Informace k autobusové dopravě od 1.9.2019


Od 1. září 2019 dochází ke změnám systému autobusové dopravy v Třeboni. Hlavní důvody pro změnu byly dva. Jednak skutečnost, že samotná autobusová doprava, i když byla pro cestující zdarma, nebyla využívána podle předpokladů. Druhým důvodem pro úpravu celého systému je fakt, že došlo ke změnám umístění některých klíčových institucí ve městě, především lékařů.

Významnou změnou v systému autobusové dopravy v Třeboni bude také to, že jízdné již nebude hrazeno městem, stávající karty pro úhradu jízdného tedy pozbývají platnosti. Rada města rozhodla, že plné jízdné pro linku č. 347001 činí 10 Kč a zlevněné jízdné pak činí 5 Kč za jednu jízdu bez ohledu na vzdálenost. Za zlevněné jízdné se budou přepravovat děti a studenti od 6 do 18 let, děti do 6 let a zdravotně postižení občané (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) se budou přepravovat zdarma. U ostatních linek, které jsou využívány občany města, především pro přepravu z místních částí, budou cestující hradit jízdné dle ceníků jednotlivých dopravců.  K tomuto je však nutné uvést, že dle cenového věstníku ministerstva financí bude dopravcem zohledňována sleva 75% z jízdného u cestujících od 6 do 18 let, žáků a studentů od 18 do 26 let, a cestujících starších 65 let, dále u držitelů průkazů ZTP a ZTP/P a u dětí do 6 let, v doprovodu osoby starší 10 let.

Jízdné za cestující na lince 347001 ve vnitřní části města a ostatní linky provozované společností ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. je možno hradit přímo u řidiče autobusu nebo formou elektronické peněženky. Podobný způsob úhrady jízdného je možné i u jiných dopravců. Toto se týká především občanů místní části Branná, kdy spojení této místní části s městem Třeboň zajišťuje společnost GW Bus a.s.

V případě linky Třeboň – Branná a opačně je pro cestující jedinou změnou úhrada jízdného cestujícími, ostatní zůstává beze změny.

Samotná doprava bude nyní provozována s nižšími jednotkovými náklady a v daleko větším rozsahu než tomu bylo doposud. Celý systém by měl takto fungovat přibližně jeden rok, kdy budou sbírána data o skutečných reálných potřebách této služby. Během tohoto období bude možno také přistoupit k úpravám jízdního řádu na základě požadavků cestujících, které se budou jevit jako racionální. V případě reálného využívání této služby lze předpokládat, že město bude tuto službu provozovat v delším časovém období i do budoucna.

Změny týkající se jednotlivých tras a rozsahu služby jsou patrné v níže uvedeném jízdním řádu. Umístění jednotlivých zastávek, včetně nové zastávky U Pláže, je patrné z přiložené mapy.

Ceník jízdného platný od 1.9.2019

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací