Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Hledání
Fulltext: detailní hledání
 • Blízek Augustin, MVDr., KDU-ČSL, bez PP (0/16)
 • Černý Rostislav, Mgr. CSc., ČSSD (0/37)
 • Chaloupka Zdeněk, Bc. Ing., KDU-ČSL (0/2)
 • Doležal Antonín, MUDr., KDU-ČSL (5/40)
 • Ďoubal Jan, Ing., ODS (7/47)
 • Elexhauser Karel, ODS (8/77)
 • Florianová Marie, Mgr., Občané.cz, bez PP (0/18)
 • Grammetbauerová Jana, Ing., ODS (30/142)
 • Hadravová Ladislava, KDU-ČSL (0/2)
 • Hladílek Jiří, MUDr., PRO zdraví a sport (7/7)
 • Hlásek Milan, Ing., ODS (0/66)
 • Holzer Filip, SZ (8/8)
 • Horváthová Magdalena, Bc. DiS., KDU-ČSL (0/30)
 • Houdek Jiří, Ing., KDU-ČSL (0/313)
 • Janát Eduard, ODS (0/2)
 • Janíček Vladimír, Občané.cz, bez PP (0/43)
 • Jenisová Terezie, Mgr., KDU-ČSL (16/364)
 • Jirák Bohuslav, Ing., ANO 2011, bez PP (0/45)
 • Kahounová Anna, ODS (12/318)
 • Kohout Petr, Občané.cz, bez PP (0/11)
 • Kohoutová Anna, Mgr., ODS (0/31)
 • Korda František, Ing., KSČM (0/13)
 • Košinová Marie, Ing., KDU-ČSL (0/36)
 • Kubal Jaroslav, Ing., ODS (6/187)
 • Kukačka Zdeněk, Ing., ODS (2/2)
 • Kuta Jiří, Ing. et Ing., TOP09 (3/9)
 • Louvar Stanislav, KDU-ČSL (0/1)
 • Ludvík Viktor, ODS (1/1)
 • Lukavský Jan, Piráti (2/2)
 • Makovička Jan, OMMO (0/10)
 • Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc., ODS (9/273)
 • Matuška Bohumil, KDU-ČSL (0/5)
 • Michal Petr, Mgr. Bc., OMMO, bez PP (41/112)
 • Mráz Zdeněk, ČSSD (25/332)
 • Neužil Josef, ČSSD (0/22)
 • Padrta Petr, ODS (2/2)
 • Pfeifer František, MUDr., ANO 2011, bez PP (7/16)
 • Pindroch Josef, Ing., ANO 2011, bez PP (16/142)
 • Polčáková Jana, Mgr., ANO 2011, bez PP (2/7)
 • Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D., SZ (22/95)
 • Psík Jaroslav, PhDr., ČSSD (0/2)
 • Řimnáč Pavel, ANO 2011, bez PP (1/9)
 • Štěrbová Jaroslava, KDU-ČSL (0/11)
 • Váňa Jan, PaedDr., ODS (66/442)
 • Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc., ČSSD (0/38)
 • Vopátek Jiří, Ing. Ph.D., SZ (43/208)
 • Werner Petr, Mgr., PRO zdraví a sport (13/13)

Poznámka: Červené číslo symbolizuje počet všech vystoupení, zelené číslo počet vystoupení v akt. volebním období. Vyhledávání (stejně jako počet příspěvků v diskuzích u jednotlivých zastupitelů) se vztahuje pouze k těm záznamům v archivu, které jsou naindexované (označené zelenou fajfkou). Budeme se snažit postupně tuto indexaci doplnit i u starších záznamů.

Výsledek hledání (nalezeno: 47)
 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň – Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku p. č. 2469/1, k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 1. 4. 2019:
  Schválení pořízení změny č. 5 Územního plánu Třeboň - Diskuze

  Datum: 1. 4. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Stanovení odměny členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 28. 1. 2019:
  Diskuze - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2019

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Prodej bytových jednotek ve střešní nástavbě domu č. p. 1015 až 1017 v ul. Svobody, Třeboň - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Zastupitelstvo 10.12.2015:
  Volba předsedy finančního výboru - Diskuze

  Datum: 10. 12. 2018

 • Ustavující zastupitelstvo:
  Volba předsedy finančního výboru - Určení dlouhodobě uvolněných funkcí

  Datum: 13. 11. 2018

 • 35. jednání ZM Třeboně:
  Bertiny lázně Třeboň - rekonstrukce balneoprovozů" - schválení nákladů na realizaci - Diskuze

  Datum: 18. 8. 2014

  k bodu 2
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing....

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 2
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Zdeněk MrázZápis z 35. jednání ZM dne 18.08.2014 2
  PaedDr. Jan Váňa – požaduje informace týkající se výpadku příjmů, nákladů na provoz
  vzniklých během realizace projektu a dále jakým způsobem bude postaráno
  o zaměstnance v době rekonstrukce Bertiných lázní.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., MUDr.
  Antonín Doležal, Jaroslava Štěrbová, Ing. Jan Ďoubal, Vladimír Janíček
  - odchody a příchody: 17:10 Florianová – příchod – počet 24
  17:41 Korda – odchod – počet 23
  17:42 Korda – příchod – počet 24
  17:43 Kahounová – odchod – počet 23
  17:44 Kahounová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 90/2014-35
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  navýšení nákladů na realizaci výstavby „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ v období let
  2014 – 2015 o 2.000.000,00 Kč z 39.500.000,00 Kč na 41.500.000,00 Kč včetně DPH 21%.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 1 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č.40 - stezka Dukelská ul., přijetí příspěvku na projekt "Města v rozletu" a navýšení daňových příjmů - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 01.05.2014 do 11.06.2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelst...

  Celý text (zobrazeno 58 %)

  k bodu 3
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 01.05.2014 do 11.06.2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  -
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 01.05.2014 do 11.06.2014.

 • 34. jednání ZM Třeboně:
  Finanční příspěvek v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014 - Diskuze

  Datum: 23. 6. 2014

  k bodu 9
  Finanční příspěvek v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenis...

  Celý text (zobrazeno 25 %)

  k bodu 9
  Finanční příspěvek v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jan Ďoubal, Josef Neužil
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 77/2014-34
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku žadateli v oblasti tělovýchovy a sportu na jednorázovou akci takto:Zápis z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 5
  Žadatel Účel Příspěvek 2014 (Kč)
  TJ Jiskra Třeboň - veslování Výstavba a složení veslařské dráhy
  LAGO ALBANO 80.000,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a připravit smlouvu k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  "Bertiny lázně Třeboň - rekonstrukce balneoprovozů" - schválení realizace akce - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 5
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. P...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 5
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Pavel Hajna, Ing. arch. Antonín Nehoda, PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová,
  JUDr. Jiří Kolban, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ladislava Hadravová, Vladimír Janíček, MUDr. Antonín Doležal,
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Josef Neužil, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jan Ďoubal
  Zdeněk Mráz – návrh na ukončení diskuze.
  MUDr. Jaroslav Bican, lázeňský host, Ing. Marie Košinová – návrh na ukončení diskuze.
  - odchody a příchody: 17:31 Kahounová – odchod – počet 22
  17:36 Kahounová – příchod – počet 23
  18:05 Ďoubal – odchod – počet 22
  18:07 Ďoubal – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 53/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ v období let 2014 – 2015
  v celkových předpokládaných nákladech 39.500.000,00 Kč včetně DPH. Výstavba zahrnuje rekonstrukci
  slatin, rekonstrukci vodoléčby a nový výtah.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6 (jmenovitě: Váňa, Kahounová, Masojídek, Elexhauser, Hlásek, Kubal)
  PŘIJATO

  18:40 Elexhauser – odchod – počet 22

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013 - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 7
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mr...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  k bodu 7
  Předběžné posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Ing. Pavel Hajna, Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček, doc. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Terezie Jenisová, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Alena Baštová,
  Ing. Jan Ďoubal
  Ing. Milan Hlásek – požaduje účetní závěrku IKS za rok 2013, zápis interního auditu (jako součást účetní
  závěrky).
  Ing. Alena Baštová – podala informaci, že IKS bylo zrušeno na konci roku 2012.
  Ing. Marie Košinová, Ing. Milan Hlásek, Karel Elexhauser
  PaedDr. Jan Váňa – žádá doplnění podkladů.
  - odchody a příchody: 19:30 Kubal – příchod – počet 23
  19:30 Ďoubal – odchod – počet 22
  19:30 Matuška – odchod – počet 21
  19:30 Louvar – odchod – počet 20
  19:32 Ďoubal – příchod – počet 21
  19:33 Štěrbová – příchod – počet 22
  19:35 Louvar – příchod – počet 23
  19:36 Matuška – příchod – počet 24
  19:52 Kahounová – odchod – počet 23
  19:52 Florianová – odchod – počet 22
  19:54 Kahounová – příchod – počet 23
  19:57 Florianová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. nevznáší požadavky
  na předložení dalších účetních záznamů a doplňujících informací ke schvalování účetní závěrky města
  Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.06.2014.

  Protinávrh doc. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci ke schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.06.2014.

  Protinávrh Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D.:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěrku města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit účetní převod dosaženého účetní zisku za rok 2013 ve výši
  59.724.552,34 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období a předložit starostce
  města k podpisu protokol o schvalování účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.

  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. navrhuje dohodovací řízení v rámci koalice.

  20:21 Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. navrhuje přestávku.

  20:21 Mgr. Terezie Jenisová přerušuje jednání ZM. Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 5

  20:35 Pokračování jednání ZM.

  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. stahuje protinávrh.

  Mgr. Terezie Jenisová navrhuje znění usnesení:
  Usnesení ZM č. 55/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  předložené podklady k posouzení účetní závěrky města Třeboně za rok 2013.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému a finančnímu výboru předložit účetní závěrku města Třeboně za rok 2013
  k rozhodování o schválení na jednání zastupitelstva města dne 23.03.2014.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Finanční příspěvek v oblasti ostatních činností. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 4
  Finanční příspěvek v oblasti ostatních činností.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Pavel Zajíček, Ing. Jan Ďoubal, Mgr....

  Celý text (zobrazeno 28 %)

  k bodu 4
  Finanční příspěvek v oblasti ostatních činností.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Pavel Zajíček, Ing. Jan Ďoubal, Mgr. Terezie Jenisová
  - odchody a příchody: 17:22 Korda – příchod – počet 21
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 27/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančního příspěvku žadateli na zajištění dopravní výuky takto:
  Žadatel účel
  Příspěvek 2014
  (Kč)
  Martin Ille Dopravní výuka 2014 12.000,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvu k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Přijetí daru - ceny do tomboly městského plesu 29. března 2014. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 23
  Přijetí daru – ceny do tomboly Městského plesu 29. března 2014.
  Předkladatel: MgA. Josef Žajdlík
  Diskuse:
  - diskutující:
  Mgr. Terezie Jenisová – pozvala zastupitele ...

  Celý text (zobrazeno 23 %)

  k bodu 23
  Přijetí daru – ceny do tomboly Městského plesu 29. března 2014.
  Předkladatel: MgA. Josef Žajdlík
  Diskuse:
  - diskutující:
  Mgr. Terezie Jenisová – pozvala zastupitele na městský ples, který se bude konat dne 29.03.2014.
  Anna Kahounová – požaduje předložit rozpočet a vyúčtování plesu poté, co se akce uskuteční.
  Ing. Jiří Houdek, Mgr. Tomáš Veselý, Ing. Jan Ďoubal
  - odchody a příchody: 19:16 Florianová – příchod – počet 21

  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 11
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 46/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí daru - ceny do tomboly Městského plesu, který se koná 29. března 2014
  II. ukládá
  odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2014. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 25
  Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na finanční příspěvek pro Zimní...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  k bodu 25
  Finanční příspěvky v oblasti kultury na rok 2014.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na finanční příspěvek pro Zimní abonentní koncerty.
  Mgr. Terezie Jenisová – panu Končickému bylo navrhnuto, aby si zažádal o záštitu starosty s finanční
  podporou tak, jak to umožňují pravidla schválená v prosinci 2013. Počítá se s tím, že 65.000,00 Kč by mělo
  jít na Zimní Třeboňská nocturna tak, aby částka byla stejná jako v minulém roce.
  Ing. Milan Hlásek, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jan Ďoubal, Ing. Jiří Houdek, Mgr. Marie Florianová, Ing. Marie
  Košinová


  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 12
  Protinávrh Ing. Jiřího Houdka:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na jednorázové akce a činnost v oblasti kultury takto:
  Žadatel účel Příspěvek 2014 (Kč)
  Anifilm, spol. s. r. o.
  Mezinárodní festival animovaných
  filmů Anifilm 2014
  300.000,00
  Třeboňská nocturna, o. s.
  Mezinárodní hudební festival
  Třeboňská nocturna 2014
  115.000,00
  Okolo Třeboně, o. s. Festival Okolo Třeboně 2014 120.000,00
  Mgr. Šimeček – Třeboňští pištci činnost 2014 80.000,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 3 Proti: 4 Zdrželi se: 15
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 48/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na jednorázové akce a činnost v oblasti kultury takto:
  Žadatel účel Příspěvek 2014 (Kč)
  Anifilm, spol. s. r. o.
  Mezinárodní festival animovaných
  filmů Anifilm 2014
  300.000,00
  Třeboňská nocturna, o. s.
  Mezinárodní hudební festival
  Třeboňská nocturna 2014
  115.000,00
  Okolo Třeboně, o. s. Festival Okolo Třeboně 2014 120.000,00
  Mgr. Šimeček – Třeboňští pištci činnost 2014 60.000,00
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 2 - úpravy schváleného rozpočtu - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Rozpočtové opatření č. 2 – úpravy schváleného rozpočtu.
  Důvodová zpráva:
  - odbor finanční a majetkový předkládá radě města k projednání návrh rozpočtového opatření č....

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Rozpočtové opatření č. 2 – úpravy schváleného rozpočtu.
  Důvodová zpráva:
  - odbor finanční a majetkový předkládá radě města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2, které
  spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace - JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče-ÚP ČR-(ost. neinv. tr. obyv.),
  § 4399, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy MK Branná, § 2212, ORJ 0750, ORG 9750000223, UZ 0
  o částku 700.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO-Lidická ul., § 2212,
  ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 2.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0
  o částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Břilice - chodník - ul. Ke Školce, § 2219, ORJ 0750, ORG XXXX,
  UZ 0 o částku 900.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč, Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 6
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX, UZ
  0 o částku 7.400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč,
  Popis situace: Po ukončení operací roku 2013 je do rozpočtu na rok 2014 zapojován kladný rozdíl zůstatků
  dosažený na bankovních účtech oproti částce zapojené do schváleného rozpočtu, který je použit:
   k převedení nevyčerpané částky státního příspěvku na výkon pěstounské péče od ÚP ČR
  z minulého roku ve výši 285.894,00 Kč – prostředky, které v předchozím roce nebyly dočerpány,
  budou použity v letošním roce,
   ke snížení příjmové položky prodej pozemků o 1.260.000,00 Kč – ve schváleném rozpočtu na rok
  2014 bylo počítáno mimo jiné s prodejem parcely č. 2 v ZTV K Břilicům ve výši 1.260 tis. Kč. Na
  prodej uvedené parcely byla uzavřena smlouva v roce 2013 s termínem úhrady kupní ceny
  v letošním roce. Kupující uhradil kupní cenu již v roce 2013. Z toho důvodu OFM navrhuje snížení
  uvedené položky o prodej, který se už v letošním roce nemůže uskutečnit.
   k navýšení rozpočtu u položky „Opravy MK Branná“ o 700.000,00 Kč,
   k navýšení rozpočtu u investičních akcí „Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO-Lidická ul.“
  (nová položka) o 2.922.000,00 Kč, Břilice - chodník - ul. Ke Školce o 900.000,00 Kč (nová položka),
  „ZTV K Břilicům“ o 980.000,00 Kč a „Sportovní areál – tribuna, travnatá plocha“ o 3.000.000,00 tis.
  Kč (oboje dokončení akcí z roku 2013 – komentář viz níže)
   k navýšení položky investic do Bertiných lázní o 7.400.000,00 Kč,
   k pokrytí finančního vypořádání s JčK a ostatními poskytovateli dotací ve výši 105.126,00 Kč
   současně jsou upravovány vztahy k rozpočtu JčK, tak jak byl mezitím schválen, o příspěvek na
  zajištění regionálních funkcí knihoven ve výši 242.000,00 Kč.
  „Třeboň, ZTV K Břilicům“ – 2. etapa
  Dopisem ze dne 30.10.2013 oznámil městu Třeboň provozovatel distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s.
  změnu termínu pro zajištění rezervovaného příkonu z původního termínu 16.10.2013 na termín 31.05.2014.
  Odvolával se na skutečnost, že nezískal územní souhlas v termínu dle čl. II. Smlouvy o připojení tj. do
  28.02.2013, což je dle této smlouvy důvodem k posunutí termínu připojení k distribuční soustavě. Z tohoto
  důvodu nebylo možné dokončit plochy, do kterých měly být kabely uloženy. Odbor rozvoje a investic proto
  předložil radě města k projednání dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Třeboň, ZTV K Břilicům“ – 2.
  etapa. Dodatek řešil posunutí termínu úplného dokončení díla z původního termínu do 30.11.2013 na termín
  v souladu s termínem provozovatele distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., tj. do 31.05.2014. Dále řešil
  méněpráce a vícepráce nutné k dokončení díla Třeboň, ZTV „K Břilicům“ – 2. etapa“ o rozpočtových
  nákladech - navýšení ceny díla o 296.651,72 Kč bez DPH tj. 358.949,00Kč vč. DPH na částku 9.163.633,00
  Kč s předpokladem úhrady těchto nákladů v roce 2014 z nevyčerpaných položek rozpočtu 2013. Tento
  dodatek byl radou města schválen Usnesením RM č. 917/2013-97 ze dne 04.12.2013. Z celkové částky
  upraveného rozpočtu roku 2013 9.058.700,00 Kč (částka bez navýšení dle dodatku č. 2) byla vyčerpána
  částka 8.303.493,29 Kč. Nedočerpáno zůstalo 755.206,71 Kč. Do rozpočtu roku 2014 je na dokončení akce
  potřeba zahrnout částku 980.000,00 Kč.
  Sportovní areál – tribuna, travnatá plocha
  Realizace akce Sportovní areál Třeboň probíhá v letech 2013/2014. V rozpočtu města na rok 2013 byla na
  výstavbu sportovního areálu schválena částka 20.000.000,00 Kč. Předpokládaným termínem zahájení
  stavebních prací byl březen roku 2013. Z důvodu zpoždění dokončení výběru zhotovitele, které bylo
  zapříčiněno podáním podnětu jedním z uchazečů na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebylo možné
  dodržet původně plánovaný termín zahájení. Změna termínů realizace byla upravena v Dodatku č. 1 ke
  smlouvě o dílo a schválena Usnesením RM č. 255/2013-76 ze dne 10.04.2013. S ohledem na posun termínu
  zahájení výstavby byla v rozpočtu města snížena položka na krytí nákladů výstavby sportovního areálu
  v roce 2013 z částky 20.000.000,00 Kč na částku 17.500.000,00 Kč. V říjnu roku 2013 došlo ke zpoždění
  výstavby tribuny z důvodu problémů se založením základů tribuny a neuskutečnila se plánovaná montáž
  umělého osvětlení fotbalových hřišť z důvodu selhání dodávky stožárů z Anglie. Z těchto důvodů byly v roce
  2013 provedeny práce v celkové částce 14.501.037,66 Kč. Navrhujeme proto v rozpočtu na rok 2014
  navýšení investiční položky Sportovní areál – tribuna, travnatá plocha o částku 3.000.000,00 Kč na částku
  18.000.000,00 Kč. Tato částka bude použita na úhradu plnění z uzavřených smluvních vztahů se
  zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavby a na zajištění nutného navýšení příkonu elektrické
  energie pro provoz sportovního areálu. I přes tyto problémy byl splněn hlavní cíl výstavby sportovního areálu
  v roce 2013, a to osetí a vzrůst trávníků, který byl důležitý pro zahájení provozu sportovního areálu v létě
  2014.
  Rada města přijala na svém jednání dne 15.01.2014 v této věci následující usnesení:
  Usnesení RM č. 13/2014-100
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  provedení rozpočtového opatření č. 2, které spočívá v: Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 7
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace - JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče-ÚP ČR-(ost. neinv. tr. obyv.),
  § 4399, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy MK Branná, § 2212, ORJ 0750, ORG 9750000223, UZ 0
  o částku 700.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO-Lidická ul., § 2212,
  ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 2.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0
  o částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Břilice - chodník - ul. Ke Školce, § 2219, ORJ 0750, ORG XXXX,
  UZ 0 o částku 900.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX, UZ
  0 o částku 7.400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG 9850000000,
  UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč.
  Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty DPH není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek, Ing. Jaroslav Kubal, pan Vladimír Janíček, pan Zdeněk Mráz
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – nebude hlasovat, požaduje nezávislého ekonoma.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jan Ďoubal
  - odchody a příchody: 18:19 Kahounová – příchod – počet 23
  18:49 Elexhauser – odchod – počet 22

