Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Hledání
Fulltext: detailní hledání
 • Blízek Augustin, MVDr., KDU-ČSL, bez PP (0/16)
 • Černý Rostislav, Mgr. CSc., ČSSD (0/37)
 • Chaloupka Zdeněk, Bc. Ing., KDU-ČSL (0/2)
 • Doležal Antonín, MUDr., KDU-ČSL (5/40)
 • Ďoubal Jan, Ing., ODS (7/47)
 • Elexhauser Karel, ODS (8/77)
 • Florianová Marie, Mgr., Občané.cz, bez PP (0/18)
 • Grammetbauerová Jana, Ing., ODS (30/142)
 • Hadravová Ladislava, KDU-ČSL (0/2)
 • Hladílek Jiří, MUDr., PRO zdraví a sport (7/7)
 • Hlásek Milan, Ing., ODS (0/66)
 • Holzer Filip, SZ (8/8)
 • Horváthová Magdalena, Bc. DiS., KDU-ČSL (0/30)
 • Houdek Jiří, Ing., KDU-ČSL (0/313)
 • Janát Eduard, ODS (0/2)
 • Janíček Vladimír, Občané.cz, bez PP (0/43)
 • Jenisová Terezie, Mgr., KDU-ČSL (16/364)
 • Jirák Bohuslav, Ing., ANO 2011, bez PP (0/45)
 • Kahounová Anna, ODS (12/318)
 • Kohout Petr, Občané.cz, bez PP (0/11)
 • Kohoutová Anna, Mgr., ODS (0/31)
 • Korda František, Ing., KSČM (0/13)
 • Košinová Marie, Ing., KDU-ČSL (0/36)
 • Kubal Jaroslav, Ing., ODS (6/187)
 • Kukačka Zdeněk, Ing., ODS (2/2)
 • Kuta Jiří, Ing. et Ing., TOP09 (3/9)
 • Louvar Stanislav, KDU-ČSL (0/1)
 • Ludvík Viktor, ODS (1/1)
 • Lukavský Jan, Piráti (2/2)
 • Makovička Jan, OMMO (0/10)
 • Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc., ODS (9/273)
 • Matuška Bohumil, KDU-ČSL (0/5)
 • Michal Petr, Mgr. Bc., OMMO, bez PP (41/112)
 • Mráz Zdeněk, ČSSD (25/332)
 • Neužil Josef, ČSSD (0/22)
 • Padrta Petr, ODS (2/2)
 • Pfeifer František, MUDr., ANO 2011, bez PP (7/16)
 • Pindroch Josef, Ing., ANO 2011, bez PP (16/142)
 • Polčáková Jana, Mgr., ANO 2011, bez PP (2/7)
 • Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D., SZ (22/95)
 • Psík Jaroslav, PhDr., ČSSD (0/2)
 • Řimnáč Pavel, ANO 2011, bez PP (1/9)
 • Štěrbová Jaroslava, KDU-ČSL (0/11)
 • Váňa Jan, PaedDr., ODS (66/442)
 • Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc., ČSSD (0/38)
 • Vopátek Jiří, Ing. Ph.D., SZ (43/208)
 • Werner Petr, Mgr., PRO zdraví a sport (13/13)

Poznámka: Červené číslo symbolizuje počet všech vystoupení, zelené číslo počet vystoupení v akt. volebním období. Vyhledávání (stejně jako počet příspěvků v diskuzích u jednotlivých zastupitelů) se vztahuje pouze k těm záznamům v archivu, které jsou naindexované (označené zelenou fajfkou). Budeme se snažit postupně tuto indexaci doplnit i u starších záznamů.

Výsledek hledání (nalezeno: 141)
 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 86/6 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Rozpočet města Třeboně na rok 2019 - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017 - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

  k bodu 5
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 17:46 Blízek – odchod – počet 24
  Návrh ...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 5
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 17:46 Blízek – odchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 100/2017-25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:
  Žadatel Účel Dotace 2017 (Kč)
  Hospicová péče sv. Kleofáše,
  o.p.s.
  Celoroční činnost 2017 100.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Hospicová péče sv. Kleofáše,
  o.p.s., IČ 22707328, Svatopluka Čecha 20, Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na
  celoroční činnost v roce 2017.
  III. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření č. 125, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
  rozpočtu
  - z položky 5223 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, § 4341, ORJ 0800, ORG 9800003148,
  UZ 0 v částce 100.000,00 Kč,
  - do položky 5221 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, § 3525, ORJ 0800, ORG
  9800003148, UZ 0 v částce 100.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  125
  .
  0 9800003148 0800 4341 5223 664 000 490 000 -100 000 390 000
  0 9800003148 0800 3525 5221 0 40 000 + 100 000 140 000
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu starostce města k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

  k bodu 16
  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem
  a městem Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a př...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 16
  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem
  a městem Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 18:39 Kahounová – příchod – počet 24
  18:39 Michal – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 14/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým
  úřadem (se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, „převádějící“) a městem
  Třeboň („nabyvatel“), kdy předmětem převodu jsou pozemky p. č. KN 2790/9 (ostatní plocha) o výměře
  77 m
  2
  a p. č. KN 2790/11 (ostatní plocha) o výměře 836 m2
  vše v k. ú. Branná, pozemky p. č. KN 534/4
  (ostatní plocha) o výměře 358 m2
  a p. č. KN 1931/4 (ostatní plocha) o výměře 126 m2
  vše v k. ú. Břilice.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
  10
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 886/11 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Schválení programu - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Záměr směny části pozemku p. č. KN 4394 o výměře 9 576 m² vč. porostu za část pozemku p. č. KN 4465 9576m² - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Harmonogram jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2019 - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 29.01.2018 - 07.03.2018. - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zast...

  Celý text (zobrazeno 61 %)

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 01.11. - 29.11.2017

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Prezentace studie třístupňového bydlení pro seniory v Třeboni - Diskuze

  Datum: 25. 2. 2019

  Starostka Terezie Jenisová přivítala tým paní proděkanky doc. Mgr. et Mgr. Jitky Vackové, Ph.D. ze
  Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve složení ...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  Starostka Terezie Jenisová přivítala tým paní proděkanky doc. Mgr. et Mgr. Jitky Vackové, Ph.D. ze
  Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve složení doc. Mgr. et Mgr. Jitka
  Vacková, Ph.D., Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., PhDr. Marek Zeman, Ph.D., Ing. Jan Bednář, Ph.D.
  Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D. následně představila projekt třístupňového bydlení pro seniory.
  PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz
  17:14 Blízek – příchod – počet 25
  17:30 Kahounová – odchod – počet 24
  17:31 Kahounová – příchod – počet 25
  Mgr. Bc. Petr Michal, Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Schválení programu - Diskuze

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Schválení členů a volba předsedů osadních výborů - Diskuze

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 25. 2. 2019:
  Záměr prodeje části pozemku p.č. st. 416 k. ú. Břilice - Dotace Smart City

  Datum: 25. 2. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Dotace na akci hodnou zřetele - Anifilm, Mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 2019 - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Záměr prodeje pozemku p.č. KN 702/2 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 337/1 a p. č. KN 334/8 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Obecně závazná vyhláška č. 4 o místních poplatcích - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Dotace pro LSPP – na nájem a služby, na mzdové náklady - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

  k bodu 8
  Dotace pro LSPP – na nájem a služby, na mzdové náklady.
  Předkladatel: Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Zdeně...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 8
  Dotace pro LSPP – na nájem a služby, na mzdové náklady.
  Předkladatel: Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS., PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 19:45 Elexhauser – příchod – počet 20
  19:46 Kahounová – příchod – počet 21
  19:46 Černý – příchod – počet 22
  19:48 Korda – příchod – počet 23
  19:51 Polčáková – odchod – počet 22
  19:51 Doležal – odchod – počet 21
  19:52 Kubal – příchod – počet 22
  19:52 Doležal – příchod – počet 23
  19:53 Polčáková – příchod – počet 24
  20:04 Kuta – odchod – počet 23
  20:05 Prášil – odchod – počet 22
  20:06 Kuta – příchod – počet 23
  20:08 Prášil – příchod – počet 24
  Protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) poskytnutí dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., ve výši 124.455,00 Kč, která řeší
  úhradu mzdových nákladů zaměstnanců LSPP. Výše dotace je dána počtem obyvatel města Třeboně k 1. 1.
  2018 a částkou 15,00 Kč/obyvatele.
  b) poskytnutí dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., ve výši 130.436,00 Kč, která řeší
  částečné pokrytí výdajů LSPP spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách na
  Palackého nám. čp. 106/II, Třeboň.
  II. schvaluje
  a) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Lékařskou službou první pomoci Třeboň, o.p.s., Palackého
  nám. čp. 106/II, 379 01 Třeboň, IČ: 28085957 o poskytnutí dotace ve výši 124.455,00 Kč, která řeší úhradu
  mzdových nákladů zaměstnanců LSPP. Výše dotace je dána počtem obyvatel k 1. 1. 2018 a částkou 15,00
  Kč/obyvatele.
  b) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., Palackého nám.
  čp. 106/II, 379 01 Třeboň, IČ: 28085957 o poskytnutí dotace ve výši 130.436,00 Kč, která řeší částečné
  pokrytí výdajů LSPP spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách na Palackého nám.
  čp. 106/II, Třeboň.
  III. ukládá
  a) odboru finančnímu a majetkovému předložit radě města rozpočtové opatření spočívající v navýšení
  výdajové položky v rozpočtu města „LSSP příspěvek na nájem + příspěvek na obyvatele“ o 24.891,00 Kč.
  b) odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 4 Proti: 13 Zdrželi se: 7
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 23/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) poskytnutí dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., ve výši 99.564,00 Kč, která řeší
  úhradu mzdových nákladů zaměstnanců LSPP. Výše dotace je dána počtem obyvatel města Třeboně k 1. 1.
  2018 a částkou 12,00 Kč/obyvatele.
  b) poskytnutí dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., ve výši 130.436,00 Kč, která řeší
  částečné pokrytí výdajů LSPP spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách na
  Palackého nám. čp. 106/II, Třeboň.
  Zápis z 28. jednání ZM dne 26.03.2018
  6
  II. schvaluje
  a) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Lékařskou službou první pomoci Třeboň, o.p.s., Palackého
  nám. čp. 106/II, 379 01 Třeboň, IČ: 28085957 o poskytnutí dotace ve výši 99.564,00 Kč, která řeší úhradu
  mzdových nákladů zaměstnanců LSPP. Výše dotace je dána počtem obyvatel k 1. 1. 2018 a částkou 12,00
  Kč/obyvatele.
  b) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., Palackého nám.
  čp. 106/II, 379 01 Třeboň, IČ: 28085957 o poskytnutí dotace ve výši 130.436,00 Kč, která řeší částečné
  pokrytí výdajů LSPP spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách na Palackého nám.
  čp. 106/II, Třeboň.
  III. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Stanovení odměny členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně s přílohou Volební řád - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Návrh na pořízení změny č. 2 Regulačního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, čerpání prostředků ze sociálního fondu - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Vopátek J. - Dotace v oblasti sociálních služeb, proč v ní nebyla schvalována dotace pro občanskou poradnu?

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Vopátek J. - Proč byla odvolána redakce i dlouhodobí spolupracovníci Třeboňského světa?

  Datum: 10. 12. 2018

 • Ustavující zastupitelstvo:
  Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů - Schválení programu

  Datum: 13. 11. 2018

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Schválení programu - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

  k bodu 11
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2018.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Bohuslav Jir...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 11
  Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2018.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Alena Baštová,
  Pavel Řimnáč, PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 18:32 Kubal – odchod – počet 20
  18:33 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  18:35 Kubal – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 45/2018-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotací žadatelům v oblasti tělovýchovy a sportu na celoroční činnost a jednorázovou akci takto:
  Žadatel Účel Dotace 2018 (Kč)
  Taekwon-do Třeboň Činnost 2018 180.402,00
  Judo Třeboň Činnost 2018 54.122,00
  Sportovní klub-SK Boxing Třeboň Činnost 2018 52.618,00
  Hokejový a bruslařský klub Štiky
  Třeboň Činnost 2018 171.006,00
  TJ Jiskra Třeboň Činnost 2018 1,152.125,00
  TJ Jiskra Třeboň - veslování Akce - Výstavba a složení veslařské
  dráhy Lago Albano 2018 90.000,00
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Třeboň a jednotlivými žadateli o dotace, kteří jsou uvedeni v
  bodě I. Předmětem smluv bude poskytnutí dotace na celoroční činnost nebo jednorázovou akci.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvy k podpisu.
  Zápis z 29. jednání ZM dne 21.05.2018
  6
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018 - Diskuze

  Datum: 10. 9. 2018

  k bodu 19
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Pavel Zajíček, doc. RNDr. Jiří Maso...

  Celý text (zobrazeno 33 %)

  k bodu 19
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Pavel Zajíček, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 77/2018-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018 takto: 10.09., 05.11., 17.12.
  II. ukládá
  kanceláři starosty seznámit odbory a městské společnosti s tímto harmonogramem.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 10.9.2018:
  Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o školských obvodech - Připomínka Michal Petr - Dostal se mi do ruky mail, že pí. starostka oslovuje banku s žádostí o půjčku pro známého.

  Datum: 10. 9. 2018

  k bodu 17
  Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem
  Třeboň a obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o školských obvodech mateřský...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 17
  Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem
  Třeboň a obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o školských obvodech mateřských škol zřizovaných
  městem Třeboň.
  Předkladatel: Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 19:58 Michal – odchod – počet 24
  19:58 Blízek – odchod – počet 23
  19:58 Elexhauser – odchod – počet 22
  19:58 Psík – odchod – počet 21
  19:58 Kuta – odchod – počet 20
  Zápis z 25. jednání ZM dne 06.11.2017
  11
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 112/2017-25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 o školských obvodech základních škol zřizovaných městem Třeboň.
  II. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017 o školských obvodech mateřských škol zřizovaných městem Třeboň.
  III. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

  k bodu 4
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 02.05.2018 - 06.06.2018.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová...

  Celý text (zobrazeno 50 %)

  k bodu 4
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 02.05.2018 - 06.06.2018.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 02.05.2018 - 06.06.2018

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Harmonogram jednání zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018 - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2018

  k bodu 19
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Pavel Zajíček, doc. RNDr. Jiří Maso...

  Celý text (zobrazeno 33 %)

  k bodu 19
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Pavel Zajíček, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 77/2018-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na II. pololetí 2018 takto: 10.09., 05.11., 17.12.
  II. ukládá
  kanceláři starosty seznámit odbory a městské společnosti s tímto harmonogramem.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Dotazy a připomínky zastupitelstva města - Masojídek J. - Mohla by městská policie více usměrňovat cyklisty?

  Datum: 25. 6. 2018

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová – požadavek na MěPo o dohled n...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová – požadavek na MěPo o dohled nad cyklisty
  na chodníku v Jindřichohradecké bráně.
  Vladimír Školka – vyjádřil se ke kontrolám cyklistů. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz na zhotovitele, kteří podali nabídky na realizaci zakázky zimního
  stadionu.
  Ing. Pavel Hajna – zodpověděl dotaz a dále uvedl, že celá soutěž není doposud uzavřena.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Bohuslav Jirák
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na technický stav mostu v Dukelské ulici.
  Ing. Pavel Hajna – vyjádřil se k problematice. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz týkající se nádob na odpad u sběrných surovin. Dále poukázal na rozebraný
  městský chodník v ulici k Bertě.
  Ing. Josef Pindroch – vyjádřil se ke kontejnerům. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Pavel Hajna – vyjádřil se k chodníku s tím, že bude kontaktován zhotovitel stavby domu v Dukelské ulici
  ve věci uvedení chodníku (příp. celé komunikace) do původního stavu. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz, jaká byla cena od projektanta na stavbu zimního stadionu.
  Ing. Bohuslav Jirák – odpověděl na dotaz.
  Mgr. Bc. Petr Michal – dotaz na rekonstrukci budov č. p. 19 a 20. Dále dotaz týkající se sloupků a jejich
  funkce.
  Ing. Josef Pindroch – vyjádřil se k problému se sloupky. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Pavel Hajna – vyjádřil se ke stavu rekonstrukce budov č. p. 19 a 20. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – zmínil dopis pana Váchy ohledně fungování ZUŠ. Žádá o reakci a vysvětlení, jaký bude
  postup v této věci.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyjádřila se k celé situaci. (dotaz zodpovězen)
  Diskuze ke Slatinným lázním Třeboň: Ing. Jana Grammetbauerová, PhDr. Milan Kramárik, Ing. Josef
  Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 19:08 Jirák – odchod – počet 20
  19:10 Jirák – příchod – počet 21
  19:20 Blízek – odchod – počet 20
  19:24 Blízek – příchod – počet 21

 • Zastupitelstvo 25.6.2018:
  Prodej pozemku p. č. KN 1536/2 jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. vše k. ú. Třeboň - Grammetbauerová J. - Dotaz ohledně lázní a dohodnuté schůzky.

  Datum: 25. 6. 2018

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 1.11. - 29.11.2018 - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zast...

