pověřit Ing. Jiřího
  Houdka zastupováním ve sdružení, kde tím neztrácí pozici předsedy a vyjednávání o indikačním seznamu
  by nebylo ohroženo. Zastupování jiným členem zastupitelstva nebo uvolněným členem by nedávalo možnost
  automaticky vykonávat pozici předsedy, neboť funkce předsedy je funkce volená a je na jméno.
  Diskuse:
  - diskutující:
  pan Zdeněk Mráz – zdrží se hlasování. Podle jeho názoru by zástupcem ve Sdružení lázeňských míst ČR
  měla být osoba, která zastupuje město Třeboň.
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – doporučuje zastupitelům, aby souhlasili s tím, že Ing. Jiří Houdek
  zůstane zástupcem města Třeboně ve Sdružení lázeňských míst, neboť udělal mnoho pro české lázeňství.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – zdrží se hlasování.
  PaedDr. Jan Váňa – navrhuje odložení bodu.
  Mgr. Marie Florianová – přimlouvá se za schválení Ing. Jiřího Houdka jako zástupce města v SLM ČR.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Houdek, Ing. Lucie Říhová, pan Vladimír Janíček, pan Josef Neužil
  - odchody a příchody: 20:46 Elexhauser – odchod – počet 22
  20:50 Elexhauser – příchod – počet 23
  Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 28
  PaedDr. Jan Váňa dává protinávrh na odložení bodu:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  odložení pověření Ing. Jiřího Houdka zastupovat město Třeboň jako zastupitele ve Sdružení
  lázeňských míst České republiky.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 5 Zdrželi se: 8 Nehlasovali: 1 (Houdek)
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  pověření Ing. Jiřího Houdka zastupovat město Třeboň jako zastupitele ve Sdružení lázeňských
  míst České republiky.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 12 Nehlasovali: 1
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Poskytnutí daru ve formě finančního příspěvku na úhradu tarifů bezpečnostních náramků pro seniory. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Poskytnutí daru ve formě finančního příspěvku na úhradu tarifů bezpečnostních náramků pro
  seniory.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě ...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Poskytnutí daru ve formě finančního příspěvku na úhradu tarifů bezpečnostních náramků pro
  seniory.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 856/2013-95 ze dne 20.11.2013
  k projednání návrh na poskytnutí daru ve formě finančního příspěvku na provoz bezpečnostních
  signalizačních zařízení pro seniory. Město Třeboň zakoupilo 20 bezpečnostních náramků, o které je z řad
  našich seniorů zájem a zároveň vyjadřována pochvala a spokojenost s tímto zařízením. V současné době si
  provoz bezpečnostních náramků zajištují samotní senioři tím způsobem, že do přístroje zakoupí telefonní
  SIM kartu. Při pravidelných kontrolách funkčnosti zařízení je opakovaně Městskou policií shledáváno, že
  senioři SIM kartu nedobíjí. Vizuální kontrola zůstatku finančních prostředků na kartě není totiž možná. Jediná
  kontrola je technicky poměrně složitá, vyžaduje rozebrání přístroje a vyjmutí karty. Poté je nutné kartu umístit
  do mobilního telefonu a tarif dobít, což v současnosti při zjištění nefunkčnosti zařízení provádějí strážníci
  Městské policie na svých vlastních telefonech. Samotný úkon je zdlouhavý a opakovaným rozebíráním
  přístrojů dochází k jejich poškozování. Pro pečovatelky, které domácnosti navštěvují, je kontrola zůstatku
  finančních prostředků na SIM kartě obtížně proveditelná a pro samotné seniory je tento technický úkon zcela
  nad jejich možnosti. Městská policie nemá dostatečný časový prostor pro kontrolu hotovosti na SIM kartě.
  Měli bychom předejít a vyvarovat se situace, kdy se vzhledem k nedostatku finančních prostředků senior na
  Městskou policii nedovolá a následně hrozí vznik tragické události. Řešení spatřujeme v poskytnutí
  paušálního tarifu pro každý telefon. Tím dojde k vyloučení situace nefunkčnosti přístrojů a jejich
  nadměrnému opotřebování. Ve spolupráci s odborem rozvoje a investic byl jako vhodný vytipován tarif, kde
  je paušální poplatek na telefon stanoven ve výši 1,20 Kč s DPH na jeden měsíc a 1 min. volání 7,14 Kč
  s DPH. Za předpokladu, že senioři provolají 7 min měsíčně, by celková částka pro město činila na jeden rok
  přibližně 12.000,00 Kč. Bezpečnostní zařízení pro seniory neumožňuje volání jinam, než na linku Městské
  policie. Zařízení je ovládáno pouze tlačítkem pro zajištění spojení na tuto linku. Nemůže tedy nikdy dojít
  k situaci, že tarif bude zneužit jiným způsobem. Na úhradu příspěvku – daru budou použity finanční
  prostředky vyčleněné v návrhu rozpočtu roku 2014 z položky v oblasti příspěvků na oblast sociálních služeb
  a zdravotnictví. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 9
  Usnesení RM č. 856/2013-95:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  poskytnutí daru ve formě finančního příspěvku na provoz signalizačního zařízení pro seniory pro rok 2014
  spočívající v úhradě poskytnutí paušálního poplatku spojeného s provozem zařízení.
  II. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí předložit materiál na jednání ZM dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Mgr. Terezie Jenisová, pan Vladimír Školka, paní
  Jaroslava Štěrbová, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 146/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí daru ve formě finančního příspěvku na provoz signalizačních zařízení pro seniory pro rok 2014
  spočívající v úhradě paušálního poplatku spojeného s provozem zařízení.
  II. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu na rok 2014 - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Návrh rozpočtu na rok 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 892/2013-96 ze dne 27.11.2013
  k projednání návrh rozpočtu města...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Návrh rozpočtu na rok 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 892/2013-96 ze dne 27.11.2013
  k projednání návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014. Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
  vychází z předpokladu příjmů ve výši 287.054.810,00 Kč a výdajů ve výši 243.551.390,00 Kč. V roce 2014
  pak město Třeboň uhradí splátky jistin přijatých úvěrů ve výši 50.300.000,00 Kč, které budou kryty
  přebytkem rozpočtu 2014 (příjmy – výdaje) ve výši 43.503.420,00 Kč a změnou stavu na bankovních účtech
  (zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období) ve výši 6.796.580,00 Kč. Návrh rozpočtu
  zahrnuje i transfery (dotace, příspěvky, granty), na něž je zákonný nárok anebo vyplývá nárok z uzavřených
  smluv či rozhodnutí poskytovatele. Návrh rozpočtu zahrnuje i peněžní fondy města Třeboně, tj. fond sociální
  a povodňový fond. Návrh rozpočtu je zpracován podle dosud platné legislativy, v současnosti však stále
  ještě neprošel návrh státního rozpočtu ani prvním čtením ve sněmovně, což znamená, že nejsou potvrzeny
  souhrnné dotační vztahy státního rozpočtu, takže návrh obsahuje minimalistickou částku ve výši
  potvrzeného příspěvku pro letošní rok a případná odchylka pak bude zapracována rozpočtovým opatřením.
  Zákon rovněž vyžaduje, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, kterými jsou povinny se řídit
  všechny orgány a organizační složky města a právnické osoby napojené na rozpočet města. Zastupitelstvo
  města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých
  a věcných darů jednotlivým fyzickým a právnickým osobám. Toto ustanovení se m. j. vztahuje i na městem
  zřízené příspěvkové organizace, kterým jsou z rozpočtu města poskytovány provozní a investiční příspěvky.
  Je proto žádoucí pro zajištění jejich rovnoměrného financování, aby současně se schválením rozpočtu (což
  je předpoklad), bylo schvalujícím orgánem výslovně odsouhlaseno poskytnutí příspěvků konkrétním
  příspěvkovým organizacím ve výši a na účel uváděný v návrhu rozpočtu. Zákon dále umožňuje, aby rada
  města v zájmu zabezpečení plynulého hospodaření podle schváleného rozpočtu mohla provádět rozpočtová
  opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města. Ke konečnému schválení bude rozpočet města na
  rok 2014 dle rozhodnutí rady města předložen zastupitelstvu města na jednání 16.12.2013. Po zpřesněném
  odhadu očekávané skutečnosti ke konci roku lze reálně očekávat, že přebytek hospodaření zapojený do
  návrhu rozpočtu bude naplněn. Přílohou podkladového materiálu je návrh rozpočtu na rok 2014 v tištěné
  podobě. Návrh rozpočtu je členěn do dvou částí:
  - závazná část rozpočtu města Třeboně na rok 2014, do které náleží
  o souhrnná bilance
  o bilanční tabulka podle odpovědných míst
  o příjmy a výdaje podle odpovědných míst v členění podle rozpočtové skladby
  - informativní část rozpočtu města Třeboně na rok 2014, která obsahuje
  o informace o tvorbě a použití fondů v roce 2014
  o přehled kapitálových výdajů
  o specifikaci kapitálových příjmů ORJ 800
  o přehled k příspěvkům a dotacím přidělovaných z rozpočtu města v oblasti kultury
  a cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví a pro ostatní
  činnosti
  Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2014 dne 27.11.2013 a Usnesením č. 892/2013-96 jej
  doporučila zastupitelstvu města schválit:
  Usnesení RM č. 892/2013-96:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  1) rozpočet na rok 2014 vč. peněžních fondů jako přebytkový v členění na odpovědná místa a odvětvově
  dle oddílů rozpočtové skladby v těchto objemech:
  celkové příjmy rozpočtu ve výši 287.054.810,00 Kč
  financování ve výši - 43.503.420,00 Kč
  celkové zdroje ve výši 243.551.390,00 Kč
  běžné výdaje ve výši 171.010.960,00 Kč
  kapitálové výdaje ve výši 72.540.430,00 Kč
  celkové výdaje rozpočtu ve výši 243.551.390,00 Kč Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 12
  2) závazné ukazatele rozpočtu, jak jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2013 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v návrhu
  rozpočtu,
  4) zmocnění pro radu města pro rok 2013 k provádění rozpočtových opatření v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací, příspěvků, grantů (transferů), které
  budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky
  5.000.000,00 Kč,
  c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  d) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2014 na úřední desce a předložit materiál
  na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek – návrh rozpočtu podpořit nemohu, je to návrh, který vychází ze shody v radě, ale bohužel
  nedošlo ke konsenzu mezi návrhem mým a radou, protože jsem opět toho názoru, že investice do TS je
  zbytná investice, která může rok až tři roky počkat. Určitě by sběrový dvůr, který tam byl postaven, netrpěl
  nějakým zastaráním. V této době by se mělo významněji investovat do lázní z toho důvodu, že lázně
  potřebují investice na svůj rozvoj a zajištění konkurenceschopnosti. Dále v rozpočtu postrádám takové
  záležitosti jako je např. výstavba sociálního bydlení a záležitosti kolem sociálních bytů, stejně tak je velmi
  významné, že díky zamýšleným investicím, které tam jsou, jsou omezovány i výdaje do místních částí.
  Osobně jsem se vždy snažil, aby místní části byly úměrně financovány. V návrhu rozpočtu tuto úměru
  nevidím. To samé je i záležitost nedostatečné situace ve financování lázeňství. Osobně jsem byl názoru,
  abychom snížili nájemné lázním minimálně o 5 možná 10 mil. Kč. Lázně se potřebují dostat z toho šoku,
  který zažívaly v letošním roce. V rozpočtu zároveň schází i dotované stavby, na které město zároveň získává
  dotace. Jedná se např. o Dům Štěpánka Netolického a dotace 15 mil. Kč.
  Mgr. Marie Florianová – vadí mi, že rozpočet je tak napnutý. Seškrtalo se, co šlo. Myslím, že to ale bylo na
  úkor dobrých věcí. Zmínila, že V loňském roce se Lázně Aurora platily 45 mil. Kč do městské pokladny, letos
  to bylo 51 mil. Kč. Poukázala na to, že lázně jsou jedinou společností, která pro město přináší takové zisky.
  Pokud bychom to vzali na počet zaměstnanců, tak každý zaměstnanec Aurory letos přinesl do rozpočtu
  města svojí prací 150.000,00 Kč. Každý zaměstnanec Bertiných lázní přinesl do rozpočtu města v letošním
  roce, i když se Bertiným lázním snížil pronájem městu o 15 mil. Kč, 58.800,00 Kč. Jaký jiný podnik může mít
  město, než lázně, které mu přináší takovéto zisky a přesto v rozpočtu do lázní nedává nic? Je to smutné,
  protože Berta nebude konkurenceschopná. V době, kdy je 50 % klientely hrazeno ze zdravotních pojišťoven,
  jsme na tom pořád ještě dobře. Dělá se všechno pro to, aby do lázní lidé jezdili a aby se co nejvíce vydělalo.
  Když se podíváme na to, jaká je obsazenost lázní v ČR, tak jsou na tom městské slatinné lázně ještě dobře.
  Je opravdu škoda, že se Berta nepodpoří, protože jinak nebude konkurenceschopná. Do Berty prší střechou,
  v zimním období, až se začne srážet vlivem teploty na vikýřích, které jsou ve stropech, voda, tak tam poletí
  proudy vody a je to pro ostudu. Když klient navštíví Lázně Aurora, už se nechce do Bertiných lázní vracet.
  Lázně Aurora by si také zasloužily nějaké peníze. Také nejsou podporovány investice, které by vzešly
  z evropských fondů, tzn. např. kulturní akce jako Dům Štěpánka Netolického. Seškrtaly se školy, nepočítá se
  se soc. bydlením, je také vyškrtaná oprava komunikací.
  pan Vladimír Janíček – připomněl, že na minulém jednání zastupitelstva města byla schválena investice do
  správní budovy Technických služeb a zároveň i do rozvoje a přesunu společnosti. V současné době se i
  vedení společnosti rozhodlo, že chce investovat vlastní finanční prostředky, které má připraveny na své
  investice a investovat zčásti do dalšího rozvoje a výstavby další budovy autodílny.
  MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Houdek
  PaedDr. Jan Váňa – informoval o tom, že by chtěli předložit návrhy a pokud by se našla shoda a zařadily se
  položky a změny, které navrhují, tak by rádi rozpočet podpořili.
  pan Zdeněk Mráz – pro návrhy opozice za sebe hlasovat nebude, protože by se rozbouralo něco, co se
  měsíce připravovalo.
  Paeddr. Jan Váňa, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, Ing. Milan Hlásek
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – upozornil na to, že je škoda, že opozice materiál neposkytla dříve, tzn. v rámci
  lhůty, kdy rozpočet visel. Mohli bychom se tím zabývat a možná bychom v některých věcech našli řeč.
  paní Anna Kahounová – vznesla dotazy na některé položky v rozpočtu. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 13
  Ing. Alena Baštová, Ing. Jiří Houdek, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Bc. Eva Dytrichová, Ing.
  Jaroslav Kubal, pan Vladimír Janíček, Ing. Milan Hlásek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal
  Bc. Petr Michal, Ing. Jiří Houdek, pan Zdeněk Mráz, pan Jan Makovička
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – seznámil zastupitele s navrhovanými změnami v rozpočtu na rok 2014.
  Ing. Jiří Houdek
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – seznámil zastupitele s výsledky jednání finančního výboru nad rozpočtem 2014.
  - odchody a příchody: 18:39 Kahounová – odchod – počet 23
  18:41 Kahounová – příchod – počet 24
  18:48 Neužil – odchod – počet 23
  18:48 Korda – odchod – počet 22
  18:51 Korda – příchod – počet 23
  18:52 Neužil – příchod – počet 24
  18:59 Elexhauser – odchod – počet 23
  19:01 Florianová – odchod – počet 22
  19:03 Elexhauser – příchod – počet 23
  19:04 Florianová – příchod – počet 24
  19:18 Kahounová – odchod – počet 23
  19:19 Kohout – odchod – počet 22
  19:20 Kohout – příchod – počet 23
  19:21 Kahounová – příchod – počet 24

  Návrh na doplnění a změnu rozpočtu od doc. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.

  Pozměňovací návrh:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  navržené změny rozpočtu na rok 2014 v uvedeném přehledu:
  návrh RM
  v tis. Kč
  konečný návrh
  v tis. Kč
  Dopravní obslužnost 600 100
  Hubení komárů 100 200
  TS smlouva – čištění města 2 840 2 340
  Nebytové prostory – ostatní
  služby, revize
  600 300

  Zázemí pro tenisový klub 600 2 000
  Sportovní areál - tribuna, travnatá
  plocha
  15 000 8 000
  Bertiny lázně – investice 1 000 5 000
  Bytové prostory – technické
  zhodnocení
  500 1 500
  Administrativní budova TS 12 100 6 100
  Venkovní bazén 7 000
  Oprava ulice Boženy Němcové 3 863
  Chodník Sportovní ulice 1 500
  Veřejné prostranství Palackého
  nám.
  1 500
  Zábradlí u Budějovické brány 1 000
  Tiskové konference, P.R. +
  marketing
  90 190
  Poplatek za provoz,
  shromaždování a odstr. kom.
  odpadu
  4 200 3 800
  Pronájem - nebytové prostory –
  Bertiny lázně
  10 000 15 000
  Pronájem – pozemky – TLR 500 1 000
  Audit – přezkum hospodaření 163 0
  Odbor kultury – běžné výdaje 7 330 5 730
  MěPo – běžné výdaje 7 954 7 654
  Změny v příjmové i výdajové části jsou e výši 21.830.000,00 Kč, tedy rozpočtově neutrální.
  Příloha: Změny v návrhu rozpočtu města na rok 2014 předložené doc. RNDr. Jiřím Masojídkem, CSc. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 14
  Výsledek hlasování:
  Pro: 6 Proti: 10 Zdrželi se: 8
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 148/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2014 vč. peněžních fondů jako přebytkový v členění na odpovědná místa a odvětvově
  dle oddílů rozpočtové skladby v těchto objemech:
  celkové příjmy rozpočtu ve výši 287.054.810,00 Kč
  financování ve výši - 43.503.420,00 Kč
  celkové zdroje ve výši 243.551.390,00 Kč
  běžné výdaje ve výši 171.010.960,00 Kč
  kapitálové výdaje ve výši 72.540.430,00 Kč
  celkové výdaje rozpočtu ve výši 243.551.390,00 Kč
  2) závazné ukazatele rozpočtu, jak jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2014 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v návrhu
  rozpočtu,
  4) zmocnění pro radu města pro rok 2014 k provádění rozpočtových opatření v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací, příspěvků, grantů (transferů), které
  budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky
  5.000.000,00 Kč,
  c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  d) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 8 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  "Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech" - žádost o poskytnutí podpory. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  k bodu 29
  „Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech“ –
  žádost o poskytnutí podpory.
  Důvodová zpráva:
  - rada města svým ...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 29
  „Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech“ –
  žádost o poskytnutí podpory.
  Důvodová zpráva:
  - rada města svým Usnesením č. 940/2013-97 ze dne 04.12.2013 doporučuje Zastupitelstvu města Třeboně
  schválit:
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 27. výzvy ROP Jihozápad na projekt „Modernizace
  vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech“.
  b) realizaci projektu „Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky
  ZŠ Na Sadech“ předkládaného v rámci 27. výzvy ROP Jihozápad.
  c) zajištění financování celého projektu z vlastních zdrojů Základní školy Třeboň, Na Sadech 375
  s celkovými výdaji ve výši do 502.510,00 Kč.
  Rada města předkládá zastupitelstvu města jako zřizovateli základní školy k projednání podání žádosti
  o poskytnutí podpory v rámci 27. výzvy ROP Jihozápad, prioritní osy 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí,
  Oblast podpory 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství na projekt
  „Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech“.
  ROP Jihozápad vyhlásil výzvu k předkládání žádostí týkající se prioritní osy 2 – Stabilizace a rozvoj měst
  a obcí, Oblast podpory 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství.
  Termín pro předkládání žádostí byl nejdříve stanoven na 01.11.2013, následně byl termín prodloužen na
  20.12.2013. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na
  500.000,00 Kč, maximální přípustná dotace na jeden projekt je stanovena na 10.000.000,00 Kč. Indikátorem
  pro oblast podpory 2.4 je: Počet nově pořízeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání. Výše podpory je
  stanovena na 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, 15 % je vlastní podíl žadatele. Celkové
  předpokládané náklady projektu jsou ve výši 502.510,00 Kč. Vyplácení prostředků z ROP Jihozápad probíhá
  až po jeho dokončení, proto je nutné celý projekt předfinancovat. Financování celého projektu si zajistí
  Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 z vlastních zdrojů (investiční fond). V případě předkládaného
  projektu by byla předpokládaná dotace 427.133,50 Kč, vlastní podíl žadatele by byl 75.376,50 Kč.
  Zaměření této výzvy je na obnovu objektů škol a školských zařízení, ale také zkvalitnění vybavení pro
  vzdělávání. V rámci této výzva je možno podporovat projekty zaměřené na pořízení a modernizaci vybavení
  škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky. Projekt spočívá v pořízení nového vybavení do
  učebny fyziky a chemie. Učebna fyziky a chemie byla již rekonstruována z vlastních prostředků města,
  nedošlo však na obnovu vybavení. V rámci tohoto projektu by se tato učebna kompletně dovybavila novými
  školními pomůckami, které napomůžou k modernizaci výuky a jejímu zkvalitnění. Další dílčí částí projektu je
  pořízení vybavení do učebny přírodopisu, které taktéž napomůžou k modernizaci výuky a jejímu zkvalitnění.
  V rámci projektu nebudou uplatňovány žádné finanční prostředky na stavební práce.
  Předpokládaný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách RRRSJ je duben 2014, předpokládaný
  termín podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace je 30.06.2014. Na základě výše uvedených
  termínů je předpoklad fyzické realizace projektu 01.07.2014 – 31.08.2014. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 50
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jiří Houdek, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, Mgr.
  Marie Florianová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 166/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 27. výzvy ROP Jihozápad na projekt „Modernizace vybavení
  učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech“.
  b) realizaci projektu „Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ
  Na Sadech“ předkládaného v rámci 27. výzvy ROP Jihozápad.
  c) zajištění financování celého projektu z vlastních zdrojů Základní školy Třeboň, Na Sadech 375
  s celkovými výdaji ve výši do 502.510,00 Kč.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a Základní škole Třeboň, Na Sadech 375 zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 3 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - M. Velemínský dotaz - Budou již připraveny podklady pro čestné občanství?

