Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Hledání
Fulltext: detailní hledání
 • Blízek Augustin, MVDr., KDU-ČSL, bez PP (0/16)
 • Černý Rostislav, Mgr. CSc., ČSSD (0/37)
 • Chaloupka Zdeněk, Bc. Ing., KDU-ČSL (0/2)
 • Doležal Antonín, MUDr., KDU-ČSL (5/40)
 • Ďoubal Jan, Ing., ODS (7/47)
 • Elexhauser Karel, ODS (8/77)
 • Florianová Marie, Mgr., Občané.cz, bez PP (0/18)
 • Grammetbauerová Jana, Ing., ODS (30/142)
 • Hadravová Ladislava, KDU-ČSL (0/2)
 • Hladílek Jiří, MUDr., PRO zdraví a sport (7/7)
 • Hlásek Milan, Ing., ODS (0/66)
 • Holzer Filip, SZ (8/8)
 • Horváthová Magdalena, Bc. DiS., KDU-ČSL (0/30)
 • Houdek Jiří, Ing., KDU-ČSL (0/313)
 • Janát Eduard, ODS (0/2)
 • Janíček Vladimír, Občané.cz, bez PP (0/43)
 • Jenisová Terezie, Mgr., KDU-ČSL (16/364)
 • Jirák Bohuslav, Ing., ANO 2011, bez PP (0/45)
 • Kahounová Anna, ODS (12/318)
 • Kohout Petr, Občané.cz, bez PP (0/11)
 • Kohoutová Anna, Mgr., ODS (0/31)
 • Korda František, Ing., KSČM (0/13)
 • Košinová Marie, Ing., KDU-ČSL (0/36)
 • Kubal Jaroslav, Ing., ODS (6/187)
 • Kukačka Zdeněk, Ing., ODS (2/2)
 • Kuta Jiří, Ing. et Ing., TOP09 (3/9)
 • Louvar Stanislav, KDU-ČSL (0/1)
 • Ludvík Viktor, ODS (1/1)
 • Lukavský Jan, Piráti (2/2)
 • Makovička Jan, OMMO (0/10)
 • Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc., ODS (9/273)
 • Matuška Bohumil, KDU-ČSL (0/5)
 • Michal Petr, Mgr. Bc., OMMO, bez PP (41/112)
 • Mráz Zdeněk, ČSSD (25/332)
 • Neužil Josef, ČSSD (0/22)
 • Padrta Petr, ODS (2/2)
 • Pfeifer František, MUDr., ANO 2011, bez PP (7/16)
 • Pindroch Josef, Ing., ANO 2011, bez PP (16/142)
 • Polčáková Jana, Mgr., ANO 2011, bez PP (2/7)
 • Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D., SZ (22/95)
 • Psík Jaroslav, PhDr., ČSSD (0/2)
 • Řimnáč Pavel, ANO 2011, bez PP (1/9)
 • Štěrbová Jaroslava, KDU-ČSL (0/11)
 • Váňa Jan, PaedDr., ODS (66/442)
 • Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc., ČSSD (0/38)
 • Vopátek Jiří, Ing. Ph.D., SZ (43/208)
 • Werner Petr, Mgr., PRO zdraví a sport (13/13)

Poznámka: Červené číslo symbolizuje počet všech vystoupení, zelené číslo počet vystoupení v akt. volebním období. Vyhledávání (stejně jako počet příspěvků v diskuzích u jednotlivých zastupitelů) se vztahuje pouze k těm záznamům v archivu, které jsou naindexované (označené zelenou fajfkou). Budeme se snažit postupně tuto indexaci doplnit i u starších záznamů.

Výsledek hledání (nalezeno: 40)
 • Zastupitelstvo 17. 6. 2019:
  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků - Diskuze

  Datum: 17. 6. 2019

  k bodu 16
  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem
  a městem Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a př...

  Celý text (zobrazeno 17 %)

  k bodu 16
  Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem
  a městem Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  -
  - odchody a příchody: 18:39 Kahounová – příchod – počet 24
  18:39 Michal – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 14/2018-27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991817 mezi ČR – Státním pozemkovým
  úřadem (se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, „převádějící“) a městem
  Třeboň („nabyvatel“), kdy předmětem převodu jsou pozemky p. č. KN 2790/9 (ostatní plocha) o výměře
  77 m
  2
  a p. č. KN 2790/11 (ostatní plocha) o výměře 836 m2
  vše v k. ú. Branná, pozemky p. č. KN 534/4
  (ostatní plocha) o výměře 358 m2
  a p. č. KN 1931/4 (ostatní plocha) o výměře 126 m2
  vše v k. ú. Břilice.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Zápis z 27. jednání ZM dne 29.01.2018
  10
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 886/11 v k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Zastupitelstvo 20. 5. 2019:
  Realizace vyhrazeného závazku (opční práce) stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“ - Diskuze

  Datum: 20. 5. 2019

 • Ustavující zastupitelstvo:
  Realizace vyhrazeného závazku (opční práce) stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“ - Určení dlouhodobě uvolněných funkcí

  Datum: 13. 11. 2018

 • Ustavující zastupitelstvo:
  Realizace vyhrazeného závazku (opční práce) stavební akce „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“ - Volba starosty

  Datum: 13. 11. 2018

 • Zastupitelstvo 24. 4. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva - Grammetbauerová J. - Jak se Třeboň angažuje v získání nového chirurga?

  Datum: 24. 4. 2017

  k bodu 5
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Mgr. Bc. Petr Michal – na pozemku 1093/1 naproti hřbitovu probíhá výstavba, která není označena, patrně
  se tam nedo...

  Celý text (zobrazeno 5 %)

  k bodu 5
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Mgr. Bc. Petr Michal – na pozemku 1093/1 naproti hřbitovu probíhá výstavba, která není označena, patrně
  se tam nedodržuje zákon, stavba také zasahuje do městského pozemku p. č. 1093/2 k. ú. Třeboň. Žádá
  příslušný odbor o prověření. Dotaz na usnesení rady města ve věci paní Dědičové. Kdy bude věc vyřešena?
  Zdeněk Mráz – na dotazy bude zodpovězeno písemně.
  PhDr. Jaroslav Psík – dotaz k usnesení ve věci vyjmutí místní komunikace (Masné krámy) z pasportu
  místních komunikací v průchodu domu ve vlastnictví společnosti Penzion Neptun s.r.o.
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz.
  JUDr. Mojmír Vonka – podal další informace k této věci. (dotaz zodpovězen)
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz na situaci s chirurgem v Třeboni, zda město nějak postupuje.
  Zdeněk Mráz – jsme v osobním jednání s MUDr. Balcarem, který má zájem. Vše nasvědčuje tomu, že
  nastoupí jako chirurg v Třeboni. Chirurgická ordinace bude zatím zachována v lázních Aurora, včetně
  rentgenu. (dotaz zodpovězen).
  Ing. Josef Pindroch – doplnil informace. (dotaz zodpovězen)
  MUDr. Antonín Doležal
  Anna Kahounová – dotaz ke schválené částce 3.000,00 Kč na činnost společnosti Resident, která podniká
  v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví se sídlem v Dačicích. Žádá o odpověď, co je to za společnost
  a zda v Třeboni něco dělá.
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Zápis z 20. jednání ZM dne 24.04.2017
  4
  Ing. Alena Baštová
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz týkající se Domu s pečovatelskou službou. Jak je to s přidělováním? Existuje
  nějaký pořadník, je tam převis poptávky nad nabídkou? Jak situace vypadá?
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz.
  Ing. Jaroslav Kubal – dotaz na přestěhování TIC a na vypsání veřejné zakázky. Kdy byla uveřejněna na
  internetu? Dále vznesl dotaz k Třeboňské televizi – jaký byl důvod zrušení veřejné soutěže?
  Zdeněk Mráz – na dotaz týkající se TIC bude zodpovězeno písemně. Odpověděl na dotaz týkající se
  televize. Soutěž byla zrušena. Oba dva přihlášení měli požadavky, které nebyly pro město Třeboň přijatelné
  (dojezdové vzdálenosti, zajištění přenosu,…).
  Ing. Jaroslav Kubal – proč tato veřejná zakázka není na přehledu veřejných zakázek? Byla tam, ale již tam
  není. Žádá odpověď, kdo rozhodl o stáhnutí, kdo to provedl a kdy to bylo provedeno. (bude zodpovězeno
  písemně)
  Ing. Pavel Hajna
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k výběrovému řízení Administrace a organizace veřejných zakázek. Na
  přehledu veřejných zakázek u materiálu otvírání obálek, hodnocení, oznámení a smlouva není nic uvedeno.
  Jak se vede registr veřejných zakázek?
  Zdeněk Mráz – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jana Grammetbauerová – dotaz k internetovým stránkám města, kde je možné si v odkazu na veřejné
  zakázky nechat zasílat upozornění na vyvěšení nových zakázek. Vše chodilo v pořádku, ale od března už
  nic nechodí. Jsou tam nyní další nové zakázky, ale upozornění nepřišlo. Některé veřejné zakázky, které byly
  vypsané, už opravdu na portále nejsou, ztratily se.
  Zdeněk Mráz – bude prověřeno. (bude zodpovězeno písemně)
  paní Kolíková – dotaz na situaci s komáry.
  Zdeněk Mráz – bude probráno s odborem životního prostředí. (bude zodpovězeno písemně)
  - odchody a příchody: 19:14 Matuška – příchod – počet 24
  19:32 Váňa – odchod – počet 23
  19:32 Kuta – odchod – počet 22
  19:35 Váňa – příchod – počet 23

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN689/1 k. ú. Třeboň - Diskuze

  Datum: 20. 3. 2017

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesen...

  Celý text (zobrazeno 35 %)

  k bodu 6
  Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuze:
  - diskutující: Ing. Jana Grammetbauerová, Zdeněk Mráz
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 16/2017-19
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 689/1 o výměře cca 5 m2
  v k. ú. Třeboň.
  Zápis z 19. jednání ZM dne 20.03.2017
  4
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • Zastupitelstvo 20. 3. 2017:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotazy občanů - Dotaz na stav zdravotnictví v Třeboni.

  Datum: 20. 3. 2017

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměsty členů zastupitelstva města - pan Kolík - Připomínka ke stavu lékařů ve městě.

  Datum: 14. 3. 2016

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  k bodu 18
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuze:
  - diskutující:
  Anna Kahounová – dotaz na zřízení veřejné wi-fi na MěÚ v letošním roce. Dotaz, zda se provádí inventura
  na majetku, který někomu pronajímáme a nejedná se o společnost města (Beseda, městské rybníky). Námět
  na vyčištění křoví okolo stezky v Dukelské ulici.
  Mgr. Terezie Jenisová – veřejná wi-fi se neplánuje. (dotaz zodpovězen)
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  10
  Jitka Filípková – odpověděla na dotaz k inventarizační komisi. Inventura se provádí na veškerém majetku
  i na majetku, který podléhá nájemní smlouvě. Inventura v Besedě proběhla. (dotaz zodpovězen)
  RNDr. Hana Vojtěchová – dotaz týkající se křoví v Dukelské ulici – situace bude prověřena. (bude
  zodpovězeno ve lhůtě)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz na městský pozemek 1751/2 v Jiráskově ulici naproti supermarketu
  Terno, který je ve špatném stavu. Jaké má město plány s tímto pozemkem?
  Zdeněk Mráz – (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – dotaz týkající se sjezdu u STK.
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  MVDr. Augustin Blízek – jak bude pokračovat vyčištění prostoru v Táboritské ulici před domem č. 800, kde
  byly pokáceny jehličnaté stromy a nyní tam zůstaly pařezy a nálet?
  Ing. Pavel Hajna – (dotaz zodpovězen)
  Pavel Řimnáč – bude pokračovat výměna bříz v Táboritské ulici v úseku naproti bývalé OA?
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz. Situaci prověří. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Bohumil Matuška – upozornil na vypálený dub na hrázi Opatovického rybníka.
  Mgr. Terezie Jenisová – nejedná se o městský pozemek.
  RNDr. Hana Vojtěchová – podnět bude předán Ing. Fliegelové. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  PaedDr. Jan Váňa – dotaz na znalecký posudek čp. 20. Na minulém ZM se ptal, jak vznikla věcná cena,
  respektive opotřebení, nedostal odpověď. Žádá o písemnou odpověď s podrobným vysvětlením, jak byla
  vypočtena věcná cena a jak bylo vypočítáno opotřebení. Dotaz k Bertiným lázním – je dořešena
  problematika sporu mezi městem a dodavatelem? (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Pavel Hajna – odpověděl na dotaz týkající se BL. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Ing. Jaroslav Kubal – připomínka k odpovědi od Mgr. Vonky (ve věci podání podnětu od RM ke krajskému
  soudu vůči Spolku Třeboňsko), konkrétně k větě: „Činnost Spolku Třeboňsko se promítá výhradně
  v Třeboňských novinách.“ Požaduje písemnou odpověď s vysvětlením, jak Mgr. Vonka přišel ke slovu
  „výhradně“.
  19:16 Jirák – odchod – počet 20
  Mgr. Terezie Jenisová – Mgr. Vonka odpoví. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Mgr. Ondřej Janoušek – objasnil problematiku spolků. (dotaz zodpovězen)
  Mgr. Terezie Jenisová – v usnesení v bodu č. 6 přidat „z. s.“ (usnesení upraveno)
  Ing. Jaroslav Kubal – je třeba to doplnit i ve smlouvě.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude doplněno. (dotaz zodpovězen)
  Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa
  pan Kolík – připomínka ke stavu lékařů ve městě a k tristní situaci na poliklinice. Dotaz na neprodloužení
  smluv lékařů na lázních. Dále vzpomněl článek v Jindřichohradeckých novinách o situaci v třeboňských
  lázních.
  19:20 Jirák – příchod – počet 21
  19:27 Kahounová – odchod – počet 20
  PhDr. Milan Kramárik – objasnil situaci týkající se lékařů na lázních. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:27 Kahounová – příchod – počet 21
  Mgr. Terezie Jenisová – podala vyjádření k článku v Jindřichohradeckém deníku. Plně se postavila za
  jednatele lázní. (dotaz pana Kolíka zodpovězen)
  19:29 Váňa – odchod – počet 20
  19:29 Kuta – odchod – počet 19
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  MUDr. Antonín Doležal – vyjádřil se k situaci na lázních a k situaci s doktory v Třeboni.
  19:30 Váňa – příchod – počet 20
  pan Nehoda – dotaz na svozový den a připomínka k chodníku u Penny.
  Vladimír Janíček – odpověděl na dotaz týkající se svozového dne. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Anna Kahounová
  paní Kolíková – poukázala na problém s tříděním odpadu.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – dotaz na zpřístupnění budov čp. 19 a 20.
  Mgr. Terezie Jenisová – plyne lhůta pro vyřízení odpovědi. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  pan Nehoda – připomínka k situaci se zatrubněním u Penny.
  Zápis z 12. jednání ZM dne 14.03.2016
  11
  Zdeněk Mráz – odpověděl na dotaz, vysvětlil důvody. ŘSD ani dopravní policie nechtějí, aby se tam lidé
  pohybovali. (dotaz zodpovězen)
  prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. – vznesl dotaz, proč není možné vymyslet technické řešení chodníku za zdí,
  když se jedná o městské pozemky. (bude zodpovězeno ve lhůtě)
  Anna Kahounová

 • 10. jednání ZM Třeboně:
  Nákup nemovitosti pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m² vč. budovy čp. 19/I a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m² vč. budovy čp 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň, smlouva o úvěru mezi městem Třeboň a spol. Lázně Aurora s. r. o. rozpočtové opatření č. 136 - Diskuze

  Datum: 14. 12. 2015

  k bodu 4
  Informace o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k....