  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 2, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace - JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče - ÚP ČR - (ost. neinv. tr.
  obyv.), § 4399, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0
  o částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce domu Štěpánka Netolického, čp. 89/I, § 3322, ORJ
  0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 5.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX, UZ
  0 o částku 6.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč, Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 8
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  2. 744 XXX 0900 0 4122 0,000 0,000 +242,000 242,000
  0 0 0800 3639 3111 3007,600 3007,600 -1260,000 1747,600
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  2. 744 9900000XXX 900 3314 5336 0 0,000 +242,000 242,000
  13010 9100000000 100 4399 5XXX 0 0,000 +285,894 285,894
  0 219000300 750 2219 6121 0 0,000 +980,000 980,000
  0 XXXX 750 3322 6121 0 0,000 +5000,000 5000,000
  0 6091000000 750 3412 6121 15000 15000,000 +3000,000 18000,000
  0 230000000 750 3526 6121 1000 1000,000 +6922,000 7922,000
  XXXXX XXXXXXXXX 0XXX 6402 5366 0 0,000 +105,126 105,126
  Financování (tis. Kč):
  2. 0 9850000000 0800 0 8115 6586,58 6586,580 +17553,020 24139,600
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému plnit usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 5 Proti: 8 Zdrželi se: 9
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  18:52 Ďoubal – odchod – počet 21

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 2, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 4122 Dotace - JčK – MK – Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, § 0, ORJ
  0900, ORG 0, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), § 3639, ORJ 0800,
  ORG 0, UZ 0 o částku 1.260.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK, § 3314, ORJ
  0900, ORG 9900000XXX, UZ 744 o částku 242.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče - ÚP ČR - (ost. neinv. tr.
  obyv.), § 4399, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 13010 o částku 285.894,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5171 Opravy MK Branná, § 2212, ORJ 0750, ORG 9750000223, UZ 0
  o částku 700.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO-Lidická ul., § 2212,
  ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku 2.922.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 ZTV K Břilicům, § 2219, ORJ 0750, ORG 219000300, UZ 0 o
  částku 980.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Břilice - chodník - ul. Ke Školce, § 2219, ORJ 0750, ORG XXXX,
  UZ 0 o částku 900.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha, § 3412, ORJ 0750, ORG
  6091000000, UZ 0 o částku 3.000.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 230000XXX, UZ
  0 o částku 7.400.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, § 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ
  XXXXX o částku 105.126,00 Kč,
  - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, § 0, ORJ 0800, ORG
  9850000000, UZ 0 o částku 17.553.020,00 Kč, Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 9

  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  2. 744 XXX 0900 0 4122 0,000 0,000 +242,000 242,000
  0 0 0800 3639 3111 3007,600 3007,600 -1260,000 1747,600
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  2. 744 9900000XXX 900 3314 5336 0 0,000 242,000 242,000
  13010 9100000000 100 4399 5XXX 0 0,000 285,894 285,894
  0 9750000223 750 2212 5171 300 300,000 700,000 1000,000
  0 XXXX 750 2212 6121 0 0,000 2922,000 2922,000
  0 219000300 750 2219 6121 0 0,000 980,000 980,000
  0 XXXX 750 2219 6121 0 0,000 900,000 900,000
  0 6091000000 750 3412 6121 15000 15000,000 3000,000 18000,000
  0 230000000 750 3526 6121 1000 1000,000 7400,000 8400,000
  XXXXX XXXXXXXXX 0XXX 6402 5366 0 0,000 105,126 105,126
  Financování (tis. Kč):
  2. 0 9850000000 0800 0 8115 6586,58 6586,580 +17553,020 24139,600
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému plnit usnesení.
  18:54 Elexhauser – příchod – počet 22
  Výsledek hlasování:
  Pro: 8 Proti: 4 Zdrželi se: 9 Nehlasoval: 1
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  18:55 Ďoubal – příchod – počet 23

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni - přijetí dotace z ROP Jihozápad - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni – přijetí dotace
  z ROP Jihozápad.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstv...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni – přijetí dotace
  z ROP Jihozápad.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města podklad ve věci dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování
  kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni". Město Třeboň podalo
  18.07.2013 na základě Usnesení RM č. 467/2013-81 a následně na základě Usnesení ZM č. 71/2013-26
  žádost o poskytnutí podpory na výše uvedený projekt.
  Usnesení RM č. 467/2013-81:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě
  Štěpánka Netolického v Třeboni“,
  b) realizaci projektu „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni“
  předkládaného do 25. výzvy ROP,
  c) zajištění financování projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými výdaji ve výši do
  26.542.763,00 Kč.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne
  24.06.2013.
  Usnesení ZM č. 71/2013-26:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě
  Štěpánka Netolického v Třeboni“,
  b) realizaci projektu „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni“
  předkládaného do 25. výzvy ROP,
  c) zajištění financování projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými výdaji ve výši do
  26.542.763,00 Kč.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajištění potřebných dokumentů.
  Následně byl projekt Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad schválen k poskytnutí dotace
  z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. Oznámení o schválení
  projektu k financování město Třeboň obdrželo 19.12.2013.
  Indikátorem projektu bylo:
  - počet zrekonstruovaných památkových objektů – 1,00 ks
  - počet pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů – 1,00 ks
  Harmonogram projektu byl nastaven tak, že od 01.01.2014 měla být zahájena fyzická realizace projektu.
  Ukončení fyzické realizace projektu bylo stanoveno na 31.08.2014. Datum ukončení projektu s podáním
  žádosti o platbu bylo stanoveno na 20.09.2014. S ohledem na to, že s fyzickou realizací projektu (výběr
  dodavatele stavby) nebylo započato z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu roku 2014, je
  tento harmonogram dnes nereálný. S ohledem na současný vývoj výběrových řízení je předpoklad, že
  výběrové řízení na dodavatele stavby bude trvat cca 3 měsíce. V případě realizace projektu bude zapotřebí
  projednat s ROP Jihozápad změnu projektu spočívající ve změně termínu fyzické realizace projektu. Do
  22.01.2014 bude nutno předložit přílohy předkládané před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí
  dotace. S ohledem na to, že jednání zastupitelstva města, které by mohlo rozhodnout o přijetí/nepřijetí
  dotace, se koná 27.01.2014 a termín pro předání příloh je do 22.01.2014, byly přílohy ve výše uvedeném
  termínu doloženy a z toho důvodu zároveň předkládáme radním města dvě varianty usnesení. V termínu do
  12.02.2014 bude městu Třeboň po předložení příloh před podpisem Smlouvy zaslán ke schválení návrh
  Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Do 19.02.2014 očekává ROP Jihozápad vyjádření ke Smlouvě
  včetně schválení radou/zastupitelstvem města. Předpoklad podpisu Smlouvy v případě doložení všech
  potřebných dokumentů je 26.02.2014 a nebo dle dohody mezi městem a ROP Jihozápad.
  Rada města svým Usnesením č. 5/2014-99 ze dne 07.01.2014 nedoporučuje Zastupitelstvu města Třeboně
  schválit přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě
  Štěpánka Netolického v Třeboni".
  Usnesení RM č. 5/2014-99:
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka
  Netolického v Třeboni". Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 22
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne
  27.01.2014.
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jiří Houdek, Ing. Jan Ďoubal, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh.
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka
  Netolického v Třeboni" s podmínkou posunutí termínu realizace do 31.03.2015 s financováním 5.000.000,00
  Kč v roce 2014 a zbývajících nákladů v roce 2015 a to z důvodu nezajištěných finančních prostředků
  v rozpočtu roku 2014.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 4 Proti: 7 Zdrželi se: 12
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  přijetí dotace z ROP Jihozápad na projekt „Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka
  Netolického v Třeboni" z důvodu nedostatečného finančního krytí z vlastních zdrojů žadatele.
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 4 (Houdek, Matuška, Florianová, Louvar) Zdrželi se: 10
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 91 - Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. - investice. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  k bodu 7
  Rozpočtové opatření č. 91 – Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. – Investice.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení rady měs...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 7
  Rozpočtové opatření č. 91 – Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. – Investice.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení rady města č. 764/2013-93 ze dne
  23.10.2013 k projednání návrh rozpočtového opatření č. 91, které spočívá v navýšení rozpočtových příjmů
  na položce 1511 Daň z nemovitostí o částku 825.000,00 Kč a současně navýšení rozpočtových výdajů na
  položce 6121 Bertiny lázně - investice o částku 825.000,00 Kč.
  Popis situace: Při přípravě rozpočtového opatření č. 72, kterým byl upraven rozpočet na rok 2013, nebyl
  v přehledu čerpání výdajové části rozpočtu k 31.07.2013 a plánu výdajů na období 08-12/2013 (tento
  dokument byl podkladem k sestavení výše uvedeného rozpočtového opatření) v položce Bertiny lázně –
  investice zahrnut výdaj na projektové práce na akci „ROP rozšíření lázeňské infrastruktury Bertiných lázní
  Třeboň“ v částce 787.408,00 Kč vč. DPH, projektové práce „Přeložka a posílení rozvodů NN v areálu
  Bertiných lázní v Třeboni“ v částce 33.880,00 Kč a 3.630,00 Kč náhrady za odstoupení od mandátní smlouvy
  f Otruba & partner, která zajišťovala funkci technického dozoru při přípravě stavby a přípravě výběrového
  řízení. Výdaje na projektové práce vyplývají z uzavřených smluv o dílo a na jejich úhradu nemá vliv přijaté
  rozhodnutí o zrušení akce „ROP rozšíření lázeňské infrastruktury Bertiných lázní Třeboň“. K pokrytí výdajů je
  zapojován neočekávaný příjem na položku 1511 – daň z nemovitosti.
  Usnesení RM č. 764/2013-93:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  provedení rozpočtového opatření č. 91, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 1511 Daň z nemovitostí, § 0, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku
  825.000,00 Kč,
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 240000000, UZ
  0 o částku 825.000,00 Kč,
  Čís.
  R
  M
  NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočto

  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  91. 0 0 0800 0 1511 5 000,00 5 000,00 +825,00 5 825,00
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  91. 0 240000000 750 3526 6121 6 500,00 927,00 +825,00 1 752,00
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení předložit rozpočtové
  opatření na jednání ZM dne 04.11.2013.
  Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Houdek
  Ing. Jan Ďoubal – vznesl dotaz na to, kdo zadává projekt a jak to funguje.
  Ing. Pavel Hajna – systém investic do lázní funguje tak, že celou investici od projektu investuje vždy město.
  V tomto případě to bylo obdobné, projekt zadávalo město. Došlo však k omylu. Faktura byla z naší strany
  opomenuta, když bylo řešeno Rozpočtové opatření č. 72. V okamžiku, kdy se revidoval celý rozpočet města
  pro letošní rok, nám ta faktura proklouzla, neuvědomili jsme si to, a když se odečítaly veškeré investice v BL
  v letošním roce a ta výdajová položka se snižovala, tak se snížila moc. Je to pouze narovnání stavu, protože
  se faktura dostala mimo systém.
  PaedDr. Jan Váňa – poukázal na to, že se nejednalo o investiční akci města. Město ani RM tuhle investici
  neschválilo. Je to investiční akce lázní, takže by se to mělo hradit z finančních prostředků lázní a ne
  z městského rozpočtu. Pokud to byla investice města, kdo to schválil?
  Ing. Pavel Hajna – RM schválila objednání projektové dokumentace.
  Ing. Jiří Houdek – město pořizovalo projekt, mělo to být i ve velkém rozpočtovém opatření, bohužel se to tam
  nedostalo. Proto to schvalujeme dodatečně.
  PaedDr. Jan Váňa – pokud objednávalo město, tak to mělo zaplatit město.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 114/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  provedení rozpočtového opatření č. 91, které spočívá v:
  - navýšení příjmové položky 1511 Daň z nemovitostí, § 0, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku
  825.000,00 Kč, Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 8
  - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně - investice, § 3526, ORJ 0750, ORG 240000000, UZ
  0 o částku 825.000,00 Kč,
  Čís.
  R
  M
  NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka
  Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočto

  opatření
  Rozpočet
  od počátku
  roku po RO
  Rozpočtové příjmy (tis. Kč):
  91. 0 0 0800 0 1511 5 000,00 5 000,00 +825,00 5 825,00
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  91. 0 240000000 750 3526 6121 6 500,00 927,00 +825,00 1 752,00
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 5
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Lázně Aurora, s. r. o. - úrok z prodlení. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Lázně Aurora, s. r. o. – Úrok z prodlení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 699/2013-91 ze dne 11.09.2013
  projednání prominu...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Lázně Aurora, s. r. o. – Úrok z prodlení.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 699/2013-91 ze dne 11.09.2013
  projednání prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora s.r.o. Město Třeboň
  uzavřelo dne 07.03.2001 nájemní smlouvu se společností Lázně Aurora s.r.o. Dodatkem č. 27 ze dne
  17.12.2012 byla stanovena výše úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den
  prodlení. Roční nájemné je dle nájemní smlouvy ve znění pozdějších dodatků splatné v příslušných
  měsíčních splátkách, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Společnost Lázně
  Aurora s.r.o. se dostala do prodlení s úhradou splátky za měsíc květen 2013 (splatnost k 31.05.2013), jejíž
  výše činila 3.820.833,00 Kč. K úhradě této splátky nájemného došlo až dne 18.06.2013. Lázně Aurora s.r.o.
  tak byly s úhradou splátky nájemného v prodlení 18 dní. Výše smluvního úroku z prodlení za toto období činí
  částku 34.388,00 Kč. V souladu s ust. § 85 písm. f) zákona o obcích je rozhodování o vzdání se práva
  a prominutí pohledávky vyšší než 20.000,00 Kč vyhrazeno zastupitelstvu města.
  Usnesení RM č. 699/2013-91:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora, s. r. o. týkající se úroku z prodlení
  z pozdě placeného nájemného za měsíc květen 2013 vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
  07.03.2001.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jan Ďoubal – neměli bychom se takhle chovat. Spravujeme ne svůj majetek a potom tímto způsobem
  bychom vytvářeli precedens na plnění nějakých jiných pohledávek po komkoliv jiném, nemusely by to být
  zrovna Lázně Aurora, a ten dotyčný dlužník by potom mohl poukázat na to, když jste ulevili jednomu, proč
  nemůžete ulevit mně. Nedomnívám se, že by se jednalo o takovou částku, kvůli které by se musely dělat
  takováto precedencia.
  Ing. Jiří Houdek – věcně dává zapravdu Ing. Janu Ďoubalovi, avšak tím, že jsou Lázně Aurora majetkem
  města, bychom měli pohledávku prominout.
  paní Anna Kalounová – lázně mohly požádat o prodloužení doby splatnosti.
  paní Jaroslava Štěrbová – lázně se do tohoto problému nedostaly samy.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – vzhledem k tomu, že jde o částku 34.388,00 Kč, že se jedná o prodlení jen 18 dnů,
  a že je to městská společnost, je pro usnesení schválit tak, jak je navrženo.
  PaedDr. Jan Váňa – právě proto, že to je naše společnost, tak bychom se k ní měli chovat tak, že budeme
  požadovat plnění a naplnění té smlouvy.
  Mgr. Marie Florianová, pan Josef Neužil
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 130/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prominutí pohledávky ve výši 34.388,00 Kč společnosti Lázně Aurora s.r.o. týkající se úroku z prodlení
  z pozdě placeného nájemného za měsíc květen 2013 vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne
  07.03.2001.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 3/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby. - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 3/2013, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
  č. 1/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, he...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 3/2013, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
  č. 1/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů,
  kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 798/2013-93 ze dne 23.10.2013
  k projednání návrh znění Obecně závazné vyhlášky města Třeboně č. 3/2013, kterou se ruší obecně
  závazná vyhláška č. 1/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren,
  barů, kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby. Společnost Třeboňská Zámecká
  s.r.o., žádá o změnu stanovené provozní doby pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních
  a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby v ulici Krčínova, Třeboň. Provozní dobu
  stanovenou v Čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Třeboně č. 1/2013, o ochraně veřejného
  pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících
  občerstvovací služby, žádají prodloužit ve všech dnech do 02:00 h, přičemž počátek provozní doby by byl
  nejdříve od 07:00 h.
  V červenci 2013 došlo ke změně provozovatele restaurace a herny U Zámku. Původní provozovatelé
  podnikatelskou činnost ukončili nezávisle na omezení provozní doby stanovené OZV města Třeboně
  č. 1/2013, ale pro spory mezi sebou.
  S novým provozovatelem xxxxxxxxx, zastupujícím Třeboňskou Zámeckou s.r.o., vlastnící restauraci a hernu
  U Zámku a zástupci Městské policie Třeboň proběhlo několik jednání. Ze strany Městské policie Třeboň bylo
  konstatováno zlepšení situace na úseku občanských přestupků, pokles rušení nočního klidu v souvislosti
  s konzumací alkoholu v Krčínově ulici i v přilehlých lokalitách. Došlo ke snížení počtu zásahů strážníků při Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 47
  zajišťování veřejného pořádku. Spolupráce mezi novým provozovatelem restaurace a Městskou policií je
  hodnocena velmi kladně.
  Z těchto důvodů OŽaSČ doporučuje Zastupitelstvu města Třeboně schválit návrh znění Obecně závazné
  vyhlášky města Třeboně č. 3/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o ochraně veřejného
  pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících
  občerstvovací služby. Tento předkládaný návrh nemá dopad na schválený/upravený rozpočet. Vztah
  předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Jan Ďoubal, Ing. Jiří Houdek, PaedDr. Jan Váňa, Mgr. Terezie Jenisová, pan Zdeněk
  Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 138/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o ochraně
  veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí
  poskytujících občerstvovací služby.
  II. ukládá
  odboru živnostenskému a správních činností zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 4 Nehlasovali: 3
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Změna jednacího řádu zastupitelstva města Třeboně. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  Důvodová zpráva:
  -
  kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města k
  projednání změnu Jednacího řádu Zastupitelstv
  a měs...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  Důvodová zpráva:
  -
  kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města k
  projednání změnu Jednacího řádu Zastupitelstv
  a města
  Třeboně.
  Rada města přijala dne 17.07.2013 následující usnesení:
  Usnesení RM č.
  510/2013
  -
  84
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  II. ukládá
  útvaru taj
  emníka předložit návrh na jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 09.09.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Milan Hlásek
  , Mgr. Terezie Jenisová
  , PaedDr. Jan Váňa
  , paní Anna Kahounová
  ,
  Ing.
  Jiří Houdek
  ,
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc
  .
  , Ing. Jan Ďoubal
  , Ing.
  Jiří Vopátek, Ph.D.
  D
  oc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  vznesl
  p
  rotinávrh
  :
  Z
  astupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  změnu Jednacího řádu
  zastupitelstva
  města čl. 7
  bod
  6
  )
  následujícím
  způsobem
  : „
  O ukončení rozpravy
  k
  jednotlivým bodům jednání rozhoduje pře
  dsedající p
  o
  dostatečném
  projednání
  .“
  Následující
  v
  ět
  a
  bude
  vy
  škrtnuta
  . V
  čl. 7 bod
  11)
  :
  vypu
  stit
  vět
  u

  K
  e každému
  jednotlivému
  bod
  u může zastupitel, s
  výjimkou
  předsedajícího a předkladatele návrhu, vystoupit pouze dvakrát.

  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Pro
  ti: 15
  Zdrželi se: 2
  NEBYLO PŘIJATO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení RM č.
  79
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Třeboně.
  II. ukládá
  útvaru tajemníka seznámit se změnou Jednacího řádu Zastupitels
  tva města Třeboně všechny zaměstnance
  úřadu, členy komisí rady města a výborů zastupitelstva města a zaslat výpis z
  usnesení společně s
  jednacím
  řádem všem společnostem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  17 Proti: 5 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č.72 - snížení nájemného lázním. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Rozpočtové opatření č. 72

  snížení nájemného lázním.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Rozpočtové opatření č. 72

  snížení nájemného lázním.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09.2013
  k
  proje
  dnání návrh rozpočtového opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě (snížení či zvýšení) v
  příjmové části
  rozpočtu a ve výdajové části rozpočtu ve výši a u položek podle přílohy podkladového materiálu.
  Popis situace:
  Navrhované rozpočtové opatření řeší zejmén
  a vázání výdajů v
  souvislosti s
  předpokládaným
  nenaplněním některých příjmových položek, a to:
  1)
  nenaplnění příjmu z
  nájmu z
  městských lázní ve výši 15.000.000
  ,00
  Kč. V
  této věci přijala rada
  města dne 28.08.2013 usnesení č. 625/2013
  -
  87,
  2)
  nenaplnění příjmů z
  prodeje majetku města Třeboně v
  celkové předpokládané výši 12.279.000
  ,00
  Kč (jedná se o příjem z
  prodeje bytů ve výši 307.000
  ,00
  Kč, příjem z
  prodeje pozemků ve výši
  7.156.000
  ,00
  Kč, příjem z
  prodeje budovy čp. 51 v
  místní části Branná ve výši 1.816.000
  ,00

  a
  příjem z
  prodeje akcií ČS
  ,
  a.
  s.
  ,
  ve výši 3.000.000
  ,00
  Kč),
  3)
  nenaplnění příjmů z
  dotace zelená úsporám ve výši 10.487.230
  ,00
  Kč (v rozpočtu bylo počítáno
  s
  částkou 10.487.230
  ,00
  Kč na příjmové straně a s
  výdajem ve výši 4.487.230
  ,00
  Kč, reálně se tedy
  jedná o nenaplnění příjmů ve výši 6.000.000
  ,00
  Kč),
  4)
  nenaplnění příjmů z
  dotace na digitální povodňový plán a varovný systém, a to od poskytovatele
  OPŽP

  SFŽP ČR ve výši 210.210
  ,00
  Kč a od poskytovatele OPŽP

  podpora z
  fondu solidarity
  (ERDF) ve výši 3.5
  73.570
  ,00
  Kč.
  5)
  nenaplnění rozpočtovaných příjmů u odboru kultury a cestovního ruchu v
  celkové výši 3.105.400
  ,00
  Kč. Odpovědné místo ORJ 900

  odbor kultury a cestovního ruchu předpokládá nenaplnění příjmové
  části rozpočtu v
  celkové výši 3.105.400
  ,00
  Kč. Roz
  počet odboru kultury a cestovního ruchu byl pro
  letošní rok sestaven na základě podkladů příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko
  města Třeboně. Tato organizace předložila pro potřeby sestavení rozpočtu odboru účetní údaje
  z
  roku 2011. V
  souč
  asné době, po 8 měsících fungování odboru ku
  ltury a cestovního ruchu, lze
  s
  jistotou říci, že schválený rozpočet nelze v
  příjmové části reálně naplnit. Oproti tomu také lze říci,
  že nedojde ani k
  vyčerpání všech prostředků rozpočtovaných pro
  odpovědné míst
  o odbor kultury
  a
  cestovního ruchu ve výdajové části rozpočtu. Nedočerpání se předpokládá ve výši 1.897.840
  ,00
  Kč. U položek odboru kultury a cestovního ruchu dochází rozpočtovým opatřením jednak
  k
  přesunům rozpočtových prostředků mezi položkami, tak aby r
  ozpočet reálně odpovídal tomu, na
  jaké položky jsou jednotlivé příjmy a výdaje odboru účtovány, a dále dochází k
  vázání některých
  výdajů odpovědného místa odbor kultury a cestovního ruchu a k zapojení některých
  nepředpokládaných příjmů jiných odpovědných m
  íst, tak aby bylo pokryto předpokládané nenaplnění
  uvedených příjmových položek.
  6)
  poslední část rozpočtového opatření řeší některé drobné položky, u nichž je zřejmé, že budou muset
  být nutně navýšeny (pečovatelská služba

  příspěvek provozovateli

  Ledax, o
  blastní charita,
  některé položky energií, nákup materiálu

  úklidové prostředky a položka daně z
  přidané hodnoty).
  Pro informaci OFM
  uvádí, že odbor finanční a majetkový předložil radě města na její jednání dne 28.08.2013
  k
  projednání čerpání a plnění roz
  počtu města k
  31.07.2013 s
  podrobným ro
  zpisem k
  jednotlivým položkám
  a
  zároveň plán čerpání a plnění rozpočtu v
  období 08
  -
  12/2013. Tento plán byl sestaven na základě
  informací poskytnutých všemi správci rozpočtových prostředků rozpočtu města pro letošní ro
  k. Rada města
  v
  této věci přijala následující usnesení:
  Usnesení RM č.
  596/2013
  -
  87
  :
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o plnění a čerpání rozpočtu k
  31.07.2013 a o plánovaném plnění a čerpání rozpočtu v
  období 08
  -
  12/2013.
  II. ukládá
  odboru
  finančnímu a majetkovému předložit přehled o plnění a čerpání rozpočtu k
  31.07.2013 na jednání
  zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému ve spolupráci s
  ostatními odbory připravit návrh rozpočtového opatření,
  kterým
  dojde k
  vázání výdajů tak, aby bylo zamezeno vzniku nepokrytého schodku rozpočtu na konci roku
  2013 ve výši 15 mil. Kč.
  Přehled čerpání a plnění rozpočtu k
  31.07.2013 je samostatným materiálem předloženým zastupitelstvu
  města v
  bodu 5.
  Dále vedení města vy
  dalo pokyn všem správcům rozpočtových prostředků, aby odboru
  finančnímu a majetkovému předložili další návrhy na možné úspory ve stávajícím rozpočtu. Tyto návrhy byly
  do plánu čerpání a plnění rozpočtu zapracovány a plán s
  návrhem na úspory či případné zap
  ojení
  neočekávaných příjmů a návrh na rozpočtové opatření byl radě města předložen na jednání dne 03.09.2013
  a rada města v
  této věci přijala následující usnesení:
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  6
  Usnesení RM č. 657/
  2013
  -
  88
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu m
  ěsta schválit
  rozpočtové opatření vyplývající ze schválené
  přílohy Přehledu čerpání výdajové části rozpočtu k
  31.07.2013
  Plánované čerpání v
  období 08

  12/2013 a Přehledu plnění příjmové části rozpočtu k
  31.07.2013
  Plánované plnění v
  období 08

  12/2013 z
  aokrouhlené na celé tisíce Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva dne 09.09.2013
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odst. (4) říká, že rozpočtová opatření
  se uskutečňují
  povinně, jde
  -
  li o změny ve finančních vztazích k
  jinému rozpočtu, o změny závazných
  ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
  Schválením
  předkládaného rozpočtového opatření dojde k
  celkovému snížení objemu rozpo
  čtu o
  36.552.852 Kč
  v
  příjmové i výdajové části rozpočtu.
  Tento předkládaný návrh
  má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je
  řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením.
  Vztah předkládaného materiálu k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH)
  není
  žádný
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jiří Houdek

  informoval o tom, že radě města
  navrhoval
  řešení o
  sníž
  ení
  nájemné
  ho lázním o 25 mil.

  . RM se přiklonila k
  částce 15 mil. Kč. N
  ávrh
  v
  tomto znění
  nepodpoří
  .
  Ing.
  Milan Hlásek

  bylo by dobré vědět, kolik bylo j
  iž z
  rozpočtu
  v
  jednotlivých položkách (k 31.08.2013)
  vyčerpáno
  .
  paní Anna Kahounová

  vznesla dotaz na kotelnu v
  Roháči
  . Bude kotelna Teplospolu dále pokračovat?
  pan Zdeněk Mráz

  kotelna zůstává
  i nadále
  .
  Ing. Jan Ďoubal

  je důležité, aby lázně dělaly z
  ásadní opatření
  .
  pan Zdeněk Mráz

  RM po tvrdé diskuzi zastavila realizaci akce bazén na Bertiných lázních
  .
  GŘ musí se
  svým týmem
  udělat spoustu opatření
  . S
  nížení
  o
  25 mil. Kč nepodpoří, podpořil
  snížení o
  15 mil. Kč
  .
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  h
  lasoval pro bazén
  .
  Z
  hlediska investice
  bylo
  vše
  v
  pořádku, proto to
  podporoval
  . Pro příště
  požaduje
  předložení rozpoč
  t
  u
  o
  d
  nezávislého ekonoma
  .
  PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Alena Baštová
  Ing. Marie Košinová
  Mgr. Marie Florianová
  doc. RN
  Dr. Jiří Masojídek, CSc.
  pan Václav Nehoda
  MUDr. Antonín Doležal
  pan Vladimír Janíček
  pan Kubal

  požaduje po GŘ vysvětlení situace v
  lázeňství
  .
  JUDr. Jiří Kolban
  -
  podal informace o vývoji situace v
  lázeňství
  .
  Mgr. Terezie Jenisová
  -
  odchody a příchody:
  1
  8:12 Kahounová

  odchod

  počet 23
  18:13
  Kahounová

  pří
  chod

  počet
  24
  18:24 Velemínský

  odchod

  počet 23
  18:
  29
  Velemínský

  příchod

  počet
  24
  18:47 Hadravová

  odchod

  počet 23
  18:
  51
  Hadravová

  příchod

  počet
  24
  19:14 Váňa

  odchod

  počet 23
  19:
  21
  Váňa

  příchod

  počet
  24
  Ing. Jiří Houdek
  vznesl
  protinávrh:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě, tzn. snížení příjmové části rozpočtu o 25 mil. Kč.
  II. ukládá
  všem
  příslušným odborům
  připravit
  rozpočtové opatření i ve výdajové části tak, aby tento návrh byl
  předložen na příštím
  jednání
  ZM.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 3 Proti: 11 Zdrželi se: 8 Nehlasovali: 2
  NEBYLO PŘIJATO
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  7
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  81
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo měst
  a Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě (snížení či zvýšení) v
  příjmové části rozpočtu a ve
  výdajové části rozpočtu ve výši a u položek podle přílohy podkladového materiálu.
  II. ukládá
  všem odborům a útvarům, příspěvkovým
  organizacím a obchodním společnostem zřízeným a založeným
  m
  ěstem Třeboň zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  13
  Proti:
  9
  Zdrželi se:
  1 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Realizace investice "Areál TS Třeboň - správní budova". - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Schválení r
  ealizace
  akce
  „Areál TS Třeboň

  správní budova“.
  Důvo
  dová zpráva:
  -
  rada města předkládá za
  stupitelstvu města k
  projednání
  informaci o stavu příprav...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Schválení r
  ealizace
  akce
  „Areál TS Třeboň

  správní budova“.
  Důvo
  dová zpráva:
  -
  rada města předkládá za
  stupitelstvu města k
  projednání
  informaci o stavu přípravy
  akce

