Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 25. 11. 2020

Přerušení dodávky vody v Břilicích

Z důvodu opravy přívodního vodovodního řadu Břilice a nutnému přepojení vody z provizorního povrchového vodovodu na nový vodovodní řad a přepojování vodovodních přípojek k novému řadu bude v úterý  dne 01. 12. 2020 v době od 07:00 do 15:00 hodin přerušena dodávka vody v celé místní části Břilice.

V této době bude před mateřskou školkou přistavena cisterna s pitnou vodou. Přistavení cisterny zajišťuje Městská vodohospodářská, s.r.o. Třeboň.

 

Předem se omlouváme za dočasná omezení v dodávkách pitné vody.

Vyvěšeno: 23. 11. 2020

Výběrové řízení - referent(ka) silničního správního úřadu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky silničního správního úřadu. Jedná se pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný od března 2021. Zájemci naleznou podrobné informace zde.
Vyvěšeno: 23. 11. 2020

Časopis POVZBUZENÍ

Elektronický časopis Povzbuzení, v němž nejen senioři, ale i jejich opatrovníci a ošetřující, rodinní příslušníci i přátelé najdou nejen slova naděje a útěchy, ale také spoustu zajímavostí, tipů, rad, aktivit, receptů. Časopis je pro všechny zdarma, vychází pouze elektronicky a má pomoci v těchto pro všechny nelehkých dnech. 

Přiložený soubor: Povzbuzeni-p2020-03-09.pdf

Vyvěšeno: 20. 11. 2020

Trhy v Třeboni pro rok 2021

Radní města Třeboně schválili na svém posledním jednání harmonogram trhů, které se uskuteční ve městě buďto samostatně nebo jako součást některé z kulturních akcí v průběhu roku 2021. Jedná se o tyto termíny:

 • 27. 03. velikonoční kulturní akce

 • 01. 05. kulturní akce Čokoládování

 • 29. 05. Otevírání lázeňské sezóny

 • 12. 06. letní trh

 • 10. 07. Košt českých vín

 • 17. 07. Historické slavnosti Jakuba Krčína

 • 31. 07. Pivovarské slavnosti

 • 07. 08. Lázeňská Třeboň

 • 14. 08. Myslivecké slavnosti

 • 04. 09. Zavírání plavecké sezóny

 • 11. 09. podzimní trh

 • 25. 09. Svatováclavské slavnosti

 • 09. 10. podzimní trh a ev. výlov Rožmberka

 • 27. 11. Třeboň plná andělů a rozsvícení vánočního stromu

 • 11. 12. adventní trh

Prodejci mohou požádat pomocí webového formuláře na stránkách www.itrebon.cz o jednotlivá tržní místa. Uvede požadované termíny účasti, svůj sortiment, požadavky na místo a další potřebné údaje. Pořadatel pak rozhodne o zařazení prodejce na konkrétní trh. „Každá přijatá přihláška je ohodnocena systémem, který posuzuje prezentaci a vhodnost výrobků, atraktivitu kategorie řemesla, zda zájemce řemeslo i předvádí a zda byly dříve se zájemcem při předchozích akcích problémy. Výsledné rozhodnutí je plně na pořadateli. Pro pořádání těchto akcí máme samozřejmě vypracovaný i tržní řád.“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 20. 11. 2020

Aktualizace programu regenerace v Třeboni

Rada města Třeboně projednala a schválila na posledním jednání aktualizaci Programu rozvoje Městské památkové rezervace Třeboň pro roky 2021 – 2025. Aktualizaci musí projednat i zastupitelstvo města na prosincovém jednání.

V roce 1992 vyhlásila Vláda ČR Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tento státní program regenerace je projevem vůle vlády napomoci k záchraně a rozvoji nejcennějších částí našich historických měst vytvořením organizačních, informačních a ekonomických podmínek k jejich komplexní obnově neboli regeneraci. Jednou z podmínek pro získání státního příspěvku na regeneraci památkově chráněných území historických měst je existence kvalitní územně plánovací dokumentace regenerace památkově chráněné části města a programu regenerace, projednaného a schváleného příslušnými orgány státní správy a samosprávy obce.

Město Třeboň se k programu přihlásilo a zpracovalo plán na období let 1994 – 2000 následně byly pravidelně ve čtyřletých cyklech zpracovávány aktualizace. Tato aktualizace je již pátá v pořadí.

„Program regenerace městské památkové rezervace má spolu s funkčním územním plánem města významnou funkci v tom, že stanoví s ohledem na individuální, soukromé, všeobecné i veřejné zájmy hlavní směr, kterým by se mělo město dále vyvíjet tak, aby plnilo všechny své základní funkce, bylo příjemné pro život obyvatel a aby byly zachráněny a obnoveny jeho výjimečné kulturní, památkové, urbanistické a architektonické hodnoty, pro které bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Úspěšnost přípravy, zpracování a realizace programu regenerace městské památkové rezervace v Třeboni závisí nejen na orgánech státní správy a městské samosprávy, ale i na všech občanech, kteří v tomto území trvale bydlí a pracují, na vlastnících a nájemcích nemovitostí a firmách, které zde mají své sídlo.“ Doplnil projednaný materiál starosta města PaedDr. Jan Váňa.

«Související odkazy

Partnerství