  Datum: 16. 12. 2013

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – dotaz na Pravidla pro čestné občanství.
  Bc. Miluše Houdk...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – dotaz na Pravidla pro čestné občanství.
  Bc. Miluše Houdková Šímová – bude předloženo na RM.
  Ing. Milan Hlásek – vznesl připomínku na to, že chybí dopravní značka dej přednost v jízdě v Jiráskově ulici
  u Domu dětí.
  Ing. Marie Košinová – upozornila na to, že návštěvnost Třeboně klesla. Třeboň nemá turistům co nabídnout,
  chybí nápad, něco co jiná města nemají.
  paní Anna Kahounová – žádá předložení plnění smlouvy pozemků za Auroru.
  Ing. Jaroslav Kubal – nedostal dopis od TS.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – upozornil na potřebu údržby odvodňovací spáry na novém mostu. Vznesl
  připomínku k projektu modernizace učebny ZŠ Na Sadech.
  pan Kolík Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 52
  Ing. Milan Hlásek – upozornil na to, že hrozí podmáčení vozovky v Nádražní ulici.
  pan Petr Kohout, pan Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 22:45 Kahounová – odchod – počet 23
  22:47 Kahounová – příchod – počet 24

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 3/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 3/2013, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
  č. 1/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, he...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 3/2013, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
  č. 1/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů,
  kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 798/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání návrh znění Obecně závazné vyhlášky města Třeboně č. 3/2013, kterou se ruší obecně
  závazná vyhláška č. 1/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren,
  barů, kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby. Společnost Třeboňská Zámecká
  s.r.o., žádá o změnu stanovené provozní doby pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních
  a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby v ulici Krčínova, Třeboň. Provozní dobu
  stanovenou v Čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Třeboně č. 1/2013, o ochraně veřejného
  pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících
  občerstvovací služby, žádají prodloužit ve všech dnech do 02:00 h, přičemž počátek provozní doby by byl
  nejdříve od 07:00 h.
  V červenci 2013 došlo ke změně provozovatele restaurace a herny U Zámku. Původní provozovatelé
  podnikatelskou činnost ukončili nezávisle na omezení provozní doby stanovené OZV města Třeboně
  č. 1/2013, ale pro spory mezi sebou.
  S novým provozovatelem xxxxxxxxx, zastupujícím Třeboňskou Zámeckou s.r.o., vlastnící restauraci a hernu
  U Zámku a zástupci Městské policie Třeboň proběhlo několik jednání. Ze strany Městské policie Třeboň bylo
  konstatováno zlepšení situace na úseku občanských přestupků, pokles rušení nočního klidu v souvislosti
  s konzumací alkoholu v Krčínově ulici i v přilehlých lokalitách. Došlo ke snížení počtu zásahů strážníků při Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 47
  zajišťování veřejného pořádku. Spolupráce mezi novým provozovatelem restaurace a Městskou policií je
  hodnocena velmi kladně.
  Z těchto důvodů OŽaSČ doporučuje Zastupitelstvu města Třeboně schválit návrh znění Obecně závazné
  vyhlášky města Třeboně č. 3/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o ochraně veřejného
  pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících
  občerstvovací služby. Tento předkládaný návrh nemá dopad na schválený/upravený rozpočet. Vztah
  předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jan Ďoubal, Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, pan Zdeněk
  Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 138/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o ochraně
  veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí
  poskytujících občerstvovací služby.
  II. ukládá
  odboru živnostenskému a správních činností zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 4 Nehlasovali: 3
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Změna jednacího řádu zastupitelstva města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  Důvodová zpráva:
  -
  kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města k
  projednání změnu Jednacího řádu Zastupitelstv
  a měs...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  Důvodová zpráva:
  -
  kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města k
  projednání změnu Jednacího řádu Zastupitelstv
  a města
  Třeboně.
  Rada města přijala dne 17.07.2013 následující usnesení:
  Usnesení RM č.
  510/2013
  -
  84
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  II. ukládá
  útvaru taj
  emníka předložit návrh na jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 09.09.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Milan Hlásek
  , Mgr. Terezie Jenisová
  , PaedDr. Jan Váňa
  , paní Anna Kahounová
  ,
  Ing.
  Jiří Houdek
  ,
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc
  .
  , Ing. Jan Ďoubal
  , Ing.
  Jiří Vopátek, Ph.D.
  D
  oc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  vznesl
  p
  rotinávrh
  :
  Z
  astupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  změnu Jednacího řádu
  zastupitelstva
  města čl. 7
  bod
  6
  )
  následujícím
  způsobem
  : „
  O ukončení rozpravy
  k
  jednotlivým bodům jednání rozhoduje pře
  dsedající p
  o
  dostatečném
  projednání
  .“
  Následující
  v
  ět
  a
  bude
  vy
  škrtnuta
  . V
  čl. 7 bod
  11)
  :
  vypu
  stit
  vět
  u

  K
  e každému
  jednotlivému
  bod
  u může zastupitel, s
  výjimkou
  předsedajícího a předkladatele návrhu, vystoupit pouze dvakrát.

  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Pro
  ti: 15
  Zdrželi se: 2
  NEBYLO PŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení RM č.
  79
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka seznámit se změnou Jednacího řádu Zastupitels
  tva města Třeboně všechny zaměstnance
  úřadu, členy komisí rady města a výborů zastupitelstva města a zaslat výpis z
  usnesení společně s
  jednacím
  řádem všem společnostem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  17 Proti: 5 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č.72 - snížení nájemného lázním. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Rozpočtové opatření č. 72

  snížení nájemného lázním.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Rozpočtové opatření č. 72

  snížení nájemného lázním.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09.2013
  k
  proje
  dnání návrh rozpočtového opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě (snížení či zvýšení) v
  příjmové části
  rozpočtu a ve výdajové části rozpočtu ve výši a u položek podle přílohy podkladového materiálu.
  Popis situace:
  Navrhované rozpočtové opatření řeší zejmén
  a vázání výdajů v
  souvislosti s
  předpokládaným
  nenaplněním některých příjmových položek, a to:
  1)
  nenaplnění příjmu z
  nájmu z
  městských lázní ve výši 15.000.000
  ,00
  Kč. V
  této věci přijala rada
  města dne 28.08.2013 usnesení č. 625/2013
  -
  87,
  2)
  nenaplnění příjmů z
  prodeje majetku města Třeboně v
  celkové předpokládané výši 12.279.000
  ,00
  Kč (jedná se o příjem z
  prodeje bytů ve výši 307.000
  ,00
  Kč, příjem z
  prodeje pozemků ve výši
  7.156.000
  ,00
  Kč, příjem z
  prodeje budovy čp. 51 v
  místní části Branná ve výši 1.816.000
  ,00

  a
  příjem z
  prodeje akcií ČS
  ,
  a.
  s.
  ,
  ve výši 3.000.000
  ,00
  Kč),
  3)
  nenaplnění příjmů z
  dotace zelená úsporám ve výši 10.487.230
  ,00
  Kč (v rozpočtu bylo počítáno
  s
  částkou 10.487.230
  ,00
  Kč na příjmové straně a s
  výdajem ve výši 4.487.230
  ,00
  Kč, reálně se tedy
  jedná o nenaplnění příjmů ve výši 6.000.000
  ,00
  Kč),
  4)
  nenaplnění příjmů z
  dotace na digitální povodňový plán a varovný systém, a to od poskytovatele
  OPŽP

  SFŽP ČR ve výši 210.210
  ,00
  Kč a od poskytovatele OPŽP

  podpora z
  fondu solidarity
  (ERDF) ve výši 3.5
  73.570
  ,00
  Kč.
  5)
  nenaplnění rozpočtovaných příjmů u odboru kultury a cestovního ruchu v
  celkové výši 3.105.400
  ,00
  Kč. Odpovědné místo ORJ 900

  odbor kultury a cestovního ruchu předpokládá nenaplnění příjmové
  části rozpočtu v
  celkové výši 3.105.400
  ,00
  Kč. Roz
  počet odboru kultury a cestovního ruchu byl pro
  letošní rok sestaven na základě podkladů příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko
  města Třeboně. Tato organizace předložila pro potřeby sestavení rozpočtu odboru účetní údaje
  z
  roku 2011. V
  souč
  asné době, po 8 měsících fungování odboru ku
  ltury a cestovního ruchu, lze
  s
  jistotou říci, že schválený rozpočet nelze v
  příjmové části reálně naplnit. Oproti tomu také lze říci,
  že nedojde ani k
  vyčerpání všech prostředků rozpočtovaných pro
  odpovědné míst
  o odbor kultury
  a
  cestovního ruchu ve výdajové části rozpočtu. Nedočerpání se předpokládá ve výši 1.897.840
  ,00
  Kč. U položek odboru kultury a cestovního ruchu dochází rozpočtovým opatřením jednak
  k
  přesunům rozpočtových prostředků mezi položkami, tak aby r
  ozpočet reálně odpovídal tomu, na
  jaké položky jsou jednotlivé příjmy a výdaje odboru účtovány, a dále dochází k
  vázání některých
  výdajů odpovědného místa odbor kultury a cestovního ruchu a k zapojení některých
  nepředpokládaných příjmů jiných odpovědných m
  íst, tak aby bylo pokryto předpokládané nenaplnění
  uvedených příjmových položek.
  6)
  poslední část rozpočtového opatření řeší některé drobné položky, u nichž je zřejmé, že budou muset
  být nutně navýšeny (pečovatelská služba

  příspěvek provozovateli

  Ledax, o
  blastní charita,
  některé položky energií, nákup materiálu

  úklidové prostředky a položka daně z
  přidané hodnoty).
  Pro informaci OFM
  uvádí, že odbor finanční a majetkový předložil radě města na její jednání dne 28.08.2013
  k
  projednání čerpání a plnění roz
  počtu města k
  31.07.2013 s
  podrobným ro
  zpisem k
  jednotlivým položkám
  a
  zároveň plán čerpání a plnění rozpočtu v
  období 08
  -
  12/2013. Tento plán byl sestaven na základě
  informací poskytnutých všemi správci rozpočtových prostředků rozpočtu města pro letošní ro
  k. Rada města
  v
  této věci přijala následující usnesení:
  Usnesení RM č.
  596/2013
  -
  87
  :
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o plnění a čerpání rozpočtu k
  31.07.2013 a o plánovaném plnění a čerpání rozpočtu v
  období 08
  -
  12/2013.
  II. ukládá
  odboru
  finančnímu a majetkovému předložit přehled o plnění a čerpání rozpočtu k
  31.07.2013 na jednání
  zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému ve spolupráci s
  ostatními odbory připravit návrh rozpočtového opatření,
  kterým
  dojde k
  vázání výdajů tak, aby bylo zamezeno vzniku nepokrytého schodku rozpočtu na konci roku
  2013 ve výši 15 mil. Kč.
  Přehled čerpání a plnění rozpočtu k
  31.07.2013 je samostatným materiálem předloženým zastupitelstvu
  města v
  bodu 5.
  Dále vedení města vy
  dalo pokyn všem správcům rozpočtových prostředků, aby odboru
  finančnímu a majetkovému předložili další návrhy na možné úspory ve stávajícím rozpočtu. Tyto návrhy byly
  do plánu čerpání a plnění rozpočtu zapracovány a plán s
  návrhem na úspory či případné zap
  ojení
  neočekávaných příjmů a návrh na rozpočtové opatření byl radě města předložen na jednání dne 03.09.2013
  a rada města v
  této věci přijala následující usnesení:
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  6
  Usnesení RM č. 657/
  2013
  -
  88
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu m
  ěsta schválit
  rozpočtové opatření vyplývající ze schválené
  přílohy Přehledu čerpání výdajové části rozpočtu k
  31.07.2013
  Plánované čerpání v
  období 08

  12/2013 a Přehledu plnění příjmové části rozpočtu k
  31.07.2013
  Plánované plnění v
  období 08

  12/2013 z
  aokrouhlené na celé tisíce Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva dne 09.09.2013
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odst. (4) říká, že rozpočtová opatření
  se uskutečňují
  povinně, jde
  -
  li o změny ve finančních vztazích k
  jinému rozpočtu, o změny závazných
  ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
  Schválením
  předkládaného rozpočtového opatření dojde k
  celkovému snížení objemu rozpo
  čtu o
  36.552.852 Kč
  v
  příjmové i výdajové části rozpočtu.
  Tento předkládaný návrh
  má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je
  řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením.
  Vztah předkládaného materiálu k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH)
  není
  žádný
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jiří Houdek

  informoval o tom, že radě města
  navrhoval
  řešení o
  sníž
  ení
  nájemné
  ho lázním o 25 mil.

  . RM se přiklonila k
  částce 15 mil. Kč. N
  ávrh
  v
  tomto znění
  nepodpoří
  .
  Ing.
  Milan Hlásek

  bylo by dobré vědět, kolik bylo j
  iž z
  rozpočtu
  v
  jednotlivých položkách (k 31.08.2013)
  vyčerpáno
  .
  paní Anna Kahounová

  vznesla dotaz na kotelnu v
  Roháči
  . Bude kotelna Teplospolu dále pokračovat?
  pan Zdeněk Mráz

  kotelna zůstává
  i nadále
  .
  Ing. Jan Ďoubal

  je důležité, aby lázně dělaly z
  ásadní opatření
  .
  pan Zdeněk Mráz

  RM po tvrdé diskuzi zastavila realizaci akce bazén na Bertiných lázních
  .
  GŘ musí se
  svým týmem
  udělat spoustu opatření
  . S
  nížení
  o
  25 mil. Kč nepodpoří, podpořil
  snížení o
  15 mil. Kč
  .
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  h
  lasoval pro bazén
  .
  Z
  hlediska investice
  bylo
  vše
  v
  pořádku, proto to
  podporoval
  . Pro příště
  požaduje
  předložení rozpoč
  t
  u
  o
  d
  nezávislého ekonoma
  .
  PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Alena Baštová
  Ing. Marie Košinová
  Mgr. Marie Florianová
  doc. RN
  Dr. Jiří Masojídek, CSc.
  pan Václav Nehoda
  MUDr. Antonín Doležal
  pan Vladimír Janíček
  pan Kubal

  požaduje po GŘ vysvětlení situace v
  lázeňství
  .
  JUDr. Jiří Kolban
  -
  podal informace o vývoji situace v
  lázeňství
  .
  Mgr. Terezie Jenisová
  -
  odchody a příchody:
  1
  8:12 Kahounová

  odchod

  počet 23
  18:13
  Kahounová

  pří
  chod

  počet
  24
  18:24 Velemínský

  odchod

  počet 23
  18:
  29
  Velemínský

  příchod

  počet
  24
  18:47 Hadravová

  odchod

  počet 23
  18:
  51
  Hadravová

  příchod

  počet
  24
  19:14 Váňa

  odchod

  počet 23
  19:
  21
  Váňa

  příchod

  počet
  24
  Ing. Jiří Houdek
  vznesl
  protinávrh:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě, tzn. snížení příjmové části rozpočtu o 25 mil. Kč.
  II. ukládá
  všem
  příslušným odborům
  připravit
  rozpočtové opatření i ve výdajové části tak, aby tento návrh byl
  předložen na příštím
  jednání
  ZM.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 3 Proti: 11 Zdrželi se: 8 Nehlasovali: 2
  NEBYLO PŘIJATO
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  7
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  81
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo měst
  a Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě (snížení či zvýšení) v
  příjmové části rozpočtu a ve
  výdajové části rozpočtu ve výši a u položek podle přílohy podkladového materiálu.
  II. ukládá
  všem odborům a útvarům, příspěvkovým
  organizacím a obchodním společnostem zřízeným a založeným
  m
  ěstem Třeboň zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  13
  Proti:
  9
  Zdrželi se:
  1 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Realizace investice "Areál TS Třeboň - správní budova". - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Schválení r
  ealizace
  akce
  „Areál TS Třeboň

  správní budova“.
  Důvo
  dová zpráva:
  -
  rada města předkládá za
  stupitelstvu města k
  projednání
  informaci o stavu příprav...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Schválení r
  ealizace
  akce
  „Areál TS Třeboň

  správní budova“.
  Důvo
  dová zpráva:
  -
  rada města předkládá za
  stupitelstvu města k
  projednání
  informaci o stavu přípravy
  akce