  Areál Technické
  služby Třeboň
  -
  správní budova
  “.
  V
  současné době je zpracována projektová dokumentace pro výběr
  zhotovitele a probíhá projednání k
  zajišt
  ění dokladové části pro vydání stavebního povolení. Dokumentace
  řeší rekonstrukci čp. 811 v Rybářské ulici a obsahuje jak část pro administrativní zázemí Technických služeb
  včetně parkoviště v
  prostoru mezi objektem a
  Rybářskou ulicí, tak i 4 ubytovací buň
  ky pro přechodné
  ubytování občanů v
  obtížné životní situaci (sociální bydlení). Administrativní část bude pronajata Technickým
  službám Třeboň, s.
  r.
  o.
  ,
  a ubytovací buňky bude provozovat město Třeboň. Náklady dle kontrolního
  rozpočtu projektanta činí na ad
  ministrativní část 12.257.938,91 Kč bez DPH, 14.832.106,11 Kč vč. DPH a na
  sociální
  bydlení 2.094.272,71
  Kč, 2.534.070,01 Kč vč. DPH
  .
  Celkem tedy 17.366.176,12 Kč včetně DPH.
  Město bude uplatňovat krácený odpočet DPH. V
  rozpočtu roku 2013 je částka na admi
  nistrativní budovu TS
  ve výši 4.000.000,00 Kč a sociální bydlení ve výši 2.000.000,00 Kč. Vratka DPH v
  roce 2013 by měla činit
  197.851,00 Kč. V
  tomto roce byla předpokládána realizace sociálního bydlení a částečná úprava budovy pro
  administrativní provoz a
  sociálního zázemí Technických služeb. Na základě rozpočtového opatření č. 72
  schváleného usnesením rady města č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09.2013 a doporučeného radou ke schválení
  zastupitelstvu města byla položka v
  rozpočtu roku 2013 na administrativní budo
  vu TS navržena radou ke
  snížení o
  200.000,00 Kč na částku 3.800.000,00
  Kč a položka
  sociální bydlení navržena radou ke snížení
  o
  1.000.000,00 Kč na částku 1.000.000,00 Kč. Z
  těchto částek bylo v
  roce 2013 již vynaloženo 199.650,00
  Kč na projektové práce. V
  ratka DPH v
  roce 2013 by měla činit 158.280,00 Kč. V
  roce 2014 bude tedy nutno
  vynaložit částku 12.765.826,12
  Kč vč. DPH. Zároveň je nutno uvažovat
  s vratkou DPH ve výši cca 19
  %
  z
  odvedené DPH
  ,
  tj. 420.955,00 Kč.
  ORI
  p
  ředpokládá
  , že výběrové řízení na zho
  tovitele této akce proběhne
  současně s
  výběrovým řízením na dílny, jejichž zadavatelem budou Technické služby Třeboň, s.
  r.
  o.
  ORI
  d
  oporučuje, aby zastupitelstvo města schválilo zajištění financování této akce v
  roce 2014 s
  výdaji
  12.765.826,12 Kč
  a vratko
  u DPH ve výši 420.955,00 Kč.
  P
  ředkládaný návrh
  nemá dopad na
  schválený/upravený rozpočet
  .
  Vztah předkládaného materiálu
  k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH) je
  uveden
  v
  textu
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jan Ďoubal

  vznesl dotaz, zde
  je možné realizaci odlož
  it o rok, vzhledem k
  současné ekonomické
  situaci
  .
  pan Zdeněk Mráz

  je toho názoru, udělat tuto realizace nyní
  , ale pokud se to přesune až na příští rok,
  nevidí v
  tom problém
  .
  Ing. Jiří Houdek

  je zásadně proti realizaci, která je na úkor investice do láz
  ní a může znamenat
  propouštění v
  lázních. Nutno odložit do roku 2015.
  PaedDr. Jan Váňa

  je pro přestěhování TS, ale nesouhlasí se sociálními byty
  .
  Ing. Pavel Hajna
  d
  oc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  paní Lišková
  pan Kubal
  pan Kolík
  -
  odchody a příchody:
  19:32 Elexhauser

  odchod

  počet 23
  19:32 Kahounová

  odchod

  počet 22
  19:34 Hlásek

  odchod

  počet 21
  19:36 Košinová

  odchod

  počet 20
  19:37 Hlásek

  příchod

  počet 21
  19:38
  Kahounová

  pří
  chod

  počet
  22
  19:40 Košinová

  příchod

  počet 23
  19:43
  Elexhauser

  pří
  chod

  počet
  24
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  8
  19:47 Velemínský

  odchod

  počet 23
  19:47 Florianová

  odchod

  počet 22
  19:50 Florianová

  příchod

  počet 23
  19:51 Ďoubal

  odchod

  počet 22
  19:52 Neužil

  odchod

  počet 21
  19:53
  Velemí
  nský
  -
  příchod

  počet
  22
  19:53 Ďoubal

  příchod

  počet 23
  19:54 Neužil

  příchod

  počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „
  Areál Technické služby Třeboň
  -
  správní budova
  “ v
  období let
  2013

  2014 v
  celkových
  předpokládaných nákladech stavby
  17.366.176,12 Kč
  včetně
  DPH 21
  %, která zahrnuje
  rekonstrukci budovy
  čp. 811 v Rybářské ulici.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  9
  Proti:
  2 Zd
  rželi se: 13
  NEBYLO PŘIJATO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Účetní uzávěrka za rok 2012 a závěrečný účet za rok 2012. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Účetní uzávěrka za rok 2012 a závěrečný účet
  z
  a
  rok 2012.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá
  zastupitelstvu
  města na základě usn
  esení č.
  418/2013
  -
  80
  ze dne...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Účetní uzávěrka za rok 2012 a závěrečný účet
  z
  a
  rok 2012.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá
  zastupitelstvu
  města na základě usn
  esení č.
  418/2013
  -
  80
  ze dne 07.06.2013
  k
  projednání návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 a zároveň účetní závěrku města Třeboně
  za rok 2012.
  Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní
  závěrky. Uve
  denou povinnost přinesla novela zákona o účetnictví, vyhlášená ve
  Sbírce zákonů pod
  č.
  239/2012 s
  účinností od 01.08.2012. U obce schvaluje účetní závěrku zastupitelstvo obce. Účetní závěrka
  vybraných účetních jednotek má být schválena do 6 měsíců ode dne,
  ke kterému se účetní závěrka
  sestavuje, tedy v
  případě účetní závěrky sestavené k
  31.12.2012 do 30.06.2013.
  Odbor finanční a majetkový předkládá následující podklady pro schválení účetní závěrky města:

  Účetní závěrku města, kterou tvoří:
  o
  Rozvaha ÚSC sesta
  vená k
  31.12.2012
  o
  Výkaz zisku a ztráty ÚSC sestavený k
  31.12.2012
  o
  Příloha účetní závěrky

  Inventarizační zprávu (souhrnnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni
  31.12.2012)

  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboně za rok
  2012
  Uvedené dokumenty kromě inventarizační zprávy jsou přílohou návrhu závěrečného účtu, a proto je odbor
  finanční a majetkový přikládá pouze jednou právě jako přílohu závěrečného účtu. Inventarizační zpráva je
  samostatnou přílohou podkladového materiálu.
  Odbor finanční a majetkový dále předkládá
  zastupitelstvu
  města k
  projednání návrh závěrečného účtu za rok
  2012, který v
  souladu s § 17 zákona č.
  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
  schvaluje zastupitelstvo města v
  termínu do 30.06.2
  013. Součástí závěrečného účtu je podle § 43 zákona
  č.
  128/2000 Sb., v
  platném znění, zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2012. Přezkoumání
  hospodaření města provedla auditorská společnost TOP AUDITING, s.
  r.
  o., Kotlářská 931/53, 602
  00 Brn
  o.
  Jménem auditorské společnosti provedli přezkoumání hospodaření města JUDr. Antonín Husák (auditor,
  oprávnění auditora KAČR č
  . 0098, licence auditora ÚDVA č
  . 236) a pracovn
  íci auditorské společnosti
  Ing.
  Eva Kopřivová a Vladimír Šrytr.
  Územní celek je ve
  smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona
  č.
  420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k
  nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě a podat o tom
  písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy. Závěr
  zprávy auditora konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 10, odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona
  nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření
  v
  budoucnosti.
  Předkládaný závěrečný účet města má ná
  sledující součásti:

  Hodnotící zpráva v
  členění na:
  o
  Souhrnné výsledky za rok 2012
  o
  Příjmy v
  roce 2012
  o
  Výdaje v
  roce 2012
  o
  Hospodaření s
  majetkem města
  o
  Monitoring hospodaření
  o
  Tvorba a použití účelových fondů
  o
  Hospodaření příspěvkových organizací zřízených měste
  m Třeboň
  o
  Hospodaření právnických osob založených městem Třeboň
  o
  Přezkoumání hospodaření a účetní závěrky města Třeboň za rok 2012
  o
  Doplňující informace k
  závěrečnému účtu
  o
  Seznam použitých zkratek a pojmů
  o
  Seznam příloh

  Přílohy, kterými jsou:
  o
  Podrobný pře
  hled
  o plnění rozpočtu příjmů:
  str. 1

  5
  o
  Podrobný p
  řehled o plnění rozpočtu výdajů:
  str. 6

  17
  o
  Financování:
  str. 17
  o
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
  o
  Výkaz o plnění rozpočtu
  o
  Účetní závěrka sestavená k
  31.12.2012
  o
  Přehled o hospodaření příspěvkových org
  anizací (samostatně)
  o
  Přehled o hospodaření právnických osob (samostatně)
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  4
  Rada města návrh závěrečného účtu a účetní závěrku projednala dne 07.06.2012 a přijala následující
  usnesení:
  Usnesení RM č.
  418/2013
  -
  80
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  účetní závěrku města za rok 2012.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  závěrečný účet města za rok 2012 v
  četně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Třeboň za rok
  2012.
  III. doporučuje zastupitelstvu města schválit
  závěrečný účet města s vyjádřením souhlasu s
  celoročním hospodařením bez výhrad.
  IV. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit ú
  četní závěrku města za rok 2012 a závěrečný účet města za
  rok 2012 včetně příloh na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní
  Anna Kahounová

  aktiva jsou ve výši přes 2 mld. Kč.
  , vznesla dotaz, zda se dělaly odhady nemovit
  ostí
  nebo z
  jakých čís
  el se vycházelo
  . Ja
  k tato suma přes 2 mld. vznikne,
  je to účetní
  hodnota nebo se udělaly
  odhady?
  Ing. Jiří Houdek
  Ing.
  Jitka Filípková

  jedná se o účetní hodnotu
  .
  paní Anna Kahounová

  navrhuje znovu ocenit nemovitosti, protože účet
  ní hodnota nevypovídá o
  hodnotě
  nemovitostí
  .
  paní Jitka Filípková

  účetní hodnota je nastavená,
  nelze
  přehodnocovat
  .
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  jedná se o hodnoty z
  účetních výkazů, v
  účetních výkazech se eviduje majetek
  v
  tzv.
  historických (vstupních, po
  řizovacích) cenách
  .
  Ing. Jan Ďoubal

  ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření spol.
  Top
  Audi
  ting se uvádí vý
  počet
  ukazatelů. E
  xistuje interpretace těch
  to
  ukazatelů
  , srovnání s
  minulými lety
  ?
  Ing. Jiří Houdek

  je to ve zprávě
  auditora
  .
  PaedDr. Jan Váň
  a

  udělil pochvalu OFM za pečlivé zpracování závěrečného účtu. P
  o formální stránce
  je
  závěrečný účet zpracován výborně
  ,
  obsahová stránka je smutná
  .
  Všechny ukazatele ukazují, že
  hospodaření města nebylo optimální.
  -
  zadlužení 163 mil. ke konci roku 2012
  ,
  nárůst
  o
  proti roku 2011
  -
  město Třeboň v
  roce 2012 nehospodařilo dobře
  -
  str. 16:
  tabulka

  aktiva celkem
  , není zřejmé, proč jsou rozdíly tak vysoké
  -
  str. 10:
  tabulka

  běžné výdaje vzrostly
  paní Anna Kahounová

  na lednovém jednání ZM
  žádala o
  předlože

  audit
  u
  na IKS
  , který doposud
  neobdržela
  .
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  ocenil práci odboru
  finančního a majetkového
  a paní tajemnice
  . P
  odal podrobné
  informace o
  účetní závěrce a
  závěrečném účtu
  za rok 2012
  . I
  nformoval o jednání finančního výboru
  .
  -
  odchody
  a příchody:
  17:20 Janíček

  příchod

  počet 21
  17:22 Doležal

  příchod

  počet 22
  17:28 Korda

  odchod

  počet 21
  17:32 Korda

  příchod

  počet 22
  17:5
  0
  Neužil

  odchod

  počet
  21
  17:54 Neužil

  příchod

  počet 22
  17:57 Kahounová

  odchod

  po
  čet 21
  17:57 Váňa

  odchod

  počet 20
  17:59 Kahounová

  příchod

  počet 21
  18:01 Váňa

  příchod

  počet 22
  18:02 Kohoutová

  odchod

  počet 21
  18:
  05 Kohoutová

  příchod

  počet 22
  -
  požadavky:
  Ing.
  Jan Ďoubal
  pož
  aduje
  vývoj ukazatelů
  za čtyři roky zpě
  t
  .
  Paní Anna Kahounová opětovně
  požaduje audit na IKS od pana Ing.
  J.
  Hlávky
  .
  PaedDr. Jan Váňa
  požaduje
  předložit
  hospodaření na IKS
  .
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  5
  2
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  účetní závěr
  ku města
  za rok 2012.
  II. schvaluje
  závěrečný účet města za rok 2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  5
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti:
  5 Zdrželi se: 1
  SCHVÁLENO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na zák
  ladě usnesení RM č.
  476/2013
  -
  82
  k projednání
  návrh na
  jmenov...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na zák
  ladě usnesení RM č.
  476/2013
  -
  82
  k projednání
  návrh na
  jmenování pana prof. Jiřího Hlaváč
  e čestným občanem města Třeboně.
  Usnesení RM č.
  476/2013
  -
  82:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  udělení čestného občans
  tví města Třeboně panu prof. Jiřímu Hlaváčovi.
  II. ukládá
  kanceláři starosty předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2013.
  Prof. Jiří Hlaváč je klarinetistou, skladatelem,
  šéfem katedry dechových nástrojů pražské AMU
  a
  dramaturgickým ř
  editelem všech Třeboňských nocturen od roku 2004 a Abonentních koncertů od roku
  1998. Práci pro tyto hudební festivaly vykonával vždy s
  nesmírným nadšením a s
  úctou k
  městu Třeboň.
  Hudební veřejnosti jsou známy jeho aktivity v
  rovině interpretační, kompozi
  ční, pedagogické,
  popularizátorské, publicistické i moderátorské. V
  průběhu své koncertní kariéry absolvoval více jak 5000
  vystoupení ve 43 zemích Evropy, Ameriky, Asie, Afriky, Austrálie. Hrál na prestižních mezinárodních
  festivalech v
  Berlíně, Vídni, New
  Yorku, Moskvě, Amsterodamu, Oslu, Havaně, Bukurešti, Lisabonu,
  Madridu, Sofii, Paříži, Mnichově aj.
  V
  roce 1975 založil soubor Barock Jazz Quintet a v
  postu uměleckého
  vedoucího stojí dodnes, od roku 1972 je členem Českého dechového tria a působí i jako k
  omorní partner
  nebo sólista. Repertoár Jiřího Hlaváče zahrnuje díla všech slohových období, významně je zastoupena
  hudba 20. století a též hudba na pomezí vážné hudby a jazzu. Je držitelem prestižních ocenění: Zlatý štít za
  CD Genus
  (1989), Gramy Classic (
  1993), Man of the Year (1998), Cena Rudolfa II. (2004), Světová cena
  míru za umělecký přínos (2006). Jiří Hlaváč je autorem řady skladeb klasické i jazzové hudby i rozhlasových
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  30
  a televizních pořadů, k
  jeho aktivitám patří i činnost v
  hudebních institucích.
  Od roku 1989 je např. členem
  AICM v
  New Yorku, stojí v
  čele výborů mezinárodních soutěží Pražské jaro a Concertino Praga, v letech
  1999
  -
  2006 byl děkanem Hudební fakulty AMU, kde dnes působí jako profesor klarinetové třídy a vedoucí
  katedry dechových nástr
  ojů. Je předsedou Rady Asociace hudebních umělců a vědců a je předsedou
  Kolegia pro udílení cen Thalie.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  upozornil na problém s
  udělením čestného občanství panu prof.
  Petráškovi
  před deseti lety
  , jednalo se o nějaký
  administrativní zádrhel
  , byly na to předpisy
  .
  Ing. Jiří Houdek
  pan Zdeněk Mráz

  Starosta poslední dobou, jak kráčí po Třeboni, tak občas ho něco napadne a rozhodne
  se to vyřešit sám z
  fleku, z
  v
  oleje s
  tím, že já s
  tímhle postupem
  nemůžu souhlasit. Já to beru tak, že
  jestliže
  jsem ve vedení města
  společně s
  Terezou a myslím si, že s
  tajemnicí a
  samozřejmě společně
  se starostou,
  tak by měly být určité
  věci, nejen to, co tu teď budeme projednávat, projednávány
  předem
  . Je pro m
  ne
  nedůs
  tojné a nepřijatelné, aby se určité věci řešily tak, že už je rozhodnuto a pak se na to něco lepilo. To už
  je za mnou, to jsme si se starostou vysvětlili na RM, dál bych se k
  tomu nevracel. To byly jiné věci. Ale po
  radě uteklo dalších pět dní a z
  ničeho n
  ic jsem se dozvěděl, že budeme dávat čestné občanství panu prof.
  Hlaváčovi. Já si ho velice považuji, znám ho. Byl jsem s
  ním několikrát v
  jeho společnosti.
  Své kvality má
  nezpochybnitelné. P
  ro
  mn
  e
  je nepřijatelné a nemožné, aby mi bylo v
  pondělí po RM řeč
  eno, že na ZM
  udělíme prof. Hlaváčovi čestné občanství. Na základě toho jsem se k
  tomu postavil tak, jak jsem se postavil,
  budu citovat ze zápisu: z
  tel. hlasování RM: „pan místostarosta Mráz nesouhlasí s
  tel. hlasováním.“ Jestliže
  někomu uděluji čestné ob
  čanství, tak by z
  m
  ého pohledu obyčejného člověka s
  e středoškolským vzděláním
  mělo dojít k
  nějaké diskuzi, popovídat si o tom. Ten čestný občan není čestným občanem starosty města,
  ten je čestným občanem nás všech, všech zastupitelů města, kteří se k
  tomu
  vyjádří.
  Já to vnímám tak, že
  tento návrh
  nepodpořím, protože toto vyhlášení nebylo důstojné tomuto třeba budoucímu čestnému
  občanovi města Třeboně.
  Ing. Jiří Houdek

