Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

Termín a místo pro přijímání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku (zápis) stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní jej způsobem v místě obvyklým (webové stránky mateřské školy, města Třeboň, plakáty, tisk).

Při přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání se postupuje podle ředitelkou stanovených kritérií, která jsou vyvěšena na nástěnkách a webových stránkách mateřských škol.

Na rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb.  O přijetí rozhoduje ředitelka školy do 30 dnů od podání žádosti.

Zařízení předškolního vzdělávání zřízená městem Třeboň:

«Související odkazy

Partnerství