  Areál Technické
  služby Třeboň
  -
  správní budova
  “.
  V
  současné době je zpracována projektová dokumentace pro výběr
  zhotovitele a probíhá projednání k
  zajišt
  ění dokladové části pro vydání stavebního povolení. Dokumentace
  řeší rekonstrukci čp. 811 v Rybářské ulici a obsahuje jak část pro administrativní zázemí Technických služeb
  včetně parkoviště v
  prostoru mezi objektem a
  Rybářskou ulicí, tak i 4 ubytovací buň
  ky pro přechodné
  ubytování občanů v
  obtížné životní situaci (sociální bydlení). Administrativní část bude pronajata Technickým
  službám Třeboň, s.
  r.
  o.
  ,
  a ubytovací buňky bude provozovat město Třeboň. Náklady dle kontrolního
  rozpočtu projektanta činí na ad
  ministrativní část 12.257.938,91 Kč bez DPH, 14.832.106,11 Kč vč. DPH a na
  sociální
  bydlení 2.094.272,71
  Kč, 2.534.070,01 Kč vč. DPH
  .
  Celkem tedy 17.366.176,12 Kč včetně DPH.
  Město bude uplatňovat krácený odpočet DPH. V
  rozpočtu roku 2013 je částka na admi
  nistrativní budovu TS
  ve výši 4.000.000,00 Kč a sociální bydlení ve výši 2.000.000,00 Kč. Vratka DPH v
  roce 2013 by měla činit
  197.851,00 Kč. V
  tomto roce byla předpokládána realizace sociálního bydlení a částečná úprava budovy pro
  administrativní provoz a
  sociálního zázemí Technických služeb. Na základě rozpočtového opatření č. 72
  schváleného usnesením rady města č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09.2013 a doporučeného radou ke schválení
  zastupitelstvu města byla položka v
  rozpočtu roku 2013 na administrativní budo
  vu TS navržena radou ke
  snížení o
  200.000,00 Kč na částku 3.800.000,00
  Kč a položka
  sociální bydlení navržena radou ke snížení
  o
  1.000.000,00 Kč na částku 1.000.000,00 Kč. Z
  těchto částek bylo v
  roce 2013 již vynaloženo 199.650,00
  Kč na projektové práce. V
  ratka DPH v
  roce 2013 by měla činit 158.280,00 Kč. V
  roce 2014 bude tedy nutno
  vynaložit částku 12.765.826,12
  Kč vč. DPH. Zároveň je nutno uvažovat
  s vratkou DPH ve výši cca 19
  %
  z
  odvedené DPH
  ,
  tj. 420.955,00 Kč.
  ORI
  p
  ředpokládá
  , že výběrové řízení na zho
  tovitele této akce proběhne
  současně s
  výběrovým řízením na dílny, jejichž zadavatelem budou Technické služby Třeboň, s.
  r.
  o.
  ORI
  d
  oporučuje, aby zastupitelstvo města schválilo zajištění financování této akce v
  roce 2014 s
  výdaji
  12.765.826,12 Kč
  a vratko
  u DPH ve výši 420.955,00 Kč.
  P
  ředkládaný návrh
  nemá dopad na
  schválený/upravený rozpočet
  .
  Vztah předkládaného materiálu
  k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH) je
  uveden
  v
  textu
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jan Ďoubal

  vznesl dotaz, zde
  je možné realizaci odlož
  it o rok, vzhledem k
  současné ekonomické
  situaci
  .
  pan Zdeněk Mráz

  je toho názoru, udělat tuto realizace nyní
  , ale pokud se to přesune až na příští rok,
  nevidí v
  tom problém
  .
  Ing. Jiří Houdek

  je zásadně proti realizaci, která je na úkor investice do láz
  ní a může znamenat
  propouštění v
  lázních. Nutno odložit do roku 2015.
  PaedDr. Jan Váňa

  je pro přestěhování TS, ale nesouhlasí se sociálními byty
  .
  Ing. Pavel Hajna
  d
  oc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  paní Lišková
  pan Kubal
  pan Kolík
  -
  odchody a příchody:
  19:32 Elexhauser

  odchod

  počet 23
  19:32 Kahounová

  odchod

  počet 22
  19:34 Hlásek

  odchod

  počet 21
  19:36 Košinová

  odchod

  počet 20
  19:37 Hlásek

  příchod

  počet 21
  19:38
  Kahounová

  pří
  chod

  počet
  22
  19:40 Košinová

  příchod

  počet 23
  19:43
  Elexhauser

  pří
  chod

  počet
  24
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  8
  19:47 Velemínský

  odchod

  počet 23
  19:47 Florianová

  odchod

  počet 22
  19:50 Florianová

  příchod

  počet 23
  19:51 Ďoubal

  odchod

  počet 22
  19:52 Neužil

  odchod

  počet 21
  19:53
  Velemí
  nský
  -
  příchod

  počet
  22
  19:53 Ďoubal

  příchod

  počet 23
  19:54 Neužil

  příchod

  počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „
  Areál Technické služby Třeboň
  -
  správní budova
  “ v
  období let
  2013

  2014 v
  celkových
  předpokládaných nákladech stavby
  17.366.176,12 Kč
  včetně
  DPH 21
  %, která zahrnuje
  rekonstrukci budovy
  čp. 811 v Rybářské ulici.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  9
  Proti:
  2 Zd
  rželi se: 13
  NEBYLO PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Pozemek P. Č KN 593/3 a st. P. Č. KN 267 v k. ú. Břilice - duplicitní zápis vlastnictví. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Pozemek p. č. KN 593/3 a st. p. č. KN 267 v
  k. ú. Břilice

  duplicitní zápis vlastnictví.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Pozemek p. č. KN 593/3 a st. p. č. KN 267 v
  k. ú. Břilice

  duplicitní zápis vlastnictví.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.482/2013
  -
  83 ze dne 26.06.2013
  k
  projednání
  duplicitní zápis vlastnictví
  na pozemcích p. č. KN 593/3 a st. p. č. KN 267 v
  k. ú. Břilice.
  Pozemky p. č. KN 593/3 (zahrada) o výměře 382 m
  2
  a st. p. č. KN 267 (zastavěná plocha, nádvoří) o
  výměře
  37 m
  2
  v
  k. ú. Břilice se nachází v
  blízkosti areálu Gigant.
  Na pozemcích je zapsáno dup
  licitní vlastnictví.
  Vlastnická duplicita je zde zapsána je
  dnak pro město Třeboň a současně
  pro
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Vyjádření JUDr. Hájka:
  Po seznámení se s
  listinami vztahujícími se
  k
  duplicitnímu vlastn
  ictví shora
  uvedených pozemků jsem došel k
  názoru, že tyto nemovitosti jsou ve vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  nikoliv ve vlastnictví města Třeboně.
  Dne 27. 7. 1984 uzavřela
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (tehdy jako
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ) kupní a darovací smlou
  vu, jejímž předmětem byla i parcela 593/2 (následně
  593/2,593/3 a st. 267). Tato smlouva byla registrována státním notářstvím a vlastnictví dle ní pak zapsáno
  do evidence nemovitostí. Od tohoto dne byla jmenovaná v
  dobré víře, že je vlastníkem těchto nemov
  itostí a
  od té doby byla také oprávněným držitelem. K
  vydržení vlastnického práva (pochopitelně za trvání dobré víry
  po celou dobu nutnou k
  vydržení) k
  nemovitostem zákon stanoví lhůtu 10 let. Ta uplynula 27. 7. 1994. Na
  dotčeném pozemku, který považovala
  za svůj vlastní, dokonce postavila nemovitost č.
  e. 142.
  Až v
  roce
  2007, téměř 13 let po uplynu
  té lhůty nutné k
  vydržení, bylo
  na základě souhlasného prohlášení města
  Třeboně a Lesů České republiky s.
  p.
  zapsáno duplicitní vlastnické právo města.
  Můj názor
  je takový, aby se
  město nedomáhalo určení vlastnického práva pro sebe, neboť v
  tomto sporu bude neúspěšné. Pokud
  nebude natolik iniciativní, aby nabídlo jmenované učinit souhlasné prohlášení o jejím vlastnictví, mělo by
  stav v
  katastru nemovitostí ponecha
  t takový, jako je doposud.
  Celá záležitost byla projednána i s
  Ing. Vaclíkem, ten
  uvádí: Je zřejmé, že v
  okamžiku nabytí vlastnictví
  xxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  , dříve
  xxxxxxxxxxxx
  , dne 27.07.1984 byly nemovitosti st
  avební 267 (chata
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  25
  ev. č. 142) a
  tehdy p. č. 59
  3/2 (zahrada) zapsány v
  evidenci nemovitostí na předávající matku
  xxxxxxxxx
  xxxxxxx
  xxxxxxxxxx
  chybou vedení evidence nemovitostí. Jak uvádí JUDr. Hájek,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  nabyla nemovitost v
  dobré víře, toto nemohla předpokládat a lhůty pro vydržení majetku s
  rezervou splňuje.
  Z
  těchto důvodů by bylo vhodné pro zjednodušení administrativy uzavřít, jak uvádí JUDr. Hájek, souhlasné
  prohlášení o
  vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  .
  Odbor finanční a majetkový se přiklání
  k
  názoru právníka města a Ing. Vaclíka. JUDr. Háje
  k, právník města, doporučuje předložit materiál na
  jednání ZM, i když se nejedná o
  majetkoprávní úkon vyhrazený zastupitelstvu města dle zákona o obcích

  nabytí a převod nemovitých věcí. Toto doporučení JUDr. Hájek odůvodňuje skutečností, že
  se
  jedná o
  ur
  čení vlastnictví, v
  tomto případě uznání vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  , nikoliv vlastnictví města
  Třeboně.
  Usnesením RM č.
  482/2013
  -
  8
  3 ze dne 26.06.2013:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  podepsání souhlasného prohlá
  šení, týkajícího se pozemků p. č. KN 593/3 a st. p. č. KN 267 v
  k. ú. Břilice,
  jehož obsahem je uznání výlučného vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  k
  tomuto pozemku.
  II. ukládá
  odboru finančního a majetkovému předložit ma
  teriál na jednání zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  O usnesení RM č. 482/2013
  -
  83 byla
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  písemně informována. S
  usnesením
  RM souhlasí.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , pan
  í Jitka Filípková,
  Bc.
  Petr
  Michal, paní Anna Kahounová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  93
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  podepsání souhlasného prohlášení, týkajícího se pozemků p. č. KN 593/3 a st. p. č. KN 267 v
  k. ú. Břilice,
  jehož obsahem je uznání výlučného vlastnictví
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  k
  tomuto pozemku.
  II. ukládá
  odboru finančního a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Fórum zdravého města - řešení problémů. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Fórum z
  dravého města

  řešení problémů.
  Důvodová zpráva:
  -
  místostarostka předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení zastupitelstva č. 195/2012
  -
  22
  ze dne
  17...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Fórum z
  dravého města

  řešení problémů.
  Důvodová zpráva:
  -
  místostarostka předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení zastupitelstva č. 195/2012
  -
  22
  ze dne
  17.12.2012 k
  projednání řešení 5 „TOP“ problémů, které vyplynuly z
  Fóra Zdravého města.
  První Fórum
  Z
  dravého města se uskutečnilo 04.10.2012 v
  Besedě. Akce se zúčastnilo cca 70 občanů města. Během
  samotného fóra a poté ověřující anketou mezi občany města bylo stanoveno 5
  problémů (tyto problémy
  obdržely nejvyšší počet hlasů): zavést třídění a svoz bioodpa
  du, zlepšit kvalitu školní jídelny, nedostatečné
  propojení cyklotras z
  Třeboně do místních částí, řešit drogovou problematiku u dětí (poradna pro rodiče,
  prevence atd.) a problematika slučování škol. Tyto problémy jsou pro město zavazující a musí je v
  průb
  ěhu
  roku řešit.
  Na základě usnesení č.
  884/2012
  -
  64 ze dne 28.11.2012
  byli stanoveni garanti těchto problémů:
  1)
  Zavést třídění a svoz bioodpadu: Ing. Jaroslav Fliegel
  2)
  Zlepšit kvalitu školní jídelny: Mgr. Terezie Jenisová a Ilona Vlachová
  3)
  Řešit drogovou prob
  lematiku u dětí (poradna pro rodiče, prevence atd.): Vladimír Školka a Bc. Eva
  Dytrichová
  4)
  Nedostatečné propojení cyklotras z
  Třeboně do místních částí: Ing. Pavel Hajna
  5)
  Neslučovat školy: Vzhledem k
  tomu, že tento problém není v
  kompetenci města, nýbrž Jiho
  českého
  kraje jako zřizovatele středních škol, není možné tuto věc plně řešit. Případná jednání s
  Krajským
  úřadem Jihočeského kraje v
  této věci budou v
  kompetenci starosty Ing. Jiřího Houdka.
  Následuje přehled
  řešení výše uvedených problémů
  tak
  ,
  jak se ji
  m během roku 2013 věnovali pověření
  garanti:
  1)
  Zavést třídění a svoz bioodpadu
  -
  zpracoval Ing. Jaroslav Fliegel
  Město Třeboň vyhodnotilo současné možnosti a přijalo nová opatření pro rok 2013. Tato se po sezoně
  vyhodnotí a poté bude navržen další postup pro
  rok 2014. Město Třeboň v
  současné době nemá klasickou
  kompostárnu, kde by bylo možné „likvidovat“ veškeré bioodpady, ale prostřednictvím Technických služeb
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  44
  Třeboň, s.
  r.
  o.
  ,
  provozuje komunitní kompostárnu. Zde je možné na základě obecně závazné vyhlášky
  kompostovat rostlinné zbytky (trávu, listí, větve, ...). Není zde možné kompostovat např. zbytky potravin.
  Proto v
  současné době není možné zavézt oddělený popelnicový sběr bioodpadu. Pro letošní rok byla proto
  připravena tato opatření

  město nabídlo občanů
  m Třeboně a
  jeho místních částí k
  bezplatnému užívání
  kompostéry. V
  rámci této akce bylo zapůjčeno téměř 180 kompostérů. V
  místních částech Třeboně byl od
  poloviny dubna zaveden svoz rostlinných zbytků tzv. putujícím kontejnerem. Tato služba funguje tak, ž
  e jsou
  přesně daná stanoviště a časy přistavení velkoobjemového kontejneru. Na k
  aždém stanovišti je kontejner
  i
  s
  obsluhou, která zajišťuje jak přesuny kontejneru, tak i kontrolu, aby do kontejneru byly odkládány pouze
  rostlinné zbytky a ne i
  komunální odp
  ad. Tato služba je poskytována ve vegetačním období každou sobotu.
  Dále mají všichni občané možnost rostlinné zbytky odevzdávat ve sběrném dvoře v
  Třeboni a to od úterý do
  čtvrtka v
  době od 7:00 do 16:00 h, v
  pátek od 7:00 do 18:00 h a v
  sobotu od 7:00 do
  11:30 h. Všechny tyto
  služby jsou pro občany bezplatné. Poslední možností je objednat si přímo u Technických služeb Třeboň,
  s.
  r.
  o.
  ,
  odvoz rostlinných zbytků. V
  tomto případě hradí občan dopravu a uložení je znovu bezplatné.
  2)
  Zlepšit kvalitu školní jídelny
  -
  zpracovala Mgr. Terezie Jenisová a Ilona Vlachová
  Dlouhodobé závažné připomínky ke kvalitě školního stravování, početné stížnosti dětí, jejich rodičů,
  pedagogů, družinářek a výsledky Fóra Zdravého města v
  roce 2012 podnítily Komisi zdravého města
  k
  vyp
  racování rozsáhlého dotazníkového šetření. Dotazník byl postoupen
  prostřednictvím ředitelů škol
  a
  třídních učitelů všem v
  jídelně stravovaným dětem a jejich rodičům. Na 24 otázek odpověděli též učitelé
  oslovených základních škol a gymnázia. Z
  více než 800
  vrácených dotazníků od dětí a jejich rodičů
  vyplynulo, že kvalita stravování ve školní jídelně je více než neuspokojivá. To potvrdila i vyjádření učitelů.
  Respondenti si stěžovali na malé porce a nekvalitní maso, nedovařené a nevhodně kombinované přílohy,
  též na skutečnost, že výběr ze tří jídel opakovaně nebývá k dispozici již hodinu po zahájení výdeje. Velmi
  negativně byla hodnocena příprava pokrmů z
  polotovarů, instantních směsí, strávníci kr
  itizovali nevhodné
  a
  příliš časté zařazování smažených jídel na
  dětský jídelníček. Rada města přijala okamžitá opatření
  k
  nápravě, kdy počet šesti jídel pro veřejné stravování byl zredukován na jeden pokrm. Tato změna měla
  obrátit pozornost zaměstnanců jídelny pouze a jen ke školnímu stravování jako hlavní činnosti př
  íspěvkové
  organizace a zredukovat již neúnosný počet veřejných strávníků v
  rámci doplňkové činnosti jídelny na
  přijatelnou míru. Jídelna okamžitě přestala vařit z
  polotovarů a směsí, skončilo používání vakuovaných
  předloupaných brambor, potraviny se důsled
  ně začaly pořizovat pouze od dodavatelů ze zemí Evropské
  unie. Zastupitelstvo města pak na konci roku rozhodlo o sloučení Školní jídelny Centrum Třeboň se Základní
  školou Třeboň, Na Sadech 375, a to ke dni 1. března 2013. V
  čele sloučené organizace stojí ř
  editelka školy
  paní Jana Polčáková.
  Změna v
  provozování školní jídelny mimo jiné vyšla vstříc legislativě, dle které by
  stravování žáků měly zajišťovat školy samotné, a nikoli město či kraj jako jejich zřizovatel.
  K
  ontroly ze strany
  města jako zřizovatele
  příspěvkové organizace základní školy, kraje (Krajská hygienická stanice
  Jihočeského kraje) a státu (Česká školní inspekce) jsou posíleny každodenní „samokontrolou“, kterou
  zajišťuje pedagogický sbor základní školy v
  čele s
  ředitelkou školy. Odbornou gara
  nci za kvalitu stravování
  ve školní jídelně převzala společnost Aramark. Jde o nadnárodní ř
  etězec, který stravování žáků a
  studentů
  zajišťuje po celé Evropě. V
  České republice se doposud soustředil p
  řevážně na segment vojenského
  a
  nemocničního stravování a
  na soukromé firmy. Aramark vnáší do školní jídelny v
  osobě vedoucího
  školního stravování své know
  -
  how, své postupy dodržování hygieny a bezpečnosti práce, zaměstnancům
  jídelny je k
  dispozici vzdělávací systém Aramarku, jídelna vstoupila do prověřené sítě
  certifikovaných
  dodavatelů potravin. Jídelníček připravuje nutriční specialistka tak, aby při maximální možné kvalitě pokrmů
  a co nejvyšší pestrosti stravy byly dodržovány předepsané nutriční hodnoty a stanovený měsíční spotřební
  koš. V
  průběhu prvních čty
  ř měsíců byly ve školní jídelně provedeny potřebné organizační změny a proběhla
  odborná školení pro zaměstnance. V
  současné době je ve školní jídelně kolektiv, který se již aktivně podílí
  na změnách vedoucích ke zlepšení kvality školního stravování a k
  vyl
  epšení přístupu k
  dětským strávníkům.
  Velkou změnu doznaly školní jídelníčky. Strávníci si
  mohou vybrat ze dvou polévek a
  tří hlavních jídel.
  Zařazeno bylo mnoho nových a zdravých receptur s
  použitím drůbežího a rybího masa, luštěnin, kuskusu,
  jáhel, sojov
  ého masa, rýžových nudlí, včetně jejich obohacení o čerstvou zeleninu. Rovněž tak byly
  nabídnuty i nové receptury oblíbených sladkých jídel, jídel bezmasých a různých zdravých dezertů a salátů.
  Omezena byla jídla smažená a levné uzeniny. Skladbu jídelníčků
  lze celkově hodnotit jako velmi pestrou,
  nutričně hodnotnou a v
  souladu s
  výživovými doporučeními ministerstva zdravotnictví. V
  případě, že dětský
  strávník má předepsanou dietu, „šijí“ mu zaměstnanci jídelny přímo na místě z
  připravených pokrmů oběd
  „na m
  íru“. Bez problémů se naobědvá i dítě, které si zapomnělo kartičku.
  Kontrolou zřizovatele, která
  probíhala u základní školy ve dnech
  24. až
  25.06.2013 bylo zjištěno z
  výdajových dokladů ze skladů
  potravin, že nejsou používány žádné bujóny, umělá dochucova
  dla, základy omáček, polotovary, kromě
  zmrazených rybích prstů, které jsou však jakostní s vysokým pod
  ílem nemletého rybího masa (100
  % filé).
  Zelenina je používána čerstvá nebo kvalitní zmražená od firmy ARDO Mochov, která je specialistou na
  mraženou zelen
  inu a ovoce. Vydávané suroviny jsou od českých výrobců.
  Z
  ověřovací ankety provedené na
  přelomu června a července 2013 vyplynulo z
  odpovědí 746 dětí, 667 rodičů a 35 pedagogů, že kvalita
  školního stravování se zvýšila, stejně jako s
  e zlepšilo složení jídel
  níčku a
  chování personálu. Základní škola
  se zúčastnila celorepublikové Soutěže
  O nejlepší školní oběd pořádané Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
  ČR a
  Společností pro výživu. Soutěž se konala v
  rámci preventivního projektu VZP „Žij zdravě“ a záštitu nad