  čestné občanství nemá a nemusí mít žádná
  pravidla
  . D
  o této chvíle je nemáme, pokud je
  bu
  deme chtít vytvořit, vytvořme si je
  . U
  vedl příklady minulých udělení čestného občanství
  . J
  e pravdou
  , že
  tento návrh vzešel až po
  jednání
  RM
  . J
  e na zastupitelích, aby rozhodli, zda to je či není důstojný postup
  . J
  e
  přesvědčen o tom,
  že když nejsou žádná pra
  vidla, tak každý může na
  jednání
  Z
  M
  nebo i na RM
  navrhnout
  kohokoliv, kdykoliv
  . O
  mluvil se za procesní chybu
  .
  paní Anna Kahounová

  dochází k
  devastaci
  , znevážení
  čestného občanství
  . N
  avrhla stanovit
  pravidla pro
  uděl
  ování čestného občanství, kterými bycho
  m se řídili
  .
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  sám byl překvapen telefonickým dotazem na tuto věc
  . Z
  důraznil, že by k
  tomuto
  bodu potřeboval širší diskuzi na RM, která neproběhla
  . P
  ři tel. kontaktu m
  u
  ani nebyla známa důvodová
  zpráva.
  V
  áží
  si pana profesora
  .
  Paed
  Dr. Jan Váňa

  tato věc by měla být s
  panem profesorem předjednána, zda vůbec stojí
  o to
  ,
  být
  čestným občanem města Třeboně
  .
  U
  pozornil na to, že
  tento
  návrh přišel v
  okamžiku, kdy s
  e o panu
  Hlaváčovi
  začalo mluvit jako o kandidátovi na
  ministr
  a
  kultury
  . N
  a
  vrh
  l
  odložení
  bod
  u
  a
  vytvoření pravidel.
  Mělo by se
  počkat, jak dopadnou jeho
  ministerské ambice a pak bychom
  mohli hovořit o tom, jestli panu
  prof. Hlaváčovi udělíme čestné občanství, samozřejmě s
  jeho souhlasem
  .
  Ing. Jiří Houdek

  omluvil se každému, koh
  o se proces projednávání dotýkal, že to přišlo tak rychle, že
  proběhlo tel. hlasování
  . P
  řesto požádal o podporu
  .
  D
  odal, že se budou muset udělat pravidla, aby
  k
  takovýmto pochybením už nedošlo
  .
  Ing. Marie Košinová
  Ing. Jan Ďoubal

  dává protinávrh na odlo
  žení bodu
  .
  Mgr. Terezie Jenisová

  diskuzi
  o tom, kdo se má stát čestným občanem města považuje
  za nezbytnou jak
  na
  úrovni
  RM, tak i na ZM
  . N
  e

  pro schválení
  jakýchkoliv pravidel pro udělování
  čestného občanství
  .
  M
  yslím si, že zdaleka ne všechna města ta
  pravidla mají a pakliže pravidla mají, tak pak dochází
  k
  devalvování institutu čestného občanství, neboť se stává to, že každý, kdo naplní podmínky a, b, c, d, e, f,
  se třeba téměř automaticky stává čestným občanem
  . K
  dyž se potom podíváte do galerie těchto
  měst a obcí,
  tak zjistíte, že mají desítky, ne
  -
  li stovky čestných občanů. V
  tu chvíli
  se
  vlastně institut čestného občanství,
  který by měl být naprosto výjimečný a jedinečný, stává obyčejnou záležitostí. Z
  tohoto důvodu
  nejsem
  pro
  stanovení pravidel. Jina
  k si myslím, že jsme možná v
  minulosti rozhodovali spontánně o čestných
  občanstvích, nikoliv však neuváženě. Když se pod
  í
  váte na osobnosti, které to čestné občanství obdrželi, ať
  už to byl pan prof. Zahradník, pan kardinál Vlk nebo zes
  nulý pan prezident Vá
  clav Havel, n
  ikdy to nebylo
  uděleno bez rozmyslu
  .
  V
  ždy to byla významná osobnost, k
  terá měla vysoký morální kredit
  , která byla
  uznávána nejen v
  ČR, ale i v
  zahraničí, a která se nějakým způsobem zasloužila o město Třeboň. Tohoto
  bychom se měli i do budoucn
  a držet.
  MUDr. Antonín Doležal

  všichni jsme se shodli na tom, že si pana profesora vážíme,
  že
  udělal obrovskou
  práci pro Třeboň, je zbytečné, k
  čemu došlo
  . N
  avrhuje o
  prostit se od toho, co se stalo
  ,
  a hlasovat pro pana
  profesora
  . B
  yla by škoda, aby na z
  ákladě
  této situace
  jeho vyznamenání zapadlo
  .
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  ve věci prof. Petráška
  bylo
  jedno z
  p
  ravidel, aby pan prof. přišel
  a
  představil se
  . T
  enkrát bylo
  řečeno, že pravidla musí být
  . J
  e toho názoru, že pravidla by měla být
  .
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  31
  pan
  Z
  deněk Mráz

  nejde o prof. Hlaváče, jde o způsob, jakým připravujeme čestné občanství
  .
  paní Jaroslava Štěrbová

  pan prof. Hlaváč
  je
  tady
  naposledy, svoji kariéru v
  Třeboni končí, a určitě by si
  čestné občanství při této příležitosti
  zaslouž
  il.
  Ing.
  Franti
  šek Korda
  Mgr. Marie Florianová

  hlasováním bychom měli dát najevo, zda si prof.
  Hlaváče vážíme a zda si přejeme,
  aby byl čestným občanem
  .
  Protinávrh
  :
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. navrhuje
  o
  dložení
  návrhu
  udělení čestného občanství města Třeboně panu
  prof. Jiřímu Hlaváčovi.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 P
  roti: 13 Zdrželi se: 0
  NESCHVÁLENO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  7
  4
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  udělení čestného občanství města Třeboně panu prof. Jiřímu Hlaváčovi.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  13 Proti: 3 Zdrželi se: 6
  SCHVÁLENO

 • 25. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 28.02.2013 do 24.04.2013 . - Diskuze

  Datum: 6. 5. 2013

  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 28.02.2013 do 24.04.2013
  .
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastu
  pitelstvu města
  na základě usnesení ZM č. 182/20...

  Celý text (zobrazeno 24 %)

  Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 28.02.2013 do 24.04.2013
  .
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastu
  pitelstvu města
  na základě usnesení ZM č. 182/2012
  -
  22
  ze dne 17.12.2012
  k
  projednání přehled rozpočtových opatření provedených dle zmocnění v období
  od 28.02.2013 do
  24.04.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  paní Anna Kahounová

  vznesla dotaz na
  revitalizaci

  dliště Táboritská
  Ing. Jiří Houdek

  celá záležitost
  není
  ještě
  uzavřena
  Ing. Jan Ďoubal
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  38/
  2013
  -
  25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 28.02.
  2013 do 24.04.2013.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  23
  Proti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 25. jednání ZM Třeboně:
  Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 8/2006, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku - Dodatek č.1. - Diskuze

  Datum: 6. 5. 2013

  Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 8/2006, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
  a
  ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 8/2006, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
  a
  ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k
  zajištění
  veřejného pořá
  dku
  -
  Dodatek č. 1.
  Důvodová zpráva:
  -
  r
  ada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 173/2013
  -
  74 ze dne 13.03.2013
  k
  projednání
  návrh znění
  Dodatku č. 1

  k obecně závazné vyhlášce města
  Třeboně č. 8/2006,
  o
  stanovení
  podmínek pro pořádá
  ní, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných
  kulturních podniků k
  zajištění veřejného pořádku.
  Návrh se týká úpravy textu:
  -
  Čl. 4 odst. 1:
  „Rada města Třeboně může na základě písemné žádosti pořadatele udělit výjimku
  z
  ust
  anovení čl. 2 odst. 1 této vyhlášky. Výjimku lze udělit pouze na pořádání konkrétní akce nebo
  v
  případě
  pravidelného opakování akce na určité delší časové období, maximálně však 1 rok“.
  byl nahrazen textem
  :
  „Rada města Třeboně může udělit výjimku z
  ustano
  vení čl.
  2 odst. 1 této vyhlášky. Výjimka se
  vztahuje i na případné omezení provozní doby konkrétní akce nebo v
  případě pravidelného
  opakování akce na určité delší časové období, maximálně však 1 rok“.
  Účelem úpravy textu
  Čl. 4 odst. 1
  vyhlášky je umožni
  t
  R
  adě
  města Třeboně v
  zájmu zabezpečení veřejného
  pořádku, práva občanů na ochranu soukromí, nerušené užívání jejich
  domovů, dobrého soužití, jako
  i
  uspokojení
  jejich oprávněných zájmů a potřeb, výjimečně regulovat
  (i bez žádosti pořadatele)
  stanovenou
  pr
  ovozní dobu
  konkrétní akce.
  -
  Čl. 4 odst. 2:
  „Žádost o výjimku musí být podána v
  dostatečném časovém předstihu, minimálně 15
  dnů před konáním akce“.
  byl nahrazen textem
  :
  „Žádost o výjimku ze strany pořadatele musí být podána v
  dostatečném časovém předstih
  u,
  minimálně 30 dnů před konáním akce“.
  Účelem úpravy textu
  Čl. 4 odst. 2
  vyhlášky je prodloužení minimální doby na podání žádosti o výjimku
  z
  původních 15 dnů na 30 dnů před konáním akce, z
  důvodu zajištění dostatečného času k
  přípravě
  a
  předložení žádost
  i radě města.
  Tento předkládaný návrh
  nemá dopad
  na schválený/upravený
  rozpočet
  .
  Vztah předkládaného materiálu
  k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH)
  není žádný.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jan Ďoubal
  , Mgr. Terezie Jenisová
  , PaedDr. Jan Váňa
  , Ing. Jiří Houdek
  Náv
  rh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  42/2013
  -
  25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Dodatek č. 1

  k Obecně závazné vyhlášce města Třeboně č. 8/2006, o stanovení podmínek pro pořádání,
  průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskot
  ék a jiných kulturních podniků k
  zajištění
  veřejného pořádku
  .
  II. ukládá
  o
  dboru živnostenskému a správních činností zajistit plnění usnesení
  .
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  17
  Proti: 5 Zdrželi se: 3
  SCHVÁLENO

 • 25. jednání ZM Třeboně:
  Smlouva o postoupení záručních práv - Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren v Třeboni pro potřeby veřejné správy. - Diskuze

  Datum: 6. 5. 2013

  Smlouva o postoupení záručních práv
  -
  Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren v
  Třeboni pro
  potřeby veřejné správy.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitel...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  Smlouva o postoupení záručních práv
  -
  Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren v
  Třeboni pro
  potřeby veřejné správy.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 150/2013
  -
  74 ze dne 13.03.2013
  k
  projednání S
  mlouvu
  o postoupení záručních práv
  s
  firmou STAVCENT, a. s., Jindřichův Hradec u veřejné
  zakázky
  „Sanace a revitalizace areálu b
  ývalých kasáren v
  Třeboni pro potřeby veřejné správy“.
  Společnost
  STAVCENT, a.
  s., a m
  ěsto Třeboň
  uzavřely dne 26.06.2008 smlouvu
  o dílo, jejímž předmětem byla realizace
  díla
  „Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren v
  Třebon
  i pro potřeby veřejné sprá
  vy“.
  Záruční lhůta na
  dílo je 73 m
  ěsíců od dokončení díla a končí
  30.09.2015.
  S
  ohledem na situaci, ve které se společnost
  STAVCENT, a.
  s.
  ,
  Jindřichův
  Hradec nachází, vznesl odbor rozv
  oje a investic MěÚ, na základě požadavku
  vedení města, na zhotovitele
  po
  žadavek na postoupení pr
  áv reklamovat vady díla přímo u
  subdodavatelů.
  S
  polečnost
  STAVCENT, a.
  s.
  , Jindřichův Hradec na základě tohoto pož
  adavku předložila Smlouvu
  o
  postoupení záručních práv. Tato smlouva by vstoupila v
  platnost dnem jejího podpisu smluvn
  ími stranami,
  účinnosti by nabyla dnem vstupu společnosti STAVCENT, a.
  s.
  , do likvidace,
  nebo dnem právní moci
  usnesení příslušného soudu o zjištění úpadku STAVCENT, a.
  s.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  pan Stanislav Louvar
  , Ing. Pavel Hajna
  , paní Anna Kahounová
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  , Ing. Jiří
  Houdek
  , Ing. Jan Ďoubal
  -
  odchody a příchody:
  18:07 Neužil

  odchod

  počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  46/2
  013
  -
  25
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. souhlasí
  s
  uzavřením
  Smlouvy o postoupení záručních práv
  s
  f. S
  TAVCENT, a.
  s., Jindřichův Hradec u veřejné
  zakázky
  „Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren v
  Třeboni pro potřeby veřejné správy“
  dle
  předloženého návrhu
  .
  II. ukládá
  o
  dboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení
  .
  Výsledek hlasování:
  Zápis z
  2
  5
  . jednání ZM dne
  06
  .
  05
  .201
  3
  14
  Pro:
  24
  P
  roti: 0 Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 457/17 o výměře 489 m² v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 457/17 o výměře 489 m
  2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 101/2013
  -
  73 ze ...

  Celý text (zobrazeno 9 %)

  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 457/17 o výměře 489 m
  2
  v k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 101/2013
  -
  73 ze dne 27.02.2013
  k
  projednání žádost paní
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  o prodej pozemku
  p. č. KN 457/17
  o
  výměře 489 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň.
  OFM pro informaci sděluje, že p
  ozemek p. č. KN 457/17 se nachází v
  ul. Dukelská. Na tento pozemek byla
  uzavřena smlouva budoucí kupní se spol. SOLARENVI, a. s. K
  naplnění smlouvy nedošlo, ale pro spol.
  SOLARENVI, a. s., bylo vydané stavební povolení na stavbu „Polyfunkčního domu“. Toto
  stavební povolení
  pozbylo dne 01.02.2013 platnosti.
  Odb. úz. plán. a st. řádu uvedl,
  že z
  hlediska jejich odboru není k
  prodeji
  připomínek.
  Odbor rozvoje a investic uvedl, že p
  rodat pouze v
  případě předložení a
  odsouhlasení výkresové
  dokumentace stavebního
  záměru žadatele. Tato dokumentace by byla pro žadatele závazná, vlastní prodej
  by proběhl až po výstavbě. Stavební záměr by měl být pro město přínosný a
  kvalitní. Posoudit by se mělo
  i
  stavební využití sousedních pozemků.
  Ing. Vaclík uvedl, že tato parcel
  a je na strategickém místě,
  v
  minulosti o ní mělo zájem hodně uchazečů, kteří vždy byli odmítnuti. Neprodávat.
  Rada města svým usnesením č. 101/2013
  -
  73 ze dne 27.02.2013:
  I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prode
  je pozemku p. č. KN 457/17 o výměře 489 m
  2
  v k. ú. Třeboň.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 18.03.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc
  .
  ,
  p. Zdeněk Mráz,
  Ing. Jan
  Ďoub
  al
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  8
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  19/2013
  -
  24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 457/17 o výměře 489 m
  2
  v k. ú. Třeboň, za cenu ... Kč/m
  2
  .
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plněn
  í usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 0 Proti: 24
  Zdrželi se: 0
  NE
  SCHVÁLENO

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Zástavní smlouva a podmínky partnerství města Třeboně a Bertiných lázní Třeboň, s. r. o. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

  Zástava nemovitých věcí, obchodního podílu, podmí
  nky Smlouvy o partnerství
  .
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  191/2013
  -...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Zástava nemovitých věcí, obchodního podílu, podmí
  nky Smlouvy o partnerství
  .
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  191/2013
  -
  74 ze dne 13.03.2013
  k
  projednání stanovení
  podmínek Smlouvy o partnerství včetně návrhu na zastavení nemovitých věcí
  a
  obchodního podíl
  u
  Bertiných lázní Třeboň, s. r. o.,
  na
  zajištění financování akce „Rozšíření lázeňské
  infrastruktury v
  areálu Bertiných lázní Třeboň“.
  Na základě u
  snesení číslo 690/2012
  -
  55
  ze dne 19.09.2012 R
  ada města Třeboně v působnosti Valné
  hromady Bertiných lázní Tře
  boň, s. r. o.
  I.
  schválila:
  a)
  podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „
  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných
  lázní Třeboň“
  ,
  b)
  realizaci projektu

  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“
  předkládaného
  v
  rámci 23
  . výzvy ROP,
  c)
  zajištění financování celého projektu z úvěru s celkovými výdaji ve výši do 75.000.000,00 Kč,
  d)
  zmocnění starosty města jednat o podmínkách úvěru k
  zajištění financování projektu „
  Rozšíření
  lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň

  ,
  e)
  dodatek č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 20.03.2000 uzavřené mezi Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o.,
  a
  městem Třeboň.
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  23
  Dne 30.09.2012 došlo v
  rámci vyhlášené 23. Výzvy ROP k podání žádosti o poskytnutí podpory, poté
  následovalo hodnocení a dne 26.02.2013
  Výbor Regionální rady schválil projekt k
  financování. Alokovaná
  částka pro podporu projektu je ve výši
  19.982.931,99 Kč.
  V
  rámci předkládaného projektu bylo dokládáno Prohlášení o partnerství, když partnery projektu byly město
  Třeboň a Lázně Aurora, s. r.
  o. Prohlášení o partnerství vyjadřuje souhlas s
  p
  rincipy partnerské spolupráce
  a
  pak definuje role partnera projektu ve fázi předinvestiční, investiční a provozní. V
  provozní fázi je uvedeno,
  že se jedná o zajištění spolupráce při řešení problémů plynoucíc
  h z
  provozu a jejich společné odstraňování.
  Pro úplnost uvádíme definici „partnerství“ z
  Příručky pro žadatele pro oblast podpory 3.1
  Rozvoj
  infrastruktury cestovního ruchu:
  Partnerství
  Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty (ať již soukromým
  i či veřejnými), který spočívá ve
  spolupráci subjektů ve fázi přípravy, realizace, případně v provozní fázi projektu. Subjekty působící
  v
  partnerství jsou označovány jako tzv. partneři. Partner není příjemcem ze SF ve smyslu všeobecných
  nařízení. Povaha pr
  ávních vztahů mezi příjemcem podpory a jeho partnery není založena na jakýchkoliv
  aktivitách za úhradu spojenou s projektem (
  dodavatel není partner
  ). V
  případě zapojení partnera do projektu
  doloží žadatel již v rámci žádosti o podporu projektu Prohlášení o
  partnerství/Smlouvu o partnerství, ze
  kterého/ze které je patrné zapojení partnera do jednotlivých fází projektu.
  Výše uvedené usnesení rady města schválilo zajištění financování celého projektu z úvěru s
  celkovými
  výdaji ve výši do 75.000.000,00 Kč a zmo
  cnilo starostu města jednat o podmínkách úvěru k
  zajištění
  financování projektu „
  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“
  .
  K
  zajištění financování projektu z
  úvěru na základě usnesení RM č. 690/2012
  -
  55 ze dne 19.09.2012, bod I,

  sm. c) a ze zmocnění starosty jednat o podmínkách úvěru na základě usnesení RM č. 690/2012
  -
  55 ze dne
  19.09.2012, bod I, písm. d) vyplynulo:
  Na zajištění financování projektu „
  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň
  "
  dojde
  k
  uzavř
  ení dvou Smluv o úvěru, obě Smlouvy o úvěru budou uzavřeny mezi Českou spořitelnou, a. s.,
  a
  Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o., účelem úvěrů je financování výše
  uvedeného investičního záměru
  a
  předfinancování dotace poskytované na uvedenou akci, přičemž c
  elková výše úvěru je 70.000.000,00 Kč.
  Příloha č. 1 k usnesení zastupitelstva města
  -
  podmínky úvěrů:
  -
  úvěry uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s., a Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o.,
  -
  účel úvěrů je financování investičního záměru "
  Rozšíření lázeňské in
  frastruktury v areálu Bertiných
  lázní Třeboň
  " a předfinancování dotace poskytované na tuto akci,
  -
  dva dlouhodobé úvěry ve výši 35.000.000,00 Kč,
  -
  jeden s podporou EIB, druhý bez podpory EIB,
  -
  úroková sazba pohyblivá
  minimálně
  s 5 letou fixací
  -
  čerpání úvěru v
  roce 2013 a 2014,
  -
  doba splatnosti 15 let od podpisu smlouvy o úvěru,
  -
  předčasná splátka (bez poplatku za předčasné splacení případně jiných sankcí) bude umožněna
  pouze u mimořádné splátky uskutečněné z dotace přijaté z ROP v souvislosti s
  realizací této
  in
  vestiční akce
  -
  nejpozději k
  31.03.2015,
  -
  splácení jistin čtvrtletně ve výši 943.000,00 Kč, poslední splátka bude ve výši 964.000,00 Kč,
  -
  první splátka bude k 31.03.2015, poslední splátka bude k 31.03.2028,
  -
  zástava
  -
  nemovitým majetkem ve vlastnictví města Tř
  eboně a obchodním podílem Bertiných lázní
  Třeboň, s. r. o., (bližší specifikace v
  návrhu na usnesení),
  -
  bez souhlasu banky nedojde ke změně nájemce ani vlastníka.
  Pro informaci o úvěrech:
  úroková sazba
  úvěr bez dotace EIB po dobu čerpání
  1,42%
  úvěr s
  dotací EIB po dobu čerpání
  1,17%
  úvěr bez dotace EIB po 5 let po načerpání
  2,65%
  úvěr s dotací EIB po 5 let po načerpání
  2,40%
  zaplacené úroky za prvních 5 let
  ††††††††††
  㐠〒‹〱㌸†
  dotace EIB na úroky
  ††††††††††
  ㌠㌱‸ᄄ
  㐶†
  reálně zaplacený úrok za prvních 5 let
  1 175 082,92
  výsledná úroková sazba za celé období
  1,00%
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Pavel Hajna
  , Ing. Jiří Houdek
  pan Vladimír Janíček
  ,
  paní Anna Kahounová,
  doc. RNDr.
  Jiří Masojí
  dek, CSc.
  , Ing. Marie Košinová, MUDr.
  Antonín Doležal
  ,
  Mgr. Marie Florianová,
  Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D.
  ,
  pan Karel Elexhauser, Ing. Milan Hlásek
  ,
  Mgr. Anna Kohoutová
  , paní Ladislava Hadravová
  ,
  Ing. Jan
  Ďoubal
  , JUDr. Jiří Kolban
  ,
  pan Kolík
  , pan Váňa
  ml.
  , pan
  Kahoun, pan Kubal
  -
  odchody a příchody:
  18:41 Velemínský

  odchod

  počet 22
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  24
  18:43 Velemínský

  příchod

  počet 23
  18:45 Kohout

  příchod

  počet 24
  19:19 Kahounová

  odchod

  počet 23
  19:21 Kahounová

  příchod

  počet 24
  19:36 Elexhauser

  odch
  od

  počet 23
  19:37 Jenisová

  odchod

  počet 22
  19:38 Elexhauser

  příchod

  počet 23
  19:38 Jenisová

  příchod

  počet 24
  19:49 Velemínský

  odchod

  počet 23
  19:52 Velemínský

  příchod

  počet 24
  19:57 Kahounová

  odchod

  počet 23
  19:57 Ko
  šinová

  odchod

  počet 22
  19:57 Štěrbová

  odchod

  počet 21
  19:59 Kahounová

  příchod

  počet 22
  20:00 Štěrbová

  příchod

  počet 23
  20:01 Košinová

  příchod

  počet 24
  20:03 Korda

  odchod

  počet 23
  20:06 Korda

  příchod

  počet 24
  Návrh
  na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  33
  /2013
  -
  24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přistoupení k
  závazkům Bertiných lázní Třeboň, s. r. o., Tylova 171, 379 01 Třeboň, IČ 600 67 837
  vůči
  České spořitelně, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Prah
  a 4, IČ 452 44 782 vyplývajícím
  ze Smluv
  o
  úvěrech (podmínky úvěrů jsou definovány v
  příloze č. 1 tohoto usnesení) na financování projektu
  „Rozšíření lázeňské infrastruktury v
  areálu Bertiných lázní Třeboň“, případně
  převzetí těchto dluhů a to až do
  výše 7
  0.000.000,00 Kč.
  II. schvaluje
  v souvislosti s přistoupením k
  závazkům, případně převzetím dluhů, uzavření Smlouvy o partnerství mezi
  městem Třeboň IČ 002 47 618, Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o., IČ 600 67 837 a Českou spořitelnou, a. s.,
  IČ 452 44
  782
  v
  projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury v
  areálu Bertiných lázní Třeboň“, jejímž obsahem
  bude shora uvedené a způsob úhrady plnění města Třeboně za Bertiny lázně Třeboň, s. r. o., když
  pohledávka města Třeboně za Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o.,
  bude započtena na závazek města ke
  vkladu při zvýšení základního kapitálu Bertiných lázní Třeboň, s. r. o., o kterém bude rozhodnuto nejpozději
  k 30.06.2028.
  III. schvaluje
  zastavení nemovitých věcí
  -
  části pozemku p. č. KN 1977/11 (dle geometrického plán
  u č. 3383
  -
  26 /13
  pozemek p. č. KN 1977/23) o výměře 1166 m
  2
  včetně stavby bez čp. na tomto pozemku

  ubytovací objekt A
  Lázní Aurora, s. r. o., a pozemku p. č. KN 581 o výměře 2510 m
  2
  včetně sta
  vby čp. 172

  restaurace Adéla,
  jídelny, kuchyně, ubytovacích
  pokojů, balneoprovozů a administrativní části Bertiných lázní Třeboň, s. r. o.,
  to vše v obci k. ú. Třeboň a obchodního podílu Bertiných lázní Třeboň, s. r. o., za účelem zajištění úvěru na
  financování projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury v
  areálu B
  ertiných lázní Třeboň“ ve prospěch
  České
  spořitelny
  ,
  a.
  s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 452 44
  782.
  IV. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  16 Proti: 7
  (
  jmenovitě:
  Masojídek, Kahounová, Elexhauser, Hlásek,
  Ďoubal, Kohoutová)
  Zdrželi se: 1 SCHVÁLENO

 • 23. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemku p. č. KN 1038 v k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288-67/2012 pozemek p. č. KN 1038) v obci a k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 28. 1. 2013

  Prodej části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  v
  obci a k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelst...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Prodej části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  v
  obci a k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení
  č.
  36/2013
  -
  69 ze dne 23.01.2013
  k
  projednání
  prodej části pozemku p. č. KN 1038
  (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č.
  KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji
  (se sídlem: U Z
  imního stadionu 1952/2, České Budějovice) za účelem „Výstavby chráněného bydlení pro
  osoby se zdravotním postižením“.
  Na zákl
  adě
  usnesení ZM č. 181/2012
  -
  22
  ze dne 17.12.
  2012 došlo ve dnech 07.01.2013 až
  22.01.2013 ke
  zveřejnění záměru prodeje výše uvedené
  části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň. V
  době zveřejnění
  byla podána připomínka k
  záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 od
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ,
  xxxxxxxxxxxxx
  . Jihočeský kraj v
  době zveřejnění potvrdil svůj zájem o koupi části pozemku p. č. KN
  1038
  v
  k. ú. Třeboň.
  Odbor územního plánování a stavebního řádu ke změně smluvních podmínek (k prodloužení termínu) nemá
  připomínek. Odbor rozvoje a investic souhlasí s
  požadavkem krajského úřadu.
  Rekapitulace prodeje pozemku p. č. KN 1038, k. ú. Třeboň:
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  10
  Usnesení ZM č. 44/2012
  -
  15 ze dne 26.03.2012:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 o výměře cca 944 m
  2
  , když výměra bude zpřesněna
  geometrickým
  plánem, včetně porostu v
  obci a
  k. ú. Třeboň Ji
  hočeskému kraji (se sídlem: U Zimního
  stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
  Cena za porost bude zjištěna znaleckým posudkem.
  Kupní smlouva mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem bude uzavřena
  za podmínky, že Jihočeský kraj
  doloží schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci
  „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ do 31.12.2012.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajis
  tit plnění usnesení.
  Zveřejněn záměr: 30.03.2012 až
  14.04.2012.
  Dne 14.05.2012 přijalo zastupitelstvo města usnesení:
  Usnesení ZM č. 87/2012
  -
  16:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN
  1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji (se
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  a uzavření
  smlouvy
  o
  budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem bude uzavřena za
  podmínky, že Jihočeský kraj doloží schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu
  EU na akci „Výstavba chráněného bydlení
  pro osoby se zdravotním postižením“ do 31.12.2012.
  Veškeré náklady spojené s
  vyhotovením geometrického plánu, znaleckým posudkem, sepsáním smlouvy
  o
  budoucí smlouvě kupní hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  II. bere na vědom
  í
  připomínky
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a petici občanů k
  prodeji části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usn
  esení.
  Na základě výše uvedeného usnesení a po schválení budoucí koupě pozemku Jihočeským krajem dne
  25.09.2012 došlo dne 16.10.2012 k
  podepsání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12
  mezi městem Třeboň (dále jen MT) a Jihočeským krajem (dále
  jen JK).
  V
  této smlouvě v
  čl. IX bylo mimo jiné uvedeno:
  „Tato smlouva se uzavírá do doby realizace převodu vlastnictví k
  předmětnému pozemku. Nebude
  -
  li však
  budoucím kupujícím (JK) předloženo budoucímu prodávajícímu (MT) rozhodnutí o poskytnutí dotace d
  o
  31.12.2012, končí následujícím dnem platnost a účinnost této smlouvy.“
  Uzavření smlouvy kupní bylo podmíněno závazkem budoucího kupujícího (JK), že předloží budoucímu
  prodávajícímu (MT) v
  termínu do 31.12.2012 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovan
  ého operačního
  programu EU na stavbu „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“.
  Dne 12.12.2012 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost JK o výpůjčku části pozemku p. č. KN 1038 o
  výměře
  858 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň s
  účinností od 01.01.2013 do
  doby uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku
  p.
  č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň. Smlouva o výpůjčce bude překlenovat období od skončení účinnosti Smlouvy
  o
  budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12 ze dne 16.10.2012 do doby uzavření nové smlouvy.
  Usnesení
  RM č. 949/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru výpůjčky
  části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  o
  bci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) na dobu od 01.01.2013 do
  doby nabytí účinnosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je tento pozemek, nebo do odstoupení od této kupní
  smlouvy mezi městem Třeboň a Jih
  očeským krajem na prodej části pozemku p.
  č. KN 1038 (dle
  geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038) o výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů
  a
  zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
  postižením“.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k
  . ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  .
  Kupní smlouva mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je
  doložení schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí
  dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci
  „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto
  rozhodnutí do 31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit.
  I
  II. ukládá
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  11
  odboru finanč
  nímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na jednání zastupitelstva
  města dne 17.12.2012.
  Usnesení ZM č. 181/2012
  -
  22 ze dne 17.12.2012:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3
  288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  za
  podmínky, že Jihočeský kraj nedoloží do 3
  1.12.2012 schválené Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace
  z
  Integrovaného operačního programu EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
  postižením“. Kupní smlouva mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací
  podmínkou, kt
  erou je doložení schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským
  krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do 31.12.2014, má město Třeboň právo
  od této smlouvy odstoupit.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zveřejněn záměr dne
  07.01.2013 až
  22.01.2013.
  Usnesení RM č.
  951/2012
  -
  67 ze dne 31.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  návrh
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze dne 28.12.2012 a neschvaluje jej.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o výpůjčce
  části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy
  v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) na dobu od 01.01.2013 do
  doby nabytí účinnosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je tento pozemek, nebo do odstoupení od této kupní
  smlouvy mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem na prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle
  geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038) o výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů
  a
  zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravot
  ním
  postižením“.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Usnesení RM č. 36/2013
  -
  69 ze dne 23.01.2013:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
  připomínku
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze
  dne 22.01.2013
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  ob
  ci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji (se
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  . Kupní smlouva mezi
  městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je doložení
  schváleného Rozhodnutí o
  posky
  tnutí dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci „Výstavba
  chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do
  31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit. Náklady spojené s
  vy
  hotovením kupní
  smlouvy hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání ZM dne 28.01.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Anna Kohoutová
  , Ing. Jiří Houdek
  ,
  prof.
  M
  UDr.
  Miloš Velemínský
  , CSc.

  tento návrh neodsouhlasí,
  nikdy
  nebyl
  předložen
  seznam
  ostatn
  ích lokalit
  Ing. Jiří
  Houdek

  názor
  odborníků
  mluví pro
  tuto lokalitu
  Ing. Jan Ďoubal

  žádá o předložení soupisu lokalit
  paní Anna Kahounová
  , Josef Neužil
  PaedD
  r. Jan Váňa