  Celý text (zobrazeno 61 %)

  k bodu 3
  Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 01.11. - 29.11.2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 01.11. - 29.11.2017

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Dotace na činnost pečovatelské služby - Ledax - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 8
  Dotace pro Ledax – finanční příspěvek na činnost pečovatelské služby.
  Předkladatel: Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Bc. Pet...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 8
  Dotace pro Ledax – finanční příspěvek na činnost pečovatelské služby.
  Předkladatel: Mgr. Dagmar Čermáková
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Bc. Petr Michal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena
  Baštová
  - odchody a příchody: 18:26 Korda – odchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 42/2018-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace pro Ledax, o.p.s. na poskytování sociálních služeb vymezených zák. č. 108/2006 Sb., o
  sociálních službách, a to na činnost pečovatelské služby v Třeboni pro rok 2018 na základě vykázaného
  objemu služeb za základní činnosti při poskytování pečovatelské služby a celkovou výši úhrad přijatých od
  klientů.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Ledax, o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice, IČ:
  28068955, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na činnost pečovatelské služby.
  III. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Nákup pozemku p. č. KN 3218/2 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM - revok - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

  k bodu 17
  Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM – revokace usnesení.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usn...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 17
  Převod p. č. KN 1919/3 v k. ú. Břilice a p. č. KN 426/8 v k. ú. Třeboň od ÚZSVM – revokace usnesení.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 15/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci části usnesení Zastupitelstva města Třeboně č. 56/2017-21 ze dne 22.05.2017 bod I. a to:
  - písm. c/, kdy se původní text pro k. ú. Břilice nahrazuje novým zněním „část pozemku p. č. KN 1919/3
  o výměře cca 534 m2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. Zájmová část pozemku bude
  převedena za podmínky, že město Třeboň odkoupí zbývající část pozemku p. č. KN 1919/3 o výměře cca
  140 m2
  v k. ú. Břilice“,
  - písm. a/, kdy se původní text pro k. ú. Třeboň nahrazuje novým zněním „část pozemku p. č. KN 426/8
  o výměře cca 16 m2
  , když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem“.
  II. schvaluje
  podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2),
  o úplatný převod části pozemku p. č. KN 1919/3 o výměře cca 140 m2
  v k. ú. Břilice, na město Třeboň, když
  výměra bude zpřesněna geometrickým plánem.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Rozpočtové opatření č. 101 - DPH - Zimní stadion - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

 • Zastupitelstvo 21.5.2018:
  Revokace usnesení ZM č. 92/2018-31 ze dne 10.9.2018. Záměr prodeje části pozemku KN 1021/2 k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 21. 5. 2018

 • Zastupitelstvo 29. 1. 2018:
  Obecně závazná vyhláška k ochraně životního prostředí - Dotaz Grammetbauerová J. - Rada města schválila půjčku pozemku, kde ten pozemek je? Ukončení smlouvy s Teplospol. Jak se nyní topí v Roháči?

  Datum: 29. 1. 2018

  k bodu 20
  Obecně závazná vyhláška k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a
  o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.
  Předklada...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 20
  Obecně závazná vyhláška k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a
  o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – požadavek, aby všechny lokality byly udržovány podobně jako lokalita
  B v Táboritské ulici.
  Ing. Josef Pindroch – Technické služby dostanou pokyn.
  JUDr. Mojmír Vonka, Mgr. Bc. Petr Michal, Mgr. Ondřej Janoušek, doc. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová
  - odchody a příchody: 19:04 Pfeifer – odchod – počet 20
  19:06 Pfeifer – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 78/2018-30
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a o
  pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích (viz příloha).
  II. ukládá
  odboru právnímu zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 30. jednání ZM dne 25.06.2018
  10
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 12. 2017:
  Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2019 - Diskuze

  Datum: 18. 12. 2017

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Schválení programu - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Bertiny lázně - stavební akce 2018/19. - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 5
  Bertiny lázně - stavební akce 2018/19.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch
  Anna Kahounová – pros...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 5
  Bertiny lázně - stavební akce 2018/19.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch
  Anna Kahounová – prosí o oddělené hlasování.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena
  Baštová, Ing. Jana Grammetbauerová
  PaedDr. Jan Váňa – žádá oddělené hlasování.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PhDr. Milan Kramárik, Mgr. Bc. Petr Michal
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – navrhuje oddělené hlasování.
  Mgr. Terezie Jenisová – návrh na doplnění usnesení od Ing. Aleny Baštové.
  - odchody a příchody: 18:46 Elexhauser – odchod – počet 24
  18:46 Matuška – odchod – počet 23
  18:52 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:53 Matuška – příchod – počet 25
  19:05 Grammetbauerová – odchod – počet 24
  19:08 Grammetbauerová – příchod – počet 25
  19:14 Jirák – odchod – počet 24
  19:17 Jirák – příchod – počet 25
  19:25 Pfeifer – odchod – počet 24
  19:27 Pfeifer – příchod – počet 25
  Oddělené hlasování č. 1:
  Usnesení ZM č. 19/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení bodu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  Oddělené hlasování č. 2:
  Usnesení ZM č. 20/2018-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  způsob financování stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“, kdy město Třeboň uhradí
  stavební práce v předpokládané výši 119,2 mil. Kč. vč. DPH a Slatinné lázně Třeboň s.r.o. uhradí dodávky
  gastronomické technologie, vybavení interiérů, bazénové technologie a budou tento majetek evidovat jako
  svůj vlastní. Náklady na realizaci akce, které bude hradit město, budou financovány prostřednictvím úvěru,
  Zápis z 28. jednání ZM dne 26.03.2018
  4
  úvěr bude čerpán v období 01-12/2019, úvěr bude splácen pravidelnými měsíčními splátkami po dobu 10 let.
  Část výdajů, které budou hrazeny v roce 2018, budou předfinancovány z rozpočtu města.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit úvěr na financování výdajů na akci ze strany města Třeboň.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 8 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) realizaci stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“
  b) způsob financování stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce 2018/19“
  II. ukládá
  a) odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení bodu a)
  b) odboru finančnímu a majetkovému zajistit úvěr na financování výdajů na akci ze strany města Třeboň

 • Zastupitelstvo 6. 11. 2017:
  Přeložka silnice II/154, Třeboň - stanovisko města - Diskuze

  Datum: 6. 11. 2017

  k bodu 22
  „Přeložka silnice II/154, Třeboň“ – stanovisko města k pokračování projektové přípravy zajišťované
  Krajským úřadem Jihočeského kraje.
  Předkladatel: Ing. Pavel Ha...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 22
  „Přeložka silnice II/154, Třeboň“ – stanovisko města k pokračování projektové přípravy zajišťované
  Krajským úřadem Jihočeského kraje.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. arch. Aleš Valder, JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, PaedDr. Jan
  Váňa, Karel Zwicker, Mgr. Bc. Petr Michal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., MUDr. František Pfeifer, pan Kolík, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Pavel Hajna,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jana Grammetbauerová
  - odchody a příchody: 19:20 Blízek – odchod – počet 21
  19:24 Blízek – příchod – počet 22
  20:05 Černý – odchod – počet 21
  20:07 Černý – příchod – počet 22
  Zápis z 29. jednání ZM dne 21.05.2018
  10
  Oddělené hlasování:
  Usnesení ZM č. 56/2018-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zadání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí přeložky silnice II/154 ve variantě 1 (zachování
  stávajícího stavu s dílčími stavebními a organizačními opatřeními ve stávajícím dopravním prostoru) a
  neřešení ostatních variant přeložky.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  II. schvaluje
  udělení souhlasu a příslib spolupráce majiteli komunikace s přípravou zadání stavby (tj. vypracování
  projektové dokumentace), která bude řešit závady na ní (přechody pro chodce, oddělení motorové a
  nemotorové dopravy apod.) při zachování současných parametrů dopravy (zejména omezení hmotnosti
  projíždějících vozidel, rychlost, plynulost, počet vozidel).
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  III. ukládá
  právnímu odboru zpracování právní analýzy (zjistit možnosti, kterými lze ověřit věrohodnost EIA, případně
  podat správní žalobu na EIA)
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  IV. ukládá
  vedení města projednání stanoviska města s hejtmankou Jihočeského kraje.
  V. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení a zaslat odpověď Jihočeskému kraji, odboru dopravy a
  silničního hospodářství.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Prezentace a vizualizace koupaliště Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 21
  „Veřejné koupaliště Třeboň“ – prezentace vizualizací.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Kregl – představil studii „Veřejné koupali...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 21
  „Veřejné koupaliště Třeboň“ – prezentace vizualizací.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Kregl – představil studii „Veřejné koupaliště Třeboň“.
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie
  Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, Pavel Řimnáč, Anna Kahounová, Mgr. Bc. Petr Michal,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Pavel Hajna
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  3
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 82/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  provedení, umístění a vybavení veřejného koupaliště v Třeboni u Světa, dle vizualizační studie předložené
  zhotovitelem projektové dokumentace „Veřejné koupaliště Třeboň“ společností ATELIER 11 HRADEC
  KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ 47450347.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic dokončit projektovou dokumentaci.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Návrh řešení stavby křížovatky v ul. Táboritská (křížení: Jiráskova, Třebízského) - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 22
  "Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň" - prezentace návrhu
  řešení.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Ra...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 22
  "Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň" - prezentace návrhu
  řešení.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Radek Lukeš, Hana Velková (projektanti)
  Anna Kahounová, Ing. Josef Pindroch, Mgr. Terezie Jenisová, Karel Elexhauser, Mgr. Bc.
  Petr Michal, MUDr. František Pfeifer, Mgr. Rostislav Černý, CSc., prof. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc., Ing. Pavel Hajna, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Karel Elexhauser, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – navrhuje pouze vzít na vědomí, ale nehlasovat.
  Ing. Jaroslav Kubal
  - odchody a příchody: 17:57 Kahounová – odchod – počet 21
  17:59 Kahounová – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  řešení „Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň“ dle studie předložené
  zhotovitelem projektové do

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Rozpočtová opatření provedená řadou města v období od 21.6.2017 do 23.8.2017 - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 21. 6. 2017 do 23. 8. 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, I...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 21. 6. 2017 do 23. 8. 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Jitka
  Filípková, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Anna Kahounová – žádá o představení projektu pozemkových úprav.
  Zdeněk Mráz – objasnil situaci. Až bude projekt připraven, není problém ho prezentovat.
  - odchody a příchody: 18:29 Černý – příchod – počet 19
  18:29 Pfeifer – příchod – počet 20
  18:32 Váňa – příchod – počet 21
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  4
  18:32 Elexhauser – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města v období od 21. 6. 2017 do 23. 8. 2017.

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  Rozpočtové opatření č. 99 - Přesun mezi položkami - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 99 - přesun mezi položkami.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal – žádá o zveřejnění ...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 99 - přesun mezi položkami.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Bc. Petr Michal – žádá o zveřejnění výkazů výměr na akci kabiny na hřišti v Břilicích na
  internetových stránkách; dále připomínka ke smlouvě (údajně podpisy neoprávněných osob)
  – žádá o vyřešení.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno právníkem města.
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 84/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 99, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto:
  Zápis z 24. jednání ZM dne 18.09.2017
  5
  - z položky 5331 MŠ Jeronýmova – příspěvek na opravy, § 3111, ORJ 0750, ORG 9750000303, UZ 0 v
  částce 620.000,00 Kč,
  - do položky 6121 Fotbalový areál Břilice - šatny, § 3412, ORJ 0750, ORG 219000900, UZ 0 v částce
  135.000,00 Kč,
  - do položky 5137 Fotbalový areál Břilice – vybavení nábytkem, § 3412, ORJ 0750, ORG 9750XXXXXX, UZ
  0 v částce 115.000,00 Kč,
  - do položky 5171 KKC Roháč – opravy, havárie, § 3613, ORJ 0750, ORG 9750000505, UZ 0 v částce
  150.000,00 Kč,
  - do položky 6121 Kino Světozor – sklad a šatna pro zaměstnance, § 33XX, ORJ 0750, ORG
  XXXXXXXXXX, UZ 0 v částce 220.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválen
  ý
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  99. 0 9750000303 0750 3111 5331 870 000 870 000 -620 000 250 000
  0 219000900 0750 3412 6121 500 000 940 000 +135 000 1 075 000
  0 9750XXXXXX 0750 3412 5137 0 0 +115 000 115 000
  0 9750000505 0750 3613 5171 300 000 3 000 +150 000 153 000
  0 XXXXXXXXX 0750 33XX 6121 0 0 +220 000 220 000
  II. ukládá
  a) odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  b) odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 18. 9. 2017:
  U Francouzů č. p. 1123 AZ 1127, Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 9. 2017

  k bodu 20
  U Francouzů č. p. 1123 až 1127, Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová
  - odchody a příchody: 19:47 Černý – odchod ...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 20
  U Francouzů č. p. 1123 až 1127, Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová
  - odchody a příchody: 19:47 Černý – odchod – počet 21
  19:52 černý – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 97/2017-24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 45 bytů v
  Táboritské ulici v Třeboni mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (IČ 69797111,
  se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2) a městem Třeboň. Předmětem dodatku je zkrácení vázací
  doby, kdy uzavřením smluvního vztahu – dodatku č. 1 dojde k doplnění textu v čl. 2 písm. c) Smlouvy o
  poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavu nájemných bytů ze dne 02.10.1997 o „Po
  uplynutí nejméně 10 let od kolaudace může obec písemně požádat o změnu vázací doby, popř. o výmaz
  zástavního práva.“
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 24. 7. 2017:
  1. Jednání o dotaci na výstavbu zimního stadionu - Diskuze

  Datum: 24. 7. 2017

  k bodu 3
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Anna Kahounová – připomínka ke zřízení dozorčí rady Městské Vodohospodářské s.r.o.
  Zdeněk M...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k bodu 3
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  - diskutující:
  Anna Kahounová – připomínka ke zřízení dozorčí rady Městské Vodohospodářské s.r.o.
  Zdeněk Mráz – měla by být zřízena do konce roku 2017. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – okomentoval odpověď na dotaz zaslaný zastupitelům (z 21. jednání ZM) týkající se TIC
  Třeboň.
  Ing. Pavel Hajna – vyjádřil se ke komentáři.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na počet podaných nabídek na výběrové řízení „Rekonstrukce ul. B. Němcové“.
  Ing. Pavel Hajna – podány 2 nabídky. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Bc. Petr Michal – požaduje přehled podnětů ve věci sporu paní Uhlířové vs. paní Branné, které řešilo
  město Třeboň (kolik podnětů, jak byly řešeny). Dále připomínka k investici do hasičů v Branné, nutně
  potřebují nové vozidlo, je třeba na to myslet v rozpočtu na příští rok.
  Mgr. Terezie Jenisová – děkuje za připomínku.
  Zdeněk Mráz – vyjádření k hasičům v Branné.
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz, zda je ukončené jednání s památkáři ohledně stavby na Bertě.
  Mgr. Terezie Jenisová – čekáme na závazné stanovisko, které by mělo být v dohledné době. (dotaz
  zodpovězen)

 • Zastupitelstvo 26. 6. 2017:
  Návrh na konání místního referenda - Diskuze

  Datum: 26. 6. 2017

  k bodu 3
  Návrh na konání místního referenda.
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Pindroch – dává 1. protinávrh.
  Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 3
  Návrh na konání místního referenda.
  Předkladatel: JUDr. Mojmír Vonka
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Josef Pindroch – dává 1. protinávrh.
  Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal,
  Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Bc. Petr Michal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PaedDr. Jan
  Váňa, JUDr. Mojmír Vonka, pan Nehoda, Mgr. Roman Hrdý, MVDr. Augustin Blízek
  Ing. Jana Grammetbauerová – dává 2. protinávrh.
  Josef Neužil, Ing. Milan Hlásek
  - odchody a příchody: 17:56 Blízek – odchod – počet 21
  18:00 Blízek – příchod – počet 22
  18:21 Elexhauser – odchod – počet 21
  18:24 Elexhauser – příchod – počet 22
  18:41 Černý – odchod – počet 21
  18:48 Černý – příchod – počet 22
  18:57 Pfeifer – odchod – počet 21
  18:58 Elexhauser – odchod – počet 20
  18.58 Blízek – odchod – počet 19
  18:59 Pfeifer – příchod – počet 20
  19:00 Grammetbauerová – odchod – počet 19
  19:02 Blízek – příchod – počet 20
  19:03 Grammetbaurová – příchod – počet 21
  19:03 Elexhauser – příchod – počet 22
  Hlasování o v pořadí 2. vzneseném protinávrhu - Ing. Jany Grammetbauerové:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Návrh na konání místního referenda, který podává přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb.,
  o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“), připojený
  v příloze.
  Zápis z 22. jednání ZM dne 26.06.2017
  3
  II. rozhoduje
  o vyhlášení místního referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona o místním referendu s otázkami
  „1. Má město Třeboň stavět zimní stadion?“ a „2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou
  vodou u lázní Aurora?“ v termínu 20. a 21.10.2017.
  III. ukládá
  a) právnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět
  zmocněnce přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva,
  b) kanceláři starosty, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení
  zastupitelstva na úřední desce MěÚ Třeboň po dobu 15 dnů.
  c) tajemníkovi úřadu zajistit přijaté usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 (jmenovitě: Vopátek, Michal, Prášil, Váňa, Elexhauser, Grammetbauerová, Kubal) Proti: 11
  Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO
  Hlasování o v pořadí 1. vzneseném protinávrhu - Ing. Josefa Pindrocha:
  Usnesení ZM č. 66/2017-22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Návrh na konání místního referenda, který podává přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o
  místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“), připojený v
  příloze.
  II. rozhoduje
  o nevyhlášení místního referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu, neboť o
  navržených otázkách uvedených v Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda („1. Má město
  Třeboň stavět zimní stadion?“ a „2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou vodou u lázní
  Aurora?“) nelze místní referendum konat, a dále pak z důvodu, že odhad nákladů spojených s provedením
  místního referenda je dle Návrhu na konání místního referenda zjevně nesprávný.
  III. ukládá
  a) právnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět zmocněnce
  přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva,
  b) kanceláři starosty, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení
  zastupitelstva na Úřední desce MěÚ Třeboň po dobu 15 dnů.
  IV. vyhlašuje
  podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ve spojení s
  § 8 odst. 1 písm. a) a § 14 zákona o místním referendu, místní referendum o otázce: „Souhlasíte s tím, aby
  město Třeboň v probíhajícím volebním období zastupitelstva města (2014 - 2018) zahájilo stavbu „Zimní
  stadion Třeboň“, dle městem zveřejněného projektu, a to v lokalitě sportovního areálu Hliník v Třeboni?“.
  Místní referendum se bude konat dne 16.09.2017 (sobota) v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod., a to na
  celém území města Třeboně a jeho místních částí.
  V. odůvodňuje
  vyhlášení místního referenda následovně: Zastupitelstvo města Třeboně respektuje zvýšený zájem občanů
  města Třeboně a jeho místních částí rozhodnout o možnosti výstavby krytého zimního stadionu na území
  města Třeboně přímo – tj. prostřednictvím společenství občanů v místním referendu. Účelem tohoto
  místního referenda je tedy umožnit občanům přímé rozhodnutí o tom, zda má město Třeboň zahájit výstavbu
  krytého zimního stadionu v Třeboni v probíhajícím volebním období zastupitelstva města (2014 - 2018) či
  nikoli. Stavba „Zimní stadion Třeboň“ by měla probíhat dle městem zveřejněného projektu, když tato se
  předpokládá v lokalitě sportovního areálu Hliník v Třeboni. V návaznosti na plánovanou výstavbu zimního
  stadionu již Zastupitelstvo města Třeboně schválilo dne 12.12.2016 podání žádosti o poskytnutí státní
  podpory z programu MŠMT.
  VI. odhaduje
  a) náklady na konání místního referenda v částce cca 250.000,00 Kč (budou hrazeny z běžných výdajů
  rozpočtu města pro rok 2017 prostř. rozpočtového opatření),
  b) náklady na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu (výstavba zimního stadionu) v částce cca 60
  milionů bez DPH (budou hrazeny z investičních výdajů rozpočtu města v letech 2018 a 2019, dle
  schváleného střednědobého výhledu rozpočtu).
  VII. schvaluje
  odměnu pro členy okrskové a místní komise ve výši 1.000,00 Kč, pro zapisovatele komise ve výši 1.200,00
  Kč, pro předsedu komise ve výši 1.500,00 Kč.
  VIII. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 7 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  Zápis z 22. jednání ZM dne 26.06.2017
  4
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Návrh na konání místního referenda, který podává přípravný výbor ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o
  místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o místním referendu“), připojený v
  příloze.
  II. rozhoduje
  o nevyhlášení místní referenda, ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu, neboť
  o navržených otázkách uvedených v Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda („1. Má
  město Třeboň stavět zimní stadion?“ a „2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou vodou
  u lázní Aurora?“) nelze místní referendum konat, a dále pak z důvodu, že odhad nákladů spojených
  s provedením místního referenda je dle Návrhu na konání místního referenda zjevně nesprávný.
  III. ukládá
  a) právnímu odboru, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, neprodleně vyrozumět zmocněnce
  přípravného výboru o přijatém usnesení zastupitelstva,
  b) kanceláři starosty, ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o místním referendu, vyvěsit přijaté usnesení
  zastupitelstva na Úřední desce MěÚ Třeboň po dobu 15 dnů.
  V 19:33 hodin vyhlásila starostka města přestávku.
  V 20:00 hodin zahájila starostka města pokračování jednání zastupitelstva města.
  Nepřítomni: Grammetbaurová, Kubal, Elexhauser, Váňa, Pindroch, Vopátek – počet