  převzal Magistrát hlavního města Prahy. Jejím cílem je upozornit na zvyšující se celospolečenský
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  45
  problém, který představuje dětská nadváha a obezita. Školní jídelna se probojovala mezi 88 přihlášenými do
  finálové desítky s
  recepturou: polévka

  kukuřičný k
  rém, hlavní jídlo

  kuřecí hamburger s
  hráškovým pyré,
  dezert

  jablečný mls.
  Zásadním problémem, zdrojem nespokojenosti a stížností strávníků, zůstával ve školní jídelně způsob
  bezobjednávkového systému, kdy během výdeje často docházela některá jídla. K
  dnešnímu datu je již
  připraven a nainstalován systém objednávkový. Strávníci si budou objednávat jídlo, buď přímo v
  jídelně
  prostřednictvím dotykového terminálu, nebo na
  webových stránkách školy.
  K
  1. září proběhnou i některé
  estetické úpravy interiéru jí
  delny.
  3)
  Řešit drogovou problematiku u dětí (poradna pro rodiče, prevence atd.)
  -
  zpracoval Vladimír Školka
  Protidrogové aktivity
  :
  Besedy na základních a středních školách zaměřené na drogovou problematiku:
  Besedy Městské policie Třeboň na základních a stř
  edních školách jsou dlouholetou tradicí. V
  rámci besed,
  které jsou zaměřeny na různá témata, je preventivní činnost zaměřená i n
  a drogovou problematiku. Žáci
  a
  studenti jsou seznamováni s
  riziky souvisejícími s
  užíváním drog. Velice účinné v
  rámci těchto
  p
  reventivních besed je upozornění na konkrétní problémy a nebezpečí přímo v
  Třeboni.
  Účast strážníků na protidrogových opatřeních a akcích policejních složek zaměřených na potírání distribuce
  drog:
  K
  prevenci patří i represe. Městská policie Třeboň se aktiv
  ně zapojuje do akcí speciálních složek na potírání
  šíření drog. Tato činnost je diskrétní, do akcí jsou zapojeni vybraní strážníci. Některé akce jsou vyvolány
  z
  iniciativy Městské policie Třeboň, kdy jsou zúročovány poznatky strážníků.
  Pravidelné každoden
  ní kontroly strážníků v
  okolí školských zařízení:
  Jedná se o běžnou součást výkonu služby strážníků. Dohled na okolí škol má silně preventivní účinek,
  v
  minulosti byly zaznamenány pokusy dealerů kontaktovat mládež před školskými zařízeními. Přítomnost
  strá
  žníků v
  těchto místech je samozřejmostí, důležitá je i vzájemná ko
  munikace přímo na ulici. Žáci
  a
  studenti tak mohou vnímat strážníka jako partnera, nikoli jako nepřítele.
  Publicistická činnost ve veřejných médiích:
  Výsledkem různých protidrogových aktivit
  byl přijatý návrh na zvýšení publicistické činnosti v
  boji proti
  drogám. K
  tomu budou využita místní periodika, veřejnost by měla znát drogovou situaci v
  Třeboni. Zastírání
  problému věc nevyřeší.
  Poradna pro rodiče:
  V
  rámci prevence proti drogám je drtivá
  většina činností zaměřená na mládež nebo na drogově již závislé
  osoby. V
  rámci projektu Zdravé město vzešel návrh na zřízení poradny pro rodiče. Ti by měli mít možnost
  poradit se s
  odborníky v
  drogové problematice. Je zřejmé, že tato poradna by měla fungo
  vat diskrétně,
  důležité budou vhodně vybrané prostory. Tyto by mělo poskytnout město Třeboň.
  4)
  Nedostatečné propojení cyklotras z
  Třeboně do místních částí
  -
  zpracoval Ing. Pavel Hajna
  Stezka Třeboň
  -
  Nová Hlína
  -
  od 19.08.2013 do 15.11.2013 bude probíhat vý
  stavba dalšího úseku a
  to od
  Vodárenského mostu k lesu směrem na Novou Hlínu, stezka je umístěna nad a na svahu zářezu
  komunikace Třeboň
  -
  J. Hradec. Bohužel letos se celá trasa do Nové Hlíny nedokončí, poslední úsek přes
  polní a lesní pozemky před Novou H
  línou je problematický vzhledem k zdlouhavému jednání Lesů ČR
  ohledně prodeje pozemku nutného k realizaci tohoto úseku. Nicméně dnes jsou jednání ve stavu, který dává
  vysokou pravděpodobnost realizace tohoto úseku v roce 2014 a tím doko
  nčení celé trasy mez
  i Třeboní
  a
  Novou Hlínou.
  Stezka Nová Hlína
  -
  Stará Hlína
  -
  na základě studie této trasy budou v tomto roce vypracovány všechny
  stupně projektové dokumentace. V příštím roce je reálná šance úsek zhotovit.
  Reálnost výstavby výše zmiňovaných úseků v příštím
  roce je podmíněna schválením těchto výdajů
  v
  rozpočtu pro rok 2014.
  Trasa Třeboň
  -
  Branná
  -
  letos probíhá investiční akce Pozemkového úřadu ČR v rámci pozemkových úprav
  k.
  ú. Branná a to výstavba polní cesty od Obory přes polní pozemky do Branné. Polní ce
  sta začíná
  odbočením vpravo hned za hřebčincem ve směru na Brannou a končí v Branné u hráze nejspodnějšího
  návesního rybníku.
  Jiné trasy nejsou odborem rozvoje a investic připravovány, dokončení trasy na Holičky podél silnice na
  České Velenice není možné z
  důvodu neuskutečněných nákupů pozemků nutných k výstavbě.
  5)
  Neslučovat školy

  zpracovala Mgr. Alena Zárubová
  V
  rámci optimalizace školství proběhlo v
  roce 2012 sloučení škol Obchodní akademie a Středního
  odborného učiliště. Tato záležitost byla jednorázová
  a další slučování škol neproběhlo a ani se neplánuje.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa, doc. RNDr. Jiří Masojídek, Ing. Jiří Houdek
  -
  odchody a příchody:
  22:54 Kahounová

  příchod

  počet 22
  -
  požadavky:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  požaduje
  v
  yhodnocení ekonomické bilance
  provozu
  školní
  jídelny za toto pololetí a
  srovnání
  s
  lety 2010, 2011, 2012
  .
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  10
  6
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  46
  informaci o řešení 5 problémů z
  Fóra Zdravého měst
  a.
  II.
  ukládá
  m
  ístostarostce
  předložit zprávu
  o řešení 5 problémů Národní síti Zdravých měst a dále
  na Fóru
  Zdravého
  měst
  a.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  21 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Váňa Jan žádost o právní výklad usnesení přijaté v rozporu s jednacím řádem. Dále poznámka k bodu 5 b).

  Datum: 9. 9. 2013

  Dotazy
  , připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová

  žádá o vyhodnocení akce Města v
  rozletu
  .
  Mgr. Terezie Jenisová
  –...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  Dotazy
  , připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová

  žádá o vyhodnocení akce Města v
  rozletu
  .
  Mgr. Terezie Jenisová

  bude předloženo do 30 dnů
  .
  PaedDr. Jan Váňa

  žádá
  o výklad usnesení, které bylo
  právě
  přijato
  ,
  a které je v
  rozporu s
  jednacím řádem
  .
  Dále poznámka k
  bodu 5b), kde usnesení nebylo přijato, ale v
  rozpočtu jsou 4 mil. Kč. Jak se v
  tom bude
  dále postupovat? Dále se přimlouvá za to, aby se sociální byty z
  této budovy vyjmuly a aby RM přišla
  s
  návrhem,
  jak tyto byty vyloučit.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  ocitoval
  článek
  z
  Mladé fronty Dnes
  o
  školní jídeln
  ě, která si vyvařila
  4. místo
  v
  soutěži
  „O nejlepší školní oběd“. Dále přečetl článek, který se objevil v
  Třeboňských novinách. Žádá, aby
  bylo
  všem zastu
  pitelům
  zaslán
  o
  písemn
  é
  vyjádření paní
  ředitelky
  Polčákové k
  článku v Třeboňských
  novinách
  (9/2013)
  .
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  47
  doc. RNDr. Jiří
  Masojídek
  , CSc.

  požaduje
  dodat
  počty cizích a počty
  školní
  ch
  strávníků (
  v roce 2010,
  2011, 2012,
  2013)
  za 1. pololetí
  , kolik se vařilo jí
  del.
  pan Kubal

  žádá dát hrob do původního stavu
  .
  pan Vladimír Janíček

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA, a. s. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost
  MIVA
  ,
  a
  . s.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 368/2013
  -
  78 ze dne 15...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost
  MIVA
  ,
  a
  . s.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 368/2013
  -
  78 ze dne 15.
  0
  5.2013
  k
  projednání
  udělení
  souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA
  ,
  a.
  s.
  ,
  IČO
  492 41
  486, se sídlem
  Praha 8, Sokolovská 352/23
  ,
  z
  ti
  tulu žádosti právního zástupce oprávněného JUDr. Vladimíra Peška a na
  základě Vyrozumění Exekutorského úřadu Praha 1, JUDr. Ivo Luhana o dosavadním průběhu exekuce ze
  dne 11.
  0
  4.2013. Návrh na exekuci byl u shora uvedeného exekutora podán dne
  02.10.2007 a u
  snesení
  o
  nařízení exekuce nabylo právní moci dne
  0
  5.
  0
  1.2008. Oprávněný
  -
  m
  ěsto Třeboň na základě
  pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v
  Jindřichově Hradci ze dne 26.11.2002, č.
  j.
  4
  C 783/97
  -
  407 za povinným evidoval pohledávku ve výši 785
  .128,80 Kč s
  příslušenstvím, na kterou byla
  v
  rámci shora uvedeného exekučního řízení do dnešního dne vymožena částka ve výši 91.127,50 Kč.
  V
  současné době tak oprávněný za povinným eviduje pohledávku ve výši 694.001,30 Kč bez příslušenství.
  Veškeré doposu
  d vymožené prostředky byly exekutorem získány blokací bankovních účtů v
  měsíci září
  20
  11 (34.989,00
  Kč)
  a v měsíci březnu 2012 (56.138,00
  Kč) a následně byly tyto částky zaslány na účet
  oprávněného. V
  průběhu exekučního řízení byly za účelem zjištění majet
  kových poměrů povinné společnosti
  učiněny součinnostní dotazy ze strany exekutora za bankami a jinými institucemi mající možný vztah
  k
  majetkovým poměrům povinné společnosti. Poslední součinnostní dotaz byl vypraven Exekučním úřadem
  Praha 1 dne 18.
  0
  1.2013.
  Exekučním úřadem nebyl zjištěn další postižitelný majetek povinné společnosti.
  Kontrolou povinné společnosti v obchodním rejstříku a sbírce listin v
  obchodním rejstříku bylo zjištěno, že
  poslední dokumenty založené rejstříkovým soudem do sbírky listin u p
  ovinné společnosti tvoří exekuční
  příkaz z
  roku 2004 a nespecifikované usnesení o exekuci z
  roku 2006. S
  největší pravděpodobností
  společnost již nevykonává jakoukoli faktickou podnikatelskou činnost a exekuci oprávněného zřejmě
  předchází i jiné exekuce na
  povinnou společnost. S
  ohledem na shora uvedené proto útvar tajemníka
  doporučil radě města schválit a doporučit zastupitelstvu města schválit udělení souhlasu se zastavením
  exekuce.
  Po projednání v
  radě města je tento materiál předkládán zastupitelstvu.
  V
  případě neschválení
  udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA
  ,
  a.
  s.
  ,
  zastupitelstvem města, sdělí tuto
  skutečnost útvar tajemníka prostřednictvím právníka města
  právnímu zástupci oprávněného JUDr. Vladimíru
  Peškovi. Exekutorský úřad Praha
  1, JUDr. Ivo Luhan tak bude na základě vyrozumění JUDr. Vladimíra
  Peška i nadále vést exekuční řízení na společnost MIVA
  ,
  a.
  s. Exeku
  tor
  v
  případě nového zjištění
  o
  vlastnictví majetku povinného postižitelného exekucí nebo nabytí nového majetku povinným t
  ento majetek
  zajistí exekucí ve prospěch oprávněného.
  Tento předkládaný návrh nemá do
  pad na schválený rozpočet
  a
  pohledávka za povinným je i nadále vedena v
  přehledu pohledávek města Třeboň.
  Vztah předkládaného
  materiálu k
  dani z

  idané hodnoty (DPH) není
  žádný
  .
  Usnesení RM č.
  368/2013
  -
  78
  :
  Rada města Třeboně
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  v
  souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, souhlas se zastavením exekuce na společnost
  MIVA a.s., IČ 492 41
  486
  , se sídlem Praha 8, Sokolovská 352/23, jíž byl pověřen na základě usnesení
  Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 19.09.2007, č. j. 15 Nc 7633/2007
  -
  16 a na základě rozsudku
  Okresního soudu v
  Jindřichově Hradci ze dne 26.11.2002, č. j. 4 C 783/97
  -
  407, soudní
  exekutor JUDr. Ivo
  Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo náměstí 17, 120 00, Praha 2.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof.
  MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  vznesl dotaz, o jakou společnost se jedná
  .
  Ing. Jiří Houdek

  rozhodujeme to z
  toho důvodu, že máme k
  té společnosti n
  ějaké pohledávky, nejde o to,
  co to j
  e, ale jak dlouho se spor vede. J
  e to opravdu dlouhodobý spor,
  my jsme věřitelé
  .
  PaedDr. Jan Váňa, M
  gr. Terezie Jenisová
  , pan Zdeněk Mráz
  , paní Anna Kahounová, Ing. Milan Hlásek
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  vyjádřil názor, že by mělo být řečeno
  , o jakou společnost se jedná
  a
  jakou částku dluží
  .
  Karel Elexhauser

  vznesl dotaz,
  jak vznikla pohl
  edávka města Třeboně
  za
  spol. MIVA
  .
  Ing.
  Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh na odložení bodu a dopracování historie pohledávky.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  72
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  28
  I.
  odkládá
  h
  lasování o bodu zastavení exekuce za spol. MIVA.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  2
  0 Proti: 1
  Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na zák
  ladě usnesení RM č.
  476/2013
  -
  82
  k projednání
  návrh na
  jmenov...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na zák
  ladě usnesení RM č.
  476/2013
  -
  82
  k projednání
  návrh na
  jmenování pana prof. Jiřího Hlaváč
  e čestným občanem města Třeboně.
  Usnesení RM č.
  476/2013
  -
  82:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  udělení čestného občans
  tví města Třeboně panu prof. Jiřímu Hlaváčovi.
  II. ukládá
  kanceláři starosty předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2013.
  Prof. Jiří Hlaváč je klarinetistou, skladatelem,
  šéfem katedry dechových nástrojů pražské AMU
  a
  dramaturgickým ř
  editelem všech Třeboňských nocturen od roku 2004 a Abonentních koncertů od roku
  1998. Práci pro tyto hudební festivaly vykonával vždy s
  nesmírným nadšením a s
  úctou k
  městu Třeboň.
  Hudební veřejnosti jsou známy jeho aktivity v
  rovině interpretační, kompozi
  ční, pedagogické,
  popularizátorské, publicistické i moderátorské. V
  průběhu své koncertní kariéry absolvoval více jak 5000
  vystoupení ve 43 zemích Evropy, Ameriky, Asie, Afriky, Austrálie. Hrál na prestižních mezinárodních
  festivalech v
  Berlíně, Vídni, New
  Yorku, Moskvě, Amsterodamu, Oslu, Havaně, Bukurešti, Lisabonu,
  Madridu, Sofii, Paříži, Mnichově aj.
  V
  roce 1975 založil soubor Barock Jazz Quintet a v
  postu uměleckého
  vedoucího stojí dodnes, od roku 1972 je členem Českého dechového tria a působí i jako k
  omorní partner
  nebo sólista. Repertoár Jiřího Hlaváče zahrnuje díla všech slohových období, významně je zastoupena
  hudba 20. století a též hudba na pomezí vážné hudby a jazzu. Je držitelem prestižních ocenění: Zlatý štít za
  CD Genus
  (1989), Gramy Classic (
  1993), Man of the Year (1998), Cena Rudolfa II. (2004), Světová cena
  míru za umělecký přínos (2006). Jiří Hlaváč je autorem řady skladeb klasické i jazzové hudby i rozhlasových
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  30
  a televizních pořadů, k
  jeho aktivitám patří i činnost v
  hudebních institucích.
  Od roku 1989 je např. členem
  AICM v
  New Yorku, stojí v
  čele výborů mezinárodních soutěží Pražské jaro a Concertino Praga, v letech
  1999
  -
  2006 byl děkanem Hudební fakulty AMU, kde dnes působí jako profesor klarinetové třídy a vedoucí
  katedry dechových nástr
  ojů. Je předsedou Rady Asociace hudebních umělců a vědců a je předsedou
  Kolegia pro udílení cen Thalie.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  upozornil na problém s
  udělením čestného občanství panu prof.
  Petráškovi
  před deseti lety
  , jednalo se o nějaký
  administrativní zádrhel
  , byly na to předpisy
  .
  Ing. Jiří Houdek
  pan Zdeněk Mráz

  Starosta poslední dobou, jak kráčí po Třeboni, tak občas ho něco napadne a rozhodne
  se to vyřešit sám z
  fleku, z
  v
  oleje s
  tím, že já s
  tímhle postupem
  nemůžu souhlasit. Já to beru tak, že
  jestliže
  jsem ve vedení města
  společně s
  Terezou a myslím si, že s
  tajemnicí a
  samozřejmě společně
  se starostou,
  tak by měly být určité
  věci, nejen to, co tu teď budeme projednávat, projednávány
  předem
  . Je pro m
  ne
  nedůs
  tojné a nepřijatelné, aby se určité věci řešily tak, že už je rozhodnuto a pak se na to něco lepilo. To už
  je za mnou, to jsme si se starostou vysvětlili na RM, dál bych se k
  tomu nevracel. To byly jiné věci. Ale po
  radě uteklo dalších pět dní a z
  ničeho n
  ic jsem se dozvěděl, že budeme dávat čestné občanství panu prof.
  Hlaváčovi. Já si ho velice považuji, znám ho. Byl jsem s
  ním několikrát v
  jeho společnosti.
  Své kvality má
  nezpochybnitelné. P
  ro
  mn
  e
  je nepřijatelné a nemožné, aby mi bylo v
  pondělí po RM řeč
  eno, že na ZM
  udělíme prof. Hlaváčovi čestné občanství. Na základě toho jsem se k
  tomu postavil tak, jak jsem se postavil,
  budu citovat ze zápisu: z
  tel. hlasování RM: „pan místostarosta Mráz nesouhlasí s
  tel. hlasováním.“ Jestliže
  někomu uděluji čestné ob
  čanství, tak by z
  m
  ého pohledu obyčejného člověka s
  e středoškolským vzděláním
  mělo dojít k
  nějaké diskuzi, popovídat si o tom. Ten čestný občan není čestným občanem starosty města,
  ten je čestným občanem nás všech, všech zastupitelů města, kteří se k
  tomu
  vyjádří.
  Já to vnímám tak, že
  tento návrh
  nepodpořím, protože toto vyhlášení nebylo důstojné tomuto třeba budoucímu čestnému
  občanovi města Třeboně.
  Ing. Jiří Houdek