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 4
  Informace o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 o výměře 258 m2
  vč. budovy čp. 19/I
  a pozemku p. č. KN 518 o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I, vše v obci a k. ú. Třeboň.
  Předkladatel: Ing. Josef Pindroch
  Diskuse:
  - diskutující: PaedDr. Jan Váňa, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jana Grammetbauerová, Karel Elexhauser,
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Terezie Jenisová, MUDr. Antonín Doležal,
  Mgr. Rostislav Černý, CSc., MVDr. Augustin Blízek, Anna Kahounová, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D., Ing. František Korda
  Návrh na usnesení Ing. Josefa Pindrocha:
  Usnesení ZM č. 163/2015-10
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  Informaci o záměru nákupu nemovitostí pozemku p. č. KN 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
  258 m
  2
  vč. budovy čp. 19/I (způsob využití – stavba občanského vybavení) a pozemku p. č. KN 518
  (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 543 m2
  vč. budovy čp. 20/I (způsob využití – stavba občanského
  vybavení), vše v obci a k. ú. Třeboň od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  za cenu 14.000.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zadat znalci z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhad nemovitostí,
  vypracování znaleckého posudku, které bude předloženo na nejbližší jednání zastupitelstva města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 24 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 6. jednání ZM Třeboně:
  - Připomínka Masojídek J. - Na lázních je po rekonstrukci spousta závad, které by bylo třeba nějakým způsobem vyřešit.

  Datum: 18. 5. 2015

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2015. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  5
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e)
  zastupitelstvo si vyhr...

  Celý text (zobrazeno 51 %)

  Zápis z
  3
  . jednání ZM dne
  15
  .
  1
  2
  .201
  4
  5
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z
  důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  e)
  zastupitelstvo si vyhrazuj
  e právo na informaci
  o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  18 Proti: 7
  Zdrželi se: 0
  PŘIJATO

 • 3. jednání ZM Třeboně:
  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů. - Diskuze

  Datum: 15. 12. 2014

  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů.
  Předkladatel:
  Ing
  . Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Vejvar, Ing. J
  iří Vopá...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  Zřízení osadních výborů a určení počtu členů.
  Předkladatel:
  Ing
  . Pavel Vejvar
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Vejvar, Ing. J
  iří Vopátek, Ph.D.,
  prof.
  RNDr.
  Jiří Masojídek, CSc.
  ,
  Ing. Jana Grammetbauerová
  , prof. RNDr. Ondřej Prášil,
  CSc.
  ,
  MVDr. Augustin
  Blízek,
  Bc. Magdalena
  Horváthová,
  DiS., I
  ng. Josef Pindroch
  , Bc.
  Petr Michal
  -
  odchody a
  příchody:
  20:00 Grammetbauerová

  odchod

  počet 24
  20:03 Grammetbauerová

  příchod

  počet 2
  5
  20:13 Kuta

  odchod

  počet 24
  20:15 Kuta

  příchod

  počet 25
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č
  .
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  zřízení osadní
  ch výborů v
  místních částech Branná, Břilice, Přeseka a Stará a Nová Hlína pro volební
  období 2014

  2018 a zachovat stávající počty členů a předsedy osadních výborů. Dosavadní počet členů
  osadních výborů činil:
  Branná 7

  členů

  předseda pan Antonín Buma
  n
  Břilice

  9 členů

  předseda Bc. Petr Michal
  Přeseka

  5 členů

  předseda pan Pavel Bicek
  Stará a Nová Hlína

  7 členů

  předsedkyně paní Hana Marková
  II. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Protinávrh
  PaedDr. Jana Váni:
  Usnesení ZM č
  .
  60
  /
  2014
  -
  3
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  o
  dložení
  projednávaného materiálu.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  15
  Proti:
  9 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Prodej pozemku p. č. KN 741/2 o výměře 24 m² v k. ú. Holičky u Staré Hlíny - Diskuze

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 14
  Prodej pozemku p. č. KN 741/2 o výměře 24 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: MUDr. Antonín Doležal
  - odchody a p...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 14
  Prodej pozemku p. č. KN 741/2 o výměře 24 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: MUDr. Antonín Doležal
  - odchody a příchody: 18:08 Kahounová – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 32/2014-2
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  prodej pozemku p. č. KN 741/2 o výměře 24 m2
  v k. ú. Holičky u Staré Hlíny do vlastnictví xxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 200,00 Kč/m2
  . Kupní cena bude zaplacena na účet
  města do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní
  smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
  Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických
  služeb.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 1
  PŘIJATO

 • 2. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Dotaz p. Masojídek - Jak se bude řešit provoz bývalého rockového klubu v Besedě.

  Datum: 24. 11. 2014

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Ha...

  Celý text (zobrazeno 29 %)

  k bodu 28
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Anna Kahounová, Zdeněk Mráz, Ing. Jana Grammetbauerová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Pavel Hajna,
  Bohumil Matuška, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., MUDr. Antonín Doležal, Mgr. Rostislav Černý, CSc.,
  Jitka Filípková, Jaroslav Vedral, Ing. Miroslav Roubal, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
  19:40 Grammetbauerová – odchod – počet 20
  19:43 Grammetbauerová – příchod – počet 21
  19:44 Kuta – odchod – počet 20Zápis z 2. jednání ZM dne 24.11.2014 13
  k bodu 29
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 19:49 hodin.

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 83 - rozvoj cyklistiky v Třeboni - Diskuze

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 23
  Rozpočtové opatření č. 83 – rozvoj cyklistiky v Třeboni.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jeniso...

  Celý text (zobrazeno 12 %)

  k bodu 23
  Rozpočtové opatření č. 83 – rozvoj cyklistiky v Třeboni.
  Předkladatel: Ing. Pavel Zajíček, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Anna Kahounová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Alena Baštová, prof. RNDr. Jiří Masojídek,
  CSc., MUDr. Antonín Doležal, Josef Neužil
  - odchody a příchody: 18:33 Matuška – příchod – počet 20
  18:35 Hadravová – odchod – počet 19
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 111/2014-36
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 83, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
  - z položky 5223 Asociace měst pro cyklistiku, § 2219, ORJ 0780, ORG 9780000000, UZ 0 v částce
  190.000,00 Kč,
  - do položky 516X Rozvoj cyklistiky v Třeboni (ost. služby), § 3900, ORJ 0780, ORG 9780000000,
  UZ 0 v částce 145.000,00 Kč,
  - do položky 5169 Ostatní služby - slavnosti, akce, představení, § 3392, ORJ 0900, ORG
  9900000000, UZ 0 v částce 45.000,00 Kč
  Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený
  rozpočet
  Rozpočet
  po
  schválení
  RO
  Rozpočtové
  opatření
  Rozpočet
  od
  počátku
  roku po
  RO
  Rozpočtové výdaje (tis. Kč):
  83. 0 9780000000 0780 2219 5223 190,00 190,000 -190,000 0,000
  0 9780000XXX 0780 3900 516X 0,00 0,000 +145,000 145,000
  0 9900000000 0900 3392 5169 3200,00 3016,131 +45,000 3061,131
  II. ukládá
  kanceláři starosty a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 0
  PŘIJATO
  18:39 Hadravová – příchod – počet 20

 • 36. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - Sumarizace čtyřletého období.

  Datum: 15. 9. 2014

  k bodu 24
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal – diskuze týkající se pamětní desky související s listopadem 1989.
  ...

  Celý text (zobrazeno 19 %)

  k bodu 24
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jaroslav Kubal – diskuze týkající se pamětní desky související s listopadem 1989.
  prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Pavel Hajna
  Anna Kahounová – navrhuje řešit koncepčně v rámci celkového pietního místa.
  Ing. Marie Košinová, Mgr. Terezie Jenisová
  k bodu 25
  Závěr.
  Jednání zastupitelstva města ukončila starostka v 18:48 hodin.
  Starostka města Mgr. Terezie Jenisová poděkovala zastupitelům a úředníkům za jejich práci a občanům
  města za aktivní účast při jednáních zastupitelstva města.
  Zdeněk Mráz a MUDr. Antonín Doležal rovněž poděkovali přítomným zastupitelům.
  Mgr. Terezie Jenisová v. r.
  starostka města Třeboně
  Ověřili: pan Josef Neužil v. r. dne: ………………………………
  paní Jaroslava Štěrbová v. r. dne: ………………………………
  Zapsala: Mgr. Martina Vrchotová
  Zápis byl zpracován dne 17.09.2014

 • 35. jednání ZM Třeboně:
  Bertiny lázně Třeboň - rekonstrukce balneoprovozů" - schválení nákladů na realizaci - Diskuze

  Datum: 18. 8. 2014

  k bodu 2
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing....

  Celý text (zobrazeno 14 %)

  k bodu 2
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení nákladů na realizaci.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Zdeněk MrázZápis z 35. jednání ZM dne 18.08.2014 2
  PaedDr. Jan Váňa – požaduje informace týkající se výpadku příjmů, nákladů na provoz
  vzniklých během realizace projektu a dále jakým způsobem bude postaráno
  o zaměstnance v době rekonstrukce Bertiných lázní.
  Mgr. Terezie Jenisová – bude zodpovězeno písemně.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubal, prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., MUDr.
  Antonín Doležal, Jaroslava Štěrbová, Ing. Jan Ďoubal, Vladimír Janíček
  - odchody a příchody: 17:10 Florianová – příchod – počet 24
  17:41 Korda – odchod – počet 23
  17:42 Korda – příchod – počet 24
  17:43 Kahounová – odchod – počet 23
  17:44 Kahounová – příchod – počet 24
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 90/2014-35
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  navýšení nákladů na realizaci výstavby „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ v období let
  2014 – 2015 o 2.000.000,00 Kč z 39.500.000,00 Kč na 41.500.000,00 Kč včetně DPH 21%.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 1 Zdrželi se: 6
  PŘIJATO

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  "Bertiny lázně Třeboň - rekonstrukce balneoprovozů" - schválení realizace akce - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 5
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. P...

  Celý text (zobrazeno 13 %)

  k bodu 5
  „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Alena Baštová, Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Pavel Hajna, Ing. arch. Antonín Nehoda, PaedDr. Jan Váňa, Zdeněk Mráz, Mgr. Terezie Jenisová,
  JUDr. Jiří Kolban, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ladislava Hadravová, Vladimír Janíček, MUDr. Antonín Doležal,
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Josef Neužil, Ing. Jaroslav Kubal, Ing. Jan Ďoubal
  Zdeněk Mráz – návrh na ukončení diskuze.
  MUDr. Jaroslav Bican, lázeňský host, Ing. Marie Košinová – návrh na ukončení diskuze.
  - odchody a příchody: 17:31 Kahounová – odchod – počet 22
  17:36 Kahounová – příchod – počet 23
  18:05 Ďoubal – odchod – počet 22
  18:07 Ďoubal – příchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 53/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Bertiny lázně Třeboň – rekonstrukce balneoprovozů“ v období let 2014 – 2015
  v celkových předpokládaných nákladech 39.500.000,00 Kč včetně DPH. Výstavba zahrnuje rekonstrukci
  slatin, rekonstrukci vodoléčby a nový výtah.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6 (jmenovitě: Váňa, Kahounová, Masojídek, Elexhauser, Hlásek, Kubal)
  PŘIJATO

  18:40 Elexhauser – odchod – počet 22

 • 33. jednání ZM Třeboně:
  "Zázemí tenisového klubu" - schválení realizace akce - Diskuze

  Datum: 12. 5. 2014

  k bodu 6
  „Zázemí tenisového klubu“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Ing. Petr Chalupa, I...