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 15.3.2017 do 26.4.2017 - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2016 a účtní závěrka města Třeboně za rok 2016 - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 4358 vč. porostu o výměře cca 200m2 v k. ú. Branná - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Rozdělení dotace z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na rok 2017 - Diskuze

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Grammetbauerová J. - Nešlo by označit lépe cyklostezku směrem k zastávce. Jaký má důvod pakt mezi Třeboňskými lesy a lázněmi Třeboň?

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 22. 5. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Kubal J. - V Dukelské jsou problémy s porozuměním dopravního značení. Bylo by dobré lépe prořezat keře směrem na Kopeček, takto stíní lampám.

  Datum: 22. 5. 2017

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Rozpočtové opatření č. 24 - "Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro potřeby ZUŠ" - Schválení realizace akce - Diskuze

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 3
  Rozpočtové opatření č. 24 – „Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro
  potřeby ZUŠ“ (Základní umělecké školy) - schválení realizace akce.
  P...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 3
  Rozpočtové opatření č. 24 – „Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro
  potřeby ZUŠ“ (Základní umělecké školy) - schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Milan Bicera (projektant) – představil projektovou dokumentaci pro stavební řízení.
  Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.,
  MgA. Matouš Řeřicha, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz, Mgr. Bc. Petr Michal,
  Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch,
  Ing. Bohuslav Jirák, MVDr. Augustin Blízek, Ing. arch. Aleš Valder, paní Kolíková
  - odchody a příchody: 18:15 Pfeifer – odchod – počet 23
  18:17 Pfeifer – příchod – počet 24
  18:23 Černý – odchod – počet 23
  18:26 Černý – příchod – počet 24
  18:26 Elexhauser – odchod – počet 23
  18:29 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:35 Váňa – odchod – počet 23
  18:37 Grammetbauerová – odchod – počet 22
  18:38 Váňa – příchod – počet 23
  18:40 Matuška – odchod – počet 22
  18:40 Grammetbauerová – příchod – počet 23
  18:41 Blízek – odchod – počet 22
  18:43 Doležal – odchod – počet 21
  18:47 Matuška – příchod – počet 22
  18:47 Blízek – příchod – počet 23
  18:47 Doležal – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 38/2017-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci akce „Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro potřeby ZUŠ v letech
  2017 a 2018 o předpokládaných celkových stavebních nákladech dle propočtu projektanta 70.000.000,00 Kč
  vč. DPH. V roce 2017 se předpokládá výdaj 14.000.000,00 Kč, v roce 2018 pak 56.000.000,00 Kč vč. DPH.
  II. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 24, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto:
  - ponížení výdajové položky 6121 Zimní stadion - výstavba, § 3412, ORJ 0750, ORG 6022000000, NZUZ 0
  o částku 16.270.000,00 Kč,
  - ponížení výdajové položky 6901 Rezerva kapitálových výdajů, § 6409, ORJ 0800, ORG 6093000000, UZ 0
  v částce 180.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Zimní stadion - projekt, § 3412, ORJ 0750, ORG 6022000000, NZUZ 0 o
  částku 2.450.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZUŠ v čp. 19 a 20, §3322, ORJ 750, ORG 6127000000, NZUZ 0 o částku
  14.000.000,00 Kč.
  Čís. RM NZ
  ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet od
  počátku
  roku po RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  3
  24. 0 6022000000 0750 3412 6121 16 270 000 16 270 000 -16 270 000 0
  0 6093000000 0800 6409 6901 0 64 558 000 -180 000 64 378 000
  0 6022000000 0750 3412 6121 0 0 + 2 450 000 2 450 000
  0 6127000000 750 3322 6121 0 0 +14 000 000 14 000 000
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva - Grammetbauerová J. - Jak se Třeboň angažuje v získání nového chirurga?

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 5
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Mgr. Bc. Petr Michal – na pozemku 1093/1 naproti hřbitovu probíhá výstavba, která není označena, patrně
  se tam nedo...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 5
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Mgr. Bc. Petr Michal – na pozemku 1093/1 naproti hřbitovu probíhá výstavba, která není označena, patrně
  se tam nedodržuje zákon, stavba také zasahuje do městského pozemku p. č. 1093/2 k. ú. Třeboň. Žádá
  příslušný odbor o prověření. Dotaz na usnesení rady města ve věci paní Dědičové. Kdy bude věc vyřešena?
  Zdeněk Mráz – na dotazy bude zodpovězeno písemně.
  PhDr. Jaroslav Psík – dotaz k usnesení ve věci vyjmutí místní komunikace (Masné krámy) z pasportu
  místních komunikací v průchodu domu ve vlastnictví společnosti Penzion Neptun s.r.o.
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal další informace k této věci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz na situaci s chirurgem v Třeboni, zda město nějak postupuje.
  Zdeněk Mráz – jsme v osobním jednání s MUDr. Balcarem, který má zájem. Vše nasvědčuje tomu, že
  nastoupí jako chirurg v Třeboni. Chirurgická ordinace bude zatím zachována v lázních Aurora, včetně
  rentgenu. (dotaz zodpovězen).
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace. (dotaz zodpovězen)
  MUDr. Antonín Doležal
  Anna Kahounová – dotaz ke schválené částce 3.000,00 Kč na činnost společnosti Resident, která podniká
  v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví se sídlem v Dačicích. Žádá o odpověď, co je to za společnost
  a zda v Třeboni něco dělá.
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  4
  Ing. Alena Baštová
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz týkající se Domu s pečovatelskou službou. Jak je to s přidělováním? Existuje
  nějaký pořadník, je tam převis poptávky nad nabídkou? Jak situace vypadá?
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na přestěhování TIC a na vypsání veřejné zakázky. Kdy byla uveřejněna na
  internetu? Dále vznesl dotaz k Třeboňské televizi – jaký byl důvod zrušení veřejné soutěže?
  Zdeněk Mráz – na dotaz týkající se TIC bude zodpovězeno písemně. Odpověděl na dotaz týkající se
  televize. Soutěž byla zrušena. Oba dva přihlášení měli požadavky, které nebyly pro město Třeboň přijatelné
  (dojezdové vzdálenosti, zajištění přenosu,…).
  Ing. Jaroslav Kubal – proč tato veřejná zakázka není na přehledu veřejných zakázek? Byla tam, ale již tam
  není. Žádá odpověď, kdo rozhodl o stáhnutí, kdo to provedl a kdy to bylo provedeno. (bude zodpovězeno
  písemně)
  Ing. Pavel Hajna
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výběrovému řízení Administrace a organizace veřejných zakázek. Na
  přehledu veřejných zakázek u materiálu otvírání obálek, hodnocení, oznámení a smlouva není nic uvedeno.
  Jak se vede registr veřejných zakázek?
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz k internetovým stránkám města, kde je možné si v odkazu na veřejné
  zakázky nechat zasílat upozornění na vyvěšení nových zakázek. Vše chodilo v pořádku, ale od března už
  nic nechodí. Jsou tam nyní další nové zakázky, ale upozornění nepřišlo. Některé veřejné zakázky, které byly
  vypsané, už opravdu na portále nejsou, ztratily se.
  Zdeněk Mráz – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  paní Kolíková – dotaz na situaci s komáry.
  Zdeněk Mráz – bude probráno s odborem životního prostředí. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:14 Matuška – příchod – počet 24
  19:32 Váňa – odchod – počet 23
  19:32 Kuta – odchod – počet 22
  19:35 Váňa – příchod – počet 23

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva - Grammetbauerová J. - Proč nechodí upozornění na nové veřejné zakázky z portálu města?

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 5
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Mgr. Bc. Petr Michal – na pozemku 1093/1 naproti hřbitovu probíhá výstavba, která není označena, patrně
  se tam nedo...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 5
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Mgr. Bc. Petr Michal – na pozemku 1093/1 naproti hřbitovu probíhá výstavba, která není označena, patrně
  se tam nedodržuje zákon, stavba také zasahuje do městského pozemku p. č. 1093/2 k. ú. Třeboň. Žádá
  příslušný odbor o prověření. Dotaz na usnesení rady města ve věci paní Dědičové. Kdy bude věc vyřešena?
  Zdeněk Mráz – na dotazy bude zodpovězeno písemně.
  PhDr. Jaroslav Psík – dotaz k usnesení ve věci vyjmutí místní komunikace (Masné krámy) z pasportu
  místních komunikací v průchodu domu ve vlastnictví společnosti Penzion Neptun s.r.o.
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal další informace k této věci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz na situaci s chirurgem v Třeboni, zda město nějak postupuje.
  Zdeněk Mráz – jsme v osobním jednání s MUDr. Balcarem, který má zájem. Vše nasvědčuje tomu, že
  nastoupí jako chirurg v Třeboni. Chirurgická ordinace bude zatím zachována v lázních Aurora, včetně
  rentgenu. (dotaz zodpovězen).
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace. (dotaz zodpovězen)
  MUDr. Antonín Doležal
  Anna Kahounová – dotaz ke schválené částce 3.000,00 Kč na činnost společnosti Resident, která podniká
  v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví se sídlem v Dačicích. Žádá o odpověď, co je to za společnost
  a zda v Třeboni něco dělá.
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  4
  Ing. Alena Baštová
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz týkající se Domu s pečovatelskou službou. Jak je to s přidělováním? Existuje
  nějaký pořadník, je tam převis poptávky nad nabídkou? Jak situace vypadá?
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na přestěhování TIC a na vypsání veřejné zakázky. Kdy byla uveřejněna na
  internetu? Dále vznesl dotaz k Třeboňské televizi – jaký byl důvod zrušení veřejné soutěže?
  Zdeněk Mráz – na dotaz týkající se TIC bude zodpovězeno písemně. Odpověděl na dotaz týkající se
  televize. Soutěž byla zrušena. Oba dva přihlášení měli požadavky, které nebyly pro město Třeboň přijatelné
  (dojezdové vzdálenosti, zajištění přenosu,…).
  Ing. Jaroslav Kubal – proč tato veřejná zakázka není na přehledu veřejných zakázek? Byla tam, ale již tam
  není. Žádá odpověď, kdo rozhodl o stáhnutí, kdo to provedl a kdy to bylo provedeno. (bude zodpovězeno
  písemně)
  Ing. Pavel Hajna
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výběrovému řízení Administrace a organizace veřejných zakázek. Na
  přehledu veřejných zakázek u materiálu otvírání obálek, hodnocení, oznámení a smlouva není nic uvedeno.
  Jak se vede registr veřejných zakázek?
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz k internetovým stránkám města, kde je možné si v odkazu na veřejné
  zakázky nechat zasílat upozornění na vyvěšení nových zakázek. Vše chodilo v pořádku, ale od března už
  nic nechodí. Jsou tam nyní další nové zakázky, ale upozornění nepřišlo. Některé veřejné zakázky, které byly
  vypsané, už opravdu na portále nejsou, ztratily se.
  Zdeněk Mráz – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  paní Kolíková – dotaz na situaci s komáry.
  Zdeněk Mráz – bude probráno s odborem životního prostředí. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:14 Matuška – příchod – počet 24
  19:32 Váňa – odchod – počet 23
  19:32 Kuta – odchod – počet 22
  19:35 Váňa – příchod – počet 23

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr....

  Celý text (zobrazeno 30 %)

  k bodu 2
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, PhDr. Milan
  Kramárik, Ing. Jaroslav Kubal, JUDr. Mojmír Vonka, Ing. arch. Aleš Valder
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města (30.01.2017).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 30.01.2017, která
  byla zaslána dne 22.02.2017.

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesen...

  Celý text (zobrazeno 35 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 16/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 o výměře cca 5 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Zápis z 19. jednání ZM dne 20.03.2017
  4
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN689/1 k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesen...

  Celý text (zobrazeno 35 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 16/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 o výměře cca 5 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Zápis z 19. jednání ZM dne 20.03.2017
  4
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Dodatek č. 2 zprávy o uplatňování územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 15
  Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 15
  Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  MVDr. Augustin Blízek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Bohuslav Jirák,
  Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 19:13 Neužil – odchod – počet 21
  19:16 Neužil – příchod – počet 22
  19:25 Korda – odchod – počet 21
  19:29 Korda – příchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  potřebu schválení dodatku č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
  stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) za použití ustanovení § 55
  odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona Dodatek č. 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu
  Třeboň.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 4 Proti: 14 (Masojídek, Váňa, Kahounová, Grammetbauerová, Kubal, Kuta, Michal, Vopátek)
  Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Stanovení priorit realizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav. - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 18
  Stanovení priorit realizace Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana ...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 18
  Stanovení priorit realizace Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú.
  Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 20:02 Kahounová – příchod – počet 20
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 27/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  priority realizace Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třeboň v pořadí akcí:
  1) Hlavní polní cesta HPC 1 spolu s HPC 2 R a s VPC 7
  2) Hlavní polní cesta HPC 7 R spolu s HPC 3, HPC 3 R a VPC 1
  3) Hlavní polní cesta HPC 6 R spolu s VPC 5 a VPC 6 R
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň zaslat Státnímu pozemkovému úřadu zápis z
  jednání zastupitelstva města v dané věci.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Zadání změny č. 4 územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 19
  Zadání změny č. 4 Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Miroslav Roubal
  - odchody a příchody: ...

  Celý text (zobrazeno 34 %)

  k bodu 19
  Zadání změny č. 4 Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Miroslav Roubal
  - odchody a příchody: 20:05 Jirák – odchod – počet 19
  20:05 Michal – odchod – počet 18
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 28/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Zadání změny č. 4 Územního plánu Třeboň.
  II. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Návrh rozpočtu města na rok 2017 - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu města na rok 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – finanční v...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 6
  Návrh rozpočtu města na rok 2017.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – finanční výbor rozpočet nepodpoří. Dává protinávrh na odložení
  návrhu. Navrhuje vzít na vědomí připomínky FV a schválit rozpočet na nejbližším možném
  jednání ZM.
  PhDr. Milan Kramárik – seznámil zastupitele s investicemi na rok 2017.
  Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Bohuslav Jirák,
  Zdeněk Mráz, Ing. Alena Baštová
  - odchody a příchody: 18:47 Matuška – odchod – počet 19
  18:47 Blízek – odchod – počet 18
  18:48 Jirák – příchod – počet 19
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  6
  18:49 Korda – příchod – počet 20
  18:49 Vopátek – příchod – počet 21
  18:49 Neužil – odchod – počet 20
  18:49 Michal – příchod – počet 21
  18:51 Blízek – příchod – počet 22
  18:51 Matuška – příchod – počet 23
  18:52 Neužil – příchod – počet 24
  19:16 Doležal – odchod – počet 23
  19:22 Doležal – příchod – počet 24
  19:26 Jenisová – odchod – počet 23
  19:28 Jenisová – příchod – počet 24
  Protinávrh PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  odložení schvalování rozpočtu na rok 2017.
  II. ukládá
  vedení města zabývat se připomínkami finančního výboru a předložit upravený návrh rozpočtu na nejbližším
  jednání zastupitelstva města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 15 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 97/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2017 v členění na odpovědná místa (ORJ) a odvětvově dle oddílů rozpočtové skladby dle
  přílohy a v celkových objemech:
  celkové příjmy 305.134.032,00 Kč
  celkové výdaje 303.512.563,00 Kč
  saldo rozpočtu 1.621.649,00 Kč
  splátky jistin 6.840.980,00 Kč
  zapojení finančních prostředků z minulých let 5.219.511,00 Kč
  2) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2017 a dále příspěvky,
  dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v tabulkové části tohoto
  materiálu,
  3) zmocnění pro radu města pro rok 2017 k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona č.
  250/2000 Sb. v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve výdajové
  části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  c) příjmová a výdajová část rozpočtu do výše 5.000.000,00 Kč vč. pouze v případě dotací, příspěvků,
  grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši,
  d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
  rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován a
  nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu závěrky,
  e) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 6 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017 - 2020 - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Alena Baštová, Ing. Bohuslav Jirák, Mgr....