  čestné občanství nemá a nemusí mít žádná
  pravidla
  . D
  o této chvíle je nemáme, pokud je
  bu
  deme chtít vytvořit, vytvořme si je
  . U
  vedl příklady minulých udělení čestného občanství
  . J
  e pravdou
  , že
  tento návrh vzešel až po
  jednání
  RM
  . J
  e na zastupitelích, aby rozhodli, zda to je či není důstojný postup
  . J
  e
  přesvědčen o tom,
  že když nejsou žádná pra
  vidla, tak každý může na
  jednání
  Z
  M
  nebo i na RM
  navrhnout
  kohokoliv, kdykoliv
  . O
  mluvil se za procesní chybu
  .
  paní Anna Kahounová

  dochází k
  devastaci
  , znevážení
  čestného občanství
  . N
  avrhla stanovit
  pravidla pro
  uděl
  ování čestného občanství, kterými bycho
  m se řídili
  .
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  sám byl překvapen telefonickým dotazem na tuto věc
  . Z
  důraznil, že by k
  tomuto
  bodu potřeboval širší diskuzi na RM, která neproběhla
  . P
  ři tel. kontaktu m
  u
  ani nebyla známa důvodová
  zpráva.
  V
  áží
  si pana profesora
  .
  Paed
  Dr. Jan Váňa

  tato věc by měla být s
  panem profesorem předjednána, zda vůbec stojí
  o to
  ,
  být
  čestným občanem města Třeboně
  .
  U
  pozornil na to, že
  tento
  návrh přišel v
  okamžiku, kdy s
  e o panu
  Hlaváčovi
  začalo mluvit jako o kandidátovi na
  ministr
  a
  kultury
  . N
  a
  vrh
  l
  odložení
  bod
  u
  a
  vytvoření pravidel.
  Mělo by se
  počkat, jak dopadnou jeho
  ministerské ambice a pak bychom
  mohli hovořit o tom, jestli panu
  prof. Hlaváčovi udělíme čestné občanství, samozřejmě s
  jeho souhlasem
  .
  Ing. Jiří Houdek

  omluvil se každému, koh
  o se proces projednávání dotýkal, že to přišlo tak rychle, že
  proběhlo tel. hlasování
  . P
  řesto požádal o podporu
  .
  D
  odal, že se budou muset udělat pravidla, aby
  k
  takovýmto pochybením už nedošlo
  .
  Ing. Marie Košinová
  Ing. Jan Ďoubal

  dává protinávrh na odlo
  žení bodu
  .
  Mgr. Terezie Jenisová

  diskuzi
  o tom, kdo se má stát čestným občanem města považuje
  za nezbytnou jak
  na
  úrovni
  RM, tak i na ZM
  . N
  e

  pro schválení
  jakýchkoliv pravidel pro udělování
  čestného občanství
  .
  M
  yslím si, že zdaleka ne všechna města ta
  pravidla mají a pakliže pravidla mají, tak pak dochází
  k
  devalvování institutu čestného občanství, neboť se stává to, že každý, kdo naplní podmínky a, b, c, d, e, f,
  se třeba téměř automaticky stává čestným občanem
  . K
  dyž se potom podíváte do galerie těchto
  měst a obcí,
  tak zjistíte, že mají desítky, ne
  -
  li stovky čestných občanů. V
  tu chvíli
  se
  vlastně institut čestného občanství,
  který by měl být naprosto výjimečný a jedinečný, stává obyčejnou záležitostí. Z
  tohoto důvodu
  nejsem
  pro
  stanovení pravidel. Jina
  k si myslím, že jsme možná v
  minulosti rozhodovali spontánně o čestných
  občanstvích, nikoliv však neuváženě. Když se pod
  í
  váte na osobnosti, které to čestné občanství obdrželi, ať
  už to byl pan prof. Zahradník, pan kardinál Vlk nebo zes
  nulý pan prezident Vá
  clav Havel, n
  ikdy to nebylo
  uděleno bez rozmyslu
  .
  V
  ždy to byla významná osobnost, k
  terá měla vysoký morální kredit
  , která byla
  uznávána nejen v
  ČR, ale i v
  zahraničí, a která se nějakým způsobem zasloužila o město Třeboň. Tohoto
  bychom se měli i do budoucn
  a držet.
  MUDr. Antonín Doležal

  všichni jsme se shodli na tom, že si pana profesora vážíme,
  že
  udělal obrovskou
  práci pro Třeboň, je zbytečné, k
  čemu došlo
  . N
  avrhuje o
  prostit se od toho, co se stalo
  ,
  a hlasovat pro pana
  profesora
  . B
  yla by škoda, aby na z
  ákladě
  této situace
  jeho vyznamenání zapadlo
  .
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  ve věci prof. Petráška
  bylo
  jedno z
  p
  ravidel, aby pan prof. přišel
  a
  představil se
  . T
  enkrát bylo
  řečeno, že pravidla musí být
  . J
  e toho názoru, že pravidla by měla být
  .
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  31
  pan
  Z
  deněk Mráz

  nejde o prof. Hlaváče, jde o způsob, jakým připravujeme čestné občanství
  .
  paní Jaroslava Štěrbová

  pan prof. Hlaváč
  je
  tady
  naposledy, svoji kariéru v
  Třeboni končí, a určitě by si
  čestné občanství při této příležitosti
  zaslouž
  il.
  Ing.
  Franti
  šek Korda
  Mgr. Marie Florianová

  hlasováním bychom měli dát najevo, zda si prof.
  Hlaváče vážíme a zda si přejeme,
  aby byl čestným občanem
  .
  Protinávrh
  :
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. navrhuje
  o
  dložení
  návrhu
  udělení čestného občanství města Třeboně panu
  prof. Jiřímu Hlaváčovi.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 P
  roti: 13 Zdrželi se: 0
  NESCHVÁLENO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  7
  4
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  udělení čestného občanství města Třeboně panu prof. Jiřímu Hlaváčovi.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  13 Proti: 3 Zdrželi se: 6
  SCHVÁLENO

 • 25. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 1/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských a jiných obdobných zařízení. - Diskuze

  Datum: 6. 5. 2013

  t
  rušení nočního klidu v
  souvislosti s
  konzumací alkoholu.
  Účelem vyhlášky je omezit
  činnosti, které by mohly
  narušit veřejný pořádek v obci nebo být v
  rozporu s dobrými mravy...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  t
  rušení nočního klidu v
  souvislosti s
  konzumací alkoholu.
  Účelem vyhlášky je omezit
  činnosti, které by mohly
  narušit veřejný pořádek v obci nebo být v
  rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
  Cílem je
  zabezpečení
  veřejného pořádku v
  širších dimenzích (ne jen ochrana zdraví)
  ,
  do nichž spadá právo
  občanů na ochranu soukromí, nerušené užívání jejich domovů,
  dobré soužití, jako i uspokojení jejich
  oprávněných zájmů a potřeb.
  Tento předkládaný návrh
  nemá dopad na schvál
  ený/upravený rozpočet
  .
  Vztah
  předkládaného materiálu k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH)
  není
  žádný.
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  4
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Milan Hlásek

  navrhuje nehlasovat
  Ing. Jan Váňa

  nemůžeme přijímat vyhlášku, která je zaměřena na jednoho
  provozovatele, není t
  o správné a důstojné, je to nesystémové opatření
  Ing
  . Jiří Houdek

  tato provozovna
  se jeví jako nejkonfliktnější,
  vykazuje hluk
  Mgr. Anna Kohoutová
  ,
  Mgr. Terezie Jenisová
  , paní Anna Kahounová
  , doc. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc.
  , pan Bohumil Matuška
  , Vladimír
  Janíček
  , Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  -
  odchody a příchody:
  17:14 Váňa

  příchod

  počet 24
  17:31 Doležal

  příchod

  počet 25
  D
  oc. RNDr. Jiří
  Masojídek
  , CSc.
  vznesl protinávrh
  :
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. odkládá
  obecně závaznou vyhlášku města Třebo
  ně č. 1/2013,
  o ochraně veřejného pořádku při provozování
  pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby
  .
  II. ukládá
  odboru živnostenskému a správních činností
  předložit materiál na další jednání ZM
  .
  PRO: 7
  Proti: 1
  8
  Zdrželi se:
  0
  N
  ESCHVÁLENO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  40/
  2013
  -
  25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  o
  becně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 1/2013,
  o ochraně veřejného pořádku při provozování
  pohostinských zařízen
  í, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby
  .
  II. ukládá
  o
  dboru živnostenskému a správních činností zajistit plnění usnesení
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18
  Proti:
  7
  Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 25. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 8/2006, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku - Dodatek č.1. - Diskuze

  Datum: 6. 5. 2013

  Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 8/2006, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
  a
  ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 8/2006, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
  a
  ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k
  zajištění
  veřejného pořá
  dku
  -
  Dodatek č. 1.
  Důvodová zpráva:
  -
  r
  ada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 173/2013
  -
  74 ze dne 13.03.2013
  k
  projednání
  návrh znění
  Dodatku č. 1

  k obecně závazné vyhlášce města
  Třeboně č. 8/2006,
  o
  stanovení
  podmínek pro pořádá
  ní, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných
  kulturních podniků k
  zajištění veřejného pořádku.
  Návrh se týká úpravy textu:
  -
  Čl. 4 odst. 1:
  „Rada města Třeboně může na základě písemné žádosti pořadatele udělit výjimku
  z
  ust
  anovení čl. 2 odst. 1 této vyhlášky. Výjimku lze udělit pouze na pořádání konkrétní akce nebo
  v
  případě
  pravidelného opakování akce na určité delší časové období, maximálně však 1 rok“.
  byl nahrazen textem
  :
  „Rada města Třeboně může udělit výjimku z
  ustano
  vení čl.
  2 odst. 1 této vyhlášky. Výjimka se
  vztahuje i na případné omezení provozní doby konkrétní akce nebo v
  případě pravidelného
  opakování akce na určité delší časové období, maximálně však 1 rok“.
  Účelem úpravy textu
  Čl. 4 odst. 1
  vyhlášky je umožni
  t
  R
  adě
  města Třeboně v
  zájmu zabezpečení veřejného
  pořádku, práva občanů na ochranu soukromí, nerušené užívání jejich
  domovů, dobrého soužití, jako
  i
  uspokojení
  jejich oprávněných zájmů a potřeb, výjimečně regulovat
  (i bez žádosti pořadatele)
  stanovenou
  pr
  ovozní dobu
  konkrétní akce.
  -
  Čl. 4 odst. 2:
  „Žádost o výjimku musí být podána v
  dostatečném časovém předstihu, minimálně 15
  dnů před konáním akce“.
  byl nahrazen textem
  :
  „Žádost o výjimku ze strany pořadatele musí být podána v
  dostatečném časovém předstih
  u,
  minimálně 30 dnů před konáním akce“.
  Účelem úpravy textu
  Čl. 4 odst. 2
  vyhlášky je prodloužení minimální doby na podání žádosti o výjimku
  z
  původních 15 dnů na 30 dnů před konáním akce, z
  důvodu zajištění dostatečného času k
  přípravě
  a
  předložení žádost
  i radě města.
  Tento předkládaný návrh
  nemá dopad
  na schválený/upravený
  rozpočet
  .
  Vztah předkládaného materiálu
  k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH)
  není žádný.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jan Ďoubal
  , Mgr. Terezie Jenisová
  , PaedDr. Jan Váňa
  , Ing. Jiří Houdek
  Náv
  rh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  42/2013
  -
  25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Dodatek č. 1

  k Obecně závazné vyhlášce města Třeboně č. 8/2006, o stanovení podmínek pro pořádání,
  průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskot
  ék a jiných kulturních podniků k
  zajištění
  veřejného pořádku
  .
  II. ukládá
  o
  dboru živnostenskému a správních činností zajistit plnění usnesení
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  17
  Proti: 5 Zdrželi se: 3
  SCHVÁLENO

 • 25. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Poznámka T. Jenisová: kritika Třeboňského světa.

  Datum: 6. 5. 2013

  Dotazy, připomínky a náměty členů za
  stupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  p
  rof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  navrhuje přemýšlet o využití náměstí v
  zimních m...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů za
  stupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  p
  rof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  navrhuje přemýšlet o využití náměstí v
  zimních měsících, za chvíli
  nebude na náměstí
  žádný život
  Ing. Jiří Houdek

  podal informace
  o projektu Města v
  rozletu
  (
  6 měst

  3 čes
  ká a 3 rakouská,
  snaha řešit
  tento problém různými aktivitami
  )
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  16
  -
  Třeboň

  spolupracuje
  s
  podnikatelskými subjekty působícími ve
  městě, pořádání různých akcí
  v
  centru
  -
  >
  cílem je
  oživit fungování historického cent
  ra
  nejen v
  období sezóny, ale i
  mimo ni
  p
  rof.
  MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  připomenul využití
  obřadní síně v
  domě
  Štěpánka Netolického
  a
  využití varhan
  pan Zdeněk Mráz

  tato zakázka je již zadaná,
  připravuje se
  i
  oprava varhan
  , dále bude naceněno jejich
  stěhování v
  případě potřeby
  pan
  Petr Kohout

  vznesl dotaz na
  majet
  ek
  , který město prodalo

  jedná se o objekt radnice, Nového Dvora,
  kláštera a Valů
  Ing. Jiří Houdek

  pokud jde o bývalou
  radnic
  i,
  do 3 let tam měl stát exkluzivní hotel,
  ale nyní je to asi 4 nebo
  5 let a
  doposud se nic neděje
  -
  Nový Dv
  ůr

  po prodeji se tam také nic neděje
  -
  Valy

  po komplikovaném prodeji
  se dosud žádná rekonstrukce neuskutečnila
  -
  k
  lášter

  je to obrovský areál, není to jen záležitost bývalých prostorů, které byly
  určeny
  pro lesy,
  nebyt
  ové záležitosti se rekonstruují
  -
  k

  šter
  má být využit pro potřeby archivu, ředitel archivu
  pan doktor Rameš je
  v
  této věci
  velmi
  optimistický
  p
  an Zdeněk Mráz

  zhodnotil
  proběhlé prodeje majetku jako legitimní
  paní Anna Kahounová

  apeluje na
  pořadatele
  trhů
  , aby zajistili
  úklid po trhovcí
  ch, aby
  po ukončení trhu
  nebyl
  na náměstí
  nepořádek
  pan Vladimír Janíček

  doplňuje, že vždy Technické služby zajišťují úklid a množství kontejnerů
  v
  požadované výši
  PaedDr. Jan Váňa

  vznesl dotaz na
  pozem
  e
  k
  u
  L
  ázní
  Aurora
  prodaný společnosti Indest Inve
  st, na kterém
  se neuskutečňuje žádná činnost, jak bylo
  při jeho prodeji sdělováno
  -
  vznesl dotaz na
  to, jaké kroky učinilo město ve věci možné přeměny jednoho z Penny
  marketů
  na Billu
  -
  jak bude město postupovat v
  případě
  výherní
  ch terminálů
  pan Zdeněk Mr
  áz

  dle informací pokračují jednání ve věci dalšího nákupního centra,
  pravděpodobně
  půjde
  o
  Kaufland
  , dle informací by měl stát na prostoru bývalého fotbalového hřiště v
  Jiráskově ulici
  .
  T
  ento
  pozemek není v
  majetku města
  .
  Mgr. Terezie Jenisová

  vystupu
  je proti nekorektním
  článkům
  v
  Třeboň
  ských
  novinách
  , dle jejího názoru
  jsou plné polopravd, cílené na osobu starosty Ing. Jiřího Houdka.
  PaedDr. Jan Váňa

  nelze nás napadat za
  dodání článků v
  termínu
  .
  -
  odchody a příchody:
  18:39 Kahounová

  odchod

  poč
  et 24
  18:40 Elexhauser

  odchod

  počet 2
  3
  18:4
  1
  Kahounová

  příchod

  počet 24
  18:41 Košinová

  odchod

  počet 23
  18:42 Florianová

  odchod

  počet 22
  18:43 Elexhauser

  příchod

  počet 23
  18:44 Košinová

  příchod

  počet 24
  18:46 Florianová

  příchod

  počet 25
  18:51 Mráz

  odchod

  počet 24
  18:51 Velemínský

  odchod

  počet 23
  18:54 Mráz

  příchod

  počet 24
  18:54 Velemínský

  příchod

  počet 25
  19:01 Kahounová

  odchod

  počet 24
  19:02 Ďoubal

  odchod

  počet 23
  19:04 Ďoubal

  příchod

  počet 24
  19:04 Kahounová

  příchod

  počet 25
  Ing. Jiří Houdek přivítal hosta p
  ana Ing. Michala Bláhu z
  České s
  pořitelny
  a vyzval zastupitele k
  případným
  dotazům ve vě
  c
  i úvěru poskytn
  utého Českou spořitelnou Bertin
  ým lázním na projekt „Ro
  z
  ší
  ření lázeňské
  infrastruktury v
  areálu
  Bertin
  ých lázní Třeboň
  “.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  citoval
  ve věci Třeboňských novin
  ze zápisů
  zastupitelst
  e
  v
  města
  ze dne
  19.04.2010 a 09.08
  .2010.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  opětovně se vyjádřil ve věci
  nedo
  držení termínu
  poskytnutí informací
  ,
  o
  které žádal,
  a upozor
  nil
  , že v
  případě opakování bude z
  je
  ho strany
  podána
  stížnost
  v
  postupu poskytnutí
  informací
  na Krajský úřad
  Ing. Milan Hlásek

  vznesl dotaz na
  výsledky
  zahraniční
  ch
  cest
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  17
  Mgr. Terezie Jenis
  ová

  uskutečnila se zatím
  pouze
  jedna zahraniční cesta
  do Dán
  s
  ka
  , která
  proběhla
  na
  základě
  pozvání
  pana velvyslance
  PhDr. Ing.
  Zdeňka Lyčky v
  souvislosti se
  zahájení
  m
  výstavy
  v
  Horsensu
  o
  dánské královně Dagmar, která
  měla
  kořeny v
  Čechách
  . Zástupci byli
  pozváni velvyslancem
  s
  cílem
  pokusu o
  znovuobnovení partnerství s
  městem Horsens
  ,
  které bylo v
  roce 2007 přerušeno, avšak město
  Třeboň o
  tom nikdy nebylo oficiálně vyrozuměno.
  PaedDr. Jan Vá
  ňa

  vznesl
  dotaz
  na
  částku
  500 tisíc
  Kč z
  IKS
  ,
  zda ji již m
  ěsto
  Třeboň obdrželo na účet
  paní Jaroslava Štěrbová

  vznesla
  dotaz na úpravu povrchu na Světské hrázi
  paní Kolíková

  vznesla dotaz na
  zhorš
  enou
  kvalit
  u
  vody
  v
  Nádražní ulici a
  dotázala se,
  na koho
  se
  mají
  občané v
  této záležitosti obráti
  t.
  Ing.
  Milan Hlásek

  kvalita vody v
  Nádražní ulici je opravdu
  špatná
  pan Petr Kohout

  informoval o poruše na vodovodním řadu v
  Dukelské
  ulici a nabídl paní Kolíkové možnost
  řešení problému

 • 25. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz M. Hlásek: jaký byl přínos zahraničních cest?