  Celý text (zobrazeno 10 %)

  k bodu 6
  „Zázemí tenisového klubu“ – schválení realizace akce.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová
  Diskuse:
  - diskutující: Ing. Pavel Hajna, Ing. Petr Chalupa, Ing. Jaroslav Kubal, Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz,
  Vladimír Janíček, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa
  - odchody a příchody: 18:40 Neužil – odchod – počet 21
  18:43 Neužil – příchod – počet 22
  18:50 Elexhauser – příchod – počet 23
  18:52 Doležal – odchod – počet 22
  18:55 Doležal – příchod – počet 23
  18:59 Florianová – příchod – počet 24
  19:10 Kahounová – odchod – počet 23
  19:13 Kahounová – příchod – počet 24
  19:24 Štěrbová – odchod – počet 23
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 54/2014-33
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Zázemí tenisového klubu“ v období let 2014 – 2015 v celkových předpokládaných
  nákladech 15.000.000,00 Kč včetně DPH 21 %, která zahrnuje demolici stávajících objektů, výstavbu
  budovy obsahující místnosti šaten, WC, sprch, losování turnajů, řízení turnajů, klubovnu a další provozní
  a technické místnosti, úpravu stávající závlahy tenisových kurtů a zhotovení zpevněných komunikací,
  oplocení a sadových úprav.
  II. schvaluje
  znění smlouvy o dílo, která bude součástí zadávací dokumentace soutěže na výběr zhotovitele podlimitní
  veřejné zakázky „Zázemí tenisového klubu“ jako Obchodní podmínky zadavatele.
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Zápis z 33. jednání ZM dne 12.05.2014 4
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6 (jmenovitě: Váňa, Kahounová, Masojídek, Elexhauser, Hlásek, Florianová)
  PŘIJATO

  19:28 Kubal – odchod – počet 22

 • 32. jednání ZM Třeboně:
  "Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni" - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. - Diskuze

  Datum: 17. 3. 2014

  k bodu 26
  „Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“ – uzavření
  Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NU...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  k bodu 26
  „Zachování kulturního a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“ – uzavření
  Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
  Předkladatel: Ing. Pavel Hajna
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek, Mgr. Terezie Jenisová, prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan
  Váňa, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Mgr. Marie Florianová, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – připomínka – bylo by dobré zajistit internetové připojení v jednací síni.
  Mgr. Terezie Jenisová – budeme se tím zabývat.
  - odchody a příchody: 19:48 Kahounová – odchod – počet 21
  19:51 Kahounová – příchod – počet 22
  20:03 Váňa – odchod – počet 21
  20:06 Váňa – příchod – počet 22
  20:07 Hlásek – odchod – počet 21

  Protinávrh Ing. Jiřího Houdka:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přijetí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Zachování kulturního
  a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni" s termínem realizace do 31.03.2015.
  Zápis z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 13
  II. schvaluje
  uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
  mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
  a městem Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň na projekt „Zachování kulturního a historického
  dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.2.00/25.02748.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtová opatření zajišťující financování celé akce na dalším
  jednání zastupitelstva města.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 2 (jmenovitě: Houdek, Florianová) Proti: 13 Zdrželi se: 6
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 49/2014-32
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. neschvaluje
  přijetí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Zachování kulturního
  a historického dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni".
  II. neschvaluje
  uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
  mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
  a městem Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň na projekt „Zachování kulturního a historického
  dědictví v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni“, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.2.00/25.02748.
  III. ukládá
  kanceláři starosty a odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 3 (jmenovitě: Houdek, Florianová, Louvar) Zdrželi se: 4
  PŘIJATO

 • 30. jednání ZM Třeboně:
  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli - Diskuze

  Datum: 27. 1. 2014

  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Důvodová zpráva:
  - kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města aktuální info...

  Celý text (zobrazeno 6 %)

  Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  Důvodová zpráva:
  - kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města aktuální informaci o plnění usnesení orgánů města (viz
  příloha). Zpráva o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva dne 16.12.2013 byla
  zastupitelům zaslána dne 15.01.2014.
  Diskuse:
  - diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa – vznesl dotaz k Usnesení RM č. 941/2013 – odvolání prokuristy Ing. Jiřího Houdka.
  Požaduje vysvětlení a důvody, proč došlo k tomuto kroku a zda to projednávala dozorčí rada lázní.
  Ing. Jiří Houdek – je to v plné kompetenci Valné hromady, tedy rady města. Důvody jsou v zápisu
  formulovány jasně.
  pan Zdeněk Mráz – zvedl ruku pro odvolání Jiřího Houdka z funkce prokuristy, stejně tak, jako zvedl ruku
  v době, kdy byl do funkce jmenován. Za tu dobu došlo k určitým změnám. Celá záležitost je plně
  v kompetenci RM.
  MUDr. Antonín Doležal – problém nastal v době, kdy pan starosta jako prokurista a pan generální ředitel
  přestali mezi sebou komunikovat. Půl roku jsme se to snažili řešit, ale nakonec došlo k tomu, že spolupráce
  mezi nimi nebyla možná. Takže RM jako valná hromada přistoupila k tomuto kroku.
  Ing. Jiří Houdek – ohradil se proti vyjádření jednatele. Jednatel i ostatní členové rady města měli důkazy
  o tom, že generální ředitel nerespektoval prokuristu jako svého nadřízeného. Ohrazuje se proti tomu, že byla
  nedostatečné komunikaci mezi prokuristou a generálním ředitelem. Dodal, že je to záležitost střetu názorů,
  ale možná také střetu zájmů.
  Mgr. Terezie Jenisová – došlo k výrazným změnám a posunům. Věci se posledního půl roku děly tak, že již
  nebyla shoda jak ve vedení lázní, tak mezi vedením lázní a radou města jako valnou hromadou. Pan
  prokurista byl podle organizačního schématu nejvyšší osobou, ale ne jedinou, která může vše rozhodnout
  sama.
  Ing. Jiří Houdek – skutečnost je taková, že RM dala za pravdu generálnímu řediteli a ne mně. Budoucnost
  ukáže, jestli to bylo dobré nebo špatné rozhodnutí.
  pan Zdeněk Mráz – navrhuje ukončit diskuzi a pokračovat v projednávání bodů.
  Mgr. Marie Florianová – dozorčí rada lázní se tím nezabývala. Oznámila, že odchází z rady města
  a z dozorčí rady lázní.

  Zdeněk Mráz dává návrh na ukončení diskuze.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 6 Zdrželi se: 3 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO

  - odchody a příchody: 17:19 Korda – odchod – počet 23
  17:21 Korda – příchod – počet 24
  17:22 Hlásek – odchod – počet 23
  17:24 Hlásek – příchod – počet 24 Zápis z 30. jednání ZM dne 27.01.2014 3
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o plnění usnesení rady města (04.12.2013, 18.12.2013, 07.01.2014) a zastupitelstva města (16.12.).
  II. bere na vědomí
  zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013, která
  byla zaslána dne 15.01.2014.

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 - 2016. - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 899/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k pr...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 899/2013-97 ze dne 04.12.2013
  k projednání rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016. Na základě novely č. 557/2004 Sb.
  zákona č. 250/2000 Sb., mají obce povinnost sestavovat rozpočtový výhled na 2 až 5 let následujících po
  roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled by měl být aktualizován, pokud dojde
  k významným změnám, které mají na již sestavený rozpočtový výhled zásadní vliv. Předkládaný návrh
  rozpočtového výhledu obsahuje informace o plánovaných příjmech, výdajích a financování rozčleněné podle
  druhového třídění rozpočtové skladby. Položky výhledu na rok 2014 jsou v souladu s navrhovaným
  rozpočtem na rok 2014. Rozpočtový výhled dále obsahuje informace o splácení všech dlouhodobých úvěrů
  a půjček. Jedná se o splátky jistin úvěrů od ČS a.s. z roku 2004 a z roku 2006, dále splátky jistiny úvěru od
  ČSOB a.s. čerpaného v roce 2012 a splátky půjčky od SFŽP poskytnuté za účelem vrácení dotace na ČOV
  Třeboň (uvedenou půjčku bude město Třeboň splácet v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši
  1.710.245,00 Kč od roku 2015 po dobu 10 let, a to v případě, že nedojde k předčasnému splacení půjčky).
  Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době platný rozpočtový výhled byl radou města schválen na období
  2013 – 2015, je potřeba schválit rozpočtový výhled minimálně na období do roku 2016. Předkládaný
  rozpočtový výhled předpokládá plnění příjmové části rozpočtu v roce 2015 ve výši 237.938,79 tis. Kč
  a čerpání běžných výdajů ve výši 173.704,00 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši 50.145,00 tis. Kč. Přičemž
  predikce položek běžných výdajů vychází z nastavení výše těchto položek v návrhu rozpočtu pro rok 2014.
  Jednotlivé akce zapojené do kapitálových výdajů vycházejí z dlouhodobé potřebnosti jejich realizace.
  Celková výše výdajů v předkládaném rozpočtovém výhledu pro rok 2015 činí 223.849,00 tis. Kč. Saldo
  rozpočtu (příjmy – výdaje) činí 14.089,79 tis. Kč. Při zohlednění nutného financování (splátky výše
  uvedených jistin) v celkové výši -11.640,98 tis. Kč zůstává k použití pro roční sestavení rozpočtu města pro
  rok 2015 částka 2.448,81 tis. Kč. V roce 2016 jsou v předkládaném rozpočtovém výhledu nastaveny příjmy
  a běžné výdaje dle předchozího období. V kapitálových výdajích je zařazen pouze pravidelný příspěvek
  Svazku obcí regionu Třeboňsko ve výši 1.745,00 Kč. K použití pro roční sestavení rozpočtu města pro rok
  2016 zbývá tedy částka 54.883,81 tis. Kč. I když z ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
  pravidlech, v platném znění přímo nevyplývá, že by rozpočtový výhled měl být schválen zastupitelstvem
  města, je doporučováno jeho schválení právě zastupitelstvem s odvoláním na skutečnost, že zastupitelstvo
  schvaluje roční rozpočet a v ustanoveních k rozpočtu je podmínkou, že rozpočet má vycházet
  z rozpočtového výhledu. Schválením rozpočtového výhledu je vlastně zavázáno zastupitelstvo k zohlednění
  dlouhodobých závazků do rozpočtů budoucích období.
  Rada města přijala v této věci na svém jednání dne 04.12.2013 následující usnesení:
  Usnesení RM č. 899/2013-97:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva dne 16.12.2013.
  Tento předkládaný návrh: nemá dopad na schválený/upravený rozpočet. Vztah předkládaného materiálu
  k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 10
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek – tento rozpočtový výhled nepodpoří z toho důvodu, že není v souladu s jeho představami
  a s tím, co vždy na pozici starosty hájil. Finanční prostředky, které vydělají lázně, by se měly vracet zpět do
  lázní, což se neděje. Druhou záležitostí je, aby se koncepčně financovaly záležitosti, které již byly nějakým
  způsobem rozpracovány. V rozpočtovém výhledu 2014 – 2016 se objevují i Technické služby, s jejichž
  investicí se nemůže ztotožnit, protože je na úkor i investic lázeňských.
  PaedDr. Jan Váňa – shledává nedostatky v rozpočtovém výhledu, měly by se plánovat investice i do roku
  2016, rozpočtový výhled také nepodpoří, materiál není dobře zpracován.
  Ing. Jaroslav Kubal – vznesl dotaz na areál TS, stezku Stará a Nová Hlína, tenisové zařízení.
  pan Zdeněk Mráz – rozpočtový výhled nemusí být v budoucnu vždy úplně plněn. Informoval o tom, že
  plánované investice do Bertiných lázní musí řádně připravené. Částka 10 mil. Kč je základní finanční
  částkou. Předpokládá, že dalších 30 – 40 mil. Kč v roce 2015 budou brány z úvěru v novém volebním
  období, stejně jako tomu bylo na Auroře. Podotkl, že nechceme zadlužovat město.
  paní Anna Kahounová – pro tento návrh, který nemusí schvalovat zastupitelstvo, hlasovat nebude.
  Ing. Marie Košinová – nedalo by se to vzít jen na vědomí?
  Ing. Jiří Houdek – rozpočtový výhled by se měl schválit nebo neschválit také proto, aby to byl signál pro
  odbory, aby připravovaly akce na rok 2015, 2016. Celý rozpočtový výhled a zejména rok 2014 je v rozporu
  s koaliční smlouvou, která byla v roce 2010 uzavřena. Uzavřeli jsme si ji sami, nikdo nám do toho
  nezasahoval. Dnes se bohužel dostáváme do rozporu, zejména v oblasti Technických služeb, protože nikde
  v koaliční smlouvě není napsáno, že postavíme TS, že do nich budeme významně investovat, je tam pouze
  sběrový dvůr, nikde také není napsáno, že se budeme snažit vyklidit pozemky pod hrází rybníka Svět za
  účelem následného zhodnocení v dalších letech a v dalším volebním období. Je tam napsáno, že budeme
  využívat dotační prostředky. Tento výhled, ani rozpočet tak, jak je navržen a schválen RM, nemůže podpořit.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – informoval o tom, že legislativa přesně neurčuje, kdo má rozpočtový výhled
  schvalovat. Z ministerstva vnitra jsme dostali 2 výklady. Jeden výklad je ten, že rozpočtový výhled je pouze
  pomocný nástroj a proto ho stačí projednat pouze v radě města a více se rozpočtovým výhledem není nutné
  zabývat. Druhý výklad říká, že vzhledem k tomu, že rozpočet na příslušný rok schvaluje zastupitelstvo města
  jako nejvyšší orgán, bylo by dobré, aby rozpočtový výhled i ZM projednalo a schválilo. Jako RM jsme chtěli
  předejít výkladovým nejasnostem a proto jsme rozpočtový výhled předložili i na ZM.
  Ing. Jiří Houdek – rok 2014 a investice 1 mil. Kč a na druhé straně příjem 55 mil. Kč z lázní už nastiňuje to,
  co se i dále prodlužuje pro rok 2015 a to je jednoznačně tunelování lázní. Jestli lázně dávají ročně do
  rozpočtu 55 mil. Kč a v roce 2014 je na investice 1 mil. Kč a v roce 2015 je tam 10 mil. Kč, tak to nemohu
  jinak naznat. V koaliční smlouvě jsme jednoznačně řekli, že vydělané finanční prostředky z lázní budeme
  v nejvyšší míře vracet do lázní. To byla naše společná dohoda a my ji nerespektujeme a dáváme peníze
  úplně někam jinam. Investiční zadluženost lázní tady je, zejména Bertiných lázní a to, že se tam peníze
  nevrací, je podle mého názoru opravdu tunelování ve chvíli, kdy lázně naopak pro svůj rozvoj a pro svoji
  konkurenceschopnost investice potřebují. Považuji to za zcela nezodpovědné ve vztahu k rozpočtu 2014
  i toho výhledu roku 2015 a 2016.
  pan Zdeněk Mráz – jestliže jsme si vzali úvěr na rekonstrukci v Lázních Aurora, a řekli jsme, že do konce
  volebního období úvěr splatíme, tak tak činíme. My jsme si to slíbili, držíme slovo a říkáme ano, v roce 2014
  splatíme úvěr. Splátka úvěru v příštím roce je přibližně 47 mil. Kč. Takže my netunelujeme lázně, my
  splácíme v roce 2014 47 mil. Kč do lázní, které už dnes po rekonstrukci vydělávají peníze. Z tohoto důvodu
  je rozpočet přiškrcený, nechceme město zadlužovat. Finance, které jsme si půjčili, splatíme do konce
  volebního období.
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.,
  PaedDr. Jan Váňa – rozpočtový výhled byl zpracován velmi nedbale.
  Ing. Jiří Houdek, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jaroslav Kubal, pan Zdeněk Mráz

  - odchody a příchody: 17:36 Neužil – příchod – počet 24

  Zdeněk Mráz dává návrh na ukončení diskuze.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 147/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 – 2016. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 11
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 3 (Houdek, Váňa, Florianová) Zdrželi se: 3 Nehlasovali: 4
  PŘIJATO

 • 29. jednání ZM Třeboně:
  Návrh rozpočtu na rok 2014 - Diskuze

  Datum: 16. 12. 2013

  Návrh rozpočtu na rok 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 892/2013-96 ze dne 27.11.2013
  k projednání návrh rozpočtu města...