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 7
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Alena Baštová, Ing. Bohuslav Jirák, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna, Ing. Josef Pindroch,
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Bc. Magdalena Horváthová, DiS., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  Mgr. Bc. Petr Michal – dává protinávrh na odložení projednání bodu.
  PaedDr. Jan Váňa
  Zdeněk Mráz – dává protinávrh, aby ZM vzalo rozpočtový výhled na vědomí.
  pan Nehoda, Mgr. Ondřej Janoušek
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  7
  - odchody a příchody: 19:53 Polčáková – odchod – počet 23
  19:54 Elexhauser – odchod – počet 22
  19:55 Polčáková – příchod – počet 23
  19:59 Elexhauser – příchod – počet 24
  20:09 Prášil – odchod – počet 23
  20:11 Prášil – příchod – počet 24
  20:13 Pfeifer – odchod – počet 23
  1. protinávrh Mgr. Bc. Petra Michala na odložení projednávání bodu.
  2. protinávrh Zdeňka Mráze na vzetí rozpočtového výhledu na vědomí.
  Hlasování o v pořadí 2. navrženém protinávrhu Zdeňka Mráze:
  Usnesení ZM č. 98/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 8
  PŘIJATO
  20:16 Pfeifer – příchod – počet 24
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017-2020.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku. - Diskuze

  Datum: 12. 12. 2016

  bodu 19
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, ...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  bodu 19
  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Josef Pindroch, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk Mráz,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, Vladimír Školka, PaedDr. Jan Váňa,
  Mgr. Zuzana Průchová, Ing. arch. Aleš Valder, Anna Kahounová, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Mgr. Ondřej Janoušek, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  - odchody a příchody: 20:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  12
  20:58 Kahounová – příchod – počet 24
  21:01 Elexhauser – odchod – počet 23
  21:04 Elexhauser – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 110/2016-17
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je
  doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
  II. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
  přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku.
  III. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 2 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 12. 12. 2016:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Grammetbauerová J. - Bylo by možné dostat informace o provozu Domu Štěpánka Netolického?

  Datum: 12. 12. 2016

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na pověření Nisana Jazairi k zastupování města Třeboně na konfe...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 27
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na pověření Nisana Jazairi k zastupování města Třeboně na konferenci
  v Córdobě.
  Mgr. Terezie Jenisová – objasnila situaci. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k nebezpečné šachtě u dětského hřiště u věžáku.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – žádá Ing. Roubala o informaci ve věci priorit realizace Plánu společných
  zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břilice.
  Ing. Miroslav Roubal – bude zasláno písemně. (bude zodpovězeno písemně)
  Ing. Jana Grammetbauerová – děkuje za opravu ul. Mlýnské. Dotaz na počet návštěvníků v DŠN a kolik stál
  provoz.
  Mgr. Terezie Jenisová – v listopadu byl počet návštěvníků v DŠN 14000. Na dotaz týkající se provozu bude
  odpovězeno. (bude zodpovězeno písemně)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na antény na domě čp. 103, které údajně ruší signál.
  Ing. Pavel Hajna – objasnil situaci. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na rekonstrukci BL, zda je již problém vyřešen.
  Ing. Josef Pindroch – problém není vyřešen, řeší se jako plnohodnotná reklamace. (dotaz zodpovězen)
  PhDr. Milan Kramárik – doplnil informace. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 17. jednání ZM dne 12.12.2016
  15
  Mgr. Bc. Petr Michal – upozornění na nález ÚOHS s podezřením na pletichu některých stavebních firem,
  které v minulosti zhotovily VZ i pro město Třeboň.
  Ing. arch. Aleš Valder – aktuálně nemáme informaci.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  Ing. Jaroslav Kubal
  21:53 Blízek – odchod – počet 23
  k bodu 28
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 21:57 hodin

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 14
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová – sez...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 14
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  Předkladatel: Ing. arch. Aleš Valder
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová – seznámila zastupitele a občany s průběhem nadcházející rozpravy.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal právní výklad k předložené žádosti.
  Zdeněk Mráz – vyjádřil se k celé situaci. Zmínil první plány na zapsání do UNESCO.
  Podporuje variantu v rozměru, který byl tenkrát stanoven. S KPZ s rozlohou 300 km2
  nesouhlasí.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k technickému průběhu. Žádá o změnu jednacího řádu
  a dovolení občanům vstoupit do diskuze i v průběhu diskuze zastupitelů.
  Mgr. Terezie Jenisová – jednací řád není potřeba měnit a občanům bude dána možnost
  vystoupit v obecné rozpravě.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – nechce se vyjadřovat k usnesení.
  Mgr. Terezie Jenisová – objasnila situaci ohledně prohlášení a vzniku KPZ (správní řízení).
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. arch. Aleš Valder – seznámil přítomné se strategickým plánem města Třeboň, který byl
  schválen v listopadu 2008, který platí do roku 2020 a neexistuje žádné rozhodnutí o jeho
  případné aktualizaci. Je zároveň dostupný na internetových stránkách města.
  Ing. Jan Hůda – vyjádřil se ke KPZ. Se vznikem KPZ dle jeho vyjádření nesouhlasí 90 – 95%
  obyvatel města.
  Mgr. Terezie Jenisová – proces prohlášení KPZ je předmětem správního řízení, KPZ
  prohlašuje Ministerstvo kultury ČR.
  PaedDr. Jan Váňa – dává protinávrh.
  Ing. Bohuslav Jirák
  Ing. arch. Aleš Valder – oponoval některé informace z projevu Ing. Hůdy.
  Antonín Buman – vyjádřil svůj názor s KPZ.
  Ing. arch. Aleš Valder – vyjádřil se k názoru pana Bumana.
  Ing. Jaroslav Kubal, Josef Neužil
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – dává protinávrh.
  Ing. Jana Grammetbauerová – bude mít ZM v budoucnu možnost se vyjádřit k tomu, jestli
  město chce nebo nechce KPZ?
  Mgr. Terezie Jenisová – na zastupitelstvu města bude projednáno (po zahájení správního
  řízení). (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – vyjádření k protinávrhu Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  JUDr. Mojmír Vonka – vyjádřil se k navrhovaným protinávrhům.
  pan Hrubec
  (téma vysvětleno, dotazy zodpovězeny)
  - odchody a příchody: 18:05 Michal – příchod – počet 21
  18:06 Kahounová – příchod – počet 22
  18:06 Pfeifer – příchod – počet 23
  18:07 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:33 Kahounová – odchod – počet 23
  18:36 Kahounová – příchod – počet 24
  1. protinávrh PaedDr. Jana Váni
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. souhlasí
  se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  II. pověřuje
  vedení města k jednání s příslušnými státními orgány za účelem vzniku krajinné památkové zóny (KPZ)
  Třeboňská rybniční krajina.
  2. protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. odkládá
  projednávání krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina do doby, než Ministerstvo
  kultury ČR bude v této věci činit relevantní kroky dle platné legislativy.
  Zápis z 16. jednání ZM dne 24.10.2016
  9
  III. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Hlasování č. 1 – hlasování o v pořadí 2. předloženém protinávrhu Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. odkládá
  projednávání krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina do doby, než Ministerstvo
  kultury ČR bude v této věci činit relevantní kroky dle platné legislativy.
  III. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 8 Proti: 8 Zdrželi se: 8
  NEPŘIJATO
  Hlasování č. 2 – hlasování o v pořadí 1. předloženém protinávrhu PaedDr. Jana Váni:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. souhlasí
  se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční krajina.
  II. pověřuje
  vedení města k jednání s příslušnými státními orgány za účelem vzniku krajinné památkové zóny (KPZ)
  Třeboňská rybniční krajina.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 0 Proti: 11 Zdrželi se: 13
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 92/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Žádost o projednání souhlasu se vznikem krajinné památkové zóny (KPZ) s názvem Třeboňská rybniční
  krajina připojenou v příloze.
  II. ukládá
  starostce města Třeboně informovat žadatele o projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 13 Proti: 8 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO
  19:36 Elexhauser – odchod – počet 23

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Návrh na pořízení změny č. 4 územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 15
  Návrh na pořízení Změny č. 4 Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Bohuslav Jirá...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 15
  Návrh na pořízení Změny č. 4 Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuze:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. arch. Aleš Valder, Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Jana Grammetbauerová
  - odchody a příchody: 19:40 Elexhauser – příchod – počet 24
  19:41 Korda – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 93/2016-16
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Informaci o potřebě pořídit Změnu č. 4 Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  1) Pořízení Změny č. 4 Územního plánu Třeboň.
  2) Jmenování starostky města Třeboň, Mgr. Terezie Jenisové na pozici určeného zastupitele pro Změnu č. 4
  Územního plánu Třeboň.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 15 Proti: 3 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO
  Zápis z 16. jednání ZM dne 24.10.2016
  10
  19:45 Blízek – odchod – počet 22
  19:46 Matuška – odchod – počet 21
  19:46 Kuta – odchod – počet 20

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Podněty zastupitelů města - Grammetbauerová J.: Chodník Na kopečku je zarostlý.

  Datum: 24. 10. 2016

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třebon...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 16
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Předkladatel:
  Diskuze:
  Anna Kahounová – nesouhlasí s uzavřením bazénu v Bertiných lázních pro obyvatele Třeboně od ledna
  2017.
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci. Bazén bude uzavřen kompletně pro veřejnost. (vysvětleno)
  Anna Kahounová – je možné, aby Městská vodohospodářská informovala včas občany o čísle účtu?
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz s tím, že od 1. listopadu bude přijata účetní a dělník. Vše je připraveno
  a všichni budou včas informováni. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka k výjimkám ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.
  Bc. Mgr. Jana Polčáková – poděkování za dobře odvedenou práci při rekonstrukci varny ve školní jídelně.
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz k záležitosti stěhování knihovny do Besedy, k prostoru kinokavárny, infocentra.
  Mgr. Terezie Jenisová – vyjádřila se k dotazu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se prostoru TIC a kinokavárny. (dotaz zodpovězen)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na čp. 19 a 20. Už se přemýšlelo, co bude v budově stávající ZUŠ?
  Ing. Josef Pindroch – žádný konkrétní záměr k budově ZUŠ není. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke světlům v Dukelské ulici, která nesvítí.
  Petr Tětek – bude prověřeno.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz k opravě mostu u Tyršova stadionu.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k dotazu na minulém jednání ZM ohledně spadlých stromů.
  Petr Tětek – objasnil situaci.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – přimlouvá se za instalování světel na přechodech u příjezdů do města.
  Zdeněk Mráz – světla na přechodu pod hrází instaloval vlastník silnice – Jihočeský kraj.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na montáž kamerového systému na lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na zvyšování ubytovací kapacity na Bertiných lázních.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz.
  Anna Kahounová – bylo by možné vidět studii?
  Ing. Josef Pindroch – studie je rozpracovaná.
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS.
  Ing. Jana Grammetbauerová – připomínka k zarostlému chodníku na Kopečku u autobusové zastávky. Dále
  připomínka k vjezdu do Mlýnské ulice, kde se zvyšuje hrb na silnici. (bude zodpovězeno písemně)
  Mgr. Bc. Petr Michal – námět na zavedení objednávkového systému v evidenci vozidel.
  Ing. Pavel Zajíček – vyjádřil se k námětu.
  Karel Elexhauser
  Ing. arch. Aleš Valder – námět bude prověřen. (bude zodpovězeno písemně)
  pan Kolík – informace o častém přeletu letadel nad Třeboní. Připomínka k častým ohňostrojům. Chválí lázně
  za tenisový kurt. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:47 Korda – příchod – počet 21
  19:49 Matuška – příchod – počet 22
  19:49 Blízek – příchod – počet 23
  19:49 Kuta – příchod – počet 24
  19:51 Pindroch – odchod – počet 23
  19:51 Jenisová – odchod – počet 22
  19:52 Doležal – odchod – počet 21
  19:53 Jenisová – příchod – počet 22
  19:53 Pindroch – příchod – počet 23
  19:55 Grammetbauerová odchod – počet 22
  19:57 Kahounová – odchod – počet 21
  19:57 Černý – odchod – počet 20
  19:57 Pfeifer – odchod – počet 19
  19:59 Grammetbauerová – příchod - počet 20
  19:59 Neužil – odchod – počet 19
  20:00 Pfeifer – příchod – počet 20
  20:00 Doležal – příchod – počet 21
  20:00 Černý – příchod – počet 22
  20:01 Kahounová – příchod – počet 23
  20:04 Neužil – příchod – počet 24
  20:08 Váňa – odchod – počet 23

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Revitalizace příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora v Třeboni - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 2
  Revitalizace příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora v Třeboni - urbanisticko-architektonická
  soutěž.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terez...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 2
  Revitalizace příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora v Třeboni - urbanisticko-architektonická
  soutěž.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Terezie Jenisová
  Ing. Markéta Kohoutová – představila architektonickou soutěž o návrh.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz na souvislost s projektem revitalizace lázeňského
  parku.
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  PaedDr. Jan Váňa – v čem je význam velkého rozsahu? Jakého je to rozsahu? Bude
  konečnou variantu schvalovat zastupitelstvo města?
  Ing. Markéta Kohoutová – odpověděla na dotaz.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  PaedDr. Jan Váňa – domnívá se, že je to plně v působnosti rady města jako valné hromady.
  Ing. arch. Aleš Valder – doplnil informace. Výsledek nezávislé poroty můžou orgány města
  potvrdit.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz týkající se závislých členů poroty.
  Ing. Markéta Kohoutová – odpověděla na dotaz.
  Ing. Jana Grammetbauerová – kdo se podílel na stanovení rozsahu podmínek soutěže?
  Ing. Josef Pindroch – prvotní impuls přišel od jednatele společnosti, na to navazovalo
  vedení, rada města jako VH. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  3
  - odchody a příchody: 17:20 Váňa – odchod – počet 23
  17:22 Váňa – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 65/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  soutěžní podmínky urbanisticko-architektonické soutěže REVITALIZACE PŘÍJEZDOVÝCH A VSTUPNÍCH
  PROSTOR LÁZNÍ AURORA V TŘEBONI včetně výše nákladů dle předloženého návrhu a realizaci v letech
  2016 a 2017.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit realizaci urbanisticko-architektonické soutěže v letech 2016 a 2017.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 75 - "Technické služby Třeboň - Novostavba skladovací haly". - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 75 – „Technické služby Třeboň – novostavba skladovací haly“.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. ...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 75 – „Technické služby Třeboň – novostavba skladovací haly“.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová – proč došlo k takovému rozdílu v předpokládané ceně a ceně
  skutečně vysoutěžené?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – proč město nesouhlasilo s výsadbou stromů, jaký byl
  problém?
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 67/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření č. 75, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části
  rozpočtu:
  - z položky 6121 „Rekonstrukce rybniční soustavy U Víta“, § 2341, ORJ 0750, ORG 6133000000, UZ 0, v
  částce 1.370.000,00 Kč,
  - do položky 6121 „TS Třeboň – rozšíření areálu - hala“, § 3639, ORJ 0750, ORG 6104000000, UZ 0, v
  částce 1.370.000,00 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  75. 0 6133000000 0750 2341 6121 1.400.000 1.400.000 - 1.370.000 30.000
  0 6104000000 0750 3639 6121 4.500.000 4.500.000 +1.370.000 5.870.000
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 1087/17 K. Ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 11
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – dává protinávrh, aby se pozeme...