  Datum: 6. 5. 2013

  Dotazy, připomínky a náměty členů za
  stupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  p
  rof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  navrhuje přemýšlet o využití náměstí v
  zimních m...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů za
  stupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  p
  rof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  navrhuje přemýšlet o využití náměstí v
  zimních měsících, za chvíli
  nebude na náměstí
  žádný život
  Ing. Jiří Houdek

  podal informace
  o projektu Města v
  rozletu
  (
  6 měst

  3 čes
  ká a 3 rakouská,
  snaha řešit
  tento problém různými aktivitami
  )
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  16
  -
  Třeboň

  spolupracuje
  s
  podnikatelskými subjekty působícími ve
  městě, pořádání různých akcí
  v
  centru
  -
  >
  cílem je
  oživit fungování historického cent
  ra
  nejen v
  období sezóny, ale i
  mimo ni
  p
  rof.
  MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  připomenul využití
  obřadní síně v
  domě
  Štěpánka Netolického
  a
  využití varhan
  pan Zdeněk Mráz

  tato zakázka je již zadaná,
  připravuje se
  i
  oprava varhan
  , dále bude naceněno jejich
  stěhování v
  případě potřeby
  pan
  Petr Kohout

  vznesl dotaz na
  majet
  ek
  , který město prodalo

  jedná se o objekt radnice, Nového Dvora,
  kláštera a Valů
  Ing. Jiří Houdek

  pokud jde o bývalou
  radnic
  i,
  do 3 let tam měl stát exkluzivní hotel,
  ale nyní je to asi 4 nebo
  5 let a
  doposud se nic neděje
  -
  Nový Dv
  ůr

  po prodeji se tam také nic neděje
  -
  Valy

  po komplikovaném prodeji
  se dosud žádná rekonstrukce neuskutečnila
  -
  k
  lášter

  je to obrovský areál, není to jen záležitost bývalých prostorů, které byly
  určeny
  pro lesy,
  nebyt
  ové záležitosti se rekonstruují
  -
  k

  šter
  má být využit pro potřeby archivu, ředitel archivu
  pan doktor Rameš je
  v
  této věci
  velmi
  optimistický
  p
  an Zdeněk Mráz

  zhodnotil
  proběhlé prodeje majetku jako legitimní
  paní Anna Kahounová

  apeluje na
  pořadatele
  trhů
  , aby zajistili
  úklid po trhovcí
  ch, aby
  po ukončení trhu
  nebyl
  na náměstí
  nepořádek
  pan Vladimír Janíček

  doplňuje, že vždy Technické služby zajišťují úklid a množství kontejnerů
  v
  požadované výši
  PaedDr. Jan Váňa

  vznesl dotaz na
  pozem
  e
  k
  u
  L
  ázní
  Aurora
  prodaný společnosti Indest Inve
  st, na kterém
  se neuskutečňuje žádná činnost, jak bylo
  při jeho prodeji sdělováno
  -
  vznesl dotaz na
  to, jaké kroky učinilo město ve věci možné přeměny jednoho z Penny
  marketů
  na Billu
  -
  jak bude město postupovat v
  případě
  výherní
  ch terminálů
  pan Zdeněk Mr
  áz

  dle informací pokračují jednání ve věci dalšího nákupního centra,
  pravděpodobně
  půjde
  o
  Kaufland
  , dle informací by měl stát na prostoru bývalého fotbalového hřiště v
  Jiráskově ulici
  .
  T
  ento
  pozemek není v
  majetku města
  .
  Mgr. Terezie Jenisová

  vystupu
  je proti nekorektním
  článkům
  v
  Třeboň
  ských
  novinách
  , dle jejího názoru
  jsou plné polopravd, cílené na osobu starosty Ing. Jiřího Houdka.
  PaedDr. Jan Váňa

  nelze nás napadat za
  dodání článků v
  termínu
  .
  -
  odchody a příchody:
  18:39 Kahounová

  odchod

  poč
  et 24
  18:40 Elexhauser

  odchod

  počet 2
  3
  18:4
  1
  Kahounová

  příchod

  počet 24
  18:41 Košinová

  odchod

  počet 23
  18:42 Florianová

  odchod

  počet 22
  18:43 Elexhauser

  příchod

  počet 23
  18:44 Košinová

  příchod

  počet 24
  18:46 Florianová

  příchod

  počet 25
  18:51 Mráz

  odchod

  počet 24
  18:51 Velemínský

  odchod

  počet 23
  18:54 Mráz

  příchod

  počet 24
  18:54 Velemínský

  příchod

  počet 25
  19:01 Kahounová

  odchod

  počet 24
  19:02 Ďoubal

  odchod

  počet 23
  19:04 Ďoubal

  příchod

  počet 24
  19:04 Kahounová

  příchod

  počet 25
  Ing. Jiří Houdek přivítal hosta p
  ana Ing. Michala Bláhu z
  České s
  pořitelny
  a vyzval zastupitele k
  případným
  dotazům ve vě
  c
  i úvěru poskytn
  utého Českou spořitelnou Bertin
  ým lázním na projekt „Ro
  z
  ší
  ření lázeňské
  infrastruktury v
  areálu
  Bertin
  ých lázní Třeboň
  “.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  citoval
  ve věci Třeboňských novin
  ze zápisů
  zastupitelst
  e
  v
  města
  ze dne
  19.04.2010 a 09.08
  .2010.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  opětovně se vyjádřil ve věci
  nedo
  držení termínu
  poskytnutí informací
  ,
  o
  které žádal,
  a upozor
  nil
  , že v
  případě opakování bude z
  je
  ho strany
  podána
  stížnost
  v
  postupu poskytnutí
  informací
  na Krajský úřad
  Ing. Milan Hlásek

  vznesl dotaz na
  výsledky
  zahraniční
  ch
  cest
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  17
  Mgr. Terezie Jenis
  ová

  uskutečnila se zatím
  pouze
  jedna zahraniční cesta
  do Dán
  s
  ka
  , která
  proběhla
  na
  základě
  pozvání
  pana velvyslance
  PhDr. Ing.
  Zdeňka Lyčky v
  souvislosti se
  zahájení
  m
  výstavy
  v
  Horsensu
  o
  dánské královně Dagmar, která
  měla
  kořeny v
  Čechách
  . Zástupci byli
  pozváni velvyslancem
  s
  cílem
  pokusu o
  znovuobnovení partnerství s
  městem Horsens
  ,
  které bylo v
  roce 2007 přerušeno, avšak město
  Třeboň o
  tom nikdy nebylo oficiálně vyrozuměno.
  PaedDr. Jan Vá
  ňa

  vznesl
  dotaz
  na
  částku
  500 tisíc
  Kč z
  IKS
  ,
  zda ji již m
  ěsto
  Třeboň obdrželo na účet
  paní Jaroslava Štěrbová

  vznesla
  dotaz na úpravu povrchu na Světské hrázi
  paní Kolíková

  vznesla dotaz na
  zhorš
  enou
  kvalit
  u
  vody
  v
  Nádražní ulici a
  dotázala se,
  na koho
  se
  mají
  občané v
  této záležitosti obráti
  t.
  Ing.
  Milan Hlásek

  kvalita vody v
  Nádražní ulici je opravdu
  špatná
  pan Petr Kohout

  informoval o poruše na vodovodním řadu v
  Dukelské
  ulici a nabídl paní Kolíkové možnost
  řešení problému

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Oblastní charitu Třeboň. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

  Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Oblastní charitu Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na
  základě usnesení č. 122/2013
  -
  73 ze d...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Oblastní charitu Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na
  základě usnesení č. 122/2013
  -
  73 ze dne 27.02.2013
  k
  projednání schválení smlouvy o poskytování příspěvku pro Oblastní
  c
  haritu Třeboň na rozpočtový rok 2013
  na základě vykázaného objemu služeb za základní činnosti při po
  skytování pečovatelské služby a
  celk
  ovou
  výši úhrad přijatých od klientů. Výše příspěvku byla stanovena na částku 0,50 haléřů na 1,00 Kč tržeb za
  základní činnosti pečovatelské služby. Oblastní
  c
  harita posky
  tuje sociální služby seniorům a
  zdravotně
  postiženým osobám v Třeboni a v
  této činnos
  ti bude pokračovat i v roce 2013. Financování služeb je
  zabezpečeno z
  několika zdrojů. Na poskytování služby přispívají uživatelé na základě sazebníku, který je
  tvořen cenami regulovanými vyhláškou 505/2006 Sb. Usnesení
  RM č. 122/2013
  -
  73
  ze dne 27.02
  .2013
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  příspěvek pro Oblastní
  c
  haritu Třeboň na poskytování pečovatelské služby v
  Třeboni na rozpočtový rok 2013
  na základě vykázaného objemu služeb za základní činnosti při po
  skyto
  vání pečovatelské služby a
  celkovou
  výši úhrad přijatých od klientů.
  II. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o poskytnutí příspěvku
  na částečné pokrytí nákladů spojených s
  činností pečovatelské služb
  y Oblastní
  c
  harity v
  roce 2013
  v
  Třeboni.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof.
  MUDr. Miloš
  Velemínský,
  CSc.,
  Mgr. Terezie Jenisová, doc.
  RNDr. Jiří
  Masojídek
  ,
  CSc.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  29
  /2013
  -
  24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schval
  uje
  smlouvu s
  Oblastní
  c
  haritou
  Třeboň o poskytování příspěvku
  na částečné pokrytí nákladů spojených
  s
  činností pečovatelské služby v
  Třeboni na rozpočtový rok 2013 na základě vykázaného objemu služeb za
  základní činnosti při poskytování pečovatelské služb
  y a celkovou výši úhrad přijatých od klientů
  .
  II. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí předložit smlouvu o příspěvku pro rok 2013 starostovi města k
  podpisu
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2013. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

  Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2013.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 79/2013
  -
  70 ze dne 06.02.2013
  k
  projedná...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2013.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 79/2013
  -
  70 ze dne 06.02.2013
  k
  projednání Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2013.
  Plán zdraví a kvality života pro rok 2013 je
  základem komunitního plánování dle Metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR. Komunitní plán je tzv.
  komunitní dohoda

  tedy formulace problémů z
  pohledu
  veřejnosti, přičemž jsou sledovány všechny oblasti
  s
  vlivem na kvalitu života a zdraví obyvatel města. Všechny body v
  Plánu zdraví a kvality života pro rok 2013
  byly formulovány během fóra Zdravého města, které se konalo 04.10.2012. Navržené body veřejnos
  t
  doporučuje k
  řešení v
  daném roce. K
  řešení závazné jsou pro vedení města tzv. „ověřené problémy“, které
  jsou v
  dokumentu vyznačeny. Na základě usnesení RM č. 884/2012
  -
  64 jim byli přiděleni garanti, kteří
  dohlížejí na řešení problému. Dokument byl konzult
  ován s
  pracovníky Národní sítě Zdravých měst ČR.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová

  vznesla dotaz na projekt „Bezpečná komunita“
  . Pokračuje tento projekt i nadále?
  Mgr. Terezie Jenisová

  tento projekt pokračuje. V
  loňském roce jsme spolupraco
  vali s
  paní
  doktorkou
  Lavičkov
  ou, tak jako v
  předešlých letech. Paní doktorka je však v poslední
  době velmi vytížená a její aktivita
  se snižovala, až téměř zanikla. Na začátku letošního roku jsme se s ní dohodli, že
  dále pro nás už
  tuto
  činnost
  aktivně
  vyk
  onávat
  nebude a že bude instruovat naši koordinátorku projektu Zdravého města, paní
  Alenu Zárubovou,
  předá
  jí veškerou agendu a pokud budeme mít nějaké problémy k
  řešení, tak je ochotna je
  s
  námi konzultovat.
  paní Anna Kahounová

  titul Bezpečná komunita
  není titul trvalého charakteru, v
  letošním roce by mělo dojít
  k
  jeho obhajobě.
  Budeme se pokoušet o obhajobu titulu?
  Mgr. Terezie Jenisová

  určitě uděláme vše pro to, abychom si titul udrželi i nadále, proto jsme se i na
  začátku roku sešli s
  doktorkou Lav
  ičkovou, abychom zavčasu zjistili, co nás
  při obhajobě
  čeká.
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  Bezpečnou komunitu nesmíme podceňovat. Měli byste mi to oznámit,
  jsem takovým tím otcem vzadu a myslím si, že
  by
  ch měl
  vědět o tom, že doktorka Lavičková bude
  končit
  .
  Rád bych pomohl.
  Bezpečná komunita by měla být v
  Plánu
  zdraví a kvality života.
  Mgr. Terezie Jenisová

  Bezpečná komunita být v
  Plánu nemůže, tam jsou uvedeny jen problémy, které se
  diskutovali na Fóru zdraví.
  Ing. Jiří Houdek
  prof. MUDr. Miloš
  Velemínský, CSc.

  navrhuje, že bude
  dělat zástupce paní doktorky Lavičkové
  .
  d
  oc.
  RNDr. Jiří
  Masojídek
  , CSc.
  paní Anna Kahounová

  navrhuje spojit se s
  Chrudimí, jsou na tom stejně jako my
  , měli by také obhajovat
  titul
  .
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  31
  /2013
  -
  24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2013
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO
  18:34 Kahounová

  odchod

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Monitoring a vyhodnocení návrhové části Komunitního plánu sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2011 – 2014. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

  Monitoring a vyhodnocení
  návrhové části Komunitního plánu sociálních služeb pro území obce
  s
  rozšířenou působností Třeboň 2011

  2014.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města p...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  Monitoring a vyhodnocení
  návrhové části Komunitního plánu sociálních služeb pro území obce
  s
  rozšířenou působností Třeboň 2011

  2014.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 178/2013
  -
  74 ze dne 13.03.2013
  k
  projednání
  monitoring a vyho
  dnocení návrhové části Komunitního plánu sociálních služeb pro území obce
  s
  rozšířenou působností Třeboň 2011

  2014.
  Komunitní plán
  přináší do praxe systematický přístup
  realizování sociálních služeb v Třeboni a dalších městech a obcích na území obce s ro
  zšířenou působností
  Třeboň. Monitoring a vyhodnocení návrhové části Komunitního plánu proběhl prostřednictvím řídící skupiny
  komunitního plánování pod metodickým vedením realizátora projektu Jihočeské rozvojové
  ,
  o.
  p.
  s.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  doc. RNDr.
  Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  Mgr. Terezie Jenisová
  ,
  prof.
  MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
  ,
  Ing
  . Marie Košinová
  -
  odchody a příchody:
  18:35 Ďoubal

  odchod

  počet 22
  18:36 Psík

  odchod

  počet 21
  18:36 Neužil

  odchod

  počet 20
  18:36 Kahounová

  příchod

  p
  očet 21
  18:37 Ďoubal

  příchod

  počet 22
  18:39 Neužil

  příchod

  počet 23
  18:39 Psík

  příchod

  počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  32
  /2013
  -
  24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  monitoring a vyhodnocení návrhové č
  ásti Komunitního plánu sociálních služeb pro území obce s
  rozšířenou
  působností Třeboň 2011

  2014.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  22 Proti: 0 Zdrželi se: 2
  SCHVÁLENO

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Odpověď na dotazy klubu ODS. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Dotaz A. Kohoutová: co bylo impulzem ke změně redakční rady Třeboňského světa.

  Datum: 18. 3. 2013

  Dotazy, připomínky a náměty členů
  zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. MUDr. Miloš
  Velemínský
  , CSc.

  jak se vyvíjí
  situace s
  manželi
  Šte
  fl
  ovými
  ?
  ...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů
  zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. MUDr. Miloš
  Velemínský
  , CSc.

  jak se vyvíjí
  situace s
  manželi
  Šte
  fl
  ovými
  ?
  Ing. Jiří
  Houdek

  nabízeli jsme lékařům
  , kteří mají ordinace v
  Lázních Aurora
  ,
  prostory po doktorce
  Kopačkové
  . N
  ašlo se řešen
  í společného užívání těchto prostor,

  už pro paní doktorku Volfovou a
  její
  stomatologickou ordinaci,
  tak i pro
  pana doktora
  Ryanta
  , jako
  plicaře
  , takže bude zachovaná i plicní
  ordinace. Tato ordinace bude
  zřízena
  v
  Domě s
  pečovatelskou službou vedle Kong
  resového centra Roháč,
  takže pan doktor Ryant společně s
  paní doktorkou Volfovou v
  podstatě souhlasili, rada odsouhlasila
  pronájem těchto dvou ordinací
  .
  P
  an
  Šte
  fl zatím na dohodu nepřistoupil
  .
  Mgr. Anna Kohoutová

  co bylo impulsem k
  docela
  radikální
  změně
  redakční rady TS
  , jejímž důsledkem je
  asi to, že jste začal komentovat naše články
  .
  Vždy jsme se bránili tomu, aby se v
  tom samém čísle reagovalo
  vzájemně na ty příspěvky, ještě takhle osobně, jak jste to dělal vy. Myslím, že by se to asi nestalo, kdyby
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  30
  r
  edakční rada byla v
  takovém složení, v
  jakém
  byla, než jste to reorganizovali. Po novinářské stránce mi to
  připadá neetické
  . Vy máte právo na názor, stejně jako na něj mám já.
  -
  Proč komentujete naše příspěvky?
  Ing. Jiří Houdek

  komentuji Vaše příspěvky pr
  oto, že si myslím, že není správné, aby některé dezinformace
  zaznívaly v
  TS. TS je opravdu zpravodaj, který má dávat pravdivé informace, proto ty Vaše informace, kter
  é
  Vy zmiňujete, já nějakým způsobem komentuji.
  Mgr. Anna Kohoutová
  -
  proč jste reorganizo
  vali redakční radu?
  Ing. Jiří Houdek
  -
  r
  ada města se rozhodla, i pod vlivem zkušeností
  , že redakční rada bude v
  podstatě
  skupina dopisovat
  elů a
  bude tu redakce, která bude odpovídat za vydávání TS.
  Mgr. Anna Kohoutová
  -
  vaše pravda je ta pravdivější než ta
  moje?
  Ing. Jiří Houdek
  -
  myslím si, že je správné, aby občané nedostávali nepravdivé nebo zavádějící informace
  .
  Mgr. Terezie Jenisová
  ,
  Ing. Milan Hlásek
  ,
  MUDr. Antonín Doležal
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Ing. Marie Košinová
  ,
  Ing. Milan Hlásek
  ,
  paní Jitka Filípková.