  Celý text (zobrazeno 1 %)

  Návrh rozpočtu na rok 2014.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 892/2013-96 ze dne 27.11.2013
  k projednání návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014. Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
  vychází z předpokladu příjmů ve výši 287.054.810,00 Kč a výdajů ve výši 243.551.390,00 Kč. V roce 2014
  pak město Třeboň uhradí splátky jistin přijatých úvěrů ve výši 50.300.000,00 Kč, které budou kryty
  přebytkem rozpočtu 2014 (příjmy – výdaje) ve výši 43.503.420,00 Kč a změnou stavu na bankovních účtech
  (zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období) ve výši 6.796.580,00 Kč. Návrh rozpočtu
  zahrnuje i transfery (dotace, příspěvky, granty), na něž je zákonný nárok anebo vyplývá nárok z uzavřených
  smluv či rozhodnutí poskytovatele. Návrh rozpočtu zahrnuje i peněžní fondy města Třeboně, tj. fond sociální
  a povodňový fond. Návrh rozpočtu je zpracován podle dosud platné legislativy, v současnosti však stále
  ještě neprošel návrh státního rozpočtu ani prvním čtením ve sněmovně, což znamená, že nejsou potvrzeny
  souhrnné dotační vztahy státního rozpočtu, takže návrh obsahuje minimalistickou částku ve výši
  potvrzeného příspěvku pro letošní rok a případná odchylka pak bude zapracována rozpočtovým opatřením.
  Zákon rovněž vyžaduje, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, kterými jsou povinny se řídit
  všechny orgány a organizační složky města a právnické osoby napojené na rozpočet města. Zastupitelstvo
  města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých
  a věcných darů jednotlivým fyzickým a právnickým osobám. Toto ustanovení se m. j. vztahuje i na městem
  zřízené příspěvkové organizace, kterým jsou z rozpočtu města poskytovány provozní a investiční příspěvky.
  Je proto žádoucí pro zajištění jejich rovnoměrného financování, aby současně se schválením rozpočtu (což
  je předpoklad), bylo schvalujícím orgánem výslovně odsouhlaseno poskytnutí příspěvků konkrétním
  příspěvkovým organizacím ve výši a na účel uváděný v návrhu rozpočtu. Zákon dále umožňuje, aby rada
  města v zájmu zabezpečení plynulého hospodaření podle schváleného rozpočtu mohla provádět rozpočtová
  opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města. Ke konečnému schválení bude rozpočet města na
  rok 2014 dle rozhodnutí rady města předložen zastupitelstvu města na jednání 16.12.2013. Po zpřesněném
  odhadu očekávané skutečnosti ke konci roku lze reálně očekávat, že přebytek hospodaření zapojený do
  návrhu rozpočtu bude naplněn. Přílohou podkladového materiálu je návrh rozpočtu na rok 2014 v tištěné
  podobě. Návrh rozpočtu je členěn do dvou částí:
  - závazná část rozpočtu města Třeboně na rok 2014, do které náleží
  o souhrnná bilance
  o bilanční tabulka podle odpovědných míst
  o příjmy a výdaje podle odpovědných míst v členění podle rozpočtové skladby
  - informativní část rozpočtu města Třeboně na rok 2014, která obsahuje
  o informace o tvorbě a použití fondů v roce 2014
  o přehled kapitálových výdajů
  o specifikaci kapitálových příjmů ORJ 800
  o přehled k příspěvkům a dotacím přidělovaných z rozpočtu města v oblasti kultury
  a cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví a pro ostatní
  činnosti
  Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2014 dne 27.11.2013 a Usnesením č. 892/2013-96 jej
  doporučila zastupitelstvu města schválit:
  Usnesení RM č. 892/2013-96:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  1) rozpočet na rok 2014 vč. peněžních fondů jako přebytkový v členění na odpovědná místa a odvětvově
  dle oddílů rozpočtové skladby v těchto objemech:
  celkové příjmy rozpočtu ve výši 287.054.810,00 Kč
  financování ve výši - 43.503.420,00 Kč
  celkové zdroje ve výši 243.551.390,00 Kč
  běžné výdaje ve výši 171.010.960,00 Kč
  kapitálové výdaje ve výši 72.540.430,00 Kč
  celkové výdaje rozpočtu ve výši 243.551.390,00 Kč Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 12
  2) závazné ukazatele rozpočtu, jak jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2013 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v návrhu
  rozpočtu,
  4) zmocnění pro radu města pro rok 2013 k provádění rozpočtových opatření v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací, příspěvků, grantů (transferů), které
  budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky
  5.000.000,00 Kč,
  c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  d) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2014 na úřední desce a předložit materiál
  na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
  Diskuse:
  - diskutující:
  Ing. Jiří Houdek – návrh rozpočtu podpořit nemohu, je to návrh, který vychází ze shody v radě, ale bohužel
  nedošlo ke konsenzu mezi návrhem mým a radou, protože jsem opět toho názoru, že investice do TS je
  zbytná investice, která může rok až tři roky počkat. Určitě by sběrový dvůr, který tam byl postaven, netrpěl
  nějakým zastaráním. V této době by se mělo významněji investovat do lázní z toho důvodu, že lázně
  potřebují investice na svůj rozvoj a zajištění konkurenceschopnosti. Dále v rozpočtu postrádám takové
  záležitosti jako je např. výstavba sociálního bydlení a záležitosti kolem sociálních bytů, stejně tak je velmi
  významné, že díky zamýšleným investicím, které tam jsou, jsou omezovány i výdaje do místních částí.
  Osobně jsem se vždy snažil, aby místní části byly úměrně financovány. V návrhu rozpočtu tuto úměru
  nevidím. To samé je i záležitost nedostatečné situace ve financování lázeňství. Osobně jsem byl názoru,
  abychom snížili nájemné lázním minimálně o 5 možná 10 mil. Kč. Lázně se potřebují dostat z toho šoku,
  který zažívaly v letošním roce. V rozpočtu zároveň schází i dotované stavby, na které město zároveň získává
  dotace. Jedná se např. o Dům Štěpánka Netolického a dotace 15 mil. Kč.
  Mgr. Marie Florianová – vadí mi, že rozpočet je tak napnutý. Seškrtalo se, co šlo. Myslím, že to ale bylo na
  úkor dobrých věcí. Zmínila, že V loňském roce se Lázně Aurora platily 45 mil. Kč do městské pokladny, letos
  to bylo 51 mil. Kč. Poukázala na to, že lázně jsou jedinou společností, která pro město přináší takové zisky.
  Pokud bychom to vzali na počet zaměstnanců, tak každý zaměstnanec Aurory letos přinesl do rozpočtu
  města svojí prací 150.000,00 Kč. Každý zaměstnanec Bertiných lázní přinesl do rozpočtu města v letošním
  roce, i když se Bertiným lázním snížil pronájem městu o 15 mil. Kč, 58.800,00 Kč. Jaký jiný podnik může mít
  město, než lázně, které mu přináší takovéto zisky a přesto v rozpočtu do lázní nedává nic? Je to smutné,
  protože Berta nebude konkurenceschopná. V době, kdy je 50 % klientely hrazeno ze zdravotních pojišťoven,
  jsme na tom pořád ještě dobře. Dělá se všechno pro to, aby do lázní lidé jezdili a aby se co nejvíce vydělalo.
  Když se podíváme na to, jaká je obsazenost lázní v ČR, tak jsou na tom městské slatinné lázně ještě dobře.
  Je opravdu škoda, že se Berta nepodpoří, protože jinak nebude konkurenceschopná. Do Berty prší střechou,
  v zimním období, až se začne srážet vlivem teploty na vikýřích, které jsou ve stropech, voda, tak tam poletí
  proudy vody a je to pro ostudu. Když klient navštíví Lázně Aurora, už se nechce do Bertiných lázní vracet.
  Lázně Aurora by si také zasloužily nějaké peníze. Také nejsou podporovány investice, které by vzešly
  z evropských fondů, tzn. např. kulturní akce jako Dům Štěpánka Netolického. Seškrtaly se školy, nepočítá se
  se soc. bydlením, je také vyškrtaná oprava komunikací.
  pan Vladimír Janíček – připomněl, že na minulém jednání zastupitelstva města byla schválena investice do
  správní budovy Technických služeb a zároveň i do rozvoje a přesunu společnosti. V současné době se i
  vedení společnosti rozhodlo, že chce investovat vlastní finanční prostředky, které má připraveny na své
  investice a investovat zčásti do dalšího rozvoje a výstavby další budovy autodílny.
  MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Houdek
  PaedDr. Jan Váňa – informoval o tom, že by chtěli předložit návrhy a pokud by se našla shoda a zařadily se
  položky a změny, které navrhují, tak by rádi rozpočet podpořili.
  pan Zdeněk Mráz – pro návrhy opozice za sebe hlasovat nebude, protože by se rozbouralo něco, co se
  měsíce připravovalo.
  Paeddr. Jan Váňa, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, Ing. Milan Hlásek
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – upozornil na to, že je škoda, že opozice materiál neposkytla dříve, tzn. v rámci
  lhůty, kdy rozpočet visel. Mohli bychom se tím zabývat a možná bychom v některých věcech našli řeč.
  paní Anna Kahounová – vznesla dotazy na některé položky v rozpočtu. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 13
  Ing. Alena Baštová, Ing. Jiří Houdek, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Bc. Eva Dytrichová, Ing.
  Jaroslav Kubal, pan Vladimír Janíček, Ing. Milan Hlásek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal
  Bc. Petr Michal, Ing. Jiří Houdek, pan Zdeněk Mráz, pan Jan Makovička
  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. – seznámil zastupitele s navrhovanými změnami v rozpočtu na rok 2014.
  Ing. Jiří Houdek
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. – seznámil zastupitele s výsledky jednání finančního výboru nad rozpočtem 2014.
  - odchody a příchody: 18:39 Kahounová – odchod – počet 23
  18:41 Kahounová – příchod – počet 24
  18:48 Neužil – odchod – počet 23
  18:48 Korda – odchod – počet 22
  18:51 Korda – příchod – počet 23
  18:52 Neužil – příchod – počet 24
  18:59 Elexhauser – odchod – počet 23
  19:01 Florianová – odchod – počet 22
  19:03 Elexhauser – příchod – počet 23
  19:04 Florianová – příchod – počet 24
  19:18 Kahounová – odchod – počet 23
  19:19 Kohout – odchod – počet 22
  19:20 Kohout – příchod – počet 23
  19:21 Kahounová – příchod – počet 24

  Návrh na doplnění a změnu rozpočtu od doc. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc.

  Pozměňovací návrh:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  navržené změny rozpočtu na rok 2014 v uvedeném přehledu:
  návrh RM
  v tis. Kč
  konečný návrh
  v tis. Kč
  Dopravní obslužnost 600 100
  Hubení komárů 100 200
  TS smlouva – čištění města 2 840 2 340
  Nebytové prostory – ostatní
  služby, revize
  600 300

  Zázemí pro tenisový klub 600 2 000
  Sportovní areál - tribuna, travnatá
  plocha
  15 000 8 000
  Bertiny lázně – investice 1 000 5 000
  Bytové prostory – technické
  zhodnocení
  500 1 500
  Administrativní budova TS 12 100 6 100
  Venkovní bazén 7 000
  Oprava ulice Boženy Němcové 3 863
  Chodník Sportovní ulice 1 500
  Veřejné prostranství Palackého
  nám.
  1 500
  Zábradlí u Budějovické brány 1 000
  Tiskové konference, P.R. +
  marketing
  90 190
  Poplatek za provoz,
  shromaždování a odstr. kom.
  odpadu
  4 200 3 800
  Pronájem - nebytové prostory –
  Bertiny lázně
  10 000 15 000
  Pronájem – pozemky – TLR 500 1 000
  Audit – přezkum hospodaření 163 0
  Odbor kultury – běžné výdaje 7 330 5 730
  MěPo – běžné výdaje 7 954 7 654
  Změny v příjmové i výdajové části jsou e výši 21.830.000,00 Kč, tedy rozpočtově neutrální.
  Příloha: Změny v návrhu rozpočtu města na rok 2014 předložené doc. RNDr. Jiřím Masojídkem, CSc. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 14
  Výsledek hlasování:
  Pro: 6 Proti: 10 Zdrželi se: 8
  USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 148/2013-29
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  1) rozpočet na rok 2014 vč. peněžních fondů jako přebytkový v členění na odpovědná místa a odvětvově
  dle oddílů rozpočtové skladby v těchto objemech:
  celkové příjmy rozpočtu ve výši 287.054.810,00 Kč
  financování ve výši - 43.503.420,00 Kč
  celkové zdroje ve výši 243.551.390,00 Kč
  běžné výdaje ve výši 171.010.960,00 Kč
  kapitálové výdaje ve výši 72.540.430,00 Kč
  celkové výdaje rozpočtu ve výši 243.551.390,00 Kč
  2) závazné ukazatele rozpočtu, jak jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu,
  3) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2014 a dále
  příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v návrhu
  rozpočtu,
  4) zmocnění pro radu města pro rok 2014 k provádění rozpočtových opatření v rozsahu:
  a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve
  výdajové části,
  b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami,
  příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací, příspěvků, grantů (transferů), které
  budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky
  5.000.000,00 Kč,
  c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
  schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
  realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu
  závěrky,
  d) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových
  opatřeních na jeho nejbližším zasedání.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 14 Proti: 8 Zdrželi se: 2
  PŘIJATO

 • 28. jednání ZM Třeboně:
  Schválení realizace akce - "Areál technikcé služby Třeboň - sprvání budova". - Diskuze

  Datum: 4. 11. 2013

  Schválení realizace akce – „Areál Technické služby Třeboň – správní budova”.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení rady měst...