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 11
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – dává protinávrh, aby se pozemek prodal.
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana
  Grammetbauerová, Ing. Josef Pindroch
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – navrhuje zřízení zón.
  Mgr. Terezie Jenisová – parkováním se zabýváme, řešíme koncepci parkování v celém
  městě, ale je to otázka měsíců.
  - odchody a příchody: 17:58 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  18:00 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Protinávrh Ing. Jaroslav Kubala:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 v k. ú. Třeboň dle žádosti SVJ Lázeňská 1229/II,
  Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 16 Zdrželi se: 1
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 71/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1087/17 v k. ú. Třeboň dle žádosti SVJ Lázeňská 1229/II,
  Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  7
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Záměr směny části pozemků p. č. KN 1695/155 za část p. č. KN 1705/12, vše v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 13
  Záměr směny částí pozemků p. č. KN 1695/155 za část p. č. KN 1705/12, vše v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa,...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  k bodu 13
  Záměr směny částí pozemků p. č. KN 1695/155 za část p. č. KN 1705/12, vše v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc., Mgr. Rostislav Černý, CSc.,
  Bc. Magdalena Horváthová, DiS., prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch,
  Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Miroslav Roubal, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Bc. Petr Michal
  - odchody a příchody: 18:10 Kahounová – odchod – počet 23
  18:15 Kahounová – příchod – počet 24
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. KN 1695/155 o výměře cca 91 m2
  (ve vlastnictví města
  Třeboně) za část pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře cca 115 m2
  (ve vlastnictví společnosti RENT Group
  s.r.o.), vše v k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1695/155 o výměře cca 91 m2
  v k. ú. Třeboň, za cenu
  2.500,00 Kč/m2
  + DPH, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, vlastníku pozemku p. č. KN
  1705/12 v k. ú. Třeboň. Zájmová část pozemku bude využita pro účely vybudování parkovacích ploch,
  propojovacího chodníku a pojízdného chodníku v rámci akce „Retaily OC Třeboň“. Budoucí kupující je
  povinen vybudovat předmětné stavby (opatřit si příslušný kolaudační souhlas) a vyzvat písemně budoucího
  prodávajícího nejpozději do 31.12.2018 k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1695/155
  o výměře cca 91 m2
  v k. ú. Třeboň, když přesná výměra prodávané části pozemku bude zpřesněna geom.
  plánem. V případě nedodržení shora uvedených podmínek a termínu (tj. 31.12.2018) se stanovuje pro
  budoucího kupujícího smluvní pokuta ve výši 2.500,00 Kč denně; touto smluvní pokutou nebude dotčeno
  právo budoucího prodávajícího na náhradu škody v plné výši.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Návrh PaedDr. Jana Váni na oddělené hlasování:
  Usnesení ZM č. 73/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. KN 1695/155 o výměře cca 91 m2
  (ve vlastnictví města
  Třeboně) za část pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře cca 115 m2
  (ve vlastnictví společnosti RENT Group
  s.r.o.), vše v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Realizace akce "Třeboň, Stará Hlína - Kanalizace a čov" z vlastních zdrojů města - Diskuze

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 19
  Realizace akce „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ z vlastních zdrojů města.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaros...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 19
  Realizace akce „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ z vlastních zdrojů města.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Pavel Hajna
  Anna Kahounová – připomínka k situaci v Branné, kde je kanalizace a ČOV také důležitá.
  Zdeněk Mráz – počítá se s tím.
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Ing. et Ing. Jiří Kuta
  - odchody a příchody: 18:49 Elexhauser – odchod – počet 23
  18:53 Elexhauser – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 79/2016-15
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  současný stav zajištění dotace na akci „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ z OP Životní
  prostředí 2014-2020.
  II. schvaluje
  realizaci akce „TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV“ v letech 2016 – 2018 z vlastních zdrojů
  města.
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  11
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  19:03 Černý – odchod – počet 23

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Grammetbauerová J. - Proč jezařízení omezující vjezd do centra města poruchové?

  Datum: 12. 9. 2016

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz –...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Karel Elexhauser – jak to vypadá s prací na mostě přes Jiráskovu ulici?
  Zdeněk Mráz – je tam technický problém, který by měl být vyřešený. Je to akce ŘSD. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. – námět na úpravu parkování u BL – na vyhrazených místech pro město,
  kde jsou umístěné mechanické zábrany. Návrh na uvolnění parkoviště pro veřejnost.
  Mgr. Terezie Jenisová – místa jsou využívána. Zvážíme to, ale máme pro to své důvody. (dotaz
  zodpovězen)
  Anna Kahounová – vznesla dotaz týkající se pověstí, že místo kinokavárny bude íčko. Proč se íčko musí
  stěhovat a co místo něho vznikne?
  Ing. Josef Pindroch – stávající íčko je z kapacitních i hygienických důvodů nevyhovující. Tímto byla
  nastartována celá akce, aby se íčko přestěhovalo do vyhovujících prostor. V tuto chvíli se provádí
  nezávazná studie o tom, jak by to mohlo vypadat. Je předpoklad využití dalších prostor pro subjekty, které
  by pro náměstí byly oživením. (dotaz zodpovězen)
  19:36 Korda – odchod – počet 23
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  12
  Anna Kahounová – připomínka k městským prostorám na náměstí, které uvolní stávající knihkupectví.
  Ing. Josef Pindroch – studie bude předložena.
  MVDr. Augustin Blízek – dotaz na stěhování knihovny.
  Ing. Josef Pindroch – knihovna je součástí koncepce, která se zpracovává. Pracujeme na nějakém balíčku
  záměru, součástí toho je i možnost, že by se knihovna přesunula do centra města. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz, zda stále trvá záměr zrušení sálu Besedy a nastěhování knihovny.
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli se vypracovává studie, která má prověřit současný stav a fungování
  celého komplexu. (dotaz zodpovězen)
  19:44 Korda – příchod – počet 24
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka ke spadlému stromu v parku u vlakové zastávky (při vichřici před 2 měsíci).
  Poukázal na to, že trvalo dlouho, než byl strom odklizen. Obdobná situace je u Černého potoka v Dukelské
  ulici se skupinou vrb, které jsou rozlámané, nikdo si toho nevšímá. Je třeba to odklidit. Dále připomínka ke
  sloupu pro výjezd hasičů v Dukelské ulici a možnému nebezpečí. Je třeba se sloupem něco dělat.
  Ing. Pavel Hajna – k prvnímu dotazu se vyjádříme, zda předmětný pozemek vlastní město Odpověděl na
  dotaz týkající se spadlého stromu u vlakové zastávky. Dále se vyjádřil k situaci se sloupem v Dukelské ulici,
  který je v majetku HZS. Město Třeboň upozornilo HZS, aby s tím něco udělal. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že jsou 2 jednatelé
  Technických služeb, pokud ne, je třeba to vymazat. Dotaz, zda je pan Janíček stále zaměstnancem TS.
  V živnostenském rejstříku je uveden jako hospodář TS.
  Ing. Josef Pindroch – odpověděl na dotaz.
  Petr Tětek – odpověděl na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na dozorčí radu TS, bude zrušena?
  Mgr. Terezie Jenisová – v tuto chvíli je zrušena. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Ondřej Janoušek – doplnil informace ke zrušení dozorčí rady TS.
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k zaměstnanci MěPo.
  Vladimír Školka – záležitost bude prověřena.
  PaedDr. Jan Váňa – požadavek na umístění odpadkových košů k novým lavičkám na Hliníku. Dotaz,
  v jakém stadiu jsou přípravy rekonstrukce budov čp. 19 a 20?
  19:56 Kahounová – odchod – počet 23
  Ing. Pavel Hajna – je zpracovaná studie na ZUŠ a nalezen dotační program, kdy se upřesňují podmínky.
  (dotaz zodpovězen)
  Ing. arch. Aleš Valder
  20:05 Kahounová – příchod – počet 24
  Zdeněk Mráz – doplnil informace o jednání s Jihočeským krajem o ZUŠ Třeboň.
  Ing. Jaroslav Kubal – co bude s prostorem po stávající ZUŠ?
  Zdeněk Mráz – nyní se dodělává studie a připravuje se projekt. Vše musí mít nějakou posloupnost. (dotaz
  zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – co se týká prostoru po knihkupectví, bude zveřejněn pronájem místností s tím, že
  jsme si určili nějakou nejmenší cenu za m2
  a vyhradili si pravomoc v RM rozhodnout o tom, kdo a s čím tam
  bude fungovat.
  Mgr. Bc. Petr Michal – připomínka k výjezdovému autu hasičů v Branné, které je ve špatném stavu.
  Mgr. Terezie Jenisová – vše je v běhu, má to na starosti pracovník krizového řízení Tomáš Jarolín. (dotaz
  zodpovězen)
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – jak hodnotíte zařízení, které zamezuje vjezdu do města? Proč je to tak
  poruchové, jak se poruchy řeší, jak to funguje?
  Vladimír Školka – vyjádřil se k situaci, ke změně dopravního režimu. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace ke sloupkům. Veškeré pojistné události hradí firma, veškeré poruchy
  provádí firma v rámci záruky bezplatně. (dotaz zodpovězen)
  Anna Kahounová – připomínka ke květníkům na náměstí, bylo by dobré, aby byly stejné.
  Mgr. Terezie Jenisová – podíváme se na to.
  PaedDr. Jan Váňa – žádá o poskytnutí statistiky nehod, ke kterým došlo v centru města v souvislosti se
  sloupky do dnešního dne.
  20:22 Prášil – odchod – počet 23
  20:33 Černý – odchod – počet 22
  20:37 Černý – příchod – počet 23
  20:37 Prášil – příchod – počet 24
  Zápis z 15. jednání ZM dne 12.09.2016
  13
  20:38 Grammetbauerová – odchod – počet 23
  20:40 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  Karel Elexhauser – připomínka k nebezpečným místům v Třeboni, konkrétně k přechodům pod hrází, na
  Hliníku, k Daskabátu. Stálo by za zvážení grafické značení, které opticky zvyšuje nájezd.
  pan Kolík – připomínka ke komárům.
  Ing. Jaroslav Fliegel – odpověděl na dotaz.
  pan Kolík – dotaz, zda se nechystá zdražení tenisové haly.
  PhDr. Milan Kramárik – odpověděl na dotaz a vyjádřil se k situaci na lázních.
  k bodu 22
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:43 hodin.

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Závěrečný účet města Třeboně za rok 2015 a účetní závěrka města Třeboně za rok 2015 - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č.54 - Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Panelové parkoviště v ul. Dukelská v Třeboni - úplatný převod - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Projekt vnitrostátní fúze společnosti Lázně Aurora s. r. o. a Bertiny lázně Třeboň s. r. o. - Diskuze

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Náměty a přípomínky zastupitelů města - Grammetbauerová Jana - Jaké má firma zadání na revitalizaci objektu?

  Datum: 20. 6. 2016

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Náměty a přípomínky zastupitelů města - Korda František - Připomínka ke kontrolnímu výboru.

  Datum: 20. 6. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č.28 - Přijetí dotace na projekt "Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického - Doplatek z roku 2015" - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 28 - přijetí dotace na projekt "Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v
  domě Štěpánka Netolického" - doplatek z roku 2015.
  Předkladatel: I...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 28 - přijetí dotace na projekt "Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v
  domě Štěpánka Netolického" - doplatek z roku 2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Seberová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz na budovu čp. 19, kde je předpoklad RM, že tam budou
  zřízeny prostory pro ZUŠ, kterou zřizuje JčK. Bylo to již řešeno s krajem?
  Ing. Josef Pindroch – JčK se k tomu staví pozitivně. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k inkluzi – co když se ZUŠ přestěhuje do Praktické školy.
  Ing. Josef Pindroch – nepředpokládá se, že všechny kategorie dětí z praktické školy budou
  zahrnuty do základních škol. (situace objasněna)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 32/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření č. 28, které spočívá v přijetí dotace do příjmové části rozpočtu a současné
  její použití ve výdajové části rozpočtu takto:
  - navýšení příjmové položky 4116 MMR - Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOP EU NIV, §
  0, ORJ 0780, ORG 6138000000, UZ 36517003 o částku 37.210,45 Kč,
  - navýšení příjmové položky 4116 MMR - Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOP SR NIV, §
  0, ORJ 0780, ORG 6138000000, UZ 36117002 o částku 6.566,55 Kč,
  - navýšení příjmové položky 4216 MMR - Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOP EU IV, §
  0, ORJ 0780, ORG 6138000000, UZ 36517871 o částku 2.794.122,97 Kč,
  - navýšení příjmové položky 4216 MMR - Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOP SR IV, §
  0, ORJ 0780, ORG 6138000000, UZ 36117870 o částku 493.080,52 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5169 Ostatní služby – slavnosti, akce, § 3319, ORJ 0900, ORG 9900000000,
  UZ 0 o částku 145.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 „Nebytové prostory – technické zhodnocení“, § 3613, ORJ 0750, ORG
  215000000, UZ 0, v částce 70.000,00 Kč,
  Zápis z 13. jednání ZM dne 09.05.2016
  4
  - navýšení výdajové položky 6121 Projekty a studie ve školství, § 3119, ORJ 0750, ORG 2095000000, UZ 0,
  v částce 400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Projekty, studie - kultura, § 3329, ORJ 0750, ORG 6065000000, UZ 0, v
  částce 1.200.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Víceúčelové hřiště ve Staré Hlíně, § 3412, ORJ 0750, ORG 231000300,
  UZ 0, v částce 400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, § 6409, ORJ 0800, ORG 6093000000, UZ
  0, v částce 1.115.980,49 Kč.
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet od
  počátku roku
  po RO
  Rozpočtové příjmy (Kč):
  28.
  3651700
  3
  6138000000 780 0 4116 0 0 +37 210,45 37 210,45
  28. 3611700
  2
  6138000000 780 0 4116 0 0 +6 566,55 6 566,55
  28. 3651787
  1
  6138000000 780 0 4216 0 0 +2 794 122,97 2 794 122,97
  28. 3611787
  0
  6138000000 780 0 4216 0 0 +493 080,52 493 080,52
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  28. 0 9900000000 900 3319 5169 1 392 000 1 247 000 +145 000,00 1 392 000,00
  28. 0 215000000 0750 3613 6121 50 000 100 000 +70 000,00 170 000,00
  28. 0 2095000000 0750 3119 6121 200 000 200 000 +400 000,00 600 000,00
  28. 0 6065000000 0750 3329 6121 0 0 +1 200 000,00 1 200 000,00
  28. 0 231000300 0750 3412 6121 1 500 000 1 500 000 +400 000,00 1 900 000,00
  28. 0 6093000000 0800 6409 6901 2.000.000 1.531.266 + 1.115 980,49 2.647.246,49
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 0 Zdrželi se: 5 (jmenovitě: Kahounová, Elexhauser, Kubal, Grammetbauerová, Kuta)
  PŘIJATO

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 11.2.2016 do 13.4.2016 - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2016 - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 6
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena B...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 6
  Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2016.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová, prof. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc.,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – v usnesení je uvedena celková částka, ale je to na dvě aktivity.
  Bylo by dobré, aby zazněla částka, která bude na provoz registrované sociální služby
  Občanská poradna a na provoz sociálně terapeutické dílny Motýl.
  Mgr. Terezie Jenisová – RM předkládá návrh na částku 40.000,00 Kč pro provoz
  registrované sociální služby Občanská poradna a 80.000,00 Kč pro provoz sociálně
  terapeutické dílny Motýl.
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz, zda budou částky součástí usnesení.
  Ing. Josef Pindroch
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – ze zastupitelstva by měl vzejít jasný signál.
  Ing. Alena Baštová – je pro rozdělení částky.
  Technická poznámka:
  Anna Kahounová – požaduje, aby i v usnesení v bodě II. bylo specifikováno, že se jedná o
  dvě aktivity.
  Mgr. Terezie Jenisová – lze doplnit.
  - odchody a příchody: 17:33 Korda – odchod – počet 20
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 33/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí dotace žadateli v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví:
  Žadatel Účel Dotace 2016 (Kč)
  Oblastní charita Třeboň Občanská poradna - činnost 2016
  Sociálně terapeutická dílna Motýl - činnost 2016
  40.000,00
  80.000,00
  Zápis z 13. jednání ZM dne 09.05.2016
  5
  II. schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Oblastní charita Třeboň,
  Chelčického 2, 379 01 Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč na
  celoroční činnost registrované sociální služby Občanská poradna a dotace ve výši 80.000,00 Kč na celoroční
  činnost sociálně terapeutické dílny Motýl.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1814/26 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 9. 5. 2016

  k bodu 10
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1814/26 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Rostislav Černý, CSc., Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetb...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1814/26 v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Mgr. Rostislav Černý, CSc., Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, prof. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 17:59 Kahounová – odchod – počet 18
  18:01 Kahounová – příchod – počet 19
  18:02 Elexhauser – příchod – počet 20
  18:02 Blízek – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 37/2016-13
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1814/26 o výměře 517 m2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  18:04 Pfeifer – odchod – počet 20

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Grammetbauerová J. - Dotaz k žádosti zařazení čp 20 do seznamu kulturních památek.

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Grammetbauerová J. - Připomínka k úpravě dopravního režimu na náměstí.

  Datum: 9. 5. 2016

 • 13. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Masojídek J. - Dotaz ke změnám v parkování.

  Datum: 9. 5. 2016

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 154 - úprava dotačních vztahů - Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 154 – úprava dotačních vztahů – Centrum Třeboňského rybníkářského
  dědictví v domě Štěpánka Netolického.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštov...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 6
  Rozpočtové opatření č. 154 – úprava dotačních vztahů – Centrum Třeboňského rybníkářského
  dědictví v domě Štěpánka Netolického.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 4/2016-11
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 154, které spočívá v ponížení transferu v příjmové části rozpočtu a současně jeho
  ponížení ve výdajové části rozpočtu a nahrazení vlastními zdroji takto:
  - ponížení příjmové položky 4116 Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOP –
  ERDF/SR - NIV“, § 0, ORJ 0780, ORG 6138000000, NZUZ 36X1700X o částku -1.028.387,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 4216 Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOP –
  ERDF/SR - IV, § 0, ORJ 0780, ORG 6138000000, NZUZ 36X1700X o částku -10.157.036,00 Kč,
  - navýšení příjmové položky 1121 Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí), § 0, ORJ 0800,
  ORG 0, NZUZ 0 o částku 2.354.929,00 Kč,
  - navýšení příjmové položky 3202 ATC Třeboňský ráj s.r.o. - snížení zákl. kapitálu společnosti, §
  2143, ORJ 0800, ORG 0, NZUZ 0 o částku 1.000.000,00 Kč,
  - ponížení výdajové položky 5XXX Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOPERDF/SR-NIV,
  § 3322, ORJ 07X0, ORG 6138000000, NZUZ 36X1700X o částku -768.858,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOPERDF/SR-NIV,
  § 3322, ORJ 07X0, ORG 6138000000, NZUZ 0 o částku 39.905,00 Kč,
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 4
  - ponížení výdajové položky 6XXX „Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOPERDF/SR-IV“,
  § 3322, ORJ 0750, ORG 6138000000, NZUZ 36X1700X o částku -10.157.036,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6XXX „Centrum Třeb. ryb. dědictví v domě Š. Netolického - IOPERDF/SR-IV“,
  § 3322, ORJ 0750, ORG 6138000000, NZUZ 0 o částku 3.055.495,00 Kč
  Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtov
  é opatření
  Rozpočet od
  počátku roku
  po RO
  Rozpočtové příjmy (Kč):
  154. 36X1700X 6138000000 0780 0 4116 1 062 688 1 062 688 -1 028 387 34 301
  36X1700X 6138000000 0780 0 4216 30 096 012 30 096 012 -10 157 036 19 938 976
  0 0 800 0 1121 19 000 000 19 000 000 2 354 929 21 354 929
  0 0 800 2143 3202 0 0 1 000 000 1 000 000
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  154. 36X1700X 6138000000 07X0 3322 5XXX 803 159 803 159 -768 858 34 301
  0 6138000000 07X0 3322 5XXX 0 0 +39 905 39 905
  36X1700X 6138000000 0750 3322 6XXX 30 096 012 30 096 012 -10 157 036 19 938 976
  0 6138000000 0750 3322 6XXX 0 0 +3 055 495 3 055 495
  II. ukládá
  kanceláři starosty, odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Informace o zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech města Třeboně k 31.12.2015 - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 8
  Informace o zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech města Třeboně k 31.12.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, In...