  žá
  dá předložit seznam lokalit
  Mgr. Terezie Jenisová

  seznam lokalit je irelevantní
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , K
  arel Elexhauser
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  8/2013
  -
  23
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomí
  nku
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze dne 22.01.2013.
  II. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Ji
  hočeskému kraji (se
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  12
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  . Kupní smlouva mezi
  městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je doložení
  schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace z
  Integ
  rovaného operačního programu EU na akci „Výstavba
  chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do
  31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit. Náklady spojené s
  vyhotovením kupní
  smlo
  uvy hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  15 Proti: 8
  (jmenovitě: Velemínský, Masojídek, Váňa, Kahounová, Elexhauser, Hlásek, Ďouba
  l,
  Kohoutová)
  Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO
  k
  bodu 8
  Naplnění smlouvy kupní Prodej části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň (dle GP č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  v
  obci a k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení
  č.
  36/2013
  -
  69 ze dne 23.01.2013
  k
  projednání
  prodej části pozemku p. č. KN 1038
  (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č.
  KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji
  (se sídlem: U Z
  imního stadionu 1952/2, České Budějovice) za účelem „Výstavby chráněného bydlení pro
  osoby se zdravotním postižením“.
  Na zákl
  adě
  usnesení ZM č. 181/2012
  -
  22
  ze dne 17.12.
  2012 došlo ve dnech 07.01.2013 až
  22.01.2013 ke
  zveřejnění záměru prodeje výše uvedené
  části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň. V
  době zveřejnění
  byla podána připomínka k
  záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 od
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ,
  xxxxxxxxxxxxx
  . Jihočeský kraj v
  době zveřejnění potvrdil svůj zájem o koupi části pozemku p. č. KN
  1038
  v
  k. ú. Třeboň.
  Odbor územního plánování a stavebního řádu ke změně smluvních podmínek (k prodloužení termínu) nemá
  připomínek. Odbor rozvoje a investic souhlasí s
  požadavkem krajského úřadu.
  Rekapitulace prodeje pozemku p. č. KN 1038, k. ú. Třeboň:
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  10
  Usnesení ZM č. 44/2012
  -
  15 ze dne 26.03.2012:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 o výměře cca 944 m
  2
  , když výměra bude zpřesněna
  geometrickým
  plánem, včetně porostu v
  obci a
  k. ú. Třeboň Ji
  hočeskému kraji (se sídlem: U Zimního
  stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
  Cena za porost bude zjištěna znaleckým posudkem.
  Kupní smlouva mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem bude uzavřena
  za podmínky, že Jihočeský kraj
  doloží schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci
  „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ do 31.12.2012.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajis
  tit plnění usnesení.
  Zveřejněn záměr: 30.03.2012 až
  14.04.2012.
  Dne 14.05.2012 přijalo zastupitelstvo města usnesení:
  Usnesení ZM č. 87/2012
  -
  16:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN
  1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji (se
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  a uzavření
  smlouvy
  o
  budoucí smlouvě kupní. Kupní smlouva mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem bude uzavřena za
  podmínky, že Jihočeský kraj doloží schválené Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu
  EU na akci „Výstavba chráněného bydlení
  pro osoby se zdravotním postižením“ do 31.12.2012.
  Veškeré náklady spojené s
  vyhotovením geometrického plánu, znaleckým posudkem, sepsáním smlouvy
  o
  budoucí smlouvě kupní hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  II. bere na vědom
  í
  připomínky
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a petici občanů k
  prodeji části pozemku p. č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usn
  esení.
  Na základě výše uvedeného usnesení a po schválení budoucí koupě pozemku Jihočeským krajem dne
  25.09.2012 došlo dne 16.10.2012 k
  podepsání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12
  mezi městem Třeboň (dále jen MT) a Jihočeským krajem (dále
  jen JK).
  V
  této smlouvě v
  čl. IX bylo mimo jiné uvedeno:
  „Tato smlouva se uzavírá do doby realizace převodu vlastnictví k
  předmětnému pozemku. Nebude
  -
  li však
  budoucím kupujícím (JK) předloženo budoucímu prodávajícímu (MT) rozhodnutí o poskytnutí dotace d
  o
  31.12.2012, končí následujícím dnem platnost a účinnost této smlouvy.“
  Uzavření smlouvy kupní bylo podmíněno závazkem budoucího kupujícího (JK), že předloží budoucímu
  prodávajícímu (MT) v
  termínu do 31.12.2012 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
  Integrovan
  ého operačního
  programu EU na stavbu „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“.
  Dne 12.12.2012 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost JK o výpůjčku části pozemku p. č. KN 1038 o
  výměře
  858 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň s
  účinností od 01.01.2013 do
  doby uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku
  p.
  č. KN 1038 v
  k. ú. Třeboň. Smlouva o výpůjčce bude překlenovat období od skončení účinnosti Smlouvy
  o
  budoucí kupní smlouvě č. SSB/OHMS/086/12 ze dne 16.10.2012 do doby uzavření nové smlouvy.
  Usnesení
  RM č. 949/2012
  -
  65 ze dne 12.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru výpůjčky
  části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  o
  bci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) na dobu od 01.01.2013 do
  doby nabytí účinnosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je tento pozemek, nebo do odstoupení od této kupní
  smlouvy mezi městem Třeboň a Jih
  očeským krajem na prodej části pozemku p.
  č. KN 1038 (dle
  geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038) o výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů
  a
  zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
  postižením“.
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k
  . ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  .
  Kupní smlouva mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je
  doložení schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí
  dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci
  „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto
  rozhodnutí do 31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit.
  I
  II. ukládá
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  11
  odboru finanč
  nímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na jednání zastupitelstva
  města dne 17.12.2012.
  Usnesení ZM č. 181/2012
  -
  22 ze dne 17.12.2012:
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3
  288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  za
  podmínky, že Jihočeský kraj nedoloží do 3
  1.12.2012 schválené Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace
  z
  Integrovaného operačního programu EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
  postižením“. Kupní smlouva mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací
  podmínkou, kt
  erou je doložení schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace z
  Integrovaného operačního
  programu EU na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským
  krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do 31.12.2014, má město Třeboň právo
  od této smlouvy odstoupit.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zveřejněn záměr dne
  07.01.2013 až
  22.01.2013.
  Usnesení RM č.
  951/2012
  -
  67 ze dne 31.12.2012:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  návrh
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze dne 28.12.2012 a neschvaluje jej.
  II. schvaluje
  uzavření smlouvy o výpůjčce
  části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012
  pozemek p. č. KN 1038) o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy
  v
  obci a k. ú. Třeboň
  Jihočeskému kraji (se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) na dobu od 01.01.2013 do
  doby nabytí účinnosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je tento pozemek, nebo do odstoupení od této kupní
  smlouvy mezi městem Třeboň a
  Jihočeským krajem na prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle
  geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038) o výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů
  a
  zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň na akci „Výstavba chráněného bydlení pro osoby se zdravot
  ním
  postižením“.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Usnesení RM č. 36/2013
  -
  69 ze dne 23.01.2013:
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
  připomínku
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze
  dne 22.01.2013
  II. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  ob
  ci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji (se
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  . Kupní smlouva mezi
  městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je doložení
  schváleného Rozhodnutí o
  posky
  tnutí dotace z
  Integrovaného operačního programu EU na akci „Výstavba
  chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do
  31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit. Náklady spojené s
  vy
  hotovením kupní
  smlouvy hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání ZM dne 28.01.2013.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Mgr. Anna Kohoutová
  , Ing. Jiří Houdek
  ,
  prof.
  M
  UDr.
  Miloš Velemínský
  , CSc.

  tento návrh neodsouhlasí,
  nikdy
  nebyl
  předložen
  seznam
  ostatn
  ích lokalit
  Ing. Jiří
  Houdek

  názor
  odborníků
  mluví pro
  tuto lokalitu
  Ing. Jan Ďoubal

  žádá o předložení soupisu lokalit
  paní Anna Kahounová
  , Josef Neužil
  PaedD
  r. Jan Váňa

  žá
  dá předložit seznam lokalit
  Mgr. Terezie Jenisová

  seznam lokalit je irelevantní
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
  , K
  arel Elexhauser
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  8/2013
  -
  23
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  připomí
  nku
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ze dne 22.01.2013.
  II. schvaluje
  prodej části pozemku p. č. KN 1038 (dle geometrického plánu č. 3288
  -
  67/2012 pozemek p. č. KN 1038)
  o
  výměře 858 m
  2
  , vč. trvalých porostů a zpevněné plochy v
  obci a k. ú. Třeboň Ji
  hočeskému kraji (se
  Zápis z 2
  3
  . jednání ZM dne
  28
  .
  01
  .
  201
  3
  12
  sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice) za cenu 2.000,00 Kč/m
  2
  . Kupní smlouva mezi
  městem Třeboň a
  Jihočeským krajem bude uzavřena s
  odkládací podmínkou, kterou je doložení
  schváleného Rozhodnutí o
  poskytnutí dotace z
  Integ
  rovaného operačního programu EU na akci „Výstavba
  chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“ Jihočeským krajem. Nedoloží
  -
  li toto rozhodnutí do
  31.12.2014, má město Třeboň právo od této smlouvy odstoupit. Náklady spojené s
  vyhotovením kupní
  smlo
  uvy hradí kupující. Daň z
  převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  15 Proti: 8
  (jmenovitě: Velemínský, Masojídek, Váňa, Kahounová, Elexhauser, Hlásek, Ďouba
  l,
  Kohoutová)
  Zdrželi se: 0
  SCHVÁLENO

 • 22. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje podílů pozemku p. č. 1680/1 v k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 17. 12. 2012

  Záměr prodeje podílů pozemku p. č. KN 1680
  /1 v
  k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 865/2012
  -
  64 ze dne 28.11...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Záměr prodeje podílů pozemku p. č. KN 1680
  /1 v
  k. ú. Třeboň.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č. 865/2012
  -
  64 ze dne 28.11.2012
  k
  projednání
  záměr prodeje podílů na pozemku p. č. KN 1680/1 o výměře 407 m
  2
  v
  Třeboni vlastníkům
  bytových jednotek. Pozeme
  k se nachází pod budovou čp. 644 + 1046 v
  ul. Táboritská v
  Třeboni.
  Žádost o prodej podílů podali všichni vlastníci bytových jednotek:
  Žadatelé
  Bytem
  BJ č.
  Velikost
  podílu
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/16
  590/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/14
  552/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/9
  590/13531
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/8
  565/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/15
  570/13531
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxx
  644/1
  583/13531
  xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/6
  583/13531
  xxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/19
  569/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/7
  583/13531
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/20
  561/27062
  xxxxxxxxxxxxx
  x
  xxxxxxxxxxxxxx
  1046/20
  561/27062
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/3
  583/13531
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/21
  596/13531
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxx
  644/2
  565/13531
  xxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10
  46/17
  565/27062
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/18
  583/27062
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  644/4
  583/13531
  xxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/18
  583/27062
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  1046/17
  565/27062
  Zápis z 2
  2
  . jednání ZM dne
  17
  .1
  2
  .
  2012
  16
  M
  ěsto Třeboň vlastní v
  uvedených domech bytové jednotky č. 644/5, 644/10, 644/11, 644/12, 1046/13,
  1046/22, 1046/23, 1046/24.
  V
  dopise ze dne 12.11.2012 předseda společenství majitelů bytový
  ch jednotek
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  žádá
  o
  snížení prodejní ceny pozem
  ku s
  odůvodněním, že při prodeji bytových jednotek nebyl brán zřetel na
  skutečnost, že byty jsou prodávány bez pozemku pod domem. Dle jejich názoru nabyvatelé bytů tak zaplatili
  stejnou cenu, jaká byla stanovena i pro byty v
  domech, kde byl prodáván zárove
  ň podíl na pozemku pod
  domem. Další platbou za pozemky tak budou vlastníci bytových jednotek značně znevýhodněni.
  Odbor územního plánování a st. řádu nemá z
  hlediska odboru k
  převodu připomínky.
  Odbor rozvoje
  a
  investic nemá z
  hlediska odboru připomínky.
  Ing. Vaclík uvádí:
  m
  ěsto Třeboň by mělo vlastnit pod budovou
  podíl na p. č. KN 1680/1, který má na budově. Navrhuji vypořádat pozemek podle podílů na budově, tzn.
  vlastníkům bytových jednotek odpovídající podíly prodat.
  Pro informaci:
  1)
  v
  bytovém domě
  čp. 644/II se nachází celkem 12 BJ, z
  nichž 4 BJ jsou ve vlastnictví města Třeboně.
  Z
  toho BJ č. 644/5 byla nabízena k
  odprodeji obálkovou metodou. V
  době zveřejnění nebyla podána žádná
  nabídka. Na jednání rady města dne 28.11.2012 bude projednáváno doplně
  ní usnesení zastupitelstva města
  o prodej podílu na p. č. KN 1680/1 v
  k. ú. Třeboň.
  3 BJ jsou půdní nástavby vybudované za spoluúčasti státu
  (20 let musí zůstat ve vlastnictví města Třeboň, tj. do roku 2016). Zbývajících 8 BJ vlastní fyzické osoby.
  2
  )
  v
  b
  ytovém domě čp. 1046/II se nachází celkem 12 BJ, z
  nichž 4 BJ jsou ve vlastnictví města Třeboně.
  Z
  toho BJ č. 1046/13 užívá nájemce p. Mikeš
  a 3 BJ jsou půdní nástavby vybudované za spoluúčasti státu
  (20 let musí zůstat ve vlastnictví města Třeboň, tj. do
  roku 2016). Zbývajících 8 BJ vlastní fyzické osoby.
  3)
  uvedený pozemek získalo město Třeboň od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na
  základě souhlasného prohlášení.
  Pozemek se nachází pod bytovým domem čp. 644 + 1046 v
  ul. Táboritská
  v
  Tře
  boni.
  V
  minulosti město Třeboň odprodávalo bytové jednotky (dále jen „BJ“) nájemníkům uvedeného
  domu. Předmětem prodeje byly pouze BJ včetně podílu na společných částech budovy, nikoliv na pozemku
  pod budovou. V
  době, kdy orgány obce schvalovaly prodeje BJ
  , nebyl uvedený pozemek ve vlastnictví
  města Třeboně. Až v
  říjnu 2012 došlo k
  zápisu p. č. KN 1680/1 na LV 10001. O této skutečnosti odbor
  finanční a majetkový informoval radu města. Rada města svým usnesením č. 754/2012
  -
  58 ze dne
  17.10.2012 vzala na vědom
  í informaci o zápisu pozemku na LV města Třeboně a uložila OFM vejít v
  jednání
  s
  vlastníky bytových jednotek a nabídnout jim k
  odkoupení podíl na pozemcích p. č. KN 1680/1 a p. č. KN
  1680/2 v
  k. ú. Třeboň pod budovou. Původní pozemky pod budovou p. č. KN 1
  680/1 a p. č. 1680/2 byly dle
  sdělení katastrálního úřadu ze dne 19.10.2012 sloučeny do p. č. KN 1680/1 o celkové výměře 407 m
  2
  .
  Z
  tohoto důvodu byl vlastníkům bytových jednotek nabídnut k
  odprodeji pouz
  e podíl na p. č. KN 1680/1
  v
  k.
  ú. Třeboň. Odkupovaný
  podíl by byl o velikosti, jaký mají vlastníci BJ vedeny v
  katastru nemovitostí na
  společných částech budovy.
  4
  )
  v
  minulosti prodávalo město Třeboň pozemky pod budovami za cenu 400,00 Kč/m
  2
  (v lokalitě Daskabát
  u
  služebny společnosti E.ON).
  Rada města sv
  ým usnesením č. 865/2012
  -
  64 ze dne 28.11.2012:
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje podílů na pozemku p. č. KN 1680/1 o výměře 407 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, vlastníkům
  bytových jednotek v
  čp. 644 a čp. 1046 v
  ul. Tábor
  itská v
  Třeboni, za cenu 400,00 Kč/m
  2
  , když každý
  vlastník bytové jednotky nabyde podíl o velikosti, jaký je uveden v
  katastru nemovitostí na společných
  částech budovy.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstv
  a města dne 17.12.2012.
  Diskuse:
  -
  -
  odchody a příchody:
  19
  :22 Velemínský

  odchod

  počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  192/2012
  -
  22
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje podílů na pozemku p. č. KN 1680/1 o výmě
  ře 407 m
  2
  v
  k. ú. Třeboň, vlastníkům
  bytových jednotek v
  čp. 644 a čp. 1046 v
  ul. Táboritská v
  Třeboni, za cenu 400,00 Kč/m
  2
  , když každý
  vlastník bytové jednotky nabyde podíl o velikosti, jaký je uveden v
  katastru nemovitostí na společných
  částech budovy.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  23
  Proti: 0 Zdržel
  i se: 1
  SCHVÁLENO

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboň - Diskuze

  Datum: 29. 10. 2012

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města
  Třeboně.
  Rada města přijala dne 17.10.2012 usnesení RM č. 76...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města
  Třeboně.
  Rada města přijala dne 17.10.2012 usnesení RM č. 767/2012-58:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně.
  II. ukládá
  místostarostce předložit Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně na jednání zastupitelstva města dne
  29.10.2012.
  Diskuse:
  - diskutující:
  - paní Anna Kahounová – návrh na doplnění dohodovacího řízení (nebylo vysloveno jako protinávrh)
  - doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – materiál je hodně složitý, nikdo se v něm nevyzná, změny nejsou
  vyznačeny, nerozumí tomu
  - Mgr. Terezie Jenisová
  - Mgr. Marie Florianová
  - Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  - Mgr. Anna Kohoutová – vadí jí omezování diskuze – je to velmi nedemokratické
  - v praxi při jednání ZM hodně diskutujeme
  - prosba: v návaznosti na článek 9, kdy je stanoveno předčítání návrhů na usnesení –
  nemohlo by v případě, že návrh v písemné podobě je stejný, dojít k přečtení zkráceného
  návrhu na usnesení?
  - Ing. Jiří Houdek
  - Ing. Marie Košinová
  - Ing. Milan Hlásek – doporučuje rozvolnit 2 vystoupení
  - Ing. Jan Ďoubal – nevidí důvod, proč by se zastupitelé nemohli vyjádřit k jednotlivým problémům více jak
  dvakrát
  - doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – doporučuje návrh změnit podle zákona
  - PaedDr. Jan Váňa - prosí o vynechání tohoto bodu – vystoupení pouze 2x vypustit
  - Ing. Jiří Houdek – diskuze tu je, ale musí mít nějaký rámec
  - Mgr. Anna Kohoutová – starosta by mohl být velkorysý, dejte opozici možnost ptát se
  - Ing. Jiří Houdek – je to dostačující
  - Ing. Milan Hlásek – někdo nediskutuje vůbec
  - PaedDr. Jan Váňa – význam diskuze je ovlivnit jednání ZM
  - p. Vladimír Janíček – schvaluje limit diskuzí
  - p. Zdeněk Mráz – 2x a dost podpoří i on
  Protinávrhy:
  1) Mgr. Anna Kohoutová – vypustit tezi z čl. 7, odst. 11: „Ke každému jednotlivému bodu může zastupitel,
  s výjimkou předsedajícího a předkladatele návrhu, vystoupit pouze dvakrát.“
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 12 Zdrželi se: 4
  NESCHVÁLENO
  2) Mgr. Anna Kohoutová – přednášení usnesení – není nutné všechna usnesení doslova předčítat
  - Ing. Jan Ďoubal doplňuje: pokud se shoduje s předloženým písemným návrhem, nemusí se číst vůbec
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 Proti: 13 Zdrželi se: 3
  NESCHVÁLENO
  3) doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – čl. 7, odst. 8 – doporučuje přesně citovat § 105, zákona o obcích
  Výsledek hlasování:
  Pro: 7 Proti: 17 Zdrželi se: 1
  NESCHVÁLENO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 162/2012-20
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně.
  II. ukládá
  tajemníkovi seznámit s Jednacím řádem všechny zaměstnance úřadu a členy komisí rady města a útvaru
  tajemníka zaslat výpis z usnesení společně s Jednacím řádem všem společnostem města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 7

 • 20. jednání ZM Třeboně:
  Žádost o naplnění smlouvy kupní ze dne 26.08.2002 mezi městem Třeboň a p. Karlem Hlouškem, pozemky p. č. KN 1897/143 o výměře 407 m2, p. č. KN 1897/66 o výměře 336 m2 v k. ú. Třeboň zveřejnění záměru prodeje - Diskuze

  Datum: 29. 10. 2012

 • 19. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy zastupitelů a veřejnosti - Dotaz M. Hlásek: dotaz na změnu začátku schůze ZM

  Datum: 1. 10. 2012

  Ing. Milan Hlásek – bude pravidlem začátek ZM od 17:00?
  - Ing. Jiří Houdek – všichni zastupitelé obvoláni, většina souhlasila se 17. hodinou
  - PaedDr. Jan Váňa – termín by měl vy...