  Celý text (zobrazeno 3 %)

  Schválení realizace akce – „Areál Technické služby Třeboň – správní budova”.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení rady města č. 726/2013-91 ze dne
  25.09.2013 k projednání akci „Areál Technické služby Třeboň - správní budova“. V současné době je
  zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace řeší rekonstrukci čp. 811
  Rybářská ulice a obsahuje jak část pro administrativní zázemí technických služeb včetně parkoviště
  v prostoru mezi objektem a Rybářskou ulicí, tak i 4 ubytovací buňky pro přechodné ubytování občanů
  v obtížné životní situaci (sociální bydlení). S ohledem na výši nákladů dle kontrolního rozpočtu na
  administrativní část 12.257.938,91 Kč bez DPH, 14.832.106,11 Kč vč. DPH a na sociální bydlení
  2.094.272,71 Kč, 2.534.070,01Kč vč. DPH. Celkem tedy 17.366.176,12 Kč včetně DPH. V souvislosti
  s projednáváním materiálu v zastupitelstvu města navrhuje ORI realizovat pouze část akce, tj. kompletně
  1. NP budovy s administrativním a sociálním zázemím technických služeb a dalším schodištěm pro případné
  jiné využití části 2. NP a úpravu pouze části 2. NP se zasedací a školící místností pro technické služby bez
  plánovaného sociálního zázemí a kuchyňky. V podkroví budovy by nebyly prováděny žádné úpravy. Zároveň
  by v 1. NP byly provedeny všechny instalace tak, aby při následné rekonstrukci zbytku 2. NP nebylo nutné
  provádět žádné, nebo pouze minimální zásahy v již rekonstruovaném 1. NP. Lze předpokládat, že náklady
  na dílčí rekonstrukci budovy včetně parkoviště v prostoru mezi objektem a Rybářskou ulicí by činily cca
  10.000.000,00 Kč bez DPH, tj. 12.100.000,00 Kč vč. DPH. V případě, že realizace akce bude schválena
  zastupitelstvem města na jednání 04.11.2013, lze výběrové řízení na zhotovitele zahájit po tomto schválení.
  Tím by bylo reálné zajistit výběr zhotovitele do konce roku 2013. Zahájení stavebních prací pak je možné
  v únoru 2014, a veškeré výdaje budou výdaji rozpočtu 2014. V případě tohoto rozsahu výstavby by město
  mohlo uplatnit odpočet DPH v plné výši 21 %, tj. 2.100.000,00 Kč.
  Usnesení RM č. 726/2013-91:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  realizaci výstavby „Areál Technické služby Třeboň - správní budova“ v roce 2014 v celkových
  předpokládaných nákladech 12.100.000,00 Kč včetně DPH 21 %, která zahrnuje částečnou rekonstrukci čp.
  811 Rybářská ulice
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit úpravu zadávací dokumentace na schválený rozsah prací. Zápis z 28. jednání ZM dne 04.11.2013 41
  III. ukládá
  odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013.
  Předkládaný návrh se vztahuje k rozpočtu 2014. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty
  (DPH) je uveden v textu.
  Diskuse:
  - diskutující:
  pan Vladimír Janíček – záměr přemístění TS byl již v roce 2006, hledala se vhodná lokalita, která se
  v průběhu let našla, došlo ke koupi pozemků a k zahájení investice sběrového dvora, která byla původně
  řešena s dotací, nakonec byla dotace odmítnuta. V tuto chvíli je část areálu vytvořena. Dále okomentoval
  prezentaci o TS, uvedl, co je již vytvořeno. Je pro, pustit se do investice co nejdříve.
  Ing. Jaroslav Kubal – projekt nepodpoří z důvodu, že se mu podle projektové dokumentace jeví budoucí
  pracovní prostředí horší, než je pracovní prostředí ve stávající budově. Požaduje lepší prostředí pro
  pracovníky TS, navrhuje předělat projekt, udělat ho tak, aby to odpovídalo pracovníkům i 21. století.
  pan Zdeněk Mráz
  Ing. Jiří Houdek – navrhuje odložení tohoto bodu v souvislosti se schvalováním rozpočtu, protože teď na to
  v rozpočtu finanční prostředky nejsou. V této době to nemůže podpořit, i když to TS přeje, a doufá, že tato
  investice proběhne v roce 2015. Dává protinávrh odložit to v souvislosti s tím, že se o té věci bude diskutovat
  až s projednáváním rozpočtu 2014.
  paní Jaroslava Štěrbová, Ing. Jiří Houdek, pan Vladimír Janíček
  MUDr. Antonín Doležal – spoléhá na to, že projekt dělali odborníci, do projektu a do přesunu TS bylo již
  vloženo mnoho práce, financí, zrealizovat bychom to měli, akce je rozjetá a měla by se dokončit.
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., pan Zdeněk Mráz, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Marie Košinová, doc. RNDr. Jiří
  Masojídek, CSc.
  - odchody a příchody: 20:29 Váňa – příchod – počet 21
  20:29 Elexhauser – příchod – počet 22
  20:30 Košinová – odchod – počet 21
  20:30 Kahounová – příchod – počet 22
  20:31 Ďoubal – příchod – počet 23
  20:33 Košinová – příchod – počet 24
  20:39 Neužil – odchod – počet 23
  20:41 Velemínský – odchod – počet 22
  20:42 Neužil – příchod – počet 23
  20:44 Velemínský – příchod – počet 24
  21:05 Psík – odchod – počet 23
  21:07 Psík – příchod – počet 24

  Ing. Jiří Houdek dává protinávrh:
  Usnesení ZM č.
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. odkládá
  projednaní realizace výstavby „Areál Technické služby Třeboň - správní budova“ v roce 2014 na jednání ZM,
  kdy se bude jednat o rozpočtu na rok 2014.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 2 Proti: 11 Zdrželi se: 11
  NEBYLO PŘIJATO

  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 132/2013-28
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  realizaci výstavby „Areál Technické služby Třeboň - správní budova“ v roce 2014 v celkových
  předpokládaných nákladech 12.100.000,00 Kč včetně DPH 21%, která zahrnuje částečnou rekonstrukci
  čp. 811 Rybářská ulice.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 16 Proti: 1 Zdrželi se: 7
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č.72 - snížení nájemného lázním. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Rozpočtové opatření č. 72

  snížení nájemného lázním.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Rozpočtové opatření č. 72

  snížení nájemného lázním.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení RM č. 657/2013
  -
  88 ze dne 03.09.2013
  k
  proje
  dnání návrh rozpočtového opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě (snížení či zvýšení) v
  příjmové části
  rozpočtu a ve výdajové části rozpočtu ve výši a u položek podle přílohy podkladového materiálu.
  Popis situace:
  Navrhované rozpočtové opatření řeší zejmén
  a vázání výdajů v
  souvislosti s
  předpokládaným
  nenaplněním některých příjmových položek, a to:
  1)
  nenaplnění příjmu z
  nájmu z
  městských lázní ve výši 15.000.000
  ,00
  Kč. V
  této věci přijala rada
  města dne 28.08.2013 usnesení č. 625/2013
  -
  87,
  2)
  nenaplnění příjmů z
  prodeje majetku města Třeboně v
  celkové předpokládané výši 12.279.000
  ,00
  Kč (jedná se o příjem z
  prodeje bytů ve výši 307.000
  ,00
  Kč, příjem z
  prodeje pozemků ve výši
  7.156.000
  ,00
  Kč, příjem z
  prodeje budovy čp. 51 v
  místní části Branná ve výši 1.816.000
  ,00

  a
  příjem z
  prodeje akcií ČS
  ,
  a.
  s.
  ,
  ve výši 3.000.000
  ,00
  Kč),
  3)
  nenaplnění příjmů z
  dotace zelená úsporám ve výši 10.487.230
  ,00
  Kč (v rozpočtu bylo počítáno
  s
  částkou 10.487.230
  ,00
  Kč na příjmové straně a s
  výdajem ve výši 4.487.230
  ,00
  Kč, reálně se tedy
  jedná o nenaplnění příjmů ve výši 6.000.000
  ,00
  Kč),
  4)
  nenaplnění příjmů z
  dotace na digitální povodňový plán a varovný systém, a to od poskytovatele
  OPŽP

  SFŽP ČR ve výši 210.210
  ,00
  Kč a od poskytovatele OPŽP

  podpora z
  fondu solidarity
  (ERDF) ve výši 3.5
  73.570
  ,00
  Kč.
  5)
  nenaplnění rozpočtovaných příjmů u odboru kultury a cestovního ruchu v
  celkové výši 3.105.400
  ,00
  Kč. Odpovědné místo ORJ 900

  odbor kultury a cestovního ruchu předpokládá nenaplnění příjmové
  části rozpočtu v
  celkové výši 3.105.400
  ,00
  Kč. Roz
  počet odboru kultury a cestovního ruchu byl pro
  letošní rok sestaven na základě podkladů příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko
  města Třeboně. Tato organizace předložila pro potřeby sestavení rozpočtu odboru účetní údaje
  z
  roku 2011. V
  souč
  asné době, po 8 měsících fungování odboru ku
  ltury a cestovního ruchu, lze
  s
  jistotou říci, že schválený rozpočet nelze v
  příjmové části reálně naplnit. Oproti tomu také lze říci,
  že nedojde ani k
  vyčerpání všech prostředků rozpočtovaných pro
  odpovědné míst
  o odbor kultury
  a
  cestovního ruchu ve výdajové části rozpočtu. Nedočerpání se předpokládá ve výši 1.897.840
  ,00
  Kč. U položek odboru kultury a cestovního ruchu dochází rozpočtovým opatřením jednak
  k
  přesunům rozpočtových prostředků mezi položkami, tak aby r
  ozpočet reálně odpovídal tomu, na
  jaké položky jsou jednotlivé příjmy a výdaje odboru účtovány, a dále dochází k
  vázání některých
  výdajů odpovědného místa odbor kultury a cestovního ruchu a k zapojení některých
  nepředpokládaných příjmů jiných odpovědných m
  íst, tak aby bylo pokryto předpokládané nenaplnění
  uvedených příjmových položek.
  6)
  poslední část rozpočtového opatření řeší některé drobné položky, u nichž je zřejmé, že budou muset
  být nutně navýšeny (pečovatelská služba

  příspěvek provozovateli

  Ledax, o
  blastní charita,
  některé položky energií, nákup materiálu

  úklidové prostředky a položka daně z
  přidané hodnoty).
  Pro informaci OFM
  uvádí, že odbor finanční a majetkový předložil radě města na její jednání dne 28.08.2013
  k
  projednání čerpání a plnění roz
  počtu města k
  31.07.2013 s
  podrobným ro
  zpisem k
  jednotlivým položkám
  a
  zároveň plán čerpání a plnění rozpočtu v
  období 08
  -
  12/2013. Tento plán byl sestaven na základě
  informací poskytnutých všemi správci rozpočtových prostředků rozpočtu města pro letošní ro
  k. Rada města
  v
  této věci přijala následující usnesení:
  Usnesení RM č.
  596/2013
  -
  87
  :
  Rada města Třeboně
  I. bere na vědomí
  informaci o plnění a čerpání rozpočtu k
  31.07.2013 a o plánovaném plnění a čerpání rozpočtu v
  období 08
  -
  12/2013.
  II. ukládá
  odboru
  finančnímu a majetkovému předložit přehled o plnění a čerpání rozpočtu k
  31.07.2013 na jednání
  zastupitelstva města dne 09.09.2013.
  III. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému ve spolupráci s
  ostatními odbory připravit návrh rozpočtového opatření,
  kterým
  dojde k
  vázání výdajů tak, aby bylo zamezeno vzniku nepokrytého schodku rozpočtu na konci roku
  2013 ve výši 15 mil. Kč.
  Přehled čerpání a plnění rozpočtu k
  31.07.2013 je samostatným materiálem předloženým zastupitelstvu
  města v
  bodu 5.
  Dále vedení města vy
  dalo pokyn všem správcům rozpočtových prostředků, aby odboru
  finančnímu a majetkovému předložili další návrhy na možné úspory ve stávajícím rozpočtu. Tyto návrhy byly
  do plánu čerpání a plnění rozpočtu zapracovány a plán s
  návrhem na úspory či případné zap
  ojení
  neočekávaných příjmů a návrh na rozpočtové opatření byl radě města předložen na jednání dne 03.09.2013
  a rada města v
  této věci přijala následující usnesení:
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  6
  Usnesení RM č. 657/
  2013
  -
  88
  :
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu m
  ěsta schválit
  rozpočtové opatření vyplývající ze schválené
  přílohy Přehledu čerpání výdajové části rozpočtu k
  31.07.2013
  Plánované čerpání v
  období 08

  12/2013 a Přehledu plnění příjmové části rozpočtu k
  31.07.2013
  Plánované plnění v
  období 08

  12/2013 z
  aokrouhlené na celé tisíce Kč.
  II. ukládá
  odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva dne 09.09.2013
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odst. (4) říká, že rozpočtová opatření
  se uskutečňují
  povinně, jde
  -
  li o změny ve finančních vztazích k
  jinému rozpočtu, o změny závazných
  ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
  Schválením
  předkládaného rozpočtového opatření dojde k
  celkovému snížení objemu rozpo
  čtu o
  36.552.852 Kč
  v
  příjmové i výdajové části rozpočtu.
  Tento předkládaný návrh
  má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je
  řešen současně navrhovaným
  rozpočtovým opatřením.
  Vztah předkládaného materiálu k
  dani z
  přidané hodnoty (DPH)
  není
  žádný
  .
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Jiří Houdek

  informoval o tom, že radě města
  navrhoval
  řešení o
  sníž
  ení
  nájemné
  ho lázním o 25 mil.