  Celý text (zobrazeno 21 %)

  k bodu 8
  Informace o zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech města Třeboně k 31.12.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Jana Grammetbauerová – navrhuje doplnit rozpočtové opatření, kterým se finanční
  prostředky zapojí do rozpočtu.
  Mgr. Terezie Jenisová – budeme se tímto návrhem na radě města zabývat.
  - odchody a příchody: 17:57 Elexhauser – odchod – počet 24
  17:58 Doležal – odchod – počet 23
  18:00 Elexhauser – příchod – počet 24
  18:00 Doležal – příchod – počet 25
  18:03 Pfeifer – odchod – počet 24
  18:05 Pfeifer – příchod – počet 25
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 5
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o zůstatcích finančních prostředků na bankovních účtech města Třeboně k 31.12.2015

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Nákup nemovistostí - Diskuze

  Datum: 25. 1. 2016

  k bodu 9
  Nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN
  518 o výměře 543 m
  2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Rozp...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 9
  Nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN
  518 o výměře 543 m
  2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Rozpočtové opatření č. 1.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Ing. et Ing. Jiří Kuta, prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal
  Mgr. Terezie Jenisová – podala informaci o jednání o dopravní koncepci, které proběhne
  dne 8. února 2016 v 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 118 MěÚ Třeboň.
  Anna Kahounová, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Ondřej Janoušek, Bc. Petr Michal,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Karel Elexhauser, Vladimír
  Janíček
  - odchody a příchody: 18:08 Neužil – odchod – počet 24
  18:12 Neužil – příchod – počet 25
  18:23 Černý – odchod – počet 24
  18:25 Černý – příchod – počet 25
  18:34 Jenisová – odchod – počet 24
  18:36 Jenisová – příchod – počet 25
  18:37 Grammetbauerová – odchod – počet 24
  18:38 Kahounová – odchod – počet 23
  18:39 Grammetbauerová – příchod – počet 24
  18:40 Kahounová – příchod – počet 25
  18:47 Matuška – odchod – počet 24
  18:52 Matuška – příchod – počet 25
  18:55 Jirák – odchod – počet 24
  18:56 Prášil – odchod – počet 23
  18:56 Blízek – odchod – počet 22
  18:56 Korda – odchod – počet 21
  18:57 Pfeifer – odchod – počet 20
  18:59 Prášil – příchod – počet 21
  19:00 Jirák – příchod – počet 22
  19:00 Pfeifer – příchod – počet 23
  19:01 Blízek – příchod – počet 24
  19:02 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Karla Elexhausera:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. odkládá
  nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří)
  o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú.
  Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 14.000.000,00 Kč.
  II. ukládá
  radě města předložit nový oponentní znalecký posudek.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 18 Zdrželi se: 0
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 5/2016-11
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  znalecký posudek č. 5667-01/2016 vypracovaný znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhad
  nemovitostí, Ing. Vladimírem Pokorným (Buděšínského 24, České Budějovice), na nemovitosti pozemek p. č.
  KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba
  občanského vybavení) a pozemek p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy
  čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Zápis z 11. ZM jednání dne 25.01.2016 6
  II. schvaluje
  nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří)
  o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského vybavení), vše v obci a k. ú.
  Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 14.000.000,00 Kč.
  Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 29.01.2016 na zvláštní samostatný jistotní účet vedený
  u Oberbank AG. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající.
  III. bere na vědomí
  znění Smlouvy o koupi nemovitosti mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a městem Třeboň, jejímž předmětem je nákup nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha
  a nádvoří) o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku
  p. č. KN 518 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba
  občanského vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň.
  IV. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v:
  - navýšení výdajové položky 61XX Nákup majetku + Nákup pozemku, § 3639, ORJ 0800, ORG
  6032000000, UZ 0 o částku 14.000.000,00 Kč
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 14.000.000,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  1. 0 6032000000 0800 3639 61XX 2 395 000 2 395 000 +14 000 000 16 395 000
  Financování (Kč):
  1. 0 9850000000 0800 0000 8115 -8 067 807 -8 067 807 +14 000 000 5 932 193
  V. bere na vědomí
  převod práv a povinností plynoucí z Nájemní smlouvy a Dohody o přeúčtování nákladů za elektrickou
  energii spotřebovanou telekomunikačním zařízením č. 35054 uzavřené dne 22. 2. 2001 mezi právním
  předchůdcem Prodávajícího, kterým bylo město Třeboň, IČ: 00247618, jako pronajímatelem, a společností
  T-Mobile Czech Republic a.s. (dříve RadioMobil a.s.), se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4,
  IČ: 64949681, jako nájemcem. Nájemci je úplatně pronajat prostor k umístění telekomunikačního zařízení
  v půdních prostorách budovy č. p. 20. Převzetí práv a povinností z Nájemní smlouvy bude účinné ke dni
  01.04.2016.
  VI. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 (jmenovitě: Ing. et Ing. Jiří Kuta, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Jaroslav Kubal, Karel
  Elexhauser, Anna Kahounová, PaedDr. Jan Váňa, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.) Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Nákup nemovitosti pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m² vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m² vč. budovy čp 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň, smlouva o úvěru mezi městem Třeboň a spol. Lázně Aurora s. r. o. rozpočtové opatření č. 136 - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 4
  Informace o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k....

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 4
  Informace o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Josef Pindroch
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jana Grammetbauerová, Karel Elexhauser,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová, MUDr. Antonín Doležal,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., MVDr. Augustin Blízek, Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Ing. František Korda
  Návrh na usnesení Ing. Josefa Pindrocha:
  Usnesení ZM č. 163/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Informaci o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
  258 m
  2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518
  (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského
  vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  za cenu 14.000.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zadat znalci z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhad nemovitostí,
  vypracování znaleckého posudku, které bude předloženo na nejbližší jednání zastupitelstva města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 5
  Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně.
  Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Disk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 5
  Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně.
  Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová,
  Ing. Bohuslav Jirák
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 164/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Směrnici o poskytování dotací z rozpočtu města Třeboně s platností a účinností od 01.01.2016.
  II. schvaluje
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti
  tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 01.01.2016.
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 4
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti kultury
  a cestovního ruchu s platností a účinností od 01.01.2016.
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti ostatních
  zájmových činností s platností a účinností od 01.01.2016.
  - Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu činnosti vedoucích
  oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží s platností a účinností od 01.01.2016.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Směna pozemku ve vlastnictví města Třeboně - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 8
  Směna pozemku ve vlastnictví města Třeboně – pozemek p. č. 430/2 o výměře 24 990 m2
  k. ú. Stará
  Hlína za pozemky ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu ...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 8
  Směna pozemku ve vlastnictví města Třeboně – pozemek p. č. 430/2 o výměře 24 990 m2
  k. ú. Stará
  Hlína za pozemky ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s. p. – pozemky
  p. č. KN 168/2 o výměře 5 599 m2
  , p. č. KN 722/3 o výměře 140 m2
  , p. č. KN 722/4 o výměře 127 m2
  , vše
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny s doplatkem ze strany města Třeboně.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Anna Kahounová, Karel Elexhauser
  - odchody a příchody: 19:30 Jirák – odchod – počet 23
  19:33 Jirák – příchod – počet 24
  19:36 Váňa – odchod – počet 23
  19:39 Váňa – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 167/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  směnu pozemku ve vlastnictví města Třeboně – pozemek p. č. 430/2 o výměře 24 990 m2 k. ú. Stará Hlína
  za pozemky ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s. p. – pozemky p. č. KN
  168/2 o výměře 5 599 m2
  (dle geometrického plánu č. 478-99/2015 pozemek p. č. KN 168/80), p. č. KN
  722/3 o výměře 140 m2
  (dle geometrického plánu č. 478-99/2015 pozemek p. č. KN 722/8) p. č. KN 722/4
  o výměře 127 m2
  (dle geometrického plánu č. 478-99/2015 pozemek p. č. KN 722/9), vše v k. ú. Holičky
  u Staré Hlíny, s doplatkem ze strany města Třeboně ve výši 459 930,00 Kč (doplatek obsahuje i vyčíslené
  Zápis z 10. jednání ZM dne 14.12.2015 7
  náklady na uzavření směnné smlouvy v poměru 1:1, a to částku 25.590,00 Kč). Veškeré náklady budou
  hrazeny v poměru 1:1.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích. - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 12
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – námět na vybudování prostoru pr...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 12
  Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místních poplatcích.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa – námět na vybudování prostoru pro venčení psů.
  Ing. Josef Pindroch, Mgr. Terezie Jenisová, Anna Kahounová, Karel Elexhauser,
  Ing. Alena Baštová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 19:48 Kubal – příchod – počet 23
  19:48 Matuška – příchod – počet 24
  19:51 Korda – příchod – počet 25
  Protinávrh Anny Kahounové:
  Usnesení ZM č. 171/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 5/2015 o místních poplatcích v předloženém znění s tím, že se
  původní text čl. 19 odst. 2 písmeno c) nahrazuje zněním „umístění kolostavu, reklamního informačního
  a propagačního zařízení včetně vystaveného zboží s plochou do 1 m2
  , u vystaveného zboží - květiny
  a okrasné rostliny - s plochou do 2 m2
  “.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit obecně závaznou vyhlášku v souladu
  s právními předpisy.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 5 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 5/2015 o místních poplatcích.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a zveřejnit obecně závaznou vyhlášku v souladu
  s právními předpisy.

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Grammetbauerová Jana - K čemu bude sloužit dar na zdravotnictví?

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro opt...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz, zda by bylo možné řešit odjezdy vlaků pro optimalizaci spojení do
  Prahy.
  Ing. Pavel Zajíček – odpověděl na dotaz s tím, že bude kontaktován Jihočeský koordinátor pro dopravu
  a odpověď bude zaslána zastupitelům.
  paní Kolíková, Ing. Jaroslav Kubal
  Mgr. Rostislav Černý, CSc. – vznesl dotaz, kdo dělal stavební dozor na domě vedle Hotelu Bílý Koníček
  a upozornil na znečištění dlažby náměstí.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude prověřeno a bude podána informace.
  PaedDr. Jan Váňa – připomínka k zápisu z kontrolního výboru (výběrové řízení na automobily).
  Ing. arch. Aleš Valder – vyjádření k výběrovému řízení na automobily bude dodáno do 30 dnů.
  Ing. František Korda, Karel Elexhauser, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Ondřej Janoušek, Vladimír Janíček, pan Kolík, Ing.
  Jaroslav Fliegel, PhDr. Milan Kramárik, Jan Makovička, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Pavel Hajna
  paní Kolíková – upozornila na situaci k cyklostezce u Kauflandu (vyjíždění vozidel přes areál STK
  a cyklostezku) a vznesla dotaz, jak budou nahrazeny pokácené stromy (9 kusů) na pozemku 1752/8 v k. ú.
  Třeboň.
  21:12 Neužil – odchod – počet 24
  21:15 Neužil – příchod – počet 25
  21:16 Prášil – odchod – počet 24
  21:19 Prášil – příchod – počet 25
  21:23 Kahounová – odchod – počet 24
  21:25 Kahounová – příchod – počet 25

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 76 - SORT - PŘÍSPĚVEK - OPRAVA ROZPISU - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Přechod pro chodce u kaple sv. Petra a Pavla - smlouva o výpůjčce č. 24/LR/V4 - 2015 a prohlášení investora č. 24/2/2015 - LR - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Povinnosti osadních výborů - Diskuze

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Grammetbauerová Jana - Kdy bude dokončena rekonstrukce Domu Štěpánka Netolického?

  Datum: 2. 11. 2015

 • 9. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Grammebauerová Jana - Jak se zmenšil rozsah díla na Dukelské ulici?

  Datum: 2. 11. 2015

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.6.2015, mezitimní účetní závěrka k 30.6.2015 - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 4
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.06.2015, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žád...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k bodu 4
  Přehled plnění rozpočtu města k 30.06.2015, mezitímní účetní závěrka k 30.06.2015.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jaroslav Kubal – žádá o písemné předložení příjmů a výdajů úschovny kol.
  Ing. Pavel Hajna, Mgr. Michaela Kajerová, Ing. Josef Pindroch, Anna Kahounová, Zdeněk
  Mráz, Ing. Alena Baštová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jana Grammetbauerová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o plnění rozpočtu města k 30.06.2015 a mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30.06.2015.

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 74 - Havarijní oprava kamerového systému - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 74 – havarijní oprava kamerového systému.
  Předkladatel: Vladimír Školka, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr...

  Celý text (zobrazeno 18 %)

  k bodu 5
  Rozpočtové opatření č. 74 – havarijní oprava kamerového systému.
  Předkladatel: Vladimír Školka, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 137/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 74, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 2322 Přijaté pojistné náhrady, § 5311, ORJ 0000, ORG 250, UZ 0
  o částku 596.208,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 MP - opravy a udržování, § 5311, ORJ 0000, ORG 9250000000,
  UZ 0 o částku 596.208,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (Kč):
  74. 0 250 0000 5311 2322 0 0 +596 208 596 208
  Rozpočtové výdaje (Kč):
  74. 0 9250000000 0000 5311 5171 190 000 190 000 +596 208 786 208
  II. ukládá
  Městské policii a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění rozhodnutí.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 25 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1141/1 o výměře cca 128 m² v k. ú. Přeseka - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1141/1 o výměře cca 128 m2
  v k. ú. Přeseka.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zden...

  Celý text (zobrazeno 30 %)

  k bodu 10
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1141/1 o výměře cca 128 m2
  v k. ú. Přeseka.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 18:03 Kahounová – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 139/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1141/1 o výměře cca 128 m2
  v k. ú. Přeseka.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizaci pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň a spol. Městská vodohospodářská s. r. o. - Diskuze

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 19
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň
  a spol. Městská vodohospodářská s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Di...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 19
  Uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň
  a spol. Městská vodohospodářská s.r.o.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, PaedDr. Jan Váňa,
  Ing. Miroslav Kajan, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Terezie
  Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. et Ing. Jiří Kuta, Vladimír
  Janíček, paní Kolíková
  - odchody a příchody: 18:50 Kahounová – příchod – počet 25
  18:50 Jirák – odchod – počet 24
  18:53 Jirák – příchod – počet 25
  19:22 Kuta – odchod – počet 24
  19:24 Kuta – příchod – počet 25
  19:24 Neužil – odchod – počet 24
  19:28 Neužil – příchod – počet 25
  19:38 Prášil – odchod – počet 24
  19:40 Prášil – příchod – počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 148/2015-8
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem Třeboň, jako
  vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a společností Městská Vodohospodářská s.r.o. (IČ 281 36 853,
  se sídlem Palackého nám. 46, Třeboň), jako provozovatelem, kdy:
  ­ předmětem a účelem smlouvy je sjednání technických, provozních, ekonomických, platebních a dalších
  věcných podmínek pro zajištění plynulého a bezpečného provozování (dodávka pitné vody, odvádění
  a čištění odpadních vod, dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody
  včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo
  manipulačních řadů, kanalizačního řadu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření,
  dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné
  a ceny pro stočné a další související činnosti) vodovodů (vodovod ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1
  zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 nebo který se
  stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní smlouvy) a kanalizací (kanalizace ve
  smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v rozsahu
  uvedeném v příloze č. 2, nebo který se stane součástí nájmu a provozování do dne skončení provozní
  smlouvy), a to v souladu s právní úpravou obsaženou zejména v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech
  a kanalizacích, zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, vše ve
  znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu smlouvy bude i majetek, který je v současné době
  předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Třeboň a společností Městská Vodohospodářská
  dne 01.11.2011 (ČOV). Předmětem Smlouvy o provozování bude dále i takový majetek, o který město
  Třeboň požádá Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr v souladu s § 7 odst. 7) Stanov v termínu do
  30.09.2015 a majetek odpovídající kritériím Stanov, který bude dobrovolným svazkem obcí Vodovod
  Hamr pořízen do 31.12.2015. Majetek bude provozovatelem užíván vlastním jménem a na vlastní
  odpovědnost, vlastník umožňuje provozovateli, aby po dobu provozování vybíral vodné a stočné od
  odběratelů, provozovatel se zavazuje platit vlastníkovi nájemné stanovené smlouvou.
  ­ nájemné pro kalendářní rok 2016 bude ve výši 9.776.164,00 Kč (bez DPH), z toho nájemné pro
  vodovody 61.176,00 Kč (bez DPH) a pro kanalizaci 9.714.988,00 Kč (bez DPH). Výše ročního
  nájemného bude pro každý další kalendářní rok stanovena vlastníkem.
  ­ splatnost nájmu - nájemné v prvním roce trvání smlouvy je provozovatel povinen uhradit vlastníkovi ve
  čtyřech stejných čtvrtletních splátkách splatných tak, že první a druhá splátka budou splatné ke dni
  15.07.2016 a třetí a čtvrtá splátka do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, ze kterého
  se splátka platí. Nájemné od 01.01.2017 bude splatné ve čtyřech stejných čtvrtletních splátkách,
  splatných vždy do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které se splátka nájemného
  platí.
  ­ smlouva se sjednává na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2030.
  ­ nájemní smlouva mezi městem Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. ze dne 01.11.2011
  vztahující se k užívání čistírny odpadních vod uzavřením Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací
  pro veřejnou potřebu zanikne dnem 01.01.2016.
  Zápis z 8. jednání ZM dne 07.09.2015 10
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7 (jmenovitě: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Anna Kahounová, Karel
  Elexhauser, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. et Ing. Jiří Kuta) Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 8. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Dotaz Černý Rostislav - Kdy začne výstavba kruhové křižovatky U Trojice?

