Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Kompetence: odbor finanční a majetkový

Referent: Kuklová Sylvie, Ing. tel: 384 342 182, email: sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 105Dušková Eva, Dis. tel: 384 342 180, email: eva.duskova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 105

Kde vyřídit: pokladna městského úřadu 105

Platný předpis: OZV č. 4/2018 o místních poplatcích

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu. Poplatek ve stanovené výši vybere a městu odvede ubytovatel, který přechodné ubytování poskytl.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu. Podrobnosti k vedení evidenční knihy naleznete v OZV č. 4/2018.

Sazby poplatku

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 15 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Splatnost poplatku

Ubytovatel odvede vybrané poplatky správci poplatku do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí

Související soubory


 

 

«Související odkazy

Partnerství