  . RM se přiklonila k
  částce 15 mil. Kč. N
  ávrh
  v
  tomto znění
  nepodpoří
  .
  Ing.
  Milan Hlásek

  bylo by dobré vědět, kolik bylo j
  iž z
  rozpočtu
  v
  jednotlivých položkách (k 31.08.2013)
  vyčerpáno
  .
  paní Anna Kahounová

  vznesla dotaz na kotelnu v
  Roháči
  . Bude kotelna Teplospolu dále pokračovat?
  pan Zdeněk Mráz

  kotelna zůstává
  i nadále
  .
  Ing. Jan Ďoubal

  je důležité, aby lázně dělaly z
  ásadní opatření
  .
  pan Zdeněk Mráz

  RM po tvrdé diskuzi zastavila realizaci akce bazén na Bertiných lázních
  .
  GŘ musí se
  svým týmem
  udělat spoustu opatření
  . S
  nížení
  o
  25 mil. Kč nepodpoří, podpořil
  snížení o
  15 mil. Kč
  .
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  h
  lasoval pro bazén
  .
  Z
  hlediska investice
  bylo
  vše
  v
  pořádku, proto to
  podporoval
  . Pro příště
  požaduje
  předložení rozpoč
  t
  u
  o
  d
  nezávislého ekonoma
  .
  PaedDr. Jan Váňa
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Ing. Alena Baštová
  Ing. Marie Košinová
  Mgr. Marie Florianová
  doc. RN
  Dr. Jiří Masojídek, CSc.
  pan Václav Nehoda
  MUDr. Antonín Doležal
  pan Vladimír Janíček
  pan Kubal

  požaduje po GŘ vysvětlení situace v
  lázeňství
  .
  JUDr. Jiří Kolban
  -
  podal informace o vývoji situace v
  lázeňství
  .
  Mgr. Terezie Jenisová
  -
  odchody a příchody:
  1
  8:12 Kahounová

  odchod

  počet 23
  18:13
  Kahounová

  pří
  chod

  počet
  24
  18:24 Velemínský

  odchod

  počet 23
  18:
  29
  Velemínský

  příchod

  počet
  24
  18:47 Hadravová

  odchod

  počet 23
  18:
  51
  Hadravová

  příchod

  počet
  24
  19:14 Váňa

  odchod

  počet 23
  19:
  21
  Váňa

  příchod

  počet
  24
  Ing. Jiří Houdek
  vznesl
  protinávrh:
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě, tzn. snížení příjmové části rozpočtu o 25 mil. Kč.
  II. ukládá
  všem
  příslušným odborům
  připravit
  rozpočtové opatření i ve výdajové části tak, aby tento návrh byl
  předložen na příštím
  jednání
  ZM.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 3 Proti: 11 Zdrželi se: 8 Nehlasovali: 2
  NEBYLO PŘIJATO
  Zápis z 2
  7
  . jednání ZM dne
  09
  .
  09
  .201
  3
  7
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  81
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo měst
  a Třeboně
  I. schvaluje
  rozpočtové opatření č. 72, které spočívá v
  úpravě (snížení či zvýšení) v
  příjmové části rozpočtu a ve
  výdajové části rozpočtu ve výši a u položek podle přílohy podkladového materiálu.
  II. ukládá
  všem odborům a útvarům, příspěvkovým
  organizacím a obchodním společnostem zřízeným a založeným
  m
  ěstem Třeboň zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  13
  Proti:
  9
  Zdrželi se:
  1 Nehlasovali: 1
  PŘIJATO

 • 27. jednání ZM Třeboně:
  Požadavek zastupitelů ODS - zrušení usnesení ZM č. 3 3/2013-24 ze dne 18. 3. 2013. - Diskuze

  Datum: 9. 9. 2013

  Doplnění bodu

  požadavek zastupitelů ODS

  zrušení usnesení Z
  M č. 33/2013
  -
  24 ze dne 18.03.2013.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města projednala požadavek zastupitelů ODS
  -
  z...

  Celý text (zobrazeno 7 %)

  Doplnění bodu

  požadavek zastupitelů ODS

  zrušení usnesení Z
  M č. 33/2013
  -
  24 ze dne 18.03.2013.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města projednala požadavek zastupitelů ODS
  -
  z
  ařazení bodu na jednání zastupitelstva dne
  09.09.2013
  -
  „Návrh na zrušení usnesení
  zastupitelstva města č. 33/2013
  -
  24 ze dne 18.03.2013“. Rada
  města u
  s
  nesením č. 656/
  2013
  -
  88
  ze dne 03.09.2013
  sc
  hválila zařazení bodu na jednání
  zastupitelstva
  města, přestože návrh byl předložen 29.08.2013 (v důvodové zprávě zpracované předkladatelem je uvedeno
  datum 29.09.2013), což je v
  rozporu s
  článkem 4, odstavec 2 Je
  dnacího řádu zastupitelstva města.
  Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně v
  čl. 4 odst. 2 stanoví, že „p
  rávo předkládat návrhy k
  zařazení na
  pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva mají jeho členové, rada a výbory nejpozději 10 dnů
  před kon
  áním poslední rady města před termínem připravovaného zastupitelstva. Navrhne
  -
  li písemně člen
  zastupitelstva nebo výbor zařazení záležitosti na pořad jednání, projedná zařazení požadovaného bodu na
  pořad nejbližšího zasedání zastupitelstva rada. Nevyhoví
  -
  l
  i návrhu, musí navrhovateli sdělit důvody
  nezařazení jeho návrhu. Trvá
  -
  li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o zařazení záležitosti na
  pořad příštího jednání zastupitelstvo”.
  Usnesení RM č. 656/
  2013
  -
  88:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje
  zařaze
  ní bodu na pořad jednání zastupitelstva města Třeboně dne 09.09.2013

  „N
  ávrh na zrušení usnesení
  zastupitelstva města č. 33/2013
  -
  24 ze dne 18.03.2013“.
  II. ukládá
  tajemnici zajistit zařazení a přípravu materiálu na jednání zastupitelstva dne 09.09.2013
  Us
  nesení ZM č.
  :
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. ruší
  usnesení č. 33/2013
  -
  24 v
  plném znění.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Houdek
  , Ing. Milan Hlásek, MUDr. Antonín Doležal
  , Ing. Jiří
  Vopátek, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
  , Zde
  něk Mráz
  -
  odchody a příchody:
  22:59 Elexhauser

  příchod

  počet 23
  Ing. Jiří
  Vopátek
  , Ph.D. vznesl
  protinávrh:
  Usnesení ZM č.
  107
  /2013
  -
  27
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I.
  žádá
  radu města
  v
  působnost
  i valné hromady
  , aby se na svém nejbližší
  m jednání
  investicí na lázních Berta věcně
  zabývala
  a na nejbližším
  jednání ZM předložila zprávu, včetně případného příslušného usnesení, které bylo
  zastupitelstvem města přijato.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 17 Proti: 3 Zdrželi se: 3
  PŘIJATO

 • 26. jednání ZM Třeboně:
  Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč. - Diskuze

  Datum: 14. 6. 2013

  Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na zák
  ladě usnesení RM č.
  476/2013
  -
  82
  k projednání
  návrh na
  jmenov...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Čestné občanství prof. Jiří Hlaváč.
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města na zák
  ladě usnesení RM č.
  476/2013
  -
  82
  k projednání
  návrh na
  jmenování pana prof. Jiřího Hlaváč
  e čestným občanem města Třeboně.
  Usnesení RM č.
  476/2013
  -
  82:
  Rada města Třeboně
  I. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit
  udělení čestného občans
  tví města Třeboně panu prof. Jiřímu Hlaváčovi.
  II. ukládá
  kanceláři starosty předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 24.06.2013.
  Prof. Jiří Hlaváč je klarinetistou, skladatelem,
  šéfem katedry dechových nástrojů pražské AMU
  a
  dramaturgickým ř
  editelem všech Třeboňských nocturen od roku 2004 a Abonentních koncertů od roku
  1998. Práci pro tyto hudební festivaly vykonával vždy s
  nesmírným nadšením a s
  úctou k
  městu Třeboň.
  Hudební veřejnosti jsou známy jeho aktivity v
  rovině interpretační, kompozi
  ční, pedagogické,
  popularizátorské, publicistické i moderátorské. V
  průběhu své koncertní kariéry absolvoval více jak 5000
  vystoupení ve 43 zemích Evropy, Ameriky, Asie, Afriky, Austrálie. Hrál na prestižních mezinárodních
  festivalech v
  Berlíně, Vídni, New
  Yorku, Moskvě, Amsterodamu, Oslu, Havaně, Bukurešti, Lisabonu,
  Madridu, Sofii, Paříži, Mnichově aj.
  V
  roce 1975 založil soubor Barock Jazz Quintet a v
  postu uměleckého
  vedoucího stojí dodnes, od roku 1972 je členem Českého dechového tria a působí i jako k
  omorní partner
  nebo sólista. Repertoár Jiřího Hlaváče zahrnuje díla všech slohových období, významně je zastoupena
  hudba 20. století a též hudba na pomezí vážné hudby a jazzu. Je držitelem prestižních ocenění: Zlatý štít za
  CD Genus
  (1989), Gramy Classic (
  1993), Man of the Year (1998), Cena Rudolfa II. (2004), Světová cena
  míru za umělecký přínos (2006). Jiří Hlaváč je autorem řady skladeb klasické i jazzové hudby i rozhlasových
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  30
  a televizních pořadů, k
  jeho aktivitám patří i činnost v
  hudebních institucích.
  Od roku 1989 je např. členem
  AICM v
  New Yorku, stojí v
  čele výborů mezinárodních soutěží Pražské jaro a Concertino Praga, v letech
  1999
  -
  2006 byl děkanem Hudební fakulty AMU, kde dnes působí jako profesor klarinetové třídy a vedoucí
  katedry dechových nástr
  ojů. Je předsedou Rady Asociace hudebních umělců a vědců a je předsedou
  Kolegia pro udílení cen Thalie.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  upozornil na problém s
  udělením čestného občanství panu prof.
  Petráškovi
  před deseti lety
  , jednalo se o nějaký
  administrativní zádrhel
  , byly na to předpisy
  .
  Ing. Jiří Houdek
  pan Zdeněk Mráz

  Starosta poslední dobou, jak kráčí po Třeboni, tak občas ho něco napadne a rozhodne
  se to vyřešit sám z
  fleku, z
  v
  oleje s
  tím, že já s
  tímhle postupem
  nemůžu souhlasit. Já to beru tak, že
  jestliže
  jsem ve vedení města
  společně s
  Terezou a myslím si, že s
  tajemnicí a
  samozřejmě společně
  se starostou,
  tak by měly být určité
  věci, nejen to, co tu teď budeme projednávat, projednávány
  předem
  . Je pro m
  ne
  nedůs
  tojné a nepřijatelné, aby se určité věci řešily tak, že už je rozhodnuto a pak se na to něco lepilo. To už
  je za mnou, to jsme si se starostou vysvětlili na RM, dál bych se k
  tomu nevracel. To byly jiné věci. Ale po
  radě uteklo dalších pět dní a z
  ničeho n
  ic jsem se dozvěděl, že budeme dávat čestné občanství panu prof.
  Hlaváčovi. Já si ho velice považuji, znám ho. Byl jsem s
  ním několikrát v
  jeho společnosti.
  Své kvality má
  nezpochybnitelné. P
  ro
  mn
  e
  je nepřijatelné a nemožné, aby mi bylo v
  pondělí po RM řeč
  eno, že na ZM
  udělíme prof. Hlaváčovi čestné občanství. Na základě toho jsem se k
  tomu postavil tak, jak jsem se postavil,
  budu citovat ze zápisu: z
  tel. hlasování RM: „pan místostarosta Mráz nesouhlasí s
  tel. hlasováním.“ Jestliže
  někomu uděluji čestné ob
  čanství, tak by z
  m
  ého pohledu obyčejného člověka s
  e středoškolským vzděláním
  mělo dojít k
  nějaké diskuzi, popovídat si o tom. Ten čestný občan není čestným občanem starosty města,
  ten je čestným občanem nás všech, všech zastupitelů města, kteří se k
  tomu
  vyjádří.
  Já to vnímám tak, že
  tento návrh
  nepodpořím, protože toto vyhlášení nebylo důstojné tomuto třeba budoucímu čestnému
  občanovi města Třeboně.
  Ing. Jiří Houdek

  čestné občanství nemá a nemusí mít žádná
  pravidla
  . D
  o této chvíle je nemáme, pokud je
  bu
  deme chtít vytvořit, vytvořme si je
  . U
  vedl příklady minulých udělení čestného občanství
  . J
  e pravdou
  , že
  tento návrh vzešel až po
  jednání
  RM
  . J
  e na zastupitelích, aby rozhodli, zda to je či není důstojný postup
  . J
  e
  přesvědčen o tom,
  že když nejsou žádná pra
  vidla, tak každý může na
  jednání
  Z
  M
  nebo i na RM
  navrhnout
  kohokoliv, kdykoliv
  . O
  mluvil se za procesní chybu
  .
  paní Anna Kahounová

  dochází k
  devastaci
  , znevážení
  čestného občanství
  . N
  avrhla stanovit
  pravidla pro
  uděl
  ování čestného občanství, kterými bycho
  m se řídili
  .
  Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.