  Datum: 7. 9. 2015

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu Mě...

  Celý text (zobrazeno 16 %)

  k bodu 20
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – žádost o prověření možnosti připojení na veřejnou wifi v objektu MěÚ pro návštěvníky.
  Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Karel
  Elexhauser, Zdeněk Mráz, Mgr. Rostislav Černý, CSc., PaedDr. Jan Váňa, Ing. arch. Aleš Valder,
  Ing. Bohuslav Jirák, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Josef Pindroch, Bc. Magdalena Horváthová, DiS.,
  Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Jitka Bednářová, pan Kolík, paní Kolíková
  19:58 Korda – odchod – počet 24
  20:00 Korda – příchod – počet 25
  20:19 Váňa – odchod – počet 24
  20:20 Černý – odchod – počet 23
  20:21 Váňa – příchod – počet 24
  20:23 Černý – příchod – počet 25
  k bodu 21
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 20:28 hodin.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili: pan Ing. Bohuslav Jirák v. r. dne: ………………………………
  pan prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. v. r. dne: ………………………………
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 09.09.2015

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (Dle geometrického plánu č. 3461-50/2014 poz. p. č. KN 2503/10) o výměře 2039 m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 6
  Nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (dle geometrického plánu č. 3461
  -
  50/2014 poz. p. č. KN 2503/10)
  o výměř
  e 2039 m
  2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Ba...

  Celý text (zobrazeno 15 %)

  k
  bodu 6
  Nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (dle geometrického plánu č. 3461
  -
  50/2014 poz. p. č. KN 2503/10)
  o výměř
  e 2039 m
  2
  v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová

  požadavek týkající se
  udržování cyklostezky
  směrem na Novou Hlínu
  ,
  prostor
  u
  pod kostelem
  a dále udržování chodníků
  .
  Mgr. Terezie Jenisová,
  PaedDr. Jan Vá
  ňa
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  požadavek na celkovou cenu
  cyklo
  stezky
  do
  Nové
  Hlín
  y
  .
  Ing. Pavel Hajna

  bude zodpovězeno.
  Zdeněk Mráz
  , Ing. Jana Grammetbauerová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  121/2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  nákup části pozemku p. č. KN 2503/6 (dle geometrického plánu č. 3461
  -
  50/2014 poz. p. č. KN
  2503/10)
  o
  výměře 2039 m
  2
  v k. ú. Třeboň od Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05
  Praha 4
  -
  Nusle za cenu 305.850,00 Kč. Město Třeboň h
  radí veškeré náklady spojené s převodem
  nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  21
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška o odpadech. - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 15
  Obecně závazná vyhláška o odpadech.
  Předkladatel:
  Ing. Jaroslav Fliegel
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Zdeněk Mráz
  , Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  ...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k
  bodu 15
  Obecně závazná vyhláška o odpadech.
  Předkladatel:
  Ing. Jaroslav Fliegel
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Zdeněk Mráz
  , Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Ing. Jaroslav Fliegel
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  -
  odchody a příchody:
  18:35 Elexhauser

  odchod

  počet 21
  18:36 Masojídek

  odchod

  počet 20
  18:37 Masojídek

  příchod

  počet 21
  18:40 Elexhauser

  příchod

  počet 22
  18:
  41 Grammetbauerová

  odchod

  počet 21
  18:44 Gramme
  t
  bauerová

  příchod

  počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  130
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015,
  kterou se stanoví
  systém shromažďování, sběru, p
  řepravy, třídění,
  využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně systému
  nakládání se stavebním odpadem
  .
  II. ukládá
  útvaru tajemníka
  zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  21 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJAT
  O

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška o komunitním kompostování - Diskuze

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 16
  Obecně závazná vyhláška o komunitním kompostování.
  Předkladatel:
  Ing. Jaroslav Fliegel
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Ing. Jaroslav Fliegel
  , Mgr. ...

  Celý text (zobrazeno 26 %)

  k
  bodu 16
  Obecně závazná vyhláška o komunitním kompostování.
  Předkladatel:
  Ing. Jaroslav Fliegel
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal
  , Ing. Jaroslav Fliegel
  , Mgr. Terezie Je
  nisová, Vladimír Janíček
  ,
  Mgr.
  Rostislav Černý, CSc.
  , Zdeněk Mráz
  , Ing. Jana Grammetbauerová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  131
  /2015
  -
  7
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015,
  kterou se stanoví systém komunitního ko
  mpostování a způsob využití
  zeleného kompostu k
  údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
  .
  II. ukládá
  útvaru tajemníka
  zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro
  : 22
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 7. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz Grammetbauerová Jana - bylo by možné vidět areál tenisového oddílu? Bylo by možné více pročistit ulice v centru?

  Datum: 22. 6. 2015

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstruk...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k
  bodu 21
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa

  p
  ožaduje
  úplný seznam závad vzniklých
  během
  rekonstrukc
  e
  B
  ertiných lázní.
  Jak
  dlouho b
  ude trvat odstávka
  v
  souvislosti s
  opravami závad
  ?
  J
  aké budou finanční dopady na investora
  ?
  Kdo
  konkrétně
  vykonával stavební dozor
  ?
  Mgr. Terezie Jenisová
  , Ing. Josef Pindroch

  probíhají jednání,
  jakmile bude
  znám
  výsledek
  , obdrží
  ho
  zastupitelé
  písemnou f
  ormou
  (předpoklad
  do konce července
  2015
  )
  .
  Ing. Pavel Hajna

  odpo
  věděl na dotaz, kdo konkrétně vykonával stavební dozor.
  Anna Kahounov
  á,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  Ing. Jaroslav Kubal

  vznesl dotaz, zda se
  vymáhají
  peníze od bývalé ředitelky IKS.
  Ing. Pa
  vel Zajíček

  odpověděl na dotaz.
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc.
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Vladimír Janíček
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.

  diskuze týkající se
  rubrik
  y
  v
  Třeboňském světě
  .
  Bohumil Matuška
  ,
  Zdeněk Mráz
  , Karel Elexhauser
  ,
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  19:07 Pfeifer

  odchod

  počet 21
  19:08 Neužil

  odchod

  počet 20
  19:10 Pfeifer

  příchod

  počet 21
  19:12 Neužil

  příchod

  počet 22
  19:36 Prášil

  odchod

  počet 21
  19:39 Prášil

  příchod

  počet 22
  19:39 Kubal

  odchod

  počet 21
  19:41 Kubal

  příchod

  počet 22
  19:52 Kahounová

  odchod

  počet 21
  19:52 Elexhauser

  odchod

  počet 20

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Příspěvek na provoz pro hospicovou péči sv. Kleofáše - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 10
  Příspěvek na provoz pro Hospicovou péči sv. Kleofáše.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Bc. Eva Dytr...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 10
  Příspěvek na provoz pro Hospicovou péči sv. Kleofáše.
  Předkladatel: Bc. Eva Dytrichová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Bc. Eva Dytrichová
  - odchody a příchody: 18:15 Elexhauser – příchod – počet 22
  18:16 Kahounová – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 100/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku pro Hospicovou péči sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s., se sídlem Na Nábřeží 552,
  378 16 Lomnice nad Lužnicí ve výši 100.000,00 Kč.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Hospicovou péčí sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s., se sídlem
  Na Nábřeží 552, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, IČ: 22707328.
  III. ukládá
  odboru školství a sociálních věcí předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku starostce města k podpisu.
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 6
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Revokace usnesení ZM č. 74/2014-4 ze dne 26.1.2015, zvěřejnění záměru směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m², p. č. KN 18997/152 o výměře 153 m², p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m², p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m² a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 výměře 110 m² ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 17
  Revokace usnesení ZM č. 74/2015-4 ze dne 26.01.2015, zveřejnění záměru směny pozemků p. č. KN
  1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN 18...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  k bodu 17
  Revokace usnesení ZM č. 74/2015-4 ze dne 26.01.2015, zveřejnění záměru směny pozemků p. č. KN
  1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č.
  KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za
  pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:50 Korda – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 107/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci usnesení ZM č. 74/2015-4 ze dne 26.01.2015 ve věci směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře
  155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m
  2
  , p. č. KN 1897/156
  o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za cenu 1.500,00 Kč/m2
  za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu
  400,00 Kč/m2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem ze strany pana xxxxxxx ve výši 1.003.000,00 Kč a ve
  věci zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (oprávněným) a p. xxxxxxxxxxxxxxx (povinným) na části
  pozemku p. č. KN 1897/155 v k. ú. Třeboň v k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře
  153 m
  2
  , p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155
  o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za cenu 1.500,00 Kč/m2
  za pozemek p. č. KN 1897/149
  o výměře 110 m
  2
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 400,00 Kč/m2
  , vše v obci a k. ú.
  Třeboň s doplatkem ze strany pana xxxxxxx ve výši 1.003.000,00 Kč a za podmínky, že město Třeboň
  vybuduje na hranici směňovaných pozemků přípojky kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, přípojku
  vodovodní, přípojku plynovodní a elektropřípojku, když termín realizace těchto přípojek bude nejpozději
  do 31.12.2017 za předpokladu uzavření směnné smlouvy mezi městem Třeboň a p. xxxxxxxx v termínu
  do 45 dnů ode dne rozhodnutí zastupitelstva města o směně pozemků. Doplatek ve výši 1.003.000,00 Kč
  bude ze strany p. xxxxxxx uhrazen do 90 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy. Náklady spojené se
  směnou budou hrazeny v poměru 1:1, když daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání
  směnné smlouvy spojenou se zřízením služebnosti zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právních služeb.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 9
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATOk bodu 17
  Revokace usnesení ZM č. 74/2015-4 ze dne 26.01.2015, zveřejnění záměru směny pozemků p. č. KN
  1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č.
  KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za
  pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  - odchody a příchody: 18:50 Korda – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 107/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  revokaci usnesení ZM č. 74/2015-4 ze dne 26.01.2015 ve věci směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře
  155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m2
  , p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m
  2
  , p. č. KN 1897/156
  o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za cenu 1.500,00 Kč/m2
  za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m2
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu
  400,00 Kč/m2
  , vše v obci a k. ú. Třeboň s doplatkem ze strany pana xxxxxxx ve výši 1.003.000,00 Kč a ve
  věci zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (oprávněným) a p. xxxxxxxxxxxxxxx (povinným) na části
  pozemku p. č. KN 1897/155 v k. ú. Třeboň v k. ú. Třeboň.
  II. schvaluje
  zveřejnění záměru směny pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m2
  , p. č. KN 1897/152 o výměře
  153 m
  2
  , p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m2
  , p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m2
  a p. č. KN 1897/155
  o výměře 94 m2
  ve vlastnictví města Třeboně za cenu 1.500,00 Kč/m2
  za pozemek p. č. KN 1897/149
  o výměře 110 m
  2
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 400,00 Kč/m2
  , vše v obci a k. ú.
  Třeboň s doplatkem ze strany pana xxxxxxx ve výši 1.003.000,00 Kč a za podmínky, že město Třeboň
  vybuduje na hranici směňovaných pozemků přípojky kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, přípojku
  vodovodní, přípojku plynovodní a elektropřípojku, když termín realizace těchto přípojek bude nejpozději
  do 31.12.2017 za předpokladu uzavření směnné smlouvy mezi městem Třeboň a p. xxxxxxxx v termínu
  do 45 dnů ode dne rozhodnutí zastupitelstva města o směně pozemků. Doplatek ve výši 1.003.000,00 Kč
  bude ze strany p. xxxxxxx uhrazen do 90 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy. Náklady spojené se
  směnou budou hrazeny v poměru 1:1, když daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání
  směnné smlouvy spojenou se zřízením služebnosti zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň
  poskytováním právních služeb.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 9
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů - Diskuze

  Datum: 18. 5. 2015

  k bodu 26
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pind...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 26
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jana
  Grammetbauerová
  - odchody a příchody: 19:22 Jenisová – odchod – počet 23
  19:24 Jenisová – příchod – počet 24
  Zápis z 6. jednání ZM dne 18.05.2015 13
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 116/2015-6
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zřízení osadních výborů v místních částech Branná, Břilice, Přeseka a Stará a Nová Hlína pro volební
  období 2014 – 2018 a volí předsedy dle návrhu.
  Branná: 7 členů – předseda p. Antonín Buman
  členové: p. František Vrátný, p. Václav Jiráček, Ing. Marie Čápová, p. Josef Márovec, Ing. Jan Kouba,
  p. Vladimír Košíček,
  Břilice: 9 členů – předseda Bc. Petr Michal
  členové: p. Petr Novotný, p. Viktor Ludvík, p. Zdeněk Mráz, p. Vojtěch Leština, p. Stanislav Matějka,
  p. Miroslav Matoušek, p. Jaroslav Pumpr, p. Jiří Hrnčíř st.,
  Přeseka: 5 členů – předseda p. Pavel Bicek
  členové: p. Jaroslav Zeman, p. Karel Macho, p. Milan Čermák, p. Vladislav Šafář,
  Stará a Nová Hlína: 7 členů – předsedkyně pí Hana Marková
  členové: p. Filip Ouška, p. Miroslav Kabourek, p. Zdeněk Kočka, p. František Sokolík ml., pí Simona
  Mikyšková, pí Ilona Šanderová.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  - Dotaz Grammetbauerová J. - Jaké kroky činí město na převzetí vodohospodářské struktury?

  Datum: 18. 5. 2015

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Provozování vodovodů a kanalizací na území města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  podářské infrastruktury - město Třeboň“ zpracovaným společností Grant Thornton
  Advisory, s.r.o., vlastnickým modelem - přímým zadáním (in-house) společnosti Městská Vodohospodář...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  podářské infrastruktury - město Třeboň“ zpracovaným společností Grant Thornton
  Advisory, s.r.o., vlastnickým modelem - přímým zadáním (in-house) společnosti Městská Vodohospodářská
  s.r.o. formou provozní smlouvy s účinností od 01.01.2016.
  II. ukládá
  - odboru finančnímu a majetkovému zajistit přípravu příslušné smlouvy o provozování
  vodohospodářské infrastruktury na území města Třeboně od 01.01.2016 s Městskou
  Vodohospodářskou s.r.o.
  - zástupci města v DSO Vodovod Hamr informovat Valnou hromadu DSO Vodovod Hamr o přijatém
  usnesení zastupitelstva města a iniciovat kroky nezbytné k zajištění provozování
  vodohospodářského majetku ve správě DSO od 01.01.2016.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO
  19:04 starostka města vyhlásila přestávku
  19:16 pokračování jednání zastupitelstva města

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1936/9, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 78/4 vše v k. ú. Břilice - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

  k bodu 7
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1936/9, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú. Břilice.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz – před...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 7
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1936/9, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú. Břilice.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Zdeněk Mráz – předkládá 1. protinávrh.
  Mgr. Terezie Jenisová, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – předkládá 2. protinávrh.
  Zápis z 5. jednání ZM dne 16.03.2015 5
  Bc. Petr Michal, Bc. Magdalena Horváthová, DiS., PaedDr. Jan Váňa, pan Sršeň,
  Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 20:06 Jirák – odchod – počet 24
  20:09 Jirák – příchod – počet 25
  Původní návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1936/9 o výměře 56 m2
  , p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m2
  a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m2
  , vše v k. ú. Břilice, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena
  činí 200,00 Kč/m2 a za těchto podmínek:
  a) bezúplatného zřízení věcného břemene - služebnosti na p. č. KN 1936/9 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú.
  Břilice, které bude spočívat v povinnosti strpět na předmětných pozemcích kanalizaci a v právu udržovat
  a opravovat kanalizaci, vše ve prospěch města Třeboně,
  b) bezúplatného zřízení věcného břemene - služebnosti na p. č. KN 1936/8 v k. ú. Břilice, které bude
  spočívat v povinnosti strpět na tomto pozemku vodovodní přípojku a v právu udržovat a opravovat
  vodovodní přípojku, vše ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN st. 304 v k. ú. Břilice a každého dalšího
  vlastníka pozemku p. č. KN st. 304 v k. ú. Břilice.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Protinávrh prof. RNDr. Ondřeje Prášila, Ph.D.:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1936/9 o výměře 56 m2
  , p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m2
  a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m2
  v k. ú. Břilice.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 5 Proti: 15 Zdrželi se: 5
  NEPŘIJATO
  Protinávrh Zdeňka Mráze:
  Usnesení ZM č. 82/2015-5
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1936/9 o výměře 56 m2
  , p. č. KN 1936/8 o výměře 24 m2
  a p. č. KN 78/4 o výměře 16 m2
  , vše v k. ú. Břilice, formou přímého prodeje vlastníkům pozemku p. č. KN
  1931/8 v k. ú. Břilice, za cenu 200,00 Kč/m2
  a za podmínky bezúplatného zřízení věcného břemene -
  služebnosti na p. č. KN 1936/9 a p. č. KN 78/4, vše v k. ú. Břilice, které bude spočívat v povinnosti strpět na
  předmětných pozemcích kanalizaci a v právu udržovat a opravovat kanalizaci, vše ve prospěch města
  Třeboně.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO
  20:12 Kubal – odchod – počet 24