 • 23. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemku p. č. KN 1038 v k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288-67/2012 pozemek p. č. KN 1038) v obci a k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2013

  Prodej části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  v
  obci a k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelst...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Prodej části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  v
  obci a k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení
  č.
  36/2013
  -
  69 ze dne 23.01.2013
  k
  projednání
  prodej části pozemku p. č. KN 1038
  (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č.
  KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji
  (se sídlem: U Z
  imního stadionu 1952/2, České Budějovice) za účelem „Výstavby chráněného bydlení pro
  osoby se zdravotním postižením“.
  Na zákl
  adě
  usnesení ZM č. 181/2012
  -
  22
  ze dne 17.12.
  2012 došlo ve dnech 07.01.2013 až
  22.01.2013 ke
  zveřejnění záměru prodeje výše uvedené
  části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň. V
  době zveřejnění
  byla podána připomínka k
  záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 od
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ,
  xxxxxxxxxxxxx
  . Jihočeský kraj v
  době zveřejnění potvrdil svůj zájem o koupi části pozemku p. č. KN
  1038
  v
  k. ú. Třeboň.
  Odbor územního plánování a stavebního řádu ke změně smluvních podmínek (k prodloužení termínu) nemá
  připomínek. Odbor rozvoje a investic souhlasí s
  požadavkem krajského úřadu.
  Rekapitulace prodeje pozemku p. č. KN 1038, k. ú. Třeboň:
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  10
  Usnesení ZM č. 44/2012
  -
  15 ze dne 26.03.2012:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 o výměře cca 944 m
  2
  , když výměra bude zpřesněna
  geometrickým
  plánem, včetně porostu v
  obci a
  k. ú. Třeboň Ji
  hočeskému kraji (se sídlem: U Zimního
  stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
  Cena za porost bude zjištěna znaleckým posudkem.
  Kupní smlouva mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem bude uzavřena
  za podmínky, že Jihočeský kraj
  doloží schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci
  „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ do 31.12.2012.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajis
  tit plnění usnesení.
  Zveřejněn záměr: 30.03.2012 až
  14.04.2012.
  Dne 14.05.2012 přijalo zastupitelstvo města usnesení:
  Usnesení ZM č. 87/2012
  -
  16:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN
  1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji (se
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  a uzavření
  smlouvy
  o
  budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem bude uzavřena za
  podmínky, že Jihočeský kraj doloží schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu
  EU na akci „Výstavba chráněného bydlení
  pro osoby se zdravotním postižením“ do 31.12.2012.
  Veškeré náklady spojené s
  vyhotovením geometrického plánu, znaleckým posudkem, sepsáním smlouvy
  o
  budoucí smlouvě kupní hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  II. bere na vědom
  í
  připomínky
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a petici občanů k
  prodeji části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usn
  esení.
  Na základě výše uvedeného usnesení a po schválení budoucí koupě pozemku Jihočeským krajem dne
  25.09.2012 došlo dne 16.10.2012 k
  podepsání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12
  mezi městem Třeboň (dále jen MT) a Jihočeským krajem (dále
  jen JK).
  V
  této smlouvě v
  čl. IX bylo mimo jiné uvedeno:
  „Tato smlouva se uzavírá do doby realizace převodu vlastnictví k
  předmětnému pozemku. Nebude
  -
  li však
  budoucím kupujícím (JK) předloženo budoucímu prodávajícímu (MT) rozhodnutí o poskytnutí dotace d
  o
  31.12.2012, končí následujícím dnem platnost a účinnost této smlouvy.“
  Uzavření smlouvy kupní bylo podmíněno závazkem budoucího kupujícího (JK), že předloží budoucímu
  prodávajícímu (MT) v
  termínu do 31.12.2012 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovan
  ého operačního
  programu EU na stavbu „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“.
  Dne 12.12.2012 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost JK o výpůjčku části pozemku p. č. KN 1038 o
  výměře
  858 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň s
  účinností od 01.01.2013 do
  doby uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku
  p.
  č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň. Smlouva o výpůjčce bude překlenovat období od skončení účinnosti Smlouvy
  o
  budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12 ze dne 16.10.2012 do doby uzavření nové smlouvy.
  Usnesení
  RM č. 949/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru výpůjčky
  části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  o
  bci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) na dobu od 01.01.2013 do
  doby nabytí účinnosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je tento pozemek, nebo do odstoupení od této kupní
  smlouvy mezi městem Třeboň a Jih
  očeským krajem na prodej části pozemku p.
  č. KN 1038 (dle
  geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038) o výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů
  a
  zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
  postižením“.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k
  . ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  .
  Kupní smlouva mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je
  doložení schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí
  dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci
  „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto
  rozhodnutí do 31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit.
  I
  II. ukládá
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  11
  odboru finanč
  nímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na jednání zastupitelstva
  města dne 17.12.2012.
  Usnesení ZM č. 181/2012
  -
  22 ze dne 17.12.2012:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3
  288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  za
  podmínky, že Jihočeský kraj nedoloží do 3
  1.12.2012 schválené Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace
  z
  Integrovaného operačního programu EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
  postižením“. Kupní smlouva mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací
  podmínkou, kt
  erou je doložení schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským
  krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do 31.12.2014, má město Třeboň právo
  od této smlouvy odstoupit.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zveřejněn záměr dne
  07.01.2013 až
  22.01.2013.
  Usnesení RM č.
  951/2012
  -
  67 ze dne 31.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  návrh
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze dne 28.12.2012 a neschvaluje jej.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o výpůjčce
  části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy
  v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) na dobu od 01.01.2013 do
  doby nabytí účinnosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je tento pozemek, nebo do odstoupení od této kupní
  smlouvy mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem na prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle
  geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038) o výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů
  a
  zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravot
  ním
  postižením“.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Usnesení RM č. 36/2013
  -
  69 ze dne 23.01.2013:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
  připomínku
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze
  dne 22.01.2013
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  ob
  ci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji (se
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  . Kupní smlouva mezi
  městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je doložení
  schváleného Rozhodnutí o
  posky
  tnutí dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci „Výstavba
  chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do
  31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit. Náklady spojené s
  vy
  hotovením kupní
  smlouvy hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání ZM dne 28.01.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Anna Kohoutová
  , Ing. Jiří Houdek
  ,
  prof.
  M
  UDr.
  Miloš Velemínský
  , CSc.

  tento návrh neodsouhlasí,
  nikdy
  nebyl
  předložen
  seznam
  ostatn
  ích lokalit
  Ing. Jiří
  Houdek

  názor
  odborníků
  mluví pro
  tuto lokalitu
  Ing. Jan Ďoubal

  žádá o předložení soupisu lokalit
  paní Anna Kahounová
  , Josef Neužil
  PaedD
  r. Jan Váňa

  žá
  dá předložit seznam lokalit
  Mgr. Terezie Jenisová

  seznam lokalit je irelevantní
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , K
  arel Elexhauser
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  8/2013
  -
  23
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomí
  nku
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze dne 22.01.2013.
  II. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Ji
  hočeskému kraji (se
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  12
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  . Kupní smlouva mezi
  městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je doložení
  schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace z
  Integ
  rovaného operačního programu EU na akci „Výstavba
  chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do
  31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit. Náklady spojené s
  vyhotovením kupní
  smlo
  uvy hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  15 Proti: 8
  (jmenovitě: Velemínský, Masojídek, Váňa, Kahounová, Elexhauser, Hlásek, Ďouba
  l,
  Kohoutová)
  Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  k
  bodu 8
  Naplnění smlouvy kupní Prodej části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  v
  obci a k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení
  č.
  36/2013
  -
  69 ze dne 23.01.2013
  k
  projednání
  prodej části pozemku p. č. KN 1038
  (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č.
  KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji
  (se sídlem: U Z
  imního stadionu 1952/2, České Budějovice) za účelem „Výstavby chráněného bydlení pro
  osoby se zdravotním postižením“.
  Na zákl
  adě
  usnesení ZM č. 181/2012
  -
  22
  ze dne 17.12.
  2012 došlo ve dnech 07.01.2013 až
  22.01.2013 ke
  zveřejnění záměru prodeje výše uvedené
  části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň. V
  době zveřejnění
  byla podána připomínka k
  záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 od
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ,
  xxxxxxxxxxxxx
  . Jihočeský kraj v
  době zveřejnění potvrdil svůj zájem o koupi části pozemku p. č. KN
  1038
  v
  k. ú. Třeboň.
  Odbor územního plánování a stavebního řádu ke změně smluvních podmínek (k prodloužení termínu) nemá
  připomínek. Odbor rozvoje a investic souhlasí s
  požadavkem krajského úřadu.
  Rekapitulace prodeje pozemku p. č. KN 1038, k. ú. Třeboň:
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  10
  Usnesení ZM č. 44/2012
  -
  15 ze dne 26.03.2012:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 o výměře cca 944 m
  2
  , když výměra bude zpřesněna
  geometrickým
  plánem, včetně porostu v
  obci a
  k. ú. Třeboň Ji
  hočeskému kraji (se sídlem: U Zimního
  stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
  Cena za porost bude zjištěna znaleckým posudkem.
  Kupní smlouva mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem bude uzavřena
  za podmínky, že Jihočeský kraj
  doloží schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci
  „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ do 31.12.2012.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajis
  tit plnění usnesení.
  Zveřejněn záměr: 30.03.2012 až
  14.04.2012.
  Dne 14.05.2012 přijalo zastupitelstvo města usnesení:
  Usnesení ZM č. 87/2012
  -
  16:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN
  1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji (se
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  a uzavření
  smlouvy
  o
  budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem bude uzavřena za
  podmínky, že Jihočeský kraj doloží schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu
  EU na akci „Výstavba chráněného bydlení
  pro osoby se zdravotním postižením“ do 31.12.2012.
  Veškeré náklady spojené s
  vyhotovením geometrického plánu, znaleckým posudkem, sepsáním smlouvy
  o
  budoucí smlouvě kupní hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  II. bere na vědom
  í
  připomínky
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a petici občanů k
  prodeji části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usn
  esení.
  Na základě výše uvedeného usnesení a po schválení budoucí koupě pozemku Jihočeským krajem dne
  25.09.2012 došlo dne 16.10.2012 k
  podepsání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12
  mezi městem Třeboň (dále jen MT) a Jihočeským krajem (dále
  jen JK).
  V
  této smlouvě v
  čl. IX bylo mimo jiné uvedeno:
  „Tato smlouva se uzavírá do doby realizace převodu vlastnictví k
  předmětnému pozemku. Nebude
  -
  li však
  budoucím kupujícím (JK) předloženo budoucímu prodávajícímu (MT) rozhodnutí o poskytnutí dotace d
  o
  31.12.2012, končí následujícím dnem platnost a účinnost této smlouvy.“
  Uzavření smlouvy kupní bylo podmíněno závazkem budoucího kupujícího (JK), že předloží budoucímu
  prodávajícímu (MT) v
  termínu do 31.12.2012 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovan
  ého operačního
  programu EU na stavbu „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“.
  Dne 12.12.2012 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost JK o výpůjčku části pozemku p. č. KN 1038 o
  výměře
  858 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň s
  účinností od 01.01.2013 do
  doby uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku
  p.
  č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň. Smlouva o výpůjčce bude překlenovat období od skončení účinnosti Smlouvy
  o
  budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12 ze dne 16.10.2012 do doby uzavření nové smlouvy.
  Usnesení
  RM č. 949/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru výpůjčky
  části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  o
  bci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) na dobu od 01.01.2013 do
  doby nabytí účinnosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je tento pozemek, nebo do odstoupení od této kupní
  smlouvy mezi městem Třeboň a Jih
  očeským krajem na prodej části pozemku p.
  č. KN 1038 (dle
  geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038) o výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů
  a
  zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
  postižením“.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k
  . ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  .
  Kupní smlouva mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je
  doložení schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí
  dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci
  „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto
  rozhodnutí do 31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit.
  I
  II. ukládá
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  11
  odboru finanč
  nímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na jednání zastupitelstva
  města dne 17.12.2012.
  Usnesení ZM č. 181/2012
  -
  22 ze dne 17.12.2012:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3
  288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  za
  podmínky, že Jihočeský kraj nedoloží do 3
  1.12.2012 schválené Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace
  z
  Integrovaného operačního programu EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
  postižením“. Kupní smlouva mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací
  podmínkou, kt
  erou je doložení schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským
  krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do 31.12.2014, má město Třeboň právo
  od této smlouvy odstoupit.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zveřejněn záměr dne
  07.01.2013 až
  22.01.2013.
  Usnesení RM č.
  951/2012
  -
  67 ze dne 31.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  návrh
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze dne 28.12.2012 a neschvaluje jej.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o výpůjčce
  části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy
  v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) na dobu od 01.01.2013 do
  doby nabytí účinnosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je tento pozemek, nebo do odstoupení od této kupní
  smlouvy mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem na prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle
  geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038) o výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů
  a
  zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravot
  ním
  postižením“.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Usnesení RM č. 36/2013
  -
  69 ze dne 23.01.2013:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
  připomínku
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze
  dne 22.01.2013
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  ob
  ci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji (se
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  . Kupní smlouva mezi
  městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je doložení
  schváleného Rozhodnutí o
  posky
  tnutí dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci „Výstavba
  chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do
  31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit. Náklady spojené s
  vy
  hotovením kupní
  smlouvy hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání ZM dne 28.01.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Anna Kohoutová
  , Ing. Jiří Houdek
  ,
  prof.
  M
  UDr.
  Miloš Velemínský
  , CSc.

  tento návrh neodsouhlasí,
  nikdy
  nebyl
  předložen
  seznam
  ostatn
  ích lokalit
  Ing. Jiří
  Houdek

  názor
  odborníků
  mluví pro
  tuto lokalitu
  Ing. Jan Ďoubal

  žádá o předložení soupisu lokalit
  paní Anna Kahounová
  , Josef Neužil
  PaedD
  r. Jan Váňa

  žá
  dá předložit seznam lokalit
  Mgr. Terezie Jenisová

  seznam lokalit je irelevantní
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , K
  arel Elexhauser
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  8/2013
  -
  23
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomí
  nku
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze dne 22.01.2013.
  II. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Ji
  hočeskému kraji (se
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  12
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  . Kupní smlouva mezi
  městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je doložení
  schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace z
  Integ
  rovaného operačního programu EU na akci „Výstavba
  chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do
  31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit. Náklady spojené s
  vyhotovením kupní
  smlo
  uvy hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  15 Proti: 8
  (jmenovitě: Velemínský, Masojídek, Váňa, Kahounová, Elexhauser, Hlásek, Ďouba
  l,
  Kohoutová)
  Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 23. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Prof. Velemínský - dotaz na možnost rekonstrukce budovy polikliniky v Třeboni a možnost získání dotací z EU a dotaz na údajné ukončení ordinace manželů Šteflových a MUDr. Volfové na lázních

  Datum: 28. 1. 2013

  Dotazy, připomínky a nám
  ěty členů zastupitelstva města.
  Diskuse
  :
  -
  diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  vznesl dotaz na možnost rekonstrukce budovy polikliniky v
  ...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Dotazy, připomínky a nám
  ěty členů zastupitelstva města.
  Diskuse
  :
  -
  diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  vznesl dotaz na možnost rekonstrukce budovy polikliniky v
  Třeboni
  a
  možnost
  získání dotací z
  E
  U
  -
  dotaz a údajné ukončení
  ordinace manželů Šteflových a MUDr. Volfové na lázních
  Mgr. Terez
  ie Jenisová

  budova
  poliklinik
  y
  není majet
  k
  em města a proto
  město
  nemůže do opravy
  investovat
  -
  informovala o
  nabídce ke spolupráci při získávání dotací na rekonstrukci

  nesetkalo se s
  odezvo
  u
  Ing. Jiří Houdek
  -
  objasnil situaci s
  prostory ordinací na Lázních Aurora (ordinace MUDr. Štefla a MUDr.
  Šteflové, ordinace MUDr. Volfové) a prostory po MUDr. Kopačkové
  Ing. Jiří Vopátek
  ,
  Ph.D.

  podal informace o situaci
  ČOV
  p
  .
  Zdeněk Mráz
  paní Anna Ka
  hounová

  požaduje
  výsledky auditu
  provedené
  na IKS
  panem Ing. Hlávkou
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  MUDr. Antonín Doležal

  doplnil informace o situaci s
  ordinacemi na Lázních Aurora
  Ing. Milan Hlásek

  vznesl dotaz, zda
  500.000,00
  Kč z
  IKS
  , které se př
  evedly na zhodnocené účty, jsou
  již
  zpět na účtu města
  Ing. Jiří Houdek

  peníze dosud nejsou navráceny, celou záležitost šetří orgány činné v
  trestním řízení,
  město nemůže nyní nijak zasahovat
  Ing.
  Josef
  Hlávka

  doplnil informace o situaci na bývalém IKS
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  poukázal na pozdní
  úklid sněhu
  v
  Třeboni
  Ing. Jiří Houdek

  zastal se Technických služeb a pochválil jejich práci při odklízení sněhu v
  době
  kalamity
  p
  .
  Vladimír Janíček
  PaedDr. Jan Váňa

  žádá
  informace o
  Městsk
  ém
  ples
  e
  (počet
  lidí
  , počet platících
  ,...
  )
  -
  dotaz na spolupráci města Třeboň a Brazílie
  Ing. Jiří Houdek

  objasnil
  návrh spolupráce brazilského města Diamantina s
  Třeboní
  ,
  podal informace
  o
  návštěvě brazilských poslanců v Třeboni
  PaedDr. Jan Váňa
  -
  vznesl dotaz na
  umístění
  fotografie
  nového prezidenta v
  kanceláři starosty
  a zasedací
  místnosti
  Ing. Jiří
  Houdek

  v
  kanceláři
  mít
  fotografii nově zvoleného prezidenta nebude
  -
  pokud se týká
  fotografie v zasedací místnosti
  ,
  záleží na zastupitelích,
  zdali
  budou
  iniciovat a
  odsouhlasí umístění fotografie
  PaedDr. Jan Váňa

  dal
  námět k
  přemýšlení
  zastupitelům
  -
  je toho názoru, že by
  portrét
  nejvyššího ústavního činitele měl viset v
  zasedací místnosti
  p. Karel
  Elexhauser

  vznesl dotaz
  , komu patří
  hodiny
  na Hliníku
  , které nejd
  ou
  p. Josef
  Neužil

  připomenul, že Rada města Třeboně schválila dne 23.01.2013 Udělení ceny města
  Třeboně panu Karlu
  Budín
  ovi za celoživotní působení v
  oblasti sportu, zejména třeboňské
  házené
  Ing. Marie
  Košinová
  pan Kolík

  poděkoval
  panu Mrázovi
  za ry
  chlou pomoc ve věci úpravy terénu zabraňujícímu stékání vody na
  pozemek
  pana Kolíka