  sám byl překvapen telefonickým dotazem na tuto věc
  . Z
  důraznil, že by k
  tomuto
  bodu potřeboval širší diskuzi na RM, která neproběhla
  . P
  ři tel. kontaktu m
  u
  ani nebyla známa důvodová
  zpráva.
  V
  áží
  si pana profesora
  .
  Paed
  Dr. Jan Váňa

  tato věc by měla být s
  panem profesorem předjednána, zda vůbec stojí
  o to
  ,
  být
  čestným občanem města Třeboně
  .
  U
  pozornil na to, že
  tento
  návrh přišel v
  okamžiku, kdy s
  e o panu
  Hlaváčovi
  začalo mluvit jako o kandidátovi na
  ministr
  a
  kultury
  . N
  a
  vrh
  l
  odložení
  bod
  u
  a
  vytvoření pravidel.
  Mělo by se
  počkat, jak dopadnou jeho
  ministerské ambice a pak bychom
  mohli hovořit o tom, jestli panu
  prof. Hlaváčovi udělíme čestné občanství, samozřejmě s
  jeho souhlasem
  .
  Ing. Jiří Houdek

  omluvil se každému, koh
  o se proces projednávání dotýkal, že to přišlo tak rychle, že
  proběhlo tel. hlasování
  . P
  řesto požádal o podporu
  .
  D
  odal, že se budou muset udělat pravidla, aby
  k
  takovýmto pochybením už nedošlo
  .
  Ing. Marie Košinová
  Ing. Jan Ďoubal

  dává protinávrh na odlo
  žení bodu
  .
  Mgr. Terezie Jenisová

  diskuzi
  o tom, kdo se má stát čestným občanem města považuje
  za nezbytnou jak
  na
  úrovni
  RM, tak i na ZM
  . N
  e

  pro schválení
  jakýchkoliv pravidel pro udělování
  čestného občanství
  .
  M
  yslím si, že zdaleka ne všechna města ta
  pravidla mají a pakliže pravidla mají, tak pak dochází
  k
  devalvování institutu čestného občanství, neboť se stává to, že každý, kdo naplní podmínky a, b, c, d, e, f,
  se třeba téměř automaticky stává čestným občanem
  . K
  dyž se potom podíváte do galerie těchto
  měst a obcí,
  tak zjistíte, že mají desítky, ne
  -
  li stovky čestných občanů. V
  tu chvíli
  se
  vlastně institut čestného občanství,
  který by měl být naprosto výjimečný a jedinečný, stává obyčejnou záležitostí. Z
  tohoto důvodu
  nejsem
  pro
  stanovení pravidel. Jina
  k si myslím, že jsme možná v
  minulosti rozhodovali spontánně o čestných
  občanstvích, nikoliv však neuváženě. Když se pod
  í
  váte na osobnosti, které to čestné občanství obdrželi, ať
  už to byl pan prof. Zahradník, pan kardinál Vlk nebo zes
  nulý pan prezident Vá
  clav Havel, n
  ikdy to nebylo
  uděleno bez rozmyslu
  .
  V
  ždy to byla významná osobnost, k
  terá měla vysoký morální kredit
  , která byla
  uznávána nejen v
  ČR, ale i v
  zahraničí, a která se nějakým způsobem zasloužila o město Třeboň. Tohoto
  bychom se měli i do budoucn
  a držet.
  MUDr. Antonín Doležal

  všichni jsme se shodli na tom, že si pana profesora vážíme,
  že
  udělal obrovskou
  práci pro Třeboň, je zbytečné, k
  čemu došlo
  . N
  avrhuje o
  prostit se od toho, co se stalo
  ,
  a hlasovat pro pana
  profesora
  . B
  yla by škoda, aby na z
  ákladě
  této situace
  jeho vyznamenání zapadlo
  .
  prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

  ve věci prof. Petráška
  bylo
  jedno z
  p
  ravidel, aby pan prof. přišel
  a
  představil se
  . T
  enkrát bylo
  řečeno, že pravidla musí být
  . J
  e toho názoru, že pravidla by měla být
  .
  Zápis z 2
  6
  . jednání ZM dne
  24
  .
  06
  .201
  3
  31
  pan
  Z
  deněk Mráz

  nejde o prof. Hlaváče, jde o způsob, jakým připravujeme čestné občanství
  .
  paní Jaroslava Štěrbová

  pan prof. Hlaváč
  je
  tady
  naposledy, svoji kariéru v
  Třeboni končí, a určitě by si
  čestné občanství při této příležitosti
  zaslouž
  il.
  Ing.
  Franti
  šek Korda
  Mgr. Marie Florianová

  hlasováním bychom měli dát najevo, zda si prof.
  Hlaváče vážíme a zda si přejeme,
  aby byl čestným občanem
  .
  Protinávrh
  :
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. navrhuje
  o
  dložení
  návrhu
  udělení čestného občanství města Třeboně panu
  prof. Jiřímu Hlaváčovi.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 9 P
  roti: 13 Zdrželi se: 0
  NESCHVÁLENO
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  7
  4
  /2013
  -
  26
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  udělení čestného občanství města Třeboně panu prof. Jiřímu Hlaváčovi.
  II. ukládá
  kanceláři starosty zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  13 Proti: 3 Zdrželi se: 6
  SCHVÁLENO

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Zástavní smlouva a podmínky partnerství města Třeboně a Bertiných lázní Třeboň, s. r. o. - Diskuze

  Datum: 18. 3. 2013

  Zástava nemovitých věcí, obchodního podílu, podmí
  nky Smlouvy o partnerství
  .
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  191/2013
  -...

  Celý text (zobrazeno 2 %)

  Zástava nemovitých věcí, obchodního podílu, podmí
  nky Smlouvy o partnerství
  .
  Důvodová zpráva:
  -
  rada města předkládá zastupitelstvu města
  na základě usnesení č.
  191/2013
  -
  74 ze dne 13.03.2013
  k
  projednání stanovení
  podmínek Smlouvy o partnerství včetně návrhu na zastavení nemovitých věcí
  a
  obchodního podíl
  u
  Bertiných lázní Třeboň, s. r. o.,
  na
  zajištění financování akce „Rozšíření lázeňské
  infrastruktury v
  areálu Bertiných lázní Třeboň“.
  Na základě u
  snesení číslo 690/2012
  -
  55
  ze dne 19.09.2012 R
  ada města Třeboně v působnosti Valné
  hromady Bertiných lázní Tře
  boň, s. r. o.
  I.
  schválila:
  a)
  podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „
  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných
  lázní Třeboň“
  ,
  b)
  realizaci projektu

  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“
  předkládaného
  v
  rámci 23
  . výzvy ROP,
  c)
  zajištění financování celého projektu z úvěru s celkovými výdaji ve výši do 75.000.000,00 Kč,
  d)
  zmocnění starosty města jednat o podmínkách úvěru k
  zajištění financování projektu „
  Rozšíření
  lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň

  ,
  e)
  dodatek č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 20.03.2000 uzavřené mezi Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o.,
  a
  městem Třeboň.
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  23
  Dne 30.09.2012 došlo v
  rámci vyhlášené 23. Výzvy ROP k podání žádosti o poskytnutí podpory, poté
  následovalo hodnocení a dne 26.02.2013
  Výbor Regionální rady schválil projekt k
  financování. Alokovaná
  částka pro podporu projektu je ve výši
  19.982.931,99 Kč.
  V
  rámci předkládaného projektu bylo dokládáno Prohlášení o partnerství, když partnery projektu byly město
  Třeboň a Lázně Aurora, s. r.
  o. Prohlášení o partnerství vyjadřuje souhlas s
  p
  rincipy partnerské spolupráce
  a
  pak definuje role partnera projektu ve fázi předinvestiční, investiční a provozní. V
  provozní fázi je uvedeno,
  že se jedná o zajištění spolupráce při řešení problémů plynoucíc
  h z
  provozu a jejich společné odstraňování.
  Pro úplnost uvádíme definici „partnerství“ z
  Příručky pro žadatele pro oblast podpory 3.1
  Rozvoj
  infrastruktury cestovního ruchu:
  Partnerství
  Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty (ať již soukromým
  i či veřejnými), který spočívá ve
  spolupráci subjektů ve fázi přípravy, realizace, případně v provozní fázi projektu. Subjekty působící
  v
  partnerství jsou označovány jako tzv. partneři. Partner není příjemcem ze SF ve smyslu všeobecných
  nařízení. Povaha pr
  ávních vztahů mezi příjemcem podpory a jeho partnery není založena na jakýchkoliv
  aktivitách za úhradu spojenou s projektem (
  dodavatel není partner
  ). V
  případě zapojení partnera do projektu
  doloží žadatel již v rámci žádosti o podporu projektu Prohlášení o
  partnerství/Smlouvu o partnerství, ze
  kterého/ze které je patrné zapojení partnera do jednotlivých fází projektu.
  Výše uvedené usnesení rady města schválilo zajištění financování celého projektu z úvěru s
  celkovými
  výdaji ve výši do 75.000.000,00 Kč a zmo
  cnilo starostu města jednat o podmínkách úvěru k
  zajištění
  financování projektu „
  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“
  .
  K
  zajištění financování projektu z
  úvěru na základě usnesení RM č. 690/2012
  -
  55 ze dne 19.09.2012, bod I,

  sm. c) a ze zmocnění starosty jednat o podmínkách úvěru na základě usnesení RM č. 690/2012
  -
  55 ze dne
  19.09.2012, bod I, písm. d) vyplynulo:
  Na zajištění financování projektu „
  Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň
  "
  dojde
  k
  uzavř
  ení dvou Smluv o úvěru, obě Smlouvy o úvěru budou uzavřeny mezi Českou spořitelnou, a. s.,
  a
  Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o., účelem úvěrů je financování výše
  uvedeného investičního záměru
  a
  předfinancování dotace poskytované na uvedenou akci, přičemž c
  elková výše úvěru je 70.000.000,00 Kč.
  Příloha č. 1 k usnesení zastupitelstva města
  -
  podmínky úvěrů:
  -
  úvěry uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s., a Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o.,
  -
  účel úvěrů je financování investičního záměru "
  Rozšíření lázeňské in
  frastruktury v areálu Bertiných
  lázní Třeboň
  " a předfinancování dotace poskytované na tuto akci,
  -
  dva dlouhodobé úvěry ve výši 35.000.000,00 Kč,
  -
  jeden s podporou EIB, druhý bez podpory EIB,
  -
  úroková sazba pohyblivá
  minimálně
  s 5 letou fixací
  -
  čerpání úvěru v
  roce 2013 a 2014,
  -
  doba splatnosti 15 let od podpisu smlouvy o úvěru,
  -
  předčasná splátka (bez poplatku za předčasné splacení případně jiných sankcí) bude umožněna
  pouze u mimořádné splátky uskutečněné z dotace přijaté z ROP v souvislosti s
  realizací této
  in
  vestiční akce
  -
  nejpozději k
  31.03.2015,
  -
  splácení jistin čtvrtletně ve výši 943.000,00 Kč, poslední splátka bude ve výši 964.000,00 Kč,
  -
  první splátka bude k 31.03.2015, poslední splátka bude k 31.03.2028,
  -
  zástava
  -
  nemovitým majetkem ve vlastnictví města Tř
  eboně a obchodním podílem Bertiných lázní
  Třeboň, s. r. o., (bližší specifikace v
  návrhu na usnesení),
  -
  bez souhlasu banky nedojde ke změně nájemce ani vlastníka.
  Pro informaci o úvěrech:
  úroková sazba
  úvěr bez dotace EIB po dobu čerpání
  1,42%
  úvěr s
  dotací EIB po dobu čerpání
  1,17%
  úvěr bez dotace EIB po 5 let po načerpání
  2,65%
  úvěr s dotací EIB po 5 let po načerpání
  2,40%
  zaplacené úroky za prvních 5 let
  ††††††††††
  㐠〒‹〱㌸†
  dotace EIB na úroky
  ††††††††††
  ㌠㌱‸ᄄ
  㐶†
  reálně zaplacený úrok za prvních 5 let
  1 175 082,92
  výsledná úroková sazba za celé období
  1,00%
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  Ing. Pavel Hajna
  , Ing. Jiří Houdek
  pan Vladimír Janíček
  ,
  paní Anna Kahounová,
  doc. RNDr.
  Jiří Masojí
  dek, CSc.
  , Ing. Marie Košinová, MUDr.
  Antonín Doležal
  ,
  Mgr. Marie Florianová,
  Ing. Jiří Vopátek,
  Ph.D.
  ,
  pan Karel Elexhauser, Ing. Milan Hlásek
  ,
  Mgr. Anna Kohoutová
  , paní Ladislava Hadravová
  ,
  Ing. Jan
  Ďoubal
  , JUDr. Jiří Kolban
  ,
  pan Kolík
  , pan Váňa
  ml.
  , pan
  Kahoun, pan Kubal
  -
  odchody a příchody:
  18:41 Velemínský

  odchod

  počet 22
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  24
  18:43 Velemínský

  příchod

  počet 23
  18:45 Kohout

  příchod

  počet 24
  19:19 Kahounová

  odchod

  počet 23
  19:21 Kahounová

  příchod

  počet 24
  19:36 Elexhauser

  odch
  od

  počet 23
  19:37 Jenisová

  odchod

  počet 22
  19:38 Elexhauser

  příchod

  počet 23
  19:38 Jenisová

  příchod

  počet 24
  19:49 Velemínský

  odchod

  počet 23
  19:52 Velemínský

  příchod

  počet 24
  19:57 Kahounová

  odchod

  počet 23
  19:57 Ko
  šinová

  odchod

  počet 22
  19:57 Štěrbová

  odchod

  počet 21
  19:59 Kahounová

  příchod

  počet 22
  20:00 Štěrbová

  příchod

  počet 23
  20:01 Košinová

  příchod

  počet 24
  20:03 Korda

  odchod

  počet 23
  20:06 Korda

  příchod

  počet 24
  Návrh
  na usnesení:
  Usnesení ZM č.
  33
  /2013
  -
  24
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. schvaluje
  přistoupení k
  závazkům Bertiných lázní Třeboň, s. r. o., Tylova 171, 379 01 Třeboň, IČ 600 67 837
  vůči
  České spořitelně, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Prah
  a 4, IČ 452 44 782 vyplývajícím
  ze Smluv
  o
  úvěrech (podmínky úvěrů jsou definovány v
  příloze č. 1 tohoto usnesení) na financování projektu
  „Rozšíření lázeňské infrastruktury v
  areálu Bertiných lázní Třeboň“, případně
  převzetí těchto dluhů a to až do
  výše 7
  0.000.000,00 Kč.
  II. schvaluje
  v souvislosti s přistoupením k
  závazkům, případně převzetím dluhů, uzavření Smlouvy o partnerství mezi
  městem Třeboň IČ 002 47 618, Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o., IČ 600 67 837 a Českou spořitelnou, a. s.,
  IČ 452 44
  782
  v
  projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury v
  areálu Bertiných lázní Třeboň“, jejímž obsahem
  bude shora uvedené a způsob úhrady plnění města Třeboně za Bertiny lázně Třeboň, s. r. o., když
  pohledávka města Třeboně za Bertinými lázněmi Třeboň, s. r. o.,
  bude započtena na závazek města ke
  vkladu při zvýšení základního kapitálu Bertiných lázní Třeboň, s. r. o., o kterém bude rozhodnuto nejpozději
  k 30.06.2028.
  III. schvaluje
  zastavení nemovitých věcí
  -
  části pozemku p. č. KN 1977/11 (dle geometrického plán
  u č. 3383
  -
  26 /13
  pozemek p. č. KN 1977/23) o výměře 1166 m
  2
  včetně stavby bez čp. na tomto pozemku

  ubytovací objekt A
  Lázní Aurora, s. r. o., a pozemku p. č. KN 581 o výměře 2510 m
  2
  včetně sta
  vby čp. 172

  restaurace Adéla,
  jídelny, kuchyně, ubytovacích
  pokojů, balneoprovozů a administrativní části Bertiných lázní Třeboň, s. r. o.,
  to vše v obci k. ú. Třeboň a obchodního podílu Bertiných lázní Třeboň, s. r. o., za účelem zajištění úvěru na
  financování projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury v
  areálu B
  ertiných lázní Třeboň“ ve prospěch
  České
  spořitelny
  ,
  a.
  s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 452 44
  782.
  IV. ukládá
  útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro:
  16 Proti: 7
  (
  jmenovitě:
  Masojídek, Kahounová, Elexhauser, Hlásek,
  Ďoubal, Kohoutová)
  Zdrželi se: 1 SCHVÁLENO

 • 24. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. - Dotaz M. Hlásek: co znemenalo sdělení A. Doležala, že by měl někdo Bertu fyzicky vést?