 • 5. jednání ZM Třeboně:
  Neuplatnění předkupního práva k pozemku p. č. KN 2244/12 o výměře 399 m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 16. 3. 2015

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  3
  Ing. Jiří Vopátek
  , Ph.D.
  navrhuje, aby se h
  lasovalo o každé položce zvlášť.
  Posléze bylo
  navrženo
  , aby se
  nejprve hlasovalo...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  3
  Ing. Jiří Vopátek
  , Ph.D.
  navrhuje, aby se h
  lasovalo o každé položce zvlášť.
  Posléze bylo
  navrženo
  , aby se
  nejprve hlasovalo o pol
  ožce 5901 Rezerva pro rok 2016 a poté o zbylých položkách dohromady.
  1) Hlasování o položce 5901 Rezerva pro r
  ok 2016:
  Usnesení ZM č.
  63
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  část
  rozpočtové
  ho
  opatření č. 1, které spočívá v
  navýšení výdajové polož
  ky 5901 Rezerva pro rok 2016,
  §
  64XX, ORJ 0800, ORG
  9800000000
  , NZUZ
  0
  o částku 5.000.000
  ,00
  Kč.
  Výsledek hl
  asování:
  Pro: 1
  6
  Proti: 7 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO
  Pozn.: Při jednán
  í zastupitelstva města
  bylo řečeno, že PRO je
  15
  zastupitelů
  , ale p
  o z
  hlédnutí online
  záznamu bylo zjištěno, že PRO bylo 16 zastupitelů.
  Nebyl započítán hlas pana Makovičky. Na přijetí
  usnes
  ení to nemá vliv.
  2) Hlaso
  vání o ostatních položkách RO č. 1:
  Usnesení ZM č.
  6
  4
  /201
  5
  -
  4
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 1, které spočívá v
  navýšení / ponížení rozpočtu výdajových položek a navýšení
  položky financování takt
  o:
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Přechod pro chodce a úpravy BUS zastávek u kaple u sv. Petra
  a
  Pavla, § 22XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice U Školky v Břilicích, § 22XX, ORJ 0750, O
  RG
  XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Areál technických služeb
  -
  mycí rampa vč. zpevněných ploch,
  §
  36XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Areál technických služeb
  -
  sklá
  dka posypových materiálů
  -
  1.
  etapa, § 36XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce rybniční soustavy u Víta (1. etapa), § 23XX, ORJ
  0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 2.000.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajov
  é položky 6122 Parkovací automat včetně el. přípojky
  -
  parkoviště u JH brány,
  §
  22XX, ORJ 0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o částku 200.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6121 Osvětlení přechodu pro chodce v Jiráskově ulici, § 22XX, ORJ
  0750, ORG XXXX, NZUZ 0 o čá
  stku 120.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5192 Sportovní zařízení
  -
  úhrada újmy, § 34XX, ORJ 0800, ORG
  9800000000, NZUZ 0 o částku 150.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6322 SK Boxing
  -
  investiční finanční příspěvek, § 34XX, ORJ 0800, ORG
  980000XXXX
  , NZUZ 0 o částku 70.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5319 HZS Jihočeského kraje
  -
  příspěvek na vybavení jednotky v Třeboni,
  § 55XX, ORJ 0770, ORG 977000XXXX, NZUZ 0 o částku 50.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, § 6
  4XX, ORJ 0800, ORG XXXX,
  NZUZ 0 o částku 5.900.000,00 Kč,
  -
  navýšení výdajové položky 5901 Nespecifikované rezervy, § 64XX, ORJ 0800, ORG 9800000000,
  NZUZ 0 o částku 280.339,00 Kč,
  -
  ponížení výdajové položky 5499 Výkon pěstounské péče
  -
  hrazeno ze st. příspě
  vku ÚP ČR, § 43XX,
  ORJ 0100, ORG 9100000000, NZUZ 0 o částku 195.428,00 Kč,
  -
  navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, NZUZ 0 o částku 21.574.911,00 Kč:
  I
  I. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zaj
  istit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  19
  Proti:
  0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 130 - řízení likvidity - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  5
  II. ukládá
  odboru finanční
  mu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘI...

  Celý text (zobrazeno 98 %)

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  5
  II. ukládá
  odboru finanční
  mu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  24
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje tří částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 540m², cca 612 m² a cca 680 m² v k. ú. Břilice. - Diskuze

  Datum: 26. 1. 2015

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  7
  2) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 612 m
  2
  (v orientační mapě označeno jako díl „B“), vlastníku
  sousedního pozemk...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  Zápis z
  4
  . jednání ZM dne
  26
  .
  01
  .201
  5
  7
  2) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 612 m
  2
  (v orientační mapě označeno jako díl „B“), vlastníku
  sousedního pozemku p. č. KN 1643/5, vše v
  k. ú. Břilice,
  3) části pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca
  680 m
  2
  (v orientační mapě označeno jako díl „C“),
  vlastníkům sousedního pozemku p. č. KN 1643/6, vše v
  k. ú. Břilice,
  s
  ohledem na platná územní rozhodnutí o umístění stavby „ZTV Břilice“ ze dne 26.11.2013, č. j. METR
  3098/2013 RoMi a o dělení nebo scelov
  ání pozemků ze dne 05.06.2014, č.
  j. METR 2235/2014 RoMi.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18
  Proti:
  4 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 4. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy a připomínky zastupitelů města - Připomínka Grammetbauerová Jana - Nebyly zaslány žádané důvodové zprávy z rady.

  Datum: 26. 1. 2015

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2015. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  5
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e)
  zastupitelstvo si vyhr...

  Celý text (zobrazeno 51 %)

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  5
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e)
  zastupitelstvo si vyhrazuj
  e právo na informaci
  o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18 Proti: 7
  Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místních poplatcích. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  k
  bodu 10
  Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  D
  iskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Alena Baštová
  ...

  Celý text (zobrazeno 31 %)

  k
  bodu 10
  Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích.
  Předkladatel:
  Ing. Alena Baštová
  D
  iskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Alena Baštová
  , Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Josef Pindroch
  -
  odchody a příchody:
  19:15 Matuška

  příchod

  počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  53
  /2014
  -
  3
  Zastupi
  telstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2014.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  19 Proti: 0 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Připomínka Grammetbauerová Jana - bylo by možné vzít v úvahu úpravy chodníku v Lipové ul.?

  Datum: 15. 12. 2014

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  O...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  bodu 19
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Anna Kahounová
  ,
  Ing. Josef Pindroch
  ,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  prof. RNDr.
  Ondřej Prášil, Ph.D.
  ,
  pan Nehoda
  ,
  Zdeněk Mráz
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Ing. Jaroslav Kubal
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  ,
  Josef Neužil
  ,
  Bc. Magdalena Horvátho
  vá, DiS.
  ,
  Karel
  Elexhauser
  -
  odchody a příchody:
  20:26 Kahounová

  odchod

  počet 24
  20:28 Kahounová

  příchod

  počet 25
  20:35 Vopátek

  odchod

  počet 24
  20:3
  7
  Vopátek

  pří
  chod

  počet
  25
  20:38 Polčáková

  odchod

  počet 24
  20:41 Polčáková

  p
  říchod

  počet 25
  20:41 Blízek

  odchod

  počet 24
  20:43 B
  l
  ízek

  příchod

  počet 25

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1, pozemku p. č. KN 1424/2 včetně garáže v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1, pozemku p. č. KN 1424/2 včetně garáže v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. O...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1, pozemku p. č. KN 1424/2 včetně garáže v k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Ing. Josef Pindroch, PaedDr. Jan Váňa, Bc. Magdalena
  Horváthová, DiS., Anna Kahounová, Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz, Jitka
  Filípková
  Návrh Ing. Jany Grammetbauerové na odložení bodu:
  Výsledek hlasování:
  Pro: 10 Proti: 11 Zdrželi se: 1
  NEPŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1424/1 o výměře cca 50 m2
  , pozemku p. č. KN 1424/2
  o výměře 25 m2
  včetně stavby garáže, vše v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 12 Proti: 6 Zdrželi se: 4
  NEPŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti a vodohospodářského majetku, odstoupení od části smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 15
  Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku,
  odstoupení od části smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského ...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 15
  Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku,
  odstoupení od části smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Jitka Filípková, Ing. Jana Grammetbauerová
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 33/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku mezi
  městem Třeboň a Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr (Palackého nám. 46, Třeboň) ve věci
  odstoupení od smlouvy s účinky zrušení závazku od samého počátku a to platí i pro možnost odstoupení od
  převodu části majetku, který byl součástí smlouvy ze dne 19.12.2013 mezi městem Třeboň a Dobrovolným
  svazkem obcí Vodovod Hamr. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení zastupitelstvem města. Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 7
  II. schvaluje
  odstoupení od části smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku mezi
  městem Třeboň a Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr (Palackého nám. 46, Třeboň) ve věci
  odstoupení od převodu části majetku uvedeného ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí
  a vodohospodářského majetku ze dne 19.12.2013, který je specifikován v její příloze a to majetku
  uvedeného pod evidenčními čísly 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, a 371 vč. pozemků
  p. č. KN 1716/2, p. č. KN 1716/3, p. č. KN 2453/3, p. č. KN 2453/13, p. č. KN 2453/15, p. č. KN 2453/16,
  p. č. KN 2466/2, p. č. KN 2561 a staveb bez čp/če na pozemcích p. č. KN 1716/2 a p. č. KN 2561, vše v obci
  a k. ú. Třeboň. Tím se převod tohoto majetku zrušuje od samého počátku s tím, že odstoupení nabývá
  účinnosti okamžikem schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí
  a vodohospodářského majetku mezi městem Třeboň a Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr
  a schválením tohoto odstoupení zastupitelstvem města.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 22
  Návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Miroslav Roubal, Ing. Jana...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  k bodu 22
  Návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Miroslav Roubal
  Diskuse:
  - diskutující: Mgr. Rostislav Černý, CSc., Ing. Miroslav Roubal, Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk
  Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 40/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o potřebě pořídit změnu č. 1 Územního plánu Třeboň.
  II. schvaluje
  pořízení změny č. 1 Územního plánu Třeboň v rozsahu pozemků p. č. KN 685, p. č. KN 703 a p. č. KN 708
  v k. ú. Přeseka a v rozsahu území lokality bývalého velkochovu vepřů Gigant v k. ú. Břilice.
  III. ukládá
  odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického - přijetí dotace z IOP - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 23
  Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického – přijetí dotace z IOP.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskut...

  Celý text (zobrazeno 11 %)

  k bodu 23
  Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického – přijetí dotace z IOP.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Ing. Pavel Hajna, Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Anna Kahounová, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Helena Šestauberová, Ing.
  Jiří Vopátek, Ph.D.
  - odchody a příchody: 18:47 Kahounová – příchod – počet 23
  19:02 Váňa – odchod – počet 22
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 41/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí dotace z Integrovaného operačního programu na realizaci projektu „Centrum Třeboňského
  rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického“.
  II. schvaluje
  realizaci projektu a zajištění financování nezpůsobilých výdajů z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města do
  celkové výše 2.592.874,00 Kč.
  III. schvaluje
  uzavření Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 11
  IV. schvaluje
  zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví –
  stavební práce“, zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky III. kategorie zadané mimo režim
  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví – expozice“
  a zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví – vybavení“
  externím zadavatelem.
  V. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Stanovení oddávajících pro volební období 2014 - 2018 - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 25
  Stanovení oddávajících pro volební období 2014 – 2018.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Pavel Ve...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 25
  Stanovení oddávajících pro volební období 2014 – 2018.
  Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Pavel Vejvar, Zdeněk Mráz, prof. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Jana Grammetbauerová, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Zdeněk
  Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  oddávající pro volební období 2014 – 2018:
  pan Josef Neužil, PhDr. Jaroslav Psík, Mgr. Jana Polčáková, MVDr. Augustin Blízek.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Protinávrh prof. RNDr. Ondřeje Prášila, Ph.D.:
  Usnesení ZM č. 43/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  tyto zastupitele jako oddávající pro volební období 2014 – 2018: MVDr. Augustin Blízek, Mgr. Rostislav
  Černý, CSc., MUDr. Antonín Doležal, Karel Elexhauser, Ing. Jana Grammetbauerová, Bc. Magdalena
  Horváthová, DiS., Ing. Bohuslav Jirák, Anna Kahounová, Ing. František Korda, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. et
  Ing. Jiří Kuta, Jan Makovička, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Bohumil Matuška, Josef Neužil,
  MUDr. František Pfeifer, Bc. Mgr. Jana Polčáková, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., PhDr. Jaroslav Psík,
  Pavel Řimnáč, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 12
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 1 Zdrželi se: 4
  PŘIJATO
  19:29 Kahounová – odchod – počet 21
  19:29 Černý – odchod – počet 20

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz pí. Grammetbauerová - Bylo by možné mi zasílat i důvodové zprávy?

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Ha...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna,
  Bohumil Matuška, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., MUDr. Antonín Doležal, Mgr. Rostislav Černý, CSc.,
  Jitka Filípková, Jaroslav Vedral, Ing. Miroslav Roubal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  19:40 Grammetbauerová – odchod – počet 20
  19:43 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  19:44 Kuta – odchod – počet 20Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 13
  k bodu 29
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 19:49 hodin.

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz pí. Grammetbauerová - Nebylo by možné opravit cyklostezku v úseku u domu J. K. Tyla?

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Ha...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna,
  Bohumil Matuška, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., MUDr. Antonín Doležal, Mgr. Rostislav Černý, CSc.,
  Jitka Filípková, Jaroslav Vedral, Ing. Miroslav Roubal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  19:40 Grammetbauerová – odchod – počet 20
  19:43 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  19:44 Kuta – odchod – počet 20Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 13
  k bodu 29
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 19:49 hodin.

Datum Název
9. 12. 2019 Zastupitelstvo 9. 12. 2019
14. 10. 2019 Zastupitelstvo 14. 10. 2019
26. 8. 2019 Zastupitelstvo 26. 8. 2019
17. 6. 2019 Zastupitelstvo 17. 6. 2019
20. 5. 2019 Zastupitelstvo 20. 5. 2019
1. 4. 2019 Zastupitelstvo 1. 4. 2019
25. 2. 2019 Zastupitelstvo 25. 2. 2019
28. 1. 2019 Zastupitelstvo 28. 1. 2019
10. 12. 2018 Zastupitelstvo 10.12.2015
13. 11. 2018 Ustavující zastupitelstvo
10. 9. 2018 Zastupitelstvo 10.9.2018
25. 6. 2018 Zastupitelstvo 25.6.2018
21. 5. 2018 Zastupitelstvo 21.5.2018
26. 3. 2018 Zastupitelstvo 26. 3. 2018
29. 1. 2018 Zastupitelstvo 29. 1. 2018
18. 12. 2017 Zastupitelstvo 18. 12. 2017
6. 11. 2017 Zastupitelstvo 6. 11. 2017
18. 9. 2017 Zastupitelstvo 18. 9. 2017
24. 7. 2017 Zastupitelstvo 24. 7. 2017
26. 6. 2017 Zastupitelstvo 26. 6. 2017
22. 5. 2017 Zastupitelstvo 22. 5. 2017
24. 4. 2017 Zastupitelstvo 24. 4. 2017
20. 3. 2017 Zastupitelstvo 20. 3. 2017
30. 1. 2017 Zastupitelstvo 30. 1. 2017
12. 12. 2016 Zastupitelstvo 12. 12. 2016
7. 12. 2016 Setkání s občany - plánované investice města
24. 10. 2016 16. jednání ZM Třeboně
12. 9. 2016 15. jednání ZM Třeboně
20. 6. 2016 14. jednání ZM Třeboně
9. 5. 2016 13. jednání ZM Třeboně
14. 3. 2016 12. jednání ZM Třeboně
25. 1. 2016 11. jednání ZM Třeboně
14. 12. 2015 10. jednání ZM Třeboně
2. 11. 2015 9. jednání ZM Třeboně
7. 9. 2015 8. jednání ZM Třeboně
22. 6. 2015 7. jednání ZM Třeboně
18. 5. 2015 6. jednání ZM Třeboně
16. 3. 2015 5. jednání ZM Třeboně
26. 1. 2015 4. jednání ZM Třeboně
15. 12. 2014 3. jednání ZM Třeboně
24. 11. 2014 2. jednání ZM Třeboně
3. 11. 2014 Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
15. 9. 2014 36. jednání ZM Třeboně
18. 8. 2014 35. jednání ZM Třeboně
23. 6. 2014 34. jednání ZM Třeboně
12. 5. 2014 33. jednání ZM Třeboně
17. 3. 2014 32. jednání ZM Třeboně
26. 2. 2014 31. jednání ZM Třeboně
27. 1. 2014 30. jednání ZM Třeboně
16. 12. 2013 29. jednání ZM Třeboně
4. 11. 2013 28. jednání ZM Třeboně
9. 9. 2013 27. jednání ZM Třeboně
14. 6. 2013 26. jednání ZM Třeboně
6. 5. 2013 25. jednání ZM Třeboně
18. 3. 2013 24. jednání ZM Třeboně
28. 1. 2013 23. jednání ZM Třeboně
17. 12. 2012 22. jednání ZM Třeboně
26. 11. 2012 21. jednání ZM Třeboně
29. 10. 2012 20. jednání ZM Třeboně
1. 10. 2012 19. jednání ZM Třeboně
3. 9. 2012 18. jednání ZM Třeboně
25. 6. 2012 17. jednání ZM Třeboně
14. 5. 2012 16. jednání ZM Třeboně
26. 3. 2012 15. jednání ZM Třeboně
30. 1. 2012 14. jednání ZM Třeboně
12. 12. 2011 13. jednání ZM Třeboně
7. 11. 2011 12. jednání ZM Třeboně
3. 10. 2011 11. jednání ZM Třeboně

«Související odkazy

Partnerství