  Celý text (zobrazeno 22 %)

  Ing. Milan Hlásek – bude pravidlem začátek ZM od 17:00?
  - Ing. Jiří Houdek – všichni zastupitelé obvoláni, většina souhlasila se 17. hodinou
  - PaedDr. Jan Váňa – termín by měl vyhovovat všem
  - Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – přiklání se k 18:00
  - Ing. František Korda – vyhovovala by mu 19. hodina
  - Ing. Marie Košinová – vyjádřila pochvalu Jihočeskému festivalu zdraví, věří v jeho další opakování
  - je pro zápis ve zkrácené podobě (počet zhlédnutí na internetu mluví za vše)
  - p. Jan Makovička – je pro 17. hodinu
  - Ing. Jan Ďoubal – nemá zásadní problém s posunem začátku jednání ZM na 17:00
  - pokud jsou mezi námi někteří, kterým to dělá velký problém – přizpůsobit se
  - Ing. Jiří Houdek - menšinu by rád vyzval k tomu, aby byli ohleduplní vůči ostatním
  - PaedDr. Jan Váňa – navrhuje konání ZM každý měsíc

 • 18. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje optické metropolitní FTTB sítě „Blíže k internetu v Třeboni“ - Diskuze

  Datum: 3. 9. 2012

  Záměr prodeje optické metropolitní FTTB sítě „Blíže k internetu v Třeboni“.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 550/2012-51 z...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Záměr prodeje optické metropolitní FTTB sítě „Blíže k internetu v Třeboni“.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 550/2012-51 ze dne 18.07.2012
  k projednání schválení zveřejnění záměru prodeje optické metropolitní FTTB sítě „Blíže k internetu
  v Třeboni“.
  Jedná se o optickou metropolitní FTTB síť v majetku města Třeboně propojující panelové domy na sídlištích
  Hliník, Svobody a Vrchlického v Třeboni. Síť se skládá z centrály a koncových bodů v jednotlivých
  panelových domech. Propojení centrály s koncovými body je hvězdicově tak, aby jednotlivé koncové body
  byly funkčně na sobě nezávislé. Prodej sítě může komplikovat skutečnost, že centrála sítě je umístěna na
  obytném domě čp. 836/II sídl. Hliník. Sdružení vlastníků tohoto domu nechce již pouštět další poskytovatele
  telekomunikačních služeb na střechu objektu. To by v případě, že síť koupí jiný subjekt, než společnost
  SkyNet, a. s., která po síti FTTB v současné době poskytuje služby (připojení k internetu), znamenalo
  značné komplikace, neboť by si musel umístit centrálu sítě na jiný objekt v dané lokalitě a síť upravit.
  Zároveň by nastaly komplikace s umístěním zařízení na jednotlivých domech. Nový vlastník by musel znovu
  jednat s některými sdruženími vlastníků jednotek. S ohledem na skutečnost, že v současné době je situace
  na trhu poskytovatelů internetu jiná než při budování této sítě, je zde možnost, že nemusí dojít k dohodě.
  Tato situace byla projednána na poradě s vedením města. Výsledkem projednání bylo, že odbor rozvoje
  a investic zajistí stanovení ceny obvyklé prodávané FTTB sítě a prodej bude realizován přímým prodejem
  předem vybranému zájemci - současnému nájemci společnosti SkyNet, a. s.
  Na základě tohoto rozhodnutí vyhledal odbor rozvoje a investic na internetu soudního znalce v daném oboru
  a 21.05.2012 oslovil Ing. Vlastimila Trávníka, kterému předal i potřebné podklady. Znalecký posudek byl
  doručen dne 04.07.2012. Znalec zvolil metodu stanovení obvyklé ceny na základě reálných nabídek oslovených zájemců. Oslovil při ní 13 zájemců, z nichž podali nabídku 2 zájemci. Společnost SkyNet, a. s.,
  nabídku ve výši 255.000,00 Kč bez DPH a společnost Netdatacomm, s. r. o., s nabídkou ve výši 100.000,00
  Kč bez DPH. Společnosti STARNET, s. r. o., a TERMS, a. s., projevily zájem při přímém jednání se zástupci
  města Třeboně.
  Po doručení tohoto znaleckého posudku jsme konzultovali další postup s JUDr. Hájkem. Dne 09.07.2012 byl
  doručen na MěÚ Třeboň dopis společnosti Cznet.cz, Pod Vodárenskou věží 2, Praha 8, podepsaný
  jednatelem p. Jiřím Doležalem, ve kterém kromě jiného vyjádřil zájem o koupi FTTB internetové sítě. Výše
  uvedené podklady a nejvhodnější způsob prodeje jsme konzultovali dne 11.07.2012 s JUDr. Hájkem.
  Závěrem je, že nejvhodnější je prodej obálkovou metodou s tím, že kupující koupí internetovou síť „jak stojí
  a leží“, tj. včetně určité právní nejistoty vyplývající z umístění zařízení v obytných domech pouze na základě
  souhlasu bez smluvního vztahu.
  Rozpočet města uvažuje s příjmem z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku ve výši 700.000,00
  Kč. Roční příjem z pronájmu části kapacity sítě je cca 200.000,00 Kč. Z výše uvedených důvodů, především
  z důvodu určité právní nejistoty ORI navrhuje, aby nejnižší nabídková cena byla 700.000,00 Kč.
  V oznámení prodeje jsou zahrnuty ještě další podmínky týkající se povinnosti nabyvatele zachovat platnost
  smlouvy se stávajícím uživatelem společností SkyNet, a. s., (minimálně po dobu 12 měsíců, aby byla
  zajištěna právní jistota současného uživatele sítě) a ustanovení, že součástí prodeje nejsou 4 optická vlákna
  propojující stávající centrálu sítě v domě čp. 836/II Sídliště Hliník s objektem MěÚ čp. 46/II Palackého nám.,
  Třeboň. Tato vlákna zůstávají v majetku města Třeboně.
  Dále závazek nabyvatele zajistit v případě potřeby zdarma šíření televizního IPTV vysílání městských
  programů a to jak unicastem, tak multicastem v plném rozlišení a poskytnout přenosové okruhy pro
  kamerový systém města Třeboně po dobu minimálně deseti let.
  Usnesení RM č. 550/2012-51:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  zveřejnění záměru prodeje optické metropolitní FTTB sítě „Blíže k internetu v Třeboni“ formou obálkové
  metody, když minimální nabídková cena bude činit 700.000,00 Kč a znění „Oznámení“.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na
  jednání zastupitelstva města dne 03.09.2012.
  Diskuse:
  - diskutující: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Ing. Jan Ďoubal, Ing. Milan Hlásek,
  paní Anna Kahounová
  - odchody a příchody: 19:04 Korda – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 135/2012-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zveřejnění záměru prodeje optické metropolitní FTTB sítě „Blíže k internetu v Třeboni“ formou obálkové
  metody, když minimální nabídková cena bude činit 700.000,00 Kč a znění „Oznámení“.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 2
  SCHVÁLENO

 • 18. jednání ZM Třeboně:
  Realizace výstavby „Sportovního areálu Hliník v Třeboni“ v období let 2012 – 2014 - Diskuze

  Datum: 3. 9. 2012

  Realizace výstavby „Sportovního areálu Hliník v Třeboni“ v období let 2012–2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 612/2012-...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  Realizace výstavby „Sportovního areálu Hliník v Třeboni“ v období let 2012–2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 612/2012-52 ze dne 22.08.2012
  k projednání návrh na zajištění financování celého projektu výstavby Sportovního areálu Hliník v Třeboni
  z vlastních zdrojů v rámci rozpočtů města s celkovými výdaji ve výši do 36.500.000,00 Kč včetně DPH 20 %.
  Popis situace:
  V současné době je upřesněn stavební program a umístění staveb akce „Sportovní areál Hliník v Třeboni“,
  stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění stavby a probíhá stavební řízení na výstavbu travnatého
  fotbalového hřiště, nového travnatého tréninkového fotbalového hřiště, osvětlení obou hřišť, kryté
  oboustranné tribuny, kuželny, zpevněných ploch, oplocení, inženýrských sítí a opěrné zdi.
  Po schválení realizace akce bude v období let 2012–2014 provedena výstavba kryté oboustranné tribuny pro
  diváky, výstavba hlavního a tréninkového travnatého fotbalového hřiště se zavlažováním a osvětlením,
  výstavba zpevněných ploch, oplocení a inženýrských sítí.
  Rada města přijala v této věci následující usnesení:
  Usnesení rady města č. 612/2012-52 ze dne 22.08.2012:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  realizaci výstavby „Sportovního areálu Hliník v Třeboni“ v období let 2012–2014 v celkových
  předpokládaných nákladech 36.500.000,00 Kč včetně DPH 20 %, která zahrnuje výstavbu hlavního
  a tréninkového travnatého fotbalového hřiště se zavlažováním, osvětlením a zpevněnými plochami, výstavbu
  kryté oboustranné tribuny pro diváky, oplocení a výstavbu inženýrských sítí.
  II. schvaluje
  zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A.
  Gerstnera 2151/6, České Budějovice, o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. KN 1079/3, p. č. KN
  1026/4 a p. č. KN 993/13, vše v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně, které bude spočívat v právu
  uložení a vedení středotlakého plynovodu. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně za dodržení podmínky
  uvedení dotčených povrchů do řádného stavu.
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení a předložit materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení na
  jednání zastupitelstva města dne 03.09.2012.
  Tento předkládaný návrh nemá dopad na schválený/upravený rozpočet.
  Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není (žádný).
  Diskuse:
  - diskutující: pí Anna Kahounová, Ing. Jiří Houdek, prof. MUDr. Miloš Velemínský,
  CSc., Ing. Jan Ďoubal, p. Vladimír Janíček, Ing. Milan Hlásek, Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., pan Kolík
  - odchody a příchody: 19:56 Velemínský – příchod – počet 23
  20:05 Košinová – odchod – počet 22
  20:08 Košinová – příchod – počet 23
  - požadavky: Ing. Hlásek vznesl dotaz na výši provozních nákladů. Zodpověděl Ing. Hajna: údržba vlastního
  trávníku a jeho hnojení se dá očekávat asi okolo 100.000,00 Kč/rok.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 148/2012-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Sportovního areálu Hliník v Třeboni“ v období let 2012–2014 v celkových
  předpokládaných nákladech 36.500.000,00 Kč včetně aktuální sazby DPH, která zahrnuje výstavbu hlavního
  a tréninkového travnatého fotbalového hřiště se zavlažováním, osvětlením a zpevněnými plochami, výstavbu
  kryté oboustranné tribuny pro diváky, oplocení a výstavbu inženýrských sítí
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 18 Proti: 1 Zdrželi se: 4
  SCHVÁLENO

 • 17. jednání ZM Třeboně:
  Odvolání a volba předsedy kontrolního výboru. - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2012

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 4734 o výměře 4644 m² v k. ú. Branná. - Diskuze

  Datum: 14. 5. 2012

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Prodej části pozemku p. č. KN 1038 o výměře 858m² v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 14. 5. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 19 - divadelní technika pro Loutkové divadlo Třeboň. - Diskuze

  Datum: 26. 3. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemku p. č. KN 305/2 o výměře 104 m² k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 26. 3. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje pozemků p. č. KN 1638/14 o výměře 202 m², p. č. KN 1638/43 o výměře 120 m², p. č. KN 1638/47 o výměře 44 m², vše v k. ú. Břilice. - Diskuze

  Datum: 26. 3. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1155/1 o výměře cca 40 m² a p. č. KN 1155/19 o výměře 32 m², v k. ú. Přeseka. - Diskuze

  Datum: 26. 3. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  ČOV Třeboň - informace a schválení dalšího postupu. - Diskuze

  Datum: 26. 3. 2012

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 2 - zřízení výdajové položky Nákup majetkových podílů Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o., nabídka na odkoupení podílu ve společnosti. - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2012

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 1098/4, p. č. KN 1098/6, p. č. KN 1098/21, p. č. KN 1098/24, p. č. KN 1098/31, vše v k. ú. Třeboň od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2012

Datum Název
14. 12. 2020 Zastupitelstvo 14. 12. 2020
26. 10. 2020 Zastupitelstvo 26. 10. 2020
21. 9. 2020 Zastupitelstvo 21. 9. 2020
29. 6. 2020 Zastupitelstvo 29. 6. 2020
27. 4. 2020 Zastupitelstvo 27. 4. 2020
27. 1. 2020 Zastupitelstvo 27. 1. 2020
9. 12. 2019 Zastupitelstvo 9. 12. 2019
14. 10. 2019 Zastupitelstvo 14. 10. 2019
26. 8. 2019 Zastupitelstvo 26. 8. 2019
17. 6. 2019 Zastupitelstvo 17. 6. 2019
20. 5. 2019 Zastupitelstvo 20. 5. 2019
1. 4. 2019 Zastupitelstvo 1. 4. 2019
25. 2. 2019 Zastupitelstvo 25. 2. 2019
28. 1. 2019 Zastupitelstvo 28. 1. 2019
10. 12. 2018 Zastupitelstvo 10.12.2015
13. 11. 2018 Ustavující zastupitelstvo
10. 9. 2018 Zastupitelstvo 10.9.2018
25. 6. 2018 Zastupitelstvo 25.6.2018
21. 5. 2018 Zastupitelstvo 21.5.2018
26. 3. 2018 Zastupitelstvo 26. 3. 2018
29. 1. 2018 Zastupitelstvo 29. 1. 2018
18. 12. 2017 Zastupitelstvo 18. 12. 2017
6. 11. 2017 Zastupitelstvo 6. 11. 2017
18. 9. 2017 Zastupitelstvo 18. 9. 2017
24. 7. 2017 Zastupitelstvo 24. 7. 2017
26. 6. 2017 Zastupitelstvo 26. 6. 2017
22. 5. 2017 Zastupitelstvo 22. 5. 2017
24. 4. 2017 Zastupitelstvo 24. 4. 2017
20. 3. 2017 Zastupitelstvo 20. 3. 2017
30. 1. 2017 Zastupitelstvo 30. 1. 2017
12. 12. 2016 Zastupitelstvo 12. 12. 2016
7. 12. 2016 Setkání s občany - plánované investice města
24. 10. 2016 16. jednání ZM Třeboně
12. 9. 2016 15. jednání ZM Třeboně
20. 6. 2016 14. jednání ZM Třeboně
9. 5. 2016 13. jednání ZM Třeboně
14. 3. 2016 12. jednání ZM Třeboně
25. 1. 2016 11. jednání ZM Třeboně
14. 12. 2015 10. jednání ZM Třeboně
2. 11. 2015 9. jednání ZM Třeboně
7. 9. 2015 8. jednání ZM Třeboně
22. 6. 2015 7. jednání ZM Třeboně
18. 5. 2015 6. jednání ZM Třeboně
16. 3. 2015 5. jednání ZM Třeboně
26. 1. 2015 4. jednání ZM Třeboně
15. 12. 2014 3. jednání ZM Třeboně
24. 11. 2014 2. jednání ZM Třeboně
3. 11. 2014 Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
15. 9. 2014 36. jednání ZM Třeboně
18. 8. 2014 35. jednání ZM Třeboně
23. 6. 2014 34. jednání ZM Třeboně
12. 5. 2014 33. jednání ZM Třeboně
17. 3. 2014 32. jednání ZM Třeboně
26. 2. 2014 31. jednání ZM Třeboně
27. 1. 2014 30. jednání ZM Třeboně
16. 12. 2013 29. jednání ZM Třeboně
4. 11. 2013 28. jednání ZM Třeboně
9. 9. 2013 27. jednání ZM Třeboně
14. 6. 2013 26. jednání ZM Třeboně
6. 5. 2013 25. jednání ZM Třeboně
18. 3. 2013 24. jednání ZM Třeboně
28. 1. 2013 23. jednání ZM Třeboně
17. 12. 2012 22. jednání ZM Třeboně
26. 11. 2012 21. jednání ZM Třeboně
29. 10. 2012 20. jednání ZM Třeboně
1. 10. 2012 19. jednání ZM Třeboně
3. 9. 2012 18. jednání ZM Třeboně
25. 6. 2012 17. jednání ZM Třeboně
14. 5. 2012 16. jednání ZM Třeboně
26. 3. 2012 15. jednání ZM Třeboně
30. 1. 2012 14. jednání ZM Třeboně
12. 12. 2011 13. jednání ZM Třeboně
7. 11. 2011 12. jednání ZM Třeboně
3. 10. 2011 11. jednání ZM Třeboně

«Související odkazy

Partnerství