  Datum: 18. 3. 2013

  Dotazy, připomínky a náměty členů
  zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. MUDr. Miloš
  Velemínský
  , CSc.

  jak se vyvíjí
  situace s
  manželi
  Šte
  fl
  ovými
  ?
  ...

  Celý text (zobrazeno 8 %)

  Dotazy, připomínky a náměty členů
  zastupitelstva města.
  Diskuse:
  -
  diskutující:
  prof. MUDr. Miloš
  Velemínský
  , CSc.

  jak se vyvíjí
  situace s
  manželi
  Šte
  fl
  ovými
  ?
  Ing. Jiří
  Houdek

  nabízeli jsme lékařům
  , kteří mají ordinace v
  Lázních Aurora
  ,
  prostory po doktorce
  Kopačkové
  . N
  ašlo se řešen
  í společného užívání těchto prostor,

  už pro paní doktorku Volfovou a
  její
  stomatologickou ordinaci,
  tak i pro
  pana doktora
  Ryanta
  , jako
  plicaře
  , takže bude zachovaná i plicní
  ordinace. Tato ordinace bude
  zřízena
  v
  Domě s
  pečovatelskou službou vedle Kong
  resového centra Roháč,
  takže pan doktor Ryant společně s
  paní doktorkou Volfovou v
  podstatě souhlasili, rada odsouhlasila
  pronájem těchto dvou ordinací
  .
  P
  an
  Šte
  fl zatím na dohodu nepřistoupil
  .
  Mgr. Anna Kohoutová

  co bylo impulsem k
  docela
  radikální
  změně
  redakční rady TS
  , jejímž důsledkem je
  asi to, že jste začal komentovat naše články
  .
  Vždy jsme se bránili tomu, aby se v
  tom samém čísle reagovalo
  vzájemně na ty příspěvky, ještě takhle osobně, jak jste to dělal vy. Myslím, že by se to asi nestalo, kdyby
  Zápis z 2
  4
  . jednání ZM dne
  18
  .
  03
  .201
  3
  30
  r
  edakční rada byla v
  takovém složení, v
  jakém
  byla, než jste to reorganizovali. Po novinářské stránce mi to
  připadá neetické
  . Vy máte právo na názor, stejně jako na něj mám já.
  -
  Proč komentujete naše příspěvky?
  Ing. Jiří Houdek

  komentuji Vaše příspěvky pr
  oto, že si myslím, že není správné, aby některé dezinformace
  zaznívaly v
  TS. TS je opravdu zpravodaj, který má dávat pravdivé informace, proto ty Vaše informace, kter
  é
  Vy zmiňujete, já nějakým způsobem komentuji.
  Mgr. Anna Kohoutová
  -
  proč jste reorganizo
  vali redakční radu?
  Ing. Jiří Houdek
  -
  r
  ada města se rozhodla, i pod vlivem zkušeností
  , že redakční rada bude v
  podstatě
  skupina dopisovat
  elů a
  bude tu redakce, která bude odpovídat za vydávání TS.
  Mgr. Anna Kohoutová
  -
  vaše pravda je ta pravdivější než ta
  moje?
  Ing. Jiří Houdek
  -
  myslím si, že je správné, aby občané nedostávali nepravdivé nebo zavádějící informace
  .
  Mgr. Terezie Jenisová
  ,
  Ing. Milan Hlásek
  ,
  MUDr. Antonín Doležal
  ,
  PaedDr. Jan Váňa
  ,
  Ing. Marie Košinová
  ,
  Ing. Milan Hlásek
  ,
  paní Jitka Filípková.

 • 23. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - MUDr. Doležal – doplnil informace o situaci s ordinacemi na Lázních Aurora

  Datum: 28. 1. 2013

 • 21. jednání ZM Třeboně:
  Vydání Územního plánu Třeboň - Připomínka 13

  Datum: 26. 11. 2012

 • 18. jednání ZM Třeboně:
  Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“, schválení realizace a zajištění financování projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“ předkládaného do 2 - Diskuze

  Datum: 3. 9. 2012

  Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných
  lázní Třeboň“, schválení realizace a zajištění financování projektu ...

  Celý text (zobrazeno 4 %)

  Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných
  lázní Třeboň“, schválení realizace a zajištění financování projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury
  v areálu Bertiných lázní Třeboň“ předkládaného do 23. výzvy ROP.
  Důvodová zpráva:
  - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 621/2012-52 ze dne 22.08.2012
  k projednání informaci o stavu rozpracovanosti žádosti o podporu v rámci 23. Výzvy ROP Jihozápad, prioritní
  osy 3 – Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na projekt
  „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“.
  V současné době je upřesněn stavební program a umístění přístavby, ve které budou další lázeňské
  a wellness provozy umístěny. Jedná se o prostor před jižním vstupem, kde v 1. NP přístavby budou
  umístěny jednotlivé procedury dle požadavků projednaných s pracovníky a vedením Bertiných lázní a v 2.
  NP plavecký bazén. Dále probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace. Zároveň byly zahájeny práce
  na zpracování vlastní žádosti.
  Žádost musí obsahovat usnesení zastupitelstva města, kterým souhlasí s realizací projektu a také závazek
  zajištění financování celého projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města.
  Při předpokládaných stavebních nákladech ve výši cca 60.000.000,00 Kč vč. DPH 20 %, ostatních
  nákladech (projektové dokumentace, autorský dozor, technický dozor investora, koordinátor BOZP, náklady
  na audit atd.) ve výši cca 3.000.000,00 Kč vč. DPH činí rozpočet akce celkem cca 63.000.000,00 Kč vč.
  DPH. Tato částka bude muset být městem Třeboň předfinancována.
  Rada města neschválila a nedoporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o poskytnutí podpory na
  projekt „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“, realizaci projektu „Rozšíření
  lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“ předkládaného do 23. výzvy ROP a zajištění
  financování celého projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými výdaji ve výši do
  63.000.000,00 Kč.
  Ve výzvě pro předkládání žádostí je termín pro podání žádosti do 01.10.2012, termín zveřejnění výsledků na
  webových stránkách RRRSJ leden 2013, předpokládaný termín podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí
  dotace 09.04.2013 a nejzazší termín ukončení fyzické realizace projektu 31.12.2014, přičemž nejpozději do
  6 měsíců od data podpisu smlouvy musí být zahájena fyzická realizace.
  Z těchto termínů vyplývá tento předpoklad čerpání finančních prostředků: náklady na zpracování PD ve výši
  cca 370.000,00 Kč budou uhrazeny z rozpočtu roku 2012. V případě získání dotace bude zbývající část
  nákladů na PD ve výši cca 830.000,00 Kč uhrazena z rozpočtu 2013. Zbývající náklady ve výši cca
  61.800.000,00 Kč budou hrazeny v roce 2014.
  Projekt „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“ spadá do režimu blokové výjimky
  RIP, tzn. způsobilost projektu jako celku, kde způsobilost výdajů je stanovena až od data sdělení řídícího
  orgánu, že projekt splnil podmínky způsobilosti v režimu regionální investiční podpory, tzn. od přijatelnosti
  projektu. Způsobilými náklady jsou pouze náklady na stavbu a vybavení výši cca 60.000.000,00 Kč vč. DPH
  20 %. Náklady na projekt, technický dozor investora, autorský dozor, audit atd. nejsou způsobilé a hradí je
  žadatel z vlastních prostředků.
  Výše podpory činí u těchto projektů 30 % z uznatelných nákladů, tedy v tomto případě 18.000.000,00 Kč.
  Předkládaný návrh nemá dopad na schválený/upravený rozpočet. Má dopad na rozpočty let 2013 a 2014.
  Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný.
  Diskuse:
  - diskutující: p. Zdeněk Mráz, MUDr. Antonín Doležal, p. Vladimír Janíček, paní Anna Kahounová, Ing.
  Milan Hlásek, Ing. Jiří Houdek, Ing. Marie Košinová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
  Návrh na usnesení:
  Usnesení ZM č. 150/2012-18
  Zastupitelstvo města Třeboně
  I. bere na vědomí
  zprávu o stavu přípravy akce „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“
  II. schvaluje
  a) podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu
  Bertiných lázní Třeboň“.
  b) realizaci projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“
  předkládaného do 23. výzvy ROP
  c) zajištění financování celého projektu z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu města s celkovými
  výdaji ve výši do 63.000.000,00 Kč.
  II. ukládá
  odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení.
  Výsledek hlasování:
  Pro: 4 (jmenovitě: Houdek, Košinová, Jenisová, Florianová) Proti: 11 Zdrželi se: 8
  NESCHVÁLENO

 • 17. jednání ZM Třeboně:
  Informace k pronájmu nebytových prostor Beseda. - Diskuze

  Datum: 25. 6. 2012

 • 16. jednání ZM Třeboně:
  Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města - J. Váňa - provoz Besedy

  Datum: 14. 5. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  Sběrný dvůr Třeboň - stanovisko k podpoře OPŽP. - Diskuze

  Datum: 26. 3. 2012

 • 15. jednání ZM Třeboně:
  ČOV Třeboň - informace a schválení dalšího postupu. - Diskuze

  Datum: 26. 3. 2012

 • 14. jednání ZM Třeboně:
  Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví stavby vodního díla - Most přes Podřezanskou stoku, k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 30. 1. 2012

 • 12. jednání ZM Třeboně:
  Rozpočtové opatření č. 103 - příprava akce Loutkové divadlo. - Diskuze

  Datum: 7. 11. 2011

 • 11. jednání ZM Třeboně:
  Směna pozemku p. č. KN 570 za pozemky p. č. KN 1526/2 včetně stavby bez čp., vše v obci a k. ú. Třeboň. - Diskuze

  Datum: 3. 10. 2011

Datum Název
14. 12. 2020 Zastupitelstvo 14. 12. 2020
26. 10. 2020 Zastupitelstvo 26. 10. 2020
21. 9. 2020 Zastupitelstvo 21. 9. 2020
29. 6. 2020 Zastupitelstvo 29. 6. 2020
27. 4. 2020 Zastupitelstvo 27. 4. 2020
27. 1. 2020 Zastupitelstvo 27. 1. 2020
9. 12. 2019 Zastupitelstvo 9. 12. 2019
14. 10. 2019 Zastupitelstvo 14. 10. 2019
26. 8. 2019 Zastupitelstvo 26. 8. 2019
17. 6. 2019 Zastupitelstvo 17. 6. 2019
20. 5. 2019 Zastupitelstvo 20. 5. 2019
1. 4. 2019 Zastupitelstvo 1. 4. 2019
25. 2. 2019 Zastupitelstvo 25. 2. 2019
28. 1. 2019 Zastupitelstvo 28. 1. 2019
10. 12. 2018 Zastupitelstvo 10.12.2015
13. 11. 2018 Ustavující zastupitelstvo
10. 9. 2018 Zastupitelstvo 10.9.2018
25. 6. 2018 Zastupitelstvo 25.6.2018
21. 5. 2018 Zastupitelstvo 21.5.2018
26. 3. 2018 Zastupitelstvo 26. 3. 2018
29. 1. 2018 Zastupitelstvo 29. 1. 2018
18. 12. 2017 Zastupitelstvo 18. 12. 2017
6. 11. 2017 Zastupitelstvo 6. 11. 2017
18. 9. 2017 Zastupitelstvo 18. 9. 2017
24. 7. 2017 Zastupitelstvo 24. 7. 2017
26. 6. 2017 Zastupitelstvo 26. 6. 2017
22. 5. 2017 Zastupitelstvo 22. 5. 2017
24. 4. 2017 Zastupitelstvo 24. 4. 2017
20. 3. 2017 Zastupitelstvo 20. 3. 2017
30. 1. 2017 Zastupitelstvo 30. 1. 2017
12. 12. 2016 Zastupitelstvo 12. 12. 2016
7. 12. 2016 Setkání s občany - plánované investice města
24. 10. 2016 16. jednání ZM Třeboně
12. 9. 2016 15. jednání ZM Třeboně
20. 6. 2016 14. jednání ZM Třeboně
9. 5. 2016 13. jednání ZM Třeboně
14. 3. 2016 12. jednání ZM Třeboně
25. 1. 2016 11. jednání ZM Třeboně
14. 12. 2015 10. jednání ZM Třeboně
2. 11. 2015 9. jednání ZM Třeboně
7. 9. 2015 8. jednání ZM Třeboně
22. 6. 2015 7. jednání ZM Třeboně
18. 5. 2015 6. jednání ZM Třeboně
16. 3. 2015 5. jednání ZM Třeboně
26. 1. 2015 4. jednání ZM Třeboně
15. 12. 2014 3. jednání ZM Třeboně
24. 11. 2014 2. jednání ZM Třeboně
3. 11. 2014 Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
15. 9. 2014 36. jednání ZM Třeboně
18. 8. 2014 35. jednání ZM Třeboně
23. 6. 2014 34. jednání ZM Třeboně
12. 5. 2014 33. jednání ZM Třeboně
17. 3. 2014 32. jednání ZM Třeboně
26. 2. 2014 31. jednání ZM Třeboně
27. 1. 2014 30. jednání ZM Třeboně
16. 12. 2013 29. jednání ZM Třeboně
4. 11. 2013 28. jednání ZM Třeboně
9. 9. 2013 27. jednání ZM Třeboně
14. 6. 2013 26. jednání ZM Třeboně
6. 5. 2013 25. jednání ZM Třeboně
18. 3. 2013 24. jednání ZM Třeboně
28. 1. 2013 23. jednání ZM Třeboně
17. 12. 2012 22. jednání ZM Třeboně
26. 11. 2012 21. jednání ZM Třeboně
29. 10. 2012 20. jednání ZM Třeboně
1. 10. 2012 19. jednání ZM Třeboně
3. 9. 2012 18. jednání ZM Třeboně
25. 6. 2012 17. jednání ZM Třeboně
14. 5. 2012 16. jednání ZM Třeboně
26. 3. 2012 15. jednání ZM Třeboně
30. 1. 2012 14. jednání ZM Třeboně
12. 12. 2011 13. jednání ZM Třeboně
7. 11. 2011 12. jednání ZM Třeboně
3. 10. 2011 11. jednání ZM Třeboně

«Související odkazy

Partnerství