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku KS 1038 o výměře 858 m² - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN
  1038) v
  obci a k. ú. Třeboň
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zast...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN
  1038) v
  obci a k. ú. Třeboň
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastu
  pitelstvu města
  na základě usnesení č. 949/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012
  k
  projednání
  žádost Jihočeského kraje, Krajského úřadu o uzavření kupní smlouvy o výpůjčce na část
  pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň o výměře 858 m
  2
  .
  Dne 14.05.2012 přijalo zastupitels
  tvo města usnesení:
  Usnesení ZM č. 87/2012
  -
  16
  :
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalýc
  h porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji (se
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  a uzavření smlouvy
  o
  budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem bude uzavř
  ena za
  podmínky, že Jihočeský kraj doloží schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu
  EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ do 31.12.2012.
  Veškeré náklady spojené s
  vyhotovením geometri
  ckého plánu, znaleckým posudkem, sepsáním smlouvy
  o
  budoucí smlouvě kupní hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  II. bere na vědomí
  připomínky
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxx
  a petici občanů k
  prodeji části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Na základě výše uvedeného usnesení a po schválení budoucí koupě pozemku Jihočeským krajem dne
  25.09.
  2012 došlo dne 16.10.2012 k
  podepsání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12
  mezi městem Třeboň (dále jen MT) a Jihočeským krajem (dále jen JK).
  V
  této smlouvě v
  čl. IX je mimo jiné uvedeno:
  „Tato smlouva se uzavírá do doby realizace převodu
  vlastnictví k
  předmětnému pozemku. Nebude
  -
  li však
  budoucím kupujícím (JK) předloženo budoucímu prodávajícímu (MT) rozhodnutí o poskytnutí dotace do
  31.12.2012, končí následujícím dnem platnost a účinnost této smlouvy.“
  Uzavření smlouvy kupní bylo podmíněn
  o závazkem budoucího kupujícího (JK), že předloží budoucímu
  prodávajícímu (MT) v
  termínu do 31.12.2012 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu EU na stavbu „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“.
  Dne 12
  .12.2012 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost JK o výpůjčku části pozemku p. č. KN 1038 o
  výměře
  858 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň s
  účinností od 01.01.2013 do doby uzavření kupní sml
  ouvy na prodej části pozemku
  p.
  č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň. Smlouva o výpůjčce bude přek
  lenovat období od skončení účinnosti Smlouvy
  o budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12 ze dne
  16.10.2012 do doby uzavření nové
  smlouvy.
  Odbor územního plánování a stavebního řádu ke změně smluvních podmínek (k prodloužení termínu)
  nemá
  připomínek. Odbor
  rozvoje a investic souhlasí s
  požadavkem krajského úřadu
  .
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  4
  Usnesení RM č. 949/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru výpůjčky
  části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. K
  N 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) na dobu od 01.01.2013 do
  doby nabytí účinnosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je tento pozeme
  k, nebo do odstoupení od této kupní
  smlouvy mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem na prodej části pozemku p.č. KN 1038 (dle
  geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038) o výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů
  a
  zpevněné plochy v
  obci a k. ú. T
  řeboň na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
  postižením“.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  .
  Kupní smlouva mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací
  podmínkou, kterou je
  doložení schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci
  „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto
  rozhodnutí do 31.12.2014, má město
  Třeboň právo od této smlouvy odstoupit.
  I
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na jednání zastupitelstva
  města dne 17.12.2012.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  , Ing. Jiří Houdek
  , Mgr. Terezie Jen
  isová, Ing. Marie Košinová,
  Ing. Pavel Hajna
  , Ing. Milan Hlásek
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  181/2012
  -
  22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  po
  zemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  za
  podmínky, že Jihočeský kraj nedoloží do 31.12.2012 schv
  álené Rozhodnutí
  o
  poskytnutí dotace
  z
  Integrovaného operačního programu EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
  postižením“
  .
  Kupní smlouva mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací
  podmínkou, kterou je dolože
  ní schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským
  krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do 31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouv
  y odstoupit.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  16 Proti: 9 (jmenovitě:
  Velemínský, Masojídek, Váňa, Kahounová, Elexhauser, Hlásek, Ďoubal,
  Kohoutová, Korda)
  Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Zřizovací listina knihovna. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Zřizovací listi
  na knihovna.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  898/2012
  -
  64
  ze dne
  28.11.2012
  k
  projednání
  zřízení p...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  Zřizovací listi
  na knihovna.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  898/2012
  -
  64
  ze dne
  28.11.2012
  k
  projednání
  zřízení příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň a zároveň návrh zřizovací listiny této
  příspěvkové organizace
  .
  Rada města svým usnesením č. 774/2012
  -
  59 ze dne 24.10.2012 v bodě III. uložila:
  Usnesení RM č. 774/2012
  -
  59:
  Rada města Třeboně
  III. ukládá
  útvaru tajemníka předložit návrh na zřízení příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň včetně
  zřizovací listin
  y k 01.01.2013 na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2012.
  Zřízení příspěvkové
  organizace a návrh zřizovací listiny proje
  dnala rada města dne 28.11.2012.
  Usnesení RM č.
  898/2012
  -
  64
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města sch
  válit
  zřízení příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zřizovací listinu příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň.
  I
  I
  I. ukládá
  útvaru tajemníka předložit materiál na jednání zastupitelst
  va města dne 17.12.2012.
  Příloha ke zřizovací listině bude vypracována po inventurách souvisejících s
  ukončením činnosti IKS Třeboň.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Milan Hlásek,
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Houdek
  , PaedDr. Jan
  Váňa
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  20
  Návrh na usnesení:
  Us
  nesení ZM č.
  194/2012
  -
  22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zřízení příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň.
  II. schvaluje
  zřizovací listinu příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň.
  III. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění u
  snesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  17
  Proti:
  3
  Zdrželi se:
  5
  SCHVÁLENO

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Fórum zdravého města - vyhodnocení ankety. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Fórum zdravého města

  vyhodnocení ankety.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 884/2012
  -
  64 ze dne 28.11.2012
  k
  projednán...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Fórum zdravého města

  vyhodnocení ankety.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 884/2012
  -
  64 ze dne 28.11.2012
  k
  projednání
  vyhod
  nocení ankety po Fóru Zdravého města.
  Fórum Zdravého města je jedním z
  ověřených postupů a požadovaných kritérií v
  procesu MA 21. V
  Třeboni
  se letos konalo poprvé. Jedná se o diskuzi moderovanou profesionálem z
  Národní sítě Zdravých měst ČR
  (NSZM). V
  s
  ále se nachází zpravidla 10 stolů, tzv. hnízd, z
  nich každé je věnováno určité oblasti např.
  životnímu prostředí, dopravě atd. U každého je garant, který vede diskuzi u stolu, občané za cca 20 minut
  prodiskutují a vyberou 2 konkrétní témata, která cítí jak
  o potřebná k
  dalšímu projednávání a garant je pak
  zapíše do tabulky na centrální flipchart. Takto je definováno např. 20 témat, o nichž se v
  sále hlasuje. Pořadí
  témat je následně ověřeno anketou a výsledky jsou předloženy zastupitelstvu.
  První Fórum
  Zdrav
  ého města se uskutečnilo 04
  .10.2012 v
  Besedě. Akce se zúčast
  n
  ilo cca 70 občanů
  města. Přítomní diskutovali v
  těchto tématech: 1. úřad a občan, 2. životní prostředí, 3. doprava, 4. sport,
  volný čas a kultura, 5. cestovní ruch a lázeňství, 6. školství a vzdě
  lání, 7.
  bezpečnost občanů, sociálně
  pato
  logické jevy, 8. zdraví a zdravý životní styl, 9. sociální služby, 10. stůl mládeže. Během fóra bylo
  formulováno 20 nejpalčivějších problémů města, o kterých přítomní v
  sále hlasovali a tím vybrali 10 P, tedy
  10 pro
  blémů města.
  Anketa, která následovala po konání Fóra Zdravého města a probíhala do 15. listopadu, měla za cíl ověřit
  podněty vybrané hlasováním při fóru a zjistit, které z
  nich vidí občané jako nejdůležitější. Občané měli
  možnost vyjádřit se buď formou p
  apírového dotazníku, případně hlasovat prostřednictvím internetu. Sběrná
  místa pro anketní lístky
  byly 2x na městském úřadě, na L
  ázních Aurora a Bertiných lázních, v IKS a
  knihovně. Celkem bylo shromážděno 166 anketních lístků (z toho 150 platných). Za ově
  řené problémy lze
  podle metodiky NSZM považovat jen ty, které se v
  pořadí při hlasování na fóru i při hlasování v
  anketě
  dostanou mezi prvních deset. Sleduje se tedy průnik těchto problémů.
  Tímto dvojím hlasováním bylo ověřeno následujících 5 problémů: za
  vést třídění a svoz bioodpadu, zlepšit
  kvalitu školní jídelny, nedostatečné propojení cyklotras z
  Třeboně do místních částí, řešit drogovou
  problematiku u dětí (poradna pro rodiče, prevence atd.) a problematika slučování škol. Těmito problémy by
  se mělo mě
  sto v
  následujícím roce zabývat a vyslyšet tak žádosti obyvatel.
  Na základě usnesení č.
  884/2012
  -
  64 ze dne 28.11.2012
  byly stanoveni garanti těchto problémů:
  1)
  Zavést třídění a svoz bioodpadu: Ing. Jaroslav Fliegel
  .
  2)
  Zlepšit kvalitu školní jídelny: Mgr. T
  erez
  ie Jenisová, Ilona Vlachová.
  3)
  Řešit drogovou problematiku u dětí (poradna pro rodiče, prevence atd.): Vladimír Školka a Bc. Eva
  Dytrichová
  .
  4)
  Nedostatečné propojení cyklotras z
  Třeboně do místních částí: Ing. Pavel Hajna
  .
  5)
  Neslučovat školy: Vzhledem k
  tomu, že
  tento problém není v
  kompetenci města, nýbrž Jihočeského
  kraje jako zřizovatele středních škol, není možné tuto věc plně řešit. Případná jednání s
  Krajským
  úřadem Jihočeského kraje v
  této věci budou v
  kompetenci starosty Ing. Jiřího Houdka.
  V
  následující
  m roce se město bude řešením těchto problémů zabývat a zastupitelstvu budou předloženy
  zprávy o činnosti v
  této věci.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jiří Vopátek, Ph
  .
  D.
  , Mgr. Terezie Jenisová
  -
  odchody a příchody:
  19:38 Elexhauser

  odchod

  počet 24
  19:41
  Elexhauser příchod

  počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  195/2012
  -
  22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o výsledku hlasování v
  anketě po Fóru Zdravého města Třeboň
  .
  II. ukládá
  útvaru tajemníka předložit zprávu o řešení p
  roblémů v
  prvním a druhém pololetí 2013
  .
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  21
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Školní jídelna - Centrum - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Přihláška do soutěže Obec přátelská rodině – Plán rodinné politiky. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Přihláška do soutěže Obec přátelská rodině

  Plán rodinné politiky.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesen
  í RM č. 885/2012
  -
  ...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  Přihláška do soutěže Obec přátelská rodině

  Plán rodinné politiky.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesen
  í RM č. 885/2012
  -
  64 ze dne 28.11.
  2012
  k
  projednání „
  Plán rozvoje rodinné politiky mě
  sta Třeboň pro rok 2013“ a přihlášení města Třeboně do
  soutěže „Obec přátelská rodině“
  , kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Tato soutěž je
  prostředkem k
  podpoře prostředí přátelské rodině v
  české společnosti na komunální úrovni. Obce
  se
  přihlašují prostřednictvím soutěžního formuláře, jehož součástí je i plán rozvoje rodinné politiky. Obec může
  při úspěšném posouzení přihlášky získat až 1.100
  .
  000
  ,00
  Kč na rozvoj rodinné politiky v
  obci (neinvestiční
  dotace). Vítěze vyhlásí ministr prác
  e a sociálních věcí v
  březnu 2013.
  V
  případě získání dotace není nutný finanční podíl města.
  Tento předkládaný návrh nemá dopad na schválený/upravený rozpočet
  .
  Vztah předkládaného materiálu
  k
  dan
  i z
  přidané hodnoty (DPH) není
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing.
  Milan Hlásek
  , Mgr. Terezie Jenisová
  , PaedDr. Jan Váňa
  -
  odchody a příchody:
  20:45 Elexhauser

  odchod

  počet 23
  20:50 Elexhauser

  příchod

  počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  203/2012
  -
  22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  36
  I. schvaluje
  Plán ro
  zvoje rodinné politiky města Třeboně pro rok 2013 a přihlášení města Třeboně do soutěže „Obec
  přátelská rodině“
  .
  II. ukládá
  zajistit útvaru tajemníka plnění usnesení
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  17 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  SCHVÁLENO

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboň - Diskuze

  Datum: 29. 10. 2012

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města
  Třeboně.
  Rada města přijala dne 17.10.2012 usnesení RM č. 76...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města
  Třeboně.
  Rada města přijala dne 17.10.2012 usnesení RM č. 767/2012-58:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně.
  II. ukládá
  místostarostce předložit Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně na jednání zastupitelstva města dne
  29.10.2012.
  Diskuse:
  - diskutující:
  - paní Anna Kahounová – návrh na doplnění dohodovacího řízení (nebylo vysloveno jako protinávrh)
  - doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – materiál je hodně složitý, nikdo se v něm nevyzná, změny nejsou
  vyznačeny, nerozumí tomu
  - Mgr. Terezie Jenisová
  - Mgr. Marie Florianová
  - Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - Mgr. Anna Kohoutová – vadí jí omezování diskuze – je to velmi nedemokratické
  - v praxi při jednání ZM hodně diskutujeme
  - prosba: v návaznosti na článek 9, kdy je stanoveno předčítání návrhů na usnesení –
  nemohlo by v případě, že návrh v písemné podobě je stejný, dojít k přečtení zkráceného
  návrhu na usnesení?
  - Ing. Jiří Houdek
  - Ing. Marie Košinová
  - Ing. Milan Hlásek – doporučuje rozvolnit 2 vystoupení
  - Ing. Jan Ďoubal – nevidí důvod, proč by se zastupitelé nemohli vyjádřit k jednotlivým problémům více jak
  dvakrát
  - doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – doporučuje návrh změnit podle zákona
  - PaedDr. Jan Váňa - prosí o vynechání tohoto bodu – vystoupení pouze 2x vypustit
  - Ing. Jiří Houdek – diskuze tu je, ale musí mít nějaký rámec
  - Mgr. Anna Kohoutová – starosta by mohl být velkorysý, dejte opozici možnost ptát se
  - Ing. Jiří Houdek – je to dostačující
  - Ing. Milan Hlásek – někdo nediskutuje vůbec
  - PaedDr. Jan Váňa – význam diskuze je ovlivnit jednání ZM
  - p. Vladimír Janíček – schvaluje limit diskuzí
  - p. Zdeněk Mráz – 2x a dost podpoří i on
  Protinávrhy:
  1) Mgr. Anna Kohoutová – vypustit tezi z čl. 7, odst. 11: „Ke každému jednotlivému bodu může zastupitel,
  s výjimkou předsedajícího a předkladatele návrhu, vystoupit pouze dvakrát.“
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 12 Zdrželi se: 4
  NESCHVÁLENO
  2) Mgr. Anna Kohoutová – přednášení usnesení – není nutné všechna usnesení doslova předčítat
  - Ing. Jan Ďoubal doplňuje: pokud se shoduje s předloženým písemným návrhem, nemusí se číst vůbec
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 13 Zdrželi se: 3
  NESCHVÁLENO
  3) doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – čl. 7, odst. 8 – doporučuje přesně citovat § 105, zákona o obcích
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 17 Zdrželi se: 1
  NESCHVÁLENO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 162/2012-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně.
  II. ukládá
  tajemníkovi seznámit s Jednacím řádem všechny zaměstnance úřadu a členy komisí rady města a útvaru
  tajemníka zaslat výpis z usnesení společně s Jednacím řádem všem společnostem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o naplnění smlouvy kupní ze dne 26.08.2002 mezi městem Třeboň a p. Karlem Hlouškem, pozemky p. č. KN 1897/143 o výměře 407 m2, p. č. KN 1897/66 o výměře 336 m2 v k. ú. Třeboň zveřejnění záměru prodeje - Diskuze

  Datum: 29. 10. 2012

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 4734 o výměře 4644 m² v k. ú. Branná. - Diskuze

  Datum: 14. 5. 2012

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemku p. č. KN 1038 o výměře 858m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 14. 5. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1155/1 o výměře cca 40 m² a p. č. KN 1155/19 o výměře 32 m², v k. ú. Přeseka. - Diskuze

  Datum: 26. 3. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Smlouva o poskytnutí příspěvku pro Oblastní charitu Třeboň. - Diskuze

  Datum: 26. 3. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Vyhodnocení Plánu zdraví a kvality života 2011. - Diskuze

  Datum: 26. 3. 2012

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Nákup části pozemku p. č. KN 20/1 o výměře 62 m² v k. ú. Stará Hlína do vlastnictví města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2012

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2011

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 103 - příprava akce Loutkové divadlo. - Diskuze

  Datum: 7. 11. 2011

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Smlouva o poskytnutí prostředků ERDF a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. - Diskuze

  Datum: 7. 11. 2011

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Směna části pozemků p.č. KN 1897/165 a p. č. KN 1897/172 za pozemky p. č. KN 1897/21, 1897/13, 1897/50 včetně poplatku, vše v obci a k. ú. Třeboň - záměr. - Diskuze

  Datum: 3. 10. 2011

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Směna části pozemků p.č. KN 1897/165 a p. č. KN 1897/172 za pozemky p. č. KN 1897/21, 1897/13, 1897/50 včetně poplatku, vše v obci a k. ú. Třeboň - záměr. - Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká Inspirace za rok 2010.

  Datum: 3. 10. 2011

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Dotaz A. Kohoutová: jak se vybírají příspěvky do Třeboňského světa?

  Datum: 3. 10. 2011

Datum Název
14. 12. 2020 Zastupitelstvo 14. 12. 2020
26. 10. 2020 Zastupitelstvo 26. 10. 2020
21. 9. 2020 Zastupitelstvo 21. 9. 2020
29. 6. 2020 Zastupitelstvo 29. 6. 2020
27. 4. 2020 Zastupitelstvo 27. 4. 2020
27. 1. 2020 Zastupitelstvo 27. 1. 2020
9. 12. 2019 Zastupitelstvo 9. 12. 2019
14. 10. 2019 Zastupitelstvo 14. 10. 2019
26. 8. 2019 Zastupitelstvo 26. 8. 2019
17. 6. 2019 Zastupitelstvo 17. 6. 2019
20. 5. 2019 Zastupitelstvo 20. 5. 2019
1. 4. 2019 Zastupitelstvo 1. 4. 2019
25. 2. 2019 Zastupitelstvo 25. 2. 2019
28. 1. 2019 Zastupitelstvo 28. 1. 2019
10. 12. 2018 Zastupitelstvo 10.12.2015
13. 11. 2018 Ustavující zastupitelstvo
10. 9. 2018 Zastupitelstvo 10.9.2018
25. 6. 2018 Zastupitelstvo 25.6.2018
21. 5. 2018 Zastupitelstvo 21.5.2018
26. 3. 2018 Zastupitelstvo 26. 3. 2018
29. 1. 2018 Zastupitelstvo 29. 1. 2018
18. 12. 2017 Zastupitelstvo 18. 12. 2017
6. 11. 2017 Zastupitelstvo 6. 11. 2017
18. 9. 2017 Zastupitelstvo 18. 9. 2017
24. 7. 2017 Zastupitelstvo 24. 7. 2017
26. 6. 2017 Zastupitelstvo 26. 6. 2017
22. 5. 2017 Zastupitelstvo 22. 5. 2017
24. 4. 2017 Zastupitelstvo 24. 4. 2017
20. 3. 2017 Zastupitelstvo 20. 3. 2017
30. 1. 2017 Zastupitelstvo 30. 1. 2017
12. 12. 2016 Zastupitelstvo 12. 12. 2016
7. 12. 2016 Setkání s občany - plánované investice města
24. 10. 2016 16. jednání ZM Třeboně
12. 9. 2016 15. jednání ZM Třeboně
20. 6. 2016 14. jednání ZM Třeboně
9. 5. 2016 13. jednání ZM Třeboně
14. 3. 2016 12. jednání ZM Třeboně
25. 1. 2016 11. jednání ZM Třeboně
14. 12. 2015 10. jednání ZM Třeboně
2. 11. 2015 9. jednání ZM Třeboně
7. 9. 2015 8. jednání ZM Třeboně
22. 6. 2015 7. jednání ZM Třeboně
18. 5. 2015 6. jednání ZM Třeboně
16. 3. 2015 5. jednání ZM Třeboně
26. 1. 2015 4. jednání ZM Třeboně
15. 12. 2014 3. jednání ZM Třeboně
24. 11. 2014 2. jednání ZM Třeboně
3. 11. 2014 Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
15. 9. 2014 36. jednání ZM Třeboně
18. 8. 2014 35. jednání ZM Třeboně
23. 6. 2014 34. jednání ZM Třeboně
12. 5. 2014 33. jednání ZM Třeboně
17. 3. 2014 32. jednání ZM Třeboně
26. 2. 2014 31. jednání ZM Třeboně
27. 1. 2014 30. jednání ZM Třeboně
16. 12. 2013 29. jednání ZM Třeboně
4. 11. 2013 28. jednání ZM Třeboně
9. 9. 2013 27. jednání ZM Třeboně
14. 6. 2013 26. jednání ZM Třeboně
6. 5. 2013 25. jednání ZM Třeboně
18. 3. 2013 24. jednání ZM Třeboně
28. 1. 2013 23. jednání ZM Třeboně
17. 12. 2012 22. jednání ZM Třeboně
26. 11. 2012 21. jednání ZM Třeboně
29. 10. 2012 20. jednání ZM Třeboně
1. 10. 2012 19. jednání ZM Třeboně
3. 9. 2012 18. jednání ZM Třeboně
25. 6. 2012 17. jednání ZM Třeboně
14. 5. 2012 16. jednání ZM Třeboně
26. 3. 2012 15. jednání ZM Třeboně
30. 1. 2012 14. jednání ZM Třeboně
12. 12. 2011 13. jednání ZM Třeboně
7. 11. 2011 12. jednání ZM Třeboně
3. 10. 2011 11. jednání ZM Třeboně

«Související odkazy

Partnerství